COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


VSEBINA

 

Novosti za odrasle: 30. 9. do 4. 10. 2013

 


D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
        DOBRE prakse in strategije za upravljanje s spremembami / [avtorji Sebastian Freund ... et al.]. - Ljubljana : Združenje delodajalcev Slovenije, 2013. - 32 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268081152

2.
LEDINEK, Silva
        Prodaja : [gradivo za 2. letnik višješolskega študija] / Silva Ledinek. - Slovenj Gradec : Šolski center, Višja strokovna šola, 2010. - 97 str. - (Višješolski strokovni program Ekonomist)

Kr
COBISS.SI-ID 267997184

3.
MARKOVIĆ, Darko, 1972-
        Hopscotch to quality in EVS : handbook for EVS promoters / [text written by Darko Markovic, Dragan Atanasov, Domagoj Kovacic ; photos Youth Cultural Centre Abrašević ... et al.]. - Ljubljana : SALTO South East Europe Resource Centre, Movit NA Mladina, 2009. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 249538560


D ETN D ETNOLOGIJA


4.
BLAŽIČ, Ana Marija
        [Petdeset]
        50 jurjevanj : od predstavitev belokranjskih folklornih skupin do mednarodnega folklornega festivala : jurjevanje 1964-2013 / Ana Marija Blažič. - [Črnomelj] : RIC Bela krajina, 2013. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267802112

5.
        CARNIVAL king of Europe II : 2010-2012 : documentary films / edited by Giovanni Kezich, Antonella Mott, Michele Trentini. - [San Michele dell'Adige] : Museo degli usi e costumi della gente Trentina, 2012. - 3 video DVD-ji + 1 zv. (39 str.)

Vsebina:
DVD 1: Carnival king of Europe / a film by Giovanni Kezich & Michele Trentini. The double walk of the joaldunak / a film by Michel Trentini. A good day in Sharndorf : god speed the plough! / a film by Michele Trentini. Trzej Królowie z Sopotni Małej / a film by Mariusz Raniszewski. Koza szymborska / a film by Michele Trentini. Na vòlta n val de Fiemme = Once upon a time in the valley of Fiemme / a film by Michele Trentini. - 1 video DVD (ca 115 min). - Na DVD-ju tudi: Carnival king of Europe, Basque country (Spain), England, Poland
DVD 2: The Silvester's of Urnäsch / a film by Michele Trentini. One day in Lancova vas / a film by Michele Trentini. The Cerkno Laufarji in a silent black & white film from 1956 and in colour footage from 2005/09 / a film by Nadja Valentinčič Furlan. Pustno oranje in sejanje = Carnival ploughing and sowing 7 a film by Nena Židov. The day of the rams in Gljev / a film by Michele Trentini. The short happy life of the Poklad / a film by Michele Trentini. - 1 video DVD (ca 105 min). - Na DVD-ju tudi: Switzerland, Slovenia, Croatia
DVD 3: One day in Agnita / a film by Michele Trentini. Koukerovden = The day of the Kouker / a film by Valeria Fol. Koukeri from Vresovo / a film by Iglika Mishkova. Easter in Kosturino / a film by Vladimir Bocev. Vasiličari / a film by Mariusz Raniszewski. - 1 video DVD (ca 102 min). - Na DVD-ju tudi: Romania, Bulgaria, Macedonia

Kr
COBISS.SI-ID 268164096

6.
        FOLKLORA zbližuje & povezuje : [folklorna dediščina madžarske manjšine na narodnostno mešanem območju občine Moravske Toplice] / [vsebino publikacije zbrala in pripravila Lidija Dora in Geza Dora ml. ; fotografije arhiv KUD Jozsef Attila Motvarjevci ... et al.] = A néptánc közelebb hoz & összeköt : [Moravske Toplice község nemzetiségileg vegyesen lakott területén élő magyar kisebbség néptánc öröksége és szokásai] / [a kiadvány tartalmát összegyűjtötte és készítette Lidija Dora és if. Géza Dora ; fotók arhiv KUD József Attila Szentlászló irattára ... et al.]. - Moravske Toplice : TIC : Občina, 2013. - 23 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268160256


D FIL D FILOZOFIJA


7.
CRITCHLEY, Simon, 1960-
        Kontinentalna filozofija : zelo kratek uvod / Simon Critchley ; [prevedel Rok Benčin]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 160 str. - (Knjižna zbirka Kratka ; 19)

Kr
COBISS.SI-ID 268528640

8.
        KRITIČNI pogled na poskuse na živalih / Christopher Anderegg ... [et al.] ; [spremna beseda Igor Pribac ; prevod Slovensko vegansko društvo]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovensko vegansko društvo ; Nova Gorica : Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali, 2013. - 38 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268157184


D GEO D GEOGRAFIJA


9.
BREG Valjavec, Mateja
        Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah / [[avtorica], kartografka] Mateja Breg Valjavec ; fotografi Tatjana Benčina Bedene ... [et al.] ; prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013. - 118 str. - (Geografija Slovenije ; 26)

Kr
COBISS.SI-ID 267861504

10.
        ČRNOVRŠKA planota : na prehodu iz dinarskega v alpski svet / [besedilo Mojca Gorjup Kavčič ... [et al.] ; zbrala in uredila Mojca Gorjup Kavčič ; fotografije Bojan Erhartič ... [et al.] ; izris litološkega stolpca Jaka Modic ; izris zemljevidov Manca Volk Bahun ; reliefne karte in profili Rafael Bizjak, Jaka Modic]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013. - [20] str.

Kr
COBISS.SI-ID 267904512

11.
KLADNIK, Drago, 1955-
        Slovenska imena držav / Drago Kladnik, Drago Perko ; [kartografka Manca Volk Bahun ; prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013. - 159 str. - (Geografija Slovenije ; 25)

Kr
COBISS.SI-ID 267695360


D GLA D GLASBA


12.
        LISTEN to Slovenia : pocket music guide / [editirs Viktor Škedelj Renčelj, Alja Pušnik Kramar ; translation Steven Loy, Neville Hall, Katarina Juvančič]. - Ljubljana : SIGIC -Slovenian Music Information Centre, 2013. - 64 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268242432


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


13.
BEZJAK, Simona, politologinja
        Evropska unija : priročnik za starejše evropske državljane / Simona Bezjak. - Ljubljana : Inštitut Hevreka!, 2013. - [52] str.

Kr
COBISS.SI-ID 267854336

14.
CROUCH, Colin
        Postdemokracija / Colin Crouch ; [prevod Borut Cajnko ; uredil [in] spremna beseda Žiga Vodovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 140 str. - (Zbirka Krt ; 171)

Kr
COBISS.SI-ID 268076544


D PRA D PRAVO


15.
        DOBER glas seže v deveto vas : primeri projektov v okviru programa Evropa za državljane / [fotografije arhiv Zavoda Movit, Shutterstock, Centralna avdiovizualna knjižnica EK]. - Ljubljana : Zavod Movit, 2011. - 39 str.

Kr
COBISS.SI-ID 259395840

16.
        JIT THB : syllabus : the introduction of the requirements for establishing joint investigation teams to fight trafficking in human beings in Southeast Europe (JIT THB) / [edited by Klavdija Zajc, Gregor Skender and Sandi Čurin]. - Ljubljana : Ministry of the Interior and Public Administration of the Republic of Slovenia, 2013. - 638 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266940928

17.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Sodne takse, odvetniška tarifa, notarska tarifa. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - 173 str. - (Zbirka predpisov)

Iz vsebine: Zakon o sodnih taksah ; Zakon o odvetniški tarifi

Kr
COBISS.SI-ID 268446464

18.
STROKOVNI posvet Društva državnih tožilcev in Generalne policijske uprave v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju MPJU RS (12 ; 2013 ; Predoslje)
        Otrok v vlogi žrtve in storilca / 12. strokovni posvet Društva državnih tožilcev in Generalne policijske uprave v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju MPJU RS, Brdo pri Kranju, 4.-5. april 2013 ; uredila Neža Miklič. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo Republike Slovenije, Policija, 2013. - 41 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266345472


D SOC D SOCIOLOGIJA


19.
        PAST, future and change : contemporary analysis of evolving media scapes / [edited by Ilija Tomanić Trivundža ... [et al.] ; photographs Ilija Tomanić Trivundža, François Heinderyckx]. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2013. - 393 str. - (The researching and teaching communication series)

Dostopno tudi na: http://www.researchingcommunication.eu

Kr
COBISS.SI-ID 267892992

20.
PIRC, Janez, 1978-
        Od skritosti do točke na zemljevidu : socialno-prostorski razvoj izbranih romskih naselij v Sloveniji / Janez Pirc. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2013. - 97 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268408832

21.
POČKAR, Mirjam
        Teme iz sociologije : učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole / Mirjam Počkar ; [ilustracije Darko Birsa ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267201024


D UME D UMETNOST


22.
BARŠI, Jože
        Jože Barši : [+MSUM Museum of Contemporary Art Metelkova, 19 March - 6 May 2013] / [editor, translated by Tamara Soban ; texts Jože Barši ... [et al.] ; bio-bibliography Teja Merhar]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2013. - 495 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267383552

23.
LAVRENČIČ, Lucijan
        Pokrajine Severa : Pilonova galerija, 24. maj - 16. junij 2013 / Lucijan Lavrenčič ; [avtorica besedila Tanja Cigoj ; fotografije Lucijan Lavrenčič]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2013. - 15 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268334592

24.
LENASSI, Janez
        Skulpture v kamnu : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 27.07.-15.09.2013 / Janez Lenassi ; [besedilo Nives Marvin ; angleški prevod Amidas ; fotografija Boštjan Pucelj, Drago Bole (fotografija umetnika)]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268558848

25.
OSTERMAN, Willie
        Solna pot : fotografije : Pilonova galerija, julij / avgust 2013 / Willie Osterman, Burkhardt Kiegeland ; [besedili Walter Liva, Margit Zuckriegl ; prevodi Rozana Mužica, Amidas]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2013. - 19 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268337152

26.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Impressions of Celje : the heritage of the city of princes / Ivan Stopar ; [photography Tomaž Lauko ... [et al.] ; illustrative material The Celje Regional Museum ... [et al.] ; translation Leemeta Translations]. - Celje : The Celje Regional Museum, 2012. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264893440


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


27.
MEDNARODNI simpozij Pastoralni in duhovni premiki v Cerkvi na Slovenskem po 2. vatikanskem koncilu (2013 ; Ljubljana)
        Pragram [!] in povzetki = Program and abstracts / Mednarodni simpozij Pastoralni in duhovni premiki v Cerkvi na Slovenskem po 2. vatikanskem koncilu, torek, 19. marec 2013 = International Symposium Pastoral and Spiritual Shifts in the Church in Slovenia after the II Vatican Council, Tuesday, 19th March 2013 ; [pripravil in uredil Ivan Platovnjak]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013. - 21 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266169344


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


28.
BUNFORD Selinšek, Marjetka
        Comenius school partnership project "Six languages six hundred words" / [text written by Marjetka Bunford Selinšek and Andreja Vračko ; photos taken by Marjetka Bunford Selinšek ... et al.]. - Maribor : OŠ Franceta Prešerna, 2013. - 23 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75024897

29.
        IZZIVI razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi. Geografija / Anton Polšak ... [et al.] ; [uredil Anton Polšak]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 236 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267956224

30.
KLOPČIČ, Vera
        Izzivi, dileme, rešitve : izobraževanje Romov v praksi nekaterih držav / Vera Klopčič in Katalin Munda Hirnök. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2013. - 84 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268411136

31.
LEHTO, Maija
        Salto-Youth : ten years of "support, advanced learning and training opportunities" / [text written by Maija Lehto and Markus Albrecht ; photos Salto-Youth]. - Ljubljana : SALTO South East Europe Resource Centre, Movit NA Mladina, 2010. - 38 str.

Kr
COBISS.SI-ID 251128832

32.
        O projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti = The increase in social and cultural capital in areas with a Roma population : 2010-2013 / [avtorji Blaž Barborič ... [et al.] ; uredili Romana Bešter, Mojca Medvešek ; prevod Maja Visenjak Limon & David Limon]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2013. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268328448

33.
        PLES v vrtcu / Meta Zagorc ... [et al.] ; [fotografije Alenka Kociper in Petra Nuzdorfer]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267707648

34.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Biologija / [avtorji] Saša Kregar ... [et al.] ; [uredili Saša Kregar, Simona Slavič Kumer]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268281856

35.
SYMPOSIUM on Youth Policy Cooperation in South East Europe (2012 ; Tirana)
        Focus on recognition of youth work & non-formal learning : report / Symposium on Youth Policy Cooperation in South East Europe, Tirana, Albania, 1-3 October 2012 ; [author Nik Paddison ; photos Gisele Evrard]. - Ljubljana : Zavod Movit, SALTO SEE Resource Centre, 2013. - 51 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267062272

36.
        V iskanju novih poti : sodobno poučevanje - znanje za prihodnost : zbornik Gimnazije Poljane / uredila Katarina Torkar Papež ; [angleški prevod povzetkov in ključnih besed Breda Arnejšek ... et al.]. - Ljubljana : Gimnazija Poljane, 2013. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266542080


D ZGO D ZGODOVINA


37.
ARMSTRONG, Lance
        Ne gre samo za kolo : moja vrnitev v življenje / Lance Armstrong in Sally Jenkins ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Posebna novoletna izd. - Tržič : Učila International, 2005. - 282 str.

Kr
COBISS.SI-ID 221800448

38.
GOMBAČ, Metka
        Trpljenje otrok v vojni : sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč / Metka Gombač, Boris M. Gombač ; [slikovno gradivo Arhiv R Slovenije in Muzej novejše zgodovine Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 219 str. - (Zbirka Premiki)

Kr
COBISS.SI-ID 267877120

39.
        IZMEĐU kraljevstva i carstva : studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza / urednici Petra Svoljšak, Miha Seručnik i Vanja Kočevar ; [izdavač] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; [prijevod Zdravko Gombar ; ilustracije Robert Lozar]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013. - 226 str., [6] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 268106496

40.
KARINJA, Snježana
        Večen Piran v luči arheoloških najdb : publikacija ob občasni arheološki razstavi Večen Piran v luči arheoloških najdb = Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici : pubblicazione in occasione della mostra archeologica Eterna Pirano alla luce dei reperti archeologici / Snježana Karinja ; [avtorica dodatnega besedila Mojca Marjana Kovač ; prevod Ivan Marković (it.), Henrik Ciglič (ang. / ing.) ; fotografije Maja Bjelica ... [et al.] ; risbe Maša Sakara Sučević ... [et al.] ; izdelava načrtov Barbara Štular, Smiljan Simerl, Vasko Vidmar]. - Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2013. - 173 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267762688

41.
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Jim Pugel and other Slovenian pioneers of Pueblo, Colorado / Matjaž Klemenčič, Karl Pugelj. - 2nd ed. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2013. - 141 str. - (Ethnicity ; no. 6)

Kr
COBISS.SI-ID 267858688

42.
MUZEJ novejše zgodovine Slovenije
        Gli Sloveni nel XX secolo : guida alla mostra permanente, Museo nazionale di storia contemporanea / [autori dei testi Katarina Jurjavčič ... [et al.] ; a cura di Kaja Širok ; fotografie Sarah Bervar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : Museo nazionale di storia contemporanea della Slovenia, 2013. - 44 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267535360

43.
MUZEJ novejše zgodovine Slovenije
        Slovenians in the 20th century : permanent exhibition guide, National Museum of Contemporary History / [text writers Katarina Jurjavčič ... [et al.] ; editing by Kaja Širok ; photos Sarah Bervar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : National Museum of Contemporary History, 2013. - 40 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267534080

44.
MUZEJ novejše zgodovine Slovenije
        Slowenen im 20. Jahrhundert : Führer durch die ständige Ausstellung, Museum für neuere Geschichte Sloweniens / [Autoren Katarina Jurjavčič ... [et al.] ; Redaktion Kaja Širok ; Fotografien Sarah Bervar, Sašo Kovačič]. - Ljubljana : Museum für neuere Geschichte Sloweniens, 2013. - 44 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267534592

45.
        OBČINA Sežana, Kras, Slovenija / [zbral in uredil Pavel Skrinjar ; fotografije Rafael Marn ...[et al.] ; zemljevidi Anton Marn. - Sežana : Ad Pirum-zavod za intelektualne dejavnosti, 2011. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 17052978

46.
        OBČINA Veržej = The municipality of Veržej = Die Gemeinde Veržej / [pripravili Stanka Dešnik ... [et al.] ; uredil Franci Just ; prevod v nemščino Slava Just, Manja Šturm, prevod v angl. Tadej Karoli ; fotografije Denis Cizar ... et al.]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013. - 85 str. - (Zbirka Monografije)

Kr
COBISS.SI-ID 74395649

47.
POLAK, Boža
        Hmelj, nekoč zeleno zlato : kaj pa danes? / [besedilo [in] avtorica fotografij Boža Polak ; prevod Darja Arh Centrih]. - Šmartno ob Paki : Turistično društvo, 2013. - 81 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267328768

48.
POMORSKI muzej "Sergej Mašera" (Piran)
        Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran - Pirano / [edited by Duška Žitko ; text Duška Žitnik ...[et al.] ; drawing Peter Čerče ; photographs Phototheca of the Maritime Museum "Sergej Mašera" Piran]. - Piran : Maritime Museum "Sergej Mašera", 2013. - [8] str.

Kr
COBISS.SI-ID 12551476


K JEZ K JEZIKI


49.
BARANJA, Samanta
        Amari čhib = Naš jezik : slovnica prekmurske romščine / Samanta Baranja. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - 99 str.

Dostopno tudi na: http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Slovnica%20p.romscine_Baranja_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf

Kr
COBISS.SI-ID 268230912

50.
BRECL, Janja
        Obvladam. Angleščina 3 : za tretji letnik srednje šole / [Janja Čolić]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 266988800

51.
DRAGAR Gorjup, Katja
        Obvladam. Angleščina 4 : za četrti letnik srednje šole / [Katja Dragar Gorjup]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 266988288

52.
EVANS, Virginia
        On screen. B2. Student's book / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Newbury (Berkshire) : Express Publishing, 2012. - 132, [52] str.

Kr
COBISS.SI-ID 1102586462

53.
EVANS, Virginia
        On screen. B2+. Student's book / Virginia Evans, Jenny Dooley. - Newbury (Berkshire) : Express Publishing, 2012. - 132, [67] str.

Kr
COBISS.SI-ID 1102509662

54.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Uroš Horvat]. - 2. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266684672

55.
HOLC, Nada
        Obvladam. Nemščina 3 : za tretji letnik srednje šole / [Nada Holc]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 266926592

56.
JOŽEF-Beg, Jožica
        Obvladam. Slovenščina 3 : za tretji letnik srednje šole / [Jožica Jožef Beg, Sanja Kostanjšek]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 95 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 266926848

57.
JOŽEF-Beg, Jožica
        Obvladam. Slovenščina 4 : za četrti letnik srednje šole / [Jožica Jožef Beg, Sanja Kostanjšek]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 267709696

58.
JURČIČ, Josip
        E dike toy tragoy ste Bisniagkora / Giosip Gioyrtsits ; metáphrase apó ta slobénika Lóiska Abagianoý ; eikonographese Giánez Kastélits. - Ivančna Gorica : JSKD OI, 2013. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 265680640

59.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013-. - Zv. <1->

Dosedanja vsebina:
Del 1 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Jana Ozimek. - 2013

Kr
COBISS.SI-ID 268700928

60.
        SLOVENŠČINA 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013-. - Zv. <2>

Dosedanja vsebina:
Del 2 / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak. - 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 102 str. - 600 izv.

Kr
COBISS.SI-ID 265921792

61.
        The STATE of matters : anthology of perspectives & reflections / [edited by Aleš Čar, Tanja Petrič]. - Ljubljana : UMco, 2012. - 218 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264363008

62.
ŠTAVBAR, Simona
        Svetniška imena in njihovo prevajanje / Simona Štavbar. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013. - 175 str. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 98)

Kr
COBISS.SI-ID 74863873

63.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 4 : z besedo do besede : učbenik za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Marjana Hodak, Silva Kastelic ; ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011
211 str.
1 optični disk (DVD)

Kr
COBISS.SI-ID 257550336

64.
ZVER Dobaj, Andreja
        Obvladam. Nemščina 4 : za četrti letnik srednje šole / [Andreja Zver Dobaj]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 266926336


K LIT K LITERARNE VEDE


65.
        KAREL Vladimir Truhlar : pesnik, duhovnik in teolog / Ivan Platovnjak (ur.). - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje : Teološka fakulteta, 2013. - 112 str. - (Znanstvena knjižnica ; 36)

Kr
COBISS.SI-ID 266519552

66.
        SPIRIT sows new life : the 100th anniversary of birth of Vladimir Truhlar and the 50th anniversary of The Second Vatican Council : international symposium, Tuesday, 30 October 2012 : program and abstracts = Duh seje novo življenje : 100-letnica rojstva Vladimirja Truhlarja in 50-letnica drugega vatikanskega koncila : mednarodni simpozij, torek, 30. oktober 2012 : program in povzetki / [uredil Ivan Platovnjak]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2012. - 11 str.

Dostopno tudi na: http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Dogodki/2012_Duh_seje_novo_zivljenje.pdf

Kr
COBISS.SI-ID 263972864


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


67.
DAJČMAN, Marjeta
        Umetniku : največja lepota je v hrepenenjih : (novela) / Marjeta Dajčman. - Metlika : samozal., 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266575616

68.
KOSOVEL, Srečko
        Človek : milijoni umrajo, a Evropa laže / Srečko Kosovel ; [izbrala in uredila Rok Zavrtanik in Tjaša Koprivec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 77 str. - (Zbirka Aktivni državljani)

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267983104


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


69.
ALBAHARI, David, 1948-
        Götz in Meyer / David Albahari ; prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 159 str. - (Zbirka Vilenica)

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268508672

70.
COLGAN, Jenny
        Najlepša čokoladnica v Parizu / Jenny Colgan ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 360 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268655104

71.
DAY, Sylvia
        Predana : prvi del serije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedli Neža Kralj, Roman Vučajnk in Ljubica Klančar]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 333 str. - (Zbirka Žepnice)

Pr Šč
COBISS.SI-ID 268524544

72.
KEMPE, Jenny, 1975-
        Všeč si mi / besedilo in ilustracije Jenny Kempe ; [prevedla Petra Vodopivec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - [38] str. - (Zbirka Življenje je lepo)

Kr
COBISS.SI-ID 2912915

73.
PATTERSON, James, 1947-
        Mary, Mary : [enajsti primer Alexa Crossa] / James Patterson ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 363 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 249368576

74.
QUINN, Julia, 1970-
        Vikont, ki me je ljubil : [drugi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 386 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268654848

75.
        STANJE stvari : antologija perspektiv & refleksij / [uredila Aleš Čar, Tanja Petrič]. - Ljubljana : UMco, 2012. - 214 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264338176

76.
STEDMAN, M. L.
        Luč sredi morja / M. L. Stedman ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 370 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268653056


N BIO N BIOLOGIJA


77.
AMBROŽ, Ciril
        Zavarovana območja v Prlekiji / fotografije, photos Ciril Ambrož, Goran Šoster, Milan Vogrin ; besedilo, text Goran Šoster, Iztok Erjavec, Milan Vogrin ; urednik, editor Goran Šoster ; [prevod Tanja Dominko]. - 1st ed. - Ljutomer : Prleška razvojna agencija, 2013. - 148 str.

Kr
COBISS.SI-ID 69642497

78.
        POROČANJE in ovrednotenje zračnih in tekočinskih imisij ter meritev zunanjega sevanja v okolici NEK / [avtorji Matjaž Korun ... [et al.] ; urednika Benjamin Zorko in Denis Glavič-Cindro]. - 1. izd. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2013. - 108 str., [2] zganj. f. pril. z zvd.

Kr
COBISS.SI-ID 266253312

79.
TOME, Davorin
        Ptice Ljubljane in okolice = Birds of Ljubljana and its environs / Davorin Tome, Al Vrezec, Dejan Bordjan ; [prevod Henrik Ciglič ; avtorji fotografij Davorin Tome ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja, 2013. - 197 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267347456

80.
TRČAK, Branka, 1974-
        Goričko, Porabje, Őrség, Mura : življenjska okolja : vodnik obiskovalcem po označenih pešpoteh v varovanih območjih narave = habitats : guide for visitors on marked footpaths/trails in nature protected areas / Branka Trčak, Monika Podgorelec ; [prevod v angleški jezik Mojca Japelj Mužič, Lidija Jurman, prevod v madžarski jezik Zsuzsa Csaba ; fotografije Branka Trčak ... et al. ]. - Goričko : Javni zavod Krajinski park, 2012. - 51 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264101632


N FIZ N FIZIKA


81.
KODBA, Stane
        Obvladam. Fizika 2 : za drugi letnik srednje šole / [Stane Kodba ; tehniške risbe Gregor Lojevec]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 64 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 267959552

82.
KODBA, Stane
        Obvladam. Fizika 3 : za tretji letnik srednje šole / [Stane Kodba ; tehniške risbe Mojca Sekulič]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 64 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 268088832


N KEM N KEMIJA


83.
JAMNIK, Andrej, 1961-
        Fizikalna kemija : visokošolski učbenik / Andrej Jamnik. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. - 2 zv. (458 str.)

Kr
COBISS.SI-ID 265780736


N KME N KMETIJSTVO


84.
        OVTAR : ponudba iz Slovenskih goric : [katalog živilskih in neživilskih izdelkov podeželja] / [besedila Milojka Fekonja in Milena Grabušnik v sodelovanju s ponudniki ; fotografije Zmago Kokol]. - Lenart v Slovenskih goricah [etc.] : Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric [etc.], 2012. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 70912001

85.
        SMERNICE za ocenjevanje vrednosti gozdov / Darij Krajčič...et al. - Ljubljana : Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2013. - II, 23 str.

Kr
COBISS.SI-ID 3581606


N MAT N MATEMATIKA


86.
BON Klanjšček, Mirjam
        Matematika 2 : učbenik za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček, Bojana Dvoržak, Darjo Felda ; [ilustriral Uroš Horvat, tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije prispevali Bedenk & Co in arhiv DZS]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2010. - 219 str.

Kr
COBISS.SI-ID 251276288

87.
KRAŠEVEC, Jana, 1974-
        Obvladam. Matematika 3 : za tretji letnik srednje šole / [Jana Kraševec, Metka Kenda ; tehniške risbe Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 268197888

88.
KRAŠEVEC, Jana, 1974-
        Obvladam. Matematika 4 : za četrti letnik srednje šole / [Jana Kraševec, Metka Kenda ; tehniške risbe Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 96 str. - (Tako lahko)

Kr
COBISS.SI-ID 268198400


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


89.
HEIL, Carsten
        Motocikli : izdelovalci, modeli, tehnika / Carsten Heil ; [prevedla Katja in Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 352 str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 4035995

90.
ISTENIČ, Radko
        Mala enciklopedija jedrske energije = Mini encyclopaedia of nuclear energy / [avtorja Radko Istenič in Igor Jenčič] ; ilustracije David Ličen]. - 2., razširjena izd. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, 2013. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267282176


V SPL V SPLOŠNO


91.
BASTABLE, Jonathan
        Velike skrivnosti zgodovine : zanimive zgodbe o resnici in lažeh, zmotah in razkritjih / [pisci Jonathan Bastable, Antony Mason, Tony Allan ; zemljevidi Map Graphics ; prevod Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 288 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267263232

92.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (10 ; 2013 ; Ljubljana)
        Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani] / [avtorji Martina Ozbič ... [et al.] ; avtor predgovora Zoltan Jan ; uredila Veronika Rot Gabrovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 122 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268005120

93.
        NEVERJETNICE 2 : 300 nenavadnih, a resničnih dejstev / [prevod Anja Kovačič]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013. - 206 str.

Ce Je Kr
COBISS.SI-ID 268602368


Z PRE Z PREHRANA


94.
BAJT, Nežka
        Mikrobiološke preiskave živil : učbenik za modul Živilska mikrobiologija z biotehnologijo (vsebinski sklop Živilska mikrobiologija) za izobraževalna programa Živilsko-prehranski tehnik SSI in PTI / Nežka Bajt ; [risbe je narisala Mojca Sekulič ; fotografije so posneli Kambič Laboratorijska oprema, Vanja Šubic, V.I.A. Murska Sobota]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268037120

95.
BARDI, Carla
        Špageti : [več kot 130 receptov] / Carla Bardi ; [prevedla Mojca Vodušek ; fotografija Brent Parker Jones]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 320 str.

Kr Kr 491
COBISS.SI-ID 267892736

96.
OLIVER, Jamie
        [Petnajst]
        15 minut za obrok / [Jamie Oliver ; prevedel Srđan Milovanović ; avtor fotografij David Loftus]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 287 str.

Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268449024


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


97.
AKADEMSKI vaterpolski klub Triglav (Kranj)
        Veličastnih šestdeset let kranjskega vaterpola / Slavko Brinovec ; [slikovni materiali Slavko Brinovec ... et al.]. - Kranj : Akademski vaterpolski klub Triglav, 2006. - 296 str.

Kr
COBISS.SI-ID 228381696

98.
MORŠIČ, Nataša
        Meje ločujejo, narava povezuje! = Grenzen trennen, Natur verbindet! / [besedilo N. Moršič, M. Makovec-Haložan, S. Dešnik ; prevod N. Moršič, Š. Fujs, M. Celec ; fotografije S. Dešnik ... et al.]. - Goričko : Javni zavod Krajinski park, 2007. - 26 str.

Kr
COBISS.SI-ID 235953408

99.
STEFFNY, Herbert
        Velika tekaška knjiga : vse, kar morate vedeti o teku / Herbert Steffny ; [prevedel Igor Jurič]. - Ljubljana : Sanje, 2013

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 266991104


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


100.
        FORMULARIUM Slovenicum 3.2 : slovenski dodatek k evropski farmakopeji : drugo dopolnilo k tretji izdaji 2013 = Slovenian national formulary to the European pharmacopoeia - FS 3.2 : the second addendum 2013 to the third edition / [urednica, prevod uvodnih besed v angleščino Tanja Tekavčič Glover]. - Ljubljana : Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, 2013. - Str. 641-736

Kr
COBISS.SI-ID 267345920

101.
        KLINIČNO-patološki primeri : vaje iz patologije za študente medicine in dentalne medicine / urednici Nina Zidar, Mara Popović. - 1. izd. - Ljubljana : Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2012. - 198 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263559424

102.
        OSNOVE patologije / urednici Nina Zidar, Nina Gale. - 1. izd. - Ljubljana : Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2011. - XX, 129 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258563328

103.
        POČASEN in tresoč bolnik pri družinskem zdravniku : mala šola nevrologije / [urednica Maja Trošt]. - Ljubljana : Center za ekstrapiramidne bolezni, Klinični oddelek za bolezni živčevja, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2013. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267296256

104.
SEMINAR In memoriam dr. Dušana Reje (20 ; 2012 ; Ljubljana)
        Redki raki / XX. seminar In memoriam dr. Dušana Reje ; [uredniški odbor Maja Primic Žakelj ... et al.]. - Ljubljana : Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2012. - 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263326208