COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam kupljenega gradiva s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2019

Vsebina
D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

1.

BOGATAJ, Vinko, 1951-
    Značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacij / Vinko Bogataj, Gordana Žurga, Adolf Šostar. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 233 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 23 cm

150 izv. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Uroša Pinteriča: str. 9-10. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Mirka Markiča: str. 11-12. - Bibliografija: str. 207-224. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-33-2 : 30 EUR

005.336.3(497.4)

COBISS.SI-ID 296803840

2.

DARVAŠ Šega, Karmen, 1976-
    Postani kreator svojih financ! / Karmen Darvaš ; [ilustracije kudryashka, www123rf.com]. - 1. natis. - Maribor : Finančna hiša naložbe, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 157 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 7

ISBN 978-961-288-953-1 : 23,90 EUR

336(035)

COBISS.SI-ID 297608704

3.

DRENOVEC, Franček
    O blaginji in napredku : kratki vodnik po neoliberalizmu / Franček Drenovec. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 64 str. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

400 izv.

ISBN 978-961-257-094-1 : 7 EUR

330.831.8:329
329.12

COBISS.SI-ID 296749568

4.

GODIN, Seth
    All marketers are liars : the underground classic that explains how marketing really works - and why authenticity is the best marketing of all / Seth Godin. - Paperback ed. - London : Portfolio : Penguin, 2012. - XVIII, 220 str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.: All marketers tell stories. - Kazalo

ISBN 978-1-59184-303-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-59184-533-1 (broš.)

658.8

COBISS.SI-ID 16817462

5.

GRAJŽL, Petra
    Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12 / Petra Grajžl. - 1. natis. - Brežice : Zavod VednoZavedno, 2018 ([Dobova] : Artisk). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 80-82

ISBN 978-961-94386-0-2 : 15 EUR

005.591.1
159.923.2

COBISS.SI-ID 293886720

6.

IRŠIČ, Marko
    Komunikacijska blaginja : novi standardi za kakovostno komunikacijo v organizacijah / Marko Iršič. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2019. - 154 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94400-6-3

005.57
159.913:316.472.42

COBISS.SI-ID 295322880

7.

KALIN Golob, Monika
    Pisanje za odnose z javnostmi : temeljni žanri / Monika Kalin Golob, Nada Serajnik Sraka, Dejan Verčič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Stičišča)

200 izv. - O avtorjih: str. 140-143. - Bibliografija: str. 126-138. - Kazalo

ISBN 978-961-235-854-9 (trda vezava) : 20 EUR

81'272:659.3

COBISS.SI-ID 295669504

8.

KEGEL, Mateja A.
    Iz ujetništva v svobodo : preprosti odgovori na vsakdanje izzive / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Radomlje : Zgodba.net, 2019. - 79 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 78-79

ISBN 978-961-94282-3-8 : 18,90 EUR

005.336.1(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 293132032

9.

KODRIČ Mori, Helena
    So finance res tak bav-bav?! : priročnik za urejene osebne in družinske finance / Helena Kodrič Mori in Smiljan Mori. - 1. izd. - Maribor : BigU akademija, 2018. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm + popravek

600 izv. - O avtorjih: str. 175

ISBN 978-961-94535-1-3 : 29,97 EUR

336(035)

COBISS.SI-ID 297739264

10.

KRAJNC, Milan, 1974-
    Komunikacija z nezemljani : priročnik za vse, ki se v delovnem kolektivu počutijo kot na drugem planetu / Milan Krajnc. - 1. izd. - Slovenska Bistrica : [samozal.] M. Krajnc, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 133 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Učitelj življenja)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 132-133

ISBN 978-961-91765-1-1 : 19,99 EUR

005.57(035)

COBISS.SI-ID 297133824

11.

PLEMELJ Mohorič, Alenka
    Izbrana poglavja iz ergonomije : univerzitetni učbenik za študente zdravstvenih ved / Alenka Plemelj Mohorič, Katarina Kacjan Žgajnar. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu vseh poglavij

ISBN 978-961-6808-84-2

331.101.1(075.8)

COBISS.SI-ID 296425728

12.

THALER, Richard H., 1945-
    Nerazumno vedenje : razvoj vedenjske ekonomije / Richard H. Thaler ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 525 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Misbehaving. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 461-489. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-31-8 : 26,90 EUR

658.89
159.9:33

COBISS.SI-ID 298365952

13.

    UVOD v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe : soavtorska monografija / uredniki in avtorji Matjaž Mulej ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. - XII, 397 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 134)

200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in na dnu str.

ISBN 978-961-7030-51-8 : 29 EUR

330.1(082)

COBISS.SI-ID 95701249

14.

    ZPS test : strokoven, nepristranski, brez oglasov : [revija Zveze potrošnikov Slovenije]. - Letn. 25, št. 7/8 (2015)- . - Ljubljana : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 2015- . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Arhiv: 2016-) (Dostop z geslom). - Mesečnik. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Je nadaljevanje: VIP (Ljubljana) = ISSN 1318-1084

ISSN 2386-0782 = ZPS test

339.379.8(497.4)
330.567.2

COBISS.SI-ID 1108465758D ETN D ETNOLOGIJA

15.

EASTMAN, Charles Alexander, 1858-1939
    Duša Indijanca / Charles Alexander Eastman (Ohiyesa) ; [prevod Martina Vidmar]. - 1. izd. - Ljubljana : Nova Akropola, 2018 (Praga : 999). - 109 str. : črnobele fotogr., avtorj. sl. ; 21 cm

Prevod dela: The soul of the Indian. - Prejšnji prevod z nasl. Indijanska duša : duhovno življenje Indijancev pred prihodom belcev. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 5-7

ISBN 978-961-93371-5-8 : 10 EUR

398.3(7)
259.2
17.023.3(=8)

COBISS.SI-ID 296757248

16.

SAHLINS, Marshall, 1930-
    Kaj sorodstvo je - in kaj ne / Marshall Sahlins ; [prevod Polona Petek ; spremna študija Bojan Baskar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio print). - 182 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: What kinship is - and is not. - 400 izv. - Marshall Sahlins in njegov doprinos k renesansi sorodstva v antropologiji / Bojan Baskar: str. 147-182. - Bibliografija: str. 119-137 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-79-2 : 20 EUR

392.31
316.356.2

COBISS.SI-ID 297209344D FIL D FILOZOFIJA

17.

BERDJAEV, Nikolaj Aleksandrovič
    Izviri in smisel ruskega komunizma / Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev ; [prevod Drago Bajt ; spremna beseda Urša Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 257 str. ; 20 cm

Prevod dela: Istoki i smysl russkogo kommunizma. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Marksist, idealist, kristjan, "človek novih časov" : o(b) knjigi Nikolaja Berdjajeva Izviri in smisel ruskega komunizma : spremna beseda / Urša Zabukovec: str. 233-257. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0532-0 : 29,90 EUR

141.82
130.2(47)
1Berdjaev N. A.

COBISS.SI-ID 297214720

18.

CICERO, Marcus Tullius
    Pogovori v Tuskulu / Ciceron ; prevod in spremna beseda Polonca Zupančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 319 str. : tabela ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 62)

Prevod dela: Tusculanae disputationes. - 400 izv. - Spremna beseda: str. 7-53. - Bibliografija: str. 49-53 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7011-58-6 : 24,00 EUR

1Cicero
821.124'02.09Cicero
17(37)

COBISS.SI-ID 296481024

19.

FRANCISCUS, papež
    Delimo modrosti časa / papež Frančišek in prijatelji ; [prevod Petra Zajc]. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 176 str. : fotogr., portreti ; 32 cm

Prevod dela: Sharing the wisdom of time. - 700 izv. - Beseda urednikov / Rosemary Lane in Tom McGrath: str. IV-V. - Uvod / Antonio Spadaro: str. 8-9

ISBN 978-961-6748-54-4 : 25 EUR

17.023.3:27
27:17.023.3

COBISS.SI-ID 297277952

20.

JAMNIK, Anton, 1961-
    Svet osamljenih tujcev : komunitarna in postmoderna kritika liberalizma / Anton Jamnik ; [spremne besede Boštjan Žekš, Ali Žerdin, Manica J. Ambrožič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 360 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - Svet ʺtujcevʺ in medčloveški odnosi / Boštjan Žekš: str. 7-10. - Pogovoriti se moramo o ... liberalizmu / Ali Žerdin: str. 11-14. - Kako se zares etično odločati / Manica J. Ambrožič: str. 15-16. - O avtorju: str. 359-360. - Bibliografija: str. 339-352 in z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5326-9 (trda vezava) : 29,99 EUR

17:329.12
329.12:17

COBISS.SI-ID 296709632

21.

KOMAR, Milan, 1921-2006
    Problemi človeka v družbi blagostanja ; & Svoboda in velikodušnost / Milan Komar ; [prevedel in opombe napisal Andrej Lokar] ; [izdajatelj] Philosophia perennis. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ordo et mysterium ; 1)

Prevoda del: Los problemas humanos de la sociedad opulenta ; Libertad y liberalidad : reflexiones en torno a la libertad. - 300 izv. - V globini so visokosti / Martin Sušnik: str. 7-12. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-04-0536-8 : 30,00 EUR

141.319.8

COBISS.SI-ID 297631488

22.

LIVRAGA Rizzi, Jorge A.
    Skrivnostna umetnost zmage : filozofska razmišljanja / Jorge Ángel Livraga ; [prevod Klavdija Blažun]. - 1. izd. - Ljubljana : Nova Akropola, 2018 (Praga : 999). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: El misterioso arte de vencer. - 500 izv. - Predgovor / Delia Steinberg Guzmán: str. 7-10. - O avtorju: str. 171-173. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93371-6-5 : 10 EUR

141.319.8

COBISS.SI-ID 296759040

23.

MÁRAI, Sándor, 1900-1989
    Knjiga zeli za dušo in telo / Sándor Márai ; [prevedla Timea Kočiš]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2018. - [214] str. ; 19 cm

Prevod dela: Füves könyv. - Nasl. na ov.: Knjiga zelí za dušo in telo. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94315-7-3 : 24 EUR

17.023.3

COBISS.SI-ID 297276160

24.

MORTON, Timothy, 1968-
    Hiperobjekti : filozofija in ekologija po koncu sveta / Timothy Morton ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Blaž Mazi]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 266 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 186, ISSN 1408-1105)

Prevod dela: Hyperobjects. - 400 izv. - Osmrtnice ekologije in manifest pozitivnega okoljevarstva / Blaž Mazi: str. 247-262. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-260-118-8 (broš.)

165.3

COBISS.SI-ID 297275136

25.

PETERSON, Jordan B.
    [Dvanajst]
    12 pravil za življenje : protistrup za kaos / Jordan B. Peterson ; [spremna beseda Žiga Turk ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 363 str. ; 24 cm

Prevod dela: 12 rules for life : an antidote to chaos. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Žiga Turk: str. 359-363. - Opombe z bibliografijo: str. 341-357

ISBN 978-961-04-0487-3 : 29,90 EUR

17.023.3

COBISS.SI-ID 294048512

26.

PETERSON, Jordan B.
    [Twelve]
    12 rules for life : an antidote to chaos / Jordan B. Peterson ; foreword by Norman Doidge ; illustrations by Ethan Van Sciver. - [London etc.] : A. Lane, an imprint of Penguin Books, 2018. - XXXV, 409 str. : ilustr. ; 24 cm

Foreword / Norman Doidge: str. VII-XXIV. - O avtorju: str. [411]. - Opombe z bibliografijo: str. 371-389. - Kazalo

ISBN 978-0-241-35163-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-241-35164-2 (broš.)

17.023.3

COBISS.SI-ID 1114313054

27.

PLOTINUS, ok. 205-270
    Zbrani spisi / Plotin ; iz stare grščine prevedla, uvodne besede in opombe napisala Sonja Weiss ; uredil in uvodno razpravo napisal Marko Uršič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2016-<2018>. - Zv. <1-2> ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 63; 66)

Prevod dela: Plotini opera I-III. - Bibliografija v opombah na dnu str.

Dosedanja vsebina:
1: Traktati 1-21 / Plotin. Plotinovo življenje in ureditev njegovih spisov / Porfirij. - 2016 ([Ljubljana] : Studio Print). - XXVIII, 434 str. - 600 izv. - Plotin, filozofija in mistika / Marko Uršič: str. VII-XXI. - Spremna beseda k prevodu / Sonja Weiss: str. XXII-XXVIII. - Bibliografija: str. 423-434
2: Traktati 22-33. - 2018 ([Kranj] : Tisk Žnidarič). - LIV, 499 str. - 400 izv. - Plotinove tri hipostaze : istost v razliki, Eno v mnogem / Marko Uršič: str. VII-LIV. - Slovarček filozofskih izrazov: str. 479-485. - Bibliografija: str. 486-499

ISBN 978-961-213-258-3 (zv. 1) : 27,00 EUR
ISBN 978-961-213-290-3 (zv. 2) : 32,00 EUR

1Plotinus
1(38)

COBISS.SI-ID 285067008

28.

STRES, Anton
    Leksikon filozofije / Anton Stres ; [spremna beseda Janko Kos ; uvodna razprava Robert Petkovšek]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - XXIV, 999 str. ; 25 cm + 1 karton s krajšavami (23 x 16 cm)

1.000 izv. - Spremna beseda / Janko Kos: str. XI-XV. - Leksikon v filozofiji / Robert Petkovšek: str. XVII-XXII. - Nov filozofski mejnik / Bojan Žalec: str. XXIII-XXIV. - Opombe z bibliografijo: str. 995-999

ISBN 978-961-278-405-8 : 98,50 EUR

1(031)

COBISS.SI-ID 296938752

29.

ŠKOF, Lenart
    Antigonine sestre : o matrici ljubezni / Lenart Škof ; [fotografije Maja Bjelica]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 325 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 18)

500 izv. - Bibliografija: str. 305-320. - Kazalo

ISBN 978-961-213-286-6 : 26,00 EUR

177.6

COBISS.SI-ID 297071360

30.

TREBEŽNIK, Luka
    Med nihilizmom in mesijanizmom : Derridajeva filozofija religije / Luka Trebežnik. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2018 (Ljubljana : Demat). - 264 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 65)

200 izv. - Bibliografija: str. 251-264

ISBN 978-961-6844-67-3 : 17 EUR

1:2-1Derrida J.

COBISS.SI-ID 297390080

31.

ŽIŽEK, Slavoj
    Kot tat sredi noči : kako misliti kapital / Slavoj Žižek ; [prevedli Gregor Moder ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018 ([Ljubljana] : Ulčakar Grafika). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-82-2 : 23,00 EUR

130.2:330.14

COBISS.SI-ID 297355008D FILM

32.

    BOHEMIAN Rhapsody [Videoposnetek] / director of photography Newton Thomas Sigel ; story by Anthony McCarten and Peter Morgan ; screenplay Anthony McCarten ; directed by Bryan Singer ; [music by Queen] ; prevedla Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 129 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1727824/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v češ., madž. in tur., podnapisi v slov., hrv., srb., angl., arab., češ., grš., hebr., madž., isl., portug., romun., slovaš. in tur. - Dodan celoten Live aid filmski nastop, ki ni dodan kino različici. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: GK Films itd. - Igrajo: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers itd. - DVF87402. - Oskar, 2019 (glavni igralec, montaža, montaža in mešanje zvoka), zlati globus, 2019 (film, glavni igralec), BAFTA, 2019 (glavni igralec, zvok)

791.227(410+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1115767134

33.

    BOHEMIAN Rhapsody [Videoposnetek] / director of photography Newton Thomas Sigel ; story by Anthony McCarten and Peter Morgan ; screenplay Anthony McCarten ; directed by Bryan Singer ; [music by Queen]. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 BD (ca 134 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1727824/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v češ., madž. in tur., podnapisi v slov., hrv., srb., angl., arab., češ., grš., hebr., madž., isl., portug., romun., slovaš. in tur. - Dodan celoten Live aid filmski nastop, ki ni dodan kino različici. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: GK Films itd. - Igrajo: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Allen Leech, Tom Hollander, Mike Myers itd. - BDF87402. - Oskar, 2019 (glavni igralec, montaža, montaža in mešanje zvoka), zlati globus, 2019 (film, glavni igralec), BAFTA, 2019 (glavni igralec, zvok)

791.227(410+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 16816694

34.

KUBRICK, Stanley, 1928-1999
    The Stanley Kubrick archives / Stanley Kubrick ; edited by Alison Castle ; [English translation, Peter Snowdon]. - Köln : Taschen, cop. 2016. - 861 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bibliotheca universalis)

Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 856-859

ISBN 978-3-8365-5582-1 (trda vezava)
ISBN 3-8365-5582-4 (trda vezava)

791:929Kubrick S.

COBISS.SI-ID 3392112

35.

    MAMMA mia!. Here we go again [Videoposnetek] = Mamma mia. Spet začenja se! / written and directed by Ol Parker ; story by Richard Curtis and Ol Parker and Catherine Johnson ; music and lyrics by Benny Andersson and Björn Ulvaeus, some songs with Stig Anderson ; based on the original musical Mamma mia! written by Catherine Johnson ; originally conceived by Judy Craymer ; based on the songs of ABBA ; director of photography Robert Yeoman ; choreographer Anthony Van Laast ; score by Anne Dudley ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (ca. 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt6911608/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v rus., podnapisi v slov., hrv., angl., bolg., est., grš., latv., litov., romun. in rus. - Na DVD-ju tudi kino izdaja filma. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Littlestar/Playtone itd. - Igrajo: Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Andy Garcia, Lily James, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Cher, Meryl Streep itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - DVDUP0444. - 414104/L/UPD4 (na DVD-ju)

791.221.1(410+73)(086.82)
791.221.2(410+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1115317086

36.

    The MAN who fell to Earth : [a film by Nicolas Roeg] / [photography by David James ; edited [and essay by] Paul Duncan ; German translation Thoms J. Kinne, French translation Alice Pétillot]. - Köln : Taschen, cop. 2017. - 471 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bibliotheca universalis / Taschen)

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Dodatek k nasl. na prelim. str. in hrbtu. - Nasl. na hrbtu: David Bowie in The man who fell to Earth. - Besedilo v angl., nem. in franc.

ISBN 978-3-8365-6241-6

791.221.8:82-311.9(084.12)
77.04:929Bowie D.

COBISS.SI-ID 13836062

37.

    A STAR is born [Videoposnetek] = Zvezda je rojena / directed by Bradley Cooper ; screenplay by Eric Roth and Beadley Cooper & Will Fetters ; based on the 1954 screenplay by Moss Hart and the 1976 screenplay by John Gregory Dunne & Joan Didion and Frank Pierson ; based on a story by William Wellman and Robert Carson ; director of photography Matthew Libatique ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (ca. 130 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1517451/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v polj. in rus., podnapisi v slov., hrv., angl., bolg., est., latv., litov., polj., rus. in tur. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Joint Effort itd. - Besedila pesmi Lady Gaga, Bradley Cooper, Lukas Nelson, Jason Isbell itd.; skladatelji Lady Gaga, Bradley Cooper, Lukas Nelson, Jason Isbell itd. - Igrajo: Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Sam Elliot, Alec Baldwin itd. - DVDWB0869. - Zlati globus, 2019 (izvirna pesem), Bafta, 2019 (glasba)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1115619678

38.

    A STAR is born [Videoposnetek] = Zvezda je rojena / directed by Bradley Cooper ; screenplay by Eric Roth and Beadley Cooper & Will Fetters ; based on the 1954 screenplay by Moss Hart and the 1976 screenplay by John Gregory Dunne & Joan Didion and Frank Pierson ; based on a story by William Wellman and Robert Carson ; director of photography Matthew Libatique. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 BD (ca 135 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1517451/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v polj., mad. in rus., podnapisi v slov., hrv., angl., bolg., est., latv., litov., polj., rus. in tur. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Joint Effort itd. - Besedila pesmi Lady Gaga, Bradley Cooper, Lukas Nelson, Jason Isbell itd.; skladatelji Lady Gaga, Bradley Cooper, Lukas Nelson, Jason Isbell itd. - Igrajo: Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Anthony Ramos, Dave Chappelle, Sam Elliot, Alec Baldwin itd. - BDWB0262. - Zlati globus, 2019 (izvirna pesem), Bafta, 2019 (glasba)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 16816438

39.

    VENOM [Videoposnetek] / directed by Ruben Fleischer ; screenplay by Jeff Pinkner & Scott Rosenberg and Kelly Marcel ; screen story by Jeff Pinkner & Scott Rosenberg ; based on the Marvel comics ; director of photography Matthew Libatique ; music by Ludwig Göransson ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2019. - 1 video DVD (ca. 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.imdb.com/title/tt1270797/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., hrv., slov., srb. itd. - Nastanek filma: 2018. - Produkcija: Pascal Pictures itd. - Igrajo: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott, Jenny Slate, Melora Walters, Woody Harrelson, Peggy Lu itd. - DVDS068

791.221.8:82-312.9(510+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1115767390D GEO D GEOGRAFIJA

40.

    AVANTURA : revija za popotnike, športne ekstremiste in drzne iskalce doživetij. - Št. 1 (zima 2018)- . - Ljubljana : Avantura Mediji, 2018- . - 30 cm

Četrtletnik

ISSN 2591-1279 = Avantura (Ljubljana)

91
796.5

COBISS.SI-ID 293045504

41.

BRUSCHKE, Gerhard
    Hamburg / main contributor Gerhard Bruschke ; [cartography Anja Richter, Mare e Monte Kartografie ; photographers Felix Fiedler, Susanne Gilges, Olaf Kalugin ; illustrators Branimir Georgiev ... [et al.] ; English translation Barbara Hopkinson]. - Printed with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2016. - 272 str. : barvne ilustr., zvd. ; 23 cm + 1 zvd. - (Eyewitness travel)

Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-0-2412-0830-4

913(435.15)(036)

COBISS.SI-ID 1110451806

42.

FERFILA, Bogomil
    Naftne kraljevine Perzijskega zaliva : najbogatejše države sveta / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2019. - VII, 431 str. : tabele ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Biografija avtorja: str. 399-402. - Bibliografija: str. 403-431

ISBN 978-961-7045-09-3 : 33 EUR

908(532+536)
308(532+536)

COBISS.SI-ID 298008576

43.

GLOYER, Gillian
    Albania : the Bradt travel guide / Gillian Gloyer ; [photographs Peter Forsberg ... [et al.] ; maps David McCutcheon]. - 6th ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2018. - VIII, 296 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. I. - Kazalo

ISBN 978-1-78477-078-5

913(496.5)(036)

COBISS.SI-ID 1115313758

44.

    KAMPING & karavaning vodnik. - 2010- . - Ljubljana : As-press, 2010- . - 31 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Od l. 2013 dalje izdajatelj Avto medija

ISSN 1855-8143 = Kamping & karavaning vodnik

796.54

COBISS.SI-ID 249058304

45.

    NATIONAL geographic. Slovenija. - Leto 1, št. 1 (maj 2006)- . - Ljubljana : Rokus, 2006- . - 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ICOOAPNE. - Mesečnik. - Od leta 2009 dalje založnik Rokus Klett. - Licenčna izd.

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)

91

COBISS.SI-ID 225874688

46.

    SVET & ljudje. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (nov. 1998)- . - Ljubljana : Sinaj, 1998- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.svetinljudje.si/si/aktualna_stevilka.wlgt. - Mesečnik. - Založnik se spreminja. - V letu 2012 začne z novim štetjem zvezkov. - Ima spletno izd.: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208. - Ima suplement ali prilogo: Pot (Radovljica) = ISSN 2350-4463

ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)

908

COBISS.SI-ID 78853888D GLA D GLASBA

47.

BALLADERO
    Club Deuce [Zvočni posnetek] / Balladero. - [Cankova] : Club2 Records, 2012. - 1 CD (60 min, 39 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://val202.rtvslo.si/2012/04/galerija-dominik-bagola-balladero-club-deuce/ - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Avtor besedil in glasbe ter priredb je Dominik Bagola, razen besedila za pesem Monsters (M. Fabčič). - Spremljajo: Bobby MacIntyre, Shane Soloski, Lorenzo Corti, Iztok Rodež, Sašo Benko, Aljoša Bagola, Jure Bergant, Samo Budna itd. - Vsebina: Pawnshop ; I guess ; Dream come lie ; Lioness ; Shadow street ; Shallow creeks ; Če bi = If only ; Monsters ; Mirror see ; Long distance to ruin ; Superbomber ; Prekmurska

DBA CD 002 Dominik Bagola

784.66(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 20764978

48.

BALLADERO
    Perfect you [Zvočni posnetek] / Balladero. - [Cankova] : Club2 Records, 2016. - 1 CD (41 min, 2 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.rtvslo.si/kultura/ocenjujemo/poslusamo-balladero-perfect-you/388407 - predstavitev albuma. - "All songs and lyrics by Dominik Bagola, "Sale la vie" by Aljoša Bagola & Dominik Bagola." --> na notranjem ov. albuma. - Vsebina: Ragged inn ; Perfect view ; New state of mine ; Zlati časi ; This grace ; Stargazer ; Desert trail ; Sale la vie ; Le bdi ; Last tango

DBA CD 003 Club2 Records

784.4.011.26(086.76)

COBISS.SI-ID 286553600

49.

    The CULTURAL study of music : a critical introduction / edited by Martin Clayton, Trevor Herbert, Richard Middleton. - New York : Routledge, 2003. - VII, 368 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: Music and biocultural evolution / Ian Cross ; Musicology, anthropology, history / Gary Tomlinson ; Music and culture : historiographies of disjuncture / Philip V. Bohlman ; Comparing music, comparing musicology / Martin Clayton ; Music and social categories / John Shepherd ; Music and mediation : toward a new sociology of music / Antione Hennion ; Music and everyday life / Simon Frith ; Music, culture and creativity / Jason Toynbee ; Music and psychology / Eric F. Clarke ; Subjectivity rampant! Music, hermeneutics and history / Lawrence Kramer ; Historical musicology : is it still possible? / Rob C. Wegman ; Social history and music history / Trevor Herbert ; Musical autonomy revisited / David Clarke ; Textual analysis or thick description? / Jeff Todd Titon ; Music, experience and the anthropology of emotion / Ruth Finnegan ; Musical materials, perception and listening / Nicola Dibben ; Music as performance / Nicholas Cook ; Of mice and dogs : music, gender and sexuality at the long fin de siècle / Ian Biddle ; Contesting difference : a critique of Africanist ethnomusicology / Kofi Agawu ; What a difference a name makes : two instances of African-American popular music / David Brackett ; Locating the people : music and the popular / Richard Middleton ; Music education, cultural capital and social group identity / Lucy Green ; The cultural study of musical instruments / Kevin Dawe ; The destiny of 'diaspora' in ethnomusicology / Mark Slobin ; Globalization and the politics of world music / Martin Stokes ; Music and the market : the economics of music in the modern world / Dave Laing

ISBN 0-415-93844-9 (hardcover : alk. paper)
ISBN 0-415-93845-7 (broš. : alk. paper)

78:316.7

COBISS.SI-ID 943245

50.

EMIL and the Detectives
    Agora [Zvočni posnetek] / Emil and the Detectives. - [Sloveniaj] : [samozal.] R. Zager], 2017. - 1 CD (50 min, 19 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: https://val202.rtvslo.si/2017/12/na-sceni-124/ - predstavitev albuma. - Podatek o samozaložbi s sorodnega elektronskega vira. - Izvajalci: Rastko Zager, bas, vokal, Dejan Pečenko, klaviature, Žarko Jankovič, kitara, Matjaž Sabolek, bobni, Igor Ambrožič, tolkala, Zdravko Zimič, saksofon. Sodelovali so še: Danilo Balog, bobni (3), Vasko Atanasovski, saksofon (5), Gal Hartman, violin (4). - Vsebina: Fly fly fly ; Acqua Alta ; Island ; Equinox ; Malibu beach ; Blindness ; Flora. - Za odrasle

RAZA CD001 Rastko Zager

784.6(086.76)

COBISS.SI-ID 1188305

51.

GRUNING, Thomas R.
    Millennium folk : American folk music since the sixties / Thomas R. Gruning. - Athens : University of Georgia Press, cop. 2006. - XXIV, 197 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 183-189. - Kazalo

ISBN 978-0-8203-2829-4 : broš.
ISBN 0-8203-2829-4 (broš.)
ISBN 978-0-8203-2830-0 : trda vezava
ISBN 0-8203-2830-8 (broš.)

784.4

COBISS.SI-ID 16814646

52.

HEPWORTH, David
    Uncommon people : the rise and fall of the rock stars / [David Hepworth]. - London : Black Swan, 2018. - XXII, 420 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Bibliografija: str. 393-398. - Kazalo

ISBN 978-1-784-16207-8

784.66(091)

COBISS.SI-ID 16821814

53.

    HERE she comes now : women in music who have changed our lives / edited by Jeff Gordinier, Marc Weingarten. - London : Icon Books, 2016. - 270 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-78578-060-8

784.6

COBISS.SI-ID 16814134

54.

KOALA Voice
    Woo horsie [Zvočni posnetek] / Koala Voice. - [Kisovec : Koala Voice, 2018]. - 1 CD (33 min, 42 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=5zmGRZ_zN5w - predstavitev albuma. - Izvajalci: Manca Trampuš, Domen Don Holc, Tilen Prašnikar, Miha Prašnikar. - Vsebina: Early bird ; I used to smell nice ; Dumdidada ; Touch ; Johnny + self-respect ; Helena ; By car ; Daily towel motion ; Funky Cherry ; Macbeth ; Ker tu je vse tako lepo. - Za mladino in odrasle

KVO CD 003 Koala Voice

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1115629662

55.

KOBAL, Cveto
    Catch the rain [Zvočni posnetek] / [music, lyrics, performance by] Cveto Kobal. - [Podnart] : Klopotec, 2018. - 1 CD (43 min, 17 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_cvetokobal/ - predstavitev albuma. - Vsebina: Catch ; Christmas butterfly ; Hidden river ; Ocean ; Snowland ; Love was not ; Long winter ; Dance pour moi ; I need you ; Sudenly the rain stops ; Pelji me na sonce ; Catch the rain

IZK CD 087 Klopotec

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 14094622

56.

KOKOT, Andrej, 1959-
    Et tu, brute [Zvočni posnetek] / Andrej Kokot. - [Radovljica : Društvo Prava beseda], 2018. - 1 CD (30 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm

Na CD-ju tudi: Andrej Kokot, protestni pevec od 1979. - Vsebina: Nočna izmena ; Dan ; Prepričanje ; Črnobelo v barvah ; Micka tička ; Odrolanka ; Strast in kri ; Košmar ; Zakaj ; Nerc in kraguljčki ; American punks ; Amerikan panks ; V znamenju kravate

DPB CD 001 Društvo Prava beseda

784.6(086.76)

COBISS.SI-ID 298780416

57.

KORITNIK, Žiga, 1964-
    Cloud arrangers : musical photo impressions / by Žiga Koritnik ; introduction by John Kelman ; texts by Jöelle Léandre ... [et al.]. - 1st ed. - Hraše : Pega, 2019 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 375 str. : fotogr., portreti ; 31 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Žiga Koritnik and The Eye / by John Kelman: str. 9-11. - Bibliografija: str. 374

ISBN 978-961-288-626-4 : 79 EUR

77.041.5:785.161.071(084.12)
77.04(497.4):929Koritnik Ž.(084.12)

COBISS.SI-ID 296015360

58.

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
    Tihi dogovor [Zvočni posnetek] / [besedila, glasba] Matej Krajnc. - Maribor : Akord Records : Subkulturni azil, 2018. - 1 CD (59 min, 30 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

V spremni knjižici so besedila pesmi. - "Posneto in miksano v studiu Mars, Trebnje, 2018. Dodatna snemanja in obdelava: studio Attic, 2018" --> v spremni knjižici. - Izvajalci: Matej Kranjc, glas, akustična in električna kitara, orglice, Blaž Jurjevčič, klavir, Vlado Pirc, bas, Bogdan Turnšek Poli, bobi. Gostujoči vokalist: Oto Pestner. - Vsebina: Tihi dogovor ; Če mi poveš, kje si bila ; Afiniteta ; Deževje nima besed ; Blues blindiranega srca ; Pozabil ; Hvala za nasvet ; Jesen ; Po božiču ; Naglavni greh ; Skandinavska pesem #1 ; Stvari ; Vonj po margaritah ; Dokončni obračun ; Škržatova pesem ; The places in between ; Good morning, love ; The anticipation. - Za mladino in odrasle

FREE CD 067 Kulturni center Maribor (Subkulturni azil)
ARCD 036 Akord Records

784.4(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1187793

59.

    MUZIKA : vse od Golice naprej. - [Št.] 1 (dec. 2016)- . - Zreče : Vis Vires, 2016- . - 28 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Golica = ISSN 2536-1864

ISSN 2536-1872 = Muzika (Zreče)

784.69

COBISS.SI-ID 287522560

60.

PAULO, Joaquim
    Funk & soul covers / Joaquim Paulo ; ed. Julius Wiedemann ; [German translation Jürgen Dubau, French translation Aurélie Daniel]. - Köln : Taschen, cop. 2018. - 573 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. angl. besedilo in prevod v nem. in franc.

ISBN 978-3-8365-5626-2

7.05:681.854(083.824):78
681.854:7.05(083.824)

COBISS.SI-ID 16822582

61.

POLAJNAR Frelih, Nataša
    Sveta noč, blažena noč : 200-letnica uglasbitve in prve izvedbe božične pesmi (1818-2018) = Silent night : 200th anniversary of the musical setting and first performance of the Christmas carol (1818-2018) / Nataša Polajnar Frelih ; [angleški prevod Franc Smrke]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 60 str. : ilustr., note ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Katalog razstave: Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična, 4. 12. 2018-9. 2. 2019. - 300 izv. - Bibliografija: str. 33, 56

ISBN 978-961-93529-7-7 (broš.) : EUR 12,00

783.651.2

COBISS.SI-ID 297366272

62.

QUEEN
    Bohemian rhapsody [Zvočni posnetek] : the original soundtrack / [Queen ; produced by Brian May and Roger Taylor]. - [London] : Queen Production Ltd. ; Baarn : Universal International Music BV. ; [Los Angeles] : Twentieth Century Fox Film Corporation, 2018. - 1 CD (79 min, 59 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Queen so: Freddie Mercury, vokal, klavir, Brian May, kitare, vokal, Roger Taylor, bobni, vokal, John Deacon, bas kitara. - Smile so: Roger Taylor, vokal, bobni, Tim Staffell, vokal, bas kitara, Brian May, vokal, kitare. - Sodelovali so še: Fred Mandel, sintesizer (13), David Bowie, vokal, klaviature (14), Spike Edney, klaviature, spremljevalni vokal (16-20), National Philharmonic Orchestra (15). - Vsebina: 20th century fox fanfare ; Somebody to love ; Doing all right (revisited) ; Keep yourself alive (live at the Rainbow) ; Killer queen ; Fat bottomed girls (live in Paris) ; Bohemian rhapsody ; Now I'm here (live at Hammersmith Odeon) ; Crazy little thing called love ; Love of my life (Rock in Rio) ; We will rock you (movie mix) ; Another one bites the dust ; I want to break free ; Under pressure ; Who wants to live forever ; Bohemian rhapsody (Live Aid) ; Radio ga ga (Live Aid) ; Ay-oh (Live Aid) ; Hammer to fall (Live Aid) ; We are the champions (Live Aid) ; Don't stop me now (revisited) ; The show must go on. - Za mladino in odrasle

0602567988700

784.011.26(410)(086.76)
929Mercury F.(086.76)

COBISS.SI-ID 1115332446

63.

SAME babe
    Vražji bend [Zvočni posnetek] / Same babe. - [Maribor] : Založba Pivec, 2019. - 1 CD (42 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=NWi8hwPYGXE - predstavitev albuma. - Sorodni elektronski vir: https://www.24ur.com/popin/glasba/same-babe-vrazji-bend.html - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - "Posneto v zagrebškem studiu Kramasonik pozimi in spomladi 2017."--> v spremni knjižici. - Avtorji poezije: Ervin Fritz, Janez Menart, Egon Bondy, Marko Jelovšek, Miha Nemanič, Leon Matek, Frane Milčinski - Ježek, Viki Baba, Tomaž Šalamun, Andrej Trobentar. - Skupino Same babe sestavljajo: Viki Baba, vokal, akustična kitara, Marko Voljč, vokal, trobenta, Miha Nemanič, vokal, ustna harmonika, tamburin, Uroš Buh, vokal, bobni, akustična kitara, Marko Jelovšek, vokal, kontrabas, akustična kitara, Matjaž Ugovšek - Ugo, vokal, akustične in električne kitare; sodelujejo: Maja Predatoria, vokal, Ervin Fritz, recital, Rok Hozjan, kontrabas. - Vsebina: Vražji bend ; Balada o pivskem bratcu ; Smrtek ; Hudobec ; Sistem v glavi ; Lepotičenje ; Pleši, pleši, dekle ; Pismo za Mary Brown ; Nor ; Videl sem Kitajca ; Komentar strica Fritza ; Žalostna pesem za kontrabas ; Vlak za Koper ; Krinko razkrinkaj ; Mušnice bele

PIV CD 018 Založba Pivec

784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)

COBISS.SI-ID 24236082

64.

SIRK, Lea
    [Dva tisoč osemnajst]
    2018 [Zvočni posnetek] / Lea Sirk ; [[besedila, glasba, aranžmaji] L. Sirk .... [et al.]. - [Koper? : samozal.], 2018. - 1 CD (34 min) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([8] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=FljwmkuC1os - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so besedila pesmi. - Posneto 2018. - Izvajalci: Lea Sirk, vokal, spremljevalni vokal, flavta, klavir, klaviature, kalimba, Aleš Ogrin, klavir ("Čudovit je svet"), Kristina Čok, Lara Kadis, Lana Hrvatin, spremljevalni vokali. - Vsebina: Recept za lajf / feat. Drill ; Moj profil ; Hvala, ne ; Koperchlanka ; Freedom ; My moon / feat. Tomy DeClerque ; Back to being me ; 2018 ; Vsa zase ; Čudovit je svet (bonus track). - Za starejšo mladino in odrasle

LEA CD 001 Lea Sirk

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1115626334

65.

    A STAR is born [Zvočni posnetek] : soundtrack / [Bradley Cooper, Lady Gaga]]. - [U.S.A.] : Interscope Records : Warner Bros. Entertainment Inc., 2018. - 1 CD (70 min, 18 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([12] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=nSbzyEJ8X9E - predstavitev albuma. - Izvajalca navedena v spremni knjižici. - Vsebina: Intro ; Black eyes ; Somewhere over the rainbow ; Fabulous French ; La vie en rose ; I'll wait for you ; Maybe it's time ; Parking lot ; Out of time ; Alibi ; Trust me ; Shallow ; First stop, Arizona ; Music to my eyes ; Diggin' my grave ; I love you ; Always remember us this way ; Unbelievable ; How do you hear it? ; Look what I found ; Memphis ; Heal me ; I don't know what love is ; Vows ; Is that alright? ; SNL ; Why did you do that? ; Hair body face ; Scene 98 ; Before I cry ; Too far gone ; Twelve notes ; I'll never love again (film version) ; I'll never love again (extended version). - Za mladino in odrasle

00602567775539

784.011.26(086.76)

COBISS.SI-ID 1115195230

66.

WALSH, Ryan H.
    Astral weeks : a secret history of 1968 / Ryan H. Walsh. - New York : Penguin Press, 2018. - 357 str., [8] str. pril. ; 25 cm

Bibliografija: str. 329-346. - Kazalo

ISBN 978-0-7352-2134-5 (trda vezava)
ISBN 9780735221352!ISBN 978-0-7352-2135-2 (e-knjiga)

784.66

COBISS.SI-ID 16822326D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE

67.

BOLFEK, Boris
    Nastanek in razvoj slovenske TO : 1968-1990 / [avtor Boris Bolfek ; urednik Ladislav Lipič ; fotografsko gradivo arhiv revije Obramba - foto Marjan Garbajs ... et al.]. - Ljubljana : Zveza veteranov vojne za Slovenijo : Defensor, 2018 (Grosuplje : CTP). - 272 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Recenzija: dr. Tomaž Teropšič, vojni in vojaški zgodovinar: str. 10-12. - Recenzija: polkovnik v pokoju Ivan Herbert Kukec: str. 13-15. - Bibliografija: str. 262-264. - Kazalo

ISBN 978-961-6177-49-8 (Defensor)

355/359(497.4)"1968/1990"

COBISS.SI-ID 295500800

68.

FRASER, John Foster
    Judi na osvajalnem pohodu / John Foster Fraser ; [prevod Marjan Furlan]. - 1. natis. - Celje : Mavrica, 2018. - 144 str. : tabele ; 23 cm

Prevod dela: The conquering Jew. - Prevajalec in leto izida navedena v CIP-u

ISBN 978-961-6282-69-7 : 19,82 EUR

323.1(=411.16)

COBISS.SI-ID 294423808

69.

HERZL, Theodor
    Judovska država / Theodor Herzl ; [prevod Marjan Furlan]. - Celje : Mavrica, 2018. - 65 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Prevajalec in leto izida navedena v CIP-u. - Prevod dela: Der Judenstaat

ISBN 978-961-6282-68-0 : 16,26 EUR

323.13(=411.16)

COBISS.SI-ID 294343424

70.

JANŠA, Janez, 1958-
    Prvorazredni - sistem za lažno elito : Slovenija se je osamosvojila, osvobojena še ni / Janez Janša ; [fotografije Matic Štojs Lomovšek ... et al.]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2019. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv.

ISBN 978-961-6942-43-0 : 10 EUR

323(497.4)
338(497.4)

COBISS.SI-ID 298604544

71.

KOROSCHITZ, Werner, 1961-
    Vermessung : über die "rassenkundliche" Untersuchung in St. Jakob im Rosental : [Katalog zur Ausstellung Vermessungsamt, Geodetski urad vom 29. September bis 9. Dezember 2018 im ehemaligen Kino Janach in St. Jakob im Rosental, Šentjakob v Rožu] = Meritev : o "rasoslovni" preiskavi v Šentjakobu v Rožu : [katalog razstave Vermessungsamt, Geodetski urad, od 29. septembra do 9. decembra 2018 v bivšem kinu Janach v Šentjakobu v Rožu] / Werner Koroschitz ; Slowenischer Kulturverein, SPD Rož [(Hg.,izd.)] ; [Übersetzungen aus dem Deutschen Urška P. Černe, Seta Oblak, Sonja Wakounig]. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2018 (Klagenfurt = Celovec : Hermagoras = Mohorjeva družba). - 279 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Besedilo v nem. in prevod v slov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-7086-1029-0 : 32 EUR

323.12(436)(091)
94(436.5Šentjakob v Rožu)"1938"(083.824)
572.087(436.5Šentjakob v Rožu)"1938"(083.824)

COBISS.SI-ID 297496576

72.

LATOUR, Bruno, 1947-
    Prizemljitev : politična usmeritev za Novi podnebni režim / Bruno Latour ; [prevod Jedrt Lapuh Maležič]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio print). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-80-8 : 15 EUR

32:502/504

COBISS.SI-ID 298145280

73.

MAKSUTI, Alem
    Volilna kampanja / Alem Maksuti. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018 (Ljubljana : Demat). - 343 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 63)

300 izv. - Volilna kampanja / Vlado Miheljak str. 9-18. - Bibliografija: str. 311-337. - Kazalo

ISBN 978-961-235-856-3 (broš.) : 25 EUR

324:659.3

COBISS.SI-ID 296330752

74.

MICKLETHWAIT, John
    The fourth revolution : the global race to reinvent the state / John Micklethwait & Adrian Wooldridge. - London : Penguin Books, 2015. - 305 str., [8] str. pril. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 273-288. - Kazalo

ISBN 978-0-141-97524-5

32

COBISS.SI-ID 16817974

75.

OMERZA, Igor
    Kriminalni temelji Teritorialne obrambe in NLB : [šokantna razkritja ob 50-letnici Titove TO] / Igor Omerza in Rado Pezdir. - 1. izd. - Ljubljana : Podjetniška analitika, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 283 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 279-283

ISBN 978-961-288-831-2 : 24,90 EUR

323(497.4)
343.3/.7:355.02(497.4)(091)
336.711(497.4):343.3/.7

COBISS.SI-ID 297001984

76.

WOLIN, Sheldon S.
    Politics and vision : continuity and innovation in Western political thought / Sheldon S. Wolin. - Expanded ed. - Princeton : Princeton University Press, 2016. - XXX, 761 str. ; 22 cm. - (Princeton classics)

Opombe z bibliografijo: str. 607-739. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17405-1 (broš.)

32

COBISS.SI-ID 16817718D PRA D PRAVO

77.

    KOMENTAR Ustave Republike Slovenije / [avtorji France Arhar ... et al.] ; urednik Lovro Šturm. - 1. ponatis. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije, 2010 (Brežice : Utrip). - 1247 str. ; 25 cm

Kazalo. - Iz vsebine: Ustavni zakon o spremembi 68. člena Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o spremembi 80. člena Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o izvedbi Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon o dopolnitvi Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije ; Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ; Ustavni zakon o dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

ISBN 978-961-238-053-3 (trda vezava)

342.4(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 249555456

78.

KRALJIĆ, Suzana
    Družinski zakonik : [s komentarjem] / Suzana Kraljič. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2019. - 1232 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-94024-8-1

347.61/.64(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 95275521

79.

METELKO, Tanja Pia
    Mediacijske tehnike in veščine : 1-50 : priročnik za učinkovito preprečevanje in reševanje konfliktov ter osebno rast v komuniciranju / Tanja Pia Metelko ; [prevod citatov Dora Debeljak, Tanja Pia Metelko]. - 1. izd. - Ljubljana : Pro Creathor, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 431 str. : ilustr. ; 24 cm

700 izv. - O avtorici: str. 426-427. - Bibliografija: str. 430-431

ISBN 978-961-288-847-3 : 96 EUR

347.965.42(035)

COBISS.SI-ID 95467777

80.

    OSNOVE gospodarskega pogodbenega in statusnega prava / [avtorji Borut Bratina ... [et al.] ; urednik Dušan Jovanovič ; strokovna pomoč in stvarno kazalo Jaka Premzel]. - 3., prenovljena in dopolnjena izd. - Maribor : Založba WD, 2018. - XXVIII, 639 str. ; 24 cm

V kolofonu napačen podatek o izd.: 3 spremenjena in dopolnjena izd. - 400 izv. - Bibliografija: str. 611-636. - Kazalo

ISBN 978-961-94599-0-4 : 43,00 EUR

347.7(075.8)
347.44/.46(075.8)

COBISS.SI-ID 95796993

81.

PEČARIČ, Mirko
    Javne službe : storitve splošnega pomena v službi javnosti / Mirko Pečarič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 545 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 520-530. - Kazalo

ISBN 978-961-284-533-9 : 34 EUR

35.07

COBISS.SI-ID 298658304

82.

    VELIKI komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje / [avtorji komentarjev k členom in uvodnih komentarjev k poglavjem Andraž Rangus ... [et al.] ; urednik Andraž Rangus ; stvarno kazalo Nana Weber]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 789 str. : tabele ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

Avtorji navedeni na prelim. str. - 400 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 36-38 in v opombah na dnu str. - Vsebina: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ; Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja ; Pravilnik o posredovanju informacij o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine ; Pravilnik o določanju zavarovalne osnove ; Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

ISBN 978-961-247-372-3 : 265 EUR

368.914(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 293089024

83.

VRENČUR, Renato
    Sklepanje pogodb glede nepremičnin in oblikovanje zemljiškoknjižnih dovolil : z vzorci pogodb, klavzul, zemljiškoknjižnih dovolil, izbrisnih zahtevkov in sodno prakso / Renato Vrenčur. - 1. ponatis. - Maribor : Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019. - 174 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-91551-7-2

347.235
347.232.8

COBISS.SI-ID 298275840

84.

    ZAKON o prekrških : (ZP-1) : s komentarjem / [avtorji komentarjev Petra Čas ... [et al.] ; redaktorji Petra Čas, Hinko Jenull, Nuša Orel ; stvarno kazalo Igor Kovačič, Špela Maček Guštin]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 1205 str. : obrazci ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja : komentar / Lexpera)

Nasl. in dodatek k nasl. v CIP-u: Zakon o prekrških (ZP-1) : s komentarjem in upoštevanimi spremembami do novele ZP-1J. - Dodatek k nasl. na hrbtu: Komentar. - Avtorji navedeni na ov. in v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 1159-1164. - Kazalo

ISBN 978-961-247-379-2 : 295,00 EUR

343.3/.7(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 294077184D PSI D PSIHOLOGIJA

85.

BUČEVIĆ, Ana
    Što (ni)je ljubav / Ana Bučević. - 1. izd. - Split : Kontakt plus, 2017 (Sveta nedelja : Printera grupa). - 237 str. : tabela ; 21 cm

Predgovor Nade Bučević: str. 9-10

ISBN 978-953-58432-1-4

177.61(035)
159.922.2(035)

COBISS.SI-ID 27608119

86.

BUČEVIĆ, Ana
    U vortexu ostvarenih želja : kreirajte vlastitu stvarnost uz pomoć Zakona privlačenja i svjedočite čudima u svom životu / Ana Bučević. - 7. izd. - Split : Kontakt plus, 2016 (Sveta Nedelja : Printera grupa). - 236 str. : ilustr. ; 21 cm

Predgovor Gorana Ergovića: str. 13-14

ISBN 978-953-58432-0-7

159.922(035)

COBISS.SI-ID 4287270

87.

CRNKIĆ, Kenan
    Pazi, katerega volka hraniš : knjiga o življenju in sreči avtorja uspešnice 7 skrivnosti uspeha / Kenan Crnkić ; [prevedla Mojca Vodušek ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 128 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Pazi kojeg vuka hraniš. - O avtorju: str. 127-128. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5292-7 : 14,99 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 295709696

88.

CYRULNIK, Boris
    Psihoterapija boga / Boris Cyrulnik ; prevedla Alenka Zgonik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm

Prevod dela: Psychothérapie de Dieu. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-287-105-5 : 21,50 EUR

159.9:2

COBISS.SI-ID 298271232

89.

DEBEVC, Maja
    Sporočila tvoje duše / Maja Debevc. - Kresnice : Divinum cor, 2018 ([Ljubljana] : Povše). - 208 str. : ilustr. ; 19 cm

Navedba avtorice v kolofonu: Dobra vila Maja - Maja Debevc. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Barbra Jermann: str. 14-15. - O avtorici: str. 3 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93756-4-8 : 24,90 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 297442048

90.

DISPENZA, Joe, 1962-
    Placebo ste vi : vaš um je pomemben / Joe Dispenza ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 378 str., [24] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: You are the placebo. - 1.000 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Marjan Ogorevc: str. 9-10. - Predgovor / Dawson Church: str. 11-14. - O avtorju: str. 377-378 in na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 359-372

ISBN 978-961-7033-37-3 : 27,90 EUR

159.947.3
613:159.955.1

COBISS.SI-ID 295270400

91.

FOUCAULT, Michel
    Zgodovina norosti v času klasicizma / Michel Foucault ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Bogdan Lešnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 283 str. ; 21 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: L'histoire de la folie à l'âge classique. - Delo je skrajšana izd. Zgodovine norosti, ki je izšla pri Librairie Plon leta 1961. - 400 izv. - Fragmenti o norosti, seksualnosti in sebi : (spremna beseda) / Bogdan Lešnik: str. 249-281. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-257-092-7 : 22,00 EUR

159.97:930.85(4)"17"
165(4)"17"

COBISS.SI-ID 296418816

92.

GARCÍA, Héctor, 1981-
    Ičigo-ičie : japonska umetnost doživljanja nepozabnih trenutkov / Héctor García in Francesc Miralles ; [prevedla Nataša Müller ; slikovno gradivo Shutterstock, Wikimedia]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ichigo-ichie. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-5334-4 : 19,99 EUR

124.2

COBISS.SI-ID 297664512

93.

HAMBLIN, Henry Thomas
    Čudovita ustvarjalna moč vaših misli / Henry Thomas Hamblin ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 89 str. ; 21 cm

Prevod dela: The power of thought. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 89. - Predgovor Damjana Pluta na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-279-623-5 : 21,00 EUR

159.938.363.4(035)

COBISS.SI-ID 299044096

94.

HOLLIS, Rachel
    Punca, zbrihtaj se : ne verjemi lažem o tem, kakšna si, in postani prava ti / Rachel Hollis ; [prevedla Valentina Smej Novak, prevod 15. in 16. poglavja Mimi Podkrižnik Tukarić]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 217 str. ; 22 cm

Prevod dela: Girl, wash your face. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 217 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94458-4-6 : 24,50 EUR

159.922.1-055.2

COBISS.SI-ID 298241792

95.

KOCH, Richard, 1950-
    Živeti po načelu 80/20 : manj dela, manj skrbi, več uspeha, več uživanja / Richard Koch ; [prevod Karin Podlipnik Bukovnik]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Living the 80/20 way. - 800 izv. - O avtorju: str. [199]. - Opombe z bibliografijo: str. 193-195

ISBN 978-961-94541-2-1 : 23,90 EUR

159.922(035)
005.7

COBISS.SI-ID 297502976

96.

LARSON, Christian Daa, 1874-1954
    Samo bodi hvaležen / Christian D. Larson ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 68 str. ; 21 cm

Prevod dela: Just be glad. - Tiskano po naročilu. - Predgovor urednika / Damjan: str. 9-12. - O avtorju: str. 67-68

ISBN 978-961-279-624-2 : 19,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 299045120

97.

LUKAS, Elisabeth
    Od strahu do notranjega miru / Elisabeth Lukas, Reinhardt Wurzel ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 139 str. : sl. avtorjev ; 21 cm

Prevod dela: Von der Angst zum Seelenfrieden. - 800 izv. - Človek med strahom in mirom / Jože Ramovš: str. 5-12. - O avtorjih: str. 133. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2018) / pripravil Jože Ramovš: str. 135-138

ISBN 978-961-6878-74-6 : 14,90 EUR

159.913
124.2:615.851

COBISS.SI-ID 297259776

98.

MARJANOVIČ Umek, Ljubica
    Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja / Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 99-121. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-06-0149-4 : 14,90 EUR

159.922.7/.8:808.543
CC-APA: 28202720

COBISS.SI-ID 298288128

99.

MIHELČIČ, Katja
    Knjiga nadčutnih odgovorov / Katja Mihelčič. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 115 str. ; 19 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94582-0-4 : 19,99 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 297696000

100.

MORI, Smiljan
    MotivAKCIJA brez meja : [kako kjer koli in kadar koli motivirati sebe ali druge za akcijo ---] / Smiljan Mori. - Maribor : Smiljan Mori Success Systems, 2012 ([Laško] : B. Vrščaj). - 253 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.500 izv. - O avtorju: str. [257-259]. - Povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6577-15-1

159.947.5(035)
005.336.1(035)

COBISS.SI-ID 260425728

101.

MORI, Smiljan
    Vi ste vaša prepričanja : odstranite nekoristna prepričanja in navade ter ustvarite prihodnost, ki si jo želite! / Smiljan Mori ; [prevod Barbara Bračko in Ana Lotrič]. - Maribor : BigU Academy, 2018. - 303 str. ; 24 cm

Prevod dela: You are your beliefs. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 303. - Nadaljnje branje: str. 301-302

ISBN 978-961-93747-4-0

159.947(035)
159.922(035)

COBISS.SI-ID 293212416

102.

MOROJNA, Špelca
    Pomagajte najstniku (in ostalim ljudem okoli sebe) izraziti jezo : odkrijte skrite zaklade jeze! / Špelca Morojna. - Maribor : Poslovna Boginja, 2018 (Žirovnica : Medium). - 99 str. ; 18 cm

Navedba avtorice na str. 1: Špelca Shanti Morojna; navedba avtorice v kolofonu: Špelca Morojna, Poslovna Boginja. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94574-0-5 : 14,99 EUR

159.942.3:179.8(035)
179.8-053.6(035)

COBISS.SI-ID 297557504

103.

NICHOLS, Lisa
    Izobilje zdaj : spodbudi svoje življenje in dosezi blaginjo danes / Lisa Nichols, Janet Switzer ; predgovor napisal Steve Harvey ; [prevod Maja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : BigU Academy, 2016 ([Laško] : B. Vrščaj). - XIII, 272 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Abundance now. - 1.000 izv. - Predgovor / Steve Harvey: str. XI-XIII. - O avtoricah: str. 263-265. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93747-2-6 : 29,97 EUR

159.947.3(035)
005.336.1(035)

COBISS.SI-ID 284205312

104.

ORLOFF, Judith
    Vse, kar morate vedeti, če ste empat : življenjske strategije za senzibilne ljudi / Judith Orloff ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 269 str. : sl. avtorice ; 21 cm

Prevod dela: Empath's survival guide. - 800 izv. - O avtorici: str. 269. - Opombe z bibliografijo: str. 263-266. - Priporočeno čtivo: str. 267-268

ISBN 978-961-94541-3-8 : 25,90 EUR

159.942:615.85(035)

COBISS.SI-ID 298290176

105.

OSHO, 1931-1990
    Intimnost : zaupajte sebi in drugemu : vpogledi v nov način življenja / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2019 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 165 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Intimacy. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Zaupajte sebi in drugim. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 162-163 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-63-2 : 21,70 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 298014720

106.

PAGE, Nick, 1961-
    Temna noč lope : moški, kriza srednjih let, duhovnost in lope / Nick Page ; [prevod Ajda Kastelic]. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 197 str. ; 22 cm

Prevod dela: The dark night of the shed. - 500 izv. - Knjigi na pot / Viljem Lovše: str. 7-9. - Opombe z bibliografijo: str. 193-196 in na dnu str.

ISBN 978-961-6748-55-1 : 24 EUR

159.923.2-055.1:27
821.111-311.2

COBISS.SI-ID 297280000

107.

PINK, Daniel H.
    Kdaj : znanstvene skrivnosti natančne izbire pravega trenutka / Daniel H. Pink ; prevedla Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 322 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: When. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 267-309. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-30-1 : 24,90 EUR

159.955

COBISS.SI-ID 298148352

108.

POTOČAR Papež, Irena
    Nasmehni se! : zakladnica motivacijskih in pozitivnih misli = Smile! : a treasure of motivational and positive thoughts / Irena Potočar Papež ; [likovni prispevek Satin Papež ; prevod Tom Smith]. - Novo mesto : Peresa, poslovno sodelovanje in izobraževanje, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 119 str. : ilustr. ; 17 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 8-9. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94113-3-9 : 8,90 EUR

159.98
821.163.6-84

COBISS.SI-ID 296980224

109.

SANDBERG, Sheryl
    Možnost B : kako se spoprimemo s stisko in se pod pritiskom ne stremo, temveč v sebi odkrijemo moč in življenjsko radost / Sheryl Sandberg, Adam Grant ; [prevedla Danica Križman ; karikatura Cartoon Resources, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 287 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Option B : facing adversity, building resilience, and finding joy. - 1.500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 233-282. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5393-1 : 24,99 EUR

159.9

COBISS.SI-ID 297833728

110.

SCHMIDT, Ignac
    Ime mi je jeza : mladostnikovo iskanje identitete / Ignac Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 268-271

ISBN 978-961-7026-63-4 : 21,40 EUR

159.922.83
616.89-053.6

COBISS.SI-ID 95047169

111.

SHARMA, Robin Shilp, 1964-
    Ob 5-ih vstani in svet ti bo ležal na dlani / Robin Sharma ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 350 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The 5 AM club. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [351]

ISBN 978-961-00-4044-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4045-3 (broš.)

159.923.2

COBISS.SI-ID 298394368

112.

SUNIM, Haemin
    Stvari, ki jih lahko opazite samo, če si vzamete čas : kako biti spokojen in čuječen v svetu, ki se mu mudi / [Haemin Sunim ; ilustracije Youngcheol Lee ; prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 285 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The things you can see only when you slow down. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 283-285

ISBN 978-961-00-3688-3 : 16,90 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 293455104

113.

ŠIMLEŠA, Bruno
    Resnice in zmote o ljubezni / [Bruno Šimleša ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 335 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Istine i laži o ljubavi. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - "O tem, kako prepoznamo pravo ljubezen" --> ov. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 332. - Bibliografija: str. 333-335

ISBN 978-961-01-5364-1 : 24,99 EUR

159.922.1(035)
177.6(035)

COBISS.SI-ID 297470464

114.

UNGER, Arlene K.
    Mir : 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bo vsak naš dan spokojnejši / Arlene K. Unger ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Calm. - Dodatek k nasl. v CIP-u: 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bomo vsak dan spokojnejši. - Na ov. tudi: Vizualizacije čuječnosti. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-01-5310-8 : 14,99 EUR

159.955:615.851(035)
17.023.34:159.95(035)

COBISS.SI-ID 296179456

115.

VASUDEV, Jaggi, Sadhguru
    Ustvarjanje življenja ali notranje inženirstvo : jogijev vodnik do sreče / Sadhguru ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Luna / Sanje)

Prevod dela: Inner engineering. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-274-571-4 : 23,00 EUR

159.922:233-852.5

COBISS.SI-ID 296402176

116.

Z. S. M.
    Paket brezpogojne ljubezni : razumeti, živeti in biti ljubezen / Z. S. M. ; [ilustracije Shutterstock, Envato Elements, Pixabay]. - 1. izd. - Velenje : Z. S. M., 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-290-055-7 : 23,00 EUR

159.923.2(035)
177.6(035)

COBISS.SI-ID 298710784D SOC D SOCIOLOGIJA

117.

ADAMIČ, Louis
    Iz mnogih dežel / Louis Adamič ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Blaž Gselman]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 420 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 12)

Prevod dela: From many lands

ISBN 978-961-7003-33-8

314.151.3-054.72(73)

COBISS.SI-ID 297359616

118.

BEAUVOIR, Simone de
    Starost. 1, Stališče zunanjosti / Simone de Beauvoir ; [prevod Tomaž Gerdina ; spremna beseda Boris A. Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018 ([Ljubljana] : Dermat). - 322 str. ; 21 cm

Prevod dela: La vieillesse. - 400 izv. - Oči le še za jok / Boris A. Novak: str. 9-30. - Starost je razredno determinirana / Matjaž Uršič: str. 319-320

ISBN 978-961-94287-7-1 (broš.) : 29 EUR

316.346.32-053.9

COBISS.SI-ID 297596160

119.

DUNNE, Linnea
    Lagom : švedska umetnost uravnoteženega življenja / Linnea Dunne ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Lagom. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5308-5 : 17,99 EUR

316.728(485)
17.023.3

COBISS.SI-ID 296178432

120.

HALL, Stuart, 1932-
    Kulturne študije 1983 : teoretska zgodovina / Stuart Hall ; [prevod Natalija Majsova]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 258 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 3)

Prevod dela: Cultural studies 1983. - 200 izv. - Stuart Hall in njegova predavanja iz leta 1983 / Peter Stanković: str. 5-28. - Uvod urednikov / Lawrence Grossberg in Jennifer Daryl Slack: str. 29-36. - Bibliografija: str. 239-243. - Kazalo

ISBN 978-961-235-858-7 : 21,00 EUR

316.7
316.2Hall S.

COBISS.SI-ID 297220096

121.

HERMAN, Edward S.
    Manufacturing consent : the political economy of the mass media / Edward S. Herman and Noam Chomsky. - London : Vintage, 1994. - XVI, 412 str. ; 20 cm. - (Vintage original)

Kazalo

ISBN 0-09-953311-1
ISBN 978-0-099-53311-5

316.77:330.1

COBISS.SI-ID 18222429

122.

INNIS, Harold A., 1894-1952
    Pristranost komuniciranja / Harold A. Innis ; [prevod Dejan Jontes]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 257 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 4)

Prevod dela: The bias of communication. - 200 izv. - Tehnologija, komuniciranje in monopoli vednosti / Maruša Pušnik, Robert Bobnič, Dejan Jontes: str. 5-27. - Uvod / Marshall McLuhan: str. 29-38. - O avtorju: str. 257. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-864-8 : 21 EUR

316.77:659.3

COBISS.SI-ID 297659648

123.

MARC, Leon
    Izpraznjeni prazniki : Slovenci v dobi migracij in populizma / Leon Marc ; [spremna beseda Drago Karl Ocvirk]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 223 str. ; 20 cm

400 izv. - Rešitev pred brodolomom / Drago Karl Ocvirk: str. 5-19. - O avtorju: str. 221 (v angl.) in na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary

ISBN 978-961-04-0523-8 : 22,90 EUR

316.7(497.4)
314.15(100)"2015/2016"
27-662:3

COBISS.SI-ID 296819712

124.

    RAZSEŽNOSTI skrbstvenega dela / [avtorice prispevkov Majda Hrženjak ... et al.] ; Majda Hrženjak (ur.). - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 287 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu v CIP-u. - 400 izv. - O avtoricah: str. [289-290]. - Bibliografija: str: 257-283. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-7003-29-1 : 20 EUR

364-783
364.65

COBISS.SI-ID 297954304

125.

ROSLING, Hans
    Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think / Hans Rosling ; with Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund ; [illustrations and charts are based on free material from the Gapminder Foundation]. - London : Sceptre, 2018. - X, 342 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorjih: str. I in 327-329. - Bibliografija: str. 299-325. - Kazalo

ISBN 978-1-250-10781-7 (hardcover)

159.955:316.728

COBISS.SI-ID 5186478

126.

STRINATI, Dominic
    An introduction to theories of popular culture / Dominic Strinati. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 1998. - XVIII, 301 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 275-289. - Kazalo

ISBN 0-415-12470-0 (broš.)
ISBN 0-415-12469-7 (trda vezava)

316.7

COBISS.SI-ID 16814390

127.

WIKING, Meik
    Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko / Meik Wiking ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 287 str. : ilustr., graf. prikazi ; 19 cm

Prevod dela: The little book of hygge. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3319-6 : 16,99 EUR

316.728(489)
304.3(489)

COBISS.SI-ID 289175296D UME D UMETNOST

128.

BERGER, John, 1926-2017
    Razumeti fotografijo / John Berger ; [izbor je uredil in spremno besedo napisal Geoff Dyer ; prevedel Domen Kavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino! : Membrana, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 207 str. : ilustr., fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Kamera ; 04)

Prevod dela: Understanding a photograph. - 500 izv. - Uvod / Geoff Dyer: str. 7-13. - O avtorju in uredniku: str. 207. - Bibliografija: str. 202-203 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94062-5-0 (Membrana) : 20,00 EUR

77

COBISS.SI-ID 298080256

129.

CAPPELL, Tanja
    Rišemo črke : okrasne pisave za vsako roko in vse priložnosti / Tanja Cappell ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 zganj. pril.

Izv. stv. nasl.: Handlettering Alphabete. - 1.700 izv. - O avtorici: str. 143

ISBN 978-961-01-5109-8 : 24,99 EUR

003.077(035)

COBISS.SI-ID 296802816

130.

ČADEŽ Lapajne, Dragica
    Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti / Dragica Čadež Lapajne ; spremna beseda Jožef Muhovič ; [fotografije Dragica Čadež Lapajne ... et al.]. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 71 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 32)

700 izv. - Spremna beseda Jožefa Muhoviča na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-7010-31-2 : 20 EUR

730(035)

COBISS.SI-ID 297049088

131.

FINŽGAR, Domen
    Finžgarjev Spiedermann / scenarij in risba Domen Finžgar ; [prevodi iz angleščine Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - 51 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Posebna izd. revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 26)

Ov. nasl. - Nasl. na hrbtu: Finžgarjev Spiderman. - 400 izv.

ISBN 978-961-6553-92-6 (7,00 EUR)

084.11

COBISS.SI-ID 297371136

132.

HELMBOLD, Ute, 1958-
    Jezdec : risoroman po noveli Theodorja Storma / Ute Helmbold ; [prevod Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Zavod VigeVageKnjige, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 233 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der Schimmelreiter : Graphic Novel nach Theodor Storm. - 500 izv.

ISBN 978-961-94305-5-2 : 22 EUR

084.11
821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 296162048

133.

KERBLER, Stojan
    Kar sem videl na Ptuju in drugod / [fotografije] Stojan Kerbler ; [besedilo] Aleš Šteger. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 169 str. : črnobele fotogr. ; 21 cm

800 izv.

ISBN 978-961-7026-41-2 : 29 EUR

77.04(497.4):929Kerbler S.(084.12)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 95188225

134.

KRAJNC, Gašper, 1985-
    Franjo Malgaj : mladenič, ki ga je izbrala zgodovina / [narisal] Gašper Krajnc ; [scenarij] Marijan Pušavec. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2018 ([Celje] : Dikplast). - 82 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-6339-45-2 : 8 EUR

084.11:929Malgaj F.
929Malgaj F.(084.11)

COBISS.SI-ID 296856832

135.

KREČIČ, Peter, 1947-
    Plečnik : živeti za popolnost / Peter Krečič. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 554 str., [1] zganj. list : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

1.000 izv. - O avtorju: str. 554

ISBN 978-961-284-396-0 : 39 EUR

72(497.4):929Plečnik J.
929Plečnik J.

COBISS.SI-ID 297639936

136.

LIPOVŠEK, Matej
    Iskanje lepote / [fotografiral, zapisal in uredil] Matej Lipovšek. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Murska Sobota] : Atelje za črko in sliko). - 103 str. : fotogr. ; 29 cm

150 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 103

ISBN 978-961-7026-42-9 : 35,00 EUR

77.04(497.4):929Lipovšek M.

COBISS.SI-ID 94077441

137.

    MAKS Kavčič / [avtorji Metka Kavčič ... [et al.] ; prevod Nada Šabec ; fotografije Branimir Ritonja]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : samozal. M. Kavčič ; Celje : Grafika Gracer, 2018 (Celje : Grafika Gracer). - 244 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Del besedila v slov. in angl. - 450 izv.

ISBN 978-961-6992-44-2 (Grafika Gracer) : 50 EUR

75(497.4):929Kavčič M.

COBISS.SI-ID 297080064

138.

MATHIEU, Marc-Antoine
    Otto, uzrti človek / Marc-Antoine Mathieu ; [prevod Katja Šaponjić]. - Ljubljana : VigeVageKnjige, 2018 ([Ljubljana] : Nonparel). - 81 str. : ilustr. ; 20 x 30 cm

Prevod dela: Otto, l'homme réécrit. - 500 izv.

ISBN 978-961-94305-6-9 : 25 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 297020416

139.

MUÑOZ
    Bar Joe / Muñoz [risba] & Sampayo [scenarij] ; prevod Mateja Seliškar Kenda ; [spremna beseda Tanja Skale]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - 118 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ambasada strip ; 22) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Prevod dela: Le bar à Joe. - 400 izv. - Bar kot mikrokozmos sveta / Tanja Skale: str. [121-123]. - O avtorjih: str. [123]

ISBN 978-961-6553-94-0 : 12 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 297586176

140.

PARONNAUD, Vincent, 1970-
    Pametna opica / Winshluss ; prevod Mateja Seliškar Kenda ; [scenarij Epiloga Jean-Louise [!] Capron ; spremna beseda Gašper Rus]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - [108] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Ambasada Strip ; 21)

Prevod dela: Smart monkey. - 400 izv. - Kaj se lahko naučimo od pametne opice? / Gašper Rus: str. 101-103

ISBN 978-961-6553-93-3 : 12 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 297374976

141.

POTTER, Norman
    Kaj je oblikovalec : stvari, prostori, sporočila / Norman Potter ; uredila Petra Černe Oven ; prevod Nataša Velikonja. - Ljubljana : Društvo Pekinpah : Inštitut za oblikovanje, 2018 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka 42 ; 9)

200 izv. - Zaključne besede / Robin Kinross: str. 196-199. - O avtorju: str. 205. - Opombe z bibliografijo: str. 192-195. - Kazalo

ISBN 978-961-94078-5-1 (Društvo Pekinpah) : 16 EUR

7.05

COBISS.SI-ID 296246784

142.

    SAŠA Pavček / [besedila Mojca Kranjc ... [et al.] ; urednica Ksenija Repina ; viri fotografij gledališki arhivi]. - Maribor : Festival Borštnikovo srečanje, Slovensko narodno gledališče, 2018 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 62 str. : fotogr., portreti ; 25 cm. - (Borštnikov prstan)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 150 izv.

ISBN 978-961-94050-4-8 : 20,00 EUR (trda vezava)

792(497.4):929Pavček S.

COBISS.SI-ID 295843840

143.

SEKULA, Allan
    Izbrani spisi / Allan Sekula ; [avtor spremne besede Jan Babnik ; prevod Jaka Andrej Vojevec]. - Ljubljana : Membrana, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Fotografija, ISSN 1408-3566 ; 2018, 79)

Prevod iz: Photography against the grain. - Fotogr. na notr str. ov. - 400 izv. - Gladiti zgodovino proti dlaki: kritična fotografska teorija Allana Sekule / Jan Babnik: str. 148-157. - O avtorju: str. 160. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94062-4-3 : 12 EUR

77.04(73):929Sekula A.

COBISS.SI-ID 297204992

144.

SITAR, Jelena
    Umetnost kamišibaja : priročnik za ustvarjanje / Jelena Sitar ; [skice Igor Cvetko]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr., portreti ; 28 cm

300 izv. - O avtorici: str. 78. - Bibliografija: str. 74. - Kazalo

ISBN 978-961-220-124-1 : 23,00 EUR

792.9(035)

COBISS.SI-ID 95857921

145.

SLAPŠAK, Svetlana
    Mikra theatrika 2 : antropološki eseji o gledališču in dramski teksti / Svetlana Slapšak ; [avtor spremne besede Ivica Buljan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2018 ([Ljubljana] : Matformat). - 351 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 171)

300 izv. - Subverzivne antropološke miniature / Ivica Buljan: str. 349-351. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 329-333. - Seznam prvih objav: str. 335-337. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-45-9 : 22 EUR

792:130.2"652"
792(37/38)
792"19/20"

COBISS.SI-ID 298011392

146.

ŠTRAKL, Romeo
    Prekletstvo tretjega albuma / Romeo Štrakl ; [spremna beseda Max Modic]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Frontier. Strip, ISSN 2630-1970 ; 129)

Nasl. v kolofonu: Tretji album. - Ilustr. na notr. str. ov. - 150 izv. - Točno trideset let kasneje / Max Modic: str. 7

ISBN 978-961-7030-45-7 : 20 EUR

821.163.6-32(084.11)

COBISS.SI-ID 95310337

147.

VIGNJEVIĆ, Tomislav
    Besede o podobah : razprave o sodobni likovni umetnosti / Tomislav Vignjević. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 214 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Publikacija je zbirka že objavljenih strokovnih ali znanstvenih prispevkov v obdobju 1997/2017. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-78-5 : 18,00 EUR

73/76(497.4)

COBISS.SI-ID 296596224

148.

VNUK, Branko
    Ptujski dominikanski samostan / Branko Vnuk, Marjeta Ciglenečki. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018 (Ljubljana : ABO grafika). - 73 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 15)

400 izv. - Bibliografija: str. [74-75]

ISBN 978-961-05-0141-1 : 10 EUR

726:75.052:27-523.6(497.4Ptuj)

COBISS.SI-ID 297489152

149.

ŽETKO, Barbara
    Pod zeleno streho / Barbara Žetko. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2018 (Gorica : Grafica Goriziana). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7174-234-2 : 18,00 EUR

728.1:613.5

COBISS.SI-ID 10430444D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

150.

BOSMANS, Phil, 1922-2012
    Vsako srce potrebuje dom / Phil Bosmans, Ulrich Schütz ; [prevod Aleš Maver ; fotografije Sonja Kamplet Rotar, Alenka Bratuša]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2018 (Grosuplje : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Jedes Herz braucht ein Zuhause

ISBN 978-961-265-178-7 : 13,90 EUR

27-29

COBISS.SI-ID 296304896

151.

    BOŽJE okolje. - Letn. 1, št. 1 (1977)- . - Ljubljana : Družina, 1977- . - 20 cm

Dvomesečnik (2002-). - Mesečnik (1977-2001)

ISSN 1318-9328 = Božje okolje

2

COBISS.SI-ID 18019074

152.

CAPUTO, Theresa
    Tega se ne da izmisliti : življenjske lekcije iz nebes : medij z Long Islanda / Theresa Caputo s Kristino Grish ; [prevod Urška Puš in Martina Čeh Ambruš]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - XVI, 256 str. ; 21 cm

Prevod dela: You can't make this stuff up. - 777 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7001-17-4 : 25,00 EUR

133.2:159.922

COBISS.SI-ID 297005824

153.

CHROMATIUS, svetnik
    Govori ; Razprave o Matejevem evangeliju / Kromacij Oglejski ; [prvo delo] prevedel [in opombe napisal] Miran Sajovic, [drugo delo] prevedel [in opombe napisal] Bogomir Trošt ; [uvod Miran Sajovic ; spremna beseda Miran Špelič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 537 str. ; 21 cm. - (Zbirka Cerkveni očetje ; 18)

Prevoda del: Sermones ; Tractatus in Matthaeum. - 400 izv. - Uvod / Miran Sajovic: str. 5-18. - Kateheza o svetem Kromaciju Oglejskem / Benedikt XVI. ; prevedel Miran Špelič: str. 19-23. - Je bil Kromacij res nekorekten? / Miran Špelič: str. 523-534. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-278-419-5 : 35 EUR. - ISBN 978-961-278-368-6!

27-277-247.4
27-47-247.4

COBISS.SI-ID 298022912

154.

ČUŠIN, Gregor
    ViTa dolorosa / Gregor Čušin ; ilustracije Agata Pavlovec. - Ljubljana : Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94646-0-1 : 12,90 EUR

27-29
821.163.6-97

COBISS.SI-ID 298842624

155.

    DOBRI pastir in otrok : pot v veselju / Sofia Cavalletti ... [et al.] ; [prevod Mario Jurišić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2018 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 158 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Dobri pastir)

Prevod dela: The good shepherd and the child. - 600 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-91798-9-5 : 21 EUR

27-47-053.4
37.018.1-053.4

COBISS.SI-ID 297907200

156.

FRANK, Semen Ljudvigovič, 1877-1950
    Bog z nami : tri meditacije / Semjon Frank ; prevedla Urša Zabukovec ; [spremna beseda Tadej Rifel]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 335 str. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 34)

Prevod dela: S nami Bog. - 400 izv. - Spremna beseda / Tadej Rifel: str. 7-23

ISBN 978-961-278-412-6 : 29 EUR

27-1

COBISS.SI-ID 297364736

157.

FRINGS, Thomas, 1960-
    Dovolj, amen - konec? : tako ne morem več biti župnik / Thomas Frings ; prevod Petra Anžlovar. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 148 str. ; 21 cm. - (Pedagoška zbirka ; 13)

Prevod dela: Aus, Amen - Ende?. - Ov. nasl. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-981-2. - ISBN 978-961-211-889-1! : 18,90 EUR

272(430)
27-774-735(430)
272-722.53(430)

COBISS.SI-ID 297116672

158.

GIESEMANN, Gerhard
    Teologija reformatorja Primoža Trubarja / Gerhard Giesemann ; [prevod Edvard Vrečko, Fanika Krajnc-Vrečko ; imensko kazalo Nina Ditmajer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018 (Begunje : Cicero). - 441 str. : faks. ; 24 cm. - (Apes academicae, ISSN 2536-2747 ; 2)

Prevod dela: Die Theologie des slowenischen Reformators Primož Trubar. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 413-423. - Povzetki ; Abstract ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0143-5 : 27 EUR

27-1Trubar P.
274-12

COBISS.SI-ID 297699840

159.

GRÜN, Anselm
    Najti notranje ravnovesje : kaj nam olajša življenje / Anselm Grün ; uredil Rudolf Walter ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2019 (Ljubljana : Padre). - 137 str. ; 20 cm

Prevod dela: Zur inneren Balance finden. - Nasl. na ov. in hrbtu: Najti notranji mir. - 500 izv. - O avtorju: str. [138] in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-180-0 : 18,50 EUR

27-584
17.023.3:27

COBISS.SI-ID 298361600

160.

HRIBAR, Tine, 1941-
    Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 3, Sodobna teologija, filozofija in znanost / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018 ([Kranj] : Tisk Žnidaršič). - 403 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica, ISSN 1408-4511 ; 73)

400 izv. - Bibliografija: str. 392-403

ISBN 978-961-213-289-7 : 39 EUR

27-187
129
2-187:001

COBISS.SI-ID 298256128

161.

JOHN, de Taizé, frère
    Pot v deželo svobode : deset zapovedi danes / brat John iz Taizéja ; [prevedel Drago Salobir]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 149 str. ; 20 cm

Prevod dela: Vers une terre de liberté. - 600 izv. - Lepa ograja na mostu življenja / Jože Ramovš: str. 5-12

ISBN 978-961-6878-75-3 : 12 EUR

27-428-242.6

COBISS.SI-ID 297371392

162.

JUHANT, Janez
    Človek, religija, nasilje in kultura miru : duhovno-psihološka študija človeka / Janez Juhant. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2018 (Ljubljana : Demat). - 200 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 63)

200 izv. - Bibliografija: str. 188-198

ISBN 978-961-6844-65-9 : 15 EUR

2-185

COBISS.SI-ID 297000704

163.

KOS, Viktorija
    Skrivno védenje Rumija in Kabirja / [[avtorica], prevod pesmi] Viktorija Kos ; [spremna beseda Andrej Ule ; strokovno mnenje o knjigi Raid Al Daghistani]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo Razcvet zavesti, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 334 str. : ilustr., portreti ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - Spremna beseda / Andrej Ule: str. 12-13. - Mnenje o knjigi / Raid Al Daghistani: str. 14. - O avtorici: str. [335]. - Bibliografija: str. 332-333

ISBN 978-961-288-898-5 : 29,00 EUR

141.33(55+540)
141.33Jalal al-Din Rumi
141.33Kabir
130.3

COBISS.SI-ID 95546881

164.

KUNIHOLM, Whitney T.
    Bistvenih sto : potovanje v osrčje Svetega pisma : E100 / Whitney T. Kuniholm ; [prevod Benjamin Siter in Matjaž Črnivec ; predgovor Marijan Peklaj]. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2014. - 264 str. ; 21 cm

Prevod dela: The essential Bible guide. - 2.000 izv. - Knjigi na pot / Marijan Peklaj: str. 9-10

ISBN 978-961-6726-31-3 : 12 EUR

27-27
27-23

COBISS.SI-ID 275380224

165.

LUNEL, Pierre, 1947-
    Uprite se! / [intervjuvanec] Peter Opeka in [intervjuval] Pierre Lunel ; [fotografije Rijasolo ; predgovor Yann Arthus-Bertrand ; spremna beseda André-Marie ; prevod Špela Žakelj]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 111 str., [16] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Insurgez-vous!. - 600 izv. - Predgovor / Yann Arthus-Bertrand: str. 9-10. - Za konec / André Marie: str. 110-111

ISBN 978-961-278-414-0 : 17,50 EUR

27-76-051(691):929Opeka P.(047.53)
308:27
316.344:27

COBISS.SI-ID 297043712

166.

MAXIMUS Confessor, svetnik, ok. 580-662
    Kaj je krščanstvo? : izbrani kratki spisi / Maksim Izpovedovalec ; uvod in prevod Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 325 str. ; 20 cm

400 izv. - Maksim Izpovedovalec, pričevalec krščanskega misterija / Gorazd Kocijančič: str. 7-66. - Bibliografija: str. 324-325 in v opombah na dnu str. - Povzetek

ISBN 978-961-7011-64-7 : 22 EUR

27-1
27-9"01/07"

COBISS.SI-ID 297329920

167.

MIHAJLOVIĆ-Slavinski, Živorad
    PEAT in nevtralizacija prvinskih polarnosti : teorija in praksa / Živorad Mihajlović Slavinski ; [poslovenil Andrej Grabnar]. - 2. prenovljena izd. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 264 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: PEAT i neutralizacija praiskonskih polariteta. - 700 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Marjan Ogorevc: str. 7-11. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 263-264

ISBN 978-961-7033-65-6 : 24 EUR

133
159.961

COBISS.SI-ID 298373632

168.

    MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Letn. 1, št. 1 (avg. 1993)- . - Ljubljana : ARA, 1993- . - 27 cm

Mesečnik. - Prevod dela: Misteriji (Savudrija) = ISSN 1845-8416

ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)

133(05)
05:133

COBISS.SI-ID 36110336

169.

PAJK, Mojca, 1975-
    Navduši se nad sabo. [Del] 3, Uravnovesi trojico / Mojca Pajk. - Trebnje : Intronacija, 2018. - 276 str. : ilustr., sl. avtorice ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Navduši se nad sabo!. - Fotogr. na notr. str. ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-288-921-0 : 36,52 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 297466624

170.

PRADO, Fernando, 1969-
    Moč poklicanosti : posvečeno življenje danes : pogovor s Fernandom Pradom / [intervjuvanec] Frančišek ; [prevod Damjana Pintarič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 100 str. ; 22 cm

Prevod dela: La fuerza de la vocación. - 600 izv.

ISBN 978-961-04-0533-7 : 19,90 EUR

27-722.53-584
27-788-584
272-732.2:929Frančišek, papež(047.53)

COBISS.SI-ID 297386496

171.

PRETNER, Tadej
    Kako spremeniti tok usode? / Tadej Pretner ; [ilustracije Sonja Rebov]. - Loška Gora : Alpha und Omega, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 237-238

ISBN 978-961-94003-3-3 : 24,00 EUR

133.2(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 298261504

172.

RADCLIFFE, Timothy
    Zakaj hoditi v cerkev? : evharistija, drama v treh dejanjih / Timothy Radcliffe ; [prevod Ivan Arzenšek ; fotografija Peter Marinšek, Jana Petrak Zajc]. - Petrovče : Društvo Znamenje ; Celje : Grafika Gracer, 2018 (Celje : Grafika Gracer). - 272 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Sodobna misel)

Prevod dela: Pourquoi aller à l'église?; izv. stv. nasl.: Why go to church?. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor k angleški izdaji / Rowan Williams: str. 1-2. - Še vedno aktualno vprašanje: zakaj hoditi v cerkev? / Marjan Turnšek: str. 2-4

ISBN 978-961-94564-0-8 (Društvo Znamenje) : 25 EUR

27-532.2
27-549

COBISS.SI-ID 297452032

173.

RUPNIK, Marko Ivan
    Po duhu : duhovna teologija, pot Cerkve papeža Frančiška / Marko Ivan Rupnik ; [prevod Center Aletti ; spremna beseda Maksimilijan Matjaž]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Secondo lo spirito. - 800 izv. - Izstopiti iz narave v življenje evangelija / Maksimilijan Matjaž: str. 7-15. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0534-4 : 17,90 EUR

27-58-12
27-1Frančišek, papež

COBISS.SI-ID 297389824

174.

SAMAEL Aun Weor
    Sveta vnaprejšnja usodna določitev - sveta predestinacija / Samael Aun Weor ; [prevod J. Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2018. - 51 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Prevod dela: La santa predestinacion. - Tiskano po naročilu. - Prevodi del Samaela Auna Weorja v slovenski jezik: str. 51

ISBN 978-961-94376-5-0 : 12 EUR

133.1/.4:572

COBISS.SI-ID 296923392

175.

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Legenda o templju, lesenem križu in zlata legenda ; Binkoštni praznik / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2017 [i. e.] 2018. - 78 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Prevoda del: Die Tempellegende und die Goldene Legende, Über den verlorenen und wiederzuerrichtenden Tempel ; Das Pfingsfest des seelischen Zusammenstrebens und des Arbeitens an der Vergeistigung der Welt. - Tiskano po naročilu. - Prevodi predavanj Rudolfa Steinerja v slovenski jezik: str. 76-77

ISBN 978-961-94073-9-4 : 16 EUR

141.333
141.332

COBISS.SI-ID 291786240

176.

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Reinkarnacija in karma : zbir predavanj / Rudolf Steiner ; [prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2018. - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wiederverkörperung

ISBN 978-961-93809-4-9 : 27,38 EUR

141.333Steiner R.(042.3)
2-187.5(042.3)

COBISS.SI-ID 297355776

177.

    SVETO pismo Stare in Nove zaveze : slovenski standardni prevod : [z devterokanoničnimi/apokrifnimi knjigami]. - Osnovna izd., 17. natis. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2018. - IX, 1282, 329 str., [5] str. zvd. ; 25 cm

Sveto pismo v večji pisavi. - Zvd. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-6726-06-1 (žepni format, zadrga)
ISBN 978-961-6138-89-5 (povečani format, mehka vezava)
ISBN 978-961-6726-72-6 (mali žepni format, navadna vezava)
ISBN 978-961-6726-73-3 (mali žepni format, posebna vezava)
ISBN 978-961-6726-74-0 (mali žepni format, jeans)
ISBN 978-961-6726-75-7 (veliki povečani format, navadna vezava) : 42,50 EUR

27-23

COBISS.SI-ID 295211264

178.

ŠAMPERL, Janez
    Čisto vsakdanji angeli / Janez Šamperl ; [fotografije Ubald Trnkoczy]. - Koper : Ognjišče, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz). - 91 str. : ilustr. ; 26 cm

Na nasl. str.: Assisi, 2018. - 700 izv. - Angelom na pot / Hedvika Dermol Hvala: str. 8-9

ISBN 978-961-263-234-2 : 14,90 EUR

821.163.6-1
27-29

COBISS.SI-ID 297777920

179.

WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
    Vzgoja / Ellen G. White ; [prevod Simona Šumrada]. - Ljubljana : Logos, 2018 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 272 str. ; 21 cm

Prevod dela: Education. - 500 izv. - Predgovor / založnik: str. 5

ISBN 978-961-94340-3-1 : 15 EUR

27:37

COBISS.SI-ID 297625088

180.

ZANGHÌ, Giuseppe Maria, 1929-2015
    Noč evropske kulture : agonija zahodnega sveta? / Giuseppe Maria Zanghì ; [prevod Silvo Novak]. - Ljubljana : Novi svet : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 87 str. ; 20 cm

Prevod dela: Notte della cultura europea. - 600 izv. - Predstavitev zbirke Universitas / Piero Coda: str. 7-9. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6878-70-8 (Novi svet) : 14,90 EUR

27:008(4)

COBISS.SI-ID 294625536

181.

ZEVNIK, Eva, 1966-
    Energijski preskok / [besedilo, ilustracije] Eva Zevnik. - Bevke : Smar-team, 2016. - 350 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6987-41-7 : 34 EUR

133.2

COBISS.SI-ID 286517504D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

182.

BORAK, Neven
    Študij ekonomije v Jugoslaviji / Neven Borak. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2019. - 399 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: 336-356. - Kazalo

ISBN 978-961-6231-82-4

37(497.1):330

COBISS.SI-ID 298298368

183.

    DANES se učimo zunaj : priročnik za dejavnosti v naravi / [avtorji Lili Baričič ... [et al.] ; glavna urednica, uvod Nataša Planinc ; ilustratorki Irena Štangelj Pavlakovič in Monika Luskovec Matovski ; fotografije Lili Baričič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 57 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 57

ISBN 978-961-92531-8-2 : 8 EUR

37.015.31:379.83(035)
37.015.31:57.081.1(035)

COBISS.SI-ID 293243904

184.

DOBRILA, Vesna
    [Osemdeset]
    80 iger za učenje tujih jezikov : priročnik za učitelje / Vesna Dobrila, Peter Gorjup, Bernarda Potočnik. - Radovljica : Didakta, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 308 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 306-308

ISBN 978-961-261-066-1 : 29,90 EUR

37.091.3:811.111(035)

COBISS.SI-ID 245112576

185.

JUUL, Jesper, 1948-2019
    Hura, gremo jest! / Jesper Juul ; [prevedla Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012. - 132 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-261-255-9

37.018.1
392.8
613.2-053.2

COBISS.SI-ID 262256384

186.

JUUL, Jesper, 1948-2019
    Od vzgoje do odnosa : avtentični starši - kompetentni otroci / Jesper Juul ; [prevedla Lidija Liberšar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 182 str. ; 23 cm

Prevod dela: Aus Erziehung wird Beziehung. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Ingeborg Szöllösi: str. 10-11. - Bibliografija: str. 180

ISBN 978-961-261-506-2 : 24,99 EUR

37.018.1

COBISS.SI-ID 296878848

187.

KAPLJA, Špela
    Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom / [napisala, ilustrirala Špela Kaplja ; fotografirali Špela Kaplja, Dejan Bordjan, Ela Zdešar]. - Ponatis. - Radomlje : Društvo za globoko ekologijo Terra Anima, 2017. - 113 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-285-525-3 : 19 EUR

379.8-053.2:630*1

COBISS.SI-ID 289396992

188.

KUKANJA-Gabrijelčič, Mojca
    Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija] / Mojca Kukanja Gabrijelčič, Keli Gorela. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 179 str. : tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 15)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov., ena recenzija v srb. - 200 izv. - Recenziji / Ivan Ferbežer, Grozdanka Gojkov: str. 169-174. - Bibliografija: str. 145-167. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-7055-25-2 : 20,00 EUR

159.924-053.4:37.015.31
373.2:159.924-053.4

COBISS.SI-ID 296867840

189.

KUNAVER, Dušica
    Učim se učiti / Dušica Kunaver ; [ilustriral Marjan Motoh]. - 8. izd. - Ljubljana : Društvo Naše gore list, 2017. - 80 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Učitelji - učenci - starši)

Podatek o izd. in letu izida naveden v CIP-u. - 100 izv. - Bibliografija: str. 75

ISBN 978-961-6979-11-5 : 12,00 EUR. - ISBN 961-6179-17-9!

159.953.5(035)

COBISS.SI-ID 291575808

190.

LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
    Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 121 str. : tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 11)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 105-114. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-12-2 : 14,00 EUR

373.2.011.3-051

COBISS.SI-ID 296653056

191.

LYNGGAARD, Smilla
    Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo / Smilla Lynggaard ; [prevedli Irena Aurin, Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2019 (natisnjeno v EU). - 127 str. ; 20 cm

Prevod dela: Slut fred med dit viljestærke barn - og dig selv. - 1.500 izv. - Predgovor Jesperja Juula: str. 10-11. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-92870-4-0 : 19,90 EUR

37.018.1
173.5/.7
159.922.2

COBISS.SI-ID 299011072

192.

MEDNARODNA (Slovenija, Avstrija, Nizozemska) strokovna konferenca o didaktiki in metodiki (4 ; 2018 ; Ljubljana)
    Strukturni dejavniki pouka : zbornik / IV. mednarodna (Slovenija, Avstrija, Nizozemska) strokovna konferenca o didaktiki in metodiki 2018, [22. 11. 2018, Ljubljana] ; urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2018. - 367 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., trije v angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 140 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. pri večini, v angl. pri enem prispevku

ISBN 978-961-7040-04-3

37.091.3(082)
37.02(082)

COBISS.SI-ID 297265920

193.

MEDNARODNA strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih (12 ; 2019 ; Ljubljana)
    Osebnostni razvoj predšolskega otroka : zbornik / XII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Finska, Italija) strokovna konferenca za vzgojitelje v vrtcih 2019, [24. 1. 2019] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2019. - 315 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., en prispevek v angl., en v srb. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7040-05-0

373.2(082)
159.922.7-053.4(082)

COBISS.SI-ID 298367232

194.

MIKULEC, Borut
    Evropeizacija izobraževanja : izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso / Borut Mikulec. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 338 str. ; 24 cm. - (Zbirka Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/133/232/3631-1. - 150 izv. - Na zadnji str. ov natisnjen ISBN e-knjige. - Bibliografija: str. 287-332. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0142-5 (tiskana knjiga) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0143-2 (e-knjiga)

374.7
37.014:061.1EU

COBISS.SI-ID 297913856

195.

    MOJ malček : revija za skrbne starše. - [Tiskana izd.]. - Št. 1 (jun. 1997)- . - Ljubljana : Info press, 1997- . - 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.mojmalcek.si/. - Mesečnik. - Ima posebno izd.: Pikapolonica = ISSN 1580-0296. - Ima spletno izd.: Moj malček (Online) = ISSN 1581-1417

ISSN 1408-2675 = Moj malček (Tiskana izd.)

372-053.4

COBISS.SI-ID 66663936

196.

    PO pameti : časopis o vzgoji, ki deli izkušnje. - Letn. 1, št. 00 (jan. 2016)- . - Mavčiče : Čmrlj, 2016- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 2463-8870 = Po pameti

37.018.1
173.5/.7

COBISS.SI-ID 283568896

197.

ŠKALIČ, Marjana
    Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ / Marjana Škalič ; [prevodi vsebin iz angleščine Dita Škalič, Marjana Škalič]. - Moravske Toplice : Pretok, 2018 ([Maribor] : Demago). - 356 str. ; 24 cm

O avtorici: str. 5. - 500 izv. - Na zadnji str. ov. tudi: Kje vas čevelj žuli?. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-94596-0-7

37.01

COBISS.SI-ID 297909248

198.

TUŠEK, Mateja, 1983-
    Žirafe ne znajo plesati : priročnik za vzgojitelje in učitelje / [besedilo, fotografije] Mateja Tušek ; [ilustracije Tanja Hrastovec, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Podpora slikanici. - 400 izv.

ISBN 978-961-6864-33-6 : 14,90 EUR

792.026:37.091.3(035)
821.163.6-93:792.026(035)

COBISS.SI-ID 294417664

199.

    ZA srečo v družini : odkrivamo vire za učinkovitejšo vzgojo in uspešnejši razvoj otrok / uredili Andreja Križan Lipnik, Miha Černetič, Katja Valenčak ; [fotografije osebni arhiv avtorjev]. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, IBO Gomboc, 2019 (tiskano v EU). - 89 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Modri planet)

Tiskano na zahtevo. - O avtorjih: str. 88-89. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-7006-01-8 : 19,97 EUR

37.018.1(035)

COBISS.SI-ID 96017409D ZGO D ZGODOVINA

200.

ABBOTT, Jacob, 1803-1879
    Kserks : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xerxes. - Povečan tisk. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2019. - 110 str.
Del 2. - 2019

ISBN 978-961-246-799-9 (zv. 1) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-246-800-2 (zv. 2)

929Kserks, perzijski vladar
94(355)

COBISS.SI-ID 298005504

201.

BRAMLY, Serge, 1949-
    Leonardo da Vinci : umetnik, iznajditelj, filozof / Serge Bramly ; prevedla in spremno besedo napisala Anuša Trunkelj. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 552 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Prevod dela: Léonard de Vinci. - 600 izv. - Leonardo da Vinci: ambivalentnost človeškega genija / Anuša Trunkelj: str. 523-527. - Kronološki potek da Vincijevega življenja: str. 529-533. - Bibliografija: str. 535-542. - Kazalo

ISBN 978-961-287-100-0 (broš.) : 29,00 EUR

001.894(450):929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 296887552

202.

BRIC, Ivo, 1896-1943
    Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti / Ivo Bric ; zbrala, uredila in spremno študijo napisala Peter Černic in Renato Podbersič ml. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2018 (Gorica : Grafica Goriziana). - 197 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Naše korenine ; 27)

Knjigi na pot / Renato Podbersič: str. 7-8. - Zahvala / Peter Černic in Renato Podbersič: str. 9. - Bibliografija: str. 193-196. - Povzetek ; Riassunto

ISBN 978-88-96632-76-5 : 17 EUR

94(497.473)"1915/1919"(093.3)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 10428140

203.

DOCHERTY, Gerry
    Hidden history : the secret origins of the First World War / Gerry Docherty and Jim MacGregor. - Edinburgh ; London : Mainstream Publishing, 2013. - 463 str., [8] str. pril. ; 25 cm

Bibliografija: str. 422-439. - Kazalo

ISBN 978-1-780-57630-5

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 16821046

204.

FORTIN, Marjan
    Janez Istenič : zgodba o vrhunskem športniku in vinarski legendi / [avtor Marjan Fortin ; fotografije iz arhiva Janeza Isteniča]. - Bizeljsko : samozal. J. Istenič, 2018 (Ljubljana : Boob). - 132 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Od vrhunskega športnika do vinarske legende. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 400 izv. - Moja zgodba / Janez Istenič: str. 7. - Od nogometnega vratarja do varuha mehurčkov / Pierre-Yves Bournerias: str. 8. - Več kot mladostni prijatelj / Borut Pavčič: str. 9-11. - Povzetek v nem. in angl.

ISBN 978-961-288-705-6

929Istenič J.
663.2(497.4):929Istenič J.

COBISS.SI-ID 296348160

205.

FREEMAN, Douglas Southall, 1886-1953
    George Washington. Mladi Washington / Douglas Southall Freeman ; [prevod Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-3> : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: George Washington - young Washington. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 155 str.
Del 2. - 2018. - 110 str.
Del 3. - 2018. - 145 str.

ISBN 978-961-246-751-7 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-756-2 (zv. 2) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-772-2 (zv. 3) : 39,90 EUR

929Washington G.

COBISS.SI-ID 294978048

206.

    GRAD Khislstein in zgodbe rodbine Khisl / [avtorji besedil Valentina Bevc Varl ... [et al.] ; avtor dodatnih razlag slikovnega gradiva Gašper Peternel ; uvodno besedilo Marjana Žibert ; glavni urednici Veronika Pflaum, Marjana Žibert ; prevod povzetkov v angleščino Katarina Ropret, Metoda Kokole ; fotografije Alte Galerie ... [et al.] ; risbe Dunja Salecl, Larisa Skalerič]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 120 str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskane notr. str. ov. - Katalog razstave: Grad Khislstein, 9. 11. 2018-29. 9. 2019. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6478-98-4 : 15 EUR

929.52Khisl(083.824)
728.81(497.4Kranj)(091)(083.824)

COBISS.SI-ID 296762880

207.

GRAŠIČ, Miroslava
    "Na desni ga, na levi ni - pred nami svetli cilj leži", Maribor, 18. 2. 1919, Rudolf Maister : ob 100-letnici bojev za Maribor in slovensko severno mejo 1918-1919 = "Neither to our right nor to our left - our brightest goal lies straight ahead", Maribor, 18 February 1919, Rudolf Maister : 100 anniversary of the fight for Maribor and the northern Slovenian border 1918-1919 / [avtorica, authoress Miroslava Grašič ; prevod, translation Alenka Ropret]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2018 ([Maribor] : Demago). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

94(497.41)"1918/1919"(083.824)
929Maister R.(083.824)

COBISS.SI-ID 95508993

208.

    HISTORY. - [Slovenska izd.]. - Št. 1 (2012)- . - Maribor : Večer, 2012- . - 28 cm

Dostopno tudi na: https://www.vecer.com/history-illustrated. - Mesečnik

ISSN 2232-531X = History (Slovenska izd.)

93/94

COBISS.SI-ID 260101376

209.

HREN, Marjan, 1951-
    Slatenska dolina in Machova dediščina pod Gorjanci / Marjan Hren. - Ptičji Breg [i. e.] Novo mesto : Založba Snovanja Društva upokojencev, 2016 ([Novo mesto] : Opara tisk). - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 137-138

ISBN 978-961-93997-0-5

908(497.4Veliki Slatnik)
929Mach E.

COBISS.SI-ID 284113408

210.

IGLIČ, Aleš, 1960-
    O zgodovini alpskih Slovencev : ob 100. obletnici nastanka Države SHS in Kraljevine SHS / Aleš Iglič ; [spremni besedi Stanislav Južnič, Janez Jerovšek]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 107 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sprejeto ; 014, 014B)

160 izv. (broš), 130 izv. (trda vezava). - O knjigi / Stanislav Južnič, Janez Jerovšek: str. 105-107. - Bibliografija: str. 96-104

ISBN 978-961-7030-50-1 : 29 EUR (broš.)
ISBN 978-961-7030-54-9 : 34 EUR (trda vezava)

949.712

COBISS.SI-ID 95602433

211.

    ISKALCA resnice : Aleš Ušeničnik in njegov brat Franc : [v Poljanah, 3. julija 2018] / [zbrala in uredila, verzi Majda Debeljak ; gradivo fotografiral Izidor Jesenko ; izris rodovnika Jerneja Kos ; izbor Ušeničnikovih citatov in misli Jernej Pisk ; zgodovinski pregled in preglednica Mirjam Šinkovec]. - Poljane nad Škofjo Loko : Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, 2018 (Ljubljana : Salve). - 101 str. : fotogr. ; 21 cm + 1 plakat

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija na dnu str. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-288-560-1

929Ušeničnik A.(082)
929Ušeničnik F.(082)

COBISS.SI-ID 295423232

212.

    ISKANJA slovenske poti / Julij Bertoncelj ... [et al.] ; [uredila Monika Maljevič]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2018. - 150 str. : portreti ; 23 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek pri enem prispevku

ISBN 978-961-6942-42-3 : 15,00 EUR

94(497.4)(082)
308(497.4)(082)
316.7(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 297930752

213.

    JANEZ Evangelist Krek - sto let pozneje (1917-2017) / uredil Matjaž Ambrožič. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 293 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica ; 64)

300 izv. - Bibliografija: str. 269-282 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6844-66-6 : 15,00 EUR

929Krek J. E.
94(497.4)"18/19":929Krek J. E.

COBISS.SI-ID 297262336

214.

JUDSON, Pieter M.
    Habsburški imperij : nova zgodovina / Pieter M. Judson ; prevedla Ana Monika Habjan ; [spremna beseda Jernej Kosi]. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 530 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The Habsburg Empire. - 400 izv. - Habsburški imperij, nova zgodovina in Slovenci / Jernej Kosi: str. 503-516. - O avtorju: str. II. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-32-1 : 35 EUR

94(436-89)"17/1918"

COBISS.SI-ID 298087680

215.

KOBAL, Anton, vojak
    Križ, obrnjen proti domovini : v spomin na mojega ljubega brata Jožefa / [Anton Kobal ; uredniki izdaje Boris Blažko ... [et al.] ; uvodne misli Bogomir Furlan ; uvodni tekst Boris Blažko, Drago Sedmak, Alenka Furlan ; fotografije Fototeka Goriškega muzeja ... et al.]. - Lokavec : Društvo za oživljanje lokavškega izročila DOLI, 2018 ([Cerkno] : Gaya). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden na ov. - Faksimile spominov in nekaterih pesmi je objavljen v rokopisni obliki z dodanim tipkanim prepisom. - 300 izv. - [Spremna beseda] / Bogomir Furlan: str. 7-8. - O projektu Lokavec in čas in knjigi Križ, obrnjen proti domovini / Boris Blažko: str. 9-11. - Štanjel in Ajdovščina - kraja v vojnem zaledju soškega vojskovališča / Drago Sedmak: str. 12-56. - Anton Kobal, moj nono / Alenka Furlan: str. 58-66

ISBN 978-961-288-869-5 : 25 EUR

94(497.4Ajdovščina)"1914/1918"
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 297215232

216.

KORNHAUSER Frazer, Aleksandra
    Poti in srečanja / Aleksandra Kornhauser-Frazer ; [zemljevidi Krešimir Keresteš ; sheme Igor Cerar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 416 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-287-098-0 : 35 EUR

929Kornhauser A.

COBISS.SI-ID 296758272

217.

KOS, Marko, 1925-
    Slovenci na poti iskanja resnice / Marko Kos. - Ljubljana : Nova obzorja, 2018. - 189 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

500 izv. - O avtorju: str. 188

ISBN 978-961-6942-40-9 (15 EUR)

94(497.4)
308(497.4)

COBISS.SI-ID 297153280

218.

    LEONARDO da Vinci v 30 sekundah : 50 njegovih najboljših idej, izumov in umetnin s polminutno razlago / avtorji besedil Francis Ames-Lewis ... [et al.] ; urednica Martina Wallace ; predgovor Martin Kemp ; [prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 (tiskano na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 30-second Leonardo da Vinci. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorjih: str. 156-157. - Predgovor / Martin Kemp: str. 5. - Bibliografija: str. 154-155. - Kazalo

ISBN 978-961-251-444-0 : 24,99 EUR

929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 296666624

219.

LEŠNIK, Rafko, 1925-
    Zgodovina - učiteljica življenja / Rafko Lešnik ; [spremna beseda Stanislav Zore]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 215 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 30)

500 izv. - Iskanje dragocenega bisera / Stanislav Zore: str. 5-8

ISBN 978-961-04-0520-7 : 19,90 EUR

929Lešnik R.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 296536576

220.

LOWE, Keith, 1970-
    Strah in svoboda : kako nas je spremenila druga svetovna vojna / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 503 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The fear and the freedom. - Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 473-497. - Kazalo

ISBN 978-961-287-095-9 : 34 EUR

94(100)"19"

COBISS.SI-ID 296368384

221.

MACGREGOR, Jim
    Prolonging the agony : how the Anglo-American establishment deliberately extended WWI by three-and-half-years / Jim Macgregor & Gerry Docherty. - 1st ed. - Walterville : Trine Day, cop. 2018. - XII, 578 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 513-565. - Kazalo

ISBN 978-1-63424-156-4

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 16822070

222.

OBAMA, Michelle, 1964-
    Becoming / Michelle Obama. - London : Viking, 2018. - XIII, 426 str., [16] str. pril. ; 24 cm

ISBN 978-0-241-33414-0

929Obama M.=111

COBISS.SI-ID 16958354

223.

OKOREN, Jože
    Dvajset nageljnov in voziček / Jože Okoren, Igor Vidmar ; [fotografije osebni arhiv]. - Ljubljana : Sportelement, 2018 (Trebnje : Para tiskarna). - 204 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94499-0-5 : 14,90 EUR

929Okoren J.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 296318208

224.

POLAJNAR, Andrej, 1944-
    V objemu družine Polajnar po rodu iz Kokre / Andrej Polajnar ; [fotografije Andrej Polajnar, arhiv družine Polajnar]. - Maribor : v samozal. [A. Polajnar], 2018 (Maribor : Demago Art). - II, 119 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

ISBN 978-961-288-605-9

929.52Polajnar

COBISS.SI-ID 94928641

225.

PUHAR, Alenka
    V vročem soncu vonj pelina : ob 100. obletnici rojstva Mimi Malenšek (1919 - 2012) / Alenka Puhar ; uredil in spremno besedo napisal Jožef Perne ; [avtorji krajših prispevkov Milan Debeljak ... [et al.] ; fotografije osebni arhiv Mimi Malenšek ... et al.]. - Podbrezje : Kulturno društvo Tabor, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znameniti Podbrežani)

500 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu in na zadnji str. ov.: Pisateljica in prevajalka Mimi Malenšek (1919 - 2012). - Uvod / Jožef Perne: str. 3. - Potiskane spojne str. - Povzetek. - Bibliografija Mimi Malenšek: str. 66-69

ISBN 978-961-93157-7-4 : 39 EUR

929Malenšek M.
821.163.6.09Malenšek M.

COBISS.SI-ID 298231552

226.

PULKO, Radovan
    Rusko zamejstvo v slovenskih deželah / Radovan Pulko ; [prevod povzetka v ruski jezik Olga Varlamova]. - 1. izd. - Kidričevo : Zgodovinsko društvo, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - VI, 369 str. : ilustr. ; 25 cm

Lat. in cir. - 150 izv. - O avtorju na zadnji strani ov. - Bibliografija: str. 305-337 in v opombah na dnu str. - Povzetek v rus. - Kazalo

ISBN 978-961-94355-0-2 : 52 EUR

94(497.4=161.1)"19"
314.151.3-054.72/.73(497.4=161.1)"19"

COBISS.SI-ID 293243392

227.

SCHIFF, Stacy
    Kleopatra : življenjepis / Stacy Schiff ; [prevedla Ljubica Klančar ; avtor zemljevidov George W. Ward]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 367 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Cleopatra. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 345-350. - Kazalo

ISBN 978-961-01-2314-9 : 14,95 EUR

929Kleopatra, egipčanska kraljica
94(32)"-00"
94(37)"-00"

COBISS.SI-ID 260886272

228.

SHARAPOVA, Maria
    Unstoppable : my life so far / Maria Sharapova with Rich Cohen. - UK [i. e. London] [etc.] : Particular Books, cop. 2017. - 292 str., [8] str. pril. ; 25 cm

ISBN 978-1-846-14978-8

929Sharapova M.
796.342:929Sharapova M.

COBISS.SI-ID 1113789790

229.

    SLO : časi, kraji, ljudje : slovenski zgodovinski magazin. - Št. 1 (jan. 2014)- . - Ljubljana : Družina, 2014- . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revija/slo-%-slovenski-zgodovinski-magazin (Arhiv kazal: 2014-). - Četrtletnik

ISSN 2350-4641 = SLO

908(497.4)

COBISS.SI-ID 270779392

230.

STALEY, Edgcumbe, 1845-
    Medičejci : tragedije Medičejcev / Edgcumbe Staley ; [prevod Jernej Grobovšek ; lektura Katja Berglez]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The tragedies of the Medici. - Tiskano po naročilu

Vsebina:
Zv. 1: (1360-1465). - 2018. - 152 str.
Zv. 2: (1466-1633). - 2018. - 140 str. - Bibliografija: str. 134-135. - Kazalo

ISBN 978-961-246-773-9 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-774-6 (zv. 2) : 39,90 EUR

929.52Medici
94(450.521)"1360/1633"

COBISS.SI-ID 296465152

231.

SVOLJŠAK, Petra, 1965-
    Leta strahote : Slovenci in prva svetovna vojna / Petra Svoljšak, Gregor Antoličič ; z okvirnima črticama Ivana Cankarja ; in predgovorom Toneta Partljiča. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 432 str. : ilustr. ; 26 cm

2.800 izv. - Gospod stotnik / Ivan Cankar: str. 9-11. - Ivan Cankar - včeraj in danes / Tone Partljič: str. 13-27. - Kostanj posebne sorte / Ivan Cankar: str. 405-406. - Bibliografija: str. 407-423. - Kazalo

ISBN 978-961-282-316-0 : 39,99 EUR

94(100)"1914/1918"
94(497.4)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 296931584

232.

ŠIMAC, Miha
    Pod cesarskim orlom : Šentrupert na Dolenjskem v času prve svetovne vojne : 1914-1918 / Miha Šimac ; [prevod angleškega povzetka Maja Kovačič, prevod nemškega povzetka Barbara Katarina Anderlič]. - 1. izd. - Ljubljana : Reitenburg, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 124-127 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-288-848-0 : 15 EUR

94(497.4Šentrupert)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 297075968

233.

TAPPAN, Eva March, 1854-1930
    Viktorija Britanska / Eva March Tappan ; [prevod Neda Vukoslavović]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: In the days of queen Victoria. - Tiskano po naročilu. - Dosedanja vsebina: Zv. 1: 110 str.

ISBN 978-961-246-731-9 (zv. 1) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-732-6 (zv. 2)

929Viktorija, britanska kraljica

COBISS.SI-ID 293899008

234.

TRIINTRIDESET
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-231

ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR

94(497.4)"1918/1919"(083.824)

COBISS.SI-ID 296665856

235.

    V iskanju svobode : leto 1968 in njegova dediščina / [uredila Miljana Cunta]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 149 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - V iskanju svobode: 1968-2018 / Kaja Širok: str. 7-11. - Hrup / Mitja Čander: str. 13-16. - O avtorjih: str. 148-149. - Bibliografija pri treh prispevkih

ISBN 978-961-284-473-8 : 21,00 EUR

94(4)"1968"(082)
323.233-057.875(4)"1968"(082)

COBISS.SI-ID 297016576

236.

VAUHNIK, Miloš
    --- Austriam esse delendam : kako sem postal poročnik ali moje bojevanje v 1. svetovni vojni / Miloš Vauhnik ; [spremna beseda Renato Podbersič ml.]. - Ljubljana : Jutro, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 205 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Renato Podbersič ml.: str. 7-9. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7024-06-7 : 18,00 EUR

821.163.6-94
94(100)"1914/1918"(092)

COBISS.SI-ID 296701440

237.

WRIGHT, Nicolas
    Izjemne ženske / [avtor Nicolas Wright ; prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Inspiring women. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-251-451-8 : 29,99 EUR

929-055.2(100)

COBISS.SI-ID 297213952

238.

ZADRAVEC, Jože, 1939-
    Romanje k podoranim brazdam / Jože Zadravec ; [fotografije osebni arhiv]. - Ljubljana : Salve, 2018. - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-289-000-1

929Zadravec J.
929Zadravec M.

COBISS.SI-ID 293879808

239.

    ZGODOVINA Ljubljane : od kolišč do zelene prestolnice / avtorji besedil Mojca Ferle ... [et al.] ; [predgovori Blaž Peršin, Irena Žmuc in Mojca Ferle ; fotografije Andrej Peunik ... [et al.] ; načrti, risbe, tlorisne rekonstrukcije, računalniška grafika Dejan Češarek ... et al.]. - Ljubljana : Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 224 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

1.000 izv. - Ljubljana - mesto na križišču / Blaž Peršin: str. 7. - Zgodovina zgodovine Ljubljane / Irena Žmuc in Mojca Ferle: str. 8-9. - Bibliografija: str. 195-205. - Kazalo

ISBN 978-961-6509-57-2 : 34 EUR

94(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 297083904

240.

    ZGODOVINSKE elektronske knjige [Elektronski vir] : za poklicne in ljubiteljske zgodovinarke in zgodovinarje, za popestritev pouka in za sprostitev v Wordu in PDF obliki / [zbral] Zoran T. Radonjić Žonki. - 1. izd. - Ljubljana : samozaložba, 2018. - 1 CD-ROM ; 12 cm

Sistemske zahteve: v Wordu in PDF obliki, računalnik z DVD pogonom. - 100 izv.

ISBN 978-961-288-873-2

94(100)(086.034.4)
930(086.034.4)

COBISS.SI-ID 297243904J ANG J ANGLEŠČINA

241.

ABBOTT, Megan E., 1971-
    Give me your hand / Megan Abbott. - London : Picador, 2018. - 341 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-5098-5571-1

821.111(73)-312.4=111

COBISS.SI-ID 16820278

242.

ALLISON, Dorothy
    Cavedweller / Dorothy Allison. - 1st Plume printing. - New York : Plume, 1999. - 434 str. ; 20 cm

ISBN 0-525-94167-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-452-27969-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 16819766

243.

BLACKMAN, Malorie
    Knife edge / Malorie Blackman ; retold by Karen Holmes ; [illustrations by 171 Jonathan]. - Harlow : Pearson Education, 2013. - VII, 78 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 4)

"Level 4, 1700 headwords, B1+" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4082-9138-2

821.111-93-311.2(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1113751646

244.

BURTON, Tara Isabella
    Social creature / Tara Isabella Burton. - London : Raven Books, 2018. - 273 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-4088-9611-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4088-9610-5 (broš.)
ISBN 978-1-4088-9609-9 (e-knjiga)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 16821558

245.

CARGILL, C. Robert, 1975-
    Sea of rust / C. Robert Cargill. - London : Gollancz, 2018. - 365 str. ; 20 cm

"A Financial Times best book of 2017" --> ov.

ISBN 978-1-473-21279-4

821.111(73)-311.9=111

COBISS.SI-ID 1114706014

246.

CHAMBERS, Becky
    Record of a spaceborn few / Becky Chambers. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2018. - 359 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-473-64760-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-473-64761-9 (broš.)

821.111(73)-311.9

COBISS.SI-ID 16818998

247.

CHILDERS, Erskine, 1870-1922
    The riddle of the sands / Erskine Childers ; retold by Peter Hawkins ; [illustrations by Paul Fisher Johnson ; maps by Richard Ponsford]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 104 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Thriller & adventure. Stage 5)

"Stage 5, 1800 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-479231-8

821.111-312.4(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24028978

248.

CONRAD, Joseph, 1857-1924
    Heart of darkness / Joseph Conrad ; retold by Nancy Taylor. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IX, 91 str. : ilustr. ; 20 cm + 3 zvočni CD-ROM. - (Pearson English readers. Level 5)

"Level 5, 2300 headwords, B2+" --> zadnja str. ov. - Izvodi brez CD-ROM-ov: SIKKR

ISBN 978-1-4058-8245-3

821.111-32(0.046)

COBISS.SI-ID 3224014

249.

CONRAD, Joseph, 1857-1924
    Heart of darkness ; The Congo diary / Joseph Conrad ; [first title] edited with introduction and notes by Owen Knowles, [second title] edited with notes by Robert Hampson. - London : Penguin Books, 2007. - XLVIII, 136 str. : zvd. ; 20 cm. - (Penguin classics)

Introduction to Heart of darkness ; Introduction to The Congo diary / Owen Knowles: str. XIII-XXXVII. - O avtorju: str. I. - Bibliografija: str. XXXIX-XLI

ISBN 978-0-141-44167-2

821.111-311.2=111

COBISS.SI-ID 476668

250.

DAHL, Roald
    Man from the South and other stories / Roald Dahl ; retold by Michael Caldon. - Harlow : Pearson Education, 2008. - VII, 107 str. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 6)

"Level 6, 3000 headwords, C1+" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-8266-8

811.111(075)=111
821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1113751902

251.

DESPENTES, Virginie
    Vernon Subutex One / Virginie Despentes ; translated from the French by Frank Wynne. - London : MacLehose : Quercus, 2018. - 351 str. ; 20 cm

Prevod dela: Vernon Subutex 1

ISBN 978-0-85705-542-2

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 14103326

252.

DICKENS, Charles, 1812-1870
    Great expectations / Charles Dickens ; retold by Latif Doss. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IX, 116 str. ; 20 cm + 4 zvočni CD-ROM. - (Pearson English readers. Level 6)

"Level 6, 3000 headwords, C1" --> zadnja str. ov. - Obstajajo izvodi brez CD-ROMOV (dobavljeni 2018). - Izvodi brez CD-ROM-ov: SIKKR

ISBN 978-1-4058-6528-9

821.111-311.2(0.046.6)

COBISS.SI-ID 3228878

253.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Angleško-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4589-9 : 17,99 EUR

811.111'374=163.6

COBISS.SI-ID 297187584

254.

EL Akkad, Omar
    American war / Omar El Akkad. - London : Picador, 2018. - 333 str. : zvd. ; 20 cm

ISBN 978-1-5098-9266-2

821.111(73)-312.9=111

COBISS.SI-ID 1114709342

255.

FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
    The curious case of Benjamin Button & other stories / F. Scott Fitzgerald ; text adaptation by Clare West ; illustrated by Nick Hardcastle. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level three)

"Level three, 1000 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B1" --> zadnja str. ov. - O avtorju na nasl. str.

ISBN 978-0-19-424927-0 (knjiga)
ISBN 978-0-19-463974-3 (komplet)

821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23362866

256.

FORSTER, E. M., 1879-1970
    A passage to India / E. M. Forster ; retold by Clare West. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Human interest. Stage 6)

O avtorju: str. 131-132

ISBN 978-0-19-479271-4

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 862589

257.

FRELIH, Jasmin
    In/half / Jasmin B. Frelih ; translated from the Slovenian by Jason Blake. - London : Oneworld, 2018 (Bungay : Clays). - 356 str. ; 23 cm

Prevod dela: Na/pol. - European Union Prize for Literature, 2016

ISBN 978-1-78607-390-7

821.163.6-311.2=111

COBISS.SI-ID 1115145566

258.

GOLDING, William, 1911-1993
    Lord of the flies / William Golding ; with notes prepared by the English Department of Loxford School of Science and Technology. - Educational ed. - London : Faber and Faber, 2012. - XIV, 353 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-571-29571-5

821.111-311.2=20

COBISS.SI-ID 1694594

259.

GRAM, Dewey
    Gladiator : [a hero will rise] / adapted from the novel by Dewey Gram ; based on the screenplay by David Franzoni, John Logan and William Nicholson ; retold by Annette Keen. - Harlow : Pearson Education, 2008. - V, 79 str. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 4)

Dodatek k nasl. na ov. - "Level 4, 1700 headwords, B1+" --> zadnja str. ov. - "American English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-8218-7

821.111-311.6(0.046.6)=111
811.111(075)=111

COBISS.SI-ID 3482016

260.

GROFF, Lauren
    Florida / Lauren Groff. - London : W. Heinemann, 2018. - 275 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-785-15188-0

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 16818486

261.

HANIF, Mohammed
    Red birds / Mohammed Hanif. - London : Bloomsbury Publishing, 2018. - 283 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4088-9718-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-4088-9719-5 (broš.)
ISBN 978-1-4088-9721-8 (e-knjiga)

821.214.22-311.2

COBISS.SI-ID 16819254

262.

HANNAM, Joyce
    The Vesuvius mosaic / by Joyce Hannam ; illustrated by Levi Pinfold. - [6th impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level three)

"Level three, 1000 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-424829-7 (knjiga)
ISBN 978-0-19-424787-0 (komplet)

821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24029490

263.

HARDY, Thomas, 1840-1928
    Tess of the d'Urbervilles / Thomas Hardy ; retold by Clare West ; [illustrations by Nelson Evergreen]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. - 136 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Classics. Stage 6)

"CEFR B2/C1" --> zadnja str. ov. - "Stage 6, 2500 headwords" --> zadnja str. ov. - Glossary: str. [119]-122. - Activities: str. [123]-131. - O avtorju: str. 132-133

ISBN 978-0-19-461446-7

821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1997949

264.

HOLMES, Karen, 1955-
    Marvel's guardians of the galaxy / retold by Karen Holmes ; based on the screenplay by James Gunn and Nicole Perlman. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2018. - [VI], 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 4)

"Level 4, 1700 headwords, B1+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-2922-0628-8

821.111-312.9(0.046.6)

COBISS.SI-ID 24021042

265.

HOWELL, Emma
    Who am I? or, The modern Frankenstein / Emma Howell ; illustrated by Jen Taylor. - Oxford : Oxford University Press, 2016 (printed in China). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level two)

"Level two, 700 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR A2/B1" --> zadnja str. ov. - O avtorici na nasl. str.

ISBN 978-0-19-460922-7 (knjiga)
ISBN 978-0-19-462242-4 (komplet)

821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23360306

266.

HUGO, Victor
    Les misérables / Victor Hugo ; translated by Norman Denny ; retold by Chris Rice. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IX, 105 str. ; 20 cm + 3 zvočni CD-ROM. - (Pearson English readers. Level 6)

"Level 6, 3000 headwords, C1" --> zadnja str. ov. - Izvodi brez CD-ROM-ov: SIKKR

ISBN 978-1-4058-6527-2

821.133.1-311.2(0.046.6)

COBISS.SI-ID 3226062

267.

JUREK, Scott
    North : finding my way while running the Appalachian Trail / Scott Jurek [with Jenny Jurek]. - London : Random House Books, 2018. - X, 292 str., [24] str. pril. : zvd. ; 24 cm

Druga avtorica navedena na ov.

ISBN 978-1-847-94800-7

821.111(73)-94=111

COBISS.SI-ID 1114927198

268.

KALFAR, Jaroslav
    Spaceman of Bohemia / Jaroslav Kalfař. - Paperback ed. - London : Sceptre, 2018. - 276 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-473-63999-7

821.111(73)-311.9=111

COBISS.SI-ID 1114806366

269.

KUANG, Rebecca F.
    The poppy war / R. F. Kuang. - Paperback ed. - London : Harper Voyager, 2018. - 530 str. : zvd. ; 20 cm

ISBN 978-0-00-823984-8

821.581-312.9

COBISS.SI-ID 16820790

270.

KUSHNER, Rachel
    The Mars Room / Rachel Kushner. - London : J. Cape, 2018. - 340 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-91070-268-0 (trade paperback)
ISBN 978-1-91070-267-3 (hardback)

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 1115005534

271.

MAKKAI, Rebecca
    The great believers / Rebecca Makkai. - London : Fleet, 2018. - 421 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-7088-9913-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-7088-9911-3 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 16818742

272.

MOSS, Sarah, 1975-
    Ghost wall / Sarah Moss. - London : Granta Books, 2018. - 152 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-78378-445-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-78378-447-9 (e-knjiga)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 16819510

273.

OYEYEMI, Helen
    White is for witching / Helen Oyeyemi. - London : Picador, 2010. - 244 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-330-45815-3

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 16820022

274.

PARETSKY, Sara
    Deadlock / Sara Paretsky ; retold by Rowena Akinyemi ; [illustrated by Stephen Player]. - [15th impression]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 104 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Crime & mystery. Stage 5)

"Stage 5, 1800 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEF B2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-479221-9

821.111-312.4(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 474876

275.

POE, Edgar Allan, 1809-1849
    Tales of mystery and imagination / Edgar Allan Poe ; retold by Roland John. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IX, 107 str. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 5)

"Level 5, 2300 headwords, B2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-6254-7

821.111(075)(0.046.6)
821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24020786

276.

REEVES, Julie, pisateljica
    Brothers in arms / Julie Reeves ; illustrated by Jake Gumbleton. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 92 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Original fiction. Stage 4)

"Stage 4, 1400 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B1/B2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-462534-0

821.111-312.9(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 474620

277.

ROWLING, J. K.
    Harry Potter and the philosopher's stone. [1] / J. K. Rowling. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - 331 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4088-5565-2 (pbk.)
ISBN 978-1-4088-5589-8 (hbk.)

821.111-93-312.9=111

COBISS.SI-ID 7964561

278.

SERRAILLIER, Ian
    The silver sword / Ian Serraillier ; retold by John Escott ; illustrated by Martin McKenna. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 88 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Thriller & adventure. Stage 4)

"Stage 4, 1400 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEF B1/B2" --> zadnja str. ov. - About the author: str. 84

ISBN 978-0-19-479185-4

821.111-311.2(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 476412

279.

SHAKESPEARE, William
    Othello / William Shakespeare ; retold by Anna Trewin ; illustrated by Euan Cook. - [1st impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 75 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Classics. Stage 3)

"Stage 3, 1000 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR B1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-420930-4

821.111-32(0.046)=111

COBISS.SI-ID 475132

280.

TEY, Josephine, 1896-1952
    Brat Farrar / Josephine Tey ; retold by Ralph Mowat ; [illustrated by Mike Allport]. - Simplified ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008. - 104 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Thriller & adventure. Stage 5)

Pravo ime avtorice je Elizabeth MacKintosh. - "Stage 5, 1800 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEF B2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-479217-2

821.111-312.4(0.046)=111

COBISS.SI-ID 239100

281.

THOMPSON, Lesley
    Sara Dixon, teen detective / Lesley Thompson ; illustrated by Amit Tayal. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level two)

"Level two, 700 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR A2/B1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-424573-9 (knjiga)
ISBN 978-0-19-462248-6 (komplet)

821.111-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 474108

282.

TOKARCZUK, Olga
    Drive your plow over the bones of the dead / Olga Tokarczuk ; translated by Antonia Lloyd-Jones. - London : Fitzcarraldo Editions, 2018. - 269 str. ; 20 cm

Prevod dela: Prowadź swój pług przez kości umarłych

ISBN 978-1-910695-71-5

821.162.1-312.4

COBISS.SI-ID 16821302

283.

TULLET, Hervé
    Press here / Hervé Tullet ; [translated by Christopher Franceschelli]. - San Francisco : Chronicle Books, 2011. - [56] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Un livre. - Ov. nasl.

ISBN 978-0-8118-7954-5

821.133.1

COBISS.SI-ID 11441481

284.

VESELINOVIČ, Draško
    Need money? Buy some! : collection of my thoughts / aphorisms / Drasko Veselinovic ; [review Ciril Zlobec ; editor Tom Smith]. - [S. l.] : Vea Consulting, 2018 (printed in Poland). - 106 str. ; 22 cm

Tisk po naročilu. - About this book / Vea Consulting: str. 96-98. - A word from the author / Drasko Veselinovic: str. 99-100. - Ciril Zlobec's review: str. 101-102. - Tom Smith's review: str. 102. - Author's selection: str. 103-106

ISBN 978-1-9832-4353-0 : 9,95 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 4925775

285.

WELLS, H. G.
    The time machine / H. G. Wells ; retold by David Maule ; [illustrations Maggie Downer]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IX, 76 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 4)

"Level 4, 1700 headwords, B1+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-8234-7

821.111-312.9(0.046)=111

COBISS.SI-ID 3231438J ANGLEŠČINA

286.

WILDE, Oscar, 1854-1900
    An ideal husband [[Dva medija]] : [interact with literature] / Oscar Wilde ; introduction, notes and activities by James Butler and Maria Lucia de Vanna ; [front cover illustration Alfredo Belli]. - Genoa ; London : Black cat, Cideb, cop. 1998. - 128 str. : ilustr. ; 24 cm. - 1 CD (45 min, 6 sek) : stereo ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-88-7754-404-9

821.111-2

COBISS.SI-ID 3865406J DRU J DRUGI JEZIKI

287.

    HSK biao zhun jiao cheng. 2 / Jiang Liping zhu bian, Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang bian = HSK standard course. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2014. - 7, 128 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-7-5619-3726-6
ISBN 978-7-88774-598-9 (CD)

811.51/.71(075)

COBISS.SI-ID 4298302

288.

LIU, Chang, jezikoslovje
    HSK biao zhun jiao cheng = HSK standard course. 5 / authors Liu Chang, Lu Jiang ; lead author Jiang Liping. - Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - xi, 183 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM. - xi, 175 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM

Naslov v pisavi pinjin je v kolofonu

ISBN 978-7-5619-4033-4 (coursebook A)
ISBN 978-7-88774-765-5 (MP3 CD)
ISBN 978-7-5619-4245-1 (coursebook B)
ISBN 978-7-88774-848-5 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4288062

289.

PONTIFEX, Zsuzsa
    Complete Hungarian [Dva medija] / Zsuzsa Pontifex. - Oxon : Bookpoint ; Blacklick : McGraw-Hill ; Ontario : McGraw-Hill Ryerson, cop. 2010. - XXXI, 431 str. : ilustr. ; 20 cm. - 2 CD-ja : stereo ; 12 cm. - (Teach yourself)

Komplet v škatli 24 x 17 x 6 cm

ISBN 978-1-444-10410-3 (komplet)
ISBN 978-1-444-10409-7 (knjiga)
ISBN 978-1-444-10411-0 (CD-ji)

811.511.141'24(076)(086.742)=111

COBISS.SI-ID 2066304

290.

WANG, Fang, jezikoslovka
    HSK standard course = HSK biao zhun jiào chéng. 1 / lead author: Jiang Liping ; authors: Wang Fang, Wang Feng, Liu Liping. - Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - XIII, 127 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD

ISBN 978-7-5619-3709-9
ISBN 978-7-88774-584-2 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4285758

291.

YAO, Shujun
    HSK standard course = HSK biao zhun jiao cheng. 6 / authors Yao Shujun, Yang Huizhen ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing yu yan da xue chu ban she = Beijing Language and Culture University Press, 2016. - več zv. (xi, 232 str.) : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD-ROM

Besedilo v kitaj. in angl.

ISBN 978-7-5619-4254-3 (textbook A)
ISBN 978-7-56194-779-1 (textbook B)
ISBN 978-7-88774-847-8 (MP3 CD-ROM)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4288318

292.

YU, Miao, 1976-
    HSK biao zhun jiao cheng : HSK standard course. 3 / authors Yu Miao, Li Lin ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD

ISBN 978-7-5619-3818-8
ISBN 978-7-88774-632-0 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4286526

293.

ZHANG, Jun, jezikoslovje
    HSK biao zhun jiao cheng = HSK standard course. 4 / authors Zhang Jun, Dong Zheng ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2015. - IX, 142 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD (12 cm). - IV, 155 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD (12 cm)

ISBN 978-7-5619-3903-1 (Coursebook A)
ISBN 978-7-88774-707-5 (MP3 CD)
ISBN 978-7-5619-3930-7 (Coursebook B)
ISBN 978-7-88774-755-6 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4287294J FRA J FRANCOŠČINA

294.

DUMAS, Alexandre, 1802-1870
    Les trois mousquetaires [Dva medija] / Alexandre Dumas ; texte adapté par Régine Boutégège et Susanna Longo ; illustrations de Giovanni Manna. - Nouvelle ed. - [Genova] : Cideb, 2008. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD (79 min) : stereo ; 12 cm. - (Lire et s'entraîner. Niveau trois : B1)

ISBN 978-88-530-0905-0 (knjiga + CD)

821.133.1-311.6(0.046.6)=133.1
811.133.1'24(075)

COBISS.SI-ID 475900

295.

LA Fontaine, Jean de
    Fables [Dva medija] / Jean de La Fontaine ; adaptation de Jérôme Lechevalier ; illustrations dʹ Alida Massari. - 1ère éd. - [Genova] : Cideb, 2018. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD (ca 32 min) : stereo ; 12 cm. - (Lire et s'entraîner : compétences de la vie. Niveau un : A1)

ISBN 978-88-530-1727-7 (knj. + CD)

811.133.1'24(075)
821.133.1-32(0.046.6)=133.1

COBISS.SI-ID 476156

296.

LEROUX, Gaston, 1868-1927
    Le fantôme de l'opéra / Gaston Leroux ; adapté en français facile par Brigitte Faucard-Martinez ; [illustrations Conrado Giusti]. - [Paris] : CLE International, 2017. - 64 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Lectures CLE en français facile. Niveau 4 : B2)

ISBN 978-2-09-031754-1

821.133.1-32(0.046.6)=133.1
811.133.1

COBISS.SI-ID 475644

297.

RENAUD, Dominique
    Trésor de guerre / Dominique Renaud ; [illustrations René Cannella]. - [Paris] : CLE International, 2016, cop. 2006. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Collection Découverte : lectures en français facile. Niveau 2)

ISBN 978-2-09-031533-2

821.133.1-32(0.046.4)=133.1

COBISS.SI-ID 475388J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA

298.

GEROVAC, Goran, 1967-
    Nikad robom / Goran Gerovac. - Zagreb : V.B.Z., 2018. - 261 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 478)

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-953-52-0049-9

821.163.42-92=163.4

COBISS.SI-ID 1115045982

299.

IMAMOVIĆ Pirke, Emir
    Terorist / Emir Imamović Pirke. - Zagreb : V.B.Z., 2018. - 180 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 471)

O avtorju na zavihku ov.

ISBN 978-953-52-0027-7

821.163.4(497.6)-312.6

COBISS.SI-ID 23873586

300.

KNAUSGÅRD, Karl Ove, 1968-
    Jesen / Karl Ove Knausgård ; s norveškoga preveo Munib Delalić. - 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2018. - 150 str. ; 23 cm

Prevod dela: Om høsten

ISBN 978-953-332-078-6

821.113.5-4

COBISS.SI-ID 23217461

301.

KNAUSGÅRD, Karl Ove, 1968-
    Zima / Karl Ove Knausgård ; s norveškoga preveo Munib Delalić. - 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2018. - 175 str. ; 23 cm

Prevod dela: Om vinteren

ISBN 978-953-332-083-0

821.113.5-4

COBISS.SI-ID 23217205

302.

RUDAN, Vedrana
    Život bez krpelja / Vedrana Rudan. - Zagreb : V.B.Z., 2018. - 247 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 485)

O avtorici: str. 247

ISBN 978-953-52-0070-3

821.163.42-92=163.4

COBISS.SI-ID 1115611230

303.

ŠUR-Puhlovski, Marina, 1948-
    Divljakuša / Marina Šur Puhlovski. - Zagreb : V.B.Z., 2018. - 250 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 472)

O avtorici: str. 249-250. - Nagrada VBZ-a za najbolji roman 2018

ISBN 978-953-52-0036-9 (trda vezava)

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 14032926

304.

ZLATAR-Frey, Damir
    Stanzia Grande / Damir Zlatar Frey. - Zaprešić : Fraktura, 2016. - 354 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 353-354

ISBN 978-953-266-811-7

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 6861721J NEM J NEMŠČINA

305.

BORBEIN, Volker
    Der Mond war Zeuge : [ein Fall für Patrick Reich] / von Volker Borbein und Marie-Claire Lohéac-Wieders ; illustriert von Detlef Surrey. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die DaF Bibliothek. A2/B1)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-3-06-120749-6

821.112.2-312.4(0.046.6)=112.2

COBISS.SI-ID 24023602

306.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Nemško-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4590-5 : 17,99 EUR

811.112.2'374=163.6

COBISS.SI-ID 297188608

307.

FONTANE, Theodor, 1819-1898
    Effi Briest [Dva medija] / Theodor Fontane ; bearbeitet von Achim Seiffarth ; iIlustriert von Ivan Canu. - Neuausg. - Genua : Cideb, cop. 2008. - 144 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lesen und üben. Niveau drei : B1)

ISBN 978-88-530-0895-4 (knj. + CD)

821.112.2
821.112.2-32(0.046.6)=112.2

COBISS.SI-ID 1115067742

308.

HOFFMANN, E. T. A.
    Der Nussknacker [Dva medija] / E.T.A. Hoffmann ; bearbeitet von Alessandra Liberati und Marcella De Meglio. - Génova : Cideb, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lesen und üben, Niveau eins. A1)

ISBN 978-88-530-0981-4 (knj. + CD)

821.112.2-93-312.9(0.046.6)=112.2
811.112.2'36(075)=112.2

COBISS.SI-ID 15966866

309.

KELIH, Emmerich
    Slovensko-nemški tematski slovar: osnovno in razširjeno besedišče : 4500 gesel, frazemov in stavčnih primerov = Grund- und Aufbauwortschatz Slowenisch-Deutsch : 4500 Lemmata, Phrasen und Satzbeispiele / [avtorja, autoren] Emmerich Kelih, Tatjana Vučajnk ; [sodelavci Andrejka Žejn, Catharina Krebs-Garić]. - 1. izd. = 1. Ausg. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva = Hermagoras, 2018 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 450 str. ; 20 cm

200 izv. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0976-8 : 40 EUR

811.163.6'374=112.2

COBISS.SI-ID 297004288

310.

KIESELE, Kathrin
    Lara und Robby in Leipzig / von Kathrin Kiesele und Gabi Banas ; illustriert von Jutta Wetzel ; mit Übungen von Jens Magersuppe. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2018. - 56 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die junge DaF Bibliothek. A2)

ISBN 978-3-06-521295-3

821.112.2-93-32(0.046.6)
811.112.2'24=112.2

COBISS.SI-ID 24024882

311.

    LIEBESGESCHICHTEN [Dva medija] / L. Tieck ... [et al.] ; bearbeitet von Achim Seiffarth ; illustriert von Alfredo Belli. - Erstausg. - Genua : Cideb, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Lesen und üben. Niveau zwei : A2)

ISBN 978-88-530-1524-2

821.112.2-32(0.046.6)=112.2
811.112.2'24(075)

COBISS.SI-ID 24045362

312.

MUSTER, Ana Marija
    Nemška slovnica po naše / Nanika Muster ; ilustriral Matej de Cecco. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

1.700 izv. - O avtorici: str. 8

ISBN 978-961-01-5294-1 : 22,98 EUR

811.112.2'36(075)

COBISS.SI-ID 295796224

313.

SEIFFARTH, Achim
    Die Abenteuer des Barons von Münchhausen [Dva medija] / bearbeitet von Achim Seiffarth ; illustriert von Paolo D'Altan. - Erstausg. - Genova : Cideb, 2012. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD (46 min, 40 sek) : stereo ; 12 cm. - (Lesen und üben. Niveau zwei : A2)

ISBN 978-88-530-1220-3 (knj. + CD)

821.112.2-311.3(0.046.6)=112.2
811.112.2'24(075)

COBISS.SI-ID 15973266J RUS J RUŠČINA

314.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Rusko-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4591-2 : 17,99 EUR

811.161.1'374=163.6(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297188352J SLO J SLOVENŠČINA

315.

POPIČ, Damjan
    Vejica, pa pika! : zbirka pravopisnih vaj za slovenščino / Damjan Popič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 166 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-06-0118-0 (broš.) : 15,90 EUR

811.163.6'35(075.8)

COBISS.SI-ID 296817152

316.

    SLOVAR tujk : vademekum / zbrala in uredila Marjeta Zorec. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 491 str. ; 19 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 490-491

ISBN 978-961-7026-27-6 : 39,90 EUR

811.163.6ʹ373.45(038)

COBISS.SI-ID 93078785J ŠPA J ŠPANŠČINA

317.

ALEGRE Palazón, Cristina M.
    Recetas peligrosas [Dva medija] / Cristina M. Alegre Palazón ; ilustraciones de Paolo D'Altan. - 1.a ed. - [Génova] : Cideb, 2016. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Leer y aprender. Nivel segundo : A2)

ISBN 978-88-530-1557-0 (knj. + CD)

821.134.2-32(0.046.6)=134.2
811.134.2'24(075)

COBISS.SI-ID 24045618

318.

    COLÓN y el Nuevo mundo / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD. - (Colección Andar.es. A2 : inicial)

Urednik naveden v kolofonu. - Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-583-9 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22385-4 (DVD)

910.4(7/8)"14"(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 17227058

319.

CORPAS, Jaime
    Fin de semana en Barcelona / Jaime Corpas, Ana Maroto ; [illustraciones Pablo Torrecilla]. - 2a ed. - Madrid : SGEL, 2018. - 72 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Los Fernández. A1+)

ISBN 978-84-9778-964-6

821.134.2-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 24023346

320.

HALCÓN, Teresita
    El secreto del viejo olmo [Dva medija] / Teresita Halcón ; adaptación didáctica y actividades por Carmelo Valero Planas ; ilustraciones de Fabio Sardo. - 1a ed. - [Génova] : Cideb, 2012. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Leer y aprender. Nivel tercero : B1)

ISBN 978-88-530-1224-1 (knj. + CD)

811.134.2'24(075)
821.134.2-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 24046130

321.

    SALVEMOS el Amazonas / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD. - (Colección Andar.es. Avanzado : B2+)

Urednik naveden v kolofonu. - Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-591-4 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22406-6 (DVD)

908(811.3)(0.046.6)=134.2
811.134.2'24=134.2

COBISS.SI-ID 24021810

322.

    VIDA en el Orinoco / [coordinación editorial Javier Lahuerta]. - [S. l.] : Heinle ; [Madrid] : SGEL, cop. 2010. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD. - (Colección Andar.es. A2 : inicial)

Urednik naveden v kolofonu. - Na ov. tudi: National Geographic

ISBN 978-84-9778-581-5 (knjiga)
ISBN 978-1-111-22378-6 (DVD)

908(282.281.21)(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 17226546K LIT K LITERARNE VEDE

323.

GAMS, Miša
    Knjižna paberkovanja in odstiranja : zbirka knjižnih recenzij : (2012-2018) / Miša Gams. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. - 145 str. ; 21 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 131)

100 izv. - O avtorici: str. [147]

ISBN 978-961-7030-49-5 : 19,00 EUR

821.163.6.09(081)
821.163.6-95

COBISS.SI-ID 95496705

324.

HARTLEY, Daniel
    Politika stila : k marksistični poetiki / Daniel Hartley ; prevedel Jan Kostanjevec ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIII, 400 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The politics of style. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Nekaj opomb k materialistični literarni teoriji / Blaž Gselman: str. 383-395. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 363-382. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-35-2 : 20 EUR

82.0:141.82

COBISS.SI-ID 298088960

325.

    IVAN Cankar : literarni revolucionar / [Mateja Pezdirc Bartol ... [et al.] ; uredil in slikovno gradivo zbral Aljoša Harlamov]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 295 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Album / Mladinska knjiga)

Nasl. v kolofonu: Ivan Cankar - literarni revolucionar. - Fotogr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-231-821-5 : 39,99 EUR

821.163.6.09Cankar I.
929Cankar I.

COBISS.SI-ID 296512256

326.

KOLŠEK, Peter
    Reci tvoji roki, da jo poljubljam : Ivan Cankar in ženske / Peter Kolšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura)

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5260-6 : 24,99 EUR

821.163.6.09Cankar I.
929Cankar I.

COBISS.SI-ID 296709888

327.

TOMAZIN, Tanja
    Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu / Tanja Tomazin. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - 306 str. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 002)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - 120 izv. - Bibliografija: str. 289-297. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6154-40-6 : 29,00 EUR

821.163.6.091-31
821.163.41.091-31

COBISS.SI-ID 95268609

328.

    TRIDESET esejev o Flisarjevi prozi / [uredila Katja Klopčič Lavrenčič]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2018 (Ljubljana : Padre). - 392 str. ; 24 cm

Nasl. na ov.: 30 esejev o Flisarjevi prozi. - 300 izv.

ISBN 978-961-7047-14-1 : 29,90 EUR

821.163.6.09Flisar E.(082)
821.163.6.09-3(082)

COBISS.SI-ID 297063680

329.

VIRK, Tomo
    Etični obrat v literarni vedi / Tomo Virk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 362 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 71)

400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 333-352 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

ISBN 978-961-7017-29-8 : 29,00 EUR

82.0:17

COBISS.SI-ID 296853504K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

330.

ALTO, Carmelo
    Počitnice velikega preloma / Carmelo Alto ; [ilustracije Uroš K.]. - Laško : Gotika, 2018. - 355 str., [6] f. barvnih pril. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-288-596-0 : 18 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 295718400

331.

ARKO, Andrej
    Odkrušek / Andrej Arko. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2018 (Gorica : Grafica Goriziana). - 155 str. ; 21 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-96632-74-1 : 16,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 10415084

332.

ARTAČ Sturman, Majda
    Silhuete / Majda Artač Sturman. - Trst : ZTT = EST, 2018 (Divača : Mljač). - 75 str. : ilustr., sl. avtorice ; 21 cm

O avtorici: str. 75

ISBN 978-88-7174-229-8 : 12 EUR

821.163.6(450.36)-32

COBISS.SI-ID 10424812

333.

ATAI, Savina
    [Devet]
    9 let po razsvetljenju. Knj. 1, Dihaj, lebdeča deklica / [avtorica] Savina Atai. - Kranj : OMGme, 2018 (Radovljica : Tiskarna). - 399 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Trilogija / Savina Atai)

2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94555-0-0 (knj. 1) : 27 EUR

821.163.6-94
133.2(092)

COBISS.SI-ID 95544833

334.

AVANZO, Miha
    Rorschach : stare in nove / Miha Avanzo ; [izbor pesmi in spremna beseda Igor Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 120 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

300 izv. - Danes sem volje za pesem / Igor Divjak: str. 109-120

ISBN 978-961-01-5389-4 : 24,99 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Avanzo M.

COBISS.SI-ID 297696768

335.

BABIČ, Simona
    Ime ji je Ljubezen / Simona Babič. - 1. izd. - Slovenska Bistrica : samozal. pisarka Simona, 2018 ([Bistrica ob Dravi] : Babič). - 340 str. : ilustr. ; 20 cm

188 izv.

ISBN 978-961-288-863-3

821.163.6-94
159.923.2(092)
133.2(092)

COBISS.SI-ID 297195520

336.

BANDELJ, Vinko, 1978-
    Nebo je prazno / Vinko Bandelj ; [spremna beseda Vilma Purič]. - Trst : Mladika, 2018 ([Žalec] : Sinegraf). - 61 str. ; 23 cm

Govorica zemlje, jezik človeka : pesniška beseda Vinka Bandlja / Vilma Purič: str. 5-12. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-271-6 : 14,00 EUR

821.163.6(450.36)-1
821.163.6(450.36).09Bandelj V.

COBISS.SI-ID 10423276

337.

BEGUSH, Irene
    Skrivnost v haremu / Irene Begush. - Ig : Kiroja, 2018. - 263 str. ; 22 cm. - (Zbirka Iz Indije z ljubeznijo ; knj. 1) (Daisy)

250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - O avtorici: str. [265-266]. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-94562-1-7 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-94562-2-4 (broš.) : 13 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297688832

338.

BILBAN, Tina
    Hvala za škarje / Tina Bilban. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 191 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-272-328-6

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298296832

339.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike : projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja / [uredili Mojca Nidorfer Šiškovič, Mateja Lutar ; izbor besedil Mateja Pezdirc Bartol ...et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 540 str. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Slovenščina na tujih univerzah. - Besedilo v slov. ter prevod v alb., angl., bolg., bos., češ., franc., hrv., it., jap., kit., madž., mak., nem., niz., pol., romun., rus., slovaš., srb., špan. in ukr. - 1.400 izv. - Bibliografija: str. 539-540

ISBN 978-961-06-0127-2 : 9 EUR

821.163.6-82=00
821.163.6.09Cankar I.(082)

COBISS.SI-ID 297043456

340.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Na otoku / Ivan Cankar ; [prevedla Paola Lucchesi ; uredila in spremno besedo napisala Marija Mitrović ; fotografije dLib.si]. - Trst : ZTT = EST, 2018 (Gorica : Grafica Goriziana). - 88, 96 str., [4] str. pril. s fotogr. : avtorj. sl. ; 19 cm

Ogledalo / Marija Mitrović: str. 7-13. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Sull'isola

ISBN 978-88-7174-230-4 : 15,00 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Cankar I.

COBISS.SI-ID 10426092

341.

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Skriti paradiž : potopisni dnevnik neke plovbe - III. del / Jasmin Čaušević ; [fotografije Jasmin Čaušević]. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2019. - 384 str. : fotogr. ; 25 cm

ISBN 978-961-94175-2-2 : 24,90 EUR

821.163.6-992
910.4(26)(093.3)

COBISS.SI-ID 297771008

342.

ČEFERIN, Peter
    Sodni dnevi / Peter Čeferin, Vasja Jager. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 231 str. ; 21 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-231-825-3 : 24,99 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 298818304

343.

ČEFERIN, Peter
    Valat / Peter Čeferin ; [ilustriral Izar Lunaček]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Litera, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 135 str. : ilustr. ; 17 cm

800 izv.

ISBN 978-961-6780-89-6 : 16,90 Eur

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 75160577

344.

ČEŠNOVAR, Aleš
    Dim in kri / Aleš Češnovar ; [spremna beseda Tonja Jelen]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 143 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 130)

100 izv. - Upor sredi Dima in krvi / Tonja Jelen: str. 139-141. - O avtorju: str. 142-143

ISBN 978-961-7030-46-4 : 16,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95343361

345.

ČRČINOVIČ-Krofič, Vlasta
    Ne padi v dimnik / Vlasta Črčinovič Krofič ; [spremna beseda Marica Škorjanec]. - 1. izd. - Maribor : samozal., 2018 ([Log pri Brezovici] : Smar-team). - 96 str. ; 21 cm

50 izv. - Spremna beseda Marice Škorjanec: str. 92-95

ISBN 978-961-288-973-9 : 15 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 297737984

346.

ČUŠIN, Gregor
    Zgodbe iz velike knjige in iz malega predala / Gregor Čušin ; ilustracije Luka Modic ; [spremna beseda Jurij Bizjak]. - Koper : Ognjišče, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 120 str. : ilustr. ; 25 cm

1.400 izv. - Nasl. v kolofonu: Zgodbe iz velike knjige in malega predala. - Uvod / Jurij Bizjak: str. 3-4. - Zgodba o ilustracijah / Luka Modic: str. 115-117

ISBN 978-961-263-235-9 : 14,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 298348800

347.

DEL Fabro, Darja
    Linda : navdih resničnih zgodb, čudovitih ljudi / [[besedilo], ilustracije] Darja Del Fabro. - 1. izd. - Koper : samozal., 2018 ([Postojna] : Unitis). - 46 str. : ilustr. ; 19 cm

300 izv.

ISBN 978-961-288-835-0 : 18,40 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 297039616

348.

DIRNBEK, Jernej
    Pripovedke o vinu in ljubezni (in o tem, kar pač sodi zraven) / Jernej Dirnbek ; ilustracije Jure Engelsberger. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - O avtorju: str. [97]

ISBN 978-961-272-319-4 : 20,95 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296766976

349.

    DOM so sveže rjuhe : eseji izseljenih milenijk in milenijcev / [izvršna urednica Manca G. Renko]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 89 str. ; 21 cm

400 izv. - Vsebina: Severno / Maida Kranjc. Zapiski z ravnine / Edo Džafić. Razpokani zidovi / Miloš Kosec. Včerajšnji svet / Igor Guardiancich. Odpiranje vrat / Nina Beguš. Odtujenost v mehurčku / Urban Jakša. Komparativistika / Katja Perat. Dragi Bruselj / Milica Kotur. Fatamorgana / Staša Pavlović. Vdove, tujci, sirote / Urša Zabukovec. Domačnost tujine, tujost doma / Nena Močnik. Bližina v svetu nasprotij / Klar Grintal. Skoraj doma / Danaja Vegelj. Skrbi / Matjaž Juren Zaza

ISBN 978-961-284-474-5 : 10,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 297092096

350.

FERFILA, Bogomil
    Maroko : turistični biser Sredozemlja in prosvetljena kraljevina / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 102 str., 132 str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 45)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskane notr. str. ov. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 99-102. - Bibliografija: str. 93-97

ISBN 978-961-7045-07-9 : 39 EUR

908(64)
821.163.6-992
308(64)

COBISS.SI-ID 297500160

351.

FERFILA, Bogomil
    Tunizija : turizem, demokracija in islamski ekstremizem / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 110 str., 70 str. pril. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 46)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 107-110. - Bibliografija: str. 105

ISBN 978-961-7045-08-6 : 39 EUR

821.163.6-992
908(611)
308(611)
323(611)
311:308(100)

COBISS.SI-ID 297707520

352.

FILIPČIČ, Emil
    Moto / Emil Filipčič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 179 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-284-505-6 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298656512

353.

FINK, Boštjan
    Peti jezdec apokalipse / [Boštjan Fink]. - Ljubljana : samozal. B. Fink, 2018 (Ljubljana : Studio N). - 130 str. ; 21 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu

ISBN 978-961-288-600-4

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 295779072

354.

FLISAR, Evald
    Poglej skozi okno : roman / Evald Flisar. - Ljubljana : Sodobnost International, 2018 (Ljubljana : Padre). - 204 str. ; 23 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

800 izv.

ISBN 978-961-7047-17-2 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297874176

355.

FRITZ, Ervin
    Slovenska kura ali Devica Marija začne trenirati boks : mala briljantna komedija s petjem in nacionalno katastrofo / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2018 ([Žabnica] : Pro grafika). - 101 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6140-73-7 : 12 EUR

821.163.6-2

COBISS.SI-ID 297894400

356.

GOLOB, Anja, 1976-
    Da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odganjam odganja a ... / [Anja Golob]. - 1. izd. - Maribor : samozal., 2019. - 71 str. ; 22 cm

Avtorica navedena v CIP-u

ISBN 978-961-290-072-4

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298804224

357.

GORUP-Godar, Darja R.
    Mafijski priročnik za telebane : (satirični pamflet s pomišljaji) / [Darja R. Gorup-Godar]. - Ljubljana : samozal., 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 48 str. ; 21 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 100 izv.

ISBN 978-961-288-969-2 : 20,00 EUR

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 297717760

358.

GRACAR, Blaž
    Tat not / Blaž Gracar. - 2. natis. - Koper : KUD AAC Zrakogled ; Ljubljana : Vseočesje, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 159 str. : fotogr. ; 21 cm

250 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94183-3-8 (KUD AAC Zrakogled) : 12,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297444096

359.

GRADIŠNIK, Branko, 1951-
    Julij avgusta : strogo zaupno po Zakavkazju / Branko Gradišnik ; z risbami Cirila Horjaka - Horowitza. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - XLVII, 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Serija Strogo zaupno z Brankom)

1.000 izv.

ISBN 978-961-7026-66-5 : 26,90 EUR

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 95537665

360.

GUTMAN, Olga
    Podeželski zdravnik : roman / Olga Gutman. - Pekel : Volosov hram, 2018. - 267 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94524-3-1 : 20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 95507713

361.

HAZLER, Ana
    Diši po ljubezni / Ana Hazler. - Ljubljana : samozal. A. Hazler, 2018 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 520 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-288-405-5 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 294696192

362.

HORVAT, Maja, 1983-
    Usodna modrina / Maja Horvat. - 1. izd., 1. natis. - Hrastnik : Dobri skupaj, računalništvo, vedeževanje in založništvo, 2018- (natisnjeno v Sloveniji). - Zv. <1-> ; 22 cm

200 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 265 str.

ISBN 978-961-94546-0-2 (zv. 1) : 23 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297209856

363.

HUDOLIN, Jurij
    Ljubljanske ulice : (naselitve 1989 - 2009) / Jurij Hudolin ; [fotografije Igor Andjelić]. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 158 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-7018-13-4 : 21,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 95981057

364.

HUDOLIN, Jurij
    Pudak in Rosenmind / Jurij Hudolin ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2018. - 55 str. ; 20 cm. - (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 49)

400 izv. - Ne sodi in ne presojaj --- / Ivo Svetina: str. 53-55

ISBN 978-961-7054-12-5 (KUD Apokalipsa) : 18 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297249536

365.

IVANOVIĆ, Bojana
    [Petnajst]
    15 kil nesreče / Bojana Ivanović. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 212 str. : fotogr. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-961-288-386-7 : 21,90 EUR

821.163.6-94
613.24/.25(092)

COBISS.SI-ID 294525952

366.

JELEN, Barbara, 1989-
    Razsežnosti srca / [Barbara Jelen]. - 1. natis. - Črna na Koroškem : samozal., 2019 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 164 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Elenina zgodba ; del 2)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu

ISBN 978-961-94607-0-2 : 14,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298201600

367.

JENČIČ, Lučka
    Medena sled / Lučka Jenčič ; [spremna beseda Peter Kolšek ; izbor pesmi Nela Malečkar in Peter Kolšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 104 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

300 izv. - Prevajalkino pesniško srce / Peter Kolšek: str. 85-92. - Prevajala sem besedila, v katerih sem se našla : (pogovor z Lučko Jenčič) / Miriam Drev: str. 93-100. - Delo Lučke Jenčič / sestavila Ana Grmek: str. 101-104

ISBN 978-961-01-5392-4 : 24,99 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Jenčič L.

COBISS.SI-ID 298022656

368.

KERMAUNER, Aksinja
    Žiga špaget je za punce magnet : [zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in lahko berljiv način] / [Aksinja Kermauner ; ilustracije Zvonko Čoh ; ilustracija kretenj Nikolaj Vogel]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 21 str. : ilustr. ; 25 x 32 cm

600 izv. - Spremna beseda / Aleksandra Rijavec Škerl: str. 20. - Tipanki na pot / Aksinja Kermauner: str. 21. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Besedilo je tudi v Braillovi pisavi

ISBN 978-961-94259-0-9 : 24,95 EUR

821.163.6-93-34(02.056.262/.263)

COBISS.SI-ID 296545024

369.

KONJAR, Breda
    V kolesju poezije / Breda Konjar ; [spremna beseda Lidija Brezavšček ; ilustracije Zmago Puhar]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 135 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv. - Ujeta v kolesje poezije / Lidija Brezavšček: str. 122-123. - Bibliografija avtorice: str. 129

ISBN 978-961-7031-24-9 : 9,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296923904

370.

KOŠIR, Jaka
    Oaza duše / Jaka Košir ; [spremna beseda Miklavž Komelj]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2019 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 112 str. ; 20 cm. - (Ellerjeva edicija ; 41)

250 izv. - "Kako se v ognju let ne stara Čas" / Miklavž Komelj: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-1034-4 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298022400

371.

KOZAK, Primož, 1929-1981
    Zbrano delo / Primož Kozak ; [uredil in opombe napisal Dušan Voglar]. - Maribor : Litera, 2005-<2018>. - Zv. <1-5> : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 216; 246; 259; 272; 276)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU

Dosedanja vsebina :
Knj. 1: Pesmi ; Pripovedni spisi ; Dodatek ; Osnutki . - 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 966 str. : avtorj. sl. - Primus inter pares / Taras Kermauner: str. 920-956
Knj. 2: Dramski spisi I ; Dialogi ; Osnutki. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 547 str. : avtorj. sl. - Bibliografija: str. 521-539
Knj. 3: Dramski spisi II ; Afera. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 511 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Bibliografija avtorja: str. 464-473. - Bibliografija: str. 477-490
Knj. 4: Dramski spisi III ; Osnutki in delovni zapiski 1961-1967. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 552 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Komentar / Dušan Voglar: str. 411-534. - Bibliografija: str. 537-548
Knj. 5: Dramski spisi IV ; Kongres. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 477 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 455-469

ISBN 961-6422-77-4 (zv. 1) : 7.500 SIT (31,30 EUR)
ISBN 978-961-254-287-0 (zv. 2) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-700-4 (zv. 3) : 41 EUR
ISBN 978-961-05-0003-2 (zv. 4) : 39 EUR
ISBN 978-961-05-0121-3 (zv. 5) : 39 EUR

821.163.6.09Kozak P.
821.163.6Kozak P.1

COBISS.SI-ID 55412993

372.

KOZINC, Željko
    Pomlad kot zmeraj / Željko Kozinc ; fotografije Tereza Kozinc ; [spremna beseda Cvetka Bevc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 97 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 76)

200 izv. - Bitja, ki govorijo s sanjami / Cvetka Bevc: str. 93-95. - O avtorju: str. 97-[99]

ISBN 978-961-7016-55-0 : 23 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296815616

373.

KOŽELJ, Kristian, 1984-
    Muzej zaključenih razmerij / Kristian Koželj ; [spremni zapis Zoran Pevec]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 76 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - "Na praznem listu vadiš svoj podpis" / Zoran Pevec: str. 75-[77]. - O avtorju: str. [79]

ISBN 978-961-7016-57-4 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296822272

374.

KRAJNC, Milan, 1974-
    Modrosti : za tiste, ki želijo živeti / Milan Krajnc. - 1. izd. - Slovenska Bistrica : [samozal.] M. Krajnc, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 257 str. ; 20 cm. - (Učitelj življenja)

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-91765-2-8

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 297134592

375.

KRESE, Maruša, 1947-2013
    Vsi moji božiči / Maruša Krese ; [fotografije Meta Krese]. - Novo mesto : Goga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 118 str. : fotogr. ; 21 cm

300 izv. - Fabula, 2008

ISBN 978-961-277-207-9 : 19,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 296948992

376.

KROOSS, A. B.
    Krog / A. B. Krooss. - Ljubljana : Frodx, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 245 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94544-0-4 : 17,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297172224

377.

LAPUH Maležič, Jedrt
    Vija vaja ven / Jedrt Lapuh Maležič. - Maribor : Založba Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 160 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv.

ISBN 978-961-7018-11-0 : 23,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 95617537

378.

LEBAR, Vanja, 1974-
    Madam E : roman / Vanja Lebar. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2018. - 183 str., [1] f. pril. s fotogr. avtorice ; 20 cm

Tisk po naročilu. - Čudovita zgodba o poti skozi svet življenja neke ženske / Robert Titan Felix: str. 180-183. - O avtorici: str. [184]

ISBN 978-961-94524-5-5 : 18,60 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 95652865

379.

LEKAN, Nevenka
    Nisi sam / Nevenka Lekan ; [spremne besede Cvetka Bevc ... [et al.] ; ilustracije Kaja Kisilak, Sandra Osenjak ; fotografije Tatjana Špacapan, osebni arhiv]. - 1. izd. - Videm - Dobre polje : Nisi sam, 2018 (Ljubljana : Salve). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-288-891-6 : 25 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 297305600

380.

LIKAR Bajželj, Mirana
    Bibavica / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 151 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Veronike Simoniti na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-097-3 : 14,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296731136

381.

LUKAN, Blaž
    Teorija ničesar / Blaž Lukan ; [spremna beseda Marcello Potocco]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 65 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki Teorija ničesar / Marcello Potocco: str. 63-64. - O avtorju: str. 65

ISBN 978-961-7016-58-1 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296822528

382.

LUNAČEK, Izar T.
    Müsli in rüsbe : best of bljog / Izar Lunaček. - 1. izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 138 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Littera picta ; 5)

300 izv.

ISBN 978-961-7017-28-1 : 20 EUR

821.163.6-7
084.11

COBISS.SI-ID 296520192

383.

LUTMAN, Andrej
    Zgodbnice iz Črkja / Andrej Lutman ; [spremna beseda Marija Švajncer]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - 82 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 136)

100 izv. - Ironija v Črkju današnjega časa / Marija Švajncer: str. 79-82

ISBN 978-961-7030-57-0 : 19,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 95888641

384.

MALEŠ, Miha
    Obrazi iz sanj / Miha Maleš ; [spremna beseda Miklavž Komelj ; uredila in izbrala slikovno gradivo Breda Illich Klančnik]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - "Strmite, to je pesem zvezd!" / Miklavž Komelj: str. 167-172

ISBN 978-961-7026-70-2 : 24,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95640065

385.

MARKOVA, Dani
    Razmišljanja osebe ujete v zanko lastnih misli : [aforizmi] / Dani Markova ; [ilustraciji Tatjana Prosen]. - Ljubljana : samozal. D. Krajnc ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-792-0 (Stella) : 32,90 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 297515776

386.

MARKOVA, Dani
    Soba 25 / Dani Markova. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 3 zv. (160; 170; 165 str.) ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-760-9 (Stella, zv. 1) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-246-761-6 (Stella, zv. 2) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-246-762-3 (Stella, zv. 3) : 34,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 295554816

387.

MARKOVA, Dani
    Z nasprotnega rečnega brega / Dani Markova. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> ; 21 cm

Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2019. - 209 str.
Del 2. - 2019. - 161 str.
Del 3. - 2019. - 214 str.

ISBN 978-961-246-801-9 (Stella, zv. 1) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-246-811-8 (Stella, zv. 2) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-246-812-5 (Stella, zv. 3) : 34,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298048256

388.

MAROLT, Dušan
    Glasovi žensk / Dušan Marolt. - 1. natis. - Domžale : Manični poet, 2018 (Žirovnica : Medium). - 75 str. ; 19 cm

150 izv. - O avtorju: str. [77]

ISBN 978-961-94318-8-7 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297667840

389.

MEDVED, Andrej, 1947-
    Harmid ali O vzgoji in ljubezni : pesmi / Andrej Medved ; [besedilo na zavihku Miklavž Komelj]. - Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2018 (Izola : Repro point). - 148 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.

ISBN 978-961-6938-22-8 (Hyperion) : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297428992

390.

MEDVED, Andrej, 1947-
    Talesova luna : pesmi / Andrej Medved ; [uvodni esej Peter Semolič]. - Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2019 (Izola : Repro point). - 157 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv. - Črne in bele luknje : o poeziji Andreja Medveda / Peter Semolič: str. 144-157

ISBN 978-961-6938-24-2 (Hyperion) : 20,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297554688

391.

MEDVED, Andrej, 1947-
    The twilight zone of darkness : pesmi / Andrej Medved ; [besedilo na zavihku Jelka Kernev Štrajn]. - Koper : Hyperion : KUD AAC Zrakogled, 2018 (Izola : Repro point). - 90 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.

ISBN 978-961-6938-23-5 (Hyperion) : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297429504

392.

MERC, Dušan, 1952-
    Slepe miši / Dušan Merc. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 339 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-390-8 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297089280

393.

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
    Psi lajajo : igre / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Nika Leskovšek]. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2018 (Begunje : Cicero). - 663 str. ; 21 cm

200 izv. - Neustrašni govor / Nika Leskovšek: str. 641-663. - Vsebina: Romeo in Julija sta bila begunca ; Sestre ; Fant, dekle in sivolasi gospod ; Tri ženske ; Psi lajajo

ISBN 978-961-6140-72-0 : 28,00 EUR

821.163.6-2(081)
821.163.6.09Möderndorfer V.

COBISS.SI-ID 297832960

394.

NARAT, Boštjan
    Podaja v prazno : [eseji] / Boštjan Narat ; [spremno besedilo Goran Vojnović]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 106 str. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 500 izv. - Faruk in Srečko / Goran Vojnović: str. 103-106

ISBN 978-961-7026-60-3 : 18 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 95344897

395.

NJATIN, Lela B.
    Nestrpnost / Lela B. Njatin. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 76 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 189)

200 izv.

ISBN 978-961-6789-62-2 : 20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296727808

396.

NOVAK, Franci, 1969-
    Vračanje pogleda / Franci Novak ; [spremni zapis Cvetka Bevc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 59 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki Vračanje pogleda / Cvetka Bevc: str. 57. - O avtorju: str. 59

ISBN 978-961-7016-61-1 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296823296

397.

NOVAK, Klementina
    Odrešitev : po resničnih dogodkih / Klementina Novak. - 1. natis. - [S. l. : s. n.], 2018 (Maribor : Florjančič tisk). - 125 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Povečani tisk

27,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 14107166

398.

OPREŠNIK, Marija
    Morska romanca : roman / Marija Oprešnik. - Laško : samozal. ; Tržič : distribucija Avrora, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 276 str. ; 24 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6788-99-1 (Avrora)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297040896

399.

OSTI, Josip
    Črna, ki je pogoltnila druge barve : roman o oslepelem prijatelju / Josip Osti. - Ljubljana : Beletrina ; Koper : Znanstvena založba Annales ZRS, 2018. - 313 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina : (posebna edicija knjižne nagrade Pont))

Nasl. na ov.: Črna, ki je pogoltnila vse druge barve. - 500 izv. - Mednarodna literarna nagrada mesta Koper Pont, 2018

ISBN 978-961-284-475-2 (Beletrina) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-7058-05-5 (Znanstvena založba Annales ZRS)

821.163.6-312.6
821.163.4(497.6)-312.6

COBISS.SI-ID 297095680

400.

OSTI, Josip
    Kvadratura sarajevskega kroga : (štirje feljtoni) / [napisal in prevedel] Josip Osti. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 112 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7026-35-1 : 19,80 EUR

821.163.6-4
821.163.4(497.6)-4

COBISS.SI-ID 93766657

401.

OSTI, Josip
    Med dvema bregovoma : eseji o slovenski, hrvaški, srbski in bošnjaški književnosti / Josip Osti. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018. - 247 str. ; 25 str. - (Razprave in eseji, ISSN 1408-4511 ; 74)

400 izv.

ISBN 978-961-213-291-0

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 298569472

402.

OZVALDIČ, Danica, 1955-
    Pesmi je ime svetloba / Danica Ozvaldič ; [spremna beseda Melita Forstnerič Hajnšek ; ilustracija Maja Ozvaldič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Čiste pesmi zrelosti / Melita Forstnerič Hajnšek: str. 60-61

ISBN 978-961-01-5360-3 : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297087488

403.

    PANONSKE pletenine / Olga Antič ... [et al.] ; [spremna beseda Klaudija Sedar]. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2018. - 228 str. ; 20 cm

Tisk po naročilu. - Pisana harmonija proze in poezije / Klaudija Sedar: str. 5-10

ISBN 978-961-94524-2-4 : 20,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 95338753

404.

PAVČEK, Tone, 1928-2011
    Ena sama beseda : zbrane pesmi / Tone Pavček ; [spremna beseda Peter Kolšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 1063 str. ; 23 cm

3.500 izv. - Visoka lestev na trdni zemlji / Peter Kolšek: str. 5-7. - Kazalo

ISBN 978-961-231-927-4 : 44,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296791040

405.

    PESEM sem : razumljive pesmi za nerazumljive čase / uredila Igor Saksida in Aleš Šteger ; [fotografije Marjeta Marinčič, Maja Licul]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 167 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 159-164

ISBN 978-961-284-388-5 : 24 EUR

821-194

COBISS.SI-ID 297092352

406.

    PESMI petih / Vlasta Črčinovič Krofič ... [et al.]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. - 81 str. : sl. avtoric ; 21 cm. - (Sprejeto ; 016)

130 izv. - Recenzija / Marija Švajncer: str. 79-[83]

ISBN 978-961-7030-52-5 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95700737

407.

PETEK Levokov, Milan
    Volkovi tulijo : kratka proza / Milan Petek Levokov. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2018. - 237 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Amonit)

Tisk po naročilu. - O avtorju: str. 237

ISBN 978-961-94524-0-0 : 22,60 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 95290881

408.

PETROVEC, Dragan
    Pismo nigerijske vdove / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018 (Ljubljana : Litteralis). - 122 str. ; 21 cm. - (Zbirka Opuščeni program)

1.000 izv.

ISBN 978-961-94287-6-4 : 10 EUR

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 297594880

409.

PIBERNIK, France
    Pisatelj Karel Mauser : biografska pripoved / France Pibernik ; [fotografije arhiv Mohorjeve družbe Celovec]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2018 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 240 str. : črnob. fotogr. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 75)

900 izv.

ISBN 978-3-7086-1020-7 : 19 EUR

821.163.6-312.6
929Mauser K.

COBISS.SI-ID 296407296

410.

PONJAVIĆ, Mario
    Od kome do maratona / Mario Ponjavić. - Žirovnica : Medium, 2018 (Žirovnica : Medium). - 175 str., [16] str. pril. : fotogr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6895-21-7 : 19 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 297449984

411.

PREAC, Gregor
    Buganda Nilski konj / Gregor Preac ; [ilustracije so z Zanzibarja, od uličnih slikarjev]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 125)

100 izv. - O avtorju: str. 151

ISBN 978-961-7030-48-8 : 16 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95489793

412.

PRINČIČ, Edo
    Edo / [Edo Prinčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [174] str. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 400 izv.

ISBN 978-961-287-099-7 : 19,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 296765184

413.

RUGELJ, Samo
    Resnica ima tvoje oči / Samo Rugelj ; [spremna beseda Andrej Blatnik]. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 222 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Kako živeti prav / Andrej Blatnik: str. 219-222

ISBN 978-961-7018-10-3 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 95502849

414.

SAMBOLIČ, Klementina
    Prerojena / Klementina Sambolić. - Celje : Grafika Gracer, 2018. - 38 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6992-50-3 : 12 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297696256

415.

SELIŠKAR, Anton Tomaž
    Fuk z mukami! / Anton Tomaž Seliškar ; [ilustracija Romeo Štrakl]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 190 str., [1] f. pril. ; 21 cm. - (Sprejeto ; 015)

100 izv.

ISBN 978-961-7030-53-2 : 19,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 95718145

416.

SILIĆ, Aida, 1995-
    Shukran / Aida Silić. - Ljubljana : samozal., 2018 (Ljubljana : Demat). - 163 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-231-0 : 20 EUR

821.163.6-94
364.4-054.73(497.4)
314.151.3-054.73(497.4)
314.15:572

COBISS.SI-ID 293486848

417.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Ajda na polju : sto petdeset naslovov knjig in sto petdeset izbranih besedil / Ivan Sivec. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 177 str. : fotogr., avtorj. sl. ; 17 cm

600 izv. - O avtorju: str. 177. - Sivčeva bibliografija: str. 17-24

ISBN 978-961-6868-94-5 : 15,10 EUR

821.163.6-192

COBISS.SI-ID 298318336

418.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Izgubljeno srce : skrivnostna povest meniha trapista iz Rajhenburga / Ivan Sivec ; [spremna beseda Irena Fürst in Lojze Kunej ; fotografije Ivan Sivec ... et al.]. - Mengeš : Ico, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 15. Slovenske grajske zgodbe ; št. 2)

700 izv. - Trapisti v Rajhenburgu / Irena Fürst: str. 262-265. - Usoda izgubljenega srca / Lojze Kunej: str. 266-268. - O avtorju: str. 269. - Bibliografija: str. 260-261. - Sivčeva bibliografija: str. 270-272

ISBN 978-961-6868-91-4 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 295652352

419.

    SONČNICE 2018 : antologija / [avtorji Ivo Antič ... et al.]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 102 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

Avtorji navedeni na str. 3. - 300 izv.

ISBN 978-961-7016-62-8 : 21,00 EUR

821.163.6-194

COBISS.SI-ID 296932608

420.

SOSIČ, Sarival
    Jaz sam / Sarival Sosič ; [spremna beseda Jaz sam]. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 208 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Vodnik po otroštvu / Jaz sam: str. 201-208

ISBN 978-961-7018-12-7 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 95696897

421.

SPETIČ-Magajna, Ivko
    Misli in besede = Pensieri e parole / Ivko Spetič-Magajna ; prevod, traduzione Sergij-Janko Šlenc ; [fotografija Fotoatelje Maraž]. - Ilirska Bistrica : samozal., 2018 (Divača : Mljač). - 140 str., [2] str. pril. s portretoma ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 120 izv.

ISBN 978-961-288-874-9 : 12 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297246720

422.

SVETINA, Ivo
    Iz kitajskega zvezka 2013 / Ivo Svetina ; [spremni zapis Ivan Dobnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 70 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - Univerzalni temelji poezije / Ivan Dobnik: str. [73-75]. - O avtorju: str. [77]

ISBN 978-961-7016-60-4 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296823040

423.

ŠALAMUN, Tomaž
    Šepetanje / Tomaž Šalamun ; [risbe, izbor pesmi in spremna beseda] Metka Krašovec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 141 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

2.200 izv. - V globini mirna, na površini orkani / Metka Krašovec: str. 137-141

ISBN 978-961-01-4477-9 : 27,96 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Šalamun T.

COBISS.SI-ID 288316160

424.

ŠEDIVY, Marija
    Bosa potujem : pesmi / Marija Šedivy. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2018. - 71 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Amonit)

Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 69

ISBN 978-961-94524-1-7 : 15 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95291649

425.

ŠIROVNIK, Azra
    Za ovinkom zakona / Azra Širovnik ; prevedel Jaša L. Zlobec. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Altcom, 2018. - 381 str. ; 23 cm. - (Zbirka Figov list)

Prevod dela: Iza okuke braka. - Podatek o izd. v CIP-u: 2. dopolnjena izd. - Za ovinkom klasičnega romana / Fadil Bukić: str. 370-381

ISBN 978-961-92236-4-2 : 19,90 EUR

821.163.4(497.6)-311.2

COBISS.SI-ID 297239552

426.

ŠPALIR, Metka
    Hladen tuš / Metka Špalir. - Ljubljana : Ekslibris, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 230 str. ; 21 cm

75 izv.

ISBN 978-961-6838-91-7 : 17 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296855808

427.

ŠTIGLIC, Nejka
    Drugačna barva trave : roman / Nejka Štiglic. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 215 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - "Roman Drugačna barva trave je tretji del serije knjig Drugačne barve ..." --> zadnji zavihek ov.

ISBN 978-961-7033-62-5 : 25,00 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 297497856

428.

TERŽAN, Kaja
    Krog / Kaja Teržan. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2018 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 94 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 188)

200 izv. - Spremna beseda Tonje Jelen na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-61-5 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296697600

429.

TOMAŽIN, Andrej, 1988-
    Anonimna tehnologija / Andrej Tomažin. - 1. izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 153 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv. - Vsebina: Izabela ; Hlapci, heroji in umetna inteligenca ; Kinpinova smrt ; "How to write like Roberto Bolaño in less than an hour" ; Noli me tangere ; Drugo leto Popolne fragmentacije ; Odencomm ; Abraham Bosse ; Novo ravnotežje

ISBN 978-961-7017-31-1 : 19,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 296948736

430.

TOMAŽIN, Andrej, 1988-
    Izhodišča / Andrej Tomažin ; [spremni zapis Dejan Koban]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 52 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki Izhodišča / Dejan Koban: str. [55]. - O avtorju: str. [57]

ISBN 978-961-7016-59-8 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296822784

431.

TOMC, Jaka
    Zgodba o Davidu Locku. Del 2, Iluzija resničnosti / Jaka Tomc. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Manični poet, 2018 (Žirovnica : Medium). - 86 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 19 cm

300 izv. - O avtorju: str. [89]

ISBN 978-961-94318-5-6 : 9,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297394432

432.

TOMC, Jaka
    Zgodba o Davidu Locku. Del 1, Začetek konca / Jaka Tomc. - 2. izd., 1. natis. - Domžale : Manični poet, 2018 (Žirovnica : Medium). - 144 str. ; 19 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94318-4-9 : 9,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297386752

433.

TOMINEC, Katarina
    Neizrečenke / Katarina Tominec ; [spremna beseda Zoran Pevec]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 101 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - Skoraj nič, a vendar vse / Zoran Pevec: str. 99-100. - O avtorici: str. 101

ISBN 978-961-7016-56-7 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296822016

434.

TRIDESET
    30 najboljših : iz zakladnice literarnega natečaja revije Mladika : 1973-2016 / izbrala, uredila in spremno besedo napisala Evelina Umek. - Trst : Mladika, 2018 ([Žalec] : Sinegraf). - 368 str. ; 21 cm

Zapisali so --- / Evelina Umek: str. 5-8. - Biografije avtorjev: str. 359-368

ISBN 978-88-7342-273-0 : 22,00 EUR

821.163.6-32(082)

COBISS.SI-ID 10429932

435.

TUTA, Jasna
    Vse barve Polinezije / Jasna Tuta ; [fotografije Jasna Tuta ... et al.]. - Komen : Art, 2019 ([Žalec] : Sinegraf). - 293 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Zakaj prebrati to knjigo? / Alenka Rebula: str. 6-7. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Na ov.: Tri leta jadranja v večnem poletju

ISBN 978-961-94317-2-6 : 22,00 EUR

821.163.6-992
910.4(961/964)
797.14(265)

COBISS.SI-ID 298010880

436.

UHOTA, Vanja
    V iskanju očeta / Vanja Uhota ; [spremna beseda na ovitku Mateja Gaber]. - Ljubljana : Buča, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 115 str. ; 20 cm

O avtorici na prednjem zavihku ov. - 200 izv.

ISBN 978-961-6704-81-6 : 16,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 297216768

437.

URBANC, Urban
    Sem, ki ljubim življenje : [ko svetiš ti, naj se duša drugega razbremeni] / Urban Urbanc ; [spremna beseda Lana Praner ; fotografije unsplash.com ... et al.]. - 1. izd. - Begunje : samozal., 2018 (Žirovnica : Medium). - [103] str. : ilustr. ; 16 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-288-850-3 : 18,90 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 297083648

438.

    V odsotnosti sanj / [avtor pesmi, prevodov] Miran Zorn ; [avtorji pesmi v izvirnem jeziku Pedro Salinas ... et al.]. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : samozal., 2018 ([Divača] : Mljač). - 271 str. ; 24 cm

Ov. nasl. - Knjiga vsebuje tudi pesmi drugih avtorjev v izv. jeziku z vzpor. slov. prevodom. - 300 izv. - O avtorju: str. 267-268

ISBN 978-961-288-465-9

821.163.6-1
821-1

COBISS.SI-ID 294991616

439.

VIŠNOVEC, Boris
    Nevarna dežela : srednjeveška zgodba. 2, Pohlep : roman / Boris Višnovec. - Ljubljana : Buča, 2018 ([Ljubljana] : Preprinta). - 83 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 23 cm

Povečani tisk. - 100 izv. - Avtorjeva bibliografija: str. 82-83

ISBN 978-961-6704-80-9 : 17 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 297202432

440.

VOGRIČ, Ivan
    Viktor in Elisa : njegova in njena zgodba v senci zgodovine / Ivan Vogrič ; [spremna beseda Igor Škamperle]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2018 (Gorica : Budin). - 140 str. : ilustr. ; 19 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Ljubezen v času družbenega zorenja in njegovih napetosti / Igor Škamperle: str. 7-12. - Bibliografija: str. 135-140

ISBN 978-88-96632-75-8 : 16,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 10418156

441.

VOGRINEC, Silvester
    Ana : prepovedana ljubezen / Silvester Vogrinec. - 1. izd. - Ptuj : ABV, 2019. - 194 str. : fotogr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92706-9-1

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298546432

442.

VRHOVEC, Rene
    Avery Carno : bitka starodavnih : fantazijski roman / Rene Vrhovec. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 267 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-69-4 (broš.) : 25 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 298534912

443.

VRHOVNIK, Ana, 1924-
    Trepetajoči listi iz mojega dnevnika / Ana Vrhovnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 110 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici: str. [113]

ISBN 978-961-7016-47-5 : 21 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296194048

444.

VUJIĆ, Dragan, 1937-
    Moje dežele, vojne, revolucije --- : in še nekaj o tem, kako (ne) udejaniš posel / Dragan Vujić ; [fotografija Dane Anžič]. - Koper [i. e.] Ljubljana : Markana [i. e.] samozal., 2018 (Ljubljana : Schwarz print). - 204 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-717-9 : 25 EUR

821.163.6-94
929Vujić D.

COBISS.SI-ID 296433408

445.

ZLOBEC, Jaša L., 1951-2011
    Moje življenje je moja revolucija : pesmi in izbrana publicistika / Jaša Zlobec ; [spremna beseda k poeziji Miklavž Komelj ; izbor publicistike in spremna beseda k njej Zdravko Duša]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 566 str. ; 21 cm

500 izv. - Poezija žalosti obstajanja / Miklavž Komelj: str. 343-357. - Besede, dejanja / Zdravko Duša: str. 537-548. - O avtorju: str. 551-552

ISBN 978-961-282-356-6 : 34,99 EUR

821.163.6-82
821.163.6-92
821.163.6.09Zlobec J.
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298412800

446.

ZUPAN, Janja, 1999-
    Želim, da bi se zbudila z amnezijo / Janja Zupan. - Vrhnika : samozal., 2018. - 256 str. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 50 izv. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-288-706-3 : 17,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296352000

447.

ZUPAN, Sara
    Zapiski nore sladostrastnice : roman / Sara Zupan. - Brežice : Primus, 2018 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 261 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-60-1 : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 297074944

448.

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
    V meni je morje : pesmi o življenju z morjem / Mitja Zupančič ; [likovna oprema Sine Kovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 69 str. : ilustr. ; 20 cm

317 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94167-3-0 : 17,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298113536

449.

ŽAKELJ, Bronja
    Belo se pere na devetdeset / Bronja Žakelj. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 259 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-386-1 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296151296

450.

ŽUPANIČ, Jernej
    Mamuti / Jernej Županič. - 1. izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 207 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv.

ISBN 978-961-7017-30-4 : 19,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 296948480K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

451.

AFSHAR, Tessa
    Kraj tišine / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 318 str. ; 21 cm

Prevod dela: Land of silence. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 315

ISBN 978-961-04-0466-8 : 19,90 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 293085440

452.

AHERN, Cecelia, 1981-
    Sto imen / Cecelia Ahern ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 348 str. ; 20 cm

Prevod dela: One hundred names. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [350]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4046-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4047-7 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 298381568

453.

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
    Zlate iskrice modrosti / Hans Christian Andersen ; [izbor besedila in prevod], ilustracije Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [134] str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 133

ISBN 978-961-6881-86-9

821.113.4-84

COBISS.SI-ID 298823680

454.

ANDRUHOVYČ, Jurij
    Moskoviada / Jurij Andruhovič ; prevedla Primož Lubej in Janja Vollmaier Lubej. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 220 str. ; 21 cm. - (Vilenica)

Prevod dela: Moskoviada. - 500 izv.

ISBN 978-961-231-834-5 : 27,99 EUR

821.161.2-311.2

COBISS.SI-ID 295708160

455.

ARMENTROUT, Jennifer L.
    Ogenj v tebi / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 364 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fire in you. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [366]

ISBN 978-961-00-4068-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4069-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298693376

456.

BABELʹ, Isaak Èmmanuilovič
    Zgodbe iz Odese / Isaak Babelj ; prevedla in spremno besedo napisala Sara Špelec. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 153 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Odesskie rasskazy. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - "Ne govori veliko, a kar pove, je sočno!" / Sara Špelec: str. 137-153. - Povečani tisk

ISBN 978-961-284-502-5 : 21 EUR

821.161.1-32

COBISS.SI-ID 298398720

457.

BAKOVIĆ, Zorana
    Let nad zmajevim gnezdom / Zorana Baković ; [prevajalci Vesna Rojina, Andrej Kotar, Matic Urbanija]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2018. - 223 str. ; 22 cm. - (Zbirka Cvetober)

500 izv.

ISBN 978-961-6570-69-5 : 24,50 EUR

821.163.41-92
308(510)(046)

COBISS.SI-ID 297599232

458.

BERLIN, Lucia
    Priročnik za čistilke : izbrane zgodbe / Lucia Berlin ; prevod [in spremna beseda] Pia Prezelj. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 361 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 104)

Prevod dela: A manual for cleaning women. - 500 izv. - Počakaj. Naj pojasnim --- / Pia Prezelj: str. 355-361

ISBN 978-961-231-900-7 : 34,99 EUR

821.111(73)-32
821.111(73).09Berlin L.

COBISS.SI-ID 295468544

459.

BOLAVÁ, Anna, 1981-
    V temo / Anna Bolavá ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2018. - 245 str. : z avtor. sl. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 18)

Prevod dela: Do tmy. - O avtorici in prevajalki ter spremno besedilo Alenke Jovanovski na notr. zavihkih ov.

ISBN 978-961-7020-32-8

821.162.3-311.2

COBISS.SI-ID 296686592

460.

BRECHT, Bertolt
    Sveta Ivana Klavniška ; Opombe k "Sveti Ivani Klavniški" / Bertolt Brecht ; [prevod Mojca Kranjc ; spremna beseda Aldo Milohnić]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 133 str. ; 20 cm. - (Zelena zbirka)

Prevoda del: Die heilige Johanna der Schlachthöfe ; Zur Heiligen Johanna der Schlachthöfe. - 500 izv. - Sveta Ivana Klavniška ali Kako v gledališču prepričljivo uprizoriti velike finančne posle? / Aldo Milohnić: str. 113-133

ISBN 978-961-257-095-8 : 17,00 EUR

821.112.2-2
821.112.2.09Brecht B.

COBISS.SI-ID 297077504

461.

BRYNDZA, Robert
    Hladnokrvna : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 364 str. ; 20 cm

Prevod dela: Cold blood. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3972-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3973-0 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 297368320

462.

BRYNDZA, Robert
    Smrtonosne skrivnosti : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Deadly secrets. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4064-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4065-1 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298682112

463.

BUCAY, Jorge
    Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cuentos clásicos para conocerte mejor. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 256-263 in z opombami na dnu str. - Vsebuje tudi: Grdi raček. Pepelka. Leteči slonček. Rdeča kapica. Eros in Psiha. Piskač iz Hamelina. Trnuljčica. Zgodba o Adamu in Evi

ISBN 978-961-01-5316-0 : 22,98 EUR

821.134.2(82)-34
159.923.2

COBISS.SI-ID 297420032

464.

BUSSMANN, Nina
    Poletne počitnice : roman / Nina Bußmann ; prevedel Jaša Drnovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 165 str. ; 21 cm

Prevod dela: Große Ferien. - 500 izv.

ISBN 978-961-231-941-0 : 24,99 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 295205120

465.

BYBEE, Catherine
    Njegova za vselej / Catherine Bybee ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 413 str. ; 22 cm. - ([Gimnazijke ; Knj. 1])

1. del serije z originalnim nasl.: Most likely to. - Prevod dela: Doing it over. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-87-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7035-88-9 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 94625793

466.

BYBEE, Catherine
    Srečna za vselej / Catherine Bybee ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 437 str. ; 22 cm. - ([Gimnazijke ; Knj. 2])

Prevod dela: Making it right. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - 2. del serije z orig. nasl.: Most likely to. - 2. del serije z originalnim nasl.: Most likely to

ISBN 978-961-7052-43-5 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-44-2 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95373569

467.

BYRNE, Kerrigan
    Škot, ki se je zaljubil v svojo ženo / Kerrigan Byrne ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 343 str. ; 20 cm

Prevod dela: The Scot beds his wife. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - 5. del serije z originalnim nasl. The Victorian rebels; zgodbe so samostojne

ISBN 978-961-00-4048-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4049-1 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298414336

468.

BYRNE, Kerrigan
    Vojvoda / Kerrigan Byrne ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 329 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duke. - Nasl. zbirke na avtoričini spletni strani. - Tisk po naročilu. - 4. del serije z originalnim nasl. The Victorian rebels; zgodbe so samostojne

ISBN 978-961-00-3970-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3971-6 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297368832

469.

CISNEROS, Sandra
    Hiša v Ulici Mango / Sandra Cisneros ; prevod Maja Kraigher ; spremna beseda Jasna Lasja. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 117 str. ; 22 cm

Prevod dela: The house on Mango street. - 500 izv. - Oditi in se vrniti / Jasna Lasja: str. 109-117. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-287-096-6 : 13 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 296606720

470.

COVACICH, Mauro
    Mesto v meni / Mauro Covacich ; [prevedel Aljoša Zoran]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2018. - 223 str. ; 21 cm

Prevod dela: La città interiore. - 500 izv.

ISBN 978-961-94315-6-6 : 24,90 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 297268224

471.

CUSK, Rachel
    Obris / Rachel Cusk ; prevedel Jernej Županič ; [spremna beseda Ana Schnabl]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 222 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Outline. - 800 izv. - Čakati, da mine? / Ana Schnabl: str. 215-222. - "... prvi del trilogije s krovnim naslovom Obris ..." --> ov.

ISBN 978-961-284-510-0 : 15 EUR

821.111-311.2
821.111.09Cusk R.

COBISS.SI-ID 298613504

472.

DARE, Tessa
    Guvernantina igra / Tessa Dare ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 278 str. ; 20 cm

Prevod dela: The governess game. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - 2. del serije z originalnim nasl. Girl Meets Duke; zgodbe so zaključene in se jih lahko bere samostojno

ISBN 978-961-00-4024-8 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-00-4025-5 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298181376

473.

DI Benedetto, Antonio, 1922-1986
    Zama / Antonio di Benedetto ; [prevedla in spremno besedo napisala Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 363)

Prevod dela: Zama. - 500 izv. - Spremna beseda / Vesna Velkovrh Bukilica: str. 267-278

ISBN 978-961-01-5188-3 : 29,99 EUR

821.134.2(82)-311.2
821.134.2(82).09Di Benedetto A.

COBISS.SI-ID 298465024

474.

DIVKOVIĆ, Ingrid
    Zdaj živim / Ingrid Divković ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 227 str. ; 21 cm

Prevod dela: Živi mi se. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 226

ISBN 978-961-01-5524-9 : 24,99 EUR

821.163.42-311.2
159.922.1-055.2

COBISS.SI-ID 298757376

475.

DJEBAR, Assia, 1936-2015
    Alžirske ženske v svojih sobanah / Assia Djebar ; prevedla Ana Barič Moder ; [spremna beseda Katja Zakrajšek]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 198 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Femmes d'Alger dans leur appartement. - 500 izv. - Na stežaj odprta vrata / Katja Zakrajšek: str. 189-198

ISBN 978-961-7017-34-2 : 20,00 EUR

821.133.1(65)-32
821.133.1(65).09Djebar A.

COBISS.SI-ID 297234688

476.

DOCTOROW, E. L., 1931-2015
    Življenja pesnikov / E. L. Doctorow ; prevod Lili Potpara ; [spremna beseda Julija Uršič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 148 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 107)

Prevod dela: Lives of the poets. - 500 izv. - Izmenični tok / Julija Uršič: str. 133-148

ISBN 978-961-282-321-4 : 24,99 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 296169216

477.

EDVARDSSON, Mattias, 1977-
    Čisto običajna družina / Mattias Edvardsson ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: En helt vanlig familj. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4062-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4063-7 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 298625792

478.

ENOCH, Suzanne
    Vojvodove pregrehe / Suzanne Enoch ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. - 413 str. ; 22 cm. - (Družina Griffin / Suzanne Enoch ; knj. 4)

Prevod dela: Sins of a duke. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri. 19 cm. - O avtorici: str. [416-417]

ISBN 978-961-7052-45-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-46-6 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95774465

479.

ERSKINE, Payne, 1854-1924
    Gorsko dekle / Emma Payne Erskine ; [prevedla Jasmina Hercog ; ilustracije J. Duncan Gleason]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke toplice : Stella). - Zv. <1-3> : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The mountain girl. - Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 158 str.
Del 2. - 2018. - 163 str.
Del 3. - 2018. - 166 str.

ISBN 978-961-246-784-5 (zv. 1) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-786-9 (zv. 2) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-798-2 (zv. 3) : 37,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297030400

480.

ERSKINE, Payne, 1854-1924
    Oko usode / Emma Payne Erskine ; [prevedla Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-2> ; 21 cm

Prevod dela: The eye of dread. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2019. - 182 str.
Del 2. - 2019. - 177 str.

ISBN 978-961-246-804-0 (zv. 1) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-810-1 (zv. 2) : 37,90 EUR
ISBN 978-961-246-825-5 (zv. 3)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298308352

481.

ESPOSITO, Chloé
    Pogubna / Chloé Esposito ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 317 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bad. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3966-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3967-9 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 297346304

482.

EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š.
    Elektra ; Ion / Evripid ; prevod, [opombe in spremni besedi] Jera Ivanc, Mojca Cajnko. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 195 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 34)

Evripidova Elektra: "Kaj če bi kdo ugrabil Menelaja?" / Jera Ivanc: str. 7-20. - Evripidov Ion: človek, bog in politika / Mojca Cajnko: str. 21-30. - Bibliografija: str. 194-195

ISBN 978-961-6192-78-1 : 18,99 EUR

821.14'02-2
821.14'02.09Euripides

COBISS.SI-ID 298204672

483.

FISHER, Tarryn
    Preračunljivka / Tarryn Fisher ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. - 307 str. ; 22 cm

Prevod dela: The oportunist. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm. - 1. del serije z originalnim nasl. Love me with lies

ISBN 978-961-7052-47-3 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-48-0 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95772161

484.

FOLLETT, Ken, 1949-
    Svet brez konca : druga knjiga trilogije Kingsbridge / Ken Follett ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018- . - Zv. <1-2> : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: World without end

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 607 str. - 1.200 izv.
Del 2. - 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 637 str. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5197-5 (zv. 1) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-01-5362-7 (zv. 2) : 37,99 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 296018432

485.

FORCE, Marie
    Usodne posledice / Marie Force ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. - 456 str. ; 22 cm

Prevod dela: Fatal consequences. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Delo je izšlo kot tretji del serije Usodna

ISBN 978-961-7052-51-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-52-7 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95773441

486.

GAIMAN, Neil
    Nordijska mitologija / Neil Gaiman ; [prevod Polona Glavan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 215 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Norse mythology. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-573-8 : 21 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 297252096

487.

GATALICA, Aleksandar
    Vélika vojna / Aleksandar Gatalica ; prevedla Mateja Komel Snoj ; [spremna beseda Mladen Vesković]. - Ljubljana : Forum slovanskih kultur, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 450 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Veliki rat. - 500 izv. - Zgodovina je velika téma / Mladen Vesković: str. 445-450. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94274-8-4 : 26 EUR

821.163.41-311.6

COBISS.SI-ID 296880640

488.

GOGOLʹ, Nikolaj Vasilʹevič
    Mrtve duše : pesnitev / Nikolaj Gogolj ; [prevedel Drago Bajt ; spremna beseda Urša Zabukovec]. - Novo mesto : Goga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 373 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mërtvye duši. - 500 izv. - "Hudič je že brez maske stopil v svet." : ob Gogoljevih Mrtvih dušah / Urša Zabukovec: str. 331-373

ISBN 978-961-277-206-2 : 27,90 EUR

821.161.1-311.2

COBISS.SI-ID 296918528

489.

GRIMALDI, Virginie
    Ljubezen se skriva v majhnih stvareh / Virginie Grimaldi ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 397 str. ; 20 cm

Prevod dela: Tu comprendras quand tu seras plus grande. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3996-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3997-6 (broš.) : 12,90 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 297703424

490.

GRISHAM, John
    Velika prevara / John Grisham ; [prevedla Ana Mestek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 376 str. ; 20 cm

Prevod dela: The rooster bar. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4022-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4023-1 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 298181632

491.

HARDT, Helen
    Obsedenost / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 280 str. ; 20 cm

Prevod dela: Obsession. - Tiskano po naročilu. - "Talonova in Jadina zgodba se nadaljuje v romanu Prevzetost" --> str. 275. - O avtorici: str. [283]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3894-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3895-5 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 296113920

492.

HARDT, Helen
    Prevzetost / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 278 str. ; 20 cm

Prevod dela: Possession. - Tiskano po naročilu. - "Saga bratov Steel se nadaljuje z Jonahovo zgodbo." --> str. 273. - Broš. izd. meri 19 cm. - O avtorici: str. [281]

ISBN 978-961-00-3945-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3946-4 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 296937216

493.

HARRINGTON, Anna
    Vojvodi po volji / Anna Harrington : 1. knjiga iz serije Carlislovi ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: If the duke demands. - 1.300 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Prvi del serije Carlislovi

ISBN 978-961-01-5399-3 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298381824

494.

HARRIS, Robert, 1957-
    München / Robert Harris ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 315 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Munich. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4005-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4006-4 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 297859840

495.

HERBERT, Frank, 1920-1986
    Peščeni planet / Frank Herbert ; [prevedel Igor Harb]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - 517 str., [2] str. pril. z zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Dune. - 1.200 izv. - Sanjač peščenega planeta / Igor Harb: str. 513-516. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Hugo Award, 1966. - Nebula Award, 1966

ISBN 978-961-274-581-3 : 30,00 EUR

821.111(73)-311.9

COBISS.SI-ID 297211904

496.

HOOVER, Colleen
    Leto spoznanj / Colleen Hoover ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 246 str. ; 20 cm. - (Zgodbe o Layken in Willu ; knj. 1)

Prevod dela: Slammed. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [249]

ISBN 978-961-00-3958-7 (trda vezava) : 28,90 EUR
ISBN 978-961-00-3959-4 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297157632

497.

HOYT, Elizabeth
    Temačni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: Duke of desire. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [304]

ISBN 978-961-00-3984-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3985-3 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297565952

498.

IGGULDEN, Conn
    Vojna rož. Trojica / Conn Iggulden ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 383 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: War of the roses. Trinity. - Tiskano po naročilu. - "Trojica je druga knjiga..." --> ov. zadaj

ISBN 978-961-00-4083-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4084-2 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 298832384

499.

JACKSON, Shirley, 1916-1965
    Loterija in druge zgodbe / Shirley Jackson ; prevedla Tadeja Spruk ; [spremna beseda Tadeja Spruk]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 282 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: The lottery and other stories. - 500 izv. - Tiha čarobnost Shirley Jackson / Tadeja Spruk: str. 277-282

ISBN 978-961-7017-25-0 : 25,00 EUR

821.111(73)-32
821.111(73).09Jackson S.

COBISS.SI-ID 296095744

500.

JACKSON, Sophie, pisateljica
    Večna ljubezen : tretji del serije Prepovedana ljubezen / Sophie Jackson ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Strasti) (Serija Prepovedana ljubezen / Sophie Jackson ; del 3)

Prevod dela: A measure of love. - 500 izv.

ISBN 978-961-01-4638-4 : 34,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 296447232

501.

JAGODIĆ, Marinko
    Poljub neba : roman / Marinko Jagodić. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019. - 190 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu. - Prevod dela: Poljubac neba

ISBN 978-961-94524-7-9

821.163.41-311.2

COBISS.SI-ID 96003329

502.

JEFFERIES, Dinah
    Hčerka trgovca s svilo / Dinah Jefferies ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 390 str. ; 20 cm

Prevod dela: The silk merchant's daughter. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3627-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3628-9 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292611584

503.

JEFFRIES, Sabrina
    Kako dvoriti trmoglavki / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 419 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 3) (Daisy)

Prevod dela: How to woo a reluctant lady. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94300-7-1 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94300-8-8 (broš.) : 17 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297428480

504.

JEFFRIES, Sabrina
    Resnica o lordu Stonevillu / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 299 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 1)

Prevod dela: The truth about Lord Stoneville. - 300 izv. v trdi vezavi, 500 broš.

ISBN 978-961-94300-3-3 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94300-4-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293625856

505.

JEFFRIES, Sabrina
    V postelji z zapeljivcem / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 402 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 2) (Daisy)

Prevod dela: A hellion in her bed. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94300-9-5 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94562-0-0 (broš.) : 17 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297428736

506.

JENSEN, Jens Henrik
    Zamrznjeni plameni / Jens Henrik Jensen ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 494 str. ; 20 cm. - (Oxen ; 3)

Prevod dela: De frosne flammer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4070-5 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-00-4071-2 (broš.)

821.113.4-312.4

COBISS.SI-ID 298695424

507.

JOHANIDES, Ján
    Intima / Ján Johanides ; prevod [in spremna beseda] Andrej Pleterski. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 183 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 106)

Prevod dela: Súkromie. - 500 izv. - To je njegova edina intima, zato je vesel, kadar dežuje / Andrej Pleterski: str. 149-183

ISBN 978-961-282-018-3 : 24,99 EUR

821.162.4-32

COBISS.SI-ID 296711424

508.

    KANADSKE pravljice / [zbral] Cyrus Macmillan ; ilustracije Marcia Lane Foster ; [uvod John Grier Hibben ; prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019- (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Canadian fairy tales. - Tiskano po naročilu

Vsebina:
Del 1. - 2019. - 132 str. - Uvod / John Grier Hibben: str. 7-8
Del 2. - 2019. - 118 str. - Uvod / John Grier Hibben: str. 7-8

ISBN 978-961-246-803-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-246-813-2 (zv. 2)

398.2(71=81/=82)

COBISS.SI-ID 298254848

509.

KARMI, Ghada
    Vrnitev : spomini Palestinke / Ghada Karmi ; prevedle Vesna Česen, Mojca Dobnikar, Maja Lovrenov ; [spremna beseda Branko Soban]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 333 str. : zvd. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 13)

Prevod dela: Return. - 400 izv. - Zidovi bajonetov in mostovi vrnitve / Branko Soban: str. 319-333. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-34-5 : 18 EUR

821.421.11-94:316
929Karmi G.

COBISS.SI-ID 297954816

510.

KASTEN, Mona
    Reši me / Mona Kasten ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 344 str. ; 20 cm

Prevod dela: Save me. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - "... trilogija Mone Kasten ..." --> ov.

ISBN 978-961-00-4016-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4017-0 (broš.) : 12,90 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 298017280

511.

KASTEN, Mona
    Reši se / Mona Kasten ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 317 str. ; 20 cm

Prevod dela: Save you. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del pretresljive in navdušujoče trilogije Mone Kasten ..." --> ov.

ISBN 978-961-00-4087-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4088-0 (broš.)

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 298840576

512.

KING, Stephen, 1947-
    Revolveraš / Stephen King ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. - 267 str. ; 22 cm. - (Temni stolp ; 1)

Prevod dela: The gunslinger. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7052-49-7 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7052-50-3 (broš.) : 14,99 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 95775489

513.

KINSELLA, Sophie
    Moje ne tako popolno življenje / Sophie Kinsella ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 398 str. ; 20 cm

Prevod dela: My not so perfect life. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [399]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4018-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4019-4 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 298083584

514.

KIŠ, Danilo
    Homo poeticus : eseji in intervjuji / Danilo Kiš ; izbrala in prevedla [in spremna beseda] Dijana Matković. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 205 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv. - Danilo Kiš, človek na križišču / Dijana Matković: str. 197-205

ISBN 978-961-284-529-2 : 27,00 EUR

821.163.41.09Kiš D.(047.53)
821.09(081)

COBISS.SI-ID 298657536

515.

KLEYPAS, Lisa
    Neznanca v noči : četrti del serije Ravenelovi / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 358 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Hello stranger. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5219-4 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297071104

516.

KONDOR, Vilmos
    Budimpešta noir / Vilmos Kondor ; [prevod Peter Koša]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 248 str. ; 21 cm

Prevod dela: Budapest noir. - 1.000 izv. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-261-503-1 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-261-502-4 (broš.) : 14,99 EUR

821.511.141-312.4

COBISS.SI-ID 296525312

517.

LA Guma, Alex
    Čas ptice ubijalke / Alex La Guma ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Abdul JanMohamed]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 175 str. ; 20 cm. - (Kaif)

Prevod dela: Time of the butcherbird. - 400 izv. - La Guma, apartheid in upor / Abdul JanMohamed: str. 159-167. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-093-4 : 17 EUR

821.111(680)-311.2

COBISS.SI-ID 296527872

518.

LINDON, Mathieu
    Kaj pomeni ljubiti / Mathieu Lindon ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 216 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 137)

Prevod dela: Ce qu'aimer veut dire. - 400 izv. - Prix Médicis, 2011

ISBN 978-961-6983-28-0 : 20 EUR

821.133.1-312.6

COBISS.SI-ID 298135552

519.

LINDSEY, Johanna
    Goreča srca / Johanna Lindsey ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 445 str. ; 22 cm. - ([Vikinška saga Haardradovi ; Knj. 2])

Prevod dela: Hearts aflame. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-41-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-42-8 (mehka vezava) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95373313

520.

LINDSEY, Johanna
    Zimske strasti / Johanna Lindsey ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 478 str. ; 22 cm. - ([Vikinška saga Haardradovi ; Knj. 1])

Prevod dela: The fires of winter. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-59-9 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7035-60-5 (mehka vezava) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 94294785

521.

LOGAN, T. M.
    Laži / T. M. Logan ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 437 str. ; 20 cm

Prevod dela: Lies. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4020-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4021-7 (broš.) : 14,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298081024

522.

MAKINE, Andreï
    Knjiga kratkih večnih ljubezni / Andreï Makine ; prevedle Nadja Dobnik ... [et al.]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 6)

Prevod dela: Le livre de brèves amours éternelles. - O avtorju: str. [161]

ISBN 978-961-6758-69-7 : 23,00 EUR

821.133.1-31

COBISS.SI-ID 282824192

523.

MALPAS, Jodi Ellen
    Obljubljena ena noč / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 20 cm

Prevod dela: One night promised. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - Trilogija: Obljubljena ena noč, Obžalovana ena noč, Razkrita ena noč

ISBN 978-961-00-2444-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-2441-5 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 277029888

524.

MALPAS, Jodi Ellen
    Obžalovana ena noč / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 399 str. ; 20 cm

Prevod dela: One night denied. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - Trilogija: Obljubljena ena noč, Obžalovana ena noč, Razkrita ena noč

ISBN 978-961-00-2509-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-2510-8 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 278223360

525.

MALPAS, Jodi Ellen
    Razkrita ena noč / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 399 str. ; 20 cm

Prevod dela: One night unveiled. - Trilogija: Obljubljena ena noč, Obžalovana ena noč, Razkrita ena noč. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [400]

ISBN 978-961-00-2618-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-2619-8 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 279744768

526.

MANGUEL, Alberto
    Z Borgesom / Alberto Manguel ; prevedla Janina Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 65 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Con Borges. - 600 izv. - Prix du livre en Poitou-Charentes, 2003

ISBN 978-961-284-506-3 : 10 EUR

821.134.2(82)-94
821.134.2(82)-4

COBISS.SI-ID 298396928

527.

MARÍAS, Javier
    Berta Isla / Javier Marías ; [prevedla Marjeta Drobnič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 543 str. ; 21 cm

Prevod dela: Berta Isla. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-323-8 : 37,99 EUR

821.134.2-311.2

COBISS.SI-ID 297762816

528.

MAROEVIĆ, Tonko
    Štiriročno : (izbrane pesmi) / Tonko Maroević ; [uredil, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak ; iz hrvaščine prevedli Boris A. Novak, Miha Pintarič in Marjan Strojan]. - Ljubljana : Slovenski center PEN : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Rotosi). - 107 str. ; 23 cm

300 izv. - POETIKA = POETI-ka = po-ETIKA = poe-TI-ka: (o pesniški etiki Tonka Maroevića) / Boris A. Novak: str. 4-12

ISBN 978-961-213-292-7 (Slovenska matica) : 18 EUR

821.163.42-1
821.163.42.09Maroević T.

COBISS.SI-ID 299167232

529.

MATTSSON, Anna
    Poti brez milosti / Anna Mattsson ; iz švedščine prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 135)

Prevod dela: Vägar utan nåd. - 400 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-26-6 : 20 EUR

821.113.6-311.2

COBISS.SI-ID 297265408

530.

MEDEIROS, Teresa
    Tvoja do jutra / Teresa Medeiros ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 339 str. ; 22 cm

Prevod dela: Yours until down. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - O avtorici: str. [340]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-67-4 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7035-68-1 (mehka vezava) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 94294273

531.

MICHAELIDES, Alex, 1977-
    Tiha pacientka / Alex Michaelides ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: The silent patient. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4085-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4086-6 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298833152

532.

MIFSUD, Immanuel
    Jutta Heim / Immanuel Mifsud ; prevod Vera Pejovič in Peter Semolič ; [spremna beseda Peter Semolič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 149 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 102)

Prevod dela: Jutta Heim. - 500 izv. - Jutta Heim ali listanje zgodovine malteške družbe in književnosti / Peter Semolič: str. 137-149

ISBN 978-961-282-322-1 : 24,99 EUR

821.411.216-311.2
821.411.216.09Mifsud I.

COBISS.SI-ID 293882368

533.

MORGAN, Sarah, 1948-
    Čudež na Peti aveniji / Sarah Morgan ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 307 str. ; 20 cm

Prevod dela: Miracle on 5th avenue. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3998-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3999-0 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 297764352

534.

MURAD, Jacques
    Menih v vrtincu sirske vojne / Jacques Murad v sodelovanju z Amauryjem Guillemom ; [prevod Špela Žakelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 189 str., [8] str. barvnih pril., [1] f. pril. z zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Un moine en otage. - 1.000 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7019-10-0 : 17,50 EUR

821.133.1-94
94(569.1)"2015"(092)

COBISS.SI-ID 298043904

535.

MWANZA, Fiston, 1981-
    Tramvaj 83 / Fiston Mwanza Mujila ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 215 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 119)

Prevod dela: Tram 83. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Etisalat Prize for Literature, 2015. - Grand Prix of Literary Associations, 2015

ISBN 978-961-287-102-4 : 20,00 EUR

821.133.1(672.4)-311.2

COBISS.SI-ID 297654528

536.

NERUDA, Pablo
    Tvojih nog se dotikam v senci in druge neobjavljene pesmi / Pablo Neruda ; prevedli Veronika in Christi Dintinjana. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 94 str. ; 21 cm

Prevod dela: Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos. - 500 izv. - Uvod / Dario Oses: str. 5-8. - Prolog / Pere Gimferrer: str. 9-14

ISBN 978-961-282-144-9 : 24,99 EUR

821.134.2(83)-1
821.134.2(83).09Neruda P.

COBISS.SI-ID 295371520

537.

NIKOLAIDIS, Andrej
    Sin / Andrej Nikolaidis ; prevedel Nino Flisar. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 111 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Sin. - 300 izv. - Ocean žalosti / Nino Flisar: str. 107-110. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-6968-81-2 : 17,90 EUR

821.163.41(497.16)-311.2

COBISS.SI-ID 95504385

538.

O'BRIEN, Michael D.
    Elija v Jeruzalemu : roman / Michael D. O'Brien ; [prevod Petra Anžlovar]. - Ljubljana : Emanuel, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 227 str. ; 21 cm

Prevod dela: Elijah in Jerusalem. - 600 izv. - Pater Elija je 1. del

ISBN 978-961-7019-09-4 : 19,80 EUR

821.111(71)-312.9
821.111(71)-312.2

COBISS.SI-ID 296611840

539.

OCAMPO, Silvina
    Gostje / Silvina Ocampo ; prevedla Veronika Rot ; [spremna beseda Veronika Rot]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 243 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Las invitadas. - 500 izv. - Silvina Ocampo, pisateljica v senci / Veronika Rot: str. 235-243

ISBN 978-961-7017-27-4 : 25,00 EUR

821.134.2(82)-32
821.134.2(82).09Ocampo S.

COBISS.SI-ID 296440320

540.

OPPENHEIM, Edward Phillips
    Izdaja / Edward P. Oppenheim ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 295 str. ; 22 cm

Prevod dela: The betrayal. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7049-26-8 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-7049-27-5 (broš.) : 23 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298209536

541.

PARUŠEV, Radoslav
    Od znotraj / Radoslav Parušev ; prevedla Eva Šprager. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2018. - 198 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 19)

Prevod dela: Otvǎtre. - Potiskani notr. str. ov. - 400 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-33-5 : 24,90 EUR

821.163.2-311.2

COBISS.SI-ID 297199872

542.

PERIŠIĆ, Robert
    Območje brez signala / Robert Perišić ; prevedel Urban Vovk. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 505 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Izv. stv. nasl.: Područje bez signala. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-391-5 : 29,00 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 297015808

543.

PHILLIPS, Susan Elizabeth
    Pobegla nevesta / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 479 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The great escape. - 1.400 izv.

ISBN 978-961-01-5409-9 : 34,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298349568

544.

PHILLIPS, Susan Elizabeth
    Se mi lahko upreš? / Susan Elizabeth Phillips ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 447 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Call me irresistible. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5365-8 : 34,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297358592

545.

PORTER, Eleanor H., 1868-1920
    Oh, ta denar / Eleanor H. Porter ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 299 str. ; 22 cm

Prevod dela: Oh, money, money. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm

ISBN 978-961-7049-28-2 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-7049-29-9 (broš.) : 23 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298210304

546.

PRENZ, Ana Cecilia
    Z biciklom čez reko / Ana Cecilia Prenz Kopušar ; prevedle Tamara Čepirlo ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Forma 7, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 120 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cruzando el río en bicicleta. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Maje Šabec na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-06-0174-6 (Znanstvena založba Filozofske fakultete) : 22,90 EUR

821.134.2(82)-312.6

COBISS.SI-ID 299227392

547.

PRÉVERT, Jacques, 1900-1977
    Besede / Jacques Prévert ; prevedel Aleš Berger ; [spremno besedilo napisal Primož Vitez]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 283 str. ; 19 cm. - (Zbirka Nova lirika. Posebna izdaja ; 1)

Prevod dela: Paroles. - 400 izv. - Rdeče ptice z zelene livade / Primož Vitez: str. 265-283

ISBN 978-961-01-5192-0 : 27,99 EUR

821.133.1-1
821.133.1.09Prévert J.

COBISS.SI-ID 296265984

548.

REDONDO, Dolores, 1969-
    Vse to ti bom dal / Dolores Redondo ; [iz angleščine prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 503 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Todo esto te daré; prevedeno iz angl. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [504]. - Broš. izd. meri 19 cm. - Premio Planeta, 2016

ISBN 978-961-00-3968-6 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-00-3969-3 (broš.) : 16,90 EUR

821.134.2-312.4

COBISS.SI-ID 297347840

549.

SANTOPOLO, Jill
    Več, kot lahko povedo besede / Jill Santopolo ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: More than words. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4072-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4073-6 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298698752

550.

SCHMITT, Eric-Emmanuel
    Ognjena noč / Eric-Emmanuel Schmitt ; [prevod Jaroslav Skrušný]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 135 str. ; 21 cm

Prevod dela: La nuit de feu. - 600 izv.

ISBN 978-961-04-0526-9 : 19,90 EUR

821.133.1-312.6

COBISS.SI-ID 296873472

551.

SCHULZE, Ingo, 1962-
    [Triintrideset]
    33 trenutkov sreče : iz zapisov pustolovščin Nemcev v Pitru / Ingo Schulze ; prevedla Mojca Kranjc. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 303 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: 33 Augenblicke des Glücks. - 800 izv.

ISBN 978-961-284-508-7 : 15 EUR

821.112.2-32

COBISS.SI-ID 298612736

552.

SCOTT, Kylie
    Sladko osvajanje / Kylie Scott ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 277 str. ; 20 cm

Prevod dela: Chaser. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3900-6 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-00-3901-3 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 296265216

553.

SHAFAK, Elif
    Tri Evine hčere / Elif Shafak ; [prevedla Maja Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 338 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Three daughters of Eve. - 1.450 izv. - Broš. izd. meri 24 cm

ISBN 978-961-274-609-4 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-274-596-7 (broš.) : 17,95 EUR

821.512.161-311.2
821.111-311.2

COBISS.SI-ID 298213120

554.

SHALVIS, Jill
    Vsega je kriva bela omela / Jill Shalvis ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 382 str. ; 22 cm

Prevod dela: The trouble with mistletoe. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - 2.del serije z orig. nasl.: Heartbreaker Bay

ISBN 978-961-7052-39-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-40-4 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95374081

555.

SHEN, L. J.
    Pogubna ljubezen / L. J. Shen ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 350 str. ; 20 cm

Prevod dela: Vicious. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4052-1 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4053-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298465792

556.

SÖDERBERG, Hjalmar, 1869-1941
    Doktor Glas / Hjalmar Söderberg ; prevedla, [spremno besedilo] Nada Grošelj. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 163 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 55)

Prevod dela: Doktor Glas. - 500 izv. - "Življenje, ne razumem te!" / Nada Grošelj: str. 157-163

ISBN 978-961-6699-70-9 : 18 EUR

821.113.6-311.2

COBISS.SI-ID 298205952

557.

SOLETTI, Pierre
    Avgust ne razume več tega sveta / Pierre Soletti ; prevedel Tone Škrjanec ; [spremna beseda Živa Čebulj]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 171 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 15)

Prevod dela: Auguste ne sait plus grand-chose du monde. - Pierre Soletti ali Življenje je danes / Živa Čebulj: str. 171-[172]

ISBN 978-961-7016-54-3 : 21 EUR

821.133.1-27

COBISS.SI-ID 296477696

558.

SPARKS, Nicholas
    Z vsakim dihom / Nicholas Sparks ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 299 str. ; 20 cm

Prevod dela: Every breath. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-4042-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4043-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298392832

559.

STEINBECK, John
    Zablodeli avtobus / John Steinbeck ; prevedla [in spremna beseda] Danica Čerče. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 16)

Prevod dela: The wayward bus. - O romanu Zablodeli avtobus / Danica Čerče: str. 267-[269]

ISBN 978-961-7016-63-5 : 25 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297025792

560.

STEPNOVA, Marina Lʹvovna
    Lazarjeve ženske / Marina Stepnova ; prevedel [in spremna beseda] Borut Kraševec. - Ljubljana : Forum slovanskih kultur, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 334 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Ženščiny Lazarja. - 500 izv. - Družinska saga brez družine / Borut Kraševec: str. 327-334

ISBN 978-961-94274-9-1 : 24,00 EUR

821.161.1-311.2

COBISS.SI-ID 297039872

561.

    STRASTNA romanca : viktorijanski erotični roman iz leta 1873 / napisal anonimni avtor ; [prevedel Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-4> ; 21 cm

Prevod dela: The romance of lust, 1892 ed. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2018. - 135 str.
Del 2. - 2018. - 129 str.
Del. 3. - 2018. - 136 str.
Del 4. - 2019. - 129 str.

ISBN 978-961-246-770-8 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-777-7 (zv. 2) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-789-0 (zv. 3) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-802-6 (zv. 4) : 39,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 296170752

562.

STRELECKY, John P.
    Vrnitev v kavarno na koncu sveta : [nadaljevanje navdiha polne zgodbe o smislu življenja] / John P. Strelecky ; [ilustracije Root Leeb ; prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Return to the why café. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 256

ISBN 978-961-00-3930-3 : 16,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 296613888

563.

SZVOREN, Edina
    Ni in naj tudi ne bo / Edina Szvoren ; prevedla Marjanca Mihelič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 201 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Nincs, és ne is legyen. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. - European Union Prize for Literature, 2015

ISBN 978-961-284-504-9 : 24 EUR

821.511.141-32

COBISS.SI-ID 298655744

564.

ŠEHIĆ, Faruk
    Pod pritiskom / Faruk Šehić ; prevedel, [spremna beseda] Zdravko Duša. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 157 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Pod pritiskom. - 500 izv. - Blues in sevdah / Zdravko Duša: str. 153-157. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-7017-32-8 : 18,00 EUR

821.163.4(497.6)-32

COBISS.SI-ID 297057024

565.

ŠKVORECKÝ, Josef
    Strahopetci / Josef Škvorecký ; prevod [in spremna beseda] Nives Vidrih. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 368 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 103)

Prevod dela: Zbabělci. - 500 izv. - Nebrzdana in empatična igra resnice in fikcije / Nives Vidrih: str. 351-368

ISBN 978-961-282-326-9 : 34,99 EUR

821.162.3-311.2
821.162.3.09Škvorecký J.

COBISS.SI-ID 294503424

566.

TANIKAWA, Shuntaro, 1931-
    Shuntaro Tanikawa : dve milijardi svetlobnih let samote / [izbral, iz japonščine prevedel in spremne opombe napisal Iztok Ilc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 186 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 38)

200 izv. - V nekaj letnicah / Iztok Ilc: str. 181-186. - Spremna beseda Iztoka Ilca na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-5193-7 : 27,99 EUR

821.521-194(081)
821.521.09Tanikawa S.

COBISS.SI-ID 296856576

567.

TARTT, Donna
    Lišček / Donna Tartt ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 877 str. ; 25 cm

Prevod dela: The goldfinch. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-119-7 : 39,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293372928

568.

TARTT, Donna
    Skrivna zgodovina / Donna Tartt ; prevod Uroš Kalčič ; [spremna beseda Ana Schnabl]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 571 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 92)

Prevod dela: The secret history. - 500 izv. - Vrhunec in padec vednosti / Ana Schnabl: str. 563-571

ISBN 978-961-282-170-8 : 39,96 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 285023232

569.

    TI si najboljša babica : [majhna knjiga, veliko modrih misli] / [izbrala in uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 112 str. ; 16 cm. - (Zbirka Ti si najboljša)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-275-202-6 : 9,90 EUR

821-84

COBISS.SI-ID 297485568

570.

TOLSTAJA, Tatʹjana Nikitična
    Tuja lepota : izbor esejev / Tatjana Tolstoj ; prevedla [in spremna beseda] Urša Zabukovec. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 150 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

600 izv. - Iskanje lastne intonacije v "tuji lepoti" : kratek zapis o esejih Tatjane Tolstoj / Urša Zabukovec: str. 147-150

ISBN 978-961-284-507-0 : 15 EUR

821.161.1-4
821.161.1.09Tolstoj T.

COBISS.SI-ID 298612992

571.

TSITAS, Makis
    Bog mi je priča / Makis Citas ; prevedla Lara Unuk ; [spremna beseda Boštjan Videmšek]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 253 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Martys moy o theos. - Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Samouresničujoča se prerokba grške tragedije / Boštjan Videmšek: str. 249-253. - Povečani tisk. - European Union Prize for Literature, 2014

ISBN 978-961-284-503-2 : 24 EUR

821.14'06-311.2

COBISS.SI-ID 298397952

572.

VERDINŠ, Karlis
    Adam Panker / Karlis Verdinš ; iz latvijščine prevedel Klemen Pisk, pesmi Status quo, V želji, Noč na drugi strani reke Daugava in Come to me je prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 113 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 136)

300 izv. - O avtorju / Klemen Pisk: str. 111-113

ISBN 978-961-6983-25-9 : 20 EUR

821.174-1

COBISS.SI-ID 297243392

573.

VIDOJKOVIĆ, Marko, 1975-
    Res vam hvala / Marko Vidojković ; iz srbščine prevedel Dušan Čater. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2018 (Zagreb : Gamaluks). - 180 str. ; 21 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 11)

Prevod dela: E baš vam hvala. - 500 izv. - O avtorju: str. 171-172. - Bratstvo in prihodnost / Muanis Sinanović: str. 175-180

ISBN 978-961-6468-95-4 : 24,90 EUR

821.163.41-311.2

COBISS.SI-ID 296703488

574.

VOLKOV, Anton
    Objem med dvema korakoma : [argentinski tango je moje življenje] / Anton Volkov. - Ljubljana : samozal. A. Volkov, 2018 (Begunje : Cicero). - 167 str. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - O avtorju: str. [169]

ISBN 978-961-288-846-6

821.161.1-94
793.33(092)
793:929Volkov A.

COBISS.SI-ID 297073408

575.

VONNEGUT, Kurt
    Zbrane zgodbe : [v dveh knjigah] / Kurt Vonnegut ; [uvrstila, uredila in tematske predstavitve napisala Jerome Klinkowitz in Dan Wakefield ; spremno besedo dodal Dave Eggers ; prevedel Branko Gradišnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018- ([Ljubljana] : Formatisk). - Zv. <1-> ; 24 cm. - (Zbirka Sanje)

Prevod dela: Complete stories. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - 1.000 izv. - Dosedanja vsebina: Knj. 1. - 2018. - 595 str.

ISBN 978-961-274-583-7 : 30 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 297278976

576.

VUILLARD, Éric
    Dnevni red : pripoved / Éric Vuillard ; prevedel [in spremna beseda] Jaroslav Skrušný. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 119 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: L'ordre du jour. - 600 izv. - Zgodovinska resničnost, ujeta v kristalnem zrcalu literature / Jaroslav Skrušný: str. 111-119. - Prix Goncourt, 2017

ISBN 978-961-284-509-4 : 15 EUR

821.133.1-311.6
821.133.1.09Vuillard É.

COBISS.SI-ID 298397184

577.

WHARTON, Edith, 1862-1937
    Pot navzdol in druge zgodbe / Edith Wharton ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 247 str. ; 22 cm

Prevod dela: The descent of man and other stories. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Vsebina: Pot navzdol ; Janina misija ; Druga dva ; Živi pesek ; Diletant ; Obračun ; Pokora ; Spletičnin zvonec ; Čar beneških noči

ISBN 978-961-7049-24-4 (trda vezava) : 31 EUR
ISBN 978-961-7049-25-1 (broš.) : 21 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 298199808

578.

WHITE, Fred M.
    Polnočni gost / Fred M. White ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (170; 160 str.) ; 21 cm

Prevod dela: The midnight guest. - Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-785-2 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-787-6 (zv. 2) : 39,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 297049856

579.

WIGGIN, Kate Douglas Smith, 1856-1923
    Božično voščilo : radostna zgodba o neki božični voščilnici / [Kate Douglas Wiggin ; prevedla, priredila in uredila Bernardka Rošer]. - 1. natis. - Latkova vas : Vitarnica, 2018. - 78 str. ; 30 cm

Prevod dela: The romance of a Christmas card. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-94579-0-0 : 9,00 EUR

821.111(73)-32

COBISS.SI-ID 297674240

580.

YUYUTSU R. D., 1960-
    Pretreseni spevi : pesmi iz potresnega Nepala / Yuyutsu RD Sharma ; prevedla Barbara Pogačnik. - Ljubljana : Sodobnost International, 2018 (Ljubljana : Padre). - 74 str. : avtorj. sl. ; 26 cm. - (Zbirka Svetovna lirika)

Prevod dela: Quaking cantos. - 250 izv. - O avtorju: str. 7

ISBN 978-961-7047-15-8 : 19,90 EUR

821.214.43-1

COBISS.SI-ID 297142016

581.

ZANDER, Joakim
    Plavalec / Joakim Zander ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 410 str. ; 20 cm

Prevod dela: Simmaren. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-2407-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-2405-7 (broš.) : 12,90 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 276406016N BIO N BIOLOGIJA

582.

BOSCH, Meike
    Drevesa : prepoznavanje po listih : 64 listavcev in iglavcev / Meike Bosch ; [prevedla Jelena Cvetković]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr., sl. avtorice ; 20 cm

Prevod dela: Bäume am Blatt erkennen. - "Listi v naravni velikosti" --> ov. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 110. - Nadaljnje branje: str. 106. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-23-2 : 14,90 EUR

582.091(035)

COBISS.SI-ID 296923648

583.

BRENSING, Karsten
    Neznani svet živali : kako živali razmišljajo in kaj čutijo / Karsten Brensing ; [prevedla Petra Piber ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 309 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Das Mysterium der Tiere. - 2.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 292-309 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-01-5396-2 : 27,99 EUR

591.51
159.929

COBISS.SI-ID 298462208

584.

ČERNILA, Matjaž
    Nočni metulji Slovenije / Matjaž Černila ; [vse fotografije Matjaž Černila]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

ISBN 978-961-251-456-3 (broš.)
ISBN 978-961-251-458-7 (trda vezava)

595.78:591.542(497.4)

COBISS.SI-ID 300276736

585.

KOMAT, Anton
    Brodolomci na splavu Meduze : umetnost preživetja / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - Ljubljana : Buča ; Domžale : [samozal.] A. Komat, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 448 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Čas čudežev : spremna beseda urednice revije Zarja / Melita Berzelak: str. 9

ISBN 978-961-6704-79-3 (Buča) : 24,99 EUR

316:504
504:316

COBISS.SI-ID 297170176

586.

PUNGARŠEK, Špela
    Kako potujejo semena / [besedilo Špela Pungaršek ; fotografije Valerija Babij ... [et al.] ; risbe Anka Doblekar, Špela Pungaršek]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 28 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. [29]

ISBN 978-961-6367-47-9 (broš.) : 3 EUR

581.48
581.522.6

COBISS.SI-ID 297247232

587.

RADINGER, Elli H.
    Modrost volkov : kako razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za drugega / Elli H. Radinger ; [prevedla Maruša Murko Keber ; predgovor k slovenski izdaji Miha Krofel]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 296 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Die Weisheit der Wölfe. - 2.000 izv. - Življenje z volkovi v Sloveniji : predgovor k slovenski izdaji / Miha Krofel: str. 9-19. - Bibliografija: str. 293-295

ISBN 978-961-01-5361-0 : 24,99 EUR

599.744.111.1:591.5
159.929:599.744.111.1

COBISS.SI-ID 297577984N FIZ N FIZIKA

588.

KAKU, Michio
    Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension / Michio Kaku ; illustrations by Robert O'Keefe. - Revised impression. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XVI, 359 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 353-354. - Kazalo

ISBN 978-0-19-508514-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-878503-3 (broš.)

530.12
539.120.2

COBISS.SI-ID 16817206

589.

TYSON, Neil deGrasse
    Astrofizika za vse, ki se jim mudi / Neil deGrasse Tyson ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 169 str. ; 20 cm

Prevod dela: Astrophysics for people in a hurry. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - O avtorju: str. 169. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-00-3960-0 (trda vezava) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-00-3961-7 (broš.) : 10,90 EUR

52

COBISS.SI-ID 297168128N KEM N KEMIJA

590.

JAMNIK, Andrej, 1961-
    Fizikalna kemija : visokošolski učbenik / Andrej Jamnik. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018 ([Ljubljana] : Abografika). - 2 zv. (458 str.) : ilustr. ; 21 x 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 224 (zv. 1), str. 458 (zv. 2)

ISBN 978-961-6756-39-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-6756-40-2 (zv. 2) : 26,00 EUR (cena kompleta)

544(075.8)

COBISS.SI-ID 294939392N KME N KMETIJSTVO

591.

    GAIA : glasilo kluba Gaia. - Ljubljana : Unichem : Klub Gaia, 1995- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 1408-7774 = Gaia (Ljubljana)

634/635

COBISS.SI-ID 2092153

592.

JOŠAR, Jerneja
    Z Jernejo do zdravega vrta : preprečevanje in zdravljenje bolezni ter naravno odganjanje škodljivcev / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 224. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5335-1 : 27,99 EUR

635:632.937(035)

COBISS.SI-ID 298722304

593.

    LEP vrt & naravna lekarna : posebna izdaja revije Naš dom - kultura bivanja. - Maribor : Večer (Maribor : Korotan), 2013- . - 29 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Opis po: Št. [1] (Zima 2015/2016). - Zvezki niso številčeni. - Suplement ali priloga k: Naš dom (Slovenska izd.) = ISSN 0547-3039

635(035)

COBISS.SI-ID 15095350

594.

    MOJ mali svet. - Letn. 1, št. 1 (1. jan. 1969)- . - Ljubljana : Kmečki glas, 1969- . - 28 cm

Mesečnik. - Prevzame: Sadjar-vrtnar

ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

631.5
633
634/635
636.5/.9

COBISS.SI-ID 16404738

595.

    MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1992)- . - Ljubljana : Dedal, 1992- . - 29 cm

Mesečnik

ISSN 1318-296X = Moj pes

636.6/.9(05)
636.7(05)
05:636.6/.9
05:636.7

COBISS.SI-ID 29366784

596.

    ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. - Letn. 1, št. 0 (15. jan. 2002)- . - Ljubljana : Delo revije, 2002- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Založnik se spreminja. - Od avgusta 2015 do decembra 2016 revija ni izhajala

ISSN 1580-8246 = Rože & vrt

635

COBISS.SI-ID 116331264

597.

    ROŽE & vrt, Zeleni raj : slovenski nasveti za slovenske vrtove v najbolj priljubljeni reviji. - 2019 (sept.)- . - Ljubljana : Salomon, 2019- . - 30 cm

Mesečnik. - Nastalo z združitvijo: Rože & vrt = ISSN 1580-8246; in: Zeleni raj = ISSN 2386-0634

ISSN 2670-6490 = Rože & vrt, Zeleni raj

635

COBISS.SI-ID 301140480

598.

SOLAR, Anita
    Lupinarji : oreh, leska, kostanj, mandelj / Anita Solar ; [fotografije Anita Solar s sodelavci ; risbe Nuša Solar, Zvonka Kelc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tisk v Sloveniji). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 245-247

ISBN 978-961-203-492-4 : 21 EUR

634.5(035)

COBISS.SI-ID 298722048

599.

VOLPI Lisjak, Bruno
    Tuni in Slovenci povezani skozi stoletja / Bruno Volpi Lisjak ; [spremna beseda Jože Pirjevec]. - Trst : Mladika, 2018 ([Žalec] : Sinegraf). - 175 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribiški muzej Tržaškega primorja ; zv. 9)

Predgovor zgodovinarja / Jože Pirjevec: str. 11. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Sinossi ; Synopsis

ISBN 978-88-7342-267-9 : 26,00 EUR

639.22:597.556.334.111(450.361=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 10406636

600.

VOZEL, Mojca
    Domači med kot hrana in zdravilo / Mojca Vozel ; [fotografije Depositphotos, Tina Brinar, Mojca Vozel]. - Trbovlje : Zavod Hrast, 2018 (Brežice : Primus). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 107-116. - Vsebina na ov.: Zdravilna moč naravnega nesegretega medu ; Moji najljubši medeni recepti

ISBN 978-961-94380-1-5 : 18,90 EUR

638.16:615.324
641.55:638.16(083.12)

COBISS.SI-ID 297782016N RAČ N RAČUNALNIŠTVO

601.

    MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Mladina, 1991- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.monitor.si/ (Arhiv: 2004-). - Dostopno tudi na: http://www.monitor.si/clanki/monitor-pro/ (Monitor pro arhiv čankov: 2016-). - Mesečnik. - Ov. nasl. - Prvotno izd.: Infomediji. - Od 2016 dalje ima uvezano prilogo: Monitor pro. - Ima CD-ROM izd.: Monitor = ISSN 1318-6868. - Ima spletno izd.: Monitor (Ljubljana, Online) = ISSN 1581-081X. - Ima suplement ali prilogo: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. - Ima suplement ali prilogo: Sistem (Ljubljana, Tiskana izd.) = ISSN 1318-9077. - Ima suplement ali prilogo: Internet (Ljubljana) = ISSN 1408-5097. - Ima suplement ali prilogo: Telemonitor (Ljubljana) = ISSN 1580-0059. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800

ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana, Tiskana izd.)

004
004.7

COBISS.SI-ID 28012800

602.

    RAČUNALNIŠKE novice. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Nevtron & Company, 1996- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.racunalniske-novice.com/. - Štirinajstdnevnik. - Opis po letn. 2, št. 9 (1997). - Opis po: Letn. 21, št. 6 (24. mar. 2016). - Ima spletno izd.: Računalniške novice = ISSN 1581-047X

ISSN 1408-4872 = Računalniške novice (Tiskana izd.)

681.3.06:070.485(497.4)
070.485(497.4):681.3.06

COBISS.SI-ID 67996416

603.

ŠET, Andreja
    Informatika s tehniškim komuniciranjem : učbenik : učbenik za srednje poklicno izobraževanje v programih Računalnikar, Elektrikar in Geostrojnik rudar ter srednje strokovno izobraževanje v programih Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Geotehnik in Okoljevarstveni tehnik / Andreja Šet ; [tehnične risbe, skice in diagrami Dejan Fermolšek ; fotografije in ilustracije Bacho 12345 ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 188 str. : ilustr. ; 28 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 188

ISBN 978-961-7038-06-4 : 15,60 EUR

004:659.2(075.3)
659.2:004(075.3)
744(075.3)

COBISS.SI-ID 294849536N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

604.

    AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - [Slovenska izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Ljubljana : Delo Revije, 1967- . - 29 cm

Štirinajstdnevnik. - Mesečnik (Od št. 8, 2017 dalje). - Od 02. 03. 2007 izd.: Adria Media Ljubljana. - Ima srbohrv. izd.: Avto magazin (Srpskohrvatsko izd.) = ISSN 0352-5376. - Prevod dela: Auto magazin (Zagreb) = ISSN 1334-9384

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)

629
621.11(05)
05:621.11

COBISS.SI-ID 16284930O DRU O ČLOVEK IN DRUŽBA

605.

    TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Dvomesečnik (2015-2016). - Četrtletnik (2017-)

ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)

050-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 280127744

606.

    TOP! Smrklja. - Št. 9/11 (sept./nov. 2019)- . - Ljubljana : Salomon, 2019- . - 30 cm

Četrtletnik. - Nastalo z združitvijo: Top! (Ljubljana) = ISSN 2386-0596; in: Smrklja = ISSN 1318-8038

ISSN 2670-6482 = Top! Smrklja

050(0.053.6)(497.4)

COBISS.SI-ID 301133824

607.

VAINIO, Pirkko
    Za tiste, ki hočejo leteti / [besedilo, ilustracije] Pirkko Vainio ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [45] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: For those who want to fly; izv. stv. nasl.: Voor wie wil vliegen. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-361-7 : 15 EUR

821.511.111-93-84

COBISS.SI-ID 292893184O GEO O GEOGRAFIJA

608.

GREEN, Jen
    Oceani v 30 sekundah / Jen Green ; ilustracije Wesley Robins ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Oceans in 30 seconds. - 1 000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 92-93. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0518-4

551.46(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296460544

609.

PREGL Kobe, Tatjana
    Frida in zmaj Artur Gaj v Španiji / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 67 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in kazalo na sprednjih spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-45-5 : 33,90 EUR

908(460)(02.053.2)
930.85(460)(02.053.2)
821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 294962944

610.

TITTEL, Kinga
    Čudovita Budimpešta / [[tekst], fotografije] Kinga Tittel ; [prevod Alenka Klemenc]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 40 str. : ilustr. ; 21 str.

Prevod dela: Meselo Budapest. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - 500 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-44-6 : 16,90 EUR

913(439.151)(036)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296950528O GLA8 O GLASBA DO 8 LET

611.

    KEKEC [Zvočni posnetek] : glasba iz baletne predstave v izvedbi Baleta SNG Maribor z odlomki iz Vandotovega besedila / [glasba] Katalena ; [koncept Edward Clug ; soavtor koncepta Boštjan Narat ; priredba besedila Zala Stanonik in Boštjan Narat]. - [Maribor] : Pivec, 2018. - 1 CD (42 min, 7 sek) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.rtvslo.si/kultura/oder/clug-in-katalena-z-baletom-kekec-liku-tete-pehte-se-je-pogosto-delala-krivica/465332 - predstavitev skupine in albuma. - Na embalaži o nastanku dela. - Bereta Katja Preša in Blaž Šef. - Za otroke od 6. do 10. leta

Vsebina:
Avizo / glasba Boštjan Narat. Kekčeva pesem / glasba Tibor Mihelič Syed, Marjan Vodopivec. Pehtin tango / glasba Polona Janežič. Večer / glasba Polona Janežič. Mojčina pesem / glasba Marjan Kozina ; besedilo Frane Milčinski Ježek ; priredba Polona Janežič, Tibor Mihelič Syed. Galop / glasba Katalena. Kekčeva pesem - Paglavc mali / glasba Tibor Mihelič Syed ; besedilo Boštjan Narat. Cundrbundr / glasba Boštjan Gombač. Pehtina pesem / glasba Boštjan Narat, Marjan Vodopivec ; besedilo Boštjan Narat, Kajetan Kovič. Rožletove sanje / glasba Tibor Mihelič Syed. Bam bam / glasba Tibor Mihelič Syed. Jutro / glasba Boštjan Narat, Marjan Kozina. Finale / glasba Boštjan Narat, Tibor Mihelič Syed ; aranžmaji Katalena

PIV CD 017 Založba Pivec

784.6(086.76)
821.163.6-93-34(086.76)
785(086.76)

COBISS.SI-ID 1115532638O KME O KMETIJSTVO

612.

WOOLF, Alex
    Ne bi hotel živeti brez čebel! / napisal Alex Woolf ; ilustriral David Antram ; serijo zasnoval David Salariya ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 36 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldnʼt want to live without bees!. - 500 izv. - O avtorju: str. 6. - Kazalo

ISBN 978-961-7052-26-8 (trda vezava) : 17,95 EUR

638.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95115521O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET

613.

BALLERINI, Luigi
    Šifra 2.0 / Luigi Ballerini ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 184 str. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Io sono Zero. - 700 izv. - O avtorici in prevajalki: str. [185-186]. - Nagrada bancarellino

ISBN 978-961-7047-21-9 : 19,90 EUR

821.131.1-93-312.9

COBISS.SI-ID 298195968

614.

BARDUGO, Leigh
    Vranja šesterica. Knj. 1 / Leigh Bardugo ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger ; zemljevid narisala Sanja Janša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019- . - Zv. <1-> : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Six of crows

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2019. - 471 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-01-5366-5 (zv. 1)

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 297753600

615.

BEVC, Cvetka
    Božiček v ušesu / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Veronika Šoster]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 159 str. : sl. avtorice ; 22 cm. - (Zbirka Mladinsko branje)

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Ravnovesje med svetovi / Veronika Šoster: str. 155-158. - O avtorici: str. 159

ISBN 978-961-7026-71-9 : 21,90 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 95740161

616.

DABOS, Christelle
    Zrcalka. Knj. 1, Zimska zaročenca / Christelle Dabos ; [prevedla Živa Čebulj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 403 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Fantazija)

Prevod dela: La passe-miroir. Les fiancés de l'hiver. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 403. - Broš. izd. meri 24 cm. - Grand Prix de l'Imaginaire, 2016

ISBN 978-961-274-587-5 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-274-590-5 (mehka vezava) : 17,95 EUR

821.133.1-93-312.9

COBISS.SI-ID 297939456

617.

DIRDENY, Stan
    Vagabundi. [2], Čarovniški rod : [mladinski fantazijski roman] / Stan Dirdeny. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (234; 243 str.) ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Številčenje podrejenega nasl. navedeno na hrbtu. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-782-1 (Stella, zv. 1, trda vezava)
ISBN 978-961-246-796-8 (Stella, zv. 1, broš.)
ISBN 978-961-246-783-8 (Stella, zv. 2, trda vezava)
ISBN 978-961-246-797-5 (Stella, zv. 2, broš.)

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 297037056

618.

GIBBS, Abigail
    Temna junakinja. Večerja z vampirjem / Abigail Gibbs ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 456 str. ; 22 cm

Prevod dela: The dark heroine. Dinner with a vampire. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-30-1 : 29,90 EUR

821.111-93-312.9

COBISS.SI-ID 294729472

619.

HÖGLUND, Anna
    Biti jaz / [besedilo in ilustracije] Anna Höglund ; iz švedščine prevedla Iva Klemenčič. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [78] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Mladinsko branje)

Prevod dela: Att vara jag. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7026-69-6 : 19,90 EUR

821.113.6-93-32
159.922.7/.8:613.956--055.25(02.053.2)
305-055.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95550465

620.

KUGLI, Rosie
    Nisem ti povedala --- / Rosie Kugli ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2019 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 184 str. ; 21 cm

Prevod dela: Nisam ti rekla ---. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Predgovor: str. 7-8

ISBN 978-961-7000-19-1 : 21,90 EUR

821.163.42-93-311.2

COBISS.SI-ID 298258944

621.

MOERS, Walter
    [Trinajst in pol]
    13 1/2 življenj kapitana Sinjedlakca : pol življenjskih spominov morskega medveda, s številnimi ilustracijami in z uporabo "Leksikona razlage potrebnih čudes, življenjskih oblik in fenomenov Zamonije in okolice" izpod peresa prof. dr. Črtomira Črnonočnika / Walter Moers ; [prevedel Darko Dolinar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 684 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-584-4 : 23 EUR

821.112.2-93-34

COBISS.SI-ID 297293056

622.

MOSS, Emma
    Tudi punce vlogajo. Hermiona se zvrne! / Emma Moss ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 285 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Girls can vlog. Hashtag Hermione wipeout!. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3994-5 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-00-3995-2 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-93-311.2

COBISS.SI-ID 297701888

623.

PALOMAS, Alejandro
    Sin / Alejandro Palomas ; iz katalonščine prevedla Veronika Rot. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 216 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Un fill. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-51-4 : 27,00 EUR

821.134.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 298077696

624.

TELLER, Janne, 1964-
    Vse : novele / Janne Teller ; [iz danščine prevedla Silvana Orel Kos ; spremna beseda Janne Teller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 137 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Alt. - 800 izv. - Spremna beseda / Janne Teller: str. 131-132. - O avtorici: str. 135. - O prevajalki: str. 137. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-01-5401-3 : 24,99 EUR

821.113.4-93-32

COBISS.SI-ID 298337024

625.

TOWNSEND, Jessica, 1985-
    Učno leto Morrigan Vran / Jessica Townsend ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 375 str. ; 20 cm

Prevod dela: Wundersmith. - Tiskano po naročilu. - "Druga vznemirljiva pustolovščina v čarobnem Nikdarju" --> ov.

ISBN 978-961-00-4050-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4051-4 (broš.)

821.111(94)-93-312.9

COBISS.SI-ID 298418944

626.

VIRK, Jani
    Brez imena / Jani Virk. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 195 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5262-0 : 27,99 EUR

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 295697408

627.

ŽURAN, Denis
    Na sončni strani galaksije / Denis Žuran ; [spremna beseda Blanka Erhatič [i. e. Erhartič] ; fotografije oz. risbe otroci osnovne šole Ormož]. - Ormož : samozal., 2018 (Ljubljana : Demat). - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju / Blanka Erhartič: str. 7

ISBN 978-961-288-399-7

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 294666752O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET

628.

AKINYEMI, Rowena
    Love or money? / Rowena Akinyemi ; [illustrated by David Lloyd]. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 56 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Crime & mystery. Stage 1)

"Stage 1, 400 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEF A1-A2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-478908-0

821.111-93-312.4(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24029234

629.

ANDREAE, Giles
    Žirafe ne znajo plesati / Giles Andreae ; ilustriral Guy Parker-Rees ; prevedel Milan Dekleva. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Giraffes can't dance. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-30-5 : 19,90 EUR

821.111-93-1

COBISS.SI-ID 292587264

630.

BAN, Tatjana
    Gobji bal : pravljica v verzih / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Vir: Berilo 5. Na krilih besed: Gobji ples / Meta Rainer

ISBN 978-961-94489-2-2 : 24 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 298903808

631.

BAN, Tatjana
    Sladica je potica / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94489-4-6 : 24 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 298904576

632.

BAN, Tatjana
    Volčja Draga / napisala in ilustrirala Tatjana Ban ; [recenzija Igor Saksida]. - Domžale : Tamaj, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - [28] str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Srečno, Taja in Brin! / Igor Saksida: str. [28]

ISBN 978-961-94489-3-9 : 24 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 298904064

633.

BERGER, Tanja
    Lovro in Lukas, dva radovedna bratca in sraka Mica / [napisala] Tanja Berger ; ilustrirala Polonca Leban Grmek. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - [25] str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 360 izv.

ISBN 978-961-288-902-9 : 17,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 297391872

634.

BLYTH, Rowena
    Baksi se uči deliti / [napisala, ilustrirala] Rowena Blyth ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Buxton learns to share. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-74-9 : 21,70 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 296697344

635.

BRGLEZ Tomec, Mojca
    Vrtni palček / Mojca Brglez Tomec. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-99-1 : 25 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296502272

636.

BRULEC, Meta
    Kroki in prijatelji / Meta Brulec ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [23] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 455)

Velike tiskane črke. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5243-9 : 14,99 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 295449600

637.

CANBY, Kelly
    Zgodba o luknji / [besedilo, ilustracije] Kelly Canby ; [prevod Tadeja Spruk]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 24 cm x 28 cm

Prevod dela: The hole story. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-331-6

821.111(94)-93-34

COBISS.SI-ID 298825216

638.

    CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1945- . - 21,25 cm

Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Format se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled

ISSN 0350-8870 = Ciciban

050-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 10091266

639.

    CICIDO : revija za predšolske otroke. - Letn. 1, št. 1 (1998/1999)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998- . - 29 cm

Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled

ISSN 1408-6786 = Cicido

050-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 12824722

640.

COELHO, Joseph
    Lunin najljubši dan v knjižnici / Joseph Coelho ; [ilustracije] Fiona Lumbers ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Luna loves library day. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-7048-10-0 : 18,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 296999168

641.

COSTAMAGNA, Beatrice
    Dinozaver Reks je lačen / [[napisala], ilustrirala Beatrice Costamagna ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Rex le T-Rex est affamé. - 1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-961-6976-75-6 : 9,90 EUR

821.131.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 297327104

642.

    ČAROVNIČIN dvorec : kubanska ljudska pravljica / ilustrirala Tanja Komadina ; prevedla Katarina Minatti ; priredila Slavica Remškar. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 458)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5279-8 : 14,99 EUR

398.2(729.1)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295281152

643.

DAVIES, Benji
    Babica in ptica / [besedilo in ilustracije] Benji Davies ; prevedla Mateja Sužnik. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [30] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: Grandma bird. - 800 izv.

ISBN 978-961-6994-45-3 : 21,95 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 295527424

644.

DAVIES, Benji
    Kit v nevihti / [besedilo in ilustracije] Benji Davies ; prevedla Mateja Sužnik. - 1. izd., [1. natis]. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm

Prevod dela: The storm whale. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Ilustr. na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-6994-44-6 : 21,95 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 295342592

645.

DELACROIX, Sibylle
    Ptič na moji rami / Sibylle Delacroix ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Un oiseau sur mon épaule. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-52-1 : 20,95 EUR

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 298245120

646.

DENCHFIELD, Nick
    Piščanček Čarli : knjiga postavljanka / Nick Denchfield ; [ilustriral] Ant Parker ; [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno v Maleziji]). - [13] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Charlie chick. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5100-5 : 11,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 294135296

647.

DENCHFIELD, Nick
    Žabica Fani : knjiga postavljanka / Nick Denchfield ; [ilustriral] Ant Parker ; [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno v Maleziji]). - [13] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Frankie the frog. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5104-3 : 11,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 294135552

648.

DENEUX, Xavier
    Grdi raček / [besedilo, ilustracije] Xavier Deneux ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v tujini). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Le vilain petit canard. - 1.500 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-6976-72-5

821.133.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 296124160

649.

DIVJAK Jurca, Darja
    Kuža Pazi reši igrišče / Darja Divjak Jurca ; ilustrial David Fartek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Zavarovalnica Triglav, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5315-3 (Mladinska knjiga) : 14,99 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296926208

650.

    DOMAČE živali : knjiga, ki ji prisluhneš in jo potipaš! / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([9] str.) : ilustr. ; 21 x 22 cm

Prevod dela: On the farm. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5086-2 : 12,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 294160896

651.

DORIA, Julia
    Zvonček in stržek prikličeta pomlad / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Tiskano po naročilu. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6881-84-5 : 25 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 298380544

652.

DORIA, Živa Viviana
    Rdeča ladja : slikopis / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6881-87-6

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 299317248

653.

FISTER, Urška Jera
    Martinček Pobalinček / napisala Urša Fister ; ilustriral Natan Esku. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Društvo Mavrična ribica, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - [29] str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremne besede: str. 26-29

ISBN 978-961-94569-0-3 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
598.161(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297498112

654.

FORTUNA, Kristina
    Kako sem lepa! / Kristina Fortuna ; ilustrirala Tina Perko. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [27] str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-71-8 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296046080

655.

FURLAN, Alja
    Tri sestre / napisala Alja Furlan ; ilustrirala Polonca Leban Grmek. - 1. natis. - Branik : Margarana, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [38] str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94134-3-2 : 20 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296925184

656.

FURMAN, Donateja
    Medvedek Bou in prijateljčki / Donateja Furman ; [risbe Donateja Furman]. - Ljubljana : Ekslibris, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 44 str. : ilustr. ; 16 cm

70 izv.

ISBN 978-961-6838-93-1 : 11,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297513984

657.

GENECHTEN, Guido van
    Neverjetna, a resnična zgodba o dinozavrih / [[besedilo,] ilustracije] Guido Van Genechten ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 34 cm

Prevod dela: Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over de dino's. - Ilustr. na spojnih listih. - 750 izv.

ISBN 978-961-272-329-3 : 24,95 EUR

821.112.5-93-34
56:598.192(02.053.2)
598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298594560

658.

GIBSON, Amy
    Ne govori s polnimi usti! / Amy Gibson ; ilustrirala Jenn Harney ; [prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Never trumpet with a crumpet. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-77-0

821.111(73)-93-34
395(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297434112

659.

    GRADBENE poti / [prevedla Branka Fišer]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2018] ([natisnjeno na KItajskem]). - [12] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Moj prvi JCB)

Prevod dela: Digger trails. - 3.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-00-3863-4 : 6,99 EUR

821-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 295592960

660.

    GRADBENI stroji / [ilustriral Heath McKenzie ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zavrti me!)

Prevod dela: Let's spin. Construction. - Knjiga je opremljena z vrtečimi kolesi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5179-1 : 8,99 EUR

087.5
621.87(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293609472

661.

GRAFENAUER, Niko
    Pedenjped / Niko Grafenauer ; [ilustriral] Marjan Manček. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Grafenauer, [2018] ([natisnjeno v Sloveniji]). - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 15 x 17 cm

Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6864-35-0 : 5,90 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 296571904

662.

GRILC, Uroš
    Škratje s Krasa / napisal Uroš Grilc ; ilustriral Zvonko Čoh. - Bevke : Škrateljc, 2018 ([Bevke] : Bograf). - [27] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Škratolovščine)

Ilustr. na sprednjem notr. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-94449-4-8 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296177920

663.

HILL, Eric, 1927-2014
    Pikijeva knjiga zgodbic / [napisal in ilustriral] Eric Hill ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 117 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Spot's story treasury. - Ilustr. na nor. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5286-6 : 19,99 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 295436544

664.

HUGHES, John, 1950-2009
    Sam doma : filmska klasika v slikanici : po zgodbi, ki jo je napisal John Hughes in režiral Chris Columbus / ilustrirala Kim Smith ; [priredba besedila Jason Rekulak, Rick Chillot in Blair Thornburgh ; prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - [41] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Home alone. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-251-445-7 : 17,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 296787456

665.

ISERN, Susanna
    Velika knjiga supermoči / Susanna Isern ; ilustrirala Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [42] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: En gran libro de los superpoderes. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-383-9 : 19,50 EUR

821.134.2-93-32

COBISS.SI-ID 293926400

666.

JANČAR, Irma
    Radio Ku-ku / Irma Jančar ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka / Studio Hieroglif)

600 izv.

ISBN 978-961-94438-1-1 : 9,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297306880

667.

KLAKOČER, Stanka
    Kako sta kozorogec Rogec in svizec Miha z osata rešila gorskega škrata Balvančka / Stanka Klakočer ; ilustrirala Sara Di Sante. - Mojstrana : samozal., 2019 (Ljubljana : Demat). - 18 str. : ilustr. ; 30 cm

80 izv.

ISBN 978-961-94022-3-8

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 298540544

668.

KOBULA Kamenšek, Zinka
    Črepinka in steklene palačinke / Zinka Kobula Kamenšek ; [ilustratorka Andreja Valenčak]. - Rogaška Slatina : Promark, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremne besede: str. [33-34]

ISBN 978-961-94194-1-0 : 18 EUR

821.163.6-93-34
666.1(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295710464

669.

KONC Lorenzutti, Nataša
    Zvezek in brezvezek / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-304-0 : 25,95

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 295124480

670.

KOS, Gaja
    Migiji migajo : zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa / Gaja Kos ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 83 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-325-5 : 15,95 EUR

821.163.6-93-32
796.51/.52(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298072320

671.

KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
    Dva zmerjavca / Lojze Kovačič ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-5257-6 : 17,99 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296921088

672.

KOZINC, Darinka
    O rožnati jopici z modrimi rožami / Darinka Kozinc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-7062-01-4 : 25 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297075712

673.

KRALJIČ, Helena
    Dve zvezdi / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Na tisoče vprašanj za tisoče in tisoče zvezd v vesolju in v nas / Igor Saksida: str. [1]. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-32-5 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293803264

674.

KREMPL, Urša
    Drugačen škrat / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [16] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Mala zbirka / Studio Hieroglif)

Velike tiskane črke. - 600 izv.

ISBN 978-961-94438-2-8 : 9,00 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297307392

675.

KVARTIČ, Ambrož
    Kdo in kaj? Razvozlaj! / Ambrož Kvartič ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 456)

Velike tiskane črke. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5244-6 : 14,99 EUR

821.163.6-93-193.1

COBISS.SI-ID 295315456

676.

LAINŠČEK, Feri
    Moje najljubše pesmi o živalih / Feri Lainšček ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 41 str. : ilustr. ; 27 cm

800 izv. - "Knjiga je del programa mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom 2019" --> nasl. str. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-272-324-8 : 19,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 298072064

677.

LAMUT, Urša
    Kje je pismo za Dobrega moža / napisala Urša Lamut ; ilustriirala Daša Praznik. - Novo mesto : LU, 2018 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 35 str. : ilustr. ; 31 cm

400 izv. - O avtorici in ilustratorki: str. 4

ISBN 978-961-94312-2-1 : 18 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297346816

678.

LISLE, Rebecca
    Veliki kačji pobeg / [avtorica Rebecca Lisle ; ilustracije Izy Penguin ; prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Grandma Bendy and the great snake escape. - Avtorica navedena v kolofonu. - 350 izv.

ISBN 978-961-7048-13-1 : 17,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 298076672

679.

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in dinozaver! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 20)

Prevod dela: Dirty Bertie dinosaur!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7052-29-9 (trda vezava) : 16,90 EUR
ISBN 978-961-7052-30-5 (broš.)

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 95188737

680.

MACDONALD, Alan, 1958-
    Umazani Berti in zombi! / napisal Alan MacDonald ; ilustriral David Roberts ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umazani Berti ; 21)

Prevod dela: Dirty Bertie zombie!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7052-27-5 (trda vezava) : 16,90 EUR
ISBN 978-961-7052-28-2 (broš.)

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 95188481

681.

MACINTYRE, Colin
    Zdolgočaseni boben / Colin MacIntyre ; [ilustrirala] Catherine Thomann ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The humdrum drum. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-82-4 : 21,70 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 298359040

682.

MACUROVÁ, Katarína
    Katera je prava žoga? / [besedilo, ilustracije] Katarína Macurová ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 22 x 25 cm

Prevod dela: Which is the right ball?. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-67-1 : 21,70 EUR

821.162.4-93-34

COBISS.SI-ID 295672320

683.

MAJHEN, Zvezdana
    Čas / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 1)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-46-7 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94766081

684.

MAJHEN, Zvezdana
    Glasbila / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 2)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-11-5 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94766593

685.

MAJHEN, Zvezdana
    Gospodinjski aparati in stroji / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 5)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-18-4 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94767873

686.

MAJHEN, Zvezdana
    Poglejmo v širni svet / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 6)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-48-1 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94768129

687.

MAJHEN, Zvezdana
    Poklici / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 4)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-19-1 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94767361

688.

MAJHEN, Zvezdana
    Šport / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik-Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (tiskano na Poljskem). - 1 kartonka ([15] str.) : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Nanizanka za modrijane ; 3)

Velike tiskane črke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-47-4 : 7,95 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 94766849

689.

MANTCHEV, Lisa
    Slonom vstop prepovedan / napisala Lisa Mantchev ; ilustrirala Taeeun Yoo ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Strictly no elephants. - Iztočnice za pogovor: str. 33

ISBN 978-961-6864-38-1 : 21,90 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 297142528

690.

MARKUŠ, Jasna
    Potovanje v sanje : z glasbo Slavka Avsenika ml. : [slikanica, zvočna knjiga in glasbena uspavanka] / Jasna Markuš ; ilustrirala Nataša Vertelj. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - [23] str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-50-4 : 24,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 94474497

691.

MATKO Lukan, Irena
    Kaj delaš, Piki Jakob? / [besedilo Irena Matko Lukan ; avtor likov Kajetan Kovič ; avtorica ilustracij Jelka Reichman]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 17 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Velike tiskane črke. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-5250-7 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 294259200

692.

MENIH, Kristina
    Pravljičarija pod Triglavom / Kristina Menih ; ilustracije Jernej Kovač Myint. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 121 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Izpolnitev obljube / Kristina Menih: str. 7-8. - Pravljičariji na pot / Anka Rudolf: str. 9-10. - O avtorici: str. [123]

ISBN 978-961-6870-35-1 : 17,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296926720

693.

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
    Nanine pesmi / Frane Milčinski - Ježek ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 zvočni CD. - (Zbirka Sanjska knjigica)

3.000 izv.

ISBN 978-961-274-572-1 : 24,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 296466688

694.

MILNE, Terry, 1964-
    Čarli, ti si car! / [napisala in ilustrirala] Terry Milne ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [31] str. : ilustr. ; 25 x 29 cm

Prevod dela: Charlie star. - 500 izv.

ISBN 978-961-6976-60-2 : 21,70 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 295268864

695.

    MOJ prvi spomin. Prevozna sredstva / [prevedla in priredila Nina Berčič Demšar]. - Domžale : Epistola, 2019. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Mon premier mémo. Les transports. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-69-5 : 15,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 296042496

696.

MORETI, Lorena
    Konj Miško pri zobozdravniku / Lorena Moreti ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. ponatis. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-93236-0-1 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 295590656

697.

MORPURGO, Michael
    Sneženi mož : nova zgodba, navdahnjena z izvirnikom Raymonda Briggsa / Michael Morpurgo ; ilustriral Robin Shaw ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 127 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The snowman. - 700 izv. - Beseda ob koncu / Michael Morpurgo: str. [130-131]. - O avtorju: str. [132]

ISBN 978-961-272-323-1 : 25,95 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 297037824

698.

MURPHY, Sally, 1968-
    Meta Kuhar. Sladki beg / Sally Murphy ; [ilustracije Celeste Hulme ; prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2019. - 73 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Sage Cookson's sweet escape. - 350 izv. - O avtorici: str. 71

ISBN 978-961-7048-12-4 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 297651456

699.

MURRAY, Lily
    Trgovina z dinozavri / napisala Lily Murray ; ilustriral Richard Merritt ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The dinosaur department store. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-83-1

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 298524928

700.

N'JIE, Haddy, 1979-
    Zazibanka za vse letne čase / [besedilo] Haddy Njie in [ilustracije] Lisa Aisato ; prevedla Danni Stražar. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr., note ; 28 cm

Prevod dela: Snart sover du - et års god natt. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - The Mrs. Pepperpot Award, 2016

ISBN 978-961-6994-49-1 : 21,95 EUR

821.113.5-93-1

COBISS.SI-ID 296755456

701.

NORDQVIST, Sven, 1946-
    Palačinkova torta / napisal in ilustriral Sven Nordqvist ; prevedla Vesna Kerstin Petrič. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (Riga : Livonia). - [24] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Pannkakstårtan. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [24]

ISBN 978-961-261-507-9 : 14,90 EUR

821.113.6-93-34

COBISS.SI-ID 297062656

702.

OMERZU, Silvan
    Kroki spoznava barve / ilustracije Silvan Omerzu ; [avtorja likov Meta Brulec in Silvan Omerzu]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Kroki)

Ov. nasl. - 2.000 izv. - Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5091-6 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 297336064

703.

OMERZU, Silvan
    Kroki spoznava domače živali / ilustracije Silvan Omerzu ; [avtorja likov Meta Brulec in Silvan Omerzu]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Kroki)

Ov. nasl. - 2.000 izv. - Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5093-0 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 297336832

704.

OMERZU, Silvan
    Kroki spoznava nasprotja / ilustracije Silvan Omerzu ; [avtorja likov Meta Brulec in Silvan Omerzu]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Kroki)

Ov. nasl. - 2.000 izv. - Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5092-3 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 297336576

705.

OMERZU, Silvan
    Kroki spoznava števila / ilustracije Silvan Omerzu ; [avtorja likov Meta Brulec in Silvan Omerzu]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([18] str.) : ilustr. ; 15 cm. - (Kroki)

Ov. nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5094-7 : 5,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 297337088

706.

PARKER-Rees, Guy
    Dino. Trgovec / [besedilo in ilustracije] Guy Parker-Rees ; [prevedel Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Dylan the shopkeeper. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-10-3 : 19,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 293091584

707.

PARKER-Rees, Guy
    Dino. Zdravnik / [besedilo in ilustracije] Guy Parker-Rees ; [prevedel Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Dylan the doctor. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-11-0 : 19,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 293091840

708.

PAVČEK, Saša
    Rumi in kapitan / Saša Pavček ; ilustracije Ejti Štih. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-322-4 : 25,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 297037312

709.

PEGAM, Anže, 1983-
    Storžopirati in piratska bogomoljka / Anže Pegam ; [foto Andrej Bogataj]. - Železniki : Pesto, 2018 ([Ljubljana] : Silveco). - 43 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

250 izv. - Izdelaj si svojega storžopirata: str. 38-43

ISBN 978-961-288-527-4 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 295271424

710.

PINTER, Mirijam
    Naš čarobni december : zgodbe, aktivnosti in izdelki za adventni čas / Mirijam Pinter ; z ilustracijami Nataše Vertelj ; [fotografije Žarko Pinter, Andreja Mesarec]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 56 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-67-2 : 22,90 EUR

821.163.6-93-32
379.826(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95422977

711.

PLOHL, Igor, 1979-
    Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Igor Plohl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec ; Ljubljana : Zveza paraplegikov Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - [34] str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah / Andreja Erdlen: str. [29]. - Paraolimpijski šport v Sloveniji / Igor Plohl: str. [30]. - O športu tekmovalcev na invalidskih vozičkih / Igor Plohl: str. [31]

ISBN 978-961-7026-64-1 (Založba Pivec) : 19,90 EUR

821.163.6-93-34
796.032.2-056.26(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95223041

712.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Teci, miška! / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Tina Perko. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-961-6976-79-4 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297539328

713.

PUCIHAR, Blaž
    Glej Larsa z Marsa! [Zvočni posnetek] : glasbena pravljica / [avtor zgodbe in glasbe] Blaž Pucihar. - [Forme, Žabnica] : Pucihar Music, 2018. - 1 CD (53 min, 24 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=hZFngcNn_w8 - predstavitev albuma. - Sorodni elektronski vir: https://www.rtvslo.si/kultura/oder/balet-o-marsovcku-larsu-ki-se-na-zemljo-odpravi-da-bi-nasel-umetnost/451875 - predstavitev albuma. - V spremni knjižici so fotografije s plesno baletne predstave Glej Larsa z Marsa!. - "Premiera plesno baletne predstave je bila v okviru letnega koncerta Glasbene šole Kamnik 13. aprila 2018 v Domu kulture Kamnik"--> v spremni knjižici. - "Posneto v studiu Pucihar Music." --> v spremni knjižici. - Glasove so posodili: Jurij Souček, Ivanka Mežan, Silvij Božič, Gašper Jarni, Branko Završan, Maja Kunšič, Blaž Celarec. - Glasbeniki: Ana Kavčič Pucihar, flavta, Boštjan Gombač, piščali, Blaž Pucihar, klavir, sintetizator. - Za otroke od 6. do 9. leta

ISBN 978-961-288-603-5

821.163.6-93-34(086.76)
780.8:780.641.2(086.76)
785(086.76)

COBISS.SI-ID 295798272

714.

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
    Petelinček prebudi upanje / Vesna Radovanović ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2018 (tiskano v EU). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

Tisk na zahtevo. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7006-00-1 : 21,65 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 95247873

715.

    REŠEVALNA vozila / [ilustriral Heath McKenzie ; prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [14] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zavrti me!)

Prevod dela: Let's spin. Rescue. - Knjiga je opremljena z vrtečimi kolesi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5180-7 : 8,99 EUR

087.5
614.883(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293609728

716.

RUTAR, Cvetka
    Vila Delia / Cvetka Rutar ; ilustrirala Lana Kolar. - Dobrova : Animayush, 2018 ([Ljubljana] : Primus digitalni tisk). - 56 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94114-5-2

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297966080

717.

SANTIAGO, Fabi
    Tace stran od moje knjige / [besedilo in ilustracije] Fabi Santiago ; [prevedla Tina Mahkota]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - [26] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Paws off my book. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-15-8 : 21,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 293265920

718.

SCHOTHORST, Daniëlle
    Najsvetlejša zvezda / [besedilo, ilustrirala] Daniëlle Schothorst ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: De mooiste ster. - Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-73-2 : 21,70 EUR

821.112.5-93-32

COBISS.SI-ID 296462592

719.

SCHOTHORST, Daniëlle
    Tudi sebe imam rad! / [[besedilo], ilustrirala] Daniëlle Schothorst ; [prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Ik hou ook van mij. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-80-0 : 21,70 EUR

821.112.5-93-32

COBISS.SI-ID 297580288

720.

SILVESTRO, Annie
    Zajčkov bralni krožek / Annie Silvestro ; ilustrirala Tatjana Mai-Wyss ; [prevedla Jedrt Lapuh Maležič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Bunny's book club. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - O avtorici in ilustratorki na zadnjih spojnih listih

ISBN 978-961-6864-39-8 : 21,90 EUR

821.111(73)-93-34

COBISS.SI-ID 297144320

721.

SIRETT, Dawn
    Kmetija : potipanka / [napisala Dawn Sirett ; prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 14 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Baby touch and feel farm. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5290-3 : 6,99 EUR

636.1/.9(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 295773440

722.

SIRETT, Dawn
    Živali : potipanka / [napisala Dawn Sirett ; prevedla Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 1 kartonka ([14] str.) : ilustr. ; 14 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Baby touch and feel animals. - 2.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-01-5291-0 : 6,99 EUR

59(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 295772672

723.

SLAPNIK, Janja
    Bodi prijazen : vsi drugačni, vsi enaki, vsi prijazni / Janja Slapnik ; Ilustriral Jernej Kovač Myint. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-76-3 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 297433344

724.

STARLING, Robert
    Feri je jezen / [[napisal], ilustriral] Robert Starling ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Fergal is fuming!. - Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6976-70-1 : 21,70 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 296045056

725.

SVETINA Jalen, Majda
    P kot paradižnik / Majda Svetina Jalen. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-98-4 : 25 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 296495872

726.

SVETINA Jalen, Majda
    Povabilo / Majda Svetina Jalen. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-7062-00-7 : 25 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 297031936

727.

SVETINA, Peter, 1970-
    Spoznal sem te po rdečih nogavicah / Peter Svetina ; ilustrirala Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 35 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7047-19-6 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 298041600

728.

ŠESTO, Silvija
    Ujemi mi sinjega medvedka / Silvija Šesto ; ilustrirala Vanda Čižmek ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019. - 36 str. : lustr. ; 25 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Uhvati mi plavog medu. - 600 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7047-11-0 : 19,90 EUR

821.163.42-93-32

COBISS.SI-ID 296557312

729.

ŠUŠTAR, Petra, 1981-
    Smaragdni gozd želja : [pravljična meditacija] / Petra Šuštar ; ilustrirala Zorana Živić. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : samozal., 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-288-407-9 : 23 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 294713344

730.

THUSWALDNER, Werner, 1942-
    Sveta noč, blažena noč! / Werner Thuswaldner ; ilustriral Robert Ingpen ; [prevod Jerneja Planinšek Žlof]. - Celje ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Stille Nacht! Heilige Nacht!. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-278-417-1 : 17,50 EUR

821.112.2(436)-93-32

COBISS.SI-ID 297032192

731.

VAVPETIČ, Jasna
    Belina / napisala Jasna Vavpetič ; ilustrirala Lena Vozlič. - Gozd Martuljek : samozal., 2018 (Ljubljana : Itagraf). - [35] str. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD

Potiskane spojne strani

ISBN 978-961-288-857-2

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297167616

732.

VAVPETIČ, Jasna
    Prebrisana zima / Jasna Vavpetič ; ilustrirala Kiki Klimt. - 1. izd. - Kranj : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-288-875-6 : 19,50 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 297248512

733.

VIDMAR, Karmen, 1964-
    Bi prišli na Bled? / Karmen Vidmar, Goran Gorjup. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2019. - [52] str. : barvne ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-7062-02-1 : 25 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 298812672

734.

VOLF Hribar, Darija
    Divje živali : poišči me! / [Darija Volf Hribar ; fotografije Shutterstock]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Grafenauer, 2018] ([natisnjeno v Sloveniji]). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 x 17 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Knjiga zloženka

ISBN 978-961-6864-37-4 : 5,90 EUR

087.5
59(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296572672

735.

VOLF Hribar, Darija
    Živali na kmetiji / [Darija Volf Hribar ; fotografije Shutterstock]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Grafenauer, 2018] ([natisnjeno v Sloveniji]). - 1 kartonka ([8] str.) : ilustr. ; 15 x 17 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Knjiga zloženka

ISBN 978-961-6864-36-7 : 5,90 EUR

087.5
636.1/.9(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296572416

736.

ZAGORSKI, Cvetko
    Pika / Cvetko Zagorski ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 457)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5245-3 : 14,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 295341056O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET

737.

BLYTON, Enid
    Skrivnih sedem. Dobro opravljeno, Skrivnih sedem! / Enid Blyton ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 125 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Skrivnih sedem ; 3)

Prevod dela: The secret seven. Well done, secret seven. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 124

ISBN 978-961-275-203-3 : 16,90 EUR

821.111-93-312.4

COBISS.SI-ID 298314240

738.

CAPRIA, Carolina
    Tri vohunke v tekmi za mis / Cat Le Blanc ; [ilustracije Nicoletta Baldari ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 105 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Čebelja četa ; 1)

Prevod dela: Tre spie per una miss. - Tisk po naročilu. - Cat Le Blanc je skupni psevdonim avtoric Carolina Capra in Mariella Martucci

ISBN 978-961-00-4028-6 : 11,90 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 298240256

739.

CIRICI, David
    Mahko / David Cirici ; [prevod Marjeta Prelesnik Drozg ; ilustracije Esther Burgueño]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 119 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Molsa. - 400 izv. - Pogumno po Mahkovih stopinjah / Igor Saksida: str. 99-103. - Branje za boljše znanje: str. 107-119. - O avtorju in ilustratorki na zadnjem zavihku ov. - Edebe Prize, 2013. - Un libro per l'ambiente Award, 2016. - Strega Prize for Children's Literature, 2017. - Cento Prize - nagrada za otroško literaturo, 2017

ISBN 978-961-6882-45-3 : 18,90 EUR

821.134.1-93-322.9
821.134.1.09(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 297238272

740.

DAHL, Roald
    Bine in milinci / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Billy and the minpins. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [110]

ISBN 978-961-01-5254-5 : 19,99 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 296328960

741.

DAHL, Roald
    VDV : Veliki dobrodušni velikan / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Ljubljana : Sanje, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 212 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The BFG. - Potiskan zadnji spojni list. - Broš. izd. meri 20 cm. - O avtorju: str. [215]

ISBN 978-961-274-445-8 (broš.) : 12,95 EUR
ISBN 978-961-274-446-5 (trda vezava) : 17,95 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 285044736

742.

GERG, Franz
    Maks in Lučka pri starih civilizacijah / narisal Franz Gerg ; [besedilo stripa napisali Monika Sattrasai ... [et al.] ; podatki o civilizacijah Christa Pöppelman ; prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Max & Luzie bei den alten Völkern. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-5124-1 : 19,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 294234368

743.

JANIKOVSZKY, Éva
    Pred ogledalom : najstnikov monolog / Éva Janikovszky ; z ilustracijami Tiborja Kárpátija ; [prevod Maja Likar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: A tükör előtt. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-318-7 : 23,95 EUR

821.511.141-93-32

COBISS.SI-ID 296720384

744.

JELUŠIČ, Aleksandra
    Računajte na nas : roman / Aleksandra Jelušič. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2019. - 251 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu

ISBN 978-961-94524-9-3

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 96128001

745.

JERANT, Frančišek
    Taja in jaz, njen hišni ljubljenček / [[besedilo], foto] Aco Jerant. - Ljubljana : Salve, 2018. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-211-985-0 : 7 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 297296896

746.

KARLSSON, Ellen
    Špagica, ptiček in jaz / [besedilo] Ellen Karlsson in [ilustracije] Eva Lindström ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 117 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Snöret, fågeln och jag. - 500 izv. - Nagrada August za ilustracije in nagrada Hans Christian Andersen

ISBN 978-961-6994-50-7 : 23,95 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 297277184

747.

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Hišulja pod oblaki / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2018 (Maribor : Evrografis). - 155 str. : ilustr. ; 23 cm

Nobena stvar ni črno-bela / Marta Keržan: str. 152-155. - 400 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-6-4 : 27,50 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 297197312

748.

KUYPER, Sjoerd
    Nožič / Sjoerd Kuyper ; z ilustracijami Alice Hoogstad ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 140 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Het zakmes. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-53-8 : 25,99 EUR

821.112.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 298345216

749.

LIN, Grace
    Kjer se Gora dotika Lune / Grace Lin ; prevedla Nika Knez. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 193 str. ; 22 cm

Prevod dela: Where the mountain meets the moon. - 500 izv. - Beseda avtorice: str. 192-193. - Bibliografija: str. [194-195]

ISBN 978-961-278-420-1 : 20 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 297527040

750.

MORPURGO, Michael
    Črna kraljica / Michael Morpurgo ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Brigita Orel]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 90 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Black queen. - 700 izv. - O avtorju: str. [92]

ISBN 978-961-272-320-0 : 25,95 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 296767744

751.

MUSTER, Miki
    Za očetom / narisal Miki Muster ; napisal Janez Trnovc. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2018 ([Ljubljana] : Demat : Belin grafika). - 96 str. : ilustr. ; 17 x 28 cm

200 izv. trde vezave, 200 izv. broš.

ISBN 978-961-94284-5-0 (trda vezava, Buch) : 25 EUR
ISBN 978-961-94284-4-3 (broš., Buch)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296108032

752.

NILSSON, Frida
    Jaz in Gorila / Frida Nilsson ; ilustrirala Lotta Geffenblad ; prevedla Alexandra Natalie Zaleznik. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 ([Ljubljana] : Belin grafika). - 121 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Apstjärnan. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [123]

ISBN 978-961-7026-68-9 : 17,90 EUR

821.113.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 95507457

753.

OHLSSON, Kristina
    Stekleni otroci / Kristina Ohlsson ; prevedla Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 167 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriki)

Prevod dela: Glasbarnen. - 650 izv. - O avtorici: str. 167

ISBN 978-961-272-326-2 : 27,95 EUR

821.113.6-93-312.4

COBISS.SI-ID 298073344

754.

PETEK Levokov, Milan
    Lov za templjarskim zakladom / Milan Petek - Levokov ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 258 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 345)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.400 izv.

ISBN 978-961-01-5239-2 : 27,99 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 297368064

755.

POTOČNIK, Karin
    Lanica : #purica #dogodivščine / Karin Potočnik ; ilustratorka Kristina Krhin. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 72 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-7026-40-5 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 94076161

756.

RIBEIRO, João Manuel de Oliveira, 1968-
    Moj dedek, kralj majhnih stvari / João Manuel Ribeiro ; ilustracije Catarina Pinto ; prevedla Mojca Medvedšek. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 97 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Meu avô, rei de coisa pouca. - 500 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-60-4 : 20,00 EUR

821.134.3-93-32

COBISS.SI-ID 296751872

757.

RIDDELL, Chris
    Otilija in škrlatni lisjak / [besedilo in ilustracije] Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 175 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline and the purple fox. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-13-4 : 23,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 296708864

758.

SKUBIC, Andrej E.
    Telefon ali Tisoč stvari / Andrej E. Skubic ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 37 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5248-4 : 17,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 295770880

759.

SMITH, James, 1975-
    Samo Zguba. Še vedno nisem zguba / vejice postavil Jim Smith ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 238 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: I am still not a loser. - Velike tiskane črke. - Tiskano po naročilu. - O postavljavcu vejic: str. [240]

ISBN 978-961-00-3964-8 (trda vezava) : 28,90 EUR
ISBN 978-961-00-3965-5 (broš.)

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 297289984

760.

SUHODOLČAN, Primož
    Ranta in košarkatorji / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 137 str. : ilustr. ; 22 cm

3.000 izv. - Pozor, spremna beseda! / Igor Saksida: str. 125-135

ISBN 978-961-275-204-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-311.2
821.163.6.09Suhodolčan P.

COBISS.SI-ID 298529792

761.

SUSIC, Mira
    Čudni gosti / Mira Sušić ; ilustrirala Jelena Lasan. - Ljubljana : Ekslibris, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 165 str. : ilustr. ; 23 cm

120 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6838-92-4 : 19 EUR

821.163.6-93-312.9

COBISS.SI-ID 296995840

762.

VILČNIK, Rok
    Vsakomur nekaj manjka : otroška gledališka igra / Rokgre ; spremna beseda in ilustracije Nina Šulin. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lutkovni oder ; knj. 9)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Lutkovna izvedba otroške gledališke igre Vsakomur nekaj manjka / Nina Šulin: str. 29-40

ISBN 978-961-220-121-0 : 17 EUR

821.163.6-93-2

COBISS.SI-ID 95315201

763.

VOLČANJK, Nina
    Zalin svet : priporčnik za razumevanje dosleksije / [besedilo, ilustracije] Nina Volčanjk. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2019. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv. - Spremna beseda: str. 53-54

ISBN 978-961-7062-03-8 : 25 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 298938368

764.

WALLIAMS, David, 1971-
    Dedkov veliki pobeg / David Walliams ; ilustriral Tony Ross ; prevedel Milan Dekleva. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 461 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Grandpa's great escape. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5150-0 : 22,98 EUR

821.111-93-7

COBISS.SI-ID 297024000

765.

WATTERSON, Bill
    Ves čas se kaj dogaja : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevod Alenka Moder Saje]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 175 str. : ilustr. ; 23 x 30 cm

Prevod dela: Calvin and Hobbes. The days are just packed. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-501-7 : 19,99 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296420864

766.

ZUPAN, Dim
    Skrivni svet malih zverinic / Dim Zupan in Janja Plazar ; [ilustracije Miha Hančič ; fotografije Janja Plazar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 22 cm

700 str. - Nekaj o avtorju Dimu Zupanu, kot ga vidi Janja Plazar: str. 163-164. - Nekaj o avtorici Janji Plazar, kot jo vidi Dim Zupan: str. 165-166. - Knjigi na pot / Marina Dermastia, Igor Saksida: str. 167-168. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-327-9

821.163.6-93-312.9
579.8(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298297344O KOT O KOTIČEK ZA STARŠE

767.

    POGLED : oglasna priloga za starše. - (maj 2007)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007- . - 25 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

050

COBISS.SI-ID 65897985O LJU O LJUDSKO SLOVSTVO

768.

    ČUDEŽNE pravljice slovenskih pokrajin : čarobni svet princev in vilincev / [izbor in priredba besedila] Monika Kropej Telban, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej Telban ; ilustracije Anita Pertoci]. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2018. - 99 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Čudežne pravljice slovenskih pokrajin / Monika Kropej Telban: str. 5-9

ISBN 978-961-261-489-8 : 24,99 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 294123776O NAR O NARAVA

769.

CALLERY, Sean, 1960-
    Dinozavri v 30 sekundah / Sean Callery ; ilustracije Sam Hubbard ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Dinosaurs in 30 seconds. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 92. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0519-1

56:598.192(02.053.2)
598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296461312

770.

CANAVAN, Roger
    Ne bi hotel živeti brez bakterij! / napisal Roger Canavan ; ilustriral Mark Bergin ; serijo zasnoval David Salariya ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldnʼt want to live without bacteria!. - 500 izv. - O avtorju: str. 2. - Kazalo

ISBN 978-961-7052-23-7 (trda vezava) : 17,95 EUR

579.8(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95115265

771.

FARNDON, John
    Planet Zemlja : vse, kar bi morali vedeti / John Farndon ; [ilustracije] Tim Hutchinson ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Stuff you should know about planet Earth. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3898-6 : 12,99 EUR

55(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296172544

772.

GRAJKOWSKI, Wojciech
    Drevesa / [besedilo] Wojciech Grajkowski ; [ilustracije] Piotr Socha ; prevedla Staša Pavlović. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Poljskem). - XXXIV str. : ilustr. ; 38 cm

Prevod dela: Drzewa. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5368-9 : 29,99 Eur

582.091(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297676032

773.

PIPE, Jim, 1966-
    Ne bi hotel živeti brez dreves! / napisal Jim Pipe ; ilustriral Mark Bergin ; serijo zasnoval David Salariya ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 36 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldnʼt want to live without trees!. - 500 izv. - O avtorju: str. 6. - Kazalo

ISBN 978-961-7052-25-1 (trda vezava) : 17,95 EUR

582.091(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95116289

774.

    PTIČJA pesem : odkrijte zvoke in značilnosti naših najbolj splošno razširjenih ptic / [prevedel Marko Bogataj]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka (23 str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Bird song. - 3.000 izv. - Kartonka je opremljena z gumbi za zvočne efekte

ISBN 978-961-00-3825-2 : 14,99 EUR

598.2(497.4)(02.053.2)
591.582:598.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295113984O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET

775.

BAN, Tatjana
    Otrok ustvarja. Jami njam! / [napisala, fotografija in ilustracija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 39 str. : ilustr. ; 17 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94489-5-3 : 26 EUR

641.55(083.12)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298923776

776.

BARTÍKOVÁ, Petra
    Kako živali spijo / besedilo Petra Bartíková ; ilustracije Katarína Macurová ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 27 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: How animals sleep. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-251-448-8 : 14,99 EUR

591.5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296954880

777.

FOUGÈRE, Isabelle, 1968-
    Povej mi!. Kako? / Isabelle Fougère ; [ilustracije Julien Akita ... [et al.] ; prevedla Maja Bajželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 107 str., [3] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 21 cm. - (Povej mi!)

Prevod dela: Dis-moi!. Comment?. - Na nasl. str. tudi: Najljubša knjiga za male radovedneže. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5057-2 : 24,99 Eur

030(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293826816

778.

HANÁČKOVÁ, Pavla
    Težka vprašanja bistrega Jana : iskriva knjiga z interaktivnimi elementi / [napisali Pavla Hanáčková in Tereza Makovská ; ilustrirala Inna Chernyak ; prevedel Jure Šešet]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 17 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The tricky questions of Smartie Joey. - Ov. nasl. - Avtorici navedeni na zadnji str. ov. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3843-6 : 12,99 EUR

088(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295355136

779.

HANÁČKOVÁ, Pavla
    Zagonetna vprašanja radovedne Maje : iskriva knjiga z interaktivnimi elementi / [napisali Pavla Hanáčková in Tereza Makovská ; ilustrirala Inna Chernyak ; prevedla Maja Prevolnik]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 17 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The tricky questions of Prier Maya. - Ov. nasl. - Avtorici navedeni na zadnji str. ov. - 3.000 izv. - Knjiga z zavihki

ISBN 978-961-00-3844-3 : 12,99 EUR

088(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295355392

780.

MARX, Jonny
    Kje je samorog? : [čarobna knjiga skrivalnic] / Jonny Marx in Sophie Schrey ; ilustracije Paul Moran ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [48] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Where's the unicorn?. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5412-9 : 8,99 EUR

793.7(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 298632704

781.

    MOGOČNA vozila : s totalno enkratnimi stranmi in zavihki, polnimi dejstev / [prevedel Marko Bogataj]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: My book of mighty machines. - Ov. nasl. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv. - Prevajalec naveden v CIP-u

ISBN 978-961-00-3808-5 : 9,99 EUR

629(02.053.2)

COBISS.SI-ID 294864128

782.

    NEVERJETNE živali : s totalno enkratnimi stranmi in zavihki, polnimi dejstev / [prevedel Marko Bogataj]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([21] str.) : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My book of amazing animals. - Prevajalec naveden v CIP-u. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3806-1 : 9,99 EUR

591.5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 294863616

783.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Uuuu! Dobra knjiga! / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Potiskani notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6976-68-8 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32
025.45UDC(02.053.2)

COBISS.SI-ID 295748096

784.

    PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - Št. 1 (jesen 2006)- . - Ljubljana : Allegro, 2006- . - 27 cm

Četrtletnik

ISSN 1854-6080 = Prostočasnik

379.826

COBISS.SI-ID 2682259

785.

RŮŽIČKA, Oldřich
    Viteški grad / [tekst Oldřich Růžička ; ilustracije Jan Klimeš ; prevedla Aleša Koncut]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 1 kartonka ([22] str.) : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Knight's castle. - 1.000 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-7034-18-9 : 16,90 EUR

94(4)"04/14"(02.053.2)
728.81(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 293346560

786.

RŮŽIČKA, Oldřich
    Zaklad Šepajočega Jaka / [tekst Oldřich Růžička ; ilustracije Pavla Kleinová, Tomáš Tůma ; prevedla Aleša Koncut]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 1 kartonka ([20] str.) : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: The treasure of Hopalong Jack. - 1.000 izv. - Nasl. naveden na sprednji notr. str. ov. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-7034-17-2 : 16,90 EUR

656.6.086.2(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 293346816

787.

    STRAŠNI dinozavri : s totalno enkratnimi stranmi in zavihki, polnimi dejstev / [prevedel Marko Bogataj]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila, 2018] ([natisnjeno na Kitajskem]). - 1 kartonka ([21] str.) : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: My book of deadly dinosaurs. - Prevajalec naveden v CIP-u. - Knjiga z zavihki. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-00-3807-8 : 9,99 EUR

598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 294863872

788.

VUKMIR, Andreja
    Diham / Andreja Vukmir Brenčič ; [fotografije Andrej Kek ; ilustracije Maša Debevc]. - 1. izd. - Domžale : Družinski in terapevtski center Pogled, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - [38] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Čuječnost za otroke)

1.500 izv. - O avtorjih: str. 38. - Spremna beseda / Andreja Vukmir Brenčič: str. 3

ISBN 978-961-93462-5-9 : 24,00 EUR

159.922.72(035)

COBISS.SI-ID 297646336O PRO O PROSTI ČAS

789.

    KVIZ za bistre glave. 6-7 let : [175 vprašanj v 5 kategorijah s peščeno uro] / [besedilo Patrick David ... [et al.] ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [76] str. : ilustr. ; 9 x 22 cm + 1 peščena ura

Prevod dela: Mes quiz malins. 6-7 ans. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu

ISBN 978-961-00-3911-2

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296331008

790.

    KVIZ za bistre glave. 7-8 let : [175 vprašanj v 5 kategorijah s peščeno uro] / [besedilo Patrick David ... [et al.] ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [76] str. : ilustr. ; 9 x 22 cm + 1 peščena ura

Prevod dela: Mes quiz malins. 7-8 ans. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu

ISBN 978-961-00-3912-9

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296331520

791.

    KVIZ za bistre glave. 8-9 let : [175 vprašanj v 5 kategorijah s peščeno uro] / [besedilo Patrick David ... [et al.] ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [76] str. : ilustr. ; 9 x 22 cm + 1 peščena ura

Prevod dela: Mes quiz malins. 8-9 ans. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu

ISBN 978-961-00-3913-6

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296454144

792.

    KVIZ za bistre glave. 9-10 let : [175 vprašanj v 5 kategorijah s peščeno uro] / [besedilo Patrick David ... [et al.] ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - [76] str. : ilustr. ; 9 x 22 cm + 1 peščena ura

Prevod dela: Mes quiz malins. 9-10 ans. - 3.000 izv. - Ov. nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu

ISBN 978-961-00-3914-3

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296454400

793.

LESKOVŠEK Lasetzky, Petra
    An ban pet podgan : priročnik klasičnih otroških iger / Petra Leskovšek Lasetzky ; [fotografije Petra Leskovšek Lasetzky in Jernej Leskovšek]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 66 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7026-56-6 : 15,90 EUR

793.5 /.7(035)(02.053.2)
796.11(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95108865

794.

MOORE, Gareth, 25.4.1975-
    Miselne igre za brihtne otroke / [uganke sestavil Gareth Moore ; ilustracije Chris Dickason ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - [190] str. : ilustr. ; 20 cm

1.500 izv. - Na ov. tudi: 101 uganka za urjenje možganov. - Avtor naveden na vzpor. nasl. str.

ISBN 978-961-01-5329-0 : 11,99 EUR

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297331200O TEH O TEHNIKA

795.

GRAHAM, Ian, 1953-
    Ne bi hotel živeti brez elektrike! / napisal Ian Graham ; ilustriral Rory Walker ; serijo zasnoval David Salariya ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 32 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: You wouldnʼt want to live without electricity!. - 500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7052-24-4 (trda vezava) : 17,95 EUR

621.3(02.053.2)

COBISS.SI-ID 95116033

796.

JACKSON, Tom, 1972-
    Inženirstvo : ilustrirana zgodovina inženirstva od starodavnih veščin do moderne tehnologije / [avtorji] Tom Jackson, Tim Harris in Robert Snedden ; uredil Tom Jackson ; [prevod Urška Pajer]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 zgibanka

Prevod dela: Engineering. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 140. - Kazalo

ISBN 978-961-251-449-5 : 29,99 EUR

62(091)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296996096O TUJ O TUJI JEZIKI

797.

ALEGRE Palazón, Cristina M.
    Haciendo Camino [Dva medija] / Cristina M. Alegre Palazón ; ilustraciones de Giovanni Lombardi. - 1.a ed. - Génova : Cideb, 2018. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Leer y aprender. Nivel primero : A1)

ISBN 978-88-530-1730-7 (knj. + CD)

811.134.2'24(075)
821.134.2-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 1115107934

798.

    BEAUTY and the beast / re-told by Caroline Laidlaw. - Harlow : Pearson Education, 2013. - 24 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pearson English kids readers. Level 3, Starters)

Na vrhu nasl. str.: Disney Princess. - Level 3, 600 headwords, Starters --> zadnja str. ov. - "American English" --> zadnja str. ov. - 2. stopnja

ISBN 978-1-4082-8862-7

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23339314

799.

BEDDALL, Fiona
    A history of Britain / Fiona Beddall ; [maps by Martin Sanders]. - Harlow : Pearson Education, 2008. - V, 41 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 3)

"Level 3, 1200 headwords, CEFR A2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-8187-6

94(410)(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 512090991

800.

BEHNKE, Andrea
    Abenteuer am Meer / von Andrea Behnke ; illustriert von Stefan Bachmann. - 1. Aufl., 1. Druck. - Berlin : Cornelsen, 2018. - 55 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Die junge DaF Bibliothek. A2/B1)

ISBN 978-3-06-120862-2

821.112.2-93-32
811.112.2

COBISS.SI-ID 23150901

801.

BLADON, Rachel
    King Arthur and the sword / retold by Rachel Bladon ; illustrated by Andy Catling. - Oxford : Oxford University Press, 2015 (printed in China). - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Classic tales. Level 2)

1. stopnja

ISBN 978-0-19-423989-9 (book)
ISBN 978-0-19-410819-5 (e-book)
ISBN 978-0-19-423995-0 (activity book and play)
ISBN 978-0-19-401430-4 (audio pack)

821.111-93-34(0.046.6)

COBISS.SI-ID 512092015

802.

BLADON, Rachel
    The magpie and the milk / retold by Rachel Bladon ; illustrated by Alida Massari. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Classic tales. Level 1)

ISBN 978-0-19-423988-2 (book)
ISBN 978-0-19-410804-1 (e-book)
ISBN 978-0-19-423994-3 (activity book and play)
ISBN 978-0-19-400474-9 (audio pack)

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 512091759

803.

BLANCK, Ulf
    Die Piratenbande / von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer ; Illustriert von Jan Saße. - 1. Aufl. - Stuttgart : Kosmos, cop. 2017. - 63 str. : ilustr ; 23 cm. - (Bücherhelden. 2. Klasse) (Die drei ??? Kids)

Ilustr. in tekst na spojnih listih

ISBN 978-3-440-15699-5

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 16932242

804.

BLANCK, Ulf
    Vorsicht, Zaubertinte! / von Ulf Blanck und Boris Pfeiffer ; illustriert von Kim Schmidt. - 1. Aufl. - Stuttgart : Kosmos, cop. 2017. - 63 str. : ilustr ; 23 cm. - (Bücherhelden. 2. Klasse) (Die drei ??? Kids)

Ilustr. in tekst na spojnih listih

ISBN 978-3-440-15343-7

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 16931986

805.

BRANDAU, Nicole
    Mein Sport / [von Nicole Brandau und Stefanie Drecktrah ; Illustration Achim Schulte ; Fotos fotolia.com]. - 3. Aufl. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 16 str. : ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Lesestart mit Eberhart : Lesen lernen mit Silben. Lesestufe 1)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-3-619-04429-0

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 23149365

806.

BRANDAU, Nicole
    Meine Familie / [von Nicole Brandau und Stefanie Drecktrah ; Illustrationen Achim Schulte, Heike Treiber]. - 3. Aufl. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 16 str. : ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Lesestart mit Eberhart : Lesen lernen mit Silben. Lesestufe 1)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-3-619-04426-9

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 1115126110

807.

BRANDAU, Nicole
    Wo ist Helga? / [von Nicole Brandau und Stefanie Drecktrah ; Illustration Boris Braun]. - 1. Aufl. - Offenburg : Mildenberger, 2014. - 16 str. : ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Lesestart mit Eberhart : Lesen lernen mit Silben. Lesestufe 2)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-3-619-04434-4

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 23149877

808.

CERVANTES Saavedra, Miguel de
    Don Quijote de La Mancha [Dva medija] / Miguel de Cervantes ; adaptación didáctica y actividades de Flavia Bocchio Ramazio ; ilustraciones de Paolo D'Altan. - 1a ed. - Génova : Cideb, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Leer y aprender. Nivel segundo : A2)

ISBN 978-88-530-1729-1 (knj. + CD)

811.134.2'24(075)
821.134.2-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 528179225

809.

COLLINS, Anne, 25.6.1952-
    Jemma's jungle adventure / Anne Collins ; illustrated by Cherie Zamazing. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level two)

"CEFR A2-B1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-424565-4 (book)
ISBN 978-0-19-424561-6 (book and multiROM pack)

811.111'24(076)
821.111-93-322(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1840822

810.

CROOK, Marie
    The emperor and the nightingale / re-told by Marie Crook ; [illustrations by Angus McBride]. - Harlow : Pearson Education, 2000. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English story readers. Level 4)

Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-1-2922-4015-2

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24014898

811.

DAHL, Roald
    James and the giant peach / Roald Dahl ; re-told by Jocelyn Potter. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2014. - 40 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pearson English kids readers. Level 6)

"Level 6, 1200 headwords" --> zadnja str. ov. - 3. stopnja

ISBN 978-1-4479-3137-9

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24014130

812.

DEGNAN-Veness, Coleen
    Farmer Carl : look at the story / story by Coleen Degnan-Veness ; illustrated by Chris Jevons. - London : Ladybird Books, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Starter B)

"Starter A and B, Pre-A1, 50-100 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-28341-7

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24008754

813.

DEGNAN-Veness, Coleen
    Gus is hot! : look at the story / story by Coleen Degnan-Veness ; illustrated by Chris Jevons. - London : Ladybird Books, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Starter B)

"Starter A and B, Pre-A1, 50-100 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-29914-2

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24008498

814.

DEGNAN-Veness, Coleen
    Ice island adventure / written by Coleen Degnan-Veness ; [illustrations Phil Littler]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2014. - 32 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pearson English kids readers. Level 5)

"Level 5, 1000 headwords, Movers" --> zadnja str. ov. - Na vrhu ov.: Poptropica English. - 3. stopnja

ISBN 978-1-4082-8844-3

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 8926904

815.

DEGNAN-Veness, Coleen
    The talent show / [text adapted by Coleen Degnan-Veness ; illustrated by Ryan Wheatcroft]. - London : Ladybird Books, 2017. - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 3)

Avtorica navedena v kolofonu. - "A1+, YLE movers, 300-600 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-29859-6

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24007730

816.

DEGNAN-Veness, Coleen
    Ted in bed : look at the story / story by Coleen Degnan-Veness ; illustrated by Chris Jevons. - UK [i. e. London] [etc.] : Ladybird Books, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Starter A)

"Starter A and B, Pre-A1, 50-100 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-28342-4

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24009010

817.

DEGNAN-Veness, Coleen
    The zoo : look at the story / story by Coleen Degnan-Veness ; illustrated by Ian Cunliffe. - London : Ladybird Books, 2017. - 31 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Starter A)

"Starter A and B, Pre-A1, 50-100 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-28346-2

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24009266

818.

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
    A scandal in Bohemia / Arthur Conan Doyle ; retold by Ronald Holt ; [illustrations by Linda Clark]. - Harlow : Pearson Education, 2008. - VII, 87 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 3)

"Level 3, 1200 headwords, A2+" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov. - "Audio CD pack also available" --> zadnja str. ov

ISBN 978-1-4058-6233-2

811.111(075)=111
821.111-312.4(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1113750878

819.

ERDMANN, Bettina
    Frosty, der Schneemann / [Text und Idee Bettina Erdmann ; Illustrationen Katrin Gaida]. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 21 str. : ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Zeit für Geschichten ; Heft 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-3-619-14360-3

821.112.2-93-34=112.2

COBISS.SI-ID 23150389

820.

ERDMANN, Bettina
    Simon, das Schaf / [Text und Idee Bettina Erdmann ; Illustrationen Katrin Gaida]. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 19 str. : ilustr. ; 14 x 15 cm. - (Zeit für Geschichten ; Heft 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov.

ISBN 978-3-619-14361-0

821.112.2-93-34=112.2

COBISS.SI-ID 23150645

821.

ESCOTT, John
    The big story / John Escott ; illustrated by Dylan Gibson. - 14th printing. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 51 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level Starter)

"Level Starter, 250 headwords, CEFR A1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-424710-8 (knj.)
ISBN 978-0-19-424674-3 (knj. in CD-ROM)

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23181877

822.

ESCOTT, John
    The missing coins / John Escott ; [illustrations by Julie Dodd]. - Harlow : Pearson Education, 2008. - 16 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD. - (Pearson English readers. Level 1)

Ov. nasl. - "Level 1, 300 headwords, A1" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-7668-1
ISBN 978-1-4058-7814-2 (CD pack)

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23340594

823.

FOSTER, Mark
    Orca / [text by] Phillip Burrows and [illustrations by] Mark Foster. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. - 40 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Starter, Thriller & adventure)

About the authors: str. 34. - Activities: str. 29-33

ISBN 978-0-19-423424-5

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 512014191

824.

GEATCHES, Hazel
    Grimlock stops the Decepticons / [adapted by Hazel Geatches]. - London : Ladybird Books, 2018. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 2, A1, YLE movers, 200-300 words" --> zadnja str. ov. - Na ov. tudi: Transformers, robots in disguise. - 1. stopnja. - Activities: str. 30-47

ISBN 978-0-241-31954-3

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24007986

825.

GEORGE, Bobby
    My first book of patterns / by Bobby & June George ; art by Boyoun Kim. - Reprinted. - London : Phaidon press, 2018. - 1 kartonka ([62] str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-0-7148-7249-0

087.5

COBISS.SI-ID 13230749

826.

GILBERT, Harry
    The year of sharing / Harry Gilbert ; [illustrated by Gerry Grace]. - Oxford : Oxford university press, 2008 (printed in Spain). - 56 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library ; Stage 2)

Glossary: str. 41-42

ISBN 978-0-19-479077-2

821.111-32=111

COBISS.SI-ID 18800183

827.

GILLINGHAM, Sara
    Boats are busy / [text and illustrations] Sara Gillingham. - Board Book ed. - London : Phaidon press, 2018. - 1 kartonka ([34] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-0-7148-7671-9

087.5=111

COBISS.SI-ID 13231005

828.

GODFREY, Rachel
    Deserts / [written by Rachel Godfrey]. - London : Ladybird Books, 2018. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Level 1, Pre-A1, YLE starters, 100-200 words" --> zadnja str. ov. - Na nasl. str. tudi: Inspired by BBC Earth TV series and developed with input from BBC Earth natural history specialists. - Activities: str. 28-47

ISBN 978-0-241-31608-5

574.1(252)(02.053.2)=111
911.5(252)=111
811.111

COBISS.SI-ID 23071797

829.

GODFREY, Rachel
    Ice worlds / [written by Rachel Godfrey]. - London : Ladybird Books, 2018. - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 3)

Avtorica navedena v kolofonu. - Activities: str. 44-63. - Na nasl. str. tudi: Inspired by BBC Earth TV series and developed with input from BBC Earth natural history specialists. - "Level 3, A1+, YLE movers, 300-600 words" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-31957-4

591.9(98/99)(0.053.2)=111
811.111

COBISS.SI-ID 23072053

830.

GODFREY, Rachel
    Mountains / [written by Rachel Godfrey]. - London : Ladybird Books, 2018. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Avtorica navedena v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Inspired by BBC Earth TV series and developed with input from BBC Earth natural history specialists. - "Level 2, A1, YLE Movers, 200-300 words" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja. - Activities: str. 28-47

ISBN 978-0-241-31948-2

502(23)(02.053.2)(0.046.6)=111
591.9(23)(02.053.2)(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 16901778

831.

GONZÁLES Hortelano, Elena
    El baile de disfraces / Elena G. Hortelano ; ilustradora Estrella Fages. - 1.a ed., 3.a impresión. - Madrid : Edelsa, 2017. - 16 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Serie Colega lee. Nivel 1 : serie azul)

Ov. nasl.

ISBN 978-84-7711-644-8

821.134.2-93-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 1115071582

832.

GONZÁLES Hortelano, Elena
    La bici-taxi / Elena G. Hortelano ; ilustradora Estrella Fages. - 1.a ed., 4.a impresión. - Madrid : Edelsa, 2017. - 16 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Serie Colega lee. Nivel 2 : serie verde)

Ov. nasl.

ISBN 978-84-7711-647-9

821.134.2-93-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 1115071326

833.

GONZÁLES Hortelano, Elena
    Un caso de cine / [autora Elena Gonzáles Hortelano ; ilustradora Ángeles Peinador]. - 1.a ed. - Madrid : Edelsa, 2012. - 32 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Serie Colega lee. Nivel 4 : serie naranja)

Avtorica navedena na hrbtu nasl. str.

ISBN 978-84-7711-989-0

821.134.2-93-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 1115071838

834.

GONZÁLES Hortelano, Elena
    El espíritu de la montaña / [autora Elena Gonzáles Hortelano ; ilustradora Ángeles Peinador]. - 1.a ed., 3.a impresión. - Madrid : Edelsa, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Serie Colega lee. Nivel 4 : serie naranja)

Avtorica navedena na hrbtu nasl. str.

ISBN 978-84-7711-987-6

821.134.2-93-32(0.046.6)=134.2

COBISS.SI-ID 1115072094

835.

GOUROUNAS, Jean
    Something's fishy / Jean Gourounas. - London ; New York : Phaidon Press, cop. 2017. - [36] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Alors, ça mord?. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-0-7148-7531-6

821.133.1-93-34

COBISS.SI-ID 9311633

836.

GRAY, Clare
    Stories of courage / Clare Gray ; [illustrations by Enrique Flores]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2007. - IV, 44 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 3)

"Level 3, 1200 headwords, A2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4479-6760-6

811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24012338

837.

GRIMM, Sandra
    Piratengeschichten / Sandra Grimm ; illustriert von Ines Rarisch. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2017. - 59 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 f. z nalepkami. - (Leselöwen. 2. Klasse)

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici in ilustratorki: str. [60]

ISBN 978-3-7855-8604-4

821.112.2-93-34=112.2

COBISS.SI-ID 528174873

838.

HANAUER, Michaela
    Rennfahrergeschichten / Michaela Hanauer ; illustriert von Lisa Althaus. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2014. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Lesetiger. 3. Lesestufe) (Leselöwen)

O avtorici in ilustratorki: str. [44]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-3-7855-7707-3

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 23150133

839.

HECTOR, Christian
    Die Wikinger kommen! : Comic / [Autor Christian Hector ; Illustrationen Comicon]. - Stuttgart : Kosmos, cop. 2018. - 95 str. : ilustr ; 28 cm. - (Die drei ??? Kids)

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-440-15912-5 (broš.)

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 15139479

840.

HOPKINS, Andy
    Journey through Arabia / Andy Hopkins ; [illustrations by Ollie Cuthbertson]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - IV, 44 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 2)

"Level 2, 600 headwords, A2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-292-19600-8

811.111(02.053.2)=111
821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24016946

841.

KLEIN, Martin, 1962-
    Zwei bei der Polizei / Martin Klein ; mit Bildern von Katharina Wieker. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, 2017. - 43 str. : ilustr ; 23 cm + 1 kazalka z rešitvami. - (Leseprofi. 1. Klasse / Duden)

Ilustr. in tekst na spojnih listih

ISBN 978-3-7373-3286-6

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 16931474

842.

    MAKING music / [illustrations Marek Jagucki]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 15 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Pearson English kids readers. Level 1)

Ov. nasl. - "Level 1, 200 headwords" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4082-8821-4

811.111'24(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 23337522

843.

MARSHALL, James Vance, 1924-
    The rainbow serpent and other stories / James Vance Marshall ; retold by Paul Shipton ; [illustrations by Fátima Garcia]. - Harlow : Pearson Education, 2008. - 22 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 1)

"Level 1, 300 headwords, A1" --> zadnja str. ov. - "British English" --> zadnja str. ov. - Potiskana prva notr. str. ov.

ISBN 978-1-292-16257-7

811.111(94)-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1113736798

844.

MCILVAIN, Audrey
    Little Red Riding Hood / [retold by Audrey McIlvain ; illustrated by John Lupton]. - Harlow : Pearson Education, 2000. - 15 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pearson English story readers. Level 2)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-1-2922-4001-5

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24017458

845.

MCILVAIN, Audrey
    The snow queen / re-told by Audrey McIlvain ; [illustrations by Claire Mumford]. - Harlow : Pearson Education, 2000. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English story readers. Level 4)

Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-1-2922-4019-0

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24014386

846.

PITTS, Sorrel
    The enormous turnip / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Richard Johnson]. - UK [etc.] : Ladybird Books, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 1)

Avtorica navedena v kolofonu. - "Pre A1, YLE starters, 100-200 headwords" --> zadnja str. ov. - Activities: str. 28-47

ISBN 978-0-241-25408-0

821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24008242

847.

PITTS, Sorrel
    Great buildings / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Stephen Millership]. - London : Ladybird Books, 2017. - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 3)

Avtorica navedena v kolofonu. - "A1, YLE movers, 300-600 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-241-28400-1

72(100)(02.053.2)=111
912.44(100)(02.053.2)=111
821.111-93-32(0.046.6)=111
811.111(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 23130418

848.

PITTS, Sorrel
    We can help! / [text adapted by Sorrel Pitts ; illustrated by Joelle Driedemyi]. - [London etc.] : Ladybird Books, 2017. - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ladybird readers. Level 2)

Activities: str. 28-47. - "Level 2, A1, YLE movers, 200 - 300 headwords" --> zadnja str. ov. - Stopnja 1

ISBN 978-0-241-28367-7 : 5,70 EUR

614.88(02.053.2)(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 23129906

849.

PRENTIS, Nicola
    The tomorrow mirror / Nicola Prentis ; [illustrations by Christian Bienefield]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - II, 22 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 1)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - "A1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-292-17865-3

811.111-93-32(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 24020018

850.

REIDER, Katja
    Paula ist krank / Katja Reider ; illustriert von Franziska Harvey. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2016. - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Lesetiger. 3. Lesestufe) (Leselöwen) (Meine beste Freundin Paula)

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici in ilustratorki: str. [44]

ISBN 978-3-7855-8183-4

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 23149621

851.

SCHMID, Paul
    Little bear dreams / [text and illustrations] Paul Schmid. - 1st ed. - London ; New York : Phaidon Press, 2018. - [33] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-0-7148-7724-2

821.111(73)-93-34

COBISS.SI-ID 9311377

852.

SHIPTON, Paul, 1963-
    The bad house / by Paul Shipton ; illustrated by Maya Gavin ; activities by Hannah Fish. - Oxford : Oxford University Press, 2015 (printed in China). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford read and imagine. Level 5)

"Level 5, 900 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR A2-B1" --> zadnja str. ov. - 2. stopnja

ISBN 978-0-19-472375-6

811.111'24(02.053.2)(075)=111
821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 7779251

853.

SHIPTON, Paul, 1963-
    The big game / Paul Shipton ; illustrated by Gavin Reece. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 43 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Original fiction. Starter)

"Starter, 250 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR A1" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-19-462448-0

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24028722

854.

SHIPTON, Paul, 1963-
    I can see you! / by Paul Shipton ; illustrated by Steve Cox ; activities by Hannah Fish. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford read and imagine. Beginner)

Activities: str. 14-23. - "Beginner, 150 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-19-470907-1

821.111-93-32(0.046.6)

COBISS.SI-ID 24027698

855.

SHIPTON, Paul, 1963-
    The lost city / by Paul Shipton ; illustrated by Matteo Piana ; activities by Hannah Fish. - [8th impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford read and imagine. Level 4)

"Level 4, 750 headwords" --> zadnja str. ov. - "CEFR A1-A2" --> zadnja str. ov. - 2. stopnja

ISBN 978-0-19-472363-3

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24026418

856.

SHIPTON, Paul, 1963-
    The new sound / by Paul Shipton ; illustrated by Matteo Piana ; activities by Hannah Fish. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford read and imagine. Level 3)

"Level 3, 600 headwords" --> zadnja str. ov. - 2. stopnja. - "CEFR A1" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-472333-6

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24027186

857.

SHIPTON, Paul, 1963-
    The picnic : story with pictures and key words / by Paul Shipton ; illustrated by Steve Cox. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford read and imagine. Early starter)

"Early starter, 30 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-19-470916-3

821.111-93-32(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24028210

858.

SHIPTON, Paul, 1963-
    Robbers at the museum / by Paul Shipton ; illustrated by Fabiano Fiorin ; activities by Hannah Fish. - [9th impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford read and imagine. Level 1)

"Level 1, 300 headwords" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-472270-4

821.111-93-32(0.046.6)

COBISS.SI-ID 24026674

859.

SHIPTON, Paul, 1963-
    Spider, spider : story with pictures and key words / by Paul Shipton ; illustrated by Steve Cox. - Oxford : Oxford University Press, 2015 (printed in China). - 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford read and imagine. Early starter)

"Early starter, 30 headwords" --> zadnja str. ov. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-0-19-472229-2

811.111'24(02.053.2)(075)=111
821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 7778483

860.

SHIPTON, Paul, 1963-
    Stop the machine! / by Paul Shipton ; illustrated by Fabiano Fiorin ; activities by Hannah Fish. - [4th impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oxford read and imagine. Level 2)

"Level 2, 450 headwords" --> zadnja str. ov. - 1. stopnja

ISBN 978-0-19-472304-6

821.111-93-32(0.046.6)

COBISS.SI-ID 24026930

861.

SHIPTON, Paul, 1963-
    Titanic! / Paul Shipton ; [illustrations by Francisco Solé]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IV, 60 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 3)

"Level 3, 1200 headwords, CEFR A2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4479-6762-0

811.111-93-32(02.053.2)

COBISS.SI-ID 24011314

862.

SHIPTON, Vicky
    American life / Vicky Shipton ; [illustration "The United States" Janos Marffy, illustrations for "High school life" and p. 15 Bob Harvey]. - Harlow : Pearson Education, 2008. - 30 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD. - (Pearson English readers. Level 2)

"Level 2, 600 headwords, A2" --> zadnja str. ov. - "American English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4082-8490-2 (nalepka na ov.)
ISBN 978-1-4058-8155-5 (v kolofonu)
ISBN 978-1-4082-8352-3 (CD pack)

908(73)

COBISS.SI-ID 6862489

863.

STEHR, Sabine
    Das tierisch tolle Tierhotel / Sabine Stehr ; mit Bildern von Stefanie Reich. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, 2017. - 43 str. : ilustr ; 23 cm + 1 kazalka z rešitvami. - (Leseprofi. 1. Klasse / Duden)

Ilustr. in tekst na spojnih listih

ISBN 978-3-7373-3274-3

821.112.2-93-32=112.2

COBISS.SI-ID 16931218

864.

STEINBECK, John
    Of mice and men / John Steinbeck ; retold by Kevin Hinkle. - Harlow : Pearson Education, 2008. - V, 44 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English readers. Level 2)

Na zadnji str. ov.: "Level 2, 600 headwords, A2+". - Na zadnji str. ov.: "American English"

ISBN 978-1-4058-5536-5

821.111(73)-93-311.2(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 8822712

865.

TAYLOR, Nancy, 1947-
    Michael Jordan / Nancy Taylor. - Harlow : Pearson Education, 2008. - 16 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD. - (Pearson English readers. Level 1)

Ov. nasl. - "Level 1, 300 headwords, A1" --> zadnja str. ov. - "American English" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4058-8151-7
ISBN 978-1-4058-7812-8 (CD pack)

929Jordan M.
811.111'24(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 23340082

866.

THILO
    Sherlock Junior und das Grab von Westminster Abbey / Thilo ; mit Bildern von Nikolai Renger. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, cop. 2018. - 95 str. : ilustr ; 23 cm. - (Leseprofi / Duden) (Ratekrimi)

Ilustr. in tekst na spojnih listih

ISBN 978-3-7373-3355-9

821.112.2-93-322.4=112.2

COBISS.SI-ID 16931730

867.

TWAIN, Mark, 1835-1910
    The adventures of Huckleberry Finn / Mark Twain ; retold by John Votaw ; [illustrations by José Luis Navarro García]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - IV, 76 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - (Pearson English active readers. Level 3)

"Level 3, 1200 headwords, A2+" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-1-4479-6750-7

811.111(73)-93-32(02.053.2)=111

COBISS.SI-ID 8927160

868.

VICARY, Tim, 1949-
    Skyjack! / Tim Vicary ; [illustrated by Ramsay Gibb]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008. - 72 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford bookworms library. Thriller & adventure. Stage 3)

ISBN 978-0-19-479130-4 (knjiga)
ISBN 978-0-19-479102-1 (CD)

821.111-312.4(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 1100769118

869.

WYSS, Johann David, 1743-1818
    The Swiss family Robinson / by Johann David Wyss ; adapted by Marie Crook ; [illustrated by Gilly Marklew]. - Harlow : Pearson Education, 2003. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Pearson English story readers. Level 4)

Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-1-2922-4020-6

821.111-93-34(0.046.6)=111

COBISS.SI-ID 24015410

870.

WYSS, Johann David, 1743-1818
    The Swiss family Robinson / Johann David Wyss ; text adaptation by Alex Raynham ; illustrated by Peter Cottrill. - Oxford : Oxford University Press, 2018 (printed in China). - 51 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dominoes. Level one)

"CEFR A1/A2" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-19-424980-5 (knjiga)
ISBN 978-0-19-425002-3 (knjiga in multiRom)

821.112.2(494)-93-311.2(0.046.6)
811.111(075)

COBISS.SI-ID 26037816O UME O UMETNOST

871.

DUDZIUK, Kasia
    Preprosto risanje : po korakih / [avtor besedila in ilustracij] Kasia Dudziuk ; [prevedla Urška Korošec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Simple drawing. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-458-4 : 12,99 EUR

741.04(035)

COBISS.SI-ID 287793408

872.

PILONOVA galerija (Ajdovščina)
    Veno Pilon : vodnik po stalni zbirki za otroke / Pilonova galerija Ajdovščina ; [besedilo, uredila Tanja Cigoj ; ilustracije Anja Kranjc ; fotografije Primož Brecelj in arhiv Pilonove galerije Ajdovščina]. - 1. izd. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - [51] str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6713-22-1

75/77(497.4):929Pilon V.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296466176O VER O VEROVANJE

873.

ANDREJČ, Gorazd
    Religijski pojmovnik za mlade / Gorazd Andrejč ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 144 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 10)

500 izv. - Bibliografija: str. 136. - Kazalo

ISBN 978-961-220-123-4 : 23 EUR

2(02.053.6)

COBISS.SI-ID 95826177

874.

MEDIANI, Rosa
    Sveto pismo za otroke / besedilo Rosa Mediani ; ilustracije Silvia Colombo ; [prevod Vesna Velkovrh Bukilica ; spremna beseda Magda Burger]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: La Bibbia raccontata ai ragazzi. - 4.000 izv. - Svetemu pismu za otroke na pot / Magda Burger: str. 3

ISBN 978-961-04-0517-7

27-236.5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296444416O VSE O MALI VSEVED

875.

GIFFORD, Clive
    Knjiga primerjav : razišči velikosti vsega v svetu okrog sebe / Clive Gifford ; ilustracije Paul Boston ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 (tiskano na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The book of comparisons. - "Razišči velikost vsega v svetu okrog sebe" --> kolofon. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Potiskane spojne str. - Bibliografija: str. 90-91. - Kazalo

ISBN 978-961-251-443-3 : 22,99 EUR

088(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296461568

876.

    NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - Št. 1 (2003)- . - Ljubljana : Rokus, 2003- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://junior.si/arhiv/ (Arhiv: 2007-). - Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Od leta 2009 dalje založnik Rokus Klett. - Licenčna izd.

ISSN 1581-6869 = National geographic junior (Ljubljana)

050-053.6

COBISS.SI-ID 124339712

877.

    PISANI list. - Letn. 43, št. 37 (sep. 1990)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990- . - 30 cm

Tednik (1990-1999/2000). - Mesečnik (2000/2001-). - Ov. nasl.: PIL. - Vzpor. številčenje s publikacijo Pil plus. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Vesela šola = ISSN 1408-9211. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433. - Prevzame: Plus (Ljubljana, 2007) = ISSN 1854-9799

ISSN 0353-7625 = Pisani list

070-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 19597826O ZGO O ZGODOVINA

878.

CAVALLO, Francesca
    Zgodbe za lahko noč za uporniške punce 2 / Francesca Cavallo in Elena Favilli ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Good night stories for rebel girls 2. - Ilustr. na spojnih listih. - Tisk po naročilu. - O avtoricah: str. 212

ISBN 978-961-00-3953-2 : 19,99 EUR

929-055.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297034752

879.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Ignacij, Bela reka in črni ljudje / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - O Ignaciju Knobleharju tudi na zadnjih spojnih listih. - Ilustr. na sprednjih spojnih listih, potiskani zadnji spojni listi

ISBN 978-961-6976-78-7 : 21,70 EUR

929Knoblehar I.(02.053.2)
27-76:929Knoblehar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297434880

880.

STOCKTON, Frank Richard
    Gusarji in pirati / Frank Richard Stockton ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2018- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Buccaneers and pirates of our coasts

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2018. - 147 str. - Tiskano po naročilu
Zv. 2. - 2018. - 139 str. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-778-4 (zv. 1) : 41,90 EUR
ISBN 978-961-246-779-1 (zv. 2) : 41,90 EUR

929:656.6.086.2(02.053.2)
656.6.086.2:929(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296956928P BIB P BIBLIOFILSKA ZBIRKA

881.

LISTRI, Massimo
    The world's most beautiful libraries = Die schönsten Bibliotheken der Welt = Les plus belles bibliothèques du monde / Massimo Listri ; text by Georg Ruppelt & Elisabeth Sladek ; [English translation Karen Williams ; French translation Aude Fondard]. - Köln : Taschen, cop. 2018. - 558 str. : ilustr. ; 41 cm

ISBN posamezne izdaje navedena na ov. embalaži. - Besedilo vzporedno v angl. ter prevod v nem. in franc. - Kratki življenjepisi avtorjev na str. 557. - Bibliografija: str. 556

ISBN 978-3-8365-3524-3 (English)
ISBN 3-83-653524-6 (English)
ISBN 978-3-8365-7391-7 (German)
ISBN 3-83-657391-1 (German)
ISBN 978-3-8365-7392-4 (French)
ISBN 3-83-657392-X (French)

727:02

COBISS.SI-ID 9902944P GOR P GORENJSKA

882.

GORIŠEK, Gorazd
    Slovenska planinska pot. Del 1, Od Maribora do Mojstrane / Gorazd Gorišek ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Gorazd Gorišek ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 99 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-32-0 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296390912

883.

    JURIJ. - Letn. 1, št. 1 (dec. 1996)- . - [Šenčur] : Gorenjski glas, 1996- . - 30 cm

Četrtletnik. - Format se spreminja

ISSN 1408-1350 = Jurij (Šenčur)

352(497.4 Šenčur)

COBISS.SI-ID 64786944

884.

LORENČIČ, Aleksander
    Slovenska industrija od nastanka do danes / Aleksander Lorenčič, Jože Prinčič ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 539 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 38)

300 izv. - O avtorjih: str. 538-539. - Bibliografija: str. 518-536. - Povzetek; Summary

ISBN 978-961-6386-90-6 : 30 EUR

338.45(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 297517824

885.

MUGERLI, Marko
    Karavanke : prostor povezav in razhajanj / [avtorja Marko Mugerli, Zdenka Torkar Tahir ; uvod Irena Lačen Benedičič ; fotografije fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice, Marija Veber ; prevod Jezikovni center Verbum]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2018 (Žirovnica : Medium). - 40 cm : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov, na koncu prevod v nem. - 300 izv.

ISBN 978-961-6467-52-0 : 5,00 EUR

94(497.452)
908(234.323.61)

COBISS.SI-ID 296434432

886.

    NOVICE izpod Krvavca : glasilo občine Cerklje. - Leto 3, št. 3 (april 1999)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1999- . - 30 cm

Četrtletnik. - Do št. 2 (marec) 1999 izhaja kot: Pod Krvavcem. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Pod Krvavcem = ISSN 1408-1369

ISSN 1580-0857 = Novice izpod Krvavca

352(497.4 Cerklje)(061)

COBISS.SI-ID 103067136

887.

POLJANEC, Andraž
    Slovenska planinska pot. Del 3, Od Julijskih Alp do morja / Andraž Poljanec ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Franci Horvat ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-34-4 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296391680

888.

PRAPROTNIK, Nada
    Narcise v Sloveniji : gorski narcis, bedenica ali ključavnica (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker) = Daffodils in Slovenia : poet's daffodil, poet's narcissus, nargis, pheasant's eye, findern flower or pinkster lily (Narcissus poeticus L. subsp. radiiflorus (Salisb.) Baker) / Nada Praprotnik, Jože Bavcon, Blanka Ravnjak ; [prevod, translation Grens-tim ; photo Jože Bavcon ... [et al.] ; ilustracije, ilustrations [!] Rafko Terpin & Marija Nabernik]. - Ljubljana : University Botanic Gardens, Department of Biology, Biotehnical [!] Faculty, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 213 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Recenzija 1 = Recenzion 1 / Andraž Čarni: str. 10-11. - Recenzija 2 = Recenzion 2 / Franc Batič: str. 12-13. - Bibliografija: str. 198-204. - Kazalo

ISBN 978-961-6822-53-4 : 28,00 EUR

582.584.2(497.4)

COBISS.SI-ID 297920512

889.

STANONIK, Marija
    Čebela na cvetu in v svetu : čebela v naravi in gospodarstvu, slovenski kulturni zgodovini, slovstveni folklori in literaturi : ob prvem svetovnem dnevu čebel in 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Marija Stanonik ; [viri fotografij arhiv Mestne občine Ljubljana ... [et al.] ; prevod v angleščino Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018 (Ljubljana : Studio Print). - 296 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 281-289. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-213-287-3 : 34,00 EUR

638.12
595.799:930.85(497.4)

COBISS.SI-ID 297264384

890.

STRITAR Kučuk, Mojca
    Slovenska planinska pot. Del 2, Julijske Alpe od Mojstrane do Petrovega Brda / Mojca Stritar Kučuk ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Andreja Tomšič Drab ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 1.300 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-33-7 : 16,90 EUR

796.52(234.323.6)(497.4)(036)
913(234.323.6)(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296391424

891.

ŠKULJ, Edo
    Orgle Slovenije = Pipe organs of Slovenia / Edo Škulj, Jurij Dobravec ; [fotografije in grafika Jurij Dobravec ; pokloni Jurij Bizjak, Lojze Lebič, Martin Kares ; podlage zemljevidov Geodetska uprava Republike Slovenije]. - 1. izd. = 1st ed. - [Srednja vas v Bohinju] : Ars organi Sloveniae (Jarina Bohinj, kulturno društvo) ; Radovljica : Dobravec - storitve za zdravje, naravo in kulturo, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 678 str. : ilustr., note, portreti, zvd. ; 31 cm + priloga s kazalom z zvd. in bibliografijo (23 str.)

Besedilo v slov., delno tudi v angl., uvodna besedila v slov., angl. ali nem. - 1.094 izv. - Kraljica glasbil / Jurij Bizjak: str. 7. - Musica praeludium vitae aeternae / Lojze Lebič: str. 9. - Ererbte Vielfalt: Orgelkulturen in Slowenien / Martin Kares: str. 11. - O avtorjih: str. 676-677

ISBN 978-961-288-543-4 : 83 EUR

780.649(497.4)

COBISS.SI-ID 295329792

892.

    V družbi z jezikom in gorami : zbornik ob jubileju Stanka Klinarja / uredila Eva Sicherl ; [fotografije Miran Hladnik ... [et al.] ; bibliografija Kristina Pegan Vičič]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 209 str. : ilustr., fotogr. ; 24 cm

Prispevki v angl., slov. ali nem. - 150 izv. - Bibliografija in izvleček v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0126-5 : 19,90 EUR

81'1(082)
012Klinar S.

COBISS.SI-ID 297036032

893.

    VIHARNIK : glasilo občine Preddvor. - 2002 (dec.)-leto 5, št. 1 (mar. 2007) ; leto 1, št. 1 (jun. 2007)- . - Kranj : Gorenjski glas, 2002- . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - 2007 (jun.) postane pril. Gorenjskega glasa, ponovno šteje leto 1. - Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666. - Je nadaljevanje: Preddvorska cajna = ISSN 1408-3094

ISSN 1855-0126 = Viharnik (Kranj, 2002)

352(497.4 Preddvor)

COBISS.SI-ID 122036224P PRE P PREŠERNIANA

894.

PREŠEREN, France, 1800-1849
    Krst pri Savici / France Prešeren ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [spremna beseda Iztok Ilich, Damijan Stepančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - Razmišljanje ob risanju / Damijan Stepančič: str. [66-67]. - Krst pri Savici - prvič tudi v celoti upodobljen / Iztok Ilich: str. [68-71]

ISBN 978-961-272-306-4 : 26,95 EUR

821.163.6-13

COBISS.SI-ID 295124992V NOV V NOVICE

895.

    AVENIJA. - Letn. 1, št. 1 (2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Štirinajstdnevnik (2015-2016). - Mesečnik (Od maja 2016-)

ISSN 2386-0618 = Avenija

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280128256

896.

    COOL : revija za mlade. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1996)- . - Maribor : Matetopis, 1996- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Cool online = ISSN 1580-5360

ISSN 1318-8100 = Cool (Maribor)

050(497.4 Maribor)

COBISS.SI-ID 57578240

897.

    DELO. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959- . - 58 cm

Dostopno tudi na: https://dr.ukm.um.si/izpis.php?lang=slv&id=22588 (Dostop iz računalnikov UKM) - Dostop do celotnega besedila za leta 1989 do 1993 na Digitalnem repozitoriju UKM. - Dostopno tudi na: http://www.delo.si (Dostop do arhiva z uporabniškim imenom in geslom v Centru za informacijske storitve NUK) (Dostop do arhiva v MKL (informator vpiše geslo za uporabnika knjižnice)). - Dnevnik. - Čelni nasl. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje; od 1986 dalje je 5 izdaj. - 26. 6. 2016 je izšla faksimilirana izd. št. 134 z dne 26. jun. 1991. - Številne priloge. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK). - Ima spletno izd.: Delo.si = ISSN 1854-6544. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946

ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3922434

898.

    DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - [Tiskana izd.]. - Št. 1 (maj 1993)- . - Ljubljana : Delo, 1993- . - 31 cm

Dostopno tudi na: http://www.deloindom.si/. - Tednik. - Štirinajstdnevnik (Od št. 27, 2015 dalje). - Format se spreminja. - Od leta 2016 št. 12 izhaja štirinajstdnevno. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK). - Ima spletno izd.: Delo in dom (Online) = ISSN 2591-1538. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088

ISSN 1318-069X = Delo & dom (Tiskana izd.)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 34703360

899.

    DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1991- . - 46 cm

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184

ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 30014721

900.

    GEA : poljudnoznanstvena revija. - [Tiskana izd.]. - Letn. 0, št. 0 (jan. 1991)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mladinska.com/gea/tekoca_stevilka. - Dostopno tudi na: http://www.mladinska.com/gea/pretekle_stevilke/teme_meseca. - Mesečnik. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Ima spletno izd.: Gea (Spletna izd.) = ISSN 1581-033X. - Ima suplement ali prilogo: Gea. Posebna priloga = ISSN 1318-8690. - Ima suplement ali prilogo: Gea. Priloga = ISSN 1318-8704. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X

ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana, Tiskana izd.)

5/6

COBISS.SI-ID 16802306

901.

    GLOBAL : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska. - Št. 1 (nov. 2010)- . - Ljubljana : Mladina, 2010- . - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 1855-9794 = Global (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 252887040

902.

    GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1985- . - 46 cm

Dostopno tudi na: http://www.gorenjskiglas.si/. - Dvakrat tedensko. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Ima suplement ali prilogo: Loške novice = ISSN 2386-1002. - Ima suplement ali prilogo: Kranjske novice = ISSN 2463-8099. - Ima suplement ali prilogo: Novice izpod Krvavca = ISSN 1580-0857. - Ima suplement ali prilogo: Jeseniške novice = ISSN 1854-6188. - Ima suplement ali prilogo: Pr jezer = ISSN 1854-7583. - Ima suplement ali prilogo: Loški glas = ISSN 1854-9845. - Ima suplement ali prilogo: Vaščan (Kokrica) = ISSN 1855-5683. - Ima suplement ali prilogo: Preddvorski glas = C507-2182. - Ima suplement ali prilogo: Železnikarski glas = ISSN 1854-5203. - Ima suplement ali prilogo: Glas izpod Krvavca = ISSN 2232-366X. - Ima suplement ali prilogo: Vaška ragla = ISSN 1855-5667. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909

ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)

070(497.4Kranj)

COBISS.SI-ID 16298754

903.

    LIZA : polna dobrih idej!. - Št. 2 (5. jan. 2017)-št. 27 (2019). - Ljubljana : Adria Media, 2017-2019. - 30 cm

Tednik. - Nadaljuje štetje zvezkov predhodnice. - Ima suplement ali prilogo: Moje lepo stanovanje = ISSN 2536-2208. - Ima suplement ali prilogo: Čarovnija okusa = ISSN 2536-2216. - Ima suplement ali prilogo: Aktivni = ISSN 2536-3336. - Deloma je nadaljevanje: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769. - Združi se z: Maja (Ljubljana) = ISSN 2386-0693; in nastane: Liza, Maja = ISSN 2670-5591

ISSN 2536-2224 = Liza (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 288134144

904.

    LIZA, Maja. - Št. 28 (5. jul. 2019)- . - Ljubljana : Tretje revije, 2019- . - 30 cm

Tednik. - Nasl. v kolofonu: Liza / Maja. - Nastalo z združitvijo: Liza (Ljubljana) = ISSN 2536-2224; in: Maja (Ljubljana) = ISSN 2386-0693

ISSN 2670-5591 = Liza, Maja

050(497.4)

COBISS.SI-ID 300595968

905.

    MLADINA. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (1. jan. 1943)- . - Ljubljana : Mladina, 1943- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija [in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Ima suplement ali prilogo: Mlada pota (1963) = ISSN 2232-3457. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895

ISSN 0350-9346 = Mladina (Tiskana izd.)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 16178432

906.

    MOJ dom. - Št. [1] (1996)- . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996- . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dMoj+dom+(Ljubljana)%27&pageSize=25 (Arhiv: 2011) (Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih). - Tednik. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Nedeljski dnevnik = ISSN 1318-0339. - Suplement ali priloga k: Vestnik (Murska Sobota, Tiskana izd.) = ISSN 0351-6407

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)

332.8(497.4)

COBISS.SI-ID 60683776

907.

    NAŠA žena, Ženska : slovenska ženska in družinska revija. - Št. 7 (jul. 2019)- . - Ljubljana : Salomon, 2019- . - 30 cm

Mesečnik. - Nasl. v kolofonu: Naša žena / Ženska. - Nastalo z združitvijo: Naša žena (Tiskana izd.) = ISSN 0350-9737; in: Ženska = ISSN 2386-0677

ISSN 2670-5583 = Naša žena, Ženska

050-055.2(497.4)

COBISS.SI-ID 300595712

908.

    NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962- . - 45 cm

Tednik. - Od leta 1962-1967: Nedeljski ljubljanski dnevnik. - Poleg lastnega štetja je vsaka št. šteta kot nedeljska št. Dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Zdravo življenje. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV (Tiskana izd.) = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Doktor (Ljubljana, Tiskana izd.) = ISSN 2350-6148. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Ima suplement ali prilogo: 5 minut za zdravje. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504

ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik

070.48

COBISS.SI-ID 30572545

909.

    NIKA. - Št. 1 (13. jan. 2004)- . - Ljubljana : Dnevnik, 2004- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-LJTCSHYP (Arhiv: 2011, št. 215-211, št. 263). - Štirinajstdnevnik. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Vestnik (Murska Sobota, Tiskana izd.) = ISSN 0351-6407. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X

ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 128117504

910.

    ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)- . - Ljubljana : Delo, 1994- . - 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-5KAU3I7Y (Arhiv: 2012-). - Tednik. - Do letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) izhaja kot ženska priloga Slovenskih novic. - Sprememba formata in štetja s št. 0 (4.5.1999). - Od letn. 0, št. 0 (4. maj 1999) izhaja samostojno kot: Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)

050(497.12)

COBISS.SI-ID 38865152

911.

    ONA plus. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)- . - Ljubljana : Delo, 2011- . - 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.onaplus.si/. - Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Ona plus (Online) = ISSN 2591-0485

ISSN 2232-285X = Ona plus (Tiskana izd.)

050

COBISS.SI-ID 254921984

912.

    RADAR : revija za ljubitelje dobrega branja. - Št. 261 (jun. 2000)- . - Ljubljana : Mi2, 2000- . - 23 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Od 2008 izd.: Aneks, Prešernova 3, Ljubljana. - Je nadaljevanje: Radar 2000 = ISSN 1408-1873

ISSN 1580-7673 = Radar (Ljubljana, 2000)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 115645696

913.

    REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana : Prava smer, 2008- . - 29 cm

Dostopno tudi na: https://reporter.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Od 1. jul. 2016 dalje založnik Reporter media. - Ima spletno izd.: Reporter (Ljubljana, Online) = ISSN 1855-4962

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050

COBISS.SI-ID 239151104

914.

    SLOVENSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 0 (25. apr. 1991)- . - Ljubljana : Delo, 1991- . - 47 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenskenovice.si/. - Dnevnik. - Številne priloge. - Ima spletno izd.: Slovenske novice (Spletna izd.) = ISSN 2232-5050. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331

ISSN 0354-1088 = Slovenske novice (Tiskana izd.)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 24012032

915.

    SOBOTNA priloga. - [Št.] 1 (19. feb. 2000)- . - Ljubljana : Delo, 2000- . - 41 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-JWGIFMAH (Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih) - Arhiv: 1967-. - Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Delo. - Od 12. jan. 1974 do 12. feb. 2000 je Sobotna priloga izhajala kot rubrika časnika Delo. - Prej je imela priloga naslov: Za konec tedna: sobotna priloga. - Priloga k: Delo = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga

070(497.4)

COBISS.SI-ID 106342656

916.

    SUPER 50 : življenje se je pravkar začelo. - Leto 4, št. 6 (8 jun. 2016)- . - Ljubljana : Delo, 2016- . - 38 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-RBKO0NLR (Arhiv: 2016-) (Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih). - Mesečnik. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Plus 50 = ISSN 2350-353X

ISSN 2536-1600 = Super 50

050

COBISS.SI-ID 287296768

917.

    SUZY : revija Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (2016)- . - Ljubljana : Delo, 2016- . - 27 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088

ISSN 2463-8943 = Suzy

050(497.4)

COBISS.SI-ID 283808512

918.

    TIGER beat. - Los Angeles, CA : Laufer Media, Inc., 2003- . - 27 cm

Dvomesečnik. - Opis po: Vol. 11, no. 2 (2017)

ISSN 1932-796X = Tiger beat (Los Angeles, Calif.)

070

COBISS.SI-ID 16268086

919.

    ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)-letn. 5, št. 26 (2019). - Ljubljana : Salomon, 2015-2019. - 30 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Božična Zarja = ISSN 2463-8056. - Ima suplement ali prilogo: Da! (Ljubljana) = ISSN 2463-8803. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600. - Združi se z: Jana (Ljubljana) = ISSN 0350-9125; in nastane: Zarja, Jana = ISSN 2670-5575

ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280128512

920.

    ZARJA, Jana. - Št. 27 (2. jul. 2019)- . - Ljubljana : Salomon, 2019- . - 30 cm

Tednik. - Nasl. v kolofonu: Zarja / Jana. - Nadaljuje številčenje revije Zarja. - Nastalo z združitvijo: Zarja (Ljubljana) = ISSN 2386-0626; in: Jana (Ljubljana) = ISSN 0350-9125

ISSN 2670-5575 = Zarja, Jana

050(497.4)

COBISS.SI-ID 300595456

921.

    ZVEZDE so rojene : tabloid za vse čase. - Letn. 1, št. 1 (24. jun. 2015)-letn. 5, št. 26 (2019). - Ljubljana : Salomon, 2015-2019. - 30 cm

Tednik. - Združi se z: Lady (Ljubljana) = ISSN 1318-7031; in nastane: Zvezde so rojene, Lady = ISSN 2670-5559

ISSN 2386-0707 = Zvezde so rojene

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280130560

922.

    ZVEZDE so rojene, Lady. - Št. 27 (jul. 2019). - Ljubljana : Salomon, 2019- . - 30 cm

Tednik. - Nasl. v kolofonu: Zvezde so rojene / Lady. - Nastalo z združitvijo: Zvezde so rojene = ISSN 2386-0707; in: Lady (Ljubljana) = ISSN 1318-7031

ISSN 2670-5559 = Zvezde so rojene, Lady

050(497.4)

COBISS.SI-ID 300594176

923.

    ŽENSKA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1. (avg. 2015)-letn. 5, št. 6 (2019). - Ljubljana : Salomon, 2015-2019. - 30 cm

Mesečnik. - Združi se z: Naša žena (Tiskana izd.) = ISSN 0350-9737; in nastane: Naša žena, Ženska = ISSN 2670-5583

ISSN 2386-0677 = Ženska

050-055.2

COBISS.SI-ID 280129792V SPL V SPLOŠNO

924.

    CULTURAL theory : the key concepts / edited by Andrew Edgar and Peter Sedgwick. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2003, cop. 2001. - XVII, 506 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija: str. 436-485. - Prvič izšlo z naslovom Key concepts in cultural theory, London ; New York : Routledge, 1999

ISBN 0-415-28426-0 (broš.)

008:572

COBISS.SI-ID 22259042

925.

REEVES, Hubert
    Klop minevanja : razmišljanja o vesolju / Hubert Reeves ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 319 str. : graf. prikaz ; 21 cm

Prevod dela: Le banc du temps qui passe. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 305-309

ISBN 978-961-7031-22-5 : 24,90 EUR

001.1:1
524.8

COBISS.SI-ID 296789760

926.

ROSLING, Hans
    Faktografija : deset razlogov, zakaj se motimo o svetu - in zakaj mu gre boljše, kot mislimo / Hans Rosling ; z Olom Roslingom in Anno Rosling Rönnlund ; [prevedel Jure Šešet ; ilustracije in grafi so povzeti po brezplačnem gradivu ustanove Gapminder, ki sta ga zasnovala Ola Rosling in Anna Rosling Rönnlund]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 352 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Factfulness. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 349-352. - Bibliografija: str. 328-348

ISBN 978-961-00-4000-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4001-9 (broš.)

159.955:316.728

COBISS.SI-ID 297777408

927.

    SCIENCE illustrated. - Št. 1 (2009)- . - Maribor : Novium media, 2009- . - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Založnik se spreminja

ISSN 1855-7708 = Science illustrated (Maribor)

5/6

COBISS.SI-ID 248363008

928.

    ŽIVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 3, št. 4 (1952)- . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.tzs.si/zivljenje-in-tehnika/revija (Arhiv kazal: 1989-). - Mesečnik (1952-1953, 1963-). - Dvakrat mesečno (1954-1962). - Nadaljuje štetje predhodnika. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Izdajatelj do vključno 1962 Glavni odbor Ljudske tehnike Slovenije, od 1963 Založba Življenje in tehnika, v obdobju 1965-1967 Založniški zavod "Življenje in tehnika". - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X

ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika

62
5/6
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3732994Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS

929.

    ANNA. - Nr. 1 (1999)- . - Offenburg : Burda, 1980- . - 28 cm

Mesečnik. - Okt. 2011 se ji pridruži Lena. - Ima suplement ali prilogo: Anna special = ISSN 1617-7029. - Prevzame: Verena (Offenburg) = ISSN 0940-9297. - Ima izdajo v drugem jeziku: Anna (Offenburg. English ed.) = ISSN 0937-3535

ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)

746

COBISS.SI-ID 3006494

930.

    DOM [zgoraj] 2 : najlepše je doma. - Letn. 1, št. 1 (sep./okt. 2015)-letn. 5, št. 23 (2019). - Ljubljana : Tretje revije, 2015-2019. - 30 cm

Dvomesečnik (Ob ponedeljkih). - Z letn. 4, 2018 začne z novim, pravilnim štetjem zvezkov. - Združi se z: Moje lepo stanovanje = ISSN 2536-2208; in nastane: Dom na kvadrat, Moje lepo stanovanje = ISSN 2670-5605

ISSN 2386-0669 = Dom na kvadrat

728.1:747

COBISS.SI-ID 280129536

931.

    DOM [zgoraj] 2, Moje lepo stanovanje. - Ljubljana : Tretje revije, 2019- . - 30 cm

Dvomesečnik. - Nasl. v kolofonu: Dom [zgoraj] 2 / Moje lepo stanovanje. - Opis po: Št. 7/8 (jul./avg. 2019). - Nastalo z združitvijo: Dom na kvadrat = ISSN 2386-0669; in: Moje lepo stanovanje = ISSN 2536-2208

ISSN 2670-5605 = Dom na kvadrat, Moje lepo stanovanje

050(497.4)
64:721

COBISS.SI-ID 300596224

932.

    FUSELLIAMO : il tombolo secondo noi. - Gradisca dʹIsonzo : Associazione Fuselliamo, 2007- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.fuselliamo.it/shop.html. - Četrtletnik. - Opis po: Anno 11, n. 41 (sep. 2017). - Podatek o letu izida je pridobljen s spletne strani http://www.fuselliamo.it/shop.html

746.21

COBISS.SI-ID 16654134

933.

    Die KLEINE Diana. - Rheinfelden : OZ Verlag

mesečnik (do konca leta 2017). - osemkrat letno (od leta 2018). - Opis po: Nr. 1 (2014)

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana

746

COBISS.SI-ID 10257973

934.

KOŠMRLJ, Mojca
    Eko družabne igre / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012-2018 (tiskano v Sloveniji). - 3 zv. (40; 53; 61 str.) : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - Ilustr. na notr. str. ov. - Od drugega dela dalje izhaja pri založbi Morfemplus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-31-6 (del 1) : 19,53 EUR
ISBN 978-961-93869-7-2. - ISBN 978-961-93805-7-4! (del 2) : 21,90 EUR
ISBN 978-961-7034-16-5 (del 3) : 21,90 EUR

793.5/.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 259770368

935.

MEŽEK, Tina
    Izdelava nakita s Tino Mežek : korak za korakom s fotografijami / [avtorici besedila Tina Mežek in Nina Berčič Demšar ; fotografije modelov in avtorice Branko Anđel, fotografije postopkov Laura Bolčina, Raora]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 97 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-261-329-7

739.1/.2(035)
379.826

COBISS.SI-ID 272838144

936.

    MOJE lepo stanovanje. - 2017 (feb.)-2019 (maj/jun.). - Ljubljana : Adria Media, 2017-2019. - 29 cm

Mesečnik. - Štirinajstdnevnik (Od okt. 2018). - Suplement ali priloga k: Liza (Ljubljana) = ISSN 2536-2224. - Deloma je nadaljevanje: Lisa. Moje stanovanje = ISSN 1581-7679. - Združi se z: Dom na kvadrat = ISSN 2386-0669; in nastane: Dom na kvadrat, Moje lepo stanovanje = ISSN 2670-5605

ISSN 2536-2208 = Moje lepo stanovanje

64.004.67:721

COBISS.SI-ID 288132608

937.

    NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Maribor : Večer, 1967- . - 29 cm

Mesečnik (1967-1995). - Dvomesečnik (1996-). - Občasne tematske št. - Dodatek k nasl. od št. 6 2006: kultura bivanja. - Ima srbohrv. izd. : Naš dom (Srpskohrvatsko izd.) = ISSN 0350-9710. - Ima suplement ali prilogo: Lep vrt & naravna lekarna

ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)

71/72
643/645

COBISS.SI-ID 1860356

938.

    SABRINA. - Nr. 1 (2007)- . - Rheinfelden : BPV, 1990- . - 28 cm

Mesečnik. - Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046. - Ima izdajo v drugem jeziku: Sabrina (Wyd. polskie) = ISSN 0946-4360

ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)

746

COBISS.SI-ID 10122297

939.

    UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)- . - Škofja Loka : Freising, 2000- . - 30 cm

Dvomesečnik (2000-2017). - Četrtletnik (2018-). - Ima izd. v madž.: Unikat (Budapest) = ISSN 1785-0142

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)

745/749

COBISS.SI-ID 108192768Z DOM, O KOT

940.

    OTTOBRE design. Kids fashion. - [Deutsch Ausg.]. - Nr. 1 (2000)- . - Oulu : Studio Tuumat., 2000- . - 28 cm

Dvomesečnik. - Četrtletnik. - Izhaja še v : angl., nizoz., finščini, švedščini, franc., špan., in rus. - Ima različne izdaje: Kids fashion, Woman, Family. - Pogostost izhajanja se spreminja

ISSN 1457-2192 = Ottobre design

687.13

COBISS.SI-ID 1278155Z PRE Z PREHRANA

941.

BAŞAN, Ghillie
    500 azijskih jedi / Ghillie Başan ; [fotografije Ian Garlick ; prevod Zala Stanonik]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2018 (Kitajska : 1010 Printing International). - 288 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: 500 Asian dishes. - 2.000 izv. - "Okusi po azijsko v vsej svoji eksotični barvitosti" --> ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-7026-54-2 : 17,90 EUR

641.56(5)(083.12)

COBISS.SI-ID 94614529

942.

    BBC good food. - No. 1 (Nov. 1989)- . - London : Redwood : BBC Worldwide, 1989- . - 28 cm

Mesečnik. - Ima izdajo v drugem jeziku: Good food (Budapest) = ISSN 2063-2460

ISSN 0957-588X = BBC good food

641.5

COBISS.SI-ID 15092790

943.

BEREZNAY, Tamás
    Sladice iz Budimpešte in močnate dobrote madžarske kulinarike / [avtor receptov Tamás Bereznay ; prevedli Zala Rambaud in Greta Osredkar ; fotografije Imre Körmendi]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2018. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Hungarian dessert book. - Avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94315-8-0 : 24,90 EUR

641.56(439)(083.12)
641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 297276416

944.

BOGATAJ, Janez, 1947-
    S Slovani za mizo : bogastvo okusov slovanskih kuhinj / Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik ; prevod predgovora Andreja Šalamov Verbič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 127 str. : fotogr. ; 29 cm

800 izv. - Slovanske kulinarične tradicije stopajo iz anonimnosti / Andreja Rihter: str. 9. - Predgovor / Edouard Cointreau: str. 11. - Bibliografija: str. 127

ISBN 978-961-94006-7-8 : 29,00 EUR

641.56(=16)(083.12)

COBISS.SI-ID 290887424

945.

BRAJNIK, Vesna
    Zaščiti svojo DNK s pravilno prehrano : celoviti 30 dnevni program / avtorica Vesna Brajnik ; prevodi Vesna Brajnik in Petra Zirilič Popovič. - Dobravlje : Biofaktor, 2018. - VI, 111 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-94603-0-6

613.2
615.874.2

COBISS.SI-ID 298086656

946.

    DOBER tek : recepti. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)- . - Ljubljana : Dedal, 1995- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dobertek.com/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Dober tek = ISSN 1581-0313

ISSN 1318-6159 = Dober tek (Tiskana izd.)

641.5

COBISS.SI-ID 49823744

947.

HESSMANN-Kosaris, Anita
    Dieta za krvne skupine : program prehrane po krvnih skupinah spodbuja vitalnost, dobro počutje in vitko postavo / Anita Hessmann-Kosaris ; [prevedla Tanja Viher]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Die Blutgruppendiät. - 3.000 izv.

ISBN 978-86-11-16392-5! : 19,95 EUR

613.2:612.118(035)
641.56(083.12)

COBISS.SI-ID 297236224

948.

    JETRA : zdrava prehrana in recepti za jetra, ki vam jih predpišejo zdravniki / [soavtorji Uroš Šinigoj ... [et al.] ; urednik Cvetanka Petrova]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2019. - 194 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 169-194

ISBN 978-961-94313-8-2 (broš.) : 25,09 EUR

613.2:616.36(083.12)
641.56:616.36(083.12)
616.36

COBISS.SI-ID 298488576

949.

KAST, Bas
    Prehranski kompas : povzetek vseh znanstvenih študij na temo prehrane / Bas Kast ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2019 (natisnjeno v EU). - 295 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Der Ernährungskompass. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [297]

ISBN 978-961-00-4066-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4067-5 (broš.)

613.2

COBISS.SI-ID 298683392

950.

KOMAN, Mojca
    Jedi z rižem / Mojca Koman ; [fotografije Krištof Koman, fotografija str. 7 CanStockPhoto]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-203-494-8 : 19,00 EUR

641.55:633.18(083.12)

COBISS.SI-ID 295899136

951.

KRANJEC, Suzana, 1964-
    Fermentiraj.si : fermentirana brezglutenska funkcionalna hrana / Suzana Kranjec. Brezglutenska akademija : izobraževalni vodič za bolnike s celiakijo, gostince, šole, vrtce / Marjetka Kreševec ; [ilustracije Patricija Kreševec ; fotografije Suzana Kranjec, Metka Starič ; pisci spremnih in dodanih besedil Lea Lukšič ... et al.]. - 1. natis. - Nova Gorica : Svetovanje na področju prehrane, 2018 (Mirna Peč : BS Team). - 441 str. : ilustr. ; 27 cm

2.000 izv. - Knjigi na pot / Dušan Baraga: str. 15. - Knjigi na pot / Goran Makar: str. 321. - Celiakija - blagoslov sli prekletstvo? / Pika Bensa: str. 440-441. - Bibliografija: str. 312-317 in 438

ISBN 978-961-288-930-2 : 39,90 EUR

641.4:664.8.039.7
616.341-008.6-083.24

COBISS.SI-ID 297520128

952.

    MOŽGANI : zdrava prehrana in recepti za možgane, ki vam jih predpišejo zdravniki / [soavtorji Uroš Šinigoj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 177-199

ISBN 978-961-94313-9-9 : 25,09 EUR

613.2
616.831

COBISS.SI-ID 298912000

953.

POLJANIČ, Tereza
    Zdravo, Tereza! : recepti tretje sezone : najljubše slovenske sestavine : [zdrava izbira za vsak dan : polnovredni kuharski recepti iz tretje sezone oddaje na POP TV] / Tereza Poljanič ; [fotografije receptov in zakulisja Tereza Poljanič in Črt Piksi, fotografije okolice Tereza Poljanič, Dan Ax, Žiga Zupančič ; dodatne ilustracije HercogMartini]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. Media ples, zavod za izvedbo in promocijo plesnih dejavnosti, 2018 ([Ljubljana] : Prima). - 159 str. : ilustr., fotogr. ; 28 cm

Tretji in četrti dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-93979-2-3 : 27,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 297245952

954.

SKRT, Radoš
    Okusno [na] 2 : 100+ receptov / [[besedilo], avtor fotografij] Radoš Skrt. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v EU). - 246 str. : ilustr. ; 27 cm

O avtorju: str. 244. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-504-8 : 24,99 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 297367040

955.

    SLASTNA varčna kuhinja / [prevedla Marjana Samide ; fotografije iStockphoto.com ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 320 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Kochen für wenig Geld. - Na dnu nasl. str. tudi: Reader's Digest. - 1.600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5002-2 : 34,98 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 292494848

956.

SPLICHAL, Beba
    Kurkuma & vanilija : kulinarično potovanje po Indiji : 72 veganskih receptov, 47 zgodb, 18 krajev, 118 fotografij / [Beba in Hana Splichal ; fotografije Hana Splichal]. - 1. izd. - Ljubljana : Muzika, Podružnica Nova, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. v kolofonu: Kurkuma in vanilija, kulinarično potovanje po Indiji. - Avtorici navedeni na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-288-828-2 : 32 EUR

641.56(540)(083.12)
641.56-056.84(083.12)
392.8(540)(092)

COBISS.SI-ID 296987648

957.

ŠINIGOJ, Uroš
    Holesterol : zdrava prehrana in recepti za holesterol, ki vam jih predpišejo zdravniki / [Uroš Šinigoj, Karmen Žiberna, Cvetana Petrova]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 176-195

ISBN 978-961-94313-7-5 : 25,09 EUR

613.24:616.153.922(035)
616(035)

COBISS.SI-ID 298317824

958.

ŠINIGOJ, Uroš
    Ščitnica : zdrava prehrana in recepti za ščitnico, ki vam jih predpišejo zdravniki / [soavtorji [!] Uroš Šinigoj, Ana Leskovšek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2018. - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 600 izv. - Na ov. tudi: Vsebuje ščitnični priročnik. - Bibliografija: str. 177-196

ISBN 978-961-94313-6-8 : 25,09 EUR

613.24:616.441.1
616.441

COBISS.SI-ID 297527552

959.

WOLF, Robb
    Navezani na hrano : kako razvezati vaš apetit, izgubiti odvečne kilograme in ostati zdrav / Robb Wolf ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 469 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba / UMco)

Prevod dela: Wired to eat. - 500 izv. - "Vključuje revolucionarni 7-dnevni ogljikohidratni test" --> ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 415-444. - Kazali

ISBN 978-961-7050-29-5 : 26,90 EUR

613.24(035)
641.56-046.22(083.12)

COBISS.SI-ID 298147840

960.

YAREMA, Thomas
    Eat-taste-heal : an Ayurvedic guidebook and cookbook for modern living / Thomas Yarema, Daniel Rhoda, Johnny Brannigan ; photographs by Ed Ouellette. - 1st ed. - Kapaa : Five Elements Press, 2006. - XIV, 352 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 331-332. - Kazalo

ISBN 978-0-9769170-0-7

615.8(540):613.2
641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 16809526

961.

ŽONTAR Kristanc, Ana
    Anina kuhinja po navdihu / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Artish, 2018. - 217 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv. - O avtorici: str. 8

ISBN 978-961-93983-5-7 : 21,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 294972672Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

962.

BERLJAK, Darko
    Nebo puno Himalaje : 35 putovanja u Shangri-La / Darko Berljak. - 1. izd. - Zagreb : Libricon, 2017. - 307 str., [16] str. barvnih pril. : fotogr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. [311]

ISBN 978-953-8017-08-7

796.52(235.24)=163.42
821.163.42-94=163.42

COBISS.SI-ID 4838299

963.

    BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.]. - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Trikrat letno. - Opis po: Št. 5 (2009). - Od leta 2013 izdajatelj Aktivni mediji. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291. - Ima suplement ali prilogo: Bicikel.bon katalog. - Ima suplement ali prilogo: Bicikel.com plus = ISSN 2386-0006

ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)

796.61

COBISS.SI-ID 233255936

964.

DVANAJST
    12 legend slovenskega športa ... - 2016/2017- . - Kranj : Eko Dežela, [2016]- . - 30 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Zbornik 12 legend slovenskega športa. - Nasl. na hrbtu: Zbornik ...

ISSN 2591-1724 = 12 legend slovenskega športa

796.07(497.4)(047.53)

COBISS.SI-ID 293457152

965.

JORNET, Kilian
    Summits of my life : daring adventures on the world's greatest peaks / Kilian Jornet ; translated from Catalan by Nathan Douglas. - Boulder : Velo Press, cop. 2018. - 201 str. : fotogr. ; 22 x 24 cm

ISBN 978-1-937715-90-8

796.422.16-039.56(092)
929Jornet K.

COBISS.SI-ID 16823350

966.

KOČEVAR, Rado
    Tista lepa leta : spomini Rada Kočevarja / Rado Kočevar in Mojca Volkar Trobevšek ; [avtor vseh fotografij je Rado Kočevar, če ni drugače navedeno ; izbor fotografij Mojca Volkar Trobevšek]. - Ljubljana : Planinska založba Slovenije, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 162 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 25 cm

Predgovor / France Zupan: str. 9-10. - Spremna beseda Franceta Malešiča na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6870-37-5 : 24,90 EUR

796.52(497.4):929Kočevar R.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 298462464

967.

PAVŠIČ, Gregor
    Usodna strast 2 : knjiga z iskrenimi zgodbami o avtomobilskem športu v Sloveniji / Gregor Pavšič. - Cerkno : samozal. G. Pavšič, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 348 str. : fotogr., portreti, zvd. ; 25 cm

Prvi dodatek k nasl. v CIP-u: Šus adrenalina, direkt v žilo, za vedno. - Drugi dodatek k nasl. v CIP-u: Knjiga iskrenih zgodb o slovenskem avtomobilskem športu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93387-1-1 : 25,00 EUR. - ISBN 978-296-71040-0-7!

796.71.093.54(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 296710400

968.

    PLANINSKI vestnik : revija za ljubitelje gora že od leta 1895. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)- . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.planinskivestnik.com/ (Arhiv: 1895-). - Dostopno tudi na: http://www.planinskivestnik.com/. - Mesečnik. - Ni izhajalo od 1915-1920 in od 1945-1947. - 1945 izšel kot: Planinski zbornik; 1946-1947 izšel kot: Gore in ljudje. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Format se spreminja. - Ima spletno izd.: Planinski vestnik (Online) = ISSN 1581-0410. - Je nadaljevanje: Gore in ljudje = ISSN 1581-5978

ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik (Tiskana izd.)

796.52

COBISS.SI-ID 11040258

969.

    TEKAC.SI. - [Tiskana izd.]. - Preserje : Aktivni mediji, 2011- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.tekac.si. - Dvomesečnik. - Opis po: Letn. 2, št. 1 = št. 4/5 (2012). - Ima spletno izd.: Tekac.si = ISSN 2385-8117. - Ima suplement ali prilogo: Tekac.si plus = ISSN 2386-0014

ISSN 2232-5557 = Tekac.si (Tiskana izd.)

796.422

COBISS.SI-ID 1098629470Z ZDR Z ZDRAVJE

970.

ARCHULETA, Victor
    Reiki za začetnike : priročnik za subtilno energijsko terapijo / [Victor Archuleta ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pritisni tu!)

Prevod dela: Reiki for beginners. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5298-9 : 19,99 EUR

615.85(035)

COBISS.SI-ID 295946240

971.

    BODI eko. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (2011)- . - Ljubljana : Argos media, 2011- . - 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.eko-revija.si/. - Mesečnik. - Ima spletno izd. Bodi eko (Spletna izd.) = ISSN 2232-4372. - Ima suplement ali prilogo: Zdravi recepti = ISSN 2463-9931

ISSN 2232-4364 = Bodi eko (Tiskana izd.)

574

COBISS.SI-ID 257162240

972.

    BOGASTVO zdravja. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (mar. 2011)- . - Zagorje ob Savi : Tridea, 2011- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.bogastvozdravja.si/. - Mesečnik. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Bogastvo zdravja (Online) = ISSN 2591-0183

ISSN 2232-5743 = Bogastvo zdravja (Tiskana izd.)

613

COBISS.SI-ID 256572416

973.

BOLLINGER, Ty M.
    Iskanje resnice o raku : kaj morate vedeti o zgodovini, zdravljenju in preprečevanju raka / Ty M. Bollinger ; [prevod Darja Teran]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 338 str. ; 21 cm

Prevod dela: The truth about cancer. - 500 izv. - Predgovor / Jordan Rubin: str. 13-16. - O avtorju: str. 337-338. - Bibliografija v opombah: str. 311-333

ISBN 978-961-6058-60-5 : 24 EUR

616-006-084(035)
616-006:615.8(035)
615.8:616-006(035)

COBISS.SI-ID 296656640

974.

GRIGNOLIO, Andrea
    Kdo se boji cepiv? / Andrea Grignolio ; [prevod Alenka Jovanovski ; spremna beseda Marko Pokorn]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 288 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Chi ha paura dei vaccini?. - 400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Strah je znotraj votel / Marko Pokorn: str. 279-288. - Bibliografija: str. 241-269 ter bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-257-096-5 : 25,00 EUR

615
614.47

COBISS.SI-ID 297262848

975.

KLOPČIČ, Aleksandra
    Dojenje po prvem letu : vodnik, ki prisluhne otrokovemu in maminemu ritmu odstavljanja / Aleksandra Klopčič ; [fotografija Adriana Aleksić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Priročnik)

1.500 izv. - O avtorici: str. 200. - Bibliografija: str. 202-212

ISBN 978-961-274-586-8 (trda vezava) : 23 EUR

613.953.11(035)

COBISS.SI-ID 297728256

976.

    KO otrok zboli za rakom / [pripravili Jožica Anžič ... [et al.] ; uredila Majda Benedik Dolničar ; ilustracije Janja Hana Jamnikar]. - 4. izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 91

ISBN 978-961-278-415-7 : 12 EUR

616-006-053.2(035)
616-052-053.2:159.91(035)

COBISS.SI-ID 296994560

977.

KOKOT, Albina
    Poti iz stiske : kako si lahko pomagam sam, kadar sem v stiski? : priročnik za samopomoč s posnetkom hipnoterapije za krepitev samozavesti in notranjega miru / Albina Kokot. - 1. izd. - Polzela : Hipnoterapija, 2018 (Ljubljana : Camera). - 119 str. : ilustr., sl. avtorice ; 22 cm

Predgovor / Mojca Brezavšček: str. 3-4. - O avtorici: str. 116-119. - Bibliografija: str. 114-115
- - Medicinska hipnoza za krepitev samozavesti in notranjega miru [Zvočni posnetek] / Albina Kokot. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-288-748-3 : 26 EUR

615.851.2(035)
159.923.2(035)
159.962.6(035)

COBISS.SI-ID 296671744

978.

MILAKIĆ-Snoj, Zvezdana
    Rak dojk - zdraviti je treba tudi dušo / Zvezdana Snoj. - Ljubljana : Demat, 2018. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Psihoonkologija ; knj. 1)

Sprotni tisk. - Recenzija / Peter Pregelj: str. 139-140. - Recenzija / Blanka Kores Plesničar: str. 141. - Bibliografija: str. 127-137. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-7045-06-2 : 25,00 EUR

618.19-006:616.895.4
618.19-006:616.89-008.441

COBISS.SI-ID 296932096

979.

    NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)- . - Maribor : Showtec, 2010- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi

633.88

COBISS.SI-ID 251754752

980.

ORTNER, Nick
    Tapkanje za lajšanje bolečin : podroben vodič za lajšanje in odpravljanje kronične bolečine / Nick Ortner ; [prevedli Nina Frua in Bernardka Rošer]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 270 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: The tapping solution for pain relief. - 1.000 izv. - Zakaj se nam neprijetnih občutkov ne splača tlačiti : spremna beseda k slovenski izdaji / Pika Rajnar: str. 9-10. - Predgovor / Eric Robins: str. 11-13. - O avtorju: str. 267 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 261-262

ISBN 978-961-7033-61-8 : 24 EUR

615.821(035)
159.964(035)

COBISS.SI-ID 297277696

981.

PLANTAN, Veronika
    Medicina svete Hildegarde : temeljno delo za zdravje človeka / [[besedilo], fotografije] Veronika Plantan, Uroš Plantan. - 1. izd. - Gaberje : Slovensko društvo tradicionalne evropske medicine, 2018 (Lendava : Arma). - 260 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

O avtorjih: str. 233-234. - Bibliografija: str. 244-249. - Kazalo

ISBN 978-961-94381-0-7 : 35 EUR

615.89:929sv.Hildegarda(035)
615.322(035)
929sv.Hildegarda

COBISS.SI-ID 293846272

982.

SABOUNCHIAN, Stefanie
    Refleksologija za začetnike : priročnik za refleksno masažo stopal / Stefanie Sabounchian ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pritisni tu!)

Prevod dela: Reflexology for beginners. - 2.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-5176-0 : 19,99 EUR

615.821(035)

COBISS.SI-ID 295945984

983.

SHINYA, Hiromi
    Zdravi in vitalni stoletniki : čudežni encimi : izkušnje zdravnika, ki je pomagal tristo tisoč ljudem s črevesnimi in želodčnimi težavami / Hiromi Shinya ; [iz angleščine prevedla Aiša Maj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 248 str. ; 20 cm

Prevod dela: Byokini naranai ikikata; prevedeno iz angl. - O avtorju: str. 248. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6861-84-7 (broš.) : 19,90 EUR

613.2
577.15

COBISS.SI-ID 298634752

984.

    SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003- . - 29 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl. - Opis po: Letn. 11, št. 1 (sep. 2013). - Pogostost izhajanja se spreminja

ISSN 1581-8470 = Spominčica

616.892.3:061.2(497.4)

COBISS.SI-ID 128243712

985.

ŠUPE, Anita
    Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže / Anita Šupe ; [prevod Jakob Rado Vouk]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Istine i laži o hrani. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 281-287

ISBN 978-961-6861-83-0 : 19,90 EUR

613.2(035)

COBISS.SI-ID 297622528

986.

    VIVA : revija za zdravo življenje. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Zagorje ob Savi : Studio Moderna Storitve, 1993- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.viva.si/. - Mesečnik. - Od 1996 do vključno 2009 soizdajatelj Dnevnik (Ljubljana). - Izdajatelj se spreminja. - Ima spletno izd.: Viva (Ljubljana, spletna izd.) = ISSN 1854-5300

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71(05)
613.2/.5(05)
05:613.71
05:613.2/.5

COBISS.SI-ID 37998080

987.

WALKER, Matthew P.
    Zakaj spimo : moč spanja in sanj / Matthew Walker ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 431 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Why we sleep. - 4.300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-5309-2 : 29,99 EUR

612.821.7
616.8-009.836

COBISS.SI-ID 297304320

988.

WEISS, Simona
    Leseni deček sodobnega časa : Aspergerjev sindrom : teoretska spoznanja in študija primera : [pregled od zgodnjih spoznanj o Aspergerjevem sindromu od današnjega razumevanja in skrbi za osebe z njimi : znanstvena monografija] / Simona Weiss. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2018 (Maribor : Ma-Tisk). - 312 str. ; 24 cm

Tretji in četrti dodatek k nasl. navedena v kolofonu. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Manca Košir o knjigi: str. 297-299. - O avtorici / Mira Bandelj: str. 300-301. - Bibliografija: str. 302-312

ISBN 978-961-230-531-4 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-230-535-2 (broš.)

616.896-053.2

COBISS.SI-ID 95368961

989.

    ZAKLADNICA zdravja. - Št. 3 (apr. 2014)- . - Ljubljana : Mladina, 2014- . - 29 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Znanje za zdravje = ISSN 2350-5184

ISSN 2350-5710 = Zakladnica zdravja

613/614

COBISS.SI-ID 273111296
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 12. 9. 2019