COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti ODRASLI 2014-40. tedenD EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
CHRISTENSEN, Clayton M.
        The innovator's dilemma : when new technologies cause great firms to fail / Clayton M. Christensen. - Boston : Harvard Business Review Press, cop. 2000. - XXVII, 252 str. - (The management of innovation and change series)

Kr
COBISS.SI-ID 14446902

2.
CHRISTENSEN, Clayton M.
        The innovator's solution : creating and sustaining successful growth / Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor. - Boston : Harvard Business Review Press, [2013?]. - X, 301 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14449718

3.
DYER, Jeffrey H.
        The innovator's DNA : mastering the five skills of disruptive innovators / Jeff Dyer, Hal Gregersen, Clayton M. Christensen. - Boston (Mass.) : Harvard Business Press, cop. 2011. - VI, 296 str.

Kr
COBISS.SI-ID 30838877

4.
GEORGE, Susan, 1934-
        Kako zmagati v razredni vojni : finančna kriza, razkroj državne blaginje in globalna prevlada neoliberalnega elitističnega modela / Susan George ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274571008

5.
        PRILOŽNOST za nov začetek - vloga sindikatov v aktivni politiki zaposlovanja : zbornik prispevkov usposabljanj za člane sindikata / [avtorji besedila Urška Marentič ... [et al.] ; urednika Borut Mikulec in Vladimir Tkalec]. - Ljubljana : Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 2014. - 99 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274881280


D ETN D ETNOLOGIJA


6.
GLIHA Komac, Nataša
        Ljudska religioznost v Kanalski dolini : o umiti in v prt zaviti lobanji / Nataša Gliha Komac ; [kartografija Rok Ciglenečki, Andrej Bandelj ; izdali Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina, Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU]. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2014. - 111 str. - (Zbirka Studia mythologica Slavica ; suppl. 9)

Kr
COBISS.SI-ID 274524672

7.
KUNAVER, Dušica
        Slovensko ljudsko izročilo v šolskih klopeh / Dušica Kunaver ; [risbe iz starih publikacij]. - Ljubljana : D. Kunaver, 2014. - 54 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274924032


D FIL D FILOZOFIJA


8.
BEAUVOIR, Simone de
        Etika dvoumnosti / Simone de Beauvoir ; [prevod eseja Špela Žakelj ; prevod spremne besede Primož Repar ; spremna beseda Dagmar Smreková, Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 232 str. - (Filozofska zbirka Aut ; 72)

Kr
COBISS.SI-ID 274435584

9.
HOZJAN, Kremen
        Fenomenologija telesa / Kremen Hozjan. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014. - 136 str. - (Zbirka Filozofiranja)

Kr
COBISS.SI-ID 275014912


D GEO D GEOGRAFIJA


10.
        DIGITALNI prostor / [uredili Rok Ciglič, Drago Perko, Matija Zorn]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 226 str. - (GIS v Sloveniji ; 12)

Kr
COBISS.SI-ID 274990848

11.
        INTERPRETACIJA okolja na primeru Ljubljanskega barja / Aleš Smrekar ... [et al.] ; [urednika David Bole, Drago Kladnik ; soavtorica poglavja Tatjana Resnik Planinc (Študija primera interpretacije Iške) ; kartografka Manca Volk Bahun ; fotografi Bojan Erhartič ... [et al.] ; ilustratorji Marijan Pečar, Igor Rehar, Anton Velušček ; prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 134 str. - (Georitem ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 274734848


D GLA D GLASBA


12.
FUX, Johann Joseph
        The study of counterpoint : from Johann Joseph Fux's Gradus ad parnassum / translated and edited by Alfred Mann with the collaboration of John Edmunds. - Revised ed. - New York ; London : W. W. Norton, 1971. - XVI, 156 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14448694

13.
KING, Richard, pisatelj
        How soon is now? : the Madmen and Mavericks who made independent music 1975-2005 / Richard King. - London : Faber and Faber, 2012. - XXX, 601 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14450486

14.
ROSEN, Charles, 1927-
        The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven / Charles Rosen. - New ed. - London : Faber and Faber, 2005. - XXX, 533 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14449206

15.
STANLEY, Bob, 1964-
        Yeah yeah yeah : the story of modern pop / Bob Stanley. - London : Faber and Faber, 2013. - XXIV, 776 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14448950


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


16.
VALENTINČIČ, Dejan
        Resia : a valley and its people between Slovenian, Italian and its own identity : the legal status and actual state : research monograph / Dejan Valentičič [!] ; translated by Monika Novak & Urša Mrak. - 1st ed. - Klagenfurt : University ; Ljubljana : Institute Karantanija ; Novo mesto : Arte4, 2014. - 183 str. - (Medienkultur ; no. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 272668928

17.
VALENTINČIČ, Dejan
        Slovenci v Reziji? : pravni položaj in dejansko življenje slovenske jezikovne manjšine : znanstvena monografija / Dejan Valentičič [!]. - 1. izd. - V Celovcu : Univerza ; Ljubljana : Inštitut Karantanija ; Novo mesto : Arte4, 2014. - 171 str. - (Medienkultur ; št. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 272668672


D PSI D PSIHOLOGIJA


18.
HORNEY, Karen
        Kdo sem? : samoanaliza za vsako glavo / Karen Horney ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 266 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 274952192

19.
KADIČ, Edvard
        Zapeljevanje : priročnik za moške / Edvard Kadič. - Ljubljana : Zavod za napredne študije Delta, 2014. - 303 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274220032


D SOC D SOCIOLOGIJA


20.
RUTAR, Dušan
        Psihologija v kapitalizmu : o srečnem sužnju v neoliberalnem svetu / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2014. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275380992


D UME D UMETNOST


21.
GREGORČIČ, Milena
        Linije in transparence : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 22. avgust-21. september 2014 / Milena Gregorčič ; [besedilo Goran Milovanović ; angleški prevod Amidas ; fotografija Artiko]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014. - [16] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275236608

22.
MITREVSKI, Ivan
        Mala Nadja in še manjša Barbara / Ivan Mitrevski. - Kamnik : samozal., 2014. - 52 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 273650688

23.
RESMAN, Blaž
        Šentjakobska cerkev v Ljubljani / Blaž Resman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. - 100 str. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 217)

Kr
COBISS.SI-ID 274472960

24.
TURK, Marko, 1920-1999, oblikovalec
        Marko Turk : homo faber : [Galerija Kresija, Ljubljana, 1. september - 1. oktober 2014] / [urednica, kronološki pregled pomembnih dogodkov Špela Šubic ; avtorji besedil Matevž Čelik ... [et al.] ; intervju z Markom Turkom Marijan Zlobec]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2014. - 102 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275124224

25.
ZUPANČIČ, Vinko, 1956-
        Revitalizacija kulturne dediščine istrskega podeželja / [avtorji besedila Vinko Zupančič, Eda Benčič Mohar ; fotografije Mirjam Golja, Eda Benčič Mohar ; risbe Slobodan Olić, Tanja Fučka]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije = Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, 2012. - 75 str. - (Projekt Revitas)

Kr
COBISS.SI-ID 262078208


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


26.
AL-Ghazali
        Rešitelj iz zablode = Al-Munqid min ad-dalal / Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ; prevod in spremna beseda Raid Al-Daghistani. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 159 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 43)

Kr
COBISS.SI-ID 275268352

27.
ARKO, Andraž
        Filmski izziv : film v vzgoji in pastorali / Andraž Arko ; [spremna beseda Stanko Gerjolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina : Brat Frančišek, 2014. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275345152

28.
KRIŽ, Blanka, 1971-
        Zlata sredina Srebrne / [avtorica Blanka Križ]. - Ljubljana : samozal., 2014. - 185 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274270464

29.
PAUNGGER, Johanna
        V luninem ritmu : izkoristimo moč lune v vsakdanjem življenju in pri pomembnih odločitvah / Johanna Paungger, Thomas Poppe ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 376 str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 274280192

30.
RODE, Franc
        Radost in lepota vere : razmišljanja o duhovnih, kulturnih in zgodovinskih vprašanjih naroda in Cerkve v luči vere in razuma / Franc Rode. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 157 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275363840


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


31.
        The ARAB world in history textbooks and curricula / [authors Danijela Trškan ... et al.] ; edited by Danijela Trškan. - 1st ed. - Ljubljana : Slovenian National Commission for UNESCO, 2014. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274669056

32.
KADUM-Bošnjak, Sandra
        Činitelji uspješnosti nastave u primarnom obrazovanju / Sandra Kadum-Bošnjak, Mara Cotič, Darjo Felda ; [prevajalec Mirko Zorman]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2014. - 140 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274456832

33.
OBLAK, Alenka
        "Cherry on the cake" ali Kako kakovostno načrtovati mladinsko izmenjavo / [avtorja Alenka Oblak, Sašo Kronegger]. - Ljubljana : Movit, 2014. - 73 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274495488


D ZGO D ZGODOVINA


34.
BÉJART, Maurice, 1927-2007
        Čigavo življenje? / Maurice Béjart ; prevedel Marjan Poljanec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 227 str., [24] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 274985216

35.
JELAČIN, Andrej
        Vse moje ljubezni : spomini Tonija Karjole / Andrej Jelačin ; [spremna beseda Katja Pegan]. - Koper : Gledališče = Capodistria : Teatro, 2013. - 270 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266196992

36.
JEZERNIK, Božidar
        Titos gulag auf der Insel Goli otok / von Božidar Jezernik ; aus dem Slowenischen und Serbokroatischen von Karin Almasy. - 1. Aufl. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2014. - 382 str.

Kr
COBISS.SI-ID 54946402

37.
KOŠIČEVI dnevi (26 ; 2014 ; Slovenija)
        Košičevi dnevi XXVI, Bogojina, Bukovnica, Filovci, Ivanci, Strehovci, 12.-21.september 2014 / [uredil Marko Vugrinec ; fotografije Marjetka Erdelji ... [et al.]. - Bogojina : Kulturno-umetniško društvo "Jožef Košič", 2014. - 93 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79390465

38.
MEDNARODNA konferenca Izvor Evropejcev (11 ; 2013 ; Ljubljana)
        Zbornik Enajste mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 31. maja 2013 = Proceedings of the Eleventh International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, May 31st 2013 / [uredila Duša Krnel Umek]. - Ljubljana : Jutro, 2014. - 287 str. - (Korenine slovenskega naroda)

Kr
COBISS.SI-ID 274010112

39.
MONTEFIORE, Sebag, 1965-
        Jerusalem : the biography / Simon Sebag Montefiore. - London : Phoenix, 2012. - XLIV, 720 str., [32] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 14449462

40.
PIPAN, David Erik
        "Tako značko nosim jaz ---" : avstro-ogrski vojaški znaki in značke : vojaške značke slovenskih enot in soškega bojišča : 1914-1918 / David Erik Pipan. - 1. izd. - Šempeter : Društvo soška fronta Nova Gorica, 2014. - 417 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270863104

41.
PREMRL, Božidar
        Podpisano s srcem : kraška kamnoseška rodovina Guštinov skozi stoletja : Repentabor - Sežana - Opčine - Griže na Vrheh / Božidar Premrl ; [fotografije Bižidar Premrl ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014. - 383 str. - (Knjižna zbirka Iz domačega panja)

Kr
COBISS.SI-ID 6952428

42.
SAJE, Mitja
        Tuje dinastije in trdnost kitajske tradicije : zgodovina Kitajske : dinastiji Yuan in Ming / Mitja Saje. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274964480

43.
STOKIN, Marko
        San Simone = Simonov zaliv / Marko Stokin, Katharina Zanier ; [traduzioni Nova Riccardo Bertoni]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije = Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, 2012. - 123 str. - (Vestnik ; 23, 1)

Dostopno tudi na: http://www.zvkds.si/media/medialibrary/2013/12/Vestnik_simonov_zaliv_slo_W.pdf

Kr
COBISS.SI-ID 262253824

44.
TURK, Ivan, 1946-
        Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji. Del. 2, Arheologija = Divje babe I : upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia. Pt. 2, Archaeology / Ivan Turk ; sodelavci, contributors Ljuben Dimkaroski ... [et al.] ; [prevod Martin Cregeen ; risbe Matija Turk]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2014. - 456 str. + 1 CD. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 29)

Kr
COBISS.SI-ID 273515264

45.
ZGODOVINSKI arhiv (Celje)
        "Za poljubčke je dobil vse" : črna kronika v sodnih dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje / [avtorica Metka Bukošek]. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2013. - 53 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269127680


EK ELEKTRONSKE KNJIGE


46.
LEBAR, Vanja, 1974-
        BesedoVanja / Vanja Lebar ; mnenja o knjigi Jasna Vuradin Popović, Nastja Mulej. - El. knjiga. - Murska Sobota : samozal., 2012

Dostopno tudi na: http://www.biblos.si/lib/book/9789619334423 - dostopno v sistemu Biblos lib

COBISS.SI-ID 1104357726

47.
LEBAR, Vanja, 1974-
        BesedoVanja 2 / Vanja Lebar ; mnenja o knjigi Jasna Vuradin Popović, Iris Faflek Lukač, Mihaela Janc. - El. knjiga. - Murska Sobota : samozal., 2013

Dostopno tudi na: http://www.biblos.si/lib/book/9789619334485 - dostopno v sistemu Biblos lib

COBISS.SI-ID 1104437342

48.
LEBAR, Vanja, 1974-
        BesedoVanja 3 : besedna igra / avtorica, fotografija Vanja Lebar ; mnenja o knjigi Nataša Gomiunik, Tanja Bigec. - El. knjiga. - Murska Sobota : samozal., 2014

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789619350843 - dostopno v sistemu Biblos lib

COBISS.SI-ID 275357696


K JEZ K JEZIKI


49.
        CLASSICS and communism : Greek and Latin behind the iron curtain / edited by György Karsai ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Budapest : Collegium Budapest Institute for Advanced Study ; Warsaw : Faculty of Artes Liberales, 2013. - 576 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268749568

50.
SAKURAZAKA, Hiroshi
        Edge of tomorrow / by Hiroshi Sakurazaka. - Movie tie-in ed. - San Francisco : Haikasoru, 2014. - 200 str.

Kr
COBISS.SI-ID 18831157


K LIT K LITERARNE VEDE


51.
MEDNARODNI literarni festival (29 ; 2014 ; Vilenica)
        Vilenica : iz jezika v jezik = from language to language = da una lingua all'altra = von Sprache zu Sprache = sa jezika na jezik = z jazyka do jazyka = apo glossa se glossa = de un idioma a otro : [programski katalog Vilenica 2014 = programme catalogue Vilenica 2014] / 29. mednarodni literarni festival = 29th International Literary Festival ; [uredili Maja Kavzar Hudej, Nana Vogrin ; prevod Janko Jemec, Irena Madric]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writersʼ Association, 2014. - 114 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274915072

52.
SREDNJEEVROPSKA pobuda. Okrogla miza (2014 ; Lipica)
        Iz jezika v jezik = From language to language / Okrogla miza SEP na Vilenici, 4. septembra 2014, Lipica [v okviru prireditve] 29. Mednarodni literarni festival Vilenica = CEI Round Table at Vilenica, 4 September 2014, Lipica [within] 29th Vilenica International Literary Festival ; [uredili Maja Kavzar Hudej, Nana Vogrin ; prevodi Jason Blake ... et al.]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = The Slovene Writersʼ Association, 2014. - 78 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274656256


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


53.
LEVSTEK, Zlatka
        Sedemdeset : poezija / Zlatka Levstek ; [likovna oprema Mira Voglar, Bogdan Potnik, Zlatka Levstek ; spremna beseda Cveta Zalokar]. - Radomlje : samozal., 2014. - 83 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274118144

54.
POVŠE, Janez, 1941-
        Pesmi ob poti / Janez Povše ; [spremno besedo napisala Majda Cibic]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2014. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274861824

55.
PREŠEREN, Jakob, 1888-1975
        Vojak : 1915-1918 / Jakob Prešern ; [predgovor Janez Žerovc]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 430 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275075072


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


56.
ASHLEY, Jennifer
        Zgodbe Škotskega višavja. Knj. 1, Norost lorda Iana Mackenzieja / Jennifer Ashley ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 460 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79233537

57.
BULIĆ, Vanja
        Kako sem vzgajal dvojčka / Vanja Bulić ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2014. - 164 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275304960

58.
CARLINO, Renée
        Moja punči / Renée Carlino ; prevod Mateja Malnar Štembal. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 414 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79234049

59.
FABRIO, Nedjeljko
        Urjenje v življenju / Nedjeljko Fabrio ; prevedla Sonja Polanc, [soprevajalka Klarisa Jovanović ; spremna beseda Boris Domagoj Biletić]. - Koper : KUD AAC Zrakogled ; Ljubljana : Zveza kulturno-umetniških in literarnih društev Modro-bela ptica, 2013. - 463 str. - (Zbirka Helia ; 8) (Jadranska trilogija ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 275192064

60.
MAXWELL, Megan
        Niti v sanjah! / Megan Maxwell ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 542 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79233025

61.
PERIŠ, Želimir
        Mučenice / Želimir Periš ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 239 str. - (Zbirka Bralec ; 81)

Kr
COBISS.SI-ID 275163904

62.
VÁZQUEZ Montalbán, Manuel
        Umor v centralnem komiteju / Manuel Vázquez Montalbán ; prevedel Ignac Fock. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 261 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274818304


N BIO N BIOLOGIJA


63.
BAJD, Barbara
        Moje prve alpske rastline : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Helmut Teissl in Foto arhiv Shutterstock ]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2014. - 50 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274449920

64.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 4 : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole / Neil A. Campbell, Jane B. Reece ; [sodelavci in svetovalci Lisa A. Urry ... [et al.] ; [prevajalci in avtorji priredbe Andrej Podobnik, Pavel Bone, Marija Poje ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2014. - 173 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275060480

65.
PLUT, Dušan, 1950-
        Sonaravni razvoj Slovenije - priložnosti in pasti / Dušan Plut ; [urednik Matej Ogrin ; kartografinja Tanja Koželj ; prevajalka povzetka Branka Klemenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 244 str. - (GeograFF ; 13)

Kr
COBISS.SI-ID 274445056


N KEM N KEMIJA


66.
WOODWARD, Robert Burns
        Ohranitev simetrije orbital / R. B. Woodward in R. Hoffmann ; [prevod Oljan Repič]. - Nova Gorica : Educa, 2014. - 178 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271988224


N KME N KMETIJSTVO


67.
TRETJAK, Milan
        Gozdovi in gozdarstvo v občini Mislinja / Milan Tretjak ; [fotografije arhiv ZGS ... [et al.] ; karte Samo Vončina]. - Mislinja : Občina, 2014. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274204928


N MAT N MATEMATIKA


68.
KOKOL-Bukovšek, Damjana
        Matematika za poslovne in ekonomske vede : naloge in izpitni primeri / Damjana Kokol Bukovšek, Blaž Mojškerc. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2014. - III, 211 str. - (Skripte Ekonomske fakultete)

Kr
COBISS.SI-ID 274567168


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


69.
        KAKOVOSTNA lesna goriva za vsakogar : koristne informacije za vse, ki se ogrevajo z lesom / [avtorji slovenske izdaje Nike Krajnc ... [et al.] ; glavna in odgovorna urednica Nike Krajnc]. - [Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2014]. - 19 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273414400

70.
TUŠEK, Janez, 1952-
        Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo / Janez Tušek ; [strokovni recenzenti Ladislav Kosec ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014. - XII, 467 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272605696


P GOR P GORENJSKA


71.
FILATELISTIČNO društvo Lovro Košir (Škofja Loka)
        [Petinšestdeset]
        65 let Filatelističnega društva Lovro Košir Škofja Loka : zbornik 1949-2014 / [ urednik Matjaž Metaj]. - Škofja Loka : Filatelistično društvo Lovro Košir, 2014. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273816320


V SPL V SPLOŠNO


72.
ULE, Andrej
        Znanost, društvo, vrijednosti / Andrej Ule ; prijevod Ksenija Premur. - Zagreb : Lara ; v Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 452 str.

Kr
COBISS.SI-ID 55245922


Z PRE Z PREHRANA


73.
CARLUCCIO, Antonio
        Testenine / Antonio Carluccio ; fotografije Laura Edwards ; [prevedla Katja Jenčič]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 224 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273636608

74.
DAVIS, William, 1957-
        Kruh na zagovoru : pšenica redi in škodi. Pa veste zakaj? / William Davis ; [prevod Irena Sbil]. - Ljubljana : Medijski partner, 2014. - 216 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275099904

75.
SAGADIN Leskovar, Danica
        Preizkušeni sladki užitki / Danica Sagadin Leskovar ; [fotografije Cveto Sonc]. - 1. izd. - Slovenska Bistrica : ALEUS, Agencija za evropsko lokalno samoupravo, 2014. - 116 str.

Kr
COBISS.SI-ID 77635073


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


76.
        NACIONALNI program športa v Republiki Sloveniji : 2014-2023 / [uredila Gregor Jurak in Poljanka Pavletič Samardžija]. - 1. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod za šport RS Planica, 2014. - 98, 103 str.

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: National programme of sport in the Republic of Slovenia / [translated by Zoran Verovnik]

Kr
COBISS.SI-ID 274848768


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


77.
BOURNE, Edmund J.
        Anksioznost in fobije : priročnik / Edmund J. Bourne ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 476 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274831104

78.
STROKOVNI posvet standardnega projekta IntegrAid (2014 ; Portorož)
        Telemedicina - izzivi v urgenci in na čezmejnem območju : [zbornik strokovnega posveta standardnega projekta IntegrAid : (integriran pristop k izboljšanju nujne medicinske pomoči na čezmejnem območju) : Kongresni center Bernardin, Portorož, 20. junij 2014] = Telemedicina - sfide nella medicina d'urgenza e nell'area transfrontaliera : [convegno del progetto standard IntegrAid : (approccio integrato al miglioramento dell'assistenza medica di urgenza nell'area transfrontaliera) : Centro congressi Bernardin, Portorose, 20. giugno 2014] / [urednika, editori Katja Štrancar Fatur, Peter Golob ; prevod Dvojka]. - Izola : Splošna bolnišnica, projekt IntegrAid, 2014. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274680320

79.
ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Strokovno srečanje (31 ; 2013 ; Šmarješke Toplice)
        Internistična in kirurška obravnava kardiološkega bolnika z roko v roki : zbornik prispevkov z recenzijo / Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, XXXI. strokovno srečanje, Šmarješke Toplice, 31. maj in 1. junij 2013 ; urednici Tanja Žontar, Andreja Kvas. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2013. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267230976