COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti ODRASLI april 2019

Vsebina
A ARH A ARHIV

1.

    STROKOVNA priporočila in standardi za splošne knjižnice : (za obdobje 2018-2028) / [pripravila Delovna skupina za pripravo strokovnih priporočil za splošne knjižnice pri Nacionalnem svetu za knjižnično dejavnost]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 123 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/NSKD_PRIPOROCILA_splosne_knjiznice_2018-2028_objava.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 119-123

ISBN 978-961-6683-39-5 : 10 EUR

027.022(497.4)(083.74)"2018/2028"

COBISS.SI-ID 298850048D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

2.

DROBNIČ, Janez, 1957-
    Kariera in osebe s posebnimi potrebami : [znanstvena monografija] / Janez Drobnič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 16)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 227-245. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7055-29-0 : 24,00 EUR

331.54-056
376.048

COBISS.SI-ID 296868352

3.

    FARMING with vision : strategy, networking, marketing and business planning / [Agata Malak-Rawlikowska ... [et al.] ; editing Marija Klopčič, Abele Kuipers, Agata Malak-Rawlikowska]. - Wageningen [etc.] : Wageningen UR [etc.], 2018 (Ljubljana : Schwarz Print). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 117

ISBN 978-961-6204-76-7 (Biotehniška fakulteta)

338.43:005.575(082)
338.43:339.138(082)

COBISS.SI-ID 297616384

4.

GODIN, Seth
    All marketers are liars : the underground classic that explains how marketing really works - and why authenticity is the best marketing of all / Seth Godin. - Paperback ed. - London : Portfolio : Penguin, 2012. - XVIII, 220 str. : ilustr. ; 18 cm

Ov. nasl.: All marketers tell stories. - Kazalo

ISBN 978-1-59184-303-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-59184-533-1 (broš.)

658.8

COBISS.SI-ID 16817462

5.

GRAJŽL, Petra
    Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12 / Petra Grajžl. - 1. natis. - Brežice : Zavod VednoZavedno, 2018 ([Dobova] : Artisk). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 80-82

ISBN 978-961-94386-0-2 : 15 EUR

005.591.1
159.923.2

COBISS.SI-ID 293886720

6.

MOČNIK, Dijana
    Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : slovenski podjetniški observatorij 2018 / avtorice Dijana Močnik, Mojca Duh, Katja Crnogaj ; urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 1. izd. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/. - V kolofonu nasl. tudi v angl.: Slovenian enterprise demography and business transfer : Slovenian Entrepreneurship Observatory 2018. - O avtoricah: str. 117-118. - 200 izv. - Predgovor / Miroslav Rebernik, Karin Širec: str. 9-12. - Bibliografija: str. 78-80, 114-116. - Povzetek

ISBN 978-961-286-242-8
doi: 10.18690/978-961-286-242-8

334

COBISS.SI-ID 96215553

7.

    PAMETNA proizvodnja = Smart production : pametna proizvodnja - managementski vidik in vidik zaposlenih : [smart production - management aspect and the aspect of employees] / [avtorji Samo Bobek ... et al.] ; Simona Šarotar Žižek, Matjaž Mulej, urednika. - 1. izd. - Harlow [etc.] : Pearson ; Maribor : Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2018. - 464 str. : ilustr. ; 28 cm

Izšlo v okviru Interreg projekta: smart production. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78764-186-0

005.9:658.5

COBISS.SI-ID 13280284

8.

STROJIN Štampar, Anja
    Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : teorija, praksa in vzorci / Anja Strojin Štampar ; z avtorskim prispevkom Domna Romiha in uvodnim nagovorom Krešimirja Puhariča ; [stvarno in imensko kazalo Anja Strojin Štampar in Aljoša Štampar Strojin]. - Ljubljana : Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 344 str. ; 24 cm

Pretežno slov. besedilo, eno poglavje v angl. - 300 izv. - Uvod / Krešimir Puharič: str. 9-17. - O avtorjih: str. 343-345. - Bibliografija: str. 325-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6731-25-6 : 49,90 EUR

334.722.8:005

COBISS.SI-ID 297743872

9.

TUŠKEJ, Mitja
    Hokus pokus: fokus : kako osredotočiti zgodbo znamke, da bodo komunikacije dolgoročno učinkovite / Mitja Tuškej. - Ljubljana : Medijski partner, 2019 (Ljubljana : Peakprint). - 343 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94415-1-0

659.1

COBISS.SI-ID 299062016

10.

WILDER, Barbara, duhovna učiteljica
    Denar je ljubezen : ponovno povezovanje s svetim izvorom denarja / Barbara Wilder ; [prevedla Bernardka Rošer]. - Latkova vas : Vitarnica, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 94 str. ; 19 cm

Prevod dela: Money is love. - 500 izv. - O avtorici: str. 90-91 in zadaj na ov. - Bibliografija: str. 87-89

ISBN 978-961-94579-1-7 : 18 EUR

336.74:159.9

COBISS.SI-ID 298804736D ETN D ETNOLOGIJA

11.

    KURI, glan, glan [Slikovno gradivo] : upodobitve slovstvene folklore o Kurentu / [spremno besedilo Marija Stanonik ; prevod Franc Smrke]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019 (Ljubljana : MatFormat). - 1 mapa ([28] reprodukcij) : barve ; 27 cm

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Kuri, glan, glan: literary folklore depictions of Kurent. - Ob stodesetletnici Cankarjevega Kurenta (1909-2019) = On the 110th anniversary of Cankar's Kurent (1909-2019) / Marija Stanonik ; prevod Franc Smrke: na notranji str. mape

ISBN 978-961-94417-3-2

75.04:398.332.47(497.4)
398.332.47(497.4)

COBISS.SI-ID 298633216D FIL D FILOZOFIJA

12.

BARTHES, Roland
    Fragmenti ljubezenskega diskurza / Roland Barthes ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Zdenko Vrdlovec]. - Druga, popravljena izd. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 304 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Fragments d'un discours amoureux. - 400 izv. - Ljubezenski imaginarij / Zdenko Vrdlovec: str. 275-290. - Biografija in bibliografija Rolanda Barthesa: str. 291-298

ISBN 978-961-257-097-2 : 23,00 EUR

177.61
165.192

COBISS.SI-ID 298889984

13.

KURIR-Borovčić, Mateja
    Arhitektura moderne in das Unheimliche : Heidegger, Freud in Le Corbusier / Mateja Kurir. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 208 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Humanistična zbirka INR)

300 izv. - Predgovor / Aleš Vodopivec: str. 11-13. - Recenzentska zapisa / Žarko Paić, Mladen Dolar: str. 201-205. - Bibliografija: str. 195-199. - Kazalo

ISBN 978-961-7014-14-3 : 19 EUR

141.78:72

COBISS.SI-ID 298981120

14.

PFALLER, Robert, 1962-
    Interpasivnost : radosti delegiranega uživanja / Robert Pfaller ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Tadej Troha ; imensko in stvarno kazalo Janez Moder]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 190 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št. 17)

Prevod dela: Interpassivität : die Freuden des delegierten Genießens. - 400 izv. - Spremna beseda : Robert Pfaller, objektivni lacanovec / Tadej Troha: str. 169-182. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: 157-165. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-53-8 : 16 EUR

1:7.01
130.2:159.964.2

COBISS.SI-ID 298369024

15.

PLUTARCHUS
    Sreča in politika / Plutarh ; prevod, opombe, spremna študija in uredila Maja Sunčič. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 229 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 33)

V kolofonu tudi lat. nasl. del: De Alexandri Magni fortuna aut virtute I.-II. (326D-345B) ; De fortuna Romanorum (316B-326C) ; De gloria Atheniensium (345D-351B) ; De fortuna (97C-100A). - "Knjiga vsebuje prvi slovenski prevod Plutarhovih spisov ..., vsi našteti pa spadajo v zbirko Moralia ali Etični spisi" --> str. 11. - 400 izv. - Vpliv sreče na politiko pri Plutarhu / Maja Sunčič: str. 7-77. - Bibliografija: str. 217-227 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: O sreči Rimljanov = De fortuna Romanorum ; O sreči ali vrlini Aleksandra Velikega I. = De Alexandri Magni fortuna aut virtute I. ; O sreči ali vrlini Aleksandra Velikega II. = De Alexandri Magni fortuna aut virtute II. ; O slavi Atencev = De gloria Atheniensium ; O usodi = De fortuna

ISBN 978-961-6192-77-4 : 19,90 EUR

1Plutarh
321.01(37/38):17.023.34

COBISS.SI-ID 297579008

16.

URŠIČ, Marko, 1951-, filozof
    Tetralogija Četiri doba : filozofski dijalozi i monolozi, Ljeto : druga knjiga. 2, Sedmerke / Marko Uršič ; sa slovenskog prevela Ksenija Premur. - Zagreb : Lara ; v Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 (Petrinja : Digitalni tisak Glasila). - 447 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 429-436. - Kazalo

ISBN 978-953-7289-80-5

111.852(4)
1(091)
821.163.6

COBISS.SI-ID 66489698D FILM

17.

KUBRICK, Stanley, 1928-1999
    The Stanley Kubrick archives / Stanley Kubrick ; edited by Alison Castle ; [English translation, Peter Snowdon]. - Köln : Taschen, cop. 2016. - 861 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bibliotheca universalis)

Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 856-859

ISBN 978-3-8365-5582-1 (trda vezava)
ISBN 3-8365-5582-4 (trda vezava)

791:929Kubrick S.

COBISS.SI-ID 3392112

18.

    The MAN who fell to Earth : [a film by Nicolas Roeg] / [photography by David James ; edited [and essay by] Paul Duncan ; German translation Thoms J. Kinne, French translation Alice Pétillot]. - Köln : Taschen, cop. 2017. - 471 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bibliotheca universalis / Taschen)

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Dodatek k nasl. na prelim. str. in hrbtu. - Nasl. na hrbtu: David Bowie in The man who fell to Earth. - Besedilo v angl., nem. in franc.

ISBN 978-3-8365-6241-6

791.221.8:82-311.9(084.12)
77.04:929Bowie D.

COBISS.SI-ID 13836062D GEO D GEOGRAFIJA

19.

BELL, Loren
    Grand Canyon : national park / Loren Bell, Jennifer Rasin Denniston. - 5th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 255 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [256]. - Potiskani notranji str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-593-7

913(739.1-751.2GRA)(036)

COBISS.SI-ID 1115853150

20.

DI Duca, Marc
    Pocket Munich : top sights, local experiences / Marc Di Duca. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Munich. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-774-0

913(430München)(036)

COBISS.SI-ID 1115857502

21.

DRAGICEVICH, Peter
    Croatia / Peter Dragicevich, Anthony Ham, Jessica Lee. - 10th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 383 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [384]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Dubrovnik & the Dalmatian coast [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 36 x 38 cm, zložen na 9 x 19 cm

ISBN 978-1-78657-805-1

913(497.5)(036)

COBISS.SI-ID 1115849566

22.

DRAGICEVICH, Peter
    Pocket Dubrovnik & the Dalmatian coast : top sights, local experiences / Peter Dragicevich. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 176 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Dubrovnik & the Dalmatian coast. - O avtorju: str. 176. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78868-019-6

913(497.584)(036)

COBISS.SI-ID 1115860062

23.

    EXPERIENCE Spain : [inspiration, insight & ideas for lovers of beaches, fiestas & flamenco] / [written by Andrew Bain ... et al.]. - 1st ed. - Carlton (VIC) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 288 str. : ilustr., zvd. ; 21 x 27 cm. - (Lonely planet)

Dodatek k nasl. na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-1-78868-265-7

913(460)(036)

COBISS.SI-ID 1115855710

24.

    FRANCE / Nicola Williams ... [et al.]. - 13th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 1021 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [1022-1024]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Paris [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 načrt mesta ; 54 x 38 cm, zložen na 9 x 19 cm

ISBN 978-1-78657-379-7

913(44)(036)

COBISS.SI-ID 1115850846

25.

    GERMANY / Marc Di Duca ... [et al.]. - 9th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 846 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [847-848]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Berlin [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 načrt mesta ; 54 x 38 cm, zložen na 9 x 19 cm

ISBN 978-1-78657-376-6

913(430)(036)

COBISS.SI-ID 1115851358

26.

GLOYER, Gillian
    Albania : the Bradt travel guide / Gillian Gloyer ; [photographs Peter Forsberg ... [et al.] ; maps David McCutcheon]. - 6th ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2018. - VIII, 296 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Potiskane notr. str. ov. - O avtorici: str. I. - Kazalo

ISBN 978-1-78477-078-5

913(496.5)(036)

COBISS.SI-ID 1115313758

27.

    GREAT Smoky Mountains : national parks / Amy C Balfour ... [et al.]. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 223 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [224]. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-738-2

913(736.8-751.2)(036)

COBISS.SI-ID 1115854686

28.

GROSBERG, Michael
    Yosemite, Sequoia & Kings Canyon : national parks / Michael Grosberg, Jade Bremner. - 5th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 263 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [264]. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-595-1

913(739.4-751.2)(036)

COBISS.SI-ID 1115854174

29.

HAM, Anthony
    Pocket Hamburg : top sights, local experiences / Anthony Ham. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Hamburg. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-775-7

913(430Hamburg)(036)

COBISS.SI-ID 1115857758

30.

HARPER, Damian
    Pocket Bath, Bristol & the Southwest : top sights, local experiences / Damian Harper, Belinda Dixon, Oliver Berry. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Bath, Bristol & the Southwest. - O avtorjih: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-692-7

913(410.192/.194)(036)

COBISS.SI-ID 1115861086

31.

PITTS, Christopher
    Zion & Bryce Canyon : national parks / Christopher Pitts, Greg Benchwick. - 4th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 287 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [288]. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-591-3

913(739.2-751.2)(036)
913(738.732.3)

COBISS.SI-ID 1115855198

32.

SYMINGTON, Andy
    Pocket Glasgow : top sights, local experiences / Andy Symington. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Glasgow. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-773-3

913(410.524.104)(036)

COBISS.SI-ID 1115858014

33.

WALKER, Benedict
    Pocket Bruges & Brussels : top sights, local experiences / Benedict Walker, Helena Smith. - 4th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Bruges & Brussels. - O avtorjih: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-380-3

913(493.184.2)(036)
914(493.21)(036)

COBISS.SI-ID 1115860574

34.

WARD, Greg
    Pocket Oxford & the Cotswolds : top sights, local experiences / Greg Ward. - 1st ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 160 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Oxford & the Cotswolds. - O avtorju: str. 160. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78701-693-4

913(410.117.2)(036)

COBISS.SI-ID 1115859550

35.

WILSON, Neil, 1959-
    Pocket Edinburgh : top sights, local experiences / Neil Wilson. - 5th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 176 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm + 1 načrt. - (Lonely planet)

Hrbtni nasl.: Edinburgh. - O avtorju: str. 176. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-802-0

913(410.511.2)(036)

COBISS.SI-ID 1115858270

36.

WILSON, Neil, 1959-
    Scotland / Neil Wilson, Andy Symington, Sophie McGrath. - 10th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 479 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [480]. - Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Edinburgh [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 načrt mesta ; 54 x 38 cm, zložen na 9 x 19 cm

ISBN 978-1-78657-803-7

913(410.5)(036)

COBISS.SI-ID 1115852126

37.

    YELLOWSTONE & Grand Teton : national parks / Benedict Walker ... [et al.]. - 5th ed. - Carlton (Victoria) [etc.] : Lonely Planet Global, 2019. - 287 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

O avtorjih: str. [288]. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-78657-594-4

913(738.633.8)(036)
913(738.732.3)

COBISS.SI-ID 1115853662D GLA D GLASBA

38.

ANDERSON, Brett
    Coal black mornings / Brett Anderson. - Paperback ed. - London : Abacus, 2019

ISBN 978-1-4087-1048-7

784.66

COBISS.SI-ID 16832566

39.

ASHON, Will, 1969-
    Chamber music : about the Wu-Tang (in 36 pieces) / Will Ashon. - London : Granta, 2018. - 374 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-1-78378-403-5
ISBN 978-1-78378-405-9 (eISBN)

784.66:316.74(082)

COBISS.SI-ID 16830518

40.

BARBO, Matjaž
    Slovenska muzikologija : kratek prelet po zgodovini / Matjaž Barbo ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 134 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (Zbirka Historia facultatis)

200 izv. - Bibliografija: str. 119-128. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0152-4 : 14,90 EUR

781(497.4)(091)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 298324736

41.

DIAMOND, Michael
    Beastie Boys book / Michael Diamond, Adam Horovitz. - London : Faber & Faber, 2018. - 571 str. : fotogr. ; 25 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Kazalo

ISBN 978-0-571-30804-0

784.66(73)

COBISS.SI-ID 16830774

42.

ERPE, Sandra
    Amy Winehouse / Sandra Erpe. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2019 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Legende nikoli ne umrejo)

200 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - O avtorici: str. 101. - Bibliografija: str. 100

ISBN 978-961-275-205-7 (trda vezava) : 16,90 EUR
ISBN 978-961-275-206-4 (broš.)

929Winehouse A.
821.111-312.6

COBISS.SI-ID 298852864

43.

HEPWORTH, David
    Uncommon people : the rise and fall of the rock stars / [David Hepworth]. - London : Black Swan, 2018. - XXII, 420 str., [16] str. pril. ; 20 cm

Bibliografija: str. 393-398. - Kazalo

ISBN 978-1-784-16207-8

784.66(091)

COBISS.SI-ID 16821814

44.

POMPE, Gregor
    Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja / Gregor Pompe. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 275 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2350-6350)

200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 257-267. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0163-0 : 24,90 EUR

78(497.4)"19"

COBISS.SI-ID 298876160

45.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Radovan Gobec : mati Slovenija, tvoji smo sinovi --- / Ivan Sivec ; [uvodna beseda Ivan Vrbančič]. - 1. natis. - Maribor : Založba Obzorja, 2019. - 174 str. : ilustr., note ; 26 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 170-171

ISBN 978-961-230-542-0

78.07(497.4):929Gobec R.

COBISS.SI-ID 96166145

46.

WALSH, Ryan H.
    Astral weeks : a secret history of 1968 / Ryan H. Walsh. - New York : Penguin Press, 2018. - 357 str., [8] str. pril. ; 25 cm

Bibliografija: str. 329-346. - Kazalo

ISBN 978-0-7352-2134-5 (trda vezava)
ISBN 9780735221352!ISBN 978-0-7352-2135-2 (e-knjiga)

784.66

COBISS.SI-ID 16822326D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE

47.

BUTLER, Judith
    Kontingenca, hegemonija, univerzalnost / Judith Butler, Ernesto Laclau, Slavoj Žižek ; [prevod Aljoša Kravanja (Uvod, Vprašanja, prispevki Judith Butler), Katarina Rotar (prispevki Slavoja Žižka), Martin Hergout (prispevki Ernesta Laclauja]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 343 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 188)

Prevod dela: Contingency, hegemony, universality. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-260-120-1 : 25 EUR (broš.)

32:1"20"(082)

COBISS.SI-ID 298719488

48.

FERFILA, Bogomil
    Islamska republika Pakistan : med demokracijo in vojaško diktaturo / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2019. - 148 str. : tabele ; 21 cm

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - Biografija avtorja: str. 131-134. - Bibliografija: str. 135-148

ISBN 978-961-7045-10-9 : 23 EUR

323(549.1)
94(549.1)"19/20"

COBISS.SI-ID 299149824

49.

    IDENTITETE na presečišču kriz / Roman Kuhar (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0171-5 : 19,90 EUR

323.1:316.7

COBISS.SI-ID 299137024

50.

KAVČIČ, Samo
    Nova civilna družba : brezkompromisno izkoreninjenje korupcije / Samo Kavčič. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - 90 str. ; 21 cm. - (Sprejeto ; 017)

100 izv. - O avtorju: str. [92]. - Bibliografija: str. 77-80

ISBN 978-961-7030-80-8 : 19 EUR

321.011.5:343.352

COBISS.SI-ID 96272129

51.

MARSHALL, Tim, 1959-
    Ujetniki geografije : deset zemljevidov, ki povedo vse, kar moramo vedeti o globalni politiki / Tim Marshall ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Prisoners of geography. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [288]. - Broš. izd. meri 19 cm. - Bibliografija: str. 282-286

ISBN 978-961-00-4116-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4117-7 (broš.)

32:911.3

COBISS.SI-ID 299286016

52.

MICKLETHWAIT, John
    The fourth revolution : the global race to reinvent the state / John Micklethwait & Adrian Wooldridge. - London : Penguin Books, 2015. - 305 str., [8] str. pril. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 273-288. - Kazalo

ISBN 978-0-141-97524-5

32

COBISS.SI-ID 16817974

53.

    Il SEMINARIO di lingua e cultura italiana : genesi, sviluppo, cronaca e testimonianze : (1962-2016) / [a cura di Claudio Battelli, Kristjan Knez e Roberta Vincoletto ; foto Karim Shalaby]. - Capodistria : Centro italiano di promozione, cultura, formazione e sviluppo "Carlo Combi", 2018 (Umago : Comgraf). - 305 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93217-3-7

323.15(497.4=131.1)

COBISS.SI-ID 295717120

54.

WOLIN, Sheldon S.
    Politics and vision : continuity and innovation in Western political thought / Sheldon S. Wolin. - Expanded ed. - Princeton : Princeton University Press, 2016. - XXX, 761 str. ; 22 cm. - (Princeton classics)

Opombe z bibliografijo: str. 607-739. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17405-1 (broš.)

32

COBISS.SI-ID 16817718D PRA D PRAVO

55.

    FROM an individual to the European integration : discussion on the future of Europe : liber amicorum in honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak on the occasion of his 80th birthday / editors Suzana Kraljić, Jasmina Klojčnik. - 1st ed. - Maribor : University of Maribor Press, 2019 ([Pesnica pri Mariboru] : Garb družinsko grafično podjetje). - IV, 580 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/378. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-286-216-9 (broš.) : 35 EUR

342.7(4)(082)
327(4)(082)

COBISS.SI-ID 95803137

56.

ILIĆ, Vladimir
    Uporaba plinskega razpršilca v policiji / [avtor Vladimir Ilić ; sodelovali Robert Ferenc, Matjaž Čuček in Damjan Krajnc ; fotografiranje GPU, Služba generalnega direktorja policije]. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2019 ([Podlipovica] : Grafex). - 73 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 72-73

ISBN 978-961-6797-46-7

351.74(035)
621.45.034.3-62(035)

COBISS.SI-ID 298590720

57.

KUKOVIČ, Simona
    Lokalno politično vodenje : glas svetnikov / Simona Kukovič, Miro Haček. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 156-157. - Bibliografija: str. 147-155

ISBN 978-961-235-869-3 (trda vezava) : 20 EUR

352.075.31:32(497.4)

COBISS.SI-ID 298391040

58.

LETNAR Černič, Jernej
    Slovenija na razpotju : geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi : [znanstvena monografija] / Jernej Letnar Černič ; [stvarno kazalo Jernej Letnar Černič]. - 1. izd. - Kranj : Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018 ([Ljubljana] : Tiskarna Januš). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k naslovu v CIP. - 300 izv. - Recenziji: str. 159-162. - O avtorju: str. 163. - Bibliografija: str. 131-150. - Kazalo

ISBN 978-961-6901-11-6 : 15 EUR

342.7(497.4)

COBISS.SI-ID 298037760

59.

PEČARIČ, Mirko
    Javne službe : storitve splošnega pomena v službi javnosti / Mirko Pečarič. - Ljubljana : Beletrina, 2019. - 545 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 520-530. - Kazalo

ISBN 978-961-284-533-9 : 34 EUR

35.07

COBISS.SI-ID 298658304

60.

PEČARIČ, Mirko
    Osnove splošnega upravnega prava / Mirko Pečarič. - Ponatis 1. dopolnjene in predelane izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2019. - XV, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv.

ISBN 978-961-262-107-0 : 19,00 EUR

342.9(075.8)

COBISS.SI-ID 298932480

61.

RAPILANE Obran, Nina
    Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih / Nina Rapilane Obran. - Dopolnjena in prenovljena izd. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo =Association for nonviolent communication, 2018 ([Ljubljana] : R-tisk). - 181 str. ; 24 cm

2.000 izv. - Podatek o izd. v CIP-u in na ov. - Bibliografija: str. 148-151. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina: Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

ISBN 978-961-94249-6-4 : brezplačno

343.62-055.2(035)
347.921.8-055.2(035)
364-78-055.2(035)

COBISS.SI-ID 298116096

62.

SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic
    Pregled dela Varuha človekovih pravic : 2013-2018 / [urednica Liana Kalčina ; fotografije Nebojša Tejić, Nataša Kuzmič, Stane Jerko]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2019 (Begunje : Cicero). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

600 izv.

ISBN 978-961-93381-7-9

351.941(497.4)"2013/2018"

COBISS.SI-ID 298772224

63.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Pravne podlage delovanja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije = Legal basis of the Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia / [prevod Marjan Capuder, Sonja Lešnik, Nataša Purkat ; urednica Liana Kalčina]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2019 (Begunje : Cicero). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/Razne_publikacije/PRAVNE_PODLAGE_DELOVANJA_VARUHA.pdf. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 750 izv.

ISBN 978-961-93381-6-2

351.941(497.4)

COBISS.SI-ID 298464256

64.

TIČAR, Bojan, 1965-
    Uvod v razumevanje upravnega prava in javne uprave / avtor Bojan Tičar. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Ljubljana : Tipografija). - 260 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Vzpor. nasl. v kolofonu: Introduction to understanding public law and public administration. - Bibliografija: str. 233-241. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-286-239-8 (trda vezava) : 19,50 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-239-8

342.9
35

COBISS.SI-ID 96188417D PSI D PSIHOLOGIJA

65.

BISHOP, Gary John
    Vzemi se v roke! : spravi se iz glave in začni živeti / Gary John Bishop ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 219 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

Prevod dela: Unfu*k yourself. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. 219

ISBN 978-961-00-3978-5 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-3979-2 (broš.)

159.922(035)

COBISS.SI-ID 297538048

66.

DISPENZA, Joe, 1962-
    Odvadite se biti to, kar ste : kako se znebiti starega uma in ustvariti novega / Joe Dispenza ; [prevedel Jernej Zoran ; ilustracije Laura S. Craig]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 374 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka NeZavedno)

Prevod dela: Breaking the habit of being yourself. - 1.000 izv. - Predgovor / Daniel G. Amen: str. 11-14. - O avtorju: str. 373-374 in na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 365-369

ISBN 978-961-7033-44-1 : 27,90 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 295850496

67.

ELROD, Hal, 1979-
    Čudežno jutro : prikrita skrivnost, ki bo zanesljivo spremenila vaše življenje pred osmo zjutraj / Hal Elrod ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 252 str. ; 20 cm

Prevod dela: The miracle morning. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 251-252

ISBN 978-961-00-4098-9 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-4099-6 (broš.) : 10,90 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 299047936

68.

GARCÍA, Héctor, 1981-
    Ičigo-ičie : japonska umetnost doživljanja nepozabnih trenutkov / Héctor García in Francesc Miralles ; [prevedla Nataša Müller ; slikovno gradivo Shutterstock, Wikimedia]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ichigo-ichie. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-5334-4 : 19,99 EUR

124.2

COBISS.SI-ID 297664512

69.

GRZYWOCZ, Krzysztof
    Neljuba čustva : zavist, neuresničena zaljubljenost, agresivnost, sram, jeza, praznina in tujost / Krzysztof Grzywocz ; [prevod Rok Pogačnik]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 123 str. ; 19 cm

Prevod dela: Uczuicia niekochane. - 600 izv. - Učil je ljubiti neljuba čustva / Krzysztof Wons: str. 9-12

ISBN 978-961-04-0550-4 : 17,90 EUR

159.942:27

COBISS.SI-ID 298851840

70.

HAMBLIN, Henry Thomas
    Čudovita ustvarjalna moč vaših misli / Henry Thomas Hamblin ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 89 str. ; 21 cm

Prevod dela: The power of thought. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 89. - Predgovor Damjana Pluta na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-279-623-5 : 21,00 EUR

159.938.363.4(035)

COBISS.SI-ID 299044096

71.

JOVANOVIĆ, Silvija
    Osrečki za ženske, ki tečejo z dolgovi / Silvija Jovanović. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 186 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

1.000 izv. - O avtorici: str. 185-186

ISBN 978-961-7033-73-1 : 17,00 EUR

316.647.8-055.2
159.922.1-055.2(035)

COBISS.SI-ID 298843136

72.

KOCH, Richard, 1950-
    Živeti po načelu 80/20 : manj dela, manj skrbi, več uspeha, več uživanja / Richard Koch ; [prevod Karin Podlipnik Bukovnik]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 198 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Living the 80/20 way. - 800 izv. - O avtorju: str. [199]. - Opombe z bibliografijo: str. 193-195

ISBN 978-961-94541-2-1 : 23,90 EUR

159.922(035)
005.7

COBISS.SI-ID 297502976

73.

LACAN, Jacques
    Govorim zidovom : pogovori v kapeli Svete Ane / Jacques Lacan ; [prevedla Nina Krajnik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 81 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Je parle aux murs. - 400 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Nina Krajnik: str. 5-6. - Opomba k besedilu / Jacques-Alain Miller: str. 7. - Recenziji / Clotilde Leguil, Domenico Cosenza: str. 79-81. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6798-84-6 : 13 EUR

159.964.2
159.964.2Lacan J.

COBISS.SI-ID 299061248

74.

LARSON, Christian Daa, 1874-1954
    Samo bodi hvaležen / Christian D. Larson ; [prevedel, predgovor Damjan Plut]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2019. - 68 str. ; 21 cm

Prevod dela: Just be glad. - Tiskano po naročilu. - Predgovor urednika / Damjan: str. 9-12. - O avtorju: str. 67-68

ISBN 978-961-279-624-2 : 19,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 299045120

75.

LUKAS, Elisabeth
    Od strahu do notranjega miru / Elisabeth Lukas, Reinhardt Wurzel ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 139 str. : sl. avtorjev ; 21 cm

Prevod dela: Von der Angst zum Seelenfrieden. - 800 izv. - Človek med strahom in mirom / Jože Ramovš: str. 5-12. - O avtorjih: str. 133. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2018) / pripravil Jože Ramovš: str. 135-138

ISBN 978-961-6878-74-6 : 14,90 EUR

159.913
124.2:615.851

COBISS.SI-ID 297259776

76.

OSHO, 1931-1990
    Ko se zbudim : 365 poživljajočih trenutkov za zavesten začetek dneva / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - 2. izd. - Brežice : Primus, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 247 str. ; 18 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: First in the morning. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 243-244

ISBN 978-961-7033-66-3 : 21,70 EUR

159.923(089.3)

COBISS.SI-ID 298479872

77.

OSHO, 1931-1990
    Preden zaspim : 365 sproščujočih trenutkov za zavesten zaključek dneva / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - 2. izd. - Brežice : Primus, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 239 str. ; 18 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Last in the evening. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 235-236

ISBN 978-961-7033-67-0 : 21,70 EUR

159.923(089.3)

COBISS.SI-ID 298480128

78.

PALMER, Loti
    V opoju narcisa : kako prepoznati narcistično motnjo, jo odstraniti iz svojega življenja in začeti znova / Loti Palmer. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 196 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo

ISBN 978-961-7060-02-7 : 19,90 EUR

159.97

COBISS.SI-ID 298925824

79.

RAIN, Joseph
    Nedokončana knjiga o tem, kdo smo?. Knj. 1, Prvi koraki do samoodkrivanja / Joseph Rain ; [prevajalec Roman Vučajnk]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. J. Rain, Asanti Group International, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 171 str. : avtorj. sl. ; 23 cm

Prevod dela: The unfinished book about who we are. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Prvi koraki do samo-odkritja. - 1.500 izv. - O avtorju: str. 164. - Opombe z bibliografijo: str. 165-171. - Povzetek pri večini poglavij

ISBN 978-961-94638-0-2 (mehka vezava) : 15,95 EUR
ISBN 978-961-94638-1-9 (trda vezava) : 19,95 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 298423040

80.

ROBBINS, Mel
    Pravilo 5 sekund : preoblikujte si življenje, službo in samozavest z vsakdanjim pogumom / Mel Robbins ; [prevedel Jure Šešet ; fotografije DepositPhotos, Phere.com]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 285 str. : ilustr., portreti ; 22 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

Prevod dela: The 5 second rule. - Nasl. v kolofonu: Pravilo petih sekund. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-64-9 : 24 EUR

159.947.3(035)

COBISS.SI-ID 298092288

81.

SANDBERG, Sheryl
    Možnost B : kako se spoprimemo s stisko in se pod pritiskom ne stremo, temveč v sebi odkrijemo moč in življenjsko radost / Sheryl Sandberg, Adam Grant ; [prevedla Danica Križman ; karikatura Cartoon Resources, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 287 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Option B : facing adversity, building resilience, and finding joy. - 1.500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 233-282. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5393-1 : 24,99 EUR

159.9

COBISS.SI-ID 297833728

82.

UNGER, Arlene K.
    Mir : 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bo vsak naš dan spokojnejši / Arlene K. Unger ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Calm. - Dodatek k nasl. v CIP-u: 50 vaj čuječnosti in sproščanja, da bomo vsak dan spokojnejši. - Na ov. tudi: Vizualizacije čuječnosti. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-01-5310-8 : 14,99 EUR

159.955:615.851(035)
17.023.34:159.95(035)

COBISS.SI-ID 296179456

83.

Z. S. M.
    Paket brezpogojne ljubezni : razumeti, živeti in biti ljubezen / Z. S. M. ; [ilustracije Shutterstock, Envato Elements, Pixabay]. - 1. izd. - Velenje : Z. S. M., 2019 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-290-055-7 : 23,00 EUR

159.923.2(035)
177.6(035)

COBISS.SI-ID 298710784D SOC D SOCIOLOGIJA

84.

HERMAN, Edward S.
    Manufacturing consent : the political economy of the mass media / Edward S. Herman and Noam Chomsky. - London : Vintage, 1994. - XVI, 412 str. ; 20 cm. - (Vintage original)

Kazalo

ISBN 0-09-953311-1
ISBN 978-0-099-53311-5

316.77:330.1

COBISS.SI-ID 18222429

85.

HONORÉ, Carl
    Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti / Carl Honoré ; [prevedla Emanuela Malačič]. - 2. izd. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 241 str. ; 23 cm

Prevod dela: In praise of slow. - 700 izv. - Predgovor / Urška Battelino: str. 15-16. - Predgovor / Leonida in Albert Mrgole: str. 17-18. - Kdo pravi, da moram vse storiti danes? / Andreja Verovšek, Anja Vogrič: str. 19-20. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-241

ISBN 978-961-7060-05-8 : 22 EUR

316.728

COBISS.SI-ID 299113728

86.

PERGER, Nina
    Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji, ali "To, da imam svoje jebene pravice!" : raziskovalno poročilo / avtorice Nina Perger, Simona Muršec in Vesna Štefanec. - Ljubljana : Društvo Parada ponosa, 2018 ([Celje] : Grafika Gracer). - 51 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.ljubljanapride.org/raziskave/. - 150 izv. - O avtoricah: str. 51

ISBN 978-961-94533-0-8

316.723-055.34/.36-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 296928512

87.

PODJED, Dan
    Videni : zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo / Dan Podjed ; [avtor spremne besede Lenart J. Kučić ; prevod povzetka Ana Jereb]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 ([s. l. : s. n.]). - 185 str. ; 21 cm

Pot v totalitarizem je tlakovana z všečki / Lenart J. Kučič: str. 147-156. - O avtorju: str. [187]. - 400 izv. - Bibliografija: str. 157-171. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-05-0160-2 : 19 EUR

316.7:621.39
39:316
004:316.75

COBISS.SI-ID 299026944

88.

RENDLA, Marta
    "Kam ploveš standard?" : življenjska raven in socializem / Marta Rendla ; [prevod povzetka Studio S.U.R in Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 453 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 36)

O avtorici: str. 453. - 300 izv. - Bibliografija: str: 430-446 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary: "What's the standard coming to?" : standard of living and socialism. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-93-7 : 28 EUR

316:94(497.4)"1960/1990"
330.59(497.4)"1960/1990"

COBISS.SI-ID 298413824

89.

ROSLING, Hans
    Factfulness : ten reasons we're wrong about the world - and why things are better than you think / Hans Rosling ; with Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund ; [illustrations and charts are based on free material from the Gapminder Foundation]. - London : Sceptre, 2018. - X, 342 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - O avtorjih: str. I in 327-329. - Bibliografija: str. 299-325. - Kazalo

ISBN 978-1-250-10781-7 (hardcover)

159.955:316.728

COBISS.SI-ID 5186478

90.

    UVOD v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov / urednika Samo Drobne, Bojan Grum. - Trebnje : Zavod Inrisk - Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom ; Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018 (Maribor : Demago). - 83 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL) ; serijska št. 25)

100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-94333-1-7 : 20 EUR

364-783.2

COBISS.SI-ID 299136512D UME D UMETNOST

91.

ANSARINIA, Nazgol
    Sestrski mesti = Sister cities / Nazgol Ansarinia ; [prevod v slovenščino Jure Potokar]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Revija Likovne besede = Association of the Slovenian Fine Artists Societies, Artwords Magazine : Društvo likovnih umetnikov, 2018 ([Ljubljana] : Januš). - 55 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Ljubljana osebno, alternativni vodič = Collection Ljubljana personal, alternative city guide ; knj. št. 12)

Ov. nasl. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 250 izv.

ISBN 978-961-94417-2-5 (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov) : 7 EUR. - ISBN 978-961-93155-6-9!

711.4(497.4Ljubljana)
711.4(55Teheran)

COBISS.SI-ID 298145536

92.

    CHALLENGING the city scale : journeys in people-centred design / edited by Cité du Design Saint-Étienne, Clear Village, Birkhäuser ; [illustrations and coordination Isabelle Daëron]. - Basel : Birkhäuser, cop. 2018. - 172 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-3-0356-1796-2

711.4

COBISS.SI-ID 3643780

93.

FINCK, Liana
    Passing for human : a graphic memoir / Liana Finck. - London : J. Cape, 2018. - 222 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-78733-120-4

084.11

COBISS.SI-ID 16831030

94.

GOŠNIK-Godec, Ančka
    Pravljičarki Ančka Gošnik Godec in Marlenka Stupica = Storytellers Ančka Gošnik Godec and Marlenka Stupica : [Galerija DLUL, od 28. 11. 2018 do 16. 12. 2018] / besedilo, text Judita Krivec Dragan ; [prevajalka v angleščino Jasna Levanič ; fotografije Založba Mladinska knjiga]. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, 2018 ([Ljubljana] : Mat-format). - 26 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 150 izv.

ISBN 978-961-93333-6-5 : 3,00 EUR

75.056(497.4):929Gošnik-Godec A.
75.056(497.4):929Stupica M.

COBISS.SI-ID 297584384

95.

HAYES, Nick
    The drunken sailor : the life of the poet Arthur Rimbaud in his own words / by Nick Hayes. - London : J. Cape, 2018. - [208] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-1-91070-206-2

084.11

COBISS.SI-ID 16831798

96.

HRIBERNIK, Andreja, 1978-
    Monument : Tomo Jeseničnik in / and Arjan Pregl : 23. 11. 2018 - 20. 1. 2019, Koroška galerija likovnih umetnosti / [urednica, editor Andreja Hribernik ; besedila, texts Andreja Hribernik, Gal Kirn ; prevodi, translation Polona Glavan : fotografije, photo Božidar Flajšman ... et al.]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2018 ([Velenje] : Eurograf). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorja besedil navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv.

73/76(497.4)(083.824)

COBISS.SI-ID 95623681

97.

    HUMAN cities : challenging the city scale 2014-2018 : investigation / [authors Matej Nikšič ... et al.]. - Saint-Etienne : Cité du design, 2018. - 239 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-2-912808-79-0

711.582(4)(083.82)(0.034.2)
728.011(4)(083.82)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 2880451

98.

JUVANEC, Borut
    Slovenija, arhitektura in dediščina / Borut Juvanec ; [predgovora Peter Fister, Andrej Kranjc ; prevodi Alkemist, prevajalske storitve ; fotografije avtor in Maj Juvanec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : SAZU - Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2019 (Nova Gorica : Tiskarna Soča). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Andrej Kranjc: str. 4-5. - Predgovor / Peter Fister: str. 6. - Recenzija / Martina Zbašnik Senegačnik: str. 254-255. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Besednjak: str. 236-240. - 300 izv. - Bibliografija: str. 258-260. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Résumé ; Sintesi. - Kazalo

ISBN 978-961-7038-08-8 (i2) : 38,50 EUR

72.031.4(497.4)

COBISS.SI-ID 297648896

99.

    JUŽNA ozvezdja: poetike neuvrščenih : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019 / [material zbrala in uredila Tamara Soban ; besedila Riksa Afiaty ... [et al.] ; prevodi Tamara Soban (če ni podpisano drugače)]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2019 (Beograd : Alta Nova). - 185 str. : ilustr. ; 28 cm

200 izv. - Biografije umetnikov: str. 181-185

ISBN 978-961-206-137-1 : 18 EUR

7(100)"19"(083.824)

COBISS.SI-ID 298853120

100.

KRUG, Nora
    Heimat : a German family album / Nora Krug. - [London] : Particular Books, 2018. - 1 zv. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-241-18356-4

084.11

COBISS.SI-ID 16831286

101.

KUMPREJ, Benjamin
    Nostalgija / Benjamin Kumprej ; [avtorji besedil Jernej Kožar ... [et al.] ; avtorji fotografij Tomo Jeseničnik ... [et al.] ; prevodi Wolfgang Zitta, Janez Špendov, Andrej Špendov]. - 1. izd., 1. natis. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2018 (Velenje : Eurograf). - 205 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6827-14-0

75/76(497.4):929Kumprej B.

COBISS.SI-ID 295332352

102.

MILL, Anna
    Square eyes / Anna Mill & Luke Jones. - London : J. Cape, 2018. - 249 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-224-09722-2

084.11

COBISS.SI-ID 16831542

103.

MUHOVIČ, Jožef
    Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija] / Jožef Muhovič ; [imensko in stvarno kazalo Jožef Muhovič, Eva Horvat ; slikovno gradivo Jon Natanael Muhovič]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 263 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Humanistična zbirka INR)

300 izv. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Recenziji: str. 247-250. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 238-241. - Kazali

ISBN 978-961-7014-13-6 : 29 EUR

7.01

COBISS.SI-ID 298919936

104.

MUŠINOVIĆ, Mina
    O ženski spomeniški figuri na Gorenjskem po drugi svetovni vojni / [avtor, fotografije] Mina Mušinović ; [spremna beseda Nataša Ivanović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2019. - 72 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 65-71

ISBN 978-961-94357-5-5

725.945-055.2(452)

COBISS.SI-ID 299416832

105.

    PROFANO v sakralnem : študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v sakralni umetnosti / uredila Mija Oter Gorenčič ; [prevodi Alenka Klemenc, Blaž Resman, Nika Vaupotič ; priprava seznama literature Gorazd Bence, Blaž Resman] ; [izdajatelj] ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 (Ljubljana : ABO grafika). - 366 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Opera instituti artis historiae)

400 izv. - Bibliografija: str. 317-363 in v opombah na dnu str. - Summary pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-05-0147-3 : 34 EUR

7.046.3:27-268

COBISS.SI-ID 298083072

106.

ROKEM, Freddie, 1945-
    Filozofi in gledališčniki : misliti uprizoritev / Freddie Rokem ; prevedel Jernej Županič ; [spremna beseda Mirt Komel ; imensko in stvarno kazalo Janez Moder]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 221 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka TRANSformacije ; knj. št. 42)

Prevod dela: Philosophers and thespians. - 400 izv. - Tespijska filozofija Freddieja Rokema : spremna beseda / Mirt Komel: str. 203-210. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 193-202. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-52-1 : 19 EUR

792.01
111.852:792

COBISS.SI-ID 297780736

107.

SIMMONDS, Posy
    Cassandra Darke / Posy Simmonds. - London : J. Cape, 2018. - 94 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-22408-909-8

084.11

COBISS.SI-ID 16832054

108.

SOVRE, Savo
    Barvni realizem Sava Sovrèta = Colour realism of Savo Sovrè : [Galerija DLUL, 6. 9.-23. 9. 2018] / [besedilo Aleksander Bassin ; prevajalka v angleščino Jasna Levanič ; fotografije Claudi Sovrè Mikelj]. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, 2018 ([Ljubljana] : Mat-format). - 22 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 150 izv.

ISBN 978-961-93333-5-8 : 3 EUR

75(497.4):929 Sovrè S.(083.824)

COBISS.SI-ID 296281344

109.

    VLOGA nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju = The role of national opera houses in the 20th and 21st centuries / ur. Jernej Weiss ; [prevod Amidas]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Ljubljana : Festival, 2019. - 493 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445 ; 3)

Prispevki v nem., angl. ali slov. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. angl. ali nem. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-52-8 (Založba Univerze na Primorskem) : brezplačno

782(082)
792(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 298821120

110.

VODOPIVEC, Ines, 1980-
    Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija] / Ines Vodopivec ; [slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ; fotografije Milan Štupar ; urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko : Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Humanistična zbirka INR)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Oceni znanstvene monografije: str. 202-207. - O avtorici na zadnjem zavihku ovoja. - Bibliografija: str. 187-201. - Kazalo

ISBN 978-961-7014-12-9 (Inštitut Nove revije) : 25 EUR
ISBN 978-961-94475-1-2 (Fakulteta za slovenske in mednarodne študije)

76:096(497.4)"15"

COBISS.SI-ID 297840640D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

111.

ČUŠIN, Gregor
    ViTa dolorosa / Gregor Čušin ; ilustracije Agata Pavlovec. - Ljubljana : Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94646-0-1 : 12,90 EUR

27-29
821.163.6-97

COBISS.SI-ID 298842624

112.

    DOBRI pastir in otrok : pot v veselju / Sofia Cavalletti ... [et al.] ; [prevod Mario Jurišić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2018 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 158 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Dobri pastir)

Prevod dela: The good shepherd and the child. - 600 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-91798-9-5 : 21 EUR

27-47-053.4
37.018.1-053.4

COBISS.SI-ID 297907200

113.

FORTIN, Leticija
    Z energijo živim / Leticija Fortin ; [fotografije osebni arhiv]. - Koper : Lučko, 2019 ([Brežice] : Primus). - 211 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorici: str. 198-199

ISBN 978-961-290-161-5 : 24 EUR

133.1(035)
159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 299418880

114.

FRINGS, Thomas, 1960-
    Dovolj, amen - konec? : tako ne morem več biti župnik / Thomas Frings ; prevod Petra Anžlovar. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 148 str. ; 21 cm. - (Pedagoška zbirka ; 13)

Prevod dela: Aus, Amen - Ende?. - Ov. nasl. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-981-2. - ISBN 978-961-211-889-1! : 18,90 EUR

272(430)
27-774-735(430)
272-722.53(430)

COBISS.SI-ID 297116672

115.

GIUSSANI, Luigi
    Zakaj Cerkev? / Luigi Giussani ; [prevod Marijana Milković]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 262 str. ; 21 cm

Prevod dela: Perche la Chiesa. - 150 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0545-0 : 29,90 EUR

272-72-1

COBISS.SI-ID 298534400

116.

GRÜN, Anselm
    Najti notranje ravnovesje : kaj nam olajša življenje / Anselm Grün ; uredil Rudolf Walter ; [prevod Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2019 (Ljubljana : Padre). - 137 str. ; 20 cm

Prevod dela: Zur inneren Balance finden. - Nasl. na ov. in hrbtu: Najti notranji mir. - 500 izv. - O avtorju: str. [138] in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-265-180-0 : 18,50 EUR

27-584
17.023.3:27

COBISS.SI-ID 298361600

117.

HÖFLER, Janez
    Lastniške cerkve v Sloveniji : raziskana, registrirana in potencialna zgodnjesrednjeveška grobišča / Janez Höfler. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2019 (Ljubljana : Fotolito Dolenc). - 140 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 123-131 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Zusammenfassung

ISBN 978-961-7004-07-6 : 15 EUR

27-9(497.4)"653"
27-523.4(497.4)"653"

COBISS.SI-ID 297354496

118.

JUHANT, Janez
    Slovenska kalvarija : križev pot / Janez Juhant. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 65 str. : ilustr. ; 17 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0547-4

27-532.2-312.8

COBISS.SI-ID 298771456

119.

KEZELE, Adrian Predrag
    Preboj : zoperstavite se avtoriteti iluzije / Adrian P. Kezele ; [prevedla Ana Ptičar, prevod poezije Petra Lampret Golob, prevod tekstov za NLF branja Mira Krajnc Ivič]. - Ljubljana : Chiara, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 229 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Proboj. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [230]

ISBN 978-961-7060-04-1 : 29 EUR

133.52

COBISS.SI-ID 299026176

120.

KUNIHOLM, Whitney T.
    Bistvenih sto : potovanje v osrčje Svetega pisma : E100 / Whitney T. Kuniholm ; [prevod Benjamin Siter in Matjaž Črnivec ; predgovor Marijan Peklaj]. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2014. - 264 str. ; 21 cm

Prevod dela: The essential Bible guide. - 2.000 izv. - Knjigi na pot / Marijan Peklaj: str. 9-10

ISBN 978-961-6726-31-3 : 12 EUR

27-27
27-23

COBISS.SI-ID 275380224

121.

La MÈRE
    Integralna joga : izbrani članki in pogovori / Mirra Alfassa - Mati ; [prevedel Armin Alibegović]. - Lesce : Harmonia, zavod za kulturo, 2019 ([Ljubljana] : Primitus). - XVIII, 243 str. : sl. avtorice ; 22 cm

Izbor in prevod iz: On education ; Questions and answers. - 300 izv. - O avtorici / Armin Alibegović: str. IX-XV

ISBN 978-961-290-015-1 : 23,90 EUR

233-852.5Y

COBISS.SI-ID 298318080

122.

    MISIJONSKA obzorja. - Leto 1, št. 1 (mar. 1987)- . - [Celovec : Dušnopastirski urad Krške škofije], 1987- . - 31 cm

Dostopno tudi na: http://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/orgdetail/C2651/misijonska_obzorja_online. - Dvomesečnik. - Podatki o kraju izida in založniku iz matične publikacije. - Od leta 1999 dalje izdajatelj Misijonsko središče Slovenije. - Suplement ali priloga k: Nedelja (Celovec) = ISSN 1024-1485. - Suplement ali priloga k: Družina = ISSN 0416-3885

27-76

COBISS.SI-ID 30178817

123.

MOOJI, 1954-
    Preden sem : neposredno prepoznanje resnice / [[besedilo], ilustracije] Mooji ; [prevedel Gregor Pavunc]. - Brežice : Primus, 2019 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 242 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Before I am, 2nd ed. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7033-38-0 : 24 EUR

233-584

COBISS.SI-ID 295271680

124.

NEAL, Mary C.
    V nebesa in nazaj : resnična zgodba zdravnice o obsmrtni izkušnji, nebesih, angelih in vrnitvi v življenje / Mary C. Neal ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: To heaven and back. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 187

ISBN 978-961-94541-6-9 : 25,90 EUR

159.961.9

COBISS.SI-ID 299029504

125.

SIMPOZIJ o Martinu Kojcu ob 40. letnici smrti (2018 ; Ormož)
    Zbornik referatov / Simpozij o Martinu Kojcu ob 40. letnici smrti, 20. in 21. september 2018, Ormož ; [uredila Helena Srnec ; prevod Mirja Mrovlje, Grega Rubin]. - 1. natis. - Središče ob Dravi : KUD Prasila, 2018. - 180 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94477-1-0

17.023.3
082.2Kojc M

COBISS.SI-ID 297987584

126.

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Reinkarnacija in karma : zbir predavanj / Rudolf Steiner ; [prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2018. - 214 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Wiederverkörperung

ISBN 978-961-93809-4-9 : 27,38 EUR

141.333Steiner R.(042.3)
2-187.5(042.3)

COBISS.SI-ID 297355776

127.

    SVETO pismo Stare in Nove zaveze : slovenski standardni prevod : [z devterokanoničnimi/apokrifnimi knjigami]. - Osnovna izd., 17. natis. - Ljubljana : Svetopisemska družba Slovenije, 2018. - IX, 1282, 329 str., [5] str. zvd. ; 25 cm

Sveto pismo v večji pisavi. - Zvd. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-6726-06-1 (žepni format, zadrga)
ISBN 978-961-6138-89-5 (povečani format, mehka vezava)
ISBN 978-961-6726-72-6 (mali žepni format, navadna vezava)
ISBN 978-961-6726-73-3 (mali žepni format, posebna vezava)
ISBN 978-961-6726-74-0 (mali žepni format, jeans)
ISBN 978-961-6726-75-7 (veliki povečani format, navadna vezava) : 42,50 EUR

27-23

COBISS.SI-ID 295211264

128.

TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
    Dobro je biti človek / Anton Trstenjak. - 2. izd. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje : Salve ; [Bled] : Mlino Turizem, 2018. - 163 str. ; 19 cm

1.000 izv. - Predgovor k 2. izdaji / Jože Ramovš: str. 5-7. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6128-63-6 (Inštitut Antona Trstenjaka) : 9,50 EUR

27-18
17

COBISS.SI-ID 297269504

129.

VAS, Luis S. R.
    Meditacija : meditativne tehnike, ki so jih razvili mojstri meditacije : prehod, s pomočjo katerega si okrepite zdravje in umske sposobnosti ter čustveno in duhovno blaginjo / Luis S. R. Vas ; [prevod Primož Mikulič]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 263 str. ; 21 cm

Prevod dela: Meditation. - 1.000 izv. - Predgovor / Roman Leohar: str. 7-14. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94541-4-5 : 25,90 EUR

133.2
2-583
615.851

COBISS.SI-ID 298805248

130.

WEBSTER, Richard, 1946-
    Feng šuj : 101 nasvet za vaš dom / Richard Webster ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 140 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: 101 feng shui tips for your home

ISBN 978-961-94541-7-6

712.26:130.2(510)(035)
133.1(510):72(035)

COBISS.SI-ID 299455232

131.

WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
    Vzgoja / Ellen G. White ; [prevod Simona Šumrada]. - Ljubljana : Logos, 2018 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 272 str. ; 21 cm

Prevod dela: Education. - 500 izv. - Predgovor / založnik: str. 5

ISBN 978-961-94340-3-1 : 15 EUR

27:37

COBISS.SI-ID 297625088

132.

    ZGODBE Svetega pisma / izbral, uredil in spremna besedila napisal Janko Kos. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2019 ([Lučko] : Kerschoffset). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje ; letn. 1)

500 izv. - Kronološki pregled Svetega pisma in svetopisemskih zgodb: str. 7-9. - Uvodna razlaga: str. 10-23. - Sodbe o Svetem pismu in svetopisemskih zgodbah: str. 247-250

ISBN 978-86-341-0623-7 (zbirka)
ISBN 978-86-341-4159-7 : 15,50 EUR

27-236.5

COBISS.SI-ID 298745344D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

133.

CENCIČ, Mira
    Osnovna šola na slovenskem narodnem ozemlju : [znanstvena monografija] / Miroslava Cencič. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 528 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 18)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-37-5 : 36,00 EUR

373.3(497.4)(091)
37(=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 298077440

134.

COTIČ, Janja
    Vključevanje v vrtcu / Janja Cotič Pajntar in Nives Zore ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 6)

500 izv. - Bibliografija: str. 31-32

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.015:373.2(035)

COBISS.SI-ID 298557952

135.

CVETEK, Slavko
    Na študenta osredinjeno poučevanje : priročnik za visokošolske učitelje / Slavko Cvetek ; [predgovor Manja Klemenčič]. - Ribniško selo : Akadem, 2019 ([Maribor] : Saje). - X, 114 str., [6] str. pril. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 103-112. - Kazalo

ISBN 978-961-290-019-9 : EUR 25,00

37.091.3(076.5)
378.091.3(076.5)

COBISS.SI-ID 95977985

136.

    DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole / [pripravil] Center za psihologijo v šolah in izobraževanju = [prepared by] Center for Psychology in Schools and Education ; [sodelujoči avtorji Joan Lucariello ... [et al.] ; urednica slovenske izdaje Mojca Juriševič ; prevod Simona Dolšina, Urška Žerak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 57 str. ; 24 cm

Prevod dela: Top 20 principles from psychology for PreK-12 creative, talented, and gifted students' teaching and learning. - 500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-253-240-6 : 6 EUR

37.091.21:159.924-053.5
159.924-053.5
37.015.3

COBISS.SI-ID 298773504

137.

    FORMATIVNO spremljanje v podporo vsakemu učencu / Ada Holcar Brunauer ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 2)

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.091.3(035)

COBISS.SI-ID 298558464

138.

GRAH, Jana
    Zakaj vključujoča šola / Jana Grah, Simona Rogič Ožek, Brigita Žarkovič Adlešič ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 28 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 1)

500 izv. - Dokumenti, gradiva in publikacije, ki podpirajo razvoj vključujoče šole v slovenskem šolskem prostoru: str. 23-28. - Bibliografija: str. 22

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.01(035)

COBISS.SI-ID 298558208

139.

JOŽEF-Beg, Jožica
    Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku književnosti v gimnaziji / Jožica Jožef Beg ; [prevod povzetka Marjana Pogačnik]. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 278 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Slavistična knjižnica / Slavistično društvo Slovenije, ISSN 2670-4447 ; 20)

250 izv. - O avtorici: str. [279]. - Bibliografija: str. 249-259. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6715-26-3 : 13 EUR

37.091.3:821.09

COBISS.SI-ID 293235712

140.

KAPLJA, Špela
    Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom / [napisala, ilustrirala Špela Kaplja ; fotografirali Špela Kaplja, Dejan Bordjan, Ela Zdešar]. - Ponatis. - Radomlje : Društvo za globoko ekologijo Terra Anima, 2017. - 113 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-285-525-3 : 19 EUR

379.8-053.2:630*1

COBISS.SI-ID 289396992

141.

KERMAUNER, Aksinja
    Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami / Aksinja Kermauner, Janja Plazar ; [spremna beseda Vanja Riccarda Kiswarday]. - Nova Gorica : Educa, Izobraževanje, 2019 (Celje : Grafika Gracer). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Spremna beseda / Vanja Riccarda Kiswarday: str. 3-5. - O avtoricah na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 154-167. - Kazali

ISBN 978-961-6753-50-0 : 25 EUR

376-053.5

COBISS.SI-ID 298548992

142.

KRIŽAJ, Martina
    Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli / Martina Križaj, Marja Bešter Turk. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Kragujevac] : Grafostil). - 231 str. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 231

ISBN 978-961-271-917-3 : 17,65 EUR

37.091.3:811.163.6(035)
811.163.6:37.091.3:373.3(035)

COBISS.SI-ID 297626624

143.

LIPOVEC, Alenka
    Matematika v predšolskem obdobju / avtorici Alenka Lipovec, Darja Antolin Drešar. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 (Pesnica pri Mariboru : Garb). - VII, 152 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/379. - Nasl. v kolofonu: Mathematics in preschool. - 200 izv. - Bibliografija: str. 149-151

ISBN 978-961-286-236-7 (broš.) : 10 EUR
ISBN 978-961-286-235-0 (PDF)

51:37.091.3(075.8)

COBISS.SI-ID 96147201

144.

LYNGGAARD, Smilla
    Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo / Smilla Lynggaard ; [prevedli Irena Aurin, Ivana Gradišnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za sodobno družino Manami, 2019 (natisnjeno v EU). - 127 str. ; 20 cm

Prevod dela: Slut fred med dit viljestærke barn - og dig selv. - 1.500 izv. - Predgovor Jesperja Juula: str. 10-11. - O avtorici: str. 123

ISBN 978-961-92870-4-0 : 19,90 EUR

37.018.1
173.5/.7
159.922.2

COBISS.SI-ID 299011072

145.

    PROMOCIJA zdravja v VIZ : zbornik : IV. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Srbija) strokovna konferenca 2019, [11. 4. 2019] / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2019. - 376 str. : ilustr. ; 30 str.

ISBN 978-961-7040-06-7

373.2/.5:331.47(082)
613:373.2/.5(082)

COBISS.SI-ID 299414272

146.

RUTAR Ilc, Zora
    Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost / Zora Rutar Ilc, Simona Rogič Ožek, Jožica Gramc ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 4)

500 izv. - Bibliografija: str. 30-32

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.015(035)

COBISS.SI-ID 298556416

147.

RUTAR Ilc, Zora
    Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost / Zora Rutar Ilc ; [ilustracije Davor Grgičević ; Shutterstock. - 1.izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 40 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 3)

500 izv. - Bibliografija: str. 37

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.015(035)

COBISS.SI-ID 298555136

148.

SKVARČ, Mariza
    Tudi učitelji smo učenci / Mariza Skvarč, Andreja Čuk, Zora Rutar Ilc ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019 ([Velenje] : Eurograf). - 36 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vključujoča šola : priročnik za učitelje in druge strokovne delavce ; zv. 5)

500 izv. - Bibliografija: str. 36

ISBN 978-961-03-0431-9 (komplet) : 15,00 EUR

37.091(035)

COBISS.SI-ID 298556928

149.

ŠOLSKI center Škofja Loka. Srednja šola za lesarstvo
    Vaje letenja : Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka : izdelki 2018 = Exercise in flying : Secondary School for Wood Engineering : products [2018] / [uredil Dimitrij Jeraj ; tekst Marta Jenko ; fotografije Dimitrij Jeraj, Luka Rogelj, Luka Oblak ; prevod Irena Prevc-Hajdinjak]. - Škofja Loka : Šolski center, Srednja šola za lesarstvo, 2019 (Cerklje : DNK). - 75, [8] str. : fotogr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-91986-6-7 : 15 EUR

674.23(083.824)
373.5:674(497.4Škofja Loka)

COBISS.SI-ID 298640640

150.

TACOL, Tonka
    Likovni razvoj in simbol v vizualni komunikaciji otroka / Tonka Tacol, Božena Šupšáková ; [prevod iz slovaščine v slovenščino Anežka Kocalková ; fotografije otroških likovnih izdelkov arhiv avtorice ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 263 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 261-263. - Kazalo

ISBN 978-961-6525-95-4 : 36 EUR

37.091.3:7.02(035)
7.038.53:316.77-053.2(035)

COBISS.SI-ID 293043968

151.

ŽGUR, Erna
    Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji / Erna Žgur in Ana Ferlinc ; [ilustracije Alja Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 59-60

ISBN 978-961-253-239-0 : 5 EUR

376-056.3-053.2
613.95-056.3-053.2

COBISS.SI-ID 298668544D ZGO D ZGODOVINA

152.

CINDRIČ, Alojz
    Študijska pot Andreja Gosarja na dunajski univerzi : 1910/11-1915/16 / Alojz Cindrič. - 1. izd. - Logatec : Občina, 2019 ([Logatec] : Citrus). - 69 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 63-67

ISBN 978-961-6918-37-4

929Gosar A.
378.091.212(436.1=163.6)"1910/1916"

COBISS.SI-ID 298503168

153.

DAROVEC, Darko
    Vendetta in Koper 1686 / Darko Darovec ; [translation Angelika Ergaver, Urška Lampe]. - 1. ed = 1. izd. - Koper : Annales Press : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Società storica del Litorale, 2018 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Collection Library Annales Majora = Zbirka Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - Bibliografija: str. 185-201. - Povzetek

ISBN 978-961-6732-40-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) : 23,00 EUR

94(497.4Koper)"12/17"
343.254(497.4Koper)(091)

COBISS.SI-ID 293689856

154.

DOCHERTY, Gerry
    Hidden history : the secret origins of the First World War / Gerry Docherty and Jim MacGregor. - Edinburgh ; London : Mainstream Publishing, 2013. - 463 str., [8] str. pril. ; 25 cm

Bibliografija: str. 422-439. - Kazalo

ISBN 978-1-780-57630-5

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 16821046

155.

DOLINAR, France M., 1941-
    Marija Magdalena Gornik (1835-1896) / France M. Dolinar. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 39 str. : ilustr. ; 15 cm

ISBN 978-961-04-0549-8 : 2,90 EUR

929Gornik M.
27-587-055.2

COBISS.SI-ID 298770688

156.

GORI, Nicola
    Računalniški genij v nebesih : življenjepis božjega služabnika Carla Acutisa / Nicola Gori ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Un genio dell'informatica in cielo. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [190]

ISBN 978-961-04-0551-1 : 17,90 EUR

929Acutis C.

COBISS.SI-ID 298958848

157.

JEZERNIK, Božidar
    Jugoslavija, zemlja snova / Božidar Jezernik. - Beograd : Biblioteka XX vek, 2018 (Beograd : Čigoja štampa). - 414 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Biblioteka XX vek ; 237)

750 izv. - O avtorju: str. 4. - Bibliografija: str. 343-401. - Kazalo

ISBN 978-86-7562-142-3

94(4-12)"18/19"
32(497.1)"18/19"
323.1(=163.3/.6)"18/19"

COBISS.SI-ID 269998604

158.

JUREN, Mitja
    Legenda o priklenjenih mitraljezcih / Mitja Juren ; iz italijanščine prevedla Lučana Budal ; urednica besedila Evelina Umek ; [predgovor Renato Podbersič ml.]. - Trst : Mladika, 2019 ([Žalec] : Sinegraf). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Renato Podbersič ml.: str. 5-6. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-88-7342-274-7

94(100)"1914/1918":355.541.1
398.22:355.541.1

COBISS.SI-ID 10460652

159.

KOTNIK, Andrej, 1980-
    Natisnil Anton Slatnar v Kamniku : [ob razstavi tiskov Slatnarjeve tiskarne : kamniško-komendski biografski leksikon] / [Andrej Kotnik]. - Kamnik : Knjižnica Franceta Balantiča, 2019. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 11

929Slatnar A.
655.4/.5(497.4Kamnik)(091)

COBISS.SI-ID 298846976

160.

    LJUBLJANA for you : [2007-2017] / [editorial board, texts Tjaša Ficko ... [et al.] ; photography Uroš Hočevar ... [et al.] ; translation Leemeta]. - Ljubljana : City of Ljubljana, 2019 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 281 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Ljubljana zate. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Editorial / Zoran Janković: str. 7

ISBN 978-961-6449-81-6

908(497.4Ljubljana)
352:005.418(497.4Ljubljana)"2007/2017"
308(497.4Ljubljana)"2007/2017"

COBISS.SI-ID 298729728

161.

MACGREGOR, Jim
    Prolonging the agony : how the Anglo-American establishment deliberately extended WWI by three-and-half-years / Jim Macgregor & Gerry Docherty. - 1st ed. - Walterville : Trine Day, cop. 2018. - XII, 578 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 513-565. - Kazalo

ISBN 978-1-63424-156-4

94(100)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 16822070

162.

MOLEK, Nadia
    Biti Slovenec v Argentini : kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev / Nadia Molek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 (Begunje : Cicero). - 196 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 29)

300 izv. - Bibliografija: str. 179-189. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0163-3 : 18 EUR

314.151.3-054.7(82=163.6)

COBISS.SI-ID 298827776

163.

    NEMOČ laži : poročilo 4 Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč 2011-2018 / Jože Dežman, urednik. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 549 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-04-0546-7 : 58,00 EUR

94(497.4)"1941/1946"(082)
323.28(497.4)"1941/1946"(082)
726.84:94(497.4)"1941/1946"(082)

COBISS.SI-ID 298709504

164.

PULKO, Radovan
    Rusko zamejstvo v slovenskih deželah / Radovan Pulko ; [prevod povzetka v ruski jezik Olga Varlamova]. - 1. izd. - Kidričevo : Zgodovinsko društvo, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - VI, 369 str. : ilustr. ; 25 cm

Lat. in cir. - 150 izv. - O avtorju na zadnji strani ov. - Bibliografija: str. 305-337 in v opombah na dnu str. - Povzetek v rus. - Kazalo

ISBN 978-961-94355-0-2 : 52 EUR

94(497.4=161.1)"19"
314.151.3-054.72/.73(497.4=161.1)"19"

COBISS.SI-ID 293243392

165.

SARASIN, Philipp
    Zgodovinopisje in analiza diskurza / Philipp Sarasin ; [prevod Samo Krušič]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 250 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 187)

Prevod dela: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-260-119-5 : 22 EUR

930.1
81'42

COBISS.SI-ID 298416640

166.

    ŠTIRJE elementi. 2, Ogenj : [interdisciplinarna razstava] = The four elements. 2, Fire : [interdisciplinary exhibition, 30. 8. 2018-] / [besedila Alenka Černelič Krošelj ... [et al.] ; zmajčki Alenka Černelič Krošelj ... [et al.] ; uredila Alenka Černelič Krošelj ; angleški prevod Uroš Jeram ; fotografije Posavski muzej Brežice ... et al.]. - Brežice : Posavski muzej, 2018 (Krško : Kolortisk). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-6701-12-9

930.85(497.433)(083.824)

COBISS.SI-ID 296418560

167.

TARMAN, Peter
    Na platnenih krilih : letalski album pilota Mirka Plehana (1914-1918) / Peter Tarman ; [predgovor Marko Ličina ; spremna beseda Bojan Brecelj ; prevod povzetka v angleški jezik Katarina Rogelj ; fotografije zapuščina Mirka Plehana ... [et al.] ; zemljevidi in ilustracije letal Tomaž Perme]. - Ljubljana : [samozal.] P. Tarman, 2019 ([Ljubljana] : Matformat). - 198 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Predgovor / Marko Ličina: str. 8-9

ISBN 978-961-288-976-0 : 39 EUR

929Plehan M.
94(100)"1914/1918"(084.12)
358.4(436-89)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 297810688

168.

VRHUNEC, Marko
    Prigode s Titom : anekdote, modrosti, gesla, stvaritve / Marko Vrhunec ; [fotografije osebni arhiv avtorja]. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6704-84-7 : 17 EUR

929Broz J.-Tito

COBISS.SI-ID 299188480

169.

YOGANANDA, Paramahansa, 1893-1952
    Avtobiografija jogija : [(prevod originalne izdaje)] / Paramhansa Yogananda ; predgovor W. Y. Evans-Wentz ; [prevedla Ana Plut]. - Brežice : Primus, 2019 (Brežice : Primus). - XVI, 403 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Autobiography of a Yogi. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - 300 izv. - 1. izd. 1946. - Predgovor / W. Y. Evans-Wentz: str. VII-VIII. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-7033-72-4 : 27,90 EUR

929Yogananda P.
233:929Yogananda P.

COBISS.SI-ID 298777856

170.

ZADRAVEC, Jože, 1939-
    Romanje k podoranim brazdam / Jože Zadravec ; [fotografije osebni arhiv]. - Ljubljana : Salve, 2018. - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-289-000-1

929Zadravec J.
929Zadravec M.

COBISS.SI-ID 293879808

171.

    ZAHODNA Banjška planota skozi čas : o geografiji in botaniki, arheologiji, stavbarstvu cerkvà, zgodovini, ljudeh in etnološki dediščini ter jeziku zahodne Banjške planote : [krajevne skupnosti Kal nad Kanalom, Levpa, Avče] / uredili Danila Zuljan Kumar, Mojca Perkon Kofol ; [prevodi izvlečkov Nadja Berlot Dukšič, s. p., in avtorji prispevkov]. - Koper : Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS, 2018 ([Celje] : Koštomaj). - 435 str. : ilustr., zvd., portreti ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 300 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7058-02-4 : 30 EUR

908(497.4Banjška planota)(082)

COBISS.SI-ID 296448000

172.

    ZBOGOM vekomaj : razmere pred, med in po prvi svetovni vojni na Kočevskem : [katalog občasne razstave] / [avtorji besedila Jana Pintar ... [et al.] ; fotografije Mitja Ferenc ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2018 ([Kočevje] : Grr Grafika). - 19 str. : ilustr. ; 16 x 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 18

94(497.434=112.2)"1914/1918"(083.824)
323.15(497.434=112.2)"19"(083.824)

COBISS.SI-ID 68706658

173.

ZINCK, Ray E.
    Zadnji polet "Maggiejinih hlačk" : vojna zgodba o begu in rešitvi / Ray E. Zinck ; [prevod Janez Žerovc, Milena Podgoršek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019 (Begunje : Cicero). - 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Final flight of Maggie's drawer. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-05-0172-5 : 25 EUR

94(497.4)"1944"(092)
355.489(73)"1941/1945"(092)

COBISS.SI-ID 299171328

174.

ZNANSTVENO raziskovalni, študijski in izobraževalni simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov v trajnostnem razvoju (4 ; 2019 ; Maribor)
    Zbornik prispevkov = Proceedings book / 4. znanstveno raziskovalni, študijski in izobraževalni simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov v trajnostnem razvoju [v okviru prireditve] 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj! = 4th Scientific Research, Study and Educational Symposium Archives in the Service of People - People in the Service of Archives in Sustainable Development [in conjunction with] 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit!, Maribor, 16. 3. 2019 ; [urednica Aida Škoro Babić ; prevajalki Nataša Podrekar, Aida Škoro Babić]. - Maribor : Alma Mater Europaea - ECM, 2019 ([Maribor] : Design Studio). - 244 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Prispevki v slov., angl. in hrv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov., angl. ali hrv.

ISBN 978-961-6966-44-3

930.25(082)

COBISS.SI-ID 299193344J ANG J ANGLEŠČINA

175.

CANDLISH, Louise
    Our house / Louise Candlish. - London [etc.] : Simon & Schuster, 2018. - 438 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-4711-6803-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4711-6804-8 (broš.)
ISBN 978-1-4711-6805-5 (E-knjiga)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 16828470

176.

CAVANAGH, Steve
    Th1rt3en / Steve Cavanagh. - London : Orion, 2018. - 357 str. ; 20 cm. - (Eddie Flynn ; [4])

ISBN 978-1-4091-7067-9

821.111(417)-312.4

COBISS.SI-ID 16828726

177.

CHARIANDY, David
    Brother / David Chariandy. - London [etc.] : Bloomsbury, 2018. - 180 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-4088-9726-3
ISBN 978-1-4088-9729-4 (e-knjiga)

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 16827190

178.

CUSK, Rachel
    Kudos / Rachel Cusk. - London : Faber & Faber, 2018. - 232 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-571-34664-6

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 68181858

179.

DAVIES, Carys
    West / Carys Davies. - London : Granta Books, 2018. - 149 str. ; 21 cm

Potiskani vezni listi

ISBN 978-1-78378-422-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-78378-424-0 (e-book)

821.111-311.3

COBISS.SI-ID 16827446

180.

DOLENC, Mate
    Sea at Eclipse / Mate Dolenc ; translated from the Slovene by Michael Biggins ; afterword by Alenka Jovanovski. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = The Slovene Writers' Association, 2018 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 232 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2018, 3)

Izv. stv. nasl.: Morje v času mrka. - 300 izv. - Humor after Eclipse / Alenka Jovanovski ; translated by Ana Petkovšek: str. 203-226. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6995-52-8 : 18 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298340864

181.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Angleško-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4589-9 : 17,99 EUR

811.111'374=163.6

COBISS.SI-ID 297187584

182.

    ENGLISH for everyone. Angleška slovnica / [prevod Petra Hrovat Hristovski]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: English for everyone. English grammar guide. - 3.500 izv. - "Popoln pregled angleške slovnice" --> ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5267-5 : 29,99 EUR

811.111'36(075.4)
811.111'36(035)

COBISS.SI-ID 295251200

183.

FALLON, Jane, 1960-
    Tell me a secret / Jane Fallon. - London : Penguin Books, 2019. - 404 str. ; 20 cm

"You can tell her anything. But should you?" -- Cover

ISBN 978-1-405-93312-4 (broš.)

821.111-311.2=111

COBISS.SI-ID 4870811

184.

GRISHAM, John
    The innocent man / John Grisham. - Reissued. - London : Arrow Books, 2017. - 501 str., [8] str. pril. ; 20 cm

ISBN 978-1-784-75941-4 (broš.)
ISBN 978-0-099-49357-0 (export)

821.111(73)-94=111
343.12/15(73)Williamson R.K.

COBISS.SI-ID 7801779

185.

HERRON, Mick
    London rules / Mick Herron. - London : J. Murray, 2018. - 345 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-47365-740-3 (broš.)
ISBN 978-1-47365-739-7 (e-knjiga)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 16829494

186.

HUGHES, Michael
    Country / Michael Hughes. - London : J. Murray, 2018. - 314 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-47363-653-8 (broš.)
ISBN 978-1-473-63654-5 (e-knjiga)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 16828982

187.

JAMES, E. L.
    The mister / E. L. James. - London : Arrow Books, 2019. - 528 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-787-46360-8

821.111-311.2=111

COBISS.SI-ID 8998840

188.

JUREK, Scott
    North : finding my way while running the Appalachian Trail / Scott Jurek [with Jenny Jurek]. - London : Random House Books, 2018. - X, 292 str., [24] str. pril. : zvd. ; 24 cm

Druga avtorica navedena na ov.

ISBN 978-1-847-94800-7

821.111(73)-94=111

COBISS.SI-ID 1114927198

189.

KNAUSGÅRD, Karl Ove, 1968-
    The end / Karl Ove Knausgaard ; translated from the Norwegian by Martin Aitken and Don Bartlett. - London : Harvill Secker, 2018. - 1160 str. ; 24 cm. - (My struggle ; book 6)

Prevod dela: Min kamp. Sjette bok. - Bibliografija: str. 1157-1160

ISBN 978-1-846-55829-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-846-55830-6 (broš.)

821.113.5-312.6

COBISS.SI-ID 1114969182

190.

LEVY, Roger
    The rig / Roger Levy. - 1st ed. - London : Titan Books, 2018. - 618 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-7856-5563-0 (broš.)
ISBN 978-1-7856-5564-7 (e-kjiga)

821.111-311.9

COBISS.SI-ID 16830006

191.

LOSTETTER, Marina J.
    Noumenon infinity / Marina J. Lostetter. - London : HarperVoyager, 2018. - 561 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-00-822340-3 (broš.)

821.111(73)-311.9

COBISS.SI-ID 16829750

192.

MCMANUS, Karen M.
    Two can keep a secret / Karen M. McManus. - London : Penguin Books, 2019. - 327 str. ; 20 cm

O avtorici: str. [329]

ISBN 978-0-141-37565-6 (broš.)

82.111(73)-312.4=111

COBISS.SI-ID 7802035

193.

MCNAMEE, Eoin, 1961-
    The vogue / Eoin McNamee. - London : Faber and Faber, 2018. - 266 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-571-33160-4

821.111(417)-312.4

COBISS.SI-ID 16827958

194.

MILLER, Andrew, 1960-
    Now we shall be entirely free / Andrew Miller. - London : Sceptre, 2018. - 423 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-444-78469-5

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 16826422

195.

PERRY, Sarah, 1979-
    Melmoth / Sarah Perry. - London : Serpent's Tail, 2018. - 270 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-78816-065-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78816-066-7 (broš.)
ISBN 978-1-78283-455-7 (eISBN)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 16828214

196.

PITCHER, Chelsea
    This lie will kill you / Chelsea Pitcher. - London : Simon & Schuster, 2018. - 305 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-4711-8136-8 (broš.)

821.111(73)-312.4=111

COBISS.SI-ID 26362168

197.

SACKVILLE, Amy
    Painter to the King / Amy Sackville. - London : Granta, 2018. - XIII, 322 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-1-78378-390-8
ISBN 978-1-78378-391-5 (eISBN)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 16826678

198.

SLIMANI, Leïla
    Lullaby / Leïla Slimani ; translated from the French by Sam Taylor. - Paperback ed. - London : Faber & Faber, 2018. - 207 str. ; 20 cm

Prevod dela: Chanson douce

ISBN 978-0-571-33754-5

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 16829238

199.

THOMPSON, Tade
    Rosewater / Tade Thompson. - London : Orbit, 2018. - 390 str. ; 20 cm. - (Wormwood trilogy ; 1)

Nagrada Inaugural Nommo, 2017

ISBN 978-0-356-51136-8 (broš.)

821.111-311.9

COBISS.SI-ID 16827702

200.

TIDHAR, Lavie
    Unholy land / Lavie Tidhar. - 1st ed. - San Francisco : Tachyon, 2018. - IV, 262 str. : zvd. ; 22 cm

ISBN 978-1-61696-304-0
ISBN 978-1-61696-305-7 (digital)

821.111-311.9

COBISS.SI-ID 16830262

201.

TURTON, Stuart
    The seven deaths of Evelyn Hardcastle / Stuart Turton. - London [etc.] : Raven Books, 2018. - 507 str. : zvd. ; 20 cm

Costa First Novel Award, 2018. - Books Are My Bag Readers Award for Best Novel, 2018

ISBN 978-1-4088-8956-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4088-8954-1 (broš.)
ISBN 978-1-4088-8951-0 (broš.)

821.111-312.4=111

COBISS.SI-ID 1115772254J DRU J DRUGI JEZIKI

202.

    COLLINS Mandarin Chinese dictionary / [managing editor Gaëlle Amiot-Cadey]. - 1st ed. - Glasgow : HarperCollins, 2009. - 40, 583, 16 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The Open University set book)

Sorodni elektronski vir: http://www.collinslanguage.com/extras/resources/easy-learning/ (Prosto dostopni online "study pack"). - Nasl. na ov.: Collins easy learning Mandarin Chinese dictionary in colour. - Hrbtni nasl.: Collins easy learning Mandarin Chinese dictionary. - Lat. in kitajske pismenke. - Kazali

ISBN 978-0-00-726113-0

811.581.11'374=111
811.111'374=581.11

COBISS.SI-ID 6936606

203.

CZAJKOWSKI, Piotr
    Polish : phrasebook & dictionary / [language writer Piotr Czajkowski]. - 4th ed. - [S. l.] : Lonely Planet, 2019. - 255 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju: str. 3. - "Includes pull-out fast-phrases card" --> ov. - Kazali
- - Polish : key phrases. - 1 zgibanka ([4] str.)

ISBN 978-1-78657-370-4

811.162.1'24(035)=111
811.162.1'373.7(035)=111

COBISS.SI-ID 1115864158

204.

    HSK biao zhun jiao cheng. 2 / Jiang Liping zhu bian, Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang bian = HSK standard course. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2014. - 7, 128 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-7-5619-3726-6
ISBN 978-7-88774-598-9 (CD)

811.51/.71(075)

COBISS.SI-ID 4298302

205.

NEBESKÝ, Richard
    Czech : phrasebook & dictionary / [language writer Richard Nebeský]. - 4th ed. - [S. l.] : Lonely Planet, 2019. - 255 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju: str. 3. - "Includes pull-out fast-phrases card" --> ov. - Kazali
- - Czech : key phrases. - 1 zgibanka ([4] str.)

ISBN 978-1-78657-369-8

811.162.3'24(035)=111
811.162.3'373.7(035)=111

COBISS.SI-ID 1115863902

206.

PONTIFEX, Zsuzsa
    Complete Hungarian [Dva medija] / Zsuzsa Pontifex. - Oxon : Bookpoint ; Blacklick : McGraw-Hill ; Ontario : McGraw-Hill Ryerson, cop. 2010. - XXXI, 431 str. : ilustr. ; 20 cm. - 2 CD-ja : stereo ; 12 cm. - (Teach yourself)

Komplet v škatli 24 x 17 x 6 cm

ISBN 978-1-444-10410-3 (komplet)
ISBN 978-1-444-10409-7 (knjiga)
ISBN 978-1-444-10411-0 (CD-ji)

811.511.141'24(076)(086.742)=111

COBISS.SI-ID 2066304

207.

SPILIAS, Thanasis
    Greek : phrasebook & dictionary / [language writer Thanasis Spilias]. - 7th ed. - [S. l.] : Lonely Planet, 2019. - 255 str. : ilustr., zvd. ; 14 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - O avtorju: str. 3. - "Includes pull-out fast-phrases card" --> ov. - Kazalo
- - Greek : key phrases. - 1 zgibanka ([4] str.)

ISBN 978-1-78657-378-0

811.14'06'24(035)=111
811.14'06'373.7(035)=111

COBISS.SI-ID 1115861598

208.

YU, Miao, 1976-
    HSK biao zhun jiao cheng : HSK standard course. 3 / authors Yu Miao, Li Lin ; lead author Jiang Liping. - Di 1 ban. - Beijng : Beijing Language and Culture University Press, 2016. - 191 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 MP3 CD

ISBN 978-7-5619-3818-8
ISBN 978-7-88774-632-0 (MP3 CD)

811.51/.71(037)

COBISS.SI-ID 4286526J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA

209.

MLAKIĆ, Josip
    Crni gavran i bijele vrane / Josip Mlakić. - Zaprešić : Fraktura, 2018. - 233 str. ; 22 cm

O avtorju: str. 233

ISBN 978-953-266-956-5

821.163.4(497.6)-312.4

COBISS.SI-ID 3518355

210.

NOVAK, Kristian
    Ciganin, ali najljepši / Kristian Novak. - 3. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2017. - 392 str. ; 23 cm

Zapis o avtorju in avtorjeva fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Nagrada t-portala za najboljši roman, 2017. - Nagrada Ksaver Šandor Gjalski, 2017. - Nagrada Fran Galović

ISBN 978-953-332-068-7 (Vez.)

821.163.42-311.2=163.4

COBISS.SI-ID 17912113

211.

ŠOJAT, Ivana
    Ezan / Ivana Šojat. - Zaprešić : Fraktura, 2018 (Zagreb : Denona). - 381 str. ; 24 cm

O avtorici: str. 381

ISBN 978-953-358-052-4

821.163.42-311.6

COBISS.SI-ID 28380471J JEZ J JEZIKOSLOVJE

212.

KARNIČAR, Ludvik
    Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem / Ludvik Karničar, Andrejka Žejn. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 290 str. ; 24 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica, ISSN 1408-6344 ; 18)

Na vrhu nasl. str.: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. - 400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Iz recenzije Jožice Škofic in Heinricha Pfandla na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 48-51. - Zusammenfassung

ISBN 978-961-268-060-2 : 23 EUR

811.163.6'28

COBISS.SI-ID 298389248

213.

SAUSSURE, Ferdinand de, 1857-1913
    Splošno jezikoslovje / Ferdinand de Saussure ; [prevod Saša Jerele ; spremni študiji Primož Vitez, Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2018 ([Ljubljana] : Studio print). - 362 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Cours de linguistique générale. - 400 izv. - K splošnosti Saussurjevega jezikoslovja / Primož Vitez: str. 319-342. - "Življenje znakov v družbenem življenju" : Saussure in družboslovje-humanistika / Jože Vogrinc: str. 343-362

ISBN 978-961-6798-82-2 : 28 EUR

81-116.2

COBISS.SI-ID 298431744J NEM J NEMŠČINA

214.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Nemško-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4590-5 : 17,99 EUR

811.112.2'374=163.6

COBISS.SI-ID 297188608J RUS J RUŠČINA

215.

    DVOJEZIČNI slikovni slovar. Rusko-slovenski / [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Slovaškem). - 360 str. : ilustr. ; 17 cm

1.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4591-2 : 17,99 EUR

811.161.1'374=163.6(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297188352K LIT K LITERARNE VEDE

216.

CUTROFELLO, Andrew, 1961-
    Vse za nič : Hamletova negativnost / Andrew Cutrofello ; [prevedla Marija Zlatnar Moe]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 271 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: All for nothing. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-84-6 : 25,00 EUR

821.111.09Shakespeare W.
165.721
821.111-2:159.964.2

COBISS.SI-ID 298012160

217.

HARTLEY, Daniel
    Politika stila : k marksistični poetiki / Daniel Hartley ; prevedel Jan Kostanjevec ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIII, 400 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The politics of style. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Nekaj opomb k materialistični literarni teoriji / Blaž Gselman: str. 383-395. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 363-382. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-35-2 : 20 EUR

82.0:141.82

COBISS.SI-ID 298088960

218.

KIERKEGAARD, Søren
    Dve dobi : čas revolucije in sodobnost : [literarna kritika] / Søren Kierkegaard ; prevedel Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2018 (Prešov (Slovaška) : VMV). - 236 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 85)

Prevod dela: En literair Anmeldelse. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju in knjigi / P. R.: str. 213-229. - Nekaj o branju Kierkegaarda / Joakim Garff: str. 234-236. - Opombe z bibliografijo: str. 191-211. - Kierkegaardova dela [kronologija]: str. 230-233. - Kierkegaardova dela v slovenščini: str. 233-234

ISBN 978-961-7054-14-9 : 19 EUR

821.113.4.09Kierkegaard S.
821.113.4-312.1
1Kierkegaard S.

COBISS.SI-ID 298130176

219.

VOVK, Urban
    Kdo drug in kje drugje : eseji in razprave (2008-2018) / Urban Vovk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019 (Begunje : Cicero). - 140 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 72)

400 izv. - Bibliografija: str. 137-138. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-37-3 : 19 EUR

821.163.6.09(081)
821.163.6-4
821.111(73).09Williams J. E.
821.111.09Kureishi H.

COBISS.SI-ID 298869504K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

220.

ABRAMOVIĆ, Ivka
    Šepet ljubezni : [zgodba o ljubezni, prijateljstvih, premikanju lastnih meja in osebni rasti] / Ivka Abramović. - 1. natis. - Kresnice : I. Abramović, 2018 ([s. l.] : Vias projekt). - 126 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-288-967-8 : 10,00 EUR

821.163.6-311.2
159.923.2
929Abramović I.

COBISS.SI-ID 297679104

221.

AMALIETTI, Peter
    Enačba z več neznankami / Peter Amalietti. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 151 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kratke zgodbe)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 151

ISBN 978-961-7036-30-5 : 19 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 298815744

222.

DETELA, Lev
    Nočna vožnja v Jeruzalem : izbrane pesmi 1964-2018 / Lev Detela. - Celovec : Fran, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 94 str. ; 22 cm

O avtorju: str. 89. - O zbirki: str. 93-94. - Povečani tisk. - Pesniške zbirke Leva Detele: str. 90-91

ISBN 978-3-902832-17-7

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 1115845982

223.

DRAGIČEVIĆ, Nina
    Ljubav reče greva / Nina Dragičević. - Ljubljana : Škuc, 2019 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 81 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 139)

200 izv.

ISBN 978-961-6983-29-7 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298227456

224.

FORŠČEK, Bojan
    Večno življenje / Bojan Foršček. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 189 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski roman)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-28-2 : 21 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 298608384

225.

GLUVIĆ, Goran
    Diktator / Goran Gluvić. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 91 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-280-419-0 : 22 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 299315456

226.

GLUVIĆ, Goran
    Gledališke igre / Goran Gluvić. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 261 str. ; 21 cm

100 izv. - Povečani tisk. - Vsebina: Argentinski tango ; Blejski grad ; Plakat ; Zaprti grobi svet družine Mark

ISBN 978-961-280-417-6 : 26,00 EUR

821.163.6-22

COBISS.SI-ID 298247936

227.

GOLOB, Anja, 1976-
    Da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da se odganjam odganja a ... / [Anja Golob]. - 1. izd. - Maribor : samozal., 2019. - 71 str. ; 22 cm

Avtorica navedena v CIP-u

ISBN 978-961-290-072-4

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298804224

228.

JUSTINEK, Terezija
    Poročno darilo / Terezija Justinek. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 207 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 21 cm. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7049-30-5 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-7049-31-2 (broš.) : 20 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298916352

229.

KEKIĆ, Nikola
    Rak'n'roll 2 : loterija življenja : avtobiografski roman / Nikola Kekić. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 156 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7033-78-6 : 22,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299264256

230.

KLEMENC, Srečko, 1934-
    Ko vas še ni bilo : avtobiografski roman / Srečko F. Klemenc ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 2 zv. (180; 188 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - Duh časa nas vedno ujame / Aleš Tacer: zv. 1, str. 179-180. - Drznost v življenju ali črno-bela preslikava mladostnih let / Aleš Tacer: zv. 2, str. 185-188

ISBN 978-961-7033-74-8 (zv. 1) : 22 EUR
ISBN 978-961-7033-75-5 (zv. 2) : 22 EUR

821.163.6-312.6
929Klemenc S.

COBISS.SI-ID 298901504

231.

KMETIČ, Vid
    Fünfek ʼma vas rad - pa pohano tudi / Vid Kmetič ; [spremna beseda Franc Trček ; fotografije osebni arhiv avtorja]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2019. - 217 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 138)

100 izv. - Življenje je počen balon / Franc Trček: str. 215-217

ISBN 978-961-7030-58-7 : 19 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 96431105

232.

KOREN, Franc, 1958-
    V svetlobo prebujen / [avtor pesmi in fotografij] Franc Koren ; [spremna beseda Marija Bajc in Bojan Bizjak Zakawsky]. - 1. natis. - Col : samozal., 2018 ([Medvode] : Infokart). - 67 str. : ilustr. ; 20 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv. - Spremne besede / Marija Bajc, Bojan Bizjak Zakawsky: str. 6-7. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-663-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296198656

233.

KOZINC, Darinka
    Krpanke : ob-robne slike / Darinka Kozinc ; [spremna beseda Megi Rožič]. - Ljubljana : Jutro, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 123 str. ; 24 cm

500 izv. - Spremna beseda ; Samonikla krpànka / Megi Rožič: str. 119-122

ISBN 978-961-7024-07-4 : 13,40 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 298961920

234.

KRANJAC, Alenka, 1972-
    Mara : vilinska kraljična / Alenka Kranjac. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (Ljubljana : Primitus). - 169 str. ; 21 cm. - (Zbirka Čira čara / Amalietti & Amalietti)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-29-9 : 19 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298671616

235.

KRIŽAJ, Fanika
    Rojstvo metulja / Fanika Križaj. - 1. izd. - Strahinj : samozal., 2019. - 74 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici: str. 73. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94659-0-5

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299102976

236.

KRIŽANEC Murko, Ljudmila
    Kripl : avtobiografski roman / Ljudmila Križanec Murko ; [prevod besedila v slovenski jezik, izsek iz družinskega drevesa Margareta Klasinc ; sodelovanje pri prevajanju, življenjepis avtorice Marinka Rogelj ; fotografije zasebni arhiv avtorice]. - 1. izd. - Maribor : samozal. Z. Murko : [samozal.] M. Rogelj : [samozal.] M. Klasinc, 2019. - 250 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-290-014-4

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 298310656

237.

LEBAN, Jože
    Včasih, ko v Grapi prespim --- : [kratka lovska proza] / Jože Leban - Drolč ; [spremna beseda Franc Černigoj ; ilustracije Milan Samar]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 302 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zlatorogova knjižnica ; 41)

21.700 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - O avtorju / urednik [Boris Leskovic]: str. 5-6. - Ob in o Drolčevi knjigi "Včasih, ko v Grapi prespim" / Franc Černigoj: str. 7-10

ISBN 978-961-93962-6-1 : 8 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 297574656

238.

    MIKLOVA Zala / Jakob Sket, Jakob Špicar ; spremno besedo napisal in uredil Jure Sinobad. - Radovljica : [samozal.] J. Sinobad ; Žirovnica : Tiskarna Medium, 2019. - 332 str. loč. pag. : ilustr. ; 24 cm. - (Svet Miklove Zale)

Na nasl. str. tudi: Izdano ob 135-letnici rojstva Jakoba Špicarja, 135-letnici prve izdaje Sketove povesti in 110. obletnici prve uprizoritve Špicarjeve igre. - Nasl. na hrbtu: Miklova Zala 1884, 1909, 2019. - 300 izv. - "Kak luštno je blo, ko so rožice ble ..." / Jure Sinobad: str. 7-8. - Nekaj pojasnil k prepisu Špicarjevega rokopisa / Jure Sinobad: str. 239-240. - Jakob Špicar (1884-1970) / Jure Sinobad: str. 250-258. - Svet Miklove Zale / Jure Sinobad: str. 263-324. - Vsebina: Miklova Zala : povest iz turških časov / spisal J. Sket. - Izv. izd.: V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1884. Miklova Zala : narodna igra v štirih dejanjih / po dr. J. Sketovi povesti spisal Jakob Špicar

ISBN 978-961-6895-22-4 (Tiskarna Medium) : 19 EUR

821.163.6-82
821.163.6-32
821.163.6-2
821.163.6:792.026

COBISS.SI-ID 298841088

239.

MOZETIČ, Brane
    Sanje v drugem jeziku / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 97 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 138)

200 izv.

ISBN 978-961-6983-30-3 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298718720

240.

PELJHAN, Alicia
    Nemirni srci / Alicia Peljhan. - 1. izd., 1. natis. - Klagenfurt : samozal. A. Peljhan, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 370 str. ; 21 cm

500 izv. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-3-200-05820-0

821.163.6(436.5)-311.2

COBISS.SI-ID 296100864

241.

POLLICK, Matej
    Hedonist / Matej Pollick. - Ljubljana : Ekslibris, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 148 str. ; 21 cm

75 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6838-95-5 : 19 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 299090688

242.

REBOZOV, Branko
    Spomini in misli / Branko Rebozov ; [uredil Ivo Jevnikar]. - Trst : Mladika, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 342 str., XVI str. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 4)

O avtorju in njegovi knjigi / Ivo Jevnikar: str. 13-19

ISBN 978-88-7342-272-3 : 25,00 EUR

821.163.6-94
929Rebozov B.

COBISS.SI-ID 10429676

243.

REPE, Borivoj
    Dirka, dolga skoraj sto let : roman / Borivoj Repe. - Ljubljana : samozal. B. Repe, 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 248 str. ; 21 cm

150 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-290-027-4 : 17,01 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 298487552

244.

RIJAVEC, Petja
    Najini valovi / Petja Rijavec. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 213 str. ; 24 cm. - (Zbirka POPisano)

Lom valov ali petdeseta so nova trideseta samo na pogled / Janja Vidmar: str. 209-213. - 500 izv.

ISBN 978-961-272-330-9 : 29,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 298763520

245.

SAGADIN Žigon, Vid
    Kroženja / Vid Sagadin Žigon ; [spremni intervju Peter Semolič ; ilustracije Grandfailure, DepositPhotos]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 263 str. : ilustr. ; 17 cm

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - "Vsi moji verzi so bili napisani s krvjo mojih misli, brez njih bi že zdavnaj izkrvavel" / Peter Semolič: str. 246-263. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94296-8-6 : 17 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298757888

246.

SAMBOLIČ, Klementina
    Na polju svobode : zgodba o mojem preživetju / [Klementina Sambolič]. - Celje : Grafika Gracer, 2019 ([Celje] : Grafika Gracer). - 145 str. ; 21 cm

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 55 izv.

ISBN 978-961-6992-56-5 : 14,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299298816

247.

SILIĆ, Aida, 1995-
    Shukran / Aida Silić. - Ljubljana : samozal., 2018 (Ljubljana : Demat). - 163 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-231-0 : 20 EUR

821.163.6-94
364.4-054.73(497.4)
314.151.3-054.73(497.4)
314.15:572

COBISS.SI-ID 293486848

248.

    SLOVENSKA ljudska modrost / [zbral in uredil] Martin Lipovšek ; [ilustracije iz starih publikacij]. - 2. izd. - Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2019 ([Bevke] : Smar-team Org.). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - Bibliografija: str. 78

ISBN 978-961-6979-24-5 : 18 EUR

821.163.6-84
398(497.4):719

COBISS.SI-ID 297704704

249.

ŠAJN, Tina
    Bdenja / Tina Šajn ; [ilustracije Simão Bessa ; spremna beseda Marjetka Krapež]. - Ljubljana : Gimnazija Vič, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 49 str. : ilustr. ; 21 cm

130 izv. - Bdenje bivajočega / Marjetka Krapež: str. 48-49

ISBN 978-961-6738-37-8 : 10 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298956800

250.

ŠEGA Crnič, Saša
    Taka hecna kap / Saša Šega Crnič. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 132 str. ; 21 cm

700 izv.

ISBN 978-961-7034-34-9 : 22,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 293926912

251.

ŠELJ, Milan
    Slediti neizgovorjenemu / Milan Šelj ; [spremna beseda Nataša Velikonja]. - Ljubljana : Škuc, 2018 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 76 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 134)

200 izv. - Svoboda je odhod. Pojdimo / Nataša Velikonja: str. 69-76

ISBN 978-961-6983-24-2 : 20 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296320512

252.

ŠPELEC, Sara
    Če / Sara Špelec. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2019. - 115 str. ; 21 cm. - (Frontier. Poezija, ISSN 2630-1970 ; 133)

100 izv. - Čejeve levitve / Ana Porenta: str. 111-113. - O avtorici: str. 115

ISBN 978-961-703-055-6 : 16,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 96065025

253.

ŠPROHAR, Luj
    Nemir v prazni sobi / Luj Šprohar. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2019 (Ljubljana : Itagraf). - 172 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-290-119-6 : 24,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 299149056

254.

ŠTIGLIC, Nejka
    Drugačna barva srca : roman / Nejka Štiglic. - Brežice : Primus, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 210 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - "Roman Drugačna barva srca je četrti del serije knjig Drugačne barve ..." --> zadnji zavihek ov.

ISBN 978-961-7033-79-3 : 25 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 299394304

255.

ŠVAJNCER, Janez, 1920-2007
    Žalostni vojni dnevnik s seznamom F. : čustveno in spolno življenje Slovenca na prisilnem delu v Ukrajini 1941-1943 / [avtor Janez Švajncer (1920) ; spremna beseda Janez J. Švajncer (1948)]. - Logatec : Vojni muzej, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 200 izv. - Spremna beseda / Janez J. Švajncer: str. 87-94

ISBN 978-961-94588-0-8

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 297780224

256.

TROBIŠ, Smiljan, 1956-
    Že je, kar še ni : izbrani haikuji in senryuji / Smiljan Trobiš. - 1. izd. - Ljubljana : Spes, 2019 (Novo mesto : ART 32, Špes). - 51 str. ; 15 cm

300 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-6621-31-1

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299229696

257.

TUTA, Jasna
    Vse barve Polinezije / Jasna Tuta ; [fotografije Jasna Tuta ... et al.]. - Komen : Art, 2019 ([Žalec] : Sinegraf). - 293 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Zakaj prebrati to knjigo? / Alenka Rebula: str. 6-7. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Na ov.: Tri leta jadranja v večnem poletju

ISBN 978-961-94317-2-6 : 22,00 EUR

821.163.6-992
910.4(961/964)
797.14(265)

COBISS.SI-ID 298010880

258.

VALJAVEC, Janko
    Gobar / Janko Valjavec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kriminalni romani)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-27-5 : 19 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 298544384

259.

VOTOLEN, Sonja
    Tudi brez peruti sem ptica / Sonja Votolen ; [spremna beseda Ivan Cimerman]. - Ljubljana : Ekslibris, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 74 str. ; 20 cm

100 izv. - Sonja Votolen, pesmi / Ivan Cimerman: str. 70-74. - Povečani tisk

ISBN 978-961-6838-94-8 : 19,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 298744832

260.

VOUK, Erika
    Ta dan : [balade] / Erika Vouk ; [spremna beseda Boris A. Novak ; fotografija avtorice Tadej Regent]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 85 str. : sl. avtorice ; 22 cm. - (Branje / Pivec)

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - 500 izv. - Baladna sinteza Erike Vouk / Boris A. Novak: str. 75-85

ISBN 978-961-7026-81-8 : 20 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Vouk E.

COBISS.SI-ID 95874817

261.

ZUPANČIČ, Karmen, 1965-
    Tango / Karmen Zupančič ; [fotografije Peter Dobaj ; spremna beseda Borut Gombač]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2019. - 81 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Proza, ISSN 2630-1970 ; 135)

100 izv. - Hoja v objemu ; Pogled z močjo dotika dlani / Borut Gombač: str. 71-78. - O avtorici: str. 81

ISBN 978-961-7030-56-3 : 17,00 EUR

821.163.6-32
821.163.6.09Zupančič K.
77.04Dobaj P.

COBISS.SI-ID 96140033

262.

ŽUNEC, Metod
    Figovo spoznanje ali Muc Figo, kdo si? / Metod Žunec. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - [48] str. ; 28 cm. - (Zbirka Celote)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7036-14-5 : 15 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 296097536K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

263.

ARBUZOV, Aleksej Nikolaevič
    Tri drame / Aleksej Nikolajevič Arbuzov ; prevedel, [spremno besedilo] Borut Kraševec. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 215 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 56)

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 200 izv. - O Alekseju Arbuzovu in njegovi dramatiki / Borut Kraševec: str. 211-215. - Vsebina: Moj ubogi Marat = Moj bednyi Marat ; Staromodna komedija = Staromodnaja komedija ; Zmagovalka = Pobeditelʹnica

ISBN 978-961-6699-69-3 : 18 EUR

821.161.1-2

COBISS.SI-ID 298205184

264.

ARMENTROUT, Jennifer L.
    Ogenj v tebi / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 364 str. ; 20 cm

Prevod dela: Fire in you. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [366]

ISBN 978-961-00-4068-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4069-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298693376

265.

ARMENTROUT, Jennifer L.
    Za vedno s tabo / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 347 str. ; 20 cm

Prevod dela: Forever with you. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3980-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3981-5 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297539584

266.

BANNALEC, Jean-Luc
    Bretonske skrivnosti : komisar Dupin razreši sedmi primer / Jean-Luc Bannalec ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 362 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bretonische Geheimnisse. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3982-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3983-9 (broš.) : 12,90 EUR

821.112.2-312.4

COBISS.SI-ID 297558784

267.

BATTOCLETTI, Cristina
    Hudičevo ogrinjalo / Cristina Battocletti ; prevedla Patricija Maličev. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 142 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: La mantella del diavolo. - 600 izv. - O avtorici: str. 140. - Pripis prevajalke / Patricija Maličev: str. 141-142

ISBN 978-961-274-602-5 : 17,95 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 298411264

268.

BRYNDZA, Robert
    Smrtonosne skrivnosti : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm

Prevod dela: Deadly secrets. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4064-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4065-1 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298682112

269.

BUCAY, Jorge
    Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cuentos clásicos para conocerte mejor. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 256-263 in z opombami na dnu str. - Vsebuje tudi: Grdi raček. Pepelka. Leteči slonček. Rdeča kapica. Eros in Psiha. Piskač iz Hamelina. Trnuljčica. Zgodba o Adamu in Evi

ISBN 978-961-01-5316-0 : 22,98 EUR

821.134.2(82)-34
159.923.2

COBISS.SI-ID 297420032

270.

BYRNE, Kerrigan
    Vojvoda z zmajskim tatujem / Kerrigan Byrne ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 295 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duke with the dragon tattoo. - 6. del serije z originalnim nasl. The Victorian rebels; zgodbe so samostojne. - Broš. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4112-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4113-9 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299267840

271.

DI Benedetto, Antonio, 1922-1986
    Zama / Antonio di Benedetto ; [prevedla in spremno besedo napisala Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 363)

Prevod dela: Zama. - 500 izv. - Spremna beseda / Vesna Velkovrh Bukilica: str. 267-278

ISBN 978-961-01-5188-3 : 29,99 EUR

821.134.2(82)-311.2
821.134.2(82).09Di Benedetto A.

COBISS.SI-ID 298465024

272.

DRIESSEN, Martin Michael
    Pelikan : komedija / Martin Michael Driessen ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 120)

Prevod dela: De pelikaan. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-103-1 : 16,40 EUR

821.112.5-311.2

COBISS.SI-ID 297997824

273.

EDVARDSSON, Mattias, 1977-
    Čisto običajna družina / Mattias Edvardsson ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 447 str. ; 20 cm

Prevod dela: En helt vanlig familj. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4062-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4063-7 (broš.)

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 298625792

274.

GABORIAU, Émile, 1832-1873
    Zločin v Orcivalu / Émile Gaboriau ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 347 str. ; 22 cm

Prevod dela: Le crime d'Orcival. - Povečani tisk. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-34-3 (trda vezava) : 34 EUR
ISBN 978-961-7049-35-0 (broš.) : 24 EUR

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 298917376

275.

HARDT, Helen
    Privlačnost / Helen Hardt ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: Melt. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [295]. - "Zgodba o Jonahu in Melanie se nadaljuje v naslednji knjigi." --> str. 285

ISBN 978-961-00-4114-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4115-3 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299276032

276.

HARRINGTON, Anna
    Vojvodi po volji / Anna Harrington : 1. knjiga iz serije Carlislovi ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: If the duke demands. - 1.300 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Prvi del serije Carlislovi

ISBN 978-961-01-5399-3 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298381824

277.

HASHIZUME, Bun, 1931-
    Dragi soljudje! Gojimo ljubezen in modrost - iz Hirošime = Fellow Humans! Let us foster love & wisdom - from Hiroshima = Mes fréres et sœurs! Encourageons l'amour et la sagesse - depuis Hiroshima / [avtorica besedila in pesmi] Hashizume Bun ; [prevod v angleščino Susan Bouterey, iz angleščine v slovenščino prevedla Ifigenija Simonović, iz angleščine v francoščino prevedla Marie Madelain Brajeux, Julien Faille-Lefrançois]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije : Slovenski center PEN, 2019 (Ljubljana : Demat). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov., angl. in franc. - 300 izv. - "Knjižica je izšla ob razstavi Hirošima in Nagasaki: bolečina in pogum v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, 2019." --> kolofon

ISBN 978-961-6665-55-1 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

821.521-1
821.521-94

COBISS.SI-ID 299256320

278.

IGGULDEN, Conn
    Vojna rož. Trojica / Conn Iggulden ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 383 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: War of the roses. Trinity. - Tiskano po naročilu. - "Trojica je druga knjiga..." --> ov. zadaj

ISBN 978-961-00-4083-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4084-2 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 298832384

279.

JENSEN, Jens Henrik
    Zamrznjeni plameni / Jens Henrik Jensen ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 494 str. ; 20 cm. - (Oxen ; 3)

Prevod dela: De frosne flammer. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4070-5 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-00-4071-2 (broš.)

821.113.4-312.4

COBISS.SI-ID 298695424

280.

JOVANOVIĆ Danilov, Dragan, 1960-
    Spomini peska = The memoirs of sand = Les mémoires du sable / Dragan Jovanović Danilov ; [spremna beseda Tomaž Šalamun]. - Ljubljana : Slovenski center PEN, 2019. - 44 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-94405-3-7

821.163.41-1

COBISS.SI-ID 299190528

281.

KARMI, Ghada
    Vrnitev : spomini Palestinke / Ghada Karmi ; prevedle Vesna Česen, Mojca Dobnikar, Maja Lovrenov ; [spremna beseda Branko Soban]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Matformat). - 333 str. : zvd. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 13)

Prevod dela: Return. - 400 izv. - Zidovi bajonetov in mostovi vrnitve / Branko Soban: str. 319-333. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-34-5 : 18 EUR

821.421.11-94:316
929Karmi G.

COBISS.SI-ID 297954816

282.

KASTEN, Mona
    Reši se / Mona Kasten ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 317 str. ; 20 cm

Prevod dela: Save you. - Tiskano po naročilu. - "Drugi del pretresljive in navdušujoče trilogije Mone Kasten ..." --> ov.

ISBN 978-961-00-4087-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4088-0 (broš.)

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 298840576

283.

KINSELLA, Sophie
    Strastna zapravljivka prihiti na pomoč / Sophie Kinsella ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: Shopacholic to the rescue. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [341]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4096-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4097-2 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 299027712

284.

MAHIĆ, Admiral
    In potiskal bom vinograd po ulicah Maribora / Admiral Mahić ; prevod Željko Perović. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2019. - 103 str. ; 21 cm. - (Frontier, ISSN 2630-1970 ; 137)

Prevod dela: I gurat ću vinograd kroz mariborske ulice. - 100 izv. - Ko utopija postane satelit Maribor / Tonja Jelen: str. 99-102. - O avtorju: str. 103

ISBN 978-961-7030-74-7 : 19,00 EUR

821.163.4(497.6)-2

COBISS.SI-ID 95968001

285.

MAROEVIĆ, Tonko
    Štiriročno : (izbrane pesmi) / Tonko Maroević ; [uredil, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak ; iz hrvaščine prevedli Boris A. Novak, Miha Pintarič in Marjan Strojan]. - Ljubljana : Slovenski center PEN : Slovenska matica, 2019 ([Ljubljana] : Rotosi). - 107 str. ; 23 cm

300 izv. - POETIKA = POETI-ka = po-ETIKA = poe-TI-ka: (o pesniški etiki Tonka Maroevića) / Boris A. Novak: str. 4-12

ISBN 978-961-213-292-7 (Slovenska matica) : 18 EUR

821.163.42-1
821.163.42.09Maroević T.

COBISS.SI-ID 299167232

286.

MICHAELIDES, Alex, 1977-
    Tiha pacientka / Alex Michaelides ; [prevedla Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: The silent patient. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4085-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4086-6 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 298833152

287.

NG, Celeste
    Prikriti plameni / Celeste Ng ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 366 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Little fires everywhere. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5406-8 : 29,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298305536

288.

OLMI, Véronique
    Bakhita / Véronique Olmi ; prevedla Janina Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafka Soča). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Bakhita. - 800 izv. - O avtorici: str. 437. - Prix du roman Fnac, 2017

ISBN 978-961-01-5507-2 : 29,99 EUR

821.133.1-312.6

COBISS.SI-ID 298697472

289.

OWENS, Delia
    Tam, kjer pojejo raki / Delia Owens ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 379 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Where the crowdads sing. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4101-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4102-3 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 299049216

290.

PATTERSON, James, 1947-
    Prisega : [20. primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Miro Mrak]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 397 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice. Kriminalka / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Cross my heart. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4024-5 : 14,99 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 283249408

291.

PERSSON Giolito, Malin
    Živi pesek / Malin Persson Giolito ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Störst av allt. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5462-4 : 32,99 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 299145728

292.

PRENZ, Ana Cecilia
    Z biciklom čez reko / Ana Cecilia Prenz Kopušar ; prevedle Tamara Čepirlo ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Forma 7, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 120 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cruzando el río en bicicleta. - 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-06-0174-6 (Znanstvena založba Filozofske fakultete) : 22,90 EUR

821.134.2(82)-312.6

COBISS.SI-ID 299227392

293.

PRENZ, Juan Octavio
    Samo drevesa imajo korenine / Juan Octavio Prenz ; prevod Ferdinand Miklavc ; spremna beseda Marko Kravos. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 22 cm

Prevod dela: Sólo los árboles tienen raíces. - 500 izv. - O drevesih, pticah selivkah, o domovini iz besed / Marko Kravos: str. 241-247. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-287-106-2 : 24,90 EUR

821.134.2(82)-311.2
821.134.2(82).09Prenz J.O.

COBISS.SI-ID 298531072

294.

RENÉ-Luc, 1966-
    Gangster ali duhovnik? : osebna zgodba / René Luc ; [prevod Tadej Pogačnik]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 189 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dieu en plein coeur. - 500 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-04-0432-3 : 19,90 EUR

821.133.1-312.6
27-722.53:929René-Luc

COBISS.SI-ID 291239936

295.

RUIZ Zafón, Carlos, 1964-
    Labirint duhov / Carlos Ruiz Zafón ; prevedla Veronika Rot. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafka Soča). - 927 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga) (Pokopališče pozabljenih knjig / Carlos Ruiz Zafón)

Prevod dela: El laberinto de los espíritus. - Fotogr. na spojnih listih. - 800 izv. - O avtorju na prelim. str.

ISBN 978-961-01-5333-7 : 39,99 EUR

821.134.2-311.2

COBISS.SI-ID 297470208

296.

SANTOPOLO, Jill
    Več, kot lahko povedo besede / Jill Santopolo ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 304 str. ; 20 cm

Prevod dela: More than words. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-4072-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4073-6 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298698752

297.

SCARROW, Simon
    Prelita rimska kri / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 397 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The blood of Rome. - Tiskano po naročilu. - 17. knjiga serije Orli. - O avtorju: str. [398]. - Broš. izd. ima 19 cm

ISBN 978-961-00-4110-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4111-5 (broš.)

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 299260672

298.

ŠTEFANICKI Antonić, Mirjana
    Včeraj = Juče / Mirjana Štefanicki ; [prevod Franjo Frančič ; spremna beseda Zorica Tijanić]. - Petrovaradin : Alfagraf, 2019. - 51 str. ; 20 cm

Besedilo v srb. in vzporeden prevod v slov. - O avtorici: str. 48-49

ISBN 978-86-80092-45-4

821.163.41-1

COBISS.SI-ID 4780215

299.

TARKINGTON, Booth, 1869-1946
    Mogočni Ambersonovi / Booth Tarkington ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 341 str. ; 22 cm

Prevod dela: The magnificent Ambersons. - Povečani tisk. - Broš. izd. meri 21 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7049-32-9 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-7049-33-6 (broš.) : 24,00 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 298916608

300.

TODD, Anna, 1989-
    Najsvetlejše zvezde / Anna Todd ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 298 str. ; 20 cm

Prevod dela: The brightest stars. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [299]. - "Drugi del zgodbe o Karini in Kaelu prihaja v letu 2019." --> str. 296

ISBN 978-961-00-3974-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3975-4 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297521152

301.

WELLS, Benedict, 1984-
    O koncu žalosti / Benedict Wells ; [prevedla Neža Božič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 333 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Vom Ende der Einsamkeit. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [334]. - European Union Prize for Literature, 2016

ISBN 978-961-01-5203-3 : 32,99 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 298479104

302.

WHITMAN, Walt, 1819-1892
    Travne bilke : (odlomki) / Walt Whitman ; [izbral in prevedel Peter Levec]. - 1. izd. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2019 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 141 str. ; 17 cm

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - Walt Whitman / Peter Levec: str. 127-141

ISBN 978-961-94296-9-3 : 15 EUR

821.111(73)-1

COBISS.SI-ID 298758144

303.

WOODS, Eva
    Sto srečnih dni / Eva Woods ; [prevedla Lidija Kreft ]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 406 str. ; 20 cm

Prevod dela: How to be happy. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [408]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-4107-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-4108-5 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 299184384N BIO N BIOLOGIJA

304.

BRENSING, Karsten
    Neznani svet živali : kako živali razmišljajo in kaj čutijo / Karsten Brensing ; [prevedla Petra Piber ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 309 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm

Prevod dela: Das Mysterium der Tiere. - 2.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 292-309 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-01-5396-2 : 27,99 EUR

591.51
159.929

COBISS.SI-ID 298462208

305.

    GORSKO cvetje v Sloveniji = Alpine flowers in Slovenia / fotografije Tina Petras, Rudolf Slatinek ; [priprava vsebine Tina Petras]. - Ljubljana : Kartografija, 2019. - 129 str. : ilustr. ; 16 cm

1.000 izv. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 7. - Kazalo

ISBN 978-961-93293-4-4 : 9,90 EUR

581.9(23)(497.4)

COBISS.SI-ID 298857728

306.

    LIKOVNA in vsebinska obravnava endemičnih in ogroženih rastlinskih vrst v Sloveniji = Illustrations and descriptions of endemic and endangered plant species in Slovenia / [uredniki Marija Nabernik ... [et al.] ; opisi rastlin Janoš Portir in Annasibila Požrl ; prevodi Urška Lisjak ; ilustracije Marina Gabor ... et al.]. - Ljubljana : Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 48 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 800 izv. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-6822-56-5 : 8,5 EUR

581.9(497.4)(084.1)
502.172:582(497.4)(084.1)

COBISS.SI-ID 298790912

307.

MARKELJ, Zlata Nataša
    Ta planet nas potrebuje --- : od besed k dejanjem --- : akcije --- : za dan Zemlje, 22. april 2019 / [Zlata Nataša Markelj ; s pisnimi intervjuji sodelovali Petar Papuga, Valentina Aleksič, Marjan Ogorevc]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Buča, 2019. - 39 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-6704-85-4

502/504:17
631.147
821.163.6-1

COBISS.SI-ID 299381760

308.

RUTHERFORD, Adam
    The book of humans : the story of how we became us / Adam Rutherford. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2018. - 258 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 237-248. - Kazalo

ISBN 978-0-297-60940-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-297-60941-4 (broš.)
ISBN 978-0-297-60942-1 (e-knjiga)

575.8

COBISS.SI-ID 16832310

309.

RUTHERFORD, Adam
    A brief history of everyone who ever lived : the stories in our genes / Adam Rutherford. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2017. - XII, 419 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 387-400. - Kazalo

ISBN 978-1-78022-907-2

575
159.95

COBISS.SI-ID 11902025N FIZ N FIZIKA

310.

KAKU, Michio
    Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension / Michio Kaku ; illustrations by Robert O'Keefe. - Revised impression. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XVI, 359 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 353-354. - Kazalo

ISBN 978-0-19-508514-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-878503-3 (broš.)

530.12
539.120.2

COBISS.SI-ID 16817206N KEM N KEMIJA

311.

GRAUNAR, Mojca
    Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo / Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Tanja Cvirn Pavlin ; [ilustracije Andrej Kustec idr. ; modeli in formule organskih spojin Darko Dolenc, Mojca Podlipnik, Berta Košmrlj ; fotografije Shutterstock idr.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 248 str. : ilustr., portreti ; 27 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 248. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0861-7 : 19,60 EUR

547(075.3)

COBISS.SI-ID 298156800N KME N KMETIJSTVO

312.

DNEVI čebelarstva (42 ; 2019 ; Celje)
    ApiSlovenija : [zbornik] / 42. dnevi čebelarstva, Celje, 2019 ; [avtorji besedil Brane Borštnik ... [et al.] ; zbrala in uredila Nataša Lilek ; fotografije Janez Bauer ... et al.]. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2019 ([Žirovnica] : Medium). - 97 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 4.500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6516-74-7

638.1(082)

COBISS.SI-ID 298993408

313.

JOŠAR, Jerneja
    Z Jernejo do zdravega vrta : preprečevanje in zdravljenje bolezni ter naravno odganjanje škodljivcev / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 240 str. : ilustr. ; 27 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 224. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5335-1 : 27,99 EUR

635:632.937(035)

COBISS.SI-ID 298722304

314.

POKORNY, Boštjan
    Čeljustnice prostoživečih parkljarjev : dragocen vir informacij o osebkih, vrstah in okolju / Boštjan Pokorny, Ida Jelenko Turinek ; [ilustracije Igor Pičulin ; fotografije avtorja in sodelavci]. - Ljubljana : Lovska zveza Slovenije, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 137 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Strokovna knjižnica Lovske zveze Slovenije ; 9)

Predgovor / Arpad Köveš: str. 4-5. - O avtorjih: str. 6-7. - 22.500 izv. - Bibliografija: str. 124-132

ISBN 978-961-93962-5-4 : 10 EUR

639.111:591.471.43

COBISS.SI-ID 296329728

315.

SOLAR, Anita
    Lupinarji : oreh, leska, kostanj, mandelj / Anita Solar ; [fotografije Anita Solar s sodelavci ; risbe Nuša Solar, Zvonka Kelc]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2019 (tisk v Sloveniji). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 245-247

ISBN 978-961-203-492-4 : 21 EUR

634.5(035)

COBISS.SI-ID 298722048N MAT N MATEMATIKA

316.

KANDIĆ, Marko
    Rešene naloge iz analize 2 : za študente finančne matematike / Marko Kandić. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 53)

500 izv. - Bibliografija: str. 251

ISBN 978-961-212-296-6 : 20,00 EUR

517(075.8)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 298498048

317.

    TEHNIŠKA matematika 2 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019 ([Ljubljana] : Camera). - 221 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 221

ISBN 978-961-6980-56-2 : 9,00 EUR

51(075.8)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 298792960N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

318.

    UVRSTITE mobilnost med strateške priložnosti : nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove / [avtorji Aljaž Plevnik ... [et al.] ; fotografije UIRS, E-fronta, ELTIS]. - Ljubljana : Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 2019 ([Ljubljana] : Formatisk). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti)

Dostopno tudi na: http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/02/SPTM_Brusura_2019_A4_final.pdf. - Na nasl. str. tudi: Slovenska platforma za trajnostno mobilnost - SPTM. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.200 izv. - Bibliografija: str. 58

ISBN 978-961-94277-5-0 : brezplačno

656.1:005.966.3(497.4)(0.034.2)
005.966.3(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 298607360P GOR P GORENJSKA

319.

    AKVARELI : dokumenti dediščine = Watercolours : records of heritage / [avtorji besedil Tea Mohorčič ... [et al.] ; glavna urednica Tea Mohorčič ; prevod Maja Mekin ; fotografski posnetki Grega Žorž]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije = Republic of Slovenia, Ministry of Culture, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1SSNV9NV/dbafa2c4-ad8d-4dc4-ba94-e94e346476b2/PDF. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Kazali. - Bibliografija: str. 188-190

ISBN 978-961-6370-28-8

75.021.322:719

COBISS.SI-ID 297964032

320.

DANEU Don, Bojana
    Begunec nikdar / Bojana Daneu Don ; [spremna beseda Jože Pirjevec]. - Trst : Mladika, 2018 ([s. l.] : Sinegraf). - 362 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremna beseda / Jože Pirjevec: str. 5-7. - O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-269-3 : 22,00 EUR

821.163.6-94
314.15(450.361=163.6)"19"(092)
94(450.36=163.6)"19"(092)
929Daneu Don B.

COBISS.SI-ID 10406892

321.

DEŽMAN, Branko, 1959-
    Hoja z Bogom : zgodba o Božji dobroti in nadnaravnem delovanju / Branko in Juliet Dežman. - 1. izd. - Kranj : Zavod za izobraževanje Besede življenja, 2019. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-94649-0-8

929Dežman B.
27-584

COBISS.SI-ID 298883584

322.

    KAKO s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 7. marec 2019 / [urednica Alenka Bijol]. - Kranj : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2019. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 160 izv.

ISBN 978-961-94658-0-6

616-006-07(497.452)(082)
616-084(082)

COBISS.SI-ID 299087872

323.

LENARDIČ, Marek
    Zlata knjiga - knjiga resnice / [Mavricij Karl Lenardič]. - Radovljica : Libro, 2018. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Povzetek v nem. in angl.

ISBN 978-961-94571-0-8 (broš.)

929Lenardič M.
502.12
821.163.6-84

COBISS.SI-ID 297518336

324.

    MEDNARODNA srečanja pisateljev na Bledu = International writer's meetings at Bled = Rencontres internationales d'écrivains de Bled : 50 let, years, ans : 1968-2018 / [urednica Ifigenija Simonović]. - Ljubljana : Slovenski center PEN = Slovene PEN Centre = PEN slovène, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., angl. in/ali franc. - 250 izv.

ISBN 978-961-94405-0-6

061.2(100):821.09(082)

COBISS.SI-ID 294258176

325.

ŠERBELJ, Ferdinand
    Sv. Primož nad Kamnikom / Ferdinand Šerbelj ; [fotografije Marjan Smerke ; risbe Maja Črepinšek ; prevod povzetka Katja Uršič]. - Dopolnjena in prenovljena izd. - Kamnik : Društvo sv. Jakoba ; Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 124-126. - Zusammenfassung

ISBN 978-961-288-958-6 (Društvo sv. Jakoba) : 29 EUR
ISBN 978-961-278-421-8 (Celjska Mohorjeva družba)

726.5(497.4Sv. Primož)
75.052(497.4Sv. Primož)
72.033.5(497.4)

COBISS.SI-ID 297635840

326.

ŠKULJ, Edo
    Orgle Slovenije = Pipe organs of Slovenia / Edo Škulj, Jurij Dobravec ; [fotografije in grafika Jurij Dobravec ; pokloni Jurij Bizjak, Lojze Lebič, Martin Kares ; podlage zemljevidov Geodetska uprava Republike Slovenije]. - 1. izd. = 1st ed. - [Srednja vas v Bohinju] : Ars organi Sloveniae (Jarina Bohinj, kulturno društvo) ; Radovljica : Dobravec - storitve za zdravje, naravo in kulturo, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 678 str. : ilustr., note, portreti, zvd. ; 31 cm + priloga s kazalom z zvd. in bibliografijo (23 str.)

Besedilo v slov., delno tudi v angl., uvodna besedila v slov., angl. ali nem. - 1.094 izv. - Kraljica glasbil / Jurij Bizjak: str. 7. - Musica praeludium vitae aeternae / Lojze Lebič: str. 9. - Ererbte Vielfalt: Orgelkulturen in Slowenien / Martin Kares: str. 11. - O avtorjih: str. 676-677

ISBN 978-961-288-543-4 : 83 EUR

780.649(497.4)

COBISS.SI-ID 295329792V NOV V NOVICE

327.

    STAV : magazin za politiku i kuturu / glavni i odgovorni urednik Radovan Čolević. - Novi Sad : Dnevnik, 1987- . - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Opis po: God. 5, br. 212 (28. 3. 2019). - Je nadaljevanje: Glas omladine (Novi Sad) = ISSN 0350-395X

ISSN 0353-1333 = Stav (Novi Sad)

32

COBISS.SI-ID 16353794V SPL V SPLOŠNO

328.

    CELOLETNI almanah : uganke, modrosti in beležke / [zbral in uredil Aleš Učakar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Srbija : Rotografika). - [382] str. : ilustr. ; 26 cm

Na dnu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-5125-8 : 39,90 EUR

050.9

COBISS.SI-ID 296210944

329.

DEMŠAR, Franci
    Slovenska znanost : akademska igra ali adut družbenega napredka / Franci Demšar, Jasna Kontler-Salamon ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 190 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878)

Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu: Akademska igra ali adut družbenega napredka?. - 300 izv. - Znanstvena politika od znotraj in s strani / Primož Južnič: str. 175-183. - Bibliografija: str. 187-190

ISBN 978-961-7055-42-9 (broš.) : 24,00 EUR

001(497.4)

COBISS.SI-ID 297686784

330.

KEMIJSKI inštitut (Ljubljana)
    Prenos znanja na Kemijskem inštitutu : priročnik za raziskovalce / [urednik David A. Fabjan ; avtorji David A. Fabjan, Irena Hreljac, Tomaž Bizjak]. - Ljubljana : Kemijski inštitut, 2019. - 23 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6104-42-5 : brezplačno

001.101(035)

COBISS.SI-ID 297995008

331.

ROSLING, Hans
    Faktografija : deset razlogov, zakaj se motimo o svetu - in zakaj mu gre boljše, kot mislimo / Hans Rosling ; z Olom Roslingom in Anno Rosling Rönnlund ; [prevedel Jure Šešet ; ilustracije in grafi so povzeti po brezplačnem gradivu ustanove Gapminder, ki sta ga zasnovala Ola Rosling in Anna Rosling Rönnlund]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2019 (natisnjeno v EU). - 352 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Factfulness. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 349-352. - Bibliografija: str. 328-348

ISBN 978-961-00-4000-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4001-9 (broš.)

159.955:316.728

COBISS.SI-ID 297777408Z PRE Z PREHRANA

332.

HESSMANN-Kosaris, Anita
    Dieta za krvne skupine : program prehrane po krvnih skupinah spodbuja vitalnost, dobro počutje in vitko postavo / Anita Hessmann-Kosaris ; [prevedla Tanja Viher]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Die Blutgruppendiät. - 3.000 izv.

ISBN 978-86-11-16392-5! : 19,95 EUR

613.2:612.118(035)
641.56(083.12)

COBISS.SI-ID 297236224

333.

KAST, Bas
    Prehranski kompas : povzetek vseh znanstvenih študij na temo prehrane / Bas Kast ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2019 (natisnjeno v EU). - 295 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Der Ernährungskompass. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [297]

ISBN 978-961-00-4066-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-4067-5 (broš.)

613.2

COBISS.SI-ID 298683392

334.

LAWSON, Nigella, 1960-
    Pri moji mizi : poklon domači kuhinji / Nigella Lawson ; [prevedla Valentina Smej Novak ; fotografije Jonathan Lovekin]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: At my table. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-94458-5-3 : 34,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 298868224

335.

    MOŽGANI : zdrava prehrana in recepti za možgane, ki vam jih predpišejo zdravniki / [soavtorji Uroš Šinigoj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Knjiga Galen, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 177-199

ISBN 978-961-94313-9-9 : 25,09 EUR

613.2
616.831

COBISS.SI-ID 298912000

336.

    PEKA / [avtorji Bernd Armbrust ... [et al.] ; prevedla Nežka Božič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Poljskem). - 128 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Tako preprosto)

Prevod dela: Easy baking. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5314-6 : 12,99 EUR

641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 296922624

337.

SCHÄFER, Christiane
    Kuhamo in pečemo brez glutena : okusne jedi brez žit, ki vsebujejo gluten / besedilo in recepti Christiane Schäfer, Sandra Strehle ; fotografije Jörn Rynio ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje)

Prevod dela: Glutenfrei kochen und backen. - Potiskane notr. str. ov. - Na ov. tudi: Jem zdravo. - 2.200 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-01-5324-5 : 22,98 EUR

641.56:616-056.43(083.12)

COBISS.SI-ID 296360192

338.

    ULIČNA hrana / [avtorji Susanne Bodensteiner ... [et al.] ; prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Poljskem). - 128 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Tako preprosto)

Prevod dela: Street food. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5311-5 : 12,99 EUR

641.56(100)(083.12)

COBISS.SI-ID 296923136

339.

    ŽAR / [avtorji Susanne Bodensteiner ... [et al.] ; prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Poljskem). - 128 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Tako preprosto)

Prevod dela: Grillen. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5317-7 : 12,99 EUR

641.526.3(083.12)
641.824(083.12)

COBISS.SI-ID 296922368Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

340.

BERLJAK, Darko
    Nebo puno Himalaje : 35 putovanja u Shangri-La / Darko Berljak. - 1. izd. - Zagreb : Libricon, 2017. - 307 str., [16] str. barvnih pril. : fotogr. ; 21 cm

Bilješka o autoru: str. [311]

ISBN 978-953-8017-08-7

796.52(235.24)=163.42
821.163.42-94=163.42

COBISS.SI-ID 4838299

341.

PISK, Jernej
    Filozofski pogled v drobovje športa / Jernej Pisk. - Ljubljana : Fakulteta za šport : Slovensko društvo za filozofijo športa, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 376 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju: str. 376. - Bibliografija: str. 346-366. - Summary : Philosophical inquiry into the guts of sport

ISBN 978-961-6843-95-9 (Fakulteta za šport) : 14 EUR

796.01(035)

COBISS.SI-ID 299051520

342.

RAJTMAJER, Dolfe
    Pohorski carji / Dolfe Rajtmajer. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2019 (tiskano v EU). - 317 str. : ilustr., fotogr., portreti ; 21 cm

500 izv. - O avtorju: str. 316-317 in na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 303-304. - Kazalo

ISBN 978-961-7036-26-8 : 27 EUR

796.92(497.4Maribor)(091)

COBISS.SI-ID 298191872

343.

STRITAR, Urška
    Z otroki v gore : [družinski izleti] / Urška in Andrej Stritar ; [ilustracija Tomaž Lavrič ; zemljevidi Lojze Miklavčič ; skice gora Danilo Cedilnik - Den, Jurij Kolenc]. - Dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in hrbtu. - Pregledna karta izletov na spojnih listih. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6027-90-8 : 31,90 EUR

796.52(497.4)(036)
796.52-053.2(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 299170816

344.

    VEČ kot igrišče / uredil Claudio Belfiore ; [ilustracije Federico Milone ; prevedla Kristina Škibin]. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A tutto campo. - 250 izv. - O uredniku na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-990-4 : 10 EUR

796:27(035)
796.011.5
27-46-053.6

COBISS.SI-ID 298346752Z ZDR Z ZDRAVJE

345.

ARCHULETA, Victor
    Reiki za začetnike : priročnik za subtilno energijsko terapijo / [Victor Archuleta ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pritisni tu!)

Prevod dela: Reiki for beginners. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5298-9 : 19,99 EUR

615.85(035)

COBISS.SI-ID 295946240

346.

DAN redkih bolezni (2019 ; Brdo pri Kranju)
    Dan redkih bolezni, 28. februar 2019, Brdo pri Kranju / [urednika Mihaela Uhan in Jože Faganel ; fotografije arhiv avtorjev, freepik.com]. - Mengeš : Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2019 (Ljubljana : Demat). - 113 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije ; 9)

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94523-1-8

616-039.4(082)
061.2:616-039.4(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 298800384

347.

FRAILE Ovejero, Arsenio
    Fiziologija človeka / [Arsenio Fraile Ovejero, Marcello Negri ; prevedla Damijana Ota]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1995 (Ljubljana : Delo). - 99 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Naravoslovni atlasi)

Prevod dela: Fisiología umana. - Avtorja navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 86-11-14372-8

612(035)

COBISS.SI-ID 53766656

348.

JEŠETOV dan (2019 ; Ljubljana)
    Otroška oftalmologija : izbrana poglavja iz oftalmologije / Ješetov dan, Ljubljana, marec 2019 ; [uredniki Manca Tekavčič Pompe ... et al.]. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Očesna klinika, 2019 (Ljubljana : Fota-Cop). - 209 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija in izvleček pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6442-90-9

617.7-053.2(082)

COBISS.SI-ID 299170304

349.

KARMEL, Annabel
    Nova velika paparica za male papavčke : 200 receptov za hitro pripravo preprostih in zdravih jedi za vašega otročička med odstavljanjem in po njem / Annabel Karmel ; [prevedla Branko Gradišnik (1. izdajo), Dora Debeljak (2., 3., 4. in 5. izdajo) ; ilustrirala Nadine Wickenden ; fotografije Dave King, Annabel Karmel]. - 5. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2017. - 238 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zganj. plakat

Prevod dela: Annabel Karmel's New complete baby and toddler meal planner. - "Prenovljena ob 25-letnici izhajanja" --> ov. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [239]. - Kazalo

ISBN 978-961-6525-93-0 : 32,00 EUR

641.56-053.2(083.12)
613.22(035)

COBISS.SI-ID 290322688

350.

    NA stičišču : paliativna oskrba in onkologija / [glavna urednica Maja Ebert Moltara]. - Ljubljana : Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD, 2019 ([Ljubljana] : Hermes oprema). - 84 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-94301-1-8

616-006-036.8-083(082)

COBISS.SI-ID 298413056

351.

    PEDIATRIJA / Ciril Kržišnik - strokovni urednik s sodelavci Marija Anderluh ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Katedra za pediatrijo, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 (Zagreb : Kerschoffset). - 682, [6] str. : ilustr. ; 29 cm

Na nasl. str. tudi: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. - 500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0294-3 : 74,90 EUR

616-053.2(075.8)

COBISS.SI-ID 278135552

352.

POSVETOVANJE Medicina, pravo in družba (28 ; 2019 ; Maribor)
    Globalizacija medicine v 21. stoletju / 28. posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28.-30. marec 2019, Maribor ; urednice Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Maribor] : Saje). - IV, 348 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. - Nasl. v kolofonu: The globalization of medicine in the 21st century. - Besedilo v slov., hrv. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. ali angl. in slov. ali v hrv. in angl. in slov.

ISBN 978-961-286-247-3 : 20 EUR

61:34(082)

COBISS.SI-ID 96320257

353.

    REVIJA za moje zdravje. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (dec. 2013)- . - Ljubljana : Zavod Kinoks medijska produkcija, 2013- . - 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.revijazamojezdravje.si/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Revija za moje zdravje (Spletna izd.) = ISSN 2536-1805

ISSN 2536-1791 = Revija za moje zdravje (Tiskana izd.)

613

COBISS.SI-ID 272822528

354.

ROBBINS, John, 1947-
    Zdravi pri stotih : znanstveno dokazane skrivnosti najbolj zdravih in dolgoživih ljudi na svetu / John Robbins ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2019. - 499 str. ; 10 cm

Prevod dela: Healthy at 100

ISBN 978-961-6861-85-4

613
612.68

COBISS.SI-ID 299191040

355.

    S hidroksiureo povzročene spremembe na koži in sluznicah pri bolnikih s policitemijo vero / [urednik Jovan Miljković]. - Ljubljana : Združenje slovenskih dermatologov, 2019 ([s. l.] : Design studio). - 31 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93961-1-7

615.5

COBISS.SI-ID 96306433

356.

SABOUNCHIAN, Stefanie
    Refleksologija za začetnike : priročnik za refleksno masažo stopal / Stefanie Sabounchian ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pritisni tu!)

Prevod dela: Reflexology for beginners. - 2.200 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-5176-0 : 19,99 EUR

615.821(035)

COBISS.SI-ID 295945984

357.

ŠTIBLAR-Martinčič, Draga
    Histologija : navodila za vaje / Draga Štiblar Martinčič, Miha Munda. - 2. ponatis 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019 ([Celje] : Tiskarna Koštomaj). - 82 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 82. - Kazalo

ISBN 978-961-286-234-3 : 10,75 EUR

611.018(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 96186881

358.

ŠUPE, Anita
    Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže / Anita Šupe ; [prevod Jakob Rado Vouk]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 287 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Istine i laži o hrani. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 281-287

ISBN 978-961-6861-83-0 : 19,90 EUR

613.2(035)

COBISS.SI-ID 297622528

359.

TIČAR, Zdenka
    Zdravstvena zakonodaja : etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS) / Zdenka Tičar. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019 ([Ljubljana] : Salve)

200 izv.

ISBN 978-961-6888-40-0

614.2:616-083(075.8)
34:616-083(075.8)

COBISS.SI-ID 95752961

360.

WENNERSCHOU, Lasse, 1944-
    Umetnost zdravilne evritmije : zavestna pot do življenjskih sil / [avtor, avtor slik] Lasse Wennerschou ; prevod Jurij Fürst, Darja Zagorc in Primož Kočar. - Ljubljana : Evpos, 2018 (Ljubljana : Demat). - 137 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Heil-Eurythmische Kunst. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Heil-Eurythmische Kunst. - Vzpor. nem. besedilo in prevod v slov.

ISBN 978-961-288-946-3 : 15 EUR

615.8

COBISS.SI-ID 297578496

361.

    ŽILNA nevrologija III. Slikovna diagnostika pri bolniku z možgansko kapjo : učbenik / [urednici Janja Pretnar Oblak, Simona Šteblaj]. - Ljubljana : Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center : Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo : Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 380 str. : ilustr. ; 24 cm

"Učbenik je nastal na podlagi prispevkov za 3. mednarodni simpozij žilne nevrologije" --> str. 1. - Bibliografija pri večini prispevkov, povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-94154-5-0 (Univerzitetni klinični center, Nevrološka klinika)

616.831-005.1-073(075)

COBISS.SI-ID 298405888
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 8. 5. 2019