COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti ODRASLI 2015-25. tedenD ETN D ETNOLOGIJA


1.
        SLAVIC carnivals : feasts connect the people / [text Aksana Zhukava ... [et al.] ; editor-in-chief Andreja Rihter ; co-editors Nina Zdravič-Polič, Tina Huremovič ; translated by Dziana Pranichnikava ... [et al.] ; photos Belarusian State Museum of Folk Architecture and Rural Lifestyle ... et al.]. - Ljubljana [etc.] : Forum of Slavic Cultures [etc.], 2014. - 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274044416


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


2.
KALOH, Dejan
        Od Nagodeta do Janše : kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria / Dejan Kaloh ; [fotografije Matic Štojs]. - 1. izd. - Maribor : Politikis & PR, 2015. - 456 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279683584


D PRA D PRAVO


3.
        RESPONSIBILITY to protect : where do we stand ten years after? / [editor] Vasilka Sancin ; [index Maruša Veber]. - 1st ed. - Ljubljana : Pravna fakulteta = Faculty of Law, 2015. - 481 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279019008

4.
SLOVENIJA. Ustava (1991)
        Ustava Republike Slovenije. - Ljubljana : Državni zbor Republike Slovenije, 2014. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274515968


D PSI D PSIHOLOGIJA


5.
CRESCENTINI, Cristiano
        Nevropsihologija dvojezičnosti pri otrocih / Cristiano Crescentini in Franco Fabbro ; [prevod iz italijanščine v slovenščino Ravel Kodrič]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje [Jezik - Lingua], 2014. - 64, 69 str.

Vsebuje tudi it. prevod, tiskan v obratni smeri: Neuropsicologia del bilinguismo nei bambini

Kr
COBISS.SI-ID 3900923

6.
REBULA-Tuta, Alenka
        Vera vase : potovanje v nove svetove, ki jih še niste odkrili in ki prebujajo najlepše v življenju / Alenka Rebula, Josipa Prebeg ; [ilustracije Jasna Merkù]. - 2. dopolnjena izd. - Komen : ART, izobraževalne in založniške storitve, 2015. - 556 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 279436032


D UME D UMETNOST


7.
BELOKRANJSKI muzej (Metlika)
        Tinca Stegovec : donacija grafik Belokranjskemu muzeju = donation of prints to the Bela Krajina Museum : [katalog razstave = exhibition catalogue] / [besedilo Milček Komelj ; prevod Amidas ; fotografije grafik Branko Babić]. - Metlika : Belokranjski muzej, 2015. - 91 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278278912

8.
        OUTSIDER : revija, ki presega meje. - Letn. 1, št. 1 (2015)-        . - Ljubljana : Zavod za oblikovanje prostora, 2015-

ISSN 2386-0030 = Outsider (Ljubljana)
D UMETNOST revije OUTSIDER
Letn. 1 2015 št. 1#
COBISS.SI-ID 278422016

9.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovne kuharije 2 : eksperimenti z likovnimi tehnikami / Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 262718976

10.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovne kuharije : uporabne likovne tehnike / Beatriz Tomšič Čerkez, Barbara Tacar ; [slikovni material arhiv MK, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 253372160

11.
TORČ, Tadej
        Estetika praznine : Mestna galerija Nova Gorica, 8.- 29. 5. 2015 / Tadej Torč ; [besedilo Tatjana Pregl Kobe, Tadej Torč ; angleški prevod Sunčan Stone ; fotografije Tadej Torč]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, [2015]. - 16 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279480576


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


12.
JELINČIČ Boeta, Klemen
        Vzhodne cerkve na kratko / Klemen Jelinčič Boeta ; prolog Bogdan Dolenc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 255 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278096896

13.
KOLAR, Bogdan
        Martinišče v Murski Soboti / Bogdan Kolar ; [fotografsko in dokumentarno gradivo arhiv Salezijanskega inšpektorata, Ljubljana Rakovnik ; spremna beseda Janez Potočnik ; spomini na dr. Ernesta Frumna Jožica Vegelj, Jože Bajzek, Lojze Dobravec]. - Veržej : Zavod Marianum, 2015. - 80 str. - (Zbirka Marijanišče v Veržeju ; 13)

Kr
COBISS.SI-ID 278227968

14.
LINTNER, Martin M.
        Razstrupiti eros : katoliška spolna morala na življenjski način / Martin M. Lintner ; [prevedel Gregor Lavrinec]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015. - 199 str. - (Znanstvena knjižnica ; 42)

Kr
COBISS.SI-ID 278881536

15.
WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
        Veliki spopad med Kristusom in Satanom / Ellen G. White ; [prevedla Dušica Kristan, Zvonko Virtič]. - Ljubljana : Znamenja časa, 2014. - 455 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274005504


D ZGO D ZGODOVINA


16.
KOCMUR, Marijan
        Umik čez Ljubelj, maj 1945, skozi objektiv Marjana Kocmurja / [avtorji fotografij Marjan Kocmur, neznani avtor portreta fotografa na straneh 116 in 148 ; uredili Boštjan Kocmur, Tamino Petelinšek, Primož Lampič ; prevodi v angleščino Petra Mikeln in Pavlinka Korošec Kocmur ; prevodi v španščino Pavlinka Korošec Kocmur]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2015. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279609856


K JEZ K JEZIKI


17.
JAMES, E. L.
        Grey : [Fifty shades of grey as told by Christian] / E. L. James. - London : Arrow Books, 2015. - 558 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1108379486

18.
JAMES, Peter, 1948-
        Twilight / Peter James. - London : Orion Books, 2005. - 316 str.

Pr
COBISS.SI-ID 15008821

19.
STRATMANN, Linda
        The Daughters of gentlemen / Linda Stratmann. - Stroud : History, 2012. - 286 str. - (A Frances Doughty mystery)

Pr
COBISS.SI-ID 14757430

20.
WEAVER, Tim
        Vanished / Tim Weaver. - London : Penguin Books, 2012. - 513 str.

Pr
COBISS.SI-ID 14757686


K LIT K LITERARNE VEDE


21.
JEVNIKAR, Martin
        Slovenski avtorji v Italiji / Martin Jevnikar ; izbrala in uredila Marija Cenda. - Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua = Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua, 2013. - 524 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6098924


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


22.
COCTEAU, Jean
        Otroci somraka / Jean Cocteau ; prevedla [in spremna beseda] Saša Jerele. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014. - 144 str. - (Zbirka Ginko ; knj. 8)

Kr
COBISS.SI-ID 277042176

23.
JAKOP, Pavle
        Potapljanja / Pavle Jakop ; [uvodna beseda Edi Kovač ; fotografije Klemen Kunaver]. - 1. natis. - Ljubljana : Družina, 2015. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279415552

24.
JELINČIČ, Dušan
        Dove finisce il mondo : un monologo = Kjer se svet konča : monolog / Dušan Jelinčič ; [traduzioni, prevod Paola Lucchesi]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014. - 91 str.

Kr
COBISS.SI-ID 5830380

25.
KRAVOS, Marko, 1943-
        L'età dei geni = Leta genijev / Marko Kravos ; [traduzioni, prevod Ilaria Banchig, Poljanka Doljak]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014. - 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6425324

26.
MLINAR, Ciril
        Podvôdje : potapljaške zgodbe / Ciril Mlinar Cic ; [spremni besedi Mate Dolenc in Matej Bogataj]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2015. - 198 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279657216

27.
PAHOR, Boris, 1913-
        Nomadi senz'oasi = Nomadi brez oaze / Boris Pahor ; [traduzione, prevod Martina Clerici]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014. - 93 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6457836

28.
RADOVAN, Sandi
        Tujec pred vrati / Sandi Radovan ; [fotografija arhiv avtorja]. - Ljubljana : Hiša poezije, 2015. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278895360

29.
REBULA, Alojz
        La sorgente dei quattro fiumi = Četverorečje / Alojz Rebula ; [traduzione, prevod Martina Clerici]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014. - 105 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6457324

30.
RUPEL, Aldo
        Il circo = Cirkus / Aldo Rupel ; [traduzioni, prevod Paola Lucchesi, Laura Sgubin]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2014. - 91 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6982380

31.
SOSIČ, Marko
        Parole d'avena = Ovsene besede / Marko Sosič ; [traduzioni, prevod Darja Betocchi, Jasmina Gustincic]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2011. - 83 str.

Kr
COBISS.SI-ID 4497644

32.
ŠTRUBELJ, Sabina
        Hotel Lavanda / Sabina Štrubelj. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2015. - 269 str. - (Zbirka Trivia)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279343104

33.
UMEK, Evelina
        La chiave : [novelle tratte dalla raccolta Mandrija in druge zgodbe (Mandria e altre storie)] = Ključ : [izbor novel iz zbirke [Mandrija in druge zgodbe (Mandria e altre storie)]] / Evelina Umek ; [traduzione, prevod Katja Vončina]. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik-Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik-Lingua, 2014. - 107 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6162668


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


34.
AFSHAR, Tessa
        Dragulj v pesku / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 326 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279333632

35.
BANNALEC, Jean-Luc
        Belo zlato : komisar Dupin razreši tretji primer / Jean-Luc Bannalec ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 304 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 279623680

36.
BROWN, Sandra, 1948-
        Ljubezen v Teksasu. Chase / Sandra Brown ; [prevod Martina Krkovič]. - Dolič : Giks ed, 2015. - 280 str. - (Zbirka Gdč)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279237120

37.
COLFER, Eoin
        Pa še tole --- / Eoin Colfer ; [prevedel Alojz Kodre]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 304 str. - (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji ; 6)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 82381569

38.
DALL'AGLIO, Fabrizio
        Hic et nunc / Fabrizio DallʼAglio ; prevedla Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014. - 57 str. - (Poetikonove lire ; knj. 52)

Kr
COBISS.SI-ID 275542784

39.
DAY, Sylvia
        Prebujena : četrti del serije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 378 str. - (Serija Crossfire ; del 4) (Zbirka Oddih)

Kr
COBISS.SI-ID 278225664

40.
FOLLETT, Ken, 1949-
        Rob večnosti / Ken Follett ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 2 zv. (521 ; 592 str.). - (Trilogija Stoletje ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 279121664

41.
HANNAH, Sophie, 1971-
        Umori z monogramom : novi primer Hercula Poirota / Sophie Hannah ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 382 str. - (Zbirka Krimi)

Kr
COBISS.SI-ID 278905856

42.
HAWKINS, Karen
        Kako ujeti višavca / Karen Hawkins ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2015. - 267 str. - (Zbirka Prekletstvo družine MacLean)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279066624

43.
KLEYPAS, Lisa
        Poljubi me v polmraku / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 362 str. - (Družina Hathaway ; knj. 3) (Zbirka Oddih)

Kr
COBISS.SI-ID 278555392

44.
LEMAITRE, Pierre
        Alex : višji kriminalist Camille Verhoeven razrešuje ugrabitev / Pierre Lemaitre ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 347 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279646976

45.
MALPAS, Jodi Ellen
        Razkrita ena noč / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 399 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279744768

46.
MCCARTY, Monica
        Poglavar : [prva knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 398 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279661056

47.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Osumljenec / Michael Robotham ; [prevedel Primož Trobevšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 420 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279745792

48.
ROLLINS, James, 1961-
        Zadnja prerokba / James Rollins ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2015. - 436 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279064320

49.
SAUL, John Ralston
        Mračni odkloni : popotnikova povest : roman / John Ralston Saul ; [prevod Niki Neubauer]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 206 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278979584

50.
WOODIWISS, Kathleen E.
        Čas onkraj poljuba / Kathleen E. Woodiwiss ; [prevedla Tadeja Pečkaj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 551 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279745024


N FIZ N FIZIKA


51.
LYNAS, Mark, 1973-
        Six degrees : our future on a hotter planet / Mark Lynas. - Washington : National Geographic, cop. 2008. - 335 str.

Pr
COBISS.SI-ID 60557057


N KME N KMETIJSTVO


52.
JOŠAR, Jerneja
        Moj vrt je lahko balkon : užiten in lep balkon v vseh letnih časih / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar ... [et al.], portretne fotografije Bojan Brecelj ; ilustracije Milanka Fabjančič]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2015. - VII, 262 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279273728

53.
MILLAN, Cesar
        Vzgoja srečnega psa : 98 bistvenih nasvetov in tehnik / Cesar Millan ; [prevedla Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2015. - 208 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279236352

54.
PREVOLNIK Povše, Maja
        Prirojene napake pri domačih sesalcih / Maja Prevolnik Povše, Martin Škrlep in Blaž Šegula ; [ilustracije Blaž Šegula, Maja Prevolnik Povše]. - Maribor : Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. - 88 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79751937

55.
ŠEGULA, Sabina, 1968-
        Osnove floristike 1 : učbenik/priročnik za modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadov v programu cvetličar [in] za modula Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem v programu hortikulturni tehnik / Sabina Šegula, Sabina Nemanič ; [fotografije Sabina Šegula ... [et al.] ; ilustracije in tehnične risbe Mateja Krašovec Pogorelčnik]. - Velenje : Modart, 2014. - 150 str. - (Zbirka Floristika)

Kr
COBISS.SI-ID 274051072


N RAČ N RAČUNALNIŠTVO


56.
KREBELJ, Peter
        HTML in CSS za začetnike / [besedilo in slike] Peter Krebelj. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2015. - 151 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279769856


P GOR P GORENJSKA


57.
        URADNO glasilo občine Vodice . - Vodice : Občinska uprava Občine, [19--]-

P GORENJSKA revije URADNO glasilo občine Vodice
2015 št. 3#
COBISS.SI-ID 15531833


V NOV V NOVICE


58.
        EKIPASN . - Ljubljana : Salomon, 2014-

Je nadaljevanje: Ekipa24 = ISSN 2350-6393. - Je nadaljevanje: Ekipa24 = ISSN 2350-6393
ISSN 2386-0472 = EkipaSN
V NOVICE časniki EKIPASN
Leto 20 2015 št. 136-143#
COBISS.SI-ID 279817216


Z PRE Z PREHRANA


59.
        DOLINE in okusi : dediščinske jedi v občinah Kanal ob Soči in Praprotno / [recepte zbrala, avtorja besedil Pavel Medvešček in Slavica Plahuta ; uredila Slavica Plahuta ; prevajanje Diego Biloslavo s. p. ; fotografije Marko Puc ... et al.]. - Kanal ob Soči : Občina, 2015. - 381 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278910976


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


60.
MAŠERA, Andrej
        Zahodne Julijske Alpe : izbirni vodnik / Andrej Mašera ; [spremna beseda Tine Mihelič ; skice Danilo Cedilnik-Den, risbe koč Danilo Cedilnik-Den, Anton Rojc ; pregledni zemljevid Lojze Miklavčič]. - 3., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2015. - 240 str. - (Vodniki)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 279096832


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


61.
        GIBANJE je zdravje : zbornik prispevkov o pomenu telesnega gibanja za zdravje / zbrala in uredila Bojan Knap in Matija Horvat. - 1. ponatis. - Zgornja Kungota : Društvo Forabel, 2015. - 180 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279593472