COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti ODRASLI januar 2019

Vsebina
D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

1.

    ABC Model M Slovenija - kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije? : priročnik za mladinske iskalce zaposlitve / [avtorji besedil Andrej Naterer ... [et al.] ; urednika Anita Hrast in Matjaž Mulej ; ilustracije Nina Reiter]. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, 2018 ([Maribor] : Fulpromo). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

Soavtorji Anita Hrast, Dario Berginc, Gorazd Postružnik, Matjaž Mulej, Matjaž Štamulak, Martina Rauter, Mirjana Zgaga, Natalie C. Postružnik, Rok Primožič, Smiljana Černezel Hrastar, Tatjana Fink, Zdenka Ženko. - 300 izv. - Bibliografija na koncu večine poglavij

ISBN 978-961-93815-7-1

331.5-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 296376832

2.

DALIĆ, Martina
    Agrokor : slom ortačkog kapitalizma / Martina Dalić. - Zagreb : Hanza Media, 2018. - 231 str. : ilustr., avtoričina sl. ; 20 cm

O avtorici: str. 231. - Kazalo

ISBN 978-953-338-172-5

334.757(497.5)
330.59(497.5)"20"

COBISS.SI-ID 1115275358

3.

KODRIČ Mori, Helena
    So finance res tak bav-bav?! : priročnik za urejene osebne in družinske finance / Helena Kodrič Mori in Smiljan Mori. - 1. izd. - Maribor : BigU akademija, 2018. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm + popravek

600 izv. - O avtorjih: str. 175

ISBN 978-961-94535-1-3 : 29,97 EUR

336(035)

COBISS.SI-ID 297739264

4.

KONEČNIK Ruzzier, Maja
    Temelji trženja / Maja Konečnik Ruzzier. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - XII, 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

350 izv. - Bibliografija: str. 237-249

ISBN 978-961-240-344-7

339.138

COBISS.SI-ID 296869120

5.

KRALJ, Rok
    Ekonomija delitve : uresničitev 25. člena v 21. stoletju / Rok Kralj. - 1. natis. - Kamnik : samozal., 2018. - 152 str. ; 21 cm

100 izv. - Bibliografija str.: 146-152

ISBN 978-961-91995-4-1

330:17

COBISS.SI-ID 296502016

6.

MAKOVEC, Danijela
    Končno evalvacijsko poročilo o postopkih ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letih 2012-2016 / [avtorici Danijela Makovec Radovan, Jasna Mažgon]. - 1. natis. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-6904-67-4

331.546(497.4)"2012/2016"
377(497.4)"2012/2016"

COBISS.SI-ID 296730624

7.

MRAK, Mojmir
    Ekonomsko upravljanje EU : dosedanji razvoj, tekoči trendi in perspektive / Mojmir Mrak v sodelovanju z Vasjo Rantom. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018 (Ljubljana : Copis). - 62 str. : graf. prikazi ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-240-341-6

339.923:005(075.8)

COBISS.SI-ID 296193280

8.

PUSTOVRH, Aleš
    Priročnik za pripravo analize poslovnega okolja / Aleš Pustovrh. - V Ljubljani : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018 (Ljubljana : Copis). - IV, 40 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete)

500 izv. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-961-240-343-0 : 4,50 EUR

331.103:330.4(035)

COBISS.SI-ID 296501248

9.

    TEMELJI trženja : gradivo za vaje / Maja Konečnik Ruzzier ... [et al.]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - IV, 69, 24 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete)

350 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-961-240-345-4 : 6,50 EUR

339.138(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 296870144D ETN D ETNOLOGIJA

10.

BRENCE, Andrej
    Fašenk za haloškimi vrtami / Andrej Brence ; [fotografije arhiv Folklornega društva Lancova vas ... [et al.]. - Lancova vas : Folklorno društvo, 2018 ([s. l.] : Tiskarna Ekart). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 110-111

ISBN 978-961-288-477-2

394.25(=163.6)

COBISS.SI-ID 94551041

11.

KOLAR, Nataša, 1961-
    Svet krašenja : nakit - statusni simbol ali izziv : katalog razstave = The world of personal adornment : jewellery - status simbol or challenge : exhibiton catalogue / [besedila, texts] Nataša Kolar, Mojca Vomer Gojkovič ; [prevod, translation Tanja Ostrman Renault, Suzana Lara Krause, Matthew Krause ; fotografije, photographs by Boris Farič, fotodokumentacija PMPO ; risbe, drawings Barbara Jurkovšek, Nejka Uršič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož = Regional Museum Ptuj - Ormož, 2018 ([s. l.] : FUJ Tisk). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-6438-71-1

391.984(083.824)

COBISS.SI-ID 95570177

12.

POLES, Špela
    Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali : pletarski izdelki Ivana Verdnika iz Šoštanja / [besedilo Špela Poles ; predgovor Janez Bogataj ; fotografije Jaka Šuligoj ... et al.]. - Nova, dopolnjena izd. - Šoštanj : Občina, 2017 (Kranj : Jagraf). - 76 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Potiskani spojni listi. - 200 izv. - Predgovor / Janez Bogataj: str. 6-7

ISBN 978-961-93156-7-5 (broš.) : 5 EUR

39(=163.6):746.7(497.4Šoštanj)
746.7(497.4Šoštanj):929Verdnik I.

COBISS.SI-ID 292503040D FIL D FILOZOFIJA

13.

CICERO, Marcus Tullius
    Pogovori v Tuskulu / Ciceron ; prevod in spremna beseda Polonca Zupančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 319 str. : tabela ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 62)

Prevod dela: Tusculanae disputationes. - 400 izv. - Spremna beseda: str. 7-53. - Bibliografija: str. 49-53 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7011-58-6 : 24,00 EUR

1Cicero
821.124'02.09Cicero
17(37)

COBISS.SI-ID 296481024

14.

FRANCISCUS, papež
    Delimo modrosti časa / papež Frančišek in prijatelji ; [prevod Petra Zajc]. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 176 str. : fotogr., portreti ; 32 cm

Prevod dela: Sharing the wisdom of time. - 700 izv. - Beseda urednikov / Rosemary Lane in Tom McGrath: str. IV-V. - Uvod / Antonio Spadaro: str. 8-9

ISBN 978-961-6748-54-4 : 25 EUR

17.023.3:27
27:17.023.3

COBISS.SI-ID 297277952

15.

ŠKOF, Lenart
    Antigonine sestre : o matrici ljubezni / Lenart Škof ; [fotografije Maja Bjelica]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 325 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 18)

500 izv. - Bibliografija: str. 305-320. - Kazalo

ISBN 978-961-213-286-6 : 26,00 EUR

177.6

COBISS.SI-ID 297071360

16.

ŽIŽEK, Slavoj
    Kot tat sredi noči : kako misliti kapital / Slavoj Žižek ; [prevedli Gregor Moder ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018 ([Ljubljana] : Ulčakar Grafika). - 202 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-82-2 : 23,00 EUR

130.2:330.14

COBISS.SI-ID 297355008D GEO D GEOGRAFIJA

17.

DRAŠKOVIČ Pelc, Petra
    Slikovita Slovenija : 100 najlepših razgledov / Petra Draškovič Pelc, Luka Esenko, Jošt Gantar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 218 str. : ilustr. ; 18 cm

O avtorjih: str. [222-223]. - Predgovor / Sanja in Zoran Leban Trojar: str. 4-5. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5119-7 : 19,99 EUR

913(497.4)
908(497.4)(084.12):77

COBISS.SI-ID 294917120

18.

DVAJSETO
    20. stoletje v sliki in besedi : zgodovina, kakršne ne poznate / [Richard Overy (urednik izvirnika) ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 320 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5031-2 : 39,90 EUR

94(100)"19"
930.85(100)"19"

COBISS.SI-ID 293714176

19.

    NAJLEPŠI kraji na svetu : 100 najbolj navdihujočih krajev na Zemlji / [avtorji Derek Barton ... [et al.] ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 319 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The best of the best places in the world. - Na dnu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5038-1 : 39,99 EUR

908(100)
502.2(100)

COBISS.SI-ID 293147136D GLA D GLASBA

20.

POLAJNAR Frelih, Nataša
    Sveta noč, blažena noč : 200-letnica uglasbitve in prve izvedbe božične pesmi (1818-2018) = Silent night : 200th anniversary of the musical setting and first performance of the Christmas carol (1818-2018) / Nataša Polajnar Frelih ; [angleški prevod Franc Smrke]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 60 str. : ilustr., note ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Katalog razstave: Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična, 4. 12. 2018-9. 2. 2019. - 300 izv. - Bibliografija: str. 33, 56

ISBN 978-961-93529-7-7 (broš.) : EUR 12,00

783.651.2

COBISS.SI-ID 297366272

21.

SLOVENSKI glasbeni dnevi (31 ; 2016 ; Ljubljana)
    Glasbene migracije : stičišče evropske glasbene raznolikosti : program in izvlečki = Musical migrations : crossroads of European musical diversity : programme and abstracts / 31. slovenski glasbeni dnevi = 31st Slovenian Music Days ; uredila, edited by Tjaša Ribizel ; [prevod Amidas]. - Ljubljana : Festival, 2016 (Ljubljana : Januš). - 50 str. ; 21 cm

Prispevki v slov. in angl.

ISBN 978-961-93051-7-1

78(4):7.046(082)
FRASCATI: 6-307

COBISS.SI-ID 284217856

22.

SLOVENSKI glasbeni dnevi (33 ; 2018 ; Ljubljana)
    Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju : ob 100. obletnici odprtja Opere Narodnega gledališča v Ljubljani : program in izvlečki = The role of national opera houses in the 20th and 21st centuries : on the 100th anniversary of the opening of the National Opera in Ljubljana : programme and abstracts / 33. slovenski glasbeni dnevi, [od 16. do 18. aprila 2018] = 33rd Slovenian Music Days, [from 16 to 18 April 2018] ; uredile, edited by Ana Vončina, Živa Steiner, Lea Čehovin ; [prevod Amidas]. - Ljubljana : Festival, 2018. - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki vzporedno v slov. in angl.

ISBN 978-961-93051-9-5

782(4)(082)

COBISS.SI-ID 293848576

23.

    ŽENSKOST v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope = Femininity in the female music since 1918 : views of some smaller musical cultures in Europe / urednika Leon Stefanija in Katarina Bogunović Hočevar ; [prevajalci Katarina Bogunović Hočevar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 333 str. ; 24 cm. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2350-6350)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/. - Prispevki v slov., uvod v slov. in prevod v angl. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0139-5 : 24,90 EUR

78.071.1-055.2(4):141.72(082)

COBISS.SI-ID 297559552D PRA D PRAVO

24.

MIKLIČ, Damjan, 1971-
    Priročnik za kriminalistično preiskovanje delovnih nezgod / Damjan Miklič. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2018 ([Izlake] : Grafex). - 64 str. ; 21 cm

300 izv. - Priročniku za kriminalistično preiskovanje delovnih nezgod na pot / Tatjana Bobnar: str. 5-6. - Bibliografija: str. 60-63

ISBN 978-961-6797-44-3

343.9:331.46(035)

COBISS.SI-ID 296749312

25.

    "UNDERSTANDING causes and consequences of criminalization of migration" : international conference, 17-18 May 2018, City Hotel, Ljubljana, Slovenia : conference program, / [editor Neža Kogovšek Šalamon]. - Ljubljana : The Peace Institute, 2018. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2018/05/Booklet_Crimmigration-Conference-FINAL.pdf

341.4:314.15(082)(048.3)

COBISS.SI-ID 66868578

26.

VAČOVNIK, Milan, 1964-
    Delovanje varnostno nadzornih centrov in intervencije : učbenik za izobraževalni program Tehnik varovanja / Milan Vačovnik, Tadej Stergar ; [avtor in vir fotografij Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Shutterstock, spletne strani]. - 1. izd. - Ljubljana : Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, 2018. - 193 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 192-193

ISBN 978-961-92832-3-3 (25,46 EUR)

351.75(075)

COBISS.SI-ID 295586048

27.

WACKS, Raymond
    Zasebnost : zelo kratek uvod / Raymond Wacks ; [prevedla Alenka Ropret]. - V Ljubljani : Krtina, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 177 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 32)

Prevod dela: Privacy. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 159-164. - Nadaljnje branje: str. 165-170. - Kazalo

ISBN 978-961-260-117-1 : 14 EUR

342.721
342.738

COBISS.SI-ID 296309248D PSI D PSIHOLOGIJA

28.

FOUCAULT, Michel
    Zgodovina norosti v času klasicizma / Michel Foucault ; [prevod Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Bogdan Lešnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 283 str. ; 21 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: L'histoire de la folie à l'âge classique. - Delo je skrajšana izd. Zgodovine norosti, ki je izšla pri Librairie Plon leta 1961. - 400 izv. - Fragmenti o norosti, seksualnosti in sebi : (spremna beseda) / Bogdan Lešnik: str. 249-281. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-257-092-7 : 22,00 EUR

159.97:930.85(4)"17"
165(4)"17"

COBISS.SI-ID 296418816

29.

LOGAR, Mojca, 1974-
    Več kot sanje / Mojca Logar ; [risbe Urša Rožič]. - Kranj : Gorenjski glas, 2018. - 89, 89 str. ; 21 cm

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Jaz, midva, mi / Janez Logar

ISBN 978-961-93652-5-0

159.9
17.023.3

COBISS.SI-ID 296896000

30.

MORI, Smiljan
    MotivAKCIJA brez meja : [kako kjer koli in kadar koli motivirati sebe ali druge za akcijo ---] / Smiljan Mori. - Maribor : Smiljan Mori Success Systems, 2012 ([Laško] : B. Vrščaj). - 253 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.500 izv. - O avtorju: str. [257-259]. - Povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6577-15-1

159.947.5(035)
005.336.1(035)

COBISS.SI-ID 260425728

31.

MORI, Smiljan
    Vi ste vaša prepričanja : odstranite nekoristna prepričanja in navade ter ustvarite prihodnost, ki si jo želite! / Smiljan Mori ; [prevod Barbara Bračko in Ana Lotrič]. - Maribor : BigU Academy, 2018. - 303 str. ; 24 cm

Prevod dela: You are your beliefs. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 303. - Nadaljnje branje: str. 301-302

ISBN 978-961-93747-4-0

159.947(035)
159.922(035)

COBISS.SI-ID 293212416

32.

NICHOLS, Lisa
    Izobilje zdaj : spodbudi svoje življenje in dosezi blaginjo danes / Lisa Nichols, Janet Switzer ; predgovor napisal Steve Harvey ; [prevod Maja Sužnik]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : BigU Academy, 2016 ([Laško] : B. Vrščaj). - XIII, 272 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Abundance now. - 1.000 izv. - Predgovor / Steve Harvey: str. XI-XIII. - O avtoricah: str. 263-265. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-93747-2-6 : 29,97 EUR

159.947.3(035)
005.336.1(035)

COBISS.SI-ID 284205312

33.

PAGE, Nick, 1961-
    Temna noč lope : moški, kriza srednjih let, duhovnost in lope / Nick Page ; [prevod Ajda Kastelic]. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 197 str. ; 22 cm

Prevod dela: The dark night of the shed. - 500 izv. - Knjigi na pot / Viljem Lovše: str. 7-9. - Opombe z bibliografijo: str. 193-196 in na dnu str.

ISBN 978-961-6748-55-1 : 24 EUR

159.923.2-055.1:27
821.111-311.2

COBISS.SI-ID 297280000

34.

PRETNAR, Tatjana, 1967-
    Ah, ti odnosi / Tatjana Pretnar. - Jesenice : samozal., 2018 (Limbuš : Logos design). - 142 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-288-797-1

159.922.2

COBISS.SI-ID 296881152

35.

VODEB, Roman
    Prvi spol ali Penis in ženska želja / Roman Vodeb. - 1. izd. - Ljubljana : Zimske urice, 2019 ([Zagorje ob Savi] : Toriprint). - 362 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-860-2

141.72:159.964.2

COBISS.SI-ID 297189632

36.

    VPRAŠALNIK stilov odločanja : priročnik / [slovensko priredbo so naredile] Sonja Pečjak, Tina Pirc, Anja Podlesek [na podlagi vprašalnika ..., katerega avtorji so] Jolanda Tuinstra ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 41 str. : tabele ; 30 cm

Prevod in priredba: Adolescent decision making questionnaire. - 150 izv. - Bibliografija: str. 40-41

ISBN 978-961-217-066-0

159.923.3:[37.015.3:331.548-053.81]
CC-APA: 3120358035803610

COBISS.SI-ID 297288704

37.

    VPRAŠALNIK težav pri kariernem odločanju : priročnik / [slovensko priredbo so naredile] Sonja Pečjak, Anja Podlesek, Tina Pirc [na podlagi vprašalnika ..., katerega avtorji so] Itamar Gati, Mina Krausz, Samuel H. Osipow. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 54 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Prevod in priredba: The career decision making difficulties questionnaire. - 150 izv. - Bibliografija: str. 52-54

ISBN 978-961-217-067-7

159.923.3:[37.015.3:331.548-053.81]
312035803610

COBISS.SI-ID 297289728D SOC D SOCIOLOGIJA

38.

    GENDER differentiation in media industries : international conference, Ljubljana, June 14-15, 2018, Faculty of Social Sciences, Kardeljeva ploščad 5 / [edited by Mojca Pajnik and Mojca Frelih]. - Ljubljana : the Peace Institute, 2018. - 37 str. : ilustr., portreti ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2018/06/text-for-booklet-June-Final.pdf. - 100 izv.

ISBN 978-961-6455-88-6

305-055.2(048)(082)
316.346.2:654.1(048)(082)
316.774(048)(082)

COBISS.SI-ID 295275264

39.

GREIF, Tatjana
    Zamolčane zgodovine / Tatjana Greif in Nataša Velikonja. - Ljubljana : Škuc, 2018. - 290 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 44)

Bibliografija: str. 270-288

ISBN 978-961-6983-27-3

305-055.2(497.4)"18/19"
929-055.2(497.4)"18/19"

COBISS.SI-ID 297660672

40.

    IZZIVI zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju : celostnim pristopom naproti / Naja Marot ... [et al.] ; [urednica Naja Marot ; avtorji fotografij Barbara Černič Mali ... et al.]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2018 ([Ljubljana] : Infokart). - 181 str. : Ilustr. ; 26 cm

Povzetek v angl. jeziku: str. 156-167. - 200 izv. - O avtorjih: str. 168-169. - Bibliografija: str. 170-181

ISBN 978-961-6379-48-9 : brezplačni izvod

316.334.2
338.46

COBISS.SI-ID 297175552

41.

    RAZSEŽNOSTI skrbstvenega dela / [avtorice prispevkov Majda Hrženjak ... et al.] ; Majda Hrženjak (ur.). - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 287 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu v CIP-u. - 400 izv. - O avtoricah: str. [289-290]. - Bibliografija: str: 257-283. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-7003-29-1 : 20 EUR

364-783
364.65

COBISS.SI-ID 297954304D UME D UMETNOST

42.

CHAGALL, Marc, 1887-1985
    Marc Chagall : stvarjenje in Biblija : Lendavski grad, Slovenija = teremtés és Biblia : Lendvai vár, Szlovénia = Schöpfung und Bibel : Schloss Lendava, Slowenien = creation and Bibel : 18. 5.-31. 10. 2018, Lendava Castle, Slovenia / [uvodno besedilo Anton Balažek ; spremni esej Katarina Mohar ; prevod Lendvay Claude Domonkos (slovenščina, magyarra), Valeria V. Kalmar (deutsch), Suzanne Király-Moss (english) ; fotografija Dubravko Baumgartner]. - Lendava : Galerija-Muzej, 2018 (Lendava : Digifot). - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. ter madž., nem. in angl. prevod

75(4)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 297971200

43.

ČADEŽ Lapajne, Dragica
    Torzo, akt, figura : oblikovanje telesnosti / Dragica Čadež Lapajne ; spremna beseda Jožef Muhovič ; [fotografije Dragica Čadež Lapajne ... et al.]. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 71 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 32)

700 izv. - Spremna beseda Jožefa Muhoviča na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-7010-31-2 : 20 EUR

730(035)

COBISS.SI-ID 297049088

44.

    DAN, noč + človek = ritem : antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918-1960 / izbral in uredil Rok Vevar ; [avtorja spremnih besedil Rok Vevar, Aldo Milohnić]. - Ljubljana : Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost : Nomad Dance Academy Slovenia : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 262 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Posebne izdaje / Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost ; knj. št. 19)

400 izv. - Potiskana zadnja str. notr. ov.

ISBN 978-961-6572-51-4 (Maska) : 25 EUR

793.322(497.4)(082.2)

COBISS.SI-ID 296744192

45.

DUGO, Franco
    Dugo, Kusterle, Valvassori : intimna : tre storie di frontiera / [testi di Maja Doljak Marinkovska ... [et al.] ; traduzioni Tanja Tuta, Katja Vončina ; crediti fotografici Chiara Aglialoro ... et al.]. - Soligo : Punto Marte, 2018 (Zevio : SiZ industria grafica). - 191 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. na ov.: DKV. - Vzpor. besedilo v it. in slov. - Katalog razstav: Pilonova galerija, Ajdovščina, 12. 5.-17. 6. 2018, Galleria regionale d'arte contemporanea "Luigi Spazzapan", Gradisca d'Isonzo, 20. 5.-15. 7. 2018, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 19. 10. 2018-10. 2. 2019

75(497.473+450.367)"21"(083.824)

COBISS.SI-ID 24134706

46.

FARIČ, Boris
    "Počivajte v miru!" : nagrobniki s starega ptujskega mestnega pokopališča / Boris Farič, Tatjana Štefanič, Dejan Zadravec ; [fotografije Boris Farič]. - Ptuj : Mestna občina Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož : Zgodovinski arhiv na Ptuju, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 376 str. : ilustr. ; 32 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 374-375. - Kazala

ISBN 978-961-6438-69-8 (PMPO)

726.825(497.4Ptuj)

COBISS.SI-ID 295366912

47.

FINŽGAR, Domen
    Finžgarjev Spiedermann / scenarij in risba Domen Finžgar ; [prevodi iz angleščine Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - 51 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm. - (Posebna izd. revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 26)

Ov. nasl. - Nasl. na hrbtu: Finžgarjev Spiderman. - 400 izv.

ISBN 978-961-6553-92-6 (7,00 EUR)

084.11

COBISS.SI-ID 297371136

48.

GORNJESAVSKI muzej (Jesenice)
    Janez Potočnik (1749-1834) : iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice / [urednik kataloga Aljaž Pogačnik ; besedila Zoja Bajdè, Aljaž Pogačnik ; fotografija Katja Žvan, Zoja Bajdè, Miha Pirnat st.]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2018. - 39 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6467-53-7

75:929Potočnik J.
069(497.4Jesenice)

COBISS.SI-ID 297043200

49.

HODNIK, Valentin
    Valentin Hodnik : izbor del iz donacije Angele Hodnik : Muzej Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici, januar-februar 2019. - Kranj : Gorenjski muzej, 2019 ([Žabnica] : Pro grafika). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

75(497.4)

COBISS.SI-ID 298528256

50.

KERBLER, Stojan
    Pogledi : fotografski opus Stojana Kerblerja v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož : Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Miheličeva galerija [Ptuj, 18. oktober -18. november 2018] / [besedilo Stanka Gačnik, Monika Simonič Roškar]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2018 ([Ptuj] : A. Kelnerič). - 15 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv.

77.04(497.4):929Kerbler S.

COBISS.SI-ID 297921536

51.

MEDNARODNI festival sodobnih umetniških praks (19 ; 2018 ; Nova Gorica, Gorica)
    Inteligentni opazovalec = Inteligent observer / 19. mednarodni festival sodobnih umetniških praks [tudi] Pixxelpoint, [Nova Gorica, Gorica], 16.-23. november 2018 = 19th international Festival of Contemporary Art Practices, [Nova Gorica, Gorizia 16.-23. 11. 2018 ; ureditev kataloga BridA ; prevodi Denubis, jezikovne rešitve]. - Nova Gorica : Kulturni dom, 2018 ([Ljubljana] : Present). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - 500 izv.

7.038.5(083.82)

COBISS.SI-ID 516333695

52.

MENONI, Maks
    Slikar / Maks Menoni ; [besedilo Manica Hartman ... [et al.] ; fotografije Ivan Anžel ... et al.]. - Ormož : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2018 ([Podgorci] : Crea Design). - [47] str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. [46]-[47]

75(497.4):929Menoni M.

COBISS.SI-ID 95121409

53.

NAPOTNIKOVA galerija (Šoštanj)
    Napotnikova galerija Šoštanj, šolska galerija / [vsebina Barbara Drev ; fotografije likovnih del zbirke Napotnikove galerije Uroš Acman, druge fotografije zasebna zbirka Vlada Kojca]. - Šoštanj : Občina, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 87 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 84-86

ISBN 978-961-93156-9-9 : 10 EUR

74/76(497.4)"20"(084)

COBISS.SI-ID 297247744

54.

NESTOROVIĆ, Aleksandra, 1971-
    Muzejske inspiracije - sodobne kreacije : oblikovanje nakita po zgledu rimskega / [besedilo Aleksandra Nestorović, Eva Ilec, Andrej Preložnik ; fotografije Boris Farič... et al.]. - [Ptuj] : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2018 (Ptuj : A. Kelnerič). - 15 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 200 izv. - Branje za vedoželjne: str. 15

739.1/.2
391.7(497.4Ptuj)(091)(083.824)
745/749

COBISS.SI-ID 26293048

55.

PARONNAUD, Vincent, 1970-
    Pametna opica / Winshluss ; prevod Mateja Seliškar Kenda ; [scenarij Epiloga Jean-Louise [!] Capron ; spremna beseda Gašper Rus]. - Ljubljana : Forum, 2018 (Žirovnica : Medium). - [108] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Ambasada Strip ; 21)

Prevod dela: Smart monkey. - 400 izv. - Kaj se lahko naučimo od pametne opice? / Gašper Rus: str. 101-103

ISBN 978-961-6553-93-3 : 12 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 297374976

56.

POLES, Rok
    Kipar Napotnik : izpostavljeni pogledi / [Rok in Špela Poles ; fotografije Uroš Acman ... et al.]. - Šoštanj : Občina, 2018. - 100 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 96

ISBN 978-961-93156-8-2

730(497.4):929Napotnik I.

COBISS.SI-ID 297171200

57.

    PROSTOR za vse : anketa o Trgu republike / [avtorji in uredniki Marjan Hočevar ... [et al.] ; zasnova in oblikovanje grafov Katarina Čakš ; zasnova in oblikovanje aksonometričnih risb Aljoša Kotnjek, Zala Zia Lenardič]. - Ljubljana : Trajekt, zavod za prostorsko kulturo, 2018 ([Ljubljana] : Tiskarna Januš). - 177 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

Bibliografija: str. [180-182]

ISBN 978-961-91897-4-0

711.523(497.451.1)(049.5)

COBISS.SI-ID 297096960

58.

    SODOBNO slovensko slikarstvo : druga generacija : Bernard, Krašovec, Marušič, Jakše : [Pilonova galerija Ajdovščina], 21. 6.-8. 9. 2018 / [besedilo, urednik Andrej Medved ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Arne Brejc, Jaka Jeraša, Nada Žgank]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2018. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6713-21-4

75(497.4)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 295252736

59.

TOPORIŠIČ, Tomaž
    Medmedijsko in medkulturno nomadstvo : o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah / Tomaž Toporišič ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/126/219/3342-1. - 300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 233-242. - Kazalo. - Summary: Intermedial and intercultural nomads

ISBN 978-961-06-0134-0 (19,90 EUR)

821.163.6-2.09:792(497.4)
316.7

COBISS.SI-ID 297337856

60.

UHLÍK, Jan
    Arhitekt Jan Vejrych : avtor Narodnega doma v Mariboru / [avtor besedila Jan Uhlík ; avtor uvodnega besedila Jan Luštinec ; prevodi Peter Kuhar, Zdenka Semlič Rajh, Eva Dvořáková ; urednica Eva Dvořáková ; fotografije Jan Uhlík, Marjan Pungartnik ; izdala KD Slovensko-češka liga Maribor]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2018 (Lesno Brdo : Bisart). - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Nasl. v kolofonu: Arhitekt Jan Vejrych, avtor Narodnega doma v Mariboru. - 150 izv. - Summary

ISBN 978-961-6507-81-3

929Vejrych J:72(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 95486209

61.

ZBORNICA za arhitekturo in prostor Slovenije
    Skozi prostor in čas : katalog projektnih del članov ZAPS celjske regije / [avtorji besedil Miha Završnik ... [et al.] ; uredila Mateja Kričej, Rado Romih]. - Ljubljana : Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 2018 (Celje : Filter urbane rešitve). - 53 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv.

ISBN 978-961-92885-9-7

71/72(497.431)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 296556544D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

62.

BONIN, Zdenka
    Koprski samostan svete Klare : življenje v samostanu in izdatki za nakup živil za prehrano redovnic in drugih prebivalk samostana ob koncu 18. stoletja / Zdenka Bonin ; [prevod v italijanščino "No Va" Riccardo Bertoni ; fotografije in arhivsko gradivo iz fondov in zbirk gradu Niederweiden ... et al.]. - Koper : Pokrajinski arhiv = Capodistria : Archivio regionale, 2018. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 59-60. - Riassunto

ISBN 978-961-93481-8-5 : 10 EUR

27-789.32-055.2(497.4Koper)(091)
613.2:27-789.32-055.2(497.4Koper)"17"

COBISS.SI-ID 297515520

63.

FRANK, Semen Ljudvigovič, 1877-1950
    Bog z nami : tri meditacije / Semjon Frank ; prevedla Urša Zabukovec ; [spremna beseda Tadej Rifel]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 335 str. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 34)

Prevod dela: S nami Bog. - 400 izv. - Spremna beseda / Tadej Rifel: str. 7-23

ISBN 978-961-278-412-6 : 29 EUR

27-1

COBISS.SI-ID 297364736

64.

MAXIMUS Confessor, svetnik, ok. 580-662
    Kaj je krščanstvo? : izbrani kratki spisi / Maksim Izpovedovalec ; uvod in prevod Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 325 str. ; 20 cm

400 izv. - Maksim Izpovedovalec, pričevalec krščanskega misterija / Gorazd Kocijančič: str. 7-66. - Bibliografija: str. 324-325 in v opombah na dnu str. - Povzetek

ISBN 978-961-7011-64-7 : 22 EUR

27-1
27-9"01/07"

COBISS.SI-ID 297329920

65.

PAJK, Mojca, 1975-
    Navduši se nad sabo. [Del] 3, Uravnovesi trojico / Mojca Pajk. - Trebnje : Intronacija, 2018. - 276 str. : ilustr., sl. avtorice ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Navduši se nad sabo!. - Fotogr. na notr. str. ov. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-288-921-0 : 36,52 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 297466624

66.

RADCLIFFE, Timothy
    Zakaj hoditi v cerkev? : evharistija, drama v treh dejanjih / Timothy Radcliffe ; [prevod Ivan Arzenšek ; fotografija Peter Marinšek, Jana Petrak Zajc]. - Petrovče : Društvo Znamenje ; Celje : Grafika Gracer, 2018 (Celje : Grafika Gracer). - 272 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Sodobna misel)

Prevod dela: Pourquoi aller à l'église?; izv. stv. nasl.: Why go to church?. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor k angleški izdaji / Rowan Williams: str. 1-2. - Še vedno aktualno vprašanje: zakaj hoditi v cerkev? / Marjan Turnšek: str. 2-4

ISBN 978-961-94564-0-8 (Društvo Znamenje) : 25 EUR

27-532.2
27-549

COBISS.SI-ID 297452032D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

67.

GRIL, Alenka, 1969-
    Evroštudent VI : socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi : 2016-2018 : pregled glavnih ugotovitev raziskave v Sloveniji / [pripravili Alenka Gril, Igor Bijuklič, Sabina Autor]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2018 ([Ljubljana] : Artelj). - 30 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/novice/EvrostudentVI_Glavne_ugotovitve_vSlo_14_12_18.pdf. - Dostopno tudi na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/Eurostudent/EVROSTUDENT_6_-_Kratko_porocilo_-_ZA_NET_optimizirano.pdf. - Ov. nasl. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 30

ISBN 978-961-270-291-5

378.091.8(497.4)

COBISS.SI-ID 297533696

68.

KODELJA, Zdenko
    Šolstvo v časopisnem ogledalu : uvodni razmislek in kolumne / Zdenko Kodelja. - Ljubljana : Šolski razgledi, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 72 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-288-993-7

37(497.4)(046)
050:37(497.4)
821.163.6-92

COBISS.SI-ID 298016512

69.

    ZBORNIK projekta Vključujemo in aktiviramo!. Del 2, Iz zlate kletke / [avtorji spremnih besed Zarika Snoj Verbovšek ... [et al.] ; uredila Zarika Snoj Verbovšek]. - Darilna izd. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 208 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-94441-2-2

37.015.31:7
821.163.6-1
821.163.6-32

COBISS.SI-ID 297462528

70.

    ZBORNIK projekta Vključujemo in aktiviramo!. Del 1, Sprehodi čez mostove / [avtorji spremnih besed Zarika Snoj Verbovšek ... [et al.] ; uredila Zarika Snoj Verbovšek]. - Darilna izd. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-94441-1-5

37.015.31:7
821.163.6-1
821.163.6-32

COBISS.SI-ID 297460736

71.

ŽGUR, Erna
    Aktivnosti s konjem - ASK : podporna terapevtska oblika pomoči osebam s posebnimi potrebami / Erna Žgur in Urška Poženel ; [fotografije in ilustracije arhiv projekta ASK in Cirius Vipava]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 36 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 31-35

ISBN 978-961-253-235-2

615.825:798.2(035)

COBISS.SI-ID 297221888D ZGO D ZGODOVINA

72.

BRAMLY, Serge, 1949-
    Leonardo da Vinci : umetnik, iznajditelj, filozof / Serge Bramly ; prevedla in spremno besedo napisala Anuša Trunkelj. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 552 str., [8] str. pril. ; 23 cm

Prevod dela: Léonard de Vinci. - 600 izv. - Leonardo da Vinci: ambivalentnost človeškega genija / Anuša Trunkelj: str. 523-527. - Kronološki potek da Vincijevega življenja: str. 529-533. - Bibliografija: str. 535-542. - Kazalo

ISBN 978-961-287-100-0 (broš.) : 29,00 EUR

001.894(450):929Leonardo da Vinci

COBISS.SI-ID 296887552

73.

DOBROVOLJC, France
    Cankarjev album / France Dobrovoljc. - Ponatis ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. - Vrhnika : Občina : Zavod Ivana Cankarja : Cankarjeva knjižnica, 2018. - 335 str. : ilustr. ; 31cm

Rodbina Ivana Cankarja / Vesna Zadnik: str. [340-341]

ISBN 978-961-6642-34-7 (Zavod Ivana Cankarja)

929Cankar I.(084.12)

COBISS.SI-ID 296698368

74.

FUJS, Metka
    Murska Sobota / [besedilo Metka Fujs ; urednica Brigita Bavčar ; uredniški odbor Brigita Bavčar ... et al. ; izbor slikovnega gradiva Sandi Červek in uredniški odbor ; fotografije Lado Klar ... [et al.] ; prevod Franc Smrke, Elizabeta Žargi, Phillip Burt]. - Murska Sobota : Mestna občina, 2018 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko). - [232] str. : ilustr. ; 29 cm

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 2.000 izv. - Recenzijski pregled delov besedila Robert Grah, Franci Just, Branko Kerman

ISBN 978-961-288-711-7

908(497.411Murska Sobota)

COBISS.SI-ID 296412928

75.

GRAŠIČ, Miroslava
    "Na desni ga, na levi ni - pred nami svetli cilj leži", Maribor, 18. 2. 1919, Rudolf Maister : ob 100-letnici bojev za Maribor in slovensko severno mejo 1918-1919 = "Neither to our right nor to our left - our brightest goal lies straight ahead", Maribor, 18 February 1919, Rudolf Maister : 100 anniversary of the fight for Maribor and the northern Slovenian border 1918-1919 / [avtorica, authoress Miroslava Grašič ; prevod, translation Alenka Ropret]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2018 ([Maribor] : Demago). - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

94(497.41)"1918/1919"(083.824)
929Maister R.(083.824)

COBISS.SI-ID 95508993

76.

    IVAN Rudolf : ob 120-letnici rojstva / [urednica in avtorica, izbor fotografij in drugega dokumentarnega gradiva s podnapisi Irena Uršič ; avtorji Gorazd Bajc ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018 (Ljubljana : Januš). - 255 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6665-53-7 : 25,00 EUR

929Rudolf I.(082)
94(497.47)"19"(082)
94(450.36=163.6)"19"
323.15(450.36=163.6)"19"

COBISS.SI-ID 297259264

77.

JAZBEC, Milan, 1956-
    Pohanca : podobe iz doline potoka Močnika : 770 let Pohance / Milan Jazbec. - Artiče : Programski svet : Osnovna šola, 2017 (Krško : Kolortisk). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pohanški palimpsesti ; 2)

500 izv. - Summary

ISBN 978-961-91933-4-1 (Osnovna šola)

908(497.4Pohanca)
39(497.4Pohanca)
929(497.4Pohanca)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 292675840

78.

JELNIKAR, Ana
    Iskanje Magdalene : Betka Kajnč v Indiji / [avtorica Ana Jelnikar ; fotografije arhivi Loreto House v Kalkuti ... et al.]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2018. - [8] str. : ilustr. ; 21 cm

Čelni nasl.

929Kajnč M.
27-76(540)

COBISS.SI-ID 297923584

79.

LAHARNAR, Boštjan
    Iron Age stories from the crossroads / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [author of the list of exhibits Vesna Svetličič ; author of the chapter Celtic coins Peter Kos ; translation Andreja Maver ; editing of bibliography Barbara Jerin ; photographs Tomaž Lauko ... [et al.] ; maps GeoPodobe Vida Bitenc ; drawings Ida Murgelj ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-222

ISBN 978-961-6981-33-0 : 20 EUR

903(497.4)"638"(083.824)

COBISS.SI-ID 296716800

80.

    LAKOTE in pomanjkanje : slovenski primer / uredila Mojca Šorn. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 299 str. : ilustr. ; 24 str. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 20)

O avtorjih: str. 295-299. - 300 izv. - Bibliografija: str. 264-283. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-88-3 : 20 EUR

94(497.4)"16/19"(082)
364.2:612.39(497.4)(091)(082)

COBISS.SI-ID 297051648

81.

LENDVAI Kepe, Zoltán
    Stoletja Lendave / [[besedilo in] fotografije] Lendvai Kepe Zoltán ; [prevod Helena Zver (v slovenščino)]. - Lendava : Galerija-Muzej = Lendva : Galéria-Múzeum, 2018 (Lendava : Digifot). - 39 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lyndvamuseum ; 12/1)

Prevod dela: Lendvai évszázadok. - Bibliografija: str.33-38

ISBN 978-961-6695-25-1

94(497.4Lendava)

COBISS.SI-ID 295087360

82.

SANKOVIČ, Samo
    Za vedno na Plesah : prvi Slovani v Soboti = Eternally at Plese : the first Slavs in Sobota / [Samo Sankovič ; angleški prevod Maja Sužnik, Miha Kunstelj, Samo Sankovič ; fotografije Tomislav Vrečič, Marko Pečovnik, Samo Tanacek]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2018 (Kranj : Oman). - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv. - Bibliografija: str. 38-39

903(497.411)"638"(083.824)
94(364)(083.824)

COBISS.SI-ID 297603584

83.

SHARAPOVA, Maria
    Unstoppable : my life so far / Maria Sharapova with Rich Cohen. - UK [i. e. London] [etc.] : Particular Books, cop. 2017. - 292 str., [8] str. pril. ; 25 cm

ISBN 978-1-846-14978-8

929Sharapova M.
796.342:929Sharapova M.

COBISS.SI-ID 1113789790

84.

SKRALOVNIK, Samo
    Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana / [avtor Samo Skralovnik ; drugi avtorji Boris Hajdinjak ... [et al.] ; risbe artefaktov Andrej Preložnik, Aleksandra Nestorović ; avtor fotografij Tomo Jeseničnik ; prevod Valerija Trojar Fras]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga : Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 132 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 129

069.51:903/904(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 95392513

85.

TRIINTRIDESET
    33 dni : 100. obletnica ustanovitve Države Slovencev, Hrvatov in Srbov / [pisci besedil Bojan Balkovec ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Marko Štepec ; [pisci besedil kataloških enot Marjeta Bregar ... [et al.] ; fotografije Borut Jurca, Sašo Kovačič in Tomaž Lauko ; risbe oznak in epolet Marko Ličina in Tomaž Perme]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 231 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 227-231

ISBN 978-961-6981-32-3 : 26,00 EUR

94(497.4)"1918/1919"(083.824)

COBISS.SI-ID 296665856

86.

VALIČEV muzejski dan (8 ; 2018 ; Kranj)
    Nakit ostane : dediščina, naš najdragocenejši nakit : povzetki predavanj / 8. Valičev muzejski dan, Kranj, 3. december 2018 ; [urednica V. Perko ; avtorji besedil V. Perko ... [et al.] ; fotografije arhiv Gorenjskega muzej Kranj ... [et al.] ; risbe A. Remšak, N. Grum, A. Maver]. - [Kranj] : Gorenjski muzej, 2018 ([Trboje] : Jagraf). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

904:739.1/.2(497.4+497.11Beograd)(083.824)
739.1/.2(497.4+497.11Beograd)(083.824)
903.25(497.4+497.11Beograd)(083.824)

COBISS.SI-ID 298072576

87.

VERDINEK, Alenka
    Skromnost, prijaznost in dobrota : štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda / Alenka Verdinek ; [dodatna besedila Tadej Pungartnik ... [et al.] ; fotografije arhiv Koroškega pokrajinskega muzeja, Tomo Jeseničnik, Marjan Laznik]. - Slovenj Gradec : Koroški pokrajinski muzej, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 157 str. : ilustr. ; 30 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Plemenito izročilo rodbine Pahernik / Tadej Pungartnik: str. 7. - Pahernikovi gozdovi: spomenik, muzej in učilnica v naravi / Jurij Diaci, Maks Sušek: str. 8. - Bibliografija: str. 138-139

ISBN 978-961-94347-2-7

929.52Pahernik
929Pahernik F.

COBISS.SI-ID 297206016

88.

WRIGHT, Nicolas
    Izjemne ženske / [avtor Nicolas Wright ; prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Inspiring women. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-251-451-8 : 29,99 EUR

929-055.2(100)

COBISS.SI-ID 297213952

89.

ZAJŠEK, Boštjan
    Jugoslavija prihaja : kako se je odvila prevratna doba 1918/19 v Mariboru in drugje na slovenskem Štajerskem in Koroškem / [[besedilo], prevodi] Boštjan Zajšek. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-6507-82-0 : 12 EUR

94(497.41)"1918/1919"
94(497.4Maribor)"1918/1919"

COBISS.SI-ID 95457025J NEM J NEMŠČINA

90.

    BEI Sonnenuntergang spazierten sie zu zweit am Meer entlang --- : eine Auswahl slowenischer Kurzgeschichten / [Auswahl der Texte Irma Kern ; Übersetzungen von Carmen Thamm, Kristina Zeitler, Constanze Becker ; Editorin Mateja Lutar ; Fotografien Dreamstime]. - 1. Ausg. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. - 52 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina:
Bei Sonnenuntergang spazierten sie zu zweit am Mer / Zofka Kveder ; Die beiden Geizhälse / Zofka Kveder ; Es war ein dunkler, verregneter Morgen / Zofka Kveder ; Trauer / Zofka Kveder. Zwei / Branka Jurca. Wie ich Sozialist geworden bin / Ivan Cankar

ISBN 978-961-06-0123-4

821.163.6-32(082)

COBISS.SI-ID 296954368

91.

MUSTER, Ana Marija
    Nemška slovnica po naše / Nanika Muster ; ilustriral Matej de Cecco. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

1.700 izv. - O avtorici: str. 8

ISBN 978-961-01-5294-1 : 22,98 EUR

811.112.2'36(075)

COBISS.SI-ID 295796224

92.

PUTRLE Srdić, Jana
    Diese Nacht kommen Käfer aus der Erde gekrochen / Jana Putrle Srdić ; aus dem Slowenischen von Daniela Kocmut ; mit einem Nachwort von Tina Kozin. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2018 ([Ljubljana] : Ulčakar Grafika). - 105 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine ; 2018, 2)

Prevod dela: To noč bodo hrošči prilezli iz zemlje. - 500 izv. - Jana Putrle Srdić, Gegenwartslyrikerin - und Lyrikerin einer Zeit, die erst kommt / Tina Kozin: str. 89-99. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6995-41-2 : 17 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Putrle Srdić J.

COBISS.SI-ID 296507904J SLO J SLOVENŠČINA

93.

POPIČ, Damjan
    Vejica, pa pika! : zbirka pravopisnih vaj za slovenščino / Damjan Popič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 166 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-06-0118-0 (broš.) : 15,90 EUR

811.163.6'35(075.8)

COBISS.SI-ID 296817152K LIT K LITERARNE VEDE

94.

    STAREJŠI mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski / [urednika Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 321 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 37)

Prispevki v slov., eden v nem. - 320 izv. - Od rokopisa k tisku, od tiska k rokopisu / Urška Perenič: str. 7-11. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Izvlečki v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-06-0128-9 : 15 EUR

821.163.6(091)(082)

COBISS.SI-ID 297044992

95.

VIRK, Tomo
    Etični obrat v literarni vedi / Tomo Virk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 362 str. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 71)

400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 333-352 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

ISBN 978-961-7017-29-8 : 29,00 EUR

82.0:17

COBISS.SI-ID 296853504

96.

    ZBORNIK EMS 2014 / [uredniški odbor Aleksander Oblak ... [et al.] ; fotografije Jože Suhadolnik, Ivan Vinovrski]. - Rečica ob Savinji : Kulturno umetniško društvo Utrip, 2018 (Celje : Gracer). - 42 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str. leto izida 2015, v CIP-u 2018

ISBN 978-961-94528-0-6

821.163.6.09Mavrič E.-Savinjčan
06.05(497.431)"2014"(082)
821.163.6(048.4)

COBISS.SI-ID 296783616K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

97.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike : projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja / [uredili Mojca Nidorfer Šiškovič, Mateja Lutar ; izbor besedil Mateja Pezdirc Bartol ...et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 540 str. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Slovenščina na tujih univerzah. - Besedilo v slov. ter prevod v alb., angl., bolg., bos., češ., franc., hrv., it., jap., kit., madž., mak., nem., niz., pol., romun., rus., slovaš., srb., špan. in ukr. - 1.400 izv. - Bibliografija: str. 539-540

ISBN 978-961-06-0127-2 : 9 EUR

821.163.6-82=00
821.163.6.09Cankar I.(082)

COBISS.SI-ID 297043456

98.

DAMJANOVIČ, Darja
    Moje pesmi I / [Darja Damjanovič]. - Ljubljana : samozal., 2018 ([Ljubljana] : Silveco). - 79 str. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-288-911-1 : 22,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 297419776

99.

FABJANČIČ, Avgust
    Krik ranjene mladosti : sonetni venec in druge pesmi, ki so vzcvele na krvavih poljanah doberdobskih / Avgust Fabjančič ; [spremna beseda Ivan Vuk ; spremna beseda k 2. izdaji Igor Fabjančič]. - 2. izd. - Senovo : Krajevna skupnost, 2018 (Šmarješke Toplice : Stella). - 63 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

150 izv. - Predgovor / Andreja Jankovič Deržič: str. 9-10. - Spremna beseda k ponatisu pesniške zbirke Krik ranjene mladosti / Igor Fabjančič: str. 11-13. - Nekoliko besed mesto uvoda / Ivan Vuk: str. 15-17

ISBN 978-961-288-822-0 : brezplačno

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 296975360

100.

GLIGIČ, Milijana
    Ko tišina spregovori = Ka tiho prevakeri / Milijana Gligić - Mikica. - 1. izd. - Trebnje : Romsko društvo Romano drom, 2017. - 99 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. besedilo v slov. in romščini

ISBN 978-961-285-937-4

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292436480

101.

JELENKO, Aleš
    (Ne)obstoj : pesmi / Aleš Jelenko. - Pekel : Volosov hram ; Slovenske Konjice : JSKD OI, 2018. - 152 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Amonit)

Tisk po naročilu. - Drugi jaz ali kako srečati sebe / Zoran Pevec: str. 147-152

ISBN 978-961-94524-4-8 : 17,50 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 95531265

102.

KOMELJ, Miklavž
    Ohne Warum / [[besedilo] ilustracije] Miklavž Komelj ; [uvodna beseda Marko Arnež ; prevod v angleščino Rawley Grau, prevod v španščino Laura Repovš, Andrés Sánchez Robayna ; fotografije Marko Tušek]. - Kranj : Galerija Prešernovih nagrajencev = Galería de Premios Prešeren = Prešeren Award Winners Gallery : Zavod za turizem in kulturo = Instituto de Turismo y Cultura : Institute for Tourism and Culture, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6815-20-8 (Zavod za turizem in kulturo)

821.163.6-1
821.163.6.09:929Komelj M.(084.1)

COBISS.SI-ID 298369536K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

103.

BRECHT, Bertolt
    Sveta Ivana Klavniška ; Opombe k "Sveti Ivani Klavniški" / Bertolt Brecht ; [prevod Mojca Kranjc ; spremna beseda Aldo Milohnić]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 133 str. ; 20 cm. - (Zelena zbirka)

Prevoda del: Die heilige Johanna der Schlachthöfe ; Zur Heiligen Johanna der Schlachthöfe. - 500 izv. - Sveta Ivana Klavniška ali Kako v gledališču prepričljivo uprizoriti velike finančne posle? / Aldo Milohnić: str. 113-133

ISBN 978-961-257-095-8 : 17,00 EUR

821.112.2-2
821.112.2.09Brecht B.

COBISS.SI-ID 297077504

104.

BYBEE, Catherine
    Srečna za vselej / Catherine Bybee ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 437 str. ; 22 cm. - ([Gimnazijke ; Knj. 2])

Prevod dela: Making it right. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - 2. del serije z orig. nasl.: Most likely to. - 2. del serije z originalnim nasl.: Most likely to

ISBN 978-961-7052-43-5 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-44-2 (broš.) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95373569

105.

GAIMAN, Neil
    Nordijska mitologija / Neil Gaiman ; [prevod Polona Glavan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 215 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Norse mythology. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-573-8 : 21 EUR

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 297252096

106.

HERBERT, Frank, 1920-1986
    Peščeni planet / Frank Herbert ; [prevedel Igor Harb]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - 517 str., [2] str. pril. z zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Dune. - 1.200 izv. - Sanjač peščenega planeta / Igor Harb: str. 513-516. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Hugo Award, 1966. - Nebula Award, 1966

ISBN 978-961-274-581-3 : 30,00 EUR

821.111(73)-311.9

COBISS.SI-ID 297211904

107.

JEFFRIES, Sabrina
    Kako dvoriti trmoglavki / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 419 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 3) (Daisy)

Prevod dela: How to woo a reluctant lady. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94300-7-1 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94300-8-8 (broš.) : 17 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297428480

108.

JEFFRIES, Sabrina
    V postelji z zapeljivcem / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 402 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 2) (Daisy)

Prevod dela: A hellion in her bed. - 300 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94300-9-5 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94562-0-0 (broš.) : 17 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 297428736

109.

LINDSEY, Johanna
    Goreča srca / Johanna Lindsey ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 445 str. ; 22 cm. - ([Vikinška saga Haardradovi ; Knj. 2])

Prevod dela: Hearts aflame. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd.

ISBN 978-961-7052-41-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-42-8 (mehka vezava) : 13,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95373313

110.

PIZARNIK, Alejandra
    Cantora nocturna / Alejandra Pizarnik ; [uredil Miklavž Komelj ; izbrala in prevedla Nada Kavčič in Miklavž Komelj ; spremni eseji Miklavž Komelj, Nada Kavčič, Yucef Merhi ; prevod esejev Miklavža Komelja in Nade Kavčič v španščino Marjeta Drobnič ; dokumentacija vizualnega gradiva Karla Železnik]. - Ljubljana : MGLC - Mednarodni grafični likovni center, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 480 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. špan. besedilo in slov. prevod. - 300 izv.

ISBN 978-961-6229-71-5 : 35 EUR

821.134.2(82)-1
821.134.2(82).09Pizarnik A.

COBISS.SI-ID 297340672

111.

PRÉVERT, Jacques, 1900-1977
    Besede / Jacques Prévert ; prevedel Aleš Berger ; [spremno besedilo napisal Primož Vitez]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 283 str. ; 19 cm. - (Zbirka Nova lirika. Posebna izdaja ; 1)

Prevod dela: Paroles. - 400 izv. - Rdeče ptice z zelene livade / Primož Vitez: str. 265-283

ISBN 978-961-01-5192-0 : 27,99 EUR

821.133.1-1
821.133.1.09Prévert J.

COBISS.SI-ID 296265984

112.

SHALVIS, Jill
    Vsega je kriva bela omela / Jill Shalvis ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 382 str. ; 22 cm

Prevod dela: The trouble with mistletoe. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - 2.del serije z orig. nasl.: Heartbreaker Bay

ISBN 978-961-7052-39-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7052-40-4 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 95374081N BIO N BIOLOGIJA

113.

GOVEDIČ, Marijan
    Velike školjke celinskih voda Slovenije : razširjenost, ekologija, varstvo / [besedilo Marijan Govedič ; fotografije Teja Bizjak ... [et al.] ; zemljevidi razširjenosti Center za kartografijo favne in flore]. - Miklavž na Dravskem polju : Center za kartografijo favne in flore, 2017 (Kranj : Trajanus). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Življenje okoli nas)

Dostopno tudi na: http://www.ckff.si/javno/publikacije/Velike_skoljke_celinskih_voda_Slovenije.pdf. - 3.000 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-93280-1-9 : brezplačno

594.141(497.4)

COBISS.SI-ID 93303297

114.

LEŠNIK, Aleksandra
    Življenje v mejicah / [besedilo Aleksandra Lešnik ; fotografije Al Vrezec ... et al.]. - Miklavž na Dravskem polju : Center za kartografijo favne in flore, 2018 (Kranj : Trajanus). - 32 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Življenje okoli nas)

3.000 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-93280-3-3 : brezplačno

574.4:631.95/.96

COBISS.SI-ID 95698177

115.

PUNGARŠEK, Špela
    Kako potujejo semena / [besedilo Špela Pungaršek ; fotografije Valerija Babij ... [et al.] ; risbe Anka Doblekar, Špela Pungaršek]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 28 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. [29]

ISBN 978-961-6367-47-9 (broš.) : 3 EUR

581.48
581.522.6

COBISS.SI-ID 297247232N KME N KMETIJSTVO

116.

    EKOLOŠKA in konvencionalna reja koz za prirejo mleka : rezultati raziskovalnega projekta Ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo si hrano jutri" / [avtorji Angela Cividini ... [et al.] ; avtorji fotografij SimonKr, Lucija Sušnik]. - Domžale : Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2018 (Slovenj Gradec : Cerdonis). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - V4-1416

ISBN 978-961-6204-75-0

636.39

COBISS.SI-ID 296652800

117.

MEDNARODNO znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali (27 ; 2018 ; Radenci)
    Zbornik izvlečkov predavanj = Abstracts of the proceedings of the 27th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2018, 8th and 9th November 2018 / 27. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2018, Radenci, 8. in 9. november 2018 ; [organizator] Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota ; [uredniški odbor Tatjana Čeh, Stanko Kapun]. - Murska Sobota : Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2018 (Sveti Jurij : Ikaruss). - 38 str., [32] str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 250 izv. - Kazalo avtorjev

ISBN 978-961-94540-0-8

636.084/.087(082)

COBISS.SI-ID 297086464

118.

    SKUPAJ ustavimo javorov rak! / [avtorji besedila Ana Brglez ... [et al.] ; uredila Boris Rantaša, Simon Zidar]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2018 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 15 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/varstvo_gozdov/skupaj_ustavimo_javorov_rak/index.html. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Avtorji osebno potrdili odgovornost. - 25.000 izv. - Potiskane notr. str. ov.

630*4(497.451.1-751.3)(082)
574.2(497.451.1-751.3)(082)
GDK: 4

COBISS.SI-ID 297600256

119.

VERTOVEC, Matija
    Vinoreja / za Slovence spisal Matija Vertovc. - 2. dopolnjena izd. prepisa originalne izdaje iz leta 1844 (1845) / z dodanim slovarčkom narečnih in strokovnih izrazov Zora Korošec Koruza. - Ajdovščina : Lavričeva knjižnica, 2016. - 237, 31, 10 str. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93413-5-3

634.8(035)

COBISS.SI-ID 287158272N MAT N MATEMATIKA

120.

CAFUTA, Kristijan, 1977-
    Zbirka nalog iz matematike II / Kristjan Cafuta, Melita Hajdinjak, Andrej Perne ; [izdajatelj] Fakulteta za elektrotehniko. - 1. izd. - Ljubljana : Založba FE, 2018. - 114 str. : ilustr. ; 26 cm

200 izv.

ISBN 978-961-243-360-4

51(075.8)(076.2)

COBISS.SI-ID 296509440

121.

    MATEMATIKA 1 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 2. dopolnjena izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2018 ([Ljubljana] : Camera). - 215 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 215

ISBN 978-961-6980-00-5 : 10 EUR

51(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 297341184

122.

    MATEMATIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013 / [avtorji Drago Benko ... [et al.] ; urednika Aleš Drolc, Joži Trkov]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2018 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti / Državni izpitni center)

Nasl. na hrbtu knj.: Matematika 2002-2013. - 700 izv.

ISBN 978-961-6899-08-6 : 13,35 EUR

51(075.3)(079.1)
37.091.27:51(076.1)

COBISS.SI-ID 295978752

123.

OLSEN, Scott
    Zlati rez : največja skrivnost narave / Scott Olsen ; [prevod Slobodan Vujanović]. - [Horjul] : Lotos mediji, 2017 (Pula : MPS). - 58 str. : ilustr., načrti, note ; 16 cm

Prevod dela: The golden section. - Na ov. tudi: Reciklirani vodnik po največji skrivnosti narave; Mala knjiga o skrivnosti življenja. - Podatek o letu izida naveden v CIP-u. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-285-539-0 : 10 EUR

51:1

COBISS.SI-ID 287622912N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

124.

    CELOSTNA prometna strategija Ljubljanske urbane regije : za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji / [urednik Matej Gojčič ; fotografije Urban Jeriha ... [et al.] ; zemljevid na strani 7 Saša Kerkoš in Rok Marinšek]. - Ljubljana : Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 2018 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 70 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 68-69

ISBN 978-961-92857-8-7

656:005.41(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 297245696

125.

    LABORATORIJSKE vaje iz OE I : študijsko leto 2018/2019 / Iztok Humar ... [et al.]. - 2. popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2018. - IV, 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 81 in na koncu/začetku poglavij

ISBN 978-961-6999-13-7

621.3(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 296185344

126.

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2018 ; Ljubljana)
    Zbornik posveta [Elektronski vir] / Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM'18, Ljubljana, 6. decembra 2018 ; [organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] GZS [in] SRIP ToP [in] Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja - Zavod KC STV [in] Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije [in] Evropski sklad za regionalni razvoj ; uredniki Niko Herakovič ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2018. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - 180 izv.

ISBN 978-961-6980-51-7. - ISBN 978-961-6980-70-8!

621.717-027.43(082)(086.034.44)

COBISS.SI-ID 297602560

127.

POSVET Avtomatizacija strege in montaže (2018 ; Ljubljana)
    Zbornik povzetkov s posveta / Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM'18, Ljubljana, 06. 12. 2018 ; [organizatorji Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za strego, montažo in pnevmatiko - LASIM [in] Združenje kovinske industrije na GZS [in] Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja - Zavod KC STV ; gradivo uredili Niko Herakovič ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2018. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.posvet-asm.si/uploads/Gradivo/ASM18/www_ZBORNIK_ASM18-pdf-vsebina_sCIP_1.pdf - Zbornik polnih prispevkov (PDF). - 180 izv.

ISBN 978-961-6980-50-0

621.717-027.43(082)

COBISS.SI-ID 297258240

128.

    PRAKTIKUM iz kemijskega inženirstva / Ana Lakota ... [et al.] ; [fotografije Jože Čuden]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018 ([Ljubljana] : Abografika). - 75 str. : ilustr. ; 23 cm

Soavtorji: Mitja Linec, Martin Lubej, Aleksander Pavko. - 300 izv. - Bibliografija: str. 75

ISBN 978-961-6756-74-7 : 5,00 EUR

66.02(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 297032704

129.

    ŽIVEL je tod mizarjev rod / [avtorji posameznih del Jožko Markič ... [et al.] ; zbral in uredil Jožko Markič ; fotografije so prispevali Miran Brumat ... et al.]. - Solkan : Rezbarsko, intarzijsko in restavratorsko društvo, 2018. - 253 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 video DVD

ISBN 978-961-288-737-7 : 25 EUR

674.2(497.4Solkan)(091)

COBISS.SI-ID 296610816P GOR P GORENJSKA

130.

DRAŠKOVIČ Pelc, Petra
    Picturesque Slovenia : 100 best instagram locations / Petra Draškovič Pelc, Luka Esenko, Jošt Gantar ; [translated by Josh Rocchio]. - 1st print. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - 218 str. : ilustr. ; 18 cm

Izv. stv. nasl.: Slikovita Slovenija. - 800 izv. - Foreword / Sanja and Zoran Leban Trojar: str. 4-5. - O avtorjih: str. [222-223]. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5280-4 : 19,99 EUR

913(497.4)
908(497.4)(084.12)

COBISS.SI-ID 295102464

131.

DRUŠTVO upokojencev Škofja Loka
    Naše izkušnje so naše bogastvo : 70 let : 1949-2019 / [pripravili člani Društva upokojencev Škofja Loka ; uredniški odbor Nežka Fojkar ... [et al.] ; fotografije arhiv DU Škofja Loka]. - Škofja Loka : Društvo upokojencev, 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 132 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-288-947-0

061.2-057.75(497.4Škofja Loka)(091)(082)

COBISS.SI-ID 297584640

132.

GORIŠEK, Gorazd
    Slovenska planinska pot. Del 1, Od Maribora do Mojstrane / Gorazd Gorišek ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Gorazd Gorišek ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 99 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-32-0 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296390912

133.

    KRANJ [Kartografsko gradivo] : karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe = map of locations accessible to people with disabilities / Geodetski inštitut Slovenije ; kartografska zasnova in redakcija Jani Demšar, Roman Rener ; izdelava karte Jani Demšar ; avtorja fotografij Jani Demšar in Ema Grbič ; tematski podatki Ema Grbič. - 1:6.000. - Kranj : Mestna občina, 2018 (Ljubljana : R-tisk). - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 57 x 48 cm na listu 69 x 48 cm, zložen na 12 x 24 cm

5.000 izv. - Na zadnji str. seznami javnih ustanov, ponudnikov gostinskih storitev in hotelov ter kulturnih objektov v Kranju

912.43(497.4Kranj)
725:364-22-056.26

COBISS.SI-ID 16808758

134.

    LEDINSKA imena [Kartografsko gradivo] : katastrska občina Bohinjska Bistrica / Javni zavod Triglavski narodni park ; urednik Klemen Klinar ; popisovalca ledinskih imen Klemen Klinar, Mišo Serajnik ; kartograf Miha Marolt ; besedilo Klemen Klinar, Jožica Škofic. - 1:7.000. - Bohinjska Bistrica : Občina Bohinj, 2018 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 73 x 59 cm na listu 84 x 60 cm, zložen na 11 x 21 cm

Ob robu besedilo in stare fotogr. - 1.000 izv

912.43(497.4)
811.163.6'373.21(497.4):912.43

COBISS.SI-ID 16808502

135.

MIŠKO, Tomaž
    Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu : 1250 - 1920 / Tomaž Miško. - 1. izd. - Šinkov Turn : Kulturno prosvetno društvo, 2017 ([Trzin] : Ozimek). - 73 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Sledi preteklosti ; knj. 2)

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 72-[74]

ISBN 978-961-285-603-8

929.52(497.4)(091)
929.7(497.4)(091)
94(497.4Šinkov Turn)"1250/1920"

COBISS.SI-ID 288668928

136.

MLAKER-Šumenjak, Marija
    Čebela se predstavi. Delovni zvezek za ljubitelje čebel / Marija Mlaker-Šumenjak ; [fotografije arhiv ČZS ... et al.]. - 2. ponatis. - Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2018. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6516-41-9

638.1(076)
595.799(076)

COBISS.SI-ID 297514752

137.

MLINAR, Janez
    Urbarji belopeškega gospostva / Janez Mlinar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 222 str. : ilustr., faks. ; 27 cm. - (Thesaurus memoriae. Fontes, ISSN 2232-3422 ; 14) (Novejši urbarji za Slovenijo, ISSN 1855-7007 ; 2)

Besedilo v slov. ali nem. - 200 izv. - Bibliografija: str. 9-14. - Zusammenfassung: Die Herrschaft Weissenfels im Lichte der Urbarien aus den Jahren 1498 und 1636. - Kazali

ISBN 978-961-05-0107-7 : 24 EUR

347.236.2(497.452)(091)
930.25(497.452)

COBISS.SI-ID 296179712

138.

    MOSTOVI / [avtorji opisov Tatjana Adamič ... [et al.] ; avtorji uvodnih besedil Jernej Hudolin, Robert Peskar, Igor Sapač ; fotografije Miran Kambič]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018 (Ljubljana : Abo grafika). - 260 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Zbirka Naša dediščina)

300 izv.

ISBN 978-961-6990-24-0 : 55 EUR

725.95:719

COBISS.SI-ID 296263168

139.

MUGERLI, Marko
    Karavanke : prostor povezav in razhajanj / [avtorja Marko Mugerli, Zdenka Torkar Tahir ; uvod Irena Lačen Benedičič ; fotografije fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice, Marija Veber ; prevod Jezikovni center Verbum]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2018 (Žirovnica : Medium). - 40 cm : ilustr. ; 23 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo v slov, na koncu prevod v nem. - 300 izv.

ISBN 978-961-6467-52-0 : 5,00 EUR

94(497.452)
908(234.323.61)

COBISS.SI-ID 296434432

140.

POLJANEC, Andraž
    Slovenska planinska pot. Del 3, Od Julijskih Alp do morja / Andraž Poljanec ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Franci Horvat ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-34-4 : 16,90 EUR

796.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296391680

141.

STANONIK, Marija
    Čebela na cvetu in v svetu : čebela v naravi in gospodarstvu, slovenski kulturni zgodovini, slovstveni folklori in literaturi : ob prvem svetovnem dnevu čebel in 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Marija Stanonik ; [viri fotografij arhiv Mestne občine Ljubljana ... [et al.] ; prevod v angleščino Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2018 (Ljubljana : Studio Print). - 296 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 281-289. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-213-287-3 : 34,00 EUR

638.12
595.799:930.85(497.4)

COBISS.SI-ID 297264384

142.

STRITAR Kučuk, Mojca
    Slovenska planinska pot. Del 2, Julijske Alpe od Mojstrane do Petrovega Brda / Mojca Stritar Kučuk ; [zemljevidi in profili Geodetska družba ; avtorji fotografij Andreja Tomšič Drab ... [et al.] ; avtorji perorisb Tone Rojc, Jadran Lasnibat, Špela Oblak]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem spojnem listu. - 1.300 izv. - Spremna beseda / Jože Drab: str. 6-7. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6870-33-7 : 16,90 EUR

796.52(234.323.6)(497.4)(036)
913(234.323.6)(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 296391424

143.

ŠKVOR Jernejčič, Brina
    Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi : o grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku / [avtorici Brina Škvor Jernejčič in Janja Železnikar ; izrisi kart Andrej Podjed ; vsebina kart Janja Železnikar ; fotografije Tomaž Lauko ; risarske rekonstrukcije Andreja Peklar, Marjan Gabrilo]. - Kamnik : Medobčinski muzej, 2018. - 39 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 37-39

ISBN 978-961-6599-33-7

903.5(497.4Kamnik)"637"(083.824)

COBISS.SI-ID 297042688

144.

VAVPOTIČ, Ivan
    Ivan Vavpotič : velikan portreta / [besedila Saša Bučan, Katarina Dajčman ; uvodnik Zora Torkar, Jasna Dokl Osolnik ; fotografije Janko Dermastja ... et al.]. - Kamnik : Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš ; Novo mesto : Dolenjski muzej, 2018 ([Ljubljana] : StudioPrint). - 83 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv.

ISBN 978-961-6599-32-0 (Medobčinski muzej Kamnik)

75/76(497.4):929Vavpotič I.

COBISS.SI-ID 296676608

145.

    Z Elanom do zvezd : Elan in njegovi predhodniki / [avtorji Vladimir Vilman ... [et al.] ; avtorji fotografij Klemen Razinger ... et al.]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 2017 (Medvode : Nonparel). - 111 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-6464-57-4 : 12 EUR

334.72:685.363.2(497.452)(091)

COBISS.SI-ID 290344448P PRE P PREŠERNIANA

146.

PETERNEL, Gašper
    France Prešeren, kranjski kulturni svetnik : [kulturnozgodovinska razstava : Galerija v Prešernovi hiši, Kranj, december 2018] / [spremno besedilo in dokumentacija Gašper Peternel ; fotografije fototeka Gorenjskega muzeja ... et al.]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2018 ([s. l.] : Printshop). - [36] str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 35-36

069.5(497.452)(083.824)
821.163.6-1:784
821.163.6.09Prešeren F.

COBISS.SI-ID 298074112V SPL V SPLOŠNO

147.

GOLOB, Nataša, 1947-
    Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti : Arhiv Republike Slovenije / Nataša Golob ; [prevajalka povzetka Alenka Hren ; fotografinja Lucija Planinc ; urednik Peter Štih]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Arhiv Republike Slovenije, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 291 str. : faks. ; 24 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica, ISSN 1408-6344 ; 17. Manuscripta et fragmenta ; 1)

Knjigi in zbirki na pot / Peter Štih: str. 7-8. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Iz recenzije Andreja Nareda in Franceta M. Dolinarja na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 273-288. - Kazali. - Povzetek v angl.: Medieval manuscripts and manuscript fragments

ISBN 978-961-268-056-5 (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) : 23 EUR

091(497.4Ljubljana)"653"

COBISS.SI-ID 297240576

148.

INSTITUT Jožef Stefan (Ljubljana)
    Patents of the Jožef Stefan Institute : 2012-2016 / [edited by Š. Stres, U. Mrgole, T. Lutman ; introduction Š. Stres]. - Ljubljana : Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute, 2018 ([Ljubljana] : Kontrastika). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-264-133-7

061:001.894(497.4Ljubljana)"2012/2016"

COBISS.SI-ID 296673536

149.

REEVES, Hubert
    Klop minevanja : razmišljanja o vesolju / Hubert Reeves ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 319 str. : graf. prikaz ; 21 cm

Prevod dela: Le banc du temps qui passe. - 500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 305-309

ISBN 978-961-7031-22-5 : 24,90 EUR

001.1:1
524.8

COBISS.SI-ID 296789760

150.

STRES, Špela
    Priročnik o prenosu tehnologij : za slovensko gospodarstvo in slovensko znanost / [avtorja besedil Š. Stres, L. Pal ; nagovor in sklepna beseda Š. Stres]. - Ljubljana : Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan, 2018 ([Ljubljana] : Kontrastika). - 92 str. : tabele ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-264-132-0

001.101:330.34(497.4)(035)
001.894(035)

COBISS.SI-ID 296653568Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS

151.

CAMERON, Joe
    Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Logične zavozlanke / [Joe Cameron ; prevedel in priredil Jože Stabej]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: IQ challenge. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Preizkusite in izboljšajte svoj IQ. - Avtor naveden v kolofonu. - Na dnu nasl. str.: Reader's Digest. - 2.700 izv.

ISBN 978-961-01-4484-7 : 19,95 EUR

793.72(035)
51-8(035)
510.6-8(035)

COBISS.SI-ID 288660992

152.

    UMSKI izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Miselni orehi / [prevedel in priredil Jože Stabej]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: IQ challenge. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4485-4 : 19,95 EUR

793.72
51-8
510.6-8

COBISS.SI-ID 294963712Z PRE Z PREHRANA

153.

GORŠE, Urša
    Jej kot superčlovek : s slastnimi zdravimi preobrazbami mamljivih nezdravih jedi / Urša Gorše ; [predgovor, fotografije Luka Gorše]. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Društvo Potentia, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 242 str. : ilustr. ; 26 cm

200 izv. - Predgovor / Luka Gorše: str. 8-9. - O avtorici: str. [243]

ISBN 978-961-94536-0-5 : 34,90 EUR

613.263
641.56(083.12)

COBISS.SI-ID 296955904

154.

JELEN, Sonja, 1953-
    Naš vsakdanji kruh na krožnik, ne v koš! : naučite se kuhati iz ostankov hrane! / Sonja Jelen. - 1. izd. - Slovenska Bistrica : Društvo Vintgar, 2017. - 19 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-127-6

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 292860160

155.

KOMAN, Mojca
    Jedi z rižem / Mojca Koman ; [fotografije Krištof Koman, fotografija str. 7 CanStockPhoto]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-203-494-8 : 19,00 EUR

641.55:633.18(083.12)

COBISS.SI-ID 295899136

156.

    PARADIŽNIK : okusni recepti z vsestranskim sadežem / [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 192 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Imenitne jedi iz domačih živil)

Prevod dela: Tomaten. - 1.300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5127-2 : 19,95 EUR

641.55:635.64(083.12)

COBISS.SI-ID 294759168

157.

SMEJ Novak, Valentina
    Nori na jabolka izbrane kakovosti : recepti, ideje, izzivi, dejstva, anekdote / [besedilo in zasnova receptov Valentina Smej Novak ; sodelujoči avtorji prispevkov Boštjan Godec, Tjaša Gorjanc ; fotografije jedi Matej Fišer, fotografije sadja Boštjan Godec ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018. - 46 str. : ilustr. ; 21 cm x 21 cm

ISBN 978-961-6761-66-6

641.55:634.11(083.12)

COBISS.SI-ID 297430528

158.

SPLICHAL, Beba
    Kurkuma & vanilija : kulinarično potovanje po Indiji : 72 veganskih receptov, 47 zgodb, 18 krajev, 118 fotografij / [Beba in Hana Splichal ; fotografije Hana Splichal]. - 1. izd. - Ljubljana : Muzika, Podružnica Nova, 2018 (Ljubljana : Formatisk). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. v kolofonu: Kurkuma in vanilija, kulinarično potovanje po Indiji. - Avtorici navedeni na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-288-828-2 : 32 EUR

641.56(540)(083.12)
641.56-056.84(083.12)
392.8(540)(092)

COBISS.SI-ID 296987648

159.

    ŽIVLJENJE s celiakijo / [avtorji Jernej Dolinšek ... [et al.] ; urednica Jasmina Dolinšek]. - Maribor : Mestna občina, 2018. - 47 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-92993-6-4

613.24:616.341-008.6(035)
616.341-008.6(035)

COBISS.SI-ID 95208449

160.

ŽONTAR Kristanc, Ana
    Anina kuhinja po navdihu / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Artish, 2018. - 217 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv. - O avtorici: str. 8

ISBN 978-961-93983-5-7 : 21,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 294972672Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

161.

    JOE Weider's muscle & fitness. - Vol. 80, no. 1 (2019)- . - Woodland Hills, Calif. : I, Brute Enterprises, Inc. - 27 cm

Mesečnik. - Zapis je avtomatsko prenešen iz baze ISSN

ISSN 0744-5105 = Joe Weider's muscle & fitness

796.015.52

COBISS.SI-ID 1160725

162.

PAVŠIČ, Gregor
    Usodna strast 2 : knjiga z iskrenimi zgodbami o avtomobilskem športu v Sloveniji / Gregor Pavšič. - Cerkno : samozal. G. Pavšič, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 348 str. : fotogr., portreti, zvd. ; 25 cm

Prvi dodatek k nasl. v CIP-u: Šus adrenalina, direkt v žilo, za vedno. - Drugi dodatek k nasl. v CIP-u: Knjiga iskrenih zgodb o slovenskem avtomobilskem športu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-93387-1-1 : 25,00 EUR. - ISBN 978-296-71040-0-7!

796.71.093.54(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 296710400Z ZDR Z ZDRAVJE

163.

    ALMANAH zgodovine o endokrinološki zdravstveni negi / [avtorji Monika Ažman ... [et al.] ; urednica Jana Klavs]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2018 ([s. l.] : Preprinta). - 193 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-273-193-9

616.43-083(082)(091)

COBISS.SI-ID 296667904

164.

BOLLINGER, Ty M.
    Iskanje resnice o raku : kaj morate vedeti o zgodovini, zdravljenju in preprečevanju raka / Ty M. Bollinger ; [prevod Darja Teran]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 338 str. ; 21 cm

Prevod dela: The truth about cancer. - 500 izv. - Predgovor / Jordan Rubin: str. 13-16. - O avtorju: str. 337-338. - Bibliografija v opombah: str. 311-333

ISBN 978-961-6058-60-5 : 24 EUR

616-006-084(035)
616-006:615.8(035)
615.8:616-006(035)

COBISS.SI-ID 296656640

165.

    CELOSTNA zdravstvena obravnava starostnika z demenco : zbornik predavanj / [urednik Aljoša Lapanja]. - Ljubljana : Univerzitetna psihiatrična klinika, 2018 (Ljubljana : Abo grafika). - 57 str. ; 21 cm

250 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93967-5-9

616.892.3(082)

COBISS.SI-ID 297213696

166.

    DUŠEVNO zdravje v obporodnem obdobju / [urednica Petra Jelenko Roth]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018 ([Kranj] : Tisk Žnidarič). - 256 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-7002-69-0 : brezplačno

616.89-008.1-055.26(082)
618.2/.7:616.89-008.1(082)

COBISS.SI-ID 297197056

167.

DVAJSETA
    20. sodobna interna medicina : zbornik predavanj / [strokovna organizatorja Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana [in] Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani ; urednika Zlatko Fras, Hugon Možina]. - V Ljubljani : Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Nonparel). - 55 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-961-267-152-5

616.1/.4(082)
616.1/.4-083.98(082)

COBISS.SI-ID 297825280

168.

    GERIATRIČNA travmatologija / [urednika Radko Komadina in Matevž Tomaževič]. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Združenje kirurgov, 2018 (Celje : Grafika Gracer). - 298 str. : ilustr. ; 24 sm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-92974-1-4

616-001-053.9(082)

COBISS.SI-ID 297381888

169.

GRIGNOLIO, Andrea
    Kdo se boji cepiv? / Andrea Grignolio ; [prevod Alenka Jovanovski ; spremna beseda Marko Pokorn]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2018 ([Maribor] : Darima). - 288 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: Chi ha paura dei vaccini?. - 400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Strah je znotraj votel / Marko Pokorn: str. 279-288. - Bibliografija: str. 241-269 ter bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-257-096-5 : 25,00 EUR

615
614.47

COBISS.SI-ID 297262848

170.

IRGL, Violeta
    Zakaj tako boli? : ko zaradi samomora izgubimo najbližje / Violeta Irgl ; [spremna beseda Vita Poštuvan ; fotografije DepositPhotos]. - Maribor : Ozara, 2018 (Limbuš : Uprint). - 56 str. : fotogr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.rahlocutnost.si/Zakaj_tako_boli_Violeta_Irgl.pdf. - 500 izv. - Žalovanje je naraven odziv : spremna beseda / Vita Poštuvan: str. 9-10. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 55-56

ISBN 978-961-93248-4-4

616.89-008.441.44
159.91:616.89-008.441.44

COBISS.SI-ID 297061888

171.

JURJEVIČ, Andrej
    Gasilski priročnik o razvrščanju / [avtor Andrej Jurjevič ; fotografsko in drugo slikovno gradivo Anže Knific] ; [izdajatelj] Gasilska zveza Slovenije. - Ljubljana : Defensor, 2018. - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 146

ISBN 978-961-6177-51-1 : 15,00 EUR

614.84(035)

COBISS.SI-ID 297730560

172.

KOKOT, Albina
    Poti iz stiske : kako si lahko pomagam sam, kadar sem v stiski? : priročnik za samopomoč s posnetkom hipnoterapije za krepitev samozavesti in notranjega miru / Albina Kokot. - 1. izd. - Polzela : Hipnoterapija, 2018 (Ljubljana : Camera). - 119 str. : ilustr., sl. avtorice ; 22 cm

Predgovor / Mojca Brezavšček: str. 3-4. - O avtorici: str. 116-119. - Bibliografija: str. 114-115
- - Medicinska hipnoza za krepitev samozavesti in notranjega miru [Zvočni posnetek] / Albina Kokot. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-288-748-3 : 26 EUR

615.851.2(035)
159.923.2(035)
159.962.6(035)

COBISS.SI-ID 296671744

173.

KONGRES medicinske informatike (2018 ; Zreče)
    [Trideset]
    30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva : zbornik / Kongres medicinske informatike - MI' 2018, Zreče, 14. do 16. novembra 2018 ; [uredniki Tomaž Marčun, Ema Dornik, Brane Leskošek] ; [organizator srečanja] Slovensko društvo za medicinsko informatiko - SDMI. - Ljubljana : SDMI, 2018. - VI, 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Večina prispevkov v slov., eden v angl. - Bibliografija pri večini in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-90394-8-9

61:004(082)
659.2:004:61(082)

COBISS.SI-ID 297099264

174.

LUNDER, Mojca, 1980-, dr. med.
    Moja sladkorna bolezen : povzetek slovenskih smernic za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, namenjen bolnikom, svojcem in laični javnosti / [avtorici Mojca Lunder, Maja Ravnik Oblak]. - Ljubljana : Diabetološko združenje Slovenije, 2018

ISBN 978-961-93073-3-5

616.379-008.64(082)

COBISS.SI-ID 296951552

175.

MARIBORSKI dan KVČB (2 ; 2018)
    Zbornik predavanj / 2. mariborski dan KVČB, 23. november 2018 ; [urednik Andreja Ocepek]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Besedilo v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7039-24-5

616.34-002(497.4Maribor)(082)

COBISS.SI-ID 95621377

176.

MARIBORSKI tečaj psihosomatike v ginekologiji in porodništvu (1 ; 2018 ; Maribor)
    Zbornik prispevkov / 1. mariborski tečaj psihosomatike v ginekologiji in porodništvu, 7. december, 2018 ; [uredniki Iztok Takač, Arijana Steblovnik, Nejc Kozar] ; [organizatorji] Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo ... [et al.]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 172 str. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Besedilo v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7039-25-2

618.1/.3-056:616.89(082)

COBISS.SI-ID 95689473

177.

MARIBORSKO ortopedsko srečanje (14 ; 2018 ; Maribor)
    Koleno v ortopediji : zbornik predavanj / XIV. mariborsko ortopedsko srečanje, interdisciplinarno strokovno srečanje, Maribor, 9. november 2018 ; [uredniški odbor Zmago Krajnc, Robi Kelc, Matjaž Vogrin]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, 2018 (Maribor : Dravski tisk). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm

Izšlo skupaj z el. verzijo na CD-ROM-u. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. ali slov. in angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-7039-18-4

616.728.3-07/-08(082)
617.583(082)

COBISS.SI-ID 95519745

178.

MEDIČ, Mojca
    Diagnostične radiološke metode : skeletna diagnostika : učbenik za študente radiološke tehnologije / [avtorja, slike in fotografije] Mojca Medič in Nejc Mekiš. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2018 ([Ljubljana] : Tisk 24). - XIV, 478 str. : ilustr. ; 29 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 477-478

ISBN 978-961-6808-83-5

621.386:616-073.7(075.8)

COBISS.SI-ID 296360960

179.

MEDNARODNI znanstveni simpozij 90 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru (2018 ; Maribor)
    [Devetdeset]
    90 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru : mednarodni znanstveni simpozij = 90 years of hospital gynecology and obstetrics in Maribor = International scientific symposium / [uredniki Iztok Takač ... [et al.]. - Maribor : Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018 ([s. l.] : Dravski tisk). - 928 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v slov. in/ali angl. - 1.000 izv. - V publikaciji natisnjen napačen ISBN. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-7039-23-8. - ISBN 978-961-7039-22-1!

618.1(082)
618.2(082)

COBISS.SI-ID 95580929

180.

MIKLIČ Milek, Damjana
    Varno odstranjevanje azbestcementne kritine : promocija zdravja za varno delo z azbestom : priročnik / Damjana Miklič Milek, Milko Rutar, Metoda Dodič Fikfak. - 1. ponatis. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2018 ([Ljubljana] : Zera). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 65-66

ISBN 978-961-6921-06-0

666.961:614.8(035)
331.45:666.961

COBISS.SI-ID 296796160

181.

    MOJ otrok mora ostati v bolnišnici / [uredila Dušica Pleterski Rigler in Petra Zega ; ilustracije Alenka Vuk Trotovšek]. - 2. izd. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, Forum za pravice otrok v bolnišnici, 2018 ([Ljubljana] : Abo Grafika). - 31 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 15.700 izv.

ISBN 978-961-6331-65-4

614.253.83-053.2
159.922.76-056.24

COBISS.SI-ID 296891904

182.

ONKOLOŠKI inštitut Ljubljana
    [Osemdeset]
    80 let Onkološkega inštituta Ljubljana : 1938-2018 / [uredniški odbor Gregor Serša ... [et al.] ; fotografija Miha Fras]. - Ljubljana : Onkološki inštitut, 2018 (Ljubljana : Nebia). - 57 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/o-nas/zgodovina/80-let-onkoloskega-instituta/zbornik/. - Dostopno tudi na: http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9287. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-7029-10-9

614.21(497.4Ljubljana):616-006(082)
616-006(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 297030912

183.

POMURSKI simpozij o kronični rani (9 ; 2018 ; Radenci)
    Dejavniki tveganja za nastanek kroničnih ran : zbornik predavanj / 9. pomurski in 5. mednarodni simpozij o kronični rani, [Radenci, 26. 10. 2018] ; [urednca Marija Kohek]. - Murska Sobota : Splošna bolnišnica : Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, 2018 ([Murska Sobota] : aiP Praprotnik). - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., dva v hrv., en v srb. - 250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov., angl. in/ali hrv. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93568-6-9 (Splošna bolnišnica)

616-001.4-036.1(082)
616-002.46(082)

COBISS.SI-ID 296920832

184.

RAVNIK, Dean
    Funkcionalna anatomija : za študente Aplikativne kineziologije / Dean Ravnik, Andrej Kocjan. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 72 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-7055-24-5

611(075.8)

COBISS.SI-ID 296565760

185.

SEMINAR In memoriam dr. Dušana Reje (26 ; 2018 ; Ljubljana)
    Alkohol in rak / XXVI. seminar In memoriam dr. Dušana Reje ; v organizaciji Zveze slovenskih društev za boj proti raku [in] Onkološkega inštituta Ljubljana [in] Nacionalnega inštituta za javno zdravje ; [uredniški odbor Branislava Belović ... et al.]. - Ljubljana : Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2018 (Ljubljana : Studio N). - 136 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6377-35-5

616-006-02:663.51(082)

COBISS.SI-ID 296631296

186.

SLOVENSKI endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo (6 ; 2018 ; Bled)
    Zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = Book of proceedings and abstracts / 6. slovenski endokrinološki kongres z mednarodno udeležbo = 6th Slovenian Congress of Endocrinology, Bled, 22.-24. november 2018 ; [uredniki Tomaž Kocjan, Katica Bajuk Studen, Aleš Skvarča]. - Ljubljana : Združenje endokrinologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu : Slovensko osteološko društvo, 2018 ([Ljubljana] : Grafos). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. ali angl. - 250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-91692-8-5 (Združenje endokrinologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu)

616.43(082)

COBISS.SI-ID 297267456

187.

SLOVENSKO društvo za medicinsko informatiko
    [Trideset]
    30 let Slovenskega društva za medicinsko informatiko : [publikacija ob 30-letnici Slovenskega društva za medicinsko informatiko] / [avtorji besedil Štefan Adamič ... [et al.] ; uredništvo, vsebinska zasnova Ivan Eržen ... [et al.] ; fotografije Danila Perhavec ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko društvo za medicinsko informatiko, 2018 ([Ljubljana] : Skušek). - 205 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv.

ISBN 978-961-90394-9-6

61:004(497.4)(082)
659.2:004:61(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 95540225

188.

STROJAN, Primož
    Radiomukozitis : neprijetna težava pri obsevanju raka glave in vratu / Primož Strojan. - Ljubljana : Angelini Pharma, 2018. - 15 str. : ilustr. ; 25 cm

615.82/.84

COBISS.SI-ID 3003771

189.

ŠOLA pljučnega raka (3 ; 2018 ; Ljubljana)
    Zbornik / Tretja šola pljučnega raka, Ljubljana, 16. 11. 2018 ; [organizator] Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD [in] Onkološki inštitut Ljubljana ; [uredniki Jasna But Hadžić, Karmen Stanič, Martina Vrankar]. - Ljubljana : Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, 2018 (Kamnik : Top marketing). - 72 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6956-85-7 : brezplačno

616.24-006(082)

COBISS.SI-ID 297129216

190.

ZNANSTVENA konferenca z mednarodno udeležbo Obvladovanje krhkosti danes za jutri 2018 (2 ; 2018 ; Ljubljana)
    Zbornik povzetkov in recenziranih znanstvenih prispevkov = Abstracts and proceedings / 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Obvladovanje krhkosti danes za jutri 2018, Ljubljana, 21. november 2018 = 2nd Scientific Conference with International Participation Managing Frailty Today for Tomorrow 2018, Ljubljana, 21 November 2018 ; urednik, editor Branko Gabrovec. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018 (Kranj : Tisk Žnidarič). - 124 str. : tabele ; 24 cm

Prispevki v slov. ali angl. - Na ov. tudi: Advantage managing frailty. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-7002-67-6 : brezplačno

616-053.9(082)

COBISS.SI-ID 297078528
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 8. 3. 2019