COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSeznam kupljenega gradiva s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2018

Vsebina
D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE

1.

BABUDER, Martina
    Samostojni podjetnik? Zakaj pa ne! / Martina Babuder. - Koper : Eurotida, 2017 ([Grosuplje] : Repovž). - 39 str. : tabele ; 21 cm

600 izv. - O avtorici: str. 37

ISBN 978-961-285-804-9 : 4,99 EUR

658(035)
005.71(035)

COBISS.SI-ID 291112448

2.

BERNARD, Nataša
    Poslovni svet in umetniško ustvarjanje : spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih s pomočjo umetniških intervencij : [znanstvena monografija] / Nataša Bernard. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 114)

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - 120 izv. - Bibliografija: str. 152-159. - Povzetek v slov. pri večini poglavij

ISBN 978-961-7030-20-4 : 29,00 EUR

005.342:7.01

COBISS.SI-ID 93647361

3.

COLARIČ-Jakše, Lea-Marija
    Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala na turističnem prostoru / Lea-Marija Colarič-Jakše ; fotografije Milan Ambrož. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017. - 141 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: [14] str. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-20-2

338.48:005.591.1(075.8)

COBISS.SI-ID 292416000

4.

IRŠIČ, Marko
    Communication wellness : new standards for quality communication in organizations / Marko Iršič. - 1st ed. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2017. - 135 str. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 134. - Bibliografija: str. 130-133

ISBN 978-961-92827-9-3 : 24,90 EUR

005.57

COBISS.SI-ID 290768896

5.

IVANKO, Štefan
    Podlage in metode za raziskovanje in projektiranje organizacije / Štefan Ivanko. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - XII, 421 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Nasl. na hrbtu: Podlage in metode za projektiranje organizacije. - 100 izv. - Spremna beseda recenzentke zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik: str. XI. - Spremna beseda recenzenta prof. dr. Uroša Pinteriča: str. XII. - Bibliografija: str. 349-356. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6974-21-9 : 40 EUR

005.1(075.8)

COBISS.SI-ID 292415744

6.

KIYOSAKI, Robert T.
    Zakaj bogati postajajo še bogatejši : kaj je prava finančna izobrazba? / Robert T. Kiyosaki, Tom Wheelwright ; [prevod Cashflow klub Bogati očka]. - 1. izd. - Majšperk : Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - VI, 274 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Why the rich are getting richer : what is financial education --- really?. - O avtorju : Robert Kiyosaki: str. 265-266. - O Tomu Wheellwrightu [!], PJR: str. 267. - Povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-93249-3-6 : 29,29 EUR

005.336.1
330.526

COBISS.SI-ID 291262976

7.

KLEIN, Naomi
    Ne ni dovolj : kljubovanje Trumpovi politiki šoka in oblikovanje sveta, kakršnega potrebujemo / Naomi Klein ; prevod Polona Mertelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: No is not enough

ISBN 978-961-01-5051-0

330.1
323(73)
929Trump D.

COBISS.SI-ID 293726976

8.

KOROŠEC, Valerija
    Ujetost v času : kolumne v Mladini 2009-2010 : #za UTD.si / Valerija Korošec. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2017

ISBN 978-961-283-999-4

331.2:304(046)

COBISS.SI-ID 291467520

9.

MENCINGER, Jože, 1941-
    Udba in bela tehnika : zgodbe o pohlevnosti in oholosti oblasti / Jože Mencinger. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 365 str. ; 25 cm

1.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-294-1 : 34,99 EUR

338.2(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 293434368

10.

MOROJNA, Špelca
    Snemite mavec s svoje duše / Špelca Morojna. - 1. izd. - Maribor : Poslovna boginja, 2017 (Žirovnica : Medium). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 198-[202]

ISBN 978-961-285-813-1 : 22,99 EUR

005.336.1

COBISS.SI-ID 291269632

11.

MOROJNA, Špelca
    [Štirideset]
    40 dni za obilje : dvignite finančno vibracijo in postavite svojo vrednost! : vodnik za vse, ki želite ustvarjati odlične prihodke z delom svojega srca! / Špelca Morojna ; [fotografija Martina Zaletel]. - 1. ponatis. - Maribor : Poslovna boginja, 2015 (Žirovnica : Medium). - 133 str. : ilustr. ; 18 cm

Besedilo v slov., predgovor tudi v angl. - 1.500 izv. - Predgovor / David Neagle: str. 5. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-281-503-5 : 19,99 EUR

005.336.1(035)
159.923.3(035)
159.922(035)

COBISS.SI-ID 20886069

12.

OVSENIK, Jože
    Nova doktrina organizacije. Del 2, Preusmeritev pozornosti / Jožef Ovsenik, Marija Ovsenik. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017. - 172 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: 160-166. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-23-3

005.7(075.8)

COBISS.SI-ID 292505856

13.

REED, Lawrence W.
    Veliki miti o veliki depresiji / Lawrence W. Reed ; prevedel Niki Neubauer ; spremna beseda Bernard Brščič ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 95 str. ; 21 cm

Prevod dela: Great myths of the Great depression. - Tiskano po naročilu. - Velika depresija, izziv ekonomski teoriji / Bernard Brščič: str. 79-89. - O avtorju: str. 91-93

ISBN 978-961-7014-04-4 : 14 EUR

33:321.01
338(73)(091)

COBISS.SI-ID 292702976

14.

SAMARY, Catherine
    Komunizem v gibanju : zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja / Catherine Samary ; [prevod Maja Breznik in Rastko Močnik ; spremna beseda Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 242 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Le communisme en mouvement. - Jugoslovansko samoupravljanje in prihodnost socializma / Marko Kržan: str. 213-242. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-084-2 : 19 EUR (broš.)

331.107.8(497.1)
321.74(497.1)

COBISS.SI-ID 292493824

15.

SEDLÁČEK, Tomáš, 1977-
    Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču / Tomáš Sedláček, Oliver Tanzer ; [prevod Alfred Leskovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 24 cm

Prevod dela: Lilith und die Dämonen des Kapitals. - 1.000 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 256-264

ISBN 978-961-04-0451-4 : 29,90 EUR

330.1

COBISS.SI-ID 292485376

16.

SINEK, Simon
    Začni z zakaj : kako nas véliki voditelji navdihujejo k delovanju / Simon Sinek ; [prevod Tina Podržaj]. - Ljubljana : Smart Com, 2017 (tiskano v EU). - 275 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Start with why : how great leaders inspire everyone to take action. - 1.000 izv. - Predgovor : zakaj slovenski prevod knjige? / Filip Remškar: str. 8-9. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 268-275

ISBN 978-961-90032-1-3 : 27,50 EUR

005.336.1(035)

COBISS.SI-ID 292548608

17.

STANDING, Guy
    Prekariat : nevarni novi razred / Guy Standing ; [prevod Amanda Saksida]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 319 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 184)

Prevod dela: The precariat. - Kazalo. - Bibliografija: str. 297-319

ISBN 978-961-260-106-5

331.102.12

COBISS.SI-ID 293361920

18.

ŠTEFANEC, Maja
    Mame in biznis z roko v roki : najdi harmonijo in reci: Adijo, slaba vest! / [Maja Štefanec]. - 1. izd. - Maribor : Mame in biznis, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - 98 str. : fotogr. ; 20 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-285-791-2 : 24,99 EUR

331.108.4-055.52-055.2

COBISS.SI-ID 290937344

19.

VERDEL, Iza
    Slovenske prave ideje : 50 zgodb o uspehu = Slovenian genuine ideas : 50 success stories / Iza Verdel, Srečko Pirtovšek ; [prevod v angleški jezik Aleksandra Cross, Darija M. Steklasa]. - Maribor : Slotur, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - 210 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Uvodni nagovor ministra = Introductory address by the minister / Zdravko Počivalšek: str. 3. - Slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-961-285-891-9 : 24 EUR

334.722:005.342(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 93108993

20.

VEZOVIŠEK, Ana
    Anini finančni recepti : za vašo dobro finančno kondicijo : in za življenje brez finančnih skrbi : [44 receptov in 33 resničnih zgodb z rešitvami] / Ana Vezovišek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2018. - 216 str. : ilustr. ; 20 cm

Podatki o izd. v CIP-u. - O avtorici: str. 208-210. - 500 izv. - Tretji dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-93851-4-2 (trda vezava) : 24,90 EUR

336-05(035)

COBISS.SI-ID 293054720

21.

    ZPS test : strokoven, nepristranski, brez oglasov : [revija Zveze potrošnikov Slovenije]. - Letn. 25, št. 7/8 (2015)- . - Ljubljana : Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 2015- . - 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Arhiv: 2015-) (Dostop z geslom). - Mesečnik. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Je nadaljevanje: VIP (Ljubljana) = ISSN 1318-1084

ISSN 2386-0782 = ZPS test

339.379.8(497.4)
330.567.2

COBISS.SI-ID 1108465758D ETN D ETNOLOGIJA

22.

ILICH, Iztok
    Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila / Iztok Ilich ; [fotografije Iztok Ilich, Slavka Ilich]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 319 str. : ilustr. ; 30 cm

3.200 izv. - Na spojnem listu spredaj zemljevid z označbo obravnavanih področij. - Predgovor / Nena Židov: str. 7-8. - O avtorju: str. [320]. - Kazalo. - Bibliografija: str. 317-319

ISBN 978-961-282-296-5 : 39,90 EUR

39(497.4)

COBISS.SI-ID 293645056

23.

    KAJ so nam zapustili na Krasu : ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade / [urejanje gradiva Miranda Novak ; zbrali člani KD Kraški šopek Sežana ; spremna beseda Mirko Ramovš]. - 1. izd. - Koper : Libris, 2016 (Divača : Mljač). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 109-110

ISBN 978-961-6618-48-9 : 18 EUR

39(497.472)

COBISS.SI-ID 287460352

24.

KNIFIC, Bojan
    Klobčič in nit, stari modni hit : tržiški nogavičarji, tkalci in modrotiskarji / [besedilo Bojan Knific ; ilustracije Lili Saje Wang ; prevod [povzetka] Marko Petrovič ; fotografije fototeka Tržiškega muzeja ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O vsestranski tradiciji tkanja, pletenja in barvarstva v Tržiču in okolici / Jana Babšek: str. 4-5. - Bibliografija: str. 81-85. - Summary: Yarn and thread, an old fashion hit

ISBN 978-961-92838-7-5 : 10,00 EUR

39:334.712(497.4Tržič)(083.822)
677(497.4Tržič)(091)(083.822)
667(487.4Tržič)(091)(083.822)

COBISS.SI-ID 293385216

25.

MIKLAVČIČ, Milena
    Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - 1. ponatis. - Žiri : Jutri, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 342 str. ; 22 cm

300 izv. - Beseda, dve o pisateljici: str. [345-346]

ISBN 978-961-281-251-5 : 30 EUR (broš.)

392.6(497.4Žiri)(091)
613.88(497.4Žiri)(091)

COBISS.SI-ID 270557696

26.

MIKLAVČIČ, Milena
    Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje / Milena Miklavčič. - Žiri : Jutri 2052, 2017 (Brežice : Primus). - 461 str. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92872-5-5 : 30 EUR

392.6(497.4)(091)
394(497.4)(091)
613.88(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 292193536D FIL D FILOZOFIJA

27.

CANGUILHEM, Georges, 1904-1995
    Epistemologija in zgodovina znanosti : izbrani spisi / Georges Canguilhem ; [prevod Eva D. Bahovec, Tomaž Erzar, Vojislav Likar ; uredil Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 168 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevodi del: L'histoire des sciences dans l'oeuvre épistémologique de Gaston Bachelard ; Dialectique et philosophie du non chez Gaston Bachelard ; L'objet de l'histoire des sciences ; Qu'est-ce qu'une idéologie scientifique? ; Rôle de l'épistémologie dans l'historiographie scientifique contemporaine ; Le concept et la vie ; Sur l'histoire des sciences de la vie depuis Charles Darwin. - Bibliografija: str. 167-168

ISBN 978-961-6798-73-0 : 20,00 EUR

165Canguilhem G.

COBISS.SI-ID 292975616

28.

DELEUZE, Gilles
    Anti-Ojdip : kapitalizem in shizofrenija / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; [prevedla Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Eva D. Bahovec ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2017 (Nonparel : Ljubljana). - 491 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: L'anti-Oedipe. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-260-109-6

130.2
1Deleuze G.
1Guattari F.
330.342.14:159.964.26

COBISS.SI-ID 292382464

29.

DOLAR, Mladen
    Bit in njen dvojnik / Mladen Dolar. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 244 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-77-8 : 25,00 EUR

111.1

COBISS.SI-ID 292900352

30.

EAGLETON, Terry
    Upanje brez optimizma / Terry Eagleton ; prevedel Aljoša Kravanja. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 207 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Hope without optimism. - 600 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-284-364-9 : 10 EUR

141.21

COBISS.SI-ID 293552384

31.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
    Predavanja o estetiki III : tretji del, Sistem posameznih umetnosti. Razdelek 2, Kiparstvo / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 149 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 55, 7-8)

Izbor iz: Vorlesungen über die Ästhetik. - Nasl. na ov. in hrbtu: Predavanja o estetiki. - 500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-76-1 : 15,00 EUR

730:111.852
1Hegel G.W.F.

COBISS.SI-ID 292705024

32.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
    Znanost logike III. Zv. 2, Subjektivna logika ali Nauk o pojmu / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel Zdrako [!] Kobe]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 285 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Wissenschaft der Logik. Bd. 2, Die subjektive Logik oder Die Lehre vom Begriff. - 400 izv. - Bibliografija: str. 277-285

ISBN 978-961-6376-78-5 : 25 EUR

16Hegel G.W.F.

COBISS.SI-ID 292929792

33.

KIERKEGAARD, Søren
    Johannes Climacus ali De omnibus dubitandum est / Søren Kierkegaard ; [prevod Primož Repar ; spremna beseda Uroš Milić]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017 (Prešov : Vydatelʼstvo Michala Vaška). - 118 str. ; 16 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 82)

Izv. stv. nasl.: Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est. - 300 izv. - Instar omnium Janeza Klimaka / Uroš Milić: str. 99-110. - O avtorju in knjigi / P. R.: str. 111-116. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliografija Kierkegaardovih del v slovenščini: str. 117-118

ISBN 978-961-6894-93-7 : 19 EUR

1Kierkegaard S.
821.113.4-312.1
821.113.4.09Kierkegaard S.

COBISS.SI-ID 292792320

34.

    MODROST Indijancev / [urednik Stjepan Palajsa ; prevod Martina Vidmar]. - Ljubljana : Nova Akropola, 2017 (Praga : Tiskárna a vydavatelství 999). - 61 str. : črnobele fotogr. ; 21 cm

Predgovor / Damir Krivdić: str. 7-8

ISBN 978-961-93371-4-1

17.023.3(=8)
821.8-84

COBISS.SI-ID 290409984

35.

PUETT, Michael J.
    Pot : nov način razmišljanja o vsem / Michael Puett, Christine Gross-Loh ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 229 str. ; 20 cm

Prevod dela: The path. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 229. - Bibliografija in nadaljnje branje: str. 215-219

ISBN 978-961-00-3631-9 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-3632-6 (broš.) : 10,90 EUR

17.023.3
1(510)"-05/-02"

COBISS.SI-ID 292688384

36.

VARELA, Francisco J., 1946-2001
    Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo / Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch ; [prevedla Kristijan Armeni in Sebastjan Vörös ; spremna beseda Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 466 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: The embodied mind : cognitive science and human experience. - 400 izv. - Predgovor k prenovljeni izdaji / Jon Kabat-Zinn: str. 7-12. - Plodovita krožnost : o Varelovi filozofiji breztalnosti / Sebastjan Vörös: str. 425-466. - Bibliografija: str. 385-406. - Kazalo

ISBN 978-961-260-111-9 : 40,00 EUR

165.194:001

COBISS.SI-ID 293381632D FILM

37.

    AFERIM! [Videoposnetek] = Bravo! / imaginea Marius Panduru ; scenariul Radu Jude, Florin Lǎzǎrescu ; regia Radu Jude. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 108 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4374460/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Hi Film itd. - Igrajo: Teodor Corban, Cuzin Toma, Mihai Comǎnoiu, Alberto Dinache, Alexandru Dabija, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Gabriel Spahiu, Adina Cristescu, Serban Pavlu, Paul Fister itd. - Za odrasle. - Berlin, 2015 (Srebrni medved za režijo)

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1114181726

38.

    AMERICAN made [Videoposnetek] : based on a true story = po resnični zgodbi / directed by Doug Liman ; written by Gary Spinelli ; director of photography César Charlone ; music by Christophe Beck. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (110 min, 11 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3532216/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Barry Seal : tihotapec : po resnični laži. - Podnapisi v slov., angl., hrv. itd. - Produkcija: Quadrant Pictures itd. - Igrajo: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Olsen, Jesse Plemons, Caleb Landry Jones, Jayma Mays, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Jed Rees itd. - Za odrasle. - DVDUP0436. - 470261 / L / UPD2 (na DVD-ju)

791.227(73)(086.82):929Seal B.

COBISS.SI-ID 293699840

39.

    ANNABELLE. Creation [Videoposnetek] = [Annabelle. Stvarjenje] / directed by David F. Sandberg ; written by Gary Dauberman ; director of photography Maxime Alexandre ; music by Benjamin Wallfisch ; prevod Gregor Lavrin. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 106 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1 in 5.5) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5140878/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Produkcija: Atomic Monster/Safran Company itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu Wilson, Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Grace Fulton, Philippa Coulthard, Samara Lee, Lou Lou Safran itd. - Za odrasle. - DVDWB0851

791.221.9(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114004318

40.

    ANNIE [Videoposnetek] / directed by Will Gluck ; screenplay by Will Gluck and Aline Brosh McKenna ; music by Charles Strouse. - London : Sony Pictures Home Entertainment, 2015. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v angl. - Posneto 2014. - Igrajo: Jamie Foxx, Quvenzhané Wallis, Cameron Diaz itd. - CDRC 4143

791.221.1(086.82)

COBISS.SI-ID 16685366

41.

    ATOMIC blonde [Videoposnetek] = Atomska blondinka / music composed by Tyler Bates ; director of photography Jonathan Sela ; based on the Oni press graphic novel series The coldest city written by Anthony Johnston and illustrated by Sam Hart ; screenplay by Kurt Johnstad ; directed by David Leitch. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2406566/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: 87/Eleven itd. - Igrajo: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella, Roland Møller, Jóhannes Haukur Jóhannesson, James Faulkner, Barbara Sukowa, Toby Jones, Bill Skarsgård itd. - Za odrasle. - Q1489

791.221.7(086.82)

COBISS.SI-ID 1114178398

42.

    BABY driver [Videoposnetek] = Voznik / written and directed by Edgar Wright ; music by Steven Price ; director of photography Bill Pope ; prevedla Lorena Dobrila ; prevedla Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (108 min, 2 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3890160/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., arab., bolg., češ., grš., heb., hrv., island., madž., polj., port., romun., slovaš., slov., srb. in tur. Sinhronizacija v angl., češ., madž. in polj. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Working Title, Big Talk Production itd. - Igrajo: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Jon Hamm, Jamie Foxx, Elza Gonzalez, Flea, Sky Ferreira, Lanny Joon itd. - Za odrasle. - DVDS057. - LC5-F4277-DVD (na DVD-ju)

791.221.7(086.82)
791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 13885214

43.

    BATTLE of the sexes [Videoposnetek] = Bitka spolov / directed by Valerie Faris & Jonathan Dayton ; written by Simon Beaufoy ; director of photography Linus Sandgren ; music by Nicholas Britell ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (119 min, 40 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4622512/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Nasl. na embalaži: Bitka med spoloma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Posneto 2017. - Produkcija: Cloud Eight Films itd. - Igrajo: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Bill Pullman, Alan Cumming, Elisabeth Shue, Austin Stowell, Natalie Morales itd. - Za odrasle. - DVF69791. - L1 69791 DVD SV (na DVD-ju)

791.227(73+410)(086.82):929

COBISS.SI-ID 293721856

44.

    BEACH rats [Videoposnetek] / written & directed by Eliza Hittman ; cinematographer Hélène Louvart ; composer Nicholas Leone. - [London] : Momentum Pictures, 2018. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 2017. - Podnaslovi v angl. - Igrajo: Harris Dickinson, Madeline Weinstein, Kate Hodge itd. - EC1082

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 16685110

45.

    BERLIN syndrome [Videoposnetek] = Berlinski sindrom / directed by Cate Shortland ; screenplay by Shaun Grant ; based on the novel Berlin syndrome by Melanie Joosten ; director of photography Germain McMicking ; music composed by Bryony Marks ; prevedla Petra Jenko. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3335606/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. in nem. - Posneto 2017. - Produkcija: Aquarius Films itd. - Igrajo: Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich, Emma Bading, Elmira Bahrami, Christoph Franken, Lucie Aron, Nassim Avat, Malin Steffen, Thuso Lekwape itd. - Za odrasle

791.221.5(94)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114243422

46.

    BLADE runner 2049 [Videoposnetek] / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Hampton Fancher and Michael Green ; story by Hampton Fancher ; based on characters from the novel "Do androids dream of electric sheep?" by Philip K. Dick ; director of photography Roger A. Deakins ; music by Benjamin Wallfisch and Hans Zimmer. - London : Sony Pictures Home Entertainment, 2018. - 1 BD (ca 163 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., rus., špa. Sinhronizirano v angl., rus., špa. - Posneto 2017. - Igrajo: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Sean Young, Edward James Olmos, Dave Bautista, Jared Leto itd. - SBR 4933UV. - Oskar, 2018 (fotografija, posebni učinki)

791.221.8:82-312.9(086.82BD)

COBISS.SI-ID 16684598

47.

    BLADE runner 2049 [Videoposnetek] = [Iztrebljevalec 2049] / directed by Denis Villeneuve ; screenplay by Hampton Fancher and Michael Green ; story by Hampton Fancher ; based on characters from the novel "Do androids dream of electric sheep?" by Philip K. Dick ; director of photography Roger A. Deakins ; music by Benjamin Wallfisch and Hans Zimmer ; prevod podnapisov Lorena Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (156 min, 46 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Vzpor. stv. nasl. z embalaže. - Podnapisi v: angl., bolg,, češ., hrv., madž., romun., slovaš., slov. in srb. Sinhronizacija v angl., češ. in madž. Dialogi (v originalu) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Alcon Entertainment itd. - Igrajo: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Sean Young, Edward James Olmos, Dave Bautista, Jared Leto itd. - Za odrasle. - DVDS058. - LC7-H4933-DVD (na DVD-ju). - Oskar, 2018 (fotografija, posebni učinki)

791.221.8:82-312.9(086.82)

COBISS.SI-ID 1114341726

48.

    The BLEEDER [Videoposnetek] : based on a true story = Chuck : zgodba o pravem Rockyju : po resnični zgodbi / directed by Philippe Falardeau ; written by Jeff Feuerzeig ... [et al.] ; based on the life story of Chuck Wepner ; director of photography Nicolas Bolduc ; music by Corey Allen Jackson. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1610525/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Posneto 2016. - Produkcija: Mandalay Sports Media itd. - Igrajo: Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Ron Perlman, Naomi Watts, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall, Morgan Spector, Jason Jones, William Hill, Wass Stevens itd. - Za odrasle. - Q1491

791.222(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114184542

49.

    BULLY [Videoposnetek] / directed by Larry Clark ; screenplay by Zachary Long & Roger Pullis ; based on the book by Jim Schultze Bully, a true story of high school revenge ; director of photography Steve Gainer. - [S. l.] : Channel 4, 2008. - 1 video DVD (ca 107 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovi v angl. - Posneto 2001. - Igrajo: Brad Renfro, Rachel Miner, Bijou Phillips, Nick Stahl itd. - F4DVD90046

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 16683830

50.

    CUTTER'S way [Videoposnetek] / music by Jack Nitzsche ; director of photography Jordan Cronenweth ; based on the novel "Cutter and Bone" by Newton Thornburg ; screenplay by Jeffrey Alan Fiskin ; directed by Ivan Passer. - [S. l.] : MGM Home Entertainment, 2005. - 1 video DVD (ca 105 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v nem., franc., ita., špan. Podnaslovi v angl., nem., franc., ita., špan. - Posneto 1981. - Igrajo: Jeff Bridges, John Heard, Lisa Eichhorn itd. - 10005385 MZ1

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 16685878

51.

    The DEVILS [Videoposnetek] / screenplay [and] directed by Ken Russell ; based on the play "The devils" by John Whiting and the book "The devils of Loudun" by Aldous Huxley ; music composed by Peter Maxwell Davies. - [London] : BFI Video, 2012. - 2 video DVD-ja (ca 107 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 1971. - Igrajo: Vanesa Redgrave, Oliver Reed, Dudley Sutton itd. - Vsebina: DVD 1: film ; DVD 2: dodatek. - BFIVD940

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 16684854

52.

    DUNKIRK [Videoposnetek] / written and directed by Christopher Nolan ; director of photography Hoyte van Hoytema ; music by Hans Zimmer ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (102 min, 16 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5013056/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., arab., bolg., angl., heb., hrv., madž., polj., romun. in tur., sinhronizacija v madž., polj. in tur. - Produkcija: Syncopy itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D'Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance,Tom Hardy itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - DVDWB0850. - Oskar, 2018 (montaža, zvok, montaža zvoka)

791.222(410+492+44+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114111582

53.

FIFTY-two
    52 pick-up [Videoposnetek] / music composed and performed by Gary Chang ; photography by Jost Vacano ; based on the novel by Elmore Leonard ; screenplay by Elmore Leonard and John Steppling ; directed by John Frankenheimer. - [S. l.] : MGM Home Entertainment, 2004. - 1 video DVD (ca 106 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 1981. - Sinhronizirano v nem., franc., ita., špan. Podnaslovi v angl., nem., franc., ita., špan. - Igrajo: Roy Scheider, Ann-Margret, Vanity itd. - 10001197 MZ1

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 16686902

54.

    FRANCES Ha [Videoposnetek] / directed by Noah Baumbach ; written by Noah Baumbach & Greta Gerwig ; director of photography Sam Levy. - [S. l.] : Metrodome, 2014. - 1 video DVD (ca 82 min) : č-b, zvok ; 12 cm

Podnapisi v angl. - Posneto 2012. - Igrajo: Greta Gerwig, Mickey Sumner itd. - MTD5860

791.221.1(086.82)

COBISS.SI-ID 16685622

55.

    GEOSTORM [Videoposnetek] = Geovihar / directed by Dean Devlin ; written by Dean Devlin & Paul Guyot ; director of photography Roberto Schaefer ; music by Lorne Balfe ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (104 min, 39 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1981128/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Posneto 2017. - Produkcija: Electric Entertainment itd. - Dvoslojni format. - Igrajo: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Eugenio Derbez, Amr Waked, Adepero Oduye, Ed Harris, Andy Garcia itd. - Za odrasle. - DVDWB0854. - 7000080932 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34824 L 12 (na DVD-ju)

791.221.7(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 293730560

56.

    GET out [Videoposnetek] / music by Michael Abels ; director of photography Toby Oliver ; written and directed by Jordan Peele. - Universal Studios, 2017. - 1 BD (ca 104 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sinhronizirano v nem., franc., ita., špan. Podnaslovi v angl., nem., franc., ita., špan. - Igrajo: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford itd. - 831 152 0

791.221.9(086.82BD)

COBISS.SI-ID 16687414

57.

    GOODBYE Christopher Robin [Videoposnetek] / directed by Simon Curtis ; written by Frank Cottrell-Boyce, Simon Vaughan. - [S. l.] : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2018. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnaslovi v angl. - Posneto 2017. - Igrajo: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly Macdonald, Will Tilston itd. - F1-SGB 8330201000

791.227(086.82)

COBISS.SI-ID 16686646

58.

    GRAVE [Videoposnetek] = Surovo / un film de Julia Ducournau ; image Ruben Impens ; musique originale Jim Williams ; prevedla Maja Pavlin. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4954522/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: RTBF itd. - Igrajo: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux itd. - Za odrasle. - Cannes, 2016 (FIPRESCI Prize Julia Ducournau)

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 1114239838

59.

    The HITMAN'S bodyguard [Videoposnetek] = Krij mi hrbet / music by Atli Örvarsson ; director of photography Jules O'Loughlin ; written by Tom O'Connor ; directed by Patrick Hughes. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 113 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1959563/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. Dialogi v angl., delno tudi v rus. - Produkcija: Millennium Media itd. - Igrajo: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Joaquim de Almeida, Barry Atsma, Tine Joustra, Kirsty Mitchell, Sam Hazeldine, Michael Gor, Richard E. Grant itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Q1493

791.221.7(086.82)

COBISS.SI-ID 1114184030

60.

    ICH und Kaminski [Videoposnetek] = Jaz in Kaminski / nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Kehlmann ; Drehbuch Thomas Wendrich, co-autor Wolfgang Becker ; Bildgestaltung Jürgen Jürges ; Musik Lorenz Dangel ; Regie Wolfgang Becker ; prevedla Nataša Hrovat Jerlah. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 124 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1369667/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: X Filme Creative Pool itd. - Igrajo: Daniel Brühl, Jesper Christensen, Amira Casar, Denis Lavant, Jördis Triebel, Geraldine Chaplin, Jan Decleir itd. - Za odrasle

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1114178142

61.

    IT [Videoposnetek] = Tisto / directed by Andy Muschietti ; screenplay by Chase Palmer & Cary Fukunaga and Gary Dauberman ; based on the novel by Stephen King ; music by Benjamin Wallfisch ; director of photography Chung-Hoon Chung ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (129 min, 11 sec) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1396484/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v: angl., bolg., est., hrv., latv., litv., polj., rus., slov., tur. in ukr. Sinhronizacija v angl., polj., rus. in tur. Dialogi (v orig.) v angl. - Posneto 2017. - Produkcija: Vertigo Entertainment, Lin Pictures itd. - Dvoslojni format. - Igrajo: Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Jackson Robert Scott, Stephen Bogaert, Bill Skarsgård itd. - Za odrasle. - DVDWB0852. - 7000080196 / SP-12-DIM1 / DVD9 / Z26/Z29 / Y34817 L 12 (na DVD-ju)

791.221.9(086.82)
791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 13885470

62.

    KIDS [Videoposnetek] / music composed by Lou Barlow and John Davis ; director of photography Eric Edwards ; written by Harmony Korine ; directed by Larry Clark. - [London] : Momentum Pictures, 2001. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 1995. - Igrajo: Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Chloë Sevigny itd. - MP038D

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 16684086

63.

    KINGSMAN. The golden circle [Videoposnetek] = Kingsman. Zlati krog / directed by Matthew Vaughn ; written by Jane Goldman & Matthew Vaughn ; based on the comic book The secret service by Mark Millar and Dave Gibbons ; director of photography George Richmond ; music composed by Henry Jackman & Matthew Margeson ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (135 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4649466/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl. itd. - Posneto 2017. - Produkcija: Cloudy itd. - Igrajo: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Edward Holcroft, Hanna Alström, Emily Watson, Sophie Cookson, Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges itd. - Za odrasle. - DVF69789. - L1-69789-DVD-SV (na DVD-ju)

791.221.2(73+410)(086.82)

COBISS.SI-ID 293725696

64.

    LOGAN [Videoposnetek] = Logan : Wolverine / music by Marco Beltrami ; director of photography John Mathieson ; story by James Mangold ; screenplay by Scott Frank & James Mangold and Michael Green ; directed by James Mangold ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 132 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3315342/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., angl., srb. itd. - Produkcija: Kinberg Genre itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq La Salle, Elise Neal, Elizabeth Rodriguez, Dafne Keen itd. - DVF69787. - L1 69787 DVD SV (na DVD-ju)

791.221.7(086.82)

COBISS.SI-ID 1113519710

65.

    MAGGIE'S plan [Videoposnetek] = Maggie ima načrt / written for the screen and directed by Rebecca Miller ; based on a story by Karen Rinaldi ; director of photography Sam Levy ; music by Michael Rohatyn ; prevedla in priredila Teja Bivic. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (94 min, 45 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3471098/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2015. - Produkcija: Round Films/Rachel Horovitz itd. - Igrajo: Greta Gerwig, Ethan Hawke, Bill Hader, Maya Rudolph, Travis Fimmel, Ida Rohatyn, Wallace Shawn, Julianne Moore itd. - Za odrasle

791.221.4(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114238046

66.

MAJSOVA, Natalija
    Konstruktor, estetika in kozmonavt : vesolje v sodobni ruski kinematografiji (2001-2017) / Natalija Majsova. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 274 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Kiosk / FDV)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 251-260. - Kazalo

ISBN 978-961-235-831-0 : 19 EUR

791.622(47)"2001/2017"

COBISS.SI-ID 292865024

67.

    The MOUNTAIN between us [Videoposnetek] = Gora med nama / directed by Hany Abu-Assad ; screenplay by Chris Weitz and J. Mills Goodloe ; based upon the book by Charles Martin ; director of photography Mandy Walker ; music by Ramin Djawadi ; prevod Nives Košir. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (107 min, 14 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2226597/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb. itd. - Posneto 2017. - Produkcija: Chernin Entertainment in Twentieth Century Fox. - Igrajo: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges itd. - Za odrasle. - DVF 83285. - L2 83285 DVD SV (na DVD-ju)

791.221.4(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 293720320

68.

    NIGHTHAWKS [Videoposnetek] / music by Keith Emerson ; director of photography James A. Contner ; screenplay by David Shaber ; story by David Shaber and Paul Sylbert ; directed by Bruce Malmuth. - [S. l.] : Universal Studios, 2001. - 1 video DVD (ca 95 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 1981. - Podnaslovi v angl., nem. - Igrajo: Sylvester Stallone, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner itd. - 903 607 9

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 16684342

69.

    PARIS can wait [Videoposnetek] = Pariz lahko počaka / written, produced and directed by Eleanor Coppola ; director of photography Crystel Fournier ; music by Laura Karpman ; prevedel Robert Volk. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4429194/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v angl. in franc. - Posneto 2016. - Produkcija: American Zoetrope itd. - Igrajo: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin, Elise Tielrooy, Elodie Navarre, Aurore Clement, Eleanor Lambert itd. - Za odrasle

791.221.2(73+520)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114175582

70.

    The PARTY [Videoposnetek] / written and directed by Sally Potter. - [S. l.] : Picturehouse Entertainment, 2017. - 1 BD (ca 71 min) : č-b, zvok ; 12 cm

Podnaslovi v angl. - Igrajo: Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson itd. - SELPH006B

791.22(086.82BD)

COBISS.SI-ID 16687158

71.

    PERFETTI sconosciuti [Videoposnetek] = Popolni tujci / un film [e] soggetto di Paolo Genovese ; sceneggiatura di Filippo Bologna ... [et al.] ; fotografia Fabrizio Lucci ; musiche originali Maurizio Filardo ; prevod in priredba Luka Pieri. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (92 min, 30 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4901306/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. Dialogi v ital. - Posneto 2016. - Produkcija: Medusa Film itd. - Igrajo: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak itd. - Za odrasle

791.221.4(450)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114089566

72.

    The PROMISE [Videoposnetek] = Obljuba / directed by Terry George ; written by Terry George and Robin Swicord ; director of photography Javier Aguirresarobe ; music composed by Gabriel Yared. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 128 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4776998/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Srb. nasl. na embalaži: Obećanje. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Promise Producciones AIE - Survival Pictures itd. - Posneto 2016. - Igrajo: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Daniel Giménez Cacho, Shohreh Aghdashloo, Marwan Kenzari, Angela Sarafyan, Rade Sherbedgia, Tom Hollander, Numan Acar, James Cromwell, Jean Reno itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Q1488

791.221.4(460+73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114174814

73.

    SHOT caller [Videoposnetek] = Zakon močnejšega / written and directed by Ric Roman Waugh ; director of photography Dana Gonzales ; music by Antonio Pinto. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4633690/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Posneto 2017. - Produkcija: Bold Films itd. - Igrajo: Nikolaj Coster-Waldau, Omari Hardwick, Lake Bell, Jon Bernthal, Emory Cohen, Jeffrey Donovan, Evan Jones, Benjamnin Bratt, Holt McCallany itd. - Za odrasle. - Q1485

791.221.5(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114062942

74.

    The SNOWMAN [Videoposnetek] = Snežak / music by Marco Beltrami ; director of photography Dion Beebe ; based upon the novel by Jo Nesbø ; screenplay by Peter Straughan, Hossein Amini, Søren Sveistrup ; directed by Tomas Alfredson ; prevedla Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (ca 115 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1758810/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v angl., bolg., češ., est., grš., hrv., latv., litov., madž., polj., romun. in rus., sinhronizacija v angl., češ., madž., polj. in rus. - Posneto 2017. - Produkcija: Working Title itd. - Igrajo: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Val Kilmer, J. K. Simmons, Chloë Sevigny, Sofia Helin, Genevieve O'Reilly, Jonas Karlsson, Peter Dalle, David Denick, Jakob Oftebro, James D'Arcy itd. - Za odrasle. - DVDUP0437. - 401290/L/UPD2 (na DVD-ju)

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 1114271838

75.

    SONG to song [Videoposnetek] = Brez pravil / written and directed by Terrence Malick ; director of photography Emmanuel Lubezki. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca 124 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2062700/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Buckeye Pictures itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Michael Fassbender, Ryan Gosling, Rooney Mara, Natalie Portman, Holly Hunter, Val Kilmer, Patti Smith, Lykke Li, Linda Emond, Tom Sturridge itd. - Za odrasle. - Q1483

791.221.4(73)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114063454

76.

SVETEC, Pija
    Reprezentacija žensk v akcijskih filmih : [strokovna monografija] / Pija Svetec. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 123 str. ; 23 cm. - (Zbirka Sekvence ; 002) (Frontier. Teorija)

100 izv. - Bibliografija: str. 120-123 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7030-21-1 : 29,00 EUR

791.221.7:305

COBISS.SI-ID 93718529

77.

    THIEF [Videoposnetek] / music by Tangerine Dream ; director of photography Donald Thorin ; screenstory & screenplay by Michael Mann ; based on the book "The home invaders" by Frank Hohimer ; directed by Michael Mann. - [Shenley] : Arrow Films, 2015. - 1 video DVD (ca 125 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v angl. - Posneto 1981. - Igrajo: James Caan, Tuesday Weld, Robert Prosky itd. - FCD1093

791.221.5(086.82)

COBISS.SI-ID 16686134

78.

    TO live and die in L.A. [Videoposnetek] / music composed and performed by Wang Chung ; director of photography Robby Muller ; based on the novel by Gerald Petievich ; screenplay by William Friedkin & Gerald Petievich ; directed by William Friedkin. - [S. l.] : MGM Home Entertainment, 2004. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok ; 12 cm

Posneto 1985. - Podnapisi v: angl., slov., franc., ita. in špa. Sinhronizacija v angl., nem., franc., špa. in ita. - Igrajo: William L. Petersen, Willem Dafoe, John Pankow itd. - 10001202 MZ1

791.221.7(086.86)

COBISS.SI-ID 16683574

79.

    TOIVON tuolla puolen [Videoposnetek] = Druga stran upanja / käsikirjoitus, ohjaus, tuotanto Aki Kaurismäki ; kuvaus Timo Salminen ; prevedel Luka Kocbek. - Vojnik : Fivia, 2017. - 1 video DVD (96 min, 3 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5222918/?ref_=ttfc_fc_tt - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., dialogi v fin., angl. in arab. - Nasl. na embalaži: The other side of hope. - Produkcija: Sputnik itd. - Igrajo: Sherwan Haji, Sakari Kousmanen, Kaija Pakarinen, Niroz Haji, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon itd. - Za starejšo mladino in odrasle. - Srebrni medved za najboljšo režijo, Berlin 2017

791.221.4(480+430)(086.82)

COBISS.SI-ID 13862174

80.

    TULIP fever [Videoposnetek] = Čas tulipanov / directed by Justin Chadwick ; screenplay by Deborah Moggach and Tom Stoppard ; based upon the novel by Deborah Moggach ; music by Danny Elfman ; director of photography Eigil Bryld. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (100 min, 25 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0491203/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Srb. nasl. na embalaži: Doba lala. - Podnapisi v hrv., slov. in srb. - Produkcija: Ruby Films itd. - Igrajo: Alicia Vikander, Dane DeHaan, Jack O'Connell, Holliday Grainger, Tom Hollander, Matthew Morrison, Kevin McKidd, Douglas Hodge, Joanna Scanlan, Zach Galifianakis, Judi Dench, Cristoph Waltz itd. - Za odrasle. - Q1492

791.221.4(086.82)

COBISS.SI-ID 1114183262

81.

    VALERIAN and the city of a thousand planets [Videoposnetek] = Valerian in mesto tisočerih planetov / directed [and] screenplay by Luc Besson ; based on the comic book series Valerian and Laureline by Pierre Christin and Jean-Claude Mezieres ; original score Alexandre Desplat ; director of photography Thierry Arbogast. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2017. - 1 video DVD (ca131 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2239822/?ref_=nv_sr_5 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Valerian S. A. S. itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Dane Dehaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Kris Wu, Rutger Hauer itd. - Za mladino in odrasle. - Q 1481

791.221..8:82-312.9(086.82)

COBISS.SI-ID 1114064222D GEO D GEOGRAFIJA

82.

    AVANTURA : revija za popotnike, športne ekstremiste in drzne iskalce doživetij. - Št. 1 (zima 2018)- . - Ljubljana : Avantura Mediji, 2018- . - 30 cm

Četrtletnik

ISSN 2591-1279 = Avantura

91
796.5

COBISS.SI-ID 293045504

83.

DULOVIĆ, Vladimir
    Slovenia in your hands : travel guide / [authors Vladimir Dulović, Adele Gray ; photos Miha Gantar ...[et al.] ; maps Dušan Bročić]. - Beograd : Komshe, 2013. - 269 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-86-86245-16-8

913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 53503074

84.

HEESKENS, Jörg
    Bosnia and Herzegovina in your hands : travel guide / [author Jörg Heeskens ; maps Dušan Broćić ; photographs Luka Esenko ... et al.]. - Beograd : Komshe, 2014. - 260 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-868-6245-18-2
ISBN 868-6245-18-8

913(497.6)(036)

COBISS.SI-ID 54706786

85.

    NATIONAL geographic. Slovenija. - 2006, št. 1 (maj)- . - Ljubljana : Rokus, 2006- . - 25 cm

Mesečnik. - Od leta 2009 dalje založnik Rokus Klett. - Licenčna izd.

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)

91

COBISS.SI-ID 225874688

86.

PIVKA, Jurij
    Maribor : top 100 zanimivosti = top 100 attractions = top 100 Sehenswürdigkeiten / Jurij Pivka, Roman Kaučič ; [prevodi v angleški jezik Maja Angelovska Kaiser, prevodi v nemški jezik Prevajalska agencija Julija]. - Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 313 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. slov. besedilo ter angl. in nem. prevod. - 2.200 izv. - Bibliografija: str. 313

ISBN 978-961-93258-8-9 : 39,99 EUR

913(497.4Maribor)(036)
908(497.4Maribor)
77.047(497.4Maribor)

COBISS.SI-ID 292362752

87.

    SLOVENIJA : biser narave = Slowenien : eine Perle der Natur = Slovenia : a gem of nature / [besedila Maruša Križanec, arhivi ustanov in drugi ; uvodno besedilo Marjan Stare ; urednik Branko Križanec ; fotografije Albin Bezjak in drugi ; prevod v angleški jezik Sandra Križanec ; prevod v nemški jezik Maruša Križanec]. - Ljubljana : Pogled, 2018. - 187 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 978-961-93003-1-2 : 49,50 EUR

908(497.4)(084.12)

COBISS.SI-ID 292914688

88.

    SVET & ljudje. - Letn. 1, št. 1 (nov. 1998)- . - Ljubljana : Sinaj, 1998- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.svetinljudje.si/si/aktualna_stevilka.wlgt. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208. - Ima suplement ali prilogo: Pot (Radovljica) = ISSN 2350-4463

ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)

908

COBISS.SI-ID 78853888

89.

TILL, Jože
    Österreich : Reich an Kultur und Natur / [Autor, Fotos] Josef Till ; unter Mitarbeit von Brigitte Till-Spausta ; [Skizzen der Bundesländer und der Hauptstädte Brigitte Till-Spausta, Irena Slavkov, Grega Podrekar unter Verwendung des Österreichischen Unterstufenatlasses]. - Neubearbeitung [der] 4. Aufl. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2017 (Klagenfurt : Hermagoras = Celovec : Mohorjeva družba). - 744 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju: str. 743 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 693-708. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0891-4

913(436)(036)

COBISS.SI-ID 13852702D GLA D GLASBA

90.

    ARSENIZMI : Arsen Dedić o sebi in drugih ter drugi o njemu / zbral in priredil Darko Gulin ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2018 (Žirovnica : Medium). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-7000-12-2 : 22,90 EUR

821.163.42-82
821.163.42.09Dedić A.

COBISS.SI-ID 294120448

91.

BALAŠEVIĆ, Đorđe, 1953-
    Kalendar mog detinjstva. Deo 1 / Đorđe Balašević. - Novi Sad : Balbelo, 2017. - 173 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-81028-02-5

821.163.41-94

COBISS.SI-ID 317403655

92.

BJÖRK
    34 scores for piano, organ, harpsichord and celeste / Björk. - [London] : Wise Publications, cop. 2017. - 1 partitura (207 str.) ; 31 cm

Vsebina: All is full of love : for celeste ; The anchor song : for organ ; Atom dance : for organ ; for piano ; Aurora : for harpsichord ; Bachelorette : for piano ; Black lake : for organ ; Cover me : for organ ; Declare independence : for piano ; Desired constellation : for organ ; The dull flame of desire : for organ ; Gratitude : for celeste ; I've seen it all : for organ ; Immature : for piano ; Isobel : for organ ; Jóga : for organ ; Mother heroic : for celeste ; My juvenile : for harpsichord ; New world : for piano ; Notget : for piano ; for piano (easy version) ; Oceania : for piano ; for piano (easy version) ; for two pianos ; Pagan poetry : for harpsichord ; Pleasure is all mine : for organ ; Pneumonia : for piano or organ ; Stonemilker : for piano ; for piano (easy version) ; Sun in my mouth : for celeste ; Unravel : for organ ; Venus as a boy : for piano ; Vertebrae by vertebrae : for piano ; Where is the line : for organ

ISBN 978-1-78558-551-7
AM1012979

784.6

COBISS.SI-ID 16656950

93.

    CARPE artem [Zvočni posnetek] : zapisi = notes. - Maribor : Društvo za komorno glasbo Amadeus, 2017. - 1 CD (62 min, 54 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.carpeartem.org/?product=carpe-artem-zapisi - predstavitev plošče. - 1.000 izv. - Spremno besedilo v slov. in angl. - "Posneto v dvorani Union Maribor november 2017"--->v spremni knjižici. - Izdano v sodelovanju : Hedone Records, Carpe Artem Records. - Za mladino in odrasle

Vsebina:
Klavirski kvintet v E-duru, Op. 15 = Quintet for piano and strings, Op. 15 / Erich Wolfgang Korngold. Zapisi s prizorišča, za klavir, violino in violončelo = Notes on a scene, for piano, violin and cello / Benjamin Ellin. Ubrane strune, za godalni sekstet = Congruous strings, for string sextet / Jani Golob

DKGA CD 001 Društvo za komorno glasbo Amadeus

785.7(086.76)
785.75(086.76)
785.73(086.76)
785.76:780.61(086.76)

COBISS.SI-ID 23719730

94.

DANILO Kocjančič & Friends
    Nisi prva, nisi zadnja [Zvočni posnetek] / Danilo Kocjančič & Friends ; [glasba Danilo Kocjančič ; besedilo Drago Mislej Mef ; aranžmaji Matjaž Sterže]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2018. - 1 CD (33 min, 35 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([6] str.)

Izdano v sodelovanju z Regionalni RTV center Koper, TV Koper, Radio Koper. - V spremni zgibanki je besedilo pesmi "Nisi prva, nisi zadnja". - Danilo Kocjančič & Friends: Danilo Kocjančič, glavni vokal (1-3, 8), spremljevalni vokal (5, 6), Ladi Mljač, glavni vokal (1, 3-9), Matjaž Sterže, električne in akustične kitare, spremljevalni vokal (1-9), bas (4), programiranje bobnov (3), Valentino Kanzyani, remix (8), Tinkara Kovač, glavni vokal (9), Jadran Ogrin, bas (5), Janez Zakošek, bas (1-3, 6-8), David Morgan, bobni in percussion (1-9). Sodelovali so še: Marino Legovič Hammond (3, 6), Lea Sirk, spremljevalni vokal (3), Matjaž Švagelj, spremljevalni vokal (1). - Vsebina: Nisi prva, nisi zadnja ; Moja Jana ne pada ; Daj, daj, daj ; Bermudski trikotnik ; Alojzija ; Elektrošok ; Moje laži ; Daj, daj, daj ; Nisi prva, nisi zadnja

114984 RTVS ZKP

784.66(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 23668786

95.

    FEEL the music : the psychedelic worlds of Paul Major / edited by Johan Kugelberg and Mark Iosifescu. - 1st ed. - Brooklyn : Anthology Editions, 2017. - 265 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-944860-07-3

784.6(73)

COBISS.SI-ID 16656694

96.

    GIMME danger [Videoposnetek] / written and directed by Jim Jarmusch ; director of photography Tom Krueger. - Vojnik : Fivia, 2018. - 1 video DVD (ca 108 min) : č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1714917/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Dodatek k nasl. v slov. na embalaži: Zgodba o The Stooges. - Podnapisi v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Low Mind Film itd. - Sodelovali so: Jim Osterberg (as Iggy Pop), Ron Asheton, Scott Asheton, James Williamson, Steve Mackay, Mike Watt, Kathy Asheton, Danny Fields itd. - Za odrasle

791.229.2:929Stooges(086.82)
929Stooges:791.229.2(086.82)

COBISS.SI-ID 1114244958

97.

    ISLAND musics / edited by Kevin Dawe. - Oxford ; New York : Berg, 2004. - X, 217 str. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/hol053/2004006546.html. - Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0416/2004006546.html. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Don't rock the boat, sing! : maintaining balance within a Coral Atoll community / Richard M. Moyle ; Spitting into the wind : multi-edged environmentalism in Malagasy song / Ron Emoff ; Island musicians : making a living from music in Crete / Kevin Dawe ; 'Ay díos, Amparame' (O God, protect me) : music in Cuba during the 1990s, the 'Special Period' / Jan Fairley ; Chindo music : creating a Korean cultural paradise / Keith Howard ; 'Chilled Ibiza' : dance tourism and the neo-tribal island community / Andy Bennett ; Mainland Torres Strait islander songwriters and the 'magical islands' of the Torres Strait : songs as identity narratives / Chris Lawe-Davies and Karen Neuenfeldt ; Music in the diasporic imagination and the performance of cultural (dis)placement in Trinidad / Tina K. Ramnarine ; Between mainland and sea : the Taarab music of Zanzibar / Werner Graebner ; British Islands : an obsession of British composers / Fiona Richards

ISBN 1-85973-797-8 (cloth)
ISBN 978-1-85973-797-2 (cloth)
ISBN 1-85973-703-X
ISBN 978-1-85973-703-3

78:39

COBISS.SI-ID 36998498

98.

JANSCH, Bert
    Bert transcribed : the Bert Jansch songbook / [edited by Naomi Cook]. - London : Wise Publications, cop. 2017. - 1 partitura (143 str.) ; 31 cm

Vsebina: Alice's wonderland ; Alman ; Angie ; Bird song ; Birthday blues ; Blackwaterside ; Blues run the game ; Bright new year ; Chambertin ; Crimson moon ; Curragh of Kildare ; The first time ever I saw your face ; Fresh as a sweet Sunday morning ; In the bleak midwinter ; Is it real? ; Joint control ; Moonshine ; Needle of death ; Orlando ; Peregrinations ; Reynardine ; Running from home ; Soho ; Strolling down the highway

ISBN 978-1-78558-555-5
AM1012990

784.6

COBISS.SI-ID 16657206

99.

JARC Gregorin Trio
    There & back again [Zvočni posnetek] = Tja in spet nazaj / Jarc Gregorin Trio ; [produced by Jaka Jarc]. - Ljubljana : Hymnos, 2017. - 1 CD (47 min, 32 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=nWwN9NYTbec - predstavitev albuma. - "Leti" composed and written by Matjaž Jarc, other songs composed and written by Jaka Jarc. - Jarc Gregorin Trio: Jaka Jarc, glas, kitare, mandoline, Matjaž Jarc, bas kitara, Blaž Gregorin, bobni. - Gostje: Maša Golob, violine, Christopher Elphic, kitara, Melisa Spruk, Nina Škrjanc, Simona Plešic, stranski vokali. - Vsebina: Storm gathering ; Time to fly ; Never be the same ; Change ; Wandering Jon ; No place like home ; Going home again ; Leti ; Lep prelesten dan ; Time flies ; Mati koklja ; Nič ne bo, kot je bilo. - Za mladino in odrasle

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1113887326

100.

KNEZ, Darko, 1966-
    Instrumentalna dediščina : glasbila in glasbeni avtomati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije = Instrumental heritage : musical instruments and music machines from the collection of the National Museum of Slovenia / Darko Knez ; [prevod Tanja Kuret]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 337 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri : gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources : topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 14)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 326-334. - Kazalo

ISBN 978-961-6981-19-4 : 35 EUR

069.5(497.4Ljubljana):780.6

COBISS.SI-ID 291958528

101.

MAUKO, Tina
    Slovenian impro [Zvočni posnetek] / [Tina] Mauko, [piano], [Jure] Tori, [accordion], [Marko] Zupan, [flute]. - Maribor : Klopotec, 2017. - 1 CD (70 min, 30 sek) : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.sigic.si/prebujanje.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_slovenian-impro/. - "Live concert recorded in KGB Maribor in November 2016 by Dejan Berden." --> na notranji str. ov.

IZK CD 064 Klopotec

785(086.76)

COBISS.SI-ID 23209736

102.

MOZETIČ, Marko
    Space travelers [Zvočni posnetek] / all compositions by Mozo Pelican. - [Ljubljana : samozal.] M. Mozetič, 2017. - 1 CD (42 min, 37 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.mozopelican.com/ - predstavitev albuma. - "Recorded at Studio Nasha, Ljubljana, Anno 2017 --> v zloženki. - Izvajalci: Andrej Ofak, Eva Hren, Samo Novak, Vojko Vešligaj, Janoš Jurinčič, Jerko Novak in Žarko Ignjatović, Mladen Bucić, Katja Porovne Silič, Uroš Usenik, Uroš Barič, Mario Kurtjak, Vita Blagovič in Kim Klančar, Uroš Rakovec, Andraž Mazi, Miha Meglič, Mia Koper in Nace Apšner, Mozo. - Vsebina: Joshua tree ; Amsterdam ; Lisbona ; Istanbul ; Sesljan - Sistiana ; Mostar ; Rio de Janeiro ; Paris ; Cadaques ; New York ; Google me ; Space traveler ; Egipt ; Motorcycle blues ; Youtube me ; Flying carpet ; Thermometer 39,4 ; Lullabay for Sara. - Za mladino in odrasle

MMO CD 001 Marko Mozetič

780.8:780.614.131(086.76)

COBISS.SI-ID 13892126

103.

    MUZIKA : vse od Golice naprej. - [Št.] 1 (dec. 2016)- . - Zreče : Vis Vires, 2016- . - 28 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Golica = ISSN 2536-1864

ISSN 2536-1872 = Muzika (Zreče)

784.69

COBISS.SI-ID 287522560

104.

NAŠA stvar (Glasbena skupina)
    Naša stvar [Zvočni posnetek]. - [Podnart] : Klopotec, 2017. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_nasastvar/ - predstavitev skupine in albuma. - Sorodni elektronski vir: https://val202.rtvslo.si/2017/09/na-sceni-111/ - predstavitev albuma. - Brane Smole (22.5.1955-23.3.1982) / Danijel Kanalec --> na ov. CD-plošče. - "Skladbe 1-9 so bile posnete in miksane v studiu Krajnik, Škofja Loka 2016-2017, skladba 10 je bila posneta v studiu Tivoli 1979, Ljubljana." --> na notranji str. ov. - Avtor skladb in besedil Brane Smole, aranžmaji skladb skupina Naša Stvar. - Skupina Naša stvar so: Ljubo Kozic, vokal, Peter Camarello, bobni, Vido Kristanc, Slavko Meglič, kitare, Jure Krajnik, bas; sodelujejo: Andrej Volčjak, klaviature, Petra Meglič, Mojca Arnol, spremljevalni vokal. - Vsebina: Dolga noč spoznanja ; Agonija ; Človek ozri se ; Vsakdanja zgodba ; Al' me boš kej rada imeva ; Ljubeča vzgoja ; Car denar ; Rokerska himna ; Klovn ; Vsakdanja zgodba

IZK CD 062 Klopotec

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1114203230

105.

NOVA Schola Labacensis
    Okcident sreča Orient [Zvočni posnetek] : od Londona, Pariza, Rima in Benetk do Carigrada, Alepa, Širaza in Kabula = Occident meets Orient : from London, Paris, Rome and Venice to Istanbul, Aleppo, Shiraz and Kabul / Nova Schola Labacensis ; [uvodno besedilo [zgibanke in] glasbeni producent Boris Šinigoj]. - [Ljubljana] : Deminox, 2018 ([Ljubljana] : Silveco). - 1 CD (72 min, 27 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zgibanka ([6] str.)

500 izv. - Na embalaži: Ob 10. letnici delovanja, Celebrating 10 years. - Na CD-ju tudi: Orpheus novus 02. - "Posneto v cerkvi sv. Pavla na Vrhniki pri Ljubljani, septembra 2017". - Nova Schola Labacensis: Tadeja Pance, sopran, indijska tampura, tamburin, činele, Blažka Gaberc, kljunaste flavte, Tomaž Šinigoj, ljubezenska viola, baročna violina, Miha Šinigoj, viola da gamba, baročni violončelo, kontrabas, afganistanska sarinda, Vasja Štukelj, turške pavke, indijska tabla, okvirni boben, arabski riq, perzijski daf, Žiga Kroflič, renesančna kitara, turški saz, Marko Angelski, teorba, mandolina, Boris Šinigoj, umetniško vodstvo, arhilutnja, baročna kitara, arabska lutnja, afganistanski rubab. - Za starejšo mladino in odrasle

Vsebina:
Marche pour la cérémonie des Turcs = Turški marš / Jean-Baptiste Lully
Se que me muero = Vem, da umiram od ljubezni / Jean-Baptiste Lully
Music for a while = Glasba za nekaj časa prežene skrbi / Henry Purcell
Chaconne two in one upon a Ground / Henry Purcell
Beauty, thou scene of love = Lepota, ti podoba Ljubezni / Henry Purcell
Se l'aura spira tutta vezzosa = Ko nežen vetrič pihlja / Girolamo Frescobaldi
Sì dolce è'l tormento = Tako sladko je trpljenje / Claudio Monteverdi
Canario / Giovanni Girolamo Kapsberger
Felici gl'animi = Srečne duše / Giovanni Girolamo Kasperger
Makam rast "Murass'a" / Dimitrie Centemir
Bya ke borem ba Mazar = Pojdiva v Mazar: afganistanska ljubezenska pesem = Afghan love song
Dokhtar-e Boyer Ahmadi = Dekle iz Boyer Ahmada: iranska ljubezenska pesem = Iranian love song
Doulab = Kolo (tj. preludij): arabska instrumentalna skladba = Arabic instrumental
Lamma bada yatathaana = Ko se začne zibati: arabska muwašah = Arabic muwashah
Longa Nihavent / Tanburi Çemil Bey
Billadhi askara (min 'aref el-lama) = Ta, ki me je omamila: arabska muwašah = Arabic muwashah
Nikriz Peşrev / Ali Ufki Bey (Wojcieh Bobowski)
Üsküdara (gider iken) = Ko sem šla v istanbulski okraj Skadar) - Ghazali - Hašorer - Ruse kose: sefardska pesem = Sephardic song

DEMI CD 001 Deminox

784(086.76)

COBISS.SI-ID 294192128

106.

OFAK, Andrej
    The echoes of river Drava [Zvočni posnetek] / Andrej Ofak, [guitar] & Borut Mori, [accordion]. - [Podnart] : Klopotec, 2017. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_ofakmori/ - predstavitev skupine in albuma. - Sorodni elektronski vir: https://radioprvi.rtvslo.si/2018/01/prva-vrsta-16/ - predstavitev albuma. - V spremni knjižici je zapis o nastanku albuma. - "Recorded August 2016 at Saint Pancras Church in Slovenj Gradec, Slovenia" --> v spremni knjižici. - Izvajaca sta tudi avtorja skladb. - Vsebina: The echoes of river Drava ; Blues for Kanai ; Iria ; Spomini kraljice ; Macedonian stories ; Abra ; Mountain ride ; Melodia ; Marko ; Pesem o zlati roži ; Village girl
- - The story / Andrej Ofak & Borut Mori. - [8] str. : ilustr. ; 12 cm

IZK CD 063 Klopotec

785.161(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1114203742

107.

ORLEK (Glasbena skupina)
    Frpruh [Zvočni posnetek] / Orlek. - [Podnart] : Klopotec, 2017. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.orlek.com/sl/ - predstavitev skupine in albuma. - Sorodni elektronski vir: http://www.delo.si/kultura/glasba/deloskop-izpostavlja-orlek-in-matjaz-javsnik-v-frpruhu.html - predstavitev albuma. - Avtor večine besedil in skladatelj Vlado Perodoš (1-6, 10, 11). - Orlek so: Vlado Poredoš, vokal, Jure Tori, harmonika, orgle, klavir, Mitja Tori, bas kitara, Ivo Viderger, el. kitara, Bojan Bergant, ak. in el. klitara, banjo, Kristijan Adamlje, saksofon, vokal, Jan Adamek, trobenta, vokal, Ečo Matko, pozavna, Miha Koritnik, bobni. - Vsebina: Čolnišče ; Deževalo bo ; Dva brata ; Okna ; Predvolilni boj na vas ; Jamski ljudje ; Vdove kolonije ; Drejčnik Andrej govori ; Ona ; Drugačne luknje ; Pomagaj mi ; Noht šiht ; Whiskey Johnny ; Za en dotik

IZK CD 072 Klopotec

784.011.26(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1114092382

108.

POETRIO (glasbena skupina)
    Haiku2Music [Zvočni posnetek] : live / Poetrio ; [glasba in priredbe Mirjana Gvozdenac]. - [Podnart] : Klopotec, 2017. - 1 CD (51 min, 58 sek) : [stereo] ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://haiku2music.poetrio.com/ - predstavitev albuma. - Poetrio: Mirjana Gvozdenac, vokal, klavir, Mary Agnes Servatius, violončelo, vokal, Borut Novakovič, lutnja, vokal, Klara Stanič, klarinet, vokal, Žiga Šercer, tolkala, vokal. - Vsebina: Jutro ; Ciabatte ; Drevo ; List Foglia ; Fiori ; Reka ; 2 Breaths ; Kiša ; Ostrvo ; Kamen ; Veter ; Sad sam ovde

IZK CD058 Klopotec

784.011.26(086.76)
821.163.6-1(086.76)

COBISS.SI-ID 13879838

109.

    ROKERJI pojejo pesnike 13 [Zvočni posnetek] / [glasbeni urednik, ideja in koncept Dušan Hedl]. - Maribor : Javna muzika : Kulturni center, 2017. - 1 CD (46 min, 22 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka

V zgibanki o albumu. - Vsebina: Bezgov tuš / Tomi Lorber in Borut Gombač. Sonce nad oblaki / Samo Budna in Peter Rezman. Šepet / Saša Raven in Željko Perović. Črke čutne abecede / Bojan Sedmak in Borut Gombač. Ali naju vidi luna / Marko Grobler in Feri Lainšček. Ko zvezde žarijo / Ditka in Feri Lainšček. Dogodki in odmevi / Jani Kovačič in Primož Čučnik. Kozorogi / Franc Vezela in Kaja Teržan. Po Kacbeku / Kavaret in Jernej Kusterle. V zraku je glasba / Luka Gluvić in Karmen Vidmar. Koraki / Roman Zupančič in Feri Lainšček. Odzvanjanje / Matej Krajnc in Lidija Brezavšček. 3 / Primož Rajtmajer in Ana Pepelnik. V deželi srečnih ljudi / Dane, Bane & Dule in Miroslav Slana-Miros. Eho / Danijel Bauman in Petra Kolmančič

JM CD 002 Javna muzika Maribor

784.011.26(497.4)(086.76)
821.163.6-1(086.76)

COBISS.SI-ID 13859102

110.

SAJKO, Nikolaj
    Grieg, Savin, Martinů, Pucihar [Zvočni posnetek] / Nikolaj Sajko, violončelo ; Miha Haas, klavir. - Maribor : Nikolaj Sajko, p 2010. - 1 CD (75 min, 34 sek) : stereo, DDD ; 12 cm + 1 knjižica (11 str.)

"Posneto v dvorani Union Maribor v novembru 2010". - Vsebina: Sonata v a-molu za klavir in violončelo, op. 36 / Edvard Grieg. Sonata, op. 22/ Risto Savin. Variacije na Rossinijevo temo za violončelo in klavir / Bohuslav Martinů. Summer sonata za violončelo in klavir, op. 8 / Blaž Pucihar

CD 001 NIS

785.72(086.76)

COBISS.SI-ID 51631714

111.

SERAJNIK, Franz, 1955-
    L'bezen je ponovca zlata [Glasbeni tisk] : zbirka kantavtorskih pesmi = Love's a golden pan : Carinthian Vindish songbook / glasba & besedilo, music & lyrics Franc Serajnik. - Klagenfurt = Celovec : [samozal.] F. Serajnik ; Ljubljana : Javni sklad RS za kulturno dejavnost, 2017. - 42 str. ; 30 cm

Uvod = Prologue / Franc Serajnik: 4-5

ISMN 979-0-000-00202-9 : [samozal.] F. Serajnik

784.4

COBISS.SI-ID 290540288

112.

SIMON, Boštjan, glasbenik
    There be monsters [Zvočni posnetek] / [all compositions by] Boštjan Simon, [tenor and soprano saxophone]. - [Podnart] : Klopotec, [2017]. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.klopotec.si/klopotecglasba/cd_therebemonsters/ - predstavitev skupine in albuma. - Sorodni elektronski vir: https://radiostudent.si/glasba/tolpa-bumov/bo%C5%A1tjan-simon-there-be-monsters - predstavitev albuma. - Letnica izdaje na spletni strani založbe. - "Recorded in Nova Gorica on 22.-23. 10. 2016" --> na notranji str. ov. - Spremljajo: Goran Krmac, tuba, Bojan Krhlanko, bobni, Luigi Vitale (1-3,6, 7), vibrafon, Žiga Murko (4,5), trombon. - Vsebina: Fairyland ; Contadino conte ; Cubic interest ; Sonce ; Pirate tree ; Strange birds ; Valchi uyuni

IZK CD 055 Klopotec

785.161(497.4)(086.76)

COBISS.SI-ID 1114205022D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE

113.

BEBLER, Anton, 1937-
    Izzivi vojne in miru / Anton Bebler. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 472 str. : tabele ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Besedilo v slov., delno v angl. - 300 izv. - O znanstvenem ustvarjanju zaslužnega profesorja dr. Antona Beblerja na obramboslovnem področju / Marjan Malešič: str. 5-23. - Anton Bebler kot družboslovec / Božo Repe: str. 25-28. - O Antonu Beblerju / Damjan Guštin: str. 467-470. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-235-829-7 : 29 EUR

327.5
355.02(497.4)

COBISS.SI-ID 292334592

114.

BENOIST, Alain de
    Manifest za evropski preporod / Alain de Benoist in Charles Champetier ; [iz angleščine prevedel Primož Kuštrin ; predgovor Igor Kernel]. - 1. natis. - Ljubljana : v samozal., 2018 (Škofja Loka : Nonparel). - 80 str. ; 21 cm

Prevod dela: Manifesto for a European Renaissance. - 300 izv. - Alain de Benoist, nova desnica in tradicionalizem / Igor Kernel: str. 7-26

ISBN 978-961-288-248-8 : 9 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 293632512

115.

CERAR, Božo
    Washingtonski zapiski / Božo Cerar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 543 str. ; 23 cm

500 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-287-075-1 : 29,90 EUR

327(73)"2013/2017"
327(497.4)(092)
341.71(497.4):929Cerar B.
323(73)"2013/2017"

COBISS.SI-ID 293265408

116.

KIRN, Roman, politolog
    V službi diplomacije / Roman Kirn ; [predgovor napisal Boštjan Udovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 414 str., [8] str. pril. ; 23 cm

500 izv. - Predgovor / Boštjan Udovič: str. 9-14. - O avtorju na zadnji strani ov.

ISBN 978-961-287-074-4 : 29,90 EUR

327(497.4)(092)
341.71(497.4):929Kirn R.
929Kirn R.

COBISS.SI-ID 293211904

117.

MALAPARTE, Curzio
    Tehnika državnega udara / Curzio Malaparte ; [prevedel Tomaž Jurca]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 204 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Tecnica del colpo di stato. - 400 izv.

ISBN 978-961-6798-74-7 : 22,00 EUR

323.276(4)"18/19"

COBISS.SI-ID 292976128

118.

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Ne gremo sicer nikamor, a tja gremo hitreje kot kadarkoli : moja leta s Trumpom : eseji o postresnici, postpolitiki in postzgodovini / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 307 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-89-1 : 19,90 EUR

32(73):929Trump D.
821.163.6-4
321.01:32(73)

COBISS.SI-ID 291439616

119.

TAŠIĆ, Predrag
    Slovenija, Balkan, Evropa po meri živali ali človeka / Predrag Tašić. - 1. izd. - Celje : Kupa komunikacije, 2017 (Maribor : Evrografis). - 300 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na notr. str. ov.

ISBN 978-961-285-926-8 : 29,90 EUR

327(081)
911.3:32(081)
323(497.4)(081)

COBISS.SI-ID 292324608

120.

TURK, Boštjan Marko
    Kota 101 : kronika črne utopije titoizma / Boštjan Marko Turk. - Ljubljana : Philopatridus : Illyricus ; Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2017 (natisnjeno v EU). - 774 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 721. - Bibliografija: str. 731-746. - Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-285-986-2 : 29,00 EUR

323(497.4)
329.15(497.4)
321.64

COBISS.SI-ID 292779264

121.

WOLFF, Michael, 1953-
    Fire and fury : inside the Trump White House / Michael Wolff. - London : Little, Brown, 2018. - XI, 321 str. ; 24 cm

O avtorju: str. [322]. - Kazalo

ISBN 978-1-4087-1139-2 (broš.)
ISBN 978-1-4087-1140-8 (trda vezava)

323(73)"2017":929Trump D.

COBISS.SI-ID 4786587

122.

WOLFF, Michael, 1953-
    Ogenj in bes v Trumpovi Beli hiši / Michael Wolff ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 456 str. ; 21 cm

Prevod dela: Fire and fury. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6627-75-7 : 29,90 EUR

32(73):929Trump D.
342.511(73):929Trump D.

COBISS.SI-ID 294088704D PRA D PRAVO

123.

AMITI, Armenda
    Slovensko-albanski pravni slovar = Fjalor juridik sllovenisht-shqip / [Armenda Amiti]. - [Maribor] : samozal., 2016 (Maribor : Cloud). - 367 str. ; 22 cm

Avtorica navedena v kolofonu, hrbtu in ov. - Kraj izida naveden na ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 7

ISBN 978-961-283-527-9

34(038)=163.6=18

COBISS.SI-ID 282785536

124.

ARBEITER, Jana, 1990-
    Prednostni vrstni red : sredstvo pozicioniranja ali (ne)uporabna simbolika? / Jana Arbeiter, Milan Brglez. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Acta diplomatica)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 141-157

ISBN 978-961-235-835-8 : 25,00 EUR

341.75
327

COBISS.SI-ID 293278208

125.

DEISINGER, Mitja
    Kazenski zakonik 2017. [Posebni del : s komentarjem, sodno prakso in literaturo] / Mitja Deisinger. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 965 str. ; 25 cm

Podrejeni nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. in v kolofonu. - Tekoči nasl.: Kazenski zakonik. - 500 izv. - O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 943-945. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Kazenski zakonik. Splošni del

ISBN 978-961-94024-6-7 : 219 EUR

343(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 93455361

126.

DEMŠAR-Potočnik, Ivanka
    Razkritje dokazov v pravdnem postopku / Ivanka Demšar Potočnik. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Demat). - 277 str. ; 23 cm. - (Zbirka Scientia iustitia ; 30)

250 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 253-264. - Kazali

ISBN 978-961-247-374-7 : 48 EUR

347.994.2

COBISS.SI-ID 293313024

127.

EKART, Miroslav, pravnik
    Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2 / Miroslav Ekart, Andraž Rangus. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2017 ([Ljubljana] : Litteralis). - 309 str. ; 24 cm

O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - 100 izv. - Iz vsebine: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

ISBN 978-961-6941-12-9 : 59 EUR

368.914(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 290334720

128.

GRAH, Ines
    Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem Evropske unije / Ines Grah. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Demat). - 258 str. ; 23 cm. - (Zbirka Scientia iustitia ; 31)

250 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 191-246 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali. - Summary

ISBN 978-961-247-375-4 : 48,00 EUR

347.93:061.1EU

COBISS.SI-ID 293333760

129.

HARTMANN, Florence
    Žvižgači : slaba vest naših demokracij / Florence Hartmann ; [prevedli Višnja Fičor in Janina Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 206 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Lanceurs d'alerte. - 700 izv.

ISBN 978-961-274-542-4 : 16,95 EUR

343.352:659.3
316.77:343

COBISS.SI-ID 292977920

130.

    KAZENSKI proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Epilog / [[zbrali, uredili in študijo napisali] Mateja Jeraj, Jelka Melik]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 254 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtoricah: str. 254. - Bibliografija: str. 228-237. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6638-33-3 : 19,90 EUR

34.096:929Nagode Č.

COBISS.SI-ID 290918400

131.

KRANJC, Janez, 1949-
    Rimsko pravo / Janez Kranjc ; [stvarno kazalo Janez Kranjc in Maša Tičar]. - 3., pregledana in dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 916 str. ; 25 cm. - (Zbirka Pravna obzorja. Veliki format ; 7)

150 izv. - Bibliografija: str. 29-40 in v opombah na dnu str. - Kazala. - Summary

ISBN 978-961-247-348-8 : 96 EUR

34(37)(075.8)

COBISS.SI-ID 292088064

132.

    KRIMINOLOGIJA / [avtorji] Matjaž Ambrož ... [et al.] ; urednici Alenka Šelih, Katja Filipčič. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015 (Ljubljana : Itagraf). - 690 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 687-690. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-247-312-9 (IUS Software, GV založba) : 119 EUR
ISBN 978-961-6503-27-3 (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti)

343.9(082)

COBISS.SI-ID 280033536

133.

NOVAK, Barbara, profesorica prava
    Družinski zakonik : z uvodnimi pojasnili / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 324 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 209-213

ISBN 978-961-204-638-5 : 54 EUR

347.61/.64(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 292432128

134.

PEČARIČ, Mirko
    Sinomija : modrost kolektivnega ustvarjanja pravil / Mirko Pečarič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2017 (Ljubljana : Litteralis). - 467 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Upravna misel : zbirka znanstvenih monografij)

200 izv. - O avtorju: str. 467. - Bibliografija: str. 439-462. - Kazalo

ISBN 978-961-262-102-5 : 32 EUR

340.1(075.8)

COBISS.SI-ID 290150912

135.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Gradbeni zakon (GZ) / z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Sabine Jereb. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 227 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-204-643-9

69(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 293630976

136.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) / uvodna pojasnila k noveli ZIZ-L in stvarno kazalo Dida Volk. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list republike Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 313 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov)

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-204-644-6 : 54,00 EUR

347.764(497.4)(094.5)
347.925(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 294073856

137.

    SODOBNO stvarno pravo : izbrana poglavja : 2. del / [avtorji Nina Plavšak ... et al.] ; urednica Nina Plavšak. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV : Tax-Fin-Lex, 2017 (Ljubljana : Litteralis). - 310 str. : tabele ; 25 cm

Nasl. na ov. tudi: Stvarno pravo. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6941-11-2 (Planet GV) : 78 EUR

347.2(497.4)

COBISS.SI-ID 290278400

138.

TURK, Boštjan J.
    Nepremičninsko in sosedsko pravo : (vprašanja in odgovori, vzorci in pogodbe z izvlečkom Stvarnopravnega zakonika) / Boštjan J. Turk, Maja Bečaj. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2017. - 147 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjema: str. 145-147

ISBN 978-961-94224-2-7 : 75 EUR

347.2

COBISS.SI-ID 292834560

139.

TURK, Boštjan J.
    Pogodbe in dedovanje : (opis pogodb, vprašanja in odgovori, z izvlečki zakonodaje in z najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse) / Boštjan J. Turk, Neža Čop. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2017. - 159 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjema: str. 157-159

ISBN 978-961-94224-1-0 : 75 EUR

347.65/.68
347.4/.5

COBISS.SI-ID 292834304

140.

TURK, Boštjan J.
    Pravo cestnoprometnih prekrškov : z izvlečki Zakona o prekrških / Boštjan J. Turk, Teja Komel. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2017. - 151 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

700 izv. - O avtorjema: str. 149-151

ISBN 978-961-94224-3-4 : 75 EUR

343.346.1

COBISS.SI-ID 292835072

141.

    VELIKI komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje / [avtorji komentarjev k členom in uvodnih komentarjev k poglavjem Andraž Rangus ... [et al.] ; urednik Andraž Rangus ; stvarno kazalo Nana Weber]. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 789 str. : tabele ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / Lexpera, GV založba)

Avtorji navedeni na prelim. str. - 400 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 36-38 in v opombah na dnu str. - Vsebina: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ; Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja ; Pravilnik o posredovanju informacij o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine ; Pravilnik o določanju zavarovalne osnove ; Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev

ISBN 978-961-247-372-3 : 265 EUR

368.914(497.4)(094.5.072)

COBISS.SI-ID 293089024

142.

ZAVRŠNIK, Aleš
    Kibernetska kriminaliteta / Aleš Završnik ; [stvarno in imensko kazalo Nika Skvarča]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015. - 157 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 121-136. - Povzetek ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-247-314-3 : 24,90 EUR

343.3/.7:004.738.5

COBISS.SI-ID 280067072

143.

ŽNIDARŠIČ Skubic, Viktorija
    Civilno medicinsko pravo : izbrane teme / Viktorija Žnidaršič Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 183 str. ; 24 cm

Recenziji / Suzana Kraljić, Vesna Rijavec: str. 11-14. - O avtorici na ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. 172-183

ISBN 978-961-204-641-5 : 68 EUR

347:61

COBISS.SI-ID 293201152D PSI D PSIHOLOGIJA

144.

BANCROFT, Lundy
    Zakaj to počne? : kaj se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih moških / Lundy Bancroft ; prevedla Darja Klemenčič ; [izdelava kazala Vanja Jazbec]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 498 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Why does he do that? : inside the minds of angry and controlling men. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 469-478. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-99-0 : 28,90 EUR

159.9:343.615-051(035)
364.63-027.553:159.9(035)

COBISS.SI-ID 293830912

145.

CAMERON, Julia
    Umetnikova pot : osvobajanje ustvarjalnosti / Julia Cameron ; [prevedla Bernardka Rošer]. - Brežice : Primus, 2018. - 333 str. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: The artist's way

ISBN 978-961-7033-21-2

159.954:7

COBISS.SI-ID 293674496

146.

CRNKIĆ, Kenan
    [Sedem]
    7 skrivnosti uspeha : preprost in praktičen vodnik do uspeha! / Kenan Crnkić ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - [110] str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: 7 tajni uspjeha

ISBN 978-961-01-5143-2

159.922(035)

COBISS.SI-ID 293864192

147.

ČERNELIČ, Marja
    Drugo rojstvo : si za to, da se rodiva skupaj? / Marja Černelič. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 460 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 451-457 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-283-906-2 : 29,50 EUR

159.9
133.2(035)

COBISS.SI-ID 289857024

148.

ČERTANEC, Ana
    (Ne)srečni konci : priročnik za soočanje z življenjem po razhodu in pri iskanju novih priložnosti v življenju / Ana Čertanec. - 1. izd. - Ljubljana : Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94335-0-8 : 13 EUR

159.922.2(035)

COBISS.SI-ID 292861952

149.

DEBEVC, Maja
    Trije koraki do sreče : kako povezati preteklost, sedanjost in prihodnost / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2017 ([Ljubljana] : Povše). - 228 str. ; 19 cm

Navedba avtorice v kolofonu: Dobra vila Maja - Maja Debevc (Debelak). - 2.000 izv. - O avtorici: str. 3 in na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda / Barbra Jermann: str. 14-15

ISBN 978-961-93756-3-1 : 24,90 EUR

159.922.2(035)

COBISS.SI-ID 292573440

150.

DIECKMANN, Hans, 1921-2007
    Metodika analitične psihologije : priročnik za Jungovce in jungovsko usmerjene terapevte / Hans Dieckmann ; [prevod Zoran Leban Trojar]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2018. - 327 str. ; 23 cm

Prevod dela: Methoden der analytischen Psychologie. - 200 izv. - Bibliografija: str. 305-317. - Kazalo

ISBN 978-961-6967-32-7

159.964.21(035)

COBISS.SI-ID 293666560

151.

DUPRÉE, Ulrich E.
    Ho'oponopono & družinski odnosi : tradicionalna havajska zdravilna metoda in psihoterapevtska tehnika postavitve družine / Ulrich E. Duprée ; [prevedla Nina Krajnc]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia Planet, 2017. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Ho'oponopono and family constellations. - 500 izv. - O avtorju: str. 151. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94248-5-8 : 23,90 EUR

173.5/.7:159.95(035)
615.851:316.356.2(035)

COBISS.SI-ID 292994304

152.

GRAY, John, 1951-
    Onkraj Marsa in Venere : veščine v odnosih v današnjem kompleksnem svetu / John Gray ; [prevedla Danaja Lorenčič ; ilustracije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 424 str. : ilustr., tabele ; 21 cm. - (Ogledalo)

Prevod dela: Beyond Mars and Venus. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 423-424

ISBN 978-961-01-5018-3 : 27,99 EUR

159.922.1(035)

COBISS.SI-ID 292756224

153.

HAY, Louise L.
    Moč je v tebi / Louise L. Hay ; [prevedla Vera Čertalič]. - 2. izd. - Brežice : Primus, 2015 ([s. l.] : Cicero). - 261 str. ; 19 cm. - (Zbirka Louise)

Prevod dela: The power is within you. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6950-43-5 : 17 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 282014464

154.

HEER, Dain
    Bodi ti, spremeni svet : (je zdaj čas?) / Dain Heer ; [prevedla Barbara Mali]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 332 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Being you, changing the world. - 500 izv. - O avtorju: str. 326

ISBN 978-961-7033-12-0 : 27 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 292610048

155.

HUSELJA, Adil
    Stres v uniformi / Adil Huselja. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 342 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Lilijana Šprah: str. 11-14. - Spremna beseda / Janko Goršek: str. 15-17. - Spremna beseda / Mirela Ćorić: str. 18. - O avtorju: str. 339-342 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 331-338 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94116-6-7 : 22,00 EUR

159.944.4-057.36(035)

COBISS.SI-ID 292552192

156.

IRGL, Violeta
    Konec molka : kako naj otroka, ko doživi travmatično izgubo matere ali očeta, podpremo in mu pomagamo / Violeta Irgl, Jana Debeljak ; [spremna beseda Monica McGoldrick in Tanja Repič Slavič]. - Ljubljana : Psihoterapija, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 114 str. ; 24 cm

300 izv. - Zdravilna knjiga lahko obogati vsakega od nas / Tanja Repič Slavič: str. 108-109. - Spremna beseda Monice McGoldrick na sprednjem zavihku ov. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-960-2 : 22 EUR

159.922.7:616-036.88(035)
616-036.88:159.92(035)

COBISS.SI-ID 292583424

157.

JURGEC, Ivan
    Stres, odjebi! : obračunajte s stresom brez kompromisov / [[besedilo], fotografije] Ivan Jurgec. - Poljčane : I. Jurgec, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 294 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 290-292

ISBN 978-961-288-139-9 : 19,33 EUR

159.944.4(035)

COBISS.SI-ID 292923392

158.

KADIČ, Edvard
    Samozavest je seksi! : samozavestna govorica telesa / Edvard Kadič ; [fotografije Primož Predalič]. - Ljubljana : Zavod za napredne študije Delta, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 229 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 225-229

ISBN 978-961-93469-3-8 : 25,90 EUR

159.923.3(035)
808.5:159.925(035)

COBISS.SI-ID 291885056

159.

KNIGHT, Sarah
    Umetnost odf*kavanja : kako prenehate zapravljati čas, ki ga nimate, za ljudi, ki jih ne marate, in početje, ki vas ne veseli / Sarah Knight ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 223 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka SamoSvoji)

Prevod dela: The life-changing magic of not giving a fuck. - "Praktična parodija Umetnosti pospravljanja" --> ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 223 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7033-24-3 : 19 EUR

17.023.3(035)

COBISS.SI-ID 293675520

160.

LEVY, Joel, 1971-
    Okrepite si možgane / Joel Levy ; [ilustriral Keith Hagan ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Boost your brain. - 2000 izv. - O avtorju: str. 192. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4658-2 : 22,95 EUR

159.95(035)
612.82(035)

COBISS.SI-ID 290528000

161.

LUKAS, Elisabeth
    Tvoje življenje je tvoja priložnost : spodbude, kako oblikovati življenje s smislom / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 147 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dein Leben ist deine Chance : Anregungen zu einer sinnvollen Lebensgestaltung. - 800 izv. - Spremna beseda / Jože Ramovš: str. 5-9. - O avtorici: str. 141-142. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2017) / Jože Ramovš: str. 143-146

ISBN 978-961-6878-67-8 : 14,90 EUR

159.964:124.2
124.2:615.851

COBISS.SI-ID 292542464

162.

MASSON, Jeffrey, 1941-
    Končna analiza : kako postati in ne ostati psihoanalitik / Jeffrey Masson ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 285 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: Final analysis : the making and unmaking of a psychoanalyst. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6954-98-3 : 24,90 EUR

159.964.2

COBISS.SI-ID 293206272

163.

MIHELČIČ, Katja
    Iluzija popolnosti / Katja Mihelčič. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 124 str. ; 19 cm

150 izv. - Predgovor / Barbara Mihelčič: str. 5-6

ISBN 978-961-93916-8-6 : 19,99 EUR

159.923.2(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293024256

164.

OSTERMAN, Tina, magistrica novinarskih študij
    Notranji potencial - višji razred : vsi smo višji razred : zablestite! : ker ti denar nikoli ne more prinesti toliko bogastva, kot osebna izpolnitev in samo-izpolnitev / Tina Osterman. - Domžale : [samozal.] T. Osterman, 2017 ([Kočevje] : AEC). - 172 str. : ilustr. ; 22 cm

100 izv. - O avtorici in delu: str. 172

ISBN 978-961-288-090-3 : 19,00 EUR

159.923(035)

COBISS.SI-ID 292614400

165.

PEASE, Allan
    Odgovor : kako vzeti življenje v svoje roke in postati človek, kakršen hočete biti / Allan in Barbara Pease ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 304 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The answer. - Tisk po naročilu. - O avtorjih: str. 289. - Bibliografija: str. 290-304

ISBN 978-961-00-3686-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3687-6 (broš.)

159.922(035)

COBISS.SI-ID 293405952

166.

PRISTOVŠEK, Jana
    Čarobni odnos : priročnik za samospoznanje / Jana Pristovšek. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 217 str. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 215 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94116-7-4 : 17,00 EUR

159.923.2(035)

COBISS.SI-ID 292580096

167.

ROBBINS, Anthony
    Sporočila od prijatelja : kratek in preprost vodnik, kako prevzeti odgovornost za svoje življenje / Anthony Robbins ; [prevod Maja Megla]. - Ljubljana : Chiara, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Notes from a friend : a quick and simple guide to taking charge of your life. - Prejšnji prevod z nasl. Sporočilo prijatelja : kratek in jedrnat priročnik, kako vzeti usodo v svoje roke. - 600 izv. - O avtorju: str. 111-113. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94116-8-1 : 14,90 EUR

159.98:171(035)
159.947.3(035)

COBISS.SI-ID 292695296

168.

SCHULZ, Mona Lisa
    Ozdravite svoj um : vaš recept za celostnost s pomočjo medicine, afirmacij in intuicije / Mona Lisa Schulz z Louise Hay ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] Primus). - 398 str. ; 22 cm. - (Zbirka Louise)

Prevod dela: Heal your mind. - 1.000 izv. - O avtoricah: str. 397-398 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-07-6

159.922

COBISS.SI-ID 291813376

169.

ŠIMLEŠA, Bruno
    Brez rokavic : o življenju, ljubezni, Bogu in duhovnosti / Bruno Šimleša ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 343 str. ; 21 cm

Prevod dela: Bez rukavica : o ljubavi, životu, Bogu i duhovnosti. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 338-340

ISBN 978-961-01-5010-7 : 24,99 EUR

159.922

COBISS.SI-ID 292839680

170.

ŠINIGOJ, Aleksander
    Dobrojutrnica, zajtrk za dušo / Aleksander Šinigoj. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Zema, 2017 ([Ljubljana] : Izi print). - 185 str. ; 22 cm

Nasl. na hrbtu: Zajtrk za dušo. - Tisk na zahtevo. - O avtorju: str. [189-190]

ISBN 978-961-93436-3-0 : 24,97 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 292845312

171.

TRACY, Brian
    Poljubi žabo! : 12 načinov spreminjanja negativnega mišljenja v pozitivno / Brian Tracy in Christina Tracy Stein ; [iz angleščine prevedla Ana Marija Toman]. - Maribor : Mettis bukvarna, 2012 ([Medvode] : Premiere tiskarna). - 152 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kiss that frog!. - 1.200 izv. - O avtorjih: str. 149-152

ISBN 978-961-6872-05-8 : 19,99 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 261904128

172.

VLADIĆ, Nenad
    Od talenta do uspeha : popotovanje velikanov : podajte se na dogodivščino z desetimi uspešnimi Slovenci : knjiga, ki vas bo spremenila : za vse generacije / Nenad Vladić. - 1. izd. - Kranj : samozal., 2017. - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-914-7

159.947.3

COBISS.SI-ID 290828032

173.

    VZGOJA v očeh psihoterapevta - pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Vzgoja v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 28. februar - 1. marec 2014 / [urednica Bosiljka Lojk]. - [Kranj] : Inštitut za realitetno terapijo, 2014. - 308 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu večine poglavij

ISBN 978-961-92814-2-0 : 30,00 EUR

159.964:37(082)

COBISS.SI-ID 272343040

174.

ZAVRL, Evija Evelin
    Najboljše zdravilo je nasmeh na tvojem obrazu / Evija Evelin Zavrl. - Račica : Aquila plus, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Tisk na zahtevo. - Spremna beseda bralcu te knjige / Zvonko Zavrl: str. 11. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-961-9 : 24,40 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 292584704

175.

ZELAND, Vadim
    Transurfing realnosti. Stopnja 1, Prostor različic / Vadim Zeland ; [prevedla Tjaša Kravcar]. - Brežice : Primus, 2017 ([Brežice] : Primus). - 205 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Transerfing realʹnosti. Stupenʹ 1, Prostranstvo variantov. - Potiskana zavihka ov. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [206] in na zadnjem zavihku ov. - Povzetki

ISBN 978-961-6950-92-3 : 19,90 EUR

159.9.01(035)

COBISS.SI-ID 290464512

176.

ZELAND, Vadim
    Transurfing realnosti. Stopnja 4, Upravljanje realnosti / Vadim Zeland ; [prevedli Klara Bronnikov in Svetlana Fays]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 122 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Transerfing realʹnosti. Stupenʹ 4, Upravlenie realʹnostʹju. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Povzetek pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-7033-17-5 : 18,90 EUR

159.9.01(035)

COBISS.SI-ID 292920064

177.

ZELAND, Vadim
    Upravljalec realnosti / Vadim Zeland ; [prevedla Miroslava Jakopec]. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus). - 189 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Veršitelʹ realʹnosti. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-22-9 : 19,90 EUR

159.9.01(035)

COBISS.SI-ID 293674752

178.

ZEVNIK, Tadej
    Svoboden v srcu : [ko začnemo poslušati svoje srce, življenje začne ubirati pravo pot] / Tadej Zevnik. - 1. natis. - Škofljica : T. Zevnik, 2017 ([Dob] : Grafika 3000). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Naklada na dotis. - O avtorju: str. 165

ISBN 978-961-285-821-6 : 22,00 EUR

159.922(035)

COBISS.SI-ID 291304192

179.

ZUPANČIČ Žerdin, Alenka
    What is sex? / Alenka Zupančič. - Cambridge (Mass.) ; London (England) : MIT Press, cop. 2017. - VIII, 154 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Short circuits)

Series foreword / Slavoj Žižek: str. [VII-VIII]. - Notes: str. 145-150. - Bibliografija: str. 151-154

ISBN 978-0-262-53413-0

159.964.2
11

COBISS.SI-ID 42082605

180.

ŽMAHAR, Mihael
    Heroj karizmatične prihodnosti : skrivnostna zgodba in modrosti, ki jih moški mora poznati, da bi lahko zavladal svojemu življenju kot edinstven --- Heroj / Mihael Žmahar ; [ilustracije Doloreš Ponoš]. - Ivančna Gorica : M. Žmahar, 2017. - 237 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-095-8 : 31,99 EUR

159.923.2-055.1(035)

COBISS.SI-ID 292649472D SOC D SOCIOLOGIJA

181.

DRAGIČEVIĆ, Nina
    Med njima je glasba : glasba v konstrukciji lezbične scene / Nina Dragičević ; [avtorica spremne besede Nataša Velikonja]. - Ljubljana : Društvo Parada ponosa, 2017 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 363 str. ; 20 cm

Spremna beseda / Nataša Velikonja: str. 7-17. - Bibliografija: str. 343-361

ISBN 978-961-285-932-9 : 20 EUR

305-055.2:78

COBISS.SI-ID 292406272

182.

    FOOD democracy : critical lessons in food, communication, design and art / edited, curated, written and photography by Oliver Vodeb ; designed by Rok Klemenčič. - Bristol ; Chicago : Intellect, 2017. - 553 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Socially responsive communication, design and art : Memefest interventions)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78320-796-1

641:316.344

COBISS.SI-ID 35077213

183.

GOLDMAN, Emma
    Feministični eseji / Emma Goldman ; [zbrala in uredila Ana Beguš ; prevod iz angleščine Ana Beguš ... et al.]. - 1. izd. - Koper : Libris, 2017. - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6618-54-0

305-055.2
316.346.2-055.2
141.72

COBISS.SI-ID 292963840

184.

GORIUP, Jana
    Poglavja iz socialne gerontologije / Jana Goriup, Danijela Lahe. - 1. natis. - Maribor : AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018 ([Maribor] : Design studio). - 215 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvene monografije / Alma Mater Europaea - Evropski center)

200 izv. - O avtoricah na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 184-207. - Kazalo

ISBN 978-961-6966-26-9 : 27,00 EUR

316.346.32-053.9
316.728-053.9

COBISS.SI-ID 292884736

185.

GRAEBER, David
    Utopija pravil : o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije / David Graeber ; prevedla Seta Knop. - Ljubljana : Beletrina, 2017 ([S. l. : s. n.]). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: The utopia of rules. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-284-288-8 : 27,00 EUR

316.462
323.3-057.3

COBISS.SI-ID 292382208

186.

GRŽAN, Karel
    [Petindevetdeset]
    95 tez, pribitih na vrata svetišča kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma : ob 500. obletnici reformacije / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 73 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aktivni državljan / Sanje)

Nasl. na hrbtu: 95 tez. - Broš. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv., od tega 500 izv. v trdi vezavi in 1.500 izv. broš. - O avtorju: str. [79]. - Opombe z bibliografijo: str. 60-73

ISBN 978-961-274-511-0 (trda vezava) : 12,00 EUR
ISBN 978-961-274-512-7 (broš.) : 3,00 EUR

316.344:27
27:316.344
308:27

COBISS.SI-ID 291097600

187.

HARARI, Yuval Noah
    Homo deus : kratka zgodovina prihodnosti / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 432 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Izv. stv. nasl.: Historyah shel ha-mahar. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.900 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 399-432

ISBN 978-961-01-4602-5 : 32,96 EUR

316.722
308(100)"313"

COBISS.SI-ID 290104064

188.

JANČIČ, Peter
    Fake news = Lažnive novice / Peter Jančič. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 227 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv.

ISBN 978-961-04-0441-5 : 19,90 EUR

070(497.4)
659.3(497.4)
323(497.4)

COBISS.SI-ID 292139520

189.

JONES, Reece
    Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja / Reece Jones ; [prevod Ana Kralj ; spremna beseda Mojca Pajnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 249 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Violent borders : refugees and the right to move. - 400 izv. - Meje in učinki njihovega nasilja : spremna beseda / Mojca Pajnik: str. 227-240. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-085-9 : 20,00 EUR

314.15

COBISS.SI-ID 293244672

190.

KAVŠEK, Marta, 1965-
    Celostna obravnava dolgotrajne oskrbe v Sloveniji / Marta Kavšek, David Bogataj. - Novo mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 177 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Predgovor / Marija Bogataj: str. [7-12]. - Spremna beseda recenzentke zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik: str. [13-14]. - Spremna beseda recenzentke izr. prof. dr. Brigite Skela Savič: str. [15-17]. - 100 izv. - Bibliografija: str. 160-173. - Kazalo

ISBN 978-961-6974-22-6 : 25 EUR

364-783"405"(497.4)

COBISS.SI-ID 292502784

191.

KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
    Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes / Matjaž Klemenčič, Aleš Maver ; [prevod v angl. David Hazemali]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Begunje : Cicero). - 274 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 124)

Vzpor. nasl. v kolofonu: Selected chapters of the history of migration from the beginnings to the present. - O avtorjih na zavihkih ov. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Bibliografija: str. 213-239. - Kazali. - Povzetek ; Abstract ; Summary

ISBN 978-961-286-116-2 : 25,00 EUR
doi: 10.18690/978-961-286-116-2

314.15:94

COBISS.SI-ID 93467393

192.

    MLADI in mediji : [znanstvena monografija] / uredil Andrej Naterer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Frontier ; 117. Teorija) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj ; št. 16. Tematska izdaja)

"Zbornik Subkulture ..." --> kolofon. - Dodatek k naslovu naveden v kolofonu. - 100 izv. - Prispevki v slov. in angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-7030-25-9 : 29,00 EUR

316.77-053.6(082)

COBISS.SI-ID 93981953

193.

PEČARIČ, Elena
    Invalidski Catch the cash : državne loterijske igre / Elena Pečarič. - 1. izd. - Škofije : Za-misli, 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 184 str. ; 22 cm + 1 USB ključek

400 izv. - Ko se oglasi "teroristka" / Drago Kos: str. 13-15. - Entuziazem in razočaranje / Ali Žerdin: str. 181-183
- - Invalidski multifunkcionar [Videoposnetek]. - 1 USB ključ

ISBN 978-961-94123-1-2 : 15 EUR

364-22-056.26
794.9

COBISS.SI-ID 292702720

194.

PODREKA, Jasna
    Bila si tisto, kar je molčalo : intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji / Jasna Podreka ; [fotografije Primož Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 317 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 281-306. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-960-5 : 24,90 EUR

305(497.4)
316.356.2(497.4)
343.611-055.2(497.4)

COBISS.SI-ID 291989504

195.

RUTAR, Tibor
    Od klasične sociologije k mednarodni historični sociologiji : izvori in narava modernosti / Tibor Rutar ; [izdal] Oddelek za sociologijo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 164 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2017, 5)

200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 149-161. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-968-1 : 14 EUR

316

COBISS.SI-ID 292603904

196.

    SLOVENKA : prvi ženski časopis (1897-1902) / [uredila Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 117 str. : ilustr., portreti ; 30 cm

"Glavnina raziskovanja, ki je predstavljeno v tej publikaciji, je nastala v okviru projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta v 1848-1941" --> str. 4. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Predgovor / Marta Verginella: str. 3-4. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-237-999-5 : 14,90 EUR

305-055.2:050-055.2(082)
050-055.2(450.361=163.6)"1897/1902"(082)
821.163.6.09(082)

COBISS.SI-ID 292945664

197.

    SPOPRIJEM z razmerami in razmerji v Sloveniji / [urednika Dean Komel, Tomaž Zalaznik]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-7014-03-7 : 19 EUR

308(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 292610304

198.

SUNČIČ, Maja
    Plutarhova šola za ženske : predstavitev žensk v Etičnih spisih / Maja Sunčič. - Ljubljana : Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 150 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 19)

O avtorici: str. [151]. - Bibliografija: str. 135-146. - Kazalo

ISBN 978-961-6192-57-6 : 20 EUR

305-055.2(38)
1Plutarh

COBISS.SI-ID 272459264

199.

TORNSTAM, Lars, 1943-2016
    Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju / [Lars Tornstam ; prevod Tomaž Gerdina ; spremna beseda Otto Gerdina]. - Ljubljana : Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. - 194 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prevod dela: Gerotranscendence: a developmental theory of positive aging. - Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 400 izv. - O avtorju na preliminarni str. - Strgane nogavice, pa kaj? / Otto Gerdina: str. 180-190. - Bibliografija: str. 166-174. - Kazalo

ISBN 978-961-94287-0-2 : 29 EUR

316.346.32-053.9
612.67

COBISS.SI-ID 291750144

200.

    VREDNOTE v prehodu XI. : Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah : ESS 2002-2016 / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2017 (Begunje : Cicero). - 621 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 25)

300 izv. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-828-0 (Fakulteta za družbene vede)

316.653(497.4)"2002/2016"
316.653(4)"2002/2016"

COBISS.SI-ID 292307712D UME D UMETNOST

201.

BABNIK, Jaka
    Top lokacija / Jaka Babnik & Miha Colner ; [photography Jaka Babnik]. - Ljubljana : Sektor : Rostfrei, 2017. - [175] str. : ilustr. ; 20 x 28 cm

Vzporedno besedilo v slov. in prevod v angl. - 200 izv.

ISBN 978-961-94082-1-6 : 17 EUR

730:625.739(497.4)

COBISS.SI-ID 291964672

202.

DAMISCH, Hubert
    Teorija oblaka : prispevek k zgodovini slikarstva / Hubert Damisch ; [prevod Mojka Žbona ; spremna študija Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 394 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Théorie du nuage. - Facta ficta: mladostni spomin na Damischa / Jure Mikuž: str. 367-384. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-75-4 : 30 EUR

75.01

COBISS.SI-ID 293392896

203.

ERCEGOVIĆ, Romana
    Obredno gledališče : od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa / Romana Ercegović ; [avtor spremne besede Vili Ravnjak]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 223 str. ; 24 cm

250 izv. - Gledališko prebujanje duše zemlje / Vili Ravnjak: str. 219-223. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-217. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-21-5 : 18 EUR

792.01:39

COBISS.SI-ID 293207808

204.

ERJAVEC, Aleš, 1951-
    Heteronomija umetnosti in avantgard / Aleš Erjavec ; [spremna beseda Miško Šuvaković ; prevod spremne besede Aleksandra Rekar]. - Ljubljana : Maska, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 40)

400 izv. - Podrobno branje Erjavčeve kritične estetike / Miško Šuvaković: str. 197-208. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-195. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-49-1 : 19 EUR

7.037
111.852

COBISS.SI-ID 293009408

205.

FONT, Alfonso
    Taxi : [I-III] / Alfonso Font ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2017. - 142 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Integral)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 150 izv. - Vsebina: 1: Zmajev labirint = El laberinto del dragón ; 2: Smrtonosni tovor = Mercancía letal ; 3: Peklensko brezno = La fosa del diablo

ISBN 978-961-94258-0-0 : 36 EUR

741.52(460):929Font A.
084.11

COBISS.SI-ID 290727168

206.

GIPI
    Dežela potomcev / [Gipi ; prevod Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2017 (Žirovnica : Medium). - [283] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Ambasada Strip ; 20)

Prevod dela: La terra dei figli. - 400 izv. - O avtorju: str. [283]

ISBN 978-961-6553-84-1 : 17 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 291260160

207.

HRAST, Friderik
    Slikarstvo kot način življenja / [slike] Friderik Hrast ; [besedilo Monika Ivančič Fajfar]. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 63 str. : ilustr. ; 28 str.

300 izv.

ISBN 978-961-288-058-3

75(497.4):929Hrast F.

COBISS.SI-ID 292288256

208.

KOLENIK, Tina
    Koža kot kostum : oblačenje in slačenje v vsakdanjem življenju in umetniškem ustvarjanju / Tina Kolenik ; [avtor spremne besede Blaž Lukan]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2017 ([Ljubljana] : Matformat). - 294 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 169)

300 izv. - Razkošje kože / Blaž Lukan: str. 281-294. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 263-271. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-43-5

792.094(497.4):929Kolenik T.
391(497.4)

COBISS.SI-ID 293119232

209.

KOMADINA, Tanja
    Moj lajf : po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja / [riše] Tanja Komadina in [piše] Boštjan Gorenc - Pižama ; [avtorica spremne besede Ženja Leiler]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 1)

Življenje njegovega življenja / Ženja Leiler: str. 94-105. - Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-94196-6-3
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet) : 29,90 EUR

084.11(02.053.2)
821.163.6-32(084.11)(02.053.2)
821.163.6.09Cankar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292347904

210.

LARCENET, Manu
    Brodeckovo poročilo : po romanu Philippa Claudela / Manu Larcenet ; prevedla Katja Šaponjić. - Prevalje : Zavod VigeVageKnjige, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 320 str. : ilustr. ; 24 x 30 cm

Prevod in priredba dela: Le rapport de Brodeck. - 400 izv.

ISBN 978-961-94305-0-7

084.11

COBISS.SI-ID 292293888

211.

MARTÍN, Santiago, 1969-
    Moj ata, socialistični kulak / [risba in dramatizacija] Santi ; [izvirno besedilo] Tone Partljič. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2017 (Lesno Brdo : Bisart). - 116 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Antares ; 45)

ISBN 978-961-6850-63-6 : 15 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 93373953

212.

NAGODE Ambrož, Barbara
    Back to the roots : the authentic Cuban footprint in competitive Latin American dancing / Barbara Nagode Ambrož ; [photography Maks Dežman]. - 1st printing. - Ljubljana : Deminox, 2018 ([Ljubljana] : Present). - 187 str. : fotogr. ; 25 cm

500 izv. - O avtorici: str. [190]. - Bibliografija: str. 187

ISBN 978-961-94359-0-8 : 50 EUR

793.3

COBISS.SI-ID 293375232

213.

PALLASMAA, Juhani
    Utelešena podoba : imaginacija in imaginarij v arhitekturi / Juhani Pallasmaa ; [prevedel Tomaž Jurca]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 202 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The embodied image. - 500 izv. - Izbrana bibliografija: str. 195-197 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-72-3 : 25,00 EUR

72.01

COBISS.SI-ID 292339200

214.

    PODOBE časa : 100 fotografij, ki so spremenile svet / [besedila Francesco Biselli ... et al.] ; uredniki Margherita Giacosa, Gianni Morelli, Roberto Mottadelli ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (natisnjeno v Italiji). - 223 str. : fotogr. ; 29 cm

Prevod dela: Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo. - 2.000 izv. - Uvod / Roberto Mottadelli: str. 8-11. - Fotografi: str. 222-223

ISBN 978-961-01-4944-6 : 34,96 EUR

77.044(100)(084.12)

COBISS.SI-ID 290214656

215.

PREDAN, Vasja
    Poslavljanja / Vasja Predan ; [uvodna beseda Tone Partljič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 225 str. : fotogr., portreti ; 20 cm

150 izv. - Kakšna poslavljanja! / Tone Partljič: str. 7-9. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6140-69-0 : 25,00 EUR

792.072.3(497.4):929Predan V.(081)
792(497.4)(091)(081)

COBISS.SI-ID 293417728

216.

PRELOVŠEK, Damjan
    Jože Plečnik : arhitektura večnosti : teme, metamorfoze, ideje / Damjan Prelovšek ; [prevod povzetka v angleški jezik Nika Vaupotič ; izdelava kazal Andreja Rakovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 431 str. : ilustr. ; 30 cm

Predgovor urednika / Franci Lazarini: str. 5. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 420-430 in v opombah na dnu str. - Summary. - Kazali

ISBN 978-961-05-0037-7 : 49 EUR

72(497.4):929Plečnik J.

COBISS.SI-ID 292690688

217.

RAVNIKAR, Edvard, 1907-1993
    Design / Edvard Ravnikar ; [uredila Barbara Predan ; likovna oprema Arjan Pregel]. - Ljubljana : Društvo Pekinpah : Inštitut za oblikovanje, 2017 ([Ljubljana] : "Stane Peklaj"). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka 42 ; 8)

Urednica navedena na ov. in v kolofonu. - Sistematična gradnja / Barbara Predan: str. 107-109. - O avtorjih: str. 110-111. - "Razpravo Design (1969) je arhitekt Edvard Ravnikar napisal na podlagi naročila komisije za industrijsko oblikovanje, ki je takrat delovala pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Besedilo z različnih vidikov obravnava aktualna vprašanja industrijskega oblikovanja, s ciljem sestaviti enotno stališče gospodarstva o tem področju. Razprava Design sodi med prva slovenska strokovna besedila, ki se poglobljeno ukvarjajo s problematiko teorije oblikovanja v Sloveniji. Kljub temu pa je do pričujoče izdaje obstajala le v obliki fotokopiranega tipkopisa na polici knjižnice oddelkov za oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Na to izjemno dragoceno najdbo sem povsem po naključju naletela leta 2002, v času raziskovanja in pisanja magistrske naloge. V nalogi sem se skupaj s kolegico Tanjo Berčon Potić ukvarjala s problematiko terminoloških pojmovanj na področju oblikovanja. Eden od ključnih vidikov zgodovinskega pregleda v okviru raziskave je bilo analiziranje izbranih domačih in tujih strokovnih besedil s področja oblikovanja, z namenom razumeti problematiko izrazoslovja in slediti pogosto spreminjajoči se rabi ključnih strokovnih izrazov. Najdba Ravnikarjevega tipkopisa Design iz leta 1969 je takrat povsem pretresla najino analizo. Poleg dejstva, da je razprava v strokovni besednjak ponovno vrnila - poleg sistematično uveljavljenega termina oblikovanje - angleško tujko design, sta me prevzeli tudi njena vsebinska lucidnost in aktualnost razumevanja širše problematike oblikovanja. Presenetilo me je, da takšno delo ni nikoli doseglo širše (strokovne) javnosti, zato je v meni vse od takrat tlela ideja o natisu in s tem potencialni razširitvi ter ohranitvi Ravnikarjeve misli." --> beseda urednice (odlomek). - 200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94078-4-4 (Društvo Pekinpah) : 10 EUR

72(497.4):929Ravnikar E.

COBISS.SI-ID 292571904

218.

ROSLER, Martha
    Dva spisa o fotografiji / Martha Rosler ; [avtor spremne besede Jan Babnik ; prevod Domen Kavčič]. - Ljubljana : Membrana, 2017. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Fotografija, ISSN 1408-3566 ; 2017, 74)

400 izv.

ISBN 978-961-94062-3-6 : 12 EUR

77.04(081)

COBISS.SI-ID 292656640

219.

SERPIERI, Paolo Eleuteri
    Druuna : [III-IV] / Serpieri ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 122 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Integral ; 2)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv. - Vsebina: 3: Kreatura = Creatura ; 4: Karnivora = Carnivora

ISBN 978-961-94258-1-7 : 36 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 290727424

220.

SERPIERI, Paolo Eleuteri
    Druuna. [IX, Anima, poreklo] / Serpieri ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Integral ; 5)

Prevod dela: Anima, les origines. - Oznaka podrejenega nasl. in podrejeni nasl. navedena v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv.

ISBN 978-961-94258-2-4 : 30 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 290727680

221.

SITAR, Iztok
    Kako je Jaka Racman postal fašist : eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu / Iztok Sitar ; [spremna beseda Ana Bogataj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Ljubljana] : Matformat). - 314 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

400 izv. - (Kritično) pisanje o stripu na Slovenskem / Ana Bogataj: str. 295-314. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Amelie Kraigher na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-083-5 : 23 EUR

084.11:316.334.3

COBISS.SI-ID 291736832

222.

SMILJANIĆ, Zoran
    Vojne zgodbe / Zoran Smiljanić [in Marijan Pušavec (Zadnji let Tonija Mrlaka) ; spremno besedilo Ivo Štandeker ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 224 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka za velike!)

Drugi avtor naveden v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - Vsebina na nasl. str.: 1943 : prvi del ; 1943 : drugi del ; 1945 ; 1991 ; Zadnja vojna ; Zadnji let Tonija Mrlaka

ISBN 978-961-94284-3-6 (Buch) : 30 EUR

084.11:94(497.4)"1943/1991"
94(497.4)"1943/1991"(084.11)

COBISS.SI-ID 293126144

223.

SMILJANIĆ, Zoran
    Zadnji let Tonija Mrlaka / scenarij Marijan Pušavec ; risba in sodelovanje pri scenariju Zoran Smiljanić ; po motivih knjige Skrito povelje Drage Potočnjak. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2017 (Ljubljana : Demat). - 40 str. : ilustr. ; 29 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 300 izv.

ISBN 978-961-94284-2-9 (Buch) : 12,90 EUR

94(497.4)"1991"(084.11)
929Mrlak A.(084.11)
084.11:94(497.4)"1991"

COBISS.SI-ID 292986880

224.

STEPANČIČ, Damijan
    Hlapci : ko angeli omagajo : po motivih drame Hlapci Ivana Cankarja / [riše] Damijan Stepančič in [piše] Andrej Rozman - Roza ; [spremni študiji Mladen Dolar in Ana Perne]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 3)

Ilustr. na notr. str. ov. - 5.050 izv. - Novi časi, stari časi / Mladen Dolar: str. 146-165. - Režiserji se menjajo, hlapci ostanejo --- na vekomaj / Ana Perne: str. 166-171

ISBN 978-961-94196-5-6
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet) : 29,90 EUR

084.11(02.053.2)
821.163.6-2(084.11)(02.053.2)
821.163.6.09Cankar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292347648

225.

STRELEC, Samo M.
    Jaz in moja otroška gledališka skupina : priročnik, priumnik, prisrčnik / Samo M. Strelec. - Ptuj : Zavod Novi Zato., 2017 ([s. l.] : Aleksander Kelnarič). - 80 str. ; 20 cm. - (Od besed k dejanjem)

O avtorju: str. 75. - 100 izv.

ISBN 978-961-285-994-7

792

COBISS.SI-ID 93489409

226.

ŠINKOVEC, Igor
    Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja / [riše] Igor Šinkovec in [piše] Žiga X Gombač ; [avtor spremne besede Matic Kocijančič]. - Bevke : Škrateljc, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 2)

Ilustr. na spojnih listih. - 5.000 izv. - Izgubljeni raj gospodarja Jerneja / Matic Kocijančič: str. 80-92

ISBN 978-961-94196-4-9
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet) : 29,90 EUR

084.11(02.053.2)
821.163.6-2(084.11)(02.053.2)
821.163.6.09Cankar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292346880

227.

ŠORN, Živa
    Knjiga za velike punce : ženska v stripu in besedi / Živa Šorn. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - [108] str. : ilustr. ; 18 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5146-3 : 14,99 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 293479680

228.

TAVČAR, Lidija
    Videla sem svet in življenje : ob 90. obletnici smrti Ivane Kobilca (1861-1926) / Lidija Tavčar ; izdajo uredila in spremno besedo napisala Nataša Kne ; [urednica bibliografije Nataša Kovačič ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Podbrezje : Kulturno društvo Tabor, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Znameniti Podbrežani)

500 izv. - Ivanino poletje / Nataša Kne: str. 73-82. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-93157-4-3 : 35 EUR

75(497.4):929Kobilca I.
929Kobilca I.

COBISS.SI-ID 284865280

229.

TRINIDAD de Zarate Bravo de Laguna, Tomas de la
    Angelovo češčenje v letu 2016 / [Tomás de Zárate]. - 1. izd. - Ljubljana : T. de Zárate ; Tržič : distribucija Avrora AS, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [50] f. : ilustr. ; 15 x 22 cm

Ov. nasl. - 300 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-6788-98-4 (Avrora As)

27-1(084.11)
27-584(084.11)
084.11

COBISS.SI-ID 291369216

230.

ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
    Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju / Bogo Zupančič ; [prevod iz francoščine v slovenščino Suzana Koncut, prevod iz angleščine v slovenščino Ivan Stanič, prevod iz slovenščine v angleščino Milan Stepanovič]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : KUD Polis, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 232 str. : ilustr., načrti ; 32 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 700 izv. - O avtorju: str. 232. - Bibliografija: str. 218-223. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-47-4 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)) : 48 EUR

72-057.874(497.4):929Plečnik J.

COBISS.SI-ID 292994816D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST

231.

AELREDUS Rievallensis, svetnik, 1110-1167
    Duhovno prijateljstvo / Elred Rievalski ; uvod in opombe napisal Domenico Pezzini ; [prevod Gregor Lavrinec ; izdala] Marijina kongregacija. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba ; Ljubljana : Marijina kongregacija, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 183 str. ; 22 cm

Prevedeno po: L'amicizia spirituale ; izv. stv. nasl.: De spirituali amicitia. - 1.100 izv. - Predgovor / Miran Špelič: str. 5-6. - Uvod / Domenico Pezzini: str. 7-77. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-265-171-8 : 13,90 EUR

27-36:929sv. Elred
177.63:27-584

COBISS.SI-ID 292744704

232.

    ANIMA : humanistična poljudnoznanstvena revija. - Letn. 1, št. 1 (2017)- . - Ljubljana : Hermes IPAL, 2017- . - 28 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl.

ISSN 2591-0930 = Anima (Ljubljana)

133
159.923.2

COBISS.SI-ID 292717568

233.

ARTEMIDORUS Ephesius
    Interpretacija sanj / Artemidor ; prevod, opombe, spremna študija in uredila Maja Sunčič. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017 (Škofja Loka : Nonparel). - 364 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 30)

Prevod dela: Oneirokritika. - 400 izv. - V Artemidorjevem sanjskem zrcalu : spremna študija / Maja Sunčič: str. 9-64. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Bibliografija k spremni študiji: str. 357-364. - Kazalo

ISBN 978-961-6192-74-3 : 19,90 EUR

159.963.38"652"(035)
821.14'02-9
821.14'02.09Artemidor

COBISS.SI-ID 292992256

234.

    BLAŽENI Anton Martin Slomšek : lavantinski knez in škof / po Francu Kosarju, Ivanu Grafenauerju in Alfonzu Gspanu priredila Majda Strašek Januš ; [fotografije Andrej Šauperl]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 87 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 87

ISBN 978-961-265-172-5 : 8,90 EUR

27-722.52:929Slomšek A. M.
929Slomšek A. M.

COBISS.SI-ID 293043712

235.

BONHOEFFER, Dietrich, 1906-1945
    Skupno življenje / Dietrich Bonhoeffer ; [prevod Franc Šeter]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 118 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Gemeinsames Leben. - 300 izv. - Spremna beseda / Jože Pucelj: str. 7-11

ISBN 978-961-6748-41-4 : 8,00 EUR

27-78-584
27:316.334.5

COBISS.SI-ID 286006784

236.

BOSMANS, Phil, 1922-2012
    Rad te imam / Phil Bosmans ; [prevod Milena Turnšek ; fotografije Shutterstock]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 101 str. : ilustr. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-278-364-8

17.023

COBISS.SI-ID 292529408

237.

BOSMANS, Phil, 1922-2012
    Reci življenju da / Phil Bosmans ; [prevod Milena Turnšek ; fotografije Shutterstock]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018. - 101 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-961-278-363-1 : 12,90 EUR

17.023

COBISS.SI-ID 292528896

238.

    BOŽJE okolje. - Letn. 1, št. 1 (1977)- . - Ljubljana : Družina, 1977- . - 20 cm

Dvomesečnik (2002-). - Mesečnik (1977-2001)

ISSN 1318-9328 = Božje okolje

2

COBISS.SI-ID 18019074

239.

BUŠIĆ, Dražen
    Kako prejeti popoln Božji blagoslov za zakon in družino? / Dražen Bušić ; [prevedla Milena Pavuna Lampe]. - Maribor : Katoliška karizmatična prenova Slovenije, 2017 (Novo mesto : ART32). - 117 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Predgovor / Josip Frkin: str. 5. - O avtorju: str. 112. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6608-12-1 : 7,00 EUR

27-546.2-27-452(035)

COBISS.SI-ID 291976960

240.

CAMPBELL, Rebecca, 1967-
    Sestrstvo : kako osvoboditi modro, divjo žensko v sebi / Rebecca Campbell ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 311 str. : tabela ; 22 cm

Prevod dela: Rise sister rise. - 500 izv. - O avtorici: str. 311

ISBN 978-961-6943-56-7 : 24 EUR

159.923-055.2
159.913

COBISS.SI-ID 292488448

241.

    DOCAT : kaj storiti? : družbeni nauk katoliške Cerkve / [prevod Marjan Turnšek ; ilustracije Alexander von Lengerke]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 319 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Docat: Was Tun? Die Soziallehre der Kirche. - 2.000 izv. - Predgovor / papež Frančišek: str. 10-13. - Kazalo

ISBN 978-961-265-170-1 : 18,50 EUR

272:3

COBISS.SI-ID 292373760

242.

EGUÍBAR Galarza, Mercedes
    Montserrat Grases : preprosto življenje / Mercedes Eguíbar Galarza ; [prevod Milena Černe]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 93 str. ; 16 cm

Prevod dela: Montserrat Grases. - 500 izv. - O avtorici: str. 88. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0393-7 : 9,90 EUR

27:929Grases M.

COBISS.SI-ID 289343488

243.

ERNIŠA, Geza
    V službi ljudi : spomini in razmišljanja / Geza Erniša ; razgovori z Jelko Kušar. - Moravske Toplice : Evangeličanska cerkvena občina, 2017 (Murska Sobota : Tiskarna digitalni tisk). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Predgovor / Kozma Ahačič: str. 5-6

ISBN 978-961-285-914-5

929Erniša G.:274

COBISS.SI-ID 93210113

244.

ESCRIVÁ de Balaguer, José María, 1902-1975, svetnik
    Strastno ljubiti svet / [Jožefmarija Escrivá ; prevedel Aleš Štampf]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2018. - 28 str. ; 17 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-222-700-5

27-475.2:929Escrivá de Balaguer J. M.

COBISS.SI-ID 292897280

245.

GREGORIUS Nazianzenus, svetnik
    Bogoslovni govori / Gregor iz Nazianza ; prevod Vid Snoj ; spremna beseda Jan Dominik Bogataj. - Ljubljana : KUD Logos, 2018 (Begunje : Cicero). - 166 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 61)

Prevod dela: Lógoi theologikoí. - 400 izv. - Transkontekstualni izzivi trinitarične teologije Gregorja iz Nazianza: anagogija v perspektivi mikroeshatologije / Jan Dominik Bogataj: str. 141-166. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7011-48-7 : 16,00 EUR

27-144.89
27-1Gregor iz Nazianza
27-475

COBISS.SI-ID 293435392

246.

GRŽAN, Karel
    Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 2], Izstop iz smrtonosne igre polov / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 574 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Oznaka podrejenega nasl. navedena v kolofonu, na prelim. str., ov. in hrbtu knj. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-479-3 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-274-478-6 (broš.) : 18 EUR

27:308

COBISS.SI-ID 288962816

247.

GRŽAN, Karel
    Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [knj. 1, Stop smrtonosni igri polov!] / Karel Gržan ; [ilustracije Marjan Rožen]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 483 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Oznaka zv. in podrejeni nasl. navedena v kolofonu, ov. in hrbtu. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-459-5 (trda vezava) : 30 EUR
ISBN 978-961-274-465-6 (broš.)

27-185.57

COBISS.SI-ID 287292928

248.

HELEN, Zatteja
    Enačba za srečo : priročni (pomoč)nik za igre na srečo / [[besedilo in] ilustracija] Zatteja Helen. - Žalec : Tvoja/Energija, 2018 ([Brežice] : Primus). - 34 str. : ilustr. ; 19 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Tisk po naročilu. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-961-93142-5-8 : 13,00 EUR

133.5:511(035)
794.9:133.5(035)

COBISS.SI-ID 293508096

249.

HELEN, Zatteja
    Vodnik za srečne dni : vseživljenjski bioritemski koledar za vsak dan v tekočem letu / Zatteja Helen. - Žalec : Tvoja energija, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 52 str. : ilustr., tabele ; 19 cm

Tisk po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-961-288-084-2 : 14 EUR

133.5:511(035)

COBISS.SI-ID 292812544

250.

KASTELIC, Anja, farmacevtka
    Na tvojo besedo ---. Razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto B / Anja Kastelic. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2017 (Maribor : Demago). - 247 str. ; 21 cm. - (Frančiškova knjižnica. Priročniki ; št. 5)

Nasl. na ov.: Na tvojo besedo. - 500 izv. - Spremna beseda / Stanislav Zore: str. 11-13. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6078-55-9 : 14,90 EUR

27-584
27-29

COBISS.SI-ID 292290048

251.

KEZELE, Adrian Predrag
    Razdvajanje svetov / Adrian P. Kezele ; [prevedla Vesna V. Zmaić]. - 2. izd. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 200 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Razdvajanje svjetova. - O avtorju: str. 199-200. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-94342-1-5 : 17,90 EUR

133.52

COBISS.SI-ID 293522176

252.

LUBAC, Henri de, 1896-1991
    Na poteh k Bogu / Henri de Lubac ; prevedli Jasmina Rihar, Jana Okorn in Aleš Maver ; [spremna beseda Alek Zwitter]. - Celje ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - XI, 278 str. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 33)

Prevod dela: Sur les chemins de Dieu. - 400 izv. - Spremna beseda / Alek Zwitter: str. I-XI. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-278-345-7 : 27 EUR

27-1Lubac H.
27-544.7-14

COBISS.SI-ID 292937728

253.

LUBICH, Chiara
    Marija / Chiara Lubich ; uredila Brendan Leahy in Judith Povilus ; [prevedla Valerija Brenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2018 ([Kranj] : Nonparel). - 174 str. ; 20 cm. - (Dvanajst stebrov ; 9)

Prevod dela: Maria. - 600 izv. - Uvod / Brendan Leahy, Judith Povilus: str. 7-15. - Bibliografija: str. 169-171

ISBN 978-961-6878-69-2 : 9,90 EUR

27-312.47
27-784:929Lubich C.

COBISS.SI-ID 293268736

254.

LYONS, Jonathan
    Islam through Western eyes : from the crusades to the war on terrorism / Jonathan Lyons. - Paperback ed. - New York : Columbia Univesity Press, 2014, cop. 2012. - X, 260 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 204-247. - Kazalo

ISBN 978-0-231-15895-4 (broš.)
ISBN 978-0-231-15894-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-52814-6 (e-knjiga)

28(5+6-69:28):(4)

COBISS.SI-ID 32688221

255.

    MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Letn. 1, št. 1 (avgust 1993)- . - Ljubljana : ARA, 1993- . - 27 cm

Mesečnik. - Prevod dela: Misteriji (Savudrija) = ISSN 1845-8416

ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)

133(05)
05:133

COBISS.SI-ID 36110336

256.

NEWTON, Michael, 1931-
    Usoda duš : nova poročila o življenju med življenji / Michael Newton ; prevedla Nataša Ostanek. - 3. natis. - Ljubljana : Ara, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 546 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Destiny of souls. - 500 izv. - O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-6005-39-5 : 24,90 EUR

133

COBISS.SI-ID 244034304

257.

NEWTON, Michael, 1931-
    Usoda duš : nova poročila o življenju med življenji / Michael Newton ; prevedla Nataša Ostanek. - 4. natis. - Ljubljana : Ara, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 546 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Destiny of souls. - 500 izv. - O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-6005-39-5 : 29,90 EUR

129.4

COBISS.SI-ID 1109726302

258.

PHILIPPE, Jacques, 1947-
    Če bi poznali božji dar / Jacques Philippe ; [prevod Tadeja Petrovčič Jerina]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 163 str. ; 18 cm

Prevod dela: Si tu savais le don de Dieu. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7019-02-5 : 13,50 EUR

27-4

COBISS.SI-ID 290742016

259.

POZZA, Marco, 1979-
    Očenaš / [intervjuvanec] papež Frančišek in [intervjuval] Marco Pozza ; [prevedel Andrej Turk]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 19 cm

Prevod dela: Padre nostro. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 107-108

ISBN 978-961-04-0467-5 : 14,90 EUR

27-534.35

COBISS.SI-ID 293115648

260.

PRANER, Lana
    Usojena / Lana Praner. - 1. izd. - Brežice : Academia Lana Praner, 2017 (Žirovnica : Medium). - 189 str. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94275-1-4 : 110 EUR

133.2

COBISS.SI-ID 293026048

261.

RAVNJAK, Vili
    Zen cvetočih češenj : (umetnost življenja) : eseji, predavanja, spomini / Vili Ravnjak. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 254 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7026-30-6 : 22,40 EUR

133.2(081)
130.3(081)
159.923.2(081)

COBISS.SI-ID 93418753

262.

REGOVEC, Matjaž
    Potovanje skozi Jungov Mysterium : alkimijski simboli transformacije / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2012-<2018> (Srbija : Topalović). - Zv. <1-8> : ilustr. ; 25 cm

Od zv. 6 dalje je naziv založbe Hermes IPAL. - Zv. 1-5 500 izv., zv. 6-8 150 izv. - Kazalo

Dosedanja vsebina:
1. - 2012. - 489 str. - Spremni besedi Igorja Škamperleta in Janeka Muska na str. [7]. - Predgovor / Vesna Kragelj: str. [11-14]. - Bibliografija: str. 479-484
2. - 2013. - Str. [459]-956, XXIX. - Bibliografija: str. XIX-XXIII
3. - 2013. - Str. [957]-1354, XXIII. - Bibliografija: str. XV-XVII
4: Alkimijska alegorija, dinamika Lune, simbolika soli. - 2015 (Ljubljana : ABO grafika). - Str. [1355]-1790, XXV. - Bibliografija: str. XVII-XX
5: Rdeče morje, četvero smeri, vzpon in sestop. - 2015 (Ljubljana : ABO grafika). - Str. [1791]-2268, XXI. - Bibliografija: str. XIII-XVI
6: Kralj in kraljica, kraljeva preobrazba. - 2017 (Ljubljana : ABO grafika). - Str. 2270-2682, XXIX. - Spremni besedi Igorja Škamperleta in Janeka Muska na str. [2265]. - Bibliografija: str. XXI-XXIV
7: Kantilena, kraljeva preobrazba (nadaljevanje). - 2017 (Ljubljana : ABO grafika). - Str. 2684-3088, XXIII. - Spremni besedi Igorja Škamperleta in Janeka Muska na str. [2679]. - Bibliografija: str. XV-XVIII
8: Adam in Eva. - 2018 (Ljubljana : ABO grafika). - Str. 3090-3495, XXI. - Spremni besedi Igorja Škamperleta in Janeka Muska na str. [3085]. - Bibliografija: str. XI-XV

ISBN 978-961-93111-4-1 (zv. 1) : 44,00 EUR
ISBN 978-961-93111-7-2 (zv. 2) : 44,00 EUR
ISBN 978-961-93111-8-9 (zv. 3) : 44,00 EUR
ISBN 978-961-93111-9-6 (zv. 4) : 48,00 EUR
ISBN 978-961-6967-25-9 (zv. 5) : 48,00 EUR
ISBN 978-961-6967-29-7 (zv. 6) : 44,00 EUR
ISBN 978-961-6967-30-3 (zv. 7) : 44,00 EUR
ISBN 978-961-6967-33-4 (zv. 8) : 44,00 EUR

133.52:159.922.2

COBISS.SI-ID 262437888

263.

SAINT-Jure, Jean-Baptiste, 1588-1657
    Božja previdnost / Jean Baptiste Saint-Jure, Claude La Colombière ; [prevod Marjan Poljanec ; spremna beseda Damjan Ristić]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 123 str. ; 20 cm

800 izv. - Spremna beseda / Damjan Ristić: str. 9-12. - O avtorjih na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-04-0463-7 : 16,90 EUR

27-14
27-58

COBISS.SI-ID 293069056

264.

SEVERUS, Sulpicius, svetnik
    Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi / Sulpícij Sever ; prevedla Sibil Gruntar Vilfan (Dialogi) in David Movrin (Vita Martini, Epistulae) ; spremni besedili Rajko Bratož in Miran Špelič ; uredil David Movrin. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Cerkveni očetje ; 17)

500 izv. - Kako je mali Mars postal veliki Martin in kaj ima pri tem opraviti strogi Sever / Miran Špelič: str. 9-30. - Martin Tourski in njegovi stiki s Panonijo / Rajko Bratož: str. 193-239. - Bibliografija: str. 241-247 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina: Življenje svetega Martina = Vita sancti Martini ; Pisma o Martinu = Epistulae ; Dialogi = Dialogi

ISBN 978-961-278-368-6 : 25 EUR

27-36:929sv. Martin

COBISS.SI-ID 293008896

265.

    SMERNICE za molitev za ozdravljenje / [pripravila] Doktrinalna komisija pri ICCRS ; [prevod Simone Kindermann]. - Maribor : Prenova v Duhu, 2017 (Novo mesto : Špes). - 47 str. ; 21 cm

Prevod dela: Guidelines on prayers for healing. - 1.000 izv. - Predgovor / Joseph Grech: str. 9-47

ISBN 978-961-6608-11-4

616-036.83:27-534.3(035)

COBISS.SI-ID 290332416

266.

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Človek kot trdni, tekočinski, zračni in toplotni organizem : tri predavanja / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2017. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Prevod dela: Der Mensch als fester, flüssiger, luftförmiger und wärmeartiger Organismus. - Nasl. v kolofonu: Človek kot trdni, tekočinski, zračni in toplotni organizem, tri predavanja v Dornachu, 17.-19. decembra 1920. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94073-3-2 : 13 EUR

141.333

COBISS.SI-ID 288457472

267.

STEINER, Rudolf, 1861-1925
    Meditativna opazovanja in navodila za poglobitev zdravstva : cikel predavanj / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2017. - 204 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Prevod dela: Meditative Betrachtungen und Anleitungen zur Vertiefung der Heilkunst, Dornach, 8 Vorträge, 2. bis 9. Januar 1924, 5 Vorträge 21. bis 25. April 1924. - Nasl. v kolofonu: Meditativna opazovanja in navodila za poglobitev zdravstva, 13 predavanj v Dornachu, 2.-9. januarja 1924 in 21.-25. aprila 1924. - Nasl. na hrbtu: Meditativna opazovanja - poglobitev zdravstva. - Leto izida v CIP-u: 2016. - Tiskano kot sprotni izvod

ISBN 978-961-94073-2-5 : 22 EUR

141.333:61(042.3)
141.333Steiner R.(042.3)

COBISS.SI-ID 288456960

268.

    TOLERANCA in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav / [uredila Igor Grdina in Jona Vizjak]. - 1. natis. - Maribor : AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018 ([Moškanjci] : Alinea tisk). - 83 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Strokovne monografije / Alma Mater Europaea - Evropski center)

Prispevki v slov., eden v angl. - 150 izv. - Bibliografija: str. 70-80. - Kazalo

ISBN 978-961-6966-27-6 : 16,50 EUR

27-67(082)
316.7:2-67(082)

COBISS.SI-ID 292887040

269.

VOLČIČ, Silva
    Bog dela zdaj! : po Evropi / Silva in Nace Volčič ; [spremna beeda Zvone Štrubelj]. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Ljubeči utrip Božjega srca v Evropi / Zvone Štrubelj: str. 5-6

ISBN 978-961-04-0437-8 : 16,90 EUR

27-57(4)-992

COBISS.SI-ID 291644416

270.

VOSKAMP, Ann, 1973-
    Tisoč darov : živeti bolj polno življenje prav tam, kjer ste / Ann Voskamp ; [prevod Mojca Masterl Štefanič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 214 str. ; 21 cm

800 izv. - Prevod dela: One thousand gifts. - O avtorici: str. [215]. - Bibliografija v opombah: str. 209-214

ISBN 978-961-04-0444-6 : 22,90 EUR

27-584.5
27-29

COBISS.SI-ID 292349696

271.

WATTS, Alan, 1915-1973
    Ven iz uma : o zvijačah gurujev, medsebojni prepletenosti in kozmični igri skrivalnic / Alan Watts ; [prevod Dominika Koder]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2018. - 192 str. ; 21 cm

Prevod dela: Out of your mind. - 500 izv. - Predgovor Marka Wattsa: str. 9-11. - O avtorju: str. 191-192

ISBN 978-961-94248-7-2 : 25,90 EUR

244.82

COBISS.SI-ID 293357312

272.

WEBSTER, Richard, 1946-
    Angeli za začetnike : naši božanski vodniki in skrbniki in kako se povežemo z njimi / Richard Webster ; [prevod Barbara Černe]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 245 str. ; 20 cm

Prevod dela: Angels for beginners : understand & connect with divine guides & guardians. - Tisk po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-245

ISBN 978-961-6861-70-0 : 19,90 EUR

133.2

COBISS.SI-ID 293221120

273.

WRIGHT, Robert, 1957-
    Ima budizem prav? : znanstveni in filozofski vidiki meditacije in razsvetljenja / Robert Wright ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1 izd. - Tržič : Učila International, 2018. - 339 str. ; 20 cm

Prevod dela: Why buddhism is true?

ISBN 978-961-00-3712-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3713-2 (broš.)

24-584

COBISS.SI-ID 293680640

274.

    ZGODBE kažejo novo pot / zbral [in uredil] Božo Rustja ; [fotografije Dinko Bizjak ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 2018 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 13)

3.000 izv.

ISBN 978-961-263-220-5 : 7,90 EUR

27-29
17.023.3:27
82-97

COBISS.SI-ID 293282048D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

275.

DE Laat, Gita Mateja
    Kam pa ti hodiš v šolo? : šolanje na domu v Sloveniji / Gita Mateja de Laat ; [ilustracije K. Anis Anzeljc]. - Grosuplje : S. Jamnik, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 179 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici: str. 174-175. - Ilustr. na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 176-179

ISBN 978-961-93406-1-5 : 25,00 EUR

37.018.1

COBISS.SI-ID 293509120

276.

DEVJAK, Tatjana
    Vzgoja predšolskega otroka / Tatjana Devjak, Sanja Berčnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 288 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 285-288. - Kazalo

ISBN 978-961-253-219-2

373.2.01

COBISS.SI-ID 292865536

277.

DIVJAK, Alenka
    Slovenski pedagoški tisk v borbi proti potujčevanju naše mladine 1860-1918 / Alenka Divjak. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 236 str. ; 22 cm

O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 207-216 in v opombah na dnu str. - Kazala. - Summary

ISBN 978-961-7014-02-0 : 24,90 EUR

37(497.4):050(497.4)"1860/1918"
050(497.4)"1860/1918"

COBISS.SI-ID 292528128

278.

EGGERICHS, Emerson
    Mati in sin : kako s spoštovanjem preseči odnos s sinom / Emerson Eggerichs ; [prevod Nina Petelinšek Munoz]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - XIV, 280 str. ; 24 cm

Prevod dela: Mother & son. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 277. - Opombe z bibliografijo: str. 273-275

ISBN 978-961-93718-7-9 : 22,95 EUR

173.5:-055.52-055.2+-055.62-055.1
37

COBISS.SI-ID 293847040

279.

FABER, Adele
    Na pomoč, moji otroci se kregajo! : kako spodbuditi dobre odnose med sorojenci / Adele Faber & Elaine Mazlish ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Siblings without rivalry : how to help your children live together so you can live too. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0465-1 : 24,90 EUR

37.015.3(035)
159.922.2-053.2(035)

COBISS.SI-ID 293071104

280.

    FIFTY years of the Coleman report / edited by Mitja Sardoč and Slavko Gaber. - 1st ed., 1st printing. - Ljubljana : Faculty of Education, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 226 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (CEPS Journal edition ; 1)

300 izv. - O avtorjih: str. 223-225. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-218-5

37.01(082)
316.74:37(082)

COBISS.SI-ID 292595456

281.

HATTIE, John A. C.
    Vidno učenje za učitelje : maksimiranje učinka na učenje / John Hattie ; [prevod Lingua Service]. - Griže : Svetovalno-izobraževalni center MI, 2018 ([Žalec] : QViewProduction). - 336 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Visible learning for teachers. - 600 izv. - Bibliografija: str. 230-244

ISBN 978-961-92707-7-6 : 35,00 EUR

37.012

COBISS.SI-ID 293468160

282.

JANIS-Norton, Noël
    Mirnejše, lažje, srečnejše otroštvo pred zasloni : za starše malčkov, otrok in najstnikov : vodnik, ki vam bo pomagal, da spet prevzamete nadzor nad tehnologijo / Nöel Janis-Norton ; [prevod Tanja Goršič]. - Izola : Vita, 2017. - 262 str. ; 22 cm

Broš. izd. meri 21 cm. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [263-264]. - Kazalo

ISBN 978-961-94285-0-4 (trda vezava) : 24,95 EUR
ISBN 978-961-94285-1-1 (broš.) : 17,95 EUR

37.018.1:004
004.738.5-053.2

COBISS.SI-ID 291693312

283.

JANIS-Norton, Noël
    Mirnejše, lažje, srečnejše starševstvo : [pet strategij, s katerimi odpravimo vsakodnevne bitke in pripravimo otroke, da že prvič slišijo naša navodila] / Nöel Janis-Norton ; [prevod Tanja Rojc]. - [Izola] : Vita, 2017. - 435 str. : tabele ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Broš. izd. meri 21 cm. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [440]

ISBN 978-961-93908-8-7 (trda vezava) : 29,95 EUR
ISBN 978-961-93908-9-4 (broš.) : 19,95 EUR

37.018.1

COBISS.SI-ID 291642624

284.

MEDNARODNA konferenca o didaktiki in metodiki (3 ; 2017 ; Ljubljana)
    Učna motivacija : zbornik / III. mednarodna konferenca o didaktiki in metodiki, [23. 11. 2017, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2017. - 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Korporativni avtor na ov.: III. mednarodna strokovna konferenca o didaktiki in metodiki 2017 (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška). - Prispevki v slov., en v angl. in en v hrv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-7040-00-5 : 25 EUR

37.015.3(082)
159.953.5(082)

COBISS.SI-ID 292673280

285.

    MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (jun. 1997)- . - Ljubljana : Info press, 1997- . - 30 cm

Mesečnik. - Ima posebno izd.: Pikapolonica = ISSN 1580-0296

ISSN 1408-2675 = Moj malček

372-053.4

COBISS.SI-ID 66663936

286.

    PO pameti : časopis o vzgoji, ki deli izkušnje. - Letn. 1, št. 01 (jan. 2016)- . - Mavčiče : Čmrlj, 2016- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 2463-8870 = Po pameti

37.018.1
173.5/.7

COBISS.SI-ID 283568896

287.

    PRIHODNOST šole v družbah dela brez dela / uredila Slavko Gaber in Veronika Tašner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 208 str. : ilustr. ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-204-8 (broš.)

37.014(082)
316.74:37(082)

COBISS.SI-ID 288467968

288.

SOJER Smerdu, Jerneja
    Do-re-mi na 1, 2, 3 : pisana druščina v gozdu : [z didaktičnimi igrami in igralnimi karticami] / [avtorica, notografija] Jerneja Sojer Smerdu ; [ilustracije Tina Červan ; prevod Andreja Blažič Klemenc]. - 1. izd. - Postojna : samozal., 2017 ([Postojna] : ALE). - 133 str. : ilustr., note ; 22 x 31 cm + 1 list Glasbeni plonk ceglc (21 x 28 cm) + 3 kartoni s 144 igralnimi karticami (21 x 27 cm)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Spiralna vezava. - 1.000 izv. - Recenzije / Ana Celin Lenarčič, Špela Habič, Miha Šušteršič, Andreja Blažič Klemenc: str. 3. - Bibliografija: str. [134]

ISBN 978-961-288-111-5 : 38,00 EUR

37.015.31:78(035)
781:373.3(035)
37.015.31:502.2(035)

COBISS.SI-ID 292805888

289.

VTIČ, Darja
    Glavo imaš in srce! : gradivo za delo z otroki in mladostniki : za razredne ure, projektne dneve, izbirne vsebine, delavnice v okviru rednega pouka / Darja Vtič ; [spremna beseda Aco Prosnik]. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet : Društvo za razvoj človečnosti - Human, 2018. - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Spremno besedilo / Aco Prosnik: str. 5. - Bibliografija: str. 212

ISBN 978-961-92876-4-4 (Ekološko-kulturno društvo za boljši svet) : 29,90 EUR

37.015.31(035)
37.091.3:172(035)

COBISS.SI-ID 293272064D ZGO D ZGODOVINA

290.

BRECELJ, Martin
    Obračun leto dni po izidu knjige Anatomija političnega zločina : (z odgovori na kritike) / Martin Brecelj. - Trst : Mladika, 2017 ([Trst] : Luglio Print). - 26 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-88-7342-256-3 : 4,00 EUR

94(450.361.11=163.6)"1944"

COBISS.SI-ID 10033388

291.

ČMAK, Marija
    Junaki neba VIII : zavezniški piloti in Slovenci med II. svetovno vojno / Marija Čmak. - Celje : Grafika Gracer, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici: str. 5-6

ISBN 978-961-6992-15-2

94(497.4)"1944/1945"

COBISS.SI-ID 290306048

292.

ČUK, Ivan, 1961-
    Prevarani sokoli / Ivan Čuk in Aleks Leo Vest ; [prevod Metka Čuk]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - XXV, 510 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Spremna beseda / Tamara Griesser Pečar: str. XVII-XXV. - Bibliografija: str. 468-474. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-93925-8-4 : 19,00 EUR

94(497.4)"19"
061.2:796(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 292610560

293.

GALIĆ, Lovro
    Cvetje - Mengore : v viharju vojne 1915-1917 / Lovro Galić ; [prevajalec iz hrvaškega v slovenski jezik Boris Jukić]. - Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2017 (Begunje : Cicero). - 424 str. : ilustr., zvd. ; 33 cm

Zvd. na spojnih listih. - 300 izv. - Knjigi na pot / Petra Svoljšak: str. 7-10. - Bibliografija: str. 409. - Kazali

ISBN 978-961-6730-15-0 : 29,90 EUR

94(497.473)"1915/1917"
355.48(497.473)"1915/1917"

COBISS.SI-ID 286312448

294.

GIBBONS, Floyd Phillips, 1887-1939
    Rdeči baron : zgodba o baronu von Richthofnu / Floyd Gibbons ; [prevedla Janez Žerovc in Milena Podgoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 325 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The red knight of Germany. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Namesto uvoda / Janez Žerovc: str. 7-12. - Beseda o avtorju / prevajalec: str. 317-319

ISBN 978-961-282-290-3 : 34,99 EUR

929Richthofen M. von
94(4-15)"1914/1918"
355.489(4-15)"1914/1918"

COBISS.SI-ID 293200640

295.

GOLJA, Jan
    Slovenci v dnevnih sobah / Jan Golja ; fotografija Jan Pirnat. - Ankaran : J. Golja, 2017 ([Murska Sobota] : Printera). - 263 str. : ilustr., portreti ; 24 x 30 cm

2.000 izv. - [Uvodni besedi] / Suzana Lovec, Aljoša Bagola: str. 5

ISBN 978-961-285-929-9 : 34,90 EUR

929(497.4)
77.041.5(=163.6):929(497.4)
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 292344576

296.

GOLOB, Tadej
    V svojih čevljih : zgodba Alenke Bratušek, prve slovenske predsednice vlade / Tadej Golob. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-261-485-0 : 24,90 EUR

929Bratušek A.
32(497.4):929Bratušek A.

COBISS.SI-ID 293884416

297.

GRAFENAUER, Božo
    Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti / Božo Grafenauer ; [spremni besedi Dušan Nećak, Marjan Žnidarič]. - 1. izd. - Maribor : ETNO SERVIS, Zavod za raziskovalne, izobraževalne in promocijske dejavnosti, 2018. - 203 str. : graf. prikazi, ilustr., fotograf. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-288-162-7

94(497.4+497.11)"1941/1945"
314.151.3-054.79:94(497.4+497.11)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 93647617

298.

GRDINA, Igor, 1965-
    Pluti je treba : kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - XIV, 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 25)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-40-4 : 15 EUR

929Bubnov A. D.

COBISS.SI-ID 291866368

299.

HARARI, Yuval Noah
    Sapiens : kratka zgodovina človeštva / Yuval Noah Harari ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 440 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Izv. stv. nasl.: Kitsur Toldot ha-Enoshut. - 1.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 427-440

ISBN 978-961-01-4492-2 : 15,99 EUR

94(100)
316.722

COBISS.SI-ID 287634944

300.

    HISTORY. - [Slovenska izd.]. - Št. 1 (2012)- . - Maribor : Večer, 2012- . - 28 cm

Mesečnik

ISSN 2232-531X = History (Slovenska izd.)

93/94

COBISS.SI-ID 260101376

301.

HOBSBAWM, Eric J., 1917-2012
    Čas skrajnosti : svetovna zgodovina 1914-1991 / Eric Hobsbawm ; prevedli Seta Knop, Katarina Jerin, Srečko Balent ; [spremna beseda Božo Repe]. - 2. izd. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIV, 675 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The age of extremes. - 400 izv. - Ptičji pogled Erica Hobsbawma / Božo Repe: str. 649-658. - O avtorju: str. II. - V CIP-u napačen ID zapisa. - Bibliografija: str. 621-643. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-17-8 : 35 EUR

94(100)"1914/1991"

COBISS.SI-ID 293516800

302.

INDIG-Ithai, Josef
    Joškovi otroci : beg in alija skozi Evropo 1940-1943 : poročilo Josefa Indiga / [urednika Jaša Drnovšek, Helena Dobrovoljc ; prevajalec Jaša Drnovšek ; fotografije Archivio storico del Comune di Nonantola]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Joškos Kinder. - Uspavanka za trpljenje ali nikoli ni prepozno za spomin: dnevnik Joška Indiga / Irena Šumi, Oto Luthar: str. 279-285. - Ob slovenskem prevodu / Helena Dobrovoljc, Jaša Drnovšek: str. 286-287. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-05-0044-5 : 19 EUR

94(=411.16)"1941/1943"
314.151.3-054.73-053.2(=411.16)"1941/1943"

COBISS.SI-ID 293111040

303.

JACKSON, Ashley
    Churchill / Ashley Jackson ; [predgovor k slovenski izdaji Božo Repe ; prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 438 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Churchill. - 2.400 izv.

ISBN 978-961-282-299-6

929Churchill W. S.
32(410):929Churchill W. S.
94(410)"19":929Churchill W. S.

COBISS.SI-ID 293600512

304.

    JANEZ Drnovšek / [avtorji Alja Brglez ... [et al.] ; uredil Tine Logar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.100 izv. - Bibliografija pri dveh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-282-298-9 : 24,99 EUR

929Drnovšek J.(082)
32(497.4):929Drnovšek J.(082)

COBISS.SI-ID 293200896

305.

JURKOVIČ, Filip
    Pa zbogom, junaki --- : vojni dnevnik Filipa Jurkoviča (1914-1918) / [Filip Jurkovič ; urednica izdaje Maja Kač ; prevajalka nemškega dela besedila Renny Rovšnik ; fotografije arhiv družine Weixler]. - Dotis. - Ljubljana : RTV Slovenija : MMC RTV Slovenija, 2017 ([Ljubljana] : Tiskarna Januš). - 272 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Popotnica bralcu / Maja Kač: str. 3-5. - Dnevnikova pot / Dušan Weixler: str. 6-7. - Na frontah velikega svetovnega spopada / Žiga Koncilija: str. 8-17. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6971-01-0

94(100)"1914/1918"(092)
929Jurkovič F."1914/1918"
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 292880128

306.

KARO, Silvo
    Alpinist / Silvo Karo ; [predgovor Rolando Garibotti ; prevod predgovora Gorazd Pipenbaher]. - 1. natis. - Osp : S. Karo, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 304 str. : fotogr., portreti ; 24 cm

1.500 izv. - Predgovor / Rolando Garibotti: str. 7-9. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-156-6 : 25,00 EUR

796.52(497.4):929Karo S.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 293000704

307.

KING, Greg, 1964-
    Umor Franca Ferdinanda : Sarajevo 1914 in romanca, ki je spremenila svet / Greg King in Sue Woolmans ; [prevedla Martin Pišlar in Robert Štrucl]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2017. - 348 str., [52] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: The assassination of the archduke. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 323-337. - Kazalo

ISBN 978-961-6372-85-5 : 29,70 EUR

929.52Habsburg
929Franc Ferdinand, avstrijski nadvojvoda

COBISS.SI-ID 285572352

308.

KLÍMA, Ladislav, 1878-1928
    Veličastna Nemeza ; in Avtobiografija / Ladislav Klíma ; [prevedla Urša Cvahte]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevoda del: Slavná Nemesis ; Vlastní životopis. - Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-078-2 : 12,90 EUR

929Klima L.
821.162.3-32
821.162.3-94

COBISS.SI-ID 293539584

309.

KOKALJ Kočevar, Monika
    Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945 / Monika Kokalj Kočevar ; [prevod povzetka Monika Kokalj Kočevar, Martin Cregeen]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 410 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 32)

300 izv. - O avtorici: str. 407. - Bibliografija: str. 378-395. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-82-1 : 26 EUR

94(497.452)"1943/1945"
355.27(497.452)"1943/1945"

COBISS.SI-ID 292458752

310.

KOS, Marija, 1963-
    Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti : razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana Enote za Gorenjsko Kranj : [Galerija Kranjske hiše, Kranj, marec 2009] / [avtorica kataloga] Marija Kos. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2009 ([Ljubljana] : Adakta.m). - 40 str. : ilustr. ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-6247-26-9

94(497.4Kranj)(083.824)

COBISS.SI-ID 244318464

311.

KUNAVER, Jurij, 1933-
    Pavel Kunaver - Sivi volk : pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju, skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju / Jurij Kunaver. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 356 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

500 izv. - Namesto predgovora / Stanko Dimnik ... [et al.]: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 351-356

ISBN 978-961-01-4598-1 : 29,99 EUR

929Kunaver P.

COBISS.SI-ID 293068288

312.

LAHARNAR, Boštjan
    Železnodobne zgodbe s stičišča svetov / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [avtorica seznama razstavljenih predmetov Vesna Svetličič ; avtor poglavja Keltski denar Peter Kos ; ureditev seznamov literature Barbara Jerin ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; zemljevidi GeoPodobe Vida Bitenc ; risbe in grafični prikazi Ida Murgelj ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 223 str : ilustr., zvd. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 219-222

ISBN 978-961-6981-24-8 : 20 EUR

903(497.4)"638"(083.824)

COBISS.SI-ID 292859392

313.

    LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija] / uredil Sašo Jerše. - Ljubljana : Slovenska matica : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; Brežice : Posavski muzej, 2017. - 353 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-213-276-7 : 25 EUR

323.269.6(497.4)(091)(082)

COBISS.SI-ID 292696320

314.

LIPOVEC, Aleš
    Steklenice s Soške fronte = Bottles from Isonzo front / [avtor Aleš Lipovec ; prevod Barbara in Vlado Lipovec]. - Logatec : Vojni muzej, 2017 (Ljubljana : Ozimek). - 162 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 162

ISBN 978-961-93929-5-9

94(497.473)"1915/1917"(083.82)
355.65(497.473)"1915/1917(083.82)

COBISS.SI-ID 290560768

315.

MAKOS, Adam
    Višji klic : resnična zgodba o boju in viteštvu sredi razklanega neba druge svetovne vojne / Adam Makos, Larry Alexander ; prevedel Martin Petrovčič ; [fotografije Franz Stigler (zbirka) ... [et al.] ; ilustracije Bryan Makos]. - Celje : Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 409 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Prevod dela: A higher call. - 500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 407-409 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-278-341-9 : 25 EUR

94(100)"1939/1945"
355.489(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 292585472

316.

MARINAC, Bogdana
    Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo / Bogdana Marinac ; [prevod [povzetka] v angleški jezik Henrik Ciglič, prevod [povzetka] v italijanski jezik Ivan Marković ; fotografije predmetov Jani Turk, Igor Presl, Snježana Karinja]. - Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 191 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 181-184. - Riassunto ; Abstract

ISBN 978-961-94328-1-5

910.4(26):359(436-89)
359(436-89)

COBISS.SI-ID 292889856

317.

MAZE, Tina
    Jaz. Tina. : biografski roman / Tina Maze, Vito Divac. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 291 str. : ilustr. ; 23 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-02-0862-4 : 28,90 EUR

929Maze T.
796.926:929Maze T.

COBISS.SI-ID 288283136

318.

MIHEVC, Jože
    Skozi taborišča do sreče / Jože Mihevc ; z zapisi Milke in Toneta Mihevca ; s spremno besedo in z opombami je knjigo dopolnila in pripravila za objavo Rozina Švent. - Trst : Mladika, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 3)

Spremna beseda / Rozina Švent: str. 5-12. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-258-7 : 23,00 EUR

929Mihevc T.
929Mihevc M.
929Mihevc T.
821.163.6-94

COBISS.SI-ID 10065388

319.

MIKLIČ, Mirko Bogomir, 1965-
    Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani / Mirko Bogomir Miklič ; [fotografije Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; spremna beseda Janez Juhant ; priprava imenskega kazala Jasmina Spahalić ; prevod povzetka v angleščino Janko Jemec, prevod povzetka v nemščino Wulf Peter Scherber]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - Knjigi na pot / Janko Prunk: str. 13-14. - Kocbek kot veličina in neznanost človeka v revolucionarnem prijemu / Janez Juhant: str. 397-427. - Bibliografija: str. 430-438. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung

ISBN 978-3-7086-0981-2 : 39 EUR

929Kocbek E.
94(497.4)"19"

COBISS.SI-ID 292562944

320.

MILTON, Giles
    When Hitler took cocaine and Lenin lost his brain : history's unknown chapters / Giles Milton. - 1st U.S. ed. - New York : Picador, 2016. - IX, 261 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-250-07877-3 (broš.)
ISBN 978-1-250-07878-0! (e-knjiga)

94(100)

COBISS.SI-ID 16656438

321.

PLETERSKI, Janko
    Knjiga pisem : razmišljanje o slovenski državnosti / Janko Pleterski ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; naslovna ilustracija in likovna oprema Tinka Volarič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 234 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 10)

Melanholija prvega ešalona / Matjaž Kmecl: str. 231-234. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7003-15-4 : 18 EUR

94(497.4)"19"

COBISS.SI-ID 293517312

322.

    POLITIKA memorije in pozabe, načini izročila in interpretacije : zbornik mednarodnega simpozija ob 70-letnici osvoboditve koncentracijskega Taborišča Ljubelj, ki je potekal v Tržiškem muzeju, 11. in 12. junija 2015 = The politics of memory and oblivion, modes of transmission and interpretation : proceedings of the symposium coinciding with the 70th anniversary of the Ljubelj/Loibl camp liberation, held 11-12 June 2015 at Tržic Museum, Tržic, Slovenia / [avtorji besedila Taja Kramberger ... [et al.] ; uredili Jana Babšek, Tina Petras ; prevod Marko Petrović ... [et al.] ; fotografije arhiv Anice Clément ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2016 ([Tržič] : Uzar). - 274 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92838-5-1 : 15 EUR

94(497.4Ljubelj)"1943/1945"(082)

COBISS.SI-ID 285099776

323.

POLJANEC, Nani
    Kralj Peter v slovenskih Alpah = King Peter in the Slovenian Alps / Nani Poljanec, Peter Mikša ; [avtorja dodatnega besedila Borut Batagelj, Dušan Babac ; izbor slikovnega gradiva Nani Poljanec ... et al. ; prevodi iz srbščine Sara Špelec]. - Rogaška Slatina : Ljudski muzej Rogaška Slatina, 2017 (Celje : Grafika Gracer). - 168 str. : ilustr. ; 29 cm

"Razpoloženje je izborno, kraljeviči pa tudi Njen. Vel. kraljica uživajo lepoto - vse kaže za naše zimske športe veliko veselje / Borut Batagelj: str. 99-105. - Poljanec se je s Kraljevo zbirko začel ukvarjati iz pietete do zadnjega jugoslovanskega kralja Petra II. in njegove žalostne usode / Dušan Babac: str. 85-97. - Bibliografija: str. 166

ISBN 978-961-288-137-5

929Karađorđević P. II.
796.52(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 292920832

324.

SAJE, Mitja
    Zadnja dinastija in izzivi sodobnosti : zgodovina Kitajske od vdora Mandžurcev do ustanovitve Ljudske republike / Mitja Saje ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 2., dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 176 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 173-174

ISBN 978-961-06-0007-7 : 19,90 EUR

94(510)"16/19"

COBISS.SI-ID 293373952

325.

ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
    Partizanska spomenica 1941 : seznam nosilcev / [avtor, fotografije] Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Izdano v počastitev 20-letnice delovanja Vojnega muzeja Logatec. - 150 izv.

ISBN 978-961-93929-7-3

94(497.4)"1941"
355.134.2(497.4)

COBISS.SI-ID 292572416

326.

TOMAŽIČ, Dušan, 1961-
    Predniki in potomci Herte Haas : [strokovna monografija] / Dušan Tomažič. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 99 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Teorija ; 115)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 100 izv. - O avtorju: str. 98-99. - Bibliografija: str. 52-56

ISBN 978-961-7030-23-5 : 29,00 EUR

929Haas H.
929Haas H.A.
929Schindler Haas P.
929Haas S.
929.52Haas"18/20"

COBISS.SI-ID 93767937

327.

VUK, Tomaž, 1981-
    Pojmovanje TIGR-a pred in po osamosvojitvi Slovenije / Tomaž Vuk ; [spremna beseda Lucijan Pelicon ; fotografije last arhiva društva TIGR]. - Sežana : Društvo TIGR Primorske, 2017. - 93 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Pojmovanje organizacije TIGR pred in po osamosvojitvi Slovenije. - 200 izv. - Knjigi "Pojmovanje TIGR-a pred in po osamosvojitvi Slovenije" na pot / Lucijan Pelicon: str. 8. - Povzetek v slov. in angl. - Bibliografija: str. 87-91

ISBN 978-961-92982-4-4

94(450.36=163.6)"1918/1945"
94(497.47)"1918/1945"
329.73(450.36=163.6)(091)

COBISS.SI-ID 292224768J ANG J ANGLEŠČINA

328.

ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
    The handmaid's tale / Margaret Atwood. - London : Vintage, 2017. - 324 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

ISBN 978-1-78487-318-9

821.111(71)-311.9

COBISS.SI-ID 512933141

329.

CHILD, Lee
    The midnight line : [the new Jack Reacher thriller] / Lee Child. - London [etc.] : Bantam Press, 2017. - 391 str. ; 24 cm

O avtorju: str. [393]. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-593-07818-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-593-07817-4 (broš.)

821.111(73)-312.4=111

COBISS.SI-ID 16652342

330.

CUSK, Rachel
    Transit / Rachel Cusk. - London : Vintage, 2017. - 259 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-78470-225-0

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 16655670

331.

KUNZRU, Hari
    White tears / Hari Kunzru. - [London] : Hamish Hamilton, an imprint of Penguin Books, 2017. - 271 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-241-27295-4 (hardback)
ISBN 978-0-241-27296-1 (trade paperback)

821.111-312.4=111

COBISS.SI-ID 1113438046

332.

LATHAM-Koenig, Christina
    English file [Dva medija]. Elementary. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Podatek o izd. na ov.

ISBN 978-0-19-459856-9 (učbenik)
ISBN 978-0-19-459796-8 (DVD-ROM)
ISBN 978-0-19-459864-4 (komplet)

811.111'24(075)

COBISS.SI-ID 14040881

333.

LATHAM-Koenig, Christina
    English file [Dva medija]. Intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden ; [illustrations by Peter Bull ... et al.]. - [3rd ed.], 1st [impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-451975-5 (učbenik)
ISBN 978-0-19-452036-2 (DVD)
ISBN 978-0-19-459710-4 (komplet)

811.111-07(075.3)

COBISS.SI-ID 585462

334.

LATHAM-Koenig, Christina
    English file [Dva medija]. Upper-intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden. - [3rd ed.]. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvok ; 12 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-455874-7 (komplet)
ISBN 978-0-19-455840-2 (učbenik)
ISBN 978-0-19-455848-8 (with Oxford online skills)
ISBN 978-0-19-455880-8 (DVD-ROM)

811.111'24(075)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 1105824094

335.

LATHAM-Koenig, Christina
    English file. Pre-intermediate. Student's book : [with DVD-ROM] / Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul Seligson. - [3rd ed.], 8th [impression]. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 167 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 DVD-ROM

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. naveden na ov.

ISBN 978-0-19-459865-1

811.111'24(075)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 1025717357

336.

LAVALLE, Victor
    The changeling : a novel / Victor LaValle. - 1st ed. - New York : Spiegel & Grau, 2017. - 431 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-8129-9594-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8129-9595-4 (e-knjiga)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 16655414

337.

LEATHER, Stephen
    The foreigner / Stephen Leather. - London : Hodder, 2017. - 409 str. ; 20 cm

"Previously published as The Chinaman" --> nasl. str.

ISBN 978-1-473-66209-4

821.111-312.4=111

COBISS.SI-ID 22978357

338.

LU, Marie
    Batman. Nightwalker / Marie Lu. - London : Penguin Books, 2018. - 252 str. ; 20 cm. - (DC Icons series ; [2])

ISBN 978-0-141-38683-6 (broš.)
ISBN 978-0-141-38682-9 (trda vezava)

821.111-312.9

COBISS.SI-ID 16652854

339.

MCDERMOTT, Alice
    The ninth hour / Alice McDermott. - London [etc.] : Bloomsbury, 2017. - 247 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-4088-5461-7

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 16654646

340.

MOYES, Jojo
    Still me / Jojo Moyes. - [London] [etc.] : M. Joseph, 2018. - 471 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-718-18318-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-718-18319-6 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 16652086

341.

PERCY, Benjamin
    The dark net : [a novel] / Benjamin Percy. - London : Hodder & Stoughton, 2017. - 256 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-473-65221-7 (broš.)
ISBN 978-1-473-65222-4 (e-knjiga)

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 16655158

342.

REICHS, Kathy
    Two nights / Kathy Reichs. - London : Arrow Books, 2018. - 440 str. ; 18 cm

O avtorici: str. 427

ISBN 978-0-09-955802-6 (export)
ISBN 978-0-099-55800-2

821.111(73)-312.4=111

COBISS.SI-ID 7780787

343.

SEGEL, Jason
    Otherworld / Jason Segel, Kirsten Miller. - London : Rock the Boat, 2017. - 355 str. ; 23 cm. - (Otherworld ; 1)

ISBN 978-1-78607-369-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-78607-371-6 (broš.)
ISBN 978-1-78607-370-9 (e-knjiga)

821.1111-311.2

COBISS.SI-ID 16656182

344.

STEEL, Danielle
    Against all odds / Danielle Steel. - London : Pan Books, 2018. - 411 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-5098-0023-0 (pbk)

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 7781043

345.

VANDERMEER, Jeff
    Acceptance / Jeff VanderMeer. - Paperback ed. - London : Fourth Estate, 2015. - 341 str. ; 20 cm. - (The southern reach trilogy ; 3)

Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-0-00-813912-4

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 16662582

346.

VANDERMEER, Jeff
    Annihilation / Jeff VanderMeer. - Paperback ed. - London : Fourth Estate, 2015. - 195 str. ; 20 cm. - (The southern reach trilogy ; 1)

Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-0-00-813910-0

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 16662070

347.

VANDERMEER, Jeff
    Authority / Jeff VanderMeer. - Paperback ed. - London : Fourth Estate, 2015. - 341 str. ; 20 cm. - (The southern reach trilogy ; 2)

Nasl. raztegnjen čez dve str.

ISBN 978-0-00-813911-7

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 16662326

348.

WALLS, Jeannette
    The glass castle / Jeannette Walls. - Paperback ed. - London : Virago, 2017. - 341 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-349-01070-0

821.111(73)-312.6=111

COBISS.SI-ID 16658486

349.

WARD, Jesmyn
    Sing, unburied, sing / Jesmyn Ward. - London [etc.] : Bloomsbury Circus, 2017. - 289 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4088-9104-9 (hb)
ISBN 978-1-4088-9103-2 (tpb)

821.111(73)-311.2=111

COBISS.SI-ID 1114195294

350.

WEINSTEIN, Alexander
    Children of the new world : stories / Alexander Weinstein. - Melbourne : Text Publishing Company, 2016. - 228 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-925-49838-7 (broš.)
ISBN 978-1-925-41065-5 (e-knjiga)

821.111(.73)-32

COBISS.SI-ID 16655926J DRU J DRUGI JEZIKI

351.

LAMAJ, Ferit
    Fshat e zanat : fabula / Ferit Lamaj. - Tiranë : Ilar, 2012. - 169 str. ; 21 cm

ISBN 978-9928-107-28-2

821.18 -1

COBISS.SI-ID 16660022J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA

352.

MUCK, Desa
    Panika / Desa Muk ; prevela Jelena Budimirović. - Beograd : Laguna, 2017 (Novi Sad : Artprint Media). - 236 str. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Panika. - 2.000 izv. - O avtorici: str. [237]. - S podpisom avtorice

ISBN 978-86-521-2594-4

821.163.6-311.2=163.4

COBISS.SI-ID 1113863774J ITA J ITALIJANŠČINA

353.

COLOMBO, Federica
    Korak za korakom [Dva medija] : avdiotečaj za začetnike. Italijanščina / Federica Colombo in Emanuela Marri v sodelovanju z Marino Baruzzo ; [prevod Anja Šinigoj ; fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Dobrič] : Foliart). - 2 zv. : ilustr. ; 23 cm. - 4 CD-ji : stereo ; 12 cm

Nasl. z embalaže. - Učbenik, priročnik in 4 CD-ji v škatli, 25 x 17 x 5 cm. - 1.000 izv.

Vsebina:
Učbenik / [ilustracije Anna Rita Carrino]. - 170 str.
Priročnik. - 80 str.
CD 1: Lekcije 1-11 + ponovitvi 1 in 2
CD 2: Lekcije 12-16 + ponovitvi 3 in 4 ; Besedišče (1. del)
CD 3: Besedišče (2. del)
CD za mimogrede

ISBN 978-961-209-520-8 (komplet) : 29 EUR

811.134.2'24(035)(086.76)

COBISS.SI-ID 280215552

354.

ROVERE-Fenati, Beatrice
    Slovnica z vajami kratko & pregledno. Italijanščina : slovnične vaje z rešitvami in izčrpno razlago / Beatrice Rovere-Fenati ; [prevod v slovenščino Hilda Hašaj Tegelj]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kragujevac] : Grafostil). - 253 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Im Griff. Praxis-Grammatik. Italienisch. - Pravi podatek o izd. naveden v CIP-u, v kolofonu napačno navedena 2. izd. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-209-888-9 : 15,90 EUR

811.131.1'36

COBISS.SI-ID 271365888J JEZ J JEZIKOSLOVJE

355.

TODOROVIĆ, Suzana
    Narečna raznolikost v okolici Kopra : Dekani, Hrvatini, Škofije / Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2017 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 231-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6618-50-2 : 18 EUR

811.163.6'282(497.472)

COBISS.SI-ID 288296192

356.

TODOROVIĆ, Suzana
    Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem : Bertoki, Puče, Sveti Anton / Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2018 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 269-272. - Kazalo

ISBN 978-961-6618-55-7 : 20 EUR

811.163.6'282(497.472)

COBISS.SI-ID 293296640J SLO J SLOVENŠČINA

357.

    ČAS za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike [Dva medija] / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Na nasl. str. tudi: A2. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-237-775-5

811.163.6'243(075.4)

COBISS.SI-ID 291324416

358.

    SLLOVENISHTJA në xhepin tuaj = Žepna slovenščina / [autore Tjaša Alič ... [et al.] ; fjala përcjellëse Marko Stabej ; redaktorë Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; përkthimi Alma Bejtullahu ; ilustrimet Alenka Čuk]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-933-9

811.163.6'36=163.41(084.2)

COBISS.SI-ID 290464256

359.

STABEJ, Marko
    Naj gre za jezik / Marko Stabej ; [avtor spremne besede Primož Vitez]. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 148 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Iz kota v slovensko jezikovno javnost / Primož Vitez: str. 143-146. - Tehnične male(n)kosti / urednica: str. 147-148. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94306-0-6 : 19,99 EUR

811.163.6

COBISS.SI-ID 292298240K LIT K LITERARNE VEDE

360.

AVSENIK Nabergoj, Irena
    Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm

300 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 47-53, 119-121 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-6558-38-9 : 13,90 EUR

821.09-311.2(035)
821.163.6.09Kosmač C.
821.111(71).09Michaels A.
82.0-4:373.5.091.27(035)

COBISS.SI-ID 292657152

361.

BEDENK, Kasilda
    Pravljice bratov Grimm : od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem / Kasilda Bedenk, Milena Mileva Blažić ; [prevod Kasilda Bedenk]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 360 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo pretežno v slov., pravljice v nem. in v slov. prevodu. - 300 izv. - O avtoricah: str. 360. - Recenziji / Monika Kropej Telban ; Zoran Božič: str. 357-359. - Bibliografija: str. 268-346 ter na koncu nekaterih poglavij. - Kazala

ISBN 978-961-253-215-4 : 18 EUR

821.112.2.09Grimm
821.112.2-93-34
81'255.4:821-34

COBISS.SI-ID 293230080

362.

BUCHWALD, Sabina
    Ali je kaj pošte zame? : vojna pošta 1938-1945 / Sabine Buchwald. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (Celovec : Mohorjeva družba). - 367 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 355-367 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-7086-0936-2 : 29,00 EUR

821.163.6(436.5).09-6:94(100)"1939/1945"
94(100)"1939/1945":821.163.6(436.5).09-6
801.73:82.0-6
929Buchwald F.(044.2)

COBISS.SI-ID 290794752

363.

GACOIN-Marks, Florence
    Do Pariza in nazaj : Vladimir Levstik in francoska književnost / Florence Gacoin-Marks. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 273 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Dodatno gradivo: str. 223-273. - Bibliografija: str. 201-214 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Résumé ; Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-237-958-2 : 22,90 EUR

821.133.1.09"18":81'255.4=133.1=163.6
821.163.6.09Levstik V.:821.133.1.09-31
81'255.4=133.1=163.6

COBISS.SI-ID 291943424

364.

KOS, Janko, 1931-
    Misliti Cankarja / Janko Kos ; [recenzenta Vanesa Matajc, Tone Smolej]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 312 str. ; 22 cm

400 izv. - Recenziji / Vanesa Matajc ; Tone Smolej: str. 302-312. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 299 in v op. na dnu str. pri nekaterih pogl.

ISBN 978-961-284-397-7 : 27,00 EUR

821.163.6.09Cankar I.

COBISS.SI-ID 293414400

365.

MARINČIČ, Katarina
    Študije o francoskem romanu / Katarina Marinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 197 str. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Besedilo v slov., literarni odlomki tudi v franc. - 200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-191. - Povzetek ; Sommaire. - Kazalo

ISBN 978-961-237-969-8 : 19,90 EUR

821.133.1.09-31"17/19"

COBISS.SI-ID 292639232

366.

REPAR, Stanislava, 1960-
    Iniciacije ali Književnost onkraj vidnega : [subverzivna premišljevanja o ustvarjanju žensk in reprezentacijah ženske diskurzivnosti v literaturi] / Stanislava Chrobáková Repar ; [avtorica spremne besede Renata Šribar]. - 1. izd. - Závod : Fraktál, 2018 (Prešov : Založba Michala Vaška - VMV). - 262 str. : avtor. sl. ; 24 cm. - (Zbirka Large ; 1)

300 izv. - Dodatek k nasl. na ov. - Iniciacija v suverenost in zrenje (brez) pomenov / Renata Šribar: str. 7-10. - O avtorici: str. 262. - Bibliografija: str. 255-261

ISBN 978-80-972950-5-9

821.163.6.09
82.09

COBISS.SI-ID 293411840

367.

    ROKOPISI slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne / [uredniki Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 431 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 36)

Prispevki v slov., eden v rus. - Rokopisi slovenskega slovstva kot nov in bogat raziskovalni predmet / Matija Ogrin: str. 9-11. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-963-6

821.163.6.09:091(091)(082)
811.163.6(091)(082)
091=163.6(091)(082)

COBISS.SI-ID 292226816

368.

SIMPOZIJ Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti (2016 ; Opčine)
    Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016] / uredila Marija Pirjevec. - Trst : Mladika : Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017 ([s. l.] : Sinegraf). - 316 str. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Poti prostosti / Marija Pirjevec: str. 13-17. - Vijugasta pot žensk : od pridobljenih pravic do zapoznelih priznanj / Marta Verginella: str. 19-24. - Slovenske literarne ustvarjalke v Italiji : bibliografija / Ksenija Majovski: str. 293-308. - Bibliografija pri večini prispevkov in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-255-6 : 22,00 EUR

821.163.6.09:929"19/20"(082)
821.163.6(450).09:929"19/20"(082)

COBISS.SI-ID 10016492K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST

369.

ATANASOV, Saša
    Pesmi / Saša Atanasov. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 95 str. ; 21 cm. - (Simfonica Slovenica ; 009)

100 izv. - O avtorju: str. [96]

ISBN 978-961-7030-16-7 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 93499905

370.

BABNIK, Rok
    Potovanje gurujev : mladi par na poti usvajanja čuječnosti in ljubezni do sveta : roman / Rok Babnik. - Brežice : Primus, 2018 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 290 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-19-9 : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293374208

371.

BENČINA Smotlak, Nevija
    V naročju koprske ulice / Nevija Benčina Smotlak ; [spremna beseda Irena Urbič ; fotografije Lado Jelen, Aleš Sedmak, arhiv Libris]. - 1. izd. - Koper : Libris : Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2017. - 102 str. : ilustr. ; 22 cm

350 izv.

ISBN 978-961-6618-53-3 (Libris)

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292655872

372.

BERIČNIK, Jure
    Kako smo služili tovarišu Titu / Jure Beričnik. - Velenje : samozal. Letras, 2017 (Log pri Brezovici : Smar-team). - 338 str., [5] str. pril. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-015-6 : 22,99 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 291644160

373.

BEVC, Cvetka
    Siringa / Cvetka Bevc ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 74 str. : sl. avtorice ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 70)

300 izv. - Pesmi bogov, ustvarjenih po človeški podobi / Ivo Svetina: str. 73-74. - O avtorici: str. [77]

ISBN 978-961-7016-01-7 : 23 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291979008

374.

BLAGUS, Ivan
    Poslednja tableta : roman / Ivan Blagus. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 281 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-20-5 : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293614336

375.

BRYNDZA, Robert
    Temna voda ; [Knj. 3] : [triler] / Robert Bryndza ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 357 str. ; 20 cm

Prevod dela: The dark water. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Tisk po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3710-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3711-8 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 293668608

376.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Podobe iz sanj / Ivan Cankar ; [spremna beseda Janko Kos in Milček Komelj ; ilustracije Janez Bernik]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - (Knjižna zbirka Beletrina)

ISBN 978-961-284-350-2

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292998400

377.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Srce ne pozna malenkosti : misli Ivana Cankarja iz sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem / izbrala Marjeta Zorec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 135 str. ; 18 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-282-301-6 : 14,99 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 293724416

378.

CANKAR, Ivan, 1876-1918
    Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih Goric na Rožnik / ob prvem izidu uredil in uvod napisal Tine Debeljak ; uvodna in spremna beseda ob novem natisu Mihael Glavan ; [risbe Bara Remec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 181 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

2.500 izv. - Debeljakov Šopek Cankarjevih pisem / Mihael Glavan: str. 7-10. - Ob petindvajseti obletnici smrti Ivana Cankarja / Tine Debeljak: str. 27-76. - Šopek v spomin Ivanu Cankarju ob 100. obletnici njegove smrti / Mihael Glavan: str. 125-178. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-961-01-5041-1 : 29,99 EUR

821.163.6-6

COBISS.SI-ID 292947712

379.

COSTO, Tom
    PMS - prigode modernega samca / Tom Costo. - 1. izd., 1. natis. - Šentjur : Epik založba - Kulturno umetniško društvo Epik teater, 2017 ([Grobelno] : Prograf). - 157 str. ; 19 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94343-0-7 : 11,11 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292991232

380.

ČAUŠEVIĆ, Jasmin
    Sam prek oceana : potopisni dnevnik neke plovbe II. del / [avtor, fotografije] Jasmin Čaušević. - 1. izd. - Velenje : Zabastra, 2017. - 311 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-94175-1-5 : 24,90 EUR

821.163.6-992
821.163.6-94
910.4(26)(093.3)

COBISS.SI-ID 290840320

381.

DE La Calli, Monica
    Iz pekla med zvezde / Monica De La Calli ; [spremna beseda Paulo Coelho]. - Ljubljana : Agencija MD Spektras, 2017 ([Trzin] : Ozimek). - 259 str. ; 22 cm. - (Zbirka M&D vision)

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 258. - Spremna beseda / Paulo Coelho: str. 6

ISBN 978-961-94171-0-2

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 288872960

382.

DE La Calli, Monica
    Pesmi moje duše, mojih sanj / Monica De La Calli. - Ljubljana : Agencija MD Spektras, 2017 ([Ljubljana] : Ozimek). - 129 str. ; 21 cm. - (Zbirka M&D vision)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-94171-1-9

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 288918784

383.

DREV, Miriam
    Tirso / Miriam Drev ; [spremna beseda Zoran Pevec ; portret avtorice Borut Krajnc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 95 str. : sl. avtorice ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 71)

200 izv. - Nevidni tok potovanja / Zoran Pevec: str. 87-90. - O avtorici: str. 93

ISBN 978-961-7016-17-8 : 23 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Drev M.

COBISS.SI-ID 292898560

384.

ELSNER Grošelj, Marko
    Kirchnerjeva roka / Marko Elsner Grošelj ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 130 str. : sl. avtorja ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 66)

300 izv. - Pesnik v amputiranem svetu / Milan Dekleva: str. 129-[131]. - O avtorju: str. [133]

ISBN 978-961-6758-99-4 : 23 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 288088064

385.

FERFILA, Bogomil
    Države v vojni na Bližnjem vzhodu : Iraški Kurdistan in Irak, Turčija, Izrael in Palestina, Afganistan, Sirija, Libanon, Libija, Mali / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. - 2 zv. (899 str.) : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 835-838. - Bibliografija: str. 761-834. - Avtorjeva bibliografija: str. 839-896

ISBN 978-961-235-832-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-235-833-4 (zv. 2)
ISBN 978-961-235-834-1 (komplet)

308(5-15)
32:28(5-15)

COBISS.SI-ID 292943616

386.

FERFILA, Bogomil
    Vikingi, Sami in Eskimi : prebivalci daljnega severa / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 415 str., 328 str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 39)

Besedilo v slov., biografija avtorja tudi v angl. - Potiskani spojni listi. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 391-394. - Bibliografija: str. 395-415

ISBN 978-961-94226-9-4 : 39 EUR

821.163.6-992
908(98)

COBISS.SI-ID 292806144

387.

FLISAR, Evald
    Zbiralec sanj : roman / Evald Flisar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 328 str. ; 22 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

800 izv.

ISBN 978-961-6970-90-7 : 24,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292918016

388.

FRELIH, Jasmin
    Bleda svoboda / Jasmin B. Frelih. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 190 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na ov.

ISBN 978-961-282-271-2 : 24,99 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 293489152

389.

FURLANIČ-Valentinčič, Vesna
    Sama pred obličjem smrti / Vesna Furlanič Valentinčič ; [spremna beseda Primož Jesenko ; spremni esej Taras Kermauner ; intervju z avtorico Zdenka Lovec ; ilustracija Irena Gubanc ; avtoportret in rokopis Vesna F. V. ; fotografija lune Vasja Valentinčič, fotografija avtorice Luciano Kleva]. - Koper : KUD AAC Zrakogled, 2017 ([Sežana] : Graphtech). - 137 str. : ilustr., sl. avtorice ; 21 cm

250 izv. - Ozek prehod do drugosti / Primož Jesenko: str. 110-121. - Pristno doživetje niča-blodnje-praznine / Taras Kermauner: str. 122-133. - Obujanje klasične grške drame / Zdenka Lovec: str. 134-137

ISBN 978-961-94183-1-4 : 15 EUR

821.163.6-2
821.163.6-1
821.163.6.09Furlanič Valentinčič V.

COBISS.SI-ID 292768512

390.

GATEJ Ostrouška, Albina
    Naša prva šola : trinajst zgodbic o partizanski šoli pri Zakovkarju v Davči 1944/1945 : napisano v Kopru leta 1975 / Albina Gatej Ostrouška ; [ilustracije Nada Dellore ; fotografije in ostalo dokumentarno gradivo prispeval Matevž Čemažar]. - 1. izd. - Koper : Libris, 2017 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 978-961-6618-51-9 : 15 EUR

821.163.6-93-32
373.3(497.4Davča)"1944/1945"

COBISS.SI-ID 288416768

391.

GOMBAČ, Borut
    Popevke, songi in šansoni / Borut Gombač ; [fotografije so iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 138 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 010)

250 izv. - Moj mariborski prijatelj / Dušan Hedl: str. 7-10. - Borut Gombač : fotobiografija: str. 106-138. - O avtorju: str. [139]

ISBN 978-961-7030-15-0 : 15,00 EUR

821.163.6-1
784.66(497.4):929Gombač B.(084.12)

COBISS.SI-ID 93484033

392.

GOREČAN, Katja J.
    Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopesem duhov, senc, sanj in volkov / Katja Gorečan ; [spremni zapis Marcello Potocco]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 51 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki / Marcello Potocco: str. 51-[52]. - O avtorici: str. [53]

ISBN 978-961-7016-06-2 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291982080

393.

GOZDNIKAR, Dare
    Prostorni časi / Dare Gozdnikar. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 67 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Poezija ; 113)

120 izv. - O avtorju: str. [68]

ISBN 978-961-7030-19-8 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 93634561

394.

GREBENC Sotošek, Tina
    LinA / Tina Grebenc Sotošek ; [avtor spremne besede Marko Planinc ; avtorji fotografij osebni arhiv]. - Trbovlje : Zavod Savus, 2017 (Radeče : Vinkotisk). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Spremna beseda / Marko Planinc: str. 7-8

ISBN 978-961-285-715-8 : 18 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 290267392

395.

GRŽAN, Karel
    Jaz, Čarli Čeplin : kaplan Karli Karel Gržan v smešnih prigodah svojega življenja : Karel Gržan kot Čarli (angl. Charlie - Karli) čeplin (angl. chaplain - kaplan) / besedilo Karel Gržan ; ilustracije Marjan Rožen. - Ponatis. - Koper : Ognjišče, 2018 ([Nova Gorica] : Soča). - 244 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

1.300 izv.

ISBN 978-961-263-217-5

821.163.6-7

COBISS.SI-ID 293116416

396.

GUBANC, Mojca
    Zmagovita smučina / Mojca Gubanc. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2018 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 120 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-7086-0988-1 : 17,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292936192

397.

HOHLER, Tanja P., 1967-
    Drobljenje razdalj : (nazaj v votlino) / Tanja P. Hohler ; [spremni zapis Zoran Pevec]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 59 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - V votlini skrivališč in zavedanju sebstva / Zoran Pevec: str. [63]. - O avtorici: str. [65]

ISBN 978-961-7016-02-4 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291980544

398.

HRS Pandur, Tibor
    Notranje zadeve. Knj. 2 / Tibor Hrs Pandur ; [spremni tekst Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 264 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Notranje-zunanje, zunanje-notranje zadeve / Muanis Sinanović: str. 259-264

ISBN 978-961-7018-69-1 : 19,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 92397825

399.

HUDOLIN, Jurij
    Trst via Ljubljana / Jurij Hudolin. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 122 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv.

ISBN 978-961-7018-53-0 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 92655873

400.

IRŠIČ, Bojan, 1961-
    Štenge / Bojan Iršič ; [spremno besedo napisal Tone Partljič ; ilustracije Igor Sitar]. - 1. izd. - Maribor : v samozal., 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 149 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - 200 izv. - Štenge k poeziji / Tone Partljič: str. 11-13

ISBN 978-961-283-986-4 : 30,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 92765697

401.

JAKOP, Denis
    Živa sila : pakt med dobrim in zlim / Denis Jakop. - 4. natis. - Maribor : Sophiacall, 2017. - 261 str. ; 21 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-285-616-8 (broš.) : 24,90 EUR

821.163.6-311.9

COBISS.SI-ID 90867969

402.

JAZBINŠEK, Ernest
    Brata : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2018 (Grosuplje : Repovž). - 434 str. ; 24 cm

350 izv. - Dobrodošlica romanu Brata / Ivanka Počkar: str. 5-6. - Bibliografija avtorja: str. [436]

ISBN 978-961-94372-0-9 : 31,50 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293652224

403.

JELENKO, Aleš
    Prvinska govorica / [[besedilo in] grafike] Aleš Jelenko. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Poezija ; 107)

120 izv. - Dešifriranje neotipljive razsežnosti / Borut Gombač: str. 146-150. - O avtorju: str. 151

ISBN 978-961-7030-07-5 : 19 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 92992513

404.

JELINČIČ, Zorko, 1900-1965
    Pod svinčenim nebom : [spomini tigrovskega voditelja] / Zorko Jelinčič ; [uredila Martina Kafol ; spremni besedi Dušan Jelinčič, Milica Kacin-Wohniz]. - 2. izd. - Trst : ZTT = EST ; [Gorica] : Sklad Dorčeta Sardoča, 2017 (Divača : Mljač). - 238 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Mit, človek in trpin: moj oče Zorko Jelinčič / Dušan Jelinčič: str. 12-30. - Zgodovinski okvir / Milica Kacin Wohinz: str. 37-62. - Spominom na rob / Rada Jelinčič: str. 237-238

ISBN 978-88-7174-219-9 : 19,00 EUR

821.163.6-94
929Jelinčič Z.
323.15(452.3=163.6)
94(453.3=163.6)"1918/1943"(092)

COBISS.SI-ID 10035436

405.

JEMERŠIĆ, Ven
    PWC : znanstveno raziskovalna poezija / Ven Jemeršić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Partizanka, 2017 ([Ljubljana] : Prelom). - 131 str. ; 20 cm

Vzporedno besedilo v slov. in esp. - 800 izv.

ISBN 978-961-285-959-6 : 14,90 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292582912

406.

JURANČIČ Šribar, Luna
    Starinarnica / Luna J. Šribar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 278 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5035-0 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293356544

407.

JURCA, Janez
    Utrudljivi klanci / Janez Jurca. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 469 str. ; 24 cm

300 izv.

ISBN 978-961-93916-7-9 : 24,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292612864

408.

JURINČIČ, Edelman
    Tamariske v laguni časa : zbirka pesmi / Edelman Jurinčič. - Izola : Kulturno društvo Faral, 2017. - 115 str. : 21 cm

ISBN 978-961-288-115-3

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292829184

409.

JUVANČIČ, Miran
    Ukročena divjina : Aljaska - Jukon - Santa Fe / [tekst in slike] Miran Juvančič. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 328 str., [48] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

600 izv.

ISBN 978-961-261-483-6 : 29 EUR

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 292705536

410.

KAMNIK, Milan
    Ibržnik / Milan Kamnik ; [fotografije Nika Hölcl Praper, fotobiografija osebni arhiv družine Kamnik]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo ; [Radlje ob Dravi] : Umetniški klub 101, 2017. - 96 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 013)

1.000 izv. - Kantavtorstvo je surovost / Mojca Kamnik: str. 6-9. - Pesmi Milana Kamnika / Tone Partljič: str. 10-12. - Kamnikove pesmi Koroške in njenih ljudi / Jane Weber: str. 14-15. - Hladn mošt pa tiha voda, muštʼr za Korošce / Nika Nikolaja Antolič: str. 16-18

ISBN 978-961-7030-08-2 (Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo) : 25 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Kamnik M.

COBISS.SI-ID 93062145

411.

KAURIČ, Darko, 1962-
    Z besedami in prsti / Dare Kaurič ; prevod v italijanščino Jolka Milič. - Idrija : Bogataj, 2018. - 187 str. : fotogr. ; 21 cm

Slov. besedilo, tri pesmi v it. prevodu. - 300 izv. - Z besedami in prsti --- --- v sliki: str. 137-175. - Ko uporni punker napiše uspavanko / Tomaž Kosmač - Kosmo: str. 176-177. - Od KuZle preko Kingstona do Partigiana, prej, vmes in potem pa tudi poet / Milanka Trušnovec: str. 178-184

ISBN 978-961-6035-67-5 : 18,00 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Kaurič. D.
784.66(497.4):929Kaurič D.(084.12)

COBISS.SI-ID 293165312

412.

KEGEL, Mateja A.
    Mladost v rejništvu : resnična zgodba deklice iz rejništva / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2017 (Žirovnica : Medium). - 107 str. ; 22 cm

350 izv. - O avtorici: str. 106-107

ISBN 978-961-94282-2-1 : 22,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 292918528

413.

KLEČ, Milan
    Knjige / Milan Kleč ; ilustriral Marko Derganc. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 261 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-284-362-5 : 24 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 293415680

414.

KLEMENC, Alenka, 1977-
    Sedem Božjih dotikov : sedem zgodb o prelomnih trenutkih v življenju svetnikov / Alenka Klemenc. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 128 str. ; 20 cm

600 izv.

ISBN 978-961-04-0473-6 : 16,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 293153280

415.

KOCBEK, Edvard
    Zbrano delo / Edvard Kocbek. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2017>. - Zv. <1-10,12-16> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 476 str. - Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. - 300 izv.
Knj. 10, del 1: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 434 str. - 300 izv.
Knj. 10, del 2: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 455 str. - Memento k deseti knjigi Kocbekovega zbranega dela / Matija Ogrin: str. 443-451. - 300 izv. - Bibliografija: str. 439-440
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : Sinet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 555 str. - 300 izv. - Kazalo / sestavila Darja Markoja

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-855-1 (zv. 9) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-938-1 (zv. 10, del 1) : 37 EUR
ISBN 978-961-05-0029-2 (zv. 10, del 2) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13) : 37 EUR
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14) : 39 EUR
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15) : 32 EUR
ISBN 978-961-254-822-3 (zv. 16) : 37 EUR

821.163.6Kocbek E.1
821.163.6.09Kocbek E.

COBISS.SI-ID 23726080

416.

KORANTER, Sonja
    Ples demonov : kriminalka / Sonja Koranter. - Hrušica : S. Koranter ; Žirovnica : Medium, 2018. - 160 str. ; 21 cm

100 izv. - Sonja Koranter: Ples demonov / Dušan Marolt: --> ov.

ISBN 978-961-90977-1-7 (S. Koranter) : 25 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 293754624

417.

KOSMAČ, Tomaž, 1965-
    Preko vode do svobode / Tomaž Kosmač ; [spremna beseda Zoran Božič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 121 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - O Tomažu, romanu, vojski in sreči / Zoran Božič: str. 108-121

ISBN 978-961-7018-72-1 : 19,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 92950785

418.

KOŠIR, Manca, 1948-
    Iz trebuha in neba : [70 srčnic] / Manca Košir ; [spremno besedo napisala Tina Košir]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 163 str. ; 17 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 500 izv. - Biti Manca ali kako utripa Srce / Tina Košir: str. 13-20

ISBN 978-961-94296-2-4 : 15 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293456640

419.

KRIŽAJ, Fanika
    Izpovedi srca / Fanika Križaj. - 1. izd. - Strahinj : samozal., 2018. - 60 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorici: str. 60

ISBN 978-961-288-168-9 : 13,00 EUR

821.163.6-82

COBISS.SI-ID 293093376

420.

KUKOVIČ, Roman
    Poljub z okusom timijana / Roman Kukovič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : "Maks Viktor", 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 171 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - Podatek o natisu v CIP-u

ISBN 978-961-94103-4-9 : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293124608

421.

LENKO, Davorin
    Bela pritlikavka / Davorin Lenko. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 442 str. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-272-9 : 34,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292727552

422.

LEW, Sagy M.
    Senca v temi : roman / Sagy M. Lew. - Brežice : Primus, 2018- ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 2 zv. (275; 277 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7033-13-7 (zv. 1) : 25 EUR
ISBN 978-961-7033-14-4 (zv. 2) : 25 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292697856

423.

    LJUDSKI pregovori : več kot 300 pregovorov iz zakladnice ljudskega izročila / [izbrala, uredila in spremno besedo napisala Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 113 str. ; 17 cm

1.000 izv. - Pregovor je duhovitost enega in modrost drugih / Viktorija Muha: str. [114-115]. - Bibliografija: str. [116]

ISBN 978-961-275-179-1 : 9,90 EUR

821.163.6-84
398.9(497.4)

COBISS.SI-ID 292502016

424.

MAHNE Čehovin, Nives
    Tu in zdaj : haiku, foto in še kaj / [avtorica besedil in fotografij] Nives Mahne Čehovin. - 1. izd. - Kozina : samozal., 2017 (Žirovnica : Medium). - 109 str. : fotogr. ; 21 cm

521 izv.

ISBN 978-961-283-996-3 : 21 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291293696

425.

MAMIĆ, Tino
    Dalmatino / Tino Mamić ; [spremna beseda Milan Gregorič]. - Trst : Mladika ; [s. l.] : Adam, 2017 ([s. l.] : Sinegraf). - 192 str. ; 21 cm

Knjiga kot pogovor, v katerem tudi sam sodeluješ / Milan Gregorič: str. 7-9

ISBN 978-88-7342-250-1

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 9953260

426.

MAROLT, Dušan
    Čips in telenovele : kratke zgodbe / Dušan Marolt. - 1. natis. - Ljubljana : Manični poet, 2017 (Žirovnica : Medium). - 95 str. ; 20 cm

200 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94318-1-8 : 12 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292977152

427.

MARTELANC, Saša
    Srečanja za spomin / Saša Martelanc ; [spremni besedi Majda Cibic in Jasna Merkù ; ilustracije Kristina Martelanc]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

"Redna knjiga GMD za leto 2018" --> kolofon. - Spremni besedi na zavihkih ov. - Povečani tisk

ISBN 978-88-96632-67-3 : 16,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 10003692

428.

MEDVED, Andrej, 1947-
    Iluminacije : obdobja predpekla / Andrej Medved ; [spremna beseda Jelka Kernev Štrajn]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 149 str. ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 72)

200 izv. - O Medvedovih Iluminacijah / Jelka Kernev Štrajn: str. 143-149. - O avtorju: str. [151]

ISBN 978-961-7016-16-1 : 23 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Medved A.

COBISS.SI-ID 292897792

429.

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
    Sončna ura / Frane Milčinski Ježek ; [pesmi uredila Tatjana Oblak Milčinski ; fotografije Tone Stojko, Vlastja Simončič, družinski arhiv družine Milčinski]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 670 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Ježek)

Spomin na Ježka / Jana Milčinski: str. 651-653. - Izpod Sončne ure / Tatjana Oblak Milčinski: str. 654-655. - O avtorju: str. 657-659. - Bibliografija avtorja: str. 660

ISBN 978-961-274-026-9 : 30 EUR

821.163.6-1
012Milčinski F.

COBISS.SI-ID 292415488

430.

MILIČ, Jolka, 1926-
    O prevajanju in poeziji in še o marsičem : [(kramljanja)] / Jolka Milič ; [spremna beseda Tatjana Pregel Kobe]. - Trst : ZTT = EST, 2018 ([Divača] : Mljač). - 275 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Potovanje v magični pomen besed ali dvajset razlogov za branje / Tatjana Pregl Kobe: str. 7-10

ISBN 978-88-7174-221-2 : 20,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 10083820

431.

MUCK, Kristijan
    Knjiga se nasmehne / Kristijan Muck ; [spremna beseda Veronika Šoster ; portret avtorja Maj Kelenc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 96 str. : sl. avtorja ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 67)

200 izv. - Zvezdogled / Veronika Šoster: str. 95-[97]. - O avtorju: str. [99-100]

ISBN 978-961-7016-15-4 : 23 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292897536

432.

MUGERLI, Anja
    Spovin / Anja Mugerli ; [spremna beseda Diana Pungeršič]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 259 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Igra spomina / Diana Pungeršič: str. 254-259

ISBN 978-961-7018-76-9 : 25,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 93472513

433.

NOŽIĆ Serini, Dario
    Mrak : (Matter) / [zapisala] Dario Nožič Serini - Dacho, Matej Tunja - Tunja ; [spremno besedilo Igor Saksida ; ilustracije Emil Kozole in Matija Medved]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Projekt Atol, 2017 ([Ljubljana] : Infokart). - 57 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Re-lax)

300 izv.

ISBN 978-961-92449-6-8

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291526912

434.

OSEM tisoč plus
    8000+ odtenkov zajebancije : grafiti in ostali polgrafitni štosi / zbral, uredil in si kaj tudi izmislil Borut Kokelj. - 1. natis. - Kranj : samozal. B. Kokelj, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 275 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. na ov.: 8000+ odtenkov zajebancije ali Obvezno branje za vsakega pozitivca. - Del besedila v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-288-032-3 : 19,90 EUR

821.163.6-84

COBISS.SI-ID 291822080

435.

PACHER, Eva
    Jebopisi : kratke erotične zgodbe / Eva Pacher ; zrisal Adam Macher. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus). - 139 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-7033-15-1 : 15 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 289641216

436.

PARTLJIČ, Tone
    Ljudje iz Maribora / Tone Partljič. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 305 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ov. - Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-284-292-5 : 29,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 292381696

437.

PARTLJIČ, Tone
    Ne bom jih pozabil / Tone Partljič. - Maribor : Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 269 str. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-961-7018-81-3 : 22,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 93915393

438.

PAŠIĆ, Ahmed
    Še vedno verjamem : popotovanja od Jesenic do Singapurja / Ahmed Pašić. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : "Maks Viktor", 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem ov. - O knjigi na zavihku prednjega ov.

ISBN 978-961-94103-2-5 : 10 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 93276929

439.

PAVLIČ, Jožef
    Vodoravnice in navpičnice / Jožef Pavlič ; [spremna beseda Maks Ipavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 72 str. ; 20 cm

400 izv. - Bog, človek in narava v poeziji Jožeta Pavliča / Maks Ipavec: str. 65-70. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0452-1 : 17,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292627456

440.

PAVLIČ, Sandra
    Seznam opravil / Sandra Pavlič. - Ljubljana : Ekslibris, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 145 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6838-87-0 : 18,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293457664

441.

PAVLIHA, Marko
    Pritisni na tipko Človek / Marko Pavliha. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 336 str. ; 21 cm

250 izv. - Spremna beseda Evalda Flisarja na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-247-369-3 : 42,00 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 291442176

442.

PEŠEC, Sebastijan
    Perdikas / Sebastijan Pešec ; [predgovor Jurij Hudolin]. - 2. natis. - Ljubljana : samozal. ; Trbovlje : Mladinski center, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 464 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Tisk na zahtevo. - Da, še je moč za upanje / Jurij Hudolin: str. 8-11

ISBN 978-961-288-103-0 (S. Pešec) : 24,90 EUR

821.163.6-312.9

COBISS.SI-ID 293744384

443.

PETERNELJ, Marijan
    Melanda / Marijan Peternelj. - Kranj : Gorenjski glas, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 244 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Razmišljanje o romanu Melanda / Marija Gasser: str. 242-244

ISBN 978-961-93652-2-9 : 15 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 290771968

444.

PETROVIČ, Milan, 1942-
    Avenija sanj / Milan Petrovič ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 185 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 014)

200 izv. - Roker in nostalgik na aveniji sanj / Metka Ravnjak Jauk: str. 7. - Milan Petrovič : fotobiografija: str. 150-185. - O avtorju: str. [186]

ISBN 978-961-7030-22-8 : 15,00 EUR

821.163.6-1
784.66(497.4):929Petrovič M.(084.12)

COBISS.SI-ID 93750785

445.

PINTARIČ, Miha, 1963-
    Wander to a wonder : a poetic itinerary in Slovenia / Miha Pintarič ; illustrated by Luka Kravanja. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 103 str. : ilustr. ; 15 cm

400 izv.

ISBN 978-961-284-398-4 : 15,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293563136

446.

PODSTENŠEK, Tomo
    Ribji krik / Tomo Podstenšek. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 ([Brežice] : Primus). - 151 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv.

ISBN 978-961-7017-09-0 : 19 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 292583680

447.

POGORELEC, Andrej
    Anja ali Nova Julija / Marcel I. Katka. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Maribor] : Demat). - 185 str. ; 21 cm

Broš. izd. šteje 121 str. in meri 24 cm. - 60 izv. trda vezava, 100 izv. broš.

ISBN 978-961-288-152-8 (trda vezava) : 22,90 EUR
ISBN 978-961-288-100-9 (broš.) : 18,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292691968

448.

PUNGERČAR, Milenka
    Upornica / Milenka Pungerčar ; [spremna beseda Tanja Tuma]. - Jezero : Morfemplus, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 490 str. ; 21 cm

500 izv. - O avtorici: str. 486-487. - Proti vetru izpod peresa Milenke Pungerčar / Tanja Tuma: str. 488-490

ISBN 978-961-7034-03-5 : 33,90 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 292024320

449.

REBULA, Alojz
    Korintski steber : roman / Alojz Rebula. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 200 str. ; 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-278-334-1 : 22,50 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 292948480

450.

RITUPER, Simona
    Jezero tišine / Simona Rituper. - 1. izd. - Murska Sobota : [samozal.] S. Rituper, 2017 ([Murska Sobota] : aiP Praprotnik). - 235 str. ; 19 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93819-1-5 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 93301761

451.

    ROKERJI pojejo pesnike : zbornik poezije : ko pesniki pišejo rokerjem / [urednica zbornika Tonja Jelen]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 229 str. ; 21 cm. - (Simfonica Slovenica ; 12)

200 izv. - Pesniki za rockerje, rockerji za pesnike / Tonja Jelen: str. 9-10. - Rokerji pojejo pesnike / Dušan Hedl: str. 11-15

ISBN 978-961-7030-14-3 : 19,00 EUR

821.163.6-1:784.6
784.6:821.163.6-1

COBISS.SI-ID 93425153

452.

ROTER, Zdenko
    Pravi obraz : neizbrisna znamenja resničnosti / Zdenko Roter. - 1. izd. - Ljubljana : Sever & Sever, 2017 ([Ljubljana] : DTP). - 197 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Prelom z zaroto molka / Tine Hribar: str. 178-197. - O avtorju: str. [200]

ISBN 978-961-285-943-5 : 24,90 EUR

821.163.6-94
929Roter Z.
94(497.4)"1941/..."
323(497.4)"1941/..."

COBISS.SI-ID 292493056

453.

ROZINA, Roman, 1960-
    Kolo sreče ali Kako lahko celo drobna knjižica spremeni življenje : (trpka komedija) / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 78 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Potiskani notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-076-8 : 7,90 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 293280512

454.

SEDMAK, Bojan, 1958-
    Potem za zdaj že kdaj : (triade subjekta S) / Bojan Sedmak ; [spremna beseda Edvard Protner]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 333 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Proza ; 111)

300 izv. - Besedila subjekta Sedmaka / Edvard Protner: str. 325-333

ISBN 978-961-7030-12-9 : 17,00 EUR

821.163.3-82

COBISS.SI-ID 93365249

455.

SENČAR, Marjeta
    Sezuti maček in druge zgodbe za odrasle / Marjeta Senčar. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. M. Senčar, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 177 str. ; 20 cm

Povečani tisk. - 100 izv.

ISBN 978-961-283-975-8 : 12,00 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 290995968

456.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Kako se je Sivec pokvaril : po poteh vajaških [!] spominov in izgubljenega tovarištva / [[besedilo], fotografije] Ivan Sivec. - Mengeš : Ico, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 202 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Spominska proza)

400 izv.

ISBN 978-961-6868-83-9 : 25,30 EUR

821.163.6-94
929Sivec I.

COBISS.SI-ID 292977664

457.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Mojih prvih 60 : šestdeset sladko-grenkih stvari in ljudi / [besedilo, fotografije] Ivan Sivec ; [spremno besedilo Slavko Pregl]. - Ljubljana : Karantanija, 2009. - 232 str. : fotogr. ; 21 cm

1.000 izv. - Prehiteti samega sebe / Slavko Pregl: str. 222-224. - Bibliografija: str. 225-232

ISBN 978-961-226-926-5 : 26,60 EUR

821.163.6-94
929Sivec I.

COBISS.SI-ID 244375552

458.

SIVEC, Ivan, 1949-
    Ne pozabi najine ljubezni : romantična povest o grofici in grajskem vrtnarju / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec in arhiv družine Pirnat]. - Mengeš : Ico, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 304 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 13. Slovenske grajske zgodbe ; št. 1)

500 izv. - Zgodovinska dejstva: str. 251-252. - Grad Tuštanj in njegova ljubezenska zgodba / Miha Preinfalk: str. 255-259. - Rodbina Pirnat na gradu Tuštanj / Peter Pirnat: str. 260-263. - O avtorju: str. 265. - Bibliografija: str. 253-254. - Sivčeva bibliografija: str. 266-272

ISBN 978-961-6868-81-5 : 33,10 EUR

821.163.6-311.6

COBISS.SI-ID 292749056

459.

SNOJ, Jože
    Re kapitulacije : prototipski retroroman z luknjo za zgodbe / Jože Snoj ; [spremna beseda Malina Schmidt Snoj]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 778 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

Nasl. v kolofonu: Re-kapitulacije. - 400 izv. - Re-kapitulacije lovca na zgodbe / Malina Schmidt Snoj: str. 755-778

ISBN 978-961-7018-70-7 : 29 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 92771841

460.

STRAŽAR, France
    Oddaljevanje zvezd / France Stražar ; [izbor pesmi, spremna beseda Miklavž Komelj ; slikovne priloge Matjaž Stražar ; fotografije Gregor Kerle]. - Ljubljana : [samozal.] F. Stražar, 2017 ([Dob] : Grafika 2000). - 139 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 23 cm

200 izv. - Neodtujljiva pravica samega ozvezdja / Miklavž Komelj: str. 7-9. - O avtorju: str. 136-137

ISBN 978-961-288-052-1

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292112896

461.

STRUC, Nežka
    Nihanja / Nežka Struc ; [spremni zapis Dejan Koban]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 96 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbriki / Dejan Koban: str. [99]. - O avtorici: str. [101]

ISBN 978-961-7016-04-8 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291981312

462.

SUSIC, Mira
    Princ na belem konju / Mira Sušić ; ilustracije Jelena Lasan. - Ljubljana : Ekslibris, 2017 ([Ljublana] : Demat). - 506 str. : ilustr. ; 23 cm

120 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6838-85-6 : 20,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292662272

463.

SVETINA, Ivo
    Oče, tvoje oči gorijo : 2012-2016 / Ivo Svetina ; [spremna beseda Tanja Petrič]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 117 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Konec začetka - začetek konca / Tanja Petrič: str. 103-116. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-338-0 : 19 EUR

821.163.6-1
821.163.6.09Svetina I.

COBISS.SI-ID 292380416

464.

SVETINA, Peter, 1970-
    Poročilo o Jasperju Krullu / Peter Svetina ; [spremna beseda Lucija Stepančič]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 55 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Na poti v neznano / Lucija Stepančič: str. 47-55

ISBN 978-961-277-189-8

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293328640

465.

ŠARE, Vesna
    Srce, en sam ugriz / Vesna Šare & Dani Bedrač ; [spremna beseda Peter Semolič, Matej Krajnc]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - [110] str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Frontier. Poezija ; 108)

100 izv. - Kristusove bosonoge divjadi / Matej Krajnc: str. 7. - Ena plus ena je tri / Peter Semolič: str. 100-103. - O avtorjih: str. 107-109

ISBN 978-961-7030-10-5

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 93148673

466.

ŠEFER, Anita
    Lana / Anita Šefer. - Juršinci : LYNX, 2018 (Ljubljana : Demat). - 131 str. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - O knjigi: Ljubezen in resnica / Zvezdana Majhen: str. 129-131. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94346-0-4 (trda vezava) : 26 EUR
ISBN 978-961-94346-1-1 (broš.)

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 293018880

467.

ŠIMUNOVIĆ, Natalija
    Sotto voce / Natalija Šimunović ; [spremna beseda Anja Mugerli]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 139 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

300 izv. - Sotto voce ali Preseganje smrti / Anja Mugerli: str. 137-139

ISBN 978-961-7018-52-3 : 22 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 92248833

468.

ŠIROK, Mojca
    Pogodba : kriminalni roman / Mojca Širok. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 341 str. ; 21 cm. - (Modra ptica)

2.500 izv. - Nagrada modra ptica, 2018

ISBN 978-961-01-5160-9 : 24,99 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 293369344

469.

ŠKAMPERLE, Igor
    Sneg na zlati veji / Igor Škamperle ; [avtorji fotografij Igor Škamperle ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 239 str. : fotogr. ; 23 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6027-87-8 : 21,90 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 293359872

470.

ŠKERBINEK, Aleš
    V iskanju svobode : doživetja leto trajajočega poletja / Aleš Škerbinek ; [fotografije Živa Grobelšek, Aleš Škerbinek]. - 1. izd. - Hoče : Infimum, 2018 (v Mariboru : Hutter). - 211 str. : ilustr., fotogr., zvd. ; 24 cm

410 izv.

ISBN 978-961-94319-0-0

821.163.6-992

COBISS.SI-ID 292565248

471.

ŠKOF, Jožef, 1929-
    Po bodicah do cvetja : avtobiografski roman / Jožef Škof. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 120 str. ; 20 cm

200 izv. - Knjigi na pot / Aleksandra Belšak: str. 5-6. - Življenjepis in bibliografija: str. 113-116

ISBN 978-961-288-128-3 : 20 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 292860672

472.

ŠKOFIČ, Denis
    Seganje / Denis Škofič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-282-276-7 : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 292695040

473.

ŠPEGEL, Stojan
    Če ne ve, ve, če ve, ne ve / Stojan Špegel ; [spremni zapis Ivan Dobnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 59 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - Prehod iz notranjih v zunanje pokrajine / Ivan Dobnik: str. 57-58. - O avtorju: str. 59

ISBN 978-961-7016-05-5 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291981568

474.

ŠTEGER, Aleš
    Neverend / Aleš Šteger. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 455 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-284-287-1 : 24 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292998144

475.

ŠTRAVS, Suzana, 1976-
    Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu : resnična zgodba / Suzana Štravs. - 1. natis. - Prebold : Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2017 ([Celje] : Zlatečan). - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94068-2-3 : 23,07 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 290988288

476.

ŠVAJNCER, Marija, 1949-
    Kdo neki me zasleduje? / Marija Švajncer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2018. - 285 str. ; 21 cm. - (Frontier. Proza ; 116)

120 izv. - V CIP-u napačna letnica rojstva avtorice. - O avtorici: str. [286]

ISBN 978-961-7030-24-2 : 19,90 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 93765889

477.

ŠVAJNCER, Marija, 1949-
    Očetovi udarci / Marija Švajncer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 186 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Proza ; 112)

100 izv. - O avtorici: str. [188]

ISBN 978-961-7030-17-4 : 19 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 93533953

478.

TEPEŠ, Miran
    Veliki trije / Miran Tepeš ; [fotografije Miran in Zlata Tepeš ... et al.]. - Ljubljana : samozal. M. Tepeš, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-205-1 : 30 EUR

821.163.6-992
910.4(26)

COBISS.SI-ID 293270528

479.

UMEK, Evelina
    Odtisi v času / Evelina Umek ; [spremna beseda Marij Čuk]. - Trst : Mladika, 2017 ([Gorica] : Grafica Goriziana Sas). - 139 str. ; 21 cm

Čas in mi v času / Marij Čuk: str. 135-139. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-254-9 : 16 EUR

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 10006252

480.

VALENČIČ, Erik
    Smrt za življenje / Erik Valenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 549 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

800 izv.

ISBN 978-961-274-519-6 : 19,95 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 291433472

481.

VATOVEC, Ivana
    Brezanke / Ivana Vatovec ; [spremna beseda Cvetka Bevc ; ilustracije Tamara Pintarič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Dobova : Kulturno društvo Franc Bogovič, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 62 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Na sledi čudenj / Cvetka Bevc: str. 61-62. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-357-0 (Celjska Mohorjeva družba) : 12,50 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293290496

482.

VELIKONJA, Nataša
    Preveč vljudna / Nataša Velikonja ; [spremni zapis Cvetka Bevc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 96 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

O zbirki / Cvetka Bevc: str. [99]. - O avtorici: str. [101]

ISBN 978-961-7016-03-1 : 21,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 291981056

483.

VIŠNOVEC, Boris
    Živi in mrtvi / Boris Višnovec ; [fotografije Boris Višnovec ; prevodi pesmi Marjetka Matič]. - Ljubljana : Buča, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

100 izv. - Dve pesmi sta prevedeni v nem. in angl. - Bibliografija avtorja: str. 130-131

ISBN 978-961-6704-71-7 : 19,50 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293626624

484.

VRANJEK, Bojana
    Camino : mistika nevidnega sveta / Bojana Vranjek. - Slovenj Gradec : samozal., 2015 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 255 str., [30] str. pril. : fotogr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-283-426-5 : 21 EUR

821.163.6-992
27-57(460Santiago de Compostela)(092)

COBISS.SI-ID 281344256

485.

VREČAR, Tomislav
    Strupena nevesta / Tomislav Vrečar. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2017 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 114 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 185)

Besedilo v slov., nekaj odlomkov v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-58-5 : 20 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 293354496

486.

ZABUKOVEC, Urša
    Vseživo : eseji / Urša Zabukovec. - Ljubljana : KUD Logos, 2017 (Begunje : Cicero). - 174 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 09)

400 izv.

ISBN 978-961-7011-45-6 (12 EUR)

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 292617472

487.

    ZAKLADNICA modrosti : [izbor življenjskih modrosti večinoma iz rubrike Zajemi vsak dan (Ognjišče 1984-2017)] / [zbrala Marko in Silvester Čuk ; uredil Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 256 str. ; 17 cm. - (Zbirka Za luč in moč ; 2)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-263-219-9 : 11,90 EUR

821-84
27-29(082)

COBISS.SI-ID 292669440

488.

ZELENKO, Mojca
    Pustolovščine Janeza Keka in prijateljev / [zapis in literarna obdelava] Mojca Zelenko ; [pripovedovalec zgodb Janez Kek ; karikature Darij Novak ; fotografije osebni arhivi Janeza Keka in ostalih protagonistov]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Majarena, društvo za kulturo komuniciranja, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-116-0 : 17,90 EUR

821.163.6-36

COBISS.SI-ID 292835584

489.

ZUPAN, Uroš, 1963-
    S prsti premikamo topel zrak / Uroš Zupan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 90 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-282-300-9 : 24,99 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 293259008

490.

ŽABOT, Vlado
    Sveti boj / Vlado Žabot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 315 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - 3. del trilogije, skupaj z deli Ljudstvo lunja in Sveta poroka. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-286-4 : 27,00 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 292381184K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST

491.

ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
    Škrlatni hibiskus / Chimamanda Ngozi Adichie ; prevedla Gabriela Babnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 293 str. ; 23 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Purple hibiscus. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-535-6 : 17,95 EUR

821.111(669.1)-311.2

COBISS.SI-ID 292553216

492.

AFSHAR, Tessa
    Kraj tišine / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 318 str. ; 21 cm

Prevod dela: Land of silence

ISBN 978-961-04-0466-8 : 19,90 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 293085440

493.

AICHINGER, Ilse, 1921-2016
    Zvezanec / Ilse Aichinger ; prevedla, [spremna beseda] Anja Naglič. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 96 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Der Gefesselte. - 500 izv. - Med grozo, humorjem, pisanjem in molkom / Anja Naglič: str. 85-96

ISBN 978-961-7017-12-0 : 20,00 EUR

821.112.2(494)-32

COBISS.SI-ID 292936960

494.

ALLENDE, Isabel, 1942-
    Japonski ljubimec / Isabel Allende ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 334 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: El amante japonés. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-4073-3 : 32,96 EUR

821.134.2(83)-311.2

COBISS.SI-ID 287189248

495.

AMORUSO, Sophia
    #Šefinja / Sophia Amoruso ; [prevedla Maja Prevolnikj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: #Girlboss. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 285-286

ISBN 978-961-00-3670-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3671-5 (broš.)

821.111(73)-94

COBISS.SI-ID 293285632

496.

ASHLEY, Kristen
    Lebdenje / Kristen Ashley ; [prevod Matjaž Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 2 zv. (541; 501 str.) ; 22 cm. - (Zbirka Magdalene)

Prevod dela: Soaring. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-41-4 (del 1, trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7035-42-1 (del 2, trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7035-43-8 (komplet)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93937409

497.

ASSIS, Machado de, 1839-1908
    Posmrtni spomini Brása Cubasa / Machado de Assis ; prevedla Mojca Medvedšek ; spremna beseda Carlos Pascual. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2017 (Ljubljana : Cicero). - 287 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 48)

Prevod dela: Memórias póstumas de Brás Cubas. - 500 izv. - Čarodej z otoka / Carlos Pascual: str. 280-287. - O avtorju: str. [288]

ISBN 978-961-6699-62-4 : 18 EUR

821.134.3(81)-311.2
821.134.3(81).09Assis M. de

COBISS.SI-ID 293488384

498.

ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
    Deklina zgodba / Margaret Atwood ; [prevedla Miriam Drev ; spremno besedo prevedla Sandra Šukarov]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 428 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The handmaid's tale. - 600 izv. - Zgodovinske opombe k Deklini zgodbi: str. 411-428

ISBN 978-961-01-5006-0 : 32,99 EUR

821.111(71)-312.9

COBISS.SI-ID 292115968

499.

BAIXAULI, Manuel, 1963-
    Peto nadstropje / Manuel Baixauli ; iz katalonščine prevedla Marjeta Prelesnik Drozg. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 226 str. ; 21 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 9)

Prevod dela: La cinquena planta. - 500 izv.

ISBN 978-961-6468-90-9 : 21,90 EUR

821.134.1-311.2

COBISS.SI-ID 290190336

500.

BANDI
    Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje / Bandi ; [prevedla Maja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018. - 214 str. ; 22 cm

Prevedeno po: The accusation; izv. nasl. v kor.

ISBN 978-961-287-077-5

821.531-32

COBISS.SI-ID 293286400

501.

BELLOW, Saul
    Planet gospoda Sammlerja / Saul Bellow ; prevedla [in spremni zapis] Nuša Rozman. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 260 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Mr. Sammler's planet. - 700 izv. - Planet gospoda Sammlerja v zagonetnem vesolju: kratka beseda o knjigi / Nuša Rozman: str. 257-260

ISBN 978-961-274-518-9 : 17,95 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292530944

502.

BOBIN, Christian
    Bela dama / Christian Bobin ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 104 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 10)

Prevod dela: La dame blanche. - 500 izv.

ISBN 978-961-6758-68-0

821.133.1-312.6

COBISS.SI-ID 282823936

503.

BOWDEN, Oliver
    Assassin's creed. [6], Pod črno zastavo / Oliver Bowden ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 368 str. ; 20 cm

Prevod dela: Assassin's creed. Black flag. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3623-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3624-1 (broš.) : 12,90 EUR

821.111-311.6

COBISS.SI-ID 292602880

504.

BRADDON, Mary Elizabeth
    Skrivnost lady Audley / Mary Elizabeth Braddon ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (Ljubljana : Demat). - 2 zv. (246; 248 str.) ; 22 cm

Prevod dela: Lady Audley's secret. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94346-2-8 (trda vezava, zv. 1) : 31 EUR
ISBN 978-961-94346-4-2 (trda vezava, zv. 2) : 31 EUR
ISBN 978-961-94346-3-5 (broš., zv. 1)
ISBN 978-961-94346-5-9 (broš., zv. 2)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 293022208

505.

BROWN, Dan, 1964-
    Izvor / Dan Brown ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 461 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Origin. - 6.000 izv.

ISBN 978-961-01-5028-2 : 34,99 EUR

821.111(73)-312.4

COBISS.SI-ID 292578816

506.

CAMERON, W. Bruce
    Pasji smisel življenja / W. Bruce Cameron ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 299 str. ; 20 cm

Prevod dela: A dog's purpose. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [301]

ISBN 978-961-00-3674-6 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3675-3 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293308160

507.

CARLAN, Audrey
    Telo / Audrey Carlan ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 345 str. ; 20 cm. - (Serija Čutnost ; 1)

Prevod dela: Body. - Tisk po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm. - O avtorici: str. [346]

ISBN 978-961-00-3695-1 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3696-8 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293455360

508.

COLE, Tillie
    Tančica z viticami / Tillie Cole ; prevod Matej Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. - 358 str. ; 22 cm

Prevod dela: A veil of vines. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. broš., 250 izv. trda vezava. - O avtorici: str. [362-363]

ISBN 978-961-7015-48-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-7015-49-2 (broš.) : 11,99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 92804353

509.

CREMISI, Teresa
    Zmagovalka / Teresa Cremisi ; prevedla Mimi Podkrižnik Tukarić. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 173 str. ; 21 cm. - (Zbirka Alma)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5272. - Prevod dela: La Triomphante. - 200 izv. v trdi vezavi, 300 izv. broš. - Prix Méditerranée, 2016

ISBN 978-961-94315-1-1 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-94315-2-8 (broš.)

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 292679680

510.

CUSSET, Catherine, 1963-
    Tisti, ki smo ga oboževali / Catherine Cusset ; [prevedel Iztok Ilc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 253 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: L'autre qu'on adorait. - 900 izv.

ISBN 978-961-01-5199-9 : 29,99 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 293861120

511.

ČOLIĆ, Velibor
    Sarajevski omnibus / Velibor Čolić ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 186 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Sarajevo omnibus. - 500 izv.

ISBN 978-961-277-190-4 : 22,90 EUR

821.133.1-311.2
821.163.4(497.6)-31

COBISS.SI-ID 293351424

512.

DARE, Tessa
    Vojvodova ponudba / Tessa Dare ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 20 cm

Prevod dela: The duchess deal. - Tisk po naročilu. - 1. del serije z originalnim nasl. Girl meets duke; zgodbe so zaključene in se jih lahko bere samostojno. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3663-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3664-7 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293166080

513.

DEL Amo, Jean-Baptiste
    Živalsko kraljestvo / Jean-Baptiste Del Amo ; prevod [in spremna beseda] Saša Jerele. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 304 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 101)

Prevod dela: Règne animal. - 500 izv. - Živalsko vprašanje med peklom in nebeškim kraljestvom / Saša Jerele: str. 293-304

ISBN 978-961-282-273-6 : 34,96 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 292733952

514.

DRAKULIĆ, Slavenka
    Mileva Einstein, teorija žalosti / Slavenka Drakulić ; prevedel Mišo Renko. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 208 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Mileva Einstein, teorija tuge. - 600 izv.

ISBN 978-961-284-367-0 : 10 EUR

821.163.42-312.6

COBISS.SI-ID 293554944

515.

DU Boisgobey, Fortuné, 1821-1891
    Rdeča srečka / Fortuné du Boisgobey ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 169 str. ; 22 cm

Prevod dela: The red lottery ticket; izv. stv. nasl.: Le billet rouge. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94273-6-1 (trda vezava) : 28 EUR
ISBN 978-961-94273-7-8 (broš.)

821.133.1-312.4

COBISS.SI-ID 292770816

516.

FAYE, Gaël, 1982-
    Mala dežela / Gaël Faye ; [prevedla Katja Šaponjić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Petit pays

ISBN 978-961-01-4696-4

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 291656960

517.

FINN, A. J.
    Ženska na oknu / A. J. Finn ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 446 str. ; 20 cm

Prevod dela: The woman in the window. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [448]

ISBN 978-961-00-3644-9 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3645-6 (broš.) : 14,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 292983040

518.

FITZEK, Sebastian
    Osmina / Sebastian Fitzek ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 349 str. ; 20 cm

Prevod dela: AchtNacht. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [350]. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3659-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3660-9 (broš.) : 12,90 EUR

821.112.2-312.4

COBISS.SI-ID 293155840

519.

FORCE, Marie
    Ljubezen v jeseni / Marie Force ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (McCarthyjevi z otoka Gansett / Marie Force ; knj. 6)

Prevod dela: Season for love. - Povečani tisk. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-46-1 (trda vezava) : 35,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 92676353

520.

FORCE, Marie
    Rad bi te držal za roko / Marie Force ; prevod Maša Zupančič. - 1 izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 413 str. ; 22 cm. - (Green Mountain ; knj. 2)

Prevod dela: I want to hold your hand. - 250 izv. trda vezava, 250 izv. broš. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-24-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7035-25-4 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93751297

521.

FRANKLIN, Miles, 1879-1954
    Moja sijajna kariera / Miles Franklin ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 309 str. ; 22 cm. - (Nostalgija / Modrijan)

Prevod dela: My brilliant career. - 500 izv. - Samotna pustolovščina paglavke iz buša / Katarina Mahnič: str. 301-309. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-073-7 : 19,90 EUR

821.111(94)-312.6
821.111(94).09Franklin M.

COBISS.SI-ID 293023488

522.

GIORDANO, Raphaëlle, 1974
    Tvoje drugo življenje se začne, ko se zaveš, da imaš samo eno / Raphaëlle Giordano ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 216 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu nʼen as quʼune. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 215-216

ISBN 978-961-00-3642-5 (trda vezava) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-00-3643-2 (broš.) : 10,90 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 292981760

523.

GREGUR, Marko
    Kako je zgorel presvetli Trombetashizh / Marko Gregur ; prevod [in spremna beseda] Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 175 str. ; 19 cm

Prevod dela: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz. - 300 izv. - Kaj osvetljuje presvetli Trombetashizh / Tomo Podstenšek: str. 169-175. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7018-71-4 : 15,00 EUR

821.163.42-311.6

COBISS.SI-ID 92852481

524.

GUARESCHI, Giovanni
    Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2018>. - Zv. <1-6> ; 22 cm

Prevod dela: Tutto don Camillo

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 342 str. - Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.500 izv. - Giovannino Guareschi - upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 369 str. - Nasl. naveden na ov. - 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 371 str. - Nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 363 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
5: [Novih 35 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 356 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
6: [Novih 45 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - 505 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-278-088-3 (zv. 1) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-151-4 (zv. 2) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-229-0 (zv. 3) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-281-8 (zv. 4) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-308-2 (zv. 5) : 20,00 EUR
ISBN 978-961-278-362-4 (zv. 6) : 28,50 EUR

821.131.1-32
821.131.1-7

COBISS.SI-ID 268826624

525.

GUHRKE, Laura Lee
    Grofova igra zapeljevanja / Laura Lee Guhrke ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 381 str. ; 22 cm. - (Samska dekleta / Laura Lee Guhrke ; knj. 4)

Prevod dela: With seduction in mind. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-33-9 (trda vezava) : 33,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93933569

526.

HARDING, Stephen, 1952-
    Zadnja bitka / Stephen Harding ; [prevedla Alenka Perger]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 266 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Prevod dela: The last battle. - 1.000 izv. - Leto izida v CIP-u je 2017. - Bibliografija: str. 226-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6988-87-2 : 25,90 EUR

821.111(73)-311.6

COBISS.SI-ID 290845440

527.

HAWKINS, Karen
    Romanca na Škotskem / Karen Hawkins ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2016. - 295 str. ; 23 cm. - (Zbirka Prekletstvo družine MacLean)

Prevod dela: Sleepless in Scotland. - V zbirki izšlo: Ugrabitev višavskega lorda, Na Škotsko z ljubeznijo, Kako ujeti višavca, Romanca na Škotskem

ISBN 978-961-6951-28-9 (trda vezava) : 28 EUR
ISBN 978-961-6951-38-8 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 285614592

528.

HIDALGO, Nieves
    Je bila vse samo prevara? / Nieves Hidalgo ; prevod Vesna Česnik Korošec. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 381 str. ; 22 cm. - (Pirati ; knj. 2)

Prevod dela: Dime si fue un engaño. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-31-5 (trda vezava) : 33,90 EUR

821.134.2-311.2

COBISS.SI-ID 93939201

529.

HOMERUS
    Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev / Homer ; [izbrala,] prevedla, [povzetke spevov in spremne opombe napisala] Jelena Isak Kres ; [kazalo imen sestavil in] spremno besedo napisal David Movrin. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 331 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 359)

Prevod dela: Oméroy Iliás. - Zvd. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Na Homerjevih peščinah: str. 269-317. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4057-3 : 32,99 EUR

821.14'02-13(02.046.4)

COBISS.SI-ID 293399808

530.

HOYT, Elizabeth
    Ljubeznivi falot / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 330 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sweetest scoundrel. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3529-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3530-5 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 290948352

531.

HUNTING, Helena
    Oklep iz črnila : [drugi del strastne serije Črnilo in jeklo] / Helena Hunting ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 373 str. ; 20 cm. - (Črnilo in jeklo ; del 2)

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Prevod dela: Inked Armor. - Tisk po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3657-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3658-6 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 293155328

532.

ISHIGURO, Kazuo, 1954-
    Ostanki dneva / Kazuo Ishiguro ; prevedel Srečko Fišer. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 234 str. ; 21 cm

Prevod dela: The remains of the day. - Man Booker Prize, 1989

ISBN 978-961-282-297-2 : 24.99 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 292307456

533.

JAMES, E. L.
    Tema. [5] : petdeset odtenkov teme skozi oči Christiana Greya / E. L. James ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 551 str. ; 20 cm

O avtorici: str. [553]. - Prevod dela: Darker. - Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3655-5 (trda vezava) : 36,90 EUR
ISBN 978-961-00-3656-2 (broš.) : 16,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 293155072

534.

JASWAL, Balli Kaur
    Erotične zgodbe pandžabskih vdov / Balli Kaur Jaswal ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 355 str. ; 20 cm

Prevod dela: Erotic stories for Punjabi widows. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3697-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3698-2 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 293464064

535.

JEFFERIES, Dinah
    Hčerka trgovca s svilo / Dinah Jefferies ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 390 str. ; 20 cm

Prevod dela: The silk merchant's daughter. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3627-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3628-9 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292611584

536.

JEFFRIES, Sabrina
    Poroka in posteljne vragolije / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2017. - 351 str. ; 23 cm. - (Zbirka Šola za dedinje ; 6) (Daisy)

Prevod dela: Wed him before you bed him. - Broš. izd. meri 20 cm. - Trda v. 300 izv., broš. 350 izv. - Povečani tisk

ISBN 978-961-94300-1-9 (trda vezava) : 34,99 EUR
ISBN 978-961-94300-2-6 (broš.) : 14,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292919296

537.

JEFFRIES, Sabrina
    Resnica o lordu Stonevillu / Sabrina Jeffries ; [prevod Olga Štuhec]. - Ig : Kiroja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 299 str. ; 22 cm. - (Zbirka Razposajenci iz dvorca Halstead ; 1)

Prevod dela: The truth about Lord Stoneville. - 300 izv. v trdi vezavi, 500 broš.

ISBN 978-961-94300-3-3 (trda vezava) : 36 EUR
ISBN 978-961-94300-4-0 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293625856

538.

KAUR, Rupi
    Med in mleko / [besedilo in ilustracije] Rupi Kaur ; prevedla Frida Črmelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 204 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Milk and honey. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [207]

ISBN 978-961-01-4999-6 : 19,99 EUR

821.111(71)-1

COBISS.SI-ID 291888384

539.

KERANGAL, Maylis de, 1967-
    Rojstvo mostu / Maylis de Kerangal ; prevedla Janina Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 322 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Naissance d'un pont. - 600 izv. - Prix Médicis, 2010

ISBN 978-961-284-366-3 : 10 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 293555456

540.

KING, Stephen, 1947-
    Srečni najditelj / Stephen King ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 458 str. ; 22 cm. - (Trilogija o Billu Hodgesu ; knj. [2])

Prevod dela: Finders keepers. - O avtorju: str. [461]. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 20 cm

ISBN 978-961-7035-39-1 (trda vezava) : 35,90 EUR
ISBN 978-961-7035-40-7 (broš.) : 13,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 93936129

541.

KLEYPAS, Lisa
    Izbira srca : četrta knjiga sage o Travisovih / Lisa Kleypas ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 303 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Brown eyed girl. - 1.200 izv. - "V sagi o Travisovih so štiri samostojne, vendar med sabo povezane zgodbe: Druga ljubezen, Ukradeni poljub, Razgaljena preteklost in Izbira srca" --> ov.

ISBN 978-961-01-4585-1 : 32,96 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293054976

542.

KLEYPAS, Lisa
    Ko ljubi zapeljivec : prvi del serije Ravenelovi / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 399 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Cold-hearted rake. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5049-7 : 32,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292896768

543.

KLEYPAS, Lisa
    Razgaljena preteklost : tretja knjiga sage o Travisovih / Lisa Kleypas ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 359 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Smooth talking stranger. - 1.200 izv. - "V sagi o Travisovih so štiri samostojne, vendar med sabo povezane zgodbe: Druga ljubezen, Ukradeni poljub, Razgaljena preteklost in Izbira srca" --> ov.

ISBN 978-961-01-4584-4 : 32,96 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 291476480

544.

    KNJIGA o naravi : majhna knjiga, veliko modrih misli / [izbor David Tasič ; uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 140 str. ; 16 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-275-186-9 : 9,90 EUR

821-84

COBISS.SI-ID 293669888

545.

    KNJIGA o sreči : majhna knjiga, veliko modrih misli / [izbor David Tasič ; uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - [144] str. ; 16 cm

ISBN 978-961-275-178-4 : 9,90 EUR

821-84

COBISS.SI-ID 292367360

546.

KRLEŽA, Miroslav
    Izlet v Rusijo 1925 / Miroslav Krleža ; prevedla Mica Matković ; [spremna beseda Andraž Jež]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 282 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 9)

Prevod dela: Izlet u Rusiju 1925. - 400 izv. - Spremna beseda / Andraž Jež: str. 245-282. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-21-5 : 18 EUR

821.163.42-992
308(47)"1925"

COBISS.SI-ID 292388608

547.

LAAM, Jennifer
    Izgubljeni čas ljubezni in snega / Jennifer Laam ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 397 str. ; 22 cm

Prevod dela: The lost season of love and snow. - 250 izv. trda izd., 500 izv. broš. izd. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-7035-37-7 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-7035-38-4 (broš.) : 12,99 EUR

821.111(73)-312.6

COBISS.SI-ID 93935361

548.

LAPENA, Shari
    Neznanec v hiši / Shari Lapena ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 290 str. ; 20 cm

Prevod dela: A stranger in the house. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3689-0 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3690-6 (broš.)

821.111(71)-312.4

COBISS.SI-ID 293424384

549.

LAPENA, Shari
    Par iz sosednje hiše / Shari Lapena ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: The couple next door. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3633-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3634-0 (broš.) : 10,90 EUR

821.111(71)-312.4

COBISS.SI-ID 292750080

550.

LARSEN, Nella
    Prehajanje / Nella Larsen ; prevedel [[in] spremna beseda] Aljaž Krivec. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 150 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Passing. - 500 izv. - "Če bi vedel to, potem bi tudi vedel, kaj je rasa." / Aljaž Krivec: str. 144-150

ISBN 978-961-7018-77-6 : 22 EUR

821.111(73)-311.2
821.111(73).09Larsen N.

COBISS.SI-ID 93760001

551.

LINDSEY, Johanna
    Darilo / Johanna Lindsey ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 235 str. ; 22 cm. - (Maloryjevi / Johanna Lindsey ; knj. 6)

Prevod dela: The present. - 250 izv. - O avtorici: str. [237]. - Povečani tisk

ISBN 978-961-7015-44-7 (trda vezava) : 22,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 92675841

552.

LINDSEY, Johanna
    Ujetnik mojih želja / Johanna Lindsey ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 461 str. ; 22 cm. - (Maloryjevi ; knj. 8)

Prevod dela: Captive of my desires. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-22-3 (trda vezava) : 35,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93750017

553.

LONG, Julie Anne
    Kaj vse sem storila za vojvodo / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 445 str. ; 21 cm

Prevod dela: What I did for a duke. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-26-1 (trda vezava) : 35,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93758721

554.

LONG, Julie Anne
    Poljubila sem grofa / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 541 str. ; 22 cm

Prevod dela: I kissed an earl. - 250 izv. - 4. del zbirke z originalnim nasl. Pennyroyal Green series; zgodbe so samostojne

ISBN 978-961-7015-38-6 (trda vezava) : 35,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 92383489

555.

MAAS, Sarah J.
    Polnočna krona / Sarah J. Maas ; [prevedla Katarina Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 395 str. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: Crown of midnight. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - Polnočna krona je 2. knj. serije Stekleni prestol

ISBN 978-961-00-3649-4 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3650-0 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 293001984

556.

MACASKILL, Danny, 1985-
    Na robu : kolesarjenje za življenjem / Danny MacAskill ; [prevod Jolanda Blokar]. - Preserje : Aktivni mediji, 2017 ([Maribor] : Evrografis). - X, 249 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: At the edge : riding for my life. - "Kot ste videli na YouTube" --> ov. - Potiskana spojna lista. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-94017-5-0 (trda vezava) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-94017-6-7 (broš.)

821.111-94

COBISS.SI-ID 292933376

557.

MACGREGOR, Kinley
    Vitez kresne noči / Kinley MacGregor ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 125 str. ; 22 cm. - (Bratovščina meča / Kinley MacGregor ; knj. 4,5)

Prevod dela: Midsummer's knight. - 250 izv. - Na ov. pri zbirki navedeno številčenje 4-5

ISBN 978-961-7035-28-5 (trda vezava) : 21,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93751809

558.

MACLEAN, Sarah
    Moj plemeniti Škot / Sarah MacLean ; [prevedla Daša Perme Jurjavčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018. - 427 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) (Škandali in barabe ; knj. 2)

Prevod dela: A Scot in the dark

ISBN 978-961-01-5221-7

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293992448

559.

MAGRUDER, Julia, 1854-1907
    Čez brezno / Julia Magruder ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2018 (Ljubljana : Demat). - 172 str. ; 22 cm

Prevod dela: Across the chasm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94273-8-5 (trda vezava) : 28 EUR
ISBN 978-961-94273-9-2 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292838144

560.

MARRS, John
    Edini / John Marrs ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 378 str. ; 20 cm

Prevod dela: The one. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [379]

ISBN 978-961-00-3679-1 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3680-7 (broš.)

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 293323264

561.

MARTIN, George R. R.
    Pesem ledu in ognja. Knj. 1, Igra prestolov / George R. R. Martin ; [prevedel Boštjan Gorenc ; zemljevidi James Sinclair ; grbi Virginia Norey]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 813 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Song of ice and fire. Book 1, A game of thrones. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1436-9 : 17,99 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 291845120

562.

MARTIN, George R. R.
    Pesem ledu in ognja. Knj. 2, Spopad kraljev / George R. R. Martin ; prevedel Branko Gradišnik ; [zemljevidi James Sinclair ; grbi Virginia Norey]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 927 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Song of ice and fire. Book 2, A clash of kings. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1435-2 : 17,99 EUR

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 275129856

563.

MATAR, Hisham, 1970-
    Vrnitev : o iskanju očeta v izgubljeni deželi / Hišam Matar ; prevod Neža Božič ; [spremna beseda Branko Soban]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 301 str. : zvd. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

Prevod dela: The return. - 1.000 izv. - Zadnja postaja / Branko Soban: str. 291-301. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Slightly Foxed Best First Biography Prize, 2016. - Pulitzer Prize for Biography or Autobiography = Pulitzerjeva nagrada za biografijo ali avtobiografijo, 2017. - Folio Prize, 2017. - PEN/Jean Stein Book Award, 2017

ISBN 978-961-01-4971-2 : 29,95 EUR

821.111(73)-94

COBISS.SI-ID 291203072

564.

MCCARTY, Monica
    Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 20 cm

Prevod dela: The rock. - Dodatek k nasl. na ov. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3704-0 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3705-7 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293610752

565.

MCCARTY, Monica
    Siloviti udarnik : [deseta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 400 str. ; 20 cm

Prevod dela: The striker. - Dodatek k nasl. na ov. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3629-6 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3630-2 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292640768

566.

MEISSNER, Susan, 1961-
    Onstran obzorja / Susan Meissner ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 356 str. ; 20 cm

Prevod dela: A bridge across the ocean. - Tisk po naročilu

ISBN 978-961-00-3681-4 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3682-1 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293323008

567.

MODIANO, Patrick, 1945-
    Pasja pomlad / Patrick Modiano ; [prevedel Aleš Berger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018. - 98 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Chien de printemps

ISBN 978-961-01-5161-6

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 293711104

568.

MURAD, Nadia
    Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi / Nadia Murad z Jenno Krajeski ; [predgovor Amal Clooney ; prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (tiskano v EU). - 319 str., [8] str. barvnih pril. : zvd. ; 20 cm

Prevod dela: The last girl. - Tisk po naročilu. - Predgovor / Amal Clooney: str. 9-11. - O avtoricah: str. [320]

ISBN 978-961-00-3708-8 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3709-5 (broš.)

821.411.21(567)-312.6

COBISS.SI-ID 293638400

569.

NDIAYE, Marie
    Ladivine / Marie NDiaye ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - 314 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Ladivine. - 700 izv.

ISBN 978-961-274-544-8 : 18,95 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 293286656

570.

NĚMEC, Jan, 1981-
    Zgodovina svetlobe : roman o fotografu Františku Drtikolu / Jan Němec ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 504 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 16)

Prevod dela: Dejiny světla. - 500 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Tatjane Jamnik na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-21-2 : 24,90 EUR

821.162.3-312.6

COBISS.SI-ID 291401216

571.

NESBØ, Jo, 1960-
    Sin / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2017. - 467 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sønnen

ISBN 978-961-261-479-9 (trda vezava) : 37,99 EUR
ISBN 978-961-261-478-2 (broš.)

821.113.5-312.4

COBISS.SI-ID 292457728

572.

ORWELL, George, 1903-1950
    Svoboda ali suženjstvo? : V kitovem trebuhu in drugi eseji / George Orwell ; [prevedla Maja Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 205 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje)

Izbor iz: Essays

ISBN 978-961-274-528-8 : 17,95 EUR

821.111-4

COBISS.SI-ID 292496640

573.

OZ, Amos
    Juda / Amos Oz ; prevedla Mojca Kranjc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 326 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Judas; izv. stv. nasl.: Habesorah al pi Yehuda. - 800 izv. - Internationaler Literaturpreis, 2015

ISBN 978-961-01-4560-8 : 29,99 EUR

821.411.16'08-311.2

COBISS.SI-ID 292995584

574.

PAGANO, Emmanuelle
    Jamski najstniki / Emmanuelle Pagano ; prevedla Živa Čebulj. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 165 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ginko ; knj. 14)

Prevod dela: Les adolescents troglodytes. - 500 izv. - Portret za volanom / Živa Čebulj: str. 161-164. - O avtorici: str. 165. - European Union Prize for Literature, 2009

ISBN 978-961-7016-07-9 : 21 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 292389888

575.

PALMEN, Connie
    Ti si rekel / Connie Palmen ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 114)

Prevod dela: Jij zegt het. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. - Bibliografija: str. 259-260

ISBN 978-961-287-072-0 : 18,90 EUR

821.112.5-312.6

COBISS.SI-ID 292919040

576.

PIŠTALO, Vladimir
    Tesla, portret med maskami / Vladimir Pištalo ; prevedla in spremno besedo napisala Đurđa Strsoglavec. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 463 str. ; 22 cm

Prevod dela: Tesla, portret među maskama. - 500 izv. - Iluminiran portret Nikole Tesle / Đurđa Strsoglavec: str. 461-463

ISBN 978-961-287-016-4 : 24,90 EUR

821.163.41-312.6
929Tesla N.
821.163.41.09Pištalo V.

COBISS.SI-ID 290718976

577.

PRILEPIN, Zahar
    Samostan / Zahar Prilepin ; [prevedel Borut Kraševec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 718 str. ; 21 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Prevod dela: Obitelʹ. - Nova taboriščna proza / Borut Kraševec: str. 705-718

ISBN 978-961-282-279-8 : 39,99 EUR

821.161.1-311.6

COBISS.SI-ID 292947968

578.

QUIGNARD, Pascal
    Skrivnostne solidarnosti : roman / Pascal Quignard ; prevod Suzana Koncut ; [spremna beseda Varja Balžalorsky Antić]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 188 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 100)

Prevod dela: Les solidarités mystérieuses. - 500 izv. - Prepuščanje svetlobi / Varja Balžalorsky Antić: str. 173-188

ISBN 978-961-282-261-3 : 24,94 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 291205632

579.

QUINN, Julia, 1970-
    Nepozaben večer / Julia Quinn ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 294 str. ; 20 cm

Prevod dela: A night like this. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-2562-7 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2563-4 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 279012096

580.

RACHILDE, 1860-1953
    Gospod Venera : materialistični roman / Rachilde ; iz francoščine prevedla Špela Bibič. - Ljubljana : Škuc, 2017 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 147 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 130)

Prevod dela: Monsieur Vénus. - 500 izv. - Ob slovenskem prevodu / Š. B.: str. 145-147

ISBN 978-961-6983-20-4 : 20 EUR

821.133.1-311.2

COBISS.SI-ID 292900096

581.

RAMADAN, Hajrudin
    Zgodbe dežja : kratke zgodbe / Hajrudin Ramadan ; [prevedla Aleksandra Rekar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 149 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sanje)

Prevod dela: Priče od kiše. - 700 izv.

ISBN 978-961-274-515-8 (broš.) : 14,95 EUR

821.163.4(497.6)-32

COBISS.SI-ID 292323328

582.

ROBERTS, Nora
    Stekleni otok / Nora Roberts ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2017. - 339 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 3])

Prevod dela: Island of glass. - Broš. izd. meri 19 cm. - 800 izv. - Trilogija Zvezde usode, Zaliv vzdihov, Stekleni otok

ISBN 978-961-6951-62-3 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-6951-63-0 (broš.) : 14,95 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 290842112

583.

ROBERTS, Nora
    Zaliv vzdihov / Nora Roberts ; [prevod Jadranka Roškič]. - Izola : Meander, 2017. - 347 str. ; 22 cm. - ([Varuhi ; 2])

Prevod dela: Bay of sighs. - Broš. izd. meri 19 cm. - 800 izv. - Trilogija Zvezde usode, Zaliv vzdihov, Stekleni otok

ISBN 978-961-6951-60-9 (trda vezava) : 34,00 EUR
ISBN 978-961-6951-61-6 (broš.) : 14,95 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 290841856

584.

ROSLUND, Anders, 1961-
    Krvni bratje / Roslund in Thunberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 486 str. ; 20 cm

Prevod dela: En bror att dö för. - Krvni bratje je samostojno nadaljevanje Medvedjega plesa. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3637-1 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3638-8 (broš.) : 14,90 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 292840192

585.

SALGADO, Minoli
    Malo prahu na očeh / Minoli Salgado ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 302 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 14)

Prevod dela: A little dust on the eyes. - Potiskani notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorici na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-19-9 : 22,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 290748416

586.

SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
    Adijo, kavboj / Olja Savičević Ivančević ; prevedel [[in] spremna beseda] Muanis Sinanović. - Maribor : Založba Litera, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 234 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Adio kauboju. - 500 izv. - Vzdržanje v spektrih / Muanis Sinanović: str. 231-234

ISBN 978-961-7018-80-6 : 24,90 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 93889793

587.

SCARROW, Simon
    Igra s smrtjo / Simon Scarrow in Lee Francis ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 411 str. ; 20 cm

Prevod dela: Playing with death. - Tisk po naročilu. - Broš. izd. meri 19 cm

ISBN 978-961-00-3661-6 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-00-3662-3 (broš.) : 14,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 293176320

588.

SCHWITTER, Monique
    Spomin zlatih ribic / Monique Schwitter ; [prevod in spremna beseda] Tina Štrancar. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 162 str. ; 23 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Prevod dela: Goldfischgedächtnis. - Tu se zgodbe končajo. Vendar lahko z njimi počnete, kar hočete / Tina Štrancar: str. 153-162. - O avtorici na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7017-10-6 : 20,00 EUR

821.112.2(494)-32

COBISS.SI-ID 292656384

589.

SEJRANOVIĆ, Bekim
    Tvoj sin Huckleberry Finn / Bekim Sejranović ; prevedel Aljoša Rovan. - Brežice : Primus, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 323 str. ; 22 cm. - (Zbirka Enpirnaex)

Izv. stv. nasl.: Din sønn, Huckleberry Finn. - 500 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-7033-25-0 : 24,90 EUR

821.163.4(497.6)-311.2

COBISS.SI-ID 293767424

590.

SELASI, Taiye
    Gana naj gre / Taiye Selasi ; prevedel Jernej Županič ; [spremna beseda Gabriela Babnik]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 450 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Ghana must go. - 600 izv. - Afropolitizem ali kdaj si dovolj afriški, da lahko pišeš o Afriki? / Gabriela Babnik: str. 437-450

ISBN 978-961-284-365-6 : 10 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 293552640

591.

SHALVIS, Jill
    Srečno zaljubljena / Jill Shalvis ; prevod Sabina Imamović. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. - 429 str. ; 22 cm. - (Lucky Harbor / Jill Shalvis ; knj. 4)

Izv. stv. nasl.: Head Over Heels. - 250 izv.

ISBN 978-961-7035-35-3 (trda vezava) : 34,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 93942017

592.

SLAPŠAK, Svetlana
    Istomesečniki : roman v dvanajstih poglavjih z epilogom / Svetlana Slapšak ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Dušan Jovanović]. - Novo mesto : Goga, 2018. - 410 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Prevod dela: Ravnoteža. - 600 izv. - Milica in tisti okoli nje / Dušan Jovanović: str. 405-410. - Zlatni suncokret, 2016

ISBN 978-961-277-191-1 : 27,90 EUR

821.163.41-311.2
821.163.41.09Slapšak S.

COBISS.SI-ID 293455872

593.

SOMUN, Hajrudin
    Gasan Kanafani iz dežele žalostnih pomaranč / Hajrudin in Lejla Somun ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2018

ISBN 978-961-7000-11-5

821.163.4(497.6)-312.6

COBISS.SI-ID 293294080

594.

SWEENEY, Cynthia D'Aprix
    Gnezdo / Cynthia D'Aprix Sweeney ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 342 str. ; 20 cm

Prevod dela: The nest. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-00-3639-5 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3640-1 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292844800

595.

TARTT, Donna
    Lišček / Donna Tartt ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 877 str. ; 25 cm

Prevod dela: The goldfinch. - 800 izv.

ISBN 978-961-282-119-7 : 39,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293372928

596.

THAYIL, Jeet, 1959-
    Narkopolis / Jeet Thayil ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 350 str. ; 21 cm

Prevod dela: Narcopolis. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-263-7 : 32,96 EUR

821.512.161-311.2

COBISS.SI-ID 291063552

597.

THORNE, Sally
    Igra sovraštva / Sally Thorne ; prevod Lenka Krajnc. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. - 509 str. ; 22 cm

Prevod dela: The hating game. - 250 izv.

ISBN 978-961-7015-40-9 (trda vezava) : 35,90 EUR

821.111(94)-311.2

COBISS.SI-ID 92382209

598.

    TI si najboljša mama : [majhna knjiga, veliko modrih misli] / [izbrala in uredila Viktorija Muha]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - [122] str. ; 16 cm. - (Zbirka Ti si najboljša)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 1.000 izv. - Podatek o zbirki v CIP-u

ISBN 978-961-275-183-8 : 9,90 EUR

821-84

COBISS.SI-ID 293326848

599.

TOMAŠ, Marko
    Zbogom, fašisti : rane i sol = Zbogom, fašisti : rane in sol / Marko Tomaš ; [prevedla Aleksandra Rekar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018. - 111 str. ; 21 cm. - (Zbirka Hiša pesmi)

Prevod dela: Zbogom, fašisti. - 800 izv.

ISBN 978-961-274-543-1 : 13,95 EUR

821.163.42(497.6)-1

COBISS.SI-ID 293284096

600.

TUDOR, C. J.
    Kreda / C. J. Tudor ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 316 str. ; 20 cm

Prevod dela: The chalk man. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [317]

ISBN 978-961-00-3646-3 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3647-0 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 292983808

601.

TULLI, Magdalena
    Italijanski salonarji / Magdalena Tulli ; prevedla, [spremna beseda] Jana Unuk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 131 str. ; 24 cm. - (Zbirka Stopinje / Literarno-umetniško društvo Literatura)

Dostopno tudi na: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5287 - predstavitev knjig. - Prevod dela: Włoskie szpilki. - Odpoved žrtvi v sebi / Jana Unuk: str. 123-131. - 500 izv. - Gdynia, 2012

ISBN 978-961-7017-08-3 : 20,00 EUR

821.162.1-32
821.162.1.09Tulli M.

COBISS.SI-ID 291970304

602.

VALPY, Fiona
    Ljubezen po francosko / Fiona Valpy ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 248 str. ; 20 cm

Prevod dela: The French for love. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [251]

ISBN 978-961-00-3635-7 (trda vezava) : 29,90 EUR
ISBN 978-961-00-3636-4 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 292840448

603.

VALPY, Fiona
    Za vedno po francosko / Fiona Valpy ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 218 str. ; 20 cm

Prevod dela: The French for always. - Na ov. tudi: Pet porok in manjši zaplet. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [221]

ISBN 978-961-00-3699-9 (trda vezava) : 26,90 EUR
ISBN 978-961-00-3700-2 (broš.)

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 293495040

604.

WATT, Erin
    Pokvarjena palača / Erin Watt ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 365 str. ; 20 cm

Prevod dela: Twisted palace. - Tisk po naročilu. - O avtorici: str. [367]

ISBN 978-961-00-3677-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3678-4 (broš.)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 293310720

605.

WATT, Erin
    Zlomljeni princ / Erin Watt ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno v EU). - 319 str. ; 20 cm

Prevod dela: Broken prince. - Broš izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. [323]

ISBN 978-961-00-3625-8 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3626-5 (broš.) : 12,90 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 292611328

606.

WEBBER, Tammara
    Preprosto ljubezen / Tammara Webber ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. - 349 str. ; 22 cm. - (Obrisi srca ; knj. 1)

Prevod dela: Easy. - Broš. izd. meri 19 cm. - 250 izv. broš., 250 izv. trda vezava

ISBN 978-961-7015-52-2 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-7015-53-9 (broš.) : 11,99 EUR

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 92803841

607.

    ZGODBE iz Urugvaja : [antologija sodobne urugvajske kratke proze] / izbral in prevedel Jurij Kunaver ; spremna beseda Ramiro Sanchiz. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 187 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 500 izv. - Tudi Urugvajci pišejo kratke zgodbe / Ramiro Sanchiz: str. 167-180. - O avtorjih: str. 181-187. - Vsebina: Obglavljena kokoš / Horacio Quiroga. Osamljenost / Juan José Morosoli. Fotografija / Enrique Amorim. Rodriguez / Francisco Espínola. Tiha voda / Serafín José García. Drevo / Juan Carlos Onetti. Nedeljska ptička / María de Montserrat. Pes / Armonía Somers. Noč nelepih / Mario Benedetti. Skladba za kontrabas solo / Héctor Galmés. Križani / Mario Levrero. Dobra novica / Leo Maslíah. Ščurek / Héctor DʹAlessandro. Vsa teža zakona / Jorge Majfud. Vrnitev ptic / Pablo Dobrinin. Jaz za vsem tem / Lucía Lorenzo. Ose brez kril / Dani Umpi. Osamljenost a la Čehov v današnjih časih / Jorge Alfonso. O tem, kako sem napisal tole zgodbo / Horacio Bernardo. Mrtvaška pivnica / Eduardo M. Laens Aguiar. Pes jé psa / Rudolfo Santullo. Nezvestoba / Camilo Baráibar. Sieste / Agustín Acevedo Kanopa.

ISBN 978-961-6970-91-4 : 24,90 EUR

821.134.2(899)-32(082)
821.134.2(899).09:929

COBISS.SI-ID 293043200

608.

ŽADAN, Sergij
    Vorošilovgrad / Serhij Žadan ; prevedla Primož Lubej in Janja Vollmaier Lubej ; [spremna beseda Janja Vollmaier Lubej]. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - 464 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Vorošilovgrad. - 600 izv. - Neusmiljen boj za pravico in iskanje identitete v postsovjetskem otoku svobode / Janja Vollmaier Lubej: str. 453-464

ISBN 978-961-284-368-7 : 10 EUR

821.161.2-311.2

COBISS.SI-ID 293553152

609.

ŽIGO, Lada
    Ruleta / Lada Žigo ; prevedel Nino Flisar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 185 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Rulet. - 1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - European Union Prize for Literature, 2012

ISBN 978-961-7026-20-7 : 18,90 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 92824833N BIO N BIOLOGIJA

610.

CHAMOVITZ, Daniel, 1963-
    Kaj vedo rastline : terenski vodnik po čutih / Daniel Chamovitz ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 211 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: What a plant knows : a field guide to the senses. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. 211. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6861-72-4 : 19,90 EUR

581.1:159.93

COBISS.SI-ID 293933568

611.

    EVOLUCIJA, biotska pestrost in ekologija. Evolucija : [učbenik za bilogijo v programih gimnazijskega izobraževanja] / Barbara Vilhar ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Milijan Šiško, računalniške risbe Mojca Lampe Kajtna, Barbara Vilhar ; fotografije Wikipedia ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 175 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Biologija v gimnaziji)

Dodatek k nasl. naveden na str. 2. - 700 izv. - Kazalo

ISBN 978-86-341-3991-4 : 17,30 EUR

575.8(075.3)

COBISS.SI-ID 283438080

612.

KOMAT, Anton
    Zemlja, voda, seme / Anton Komat. - Domžale : [samozal.] A. Komat ; Ljubljana : Buča, 2017 (Domžale : M. Ravnikar). - 251 str. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6704-70-0 (Buča) : 23 EUR

502.12

COBISS.SI-ID 292113408

613.

PODOBNIK, Andrej
    Biologija : učbenik za splošne gimnazije. Raznolikost živih bitij / Andrej Podobnik, Dušan Devetak ; [ilustracije Marija Prelog]. - 2. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija in povzetek pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-86-341-1898-8 : 20,45 EUR

58(075.3)
59(075.3)

COBISS.SI-ID 249304576

614.

WOHLLEBEN, Peter
    Wohllebnov vodnik po gozdu : [prepoznavanje živali in rastlin - odkrivanje ekosistema] / [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 264 str. : ilustr. ; 19 str. - (Narava na dlani)

Prevod dela: Wohllebens Waldführer. - Potiskane notr. str. ov. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-5068-8 : 22,98 EUR

630*1(4)(035)

COBISS.SI-ID 293505280N FIZ N FIZIKA

615.

CANNAT, Guillaume
    Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2018 : [priročnik za opazovanje v letu 2018] / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2017 ([Ljubljana] : DTP). - 137 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Le ciel à l'oeil nu en 2018. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu; prvi dodatek k nasl. v kolofonu: Najlepši prizori na nebu. - Na ov. in v kolofonu tudi: Spika. - 400 izv.

ISBN 978-961-92148-6-2 : 23,90 EUR

523(035)

COBISS.SI-ID 292862976

616.

ROZMAN, Franc, 1949-
    Essay on light : in honour of the international year of light 2015 / Franc Rozman. - 1st ed. - Tržič : published by F. Rozman, 2015. - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-283-455-5 : 12,00 EUR

535.22

COBISS.SI-ID 281803264

617.

ROZMAN, Franc, 1949-
    Potovanje v središče atoma / Franc Rozman. - Tržič : samozal. F. Rozman, 2018. - 101 str. : ilustr. ; 19 cm

150 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-288-083-5 : 8,00 EUR

539.1

COBISS.SI-ID 292575744N KEM N KEMIJA

618.

MAKOVEC, Tomaž, 1959-
    Toliko ml? : kemijsko računstvo v medicini : zbirka nalog z rešitvami in postopki reševanja / Tomaž Makovec. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 150 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-288-070-5

54(075.8)(076.2)

COBISS.SI-ID 292477696N KME N KMETIJSTVO

619.

CASERA, Claudio
    Biološkodinamično sadjarstvo. [Del] 1 / Claudio Casera ; [prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju: str. 2. - "Zapis seminarja v Borovnici 28. in 29. 11. 2009" --> str. 3. - Bibliografija: str. 57

ISBN 978-961-93809-2-5 : 9,90 EUR

634:631.147
631.147:634

COBISS.SI-ID 292566528

620.

    GAIA : glasilo kluba Gaia. - Ljubljana : Unichem : Klub Gaia, 1995- . - 30 cm

Mesečnik. - Opis po: Letn. 23, št. 232 (2018)

ISSN 1408-7774 = Gaia (Ljubljana)

634/635

COBISS.SI-ID 2092153

621.

GORJAK, Robert
    Slovenija, vinska dežela / Robert Gorjak ; [spremna beseda Julij Nemanič ; fotografije Marijan Močivnik, fotografije steklenic Primož Brankovič ; izdelava map okolišev Geodetska družba]. - 1. izd. - Mengeš : S. Bohinec Gorjak, 2017 (Ljubljana : Povše). - 214 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

1.500 izv. - Knjigi na pot / Julij Nemanič: str. 9. - Bibliografija: str. 210-211. - Kazalo

ISBN 978-961-288-068-2 : 39 EUR

634.84(497.4)
663.2(497.4)

COBISS.SI-ID 292476416

622.

    MOJ mali svet. - Letn. 1, št. 1 (1.jan. 1969)- . - Ljubljana : Kmečki glas, 1969- . - 28 cm

Mesečnik. - Prevzame: Sadjar-vrtnar

ISSN 0580-8197 = Moj mali svet

631.5
633
634/635
636.5/.9

COBISS.SI-ID 16404738

623.

    MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1992)- . - Ljubljana : Dedal, 1992- . - 29 cm

Mesečnik

ISSN 1318-296X = Moj pes

636.6/.9(05)
636.7(05)
05:636.6/.9
05:636.7

COBISS.SI-ID 29366784

624.

    ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. - Letn. 1, št. 0 (15. jan. 2002)- . - Ljubljana : Delo revije, 2002- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Založnik se spreminja. - Od avgusta 2015 do decembra 2016 revija ni izhajala

ISSN 1580-8246 = Rože & vrt

635

COBISS.SI-ID 116331264

625.

SCHACHT, Mascha
    Vrt na balkonu : mestno vrtnarjenje za začetnike / Mascha Schacht ; [prevedla Maruša Murko Keber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Italiji). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Balkon Basics. - O avtorici: str. 157. - Fotogr. na notr. str. ov. - 1.600 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5032-9 : 24,99 EUR

635:711.4(035)
635.047:643.573(035)

COBISS.SI-ID 292953344

626.

STEIN, Siegfried
    Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi / Siegfried Stein, Gernot Kosok Pokorny ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Hochbeete. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 94. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4595-0 : 16,99 EUR

635.043(035)

COBISS.SI-ID 292881664

627.

SULZBERGER, Robert
    Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov / Robert Sulzberger ; [prevedla Želja Cilenšek Bončina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Nie mehr Schnecken. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 78. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4593-6 : 16,99 EUR

632.643(035)
632.93:632.643(035)

COBISS.SI-ID 293163008

628.

SUNDANCE, Kyra
    Šolanje psa na 101 način : navodila korak za korakom, da bi zrastel v veselega in vzgojenega psa / Kyra Sundance ; [fotografije Christian Arias ; ilustracije Mattie Wells ; prevedla Živa Munih]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Dog training 101. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [176]. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-05-8 : 22,90 EUR

636.7.088(035)

COBISS.SI-ID 291685120

629.

ŠPILER, Robert, 1991-
    Štihanje? Ne, hvala : z manj dela do izjemno produktivnega sonaravnega vrta / Robert Špiler ; [fotografije Robert Špiler ... [et al.] ; ilustracija Zofija Vrečko]. - 1. izd. - Brestanica : Zavod Obilje, 2018 ([Leskovec pri Krškem] : Igma-Graf). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm + popravek

Na ov. tudi: Priprava tal brez prekopavanja in nega sonaravnih vrtov, velikih 2 do 500 m [zgoraj] 2. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 134

ISBN 978-961-288-228-0 : 24,90 EUR

635:631.147(035)

COBISS.SI-ID 293472000

630.

TURK, Zdravko, 1959-
    Vrednotenje gozdov : izračunavanje in ocenjevanje vrednosti zemljiškoknjižnih pravic / Zdravko Turk. - Straža : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 183-185

ISBN 978-961-288-031-6 : 20 EUR

630*65

COBISS.SI-ID 291812864N MAT N MATEMATIKA

631.

CIMPRIČ, Jaka
    Rešene naloge iz analize IV / Jakob Cimprič, Jasna Prezelj. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2017 (Ljubljana : Itagraf). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 51)

300 izv. - Bibliografija: str. 149-151

ISBN 978-961-212-286-7 : 15,00 EUR

517(075.8)(076.2)
MSC 2010: 35-0197U2097U40

COBISS.SI-ID 292729600

632.

VIRK, Žiga, 1982-
    Rešene naloge iz uvoda v diferencialno geometrijo / Žiga Virk. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - V, 97 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 52)

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-212-287-4 : 12,50 EUR

514.7(075.8)(076.1/.2)
MSC 2010: 53-0153A0453A0553C22

COBISS.SI-ID 292730624N RAČ N RAČUNALNIŠTVO

633.

    MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Mladina, 1991- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.monitor.si/ (Arhiv: 2004-). - Dostopno tudi na: http://www.monitor.si/clanki/monitor-pro/ (Monitor pro arhiv čankov: 2016-). - Mesečnik. - Ov. nasl. - Prvotno izd.: Infomediji. - Od 2016 dalje ima uvezano prilogo: Monitor pro. - Ima CD-ROM izd.: Monitor = ISSN 1318-6868. - Ima spletno izd.: Monitor (Ljubljana, Online) = ISSN 1581-081X. - Ima suplement ali prilogo: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800. - Ima suplement ali prilogo: Sistem (Ljubljana, Tiskana izd.) = ISSN 1318-9077. - Ima suplement ali prilogo: Internet (Ljubljana) = ISSN 1408-5097. - Ima suplement ali prilogo: Telemonitor (Ljubljana) = ISSN 1580-0059. - Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800

ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana, Tiskana izd.)

004
004.7

COBISS.SI-ID 28012800

634.

    RAČUNALNIŠKE novice. - [Tiskana izd.]. - Ljubljana : Nevtron & Company, 1996- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.racunalniske-novice.com/. - Štirinajstdnevnik. - Opis po: Letn. 21, št. 6 (24. mar. 2016). - Ima spletno izd.: Računalniške novice = ISSN 1581-047X

ISSN 1408-4872 = Računalniške novice (Tiskana izd.)

681.3.06:070.485(497.4)
070.485(497.4):681.3.06

COBISS.SI-ID 67996416N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA

635.

    AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - [Slovenska izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Ljubljana : Delo Revije, 1967- . - 29 cm

Štirinajstdnevnik. - Mesečnik (Od št. 7, 2017 dalje). - Izdajatelj se spreminja. - Ima srbohrv. izd.: Avto magazin (Srpskohrvatsko izd.) = ISSN 0352-5376. - Prevod dela: Auto magazin (Zagreb) = ISSN 1334-9384

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)

629
621.11(05)
05:621.11

COBISS.SI-ID 16284930

636.

    DOBER voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje! / [avtorji Peter Breznik ... [et al.] ; grafične slike Primotehna (Andrej Majc, Filip Breznik) ; fotografije arhiv Primotehna, arhiv Porsche Slovenija]. - 2. dopolnjena izd. - Maribor : Primotehna, 2016 (Ljubljana : Schwarz print). - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

Prvi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Besedilo podprto z videovsebinami, dostopnimi preko QR kode

ISBN 978-961-93454-6-7 : 24,70 EUR

656.1.053(035)

COBISS.SI-ID 87733761

637.

GEC, Evgen
    Ličenje : učbenik za modul Ličenje v programih Kozmetični tehnik in Frizer / Evgen Gec ; [ilustracije Linda Hrvatin, Nataša Simšič, Teja Jalovec ; avtorji fotografij Marjan Laznik ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 150 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6864-23-7 : 19,90 EUR

687.553.2(075.3)

COBISS.SI-ID 291338240

638.

KOS, Andrej, 1973-
    Električne meritve / Andrej Kos. - Posodobljena in razširjena izd. - Ljubljana : Agencija Poti, 2017 ([Izlake] : Grafex). - 391 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv.

ISBN 978-961-93951-2-7 : 68,00 EUR

621.3.019.3(035)
621.3.08(035)

COBISS.SI-ID 292640000

639.

MLADENOVIĆ Jerman, Helena
    Mehatronika : zbirka nalog za poklicno maturo : [srednješolski strokovni program Tehnik mehatronike/tehnica mehatronike] / [zbrala in uredila] Helena Mladenovič Jerman, Andro Glamnik. - Ljubljana : samozal., 2018 (Celje : Gracer). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-288-247-1

621.3:007.52(075.3)(079.1)
37.091.27:621.3:007.52(076.1)

COBISS.SI-ID 293617152

640.

SVOLJŠAK Mežnaršič, Irena
    Kozmetični izdelki : učbenik za modul Kozmetični izdelki v izobraževalnem programu Kozmetični tehnik / Irena Svoljšak Mežnaršič ; [ilustracije Nina Berčič Demšar ...[ et al.] ; avtorja fotografij Borut Demšar, Irena Svoljšak Mežnaršič]. - 2. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 254 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 252-254

ISBN 978-961-6864-24-4 : 27,90 EUR

665.58(075.3)

COBISS.SI-ID 291221760

641.

ZOREC, Andrej, 1969-
    Načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje polnilnih postaj za električna vozila : priročnik / Andrej Zorec, Andrej Kos. - Ljubljana : Agencija Poti, 2018 ([Izlake] : Grafex). - 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 270-272

ISBN 978-961-93951-3-4 : 78,00 EUR

621.3.035.7:629.331(035)

COBISS.SI-ID 293030656O DRU O ČLOVEK IN DRUŽBA

642.

COX, Lizzie
    Hej, fant : vse o odraščanju / Lizzie Cox ; ilustriral Damien Weighill ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Guy talk. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3593-0 : 6,99 EUR

613.956-055.15(02.053.2)
159.922.7/.8:613.956-055.15(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291868928

643.

COX, Lizzie
    Hej, punca : vse o odraščanju / Lizzie Cox ; ilustriral Damien Weighill ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Girl talk. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-3592-3 : 6,99 EUR

613.956-055.25(02.053.2)
159.922.7/.8:613.956-055.25(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291868672

644.

    TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Dvakrat mesečno. - Trikrat letno (2015-2016). - Četrtletnik (2017-). - Pogostost izhajanja se spreminja

ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)

050-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 280127744O FIL8 O FILM DO 8 LET

645.

    The BOSS baby [Videoposnetek] = Mali šef / directed by Tom McGrath ; written by Michael McCullers ; based on the book by Marla Frazee ; music by Hans Zimmer and Steve Mazzaro ; prevod [v slovenščino] Nives Košir, Vesna Žagar ; režija slovenske sinhronizacije Uroš Buh. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 93 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3874544/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv., srb. itd., podnapisi v slov., angl., hrv., srb. itd. - Produkcija: DreamWorks Animation. - Posneto 2017. - Glasovi v angl.: Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire, Miles Bakshi, James McGrath, Conrad Vernon itd., glasovi v slov.: Primož Ekart, Uroš Maček, Štefan Kušar, Tjaša Železnik, Matevž Müller, Sebastijan Kušar, Jernej Kuntner itd. - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle). - DVF65366. - L1 65366 DVD SV (na DVD-ju)

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113520734

646.

    CARS 3 [Videoposnetek] = Avtomobili 3 / directed by Brian Fee ; original story by Brian Fee ... [et al.] ; screenplay by Kiel Murray, Bob Peterson, Mike Rich ; original score composed & conducted by Randy Newman ; director of photography, camera Jeremy Lasky ; režija [slovenske sinhronizacije] Tanja Ribič Đurić ; prevod [slovenske sinhronizacije in] prevod pesmi [v slovenščino] Jolanda Blokar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3606752/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v angl., hrv., nem. in slov., podnapisi v nem. - Produkcija: Walt Disney Pictures in Pixar Animation Studios Film. - Posneto 2017. - Glasovi v angl.: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Nathan Fillion, Armie Hammer, Tony Shalhoub, Bonnie Hunt, Kerry Washington itd., glasovi v slov.: Primož Forte, Saša Pavlin Stošič, Iztok Valič, Uroš Smolej, Gojmir Lešnjak, Domen Valič, Rok Kosec, Tina Gorenjak itd. - Za otroke od 7. do 12. leta. - DVDW0299

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113891422

647.

    DESPICABLE me 3 [Videoposnetek] = Jaz, baraba 3 / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Cinco Paul & Ken Daurio ; score by Heitor Pereira ; original songs and themes by Pharrell Williams. - Posebna izd. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3469046/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Režija slovenske sinhronizacije Jernej Kuntner, prevod v slovenščino Petra Fleischman (podatka z interneta). - Produkcija: Chris Meledandri Production itd. - Posneto 2017. - Glasovi v angl.: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove itd. - Glasovi v slov.: Matevž Mueller, Iva Krajnc Bagola, Gorazd Žilavec, Uroš Smolej, Maja Končar itd. - Vsebuje tudi: The secret life of Kyle : [mini-movie] / directed by Bruno Chauffard, Glenn McCoy ; written by Ted Travelstead, Jeff Lowell ; music by Michael Gratt. - Za otroke od 8. do 12. leta. - DVDUP0435. - 73622/L/UPD7 (na DVD-ju)

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114019422

648.

    GOVOREČI Tom in prijatelji 2 [Videoposnetek] / based on characters created by Outfit7 Limited ; developed by Boris Dolenc, Samo Login, Tom Martin ; head writer Tom Martin ; composer Thomas Kathriner ; title song composer Filip Šijanec ; prevod Maja Sever ; verzi Nina Dekleva ; režiser [slov. sinhronizacije] Jaša Jamnik. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev serije. - Izv. stv. nasl.: Talking Tom and friends. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Outfit7 in Arx anima. - Glasovi: Klemen Slakonja, Jernej Šugman, Bojan Emeršič, Nataša Barbara Gračner, Maša Derganc, Lena Hribar, Uroš Smolej, Tadej Pišek itd. - Za predšolske in otroke do 7. leta. - 951213

Vsebina:
Načrtovana zmešnjava / written by Kevin Pedersen, directed by Greg Manwaring
Človek na luni / written by Kevin Pedersen, directed by Greg Manwaring
Človek na luni 2 / written by Jim Martin, Hugh Webber, directed by Greg Manwaring, Udo Beissel
Milijonar Henk / written by Kevin Pedersen, directed by Stefan Fjeldmark
Noč čarovnic / written by James Woodham, directed by Phillip Berg
Veliki Ben / written by Allen Glazier, directed by Greg Manwaring
Namišljeni Henk / written by Allen Glazier, directed by Stefan Fjeldmark
Bacil na pohodu / written by Marty Abbe-Schneider, directed by Greg Manwaring

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113946462

649.

    The LEGO Batman movie [Videoposnetek] = Lego Batman film / directed by Chris McKay ; screenplay by Seth Grahame-Smith ... [et al.] ; story by Seth Grahame-Smith ; based on Lego construction toys ; based on characters from DC Entertainment ; Batman created by Bob Kane with Bill Finger ; Superman created by Jerry Siegel and Joe Shuster ; music by Lorne Balfe ; prevod Vesna Žagar. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4116284/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v slov., hrv. itd., podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: Lin Pictures itd. - Posneto 2017. - Glasovi v angl.: Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes itd.; glasovi v slov. (s spleta): Klemen Slakonja, Domen Valič, Kristijan Ostanek, Maja Martina Merljak, Marjan Bunič itd. - Za otroke od 6. do 10. leta (mladino in odrasle). - DVDWB0838

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113388638

650.

    The LEGO Ninjago movie [Videoposnetek] = Lego Ninjago film / directed by Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan ; screenplay by Bob Logan ... [et al.] ; story by Hilary Winston ... [et al.] ; based on Lego construction toys ; music by Mark Mothersbaugh ; camera direction David Scott ; preved[la] Vesna Žagar Krstić. - Ljubljana : Menart Records, 2018. - 1 video DVD (97 min, 17 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3014284/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev filma. - Pri vzpor. nasl. je pri besedi Lego in Ninjago dodan simbol s črko R v krogu. - Podnapisi v slov., hrv., angl. itd. - Produkcija: LEGO System A/S itd. - Posneto 2017. - Igrajo: Jackie Chan, Dave Franco, Fred Armisen itd. - DVDWB0853

791.228(73+489)(086.82)

COBISS.SI-ID 293715712

651.

    SMURFS. The lost village [Videoposnetek] = Smrkci. Skrita vas / directed by Kelly Asbury ; written by Stacey Harman and Pamela Ribon ; based on the characters and works of Peyo ; music by Christopher Lennertz ; prevod podnapisov Saša Horvat Šimonka. - Ljubljana : Menart Records, 2017. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2398241/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Sinhronizacija v hrv., slov. in srb., podnapisi v angl., hrv., slov. in srb. - Produkcija: Kerner Entertainment Company itd. - Glasovi v angl.: Demi Lovato, Rainn Wilson, Joe Manganiello, Jack McBrayer, Danny Pudi, Michelle Rodriguez, Ellie Kemper, Ariel Winter, Jake Johnson, Meghan Trainor, Mandy Patinkin, Julia Roberts itd., glasovi v slov. (podatek s spleta): Janez Hočevar-Rifle, Kataya Ayster, Jan Bučar, Miha Rodman, Primož Ranik, Tina Gorenjak itd. - Za otroke od 4. do 10. leta. - DVDS052. - LC7-B1401-DVD (na DVD-ju)

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113522526

652.

    SPONGEBOB Squarepants [Videoposnetek] = Spuži Kvadratnik / created by Stephen Hillenburg ; music composed by Barry Anthony ... [et al.] ; directors Seamus Walsh, Mark Caballero ; director of photography Ralph Kaechele. - Zagreb : Net, 2014. - 1 video DVD (ca 50 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm. - (Božična izd.)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev serije. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srp. - Posneto 2011 in 2012. - Produkcija: Nickelodeon. - Vsebina: Frozen face-off = Mrzla tekma / written by Casey Alexander ... [et al.]. It's a SpongeBob Christmas = Spužev božič / written by Luke Brookshier ... [et al.]

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1106760286O GEO O GEOGRAFIJA

653.

MIZIELIŃSKA, Aleksandra
    Zemljevidi [Kartografsko gradivo] : [slikovito popotovanje po celinah, morjih in kulturah] / Aleksandra Mizielińska in Daniel Mizieliński ; [prevedla Staša Pavlović]. - 1. izd. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Poljskem). - 1 atlas (113 str.) : barve ; 38 cm

Prevod dela: Mapy. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5003-9 : 29,99 EUR

912.44(100)(02.053.2)
BL: 100

COBISS.SI-ID 293119744O GLA8 O GLASBA DO 8 LET

654.

ULJAN, Marjan, 1966-
    Mali Bu [Zvočni posnetek] : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja 2. - Ilirska Bistrica : Glasbena agencija MUV Marjan Uljan, 2017 ([Grosuplje] : Silveco). - 1 CD (33 min, 47 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 zloženka ([4] str.)

V spremni zloženki so besedila pesmi. - Izvajajo (pojejo): Marjan Uljan (psevdonim Mali Bu), Tisa Savič, Dean Savič. Sodelovali so (peli) še: Manja Miklavčič, Tjaša Kobal, Liljana Koder, Eva Švigelj (v skladbah 1, 6 in 11). Akustična in električna kitara (skladba št. 9): Amir Karalić. - Vsebina: Kuža pazi ; Zajček dolgoušček ; Račke ; Ole majole ; Na kmetiji ; Enkrat je bil en škrat ; Ko si srečen ; Tike tike tačke ; Superman ; Ču ču ua ; Žabice (športna himna G-rega). - Za otroke od 4. do 9. leta

MUV CD 001 MUV Uljan Marjan

784.67(086.76)

COBISS.SI-ID 985809O JEZ O JEZIK IN KNJIŽEVNOST

655.

MIJATOVIĆ, Miloš
    Pisatelji : [ilustrirana enciklopedija] / Miloš Mijatović ; ilustriral Mijat Mijatović ; [prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 35 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ljudje, ki so spremenili svet)

Prevod dela: Pisci. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-436-5 : 13,99 EUR

821.09:929(100)(02.053.2)
929:821.09(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293716736O KME O KMETIJSTVO

656.

ANIDO, Gerardo
    Zanimivosti o konjih / [besedilo Gerardo Anido ; ilustracije Toni Rodriguez ; prevedla Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Enciclopedia de los caballos. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Avtor naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-7012-41-5 : 14,99 EUR

636.1(031)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290231808

657.

KOS, Rada
    Iz lončka v lonec : naravno vrtnarjenje za male in velike vrtnarje ter odlični recepti iz domače kuhinje / Rada Kos ; [fotografije Rada Kos in Tadej Maligoj ; ilustracije Maja Lubi]. - 1. natis. - Ljubljana : Allegro, 2017 ([Sveta Nedelja] : Printera grupa). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ustvarjalni priročniki)

Dodatek k nasl. na ov.: Naravno vrtnarjenje za male in velike. - 1.250 izv. - Bibliografija: str. 150. - Kazalo

ISBN 978-961-92238-3-3 : 29,90 EUR

635:631.147(035)(02.053.2)
641.55(083.12)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292574464O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET

658.

CHOYCE, Lesley, 1951-
    Konec skrivalnic / Lesley Choyce ; [prevod Brigita Orel]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 93 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)

Prevod dela: Identify. - 600 izv. - O avtorju: str. 93

ISBN 978-961-272-280-7

821.111(71)-93-311.2

COBISS.SI-ID 292928768

659.

HAGER, Mandy
    Pesem za kitovo pot domov / Mandy Hager ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 279 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Singing home the whale. - 650 izv. - O avtorici: str. [281]. - Margaret Mahy, 2015. - New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, 2015. - Storylines Notable Young Adult Fiction Award, 2015

ISBN 978-961-272-284-5 : 29,95 EUR

821.111(931)-93-312.9

COBISS.SI-ID 293268480

660.

KEGEL, Mateja A.
    Višina ni dovolj : mladinski kriminalni roman / Mateja A. Kegel. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : Zgodba.net, 2017. - 128 str. ; 22 cm

800 izv. - Šport in gospodarstvo z roko v roki: str. 125-127. - O avtorici: str. 121-122

ISBN 978-961-94282-1-4 : 17,90 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 292774912

661.

TERAKOWSKA, Dorota, 1938-2004
    Hči čarovnic / Dorota Terakowska ; prevedla Lara Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 314 str. ; 24 cm. - (Zbirka Besede)

Prevod dela: Córka czarownic. - Tisk na zahtevo. - Knjiga leta poljske sekcije IBBY, 1992

ISBN 978-961-7022-12-4 (trda vezava) : 24,95 EUR
ISBN 978-961-7022-13-1 (broš.)

821.162.1-93-312.9

COBISS.SI-ID 292294912

662.

YOON, Nicola
    Vse, vse / Nicola Yoon ; [ilustracije David Yoon ; prevedla Irena Duša Draž]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Everything, everything. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5019-0 : 29,99 EUR

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 293259264O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET

663.

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
    Grdi raček / Hans Christian Andersen ; ilustriral Agustí Asensio ; priredil Eduard José ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: El patito feo. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5007-7 : 9,99 EUR

821.113.4-93-34

COBISS.SI-ID 292672512

664.

ATXAGA, Bernardo, 1951-
    Xola med levi / Bernardo Atxaga ; ilustriral Mikel Valverde ; iz baskovskega izvirnika prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Xola badu lehoien berri. - 500 izv. - O pisatelju: str. 56 in na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-38-3 : 18 EUR

821.361-93-32

COBISS.SI-ID 290895616

665.

    AVTOMOBILI 3. Nov začetek / [priredila Susanne Francis ; prevedla Hana Cirman]. - [Zagreb] : Egmont, 2017 (natisnjeno na Poljskem). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Cars 3. - Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Disney-Pixar. - 2.500 izv.

ISBN 978-953-13-1489-3 : 8,95 EUR

821-93(32)
791.228-51(02.053.2)

COBISS.SI-ID 289511680

666.

BAN, Tatjana
    Bikec Tobi in Rubinček / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-0-7 : 24 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293834496

667.

BAN, Tatjana
    Mravljinček Edi : slikopis / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 26 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-5-2 : 24 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293834752

668.

BAN, Tatjana
    Pesmice za 5 prstkov : za otroško štetje prstkov / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - [22] str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-7-6 : 24 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 293835776

669.

BARTOLJ, Marta
    Kje si? / Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [72] str. : ilustr. ; 21 cm

650 izv.

ISBN 978-961-272-282-1 : 24,95 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 293122304

670.

BAUER, Jana
    Groznovilca in divja zima / Jana Bauer ; ilustrirala Caroline Thaw. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-81-5 : 22,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 290761472

671.

BIZJAK, Pavlina
    Kjer sanje ne počivajo / Pavlina Bizjak ; ilustrirala Silva Copič. - Velike Žablje : samozal., 2009 (Ljubljana : R-tisk). - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-245-775-4

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 246985728

672.

BUTLER, M. Christina
    Nekega lepega dne / M. Christina Butler ; ilustracije Tina Macnaughton ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Potipaj in začuti)

Prevod dela: One perfect day. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-3551-0 : 19,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 291308800

673.

CAPPAROTTO Arh, Lara
    Zgodba o polžku / [[besedilo, ilustracija] Lara Capparotto Arh. - 1. natis. - Celje : Grafika Gracer, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6992-30-5 : 18 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 291798272

674.

CARNAVAS, Peter
    Oliver in medved / [besedilo, ilustracije] Peter Carnavas ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Oliver and bear. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6936-90-3 : 18,90 EUR

821.111(94)-93-34

COBISS.SI-ID 292650752

675.

CARNAVAS, Peter
    Zadnje drevo v mestu / [besedilo in ilustracije] Peter Carnavas ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Last tree in the city. - Velike tiskane črke. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-89-7 : 18,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 292650240

676.

CHAPMAN, Jane, 1970-
    S tačko v tački / [besedilo, ilustracije] Jane Chapman ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: With your paw in mine. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-3553-4 : 19,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 291309056

677.

CHILD, Lauren
    Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola / [besedilo in ilustracije] Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfemplus, 2017. - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: A dog with nice ears. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6988-63-6 : 19,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 290018816

678.

    CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1945- . - 21 cm

Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Format se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled

ISSN 0350-8870 = Ciciban

050-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 10091266

679.

    CICIDO : revija za predšolske otroke. - Letn. 1, št. 1 (1998/1999)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998- . - 29 cm

Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled

ISSN 1408-6786 = Cicido

050-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 12824722

680.

CLARKE, Jane, 1954-
    Kako nahraniš navihano opico / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to feed your cheeky monkey. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-75-9 : 16,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 290327296

681.

CLARKE, Jane, 1954-
    Kako okopaš malega dinozavra / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to bath your little dinosaur. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-77-3 : 16,90 EUR

821.111-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 290327808

682.

CLARKE, Jane, 1954-
    Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to brush your teeth with snappy croc. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-76-6 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 290327552

683.

CLARKE, Jane, 1954-
    Kako uspavaš trudnega levčka / [tekst] Jane Clarke in [ilustracije] Georgie Birkett ; prevedel in prepesnil Milan Dekleva. - [Jezero] : Morfemplus, [2017]. - [18] str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: How to tuck your sleepy lion. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-74-2 : 16,90 EUR

821.111-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 290327040

684.

CLAYTON, Sally Pomme
    Kralj z umazanimi nogami / [besedilo] Sally Pomme Clayton in [ilustracije] Rhiannon Sanderson ; prevedla Mateja Sužnik. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018. - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: The king with dirty feet. - 700 izv.

ISBN 978-961-6994-34-7 : 21,70 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 291604224

685.

COLLODI, Carlo
    Ostržek / Carlo Collodi ; ilustriral Augustí Asensio ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Pinocho. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5011-4 : 9,99 EUR

821.131.1-93-34

COBISS.SI-ID 292672768

686.

ČERNIČ, Jure, 1952-
    Zmajček Malček čofne v lužo / besedilo Jure Černič ; [ilustracije Vodik d.o.o.]. - Ljubljana : Založba Lekarna Ljubljana, 2017. - 25 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Prigode zmajčka Malčka)

Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7008-05-0 : 12 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 291636224

687.

ČUK, Marij
    Grem jaz do Sonca / Marij Čuk ; ilustrirala Magda Starec Tavčar. - Trst : Mladika, 2017 ([Žalec] : Sinegraf). - [31] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-88-7342-253-2 : 16 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 9997548

688.

DORIA, Julia
    Radovedni podlesek Albert / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6881-68-5 : 25,00 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293962752

689.

DORIA, Živa Viviana
    Gosja kraljica / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-64-7 : 25 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292869376

690.

DORIA, Živa Viviana
    Ko pride pomlad / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm

Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6881-66-1

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293452800

691.

DORIA, Živa Viviana
    Lutkovno gledališče in druge pesmice / napisala in ilustrirala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018. - [20] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Petelinček)

ISBN 978-961-6881-70-8

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 294128384

692.

    DREVO v letnih časih / [ilustrirala Nicole Colas des Francs ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - [17] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Les saisons de l'arbre

ISBN 978-961-6976-37-4 : 13,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 290248192

693.

ĐUKIĆ, Milena
    Deklica Malenica in njene zlomljene petke / Milena Anđelić Đukić ; [ilustracije Lili Garbajs]. - Koper : Založba Srce za srce, 2017 (Koper : Vek). - 34 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Oseba, ki je vdihnila življenje Malenici: str. [35]. - O ekipi Srce za srce / Milena Anđelić Đukić: str. [36-37]

ISBN 978-961-94326-0-0 : 21,00 Eur

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292683776

694.

EMILIANI, Lucia
    Sonce potrebuje pomoč / Lucia Emiliani ; ilustrirala Maria Smirnovaite. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Gozdne pravljice)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Dobro jutro, sonce! / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-6988-88-9 : 19,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 291201792

695.

GIBBES, Lesley
    Švrk in tat s pasje razstave / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; 3)

Prevod dela: Fizz and the show dog jewel thief. - 800 izv. - O avtorici in ilustratorju: str. [70]

ISBN 978-961-272-278-4 : 21,95 EUR

821.111(94)-93-34

COBISS.SI-ID 292803584

696.

GRAFENAUER, Niko
    Možbeseda Pedenjped / Niko Grafenauer ; ilustriral Marjan Manček. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6864-28-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 292509184

697.

GREGORIČ Gorenc, Barbara
    Škratje na kmetiji / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, 2017 (tiskano v EU). - 1 kartonka ([16]) str. : ilustr. ; 16 x 22 cm. - (Zbirka Škratki)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-86-6 : 9,98 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 93079297

698.

GREGORIČ Gorenc, Barbara
    Škratje na vrtu / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, 2017 (tiskano v EU). - 1 kartonka ([16]) str : ilustr. ; 16 x 22 cm. - (Zbirka Škratki)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-87-3 : 9,98 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 93071617

699.

GREGORIČ Gorenc, Barbara
    Škratje v gozdu / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, 2017 (tiskano v EU). - 1 kartonka ([16]) str. : ilustr. ; 16 x 22 cm. - (Zbirka Škratki)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-85-9 : 9,98 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 93071873

700.

GREGORIČ Gorenc, Barbara
    Škratje v sadovnjaku / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, 2017 (tiskano v EU). - 1 kartonka ([16]) str. : ilustr. ; 16 x 22 cm. - (Zbirka Škratki)

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6585-78-1 : 9,98 EUR

821.163.6-93-1
087.5

COBISS.SI-ID 83126529

701.

HANCMAN, Aljoša
    Zaklad pod hribom / Aljoša Hancman ; [ilustracije Tjaša Rener ; fotografije Urosh Grabner, Klemen Gorenšek]. - Leše : Kulturno društvo, 2015 ([Vojnik] : Scanart). - 28 str. : ilustr. ; 27 cm

Na ov. in v kolofonu tudi: Pravljična vas Leše. - 777 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-281-962-0 : 15 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 83653889

702.

HROVAT, Uroš
    Nore mišice / [[besedilo], ilustriral] Uroš Hrovat ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Grad Prepih ; 6)

600 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju / [Maja Nemec]: str. 70

ISBN 978-961-275-185-2 : 14,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 293648896

703.

IGERABIDE, Juan Kruz
    Sedem noči s Paulo / Juan Kruz Igerabide, Patxi Zubizarreta ; ilustrirala Elena Odriozola ; prevedla Ana Fras, [prevod ugank Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Siete noches con Paula. - 700 izv. - O prevajalki: str. [113]

ISBN 978-961-6886-37-6 : 18 EUR

821.361-93-32

COBISS.SI-ID 290761728

704.

JANISCH, Heinz
    Nosorog prihaja / Heinz Janisch ; [ilustrirala] Helga Bansch ; prevedla Lina Virnik Kovač. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Kommt das Nashorn. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7031-12-6 : 14,90 EUR

821.112.2(436)-93-1

COBISS.SI-ID 293473024

705.

JOVANOVIČ, Helena
    Legenda o plavajočem drevesu / Helena Jovanovič ; ilustriral Štefan Turk. - Trst : Mladika, 2017 ([Žalec] : Sinegraf). - 76 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-88-7342-251-8 : 15 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 9997292

706.

JOYCE, Melanie
    Kje je moja mami?. Na kmetiji : izvleci in poglej / [besedilo Melanie Joyce ; ilustracije Amanda Enright ; prevedla Petra Fröhlich]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2017] ([tiskano na Kitajskem]). - [10] str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Where' my mummy?. On the farm. - Avtorica navedena v kolofonu. - Knjiga z zavihki. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-430-3 : 9,99 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 290518784

707.

KANE, Kim
    Edina prijateljica / [avtorica] Kim Kane in [ilustracije] Jon Davis ; [prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov)

Prevod dela: The only friend. - 350 izv. - O avtorici in ilustratorju: str. [59]

ISBN 978-961-6936-92-7 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-34

COBISS.SI-ID 292940032

708.

KANE, Kim
    Posebna prijateljica / [avtorica Kim Kane ; ilustracije Jon Davis ; prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov)

Prevod dela: The fancy friend. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 350 izv. - O avtorici: str. [57]

ISBN 978-961-6936-91-0 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-34

COBISS.SI-ID 292967168

709.

KENDA Hussu, Damjana
    Princ Lenzelo in Travnati oblak / Damjana Kenda H. ; ilustriral Adriano Janežič. - Domžale : Studio Hieroglif, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 31 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-94233-4-9 : 17,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292744960

710.

KLENOVŠEK Musil, Manica
    Slon Stane / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6968-97-3 : 17,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 91346433

711.

KOPINŠEK, Simona
    Pajkodlak in Kresnica / Simona Kopinšek ; ilustrirala Kristina Krhin. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 (Ljubljana : Grafis trade). - [34] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-92-1 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 293177088

712.

KOŠUTA, Miroslav
    Zmaj v parku / Miroslav Košuta ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [29] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-356-3 : 19,50 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292229376

713.

KRALJIČ, Helena
    Dva prijatelja / Helena Kraljič ; ilustrirala Tina Dobrajc. - Jezero : Morfemplus, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Skupno delo, skupna igra / Igor Saksida: str. [1]. - Leto izida v CIP-u je 2017

ISBN 978-961-6988-90-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 291284736

714.

KRALJIČ, Helena
    Najboljša prijateljica / Helena Kraljič ; ilustrirala Polona Lovšin. - Jezero : Morfemplus, 2017 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Modrost preprostosti / Igor Saksida: str. 1. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6988-73-5 : 21,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 290296320

715.

KREBELJ, Peter
    Ko pade noč / Peter Krebelj ; ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [19] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Ptičice)

Tiskano po naročilu. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6881-62-3 : 23 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 292745216

716.

KRINGS, Antoon
    Ježek Blažek / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2017 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Samson le hérisson. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-481-2 : 9,99 EUR

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 292526592

717.

KRINGS, Antoon
    Skarabej Matej / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Lenka Gložančev]. - Radovljica : Didakta, 2017 (EU). - [25] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Drobižki)

Prevod dela: Barnabé le scarabée. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-261-480-5 : 9,99 EUR

821.133.1-93-32

COBISS.SI-ID 292526336

718.

KUPPER, Niko
    Zmaji na poti / Niko Kupper ; ilustracije Katarina Štrukelj. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 31 str : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-3-7086-0947-8 : 19,00 EUR

821.163.6(436.5)-93-1

COBISS.SI-ID 292354304

719.

LAMUT, Urša
    Rdeči Fičko premaga strah : o pravem pomenu prijateljstva / napisala Urša Lamut ; ilustrirala Dreja Novak. - Novo mesto : LU, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 22 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

400 izv. - O avtorici in ilustratorki na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-94312-0-7 : 13 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292436736

720.

LAMUT, Urša
    To je moje : o tem, zakaj je lepo deliti / napisala Urša Lamut ; ilustrirala Dreja Novak. - Novo mesto : LU, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 27 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm

400 izv.

ISBN 978-961-94312-1-4 : 13 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292438528

721.

LENNON, John, 1940-1980
    Pomisli = Imagine / John Lennon ; [ilustriral] Jean Jullien ; [spremna beseda] Yoko Ono Lennon ; prevedel Milan Dekleva. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 ([natisnjeno na Kitajskem]). - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Imagine. - 1.000 izv. - Spremno besedo na nasl. str. napisala Yoko Ono

ISBN 978-961-6893-95-4 : 12,90 EUR

821.111-1

COBISS.SI-ID 289308928

722.

LEVSTIK, Fran
    Kdo je napravil Vidku srajčico / Fran Levstik ; ilustrirala Daša Simčič ; [po knjigi Frana Levstika Kdo je napravil Vidku srajčico za slikopis priredila Eva Grafenauer Korošec]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6864-27-5 (trda vezava) : 19,90 EUR
ISBN 978-961-6864-29-9 (broš.)

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292508672

723.

LINDGREN, Astrid, 1907-2002
    Vsi mi otroci iz Hrupnega / Astrid Lindgren ; ilustrirala Ingrid Vang Nyman ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Alla vi barn i Bullerbyn. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4532-5 : 19,99 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 293264384

724.

MAKAROVIČ, Svetlana
    Pasja procesija / [pesmi] Svetlana Makarovič in režija Jure Novak ; [ilustracije Damjan Ilić]. - Ljubljana : Slovensko mladinsko gledališče, 2017 ([Brezovica pri Ljubljani] : Fotoprospekt). - 32 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD. - (Gledališki list Slovenskega mladinskega gledališča. Sezona 2017/18 ; št. 1)

Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Knjigi priložen CD.

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 1113922910

725.

MATTIANGELI, Susanna
    Učiteljica / Susanna Mattiangeli ; ilustrirala Chiara Carrer ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018. - [24] str. : barvne ilustr. ; 31 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Come funziona la maestra. - 1000 izv.

ISBN 978-961-6970-94-5 : 19,90 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 293242368

726.

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
    O dušici majceni, ki ni smela v nebesa / Fran Milčinski ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 22 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.000 izv. - Podatek o zbirki naveden v CIP-u

ISBN 978-961-274-532-5 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292557568

727.

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
    Vila / Fran Milčinski ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 23 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.000 izv. - Podatek o zbirki naveden v CIP-u

ISBN 978-961-274-531-8 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292557312

728.

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
    Zlata hruška / Fran Milčinski ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 23 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.000 izv. - Podatek o zbirki naveden v CIP-u

ISBN 978-961-274-533-2 : 12,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292558336

729.

    MOJ prvi spomin. Živali / [ilustrirala Julie Mercier ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Mom [!] premier mèmo. Les animaux. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-48-0 : 15,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 291438848

730.

NĘDZI, Katarzyna
    Koko in velika skrivnost / priredila Katarzyna Nędzi ; prevedla Nuša Počič. - [Zagreb] : Egmont, 2017 ([s. l.] : Egmont Printing Service A/S). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Coco. - Na nasl. str. tudi: Disney-Pixar. - 2.000 izv.

ISBN 978-953-13-1540-1 : 8,95 EUR

821.162.1-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 291575296

731.

NOVAK, Nataša I.
    Lili in Luka odkrivata svet. Ljubljana / Nataša I. Novak ; ilustrirala Jana Korečič. - Ljubljana : Zavod Via Mea, 2018 ([Brežice] : Primus). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-94375-0-6 : 16,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293759488

732.

OBAL, Zdenka
    O človeku, ki je iskal srečo / Zdenka Obal ; ilustrirala Maja Lubi ; [fotografije Urška Grm in Niko Nikolčič]. - 1. izd., 1. natis. - Vrhnika : Cankarjeva knjižnica : Zavod Ivana Cankarja, 2018 ([Bled] : Belin grafika). - 32 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda Sonje Žakelj na nasl. str. - O avtorici in ilustratorki: str. [33]. - Velike tiskane črke. - Opombe z bibliografijo: str. 32

ISBN 978-961-92569-3-0 (Cankarjeva knjižnica) : 15 EUR

821.163.6-93-34
929Cankar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292747776

733.

OSKARSSON, Bárđur
    Drevo / [avtor, ilustrator] Bárđur Oskarsson ; [iz ferščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd., 1. natis. - Hlebce : Zala, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Træiđ. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6994-37-8 : 21,95 EUR

821.113.2-93-34

COBISS.SI-ID 292990976

734.

PARKER, Danny, 1967-
    Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh / Danny Parker ; ilustracije Matt Ottley ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Tree. - 400 izv.

ISBN 978-961-6936-85-9 : 18,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 291538688

735.

PERRAULT, Charles, 1628-1703
    Pepelka / Charles Perrault ; ilustriral Agustí Asensio ; priredil Eduard José ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: La cenicienta. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5012-1 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34

COBISS.SI-ID 292673024

736.

PERRAULT, Charles, 1628-1703
    Rdeča kapica / Charles Perrault ; ilustriral José M. Lavarello ; [prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno v Španiji). - [27] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Caperucita roja. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-01-5008-4 : 9,99 EUR

821.133.1-93-34

COBISS.SI-ID 292672000

737.

PETERCA, Paulina
    Pogumni lev / napisala in ilustrirala Paulina Peterca. - Ljubljana : Lili in Roza, 2017 ([Ljubljana] : Camera). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - 500 izv.

ISBN 978-961-94289-1-7 : 14,95 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 291786496

738.

PIRRONE, Francesca
    Bruno in njegovih 100 prijateljev / [[besedilo], ilustrirala] Francesca Pirrone ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018. - [26] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevedeno po: Bruno heeft wel 100 vrienden; izv. stv. nasl.: Bruno e i suoi 100 amici. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-52-7 : 21,70 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 293049856

739.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Deček iz dežele Ni-je / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Giulia Sgrò. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih. - Vsebuje tudi prevode v angl.

ISBN 978-961-6976-50-3 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 291848448

740.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Ela Počasnela / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Tina Perko. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-39-8 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 290470656

741.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Ivan in skodelica črne kave / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv. - Spremna beseda o Ivanu Cankarju Mojiceje Podgoršek na zadnjih spojnih listih. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-57-2 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32
929Cankar I.(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293565952

742.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Kako je bila pregnana zima / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Vesna Benedetič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. in besedilo na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-49-7 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 291771392

743.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Pozor! Nosne mucke napadajo! / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Gregor Goršič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-44-2 : 21,70 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 290837760

744.

PODGORŠEK, Mojiceja
    Si že ali še boš? / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

600 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-6976-53-4 : 21,70 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293305856

745.

POGOREVC, Pavlina
    Nenavadna kokoška Katka / Pavlina Pogorevc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-86-1 : 25 EUR

821.163.6-93-32
636.52/.58(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293292032

746.

    POTIPAJ in odkrij. Dojenček / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Touche et découvre. Au dodo. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-47-3 : 7,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 291287296

747.

    POTIPAJ in odkrij. Kopel! / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Touche et découvre. Au bain!. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-45-9 : 7,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 291286784

748.

    POTIPAJ in odkrij. Živalski mladiči / [ilustrirala Elisabeth Morais ; prevedla Mojiceja Podgoršek]. - Domžale : Epistola, 2017. - 1 kartonka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: Touche et découvre. Les bébés animaux. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6976-46-6 : 7,90 EUR

087.5

COBISS.SI-ID 291287040

749.

PREGL, Slavko
    Kraljična / Slavko Pregl ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - [13, 13] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Biberbav)

Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke. - 800 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Pošast

ISBN 978-961-6970-86-0 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 292237824

750.

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
    Petelinček in kraljevska ptica / Vesna Radovanovič ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2016 (tiskano v EU). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Modri planet)

Tisk na zahtevo. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6585-84-2 : 21,65 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 89236481

751.

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
    Petelinček se zaljubi / Vesna Radovanovič ; ilustriracije Kristina Krhin. - 1. izd., 1. natis. - Murska Sobota : Založba Ajda, 2017 (tiskano v EU). - [26] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Modri planet)

Tisk na zahtevo. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6585-88-0 : 21,65 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 93072129

752.

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Pogumno srce / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The bravest kid. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-95-8 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 293250816

753.

RIPPIN, Sally
    Hej, Jaka!. Prenočitev pa taka! / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The worst sleepover. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-87-3 : 15,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 292025344

754.

RITCHIE, Alison
    Moja babi in jaz / Alison Ritchie ; [ilustracije] Alison Edgson ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Me and my grandma. - Velike tiskane črke. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-3552-7 : 19,90 EUR

821.111-93-1

COBISS.SI-ID 291326464

755.

ROSEN, Michael, 1946-
    Bevskanje za bagel kruhke / Michael Rosen ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 91 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Barking for bagels. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-84-2 : 16,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 290902528

756.

SLAPŠAK, Matic
    Zvezdne pravljice / Matic Slapšak ; ilustrirala Klara Lapanja. - 1. natis. - Domžale : Manični poet, 2017 (Žirovnica : Medium). - 135 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94318-0-1 : 20 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292559616

757.

    SLON in bonbon : 50 najbolj priljubljenih pesmi naših klasikov za osnovnošolske otroke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Viktorija Muha ; ilustracije Katra Štrukelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

800 izv. - O slonu in bonbonu / VIktorija Muha: str. 76-77. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-275-181-4 : 14,90 EUR

821.163.6-93-194

COBISS.SI-ID 292993792

758.

ŠABEC, Robert
    Brata Pirata in zaklad iz Čokolandije / Robert Šabec ; ilustriral Staš Kleindienst. - Trst : Mladika, 2017 ([Žalec] : Sinegraf). - 27 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-88-7342-252-5 : 16 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 9997804

759.

ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
    Nana, človeška ribica / Jasna Šebjanič Pupis ; ilustriral Tomaž Verbič Šalamon. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 45 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94079-8-1 : 14.00 EUR

821.163.6-93-34
597.92(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293125376

760.

ŠTEFAN, Anja
    7 medvedov / Anja Štefan ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Ma-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cicibanova zbirka)

Ilustr. na spojnih listih. - 12.000 izv.

ISBN 978-961-01-5037-4

821-163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293269248

761.

ŠTEINBAUER, Zoran
    Katka in polžka / Zoran Šteinbauer ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - [23] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-7026-29-0 : 14,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 93341953

762.

TACER, Aleš
    Belouško boli zob / Aleš Tacer ; ilustrirala Leja Pelc. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2017 (Šmartno pri Slovenj Gradcu : Grešovnik). - [23] str. : ilustr. ; 21 x 26 cm. - (Zbirka Palačinka ; 19)

300 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Potiskani notr. str. ov. - Založnik naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 1

ISBN 978-961-6850-59-9 : 15 EUR

821.163.6-93-34
087.5

COBISS.SI-ID 93179393

763.

TELLEGEN, Toon
    Sredi noči / Toon Tellegen ; z ilustracijami Mance Post ; [prevod Anita Srebnik]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Middenin de nacht. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-281-4 : 25,95 EUR

821.112.5-93-34

COBISS.SI-ID 293031936

764.

WECHTEROWICZ, Przemysław
    Kura ali jajce? / Przemysław Wechterowicz ; ilustrirala Marta Ludwiszewska ; prevedel Peter Kuhar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (Ljubljana : Grafis Trade). - 29 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gugalnica : zbirka najlepših slikanic)

Prevod dela: Jajko czy kura?. - Podatek o zbirki v CIP-u: Gugalnica : zbirka najboljših slikanic. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-96-9

821.162.1-93-34

COBISS.SI-ID 293438976

765.

WECHTEROWICZ, Przemysław
    Objemi me, prosim / Przemysław Wechterowicz ; [ilustrirala] Emilia Dziubak ; prevedel Peter Kuhar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (Ljubljana : Grafis Trade). - [33] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Gugalnica : zbirka najlepših slikanic)

Prevod dela: Proszę mnie przytulić. - Podatek o zbirki v CIP-u: Gugalnica : zbirka najboljših slikanic. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-97-6

821.162.1-93-34

COBISS.SI-ID 293438464

766.

WHAITE, Michael
    Bagerozavri / [tekst in ilustracije] Michael Whaite ; [prevedel in prepesnil Milan Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Diggersaurs. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-82-7 : 19,90 EUR

821.111-93-1
62(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290558464

767.

WINDRAM, Alan
    Robot Beni / Alan Windram ; ilustrirala Chloe Holwill-Hunter ; [prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [30] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: One button Benny. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6976-51-0 : 21,70 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 291948800

768.

YAMADA, Kobi
    Kaj storiš s priložnostjo? / napisal Kobi Yamada ; ilustrirala Mae Besom ; [prevedla Petra Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - [38] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: What do you do with a chance?. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7001-12-9 : 17,95 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 293701376

769.

ZAGORC, Ivanka
    Radovedni vrabček / napisala Ivanka Zagorc ; narisal Rožle Matko. - Šmarjeta : samozal. I. Zagorc, 2017 ([Novo mesto] : Opara tisk). - 20 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

500 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-288-105-4 : 17 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 292751360

770.

ZUPANČIČ, Mitja, 17.5.1967-
    Riba Žoga / Mitja Zupančič ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94167-1-6 : 19,90 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 292327424O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET

771.

BALLERINI, Luigi
    Gospodična Evforbija : učiteljica slaščičarstva / Luigi Ballerini ; ilustrirala Sara Benecino ; prevedla Mateja Gomboc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 137 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: La signorina Euforbia. - 500 izv. - Andersenova nagrada, 2014

ISBN 978-961-278-349-5 : 17 EUR

821.131.1-93-311.2

COBISS.SI-ID 291014400

772.

DAVIS, Jim, 1945-
    Lenuharjenje ; Kraljevske pojedine ; Smisel življenja / Jim Davis ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Graffit, cop. 2017. - 135 str. : ilustr. ; 14 x 20 cm. - (Zbirka Vse najboljše, Garfield ; knj. 2)

Nasl. na ov. in v kolofonu: Smisel življenja. - Broš. izd. meri 13 x 19 cm. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6145-10-7 (trda vezava) : 16,95 EUR
ISBN 978-961-6145-11-4 (broš.) : 9,95 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291642112

773.

DAVIS, Jim, 1945-
    Pozor, ponedeljek ; Kdo bo koga? ; Najboljša leta življenja / Jim Davis ; [prevod Špela Žakelj]. - Izola : Graffit, cop. 2017. - 135 str. : ilustr. ; 14 x 20 cm. - (Zbirka Vse najboljše, Garfield ; knj. 1)

Nasl. na ov. in v kolofonu: Pozor, ponedeljek. - Broš. izd. meri 13 x 19 cm. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.)

ISBN 978-961-6145-08-4 (trda vezava) : 16,95 EUR
ISBN 978-961-6145-09-1 (broš.) : 9,95 EUR

084.11(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291641856

774.

DICAMILLO, Kate
    Čudežno potovanje Edwarda Tulana / Kate DiCamillo ; ilustracije Bagram Ibatoulline ; prevod Jakob J. Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: The miraculous journey of Edward Tulane. - 500 izv.

ISBN 978-961-6970-95-2 : 22,90 EUR

821.111(73)-93-312.9

COBISS.SI-ID 293405184

775.

EHRING, Anna
    Mira in Martin / Anna Ehring ; prevedla Danni Stražar. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 108 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Miras Martin. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-38-5 : 21,99 EUR

821.113.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 293162496

776.

FINŽGAR, Fran Saleški
    Gospod Hudournik / Fran Saleški Finžgar ; [spremno besedilo Viktorija Muha ; ilustracija Katra Štrukelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje / Karantanija)

500 izv. - Gospod izpod Zabreške planine / Viktorija Muha: str. 104-106

ISBN 978-961-275-180-7 : 16,90 EUR

821.163.6-93-32
821.163.6.09Finžgar F.S.

COBISS.SI-ID 292497920

777.

    GOVOREČI Tom in prijatelji 1 [Videoposnetek] / based on characters created by Outfit7 Limited ; developed by Boris Dolenc, Samo Login, Tom Martin ; head writer Tom Martin ; composer Thomas Kathriner ; title song composer Filip Šijanec ; prevod Maja Sever ; verzi Nina Dekleva ; režiser [slovenske sinhronizacije] Jaša Jamnik. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 video DVD (82 min, 58 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev serije. - Izv. stv. nasl.: Talking Tom and friends. - Sinhronizacija v slov. - Posneto 2016. - Produkcija: Outfit7, Arx anima in The Monk Studio. - Glasovi: Klemen Slakonja, Jernej Šugman, Bojan Emeršič, Nataša Barbara Gračner, Maša Derganc, Lena Hribar, Uroš Smolej, Tadej Pišek itd. - Za predšolske in otroke do 7. leta. - 951206

Vsebina:
Preizkusni nastop / written by Tom Martin ; directed by Greg Manwaring. Molčeči Tom / written by Jack Ferraiolo ; directed by Greg Manwaring. Prijazna pomoč uporabnikom / written by Guy Toubes ; directed by Stefan Fjeldmark, Udo Beissel. Futuratron / written by John N. Huss ; directed by Greg Manwaring. Odločni program / written by Guy Toubes ; directed by Udo Beissel. Magnetni Ben / written by Hugh Webber ; directed by Greg Manwaring. Angelčin šal / written by Jim Martin ; directed by Stefan Fjeldmark, Udo Beissel. Ben želi zmagati / written by Karen Anderson ; directed by Stefan Fjeldmark, Udo Beissel

791.228(0.053.2)(086.82)

COBISS.SI-ID 1113898334

778.

GRINTOV, Vlasta, 1963-
    Alfa / Vlasta Grintov ; ilustrirala Eva T. Jurišić. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2018. - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-85-4 : 26 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 293258752

779.

HANČIČ, Miha
    Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš : ta ljudske v stripu / [strip] Miha Ha. - Ljubljana : Forum, 2017 (Žirovnica : Medium). - [24] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus ; 17) (Posebna izdaja revije Stripburger)

"Priredba slovenske ljudske pravljice Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš"---> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6553-85-8 : 6 EUR

398.2(497.4)(084.11)

COBISS.SI-ID 292510976

780.

HOČEVAR, Mateja Hana
    Zmajeva deklica : prerokba : pravljica za vse starosti / Mateja Hana Hočevar in Hai Ottenheim. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 105 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorjih: str. [110]

ISBN 978-961-94342-3-9 (trda vezava) : 22 EUR
ISBN 978-961-94342-0-8 (broš.)

821.163.6-34

COBISS.SI-ID 292980736

781.

ISOL
    Lepa Grizelda / [[besedilo], ilustracije] Isol ; [prevedla in uredila Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (tiskano v Sloveniji). - [38] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: La bella Griselda. - Slov. besedilo in špan. izvirnik na koncu knjige. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-6886-54-3 : 18,00 EUR

821.134.2(82)-93-34

COBISS.SI-ID 293612032

782.

JAMES, Greg, radijski voditelj
    Navaden mulc / Greg James in Chris Smith ; ilustrirala Erica Salcedo ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2018 (natisnjeno v EU). - 394 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kid normal. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tisk po naročilu. - O avtorjih: str. 393-394

ISBN 978-961-00-3651-7 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3652-4 (broš.) : 10,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 293021696

783.

JANSSON, Tove, 1914-2001
    Muminočkovi spomini / [napisala in ilustrirala] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Muminpappans memoarer. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 180-182. - O Nadi Grošelj: str. 183. - Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-01-4256-0 : 22,95 EUR

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 285366784

784.

KINNEY, Jeff
    Dvojna godlja / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2017. - 217 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 11)

Prevod dela: Double down. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [218]

ISBN 978-961-244-275-0 (trda vezava) : 16,00 EUR
ISBN 978-961-244-276-7 (broš.) : 9,95 EUR

821.111(73)-93-311.2

COBISS.SI-ID 291642368

785.

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Ema in Nik / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2018 (Maribor : Evrografis). - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Trpkost odnosov / Marta Keržan: str. 132-134. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-5-7

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293887744

786.

KOKALJ, Tatjana, 1956-
    Packa na asfaltu / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2018 (Maribor : Evrografis). - 109 str. : ilustr. ; 23 cm

400 izv. - Kako zbrisati črno packo / Marta Keržan: str. 107-109. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94126-4-0

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 293863424

787.

KOMADINA, Tanja
    Zakaj se psi vohajo? : ta ljudske v stripu / [strip] Tanja Komadina. - Ljubljana : Forum, 2017 (Žirovnica : Medium). - [35] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus ; 15) (Posebna izdaja revije Stripburger)

"Priredba slovenske ljudske basni Zakaj se psi vohajo?"---> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6553-87-2 : 7 EUR

398.2(497.4)(084.11)

COBISS.SI-ID 292511744

788.

LAMB, Charles, 1775-1834
    Zgodbe po Shakespearu / Charles in Mary Lamb ; ilustriral Izar Lunaček ; [prevajalca Ivan Črnagoj in Irena Duša Draž, prevodi verzov Oton Župančič, Milan Jesih ; slikovno gradivo arhiv MKZ, arhiv Mojce Honzak, Shutterstock ; izbor in didaktično gradivo Mojca Honzak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 233 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.200 izv. - Zgodbe po Shakespeaaru / Mojca Honzak: str. 5-7. - Svet pripada tistim, ki berejo! / Mojca Honzak: str. 229-231

ISBN 978-961-01-1705-6 : 24,94 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 259216128

789.

LAVRENČIČ, Matej
    Prevzetna opica : ta ljudske v stripu / [strip] Matej Lavrenčič. - Ljubljana : Forum, 2017 (Žirovnica : Medium). - [36] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus ; 16) (Posebna izdaja revije Stripburger)

"Priredba slovenske ljudske basni Prevzetna opica"--> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6553-86-5 : 7 EUR

398.2(497.4)(084.11)

COBISS.SI-ID 292511232

790.

MASINI, Beatrice, 1962-
    Balerina të vërteta / Beatrice Masini ; [përktheu Natasha Poroçani]. - [Tiranë] : Botime Pegi, cop. 2011. - 130 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Këpucët rozë ; 4)

Prevod dela: Sulle punte

ISBN 978-99956-58-56-4

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 16659510

791.

MAURER, Neža
    Nekaj zelo zelo lepega : zbrane pesmi za otroke / Neža Maurer ; [ilustrirala Barbara Ogrič Markež]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2018 ([Trzin] : Ozimek). - 652 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje)

2.000 izv.

ISBN 978-961-274-529-5 : 39,00 EUR

821.163.6-93-1

COBISS.SI-ID 293242624

792.

PEDUZZI, Elena, 1974-
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 4, Finalu naproti / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories.Toward the final. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1194-6 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 290743040

793.

PEDUZZI, Elena, 1974-
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 6, Popolno presenečenje / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. The perfect surprise. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1199-1 : 5,99 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 291147008

794.

PEDUZZI, Elena, 1974-
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 8, Ljubezensko rivalstvo / [napisala Elena Peduzzi ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Rivals in love. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1515-9 : 5,99 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 291423488

795.

PERRY, Chrissie
    Deklica z rožicami / Chrissie Perry ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Flower girl. - 350 izv.

ISBN 978-961-6936-88-0 : 16,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 292091648

796.

PERRY, Chrissie
    Prenočitev / Chrissie Perry ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2018. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dajmo, dekleta)

Prevod dela: Sleep-over. - 350 izv. - Na ov. napačna navedba avtorja (Rowan McAuley)

ISBN 978-961-6936-94-1 : 16,90 EUR

821.111(94)-93-32

COBISS.SI-ID 293250560

797.

SCHULZ, Charles M.
    Mulčki. Punc ne kepamo / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 5)

Na ov. tudi: Charlie Brown in prijatelji. - Broširana izd. meri 19 cm. - 700 izv.(trda vezava), 1.000 izv.(broš.). - Zajci in mačke / Igor: str. [1]

ISBN 978-961-6765-96-1 (trda vezava) : 16,95 EUR
ISBN 978-961-6765-97-8 (broš.) : 9,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 291753216

798.

SCHULZ, Charles M.
    Mulčki. Zvezd je več kot pet / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2017. - 125 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 6)

Na ov. tudi: Charlie Brown in prijatelji. - Broš. izd. meri 19 cm. - 700 izv. (trda vezava), 1.000 izv. (broš.). - Ljubezen je sila / Igor: str. [1]

ISBN 978-961-6765-98-5 (trda vezava) : 16,95 EUR
ISBN 978-961-6765-99-2 (broš.) : 9,95 EUR

084.11

COBISS.SI-ID 291753472

799.

TASINATO, Anna
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 7, Ljubezen, izzivi in še več težav / [napisala Anna Tasinato ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Love, challanges & more trouble. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1213-4 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 291200256

800.

TASINATO, Anna
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 9, Prvi poljub / [napisala Anna Tasinato ; prevedla Melanija Kožar]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. The first kiss. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1516-6 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 291550976

801.

VACCARINO, Lucia
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 1, Novo mesto, nov začetek / [napisala Lucia Vaccarino ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. New city, new life. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1191-5 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 290391296

802.

VACCARINO, Lucia
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 2, Nepozaben izziv / [napisala Lucia Vaccarino ; prevedla Špela Medvešek]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. An unforgettable challenge. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1192-2 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 290428928

803.

VACCARINO, Lucia
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 3, Sanje so blizu / [napisala Lucia Vaccarino ; prevedla Eva Babič]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. Skating for a dream. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv. - Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-953-13-1193-9 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 290588672

804.

VACCARINO, Lucia
    Soy Luna : zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 5, Srce v vrtincu / [napisala Lucia Vaccarino ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Zagreb : AKD). - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Soy Luna friends & skate stories. When hearts spin. - Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 6.000 izv.

ISBN 978-953-13-1195-3 : 5,99 EUR

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 290967040

805.

WOLTZ, Anna
    Aljaska / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 178 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Alaska. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-283-8 : 27,95 EUR

821.112.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 293268224O LJU O LJUDSKO SLOVSTVO

806.

    PETELINČEK Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih / izbral [in spremno besedo napisal] Ljudmil Dimitrov ; priredila, [in besedilo o prirejanju napisala] Slavica Remškar ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt ; [prevedli Magdalena Cvetkova ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 147 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Zlata ptica)

1.000 izv. - Kdo drug bo pravljico povedal drugače --- / Slavica Remškar: str. 143-146

ISBN 978-961-01-4528-8 : 24,99 EUR

398.2(497.2)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293678592

807.

    ZAJEC dolgouhec : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o zajcih / [izbrala, uredila in spremno besedo Viktorija Muha ; ilustracije Bigstockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - Bistroumni plahouhec / Viktorija Muha: str. 83. - Bibliografija: str. 86-87

ISBN 978-961-275-182-1 : 16,90 EUR

398.2(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293134336O NAR O NARAVA

808.

CHOUDHURY, Biswa
    Enciklopedija vesolja / [Biswa Choudhury ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: Factopedia : Universe. - 800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-6976-55-8 : 19,90 EUR

524(031.053.2)

COBISS.SI-ID 293541120

809.

CHOUDHURY, Biswa
    Najnevarnejše živali sveta / [Biswa Choudhury ; prevedla in priredila Maruša Intihar]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Prevod dela: The world's most dangerous animals. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6976-56-5 : 19,90 EUR

591.9(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293541376

810.

OUSSET, Emmanuelle
    Odkrij dinozavre [Garnitura] / [besedilo Emmanuelle Ousset ; ilustracije Ples ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 sestavljanka (magnetna plošča, 39 magnetkov) : ilustr. ; v škatli 23 x 33 x 4 cm + knjižica (95 str., 21 cm)

Prevod dela: À la découverte des dinosaures. - Izobraževalna igrača. - Od 4. leta

ISBN 978-961-00-3449-0

598.192(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290532352

811.

PEDROLA, Adèle
    Spoznajmo človeško telo [Garnitura] / [besedilo Adèle Pedrola ; ilustracije Amandine Wanert ; prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 sestavljanka (magnetna plošča, 56 magnetov) : ilustr. ; v škatli 23 x 33 x 4 cm + knjižica (95 str., 21 cm)

Prevod dela: Mon corps humain à reconstituer. - Izobraževalna igrača. - Od 4. leta

ISBN 978-961-00-3448-3

611/612(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290286592

812.

WOOD, Amanda
    Svet narave : nazorni priročnik o čudoviti naravi / Amanda Wood in Mike Jolley ; ilustracije Owen Dawey ; prevedel Milan Lovka. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 111 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Drevo radovednih)

Prevod dela: Natural world. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-04-1

502.2(035)(02.053.2)
58/59(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291466752O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET

813.

BARTÍKOVÁ, Petra
    Leto na vrtu : kaj živi in raste na vrtu? : 4 letni časi / [tekst] Petra Bartíková & [ilustracije] Aneta Žabková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: A year in garden. - Knjiga z zavihki. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-92-6 : 26,90 EUR

502.2(02.053.2)
635.047(02.053.2)
591.9:635.047(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 291414016

814.

BARTÍKOVÁ, Petra
    Leto v gozdu : kako živijo živali v gozdu : 4 letni časi / [tekst] Petra Bartíková & [ilustracije] Aneta Žabková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Prevod dela: A year in woods. - Knjiga z zavihki. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-91-9 : 26,90 EUR

502.2(02.053,2)
591.9(253)(02.053.2)
581.9(253)(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 291414272

815.

BOSTROM, Kathleen Long
    Kaj pa nebesa? / Kathleen Long Bostrom ; ilustrirala Elena Kucharik ; [prevedla Mateja Verhnjak]. - Mengeš : Noella, 2006. - 73 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Majhni blagoslovi)

Prevod dela: What about heaven?. - O avtorici: str. 71

ISBN 961-91839-0-8

27-29(02.053.2)

COBISS.SI-ID 227449088

816.

BURRIN, Angela M.
    Grem k maši : knjiga z zavihki / [besedilo Angela M. Burrin ; ilustracije Eleonora Pace ; prevod Božo Rustja]. - Koper : Ognjišče, 2017 (Kitajska). - 22 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: I'm going to mass!. - 1.000 izv. - Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-263-215-1

27-549(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 290858240

817.

COTTON, Fearne, 1981-
    Joga malčki / Fearne Cotton ; ilustrirala Sheena Dempsey ; [prevod Andrea Potočnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [27] str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The yoga babies. - Velike tiskane črke. - 400 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-6936-86-6 : 18,90 EUR

615.851.8(02.053.2)
796.41:615.851.8(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292024832

818.

GOMBOC, Mateja, 1964-
    Matic in Meta za ohranitev planeta / Mateja Gomboc v sodelovanju z Ekologi brez meja ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 86 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0439-2 : 19,90 EUR

502(02.053.2)
821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 292083712

819.

HANÁČKOVÁ, Pavla
    Sožitje / [ilustrirala] Linh Dao & [napisala] Pavla Hanáčková ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 35 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Unlikely friendships in nature. - 1.000 izv. - Leto izida v CIP-u je 2017

ISBN 978-961-6988-86-5 : 25,90 EUR

591.557.6(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290817024

820.

MARC, Leon
    Dolgčas pri maši? : mašna knjiga za otroke / Leon Marc ; ilustrirala Polona Lisjak. - Koper : Ognjišče, 2017 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 44 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-263-218-2 : 9,90 EUR

27-549(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292197376

821.

MOORE-Mallinos, Jennifer
    Čustva : kaj pomenijo? / Jennifer Moore-Mallinos ; [ilustriral] Gustavo Mazali ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: A whole bunch of feelings. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4974-3 : 17,99 EUR

159.942(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 291604480

822.

NOVAK, Tanja, 1973-
    Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018 (Ljubljana : Evrografis). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notranja str. ov.

ISBN 978-961-90934-8-1 (Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje)

621.395.92(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293154560

823.

PETŘEKOVÁ, Jitka
    Čebelji panj : [enciklopedija čebel] / besedilo Jitka Petřeková ; ilustracije Tomáš Tůma ; [prevedel Andrej Kurillo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Češkem). - 15 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na str. 1. - "Znotraj model čebeljega panja" --> ov.

ISBN 978-961-7031-01-0

595.799(02.053.2)
638.14(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290417408

824.

PETŘEKOVÁ, Jitka
    Mravljišče : [enciklopedija mravelj] / besedilo Jitka Petřeková ; ilustracije Tomáš Tůma ; [prevedel Andrej Kurillo]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017 (natisnjeno na Češkem). - 15 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na str. 1. - "Znotraj model mravljišča"--> ov.

ISBN 978-961-7031-00-3

595.796(02.053.2)
591.521:595.796(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290417152

825.

    PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - Št. 1 (jesen 2006)- . - Ljubljana : Allegro, 2006- . - 27 cm

Četrtletnik

ISSN 1854-6080 = Prostočasnik

379.826

COBISS.SI-ID 2682259

826.

SANŽA, Silvie
    Poklici : ko odrastem, bom --- / Silvie Sanža ; ilustracije Milan Starý ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018. - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: What's your job?. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-06-6 : 24,90 EUR

331.54(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 292897024

827.

SPILSBURY, Louise
    Rasizem in nestrpnost / Louise Spilsbury ; [ilustracije] Hanane Kai ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Otroci v našem svetu)

Prevod dela: Racism and intolerance. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 30. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-00-4 : 21,90 EUR

316.647.5(02.053.2)
323.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291644928

828.

SPILSBURY, Louise
    Svetovni spori / Louise Spilsbury ; [ilustracije] Hanane Kai ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2018 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Otroci v našem svetu)

Prevod dela: Global conflict. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 30. - Kazalo

ISBN 978-961-7034-01-1 : 21,90 EUR

316.48(02.053.2)
316.6(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291645440O PRO O PROSTI ČAS

829.

BAN, Tatjana
    Pisanice : otrok ustvarja / [besedilo, fotografija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2018 ([Škofja Loka] : Tiskarna Nonparel). - 47 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-94190-6-9 : 26,00 EUR

398.332.12:75.058(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293835264

830.

BIRD, Fiona
    [Sto en]
    101 način zabave v naravi za otroke : uživajmo v naravi! / Fiona Bird ; [ilustracije Ian Youngs ; fotografije Dylan Drummond ... [et al.] ; prevod Mina Mušinović]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 (Kitajska). - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 101 fun outdoor activities for children. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 125. - Kazalo

ISBN 978-961-94079-7-4

502.2(02.053.2)
55/59(02.053.2)
379.826(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292425984

831.

BOUGUET-Joyeux, Christine
    Kuharske igrarije : s tridesetimi recepti / [besedilo], ilustracije, pesmice in izštevanke Christine Bouguet-Joyeux ; prevedli Ana Marija Toman in Irma Toman. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2018. - 94 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Avec maminie je cuisine en chantant pour ma sante. - 500 izv. - Uvod / Henri Joyeux: str. 7

ISBN 978-961-7033-18-2 : 18,90 EUR

641.55(083.12)(02.053.2)
613.22(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293323520

832.

SMART, Denise
    Kuharica za punce : [zabavne jedi za vse priložnosti] / recepti Denise Smart ; fotografije Howard Shooter ; [prevedla Manja Simonič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Cookbook for girls. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5040-4 : 19,99 EUR

641.55(083.12)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 292791552O TEH O TEHNIKA

833.

JELLEY, Craig
    Minecraft. Vodnik za redstone / [besedilo Craig Jelley ; ilustracije Ryan Marsh ; prevod Hana Cirman in Matej Babnik]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Bergamo : Rotolito Lombarda). - 95 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Minecraft guide to redstone. - 2.000 izv. - Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-953-13-1527-2 : 11,95EUR

004.5:794(035)(02.053.2)
794:004.5(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290483200

834.

MILTON, Stephanie
    Minecraft. Vodnik za Pekel in End / [besedilo Stephanie Milton ; dodatne vsebine Owen Jones in Marsh Davies ; ilustracije Ryan Marsh in James Bale ; prevod Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Bergamo : Rotolito Lombarda). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Minecraft guide to the Nether & the End. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv. - Uvod ; Končni pozdrav / Marsh Davies: str. 5 in 78

ISBN 978-953-13-1512-8 : 11,95 EUR

004.5:794(035)(02.053.2)
794:004.5(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 290314240

835.

WILTSHIRE, Alex
    Minecraft. Bitjeslovje / [besedilo Alex Withshire ; ilustracije Anton Stenvall ; prevod Melanija Kožar in Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont, 2017 (Estonija : Print Best). - 103 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Minecraft. Mobestiary. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-953-13-1536-4 : 19,95 EUR

004.5:794(035)(02.053.2)
794:004.5(035))02.053.2)

COBISS.SI-ID 290784256O TUJ O TUJI JEZIKI

836.

AESOPUS
    Fabulat e Ezopit / ilustrimet nga Fulvio Testa ; shqipëroi Hasan S. Bregu. - [Tiranë] : Botime Pegi, 2009. - 44 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Favole di Esopo

ISBN 978-99956-28-51-2

821.14'02-93-342

COBISS.SI-ID 16659766

837.

    E bukura e dheut : prralla ruse / përktheu nga rusishtja Mitrush Kuteli ; [ilustrimet Artur Dauti]. - Tiranë : Shtëpia botuese, 2011. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Russkie skazki

ISBN 978-99956-790-5-7

821.161.1-93-32

COBISS.SI-ID 16660790

838.

GARBER, Stephanie
    Caraval / Stephanie Garber. - London : Hodder, 2017. - 405 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-473-62916-5 (B format)
ISBN 978-1-473-66333-6 (A format)

821.111(73)-93-312.9=111

COBISS.SI-ID 22978869

839.

MADISON, Lynda
    Libri i ndjenjave : si të kontrollosh emocionet e tua / [autor Lynda Madison ; ilustrimet Norm Bendell ; përktheu Elfrida Panoti]. - Tiranë : Botart, [2010?]. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Trupi & mendja)

ISBN 978-99956-774-1-1

159.922.7/.8:613.956-055.25(02.053.2)

COBISS.SI-ID 16660534

840.

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
    Estrellita Dormilona / Frane Milčinski - Ježek ; iIlustraciones de Gorazd Vahen ; [traducción María Mercedes Correa]. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 43 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Prevod dela: Zvezdica Zaspanka. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-274-526-4

821.163.6-93-34=134.2

COBISS.SI-ID 292409600

841.

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
    Étoile Endormie / Frane Milčinski - Ježek ; illustrations de Gorazd Vahen ; [traduit du slovène par Liza Japelj Carone]. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 43 str. : ilustr. ; 21 x 29 cm

Prevod dela: Zvezdica Zaspanka. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-274-530-1

821.163.6-93-34=133.1

COBISS.SI-ID 292544768

842.

RODARI, Gianni
    Aventurat e Çipolinos / Xhani Rodari ; shqipëruar nga Taulant Tafa, Eri Tafa. - Tiranë : Vëllezërit Tafa, cop. 2009. - 266 str. ; 21 cm

Prevod dela: Le avventure di Cipollino

ISBN 978-99956-96-14-6

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 16660278

843.

RODARI, Gianni
    Shigjeta e kaltër / Xhani Rodari ; ilustrimet nga Nikoleta Kosta ; [përkthyes Hasan S. Bergu]. - [Tiranë] : Botime Pegi, cop. 2011. - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: La freccia azzurra

ISBN 978-9928-124-02-9

821.131.1-93-32

COBISS.SI-ID 16659254O UME O UMETNOST

844.

KOVAČ, Tinkara
    Tinka Tonka Flavtofonka in neandertalćeva [!] piščal iz Divjih bab : Tinka Tonka Flavtofonka na svojih popotovanjih skozi prostor in čas spoznava flavte sveta / napisala Tinkara Kovač ; ilustrirala Kiki Klimt. - Koper : samozal. T. Kovač, 2017 (Divača : Mljač). - [22] str. : ilustr. ; 22 x 26 cm. - (Zbirka Flavtofonija ; knj. 1)

Nasl. na ov. in hrbtu: Tinka Tonka Flavtofonka in neandertalčeva piščal iz Divjih bab. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Publikacija vsebuje kodo za spletni prenos glasbene pravljice. - Bibliografija: str. 22

ISBN 978-961-288-131-3 : 33,00 EUR

780.6
821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 292886016

845.

    NIKA [Videoposnetek] / režiser Slobodan Maksimović ; scenarista Matjaž Pikalo, Slobodan Maksimović ; direktor fotografije Predrag Dubravčić ; glasba Peter Dekleva, Miha Guštin - Gušti. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 video DVD (87 min, 57 sek) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt5455498/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov., hrv., srb., angl., nem., češ., madž., rus. in kit. - Produkcija: Nora Production Group, RTV Slovenija. - Posneto 2016. - Igrajo: Ylenia Mahnič, Marjuta Slamič, Benjamin Krnetić, Nenad Tokalić, Sebastian Cavazza, Gašper Tič, Patrik Škvarč, Tine Ugrin, Borut Veselko, Gojmir Lešnjak - Gojc, Gregor Pribac, Alen Rivić itd. - Za mladino in odrasle. - 901164. - Slovenski filmski festival, 2016 (Marjuta Slamič za stransko žensko vlogo)

791.221.4(497.4)(0.053.6)(086.82)

COBISS.SI-ID 1114031710

846.

REICHENBERG, Mitja
    Zima [Glasbeni tisk] : 12 pesmi za otroke / glasba Mitja Reichenberg ; pesmi Magda Dolén. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - [26] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Drugačni ; 002)

Na nasprotnih straneh notni zapis melodije s simboli za akorde in besedilo pesmi. - 100 izv. - Spiralna vezava. - Vsebina: Zimsko jutro ; Snežinka na nosu ; Ena kepa priletela ; Sneg, snežak in breg ; Stopinje v snegu ; Vsi na sani! ; Živali v zimi ; Veter, mraz in jaz ; Darilo ; Novo leto ; Zimski večer ; Kam gre zima spat?

ISBN 979-0-709057-40-5 : 19 EUR

784.67(497.4)

COBISS.SI-ID 93604353O VSE O MALI VSEVED

847.

MIJATOVIĆ, Miloš
    Izumitelji : [ilustrirana enciklopedija] / Miloš Mijatović ; ilustriral Mijat Mijatović ; [prevod Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 35 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Ljudje, ki so spremenili svet)

Prevod dela: Pronalazaci [i. e.] Pronalazači. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-251-437-2 : 13,99 EUR

001.894-051(100)(02.053.2)
929:001.894(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293717248

848.

    NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - Št. 1 (2003)- . - Ljubljana : Rokus, 2003- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://junior.si/arhiv/ (Arhiv: 2007-). - Mesečnik (med šolskim letom). - Ov. nasl. - Od leta 2009 dalje založnik Rokus Klett. - Licenčna izd.

ISSN 1581-6869 = National geographic junior (Ljubljana)

050-053.6

COBISS.SI-ID 124339712

849.

    PISANI list. - Letn. 43, št. 37 (sep. 1990)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990- . - 30 cm

Tednik (1990-1999/2000). - Mesečnik (2000/2001-). - Ov. nasl.: PIL. - Vzpor. številčenje s publikacijo Pil plus. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Ima suplement ali prilogo: Vesela šola = ISSN 1408-9211. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433. - Prevzame: Plus (Ljubljana, 2007) = ISSN 1854-9799

ISSN 0353-7625 = Pisani list

070-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 19597826O ZGO O ZGODOVINA

850.

MISJA, Alenka
    Hvala ti, Oton Župančič! / Alenka Misja ; ilustriral Matija Cipurić. - Metlika : Belokranjski muzej, 2018 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Belokranjski muzej za mlade ; 7)

1.000 izv.

ISBN 978-961-6652-18-6

929Župančič O.(02.053.2)
821.163.6.09Župančič O.(02.053.2)
087.5

COBISS.SI-ID 293258496P GOR P GORENJSKA

851.

GRUBER, Tobija, 1744-1806
    Gospoda Tobiasa Gruberja, svetnega duhovnika in c.-kr. gradbenega in navigacijskega direktorja v Temišvarskem Banatu, pisma hidrografske in fizikalne vsebine iz Kranjske gospodu Ignazu pl. von Bornu, c.-kr. pravemu dvornemu svetniku / [prevod iz nemščine Primož Debenjak, prevod iz latinščine Aleš Maver ; prepesnitev pesmi Božidar Debenjak ; spremna beseda Stanislav Južnič ; kazala Tomaž Čeč, Marija Hribar, Valentin Schein]. - 1. izd., 1. natis. - Cerknica : Knjižnica Jožeta Udoviča ; [Ljubljana] : "Maks Viktor", 2017 ([Medvode] : Nonparel). - Str. A-M, 159, 3, LXVI str., [3] f. zganj. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Herrn Tobias Grubers Briefe hydrographischen und physikalischen Inhalts aus Krain. - Nasl. na hrbtu: Pisma. - 400 izv. - Predgovor izdajatelja / [Ignaz pl. von Born]: str. A-D. - Prevodu Primoža Debenjaka na pot / Stanislav Južnič: str. XXXIX-LIX. - Bibliografija: str. LXIII-LXVI. - Kazalo

ISBN 978-961-92656-4-2 (Knjižnica Jožeta Udoviča) : 23 EUR

556(497.4)"17"
929Gruber T.(044.2)

COBISS.SI-ID 290472192

852.

HRAST, Friderik
    Vse to sem doživel! / Friderik Hrast. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 431 str. : ilustr., fotogr. ; 25 cm

300 izv. - Uvodna beseda / Matjaž Kmecl: str. 7-9. - Kazalo

ISBN 978-961-288-020-0 : 25 EUR

821.163.6-94
929Hrast F.

COBISS.SI-ID 291670528

853.

    JURIJ. - Letn. 1, št. 1 (dec. 1996)- . - [Šenčur] : Gorenjski glas, 1996- . - 30 cm

Četrtletnik. - Format se spreminja

ISSN 1408-1350 = Jurij (Šenčur)

352(497.4 Šenčur)

COBISS.SI-ID 64786944

854.

    NOVICE izpod Krvavca : glasilo občine Cerklje. - Leto 3, št. 3 (april 1999)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1999- . - 30 cm

Četrtletnik. - Do št. 2 (marec) 1999 izhaja kot: Pod Krvavcem. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Pod Krvavcem = ISSN 1408-1369

ISSN 1580-0857 = Novice izpod Krvavca

352(497.4 Cerklje)(061)

COBISS.SI-ID 103067136

855.

    PR'JEZER : priloga Gorenjskega glasa za občanke in občane v občini Jezersko. - Letn. 1, št. 1 (jun. 1999)-letn. 7 (dec. 2005) ; letn. 1, št. 1 (dec. 2006)- . - Jezersko : Občina, 1999- . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - Od l. 2006 dalje založnik Gorenjski glas. - 2006 (dec.) postane pril. Gorenjskega glasa, ponovno šteje leto 1. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666

ISSN 1854-7583 = Pr jezer

352(497.4 Jezersko)

COBISS.SI-ID 107530752

856.

SELIMOVIČ, Lavjeta
    Tudi bogati jočejo / Lavjeta Selimovič. - Kranj : Moj izziv, 2018. - 153 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-93770-1-7

821.163.6-94
159.922

COBISS.SI-ID 293408512

857.

    VIHARNIK : glasilo občine Preddvor. - 2002 (dec.)-leto 5, št. 1 (mar. 2007) ; leto 1, št. 1 (jun. 2007)- . - Kranj : Gorenjski glas, 2002- . - 30 cm

Četrtletnik. - Ov. nasl. - 2007 (jun.) postane pril. Gorenjskega glasa, ponovno šteje leto 1. - Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666

ISSN 1855-0126 = Viharnik (Kranj, 2002)

352(497.4 Preddvor)

COBISS.SI-ID 122036224

858.

ZUPAN, Jože, 5.4.1938-
    V objemu življenja / Jože Zupan ; [spremna beseda Matjaž Kmecl ; fotografije Alma Zupan in Jože Zupan]. - Ljubljana : Karantanija, 2018 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 171 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Zupanove (za)hvalnice življenju / Matjaž Kmecl: str. 165-168

ISBN 978-961-275-184-5 : 18,00 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 293610496

859.

    ŽIVLJENJA spomenikov = The lives of monuments : druga svetovna vojna in javni spomeniki v Sloveniji 1945-1980 = World War II and public monuments in Slovenia 1945-1980 : študentska dokumentarna razstava = student documentary exhibition : [17.6.-31.12.2017 (podaljšana v leto 2018, extended into 2018)] / [besedila Urška Barut ... [et al.] ; urednika Marko Jenko, Beti Žerovc ; prevod Polona Glavan ; fotografije spomenikov Boris Gabrščik, Dejan Habicht]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2018 ([Ljubljana] : FotolitoDolenc). - 85 str. : ilustr. ; 27 cm

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 200 izv.

ISBN 978-961-206-128-9 : 8 EUR

725.94(497.4)(083.824)
94(497.4)"1941/1945"

COBISS.SI-ID 293358080V NOV V NOVICE

860.

    AVENIJA. - Letn. 1, št. 1 (2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Mesečnik (2016-). - Štirinajstdnevnik (2015-2016)

ISSN 2386-0618 = Avenija

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280128256

861.

    COOL : revija za mlade. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1996)- . - Maribor : Matetopis, 1996- . - 30 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Izdajatelj se spreminja

ISSN 1318-8100 = Cool (Maribor)

050(497.4 Maribor)

COBISS.SI-ID 57578240

862.

    DELO. - Leto 1, št. 1 (1. maj 1959)- . - Ljubljana : Delo, 1959- . - 58 cm

Dostopno tudi na: http://www.delo.si (Dostop do arhiva z uporabniškim imenom in geslom v Centru za informacijske storitve NUK). - Dostopno tudi na: http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UKM:DK:F8WM7MWT, https://dr.ukm.um.si/izpis.php?lang=slv&id=22588 (Dostop iz računalnikov UKM) - Dostop do celotnega besedila za leta 1989 do 1993 na Digitalnem repozitoriju UKM. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Do 1967 izhaja v 3 izdajah; od 1968-1971 je 6 izdaj; od 1972-1985 so 4 izdaje; od 1986 dalje je 5 izdaj. - 26. 6. 2016 je izšla faksimilirana izd. št. 134 z dne 26. jun. 1991. - Številne priloge. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK). - Ima spletno izd.: Delo.si = ISSN 1854-6544. - Ima suplement ali prilogo: Delo plus = ISSN 0353-7331. - Ima suplement ali prilogo: Delo & dom (Tiskana izd.) = ISSN 1318-069X. - Ima suplement ali prilogo: Na kolesih = ISSN 1408-3663. - Ima suplement ali prilogo: Sobotna priloga = ISSN 1580-3007. - Ima suplement ali prilogo: Trip (Ljubljana) = ISSN 1580-3201. - Ima suplement ali prilogo: Znanost (Ljubljana) = ISSN 1580-7584. - Ima suplement ali prilogo: Književni listi = ISSN 1580-7592. - Ima suplement ali prilogo: Polet (2002) = ISSN 1580-8041. - Ima suplement ali prilogo: Nakup = ISSN 1854-245X. - Ima suplement ali prilogo: Delo FT = ISSN 1854-5483. - Ima suplement ali prilogo: Vikend magazin (Ljubljana) = ISSN 1318-1556. - Ima suplement ali prilogo: Delničar (2006) = ISSN 1854-4355. - Ima suplement ali prilogo: Logistika & transport = ISSN 1408-6638. - Ima suplement ali prilogo: Katalog kluba naročnikov = ISSN 1408-466X. - Ima suplement ali prilogo: Petkov teden = ISSN 1408-4678. - Ima suplement ali prilogo: Radijski in televizijski programi = ISSN 1408-4686. - Ima suplement ali prilogo: Delo 5 = ISSN 1408-4708. - Ima suplement ali prilogo: Svet kapitala (Tiskana izd.) = ISSN 2386-0073. - Ima suplement ali prilogo: Izzivi (Delo) = ISSN 2463-8382. - Ima suplement ali prilogo: Najdihojca = ISSN 2463-9508. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946

ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3922434

863.

    DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - 1993, št. 1 (13. maj)- . - Ljubljana : Delo, 1993- . - 31 cm

Tednik. - Format se spreminja. - Od leta 2016 št. 12 izhaja štirinajstdnevno. - Arhivska kopija na mikrofilmu (NUK). - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088

ISSN 1318-069X = Delo & dom

070(497.4)

COBISS.SI-ID 34703360

864.

    DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1991- . - 46 cm

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Dnevnik. - Čelni nasl. - Nadaljuje štetje predhodnika. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184

ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 30014721

865.

    GLOBAL : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska. - Št. 1 (2010)- . - Ljubljana : Mladina, 2010- . - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 1855-9794 = Global (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 252887040

866.

    GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1985- . - 46 cm

Dostopno tudi na: http://www.gorenjskiglas.si/. - Dvakrat tedensko. - Čelni nasl. - Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Ima suplement ali prilogo: Loške novice = ISSN 2386-1002. - Ima suplement ali prilogo: Kranjske novice = ISSN 2463-8099. - Ima suplement ali prilogo: Novice izpod Krvavca = ISSN 1580-0857. - Ima suplement ali prilogo: Jeseniške novice = ISSN 1854-6188. - Ima suplement ali prilogo: Pr jezer = ISSN 1854-7583. - Ima suplement ali prilogo: Loški glas = ISSN 1854-9845. - Ima suplement ali prilogo: Vaščan (Kokrica) = ISSN 1855-5683. - Ima suplement ali prilogo: Preddvorski glas = C507-2182. - Ima suplement ali prilogo: Železnikarski glas = ISSN 1854-5203. - Ima suplement ali prilogo: Glas izpod Krvavca = ISSN 2232-366X. - Ima suplement ali prilogo: Vaška ragla = ISSN 1855-5667. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909

ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)

070(497.4Kranj)

COBISS.SI-ID 16298754

867.

    LIZA : polna dobrih idej!. - Št. 2 (5. jan. 2017)- . - Ljubljana : Adria media, 2017- . - 30 cm

Tednik. - Nadaljuje štetje zvezkov predhodnice. - Ima suplement ali prilogo: Moje lepo stanovanje = ISSN 2536-2208. - Ima suplement ali prilogo: Čarovnija okusa = ISSN 2536-2216. - Ima suplement ali prilogo: Aktivni = ISSN 2536-3336. - Deloma je nadaljevanje: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769

ISSN 2536-2224 = Liza (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 288134144

868.

    MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)- . - Ljubljana : Mladina, 1943- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Tednik. - Ov. nasl. - Ponatis: Mlada Slovenija [in] Mladina 1941-1943. - Ljubljana, 1946. - Izhajala v več izdajah med 1943 in 1944 (centralna, gorenjska, primorska, štajerska, ljubljanska izd.). - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895

ISSN 0350-9346 = Mladina

070(497.4)
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 16178432

869.

    MOJ dom. - Št. [1] (1996)- . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996- . - 30 cm

Tednik. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Nedeljski dnevnik = ISSN 1318-0339. - Suplement ali priloga k: Vestnik (Murska Sobota, Tiskana izd.) = ISSN 0351-6407

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)

332.8(497.4)

COBISS.SI-ID 60683776

870.

    NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962- . - 45 cm

Tednik. - Od leta 1962-1967: Nedeljski ljubljanski dnevnik. - Poleg lastnega štetja je vsaka št. šteta kot nedeljska št. Dnevnika. - Ima suplement ali prilogo: Zdravo življenje. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Doktor (Ljubljana, Tiskana izd.) = ISSN 2350-6148. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Ima suplement ali prilogo: 5 minut za zdravje. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504

ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik

070.48

COBISS.SI-ID 30572545

871.

    NIKA. - Št. 1 (13. jan. 2004)- . - Ljubljana : Dnevnik, 2004- . - 30 cm

Štirinajstdnevnik. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Suplement ali priloga k: Vestnik (Murska Sobota, Tiskana izd.) = ISSN 0351-6407. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X

ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 128117504

872.

    ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)- ; Letn. 1, št. - Ljubljana : Delo, 1994- . - 27 cm

Tednik. - Do letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) izhaja kot ženska priloga Slovenskih novic. - Sprememba formata in štetja s št. 0 (4.5.1999). - Od letn. 0, št. 0 (4. maj 1999) izhaja samostojno kot: ženski magazin Dela in Slovenskih novic

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)

050(497.12)

COBISS.SI-ID 38865152

873.

    ONA plus. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)- . - Ljubljana : Delo, 2011- . - 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.onaplus.si/. - Desetkrat letno. - Ov. nasl. - Ima spletno izd.: Ona plus (Online) = ISSN 2591-0485

ISSN 2232-285X = Ona plus (Tiskana izd.)

050

COBISS.SI-ID 254921984

874.

    RADAR : revija za ljubitelje dobrega branja. - Št. 261 (jun. 2000)- . - Ljubljana : Mi2, 2000- . - 23 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Od 2008 izd.: Aneks, Prešernova 3, Ljubljana. - Je nadaljevanje: Radar 2000 = ISSN 1408-1873

ISSN 1580-7673 = Radar (Ljubljana, 2000)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 115645696

875.

    REPORTER : informativni tednik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (19. maj 2008)- . - Ljubljana : Prava smer, 2008- . - 29 cm

Dostopno tudi na: (El. vir na naslovu http://www.revija-reporter.si/ ni več dostopen (28. 12. 2016)). - Tednik. - Ov. nasl.

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana, Tiskana izd.)

050

COBISS.SI-ID 239151104

876.

    SLOVENSKE novice. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 0 (25. apr. 1991)- . - Ljubljana : Delo, 1991- . - 47 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenskenovice.si/. - Dnevnik. - Številne priloge. - Ima spletno izd.: Slovenske novice (Spletna izd.) = ISSN 2232-5050. - Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331

ISSN 0354-1088 = Slovenske novice (Tiskana izd.)

070(497.4)

COBISS.SI-ID 24012032

877.

    SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)- . - Ljubljana : Delo, 2000- . - 41 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-JWGIFMAH - Dostop do celotnega besedila: od 2014, letnik 56, številka 0 do 2015, letnik 57, številka 91. - Tednik. - Čelni nasl. - Številčenje ima skupno z matično publikacijo Delo. - Od 12. jan. 1974 do 12. feb. 2000 je Sobotna priloga izhajala kot rubrika časnika Delo. - Prej je imela priloga naslov: Za konec tedna: sobotna priloga. - Priloga k: Delo = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga

070(497.4)

COBISS.SI-ID 106342656

878.

    SUPER 50 : življenje se je pravkar začelo. - Leto 4, št. 6 (8 jun. 2016)- . - Ljubljana : Delo, 2016- . - 38 cm

Mesečnik. - Nadaljuje številčenje predhodnika. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Plus 50 = ISSN 2350-353X

ISSN 2536-1600 = Super 50

050

COBISS.SI-ID 287296768

879.

    SUZY : revija Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (2016)- . - Ljubljana : Delo, 2016- . - 27 cm

Tednik. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088

ISSN 2463-8943 = Suzy

050(497.4)

COBISS.SI-ID 283808512

880.

    TIGER beat. - Los Angeles, CA : Laufer Media, Inc., 2003- . - 27 cm

Dvomesečnik. - Opis po: Vol. 11, no. 2 (2017)

ISSN 1932-796X = Tiger beat (Los Angeles, Calif.)

070

COBISS.SI-ID 16268086

881.

    ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Tednik. - Ima suplement ali prilogo: Božična Zarja = ISSN 2463-8056. - Ima suplement ali prilogo: Da! (Ljubljana) = ISSN 2463-8803. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600

ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280128512

882.

    ZVEZDE so rojene : tabloid za vse čase. - Letn. 1, št. 1 (24. jun. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Tednik

ISSN 2386-0707 = Zvezde so rojene

050(497.4)

COBISS.SI-ID 280130560

883.

    ŽENSKA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1. (avg. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 2386-0677 = Ženska

050-055.2

COBISS.SI-ID 280129792V SPL V SPLOŠNO

884.

    GEA : poljudnoznanstvena revija. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)- . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.mladinska.com/gea/tekoca_stevilka. - Dostopno tudi na: http://www.mladinska.com/gea/pretekle_stevilke/teme_meseca. - Mesečnik. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Ima spletno izd.: Gea (Spletna izd.) = ISSN 1581-033X. - Ima suplement ali prilogo: Gea. Posebna priloga = ISSN 1318-8690. - Ima suplement ali prilogo: Gea. Priloga = ISSN 1318-8704. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X

ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana, Tiskana izd.)

5/6

COBISS.SI-ID 16802306

885.

GOLOB, Nataša, 1947-
    Srednjeveški in renesančni rokopisi : materiali, strukture, predstavitve / Nataša Golob ; [prevod povzetka Saša Mlacović]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 255-291 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-974-2 : 24,90 EUR

091"653"
091:7.034

COBISS.SI-ID 292775936

886.

MLODINOW, Leonard
    Pokončni misleci : potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja / Leonard Mlodinow ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 420 str. : ilustr., zvd., portreti ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The upright thinkers: the human journey from living in trees to understanding the cosmos. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 369-392. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-83-9 : 24,90 EUR (pbk)

001(091)
5(091)
001:316.722

COBISS.SI-ID 290497024

887.

    SCIENCE illustrated. - Št. 1 (2009)- . - Maribor : Novium media, 2009- . - 28 cm

Mesečnik. - Ov. nasl. - Založnik se spreminja

ISSN 1855-7708 = Science illustrated (Maribor)

5/6

COBISS.SI-ID 248363008

888.

    ŽIVLJENJE in tehnika : revija za poljudno tehniko, znanost in amaterstvo. - Letn. 3, št. 4 (1952)- . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952- . - 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.tzs.si/zivljenje-in-tehnika/revija (Arhiv kazal: 1989-). - Mesečnik. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X

ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika

62
5/6
CTK: RAZ

COBISS.SI-ID 3732994Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS

889.

ALEXANDER, Natasha, umetnica
    Mandale na kamnih : [50 navdihujočih vzorcev za poslikave] / Natasha Alexander ; [prevod Irma Kukovič]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mandala stones. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-7001-07-5 : 19,95 EUR

745/749
003.62
7.045

COBISS.SI-ID 289891840

890.

    ANNA. - Nr. 1 (1999)- . - Offenburg : Burda, 1980- . - 28 cm

Mesečnik. - Okt. 2011 se ji pridruži Lena. - Prevzame: Lena (Rheinfelden) = ISSN 1431-1097. - Ima izdajo v drugem jeziku: Anna (Offenburg. English ed.) = ISSN 0937-3535

ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)

746

COBISS.SI-ID 3006494

891.

BREWER, Sarah
    Jej dobro, bodi lepa / Sarah Brewer ; [prevedla Dora Debeljak ; fotografije Thinkstock, ShutterStockphoto, iStockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2017 (natisnjeno v Španiji). - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Eat well look great. - 2.000 izv. - "S prehrano in življenjskim slogom do skrivnosti lepote. Za odlično počutje od znotraj navzven." --> str. 2. - Kazalo

ISBN 978-961-6525-94-7 : 25,00 EUR

646.7(035)
613.2-055.2(035)
613.49-055.2(035)

COBISS.SI-ID 292671744

892.

    DOM [zgoraj] 2 : najlepše je doma. - Letn. 1, št. 1 (sep./okt. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015- . - 30 cm

Dvomesečnik (Ob ponedeljkih)

ISSN 2386-0669 = Dom na kvadrat

728.1:747

COBISS.SI-ID 280129536

893.

    FUSELLIAMO : il tombolo secondo noi. - Gradisca dʹIsonzo : Associazione Fuselliamo, 2007- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.fuselliamo.it/shop.html. - Četrtletnik. - Opis po: Anno 11, n. 41 (sep. 2017). - Podatek o letu izida je pridobljen s spletne strani http://www.fuselliamo.it/shop.html

746.21

COBISS.SI-ID 16654134

894.

    Die KLEINE Diana. - Rheinfelden : OZ Verlag

Mesečnik

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana

746

COBISS.SI-ID 10257973

895.

    MOJE lepo stanovanje. - Št- 1 (feb. 2017)- . - Ljubljana : Adria media, 2017- . - 29 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Liza (Ljubljana) = ISSN 2536-2224. - Deloma je nadaljevanje: Lisa. Moje stanovanje = ISSN 1581-7679

ISSN 2536-2208 = Moje lepo stanovanje

64.004.67:721

COBISS.SI-ID 288132608

896.

    NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)- . - Maribor : Večer, 1967- . - 29 cm

Mesečnik (1967-1995). - Dvomesečnik (1996-). - Občasne tematske št. - Dodatek k nasl. od št. 6 2006: kultura bivanja. - Od 1967-1992 ima srbohrv. izd. : Naš dom (Srpskohrvatsko izd.) = ISSN 0350-9710. - Ima suplement ali prilogo: Lep vrt & naravna lekarna

ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)

71/72
643/645

COBISS.SI-ID 1860356

897.

    OTTOBRE design. - Nr. 1 (2000)- . - Oulu : Studio Tuumat., 2000- . - 28 cm

Četrtletnik. - V letu 2014 so v št. 1,3,4 kroji za otroke; v št. 2,5 kroji za ženske

ISSN 1457-2192 = Ottobre design

687.13

COBISS.SI-ID 1278155

898.

    SABRINA. - Nr. 1 (2007)- . - Rheinfelden : BPV, 1990- . - 28 cm

Mesečnik. - Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046. - Ima izdajo v drugem jeziku: Sabrina (Wyd. polskie) = ISSN 0946-4360

ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)

746

COBISS.SI-ID 10122297

899.

    UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)- . - Škofja Loka : Freising, 2000- . - 30 cm

Dvomesečnik

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)

745/749

COBISS.SI-ID 108192768Z PRE Z PREHRANA

900.

BIRD, Fiona
    Kosobrinova kuhinja : več kot 100 preprostih receptov za slane in sladke jedi / Fiona Bird ; [prevod Mina Mušinović ; fotografije Peter Moore (fotografije rastlin), Stuart West (fotografije jedi) ; ilustracije Ian Youngs]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 ([s. l.] : Nonparel). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The forager's kitchen. - 1.000 izv. - Potiskane spojne str. - Kazalo

ISBN 978-961-94357-0-0 : 21,00 EUR

641.55:582(083.12)

COBISS.SI-ID 293291520

901.

    ČAROVNIJA okusa. - 2017 (feb.)- . - Ljubljana : Adria media, 2017- . - 30 cm

Mesečnik. - Suplement ali priloga k: Liza (Ljubljana) = ISSN 2536-2224. - Deloma je nadaljevanje: Lisa. Čarovnija okusa = ISSN 1581-6206

ISSN 2536-2216 = Čarovnija okusa

641(083.12)

COBISS.SI-ID 288133376

902.

    DOBER tek : recepti. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)- . - Ljubljana : Dedal, 1995- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.dobertek.com/. - Mesečnik. - Ima spletno izd.: Dober tek = ISSN 1581-0313

ISSN 1318-6159 = Dober tek (Tiskana izd.)

641.5

COBISS.SI-ID 49823744

903.

ĐURIĆ, Nataša, 1987-
    Kruh z drožmi : malo divji, a z mehko sredico in hrustljavo skorjico : [popoln priročnik za peko s kislim testom z recepti za kruhe ter slano in sladko pecivo] / [[besedilo], fotografije] Nataša Đurić. - 1. natis. - Ljubljana : Dedal, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 296 str. : ilustr. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Kuhanje kot način življenja / Andrej Pleterski: str. 8-9. - V sodobnem svetu / Janez Bogataj: str. 295. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6612-69-2 : 29,70 EUR

641.55:664.66(083.12)
641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 292476160

904.

FISERS, Bernadette
    Mala knjiga velikega hujšanja / Bernadette Fisers ; [prevedel Srđan Milovanović ; viri ilustracij Leremy/Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 135 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: The little book of big weightloss. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 135

ISBN 978-961-01-5020-6 : 17,99 EUR

613.24(035)

COBISS.SI-ID 292606208

905.

GROM, Gašper
    Bemumast. 3, Imate jajca? / [Gašper Grom, Staša Grom in Tea Maherl ; fotografije Staša Grom, Freepik.com, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Maksimum, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 221 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorji navedeni v kolofonu in na ov. - 2.500 izv. - O avtorjih na zavihkih ov.

ISBN 978-961-94344-0-6 : 39,90 EUR

613.24(035)
641.56(083.12)

COBISS.SI-ID 292989952

906.

KOŠIR, Klemen, 1974-
    Ojtajota : terenske pripovedke o kislem zelju, repici, joti in še čem / Klemen Košir ; [portrete ilustrirala Nina Mršnik, impresije ilustrirala Anja Delbello]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. K. Košir, 2017 ([Trzin] : Ozimek). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-93501-3-3 : 26 EUR

641.55:635.34(083.12)
641.56(497.4)(083.12)
392.8(497.4)

COBISS.SI-ID 292359936

907.

    KUHAJMO s sivko : sivkastične jedi, ki nimajo okusa po milu / zbrala in uredila, [prevedla in spremno besedilo] Bernarda Korez ; [fotografije Ivan Moge]. - Selnica ob Dravi : Rokodelsko, izobraževalno in turistično društvo Godi Mi, 2017 (Maribor : Črnčec). - 48 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 47-48

ISBN 978-961-285-761-5

641.55:582.943.14(083.2)

COBISS.SI-ID 92380673

908.

LOVŠIN, Darja
    Slovenska diabetična kuharica : izbrani recepti sodobne slovenske kulinarike za vse, ki želijo zdravo jesti / Darja Lovšin ; [spremna beseda Janez Bogataj ; prehranski izračuni Špela Granda, Tjaša Števanec ; fotografije Matjaž Žnidaršič, Anja Burger [i. e. Burgar], Shutterstock]. - Ljubljana : Zavod Diabetes : KUD Strela, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 172 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Diabetes)

3.000 izv. - Za vse, ki želijo zdravo jesti / Janez Bogataj: str. 7-9

ISBN 978-961-92538-5-4 (Zavod Diabetes) : 24,50 EUR

641.56:616.379-008.64(083.12)

COBISS.SI-ID 292518400

909.

LUDWIG, David S.
    Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij / David Ludwig ; [prevedla Maja Šukarov ; ilustrirala Mary Woodin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Always hungry?. - 2.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-4616-2 : 29,99 EUR

613.24
641.56-046.22(083.12)

COBISS.SI-ID 292993024

910.

MOSLEY, Michael, 1957-
    [Osem]
    8 tednov za urejen krvni sladkor : z dieto izgubite težo in reprogramirajte telo : [kako preprečiti in izboljšati diabetes tipa 2 (ter ostati brez zdravil)] / Michael Mosley ; prevedla Diana Ramšak ; [s predgovorom Roya Taylorja]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str., [8] str. pril. : tabele ; 23 cm

Prevod dela: 8-week blood sugar diet. - Drugi dodatek k nasl. na ov. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Tisk na zahtevo. - Predgovor / Roy Taylor: str. 7-9. - Knjigi na pot / Irena Miš Svoljšak: str. 233-238. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-246. - Kazalo

ISBN 978-961-272-279-1 : 24,95 EUR

616.379-008.64(035)
613.24:616.379-008.64(035)
641.56:616.379-008.64(083.12)

COBISS.SI-ID 292873472

911.

MULLIGAN, Rachel
    Fermentirajmo! : naravno kisanje živil brez toplotne obdelave / Rachel Mulligan ; [prevod Mina Mušinović ; fotografije Rachel Mulligan ... [et al.] ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2018 ([s. l.] : Nonparel). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Ferment!. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 158

ISBN 978-961-94079-9-8 : 21,00 EUR

641.4:664.8.039.7

COBISS.SI-ID 293291008

912.

PAVČEK, Tajča
    [Devetindevetdeset]
    99 slastnih Tajčinih receptov : vegetarijanske, veganske in presne jedi / Tajča Pavček ; [fotografije Tajča Pavček, Fotolia]. - 1. izd. - Brezovica : Ekolife, 2017 (Domžale : Imit). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [142]

ISBN 978-961-288-151-1 : 27,90 EUR

641.56-056.84(083.12)
641.83(083.12)

COBISS.SI-ID 292965120

913.

PERLMUTTER, David
    Zdravi možgani : moč črevesnih mikrobov za zdravje in zaščito vaših možganov - za vse življenje / David Perlmutter s sodelovanjem Kristin Loberg ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 (Ljubljana : Primitus). - 360 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Brain maker. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 321-349. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-90-7 : 26,90 EUR

613.2:616.831
616.831:613.2
612.33:579.61
579.61:612.33

COBISS.SI-ID 291439872

914.

SCHWARZLIN, Romina
    Zdravje v žepu / [besedilo, fotografije] Romina Schwarzlin. - Ljubljana : Salve, 2018. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-211-926-3

641.56-056.84(083.12)

COBISS.SI-ID 293303296

915.

ŠINIGOJ, Uroš
    Sladka modrina : premagajte sladkor z dieto zdravnika / Uroš Šinigoj. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : Vaše srce, 2017. - 194 str. : ilustr. ; 19 cm

150 izv. - Na ov. tudi: Knjigazazdravje, Drugačna stran o zdravju. - Bibliografija: str. 181-191

ISBN 978-961-94313-0-6 : 24 EUR

613.24:616.379-008.64(035)
616.379-008.64(035)

COBISS.SI-ID 292769792

916.

VOZEL, Mojca
    Hrana za zdravje družine : kaj jesti za krepitev razvoja, zdravja in odpornosti / Mojca Vozel. - Trbovlje : Zavod Hrast, 2018 ([Brežice] : Primus). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 99-103

ISBN 978-961-94380-0-8 : 23 EUR

613.2(035)

COBISS.SI-ID 293805056

917.

ŽAGAR, Vojko, 1954-
    Tolminsko sirarstvo : tisočletna kultura / Vojko Žagar. - Tolmin : samozal. V. Žagar, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 263-266

ISBN 978-961-288-086-6

637.3(497.473)(091)

COBISS.SI-ID 292586496Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH

918.

    BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.]. - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007- . - 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Trikrat letno. - Opis po: Št. 5 (2009). - Od leta 2013 izdajatelj Aktivni mediji. - Pogostost izhajanja se spreminja. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291. - Ima suplement ali prilogo: Bicikel.bon katalog. - Ima suplement ali prilogo: Bicikel.com plus = ISSN 2386-0006

ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)

796.61

COBISS.SI-ID 233255936

919.

DVANAJST
    12 legend slovenskega športa ... - 2016/2017- . - Kranj : Eko Dežela, [2016]- . - 30 cm

Letnik. - Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Zbornik 12 legend slovenskega športa. - Nasl. na hrbtu: Zbornik ...

ISSN 2591-1724 = 12 legend slovenskega športa

796.07(497.4)(047.53)

COBISS.SI-ID 293457152

920.

MUROVEC, Sandi
    7doUspeha [Videoposnetek] : premagaj sebe! / avtorja predloge Tina Maze, Sandi Murovec ; fotografija Aleš Fevžer ; filmska glasba Carlos Estella, Jonathan Wright ; [prevajalka] Alenka Šorli. - Kranj : UPS Production, 2016. - 1 video DVD (ca 46 min) : barve, zvok ; 12 cm

Sorodni elektronski vir: https://www.cineplexx.si/movie/7doUspeha/ - predstavitev filma. - Nasl. in podatki o avtorjih z embalaže. - Na filmu nasl.: 7toHeaven : beat yourself!. - V filmu nekateri deli pojasnjenji z angl. napisi. - Produkcija: UPS Snowsports Concept. - Posneto 2016. - Bere Dejan Kaloper. - Sodelujejo Tina Maze, Andrea Massi, Sandi Murovec. - UHD/MP4

ISBN 383-111-760-186-9

796.926.015.134(086.82)

COBISS.SI-ID 1113970782

921.

    PLANINSKI vestnik : revija za ljubitelje gora že od leta 1895. - [Tiskana izd.]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)- . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895- . - 28, 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.planinskivestnik.com/ (Arhiv: 1895-). - Dostopno tudi na: http://www.planinskivestnik.com/. - Mesečnik. - Ni izhajalo od 1915-1920 in od 1945-1947. - 1945 izšel kot: Planinski zbornik; 1946-1947 izšel kot: Gore in ljudje. - Dodatek k nasl. se spreminja. - Ima spletno izd.: Planinski vestnik (Online) = ISSN 1581-0410. - Je nadaljevanje: Gore in ljudje = ISSN 1581-5978

ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik (Tiskana izd.)

796.52

COBISS.SI-ID 11040258

922.

    TEKAC.SI. - [Tiskana izd.]. - Preserje : Aktivni mediji, 2011- . - 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.tekac.si. - Dvomesečnik. - Opis po: Letn. 2, št. 1 = št. 4/5 (2012). - Ima spletno izd.: Tekac.si = ISSN 2385-8117. - Ima suplement ali prilogo: Tekac.si plus = ISSN 2386-0014

ISSN 2232-5557 = Tekac.si (Tiskana izd.)

796.422

COBISS.SI-ID 1098629470Z ZDR Z ZDRAVJE

923.

    BODI eko. - Letn.1, št. 1 (2011)- . - Ljubljana : Argos media, 2011- . - 26 cm

Dostopno tudi na: www.eko-revija.si. - Mesečnik. - Ima spletno izd. Bodi eko (Spletna izd.) = ISSN 2232-4372

ISSN 2232-4364 = Bodi eko (Tiskana izd.)

574

COBISS.SI-ID 257162240

924.

BRAJNIK, Erika
    Naturopatski nasveti in recepti / [besedilo, fotografije] Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2017. - 364 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-93939-1-8

615.8(035)
641.56(083.12)

COBISS.SI-ID 292657664

925.

COHEN, Jay S.
    Magnezij - rešitev za visok krvni tlak : uporaba magnezija za preprečevanje in lajšanje visokega krvnega tlaka / Jay S. Cohen ; [prevod Katja Bricelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 109 str. : tabele ; 20 cm

Prevod dela: The magnesium solution for high blood pressure. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 107-109

ISBN 978-961-6861-73-1 : 12,90 EUR

615.03:616.12-008.331.1
615.326:546.46

COBISS.SI-ID 293968128

926.

CRANTON, Elmer M.
    Ubranite svoje žile : izognimo se kirurškemu obvodu, upočasnimo si staranje in izboljšajmo kakovost svojega življenja / Elmer M. Cranton ; [prevod Vesna Barovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 376 str. ; 20 cm

Prevod dela: Bypassing bypass surgery. - Tiskano po naročilu. - Uvodna beseda / Vesna Barovič: str. 11-13

ISBN 978-961-6861-69-4 : 19,90 EUR

616.1-085.279

COBISS.SI-ID 292588032

927.

DAWSON, Karl, 1966-
    Tapkaj in spremeni matrico / Karl Dawson in Sasha Allenby ; [prevedla Nina Frua]. - Brežice : Primus, 2018. - 330 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno)

Prevod dela: Matrix reimprinting using EFT

ISBN 978-961-7033-23-6

613.24:159.964

COBISS.SI-ID 293675264

928.

FINK, Rok, 1984-
    Higiena turizma : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva / Rok Fink. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2017 ([Celje] : Grafika Gracer). - 191 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

149 izv. - Bibliografija na koncu vseh poglavij

ISBN 978-961-6808-78-1 : 19,60 EUR

614.3:338.48(075.8)
338.48:614.3(075.8)
628:338.48(075.8)

COBISS.SI-ID 292229888

929.

GAWLER, Ian
    You can conquer cancer : [prevention & management] / Ian Gawler. - New ed. - Melbourne : M. Anderson, 2001. - 257 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Kazalo

ISBN 0-8557-2320-3

616-006

COBISS.SI-ID 16667190

930.

GERLING, Reinhold, 1863-1930
    Dekleta, ki niso za zakon / Reinhold Gerling. Zablode ljubavnega življenja / Paul Adam. - Ljubljana : "Maks Viktor", 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 27, 16 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Nasl. na str. 1: Dekleta, katera niso za zakon : opomini in nasveti. - Faksimila v skupni izd. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-94103-5-6 : 10 EUR

613.88(035)
173-055.25(035)

COBISS.SI-ID 293331968

931.

    GIBANJE za zdravje : praktični nasveti in uresničljivi cilji / [prevedel Petja Škorjanc ; kazalo Glenda Browne]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 143 : ilustr. ; 26 cm. - (Za zdravje)

Prevod dela: Health smart. Exercise for your health. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4333-8 : 19,90 EUR

613.71(035)
796.035(035)

COBISS.SI-ID 286459904

932.

GRADIŠNIK, Branko, 1951-
    Iskanje izgubljenega zdravja : za vse, ki bi se radi ognili belih halj, belih receptov, belih laži, bele žene in črnih misli / Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 (natisnjeno v Sloveniji). - 481 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

400 izv. - Pismo dr. Sonje Ukmar: str. 473-477. - Bibliografija: str. 479-481

ISBN 978-961-6954-97-6 : 24,90 EUR

613(081)

COBISS.SI-ID 293053440

933.

HAJDINJAK, Angela
    Sodobna zdravstvena nega / Geli Hajdinjak, Roža Meglič. - 2. dopolnjena izd., ponatis. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2017 (Ljubljana : Grafični studio K). - 364 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

240 izv. - Bibliografija: str. 359-363

ISBN 978-961-6808-41-5

616-083(075)

COBISS.SI-ID 292369920

934.

HIGASHIDA, Naoki, 1992-
    Zakaj skačem : glas dečka iz tišine avtizma / Naoki Higašida ; s spremno besedo Apolonije Klančar ; [iz angleščine prevedla Apolonija Klančar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevedeno dela: The reason I jump; izv. stv. nasl.: Jiheisho no boku ga tobihaneru riyu. - 1.000 izv. - Uvodna beseda Davida Mitchella: str. 11-23. - Spremna beseda / Apolonija Klančar: str. 175-205. - O avtorju: str. 206

ISBN 978-961-01-4322-2 : 22,98 EUR

616.896

COBISS.SI-ID 291985664

935.

IBRAHIM, Marawa
    Vodnik za punce : [50 nasvetov, kako [imeti rada] svoje spreminjajoče se telo] / napisala Marawa Ibrahim ; ilustrirala Sinem Erkas ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017 (natisnjeno na Kitajskem). - 214 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The girl guide. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorici in ilustratorki na zavihkih ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-00-3560-2 : 12,99 EUR

613.956-055.25(02.053.2)

COBISS.SI-ID 291472896

936.

KARSTÄDT, Uwe, 1953-
    Podhlajenost - kuga današnjega dne : preprečimo zbolevanja zaradi stalne znižane temperature telesa! / Uwe Karstädt ; [prevod Marija Helena Šinigoj]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2018 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 185 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 37° : das Geheimnis der idealen Körpertemperatur für optimale Gesundheit. - Nasl. v kolofonu: Podhlajenost - kuga današnjega časa. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6861-71-7 : 14,90 EUR

612.592

COBISS.SI-ID 293465856

937.

KOBILŠEK, Patricija Valentina
    Prva pomoč in nujna medicinska pomoč : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Prva pomoč in nujna medicinska pomoč / Patricija Valentina Kobilšek, Alojzija Fink ; [ilustracije Anamarija Fink, Maša Žmitek Prošić, arhiv založbe ; avtorji in viri fotografij Alojzija Fink ... [et al.]]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 311 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 303-311

ISBN 978-961-6864-26-8 : 27,90 EUR

616-083.98(075.3)
614.88(075.3)

COBISS.SI-ID 291539456

938.

KOROŠAK, Maja
    Stopimo v zdravilno svetlobo družinske duše : dvanajst navdihujočih resničnih zgodb iz Slovenije / Maja Korošak. - 1. izd. - Postojna : B. Trtnik, 2017

ISBN 978-961-288-106-1

615.851(035)
173.5/.7
316.356.2

COBISS.SI-ID 292757504

939.

KRALJ, Nevenka
    Zdravstvena nega v ginekologiji in porodništvu : učbenik za modul Zdravstvena nega za vsebinski sklop Zdravstvena nega ženske in zdravstvena nega pacientke z ginekološkimi obolenji v programu Zdravstvena nega / Nevenka Kralj, Tanja Gašperlin, Katarina Kastelic ; [ilustracije Marta Bartolj, Nina Berčič Demšar, Shutterstock ; avtorji in viri fotografij Borut Demšar ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 190 str. : ilustr. ; 28 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 188-190

ISBN 978-961-6864-25-1 : 25,50 EUR

618.1-083(075.3)
618.2-083(075.3)
616-083(075.3)

COBISS.SI-ID 287313920

940.

MARSH, Henry, 1950-
    Ne škoduj! : zgodbe o življenju, smrti in možganski kirurgiji / Henry Marsh ; prevedel Branko Gradišnik. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 324 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odkrito)

Prevod dela: Do no harm. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-93-8 : 24,90 EUR

616.8-089(092)
821.111-94

COBISS.SI-ID 291483136

941.

MIHELČIČ, Mojca, 1971-
    Planet Asperger : kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra / Mojca Mihelčič ; [ilustrirala Tamara Šenk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 55 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv.

ISBN 978-961-205-243-0 : 21,90 EUR

376:616.896-053.2

COBISS.SI-ID 291928576

942.

    NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)- . - Maribor : Showtec, 2010- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi

633.88

COBISS.SI-ID 251754752

943.

PAVČEK, Tajča
    Dobro jutro, zdravje : kako sem si pozdravila avtoimunsko bolezen : [kako sem pozdravila multiplo sklerozo] / Tajča Pavček ; [fotografije Teja Blatnik]. - 1. izd. - Brezovica : Ekolife, 2017 (Domžale : Imit). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Meditacijski (trans) / Aleksander Šinigoj: str. 171-173. - Bibliografija: str. [174]
- - Zakon privlačnosti [Zvočni posnetek] : korak do sreče in pozitivnega načina življenja. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-288-150-4 : 33 EUR

615.8:616-097(035)

COBISS.SI-ID 292964864

944.

POPCAK, Gregory K.
    Sveta spolnost - dih jemajoča, vznemirljiva in izpolnjujoča / Gregory K. Popcak ; [prevod Maja Bevk ; spremna beseda Janez Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 339 str. : tabele ; 22 cm

Prevod dela: Holy sex!. - Nasl. na hrbtu in prelim. str.: Sveta spolnost. - 800 izv. - Spremna beseda / Janez Rifel: str. 11-13. - O avtorju: str. 337

ISBN 978-961-7019-05-6 : 22,50 EUR
ISBN 961-70190-5-1

613.88:27-1
27-447

COBISS.SI-ID 293239296

945.

PRETNAR, Bogi
    Zmagovalci : izkušnje in nasveti v pomoč staršem otrok z rakom / [zasnova vsebine, besedilo Bogi Pretnar ; fotografije Uroš Hočevar ... et al.]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; [Ljubljana] : Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 700 izv.

ISBN 978-961-278-358-7 (Celjska Mohorjeva družba) : 15 EUR

616-006-053.2

COBISS.SI-ID 292558080

946.

RODE, Janko
    Zeliščni vrt : domača lekarna / [besedilo in fotografije] Janko Rode ; [risbe Simona Klokočovnik, Matic Sever, Nada Vreže]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Kmečki glas, 2018 (tisk v Sloveniji). - 247 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-203-474-0 : 23 EUR

635.7(035)
633.8(035)

COBISS.SI-ID 293356032

947.

    SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003- . - 29 cm

Dvomesečnik. - Ov. nasl. - Opis po: Letn. 11, št. 1 (sep. 2013). - Pogostost izhajanja se spreminja

ISSN 1581-8470 = Spominčica

616.892.3:061.2(497.4)

COBISS.SI-ID 128243712

948.

STEIN, Diane
    Celostni reiki : popoln vodnik skozi starodavno zdravilsko vedo / Diane Stein ; [prevod Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Gnosis-Quatro, 1996 ([Begunje] : Cicero). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Essential reiki

ISBN 961-229-019-9. - ISBN 961-229-016-4!

615.85

COBISS.SI-ID 61422592

949.

TOPOLOVEC, Sabina
    Zdravilna moč začimb za otroke / Sabina Topolovec v sodelovanju s Sanjo Lončar ; [fotografije Franc Muren ... et al.]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2018 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 173 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Skupaj za zdravje človeka in narave)

2.500 izv.

ISBN 978-961-94031-6-7 : 24,80 EUR

615.322:635.7(035)
615.89:616-053.2(035)
641.56-053.2(083.12)

COBISS.SI-ID 293737472

950.

    VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana : Viva, 1993- . - 30 cm

Mesečnik

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)

613.71(05)
613.2/.5(05)
05:613.71
05:613.2/.5

COBISS.SI-ID 37998080

951.

    ZAKLADNICA zdravja. - Št. 3 (apr. 2014)- . - Ljubljana : Mladina, 2014- . - 29 cm

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Znanje za zdravje = ISSN 2350-5184

ISSN 2350-5710 = Zakladnica zdravja

613/614

COBISS.SI-ID 273111296

952.

ZUPANIČ Slavec, Zvonka
    Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Surgery, gynaecology and obstetrics / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2018 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 461 str. : ilustr. ; 30 cm

Spremne besede / Vinko V. Dolenc, Borut Geršak, Adolf Lukanović: str. 9-12. - O avtorici: str. [463]. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh poglavjih, na koncu povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-213-278-1 (Slovenska matica) : 49,00 EUR
ISBN 978-961-6676-05-2 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)

618(497.4)(091)
617.5(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 293494528

953.

ZUPANIČ Slavec, Zvonka
    Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. From traditional to modern healthcare, pharmacy / Zvonka Zupanič Slavec ; urednica Senta Jaunig ; [fotografije Fototeka Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Foto služba Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Vlastja Simončič ; prevodi povzetkov v angleščino Anja Krek, Dean Papež]. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Forma tisk). - 458 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-213-277-4 (Slovenska matica)
ISBN 978-961-6676-04-5 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)

614.2(497.4)(091)
61(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 292932608

954.

ŽONTAR Kristanc, Ana
    Anina kuhinja za malčke : več kot 100 preizkušenih in fotografiranih receptov jedi za otroke, starejše od enega leta / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Artish, 2018. - 243 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - 3.000 izv. - Predgovor / Mojca Cepuš: str. 8. - O avtorici: str. 10

ISBN 978-961-93983-3-3 : 21,90 EUR

641.56-053.2(083.12)

COBISS.SI-ID 293882624
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKKR, 6. 9. 2018