COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti ODRASLI 2016-12. tedenD FIL D FILOZOFIJA


1.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Seksualna kot ontološka diferenca / Andrej Medved. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. - 299 str. - (Zbirka Aut ; 77)

Kr
COBISS.SI-ID 282048512


D FILM


2.
ELSAESSER, Thomas, 1943-
        Teorija filma : uvod skozi čute / Thomas Elsaesser in Malte Hagener ; [prevedla Polona Petek]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015. - 242 str. - (Zbirka Imago)

Kr
COBISS.SI-ID 282769664

3.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Poklon Lojzetu Potokarju / [teksti Marcel Štefančič jr., Špela Čižman ; fotografije Slovenska kinoteka ... et. al.]. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015. - [47] str.

Kr
COBISS.SI-ID 280259840


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


4.
FERFILA, Bogomil
        Skandinavija - idealni model družbe, ekonomije in politike? / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - IX, 701 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282290944


D PSI D PSIHOLOGIJA


5.
OSHO, 1931-1990
        Ljubeče bivanje / Osho ; iz angleščine prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2016. - 174 str. - (Zbirka Prestop ; knj. 10)

Kr
COBISS.SI-ID 283561728


D SOC D SOCIOLOGIJA


6.
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Razbojniki / Eric Hobsbawm ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015. - 257 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 282027776


D UME D UMETNOST


7.
JAKOPIČ, Rihard
        Beležnice : [Narodna galerija, 18. november 2015-28. februar 2016] / Rihard Jakopič ; [uredil, avtor uvodne študije, Andrej Smrekar ; predgovor Barbara Jaki ; dokumentacija Michel Mohor, Andrej Smrekar ; fotografija Fotodokumentacija Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2015. - 99 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282080768

8.
JESENKO, Primož
        Rob v središču : izbrana poglavja o eksperimentalnem gledališču v Sloveniji 1955-1967 / [[avtor], izbor fotografskega gradiva] Primož Jesenko ; [prevod povzetka Jana Renée Wilcoxen ; imensko kazalo Nataša Varušak]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2015. - 446 str. - (Dokumenti slovenskega gledališkega inštituta ; letn. 51, št. 92)

Kr
COBISS.SI-ID 282386944


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


9.
KEZELE, Adrian Predrag
        Izničenje faktorja karme : svobodno življenje izven vzročnih zank / Adrian P. Kezele ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik in Jasmina Rome, prevod poezije Petra Lampret Golob]. - Ljubljana : Chiara, 2016. - 376 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283730688


D ZGO D ZGODOVINA


10.
GRDINA, Igor, 1965-
        Sploh ne navadni časi : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015. - 58 str. - (Zbirka Zbiralnik ; 26)

Kr
COBISS.SI-ID 282070272

11.
HANČIČ, Damjan
        Revolucionarno nasilje v Ljubljani, 1941-1945 / Damjan Hančič ; [fotografije arhiv SCNR ; prevajanje prevajalska agencija Alkemist]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2015. - 347 str. - (Zbirka Revolucionarno nasilje ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 282058240

12.
KOREN, Tadej
        Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti / [avtor Tadej Koren ; izdelava kart odsekov Kartografija]. - 2. izd. - Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281144064

13.
LENARČIČ, Matevž
        Savinja : polet nad reko = a flight over the river / [fotografije Matevž Lenarčič ; tekst Savinja Branko Goropevšek, Poplave Vesna Metelko Skutnik, Zavarovano območje Zavod RS za varstvo narave, OE Celje ; karta Geofoto ; prevod Grah prevodi]. - Nazarje : Argos, 2011. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258133760

14.
        PRIPOVED o minulih letih / prevod Aljaž Glaser ; [avtor spremne besede Simon Malmenvall ; uredil Blaž Podlesnik ; ilustracije miniature iz Radzivilovskega kodeksa (15. stol.)]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 248 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281983744

15.
        SLOVENSKI pravični med narodi / uredila Irena Šumi in Oto Luthar ; [fotografije arhiv Osnovne šole Leskovec pri Krškem ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 167 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282956544


D ZGODOVINA


16.
        POT miru od Alp do Jadrana : Soška fronta 1915-1917 / izdelava karte Kartografija. - 1:175.000. - [Kobarid] : Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju", 2015. - 1 zvd

Kr
COBISS.SI-ID 11550750


J JEZ J JEZIKOSLOVJE


17.
MICHELIZZA, Mija
        Spletna besedila in jezik na spletu : primer blogov in wikipedije v slovenščini / Mija Michelizza. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 291 str., [10] str. pril. - (Zbirka Lingua Slovenica ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 282415616

18.
        SLOVAR sodobne slovenščine : problemi in rešitve / uredili Vojko Gorjanc ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 660 str. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Kr
COBISS.SI-ID 281482496


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


19.
FERFILA, Bogomil
        Rusija : večna in največja država sveta / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2016. - VI, 228 str., 88 str. ilustr. pril. - (Zbirka Svet na dlani ; knj. 24)

Kr
COBISS.SI-ID 282972672

20.
FERFILA, Bogomil
        Severna Koreja : najbolj čudna, grozljiva in zaprta država na svetu / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2015. - VI, 178 str., 120 str. barvnih pril. - (Zbirka Svet na dlani ; knj. 22)

Kr
COBISS.SI-ID 280807424

21.
JELUŠIČ, Aleksandra
        Stvari, kot so : [pesmi] / Aleksandra Jelušič. - Maribor : Društvo MAUS, 2015. - 62 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84302593

22.
MAJHEN, Zvezdana
        (E)sence eksistence : soneti / Zvezdana Majhen. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2016. - 107 str.

Kr
COBISS.SI-ID 85067009

23.
PEGAN, Vanja
        Svetilnik : [roman v podobah] / Vanja Pegan ; [spremno besedo napisala Lucija Stepančič]. - Ljubljana : Društvo 2000, 2015. - 173 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282168576


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


24.
JAKŠIĆ, Miodrag
        Svoj položaj na nebu = Oneʼs own position in the sky : pesmi = pesme = poems : slovensko-srbsko-angleška pesniška zbirka / Miodrag Jakšić ; v slovenščino prevedli Marjan Pungartnik, Nataša Švikart Žumer in Robert Titan Felix, v angleščino prevedel Tadej Braček. - Maribor : Društvo MAUS, 2015. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84630529

25.
MACLEAN, Sarah
        Ne sodi dame po obleki / Sarah MacLean ; [prevedla Katarina Mahnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 467 str. - (Zbirka Oddih) (Pravila lopovov ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 283359744

26.
        SODOBNA poljska drama / izbor dramskih besedil Goran Injac ; uredila Alja Predan ; [prevajalke Darja Dominkuš, Tatjana Jamnik, Jana Unuk]. - Maribor : Festival Borštnikovo srečanje, SNG, 2015. - 259 str. - (Zbirka Sodobna evropska drama)

Vsebina: Kovček = Walizka / Małgorzata Sikorska-Miszczuk ; prevedla Darja Dominkuš. Trash story = Trash story / Magda Fertacz ; prevedla Tatjana Jamnik. Mavrična tribuna 2012 = Tęczowa trybuna 2012 / Paweł Demirski ; prevedla Jana Unuk. Kako biti ljubljena = Jak byc kochaną / Agnieszka Jakimiak ; prevedla Tatjana Jamnik

Kr
COBISS.SI-ID 281015296


N KEM N KEMIJA


27.
ČEH, Boris
        Splošna in anorganska kemija : zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami / Boris Čeh. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za anorgansko kemijo, 2015. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282468864


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


28.
HOLZ, Gary, 1950-2007
        Skrivnosti aboridžinskega zdravljenja : potovanje znanstvenika z oddaljenim avstralskim plemenom / Gary Holz ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2016. - 155 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283492608

29.
        LAHA : journal of the laser and health academy . - Ljubljana : LAHA, Akademija za laserje in zdravje, 2010-

Dostopno tudi na: http://www.laserandhealthacademy.com/en/journal/. - Ima spletno izd.: LAHA (Online ed.) = ISSN 1855-9921
ISSN 1855-9913 = LAHA (Print ed.)
Z ZDRAVJE revije LAHA
Vol. 2015 2015 no. 1#
COBISS.SI-ID 253097728

30.
ŽETKO, Barbara
        Sedem mostov po prstih : s tapkanjem do sreče / Barbara Žetko. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2015. - 326 str. - (Bela zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 8315372