COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti ODRASLI junij 2019

Vsebina
D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

1.

ANDOLŠEK, Robert
    Razgaljena prodaja : kako postati prerok prodaje v domači vasi / Robert Andolšek. - Dopolnjena 2. izd. - Ljubljana : Inštitut RAC, 2019. - 197 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-290-286-5

658.8

COBISS.SI-ID 300171264

2.

FORUM obrti in podjetništva (17 ; 2019 ; Portorož)
    Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 : nujni ukrepi za rast in razvoj malega gospodarstva / [uredila Danijel Lamperger, Maja Rigač]. - Ljubljana : Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2019 ([S. l.] : Grafika gracer). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

1200 izv.

ISBN 978-961-6560-59-7

334.712(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 299735552

3.

IRŠIČ, Matjaž
    Marketing : temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju : [znanstvena monografija] / Matjaž Iršič, Borut Milfelner, Aleksandra Pisnik. - 2. izd. - Harlow (England) [etc.] : Pearson, cop. 2019. - [X], 222 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. v kolofonu: Marketing - temeljni koncepti in njihova uporaba v digitalnem okolju. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - O avtorjih: str. [IV]. - Bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-1-78764-261-4 (broš.) : 29 EUR

339.138

COBISS.SI-ID 13307420

4.

PETKOVŠEK, Janja
    Poročanje o družbeno odgovornem poslovanju je prednost / [vsebina Janja Petkovšek, Petra Flerin]. - Ljubljana : GZS - Združenje kovinske industrije, 2018. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Potiskana notr. sprednja str. - Bibliografija: str. 93

ISBN 978-961-6986-27-4

005.35

COBISS.SI-ID 295358464

5.

    SLOVENSKI infrastrukturni projekti za prihodnost / urednika Franjo Štiblar, Lana K. Gotvan. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2019 ([Ljubljana] : Litteralis). - 342 str. : ilustr. ; 22 cm

Hrbtni nasl.: Slovenski infrastrukturni projekti. - 300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izbor literature s področja teorije infrastrukture in infrastrukture Slovenije: str. 325-341. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6447-83-6 : 37,00 EUR

338.49(497.4)

COBISS.SI-ID 299572992D ETN D ETNOLOGIJA

6.

ŠRAJ, Peter
    Stou lejt gančkoga majoša 1919-2019 / Peter Šraj. - Gančani : Krajevna skupnost, 2019. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-290-187-5

39(497.4Gančani)"1919/2019"

COBISS.SI-ID 299641600D GEO D GEOGRAFIJA

7.

PETROVIČ, Mira, 1975-
    Vodnik po občini Cirkulane / [besedilo Mira Petrovič ; dopolnitve in korekture Martin Prašnički, Monika Podgorelec (narava) in Andrej Brence (pustne šege) ; fotografije Dani Turnšek ... [et al.]. - Cirkulane : Turistično društvo, 2018 (Žalec : Golc). - 34 str. : Ilustr. ; 25 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Ov. nasl. - 4.000 izv.

913(497.4Cirkulane)
908(497.4Cirkulane)

COBISS.SI-ID 26284600D GLA D GLASBA

8.

HUDOLIN, Jurij
    O smehu Zlatka Čordića / Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-284-534-6 : 24 EUR

78(497.4):929Čordić Z.
929Čordić Z.

COBISS.SI-ID 299998976

9.

JUGOTON (Zagreb)
    Vzhodno od raja : Jugoton [1947-1991] : [katalog razstave] / [avtorji besedil Sanja Bachrach Krištofić ... [et al.] ; urednika Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić ; prevod v slovenščino Metka Jelenc, Ivanka Filipan, prevod povzetka v angleščino Peggy Casman-Vuko ; fotografije, ilustracije zasebne zbirke avtorjev in sodelavcev ... et al.]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 2019 ([S.l.] : Tiskara Zelina). - 101 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - 200 izv. - Spremna beseda / Natalija Polenec: str. 7. - Summary

ISBN 978-961-6464-63-5 : 25 EUR

681.854(497.1)"1947/1991"(083.824)

COBISS.SI-ID 299738880

10.

REID, Taylor Jenkins
    Daisy Jones in skupina The Six / Taylor Jenkins Reid ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 374 str. ; 20 cm

Prevod dela: Daisy Jones & The Six. - "Izbor knjižnega kluba Reese Witherspoon" --> ov. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [400]

ISBN 978-961-00-4152-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4153-5 (broš.)

784.66(420)Daisy Jones & The six:791

COBISS.SI-ID 299751168D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE

11.

ADRIANO, Pino
    Nacionalizem in nasilje : Pavelić in ustaški terorizem od začetkov fašizma do hladne vojne / Pino Adriano in Giorgio Cingolani ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2019 (tiskano v EU). - 527 str. ; 20 cm

Prevod dela: Nationalism and terror; izv. stv. nasl.: La via dei conventi. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 511-527

ISBN 978-961-6627-84-9 (28,60 EUR)

329.18(497.5)(091)
94(497.5)"19"

COBISS.SI-ID 300009984

12.

APLENC, Andrej
    Tranzicija / Andrej Aplenc. - Ljubljana : Nova obzorja, 2019. - 413 str. ; 22 cm

300 izv. - Kritični soustvarjalec in opazovalec slovenske tranzicije / Metod Berlec: str. 8-9. - Knjiga razprav in komentarjev obsega članke v knjigi Temna stran meseca in v revijah Dignitas, Ampak, Mag in Demokracija

ISBN 978-961-6942-45-4 : 30,00 EUR

323(497.4)(081)
338(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 299444736

13.

BLAŽIČ, Gašper
    Slovenija, vstan'! / Gašper Blažič ; [fotografije arhiv Demokracije]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2019. - 287 str. ; 22 cm

500 izv. - Spremna beseda / Simona Pavlič: str. 5-11. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6942-47-8 : 22 EUR

323(497.4)(081)
821.163.6-92

COBISS.SI-ID 299520512

14.

GABRIČ, Aleš, 1963-
    V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945 / Aleš Gabrič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. [240]. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 227-233 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-332-0 : 29,99 EUR

323(497.4)"1945/1990"
94(497.4)"1945/1990"
329.052(497.4)"1945/1990"

COBISS.SI-ID 299162880

15.

GRBIĆ, Gordan
    Bombarderi : (1900-1935) / Gordan Grbić. - Zagreb : Omnes, 2018. - 111 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka O. & O. : [oružje i oklop XX. stoljeća] ; knj. 23)

Bibliografija: str. 108

ISBN 978-953-7943-27-1

623.746.4

COBISS.SI-ID 14249246

16.

GRBIĆ, Gordan
    Izvidnička oklopna vozila : (1945-2000) / Gordan Grbić. - Zagreb : Omnes, 2018. - 143 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Biblioteka O. & O. : oružje i oklop XX. stoljeća ; knj. 20)

Bibliografija: str. 141

ISBN 978-953-7943-25-7

623.438.2(100)"1945/2000"(084.1)

COBISS.SI-ID 14248478

17.

MIHELJAK, Vlado
    Smeri razvoja II. : ilustrirani praktikum iz politične psihologije / Vlado Miheljak in [karikature] Franco Juri. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Demat). - 660 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Znanstvena knjižnica. Refleksije ; 6)

"... zajema kolumne [in karikature], objavljene v Dnevniku v obdobju od 3. 12. 2003 do 19. 12. 2007 ..." --> str. 15. - 300 izv. - Nagovor urednika / Niko Toš: str. 13-15. - Car instagrama, prva žrtev noči dolgih nožev / Ali Žerdin: str. 645-650

ISBN 978-961-235-881-5 (Fakulteta za družbene vede) : 25,00 EUR

323(497.4)"2003/2007"(081)
821.163.6-92
741.5(497.4):929Juri F.

COBISS.SI-ID 299535616

18.

RAMŠAK, Jure
    (Samo)upravljanje intelekta : družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji / Jure Ramšak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 311 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 297-311. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-287-110-9 : 32,90 EUR

321.74(497.4)
930.85(497.4)"1972-1980"

COBISS.SI-ID 298961664D PRA D PRAVO

19.

    LIBER amicorum Dragica Wedam Lukić / [avtorji Aleš Galič ... et al.] ; urednika Aleš Galič, Jerca Kramberger Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Pravna fakulteta, 2019 (Ljubljana : Litteralis). - 312 str. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki ; Synopses

ISBN 978-961-6447-85-0 : 38 EUR

342
347

COBISS.SI-ID 299953664

20.

    OD monopola do konkurence : razprave / Frane Adam ... [et al.] ; [urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik], in Zahteva za kvaliteten, nediskriminatoren in konkurenčen razvoj javne službe v Republiki Sloveniji. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019. - 122 str. ; 21 cm. - (Zbirka Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji)

ISBN 978-961-7014-16-7

35.07(497.4)

COBISS.SI-ID 299978240

21.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Obligacijski zakonik (OZ) : neuradno prečiščeno besedilo s spremembami do maja 2019. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2019 (Ljubljana : Demat). - 392 str. ; 20 cm. - (Zakoni / Lexpera, GV založba)

100 izv.

ISBN 978-961-247-415-7 : 32 EUR

347.4/.5(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 299956480D PSI D PSIHOLOGIJA

22.

GALIMBERTI, Umberto, 1942-
    Besedo imajo mladi : dialog z generacijo dejavnega nihilizma / Umberto Galimberti ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 288 str. ; 24 cm

Prevod dela: La parola ai giovani. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-287-113-0 : 24,90 EUR

165.721:159.922.8
316.752-053.6(450)

COBISS.SI-ID 299378432

23.

LEVINE, Peter A.
    Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše] / Peter A. Levine in Maggie Kline ; [prevedla Seta Oblak ; predgovor Metka Kuhar in Mija M. Klemenčič Rozman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 261 str. : fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Trauma-proofing your kids. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.800 izv. - Predgovor / Metka Kuhar, Mija M. Klemenčič Rozman: str. 11-16. - O avtorjih: str. 261-262. - Bibliografija: str. 256-259

ISBN 978-961-01-5147-0 : 24,99 EUR

159.97-053.2

COBISS.SI-ID 298761216

24.

MENDOZA-Jones, Cassie
    Vse je v redu : kako zaupati in se predati višjemu načrtu / Cassie Mendoza-Jones ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - XVI, 295 str. : tabele ; 21 cm

Prevod dela: It's all good. - O avtorici: str. 295. - 777 izv.

ISBN 978-961-7001-19-8 : 25,00 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 298979328

25.

MULRANEY, Peter
    Moje življenje je moja odgovornost : spoznanja, da živimo zavestno / Peter Mulraney ; prevedel Janez Lavrič. - Ljubljana : Gnostica, 2019. - 140 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: My life is my responsibility

ISBN 978-961-229-140-2

159.922

COBISS.SI-ID 300110080

26.

MURPHY, Joseph, 1898-1981
    Moč vaše podzavesti / Joseph Murphy ; uredil Arthur R. Pell ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 3. ponatis. - Ljubljana : V. B. Z., 2019. - (Zbirka Prestop ; knj. 3)

Prevod dela: The power of your subconscious mind

ISBN 978-961-6468-63-3

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 299274752

27.

MURPHY, Joseph, 1898-1981
    Vaša neskončna moč obogateti : kako s pomočjo podzavesti priti do blaginje, ki si jo zaslužite / Joseph Murphy ; iz angleščine prevedla Bernardka Rošer. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 132 str. ; 24 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 16)

1.000 izv. - Prevod dela: Your infinite power to be rich

ISBN 978-961-6468-98-5 : 17,90 EUR

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 299853056

28.

MYR, Yan
    Prva pomembna knjiga za velike in male otroke / avtor Yan Myr ; ilustracije Barbara Kralj. - 1. izd. - Ormož : Topmoods, 2018 ([Ljubljana] : Prelom). - 71 str. : ilustr. ; 24 cm

"Vse, kar bi moral izvedeti kot otrok" --> ov. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-288-832-9 : 19,90 EUR

159.923.2(035)
17.023.34(035)

COBISS.SI-ID 297010688

29.

    SISTEMSKA družinska terapija : lepota radovednosti namesto moči nadzorovanja / avtorice Dubravka Trampuž ... [et al.] ; uredili Maja Rus Makovec, Dubravka Trampuž. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za družinsko in sistemsko psihoterapijo : Medicinska fakulteta, 2016 ([Izlake] : Grafex). - 283 str. ; 24 cm

300 izv. - Predstavitev avtoric: str. 283

ISBN 978-961-267-111-2 (Medicinska fakulteta) : 29,50 EUR

615.851:316.356.2(075.8)

COBISS.SI-ID 284804352

30.

ZAVOR, Zoran
    [Dve celi pet]
    2,5 tone odnosa / Zoran Zavor ; [ilustracije Polonca Leban Grmek]. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

O avtorju: str. 147-149. - Bibliografija: str. [164]

ISBN 978-961-94500-4-8 : 21,50 EUR

159.922.1(035)
177.6(035)

COBISS.SI-ID 299333376

31.

ŽAGAR, Mateja, 1983-
    Zmenek z Indryjo [!] : priročnik čutne ženske / [avtorica, fotografije Mateja Žagar]. - Maribor : Indriya, 2019 ([Ljubljana] : Izi print). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Zmenek z Indriyo. - Nasl. v kolofonu: Zmenek z Indiryo [!]. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Priročnik za čutne ženske. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 78

ISBN 978-961-290-162-2 : 18,00 EUR

159.922-055.2(035)

COBISS.SI-ID 299419648D SOC D SOCIOLOGIJA

32.

    EVROPA narodov / [pripravila] Generacija identitete ; [uredila Monika Maljevič]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2019. - 101 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6942-48-5 : 13 EUR

316.7(4)
061.1EU

COBISS.SI-ID 299934208

33.

GATES, Melinda
    Trenutek dviga : kako večji vpliv žensk spreminja svet / Melinda Gates ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The moment of lift. - O avtorici: str. [289] in na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7050-38-7 : 24,90 EUR

305-055.2
316.346.2-055.2

COBISS.SI-ID 299932928

34.

ZIDAR, Romana, 1976-
    Naš skupni dom : povezanost migracij in razvoja v Sloveniji / [zapisala Romana Zidar v sodelovanju z Jano Lampe ... [et al.] ; prevod Prevajanca]. - Ljubljana : Slovenska karitas, 2019. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-58

ISBN 978-961-93180-2-7

314.15(497.4)
316.42(497.4)

COBISS.SI-ID 299842048D UME D UMETNOST

35.

    ALAN Ford teče častni krog = Alan Ford trči počasni krug = Alan Ford compie il giro d'onore : [spremljevalni katalog razstave ob 50. obletnici prve izdaje stripa : Narodna galerija, Cankarjeva 20, Ljubljana, 23. 5.-13. 10. 2019] / [avtorji besedil Lazar Džamić ... [et al.] ; urednik Rok Glavan ; avtor stripovskih dialogov Luciano Secchi - Bunker ; avtor izbranih ilustracij iz stripa Roberto Raviola - Magnus ; prevodi Branko Gradišnik ... et al.]. - Ljubljana : Antikvariat Glavan : Zavod Kultura in prosveta, 2019 (Sv. Nedelja : Radin print). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., hrv. in it. - 500 izv.

ISBN 978-961-93190-2-4 (Antikvariat Glavan)

741.52

COBISS.SI-ID 299923200

36.

FRAS, Domen, 1972-
    Nazaj od blizu : Aparatove črke & oblike 1998-2018 / Domen Fras ; [besedila Petra Černe Oven ... [et al.] ; portret Blaž Budja ; fotografije Blaž Budja ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Tipografija, D. Fras, 2019 (Ljubljana : R-tisk). - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

200 izv. - O avtorju: str. 167

ISBN 978-961-94635-0-5 : 25 EUR

766(497.4):929Fras D.
655.26(497.4):929Fras D.

COBISS.SI-ID 298714880

37.

KEPÉNÉ Bihar, Mária
    Trden grad je naš Bog --- : sakralna dediščina Lendave z okolico in narodnostnega območja : v počastitev 500. obletnice reformacije = Erős vár a mi Istenünk --- : Lendva-vidék és a nemzetiségi terület szakrális öröksége : a reformáció 500. évfordulójának tiszteletére / Kepéné Bihar Mária, Lendvai Kepe Zoltán ; [prevodi Jolanda Császár Harmat, Zoltán Lendvai Kepe ; fotografije Zoltán Lendvai Kepe, Lázár Lenke]. - Lendava : Galerija-Muzej = Lendva : Lendvai Galéria és Múzeum, 2019. - 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lyndvamuseum ; 13)

100 izv.

ISBN 978-961-6695-29-9

719(497.4Lendava)(083.82)

COBISS.SI-ID 298727680

38.

KOCIPER, Marko
    Ogenj v očeh : 1. del 2. trilogije Jazbec in tretji svet / [scenarij in risba] Marko Kociper. - Ljubljana : Forum, 2019 (Žirovnica : Medium). - 72 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Republika Strip ; 27) (Posebna izdaja revije Stripburger)

400 izv.

ISBN 978-961-6553-97-1 : 7 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 299705344

39.

LAMUT, Andrej
    Mnemosis : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 6. oktober - 25. november 2018 / Andrej Lamut ; [besedilo, angleški prevod Mirjam Čančer]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2018 ([Ljubljana] : R tisk). - 37 str. : fotogr. ; 22 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

77.04(497.4):929Lamut A.

COBISS.SI-ID 516344959

40.

    MISLITI pogoje našega časa : projekt za XXII. Triennale di Milano, Broken nature: design takes on human survival / uvodnik Tony Fry ; uredila Barbara Predan ; [prevod iz angleščine Nataša Velikonja, prevod iz francoščine Rok Benčin ; ilustracije Maja Grobler ; fotografije Mimi Antolovič ... et al.]. - Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2019 ([Ljubljana] : Matformat). - 182 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 163-168. - Kazalo

ISBN 978-961-7009-07-1 : 16 EUR

7.05(082)

COBISS.SI-ID 298572032

41.

PELJHAN, Marko, 1969-
    Here we go again --- system 317 : a situation of the resolution series : exhibition catalogue : [Pavilion of the Republic of Slovenia at the 58th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia] / Marko Peljhan ; [texts Zdenka Badovinac ... [et al.] ; editor Igor Španjol ; bibliography Teja Merhar ; translations Tamara Soban]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2019 (Ljubljana : Januš). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

Tretji dodatek k nasl. v kolofonu. - Artist's biography: str. 82-83. - Ocena razstave v: Art Press, Pariz, št. 466, maj 2019, str. 63-64. - 1.500 izv. - Selected bibliography: str. 97-110

ISBN 978-961-206-140-1

7.038.53:929Peljhan M.

COBISS.SI-ID 299623936

42.

    PRIROČNIK za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje : pripravljeno v okviru projekta Life Dinalp Bear / [avtorji Hubert Potočnik ... [et al.] ; urednik Hubert Potočnik ; avtorji fotografij Hubert Potočnik ... [et al.] ; prevajanje Prevekso Jeziki]. - Ljubljana : Univerza, 2019 ([Ribnica] : Tiskarna P&G). - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Life-Dinalp-Bear_Prirocnik-za-vkljucevanje-medveda_SI_low-res.pdf. - Ov. nasl. - 400 izv. - Soavtorji: Samar Al Sayegh Petkovšek, Daniele De Angelis, Đuro Huber, Klemen Jerina, Josip Kusak, Meta Mavec, Boštjan Pokorny, Slaven Reljić, Mariano Rodriguez Recio, Tomaž Skrbinšek, Bojan Vivoda, Ida Jelenko Turinek. - Bibliografija: str. 64-66

ISBN 978-961-6410-57-1

71(035)
599.744.2:591.51
630*156(035)
GDK: 156.2(035)

COBISS.SI-ID 299505152

43.

PROSENC, Nataša, 1966-
    Hotelski dnevnik = Hotel diary : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 15. september-4. november 2018 / Nataša Prosenc Stearns ; [besedilo Meta Kordiš ; angleški prevod Sunčan Stone ; fotografija Tomaž Grdin]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2018 ([Ljubljana] : R tisk). - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6684-46-0

7.038.5(497.4):929Prosenc Stearns N.

COBISS.SI-ID 95273473

44.

SCALETTI, Fabio
    Leonardo : genij : 500 let / Fabio Scaletti ; z besedilom Martina Kempa ; [predgovor k slovenski izdaji Igor Škamperle ; prevod Irena Trenc Frelih]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno v Italiji). - 303 str. : barvne ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Leonardo 500. - 3.500 izv. - Portret Biance Sforza : Lepa princesa / Martin Kemp: str. 157-181. - Bibliografija: str. 299

ISBN 978-961-01-5402-0 : 129,90 EUR

7(450):929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 298116864

45.

SPIEGELMAN, Art
    Maus : zgodba o preživetju / Art Spiegelman ; [prevod Oto Luthar]. - 2. izd. v eni knjigi, 3. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 295 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Maus. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - 500 izv. - Vsebina na nasl. str.: 1. Krvava zgodovina mojega očeta = My father bleeds history ; 2. In tu so se začele moje težave = And here my troubles began

ISBN 978-961-254-195-8 : 20 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 299171072D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

46.

ARMOUR, Michael Carl, 1944-
    Svetopisemski vodnik za začetnike : teme in časovni pregled / Michael C. Armour ; [prevod Barbara Beckler]. - Vienna : Eastern European Mission, 2017. - 230 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A newcomer's guide to the Bible. - Bibliografija: str. 229-230

ISBN 978-1-936479-57-3 : brezplačno

27-27

COBISS.SI-ID 16845366

47.

BURRILL, Russell
    Novi svetovni red / Rusell Burrill ; [prevod Pavel Repnik]. - Ljubljana : Znamenja časa, 2009. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Pisano je)

Prevod dela: The new world order. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6129-31-2 : 25,90 EUR

27-277-244.27
133.3

COBISS.SI-ID 248074752

48.

DOLINAR, Sandi
    Čisto srce : ideal notranje lepote / [avtor Sandi Dolinar]. - Kranj : QMI SD, 2019 ([Ljubljana] : K2 Plus). - 104 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94712-0-3 : 15,00 EUR

159.92

COBISS.SI-ID 300001792

49.

HREN, Marko, 1959-
    Duhovno vodstvo v Sloveniji nekoč in danes / Marko Hren ; [fotografije arhiv Upasana SPD]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 318 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-284-538-4 : 27,00 EUR

130.2(497.4)

COBISS.SI-ID 299998720

50.

MARISA El Rosa
    Resnica o večnem življenju : Izvir spregovori / Marisa El Rosa. - Ljubljana : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 101 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-815-6 (Stella) : 28,90 EUR

13(035)

COBISS.SI-ID 299453440

51.

PARAMANANDA, Swami
    Duhovno zdravljenje s pomočjo koncentracije in meditacije / Svami Paramananda ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 88 str. ; 21 cm

Prevod del: Spiritual healing ; Concentration and meditation ; Healing meditations. - Tiskano po naročilu. - Predgovor urednika / Damjan: str. 7-11. - O avtorju: str. 87-88

ISBN 978-961-279-625-9 : 21,00 EUR

133.2(035)

COBISS.SI-ID 299620864

52.

RADCLIFFE, Timothy
    Na robu skrivnosti : verovati v času negotovosti / Timothy Radcliffe ; [prevod Ivan Arzenšek]. - Petrovče : Društvo Znamenje ; Celje : Grafika Gracer, 2019 (Celje : Grafika Gracer). - 108 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Sodobna misel)

Prevod dela: Au bord du mystére. - 300 izv. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-94564-1-5 (Društvo Znamenje)

27-184.3
27-423.79

COBISS.SI-ID 300218880

53.

ROSINI, Fabio
    Samo ljubezen ustvarja : duhovna dela usmiljenja / Fabio Rosini ; s predgovorom Marka Ivana Rupnika ; [prevod Marija Šimenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2019. - 193 str. ; 21 cm

Prevod dela: Solo l'amore crea. - 600 izv. - Predgovor / Marko Ivan Rupnik: str. 5-7. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7019-11-7 : 17,50 EUR

27-423.79
27-42

COBISS.SI-ID 299127808

54.

SHINN, Florence Scovel, 1871-1940
    Moč izgovorjene besede / Florence Scovel Shinn ; [prevedel, dodatek Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 104 str. ; 21 cm

Prevod dela: The power of spoken word. - Tiskano po naročilu. - Uvod / Emmet Fox: str. 7-8. - Beseda urednika k slovenskemu prevodu knjige "Moč izgovorjene besede" / Damjan: str. 97-101. - O avtorici: str. 103-104

ISBN 978-961-279-626-6 : 22,00 EUR

27-584.5
159.923.2:27

COBISS.SI-ID 299856384

55.

URBANIJA, Jože, 1941-
    Upati in dihati / Jože Urbanija. - Kamnik : samozal., 2019 (Ljubljana : Salve). - 76 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-290-116-5

27-184.3

COBISS.SI-ID 299137536

56.

VINERBA, Roberta
    Bog : sto in eno vprašanje o Bogu / Roberta Vinerba ; [prevod Andrej Turk]. - Koper : Ognjišče, 2019 ([Ljubljana] : Abografika). - 232 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Dio : domande, input, oppurtuníta. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 225-226

ISBN 978-961-263-243-4 : 14,90 EUR

27-14(02.053.2)

COBISS.SI-ID 299846400D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

57.

DEVJAK, Tatjana
    Vzgoja predšolskega otroka / Tatjana Devjak, Sanja Berčnik. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 288 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - O avtoricah: str. 283. - Bibliografija: str. 267-282. - Kazalo

ISBN 978-961-253-244-4

373.2.01

COBISS.SI-ID 299829504

58.

JUUL, Jesper, 1948-
    Od krušnih do bonus staršev : priložnosti in izzivi sestavljenih družin / Jesper Juul ; prevedla Alenka Veler. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2019 (natisnjeno v EU). - 102 str. ; 23 cm

Prevod dela: Aus Stiefeltern warden Bonuseltern. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-261-505-5 : 24,99 EUR

316.362.35
173
37.018

COBISS.SI-ID 298910720

59.

KLANČAR, Andreja, 1982-
    Učenje in poučevanje geometrije z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v osnovni šoli / Andreja Klančar, Mara Cotič, Amalija Žakelj ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 13)

200 izv. - Bibliografija: str.135-147. - Kazali

ISBN 978-961-7055-40-5

37.091.3:514
514:373.3
37.091.64:004

COBISS.SI-ID 298384640

60.

KOŠMRL, Sabina
    Srčni učitelj / Sabina Košmrl ; [ilustracije Andraž Kaučič]. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

Predgovor / Tanja Fajon: str. 5-6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94500-5-5 : 23 EUR

37.011.3-051

COBISS.SI-ID 299339008

61.

LINSIN, Michael
    The classroom management secret : and 45 other keys to a well-behaved class / Michael Linsin. - San Diego : JME Publishing, cop. 2013. - 191 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-889236-27-8

37.015

COBISS.SI-ID 16844598

62.

    SVETOVNI dan filozofije : filozofsko mišljenje v praksi / [uredila Marjan Šimenc in Boris Vezjak]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2018 ([S. l. : s. n.]). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-270-289-2 (broš.)

371.3:17.02(082)

COBISS.SI-ID 297378304D ZGO D ZGODOVINA

63.

    DOKTOR Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega / [avtorji Jurij Kurillo ... et al.] ; zasnoval in uredil Jurij Kurillo. - Kranj : Tiskarna Požgaj, 2019. - 128 str. : ilustr.

ISBN 978-961-290-173-8

929Voglar G.(082)
616-051(47=163.6)"16/17"(082)

COBISS.SI-ID 299549696

64.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela
    Barbara Celjska : črna kraljica : (1392-1451) : življenjska zgodba ogrske, rimsko-nemške in češke kraljice / Daniela Dvořáková ; prevedel Andrej Rozman ; [spremna beseda Igor Grdina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 326 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Čierna král'ovná Barbora Celjská (1392-1451). - 700 izv. - Srednjeveška sfinga Barbara Celjska / Igor Grdina: str. 291-299. - Bibliografija: str. 300-317. - Kazalo

ISBN 978-961-278-428-7 : 35 EUR

929Barbara Celjska
94(4-191.2)"14"

COBISS.SI-ID 299058176

65.

GERONIMO, 1829-1909
    Zgodba o Geronimovem življenju : [avtobiografija mogočnega šamana in indijanskega poglavarja] / zapisal in uredil S. M. Barrett ; [prevod Klemen Pust]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 142 str. : ilustr. ; 26 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Prevod dela: Geronimo's story of his life. - Tiskano po naročilu. - Predgovor ; Uvod / S. M. Barrett: str. 5-20

ISBN 978-961-246-821-7 : 39,90 EUR

929Geronimo
94(73)"18/19"

COBISS.SI-ID 299842816

66.

    MEJNI kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja : življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 / Božo Repe ... [et al.] ; [kartografija Rok Ciglič ... [et al.] ; prevajanje iz nemščine Niko Hudelja ; fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Rogaška Slatina : Podoba). - 36 str. : fotogr. ; 21 cm

200 izv. - Ilustr. na sprednjih in zadnjih spojnih listih. - Bibliografija: str. 34-36

ISBN 978-961-06-0191-3

94(497.4)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 299668992

67.

MORRIS, Charles, 1833-1922
    Rimljani / Charles Morris ; [prevod Maruša Bračič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019- (Šmarješke Toplice : Stella). - Zv. <1-> : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Zgodovinske pripovedi ; knj. 1)

Prevod dela: Historical tales : the romance of reality. - Tiskano po naročilu

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2019. - 156 str.
Del 2. - 2019. - 164 str.

ISBN 978-961-246-814-9 (zv. 1) : 39,90 EUR
ISBN 978-961-246-819-4 (zv. 2) : 39,90 EUR

94(37)

COBISS.SI-ID 299219200

68.

OHLER, Norman
    Popolna omama : droge v tretjem rajhu / Norman Ohler ; prevedla Neža Božič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Maribor] : Florjančič). - 338 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der totale Rausch. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 277-293. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5510-2 : 27,99 EUR

94(100)"1939/1945":613.83
329.18:613.83(430)(091)

COBISS.SI-ID 300015616

69.

ROŽENBERGAR, Tanja
    Urbani fenomeni muzejske perspektive : v etnološkem in kulturnoantropološkem diskurzu / Tanja Roženbergar ; [prevod Mateja Žuraj ; fotografija Tanja Roženbergar, Jože Hudales]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 52)

Knjigi na pot / Helena Rožman: str. 4-5. - K muzeologiji urbanega / Aleš Gačnik: str. 213-215. - O mestu mest v mestnih muzejih / Jože Hudales: str. 216-217. - 300 izv. - Bibliografija: str. 187-212. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6775-23-6

069:39
39:711.4

COBISS.SI-ID 298195456

70.

SLAVIČ, Matija
    Prekmurje / spisal M. Slavič ; [spremna beseda Andrej Hozjan]. - Murska Sobota : Pokrajinska in študijska knjižnica, 2019. - 131, [6] str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-94118-6-5

94(497.411)

COBISS.SI-ID 299890688

71.

ŠVAJNCER, Maja
    Rojeni za vojno : mladost naših babic in dedkov / Maja Grbec Švajncer ; [fotografije Janez J. Švajncer, stare fotografije in predmeti Vojni muzej Logatec]. - Logatec : Vojni muzej, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 184-185

ISBN 978-961-94588-2-2 : 19,50 EUR

929(497.4)"19"
94(497.4)"19"(092)

COBISS.SI-ID 298803968

72.

    TEMNA stran meseca II = Dark side of the moon II : soočenje in refleksija 20 let kasneje = confrontations and reflections 20 years later : zbornik prispevkov z mednarodne konference / [urednika Tamara Griesser Pečar in Miha Drobnič]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 171 str. : fotogr., faks. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl. ter povzetki v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94353-3-5 : 25 EUR

94(497.4)"1945/1990"(082)
342.7(497.4)"19"(082)

COBISS.SI-ID 298060544J FRA J FRANCOŠČINA

73.

    SLOVNICA sodobne francoščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019. - 207 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-5-3 : 12,90 EUR

811.133.1'36(035)

COBISS.SI-ID 299008768J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA

74.

KARAKAŠ, Damir
    Proslava / Damir Karakaš. - 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2019. - 119 str. ; 20 cm

O avtorju: str. 119

ISBN 978-953-332-086-1

821.163.42-311.2=163.4

COBISS.SI-ID 1116054878

75.

SOKLIĆ, Milan
    Izlet na Kras / Milan Soklić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 188 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 187-188

ISBN 978-953-266-914-5

821.163.42-311.4=163.42

COBISS.SI-ID 17911345J ITA J ITALIJANŠČINA

76.

KLEINMAYR, Ferdo
    Dizionario tascabile : italiano-sloveno e sloveno-italiano = Žepni slovar : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski / Ferdinando Kleinmayr. - 2a ed. = 2. natis. - Trieste : Stoka, 1931 (Trieste : Tipografia consorziale). - 328 str. ; 17 cm

Na vzpor. nasl. str.: Žepni slovar : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski

811.131.1'374=163.6
811.163.6'374=131.1

COBISS.SI-ID 11146298

77.

KOMPARA Lukančič, Mojca
    Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo / autore Mojca Kompara Lukančič. - 1. ed. - Maribor : University of Maribor Press, 2019 ([Trboje] : Jagraf). - II, 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Basics of the Italian language for the tourism sector. - 150 izv. - Bibliografija: str. 151-152

ISBN 978-961-286-256-5 : 14,90 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-256-5

811.131.1'276.6:338.48

COBISS.SI-ID 96579841

78.

    SLOVNICA sodobne italijanščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2019. - 160 str. : tabele ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94656-3-9 : 12,90 EUR

811.134.2'24(086.76)

COBISS.SI-ID 298998784K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

79.

ANDROMEDAS, Claudia
    Zapri oči, da vidiš! / [besedilo, slike] Claudia Andromedas. - Maribor : Rotis, 2019. - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6127-47-9

821.163.6-1:133.2

COBISS.SI-ID 299773696

80.

APIH, Jure
    Rdečega mlina blues / Jure Apih. - Ljubljana : Festfest, 2019 (Radovljica : Tiskarna). - 239 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-93978-4-8 : 19 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299523584

81.

BABNIK, Gabriela
    Tri smrti / Gabriela Babnik. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 359 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-517-9 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299997952

82.

BEDRAČ, David
    V hiši tvojega popka / David Bedrač ; [spremna beseda Patricija Dodič]. - Maribor : Društvo MAUS, 2017 (tiskano v EU). - 93 str. ; 22 cm

200 izv. - Dolžina, ki stopa iz misli / Patricija Dodič: str. 81-87. - O avtorju: str. 89-91. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94155-3-5 : 10 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Bedrač D.

COBISS.SI-ID 93647873

83.

BERTONCELJ, Julij
    Shalom : mir, popolnost, blaginja : potopisna in druga razmišljanja / Julij Bertoncelj ; [fotografsko gradivo zasebne fotografije, Wikipedia, Google]. - 1. izd. - Kranj : Berton, 2019. - 415 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-93353-4-5

821.163.6-992
821.163.6-4

COBISS.SI-ID 299704832

84.

BOZOVIČAR, Meri
    Krvava zarja : doživeto pričevanje o medvojnem in povojnem komunističnem nasilju na Škofjeloškem / Meri Bozovičar - Kajbetova Meri ; [uredil] Aleksander Škorc. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2019 ([Brežice] : Založba Primus). - 138 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93898-6-7 : 17,00 EUR

821.163.6-94
929Bozovičar M.

COBISS.SI-ID 299974400

85.

BUTTOLO, Franca
    Kriki srca : pesmi v prozi / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2019. - 56 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-290-268-1

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 300075776

86.

CUNDRIČ, Valentin
    Eurokrit / Valentin Cundrič. - Jesenice : samozal. V. Cundrič ; Žirovnica : Medium, 2019 ([Žirovnica] : Medium). - 77 str. ; 22 cm

60 izv. - Eurokrit / Magdalena Cundrič: str. 3

ISBN 978-961-94654-0-0 (samozal. V. Cundrič) : 19,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 298977536

87.

ČERIN, Boris
    Oni prihajajo iz vesolja : ZF trilogija / B. Čerin Levy. - 1. izd. - Ljubljana : Quark, 2018 ([Maribor] : Demago). - 776 str. ; 21 cm

V CIP-u leto izida 2019. - 250 izv. - Povečani tisk. - Vsebina: Knj. 1: Preteklost. Prikazi so naznanili srdit spopad ; Knj. 2: Prihodnost. Ukaz poveljstva: najdite izginule eskadre : (prekletstvo dvoglavega klovna) ; Knj. 3: Sedanjost. Oni prihajajo iz vesolja : (prišli so pome)

ISBN 978-961-94525-0-9 : 18,30 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 298581760

88.

ČUČNIK, Primož
    Piš čez sen / Primož Čučnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : LUD Literatura, 2019 (Begunje : Cicero). - 106 str. ; 22 cm. - (Zbirka Prišleki)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 250 izv.

ISBN 978-961-7017-40-3 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299305728

89.

ENVERITAS, Emily
    Hiša na pragu kanadske divjine. 1, Dežela grizlija in pume / Emily Enveritas. - 1. izd. - [Domžale] : samozal., 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 179 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-290-007-6 : 19,80 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298229760

90.

FERK, Rajko, 1958-
    Afnorizmi s pre bliski in pre gromi / Rajko Ferk. - Maribor : Društvo MAUS, 2018 (tiskano v EU). - 63 str. ; 22 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94155-4-2

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 93829889

91.

FERLEŽ, Jerneja
    Maribor paralaksa / Jerneja Ferlež in Peter Rezman ; [spremna beseda Mateja Ratej]. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 391 str. : č-b fotogr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Elektriziran stik med literaturo in zgodovinopisjem / Mateja Ratej: str. 387-391. - O avtorjih na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Bibliografija: str. 381-383

ISBN 978-961-284-516-2 : 29,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299997184

92.

FRELIH, Tone
    Skesanec : [politična kriminalka po slovensko] / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2019 (Ljubljana : Studio print). - 242 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 7)

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-93848-5-5 (trda vezava) : 26,80 EUR
ISBN 978-961-93848-6-2 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 299427072

93.

FURMAN, Donateja
    Neizpolnjena ljubezen : [resnična zgodba] / Donateja Furman. - Poljčane : samozal., 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 26 str. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 75 izv.

ISBN 978-961-290-108-0 : 15,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299090944

94.

GARANTINI, Vlado
    Amfore / pesnil Vlado Garantini ; risal Jože Ovnik. - Zagorje ob Savi : Občina, 2019. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92025-8-6

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299955200

95.

GORZA, Stanislav
    Popackana zaobljuba / Stanislav Gorza. - Slovenj Gradec : samozal., 2019. - 151 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-290-169-1 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299516928

96.

GORZA, Stanislav
    Samuel & Jeeny / Stanislav Gorza. - [Slovenj Gradec : samozal.], 2018. - 364 str. ; 21 cm

25 izv.

ISBN 978-961-290-170-7

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299517184

97.

GORZA, Stanislav
    Turbulenca življenja / Stanislav Gorza. - Slovenj Gradec : samozal., 2019. - 382 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-290-199-8 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299737600

98.

HOČEVAR, Zoran
    Čeprav seveda : (beri glasno) / Zoran Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 123 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 124)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-115-4 : 16,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299480832

99.

JAN, Mihael
    Krog ljubezni / Mihael Jan, Anamarija Braun. - Domžale : samozal. [M. Jan] ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (120; 184 str.) ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-246-806-4. - ISBN 961-246-806-0! (Stella, zv. 1) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-246-807-1. - ISBN 961-246-807-9! (Stella, zv. 2) : 29,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299013376

100.

JELINČIČ, Dušan
    Tržaške prikazni / Dušan Jelinčič ; ilustracije Elisabetta Damiani. - 1. izd. - Trst : ZTT = EST, 2019 (Cerkno : Gaya). - 151 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 18 cm

O avtorju: str. 149-151

ISBN 978-88-7174-238-0 : 15 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 10544876

101.

JURCA, Janez
    Odkruški življenja / Janez Jurca. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. J. Jurca, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 148 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-290-174-5 : 21,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299559424

102.

JUREČIČ, Smiljana
    Zelena modrina / [pesmi] Smiljana Jurečič ; [fuzijsko steklo, makrofotografije] Miranda Rumina ; [spremna beseda Mateja Bartol]. - Kamna Gorica : ZEN+, 2019 ([Dobova] : ARtisk). - [67] str. : fotogr. ; 21 cm

Prijateljstvo ne potrebuje besed: str. 3. - O avtoricah: str. 4-7

ISBN 978-961-6437-28-8

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299190784

103.

KALAN, Bojan, pesnik
    Ni potrebe po naslovu / Bojan Janezovich Kalan - Reščovski. - Podreča : samozal., 2019 ([Kranj] : Trajanus). - 89 str. ; 20 cm

50 izv.

ISBN 978-961-290-280-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 300144128

104.

KAVČIČ, Nada
    Uho in senca : [(pesniška zbirka)] / Nada Kavčič. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2019. - 55 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 58)

ISBN 978-961-6699-72-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299842560

105.

KOCBEK Margan, Mihaela, 1979-
    Mesto prevar / Mihaela Margan Kocbek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 320 str. ; 21 cm

400 izv. trda vezava, 1.800 izv. broš. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-5141-8 (trda vezava) : 32,99 EUR
ISBN 978-961-01-5142-5 (broš.)

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 300040448

106.

KOSOVEL, Srečko
    Vsem naj bom neznan : neobjavljeni del zapuščine / Srečko Kosovel ; zbral, uredil in spremna besedila napisal Miklavž Komelj. - Novo mesto : Goga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 2 zv. : faks. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazala

Vsebina:
Knj. 1 : Poezija, proza, dramatika in drugi zapisi : v dodatku prevodi. - 937 str. - Predgovor ; O transkripciji / Miklavž Komelj: str. 13-57
Knj. 2 : Esejistični fragmenti, aforizmi, študijsko gradivo in drugi zapisi : v dodatku nove transkripcije že objavljenih pesmi in drugih tekstov. - 964 str. - Predgovor ; O transkripciji / Miklavž Komelj: str. 13-24. - Spremna eseja / Miklavž Komelj: str. 785-934

ISBN 978-961-277-213-0 (zv. 1) : 47,90 EUR
ISBN 978-961-277-214-7 (zv. 2) : 47,90 EUR

821.163.6-82
821.163.6.09Kosovel S.

COBISS.SI-ID 298899456

107.

KRAMOLC, Aleš
    Vozim skozi življenje / Aleš Kramolc ; zapisala, [ilustracije v knjigi] Petra Škarja. - 1. izd. - Trbovlje : 5KA, Katapult, 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Nasveti staršem / Sanja Kranjc: str. 180-186

ISBN 978-961-94500-2-4 : 23 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 298679552

108.

    KRAŠKOKRIŠKE pravce / [zbrala] Jasna Majda Peršolja ; [uvodna beseda Katja Hrobat Virloget ; ilustratorka Tanja Samec ; zemljevid Katjuša Tavčar]. - Križ : Razvojno društvo Gmajnca, 2019 (Divača : Mljač). - 228 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-290-163-9 : 20 EUR

398.2(497.472)

COBISS.SI-ID 299437312

109.

KREUTZ, Samo
    Ristanc čez pločnik / Samo Kreutz ; [spremna beseda in krokiji Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 85 str. : ilustr. ; 20 cm

120 izv. - Pot ravnovesja / Jelena Lasan: str. 5-6. - O avtorju: str. 83-85

ISBN 978-961-6838-97-9 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299383808

110.

KROŠELJ, Breda
    Spomin na RGL : lirika 1999-2001 / Breda Krošelj. - Ljubljana : Ekslibris, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 61 str. ; 20 cm

Povečani tisk. - 75 izv.

ISBN 978-961-6838-96-2 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299217408

111.

LAINŠČEK, Feri
    Zadoščenje : kriminalni roman / Feri Lainšček. - Maribor : Litera, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Žanr)

800 izv.

ISBN 978-961-6780-52-0 : 24,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 96589569

112.

    NAKLJUČNI tujci : zbirka kratkih zgodb / [avtorji Darja Arh Centrih ... [et al.]. - Maribor : Fabulist, 2019. - 148 str. ; 21 cm

150 izv. - Na vrhu nasl. str.: TriviaFest

ISBN 978-961-94187-5-8

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 96417025

113.

PESJAK, Luiza
    Beatin dnevnik : roman / [avtorica vira] Lujiza Pesjakova. Prvi slovenski družinski roman v obliki dnevnika / [avtorica spremne študije in kritičnih opomb] Urška Perenič ; [prevod povzetka v angleščino Timothy Pogačar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 235 str. : ilustr., zvd., portret ; 22 cm

Fotogr. rokopisa na spojnih listih. - 200 izv. - Opombe: str. 215-225. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Izv. izd.: Novo mesto : J. Krajec, 1887. - Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

ISBN 978-961-06-0179-1 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2
821.163.6.09Pesjak L.

COBISS.SI-ID 299625984

114.

    PREGOVORI in reki v kopalkah in obleki / Melita Vizjak in Erika Pavlin, ilustracije ; Milan Dekleva, pesmi ; [Vasja Cenčič, urejanje ; Matej Meterc, spremna beseda]. - Ljubljana : Buča, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 69 str. : ilustr. ; 16 x 25 cm

300 izv. - O humornih prenovitvah in besednih igrah v knjigi / Matej Meterc: str. 68-69

ISBN 978-961-6704-86-1 : 19 EUR

398.9(497.4)
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299590400

115.

ROŽMAN, Andraž
    Trije spomini : med Hajfo, Alepom in Ljubljano / Andraž Rožman ; [spremna beseda Kristina Božič]. - Novo mesto : Založba Goga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 301 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6514 - predstavitve knjig. - 500 izv. - Svet brez mej / Kristina Božič: str. 295-301

ISBN 978-961-277-215-4 : 24,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 96309761

116.

SIMONITI, Iztok
    Vode svobode / Iztok Simoniti. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 202 str. ; 25 cm

Eseji so bili napisani v letih 2013-2018. - 400 izv. - O avtorju: str. [207]. - Kazalo

ISBN 978-961-282-331-3 : 27,99 EUR

821.163.6-4
323(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 297996288

117.

SOTENŠEK, Maja
    Airbnbjevske zgodbe / Maja Sotenšek ; [ilustracije Miriam Monica]. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 102 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici: str. 101-102. - Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-7060-06-5 : 12 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 299977216

118.

STRNIŠA, Gregor, 1930-1987
    Vesolje / Gregor Strniša ; ilustriral Silvan Omerzu ; [spremna beseda Gregor Strniša]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 142 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Gregor Strniša: str. 132-142

ISBN 978-961-01-5369-6 : 27,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299262208

119.

ŠEFER, Anita
    Vonj po soli / Anita Šefer. - Bevke : Smar-team, 2019. - 248 str. : Ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-7044-54-6 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 299846912

120.

ŠKRK, Dimitrij
    Vračanja : peterostišja / Dimitrij Škrk ; [uredil in spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2019 (Lesno Brdo : Bisart). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mariborska literarna družba ; 70)

Tisk na zahtevo. - S tišino in mehkobo / Marjan Pungartnik: str. 117-119. - O avtorju na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 978-961-6850-71-1 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96306177

121.

VEBER, Tom
    Točka preloma / Tom Veber ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2019 (Lesno Brdo : Bisart). - 66 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mariborska literarna družba ; 69)

Bajna, brezkompromisna in svobodna / Marjan Pungartnik: str. 65-66. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6850-70-4 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96295169

122.

VILČNIK, Rok
    Drame / Rok Vilčnik Rokgre. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 287 str. : fotogr. ; 24 cm

400 izv. - "Ali se pacifist bori za svojo ljubezen?" / Simona Hamer: str. 269-276. - Ime česa je Sakešvili? / Darja Dominkuš: str. 277-281. - Gledališče kot groteskni stroj laži / Tomaž Toporišič: str. 282-[288]. - Vsebina na nasl. str.: Tarzan ; Ljudski demokratični cirkus Sakešvili ; Naše gledališče

ISBN 978-961-7047-26-4 : 24,90 EUR

821.163.6-2
821.163.6.09Vilčnik R.(082)

COBISS.SI-ID 298962432

123.

VIŠNOVEC, Boris
    Pogovori z umrlimi / Boris Višnovec. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 116 str. : avtorj. sl. ; 19 cm

100 izv. - Beseda o avtorju: str. 114-116

ISBN 978-961-6704-87-8 : 17 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 299694080

124.

ZAJC, Neža
    Igla v mrku : knjiga miniatur / Neža Zajc ; [avtor spremne besede Andrej Božič]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 159 str. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Sámo-preseganje (skoz) pesmi / Andrej Božič: str. 147-151

ISBN 978-961-7014-15-0 : 19 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Zajc N.

COBISS.SI-ID 299362304

125.

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
    Morje bližine : morska premišljevanja o morju in življenju : avtobiografski roman v črticah / [[besedilo in] fotografije] Mitja Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 234 str. : ilustr. ; 19 cm

517 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94167-4-7 : 22,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 298352128K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

126.

AHERN, Cecelia, 1981-
    Skok v ljubezen / Cecelia Ahern ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 327 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to fall in love. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4154-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4155-9 (broš.)

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 299768832

127.

BARREAU, Nicolas
    Kavarna malih čudežev / Nicolas Barreau ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 252 str. ; 20 cm

Prevod dela: Das Café der kleinen Wunder. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4127-6 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-4128-3 (broš.)

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 299428352

128.

BISUTTI, Kylie
    Nisem angel : z modne piste Victoria's Secret na pot za Gospodom / Kylie Bisutti ; [prevod Katja Berk Bevc]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 279 str. ; 21 cm

Prevod dela: I'm no angel. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0525-2 : 24,90 EUR

821.111(73)-94
929Bisutti K.

COBISS.SI-ID 296875776

129.

BODNÁROVÁ, Jana
    Ogrlica/Ovratnica : (tedaj, vmes, zdaj) / Jana Bodnárová ; iz slovaščine prevedel Andrej Pleterski. - Ljubljana : Sodobnost International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 152 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: Náhrdelník/Obojok. - 500 izv. - O avtorici in prevajalcu: str. 151-152. - Slovaška književna nagrada Literarne akademije, 2016

ISBN 978-961-7047-37-0 : 16,90 EUR

821.162.4-311.2

COBISS.SI-ID 299668480

130.

    BRANJA 4 : berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [ilustracije Ksenija Konvalinka ; urednica Majda Degan Kapus]. - 2. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2019. - 322 str. : ilustr. ; 26 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 319-322. - Kazali

ISBN 978-961-02-0231-8

821-82(075.3)
821.09(075.3)

COBISS.SI-ID 298539520

131.

BURNS, Anna, 1962-
    Mlekar / Anna Burns ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019. - 414 str. ; 22 cm

Prevod dela: Milkman

ISBN 978-961-7049-44-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-7049-45-9 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 299999744

132.

CLINTON, Bill, 1946-
    Kje je predsednik? / Bill Clinton in James Patterson ; [prevedla Tea Mejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 525 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The president is missing. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. [527]

ISBN 978-961-01-5454-9 : 34,99 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 299594496

133.

COETZEE, J. M., 1940-
    Peterburški mojster / J. M. Coetzee ; prevedel Jernej Županič. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 239 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 57)

Prevod dela: The master of Petersburg. - 500 izv.

ISBN 978-961-6699-71-6 : 18 EUR

821.111(680)-312.6

COBISS.SI-ID 299658240

134.

FOENKINOS, David
    Delikatno / David Foenkinos ; [prevedli Mimi Podkrižnik Tukarić in Katarina Vidmar Knafeljc]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2019. - 192 str. ; 20 cm

Prevod dela: La délicatesse. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-94315-5-9 : 25,90 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 299659520

135.

FORCE, Marie
    Videl sem jo stati tam / Marie Force ; prevod Maja Brodschneider Kotnik. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 538 str. ; 22 cm. - (Green Mountain ; knj. [3])

Prevod dela: I saw her standing there. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7052-63-3 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7052-64-0 (broš.) : 14,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 96274433

136.

GASKELL, Elizabeth Cleghorn
    Koča na resavi / Elizabeth Gaskell ; [prevod Darja Teran]. - Izola : Meander, 2019. - 142 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)

Prevod dela: The moorland cottage. - 300 izv.

ISBN 978-961-6951-79-1 : 26,00 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 298797824

137.

GIULIANI, Leone R.
    Dunaj kliče / Leone R. Giuliani ; [prevod Vito Gaber]. - Izola : Meander, 2019. - 193 str. ; 22 cm

Prevod dela: Viena [!] calling. - Nasl. na ov.: Dunaj kliče!. - 300 izv.

ISBN 978-961-6951-82-1 : 29 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298265600

138.

GUARESCHI, Giovanni
    Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2019>. - Zv. <1-7> ; 22 cm

Prevod dela: Tutto don Camillo

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 342 str. - Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.500 izv. - Giovannino Guareschi - upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 369 str. - Nasl. naveden na ov. - 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 371 str. - Nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 363 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
5: [Novih 35 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 356 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
6: [Novih 45 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 505 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
7: [Novih 45 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 504 str. - Nasl. naveden na ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-278-088-3 (zv. 1) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-151-4 (zv. 2) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-229-0 (zv. 3) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-281-8 (zv. 4) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-308-2 (zv. 5) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-362-4 (zv. 6) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-446-1 (zv. 7) : 28,50 EUR
ISBN 978-961-278-173-6 (redna zbirka, zv. 2) : 65,00 EUR

821.131.1-32
821.131.1-7
821.131.1.09Guareschi G.

COBISS.SI-ID 268826624

139.

HANNAH, Sophie, 1971-
    Skrivnost treh četrtin : novi primer Hercula Poirota / Sophie Hannah ; [prevedla Jerca Kos]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 367 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The mistery of three quarters. - Na nasl. str. tudi: Agatha Christie. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5452-5 : 32,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 299903744

140.

HARRINGTON, Anna
    Malopridnežu po meri : 2. knjiga iz serije Carlislovi / Anna Harrington ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: When the scoundrel sins. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Drugi del serije Carlislovi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5456-3 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299859456

141.

HEMON, Aleksandar, 1964-
    Vprašanje Bruna / Aleksandar Hemon ; [prevedla Irena Duša Draž]. - Novo mesto : Založba Goga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 230 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: The question of Bruno. - 600 izv.

ISBN 978-961-277-216-1 : 24,90 EUR

821.111(73)-32
821.163.4(497.6)-32

COBISS.SI-ID 96321537

142.

HENDRICKS, Greer
    Žena med nama / Greer Hendricks in Sarah Pekkanen ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 477 str. ; 22 cm

Prevod dela: The wife between us. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-73-2 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7052-74-9 (broš.) : 15,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 96423425

143.

JONASSON, Jonas, 1961-
    Nove prigode stoletnika, ki je zlezel skozi okno in izginil / Jonas Jonasson ; [iz angleščine prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 430 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Hundraettåringen som tänkte han tänkte för mycket; prevedeno iz angl. - 1.500 izv. - Nadaljevanje romana Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil

ISBN 978-961-01-5502-7 : 32,99 EUR

821.113.6-311.2

COBISS.SI-ID 299146240

144.

KASTEN, Mona
    Reši naju / Mona Kasten ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 20 cm

Prevod dela: Save us. - Tiskano po naročilu. - "Tretji del pretresljive in obenem navdušujoče trilogije Mone Kasten ..." --> ov.

ISBN 978-961-00-4171-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4172-6 (broš.)

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 300083200

145.

KING, Stephen, 1947-
    Tisto / Stephen King ; prevedel, [spremna beseda] Marko Košan. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 2 zv. (1379 str.) ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: It. - Fotogr. na spojnih listih. - 800 izv. - Stephen King: American dream, revisited / Marko Košan: str. 1369-1379. - British Fantasy Award, 1987

ISBN 978-961-284-535-3 : 34,00 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 299998464

146.

KUBICA, Mary
    Pridna punčka / Mary Kubica ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 426 str. ; 22 cm

Prevod dela: The good girl. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7052-65-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-66-4 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 96275201

147.

LONG, Julie Anne
    Izpoved razvpite grofice / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 405 str. ; 22 cm

Prevod dela: A notorious countess confesses. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7052-61-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-62-6 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 96274177

148.

MACGREGOR, Kinley
    Bojevnik / Kinley MacGregor ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 289 str. ; 22 cm. - (Bratovščina meča ; knj. 7)

Prevod dela: The warrior. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7052-69-5 (trda vezava) : 33,90 EUR
ISBN 978-961-7052-70-1 (broš.) : 12,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 96427521

149.

MAGRIS, Claudio
    Brazgotine / Claudio Magris ; prevedla Veronika Brecelj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 345 str. ; 20 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 19)

Prevod dela: Non luogo a procedere. - 400 izv.

ISBN 978-961-213-294-1 : 25,00 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 300056576

150.

MAHIĆ, Admiral
    Od kod ljubezen za mizo smrti : izbrane pesmi / Admiral Mahić ; v slovenščino prevedel Željko Perović. - Maribor : Društvo MAUS, 2015 (tiskano v EU). - 126 str. ; 22 cm

Prevod dela: Otkud ljubav za stolom smrti. - 150 izv. - O avtorju: str. 123

ISBN 978-961-93919-0-7 : 10 EUR

821.163.4(497.6)-1

COBISS.SI-ID 84303361

151.

MARTIN, Charles, 1969-
    Mrtvi ne plešejo / Charles Martin ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Meander, 2019. - 264 str. ; 22 cm

Prevod dela: The dead don't dance. - 500 izv.

ISBN 978-961-6951-83-8 : 30,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299059968

152.

MCCARTY, Monica
    V mraku / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 20 cm. - (Zbirka Izgubljeni vod ; knj. 1)

Prevod dela: Going dark. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4142-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4143-6 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299660032

153.

MCLAIN, Paula
    Pariška žena / Paula McLain ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 445 str. ; 22 cm

Prevod dela: The Paris wife. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7052-75-6 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-76-3 (broš.) : 14,99 EUR

821.111(73)-312.6

COBISS.SI-ID 96423937

154.

MORNŠTAJNOVÁ, Alena, 1963-
    Hana / Alena Mornštajnová ; prevedla Nives Vidrih. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2019. - 295 str. ; 22 cm

Prevod dela: Hana

ISBN 978-961-278-444-7

821.162.3-311.2

COBISS.SI-ID 299956736

155.

MOYES, Jojo
    Dekle, ki si ga zapustil / Jojo Moyes ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 511 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: The girl you left behind. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-5458-7 : 34,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 299146752

156.

MUSSO, Guillaume
    Dekle in noč / Guillaume Musso ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Meander, 2019. - 251 str., [2] str. ilustr. pril. ; 22 cm

Prevod dela: La jeune fille et la nuit. - 400 izv.

ISBN 978-961-6951-81-4 : 30,00 EUR

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 299304960

157.

O'BRIEN, Edna
    V gozdu / Edna O'Brien ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 293 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 123)

Prevod dela: In the forest. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-114-7 : 28,50 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 299419136

158.

ORCZY, Emma, 1865-1947
    Maščevanje / Emma Orczy ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2019. - 240 str. ; 22 cm. - (Podobe ljubezni)

Prevod dela: I will repay. - 300 izv.

ISBN 978-961-6951-80-7 : 26,00 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 299018496

159.

ORLIĆ, Valerio
    Poetični manifest / Valerio Orlić ; v slovenščino prevedel Željko Perović. - Maribor : Maus, 2017 (tiskano v EU). - 70 str. ; 21 cm

Prevod dela: Poetski manifest. - 200 izv. - O avtorju: str. 63-64. - Iz spremne besede / Vasil Tocinovski: str. 65-68. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94155-2-8 : 10 EUR

821.163.42-1
821.163.42.09Orlić V.

COBISS.SI-ID 93369857

160.

PAASILINNA, Arto
    Najboljša vas na svetu / Arto Paasilinna ; [prevedla Julija Potrč Šavli]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 295 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Maailman paras kylä. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5407-5 : 26,99 EUR

821.511.111-311.2

COBISS.SI-ID 299394816

161.

PANOV, Borče, 1961-
    Vdah / Borče Panov ; prepesnila Sonja Cekova Stojanoska ; [slike Done Miljanovski ; spremna beseda David Bedrač]. - Maribor : Društvo Maus, 2017 (tiskano v EU). - 143 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-94155-1-1

821.163.3-1

COBISS.SI-ID 92411649

162.

POLLARD, Helen
    Vrnitev v Dvorišče vrtnic / Helen Pollard ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 434 str. ; 22 cm

Prevod dela: Return to the little French guesthouse. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-71-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-72-5 (broš.) : 13,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 96422401

163.

POSTORINO, Rosella
    Hitlerjeve pokuševalke : v Volčjem brlogu / Rosella Postorino ; prevod Mina Mušinovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. - 346 str. ; 22 cm

Prevod dela: Le assaggiatrici. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. - Broš. izd. meri 20 cm. - Premio Campiello, 2018

ISBN 978-961-7052-67-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-68-8 (broš.) : 13,99 EUR

821.131.1-311.6

COBISS.SI-ID 96275457

164.

    PROSTORI, ki jih zapuščamo / Mohamad Abdulmonaem ... [et al.] ; uredila, [spremni zapis] Gabriela Babnik ; [fotografije Dušan Šarotar ; prevod iz arabskega jezika Barbara Skubic]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev : UMco, 2019 ([Brežice] : Primitus). - 151 str. : fotogr. ; 21 cm

200 izv. - Prostori, ki jih zapuščamo / Gabriela Babnik: str. 149-151

ISBN 978-961-7050-37-0 (UMco) : 16,90 EUR

821-32

COBISS.SI-ID 299905024

165.

RAMOS, Joanne
    Farma / Joanne Ramos ; [prevedla Alenka Moder Saje]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 374 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: The farm. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5503-4 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299657728

166.

ROWLING, J. K.
    Smrtonosna belina / Robert Galbraith ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 622 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Lethal white

ISBN 978-961-01-5450-1 : 37,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 299479296

167.

SHEPHERD, Nan
    Živa gora / Nan Shepherd ; spremna beseda Robert Macfarlane ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 162 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Prevod dela: The living mountain. - 500 izv. - Spremna beseda / Robert Macfarlane: str. 9-35. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-34-9 : 18,90 EUR

821.111-992

COBISS.SI-ID 299321088

168.

SLIMANI, Leïla
    Uspavanka / Leïla Slimani ; [prevedla Saša Jerele]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 196 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Chanson douce. - 1.000 izv. - Prix Goncourt, 2016

ISBN 978-961-01-5504-1 : 29,99 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 299593984

169.

SWIFT, Graham, 1949-
    Materinska nedelja : romanca / Graham Swift ; prevedla Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 128 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 122)

Prevod dela: Mothering sunday. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-112-3 : 14,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 299043328

170.

THOREAU, Henry David, 1817-1862
    Hoja / Henry David Thoreau ; prevedla [in spremna beseda] Anja Radaljac. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - 113 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=6479 - predstavitve knjig. - Prevod dela: Walking. - 400 izv. - Zasledovanje zlatega zahoda / Anja Radaljac: str. 103-113. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7050-35-6 : 16,90 EUR

821.111(73)-4
821.111(73).09Thoreau H. D.

COBISS.SI-ID 299322112

171.

WHITE, Fred M.
    Redka orhideja / Fred M. White ; [prevod Jernej Grobovšek]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2019 (Šmarješke Toplice : Stella). - 2 zv. (175; 170 str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The cardinal moth. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-246-816-3 (zv. 1) : 38,90 EUR
ISBN 978-961-246-820-0 (zv. 2) : 38,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 299387648N BIO N BIOLOGIJA

172.

ERMAN, Andreja
    Biologija celice : učbenik in navodila za vaje za študijski program Fizioterapija / Andreja Erman, Nataša Resnik in Daša Zupančič ; [avtor slik Nataša Resnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, 2019 ([S. l.] : Tiskarna Toriprint). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Recenzenta Rok Romih, Peter Veranič

ISBN 978-961-267-154-9 : 10 EUR

576.3(075.8)
576.3(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 298670848

173.

FOLTIN, Simona
    Izjemna drevesa Pomurja / [besedilo Simona Foltin ; avtorji fotografij Jožef Cigan ... [et al.] ; spremna beseda Štefan Kovač]. - Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije, 2019 ([Černelavci] : Tiskarna AiP Praprotnik). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Štefan Kovač: str. 3. - Bibliografija: str. [47]. - Kazalo

ISBN 978-961-6605-35-9

719:582.091(497.411)

COBISS.SI-ID 299992064

174.

POSVETOVANJE z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'16 Zeleno urbano rudarjenje (17 ; 2016 ; Ljubljana)
    Zbornik 17. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'16 Zeleno urbano rudarjenje [Elektronski vir] = Proceedings [of] 17th Conference with International Participation Waste Management - GzO'16 Green Urban Mining, Ljubljana, 31. avgust - 01. september 2016 / [organizatorja] Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT ; glavni urednik, editor-in-chief Jože Kortnik. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Bralnik datotek v formatu PDF. - 150 izv.

ISBN 978-961-6047-86-9

628.477(082)(086.034.44)

COBISS.SI-ID 285650176

175.

POSVETOVANJE z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'17 Urbano rudarjenje (18 ; 2017 ; Ljubljana)
    Zbornik 18. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'17 Urbano rudarjenje in 13. posvetovanja z mednarodno udeležbo ob 45. skoku čez kožo [Elektronski vir] = Proceedings [of] 18th Conference with International Participation Waste Management - GzO'17 Urban Mining in 13th conference with international participation 45th jump over the leather skin, Ljubljana, 07-08 mali traven 2017 / [organizatorja] Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT ; glavni urednik, editor-in-chief Jože Kortnik. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2017. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Bralnik datotek v formatu PDF. - 150 izv.

ISBN 978-961-6047-90-6

628.477(082)(086.034.44)

COBISS.SI-ID 289705984

176.

POSVETOVANJE z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'19 Urbano rudarjenje (19 ; 2019 ; Ljubljana)
    Zbornik 19. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'19 Urbano rudarjenje in 14. posvetovanja z mednarodno udeležbo ob 46. skoku čez kožo [Elektronski vir] = Proceedings [of] 19th Conference with International Participation Waste Management - GzO'19 Urban Mining and 14th Conference with international participation 46th Jump Over the Leather Skin, Ljubljana, 12. - 13. april 2019 / [organizatorja] Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Slovensko rudarsko društvo inženirjev in tehnikov - SRDIT ; glavni urednik, editor-in-chief Jože Kortnik. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2019. - 1 optični disk (CD-ROM)

150 izv.

ISBN 978-961-6047-92-0

628.477(082)(086.034.44)
622(082)(086.034.44)

COBISS.SI-ID 299078144

177.

TOMAN, Mihael Jožef
    Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah / Mihael Jožef Toman, Kristina Sernec, Viljemka Kopčavar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Mihael Jožef Toman ... et al.]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2019. - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole. - 300 izv.

ISBN 978-961-02-0228-8

576.3(075.3)
574(075.3)

COBISS.SI-ID 298573568N FIZ N FIZIKA

178.

KLADNIK, Rudolf, 1933-1996
    Energija, toplota, nihanje in valovanje : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2 / Rudolf Kladnik, Stane Kodba ; [risbe Ivan Mitrevski in Slavko Sraka ; fotografije Stane Kodba, Aleš Mohorič in Shutterstock]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2019. - 317 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-02-0733-7

53(075.3)

COBISS.SI-ID 298620672N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

179.

RAKOVEC, Primož
    Agresivnost za volanom : vpliv notranjega dialoga na način vožnje / Primož Rakovec. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 146 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija: str 126-146. - Kazala

ISBN 978-961-6991-08-7

656.052:616.89-008.444.9

COBISS.SI-ID 300186880P GOR P GORENJSKA

180.

INŽENIRSKA zbornica Slovenije
    [Sto]
    100 let Inženirske zbornice Slovenije = 100 years of the Slovenian Chamber of Engineers : 1919-2019 / Bogo Zupančič ; [prevod v angleški jezik Nataša Velikonja ; avtorji fotografij Miran Kambič ... et al.]. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Orbis print). - 56 str. : ilustr., portreti, zvd. ; 31 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - "Ob Svetovnem gradbenem forumu 2019 (WCF 2019) v Ljubljani ... smo pripravili priložnostno razstavo in katalog z naslovom 100 let Inženirske zbornice Slovenije" --> str. 4. - 1.000 izv. - Predgovor = Foreword / Črtomir Remec: str. 4-5. - Bibliografija: str. 54. - Kazalo

ISBN 978-961-6724-34-0

62:061.2(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 299444480

181.

KONFERENCA šolskih knjižničarjev (2019 ; Ljubljana)
    Zbornik povzetkov / Konferenca šolskih knjižničarjev, Ljubljana, 8. maj 2019 ; [urednica Romana Fekonja]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2019 ([Sodražica] : Kamitex). - 40 str. ; 23 cm

230 izv.

ISBN 978-961-03-0436-4 : brezplačno

027.8-051(082)

COBISS.SI-ID 299732992

182.

PIBERNIK, France
    Dohojene stopinje : pogovori in dokumenti : 2000-2018 / [intervjuval] France Pibernik ; [intervjuvanec] Zorko Simčič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 491 str., [50] str. pril. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv.

ISBN 978-961-284-515-5 : 29 EUR

929Simčič Z.(047.53)

COBISS.SI-ID 299996928V SPL V SPLOŠNO

183.

MACHALA, Dijana
    Knjižničarske kompetencije : pogled na razvoj profesije / Dijana Machala. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2015. - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-953-169-292-2

02:331.108.4

COBISS.SI-ID 280842240

184.

MESTNA knjižnica Ljubljana
    [Deset]
    10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana : 2008-2018 / [uredila Veronika Rijavec Pobežin ; fotografije arhiv MKL ... et al.]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2019 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 44 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - 700 izv. - Spoštovani bralci / Teja Zorko: str. 3. - Predgovor / Zoran Janković: str. 4. - Predgovor / Jelka Gazvoda: str. 5-7

ISBN 978-961-94522-1-9

027.022(497.4Ljubljana)"2008/2018"(082)

COBISS.SI-ID 299702528Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS

185.

JAMNIK, Boštjan, teolog
    Usposobljeni za srečo : ideje za osebni razmislek in delo s športno skupino / [Boštjan Jamnik, Robin Ulaga in Marko Suhoveršnik] ; uredil Boštjan Jamnik ; [ilustracije Dušan Đukić]. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-289-006-3 : 9 EUR

793.2/.8
27-46-053.6(035)

COBISS.SI-ID 299415552Z PRE Z PREHRANA

186.

    GRANDMA'S kitchen : recipes from Slovenia / [editors Anka Peljhan and Polona Prešeren ; text about regions Tanja Glogovčan ; photos Igor Zaplatil and Ljubo Vukelić ; translation Secretariat-General of the Government of the Republic of Slovenia, Translation and Interpretation Division, DZTPS, Amidas]. - 3rd reprint. - Ljubljana : Government Communication Office of the Republic of Slovenia, 2019 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 157 str. : ilustr. ; 20 cm

Na nasl. str. tudi: The recipes belong to Slovenian traditional cuisine that is revived by Slovenian primary school pupils. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6435-60-4

641.56(497.4)(083.12)

COBISS.SI-ID 299536896

187.

HENRY, Diana
    Pečene piške : piščančje jedi za vsak dan in vse priložnosti / Diana Henry ; [prevod Tanja Rojc ; fotografije Laura Edwards]. - Izola : Vita, 2019. - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: A bird in the hand. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94285-2-8 : 24,95 EUR

641.55:637.54(083.12)

COBISS.SI-ID 298214912

188.

MCMILLAN, Kate
    Jedi iz pekača : slastne jedi, ki se spečejo same / Kate McMillan ; fotografije Ray Kachatorian ; [prevedla Manja Simonič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Sheet pan. - Potiskani notr. str. ov. - 1.800 izv. - O avtorjih na zadnji notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5383-2 : 19,99 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 297602816

189.

    OVES = Oats / Blanka Vombergar ... [et al.] ; [prevedla Ana Inkret ; fotografije Tomo Jeseničnik]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 120 str. : Ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 800 izv. - O avtorjih: str. [123]

ISBN 978-961-203-488-7 : 16 EUR

641.55:633.13(083.12)

COBISS.SI-ID 299798528

190.

TAUBES, Gary
    Dosje sladkor / Gary Taubes ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 318 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: The case against sugar. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 279-318

ISBN 978-961-287-109-3 : 29,90 EUR

613.263
612.396

COBISS.SI-ID 298831616

191.

ŽIBERNA, Karmen
    Hashimoto : zdrava prehrana in recepti za Hashimotov tiroiditis, ki vam jih predpišejo zdravniki / [Karmen Žiberna, Nina Jerala, Cvetanka Petrova]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2019. - 192 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorice navedene na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija : str. 172-192

ISBN 978-961-94660-0-1 : 25,09 EUR

613.2:616.441(035)
641.56:616.441(083.12)

COBISS.SI-ID 299281920Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

192.

ŠTĚRBOVÁ, Dina, 1940-
    Hrepenenja in usoda : prve ženske na osemtisočakih / Dina Štěrbová ; [prevod Ksenija Mravlja ; zemljevid na str. 19 in 378 Tone Škarja in Gregor Stušek]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2019 (natisnjeno v EU). - 423 str. : ilustr., zvd., portreti ; 27 cm

Prevod dela: Touhy a úděl. - 1.500 izv. - Spremna beseda : vseh štirinajst: str. 378-394. - Slovenke v Himalaji / Viktor Grošelj: str. 395-397. - O avtorici: str. 6-7. - Bibliografija: str. 399-402. - Kazalo

ISBN 978-961-261-515-4 : 34,99 EUR

796.52-055.2(100)(091)(092)

COBISS.SI-ID 299643136Z ZDR Z ZDRAVJE

193.

EBERL, Andreja
    Izbrani izdelki za samozdravljenje in pomisleki pri njihovi uporabi v onkologiji / [avtorji Andreja Eberl, Lea Knez, Samo Rožman]. - Ljubljana : Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2019. - 35 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6658-16-4

615.32
616-006:615.32

COBISS.SI-ID 299669248

194.

    GENETSKI vzroki aritmij in kardiomiopatij / [Šinkovec M. ... [et al.] ; urednik Matjaž Šinkovec]. - 2. izd. - Ljubljana : Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center : Združenje kardiologov Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Bela Design). - 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6442-87-9 (Klinični oddelek za kardiologijo, Univerzitetni klinični center)

616.12-008.318-056.7(035)

COBISS.SI-ID 296626432

195.

GERBER, Stephanie
    Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin / Stephanie Gerber ; [prevedla Irena Kristan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 183 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Essential glow. - Na ov. tudi: Zdravje, lepota, dom. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - O avtorici: str. [184]. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5110-4 : 22,98 EUR

615.83:665.52(035)
665.52(035)

COBISS.SI-ID 298049280

196.

JONES, Kim
    [Dvesto dvaindvajset]
    222 zvijač, kako zaspati : znanstveno podprti načini, kako zaspati in nemoteno spati / Kim Jones ; prevedla Špela Stritar ; [ilustracije Ruth Craddock]. - 1. izd. - Ljubljana : Gnostica, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 214 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: 222 ways to trick yourself to sleep. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 189-214

ISBN 978-961-229-139-6 : 25,70 EUR

613.79(035)

COBISS.SI-ID 299900672

197.

    KAKOVOST in varnost v zdravstvu : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 30. maj 2019 / [urednica Alenka Bijol]. - Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2019. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-94658-1-3

614.2:005.336.3(082)

COBISS.SI-ID 300093184

198.

LI, Qing
    Z gozdom do sreče in zdravja : kako narava krepi telo in duha / Qing Li ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 319 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Shinrin-yoku. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 317

ISBN 978-961-00-4104-7 : 19,99 EUR

615.85:630*1

COBISS.SI-ID 299121152

199.

SREČANJE internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso (30 ; 2019 ; Maribor)
    Zbornik predavanj in praktikum / 30. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, 10. in 11. maj 2019 ; [organizatorji] Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino ... [et al.] ; [uredniki zbornika Radovan Hojs, Artur Pahor, Pavel Skok]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2019 (Maribor : Dravski tisk). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-7039-35-1

616.1/.4(082)

COBISS.SI-ID 96575745

200.

WILLIAM, Anthony
    Medicinski medij : o kroničnih in skrivnostnih boleznih, in kako končno ozdraveti / Anthony William ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 347 str. ; 24 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Medical medium. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 347 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 343

ISBN 978-961-7033-84-7 : 29,90 EUR

615.8(035)

COBISS.SI-ID 299677440

201.

    ŽEPNI priročnik za odkrivanje, zdravljenje in preprečevanje KOPB : priročnik za zdravnike in medicinske sestre / [prevod PSD Prevajalske storitve ; pisec spremne besede Mitja Košnik]. - Prenovljena izd. - Golnik : Združenje pnevmologov Slovenije, 2019. - 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

Prevod dela: Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention. - Na vrhu nasl. str. tudi: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. - Bibliografija: str. 45

ISBN 978-961-91900-7-4

616.24-007.272

COBISS.SI-ID 298713856
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 28. 6. 2019