COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti ODRASLI julij 2019

Vsebina
A ARH A ARHIV

1.

HUDOLIN, Gašper
    Kulturna dediščina za družine. Ljubljanski tiskarji in tiskarne / [besedilo in izbor slik Gašper Hudolin]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2019 ([Celje : Koštomaj]). - 30 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice ; 16)

Avtor naveden na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 30

655.1(497.4Ljubljana)(091)
655.15(497.4Ljubljana)"1575/1941"

COBISS.SI-ID 1115956574

2.

SAVNIK, Andrej
    Kulturna dediščina za družine. Perice / [besedilo in izbor slik Andrej Savnik]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2018 [i. e. 2019] ([Celje : Koštomaj]). - 15 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice ; 15)

Avtor naveden na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 14-15

648.22-051(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 1115957086D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

3.

    NEIZKORIŠČEN podjetniški potencial : GEM Slovenija 2018 / avtorji Miroslav Rebernik ... [et al.] ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 1. izd. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Radovljica] : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 150 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi, sl. avtorjev ; 25 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

V kolofonu nasl. tudi v angl.: Untapped entrepreneurial potential : GEM Slovenia 2018. - Soavtorji Polona Tominc, Karin Širec, Barbara Bradač Hojnik, Matej Rus, Katja Crnogaj. - Avtorji: str. 147-150. - GEM je Global Entrepreneurship Monitor. - Bibliografija: str. 115-119. - Izvleček ; Uvodni povzetek

ISBN 978-961-286-266-4 : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-265-7

334.7"2018"(497.4)

COBISS.SI-ID 96636929

4.

    OBRAZI nasilja na delovnem mestu : psihološki pogledi in slovenska praksa / [avtorji Manca Ajdišek ... et al.] ; uredili Eva Boštjančič in Ana Reberc. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 307 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/155/251/3994-1. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0201-9 : 19,90 EUR

331.1
159.9:[343.615:331.103.1](082)
CC-APA: 3650

COBISS.SI-ID 299924480

5.

    RAZVOJNI program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju : II. faza / [avtorji Barbara Pavlakovič ... et al.] ; uredniki Barbara Pavlakovič ... [et al.] ; [prevodi v hrvaščino Mirjana Žagar]. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Vzpor. nasl. v kolofonu: The development program for the sustainable development of town Čabar in Gorski kotar. - Predgovor / Aleksandra Pivec: str. 1-2. - Bibliografija: str. 247-251. - Povzetki v slov. in hrv. na koncu prispevkov

ISBN 978-961-286-262-6

338.48:332.146.2:711.11(497.5Čabar)
711.11(497.5Čabar)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 96555777

6.

    ZNAČILNOSTI in vpliv neujemanja izobrazbe in spretnosti z zahtevami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo odraslih v Sloveniji / Polona Domadenik ... [et al.]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2019 (Ljubljana : Copis). - VIII, 111 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Ekonomske fakultete)

80 izv. - Bibliografija: str. 101-108

ISBN 978-961-240-350-8

331.103

COBISS.SI-ID 298994688D FILM

7.

    LUBITSCH : komedija brez olajšanja / [avtorji in prevajalci Nicola Lubitsch (prev. Goran Vranešević) ... [et al.] ; urednica Ivana Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 238 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 57, 5-6)

Prispevki v slov., o avtorjih v angl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6376-85-3 : 25,00 EUR

791.3:791.633-051(082)
1:791.221.2(082)
7.01:111.852(082)
791.633-051(430+73)Lubitsch E.(082)

COBISS.SI-ID 300295936D GEO D GEOGRAFIJA

8.

CATLING, Christopher
    Madeira : [your guide to the 10 best of everything] / Christopher Catling. - Reprinted with revisions. - London : Dorling Kindersley, 2013. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (DK Eyewitness top 10 travel guides)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-4093-7351-3

913(469.8)(036)

COBISS.SI-ID 1104537182

9.

MATIČIČ, Dušan
    Geografija na maturi 2020 / Dušan Matičič. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 167 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 82)

Podatek o izd. na ov. - Podatek o zbirki naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-6868-97-6 : 15,10 EUR

91:37.091.27:373.5
37.091.27:91:373.5

COBISS.SI-ID 298732288D GLA D GLASBA

10.

    GOSLARSTVO na Slovenskem : zbornik ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997) / [uredila Tatjana Štefanič ; prevodi Tanja Ostrman Renault ; slikovno gradivo arhiv družine Demšar ... et al.]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 296 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Zbornik prispevkov s Simpozija o goslarstvu na Slovenskem, 5. oktobra 2018. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Povzetki v angl. na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6438-72-8

780.61-057.2(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 95823361

11.

SIXX, Nikki
    The heroin diaries : a year in the life of a shattered rock star / Nikki Sixx with Ian Gittins. - Ten year anniversary ed. - New York : Gallery Books, 2017. - [45], 465 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-1-5011-8754-4
ISBN 978-1-4165-2532-5 (e-knjiga)

784.6:929Sixx

COBISS.SI-ID 16849462

12.

ŠEGOVC, Franc
    Bukve na Črnem vrhu [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 22 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16853046

13.

ŠEGOVC, Franc
    Čakal sem ob potoku [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 27 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16852022

14.

ŠEGOVC, Franc
    Čez Štajersko [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 22 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16853302

15.

ŠEGOVC, Franc
    Dom je najdražji [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 21 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16852534

16.

ŠEGOVC, Franc
    Kam le čas beži [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 29 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16852278

17.

ŠEGOVC, Franc
    Luči Slovenj Gradca [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 22 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16852790

18.

ŠEGOVC, Franc
    Mama te rože so zate [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 10 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16851510

19.

ŠEGOVC, Franc
    Pesem doline [Glasbeni tisk] : partitura za simfonični orkester / glasba in aranžma Franc Šegovc. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2019. - 17 str. ; 30 cm

Ov. nasl.

785.11

COBISS.SI-ID 16851766

20.

ŠTEH, Dragica
    Pojo naj ljudje : zbornik ob 50. obletnici Tabora pevskih zborov Šentvid pri Stični / Dragica Šteh ; [urednik knjige Mihael Glavan]. - 1. izd. - Grosuplje : Mestna knjižnica, 2019 (Grosuplje : Partner). - 356 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje ; 9)

300 izv.

ISBN 978-961-92529-9-4

78.087.68(497.4Šentvid pri Stični)"1969/2019"(082)

COBISS.SI-ID 300235520D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE

21.

FLIPO, Christophe
    Zbogom, prostozidarji : iz prostozidarstva v Cerkev / Christophe Flipo ; [prevod Jana Okorn ; spremna beseda Anton Stres]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 101 str. ; 19 cm

Prevod dela: L'adieu aux frères. - Drugi dodatek k nasl. na ov.: Osebna zgodba. - "Ali se s prostozidarstvom približamo evangeliju ali se od njega oddaljimo? Ali nasprotuje Cerkvi ali je prostor, iz katerega lahko vstopimo vanjo?" --> ov. - 600 izv. - Spremna beseda / Anton Stres: str. 5-14. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-04-0554-2 : 19,90 EUR

061.251
27:061.251

COBISS.SI-ID 299035392

22.

FRAENKEL, Ernst, 1898-1975
    Dvojna država / Ernst Fraenkel ; [prevod Alenka Mercina ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 406 str. : faks. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Der Doppelstaat. - 400 izv. - Predgovor urednika k 2. namški izdaji (2001) / Alexander von Brünneck: str. 9-19. - Kaj je dvojno v "dvojni državi"? O recepciji in pomenu klasične raziskave Ernsta Fraenkla / Horst Dreier: str. 325-354. - Ustvarjanje brezzakonja: Dvojna država Ernsta Fraenkla / Vlasta Jalušič: str. 363-406. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-100-9 : 27 EUR

321.64(430)"1933/1945"
34(430)"1933/1945"

COBISS.SI-ID 300225536

23.

WOLFF, Michael, 1953-
    Fire and fury : inside the Trump White House / Michael Wolff. - New York : H. Holt and Company, cop. 2018. - XIII, 321 str. ; 24 cm

O avtorju: str. [322]. - Kazalo

ISBN 978-1-250-15806-2

323(73)"2017":929Trump D.

COBISS.SI-ID 1114244446D PRA D PRAVO

24.

    KOMENTAR Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija] / [avtorji Matej Avbelj ... et al.] ; uredil Matej Avbelj ; [stvarno kazalo Katarina Vatovec]. - 1. natis. - Nova Gorica : Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 2 zv. (725; 519 str.) ; 20 cm

Dodatek k nasl. in avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija med besedilom. - Kazali

Vsebina:
Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine
Del 2: Državna ureditev

ISBN 978-961-6731-26-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-6731-27-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-6731-28-7 (komplet)

342.4(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 299270144

25.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Gradbeni predpisi / stvarno kazalo Tomaž Černe, Aleksandra Velkovrh. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 541 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) ; Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) ; Gradbeni zakon (GZ) ; Uredba o razvrščanju objektov ; Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ; Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov

ISBN 978-961-204-659-0 : 38 EUR

349.442(497.4)(094)
69(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 300626176

26.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) / stvarno kazalo Petra Lamovec Hren. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 95 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv.

ISBN 978-961-204-658-3 : 34 EUR

347.919.1(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 300625408

27.

ZVEZA potrošnikov Slovenije
    Ti odločaš o svojih osebnih podatkih / [pripravila informacijski pooblaščenec in Zveza potrošnikov Slovenije ; ilustracije Anže Novak]. - [Ljubljana] : Zveza potrošnikov Slovenije, 2019. - 21 str. : ilustr. ; 21 cm

Korporativni avtor naveden v kolofonu. - 5.000 izv.

347:004.62(035)

COBISS.SI-ID 11672487D PSI D PSIHOLOGIJA

28.

BAVČEVIĆ, Ivan
    Znanje je v tebi : praktične vaje in rešitve za vsak dan / Ivan Bavčević ; [prevedla Alja Gobec Tasi]. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 161 str. ; 21 cm

Prevod dela: Znanje je u tebi. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7060-07-2 : 17,00 EUR

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 300236288

29.

HILL, Napoleon
    Ključi do uspeha Napoleona Hilla : 17 načel osebnega uspeha / uredil Matthew Sartwell ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Napoleon Hill's keys to success. - Dodatek k nasl. na ov.: 17 načel osebne izpolnitve. - 500 izv. - Predgovor / Don M. Green: str. 10-12. - Uvod / W. Clement Stone: str. 13-16. - O avtorju: str. 5 in na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7079-00-5 : 27,90 EUR

159.947.3(035)

COBISS.SI-ID 300480768

30.

JOHNSON, Susan M.
    Ker ima ljubezen smisel : revolucionarna nova veda o romantičnih razmerjih / Sue Johnson ; [prevedla Jedrt Lapuh Maležič ; spremna beseda Mojca in Primož Šeme]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 356 str. ; 22 cm. - (Zbirka Ljubiti ZaVedno)

Prevod dela: Love sense. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Mojca in Primož Šeme: str. 11-14. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 333-356

ISBN 978-961-7033-85-4 : 27,90 EUR

159.922:177.6(035)

COBISS.SI-ID 299952640

31.

LORIEN Set
    Mesto luči : srčno potovanje / Lorien Set. - Leskovec pri Krškem : Zavod Biseri sreče, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 170 str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-94695-0-7 : 22 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 299782144

32.

PEASE, Allan
    Velika šola govorice telesa : nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami / Allan in Barbara Pease ; [prevedla Marjeta Ana Tuševljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (natisnjeno v Indiji). - 384 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The definitive book of body language. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 377-384

ISBN 978-961-01-1383-6 : 13,95 EUR

159.925.8(035)

COBISS.SI-ID 251911680D SOC D SOCIOLOGIJA

33.

    IDEJE, ideologije, ideali : aktivizem in nosilci alternativnih družbenih gibanj v Sloveniji : raziskovalni projekt skupine študentov Etnologije in kulturne antropologije in Psihologije Filozofske fakultete v Ljubljani / [avtorji Nejc Ašič ... [et al.] ; uredili in zbrali Kristina Rakinić ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Piran : KUD Esko, 2019 ([Ljubljana] : BSB Graf). - 98 str. ; 26 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-290-137-0

316.45(497.4)

COBISS.SI-ID 299293696

34.

KEREC, Darja
    Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes / Darja Kerec ; [predgovor Alojz Kovačič]. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2019 (Ljubljana : Zmas group). - 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Predgovor / Alojz Kovačič: str. 8-9. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 256-266 in v opombah na koncu. - Kazalo

ISBN 978-961-6103-43-5

364(497.4)(091):614.885
614.885(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 299848960

35.

MBEMBE, Joseph-Achille, 1957-
    Kritika črnskega uma / Achille Mbembe ; prevod Suzana Koncut ; [urednika knjige in] spremna beseda Marina Gržinić, Lev Kreft. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 311 str. : avtorj. sl. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC SAZU, ISSN 2232-3007)

Prevod dela: Critique de la raison nègre. - 300 izv. - Svet kot so-pripadanje / Marina Gržinić: str. 277-297. - De te fabula narratur / Lev Kreft: str. 299-311. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Bibliografija izbranih del A. Mbembeja: str. 276. - Kazali

ISBN 978-961-05-0194-7 : 24 EUR

316.356.4

COBISS.SI-ID 299886080

36.

REK, Mateja
    Umetnost komuniciranja v kontekstu pozne moderne / Mateja Rek. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 113 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Kazali. - Bibliografija: str. 95-108

ISBN 978-961-6991-07-0

316.774

COBISS.SI-ID 300147968

37.

    USMERITVE za upravljanje množičnih zatočišč / [prevod Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Šola za tuje jezike]. - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2019 ([Ljubljana] : Studio Jager). - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

77 izv.

ISBN 978-961-92687-6-6 : brezplačno

364-56:005

COBISS.SI-ID 300191744

38.

WIKING, Meik
    Lykke : dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu / Meik Wiking ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 285 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The little book of lykke. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [287]

ISBN 978-961-00-3868-9 : 16,99 EUR

316.728(489)
304.3(489)

COBISS.SI-ID 295622400

39.

ZAPLOTNIK, Matej
    Največja korist otroka po ločitvi staršev / Matej Zaplotnik. - 1. izd. - Ljubljana : DOOR - Društvo za otroke, očetovstvo in resnico, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 80 str. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 68-72

ISBN 978-961-94742-0-4 : 18,00 EUR

364:159.9
159.9:347.627.2
37.018.1
316.363.5

COBISS.SI-ID 300703744D UME D UMETNOST

40.

    BAUHAUS - Baumensch : človek, umetnost, tehnologija / uredila [in Manifest Bauhausa in Program državnega Bauhausa v Weimarju iz nemščine prevedla] Mateja Gaber. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 207 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0202-6 : 19,90 EUR

72.037(430)(082)

COBISS.SI-ID 299924992

41.

DEU, Živa
    Prenova stanovanjskih stavb / Živa Deu ; [uvod Jernej Hudolin ; risbe Tomaž Novljan ; fotografije Matjaž Deu, Živa Deu in drugi]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tisk v Sloveniji). - 250 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 240-246. - Kazali

ISBN 978-961-203-489-4 : 24 EUR

728.6(497.4)

COBISS.SI-ID 300527360

42.

FARAGÓ, Márton
    Faragó Márton : egy lendvai festő a fronton : Lendva, Polgárság Múzeuma, 2017. augusztus 26.-szeptember 30. = lendavski slikar na fronti : Lendava, Muzej meščanstva, 26. avgust-30. september 2017 / [spremni esej] Zoltán Lendvai Kepe ; [prevodi Jolanda Császár Harmat, Frank Berger, Gyöngyi Mátyás]. - Lendava : Galerija - Muzej = Lendva : Galéria és Múzeum, 2017 (Lendava : Digifot). - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., madž., nem. in angl. - Bibliografija: str. 49

741(439):929Faragó M.
7.044:94(100)"1914/1918"(083.824)
929Faragó M.

COBISS.SI-ID 41993005

43.

GOMIŠČEK, Toni
    Pot vodnjakov : od Nove Gorice do Doberdoba / [avtor besedila, testi scritti da Toni Gomišček ; prevod, servizio di traduzione Forum center ; vir fotografij, attribuzione delle foto Marjan Močivnik, BridA]. - Miren ; Kostanjevica : Občina, [med 2014 in 2015] ([Nova Gorica] : Markacija). - 32 str. : ilustr. ; 17 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - Avtor naveden v kolofonu. - 8.000 izv.

725.948(497.473+450.367)

COBISS.SI-ID 19782962

44.

HUNDERTWASSER
    Orient & Okzident : Vzhod in Zahod = Kelet és Nyugat = Osten und Westen = East and West : 8. 3.-1. 9. 2019, Lendavski grad, Lendvai vár, Schloss Lendava, Lendava Castle, Slovenija, Szlovénia, Slowenien, Slovenia / Hundertwasser & Hasegawa ; [besedilo Atilla Pisnjak ; prevod Vesna Dunjko, Valeria V. Kalmar, Suzanne Király-Moss ; fotografije Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija - Muzej, 2019 (Lendava : Digifot). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., madž., nem. in angl.

76(436):929Hundertwasser F.
76(520)"19":929Hasegawa S.

COBISS.SI-ID 300628736

45.

JAVNI zavod Komenski Kras (Štanjel). Galerija Lojzeta Spacala
    Kras v mojem spominu : [katalog stalne zbirke Galerije Lojzeta Spacala v gradu Štanjel] / Spacal ; [avtorji besedil Drago Mirošič, Marko Arnež, Nelida Nemec ; prevod Urška Ščuka Buršić ; fotografije osebni arhiv Martina Spacala ... et al.]. - Štanjel : Javni zavod Komenski Kras, 2018 (Tomačevica : Grafitisk). - 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/muzeji_in_galerije/2015080710120881/Galerija%20Lojzeta%20Spacala,%20Štanjel/. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Biografija: str. 119. - Povzetek v angl. in it. na zavihkih ov.

ISBN 978-961-288-377-5

75/76(497.4):929Spacal L.

COBISS.SI-ID 294470400

46.

KRAVOS, Bogomila
    Slovensko gledališče v Trstu : od prvih nastopov do današnjih dni : 1848-2018 / Bogomila Kravos ; [fotografije arhiv SSG Trst ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska matica : Slovenski gledališki inštitut, 2019 ([Ljubljana] : Studio Print). - 315 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 287-299. - Kazalo

ISBN 978-961-213-296-5 : 26,00 EUR

792(497.4)"1848/2018"

COBISS.SI-ID 300312064

47.

PERKO, Andrej, 1946-
    Mi hočemo živeti = We want to live : Galerija Mestne hiše v Kranju, [11. julij - 30. avgust 2019] / Andrej Perko ; [odlomki iz dnevnika France Koblar ; izbor odlomkov Andreja Koblar Perko ; besedila v katalogu Andrej Perko ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019. - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv.

ISBN 978-961-7071-01-6

77.04(497.4):929Perko A.
929Koblar F.

COBISS.SI-ID 300682496

48.

POLANEC, Irena
    Pisma Evi : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, od 16. maja do 15. septembra 2019 / Irena Polanec ; [dokumentacija Irena Polanec ; fotografije Danilo Cvetnič, Foto Rega iz arhiva Irene Polanec]. - Trebnje : Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2019 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6841-15-3 : 8 EUR

75(497.4):929 Polanec I.

COBISS.SI-ID 299801344

49.

SIMONIČ Roškar, Monika
    Zbirka slik na steklu na Ptujskem gradu / [besedilo Monika Simonič Roškar ; slikovno gradivo Boris Farič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2019 ([Moškanjci] : Alinea tisk). - [14] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 100 izv.

ISBN 978-961-6438-73-5

748.5(083.824)

COBISS.SI-ID 96718849

50.

    STOLETJE Hlapcev : ob stoletnici krstne uprizoritve drame Ivana Cankarja Hlapci / urednica Diana Koloini ; [prevod povzetkov Jana Renée Wilcoxen ; imensko kazalo Ksenija Kaučič, Diana Koloini in Nina Šturm]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2019 (Begunje : Cicero). - 252 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 56, št. 100)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in z opombami na dnu str. - Slovenske uprizoritve Cankarjevih Hlapcev: str. 13-18. - Kazalo. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6860-20-8 : 18 EUR

792:821.163.6.09Cankar I,

COBISS.SI-ID 299996160

51.

ŠELHAUS, Edi, 1919-2011
    Edi Šelhaus : retrospektiva : razstavni katalog ob 100-letnici rojstva Edija Šelhausa / [uredila, izbor fotografij, podnapisi in bibliografija Jožica Šparovec ; avtorji dodatnih fotografij Janko Šelhaus ... [et al.], fotografije muzejskih predmetov Sarah Poženel, Sašo Kovačič ; pisci besedil Jožica Šparovec ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Solos). - 223 str. : fotogr. ; 28 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 217-222

ISBN 978-961-6665-56-8 : 20 EUR

77.044(497.4):929Šelhaus E.

COBISS.SI-ID 299518464

52.

UNIVERZA v Ljubljani. Fakulteta za arhitekturo
    Intro : 17/18 : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo / [uredili Ana Kosi, Anja Vidic, Uroš Rustja ; predgovor Matej Blenkuš ; fotografije Ana Skobe, Žiga Koritnik, arhiv UL FA ; prevod Nika Skok]. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2019 ([Trzin] : Ozimek). - 189 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7032-12-3 : 16 EUR

72:378.6(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 299294464

53.

VOGELNIK, Eka
    Od lutke do karikature : [Miheličeva galerija Ptuj, 4. april - 12. maj 2019] / Eka Vogelnik ; [besedilo Tanja Lužnik, Brina Vogelnik ; fotografije Ksenija Mikor]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2019 ([Ptuj] : A. Kelnerič). - 7 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv.

791.077-053.5(497.4):929Vogelnik E.

COBISS.SI-ID 300572160

54.

VUGA, Jure, 1983-
    Koprski mestni itinerarji : 3 sprehodi skozi mesto / [avtorja Jure Vuga, Luka Juri ; fotografije arhiv PMK ... et al.]. - Koper : Pokrajinski muzej = Regional Museum = Capodistria : Museo regionale, 2019. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [24]

ISBN 978-961-6384-21-6 : 3 EUR

719(497.4Koper)(036)
930.85(497.4Koper)(036)

COBISS.SI-ID 298787072

55.

    ZELENO je dobro : načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi / [avtorji] Martin Pogačar ... [et al.] ; [prevod Tadej Turnšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 72 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Izv. stv. nasl.: Green is good. - Na vrhu ov. str.: Interreg Central Europe, UGB. - Bibliografija: str. 65

ISBN 978-961-05-0192-3

711.4
712.25

COBISS.SI-ID 299758848D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

56.

TUAN, Laura
    Sanjska knjiga od A do Ž : razlaga sanj: numerološki, preroški, psihološki in medicinski pomen / Laura Tuan ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Srbija : Rotografika). - 328 str. ; 25 cm

Prevod dela: Il dizionario illustrato dei sogni. - Izdaja knjižnega kluba Svet knjige

ISBN 978-86-11-17151-7 : 29,95 EUR

159.963.3

COBISS.SI-ID 250813696

57.

ZADRAVEC, Jože, 1939-
    Tleči stenji slovenske zgodbe : cankarjanstvo je bilo - in bo / Jože Zadravec ; [fotografije osebni arhiv]. - Ljubljana : Salve, 2019. - 516 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-289-019-3 : 25 EUR

2-18:314.151.3-054.72(=163.6)

COBISS.SI-ID 300103680D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

58.

    GLAS študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved / avtorji študentje in študentke Filozofske ter Pedagoške fakultete ; [uredila Katja Černe]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 98 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

285 izv.

ISBN 978-961-06-0199-9

378.091.214-056

COBISS.SI-ID 299855616

59.

HARAMIJA, Dragica
    Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila [Elektronski vir] / [avtorice Dragica Haramija,Tatjana Knapp, Saša Fužir ; sodelavci Drago Brumen ... [et al.] ; ilustrator Zoran Smiljanić ; fotografa Matej Golob in Lea Golob]. - El. knjiga. - Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2019

Način dostopa (URL): http://www.lahkojebrati.si/PRIROCNIKA. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorice navedene v kolofonu. - Opis vira z dne 10. 5. 2019. - Besedilo obsega 82 str. pdf. - Drugi sodelavci: Drago Brumen, Aksinja Kermauner, Sonja Bercko Eisenreich, Maja Dretnik, Nevenka Kos, Domen Retelj, Mateja Turk in Rok Usenik. - Bibliografija: str. 78

ISBN 978-961-93928-7-4

37.091.3:028(035)
028(035)

COBISS.SI-ID 96300545

60.

HARAMIJA, Dragica
    Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake [Elektronski vir] / Dragica Haramija, Tatjana Knapp ; del gradiva so prispevale Maja Dretnik ... [et al.]. - El. knjiga. - Podgorje pri Slovenj Gradcu : Zavod Risa, 2019

Način dostopa (URL): http://www.lahkojebrati.si/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 5. 2019. - Besedilo obsega 152 str. pdf. - Pri raziskovanju in zbiranju podatkov so sodelovali člani projektne skupine iz partnerskih organizacij: Sonja Bercko Eisenreich, Drago Brumen, Saša Fužir, Nevenka Kos, Domen Retej, Mateja Turk in Rok Usenik. --> V kolofonu. - Bibliografija: str. 136-148

ISBN 978-961-93928-5-0

37.091.3:028
028

COBISS.SI-ID 96299777

61.

JUHANT, Marko
    Recepti v vzgoji / Marko Juhant. - 1. izd., 1. natis. - Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 104 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94240-3-2 : 15 EUR

37.018.1(035)

COBISS.SI-ID 300019200

62.

MARENTIČ-Požarnik, Barica
    Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju / Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije je narisala Ksenija Konvalinka]. - 2. prenovljena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 320 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 310-316. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0946-1 : 25,90 EUR

37.015.3
159.953.5

COBISS.SI-ID 298748416

63.

MEDNARODNA konferenca Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol (2 ; 2019 ; Ljubljana)
    Zbornik prispevkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019 / [organizator Strokovni izobraževalni center Ljubljana (SIC Ljubljana), soorganizator Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ; urednik Nikolaj Lipič]. - Ljubljana : Strokovni izobraževalni center : Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019 (Maribor : Demago). - 199 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94016-2-0 (Strokovni izobraževalni center Ljubljana)

377.014.24(082)

COBISS.SI-ID 299632128

64.

PEČJAK, Sonja
    Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi / Sonja Pečjak ; [prevod povzetka Simona Nagernik]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Razprave FF)

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 171-184. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-237-401-3 : 25 Eur

028:37.015.3

COBISS.SI-ID 261427456

65.

    POKLICNI razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies / urednici, editors Jana Kalin, Renata Čepić ; [prevod v slovenski jezik Sonja Dolžan, prevod v angleški jezik Matea Butković]. - 1. izd. = 1st ed. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana : University Press, Faculty of Arts ; Reka ; Pedagoška fakulteta = Rijeka : Faculty of Teacher Education, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. - Prevod dela: Profesionalni razvoj učitelja. - Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0196-8 : 24,90 EUR

37.011.3-051:005.963

COBISS.SI-ID 299773184

66.

UNIVERZA v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko
    Diferencial časa : 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani / [uredniški odbor Tadej Bajd ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 2019. - 311 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-243-384-0

378.6:621.3(497.4Ljubljana)(091)

COBISS.SI-ID 299809792D ZGO D ZGODOVINA

67.

    ANTON Sovrè in Ptuj : [zbornik prispevkov] / [avtorji prispevkov Kajetan Gantar, Matej Hriberšek, Mira Petrovič ; uredila Mira Petrovič ; fotografije Mira Petrovič ... et al.]. - Ptuj : Knjižnica Ivana Potrča, 2019 ([Maribor] : Demago). - 65 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1TD0BJK5 (Dostopno na portalu dLib.si). - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93727-4-6 : brezplačno

929Sovrè A.(497.4Ptuj)(082)
81-051(497.4):929Sovrè A.

COBISS.SI-ID 96450049

68.

BRAIDO, Pietro
    Janez Bosko, duhovnik mladih, v stoletju svoboščin : [znanstvena biografija : tretja, popravljena in dopolnjena izdaja] / Pietro Braido ; prevod iz italijanščine Kristina Škibin, Andrej Baligač, prevod iz latinščine Miran Sajovic. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2019- . - Zv. <1-> ; 24 cm

Prevod dela: Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, 3a ed. corretta e ritoccata. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazali

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 635 str. - 2019

ISBN 978-961-289-013-1 (zv. 1)

929sv. Bosko J.
27-36:929sv. Bosko J.

COBISS.SI-ID 299753472

69.

GALLOB, Janez
    Nekje med zemljo in nebesi = Irgendwo zwischen Himmel und Erde / Janez Gallob Trupi - France ; [predgovor Alojz Gallob ; uvodna beseda Marjan Linasi ; prevod iz slovenščine Marko Gallob]. - 1. izd. = 1. Ausg. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Dedijevi spomini - uvodna beseda = Großvaters Erinnerungen - Einleitung / Marjan Linasi: str. 10-37. - Predgovor = Vorwort / Lojz Gallob: str. 38-41. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-3-7086-0987-4 : 26,00 EUR

929Gallob J.
94(436.5=163.6)"1938/1945"(092)

COBISS.SI-ID 299384064

70.

GOLEC, Boris
    Zadnji Valvasorjevi potomci na Slovenskem : med domoznanstvom, nostalgijo, politiko, umetnostjo in evtanazijo / Boris Golec ; [prevod povzetka v nemščino Tina Bahovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018 (Begunje : Cicero). - 196 str. : ilustr., rodosl. tabela ; 24 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 18. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 13)

300 izv. - Bibliografija: str. 183-193. - Zusammenfassung: Die letzten Nachkommen Valvasors im slowenischen Gebiet : zwischen Heimatkunde, Nostalgie, Politik, Kunst und Euthanasie. - Financer: ARRS, Programi, P6-0052, SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

ISBN 978-961-05-0128-2 : 15,00 EUR

929.52Valvasor

COBISS.SI-ID 296753664

71.

GRANDA, Stane
    Vižmarski tabor : tabor vseh taborov / Stane Granda. - 1. izd. - Ljubljana : Etnološko društvo Vižmarje, 2019 ([Ljubljana] : Januš). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 63

ISBN 978-961-94699-0-3 : 10 EUR

94(497.4Ljubljana-Vižmarje)"1869"
323.1(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 299814400

72.

MAČEK, Jože, 1929-
    Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra (1165-1941) : zgodovina kartuzijanskih samostanov v Jurkloštru (1170-1199) in (1212-1595) ter proštije kanonikov (1200-1223), tamkajšnjega jezuitskega gospostva (1595-1773) ter državne domene (1774-1870) in zasebnega veleposestva (1870-1941) / Jože Maček. - Ljubljana : Salve, 2019. - 504 str. : ilustr., tabele ; 25 cm

Nasl. na hrbtu: Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra. - 250 izv. - Bibliografija: str. 483-488. - Zusammenfassung

ISBN 978-961-289-003-2

27-523.6(497.4Jurklošter)(091)
332.2(497.4Jurklošter)(091)

COBISS.SI-ID 299058432

73.

PAVLIHA, Boris
    Zgodovina na maturi 2020 / Boris Pavliha. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - II, 201 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 81)

Bibliografija: str. [202-203]

ISBN 978-961-6868-96-9 : 17,10 EUR

94:37.091.27:373.5
37.091.27:94:373.5

COBISS.SI-ID 298731008

74.

    PISMENOST in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov / prevod Simon Malmenvall in Aljaž Glaser ; [uredil Blaž Podlesnik ; avtorji spremnih besedil Blaž Podlesnik, Simon Malmenvall, Aljaž Glaser]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod del: Slovo o zakone i blagodati mitropolita kievskogo Ilariona ; Čtenie o žitii i pogublenii blaženuju strastoterpcju Borisa i Glyba ; Žitie prepodobnaago ot'ca našego Feodosija, igumena Pečer'skago ; Sud Jaroslavl' Volodimerič' : Pravda Rus'skaya. - 200 izv. - Rusi v Kijevu in Kijev v Rusih? / Blaž Podlesnik: str. 5-27. - Beseda o postavi in milosti: primer osmišljanja položaja Kijevske Rusije v svetovni krščanski skupnosti: Simon Malmenvall: str. 51-69. - Branje o Borisu in Glebu: reprezentacija verskega in političnega zgleda: Simon Malmenvall: str. 83-97. - Žitje Teodozija Pečerskega in politika žanra / Aljaž Glaser: str. 143-154. - Ruska pravda: vpogled v "pravni tekst" Kijevske države / Aljaž Glaser: str. 173-182. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-06-0192-0 : 19,90 EUR

930.85(47)"653"(082)
271-9(47)"653"(082)

COBISS.SI-ID 299678976

75.

ŠINIGOJ Starc, Maja
    Slovenski otroci na Tržaškem / [Maja Starc Šinigoj ; fotografije Maja Starc Šinigoj, Gabrijela Dolinšek, osebni arhivi sogovorcev]. - Koper : Osnovna šola Antona Ukmarja, 2019 ([Divača] : Mljač). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-93097-2-8

323.15(450.36=163.6)(092)
929(450.36=163.6)

COBISS.SI-ID 300237568

76.

    V iskanju zgodbe Poljaka v izgnanstvu : Emil Korytko (1813-1839) v Ljubljani = W poszukiwaniu losu Polaka na wygnaniu : Emil Korytko (1813-1839) w Lublanie / [gradiva zbrali Marzena Ewa Krajewska in Bogumila Plachtej Pavlin ; zbornik uredili Bogumila Plachtej Pavlin in Mateja Faletič ; slikovni material Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana ter Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani]. - Ljubljana : Državni svet Republike Slovenije, 2019. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Zbornik referatov in razprav / Državni svet Republike Slovenije ; 2019, št. 2)

Besedila v slov. in polj. - 600 izv. - Bibliografija in povzetek v jez. prispevka pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6453-63-9

929Korytko E.(082)

COBISS.SI-ID 300268544

77.

WINKLER, Josef, 1953-
    Der Tag wird kommen! : Festrede zur 500-Jahr-Feier von Klagenfurt/Celovec = Prihaja dan! : svečani nagovor ob petstoletnici Celovca/Klagenfurta / Josef Winkler ; [prevod Brane Čop]. - Klagenfurt = Celovec : Wieser Verlag, cop. 2018. - 33 str. ; 23 cm. - (Reihe Ultramarin ; 007)

Vzpor. nem. besedilo in prevod v slov. - O avtorju: str. [34-35]

ISBN 978-3-99029-313-3

304.2(436.5Celovec)(042.5)

COBISS.SI-ID 5816020

78.

    ŽELEZNODOBNO naselje Most na Soči. Razprave = The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises / uredila, editors Janez Dular, Sneža Tecco Hvala ; [prevod Andreja Maver (slo./eng.), Drago Svoljšak (it./slo.), Elena Leghissa (it./slo.)]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo : Založba ZRC, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 510 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 34)

Nasl. na ov. in hrbtu: Most na Soči. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl., enkrat vzpor. izvirno besedilo v it. in prevod v slov. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-05-0108-4 : 73 EUR

903(497.4Most na Soči)"638"(082)

COBISS.SI-ID 296130048J ANG J ANGLEŠČINA

79.

    ANGLEŠČINA. Šolski slovar : angleško-slovenski, slovensko-angleški / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019. - 399 str. : ilustr. ; 17 cm

2.000 izv. - Slikovni slovarček: str. 193-208

ISBN 978-961-94404-6-9

811.111'24(035)

COBISS.SI-ID 298992640

80.

GILBERT, Elizabeth, 1969-
    City of girls / Elizabeth Gilbert. - London [etc.] : Bloomsbury Publishing, 2019. - 470 str. ; 24 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-1-4088-6705-1 (tpb)
ISBN 978-1-4088-6704-4 (hb)

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 1116095582J DRU J DRUGI JEZIKI

81.

LIU, Chang, jezikoslovje
    HSK biao zhun jiao cheng = HSK standard course. 5 / authors Liu Chang, Lu Jiang ; lead author Jiang Liping. - Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - xi, 183 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM. - xi, 175 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM

Naslov v pisavi pinjin je v kolofonu

ISBN 978-7-5619-4033-4 (coursebook A)
ISBN 978-7-88774-765-5 (MP3 CD)
ISBN 978-7-5619-4245-1 (coursebook B)
ISBN 978-7-88774-848-5 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4288062

82.

WANG, Fang, jezikoslovka
    HSK standard course = HSK biao zhun jiào chéng. 1 / lead author: Jiang Liping ; authors: Wang Fang, Wang Feng, Liu Liping. - Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - XIII, 127 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD

ISBN 978-7-5619-3709-9
ISBN 978-7-88774-584-2 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4285758

83.

YAO, Shujun
    HSK standard course = HSK biao zhun jiao cheng. 6 / authors Yao Shujun, Yang Huizhen ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing yu yan da xue chu ban she = Beijing Language and Culture University Press, 2016. - več zv. (xi, 232 str.) : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM

Besedilo v kitaj. in angl.

ISBN 978-7-5619-4254-3 (textbook A)
ISBN 978-7-56194-779-1 (textbook B)
ISBN 978-7-88774-847-8 (MP3 CD-ROM)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4288318

84.

ZHANG, Jun, jezikoslovje
    HSK biao zhun jiao cheng = HSK standard course. 4 / authors Zhang Jun, Dong Zheng ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2015. - IX, 142 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD (12 cm). - IV, 155 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD (12 cm)

ISBN 978-7-5619-3903-1 (Coursebook A)
ISBN 978-7-88774-707-5 (MP3 CD)
ISBN 978-7-5619-3930-7 (Coursebook B)
ISBN 978-7-88774-755-6 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4287294J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA

85.

LUJANOVIĆ, Nebojša
    Južina / Nebojša Lujanović. - Zaprešić : Fraktura, 2019. - 369 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 369

ISBN 978-953-358-124-8

821.163.42-312.4=163.4

COBISS.SI-ID 1116053598J ITA J ITALIJANŠČINA

86.

LENASSI, Nives
    Corso di Italiano per le aziende / Nives Lenassi, Sandro Paolucci. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2019 (Ljubljana : Copis). - 208 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

200 izv. - Bibliografija: str. 206-208

ISBN 978-961-240-348-5

811.131.1(075)

COBISS.SI-ID 297820416J JEZ J JEZIKOSLOVJE

87.

NAGLIČ, Miha, 1952-
    Žirovski besednjak : izbrane besede (vseh je petsto), kakor jih v njihovem žirovskem kontekstu razume, razlaga in (po)doživlja avtor te knjige / Miha Naglič. - Ljubljana : Pegaz International, 2019 (Ljubljana : Studio Print). - 596 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Žirovskega občasnika ; zv. 25)

Kazalo

ISBN 978-961-6089-58-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-6089-59-3 (broš.)

811.163.6'282

COBISS.SI-ID 299760896

88.

    OD jezika k filozofiji in nazaj : Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić / uredniki Bojan Borstner, Tomaž Onič, Simon Zupan. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Kranj : Jagraf). - 390 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/415. - 150 izv. - Nasl. v kolofonu: From language to philosophy and back. - Prispevki v slov., angl. ali srp. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-286-273-2

81:1(082)
81ʼ25(082)
821.09(082)

COBISS.SI-ID 96696065

89.

POGAČNIK, Jože, 1933-2002
    Jernej Kopitar in nastanek karantansko-panonske teorije / Jože Pogačnik. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 1970. - 12 str. ; 24 cm

Résumé. - P. o.: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XIII/1

808.1:929 Kopitar J.

COBISS.SI-ID 9056822

90.

    SMERNICE za spolno občutljivo rabo jezika / [uredili Jasna Jeram, Mojca Šauperl ; avtorice in avtor Mojca Šauperl ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018 ([Ljubljana] : Demago). - 22 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/SmerniceJezik.pdf. - 6.000 izv.

ISBN 978-961-6471-44-2

811.163.6:316.346.2

COBISS.SI-ID 297620224

91.

    USUSRET dijalogu : zbornik posvećen Mirjani Benjak / uredili Vesna Požgaj Hadži, Marko Ljubešić, Jerica Ziherl. - Novigrad = Cittanova : Muzej - Museo Lapidarium ; Pula : Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli ; Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v hrv., slov. in ital. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI, Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

ISBN 978-953-7608-25-5

811.163.42:37.02(082)

COBISS.SI-ID 69648226

92.

VIDOVIČ-Muha, Ada
    Iz zgodovine slovenskega besedotvorja / Ada Vidovič Muha. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 244 str. ; 24 cm

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 225-232. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0185-2 : 19,90 EUR

811.163.6'373.611

COBISS.SI-ID 299633408J RUS J RUŠČINA

93.

    SLOVNICA sodobne ruščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019. - 188 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 8. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-2-2 : 12,90 EUR

811.161.1=163.6(035)

COBISS.SI-ID 298998272J ŠPA J ŠPANŠČINA

94.

    SLOVNICA sodobne španščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019. - 159 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-4-6 : 12,90 EUR

811.134.2'24(035)

COBISS.SI-ID 298999552K LIT K LITERARNE VEDE

95.

AVSENIK Nabergoj, Irena
    Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci] / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : tabele ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6558-45-7 : 13,00 EUR

821.163.6.09-2Cankar I.(035)
82.0-4:373.5.091.27(035)

COBISS.SI-ID 298796544

96.

JESENOVEC, Ana, 1960-
    Književnost na maturi 2020 / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - Mengeš : Ico, 2019. - 292 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 80)

Bibliografija: str. 291-292

ISBN 978-961-6868-95-2 : 17,10 EUR

821.09:37.091.27:373.5
37.091.27:821.09:373.5

COBISS.SI-ID 298730752

97.

WOLFRAM von Eschenbach, ok. 1170-ok. 1220
    Parzival / Wolfram von Eschenbach ; [prevod besedila, prevod in priredba opomb pod črto Simon Širca]. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - X, 415 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Parzival. - Opombe na dnu str. - Spremna beseda / Simon Širca: str. V-X. - Rodovniki: str. 397-399. - Bibliografija: str. 413-414. - Kazalo

ISBN 978-961-7025-09-5 : 34,00 EUR

821.112.2.09Wolfram von Eschenbach
821.112.2'01-131

COBISS.SI-ID 300138240K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

98.

AMON, Bojan
    Živemu se vse zgodi / Bojan Amon. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 124 str. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94458-6-0 : 19,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299803648

99.

BAKARIČ, Damjana
    Razmerja : kratke zgodbe / Damjana Bakarič. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 181 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorici: str. [183] in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-86-1 : 22,00 EUR

821.163.6-32
159.922.1(092)

COBISS.SI-ID 300101376

100.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Hlapci : drama v petih aktih / Ivan Cankar. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 56 str. ; 21 cm. - (V svetu Cankarjeve dramatike)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6558-40-2 : 4 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 298794240

101.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Kralj na Betajnovi : drama v treh dejanjih / Ivan Cankar. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 56 str. ; 21 cm. - (V svetu Cankarjeve dramatike)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6558-42-6 : 4,00 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 298794752

102.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Pohujšanje v dolini šentflorjanski : farsa v treh aktih / Ivan Cankar. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 55 str. ; 21 cm. - (V svetu Cankarjeve dramatike)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6558-44-0 : 4 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 298795264

103.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    V svetu Cankarjeve dramatike / Ivan Cankar. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 255 str. ; 21 cm. - (V svetu Cankarjeve dramatike)

2.000 izv. - Vsebina na nasl. str.: Za narodov blagor ; Kralj na Betajnovi ; Pohujšanje v dolini šentflorjanski ; Hlapci

ISBN 978-961-6558-41-9 : 12,00 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 298793984

104.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Za narodov blagor : komedija v štirih dejanjih / Ivan Cankar. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 85 str. ; 21 cm. - (V svetu Cankarjeve dramatike)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6558-43-3 : 4,00 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 298795008

105.

FURLAN, Alja
    Goriške gospe ali Kako so vrtnice začarale goriške gospode = Nova Gorica ladies or How these roses charmed the Nova Gorica gentlemen / besedilo, text Alja Furlan ; ilustracije, illustration Polonca Leban Grmek ; [prevod, translation Tanja Cigoj, Jon Hatfull ; recept za Goriške gospe, the Goriške gospe recipe Katja Kogej]. - 1. natis. - Branik : Izobraževalni zavod Margarana, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - [33] str. : ilustr. ; 25 cm

Hrbtni nasl.: Goriške gospe = Nova Gorica ladies. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - Goriške gospe : (sadne kroglice z vrtnicami) = Nova Gorica ladies : (fruit balls with roses) / [Katja Kogej]: str. 30-33

ISBN 978-961-94134-4-9 : 20,00 EUR

821.163.6-1=163.6=111

COBISS.SI-ID 299521792

106.

GLOBOČNIK, Zdenka, 1950-
    Motor z zlato sledjo : BMW R 80 G/S / Zdenka Globočnik. - Bled : Vrh, 2019 (Jesenice : Antus). - 132 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-290-251-3 : 20,00 EUR

821.163.6-94
796.72(092)
821.163.6-992

COBISS.SI-ID 299976448

107.

GOLC, Lidija
    Vsakomur iz svoje lepene / Lidija Golc. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2017. - 198 str. ; 22 cm

Od esejistične lirike in lepenske litanije do preprostosti "absolutne pesmi" : poezija Lidije Golc / Jozej Strutz: str. 193-[199]

ISBN 978-3-85435-829-9 : 17,50 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Golc L.

COBISS.SI-ID 290496000

108.

HARLAMOV, Sergej
    Mnogoboj mitologij / Sergej Harlamov ; [spremna beseda Vid Bešter]. - Maribor : Litera, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 108 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Blodnje v treznosti / Vid Bešter: str. 91-108

ISBN 978-961-6949-48-4 : 19,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96682497

109.

KAC, Urša
    Komaj sem shodil, že sem dobil delo / [zbrala, zapisala in uredila Urša Kac ; predgovor Maja Kanop Krevh ; ilustracije Maša Brdnik]. - Slovenska Bistrica : Ljudska univerza, 2019 (Spodnje Jablane : Ekart). - V, 149 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 700 izv. - Ponosni smo na svojo tradicijo / Maja Kanop Krevh: str. I-II

ISBN 978-961-92546-2-2

821.163.6-94
316.728(497.412)(092)

COBISS.SI-ID 96240129

110.

KOMEL, Ivana
    Narejeno iz metala in kamnov / Ivana Komel Solo ; [spremna beseda Tonja Jelen]. - Maribor : Založba Litera, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 85 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Narekovano iz postelje, narekovano ob glasbi in spominih / Tonja Jelen: str. 79-85

ISBN 978-961-6949-46-0 : 23,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96614145

111.

KOŽELJ, Alenka, 1980-
    Lovilci sanj / Alenka Koželj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 156 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5513-3 : 22,98 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299404800

112.

KUKIĆ, Vesna
    Razpiram krila / [besedilo, slike, fotografije] Vesna Kukić ; [spremna beseda Bojana Vehovec]. - Maribor : samozal., 2019 ([Log pri Brezovici] : Smar-team). - 219 str. : ilustr. ; 21 cm

55 izv.

ISBN 978-961-290-337-4 : 24,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6-32

COBISS.SI-ID 300586496

113.

MANDY, Mark
    Štirje letni časi / Mark Mandy ; [ilustracije Klavdija Bogataj]. - Tržič : KUD Načeta paleta, 2018 (Tržič : Tiskarna Uzar). - 47 str. : ilustr. ; 16 cm

400 izv.

ISBN 978-961-288-735-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296584960

114.

MAZZINI, Miha
    Funny / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 227 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv.

ISBN 978-961-277-218-5 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 96640001

115.

OSOJNIK, Iztok, 1951-
    Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Izbrisano mesto 2010, ***asteriks 2011, Kosovel in sedem palčkov 2015, Hamlet 2016, Mah in srebro : pesmi na Jureta Detelo 2017 : [iz avtorjevega desetletnega pesniškega opusa v XXI. st.] / Iztok Osojnik ; [notica O poeziji Iztoka Osojnika Peter Semolič ; pesmi izbrala in uredila Urška Zupančič, Ivo Stropnik ; fotografija avtorja Jurij Vižintin]. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 177 str. : avtorj. sl. ; 17 cm. - (Velenjica - čaša nesmrtnosti ; knj. 6)

Nasl. na hrbtu knjige: 50 izbranih pesmi. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorju: str. 5. - O poeziji Iztoka Osojnika / Peter Semolič: str. 11-13

ISBN 978-961-6427-33-3 : 21 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298985216

116.

PREGELJ, Sebastijan
    V Elvisovi sobi / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Aljoša Harlamov]. - Novo mesto : Založba Goga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 351 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Čarovnik in njegov roman / Aljoša Harlamov: str. 341-351

ISBN 978-961-277-217-8 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 96364033

117.

ROŠEVI dnevi (32 ; 2019 ; Celje)
    Lahko je zgolj beseda --- : zbornik izbrane proze, poezije in drame / 32. Roševi dnevi 2019, Celje, marec 2019 ; [uredila Barbara Rigler ; besedila izbrali Neli K. Filipić, Žiga X. Gombač, Barbara Rigler ; likovni prispevki učenci in učenke Osnovne šole Frana Roša, Celje ; foto Dejan Petrovič, arhiv OŠ Frana Roša, Celje]. - Celje : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava : Zveza kulturnih društev, 2019 ([Celje] : Gracer). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7010-42-8 (Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti)

821.163.6-93-82

COBISS.SI-ID 299255552

118.

SOVINC Brglez, Alenka
    Moje leto : Dr. R in jaz / Alenka Sovinc Brglez ; [ilustracije in priloge Alenka Sovinc Brglez]. - 1. natis. - Lenart : samozal. A. Sovinc Brglez, 2019. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-290-269-8

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 96688385

119.

SOVINC Brglez, Alenka
    Utrinki / Alenka Sovinc Brglez ; [ilustracije in priloge Alenka Sovinc Brglez]. - 1. natis. - Lenart : [samozal.] R. Brglez in A. Sovinc Brglez, 2019 ([Trnovska vas] : Kreativna pika). - 44, 52 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na hrbtu: Najine pesmi. - 500 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Beli plašč / Rajko Brglez

ISBN 978-961-290-284-1 : brezplačno

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96719105

120.

STROJAN, Marjan
    Hribi, oblaki, lepe pozdrave / Marjan Strojan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 131 str. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - O avtorju: str. [136]

ISBN 978-961-01-5414-3 : 27,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299161344

121.

ŠUSTER, Andrej
    Litanije / Andrej Šuster Drabosnjak ; [spremna beseda Herta Maurer-Lausegger in Lojze Wieser]. - 2. razširjeni natis. - Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2016. - 86 str. ; 22 cm

Nasl. na ščitnem ov.: Ene zelo lepe litanije, spisane od porednega kmeta v Korotanu. - Kratka opomba / Lojze Wieser: str. 75-76. - Litanijam koroškega bukovnika Andreja Šusterja Drabosnjaka na pot / Herta Maurer-Lausegger: str. 77-86

ISBN 978-3-85435-803-9

821.163.6-1
821.163.6.09Šuster A.

COBISS.SI-ID 286322944

122.

ŠUSTER, Andrej
    Parodije in satirične pesmi / Andrej Šuster Drabósnjak ; obdelali Alex Schuster, Monika Wieser-Zeichen in Vinko Wieser. - 3., posodobljeni natis. - Klagenfurt = Celovec : Drava, [2018], cop. 2019. - 55 str. ; 21 cm

Nasl. na hrbtu: Parodije. - Vzpor. besedilo v rožanskem slov. narečju in prevod v knjižno slov. - Uvodna beseda / Alex Schuster: str. 7-9. - Glosar / sestavil Vinko Wieser: str. 40-45. - Bibliografija: str. 46-47. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-85435-913-5

821.163.6'282(436.5)-1

COBISS.SI-ID 515929484

123.

VNUK, Ciril, 1942-
    Pocvétaje : zbirka pesmi, ki jih je navdihnil Slovar severovzhodnega ormoškega govora / Ciril Vnuk ; [fotografije slik Bojana Oberčkala foto Žalar]. - Posebna izd. - Miklavž pri Ormožu : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 145 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na str. 1: Pesmi v ʺormožanščiniʺ. - 200 izv. - Nekaj misli o zbirki pesmi Pocvétaje Cirila Vnuka / Nada Granduč: str. 139-143. - O avtorju: str. 145

ISBN 978-961-6342-23-0 (Stella) : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299652608

124.

    VRELEC poezije : pesniška zbirka / Antonija Jereb ... [et al.] ; [spremna beseda Dušica Kunaver]. - Ljubljana : Kulturno-zgodovinsko društvo Rusalka, 2019. - 81 str. ; 22 cm

300 izv. - Pesniški zbirki na pot / Dušica Kunaver: str. [6]. - Zahvala / Minka Jerebič: str. [7]. - O avtorjih: str. [82-85]

ISBN 978-961-94456-4-8

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 300427776K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

125.

BRICKER, Jen, 1987-
    Vse je mogoče : uresničevanje sanj z vero in pogumom / Jen Bricker ; v sodelovanju s Sheryl Berk ; [prevod Klementina Logar ; spremna beseda Nick Vujicic]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 163 str. ; 21 cm

Prevod dela: Everything is possible. - 800 izv. - Predgovor / Nick Vujicic: str. 9-10

ISBN 978-961-04-0585-6 : 19,90 EUR

821.111(73)-94
929Bricker J.
17.023.3

COBISS.SI-ID 300078336

126.

DOR, Michael
    Mesarjeva mandragora : kriminalni roman / Michael Dor ; [prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 325 str. ; 21 cm

Prevod dela: La mandragore du boucher. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0563-4 : 24,90 EUR

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 299169536

127.

HEATH, Lorraine
    Lahkoživi vojvoda / Lorraine Heath ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 300 str. ; 22 cm. - (Malopridneži St. Jamesa ; knj. 6)

Prevod dela: When the duke was wicked. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7052-77-0 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7052-78-7 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 96623873

128.

KOČICA, Jiři
    Izvirnik / Jiři Kočica. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 249 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju: str. [257]

ISBN 978-961-01-5512-6 : 27,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299539200

129.

KOŽÍK, František
    Karel IV : kronika življenja in vladanja češkega kralja in rimskega cesarja / František Kožík ; [prevod Nives Vidrih]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 286 str. ; 24 cm

Prevod dela: Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0581-8 : 24,90 EUR

821.162.3-312.6
929Karel IV, rimsko-nemški cesar

COBISS.SI-ID 299640832

130.

MARTIN, Charles, 1969-
    Maggie / Charles Martin ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Meander, 2019. - 283 str. ; 22 cm

Prevod dela: Maggie. - 500 izv. - Delo je nadaljevanje romana Mrtvi ne plešejo. - Povečani tisk

ISBN 978-961-6951-84-5 : 32 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 300479488

131.

MUSSO, Guillaume
    Dekle iz romana / Guillaume Musso ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Meander, 2019. - 324 str. ; 22 cm

Prevod dela: La fille de papier. - 400 izv.

ISBN 978-961-6951-86-9 : 32 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 300578816

132.

ORCZY, Emma, 1865-1947
    Škrlatni Pimpernel / Emma Orczy ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2019. - 304 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)

Prevod dela: The scarlet Pimpernel. - 300 izv.

ISBN 978-961-6951-85-2 : 29 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 300478976

133.

ROSS, Stewart
    Sherlock na delu : preverite svoje sposobnosti logičnega sklepanja v primerjavi z najslavnejšim detektivom na svetu / Stewart Ross ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 251 str. : ilustr., note ; 21 cm

Prevod dela: Solve it like Sherlock. - Navedba avtorja na ov. in hrbtu: Steward [!] Ross. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5501-0 : 19,99 EUR

821.111-312.4
343.98
793.7:343.9

COBISS.SI-ID 299657984

134.

SANSOM, C. J.
    Ukinitev / C. J. Sansom ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 537 str. ; 22 cm

Prevod dela: Dissolution. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-81-7 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7052-82-4 (broš.) : 15,99 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 96624385

135.

SEMPLE, Maria
    Kam si šla, Bernadette : roman / Maria Semple ; [prevedel Jaka Andrej Vojevec]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 372 str. ; 21 cm

Prevod dela: Where'd you go, Bernadette. - 300 izv. trda vezava, 700 izv. mehka vezava

ISBN 978-961-94458-7-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-94458-8-4 (mehka vezava)

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 300367616

136.

SHALVIS, Jill
    Nehote nalašč / Jill Shalvis ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 349 str. ; 22 cm

Prevod dela: Accidentally on purpose. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm. - 3.del serije z orig. nasl.: Heartbreaker Ba

ISBN 978-961-7052-79-4 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7052-80-0 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 96624129

137.

UMRIGAR, Thrity
    Skrivnosti med nama / Thrity Umrigar ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 412 str. ; 22 cm

Prevod dela: The secrets between us. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm. - "Bhima, nepozaben glavni lik svetovne uspešnice Thrity Umrigar Razdalja med nama, se vrača v tem uspešnem nadaljevanju ..." --> ov. - O avtorici: str. [413]

ISBN 978-961-7052-83-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-84-8 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 96624641

138.

VELIKIĆ, Dragan
    O pisateljih in mestih / Dragan Velikić ; prevedla Mateja Komel Snoj. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019 (Begunje : Cicero). - 144 str. ; 21 cm. - (Zbirka Labirinti ; 51)

Prevod dela: O piscima i gradovima. - 400 izv.

ISBN 978-961-7017-36-6 : 19 EUR

821.163.41-4

COBISS.SI-ID 298247168N BIO N BIOLOGIJA

139.

BAJD, Barbara
    Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Borut Mavrič in Foto arhiv Shutterstock]. - 3. natis. - Ljubljana : Hart, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 38 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 38

ISBN 978-961-6882-50-7 (broš.) : 16,90 EUR

595.3.081.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 299842304

140.

ČERNILA, Matjaž
    Nočni metulji Slovenije / Matjaž Černila ; [vse fotografije Matjaž Černila]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-456-3 (broš.)
ISBN 978-961-251-458-7 (trda vezava)

595.78:591.542(497.4)

COBISS.SI-ID 300276736N KME N KMETIJSTVO

141.

MILLAN, Cesar
    Cesar's rules : your way to train a well-behaved dog / Cesar Millan with Melissa Jo Peltier ; [illustrations by Victoria Parr]. - 1st ed. - New York : Crown Archetype, cop. 2010. - XI, 305 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija in opombe z bibliografijo: str. 285-292. - Kazalo

ISBN 978-0-307-71686-6 (hbk)
ISBN 978-0-307-71687-3

636.7.088(73)(092)
159.929:636.7

COBISS.SI-ID 1097404510

142.

    RIBIŠTVO. Gradivo za splošno javnost / [avtorji besedil Aleš Bolje ... [et al.] ; urednik Aleš Bolje ; avtorji fotografij in ilustracij Aleš Bolje ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6024-83-9

639.22
639.3/.4

COBISS.SI-ID 300187904

143.

    RIBIŠTVO. Gradivo za učitelje 2. in 3. triade OŠ / [avtorji besedil Aleš Bolje ... [et al.] ; urednik Aleš Bolje ; avtorji fotografij in ilustracij Aleš Bolje ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43

ISBN 978-961-6024-84-6

639.2

COBISS.SI-ID 300188160N RAČ N RAČUNALNIŠTVO

144.

    INFOROČNIK : uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri / Luka Tomat ... [et al.]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2019 (Ljubljana : Copis). - VIII, 161 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete)

800 izv. - Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-240-349-2 : 8,00 EUR

659.2

COBISS.SI-ID 298678016

145.

    INŽENIRSKI preračuni s PTC Mathcad / [priredil in prevedel Robert Balažic]. - V Ljubljani : Audax, 2019. - 247 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Mathcad Prime 4.0 essentials. - 300 izv. - Bibliografija: str. 247

ISBN 978-961-290-153-0

004.4(075)

COBISS.SI-ID 299408640

146.

KONFERENCA Sodobne informacijske tehnologije in storitve (24 ; 2019 ; Maribor)
    Sodobne informacijske tehnologije in storitve : OTS 2019 : zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019 / urednika Marjan Heričko, Katja Kous. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Maribor] : Saje). - 265 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.ots.si/wp-content/uploads/zbornik/OTS_2019_Zbornik.pdf. - Nasl. na ov.: OTS 2019 : 24. konferenca sodobne informacijske tehnologije in storitve : zbornik prispevkov. - Nasl. v kolofonu: OTS 2019 Sodobne informacijske tehnologije in storitve. - 250 izv.

ISBN 978-961-286-283-1
doi: 10.18690/978-961-286-282-4

004.946.5:004.7(082)

COBISS.SI-ID 96825345

147.

KREBELJ, Peter
    Korak za korakom v razvoj iger in aplikacij Android : spoznajmo MIT App Inventor 2 / [besedilo in slike] Peter Krebelj. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Kreativno računalništvo)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-93-7

004.42(035)

COBISS.SI-ID 300299520N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

148.

HUMAR, Iztok, 1977-
    Osnove elektrotehnike II / Iztok Humar, Edi Bulić, Anton Rafael Sinigoj ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE, 2018 (Hrastnik : SINET). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 22 x 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. [20-9]

ISBN 978-961-243-358-1

621.3(075.8)

COBISS.SI-ID 296294656

149.

INDUSTRIJSKI forum Inovacije, razvoj, tehnologije (2019 ; Portorož)
    Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma / 11. industrijski forum IRT, Portorož, 3. in 4. junij 2019 ; urednik Darko Švetak. - Škofljica : Profidtp, 2019 (Ljubljana : Schwarz). - VIII, 296 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94025-7-3

621(082)
338.45(497.4)(082)
001.895(082)

COBISS.SI-ID 299785472

150.

    LES - moja izbira. 1 : zbornik / [zbrala in uredila Metoda Vranjek]. - Maribor : Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, 2019 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 98 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 50 izv.

ISBN 978-961-290-273-5

674(082)

COBISS.SI-ID 96691969

151.

ROACH, Mary
    Packing for Mars : the curious science of life in space / Mary Roach. - Oxford : Oneworld, 2010. - XIII, 293 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 282-293

ISBN 978-1-85168-780-0

629.7

COBISS.SI-ID 16851254

152.

ZULE, Filip
    Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani / avtor Filip Zule ; soavtorji, mentorji Miha Kovač, Matevž Rudolf, Ana Vogrinčič Čepič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 44 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1

ISBN 978-961-06-0208-8

655.41:378.4(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 300044288P GOR P GORENJSKA

153.

DELAVEC Touhami, Mira
    V ogledalu grajske zgodovine : Preddvor in rodbina Wurzbach / Mira Delavec Touhami ; [prevod povzetka v nemščino Jonathan Hormuth, prevod Haraldovega dnevnika Štefan Šipič-Cef ; slikovno gradivo osebni arhiv Miroslava Ranta Wurzbacha ... et al.]. - 1. natis. - Mače pri Preddvoru : KD Josipine Turnograjske, 2019 (Ljubljana : Cicero). - 175 str. : ilustr. ; 25 + rodovnik

300 izv. - O avtorici: str. 175. - Bibliografija: str. 164-165. - Kazalo. - Povzetek ; Familie Wurzbach in Slowenien

ISBN 978-961-94715-0-0 : 20 EUR

929.52Wurzbach
94(497.4Preddvor)

COBISS.SI-ID 300036864

154.

    FIZIČNA geografija Jezerskega z dolino Kokre / Blaž Repe (ur.) ; [kartografi Tanja Koželj ... [et al.] ; fotografi Karel Natek ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 162 str. : graf. prikazi, fotogr., zvd. ; 24 cm. - (GeograFF ; 24)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0186-9 : 19,90 EUR

911.2(497.4Jezersko)

COBISS.SI-ID 299633664

155.

PATERNU, Boris
    Struktura in funkcija Jenkove parodije v razkroju slovenske romantične epike : (referat za VI. mednarodni slavistični kongres v Pragi 1968) / Boris Paternu. - [Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije], 1968 ([s. l. : s. n.]). - Str. 7-64 ; 24 cm

Čelni nasl. - Rezjume. - P. o.: Slavistična revija, letn. 16, 1968

821.163.6.09 Jenko S.

COBISS.SI-ID 676723

156.

PERKO, Verena
    Najbolj značilna rimskodobna keramika terra sigillata ali Kako poceni izdelki odpirajo vrata globalizaciji / Verena Perko s prispevkom Ane Kovačič ; [fotografije Ana Kovačič, Tomaž Lauko, Primože Stergar, s. p.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Kranj] : Jagraf). - 47 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskana zadnja. notr. str. ov. - Bibliografija: str. 41

904(497.4Kranj)"652"(083.824)

COBISS.SI-ID 300869376

157.

    PREŠERNOVI nagrajenci iz muzejev na Gorenjskem : [Galerija v Prešernovi hiši, 14. junij - 2. september 2019] / [avtorji besedila v katalogu Gašper Peternel ... [et al.] ; uvodne besede Gašper Peternel ; avtorji fotografij Marko Tušek ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Žabnica] : Pro grafika). - 24 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv.

73/76(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 300997632

158.

PROSTOVOLJNO gasilsko društvo Kranj - Primskovo
    Kronika Prostovoljnega gasilskega društva Kranj - Primskovo : izdano ob 140-letnici društva ter 60-letnici JZ GARS Kranj, GZ MO Kranj / [avtorja Janko Zupan, Viljem Tomat]. - Kranj : PGD Kranj - Primskovo, 2019 ([Kranj] : Tisk Žnidarič). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-290-282-7

614.842(497.4Kranj - Primskovo)(091)

COBISS.SI-ID 300152320

159.

    REGISTER nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2018) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2018) / urednici, editors Anja Jerin, Nena Židov ; [prevodi v angleščino David Limon]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2019. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod

ISBN 978-961-6388-71-9

719:002(497.4)"2008/2018"(082)

COBISS.SI-ID 299949824

160.

ŽEBOVEC, Marjeta
    Pustili so sled / Marjeta Žebovec. - Vodice : Občina, 2002 (Ljubljana : Bavant). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm + popravek

2.000 izv. - Spremna beseda Antona Kokalja na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 169-170

ISBN 961-238-093-7

929(497.4Vodice)
726.54(497.4Vodice)

COBISS.SI-ID 119529984V SPL V SPLOŠNO

161.

    STROKOVNI standardi za specialne knjižnice : (26. 11. 2018 - 25. 11. 2028) / [pripravila Delovna skupina za strokovna priporočila za specialne knjižnice pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost (Ministrstvo za kulturo RS) v sestavi Alenka Kavčič-Čolić ... et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - XXVI, 64 str. : tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/Standardi_SK_201801126_koncni_za_objavo.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. XVIII-XIX, 60-64

ISBN 978-961-6683-40-1 : 10 EUR

026(497.4)(083.74)"2018/2028"

COBISS.SI-ID 300169472

162.

VUDRAG, Marko
    Nekrolog za sapientio ali Vzpon nebiološke civilizacije / Marko Vudrag ; [spremna beseda Gaja Vudrag]. - Nova Gorica : MB Vudrag, 2019 (Ljubljana : Formatisk). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Gaja Vudrag: str. 13-15. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-290-290-2 : 12,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 300202496Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS

163.

    URJENJE možganov. Prostorske uganke : zabavne in zahtevne uganke, ki vas zasvojijo in s katerimi dosežete večjo zbranost in bistrost duha / [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Spatial puzzles. - "Več kot 125 ugank, urite desno polovico možganov" --> nasl. str. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-4013-2 : 9,99 EUR

794.5(035)

COBISS.SI-ID 297972736

164.

    URJENJE možganov. Številske uganke : zabavne in zahtevne uganke, ki vas zasvojijo in s katerimi dosežete večjo zbranost in bistrost duha / [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Number puzzles. - "Več kot 140 ugank, urite levo polovico možganov" --> nasl. str. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-4015-6 : 9,99 EUR

794.5(035)
51-8(035)

COBISS.SI-ID 297989120

165.

    URJENJE možganov. Zaznavne uganke : zabavne in zahtevne uganke, ki vas zasvojijo in s katerimi dosežete večjo zbranost in bistrost duha / [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Perceptual puzzles. - "Več kot 130 ugank, urite desno polovico možganov" --> nasl. str. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-4014-9 : 9,99 EUR

794.5(035)

COBISS.SI-ID 297972480Z PRE Z PREHRANA

166.

DRŽAVNA razstava Dobrote slovenskih kmetij (28 ; 2017 ; Ptuj)
    [Osemindvajseta]
    28. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij / [glavni in odgovorni urednik Felicita Domiter]. - Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ; Ptuj : Kmetijsko gozdarski zavod, 2017 (Sp. Jablane : Ekart Design). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

641.56(497.4-22)(083.824)

COBISS.SI-ID 91916801

167.

DRŽAVNA razstava Dobrote slovenskih kmetij (29 ; 2018 ; Ptuj)
    [Devetindvajseta]
    29. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij / [glavni in odgovorni urednik Felicita Domiter]. - Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ; Ptuj : Kmetijsko gozdarski zavod, 2018 (Sp. Jablane ; Ekart design). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

641.56(497.4-22)(083.824)

COBISS.SI-ID 94526465

168.

DRŽAVNA razstava Dobrote slovenskih kmetij (30 ; 2019 ; Ptuj)
    [Trideseta]
    30. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij / [glavni in odgovorni urednik Felicita Domiter]. - Ljubljana : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ; Ptuj : Kmetijsko gozdarski zavod, 2019 (Sp. Jablane ; Ekart design). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

641.56(497.4-22)(083.824)

COBISS.SI-ID 96666881

169.

GOLOB, Maja, 1980-
    Ko zares sestaviš vse sestavljanke v življenju, je hujšanje samo še mala mal'ca : knjiga o tem, kako naj bi bili srečni že danes, ne šele jutri! ali zgodba o uspehu : kako sem shujšala 50 kg / skozi svojo in, upam, tudi tvojo zgodbo, draga bralka (no, morda se mi pridruži tudi kakšen bralec), te bom vodila avtorica knjige Maja Golob. - Idrija : samozal., 2018 (Log pri Brezovici : Smar-team). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Knjigi na pot / Nataša Martinčič Emeterio - Ašvata: str. 5-9. - Bibliografija: str. 181

ISBN 978-961-288-330-0 : 35,99 EUR

613.24
641.56-046.22(083.12)

COBISS.SI-ID 294179072

170.

NOVAK, Luka, 1963-
    Polje gastronomije : od racionalizma prek absolutizma do družabnih omrežij / [besedilo, fotografije] Luka Novak ; [slovensko izdajo je prevedel in priredil avtor]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2019. - 158 str., [16] str. barvnih pril. : fotogr. ; 19 cm

Prevod dela: Phénoménologie de la mayonnaise. - Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-7075-00-7 : 24 EUR

640.2:316.72(081)
613.2:316.72(081)

COBISS.SI-ID 299845632

171.

STIPANIČ, Matej
    Steak! : od zorjene govedine do peke / [besedilo Matej Stipanič ; recepti Revija Dober tek, Matej Stipanič in Good Food Magazine ; fotografije Cveto Sonc ... et al.]. - Ljubljana : Dedal, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - 96 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Posebna izdaja revije Dober tek, ISSN 1581-9299)

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Fotogr. na notr. str. ov. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-6612-72-2 : 7,80 EUR

641.55:637.5(083.12)
637.5:636.2(035)

COBISS.SI-ID 300170240

172.

TAUBES, Gary
    Dobre kalorije, slabe kalorije : maščobe, ogljikovi hidrati in kontroverzni pogledi na prehrano in zdravje / Gary Taubes ; prevedli Urška Pajer in Jana Lavtižar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 655 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Good calories, bad calories. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 569-655 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-287-108-6 : 39,90 EUR

613.2

COBISS.SI-ID 298831104

173.

WIESER, Lojze, 1954-
    Geschmackshochzeit : die Vermählung von Alpen und Adria = Il matrimonio del gusto : l'unione delle Alpi e dell'Adriatico = Svatba okusov : poroka Alp in Jadrana / Lojze Wieser ; [Fotos Helge Bauer ... et al. ; ins Slowenische Alina Carli und Majda Kolar, ins Italienische Martina Kafol und Francesca Rossetto. - Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2019. - 141 str. : barvne fotogr. ; 25 cm

ISBN 978-3-99029-356-0

641.56(4)(083.12)

COBISS.SI-ID 16849718

174.

    ZELIŠČA v kulinariki / [urednici Irena Bohte, Minka Kočevar ; zbrali in zapisali članice študijskega krožka Zelišča v kulinariki ... [et al.] ; fotografije Vinko Kukman, Ines Furlič, Tomaž Burgar]. - Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2019. - 63 str. : ilustr. ; 21 x 15 cm

ISBN 978-961-94452-2-8

641.55:635.7(083.12)

COBISS.SI-ID 299969792Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

175.

    ANONIMNI kolesar : resnično življenje kolesarja v profesionalnem pelotonu / [prevod Jolanda Blokar]. - Preserje : Aktivni mediji, 2019 ([Brežice] : Primus). - 272 str. ; 22 cm. - (Zbirka Hudičev jezik ; 1)

Prevod dela: The secret cyclist. - "Anonimni avtor" --> kolofon. - 500 izv.

ISBN 978-961-94511-5-1 : 21,90 EUR

796.61

COBISS.SI-ID 300638720

176.

RIGLER, Marjeta
    Bom naredil stezice, ki so včasih bile : vodnik po prekmursko-štajerski veji Jakobove poti / Marjeta in Metodij Rigler ; [spremno besedo napisal Jurij Bizjak ; fotografije Metodij Rigler ... et al.]. - Ljubljana : samozal. Marjeta in Metodij Rigler, 2017 (Ljubljana : Salve). - 159 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Bom naredil stezice, ki so včasih bile!. - Nasl. v kolofonu: Bom naredil stezice, ki so včasih bile ---. - Dodatek k nasl. na hrbtu knj.: Vodnik po slovenskem caminu, prekmursko-štajerska veja. - Na dnu nasl. str.: Ob 100. letnici fatimskih prikazovanj. - Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Vse stezice so lepe / Jurij Bizjak: str. 6-7. - Bibliografija: str. 155

ISBN 978-961-288-110-8 : 20,01 EUR

27-57(497.43)(036)
821.163.6-992
796.51(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 292789504Z ZDR Z ZDRAVJE

177.

BEDJANIČEV simpozij (12 ; 2019 ; Maribor)
    Protimikrobno zdravljenje : (izziv sedanjosti in prihodnosti) : 90 let oddelka : zbornik predavanj : strokovno srečanje z učnimi delavnicami / 12. Bedjaničev simpozij, Maribor, 24. in 25. 5. 2019 ; [organizator] UKC Maribor, Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja v sodelovanju z Zdravniškim društvom Maribor [in] Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru [in] Združenjem za infektologijo SZD ; [urednica zbornika Božena Kotnik Kevorkijan]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7039-37-5

616.9(082)

COBISS.SI-ID 96686337

178.

BREUS, Michael
    Moč pravega trenutka : odkrijte svoj najboljši čas za hranjenje, spolnost, umetniško ustvarjanje, jemanje zdravil --- / Michael Breus ; [prevod Mateja Malnar]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 542 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm

Prevod dela: The power of when. - O avtorju: str. 541-542. - Bibliografija v opombah: str. 525-539

ISBN 978-961-6861-87-8 : 29,90 EUR

612"52"

COBISS.SI-ID 300333824

179.

DAN ščitnice (2019 ; Ljubljana)
    Dan ščitnice : [tudi] 4. slovensko srečanje Zdravila in ščitnica, 31. maj 2019, Ljubljana / [uredniki Katica Bajuk Studen... et al.]. - Ljubljana : Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center, 2019. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6442-93-0

616.441(082)

COBISS.SI-ID 300221184

180.

    DUŠEVNO zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji : povzetek publikacije / [uredniki Saška Roškar ... et al.]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 57 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-7002-80-5

613.86-053.2(497.4)(082)
616.89-008.1-053.2(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 299904000

181.

    FARMACEVTSKI terminološki slovar / [avtorji Aleš Obreza ... et al.] ; uredili Marjeta Humar, Jelka Šmid-Korbar, Aleš Obreza ; [urejanje literature in virov Alenka Porenta]. - 2., dopolnjena in pregledana izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 434 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 380 izv. - Bibliografija: str. 423-434

ISBN 978-961-05-0193-0 : 39 EUR

615(038)=163.6

COBISS.SI-ID 299799552

182.

GOLNIŠKI simpozij (16 ; 2018 ; Bled)
    Zbornik predavanj [Elektronski vir] / 16. golniški simpozij, Bled, 5. in 6. oktober 2018 ; [izdajatelj] Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ; [urednik zbornika Kristina Ziherl]. - Golnik : Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2018. - 1 USB ključ : ilustr. ; 6 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. - Dostopno tudi na: http://www.klinika-golnik.si/uploads/si/strokovna-javnost/strokovne-publikacije/golniski-simpozij-2018-zbornik-predavanj-203.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 100 str. - Bibliografija na koncu večine prispevkov, povzetek v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6633-50-5

616.24(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 296693248

183.

JACKSON, Tom, 1972-
    Možgani : ilustrirana zgodovina nevroznanosti / Tom Jackson ; [prevod Eva Žontar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Neuroscience. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 140. - Kazalo

ISBN 978-961-251-452-5 : 29,99 EUR

612.82(091)
616.831(091)
611.81(091)

COBISS.SI-ID 299350784

184.

    JAVNOZDRAVSTVENI pristopi namenjeni romski etični skupnosti v Sloveniji / [avtorji Tatjana Krajnc Nikolić ... [et al.] ; urednica Tatjana Krajnc Nikolić]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018 (Kranj : Žnidarič). - 82 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7002-71-3

614(497.4=214.58)
613(497.4=214.58)

COBISS.SI-ID 297932544

185.

    KARDIOLOŠKO-angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi zdravstvene nege : zbornik prispevkov z recenzijo : 37. strokovno srečanje, Šmarješke Toplice, 31. maj in 1. junij 2019 / urednica Tanja Žontar. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2019. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.zbornica-zveza.si/sl/28-sekcija-medicinskih-sester-zdravstvenih-tehnikov-v-kardiologiji-angiologiji

ISBN 978-961-94231-5-8

616.126.5-089(082)
616.13-004.6(082)

COBISS.SI-ID 300192000

186.

    KRONIČNO srčno popuščanje : sodobni pristopi in izzivi : zbornik predavanj / I. kongres z mednarodno udeležbo, Maribor, 15. junij 2019 ; [urednik Franjo Naji ; organizatorji UKC Maribor, SB Murska Sobota, Združenje kardiologov Slovenije]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7039-38-2

616.12-008(082)

COBISS.SI-ID 96835585

187.

MEDNARODNI simpozij o urgentni medicini (26 ; 2019 ; Portorož)
    Urgentna medicina : izbrana poglavja 2019 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2019] : proceedings / 26. mednarodni simpozij o urgentni medicini = 26th International Symposium on Emergency Medicine, Portorož, Slovenija, 13.-15. junij 2019 ; urednika, editors Rajko Vajd, Marko Gričar ; [področna urednika za prispevke zdravstvene nege Danijel Andoljšek, Vida Bračko]. - Ljubljana : Slovensko združenje za urgentno medicino = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2019. - 417 str. : ilustr.

ISBN 978-961-6940-15-3

616-083.98(082)

COBISS.SI-ID 300307968

188.

    NEVLADNE organizacije na področju zdravja v Sloveniji : ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj / Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; [predgovora Vesna-Kerstin Petrič, Jan Peloza ; ilustracije Ciril Horjak ; besedilo za stripe Igor Krasnik, Ada Hočevar Grom, Helena Jeriček Klanšček]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2018 (Ljubljana : Grafični studio K). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 66-68. - Kazalo

ISBN 978-961-6523-65-3 : brezplačen izvod

061.2:614(497.4)

COBISS.SI-ID 297533440

189.

ONKOLOŠKI vikend (32 ; 2019 ; Portorož)
    Zbornik / 32. onkološki vikend, Portorož, 7. in 8. junij 2019 ; [uredniki S. Novaković ... et al.]. - Ljubljana : Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva : Onkološki inštitut, 2019. - 81 str. : ilustr.

300 izv. - Vsebina na nasl. str.: Državni program obvladovanja raka - celostna rehabilitacija onkoloških bolnikov : priporočila za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojk [in] predlog priporočil za celostno rehabilitacijo otrok z možganskimi tumorji

ISBN 978-961-7029-15-4 (Onkološki inštitut)

616-006-084(497.4)(082)
618.19-006(082)

COBISS.SI-ID 300251136

190.

    OTORINOLARINGOLOŠKE bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 11 / [urednici Irena Hočevar Boltežar, Saba Battelino]. - Ljubljana : Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete : Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center : Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2019 (Ljubljana : Fota-cop). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetek in bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-267-156-3 (Medicinska fakulteta)

616.21(082)

COBISS.SI-ID 298911744

191.

    PRIPOROČILA za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu / [urednika Barbara Šegedin, Sebastjan Merlo ; avtorji Barbara Šegedin ... et al.]. - Ljubljana : Državni program Zora - Onkološki inštitut, 2019. - 62 str. : ilustr. ; 21x30 cm

Bibliografija: str. 54-58

ISBN 978-961-7029-13-0

618.146-006

COBISS.SI-ID 298680832

192.

    PRIPOROČILA za uporabo kanabidiola in kanabinoidov (medicinske konoplje) v pediatriji - otroški nevrologiji / [uredniki David Neubauer, Mirjana Perkovič-Benedik, Damjan Osredkar]. - V Ljubljani : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo - Podiplomski študij otroške nevrologije, 2019. - 42 str. : ilustr. - (Knjižnica otroške nevrologije ; 2019, št. 22)

Bibliografija: str. 36-39

ISBN 978-961-267-153-2

616.8-053.2(082)
615.322:633.522(082)

COBISS.SI-ID 298664192

193.

    PROGRAM Svit : 10 let presejanja raka debelega črevesa in danke v Slovenij : zbornik ob 10. obletnici delovanja Programa Svit / [avtorji sodelavci Programa Svit]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 (Kranj : Žnidarič). - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. na ov.: 10 let Programa Svit. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. [67]

614

COBISS.SI-ID 4493285

194.

    PRVA pomoč v jamarstvu : priročnik / [avtorji Špela Albreht ... [et al.] ; uredil Klemen Mihalič ; fotografije Tomaž Grdin]. - Ljubljana : Jamarska zveza Slovenije, 2019. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-961-90675-9-8

614.8:796.55(035)

COBISS.SI-ID 299745024

195.

ROZMAN, Ana, 1981-
    Prvo leto mama : osebna izkušnja prvega leta materinstva / Ana Rozman. - 1. natis. - Trbovlje : 5ka, Katapult, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 88 str. : ilustr. ; 20 cm

350 izv. - Rojstvo / Ciril Zlobec: str. 86. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94500-3-1 : 19,90 EUR

618.2/.6(092)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 295548928

196.

SALTZ, Gail
    Moč različnosti : vez med duševno motnjo, nadarjenostjo in genialnostjo / Gail Saltz ; prevedla Helena Marko. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 336 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The power of different. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 303-320. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-18-9 : 24,90 EUR

159.922.2
159.972:159.924

COBISS.SI-ID 295942400

197.

    SKUPAJ za družbo zdravja : resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 / [besedilo Ministrstvo za zdravje RS ; fotografije arhiv Ministrstva za zdravje RS, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO/Franz Henriksen, EU/EC Audiovisual Service (Etienne Ansotte)]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje RS, 2018. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6523-64-6

614.2(497.4)"2016/2025"

COBISS.SI-ID 295021056

198.

STARC, Andrej, 1974-
    Biološke osnove ženske spolne funkcije in motnje : univerzitetni učbenik / Andrej Starc, Raja Gošnak Dahmane, Meta Božič. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2019. - 81 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 69-76. - Kazali

ISBN 978-961-6808-87-3

612.62.06(075.8)
618.17(075.8)

COBISS.SI-ID 300133888

199.

STROKOVNO srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu (25 ; 2018 ; Portorož)
    Nazaj k izvirnim načelom ekonomike in vodenja v zdravstvu / [25. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu], Bernardin, 24. in 25. maj 2018. - Ljubljana : Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2018 (Ljubljana : Boob). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Korporativni avtor naveden na ov. - 250 izv. - Povzetki v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93897-5-1

614.2:005(082)

COBISS.SI-ID 294829056

200.

STROKOVNO srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu (26 ; 2019 ; Bohinjska Bistrica)
    Pravilne odločitve - osnova za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema / [26. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu], Bohinjska Bistrica, 23. in 24. maj 2019. - Ljubljana : Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2019 (Ljubljana : Boob). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Korporativni avtor naveden na ov. - 250 izv. - Povzetki v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Bibliografija pri večini pispevkov

ISBN 978-961-93897-7-5

614.2:005(082)

COBISS.SI-ID 299847424

201.

ŠAFRAN, Mirjana
    Mirchi : pot do moči miru / [napisala] Mirjana Šafran Blažič ; [ilustrirala] Tea Skupek. - Novo mesto : samozal. M. Šafran Blažič, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-290-157-8 : 24 EUR

821.163.6-93-34
615.851.8-053.2

COBISS.SI-ID 297721088

202.

    TERAPIJA sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji / [avtorji Borut Ambrožič ... et al.] ; urednik Gregor Žvelc. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Izvleček in bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. na koncu publ. - Kazali

ISBN 978-961-06-0183-8 : 22,90 EUR

615.851(082)
CC-APA: 3311

COBISS.SI-ID 299650816

203.

TRILLER Vrtovec, Katja
    Zdravstveno pravo : pravna razmerja med oblastnimi organi in nosilci človekovih pravic v sedanji zdravstveni ureditvi ter predlogi sprememb / avtorica Katja Triller Vrtovec. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 292 str. : tabele ; 25 cm

250 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 280-292. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-204-657-6 : 64,50 EUR

614.2:34(497.4)
349.3(497.4)

COBISS.SI-ID 300212736

204.

    UPORABA kanabinoidov : strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije / [avtorji Eva Tavčar Benković ... et al.] ; urednika Mirjam Gosenca Matjaž, Tihomir Tomašič. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2019. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Naklada 400 izvodov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina: Konoplja in kanabinoidi / Eva Tavčar Benković ; Kanabinoidi in klinične študije / Borut Štrukelj ; Regulativa na področju kanabinoidov v Sloveniji / Barbara Razinger ; Farmakokinetika in farmakodinamika kanabinoidov / Mojca Kržan ; Interakcije kanabinoidov z zdravili / Lucija Peterlin Mašič ; Novi sintetični kanabinoidi in njihova zloraba / Marija Sollner Dolenc ; Uporaba kanabinoidov za zdravljenje trdovratnih epilepsij v pediatriji / Mirjana Perković Benedik, Damjan Osredkar, David Neubauer ; Uporaba kanabinoidov v paliativni oskrbi onkoloških bolnikov / Lea Knez

ISBN 978-961-6378-84-0

615.322:633.522(082)

COBISS.SI-ID 300264192

205.

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Strokovno srečanje (36 ; 2018 ; Šmarješke Toplice)
    Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju : zbornik prispevkov z recenzijo / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, XXXVI. strokovno srečanje, Šmarješke Toplice, 1. in 2. junij 2018 ; urednica Tanja Žontar. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2018 (Žabnica : Pro Grafika). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - Bibliografija in izvleček v slov. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94231-3-4

616.12-06(082)

COBISS.SI-ID 295092736
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 12. 9. 2019