COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Nakup gradiva MK 2016D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
ACEMOGLU, Daron
        Zakaj narodi propadajo : izvori moči, blaginje in revščine na različnih koncih sveta / Daron Acemoglu in James A. Robinson ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 577 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 281395456

2.
BULGAKOV, Sergej Nikolaevič
        Filozofija ekonomije : svet kot ekonomija / Sergej Bulgakov ; prevod in spremna beseda Urša Zabukovec. - Ljubljana : KUD Logos, 2015. - 310 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 47)

Kr
COBISS.SI-ID 282043904

3.
BUTLER, Eamonn
        Milton Friedman : ideje in vpliv velikega ekonomista prostega trga / Eamonn Butler ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. - 159 str. - (Zbirka Izzivi svobode)

Kr
COBISS.SI-ID 282703104

4.
CHIBBER, Vivek
        Postkolonialna teorija in prikazen kapitala / Vivek Chibber ; [prevod in spremna beseda Tibor Rutar]. - Ljubljana : Sophia, 2015. - XIV, 484 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 283331328

5.
DUH, Mojca
        Upravljanje podjetja in strateški management / Mojca Duh. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 277 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278467840

6.
FIRST, Miha
        [Sto dvajset]
        120 najboljših slovenskih gostiln po izboru www.siol.net / Miha First ; [fotografije www.siol.net ; zemljevidi Najdi.si]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 265 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281869056

7.
HABBE, Jure
        Skrivnosti uspešne prodaje : razumevanje kupcev, samozaupanje, iskanje prodajnih priložnosti, prodajni proces in vodenje za uspešno prodajo po meri poslovnih kupcev / Jure Habbe ; [ilustracije Mateja Pivk]. - Ljubljana : Poslovno svetovanje J. Habbe, 2016. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282510080

8.
HAVARD, Alexandre
        Krepostno vodenje : [pot do osebne odličnosti in uspeha] / Alexandre Havard ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 138 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281643008

9.
HAWLEY, Jack, 1932-
        Prebujanje duhovnosti v poslovanju : moč dharmičnega menedžmenta / Jack Hawley ; prevedel Severin Trifunović. - Šmarješke Toplice : Stella, 2015. - 226 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282330880

10.
KONEČNIK Ruzzier, Maja
        Temelji trženja : pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 21. stoletju / Maja Konečnik Ruzzier. - Ljubljana : MeritUM, 2011. - X, 253 str.

Kr
COBISS.SI-ID 257990400

11.
KONEČNIK Ruzzier, Maja
        Trženje v turizmu / Maja Konečnik Ruzzier. - Ljubljana : Meritum, 2010. - XII, 200 str.

Kr
COBISS.SI-ID 253147648

12.
KRZNARIC, Roman
        Kako najti polnovredno delo / Roman Krznaric ; [prevod Zoran Trojar]. - Ljubljana : Medijski partner, 2015. - 128 str.

Ce Kr Kr-skl Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281966592

13.
LEWIS, Michael M., 1960-
        The big short : inside the doomsday machine / Michael Lewis. - London : Penguin Books, 2015. - XVIII, 270 str.

Kr
COBISS.SI-ID 11671967

14.
        NAVIGATING through the storms / editors Janez Prašnikar, Tjaša Redek, Vesna Žabkar. - 1st printing. - Ljubljana : Časnik Finance, 2015. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282130176

15.
NOVAK, Meta
        Neformalno delo : opredelitev javnopolitičnega problema / Meta Novak. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - XI, 93 str. - (Knjižna zbirka Javne politike ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 276088832

16.
        OTROCI potrebujemo gozd : (gozdna popotnica) / [pripravila] Vrtec Antona Medveda Kamnik in Inštitut za gozdno pedagogiko ; uredniški odbor Natalija Györek ... [et al.] ; fotografije Natalija Györek, Vrtec Antona Medveda Kamnik]. - 1. izd. - Kamnik : Vrtec Antona Medveda : Inštitut za gozdno pedagogiko, 2014. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274744064

17.
        PODJETNIŠTVO / uredili Mitja Ruzzier ... [et al.]. - Koper : Društvo za akademske in aplikativne raziskave, 2008. - 361 str.

Kr
COBISS.SI-ID 241366784

18.
        PROJEKT Od-rasti : manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost / Vincent Liegey ... [et al.] ; s predgovorom Paula Arièsa ; [prevedla Mojca Schlamberger Brezar ; spremni zapis k slovenski izdaji David Limon]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 131 str. - (Zbirka Aktivni državljani)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282019328

19.
SCORTEGAGNA Kavčnik, Nina
        Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu / Nina Scortegagna Kavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283050240

20.
SNOJ, Boris
        Marketing : konceptualne in celostne razsežnosti : [znanstvena monografija] / Boris Snoj, Vladimir Gabrijan. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015. - 486 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84143617

21.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Počnite, kar hočete, samo ubogajte! : eseji o življenju v času smrti / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 256 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 281304576

22.
        TRAJNOSTNI razvoj : ekonomski, družbeni in okoljski vidiki / Andrej Bertoncelj ... [et al.] ; urednik Andrej Bertoncelj. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 268 str. - (Zbirka Manager)

Kr
COBISS.SI-ID 278467584

23.
TUŠKEJ, Mitja
        Brez frendov ni brendov : zgodba o tem, kako s pravimi metodologijami osredotočeno soupravljati znamko / Mitja Tuškej. - Ljubljana : Medijski partner, 2015. - 359 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282220288

24.
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva / Janis Varufakis ; [prevedli Seta Knop in Marjana Karer]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 286 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283806720

25.
VEZOVIŠEK, Ana
        Na pomoč! Kako naj ravnam z denarjem? / Ana Vezovišek. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2015. - 200 str.

Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279962880

26.
WOLFF, Richard D.
        Occupy the economy : challenging capitalism / Richard Wolff ; interviews with David Barsamian. - San Francisco : City Lights Books, cop. 2012. - 186 str. - (Open Media Series)

Kr
COBISS.SI-ID 15273270

27.
        ZPS test : strokoven, nepristranski, brez oglasov : [revija Zveze potrošnikov Slovenije]. - Letn. 25, št. 7/8 (2015)-        . - Ljubljana : Zveza potrošnikov Slovenije, 2015-

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Arhiv: 2015-). - Je nadaljevanje: VIP (Ljubljana) = ISSN 1318-1084
ISSN 2386-0782 = ZPS test
ČB396 D EKONOMIJA IN POSLOVANJE revije ZPS TEST
Letn. 26 2016 št. 1-6+7/8+9
COBISS.SI-ID 1108465758


D ETN D ETNOLOGIJA


28.
MEDVEŠČEK, Pavel
        Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva / [[zbral in napisal ter] risbe predmetov] Pavel Medvešček-Klančar ; [fotografije Marko Zaplatil]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 576 str. - (Zbirka Studia mythologica Slavica ; suppl. 12)

Kr
COBISS.SI-ID 281556224

29.
REMEC, Meta
        Podrgni, očedi, živali otrebi : higiena in snaga v dobi meščanstva / Meta Remec ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. - 304 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 281759744


D FIL D FILOZOFIJA


30.
BOTTON, Alain de, 1969-
        Kako še drugače misliti o seksu / Alain de Botton ; [prevod Marjan Novak, Zoran Trojar Leban]. - Ljubljana : Medijski partner, 2015. - 117 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281966080

31.
FOUCAULT, Michel
        "Družbo je treba braniti" : predavanja na Collège de France (1975-1976) / Michel Foucault ; [prevod Ana Monika Habjan ; spremna študija Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2015. - 319 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282568192

32.
HADJADJ, Fabrice, 1971-
        Kaj je družina? / Fabrice Hadjadj ; [prevod Jasmina Rihar]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 148 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282362880

33.
HEIDEGGER, Martin
        O umetnosti / Martin Heidegger ; [prevod Aleš Košar, Samo Krušič ; spremna beseda Dean Komel]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. - 350 str. - (Filozofska zbirka Aut ; 78)

Kr
COBISS.SI-ID 282764288

34.
KREFT, Lev
        Estetikov atelje : od modernizma k sodobni umetnosti / Lev Kreft. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 305 str. - (Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 281879040

35.
ORDINE, Nuccio, 1958-
        Koristnost nekoristnega : manifest / Nuccio Ordine, z esejem Abrahama Flexnerja ; predgovor Boris Pahor ; [prevedla Irena Trenc - Frelih]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 175 str.

Vsebuje tudi: Koristnost nekoristnega znanja / Abraham Flexner

Kr
COBISS.SI-ID 280956928

36.
ŠUSTER, Danilo
        Moč argumenta : neformalna logika v teoriji in praksi / Danilo Šuster. - [Dopolnjena in popravljena izd.]. - Maribor : Založba Aristej, 2015. - 319 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 84291073

37.
ZADRAVEC, Mojca, 1986-
        Pravičnost kot ljubezen : iskanje bistva pravičnosti zunaj okvira enakosti / Mojca Zadravec. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 277 str. - (Zbirka Scientia iustitia ; 26)

Kr
COBISS.SI-ID 282548736


D FILM


38.
        BACEK Jon. 16, Hipnotizirane ovce : [10 novih meee --- ga zgodbic! / napisala Sara Barbas ; based on an original idea by Nick Park ; music & lyrics Mark Thomas ; director of photography Charles Copping, Dave Alex Riddett ; director Jay Grace ; [slovenski] verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2015. - 1 video DVD (71 min, 36 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0983983/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev serije. - Vsebuje tudi: Ptičje strašilo / napisal Richard Phelan. Raca! / napisal Robin Crowther-Smith. Ovčar za en dan / napisal Richard Phelan. Skrivnost / napisal Sam Morrison. Slika / napisal Mark Robertson. Golf / napisal Dave Ingham. Pingpong / napisal Jimmy Hibbert. Skriti talenti / napisal Glenn Dakin. Obiranje jabolk / napisal Steve Box

Kr
COBISS.SI-ID 1109291870

39.
        The BOXTROLLS = Škatlarji / directed by Graham Annable, Anthony Stacchi ; screenplay by Irena Brignull, Adam Pava ; based upon the book "Here be monsters" by Alan Snow ; director of photography John Ashlee Prat ; music by Dario Marianelli, "The Boxtrolls song" written by Eric Idle ; produced by David Bleiman Ichioka, Travis Knight ; režija [slov. sinhronizacije] Jernej Kuntner ; prevod Mira Berginc. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (92 min, 11 sek)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1109694302

40.
        EVEREST : based on a true story = po resnični zgodbi / directed by Baltasar Kormákur ; screenplay by William Nicholson and Simon Beaufoy ; director of photography Salvatore Totino ; music by Dario Marianelli ; prevedla Tanja Borozan. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 116 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2719848/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 1110134366

41.
        FAST & furious 7 = [Hitri in drzni 7] / music by Brian Tyler ; directors of photography Stephen F. Windon, Marc Spicer ; based on characters created by Gary Scott Thompson ; written by Chris Morgan ; directed by James Wan. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 131 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2820852/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 1109693278

42.
FIELD, Syd
        Scenarij : temelji scenarističnega pisanja : korak za korakom od zamisli do zaključenega scenarija / Syd Field ; prevedel Zdenko Vrdlovec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 321 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281467648

43.
        FIFTY shades of grey = Petdeset odtenkov sive / directed by Sam Taylor-Johnson ; screenplay by Kelly Marcel ; based on the novel by E. L. James ; music by Danny Elfman ; director of photography Seamus McGarvey ; produced by Michael DeLuca, E L James, Dana Brunetti ; prevod in priredba Vesna Žagar. - Posebna izd. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (120 min, 8 sek)

Način dostopa (URL): http://www.imdb.com/title/tt2322441/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev filma

Vsebuje:
Theatrical version (120 min, 8 sek)
The Unseen version (123 min, 17 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109682526

44.
        FURIOUS 6 = Hitri in drzni 6 / music by Lucas Vidal ; director of photography Stephen F. Windon ; based on characters created by Gary Scott Thompson ; written by Chris Morgan ; directed by Justin Lin. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 124 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1905041/?ref_=fn_al_tt_4 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 1109692766

45.
        INGLOURIOUS basterds = [Neslavne barabe] / written and directed by Quentin Tarantino ; director of photography Robert Richardson. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 147 min)

Kr
COBISS.SI-ID 5805792

46.
        The INTERN = Pripravnik / written and directed by Nancy Meyers ; music by Theodore Shapiro ; director of photography Stephen Goldblatt ; produced by Nancy Meyers, Suzanne Farwell. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (116 min, 33 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109971294

47.
JANOVSKY, Ajda
        Ena žlahtna štorija : vse o zakulisju najbolj priljubljene slovenske TV-serije / [avtorica Ajda Janovsky ; fotografije Matej Leskovšek ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015. - 272 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282035712

48.
        JURASSIC world = Jurski svet / directed by Colin Trevorrow ; screenplay by Rick Jaffa, Colin Trevorrow ... [et al.] ; story by Rick Jaffa & Amanda Silver ; based on characters created by Michael Crichton ; director of photography John Schwartzman ; music by Michael Giacchino, Jurassic park theme by John Williams ; produced by Frank Marshall, Patrick Crowley ; prevedla Tanja Borozan. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (119 min, 16 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109685342

49.
        LUCY / written and directed by Luc Besson ; original score by Eric Serra ; director of photography Thierry Arbogast ; produced by Virginie Besson-Silla ; prevod in priredba Vesna Žagar. - [Ljubljana : Menart Records], [2015], p 2014. - 1 video DVD (85 min, 40 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109690462

50.
        LUCY / written and directed by Luc Besson ; original score by Eric Serra ; director of photography Thierry Arbogast. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 BD (ca 92 min)

Kr
COBISS.SI-ID 11633438

51.
MAJCEN, Matic
        Slovenski poosamosvojitveni film : institucija in nacionalna identiteta / [Matic Majcen]. - 1.izd. - Maribor : Aristej, 2015. - 212 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 84812289

52.
        The MAN from U.N.C.L.E. = Mož iz agencije U.N.C.L.E. / directed by Guy Ritchie ; screenplay by Guy Ritchie & Lionel Wigram, based on the television series "The Man from U.N.C.L.E." ; story by Jeff Kleeman, Guy Ritchie ... [et al.] ; music by Daniel Pemberton ; director of photography John Mathieson ; produced by John Davis, Guy Ritchie ... [et al.]. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (111 min, 42 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109687390

53.
        The MARTIAN = Marsovec / directed by Ridley Scott ; screenplay by Drew Goddard, ; based upon the novel by Andy Weir ; director of photography Dariusz Wolski ; music by Harry Gregson-Williams ; produced by Simon Kinberg, Ridley Scott ... [et al.] ; prevod Nives Košir. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (135 min, 44 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109979998

54.
        MINIONS = Minioni / directed by Pierre Coffin, Kyle Balda ; written by Brian Lynch ; score by Heitor Pereira ; produced by Chris Meledandri, Janet Healy ; režija [slov. sinhronizacije] Jernej Kuntner ; prevod Mira Berginc. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (87 min, 8 sek)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1109695070

55.
MORIN, Edgar
        Kino ali imaginarni človek : esej iz sociološke antropologije / Edgar Morin ; [prevedla Katja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015. - 177 str. - (Zbirka Imago)

Kr
COBISS.SI-ID 282029056

56.
        PAN = Pan : potovanje v deželo Nije / directed by Joe Wright ; written by Jason Fuchs ; based on characters introduced by J. M. Barrie ; directors of photography Seamus McGarvey, John Mathieson ; music by John Powell ; produced by Greg Berlanti, Sarah Schechter, Paul Webster ; prevod Vesna Žagar. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (106 min, 57 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109979742

57.
        The SCORCH trials = Labirint. Pogorišče / directed by Wes Ball ; screenplay by T. S. Nowlin ; based upon the novel by James Dashner ; director of photography Gyula Pados ; music by John Paesano ; produced by Ellen Goldsmith-Vein, Wyck Godfrey ... [et al.] ; prevod Miša Šavor. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (126 min, 16 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 11633950

58.
        SPECTRE / screenplay by John Logan and Neal Purvis & Robert Wade and Jez Butterworth ; story by John Logan and Neal Purvis & Robert Wade ; directed by Sam Mendes ; director of photography Hoyte van Hoytema ; music by Thomas Newman ; "Writing's on the wall" performed by Sam Smith ; produced by Michael G. Wilson, Barbara Broccoli ; prevedla Lorena Dobrila. - [Ljubljana : Menart Records], [2016], p 2015. - 1 video DVD (142 min, 4 sek). - (007)

Način dostopa (URL): http://www.imdb.com/title/tt2379713/ - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 1110211678

59.
        STAR wars : the complete saga = Vojna zvezd : saga / music by John Williams. - [Ljubljana : Menart Records, 2015]. - 6 BD-jev (ca 805 min) + 3 bonus BD-ji

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0120915/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma Star wars I
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0121765/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma Star wars II
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0121766/?ref_=fn_al_tt_7 - predstavitev filma Star wars III
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0076759/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma Star wars IV
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0080684/?ref_=fn_al_tt_7 - predstavitev filma Star wars V
Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0086190/?ref_=fn_al_tt_7 - predstavitev filma Star wars VI

Vsebina:
BD 1: Star wars. Episode 1, The phantom menace = Vojna zvezd. Del 1, Goreča prikazen / written and directed by George Lucas ; director of photography David Tattersall. - p 1999
BD 2: Star wars. Episode 2, Attack of the clones = Vojna zvezd. Del 2, Napad klonov / directed by George Lucas ; screenplay George Lucas and Jonathan Hales ; director of photography David Tattersall. - p 2002
BD 3: Star wars. Episode 3, Revenge of the Sith = Vojna zvezd. Del 3, Maščevanje Sitha / written and directed by George Lucas ; director of photography David Tattersall. - p 2005
BD 4: Star wars. Episode 4, A new hope = Vojna zvezd. Del 4, Novo upanje / written and directed by George Lucas ; director of photography Gilbert Taylor. - p 1977
BD 5: Star wars. Episode 5, The empire strikes back = Vojna zvezd. Del 5, Imperij vrača udarec / directed by Irvin Kershner ; screenplay by Leigh Brackett and Lawrence Kasdan ; director of photography Peter Suschitzky. - p 1980
BD 6: Star wars. Episode 6, Return of Jedi = Vojna zvezd. Del 6, Jedijeva vrnitev / directed by Richard Marquand ; screenplay by Lawrence Kasdan and George Lukas ; director of photography Alan Hume. - p 1983

Kr
COBISS.SI-ID 11644958

60.
        VACATION = Nore počitnice : nova generacija / written and directed by Jonathan Goldstein & John Francis Daley ; music by Mark Mothersbaugh ; director of photography Barry Peterson ; produced by David Dobkin, Chris Bender. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (94 min, 58 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 1109977694


D GEO D GEOGRAFIJA


61.
CHVATAL, Matjaž
        Ljubljana : city guide / [written, photography by] Matjaž Chvatal ; [translation Boštjan Marhold]. - Golnik : Turistika, 2015. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280412160

62.
CHVATAL, Matjaž
        Ljubljana : guide de la ville / [texte, photographie] Matjaž Chvatal ; [traduction Jernej Pribošič]. - Golnik : Turistika, 2015. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280411392

63.
CHVATAL, Matjaž
        Ljubljana : Stadtführer / [Text, Fotografie] Matjaž Chvatal ; [Übersetzung Boštjan Marhold]. - Golnik : Turistika, 2015. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280412416

64.
CHVATAL, Matjaž
        Ljubljana : vodnik po mestu / [besedilo, fotografija] Matjaž Chvatal. - Golnik : Turistika, 2015. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280410112

65.
CHVATAL, Matjaž
        Slovenia : guide / [by Matjaž Chvatal ; photos by Matjaž Chvatal ... [et al.] ; maps by Kartografija]. - Golnik : Turistika, 2015. - 170 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280729344

66.
CHVATAL, Matjaž
        Slovenija : vodnik / [Matjaž Chvatal ; fotografija Matjaž Chvatal ... [et al.] ; zemljevidi Kartografija]. - Golnik : Turistika, 2015. - 170 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280728576

67.
        GEOPARK Karavanke : skrivnosti zapisane v kamninah = [Geopark] Karawanken : in Stein geschriebene Geheimnisse / [avtorji Richard Bäk ... [et al.] ; urednik Vojko Strahovnik ; aerofotografije Matevž Lenarčič ; fotografije Archiv Geopark K[a]ravanke ... [et al.] ; prevod v nemščino Lenka Rojs, prevod v angleščino Kodaart, Leemeta]. - Nazarje : GEAart, 2015. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281598464

68.
        NATIONAL geographic : Slovenija . - Ljubljana : Rokus, 2006-

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)
Č634 D GEOGRAFIJA revije NATIONAL geographic Slovenija
Leto 11 2016 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 225874688

69.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana : Rokus, 2003-

Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior
O MALI VSEVED revije NATIONAL geographic junior
2016 Št. 125(jan.)+126-131#
COBISS.SI-ID 124339712

70.
        SVET & ljudje : turistično popotniški mesečnik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1998)-        . - Ljubljana : Sinaj, 1998-

Drugače povezano delo: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)
Č560 D GEOGRAFIJA revije, O GEOGRAFIJA revijeSVET & ljudje
Letn. 19 2016 št. 207/208+209-212+213/214#
COBISS.SI-ID 78853888


D GLA D GLASBA


71.
        GOLICA : narodno-zabavna revija . - Zreče : Vis Vires, 2010-

D GLASBA revije GOLICA
2016 Št. 1-9#
COBISS.SI-ID 13817142

72.
JUVANČIČ, Katarina, 1977-
        Hope's beautiful daughters / Katarina Juvančič & Dejan Lapanja ; [lyrics, music, producer Katarina Juvančič ; music arrangements, producer Dejan Lapanja ; music arrangements for the stories (3, 5, 8) Salamandra Salamandra Band ; illustrations Tinka Volarič]. - [Ljubljana] : Stray Cat Tunes, [2014]. - 1 CD (50 min, 10 sek) + 1 knjižica ([12] str.)

Vsebina: Irena ; Skeleton woman ; Dreammaker ; Frida ; Ursilla ; Sisters sun ; Svarilo Janezu ; Mallie ; Rosa

Kr
COBISS.SI-ID 18609458

73.
JUVANČIČ, Katarina, 1977-
        Selivke / Katarina Juvančič & Dejan Lapanja ; [avtorica vseh besedil, soavtorica aranžmajev, producentka, komentarji Katarina Juvančič ; avtor aranžmajev, alfa kitarist, producent, oblikovalec zvoka Dejan Lapanja ; ilustracije Tinka Volarič]. - Ljubljana : Stray Cat Tunes ; Maribor : Klub kulturnih ustvarjalcev Ku-Ku, 2012. - 1 CD (39 min, 31 sek) + 1 knjižica ([23] str.)

Vsebina:
Češnjev cvet
Volčje noči
Uspavanka za Fride
Epitaf za lahkoživko
Uej, uej (Magdalenca) (tolminska ljudska pesem)
Mene nema
Pismo v Kanado
Balada o Rozki in vrtnem palčku
Lilija, vrtnica, glicinija
Spominčica

Kr
COBISS.SI-ID 2488292

74.
KORBAR, Franc
        Učbenik za trobento : teoretični in praktični del / Franc Korbar ; [fotograf, tehnične risbe Andrej Zakrajšek]. - Grosuplje : Partner graf, 2009. - 165 str.

Kr
COBISS.SI-ID 244931840

75.
KOŠIR, Marko, 1946-
        Ladko Korošec : življenje umetnika / Marko Košir, Peter Bedjanič. - 1. izd. - Maribor : Pro-Andy ; Zagorje ob Savi : Ustanova Fundacija Ladko Korošec, 2015. - 550 str. - (Zbirka Svetovid)

Kr
COBISS.SI-ID 280727296

76.
KRALJ Bervar, Sonja
        Moje izrazno sredstvo so roke : umetniška pot Marka Muniha / Sonja Kralj Bervar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281653248

77.
SIDDHARTA
        Ultra / Siddharta ; [producent Dejan Radičević]. - Ljubljana : Nika Records, 2015. - 1 CD (48 min, 8 sek) + 1 knjižica ([16] str.)

Vsebina: Volk Q ovce ; Premladi ; Nastalo bo ; Flip ; Korakamo ; Calvi ; Dolga pot domov ; Terminal ; In levitation / feat. Umek ; Strele v maju / feat. Urban ; Road

Kr
COBISS.SI-ID 1109632606

78.
SMREKAR, Borut
        Osnove dirigentske tehnike / Borut Smrekar ; [fotograf Janez Eržen ; notograf Andrej Lenarčič ; skice Maja Balund ; avtor uvodnika Sebastjan Vrhovnik]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2015. - 164 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281352960

79.
        SPISI o Wagnerju / George Bernard Shaw, Thomas Mann, Theodor W. Adorno ; [prevod, spremna beseda, opombe in podnapisi k slikam Simon Širca]. - 1. natis. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2015. - X, 324 str.

Vsebina: Popolni wagnerjanec = The perfect Wagnerite / George Bernard Shaw. Trpljenje in veličina Richarda Wagnerja = Leiden und Größe Richard Wagners ; Richard Wagner in Nibelungov prstan = Richard Wagner und Der Ring des Nibelungen / Thomas Mann. Poskus o Wagnerju = Versuch über Wagner ; O knjigi, ki je sprožila toliko razprav = Zu dem Buch, das so viele Diskussionen entfesselte / Theodor W. Adorno

Kr
COBISS.SI-ID 281542400

80.
TALJAT, Danica
        Maestro Marko Munih : sotočje življenja in glasbe : monografija ob umetnikovi 80-letnici / Danica Taljat ; [slikovno gradivo prispevali arhiv APZ Tone Tomšič ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015. - 316 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281884416


D GLASBA


81.
BAŠ, Anja, 1986-
        Punca iz tvoje ulice / Anja Baš ; [avtor glasbe [in] besedil Anja Baš ; avtorji aranžmajev Franci Zabukovec ... [et al.] ; glasbeni producent Franci Zabukovec]. - [Ljubljana] : Dallas Records, 2015. - 1 CD (34 min, 21 sek) + 1 knjižica ([12] str.)

Vsebina: Kaj je še bolje ; S tabo ; Smisel ; Nimaš kej ; Punca iz tvoje ulice ; Skušnjava ; Struga ; Svetlo sonce ; Bistre oči ; Set me free

Kr
COBISS.SI-ID 11559069

82.
BIG Foot Mama
        Let 25 / Big Foot Mama. - [Ljubljana] : Nika Records, cop. 2015. - 2 CD-ja (49 min, 13 sek; 48 min, 32 sek) + 1 zgibanka ([10] str.)

Vsebina: Mala nimfomanka ; Slab spomin ; Oklep ; Krila ; Pot iz trnja ; Lovro ; Pomlad ; Zadnji poraz ; Ona je samo za mene ; Neki sladkega ; Nov dan ; Nisem več s tabo ; Vrn' se k men' ; Črn tulipan ; Sam' prjatla ; Dolg' nazaj ; Še mal' bol dol ; Garbage ; Led s severa ; Nor sigurno ne ; Brez meja ; Važn' da zadane ; Fenomen ; Užitek na replay ; Rola se ; Nove zmage

Kr
COBISS.SI-ID 1108810334

83.
BOWIE, David, 1947-2016
        Blackstar / David Bowie. - [USA] : ISO Records, cop. 2015. - 1 CD (41 min, 13 sek) + 1 knjižica ([16] str.)

Način dostopa (URL): https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw - predstavitev albuma. - Vsebina: Blackstar ; 'Tis a pity she was a whore ; Lazarus ; Sue (or in a season of crime) ; Girl loves me ; Dollar days ; I can't give everything away

Kr
COBISS.SI-ID 20751666

84.
KAMPL, Tadej
        Life is good / [composer, producer] Tadej Kampl, [bass]. - [Ptuj : Artomatik, 2015]. - 1 CD (43 min, 47 sek)

Vsebina: Seven romantic girls ; Minor2minor ; Nine ; The three tenors ; Easy going ; Tina's place ; Blues4IB

Kr
COBISS.SI-ID 20350514

85.
KAVČIČ Pucihar, Ana
        Igramo se flavto : učbenik z elementi delovnega zvezka za najmlajše flavtiste / Ana Kavčič Pucihar ; [avtor glasbe na priloženih CD-jih Blaž Pucihar ; ilustracije Polona Lovšin ; fotografije Tina Pucihar Balant]. - Forme : Ustvarjamo glasbo, 2013. - 176 str. + 2 CD

Kr
COBISS.SI-ID 268376832

86.
KRESLIN, Vlado
        Če bi midva se kdaj srečala / Vlado Kreslin ; [glasba in besedila] V. Kreslin ... [et al.]]. - [Ljubljana : Založba Kreslin : distributer Dallas Records], [2015]. - 1 CD (65 min, 34 sek) + 1 knjižica ([18] str.)

Vsebina:
Če bi midva se kdaj srečala
Sami naši / feat. Vlado Stefanovski
Moji dnevi
Stari komadi
Preden zaspim
Odkar te ni
Reka
Pozdravljena, soseda / Vlado Kreslin in Antonella Ruggiero
Petelini
Golob
Vlado i Dado / Vlado Kreslin in Damir Imamović
Esa Negra Gitarra / Ariel Cubria in Vlado Kreslin
Sweetest Taboo / Guissé, Kreslin, Leonradi
Lepa Sire / Guissé, Kreslin
I barval pudela / Vlado Kreslin in Barcelona Gipsy and Klezler Orchestra & Ferus Mustofov
Dober den / Vlado Kreslin in Barcelona Gipsy and Klezmer Orchestra & Ferus Mustofov

Kr
COBISS.SI-ID 1109557854

87.
MOČNIK, Janez, 1936-2016
        Evropske božične in koledniške ljudske pesmi = European traditional Christmas carols : [zbirka priredb za ženske, mešane in moške zasedbe ter moške zasedbe s solisti] / Janez Močnik. - 1. izd. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2015. - 1 partitura (112 str.)

Kr
COBISS.SI-ID 282210816

88.
PLESTENJAK, Jan, 1973-
        Dvigni krila / [glasba in besedila] Jan Plestenjak, [vokal, kitara, klaviature]. - [Ljubljana] : Menart Records, cop. 2015. - 1 CD (44 min, 22 sek)

Vsebina: Dvigni krila ; Stara dobra ; Prelepa za poraz ; Iz zadnje vrste ; Ostani ; Moja si ; Ptice jadrajo na jug ; Črn dež ; Tako malo ; Moja zastava ; Ko mene več ne bo ; Stara dobra (remix)

Kr
COBISS.SI-ID 20317490

89.
ŠERBEDŽIJA, Rade
        Lisinski 2015 / Rade Šerbedžija ; Zapadni Kolodvor Band. - Zagreb : Croatia Records, 2015. - 2 CD-ja (48 min, 11 sek; 33 min) + 1 video DVD (ca 146 min) + 1 knjižnica ([15] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 641489


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


90.
CHOMSKY, Noam
        Fateful triangle : the United States, Israel, and the Palestinians / Noam Chomsky. - Updated ed. - London : Pluto, 1999. - XXII, 578 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8428365

91.
ĐILAS, Milovan, 1911-1995
        Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov (oktober 1953 - januar 1954) / Milovan Đilas ; s spremno študijo Tomaža Ivešića Padec Milovana Đilasa ; [Anatomijo neke morale prevedel Aleš Maver]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. - XII, 188 str. - (Zbirka Izzivi svobode)

Kr
COBISS.SI-ID 281460992

92.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov / Jožek Horvat Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije : Romani Union, 2011. - 187 str.

Iz vsebine: Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

Kr
COBISS.SI-ID 257466368

93.
KASPAROV, Gari
        Zima prihaja : zakaj je treba ustaviti Vladimirja Putina in sovražnike svobodnega sveta / Gari Kasparov in Mig Greengard ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 335 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282259200

94.
MAJCEN, Špela, 1987-
        European Union on Demand : an overview of some key policies of the European Union / Špela Majcen, Nada Trunk Širca. - Bangkok ; Celje ; Lublin : ToKnowPress, 2015. - 79 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281655296

95.
MASTNAK, Tomaž
        Liberalizem, fašizem, neoliberalizem / Tomaž Mastnak. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015. - 185 str. + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 282843648

96.
ROY, Arundhati
        Grozljivka, imenovana kapitalizem / Arundhati Roy ; [prevod in spremna beseda Ana Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015. - 145 str. + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 280770048

97.
SNYDER, Timothy
        Black earth : the Holocaust as history and warning / Timothy Snyder. - London : Bodley Head, 2015]. - XIII, 462 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15359286

98.
        WELCOME to the desert of post-socialism : radical politics after Yugoslavia / edited by Srećko Horvat and Igor Štiks. - London ; New York : Verso, 2015. - 280 str.

Kr
COBISS.SI-ID 33006429


D PRA D PRAVO


99.
AVBELJ, Matej
        Nepravna država : zapisi o zadevi Patria : (2011-2015) / Matej Avbelj. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279852288

100.
HOJNIK, Janja
        Svoboščine notranjega trga EU / Janja Hojnik, Rajko Knez ; [stvarno kazalo Rajko Knez]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 530 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281906944

101.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Diplomat Martin Krpan / Milan Jazbec ; ilustriral Marjan Manček ; [prevod Daša Lovšin ; bibliografija o Martinu Krpanu Špela Razpotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Forma 7, 2015. - 132 str.

Vsebuje tudi: Martin Krpan z Vrha / Fran Levstik

Kr
COBISS.SI-ID 278852608

102.
KUKOVIČ, Simona
        Lokalno politično vodenje : slovenski župani v primerjalni perspektivi / Simona Kukovič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015. - 249 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 281831680

103.
MAŠERA, Damjan
        Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij v RS po novem 2015/16 / Damjan Mašera. - Ljubljana : Reforma, 2015. - 314 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282511104

104.
        ODŠKODNINSKA odgovornost države / [avtorji Martina Bukovec ... et al.] ; urednik [[in] stvarno kazalo] Damjan Možina. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 357 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283195136

105.
PEČARIČ, Mirko
        Regulativne tehnike / Mirko Pečarič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015. - 295 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282893312

106.
POGORELČNIK Vogrinc, Neža
        Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih / Neža Pogorelčnik Vogrinc. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 333 str. - (Zbirka Scientia iustitia ; 27)

Kr
COBISS.SI-ID 282654208

107.
        PRAVO in politika sodobnega varstva potrošnikov / [avtorji Meta Ahtik ... et al.] ; urednika Ana Vlahek, Matija Damjan ; [stvarno kazalo Neža Šubic]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2015. - 504 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281553408

108.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Kazenski zakonik : (KZ-1) : z novelo KZ-1C / stvarno kazalo Ciril Keršmanc, Saša Kmet. - 1. natis. - Ljubljana : IUS software, GV založba, 2015. - 322 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282385152

109.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o dedovanju (ZD) : (neuradno prečiščeno besedilo) ; Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG). - 2. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014. - 95 str. - (Zbirka predpisov)

Kr
COBISS.SI-ID 274011136

110.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Klemna Podobnika. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016. - 505 str. - (Zbirka predpisov)

Kr
COBISS.SI-ID 283563008

111.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1I / uvodna pojasnila Marijan Kocbek, Saša Prelič ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 737 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281377536

112.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) : z novelama ZIZ-J in ZIZ-K / uvodna pojasnila Vesna Rijavec, Andrej Ekart. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279614976

113.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) : z novelo ZIKS-1F ter uvodnimi pojasnili Suzane Gril in stvarnim kazalom. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2015. - 227 str. - (Zbirka predpisov)

Kr
COBISS.SI-ID 281835776

114.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) / z uvodnimi pojasnili Saša Matasa in stvarnim kazalom Neže Planinšič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016. - 236 str. - (Zbirka predpisov)

Kr
COBISS.SI-ID 283097088

115.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-M / [stvarno kazalo Andreja Tratnik]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 406 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282316288

116.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Civilni oddelek
        Zbirka odločb : 2011/2012 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Civilni oddelek ; [redakcijski odbor Anton Gašper Frantar, Vladimir Horvat, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Nevenka Rihar ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2012. - 415 str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 263132928

117.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Delovno-socialni oddelek
        Zbirka odločb : 2007-2010 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Delovno-socialni oddelek ; [redakcijski odbor Aleksej Cvetko, Alenka Jelenc Puklavec, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Katja Pešl ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011. - 551 str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 256405504

118.
SVETLIČ, Rok
        Prenašati bit sveta : ontologija prava in države / Rok Svetlič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 371 str. - (Slovenska filozofska misel ; 17)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 59179874

119.
VARANELLI, Luigi
        Pogodbeno pravo. 2, Elementi pogodbe / Luigi Varanelli. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 390 str. - (Pogodbeno pravo)

Kr
COBISS.SI-ID 282198016

120.
        ZAKON o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) : s komentarjem / [avtorji komentarjev k členom Miroslav Žaberl ... [et al.] ; urednik, stvarno kazalo Mile Nunič]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 487 str. - (Nova slovenska zakonodaja)

Kr
COBISS.SI-ID 279648512

121.
ZAVRŠNIK, Aleš
        Kibernetska kriminaliteta / Aleš Završnik ; [stvarno in imensko kazalo Nika Skvarča]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015. - 157 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280067072


D PSI D PSIHOLOGIJA


122.
ČEČ, Franci
        Šola humorja : humor v našem zasebnem in javnem življenju / Franci Čeč ; [avtorji aforizmov Franci Čeč ... et al.]. - Radeče : Inštitut za coaching, 2015. - 81 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279134464

123.
DEBEVC, Maja
        Navodila za uporabo / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2015. - 163 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281924096

124.
GAŠPERLIN, Izidor
        Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti / [besedilo, fotografije] Izidor Gašperlin ; [spremna beseda Christian Gostečnik in Matej Peljhan]. - 1. izd. - Kranj : Mit informacijske rešitve, 2016. - 288 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282749952

125.
GOLEMAN, Daniel
        Fokus : skrito gonilo odličnosti / Daniel Goleman ; [prevod Janez Penca]. - 1. natis. - Novo mesto : Penca in drugi, 2016. - 289 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282930944

126.
GOSTEČNIK, Christian
        Je res vsega kriv partner? / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2015. - 399 str. - (Monografije FDI ; 18) (Znanstvena knjižnica ; 44)

Kr
COBISS.SI-ID 282673152

127.
GRÜN, Anselm
        Kaj sploh hočem? : pogum za odločanje / Anselm Grün ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281293824

128.
ISTENIČ, Katja Z.
        Skrita uganka denarja : praktična knjiga za razvoj zdravega odnosa do denarja / Katja Z. Istenič. - 1. izd. - Ljubljana : Hočem več, 2015. - VII, 88 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281830144

129.
JAMES, William, 1842-1910
        Raznolikost religioznega izkustva : študija človeške narave / William James ; [prevedel [in] uredil Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 464 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 282731776

130.
KREMESEC, Maja
        Tridesetletnica ali Sočne skrivnosti sodobne ženske v tridesetih : [odkrito in humorno o vsem, kar ste do sedaj zaupale le svojim prijateljicam] / Maja Kremesec ; [spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2015. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281838848

131.
LUKAS, Elisabeth
        Izviri, ki napajajo življenje s smislom : kje lahko zajemamo moč / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2015. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282100736

132.
MINDFULNESS Project
        Sem tukaj in zdaj : ustvarjalna pot k čuječnosti / [napisala skupina] The Mindfulness Project ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281891328

133.
MOJZER, Sonja
        Uspeh našega življenja smo mi sami / Sonja Mojzer. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2016. - 185 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282950144

134.
MUSEK, Janek
        Osebnost, vrednote in psihično blagostanje / Janek Musek. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 242 str. - (Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 280434432

135.
OSHO, 1931-1990
        Ljubeče bivanje / Osho ; iz angleščine prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2016. - 174 str. - (Zbirka Prestop ; knj. 10)

Kr
COBISS.SI-ID 283561728

136.
RAJOVIĆ, Ranko
        IQ otroka - skrb staršev. Del 1. Predšolsko obdobje / Ranko Rajović ; [prevod Renata Muže ; ilustracije Dawn Hudson ... et el.]. - Ljubljana : Mensa Slovenija, 2013. - 67 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 266473472

137.
SCHMIDT, Ignac
        Glava dela čudeže : avtogeni trening / Ignac Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 167 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 83326977

138.
SEMORIE, Art M.
        Tudi vi imate lahko super spomin / Art M. Semorj[!]e ; soavtorja R. Semorie, S. Vuletić ; [prevod Jasmina Hercog ; ilustriral Ivan Ilić]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2015-2016. - Zv. <1-2>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2015. - 252 str.
Knj. 2. - 2016. - 280 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281853696

139.
STUTZ, Phil
        The tools : 5 life-changing techniques to unlock your potential : find courage, inspiration, success and happiness / Phil Stutz and Barry Michels. - Paperback ed. - London : Vermilion, 2013. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15359030

140.
ŠKARJA, Petra
        Virusi Slovenije / Petra Škarja. - 1. natis. - Novo mesto : 5KA Izobraževanja, 2015. - 82 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281496320

141.
TRACY, Brian
        Točka zbranosti : preizkušen sistem, kako poenostavite svoje življenje, podvojite svojo učinkovitost in dosežete vse svoje cilje / Brian Tracy ; [prevod Ciril Mravle]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com [i. e.] Inštitut EKO365, 2015. - 205 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282305536

142.
VENE, Boris
        Zdravje je v nas : kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju / Boris Vene, Nikola Grubiša ; [spremna beseda Boris Vene ; prevodi iz angleščine Erik Majaron in Aleks Vene]. - 1. izd. - Vrba : Moksha, 2014. - 222 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276830976


D SOC D SOCIOLOGIJA


143.
ARMSTRONG, John, 1966-
        Kako zmanjšati denarne skrbi / John Armstrong ; [prevod Irena Sbil]. - Ljubljana : Medijski partner, 2015. - 136 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281926400

144.
BASKAR, Bojan
        Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina : uvod v slovensko etnomitologijo / Bojan Baskar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 139 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 282388480

145.
BOFULIN, Martina
        Daleč doma : migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo / Martina Bofulin. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2016. - 242 str. - (Zbirka Migracije ; 25)

Kr
COBISS.SI-ID 282741248

146.
COATES, Ta-Nehisi
        Between the world and me / Ta-Nehisi Coates. - Melbourne : Text publishing, 2015. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15364406

147.
KOŠNIK, Bojana
        [Štirindvajset]
        24 ur poslovnega bontona / Bojana Košnik ; [uvod Janez Bogataj ; karikature Zmago Puhar]. - 2. natis. - Ljubljana : Bonton, 2011. - 187 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258517248

148.
METZ, Markus, 1958-
        Kapitalizem kot spektakel ali Stroji za poneumljanje in econotainment / Markus Metz, Georg Seeßlen ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Janez Pipan]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015. - 117 str. - (Zbirka Varia)

Kr
COBISS.SI-ID 281547008

149.
MIHELJAK, Vlado
        Človek v socialnem in družbenem svetu : poglavja iz socialne in politične psihologije / Vlado Miheljak, Kristina Egumenovska. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282081536

150.
OBLAK, Brigita, 1982-
        Kaj za vraga naj kupim za darilo? : več kot 300 zabavnih idej in zgodb za najboljša darila : obdarite in zmagajte! / Brigita Oblak ; [ilustrator Boris Oblak ; fotograf Jasmina Putnik, Dreamstime.com]. - 1. izd. - Poljane nad Škofjo Loko : Likovna produkcija B. Oblak, 2015. - 149 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279055360

151.
PODMENIK, Slavko
        Človek in socializem / Slavko Podmenik. - Mengeš : Ciceron, 2015. - 365 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282584576

152.
ŠORI, Iztok
        Samskost : med ideologijo družine in ideologijo izbire / [Iztok Šori]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015. - 227 str. - (Zbirka Dialogi ; letnik 15)

Kr
COBISS.SI-ID 84994049


D UME D UMETNOST


153.
GOVEKAR, Nataša
        Rdeča na zlatem trgu : intervju o umetnosti, veri in evangelizaciji / [Marko Ivan Rupnik in Nataša Govekar ; prevod Katarina Ravnikar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 271 str. - (Zbirka Sol zemlje ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 282109696

154.
HERGÉ
        The adventures of Tintin / Hergé ; [translated by Leslie Lonsdale-Cooper and Michael Turner]. - London : Egmont, 2015. - 8 zv. - (The Tintin collection)

Vsebina: Zv. 1: Tintin in the land of the Soviets ; Tintin in America ; Zv. 2: Cigars of the Pharaoh ; The blue lotus ; The broken ear ; Zv. 3: The black island ; King Ottokar's sceptre ; The crab with golden claws ; Zv. 4: The shooting star ; The secret of the unicorn ; Red Rackham's treasure ; Zv. 5: The seven crystal balls ; Prisoners of the sun ; Land of black gold ; Zv. 6: Destination moon ; Explorers on the moon ; The calculus affair ; Zv. 7: The Red sea sharks ; Tintin in Tibet ; The Castafiore emerald ; Zv. 8: Flight 174 to Sydney ; Tintin and the Picaros ; Tintin and alph-art

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 15355702

155.
JUNG, 1965-
        Medena koža / Jung ; [prevod Maja Meh]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2014- 2015. - 3 zv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
Knj. 2. - 2015 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv.
Knj. 3. - 2015 (Žirovnica : Medium). - 143 str. - 500 izv.

Kr
COBISS.SI-ID 276503808

156.
KLEMENČIČ, Jakob, 1968-
        Alma M. Karlin : svetovljanka iz province : življenjepis v stripu / [narisal Jakob Klemenčič ; po besedilih Alme M. Karlin sestavil in napisal Marijan Pušavec]. - Ljubljana : Forum, 2015. - 162 str. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 281451520

157.
KOMELJ, Milček
        Sveta brata Ciril in Metod : njuno izročilo v slovenski likovni ustvarjalnosti : kulturna pot z Vzhoda na Zahod, bližina in tujost / Milček Komelj. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 200 str. - (Vademecum na kratko)

Kr
COBISS.SI-ID 282373120

158.
KRIVIC, Andreja, 1980-
        Čutim, vidim, zmorem --- : prostor tudi za slepe in slabovidne / Andreja Krivic. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 116 str.

Kr
COBISS.SI-ID 239275008

159.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Čarobni jezik stripa = The magic language of comics : Cankarjev dom, 18. 11. 2015-14. 1. 2016, Ljubljana, Slovenija / Tomaž Lavrič ; [besedila in izbor slikovnega gradiva] Jure Mikuž ; [seznam virov slikovnega gradiva Marjana Dolšina ; dokumentacija Bojana Rogina ; prevod Anina Oblak, Martin Medved]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2015. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281885440

160.
MAGNANO, Milena
        Leonardo / Milena Magnano ; [prevod iz srbščine Nudžejma Kitanović]. - Brežice : Begen, 2013. - 159 str. - (Velikani umetnosti ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 266403584

161.
MANDER, Michaela
        Giotto / Michaela Mander ; [prevod iz srbščine Nudžejma Kitanović]. - Brežice : Begen, 2013. - 158 str. - (Velikani umetnosti ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 266203904

162.
        OD slike do kresa, od kresa do knjige = From paintings to bonfire, from bonfire to the book / [besedila Magdalena Tovornik ... [et al.] ; uredila Sonja in Rado Jerič ; prevodi Valerija Trojar ; fotografije Maja Šivec ... et al.]. - Maribor : samozal. [urednika], 2014. - 413 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80239617

163.
PICANYOL
        Sveto pismo v stripu / [besedilo Toni Matas ; avtor ilustracij Josep Lluís Martínez i Picañol ; prevod Andrej Turk]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 166 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280205824

164.
        POPOLN priročnik za slikanje in risanje : [s preprostimi koraki do uspeha] / [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 480 str.

Ce Je Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280047616

165.
POTRČ, Andrej
        Hamlet : biti ali ne biti v stripu / William Shakespeare ; [avtor stripa] Andrej Potrč ; [prevod Srečko Fišer ; priprava besedila za strip Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2016. - 64 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282859008

166.
RADILOVIĆ, Julio
        Partizani : integral 3 / [crtež Julio Radilović -] Jules ; [scenario Đorđe] Lebović, [Marcel Čukli]. - Integralno izd. - Zagreb : Stripforum, 2015. - 128 str.

Vsebina: Udari i nestani ; Operacija - "Snježna pahuljica" ; Skarabej ; Dodatek: Diverzanti / crtež Jules ; scenario Marcel Čukli (prema filmu Hajrudina Krvavca)

Kr
COBISS.SI-ID 11675166

167.
RAHOVSKY-Kralj, Irina, 1937-2011
        Irina Rahovsky Kralj / [avtorji besedil Niko Grafenauer ... [et al.] ; fotografije Marjan Smerke ; prevajalec Andrej Grah Whatmough]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281089536

168.
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Kostanjevica na Krki / Andrej Smrekar ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. - 116 str. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 218)

Kr
COBISS.SI-ID 282672128

169.
ŠANTEL, Saša
        Ekslibrisi Saše Šantla : spominska grafična razstava ob 70. obletnici umetnikove smrti : [Slovanska knjižnica v Ljubljani, 3.-30. september 2015] / [avtor kataloga] Igor Longyka ; [fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : samozal. I. Longyka, 2015. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281786112

170.
ŠTULAR, Andrej
        Kronike / Andrej Štular ; [spremno besedilo Matjaž Brulc]. - Ljubljana : Forum, 2015. - 93 str. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Republika Strip ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 281119232

171.
VAUTE, Delphine
        Yvonne, otrok dvorec / Delphine Vaute ; [prevod Katja Šaponjić]. - Prevalje : VigeVageKnjige, 2015. - 81 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281763328

172.
ZABEL, Igor
        Contemporary art theory / Igor Zabel ; Igor Španjol (ed.) ; [photo Matija Pavlovec ... et al.]. - Zurich : JRP Ringier ; Dijon : Les presses du réel, cop. 2012. - 297 str. - (Documents ; 8)

Kr
COBISS.SI-ID 496879

173.
ZELENKO, Rok
        Pictia / Rok Zelenko ; uvod Nives Marvin ; [besedila Nives Marvin, Franco Migliacio [!], Rok Zelenko ; fotografije Miranda Bodor Legović ... [et al.] ; prevodi Vida Gorjup Posinkovič ; dokumentacija Rok Zelenko, Nives Marvin]. - Piran : Obalne galerije = Pirano : Gallerie costiere, 2015. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281176832


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


174.
AMIRANTE, Chiara
        Samo ljubezen ostane : resnična zgodba ženske, ki rešuje mlade iz pekla ulice / Chiara Amirante ; [prevod Matej Leskovar ; spremna beseda Andrej Glavan ; predgovor Andrea Bocelli]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 199 str.

Ce Kr
COBISS.SI-ID 274918144

175.
ARTERBURN, Stephen, 1953-
        Moški boj / Stephen Arterburn, Fred Stoeker in Mike Yorkey ; [prevod Martina Juteršek ; predgovor Andraž Arko]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282522112

176.
        AURA : revija za mejna področja znanega : [revija za duhovni razvoj, mejna področja znanega in zdravje]. - 1989, št. 1 (sep.)-2016, št. 316 (jan.). - Ljubljana : Aura, 1989-2016

ISSN 1318-0959 = Aura (Ljubljana)
ČB297 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije AURA
Letn. 26 2016 št. 316
COBISS.SI-ID 17762050

177.
BEBEDELIS, George
        Teorija petih ovojev / pripravil George Bebedelis ; [prevod Erik Majaron]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2015. - 55 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280431104

178.
BENOTTI, Roberto
        Božji smehljaji : Sveto pismo v 145 karikaturah / Roberto Benotti - Robihood ; [prevod Kristina Škibin]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2015. - 166 str. - (Zbirka Mladinska knjižnica ; 50)

Kr
COBISS.SI-ID 280138496

179.
BRUINSMA, Reinder
        Vera korak za korakom : kako najti Boga in sebe / Reinder Bruinsma ; [prevod Mateja Verhnjak Møller]. - Ljubljana : Društvo prijateljev Svetega pisma, 2011. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258203392

180.
BYRNE, Lorna
        Stopnice do nebes / Lorna Byrne ; [prevedla Manuela Pendl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 335 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282390528

181.
CAVALLETTI, Sofia, 1917-2011
        Zgodovina Božjega kraljestva. [1], Od stvarjenja do paruzije / Sofia Cavalletti ; [prevod Marijan Peklaj]. - 1. izd. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2015. - 184 str. - (Zbirka Dobri pastir)

Kr
COBISS.SI-ID 278609920

182.
        CERKEV vseh in za vse : vključevanje invalidov v življenje Cerkva na Slovenskem / [avtorji Cveto Uršič ... [et al.] ; uredniški odbor Cveto Uršič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281803776

183.
        DUHOVNE iskrice skozi leto / [uredila Marija Gruškovnjak ; slike Hanzi Mlečnik]. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2015. - 391 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281947904

184.
EVAGRIUS Ponticus, ok. 345-399
        Spisi in pisma / Evagrij Pontski ; prevod, spremna besedila in opombe Gorazd Kocijančič in Alen Širca ; uvod William Harmless ; prevod [uvoda] Vid Snoj. - Ljubljana : KUD Logos : Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, 2015. - 679 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 48)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 282284032

185.
FERNÁNDEZ Carvajal, Francisco
        Pogovori z Bogom. Razmišljanja za čas med letom / Francisco Fernández-Carvajal ; [prevod Barbara Rebec Dubois]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015-. - Zv. <1->. - (Knjižnica Beseda med nami ; knj. 3)

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2015 (tiskano v Sloveniji). - 865 str. - 800 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

Kr
COBISS.SI-ID 282198528

186.
GAVIN, Gerry
        Margaretina sporočila : angelski nasveti za svet in za vas / Gerry Gavin ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280953344

187.
GOLDSWORTHY, Graeme
        Evangelij in kraljestvo : krščanska interpretacija Stare zaveze / Graeme Goldsworthy ; [prevedla Živa Hren]. - Ljubljana : Reformirana evangelijska cerkev, 2013. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267850240

188.
GOSO, Diego
        Klepet z don Boskom : nebeški intervju / Diego Goso ; ilustriral César ; prevedel Marko Suhoveršnik. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2015. - 64 str. - (Zbirka Mladinska knjižnica ; 52)

Kr
COBISS.SI-ID 281736704

189.
GRÜN, Anselm
        Marijine podobe / Anselm Grün ; prevedla Alenka Novak ; [Marijine upodobitve na Slovenskem izbral Luka Vidmar ; fotografije Marjan Smerke]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281381376

190.
GRÜN, Anselm
        Razvijanje lastne vrednosti : duhovne poti v notranjost / Anselm Grün ; [prevedla Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2015. - 133 str. - (Duhovna rast ; 25)

Kr
COBISS.SI-ID 281111808

191.
HLADNIK, Doroteja
        Odkriti Boga s Terezijo Avilsko / Doroteja Hladnik ; [prevod Simon Fortuna in Doroteja Hladnik ; slike Karmel Himmelau]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2015. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282388224

192.
KEATING, Keidi
        Svetloba : knjiga modrosti / Keidi Keating z 21 svetlobnimi telesi [i. e. Ken Lauher ... et al.] ; prevedla Jedrt Maležič ; [ilustracije Depositphotos]. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2015. - 359 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 280140800

193.
KEENAN, James F.
        Dela usmiljenja : srce katoliške vere / James F. Keenan ; [prevedel Robert Kralj ; spremno besedo napisal Alojzij Cvikl]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282347008

194.
KOROŠAK, Bruno J.
        Biblični križevi poti / Bruno Korošak. - Nova Gorica : Branko ; [Ljubljana] : Koščak, 2015. - 112 str. - (Frančiškova pot ; 41)

Kr
COBISS.SI-ID 279796480

195.
KURENT, Ema
        Horarna astrologija / Ema Kurent. - Ljubljana : Stella, Ema Kurent, 2015. - 456 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281613056

196.
        LOKVANJEV vrt : tibetanske pripovedke in obredni spisi / prevedel in priredil Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 214 str. - (Zbirka Vadžrajana)

Kr
COBISS.SI-ID 280831744

197.
LORBER, Jakob
        Janezov veliki evangelij : z notranjo besedo sprejel Jakob Lorber v letih 1851-1864 / prevedel Roman Štus s sodelavci. - Ljubljana : Aura, 1997-<2014>. - Zv. <1-8>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 1997 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 482 str. - Uvod / Franz Deml: str. 5-8
Knj. 2. - 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 447 str.
Knj. 3. - 2000 (Ljubljana : Schwarz). - 487 str. - Podnasl.: od Gospoda sprejel Jakob Lorber
Knj. 4. - 2002 (Ljubljana : Schwarz). - 463 str. - 500 izv.
Knj. 5. - 2005 (Ljubljana : Littera Picta). - 462 str. - 200 izv.
Knj. 6. - 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 504 str. - 200 izv.
Knj. 7 / prevedli Roman Štus, Daja Kiari in Ljudmila Vuga. - 2011 (Ljubljana : Schwarz). - 536 str. - 200 izv.
Knj. 8 / prevedla Daja Kiari. - 2014 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 531 str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 68693504

198.
LUBICH, Chiara
        Edinost / Chiara Lubich ; uredila Donato Falmi in Florence Gillet ; [prevedla Valerija Brenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2015. - 134 str. - (Dvanajst stebrov ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 282309120

199.
LUBICH, Chiara
        Ljubezen premaga vse / Chiara Lubich ; [prevedla Valerija Brenčič]. - Ljubljana : Novi svet, 2015. - 63 str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 281807872

200.
MATJAŽ, Maksimilijan
        Klic v novo življenje : prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom / Maksimilijan Matjaž ; [avtor spremne študije, izbora in prevoda patrističnih razlag Miran Špelič ; izbor fotografij, avtor besedil pod fotografijami Samo Skralovnik]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2015. - 216 str. - (Znanstvena knjižnica ; 45)

Kr
COBISS.SI-ID 282763264

201.
MCERLANE, Sharon
        Naša ljubezen je naša moč : delo z Mrežo svetlobe, ki drži Zemljo / Sharon McErlane ; [prevod Jasmina Hercog]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2015. - 373 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282346240

202.
        MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Let. 1, št. 1 (avgust 1993)-        . - Ljubljana : ARA, 1993-

ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)
ČB351 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije MISTERIJI
Letn. 23 2016 št. 277-278#
COBISS.SI-ID 36110336

203.
NEWCOMB, Jacky
        Pod okriljem angelov : resnične zgodbe o angelskem posredovanju / Jacky Newcomb ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 246 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281479168

204.
        OGNJIŠČE. - Let. 1, št. 1 (1965)-        . - Koper : Slovenske rimokatoliške škofije, 1965-

ISSN 1318-1289 = Ognjišče
Č88 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije OGNJIŠČE
Leto 52 2016 št. 1-3+P3<Svetoletno romanje>+4-9#
COBISS.SI-ID 18958082

205.
POČIVAVŠEK, Ludvik
        Dopolnjeno je : pogrebni nagovori v adventnem, božičnem, postnem in velikonočnem času / Ludvik Počivavšek ; [spremna beseda Franc Kramberger ; risbe Elisabeth Bachner, Wally Führle ; fotografije osebni arhiv Ludvika Počivavška, Foto Brbre, Jože Šenk]. - Maribor : Pivec ; Ljubljana : Salve, 2015. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280846336

206.
POVŠNAR, Ivan
        Spoznanje Boga bo všeč tvoji duši : (po Prg 2, 10) : 243 nedeljskih in prazničnih premišljevanj (homilij - pridig) ter drugih premišljevanj. Bogoslužno leto C / Ivan Povšnar ; [spremna beseda Anton Štrukelj]. - Ljubljana : Salve, 2015. - 448 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281058560

207.
RIPŠL, Dragotin Ferdinand, 1820-1887
        Ripšlova kronika župnije sv. Miklavž nad Laškim / prevedel, dopolnil in uredil Jože Maček ; [fotografije Boris Vrabec]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 227 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281606656

208.
RODE, Franc
        Cerkev pred izzivom stoletij / Franc Rode. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Dom sv. Jožef, 2015. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282169088

209.
SIMONITI, Iztok
        Deus vult : o vrednotah kristjanov / Iztok Simoniti. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2015. - 208 str. - (Razprave in eseji ; 67)

Kr
COBISS.SI-ID 282827008

210.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Peti evangelij : iz akaša raziskav / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2014. - 102 str. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 270116608

211.
THOMAASENN, Maryot
        Pogovori / Maryot Thomaasenn ; [prevedla B. K.] ; ilustracije Peter Abram ; [spremna beseda Božo Rustja]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 100 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281467392

212.
TORNIELLI, Andrea
        Božje ime je Usmiljenje : pogovor z Andreo Torniellijem / [intervjuvanec] Frančišek ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282641920

213.
VOVK, Anton, 1900-1963
        Dokler Bog hoče / Anton Vovk ; izbral in uredil Anton Slabe. - Ljubljana : Novi svet, 2015. - 100 str. - (100 strani ; 21)

Kr
COBISS.SI-ID 281683712

214.
WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
        Sporočila mladim / Ellen G. White ; [prevod Petra Turk]. - Ljubljana : Društvo prijateljev Svetega pisma, 2007. - 383 str.

Kr
COBISS.SI-ID 232446464

215.
        ZGODBE za skladen zakon in družino / zbral [in uredil] Božo Rustja ; fotografije Sonja Kamplet ... [et al.] ; izbor fotografij in vsebinsko kazalo Marko Čuk]. - Koper : Ognjišče, 2015. - 184 str. - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 12)

Ce Kr
COBISS.SI-ID 282060032

216.
        ZGODNJEKRŠČANSKI spisi : Nova zaveza, Apostolski očetje, Apokrifni evangeliji in apostolski spisi, Papirusni fragmenti, Zgodnjekrščanska poezija, Jezusova ágrapha (nezapisani izreki) / ureditev spisov po času nastanka in uvodi Klaus Berger in Christiane Nord ; urednika slovenske izdaje Gorazd Kocijančič in Vid Snoj ; [prevedli Jan Ciglenečki ... et al.]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 1239 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280596224

217.
ŽMAHAR, Cristy
        Nebesa navdihujejo : 222 življenjskih sporočil, ki te vsak dan navdihujejo in puščajo zlato sled vodstva Nebes, 222 invokacij zvezdnega prahu, ki ti blagoslavlja življenje / Cristy Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2015. - 252 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281651200

218.
ŽMAHAR, Cristy
        Nebesa ne pozabijo : --- ali česa nas učijo tisti, ki so nekoč hodili po Zemlji, danes pa svetijo v Nebesih --- : 11 pomembnih sporočil za vsa področja življenja in čudovitih nebeških zgodb, 1 večna ljubezen med Nebesi in Zemljo / Cristy Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2015. - 364 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282254336


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


219.
CAREY, Benedict
        Kako se učimo : presenetljiva resnica o tem, kdaj, kje in zakaj se to zgodi / Benedict Carey ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 323 str. - (Zbirka Preobrazba)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282934528

220.
CAVALLETTI, Sofia, 1917-2011
        Verske zmožnosti med 6. in 12. letom : opis izkušnje / Sofia Cavalletti ; [prevod Marijan Peklaj, Franc Šuštar in Jelena Vukmir]. - 1. izd. - Ljubljana : Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, 2014. - 144, [37] str. pril. - (Zbirka Dobri pastir)

Kr
COBISS.SI-ID 272759808

221.
CHAPMAN, Gary D.
        Družabno odraščanje : kako vzgojiti družabne otroke v svetu zaslonov / Gary Chapman, Arlene Pellicane ; [prevod Andrej Turk ; spremna beseda Andreja Poljanec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 247 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280522752

222.
ČAS, Metka
        Otroška razigranka : učbenik/priročnik za modul Igre za otroke v programu Predšolska vzgoja / Metka Čas, Metka Krajnc. - Velenje : Modart, 2015. - 133 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 281196544

223.
DERMOND, Susan Usha
        Zbrani in sočutni otroci : priročnik / Susan Usha Dermond ; [prevedla Franka Purger]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Lila, 2015. - 240 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282312960

224.
DODIČ, Damjana
        Kako sprejmemo drugačnega otroka v družini in okolici? / Damjana Dodič ; [fotografije fotolia.com, sxc.hu]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 56 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 283293952

225.
GRABELJŠEK Skočir, Jasna
        Ob svetu otroške duše : starši, učitelji in vzgojitelji vsak dan potujemo z otroki v nebo ter sočasno z njimi skladno sobivamo na zemlji / Jasna Grabeljšek Skočir. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Lila, 2015. - 200 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282326272

226.
KRISTANC, Manja
        Moj otrok je brihten, samo učiti se mu ne da : zgodba o motivaciji otroka / Manja Kristanc. - 1. izd. - Ljubljana : M. Kristanc, 2015. - 161 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281456896

227.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (9 ; 2016 ; Ljubljana)
        Nadarjeni in talentirani predšolski otrok : zbornik / IX. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcu 2016, [27. in 28. 1. 2016, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2016. - 352 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 283066368

228.
        MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (junij 1997)-        . - Ljubljana : Info press, 1997-

ISSN 1408-2675 = Moj malček
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije O KOTIČEK ZASTARŠE revije MOJ malček
Letn. 20 2016 št. 1/2+3-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 66663936

229.
OSNOVNA šola Simona Jenka (Smlednik)
        "Šola je sama na sebi dobra reč ---", Simon Jenko, Jeprški učitelj : zbornik ob dvestoletnici osnovne šole v Smledniku / [urednici Marjeta Žebovec, Andreja Kerč ; urednik fotografije Matjaž Ovsenek]. - 1. natis. - Smlednik : Osnovna šola Simona Jenka, 2015. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282476032

230.
        OSNOVNI pojmi in dileme državljanske vzgoje / Mitja Sardoč (urednik). - 1. izd. - Ljubljana : i2, 2014-<2015>. - Zv. <1-2>. - (Zbirka Civitas)

Dosedanja vsebina:
Del 1 / [avtorji Igor Bijuklič ... et al.]. - 2014 (Štore : Forma). - 164 str. - 500 izv.
Del 2 / [avtorji Tomaž Deželan ... et al.]. - 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 168 str. - 500 izv.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275046400

231.
        PO pameti : časopis o vzgoji, ki deli izkušnje. - Letn. 1, št. 01 (jan. 2016)-        . - Mavčiče : Čmrlj, 2016-

ISSN 2463-8870 = Po pameti
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije PO pameti
2016 Št. 3-4+5/6#
COBISS.SI-ID 283568896

232.
PODGORNIK, Nevenka
        Izzivi sodobne vzgoje / Nevenka Podgornik Pulec. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2015. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279838976

233.
RAJOVIĆ, Ranko
        Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka / Ranko Rajović ; [sodelavci Ljubomir Vasičin ... [et al.] ; prevod Srđan Milovanović ; avtor predgovora Mitja Krajnčan ; slikovno gradivo Mirjam Pezdirc ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 130 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281945088

234.
ROBINSON, Ken, 1950-
        Kreativne šole : množična revolucija, ki preoblikuje izobraževanje / Ken Robinson in Lou Aronica ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2015. - XXII, 262 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280633088

235.
SARTO, Montserrat
        Strategije motiviranja za branje : z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev / Montserrat Sarto ; [prevedla in uredila [ter] spremna beseda Barbara Pregelj ; izkušnje slovenskih motivatork Barbara Pregelj ... et al.]. - Slovenska izd. - Medvode : Malinc, 2015. - 241 str. - (Zbirka KonTEKSTI)

Kr
COBISS.SI-ID 281311744

236.
SICHERL-Kafol, Barbara
        Izbrana poglavja iz glasbene didaktike / Barbara Sicherl Kafol. - 1. izd. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015. - 92 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279799040

237.
STROKOVNA mednarodna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (1 ; 2015 ; Ljubljana)
        Alternativne metode poučevanja : zbornik / I. strokovna mednarodna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki 2015 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 326 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 282072320

238.
SUTHERLAND, Margaret B.
        Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje / Margaret Sutherland ; [prevod Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 154 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278376704


D ZGO D ZGODOVINA


239.
BATTY, Peter, 1931-
        Titova velika prevara : kako je Tito zavajal Churchilla / Peter Batty ; [prevod Niki Neubauer ; fotografije Wikipedia Commons, Marx Memorial Library & Worker's School ; izbor fotografij in podpisov za slovensko izdajo Metod Berlec (urednik) in Bogdan Sajovic]. - Ljubljana : Nova obzorja : Inštitut Karantanija, 2015. - XIII, 384 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282519808

240.
BOCCACCIO, Giovanni
        Dantejevo življenje / Giovanni Boccaccio ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 140 str. - (Zbirka Življenjepisi)

Kr
COBISS.SI-ID 280872192

241.
BOILLON, Pierre
        Oče François - ustanovitelj krščanskega bratstva bolnikov in invalidov / Pierre Boillon ; [knjigi na pot Darinka Slanovec ; spremna beseda Jože Zupančič ; prevajanje Jože Faganel]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282292992

242.
BOWERS, Chris
        Roger Federer : [vpogled v življenje največjega igralca v zgodovini tenisa : biografija] / Chris Bowers ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 390 str., [16] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 281401088

243.
BUTLER, Eamonn
        Adam Smith : življenje in delo / Eamonn Butler ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. - XXI, 97 str. - (Zbirka Izzivi svobode)

Kr
COBISS.SI-ID 282006016

244.
CAFFIN, James
        Partizan John Denvir / James Caffin ; [prevod Eduard Vedernjak]. - Mengeš : Ciceron, 2015. - 191 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281924864

245.
CORSELLIS, John
        Slovenia 1945 : memories of death and survival after World War II / John Corsellis, Marcus Ferrar. - New paperback ed. - London ; New York : I. B. Tauris, 2015. - XII, 276 str.

Kr
COBISS.SI-ID 11591198

246.
CZACZKOWSKA, Ewa K.
        Sestra Favstina Kowalska : življenjepis glasnice Božjega usmiljenja / Ewa K. Czaczkowska ; [prevedel Andrej Turk ; spremna beseda Tomaž Podobnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 460 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282049280

247.
ČMAK, Marija
        Junaki neba IV : polkovnik Dore / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2011. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 255443456

248.
ČMAK, Marija
        Junaki neba VI : na partizanskem letališču / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2015. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278550528

249.
DE Caroli, Giacinto
        Potovanje na fronto / Giacinto De Caroli, Maria Luisa De Caroli ; [prevedel Valter Reščič]. - 1. izd. - Plave : FIS V. Reščič, 2015. - 388 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281507584

250.
        DR. Andrej Gosar : (1887-1970) / [uredila Jure Gašparič in Alenka Veber]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 514 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280511232

251.
GASSER, Marija
        Vasi pod Ratitovcem skozi čas = Drfe under Ratitovc durh't cajt / Marija Gasser. - 1. ponatis. - Železniki : samozal., 2015. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 11608223

252.
GOLOB, Berta
        Plemenita po rodu, plamteča v sočutju : življenje in delo m. Leopoldine Brandis, ustanoviteljice usmiljenk v avstroogrski monarhiji in ustanoviteljice Marijinih sester čudodelne svetinje / Berta Golob. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 89 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282469376

253.
        HISTORY. - [Slovenska izd.]. - 2012, št. 1- . - Maribor : Večer, 2012-

ISSN 2232-531X = History (Slovenska izd.)
ČB857 D ZGODOVINA revije HISTORY
2016 Št. 54-56#
COBISS.SI-ID 260101376

254.
        JADRANSKI almanah 1923 / [avtor spremne besede Igor Grdina]. - Ljubljana : Nova obzorja : Inštitut Karantanija, 2015. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281047296

255.
JEGLIČ, Anton Bonaventura, 1850-1937
        Jegličev dnevnik : znanstvenokritična izdaja / uredila Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar ; [spremne študije Cvetka Rezar ... [et al.] ; Knjigi na pot Stanislav Zore ; prevod besedil iz latinščine Julijana Visočnik, iz italijanščine in srbohrvaščine Marija Čipić Rehar, iz nemščine Blaž Otrin ; krajevno in imensko kazalo Marija Čipić Rehar, stvarno kazalo Blaž Otrin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - XIX, 1131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280963840

256.
JURJEC, Stanislav
        Moja kronika / Stanislav Jurjec. - 1. izd. - Zgornja Polskava : samozal., 2015. - 699 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282576128

257.
KAČ, Milica
        Dr. Milica Kač : (1953-2014) : spominski zbornik / [uvod Gorazd Kocijančič ; fotografije Lucijan Bratuš]. - Ljubljana : KUD Logos, 2015. - 143 str. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 06)

Kr
COBISS.SI-ID 281544960

258.
KOFOL, Karla
        Človek in vojna : katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne / Karla Kofol ; [fotografije Marko Grego ; slikovno in arhivsko gradivo Tolminski muzej ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2015. - 40 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280037632

259.
LELJAK, Roman
        Špiclji Udbe / [gradivo zbral in obdelal] Roman Leljak ; [uvodna beseda Boštjan M. Turk]. - Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2016. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 85524737

260.
        LJUBLJANA lepa in prijazna / [avtorji fotografij Joco Žnidaršič ... [et al.] ; zasnova, izbor avtorjev in fotografij Joco Žnidaršič ; uvodno besedilo Matjaž Kmecl ; besedilo k fotografijam Željko Kozinc, Bogi Pretnar]. - Ljubljana : Veduta AŽ, 2015. - 190 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281464832

261.
MAČEK, Jože, 1929-
        Mašne in svetne ustanove ter legati v Lavantinski škofiji / Jože Maček. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012-<2015>. - Zv. <1-3,1>

Dosedanja vsebina:
1: Dekanije Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško in Videm ob Savi / [krajevno kazalo Tereza Mohar]. - 2012 (Ljubljana : Pleško). - 669 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 13-15. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo
2, 1: Dekanije Nova Cerkev, Ptuj, Rogatec, Slovenska Bistrica. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 406 str. - 300 izv.
2, 2: Dekanije Slovenske Konjice, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Šaleška dolina, Šmarje pri Jelšah in Žalec / [izdelava krajevnega kazala Tereza Mohar]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - Str. 413-926. - 300 izv. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo
3, 1: Dekanije Dravograd, Dravsko polje, Jarenina, Lenart v Slovenskih goricah, Ljutomer. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 408 str. - 100 izv.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 264550656

262.
MIKOLA, Milko
        Celje v plamenih revolucije : revolucionarno nasilje v Celju v prvih povojnih letih / Milko Mikola. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281829888

263.
MOČIVNIK, Mitja
        Ples : Plesovi v Devinu = i Ples a Duino = the Ples family in Devin / Mitja Močivnik ; [prevodi italiano Martina Clerici, English John Stubbs]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2015. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7921132

264.
MOČNIK, Rastko, 1944-
        O pisanju zgodovine / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015. - 165 str. + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 282843136

265.
NAPOLI, Antonella
        Moje ime je Meriam : zgodba begunke, obsojene na smrt zaradi vere / Antonella Napoli ; [prevod Andrej Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 107 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281160960

266.
        NOVO mesto : 1965-2015 : zbornik ob 650-letnici Novega mesta / [uredila Mitja Simič in Jelka Ciglenečki ; fotografije Boštjan Pucelj in arhiv avtorjev]. - Novo mesto : Društvo Novo mesto, 2015. - 249 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281542912

267.
        PETER Prevc / [avtorji Simona Bandur ... [et al.] ; urednika Miha Hočevar, Ali Žerdin ; avtorji fotografij Fotodokumentacija Delo]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2016. - 159 str. - (Zbirka Cvetober)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283693568

268.
PETKOVŠEK, Gregor, 1973-
        Mohamed : Allahov poslanec / Abdalkarim Gregor Petkovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Abraham, 2015. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282567936

269.
PRUNK, Janko
        Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015 / Janko Prunk. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 607 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281575424

270.
REPE, Božo
        Milan Kučan, prvi predsednik / Božo Repe. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 615 str., [144] str. pril.

Ce Je Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282244096

271.
SAJE, Mitja
        Zgodovina Kitajske / Mitja Saje ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 546 str. - (Zgodovina držav in narodov ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 282702592

272.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Viharnik vrh gora : moji spomini na Slavka Avsenika / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec ... et al.]. - Mengeš : ICO, 2015. - 224 str. - (Zbirka Muzika ; št. 8)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281108992

273.
SIVEC, Stanko, 1926-
        Skozi ogenj / Stanko Sivec ; [spremno besedo napisala Miroslava Cencič]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2015. - 251 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8305388

274.
SLOVENSKA matica
        Slovenska matica - 150 let dela za slovensko kulturo : zbornik razprav in bibliografija 2004-2014 / [uredniki Drago Jančar ... et al.]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 292 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282234112

275.
STUDEN, Andrej, 1963-
        Neprilagojeni in nevarni : podoba in status Ciganov v preteklosti / Andrej Studen ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. - 242 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 281325056

276.
ŠTAKUL, Aleks
        Skozi čas / Aleks Štakul ; [avtorji fotografij Aleks Štakul ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2015. - 697 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281574912

277.
ŠURC, Matej
        Prevarana Slovenija : domoljubje, zapisano z ničlami / Matej Šurc ; [uvodna beseda Rok Zavrtanik]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 484 str. - (Zbirka Dokumenta)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283550720

278.
VANCE, Ashlee
        Elon Musk : Tesla in SpaceX - na sledi fantastične prihodnosti / Ashlee Vance ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 392 str., [16] str. pril.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 282062336

279.
VOGRIČ, Ivan
        Stoletje pred prvo svetovno vojno - res čas miru? / Ivan Vogrič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283056640

280.
WULF, Andrea
        The invention of nature : the adventures of Alexander von Humboldt, the lost hero of science / Andrea Wulf. - London : J. Murray, 2015. - XIX, 473 str., [8] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 15361846

281.
ŽERDIN, Ali
        France Bučar / Ali Žerdin ; [avtorji fotografij fotodokumentacija Dela in drugi]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2015. - 192 str. - (Zbirka Cvetober)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282445056

282.
ŽOLTOWSKA-Darska, Yvette
        Ronaldo : fant, ki je vedel, kaj hoče / Yvette Žoltowska-Darska ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 207 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281999616


J ANG J ANGLEŠČINA


283.
ATWOOD, Margaret Eleanor, 1939-
        The heart goes last / Margaret Atwood. - London : Bloomsbury, 2015. - XII, 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15311414

284.
CHILD, Lee
        Make me : [the new Jack Reacher thriller] / Lee Child. - London [etc.] : Bantam Press, cop. 2015. - 425 str.

Kr
COBISS.SI-ID 20769333

285.
COBEN, Harlan, 1962-
        Missing you / Harlan Coben. - London : Orion, 2015. - 463 str. - (An Orion paperback)

Kr
COBISS.SI-ID 11704479

286.
FLETCHER, Carrie Hope
        All I know now : wonderings and reflections on growing up gracefully / written and illustrated by Carrie Hope Fletcher. - London : Sphere, 2015. - XXV, 322 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6174869

287.
ISHIGURO, Kazuo, 1954-
        The buried giant / Kazuo Ishiguro. - London : Faber & Faber, 2015. - 345 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6495385

288.
KING, Stephen, 1947-
        Finders keepers : a novel / Stephen King. - 1st Hodder trade paperback ed. - London : Hodder & Stoughton, 2015. - 370 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15311670

289.
KURNIAWAN, Eka
        Beauty is a wound : a novel / Eka Kurniawan ; translated by Annie Tucker. - New York : New Directions, 2015. - 470 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15274038

290.
LAGERCRANTZ, David
        The girl in the spider's web / David Lagercrantz ; translated from the Swedish by George Goulding. - London : MacLehose Press, 2015. - 431 str. - (Millennium ; [4])

Kr
COBISS.SI-ID 1108938334

291.
PATTERSON, James, 1947-
        Burn / James Patterson & Michael Ledwidge. - London : Arrow book, 2015. - 494 str.

Kr
COBISS.SI-ID 25049144

292.
SIVEC, Ivan, 1949-
        The X factor : confessions of a naïve fashion model / Ivan Sivec ; [translated by Tjaša Košir]. - Mengeš : Ico, 2015. - 245 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280329216


J HRS J HRVAŠČINA SRBŠČINA


293.
ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
        Romani / Andrić. - 5. izd. - Beograd : Laguna, cop. 2014. - 768 str.

Vsebina na nasl. str.: Travnička hronika ; Na Drini ćuprija ; Gospođica ; Prokleta avlija

Kr
COBISS.SI-ID 11573022


J JEZ J JEZIKOSLOVJE


294.
CHOMSKY, Noam
        On language : Chomsky's classic works Language and responsibility and Reflections on language / Noam Chomsky. - New York ; London : The New Press, 2007. - VIII, 212, 269 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14436665

295.
LENARČIČ, Simon
        Imam ime! : slovar imen, ki so v rabi med Slovenci : več kot 7000 gesel, 8000 opisov, 20000 imen / Simon Lenarčič. - 1. izd. - Ješovec pri Kozjem : samozal., 2015. - 527 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281422592

296.
PULKO, Simona
        Slovensko ali knjižno - kako je prav? / [Simona Pulko, Melita Zemljak Jontes ; prevod povzetka v angleščino Kirsten Margaret Hempkin ; stvarno in imensko kazalo Maja Hadner]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015. - 152 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 85048321

297.
TODOROVIĆ, Suzana
        Narečje v Kopru, Izoli in Piranu / Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2016. - 272 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282787328

298.
VOGRINC, Jože, 1953-
        Pojmovne prikazni : rešeto humanistike / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015. - 178 str. - (Zbirka Apes)

Kr
COBISS.SI-ID 281800960

299.
ZLATNAR Moe, Marija
        Center in periferija : razmerja moči v svetu prevajanja / Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 168 str. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje)

Kr
COBISS.SI-ID 282643712


J NEM J NEMŠČINA


300.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Die Formel des Todes / Ivan Sivec ; [Übersetzung aus dem Slowenischen von Christina Fleischhacker]. - Mengeš : Ico, 2015. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279213056


J SLO J SLOVENŠČINA


301.
        SLOVENŠČINA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014 / [avtorji Mirjam Furlan Brec ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2015. - 255 str. + errata. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

Kr
COBISS.SI-ID 280327936


K LIT K LITERARNE VEDE


302.
BERNIK, France
        Od književnosti do likovne umetnosti in glasbe / France Bernik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 223 str. - (Razprave in eseji ; 66)

Kr
COBISS.SI-ID 282324736

303.
BOŠNJAK, Blanka
        Med sodobnostjo in tradicijo / Blanka Bošnjak. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 197 str.

Kr
COBISS.SI-ID 85129217

304.
BROJAN, Matjaž
        Čarni svet mojih prabesed : dokumenti slovenskega pismenstva v rezbarjeni podobi / Matjaž Brojan ; [fotografije Primož Hieng, Igor Modic, Matjaž Brojan]. - 1. izd. - Domžale : [samozal.] M. Brojan, 2015. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278379776

305.
GADAMER, Hans-Georg
        Kdo sem jaz in kdo si ti? : komentar k nizu pesmi "Kristal diha" Paula Celana / Hans-Georg Gadamer ; [prevod in spremna beseda Andrej Božič]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. - 184 str. - (Filozofska zbirka Aut ; 79)

Kr
COBISS.SI-ID 282827520

306.
HARAMIJA, Dragica
        Vloga živali v mladinski književnosti / Dragica Haramija. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015. - 318 str. - (Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi)

Kr
COBISS.SI-ID 84286721

307.
KOS, Gaja
        Knjižne dvoživke : slovenski mladinski problemski roman / [Gaja Kos]. - 1. izd. - Maribor : Založba Aristej, 2015. - 179 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 84597761

308.
        REBULOV zbornik 2 : ob pisateljevi devetdesetletnici / uredila Marija Pirjevec. - Trst : Mladika ; Trst ; Gorica ; Videm : Slavistično društvo, 2015. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8102892

309.
ŠTUHEC, Miran, 1952-
        Literarni pogledi / Miran Štuhec. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016. - 166 str.

Kr
COBISS.SI-ID 85431041

310.
TROHA, Gašper
        Ujetniki svobode : slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990 / [Gašper Troha]. - Maribor : Aristej ; Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2015. - 179 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 85277185


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


311.
AMALIETTI, Peter
        Duhovna geometrija : kratka proza / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 146 str. - (Zbirka Kratke zgodbe)

Kr
COBISS.SI-ID 280918528

312.
BABNIK, Gabriela
        Intimno / Gabriela Babnik. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 397 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Je Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281677056

313.
BROJAN, Matjaž
        Modro vince : drugič splašene ptice pameti / Matjaž Brojan ; [ilustracije Igor Ribič]. - Domžale : [samozal.] M. Brojan, 2015. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279711232

314.
BRVAR, Andrej, 1945-
        Novi odzivi : pogovori in zapisi / Andrej Brvar ; [spremna beseda Miran Štuhec]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 81305345

315.
ČAMPA, Jože, 1893-1989
        Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012-<2015>. - Zv. <1-4>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8
Knj. 2. - 2014. - 440 str. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja
Knj. 3. - 2014. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja
Knj. 4 / [spremna beseda Urška Perenič, Miran Hladnik]. - 2015. - XXIII, 251 str. : ilustr. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 264232192

316.
ČOŽ, Srečko
        Sopotniki / Srečko Čož. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2016. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281676544

317.
DEKLEVA, Milan
        Telo iz črk : roman o Almi / Milan Dekleva ; [ilustracije Anja Šlibar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 181 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279803648

318.
EILETZ, Marijan
        Krik brez odmeva / Marijan Eiletz. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 350 str. - (Pretakanja ; 4)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281836800

319.
FERFILA, Bogomil
        Kuba : počitniški raj ter tragikomični sistem ekonomije in politike / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2016. - V, 150 str., 180 str. pril. - (Zbirka Svet na dlani ; knj. 23)

Kr
COBISS.SI-ID 282548480

320.
FILIPČIČ, Emil
        Serafa s Šarhove 2 / Emil Filipčič. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 129 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281828352

321.
FLISAR, Evald
        Besede nad oblaki : roman / Evald Flisar. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 359 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281907200

322.
GAL Štromar, Maja
        [Sedem]
        7 kg do sreče / Maja Gal Štromar. - 2. izd. - Ljubljana : Delo, 2015. - 270 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281111296

323.
GORENC, Boštjan, 1977-
        Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] / Boštjan Gorenc - Pižama ; [Zvezdico zaspanko ilustriral Matej de Cecco ; ilustracije za Tri botre lisičice Ančka Gošnik Godec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 174 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282931200

324.
GUSTINČIČ, Mitja
        Do konca : zamolčane urednikove prigode / Mitja Gustinčič ; [ilustracija Philippe Madou]. - 1. izd. - Ljubljana : Motosi, 2015. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280766720

325.
        JANOV zvezek / [avtorji fotografij Mitja Božič ... et al.]. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 42 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 281402112

326.
JERANČIČ, Lea
        Smrtonosna obsedenost / Lea Jerančič. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2016. - 345 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 283035392

327.
JERANT, Frančišek
        Ključi se pogovarjajo / Aco Jerant ; [ilustriral Gabrijel Vrhovc [!]]. - Ljubljana : Salve, 2015. - 107 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279644672

328.
JEŽ, Boris, 1952-
        Jezične obloge / Boris Jež. - Grosuplje : Grafis Trade, 2015. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281027584

329.
JUS, Andrej, 1981-
        Na trati / Andrej Jus ; ilustrirala Jana Kocjan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 61 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Kr-skl Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 278580992

330.
KARDOŠ, Štefan
        Veter in odmev / Štefan Kardoš. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015. - 191 str. + 1 CD. - (Knjižna zbirka Križpotja)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84829697

331.
KOMAT, Anton
        Če boste molčali, bodo kamni govorili / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - [Ljubljana] : Buča ; [Domžale] : [samozal.] A. Komat, 2015. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282032640

332.
KOS, Dejan, 1966-
        Evangelij bližine / Dejan Kos ; spremna beseda Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2015. - 57 str. - (Knjižna zbirka Logofanije ; 04)

Kr
COBISS.SI-ID 282263552

333.
KOS, Janko, 1931-
        Ideologi in oporečniki : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Beletrina, 2015. - 219 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 281411584

334.
KOSOVEL, Katjuša
        Ulica lepih misli / Katjuša Kosovel. - Ljubljana : samozal., 2015. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282461952

335.
KOSOVEL, Srečko
        Barž = kons : besede v prostoru / Srečko Kosovel ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriral Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 175 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281505536

336.
KUNTNER, Tone
        Slovenska Pomlad = La Primavera Eslovena / Tone Kuntner ; [prevod v španski jezik Alenka Gortan = traducción al español Alenka Gortan ; spremna beseda Drago Jančar = prólogo Drago Jančar ; fotografija Studio Breg, Jože Resnik in Harald Draušbaher = fotográfia Studio Breg, Jože Resnik y Harald Draušbaher]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2015. - 116 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280302592

337.
KVATERNIK, Stanislav
        Moje romanje : po poti sv. Jakoba v Santiago de Compostela / [[besedilo in] fotografije] Stanislav Kvaternik ; [uredil in spremno besedo napisal Peter Kvaternik]. - Ljubljana : samozal., 2015. - 207 str., [15] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 280765440

338.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Komedije : osem dramskih besedil / Tomaž Lapajne Dekleva, Vid Sodnik in Miša Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, 2016. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283035136

339.
LUNAČEK, Matjaž
        Beatus ille qui --- / Matjaž Lunaček. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 127 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282026496

340.
MALAVAŠIČ, Ivan
        Pesmi iz Podlipe : ta sosedov Francelj, Poštar in druge izbrane pesmi / Ivan Malavašič. - Ljubljana : Koščak, 2015. - 71 str. - (Zbirka Pod lipo)

Kr
COBISS.SI-ID 282106624

341.
MERCINA, Marija
        Je trden kaj most : skice iz Nove Gorice / Marija Mercina ; [z grafikami opremil Franko Vecchiet ; spremna beseda Barica Smole]. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2015. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282547712

342.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Butalci : integralna izdaja / Fran Milčinski ; ilustriral France Podrekar ; [zbrala, uredila, izvirno besedilo vzpostavila, spremno besedo in opombe napisala Barbara Simoniti]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 289 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 350)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280858624

343.
MOLAN, Darja
        Vem, da zmoreš, Darja : moje soočanje z rakom dojke / Darja Molan. - 1. izd. - Raka : samozal., 2015. - 231 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280949504

344.
MOZETIČ, Brane
        Objemi norosti / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2015. - 129 str. - (Zbirka Lambda ; 121)

Kr
COBISS.SI-ID 283002624

345.
MUCK, Desa
        Odred ali Kako osrečiti druge proti njihovi volji / Desa Muck. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 312 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280507136

346.
OMEJEC, Milena
        Grešnica / Milena Omejec ; [avtorica spremne besede Edita Tomić]. - Ljubljana : 3AT33, 2015. - 275 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282586112

347.
OPREŠNIK, Marija
        Polnočni valček : roman / Marija Oprešnik. - Laško : samozal. ; Tržič : distribucija Avrora, 2015. - 276 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281125376

348.
ORAČ, Simon
        Famiglia / Simon Orač. - Ljubljana : Ekslibris, 2015. - 178 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282128640

349.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Kosovel in sedem palčkov : arhaične pesmi / Iztok Osojnik ; [spremno besedo napisala Taja Kramberger]. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2015. - 111 str. - (Zbirka Kam ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 280012288

350.
OSTI, Josip
        Atrij / Josip Osti ; [spremna beseda Zora A. Jurič]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015. - 102 str. - (Zbirka Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 82646529

351.
OSTI, Josip
        Sence kresnic = Ombre di lucciole / Josip Osti ; traduzione di Jolka Milič. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015. - 87 str. - (Zbirka Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 82910977

352.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Domu in rodu / Tone Pavček ; ilustriral Matija Medved ; [izbral Peter Kolšek ; uvodno besedo napisala Saša Pavček]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 167 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281836032

353.
PILIĆ, Sanja
        O mamah vse najboljše / Sanja Pilić ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2016. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281749504

354.
POLIČ, Vasilij
        Peklenska taverna : moja XXII. / Vasilij Vasko Polič. - Ljubljana : samozal., 2015. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278059264

355.
POTEPAN, Josip, 1848-1893
        Pravijo, da --- : odgovor Josipa Potepana - Škrljevega, kmeta z Dolnjega Zemona pri Ilirski Bistrici, na vprašanje društva za jugoslovansko zgodovino in starine / Josip Potepan ; [ilustriral Romeo Volk ; besedilo priredila Dragica Štemberger Maljavac]. - Dolnji Zemon : Kulturno društvo Grad, 2015. - [31] str.

Kr
COBISS.SI-ID 282542592

356.
PRIDE, B. L.
        Kaos / [avtor B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2016. - 472 str. - (Serija Brezmejno ; knj. 2)

Kr
COBISS.SI-ID 85725697

357.
PRIDE, B. L.
        Sla / [avtor B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2015. - 528 str. - (Serija Brezmejno ; knj. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 85454849

358.
RADONJIĆ, Zoran T.
        Matematika ljubezni, ljubavi : zbirka besedil, tekstova / Zoran T. Radonjić. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2015. - 343 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278402560

359.
REZMAN, Peter
        Tekoči trak / Peter Rezman ; [spremni tekst Tina Kozin]. - Maribor : Litera, 2015. - 211 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84363265

360.
RODE, Tone
        Prareka / Tone Rode ; [spremna beseda Aleš Berger]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 93 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281411840

361.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Gleda kondor avion : brano delo / Andrej Rozman Roza ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Andrej Koritnik ; izbrana bibliografija Matjaž Hočevar ; ilustracije Ciril Horjak ; fotografija avtorja Dragan Arrigler]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 264 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 351)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281078016

362.
RUDOLF, Mojca, 1966-
        Blišč in prevare Hollywooda / Valerie M. Grant. - 1. izd. - Murska Sobota : BoMa, 2015. - 231 str. - (Dobro jutro, Hollywood ; 3)

Vsebina: V vrtincu ; V nevarnosti ; Premiera : zastor se dvigne

Kr St
COBISS.SI-ID 280659456

363.
RUTAR, Dušan
        Iz šolskih klopi : nadaljevanje in konec Anine zgodbe / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2016. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282715136

364.
SELINŠEK, Aljaž
        Ljubezen v prastarem mestu : poezija / Aljaž Selinšek ; [spremna beseda David Bedrač]. - Ptuj : Artomatik, 2015. - 79 str,

Kr
COBISS.SI-ID 281417472

365.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Bleščeče celjske zvezde : o temnih zvezdah Turnških in o treh najsvetlejših celjskih zvezdah: o grofih Frideriku I. Žovneškem (Celjskem), Hermanu I. Celjskem in Hermanu II. Celjskem / Ivan Sivec ; [spremna beseda Tone Ravnikar ; fotografije Ivan Sivec in Pokrajinski muzej Celje ; portreti Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2016. - 304 str. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 8) (Celjski grofje in knezi ; 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281687040

366.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Vitezi jutranje zarje : o Bernardu Turnškem in žovneških svobodnih gospodih / Ivan Sivec ; [spremna beseda Franc Kralj ; fotografije Ivan Sivec, arhiv Kulturno zgodovinskega društva Žovnek in Pokrajinski muzej Celje ; portreti Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2016. - 288 str. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 7) (Celjski grofje in knezi ; 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281684224

367.
STERŽAJ, Alen
        Pa ste vi normalni?! / Alen Steržaj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 123 str. - (Zbirka Prvenci)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280671488

368.
STO prašičkov poje
        Ljubezen premaga vse / Sto prašičkov poje ; [ilustrirala Karmen Bajec ; fotografije Miha Knavs ... [et al.] ; tekst na ritni strani Gregor Grešak]. - 1. izd. - Stari trg pri Ložu : KUD Medvedek, 2015. - 546 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280948224

369.
SUKIČ, Nataša, 1962-
        Piknik / Nataša Sukič. - Ljubljana : ŠKUC, 2015. - 142 str. - (Zbirka Vizibilija ; 38)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282784768

370.
SVETINA Terčon, Magdalena
        Igra kresnic : mojim prednikom / Magdalena Svetina Terčon ; [spremna beseda Jasna Majda Peršolja ; rodovnik Robert Fonda]. - Štorje : samozal., 2015. - 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280952320

371.
ŠAMPERL, Janez
        Angeli na poti življenja / Janez Šamperl ; [fotografije Ubald Trnkoczy]. - Koper : Ognjišče, 2015. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281831936

372.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Pesem za liro / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Alenka Sottler ; [spremna beseda Jaroslav Skrušný]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 76 str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 84223489

373.
TITAN, Štefan
        Božja sodba II. : roman / Štefan Titan. - Murska Sobota : Zavod Volosov hram, 2015. - 255 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84531201

374.
TUTA, Jasna, 1980-
        Moj svet sredi oceana : 32 dni jadranja čez Pacifik, v soncu in dežju, v strahu in smehu / Jasna Tuta ; [fotografije Jasna Tuta in Rick Page]. - 1. izd. - Trst : samozal., 2015. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8428268

375.
VALENČIČ, Erik
        Sence ne gorijo / Erik Valenčič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 327 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282023680

376.
VOVK, Urban
        Garaže / Urban Vovk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 171 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281073920

377.
VREČAR, Tomislav
        [Second]
        2nd hand emotions / Tomislav Vrečar. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2015. - 193 str. - (Zbirka Aleph ; 173)

Kr
COBISS.SI-ID 282409728

378.
VUGA, Saša
        Sveti Anton Prašičkar : [romaneskni triptih] / Saša Vuga. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015. - 298 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282230784

379.
ZOREC, Jan, 1959-
        Weltschmerz : roman : po 22-tih skrivnostih velike arkane tharotha / Jan Zorec ; [ilustracije Depositphotos]. - Grosuplje : Grafis Trade, 2015. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281027840


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


380.
ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
        Moč ženske : izza maske / A. M. Barnard ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2016. - 149 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283123456

381.
ARLIDGE, M. J.
        Temno srce / M. J. Arlidge ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 367 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282575616

382.
ASHLEY, Kristen
        Zadnja želja / Kristen Ashley ; prevod Mateja Malnar Štembal. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 2 zv. (525; 509 str.). - (Magdalene ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84248577

383.
BANKS, Maya
        Gospodar življenja : [tretji del trilogije o strastnem predajanju] / Maya Banks ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 256 str. - ([Predajanje ; 3])

Kr Šč
COBISS.SI-ID 283067392

384.
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        Mercier in Camier / Samuel Beckett ; prevedla Jana Pavlič ; [spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 155 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281827840

385.
BJØRK, Samuel
        Angelsko hladna / Samuel Bjørk ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 460 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282243072

386.
BLIXEN, Karen
        Anekdote usode / Isak Dinesen (Karen Blixen) ; [iz angleškega izvirnika] prevedla Tina Mahkota ; [spremno besedo napisala Gabriela Babnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 284 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 352)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281018880

387.
BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana
        Lakota / Mirjana Bobić Mojsilović ; iz srbščine prevedel Slavko Barić. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 220 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282030592

388.
BURCH, Heather
        Vijoličasti trak ljubezni / Heather Burch ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 314 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283303168

389.
BURROWES, Grace
        Najlepše božično darilo / Grace Burrowes ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 344 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282605312

390.
BYRNE, Kerrigan
        Cestni razbojnik / Kerrigan Byrne ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 351 str. - ([Viktorijanski uporniki ; 1])

Kr
COBISS.SI-ID 282805760

391.
CABONI, Cristina
        Tako diši ljubezen / Cristina Caboni ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 429 str. - (Zbirka Oddih)

Je Kr
COBISS.SI-ID 280700672

392.
CARLETON, William, 1876-1945
        Izhod iz krize : Novoanglež srednjega razreda se izseli v Ameriko : resnična zgodba / William Carleton ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2016. - 202 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283131648

393.
CARTER, Chris, 1965-
        Jaz sem smrt : triler / Chris Carter ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 387 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282592768

394.
CASS, Kiera
        Elita : druga knjiga serije Izbira / Kiera Cass ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 327 str. - (Serija Izbira ; knj. 2)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281536512

395.
CASS, Kiera
        Izbira : prva knjiga serije Izbira / Kiera Cass ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 345 str. - (Zbirka Žepnice)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281035264

396.
CASS, Kiera
        Izbrana : tretja knjiga serije Izbira / Kiera Cass ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 334 str. - (Serija Izbira ; knj. 3)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283096832

397.
CHAUVEAU, Jean-Philippe
        Duhovnik med prostitutkami / Jean-Philippe Chauveau ; v sodelovanju z Lucom Adrianom in Ombeline Sapin ; [prevod Marija Šeme]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2015. - 262 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281709312

398.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Igra ogledal / Agatha Christie ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 250 str. - (Zbirka Krimi)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281330688

399.
DARE, Tessa
        Škotska poroka / Tessa Dare ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 297 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282785792

400.
DOMIN, Hilde
        Le vrtnica v oporo / Hilde Domin ; [prevod, spremna beseda Ana Jasmina Oseban]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 110 str. - (Sozvezdja ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 281931008

401.
DUČIĆ, Jovan
        Zaklad carja Radovana : knjiga o človeku in usodi / Jovan Dučić ; prevod in priredba Jaroslav Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 258 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280755200

402.
ELIOT, George
        Middlemarch : študija provincialnega življenja / George Eliot ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2015. - 2 zv. (489; 462 str.)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 267974144

403.
FERRANTE, Elena
        Dnevi zavrženosti / Elena Ferrante ; prevod Anita Jadrič ; [spremna beseda Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 204 str. - (Moderni klasiki ; 88)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280852992

404.
FITZEK, Sebastian
        Pobesnela igra : [psihološka srhljivka] / Sebastian Fitzek ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 407 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283124992

405.
FLYNN, Gillian, 1971-
        Temina / Gillian Flynn ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 470 str. - (Zbirka Krimi)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 282659584

406.
FOSTER, Mary H.
        Zgodbe iz Asgarda : pripovedke iz nordijske mitologije / Mary H. Foster & Mabel H. Cummings ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2016. - 104 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283017728

407.
GARWOOD, Julie
        Neukrotljivo poželenje / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 349 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283088128

408.
GUARESCHI, Giovanni
        Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2016>. - Zv. <1-4>

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 342 str. - Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.500 izv. - Giovannino Guareschi - upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 369 str. - Nasl. naveden na ov. - 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 371 str. - Nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 363 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.

Kr
COBISS.SI-ID 268826624

409.
HAFFNER, Ernst
        Krvni bratje : roman o berlinskih bandah / Ernst Haffner ; [prevedla Uršula Rebek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 213 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280672768

410.
        HAMLET na Slovenskem : [razstava ob 400-letnici smrti Williama Shakespeara, 11. januar - 14. marec 2016, Cankarjev dom, Ljubljana] / [besedila Petra Pogorevc ... [et al.] ; urednica, izbor slikovnega gradiva Mojca Jan Zoran]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2016. - 37, 63 str.

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Hamlet : biti ali ne biti v stripu / Andrej Potrč ; [priprava besedila za strip Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran] ; [avtor literarne predloge] William Shakespeare ; prevod Srečko Fišer]

Kr
COBISS.SI-ID 282859520

411.
HANNAH, Kristin
        Slavček / Kristin Hannah ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 486 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282264320

412.
HANNAH, Sophie, 1971-
        Točka rešitve / Sophie Hannah ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 440 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 283049728

413.
HARMEL, Kristin
        Usodne sanje / Kristin Harmel ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 359 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282994944

414.
HÜLSMANN, Petra, 1976-
        Brenčanje v srcu / Petra Hülsmann ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - (Zbirka Oddih)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282774272

415.
HUNTER, Madeline
        Pregrešna v satenu / Madeline Hunter ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 343 str. - ([Najredkejši cvetovi ; 3])

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 283049472

416.
JARRY, Alfred
        Ubu / Alfred Jarry ; prevedel [in spremno besedo napisal] Primož Vitez. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 216 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 353)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 282803200

417.
JEFFRIES, Sabrina
        Samo vojvoda je primeren / Sabrina Jeffries ; [prevod Irma Kukovič]. - Ig : Kiroja, 2015. - 412 str. - (Zbirka Šola za dedinje ; 2) (Daisy)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 282374144

418.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Levijeva tkalnica svile / Miljenko Jergović ; prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 199 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281861888

419.
KEILSON, Hans
        Nasprotnikova smrt : roman / Hans Keilson ; prevedel, [spremna beseda] Slavo Šerc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 273 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282138112

420.
KENNER, Julie
        Pokliči me : prvi del trilogije Stark International / J. Kenner ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 349 str. - (Trilogija Stark International ; del 1) (Zbirka Strasti)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282170368

421.
KENNER, Julie
        Usliši me : drugi del trilogije Stark International / J. Kenner ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 317 str. - (Zbirka Strasti) (Trilogija Stark International ; del 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283333120

422.
KHADRA, Yasmina, 1955-
        Bagdadske sirene / Yasmina Khadra ; prevedel Iztok Ilc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 312 str. - (Zbirka Bralec ; 93)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282200320

423.
KIDD, Sue Monk
        In dobila je krila / Sue Monk Kidd ; [prevedla Dušanka Zabukovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 486 str. - (Zbirka Kapučino)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282071296

424.
KINNUNEN, Tommi
        Križišče štirih poti / Tommi Kinnunen ; [prevedla Julija Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 303 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281042176

425.
KNAUSGÅRD, Karl Ove, 1968-
        Moj boj / Karl Ove Knausgård ; iz norveščine prevedel Darko Čuden. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015-. - Zv. <1->. - (Zbirka Roman)

Vsebina:
Knj. 1. - 2015 ([Nova Gorica]) : Grafika Soča. - 526 str. - 800 izv.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281486848

426.
LAUREN, Christina
        Prelepi neznanec / Christina Lauren ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 294 str. - ([Prelepi ; 2])

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282252288

427.
LAUREN, Christina
        Prelepi ženskar / Christina Lauren ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 351 str. - ([Prelepi ; 3])

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283294976

428.
LAURENS, Stephanie
        Resnica o ljubezni : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 461 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283257088

429.
LE Carré, John, 1931-
        Kotlar, krojač, vojak, vohun / John le Carré ; [prevedla Mojca Kranjc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 489 str. - (Zbirka Roman)

Kr
COBISS.SI-ID 282348032

430.
LEE, Harper, 1926-2016
        Če ubiješ oponašalca / Harper Lee ; prevedla Polona Glavan ; [spremno besedo napisala Erica Johnson Debeljak ; spremno besedo prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 318 str. - (Zbirka Veliki večni romani)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281349376

431.
MACLEAN, Sarah
        Vojvoda se vrača / Sarah MacLean ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 465 str. - (Zbirka Oddih) (Pravila lopovov ; knj. 3)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281697792

432.
MALLERY, Susan
        Ljubezen v popolnosti / Susan Mallery ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 331 str. - (Romance iz Fool's Golda)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282057216

433.
MAMBRINO, Jean, 1923-2012
        Belo brezno : poema / Jean Mambrino ; [prevod Aleš Berger ; spremna beseda Alen Širca]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 77 str. - (Sozvezdja ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 282051584

434.
MARS, Emma
        Strasti v hotelu. [1], Soba 101 / Emma Mars ; [prevedla Špela Žakelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 544 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282558464

435.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Nočna nezgoda / Patrick Modiano ; [prevedel Aleš Berger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 127 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282374656

436.
MODIANO, Patrick, 1945-
        V kavarni izgubljene mladine / Patrick Modiano ; iz francoščine prevedla Nadja Dobnik. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2015. - 123 str. - (Zbirka Besede)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281548032

437.
MOYES, Jojo
        Zadnje ljubezensko pismo / Jojo Moyes ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 550 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281351680

438.
MUNRO, Alice, 1931-
        Ubežnica / Alice Munro ; prevedla Tjaša Mohar. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2015. - 319 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280650752

439.
MYLES, Eileen
        Inferno : (roman pesnice) / Eileen Myles ; iz angleščine prevedla Suzana Tratnik. - Ljubljana : Škuc, 2015. - 272 str. - (Zbirka Lambda ; 120)

Kr
COBISS.SI-ID 282019840

440.
NEGRÓN, Luis, 1970-
        Okrutni svet / Luis Negrón ; prevedel Ferdinand Miklavc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 95 str. - (Zbirka Bralec ; 92)

Kr
COBISS.SI-ID 281799424

441.
        ODPRTA okna, odprta vrata : antologija nagrajencev Vilenice 1986-2015 / [uredili Tanja Petrič, Maja Kavzar Hudej ; uvodna beseda Veno Taufer ; bibliografija slovenskih knjižnih prevodov Nika Babović]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2015. - 302 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280831488

442.
ORWELL, George, 1903-1950
        Burmanski dnevi / George Orwell ; prevedla Tina Mahkota ; [spremna beseda Mirt Komel]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 377 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282025984

443.
PAMUK, Orhan
        Naivni in sentimentalni romanopisec / Orhan Pamuk ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 113 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 281861376

444.
PARK, Yeonmi, 1993-
        Da bi lahko živela : pot severnokorejskega dekleta v svobodo / Yeonmi Park ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 293 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282024704

445.
PATTERSON, James, 1947-
        [Štirinajsti]
        14. smrtni greh / James Patterson in Maxine Paetro ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 311 str. - (Zbirka Klub preiskovalk umorov)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282286592

446.
PEJOVIĆ, Vojislav, 1972-
        Ameriški sfumato : novela iz devetih zgodb / Vojislav Pejović ; iz angleščine prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 167 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 282872320

447.
PROBST, Jennifer
        Poročna združitev / Jennifer Probst ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 333 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 282062592

448.
QUINN, Julia, 1970-
        Srečno do konca dni : [deveti roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 283 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282546432

449.
REDMERSKI, J. A.
        Trenutek predaje / J. A. Redmerski ; [prevedla Mateja Pintar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 384 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282292224

450.
ROBERTS, Nora
        Igra sreče : [četrta knjiga iz sage o družini Stanislaski] / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 360 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280710144

451.
ROBERTS, Nora
        Krvna magija / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2016. - 318 str. - (Trilogija Bratranci O'Dwyer ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 282663168

452.
ROBERTS, Nora
        Moč hrepenenja : [peta knjiga iz sage o družini Stanislaski] / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 331 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281607680

453.
ROBERTS, Nora
        Ples usode : [šesta knjiga iz sage o družini Stanislaski] / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 329 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281607168

454.
ROBERTS, Nora
        Vrtinec ljubezni : [tretja knjiga iz sage o družini Stanislaski] / Nora Roberts ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 355 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280709888

455.
SAINT-Exupéry, Antoine de, 1900-1944
        Citadela / Antoine de Saint-Exupéry ; prevedla Špela Žakelj ; [spremna beseda Ana Geršak]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 687 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281411328

456.
SANTO, Courtney Miller
        Korenine oljčnega drevesa / Courtney Miller Santo ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 304 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282648576

457.
SCHILLING, Ewa, 1971-
        Norec / Ewa Schilling ; iz poljščine prevedla Tatjana Jamnik. - Ljubljana : Škuc, 2015. - 276 str. - (Zbirka Lambda ; 119)

Kr
COBISS.SI-ID 281255168

458.
SCOTT, Kylie
        Strastni kitarist / Kylie Scott ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 292 str. - (Serija Rok zvezdniki)

Kr
COBISS.SI-ID 283124736

459.
SEETHALER, Robert, 1966-
        Vse življenje / Robert Seethaler ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 148 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279308800

460.
SIMSION, Graeme C.
        Projekt otrok / Graeme Simsion ; [prevedla Tea Mejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 420 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281459712

461.
SJÓN, 1962-
        Modra lisica / Sjón ; [iz angleščine prevedla Anja Golob]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 112, 129 str.

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Fant, ki ga ni bilo = Mánasteinn

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 283359232

462.
SLATAPER, Scipio
        Moj Kras = Il mio Carso / Scipio Slataper ; izvirnik in slovenski prevod Marka Kravosa = testo originale con traduzione in sloveno di Marko Kravos ; [spremni besedi] Roberto Dedenaro Po sledovih Slataperja = Sulle orme di Slataper in / e Marko Kravos Slovenci ob Mojem Krasu = Gli sloveni di fronte al Mio Carso. - Trieste : Beit, 2015. - 243 str. - (Beit classici)

Kr
COBISS.SI-ID 8539884

463.
        SMEH je pol zdravja 4 / [uredil Janez Gril ; ilustracije Karmen Smodiš, Miki Muster]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - [105] str.

Kr
COBISS.SI-ID 282350848

464.
SÖDERBERG, Alexander
        Drugi sin / Alexander Söderberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 471 str. - (Zbirka Krimi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281879552

465.
SORENSEN, Jessica
        Usodno srečanje Callie in Kaydena / Jessica Sorensen ; [prevedla Maja Dolinar Bergant]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 298 str. - ([Naključje ; 1])

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282829312

466.
SOUTHERLAND, Phil, 1982-
        Še vedno živ : moja tekma z boleznijo : od diagnoze do obvladovanja / Phil Souterland in John Hanc ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015. - 266 str., [8] str. pril.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282025728

467.
SPARKS, Nicholas
        Poglej me v srce / Nicholas Sparks ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 496 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283294208

468.
SUND, Erik Axl
        Izdajalska roka. [2] / Erik Axl Sund ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 430 str.

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 280951040

469.
SUND, Erik Axl
        Krik iz teme. [3] / Erik Axl Sund ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 384 str.

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 282729728

470.
SZCZYPIORSKI, Andrzej
        Maša za mesto Arras / Andrzej Szczypiorski ; [prevod Jana Unuk ; spremna beseda Jože Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 136 str. - (Pretakanja ; 3)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281836544

471.
THOREAU, Henry David, 1817-1862
        Walden : življenje v gozdu : 1854 / Henry David Thoreau ; [prevedla Mojca Dobnikar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 272 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282991104

472.
TILLION, Germaine, 1907-2008
        Ferfikbarica v peklu : opereta iz Ravensbrücka : napisana v taborišču oktobra 1944 / Germaine Tillion ; prevedla Jasmina Žgank ; [predgovor Tzvetan Todorov ; uvod Claire Andrieu]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015. - 109 str. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 8)

Kr
COBISS.SI-ID 282939392

473.
TODD, Anna, 1989-
        Prvič na robu / Anna Todd ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 765 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281999360

474.
TODD, Anna, 1989-
        Prvič resnično srečna / Anna Todd ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 467 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 283257344

475.
TOMIZZA, Fulvio
        Zlo pride s severa : roman o škofu Vergeriju / Fulvio Tomizza ; prevedla Vera Troha ; [spremna beseda Milan Rakovac]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 613 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282026240

476.
VALENČIČ Davis, Anna
        Petunija v čebulni gredi / Anna Valenčič Davis ; [spremna beseda Janja Žitnik Serafin]. - Ljubljana : Slovenska izseljenska matica, 2015. - 84 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279662848

477.
VARGAS Llosa, Mario
        Prikriti junak / Mario Vargas Llosa ; prevod Katja Mrak ; [spremna beseda Marko Jenšterle]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 305 str. - (Moderni klasiki ; 87)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280911360

478.
VODOLAZKIN, Evgenij Germanovič
        Laurus / Jevgenij Vodolazkin ; prevod Lijana Dejak ; [spremna beseda Neža Zajc]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 306 str. - (Moderni klasiki ; 89)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280853248

479.
VONNEGUT, Kurt
        Bog vas blagoslovi, gospod Rosewater ali Bisere pred svinje / Kurt Vonnegut ml. ; iz angleščine prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 201 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282627072

480.
WEIR, Andy
        Marsovec / Andy Weir ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 420 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283325184

481.
WERFEL, Franz, 1890-1945
        Bledomodra ženska pisava / Franz Werfel ; prevedla Anja Naglič ; spremno besedo napisala Kristina Jurkovič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 108 str. - (Nostalgija)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281920256

482.
WILD, Meredith
        Prvinska napetost / Meredith Wild ; [prevedla Živa Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 278 str. - (Hekerske spletke in strasti ; [del 1])

Kr
COBISS.SI-ID 282629632

483.
WILLIAMS, John Edward, 1922-1994
        Stoner / John Williams ; prevedla Breda Biščak ; [spremno besedo napisal Urban Vovk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 334 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 349)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279937792

484.
WINE, Mary
        Kako osvojiti Višavca / Mary Wine ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 314 str. - ([Serija Višavec ; 1])

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 283325952

485.
YOUNG, Samantha
        Junak / Samantha Young ; [prevedla Mateja Pintar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 390 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279237888

486.
YOUNG, Samantha
        Ulica v mesečini / Samantha Young ; [prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 380 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280900608

487.
        ZAKLADNICA antične modrosti / [zbrala in prevedla], ilustracije Živa Viviana Doria : [uredila Julija Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2016. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283242240


KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET


488.
BABIČ, Renata
        Veverica in medvedek / [avtorica pravljice [in] pripovedovalka Renata Babič ; avtorja pesmi Renata Babič in Kristjan Crnica]. - [Ljubljana] : Inštitut Lila, cop. 2015. - 1 CD

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1024428834


N BIO N BIOLOGIJA


489.
BRIGHT, Michael
        Morski psi / Michael Bright ; [prevod iz angleščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 61 str. - (Spoznavamo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 266154496

490.
BUCKLEY, Michael, 1950-
        Meltdown in Tibet : China's reckless destruction of ecosystems from the highlands of Tibet to the deltas of Asia / Michael Buckley. - New York : Palgrave Macmillan, 2014. - VIII, 248 str., [8] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 15364662

491.
        KAKOVOST zraka v Sloveniji : kakšen zrak dihamo? / [urednik Milan Bogataj]. - Murska Sobota : Zavod PEC, Pomurski ekološki center, 2015. - 52 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282737664

492.
KLEVANSKY, Rhonda
        Velike mačke / Rhonda Klevansky ; [prevod iz angleščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 63 str. - (Spoznavamo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 266409216

493.
MLAKAR, Vlasta, 1968-
        Rastlina je sveta, od korenin do cveta : tradicionalno znanje o rastlinskem svetu na Slovenskem / Vlasta Mlakar ; [fotografije Slovenski etnografski muzej]. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] V. Mlakar, 2015. - 495 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281278720

494.
        NARAVOSLOVJE za poklicne šole. Učbenik za predmet Naravoslovje v srednjih poklicnih šolah / Andrej Šorgo ... [et al.] ; [ilustracije Andrej Kustec, Boštjan Plesničar, tehniške ilustracije Boris Čeh]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2016. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281659648

495.
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius, maior, 23-79
        Naravoslovje. 2, Antropologija in zoologija : knjigi 7 in 8 / Plinij Starejši ; prevod in komentar Matej Hriberšek. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 456 str. - (Zbirka Historia scientiae)

Kr
COBISS.SI-ID 282508032

496.
STOCKLEY, Corinne
        Slikovni priročnik. Biologija / [avtorica Corinne Stockley ; prevod Eva Žontar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015. - 128 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281602048

497.
ZORE, Jani
        Gospodarjenje z odpadki : učbenik za modul Okoljevarstveni tehnik, Gospodarjenje z odpadki / Jani Zore ; [fotografije Jani Zore ... et al.]. - Celje : Fit media, 2015. - 168 str. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Kr
COBISS.SI-ID 279413504


N FIZ N FIZIKA


498.
STOCKLEY, Corinne
        Slikovni priročnik. Fizika / [avtorji Corinne Stockley, Chris Oxlade in Jane Wertheim ; prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015. - 128 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281601792


N KEM N KEMIJA


499.
BOSSE, Dankmar
        Die Evolution der Minerale zwischen Kosmos und Erde : Entwurf einer Mineralogie und Kristallografie der lebendigen Erde / Dankmar Bosse. - 1. Aufl. - [Arlesheim] : Ita Wegman Institut, 2015. - 2 zv. (690 str.)

Kr
COBISS.SI-ID 15217718

500.
BUKOVEC, Nataša
        Praktikum iz splošne in anorganske kemije / N. Bukovec, R. Cerc Korošec, E. Tratar Pirc ; [risbe Vinko Volk]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. - 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281255936

501.
KOGEJ, Ksenija
        Površinska in koloidna kemija / Ksenija Kogej ; [risbe Vinko Volk]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010. - IX, 185 str.

Kr
COBISS.SI-ID 251129600

502.
TRATAR-Pirc, Elizabeta
        Vaje iz anorganske kemije. Navodila za vaje z zbirko računskih nalog / Elizabeta Tratar-Pirc, Andrej Pevec in Alojz Demšar ; [ilustracije Vinko Volk]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2010 [i. e.] 2013. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268032256

503.
TUREL, Iztok
        Vaje iz splošne kemije / Iztok Turel, Marija Zupančič. - 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. - 77 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268528384

504.
WERTHEIM, Jane
        Slikovni priročnik. Kemija / [avtorji Jane Wertheim, Chris Oxlade in Corinne Stockley ; prevod Teja Završnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015. - 128 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281602560


N KME N KMETIJSTVO


505.
        BIOBRAZDA. - Letn. 1, št. 1 (jan. 2013)- . - Dragomer : Biobrazda, 2013-

ISSN 2335-3007 = Biobrazda
ČB875 N KMETIJSTVO revije BIOBRAZDA
Letn. 4 2016 št. 13-15#
COBISS.SI-ID 264761088

506.
        BIOFIZIKALNA kemija - vaje / Matjaž Bončina ... [et al.] ; [slike in risbe Matjaž Bončina, Iztok Prislan]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. - IV, 98 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280901888

507.
        ČLOVEK o psu - pes o človeku / pripravil [i. e. zbral in uredil] Anej Sam. - Maribor : Jasa, 2016. - 233 str. - (Zbirka Onežimo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 282211072

508.
        EKO dežela. - 2011 (avg.)-        . - Kranj : BJM, 2011-

Suplement ali priloga k: Zelena dežela = ISSN 1581-9027
ISSN 2335-3066 = Eko dežela
N KMETIJSTVO revije EKO dežela
2016 Št. 1<jan. gl. v dec./jan. 2015>+2-9
COBISS.SI-ID 264453632

509.
HENIGMAN, Alenka
        Vrtnarček : enostavni napotki za ekološko vrtnarjenje / Alenka Henigman ; [fotografije Alenka Henigman in Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2015. - 103 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281608704

510.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Sem z vrtnicami / [[besedilo in] fotografije] Matjaž Mastnak. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 196 str. - (Zbirka O cvetani in živani)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280566784

511.
        MOJ lepi vrt. - 2003 (mar.)-        . - Ljubljana : Burda, 2003-

Ima suplement ali prilogo: Moj lepi vrt. Posebna izdaja = ISSN 1581-7393
ISSN 1581-5897 = Moj lepi vrt
ČB853 N KMETIJSTVO revije MOJ lepi vrt
2016 Št. 1-9#
COBISS.SI-ID 122645760

512.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)-        . - Ljubljana : ČZP "Kmečki glas", 1969-

Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet
ČB48 N KMETIJSTVO revije MOJ mali svet
Letn. 48 2016 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 16404738

513.
        MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)-        . - Ljubljana : Dedal, 1992-

ISSN 1318-296X
ČB313 N KMETISTVO revije, O KMETIJSTVO revijeMOJ pes
Letn. 25 2016 št. 1<jan. gl. v dec./jan. 2016>+2-5+6/7-8/9#
COBISS.SI-ID 29366784

514.
UMELJIĆ, Veroljub
        Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake / [[besedilo], avtor fotografij in risb] Veroljub Umeljić ; [prevod in priredba Franc Prezelj]. - Kamnik : [samozal.] F. Prezelj ; Grosuplje : Partner graf, 2012. - 536 str.

Kr
COBISS.SI-ID 260468992


N MAT N MATEMATIKA


515.
        LOGIKA : zbirka nalog s tekmovanj : 5. del : 2011-2014 / [naloge Aleš Vavpetič ... [et al.] ; zbrale in uredile Mija Kordež, Sanja Gradišnik in Gabrijela Hladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2015. - 244 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281427712

516.
        MATEMATIKA na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014 / [avtorji Svjetlana Ćirković ... [et al.] ; urednici Mateja Jagodič in Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2015. - 149 str. - (Zbirke nalog za poklicno maturo)

Kr
COBISS.SI-ID 279629824

517.
PLESTENJAK, Bor
        Razširjen uvod v numerične metode / Bor Plestenjak. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2015. - 418 str. - (Matematika - fizika ; 52)

Kr
COBISS.SI-ID 280352000

518.
ŠIRCA, Simon
        Verjetnost v fiziki / Simon Širca. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - XIV, 354 str. - (Matematika - fizika ; 53)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 283051264

519.
ŠKRLEC, Mateja
        Matematika 2. Zbirka nalog za srednje strokovne šole / Mateja Škrlec ; [fotografije in ilustracije Shutterstock.com in arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2015. - 166 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280565248


N RAČ N RAČUNALNIŠTVO


520.
FARWELL, Nick
        Minecraft. Priročnik za redstone / [besedilo Nick Farwell in AKA CNB Minecraft ; ilustracije James Burlinson ... [et al.] ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont ; Ljubljana : distributer za Slovenijo Menart Records, 2015. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279246080

521.
        JOKER : revija za sončno stran računalništva. - Let. 1, št. 1 (maj 1992)- . - Ljubljana : Alpress, 1992-

ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana)
N RAČUNALNIŠTVO revije JOKER
Letn. 23 2016 št. 270-278#
COBISS.SI-ID 30700032

522.
        MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)-        . - Ljubljana : Infomediji, 1991-

Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
ČB315 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITOR
Letn. 26 2016 št. 1-3,P3<Monitor svet>+4-6+P6<Poletje>+7/8+9#
COBISS.SI-ID 28012800

523.
        MONITORPRO . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9476 = Monitorpro
ČB816 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITORPRO
2016 Št. 1-3#
COBISS.SI-ID 252457728

524.
MUCK, Deja
        [Tri]
        3D-tisk : [--- tehnologije 3D-tiska, priprava 3D-modelov za tisk, pojmovnik ---] / Tadeja Muck, Igor Križanovskij ; [izris grafičnih shem Uroš Miklavčič, Igor Križanovskij]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2015. - 221 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281864960

525.
NEEDLER, Matthew
        Minecraft. Priročnik za gradnjo / [napisala Matthew Needler in Phil Southam ; ilustracije James Barker, Joe Bolder in Theo Cordner ; prevedla Hana Cirman]. - Zagreb : Egmont ; Ljubljana : distributer za Slovenijo Menart Records, 2015. - 93 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279245824


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


526.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - Slov. izd. - Let, 1, št. 1 (1967)-        . - Ljubljana : Delo, 1967-

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)
ČB2 N TEHNIKA IN PROIZVODNJA revije AVTO magazin
Zv. 2 Letn. 50 2016 št. 1-20#
COBISS.SI-ID 16284930

527.
BHASKAR, Michael
        Naprava za vsebino : teoriji založništva naproti od tiskarskega stroja do digitalnega tiska / Michael Bhaskar ; [prevedla Polona Petek]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 262 str. - (Zbirka Bralna znamenja)

Kr
COBISS.SI-ID 281520640

528.
FABE, Dušan
        Pomorska govorna komunikacija = Maritime verbal communication / Dušan Fabe, Valter Suban. - 1. ponatis. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2014. - 307 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277094144

529.
GREGORČIČ, Edo
        Pravne prakse pri popotresni obnovi objektov / Edo Gregorčič ; [spremna beseda Dušan Blaganje ; prevod Teja Gregorčič]. - 1. natis. - Nova Gorica : samozal. E. Gregorčič, 2015. - XIII, 181 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282006528

530.
        ILLUSTRATED history of high-end audio. Vol. 2, Electronics / editor-in-chief Robert Harley. - 1st ed. - Austin : Nextscreen, 2015. - VII, 329 str. - (The absolute sound's)

Kr
COBISS.SI-ID 15119414

531.
KNIFIC, Bojan
        Usnje vseh barv / [Bojan Knific ; fotografije fototeka Tržiškega muzeja, Milan Malovrh, Janez Slapar-Temšak ; ilustracije Katja Mulej ; prevod Marko Petrovič ; uredila Jana Babšek]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2015. - 64 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282428928

532.
KOS, Andrej, 1973-
        Električne meritve / Andrej Kos. - Ljubljana : Agencija Poti, 2016. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282544896

533.
KRALJ, Analina
        Franz Swaty in umetnost brušenja v Mariboru / Analina in Davorin Kralj. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 100 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80903425

534.
PAPLER, Drago
        Osnove uporabe lesne biomase / [avtor knjige Drago Papler ; prevod Damjana Horvat]. - Ljubljana : Energetika marketing, 2013. - 419 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 266232064

535.
POŽENEL, Peter
        Trojezični elektrotehniški slovar : angleško-nemško-slovenski / Peter Poženel. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - XI, 324 str.

Kr
COBISS.SI-ID 231568896

536.
        PREGLEDI objektov z zahtevnimi sistemi nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred delovanjem strele / [uredniki Mitja Vidmar ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Elektrotehniška zveza Slovenije, 2012. - 152, 136 str.

Vsebina: Tehnični predpisi in standardi / Mitja Vidmar, Boris Žitnik ; Pregledi in preizkusi sistemov zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele / Janez Guzelj

Kr
COBISS.SI-ID 262679808

537.
ROŠ, Milenko
        Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod / Milenko Roš ; [spremna beseda Petr Grau]. - Celje : Fit media, 2015. - 208 str. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Kr
COBISS.SI-ID 274777856

538.
TRENC, Ferdinand, 1946-
        Letalski motorji / Ferdinand Trenc, Tomaž Katrašnik. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2015. - VI, 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277172224

539.
ŽALAR, Zdravko
        Elektrotehnika v mehatroniki. Učbenik za elektrotehniko v 1. in 2. letniku srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja na programih mehatronike / [[besedilo,] ilustracije, slikovno gradivo] Zdravko Žalar. - 1. natis. - Ljubljana : Utva, 2014. - 237 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271131392


O DRU O ČLOVEK IN DRUŽBA


540.
ŠIJANEC, Bina
        Anika in njene skrinjice : kako je Anika kupčkala denar : [igriva slikanica za male in velike otroke] / [[besedilo in] ilustracije] Bina Šijanec. - Benedikt : Rast, Zavod za osebno rast, izobraževanje in svetovanje, 2015. - 45 str.

Kr
COBISS.SI-ID 82646017


O FILM DO 8 LET


541.
        ANGRY birds. Piggy tales : [season one = prva sezona] / directed [and] written by Erkki Lilja ... [et al.] ; music composed and produced by Douglas Black Heaton. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 54 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3674118/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 11640862

542.
        ANGRY birds. Stella : [season one = prva sezona] / created by Mikko Pölla, Kari Juusonen, Eric Guaglione ; music composed and produced by David Schweitzer. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 75 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt4168666/?ref_=fn_al_tt_6 - predstavitev serije

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 11644190

543.
        ANGRY birds. Toons : [season one = prva sezona] / directed by Kim Helminen ... [et al.] ; writeen by Niklas Lindgren ... [et al.]. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 2 video DVD-ja (ca 70 min; 70 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3012598/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serije. - Vsebina: DVD 1: Prva sezona. Prvi del ; DVD 2: Prva sezona. Drugi del

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 11644446

544.
        BACEK Jon. 15, Pasje tekmovanje : [10 novih meee --- ga zgodbic!] / napisal Sam Morrison ; based on an original idea by Nick Park ; music & lyrics Mark Thomas ; director of photography Charles Copping, Dave Alex Riddett ; director Lee Wilton ; [slovenski] verzi Milan Dekleva. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2015. - 1 video DVD (70 min, 36 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0983983/?ref_=nv_sr_2 - predstavitev serije. - Vsebuje tudi: Ko te bolha ugrizne --- / napisal Caimh McDonnell. Mojstra / napisal Sam Morrison. Sestavljanka / napisala Ciaran Murtagh in Andrew Jones. Snemanje / napisal Trevor Ricketts. Pelikan / napisal Rob Dudley. Nastopač / napisali Lee Pressman, Ian Carrey in Richard Beck. Daljinec / napisal Dave Ingham. Lažni kmet / napisal Jimmy Hibbert. Dnevna mora / napisal Dan Berlinka

Kr
COBISS.SI-ID 11454750

545.
        HOTEL Transylvania 2 = Hotel Transilvanija 2 / directed by Genndy Tartakovsky ; written by Robert Smigel & Adam Sandler ; music by Mark Mothersbaugh. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 85 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2510894/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 1110125662

546.
        MAŠA in medved. 7, Prenova doma = Masha and the bear. Home improvement / created, written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi:
Hokus pokus. Mojstrovina. Moj mali poni

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20387122

547.
        MAŠA in medved. 8, Srečna družinica = Masha and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi:
Poletni hit. Rastni napoj. Leteča metla

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20387634

548.
        MAŠA in medved. 9, Dve sta preveč = Masha and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi
To sladko življenje. Pa me fotografiraj. Norčije

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20387890

549.
        MAŠA in medved. 10, Srečno pot! = Masha and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi:
Zamenjava. Večer trilerjev. Nevarna lepota

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20388146

550.
        MAŠA in medved. 11, Super junakinja = Masha and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi:
Kapo dol. In akcija!. Enkrat na leto

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20388402

551.
        MAŠA in medved. 12, Zapleten primer = Masha and the bear / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev. - Ljubljana : Menart Records, 2015. - 1 video DVD (ca 28 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebuje tudi:
Plesna vročica. Zmagovalni krik. Sobljezobi medved

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20388658

552.
        MAŠA in medved. 13, [Ples v maskah] / created [and] written by Oleg Kuzovkov ; music by Vasily Bogatyrev ; produced by Oleg Kuzovkov, Dmitriy Loveyko, Marina Ratina. - [Ljubljana : Menart Records], 2015. - 1 video DVD (28 min, 24 sek)

Vsebina:
Variete / directed by Natalya Malgina
Ples v maskah / directed by Georgii Orlov
Nindži za vsak dom / directed by Vladislav Bayrangulov
Se vidimo / directed by Natalya Malgina

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 11634718


O GEO O GEOGRAFIJA


553.
FEFER, Jernej
        Ljubljanica, reka s sedmimi imeni / Jernej Fefer ; ilustriral Tone Plahtar. - 1. natis. - Vrhnika : FIF, okoljevarstveno svetovanje, 2015. - 16 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280706304


O GLA8 O GLASBA DO 8 LET


554.
KOLMAN, Alenka, 1976-
        Jelenček Rudolf / [poje] Alenka Kolman. - [Maribor] : Glasbena dežela, [2013]. - 1 CD (21 min, 26 sek) + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina: Zimska dežela ; Jelenček Rudolf ; Sliši se glas ; Zima je prišla ; Snežinka ; Povabilo Dedku mrazu ; Siva kučma ; Sneženi mož ; Ples pingvinov ; Oblakova pesem ; Sveta noč ; Glasbena dežela

Kr
COBISS.SI-ID 641233


O GLASBA DO 8 LET


555.
OSTOJIĆ, Ivano
        Na dvorišču : pesmice za otroke + karaoke / poje Ivano ; [glasbena spremljava Saša Ostojić ; pesmi Feri Lainšček ; glasba Milan Ostojić ; aranžma Marjan Povh in Saša Ostojić]. - Murska Sobota : F. F. Lainšček, 2015. - 1 CD (35 min, 24 sek)

Vsebina: Kje je muca ; Pav ; Na pasji poti ; Raca ; Puran ; Konjička ni doma ; Petelinček ; Zajček ; Pegatka ; Pujs ; Koklja ; Krava ; Pesem o goski Neži ; Ovca ; Ker si koza ; Golob pismonoša

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 20351794


O JEZ O JEZIK IN KNJIŽEVNOST


556.
KORANTER, Sonja
        Koliko jezikov govorijo po svetu? : [7.102] / Sonja Koranter ; [ilustracije iStock.com... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283522816


O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET


557.
ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
        Čas deklištva / Louisa May Alcott ; [prevod Saša Cigale ; ilustracije Boby Loave]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - 139 str. - (Zbirka Lastovka)

Kr
COBISS.SI-ID 283126784

558.
BROOKS, Kevin
        Dnevnik iz bunkerja / Kevin Brooks ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - 257 str. - (Zbirka Bisernice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282896640

559.
CATOZZELLA, Giuseppe
        Nikoli ne reci, da te je strah / Giuseppe Catozzella ; [prevedla Eva Kobe Pavlovič ; spremna beseda Mirjam Milharčič Hladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 271 str. - (Zbirka Odisej)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 282257152

560.
DAKERS, Diane
        Na svobodi / Diane Dakers ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2016. - 93 str. - (Zbirka Iziberi)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282306304

561.
DEKLEVA, Milan
        Skrivalnice / [risbe, naslov] Arjan Pregl & [pesmi] Milan Dekleva ; [spremna beseda Miklavž Komelj]. - Ljubljana : Morfemplus, 2015. - [28] str.

Kr
COBISS.SI-ID 83341825

562.
GARDELL, Jonas
        Kako je odraščal komik / Jonas Gardell ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - 246 str. - (Zbirka Bisernice)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282897152

563.
HOFMEYR, David
        Puščavski jezdec / David Hofmeyr ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 325 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282771456

564.
HUIZING, Annet
        Kako sem po nesreči napisala knjigo / Annet Huizing ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016. - 144 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283352832

565.
KUM, Erika
        Zadetek v življenju / Erika Kum. - Bevke : Smar-team, 2016. - 144 str. - (Projekt Z domišljijo na potep)

Kr
COBISS.SI-ID 283526400

566.
MAZZINI, Miha
        Zvezde vabijo / Miha Mazzini. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 198 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283146240

567.
MOŠKRIČ, Marjana
        Sanje o belem štrpedu : mladinski roman / Marjana Moškrič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015. - 223 str. - (Knjižna zbirka Mega)

Kr
COBISS.SI-ID 84285697

568.
RESNIK Poljašević, Zala
        Kavbojski klobuk / Zala Resnik Poljašević ; [ilustracije Gorazd Vahen, Zala Resnik Poljašević]. - 1. izd. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2015. - 98 str. - (Najstniško pero)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 282768128

569.
RIORDAN, Rick
        Percy Jackson in Olimpijci. Bitka v labirintu / Rick Riordan ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfem, 2015. - 357 str. - (Percy Jackson in Olimpijci ; [4])

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282113536

570.
ROSA, Teja
        Skrivnost zajčeve graščine / Teja Rosa. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2015. - 136 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281297408

571.
ROWELL, Rainbow
        Eleanor in Park / Rainbow Rowell ; [prevedel in spremno besedo napisal Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 396 str. - (Zbirka Odisej)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281164288

572.
SAINT-Exupéry, Antoine de, 1900-1944
        Mali princ : celotno besedilo s tridimenzionalnimi avtorjevimi ilustracijami / [besedilo, ilustracije] Antoine de Saint-Exupéry ; [prevedel Ivan Minatti]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 61 str.

Kr 536
COBISS.SI-ID 278281472

573.
SIMUKKA, Salla
        Črna kot ebenovina : tretja knjiga trilogije Sneguljčica / Salla Simukka ; [prevedla Julija Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 179 str. - (Trilogija Sneguljčica ; knj. 3)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282061824

574.
SUGG, Zoe, 1990-
        Spletna punca na turneji / Zoe Sugg ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 329 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 282546688

575.
VELIKONJA, Irena, 1974-
        Taša / Irena Velikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2015. - 156 str. - (Knjižna zbirka Majnice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282050560


O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET


576.
AVŠIČ, Špela
        Hvala za življenje / Špela Avšič ; [ilustracije] Lara Ješe. - Koper : Ognjišče, 2015. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 282039040

577.
BEAUMONT, Émilie, 1948-
        Viktor vozi traktor / besedilo Emilie Beaumont ; zasnova Natalie Bélineau ; ilustracije Alexis Nesme ; prevod Ante Bračić. - Ponatis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2011. - [13] str. - (Zbirka Mali nadobudnež)

Kr Na Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 252875520

578.
BIND, Julie
        Dobri zlobni volk / Julie Bind ; [ilustracije] MichaÎl [!] Derullieux ; [prevedla Mateja Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016. - [25] str.

Ce Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč
COBISS.SI-ID 282889728

579.
BISCOE, Celia
        Vesela poštarica / [Cee Biscoe ; prevedla Marta Graj]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2015]. - [19] str.

Kr
COBISS.SI-ID 281297920

580.
BONE, Mia
        Zdravilne zgodbice. Del 2, [Jezikanje, ljubosumje, deljenje igrač in več] / Mia Bone in Petra Julia Ujawe ; ilustrirala Anita Pertoci. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015. - 149 str.

Ce Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281752576

581.
BOWLEY, Tim
        Amalija si želi kužka / [napisal] Tim Bowley ; [ilustriral] André Neves ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [24] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 280555264

582.
CASALIS, Anna
        Najlepše zgodbe s podeželja / [besedilo Anna Casalis] ; [ilustracije] Tony Wolf ; [prevedla Nataša Šilec]. - Ljubljana : Karantanija, 2014. - 55 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272540928

583.
CHILD, Lauren
        Ena stvar : nastopata Čarli in Lola / [besedilo in ilustracije] Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [34] str.

Kr-db Pk Pr-db St-db Šč
COBISS.SI-ID 279109120

584.
        CICIBAN : revija za najmlajše. - Let. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1945-

ISSN 0350-8870 = Ciciban
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIBAN
Letn. 72 2016/2017 št. 1#
COBISS.SI-ID 10091266

585.
        CICIDO : revija za predšolske otroke. - Let. 1, št. 1 (1998/1999)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1998-

ISSN 1408-6786 = Cicido
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIDO
Letn. 19 2016/2017 št. 1#
COBISS.SI-ID 12824722

586.
COLLINS, Ross
        Psi pasme grešnega kozla / [avtor, ilustracije] Ross Collins ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - 98 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 282152704

587.
DIZDAREVIČ, Indira
        Lenine zgodbe / besedilo Indira Dizdarevič ; ilustracije Dado Božović. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2015. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281743360

588.
        DOBRI dinozaver : [obožujem ta film!] / prevedel Lothar Orel ; uredila Asja Kahrimanovič. - [Zagreb] : Egmont, 2015. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281277696

589.
DODIČ, Damjana
        Zakaj je Eva drugačna? / Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - [26] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 283411200

590.
DORIA, Julia
        Rdeči jelen in lešniki / napisala in ilustrirala Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2016. - [16] str. - (Zbirka Ptičice)

Kr
COBISS.SI-ID 283524864

591.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O zajčku, ki bi rad zaspal : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; iIustrirala Irina Maununen ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 25 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281587456

592.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Hvala / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 31 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282016256

593.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Lahko noč / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282016512

594.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Oprosti / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282016768

595.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Prosim / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282017280

596.
FURMAN, Maja
        Deček in Zajcklošter / Maja Furman ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015. - [26] str. - (Zbirka Iz zibelke)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 83449345

597.
GAVRILOSKI, Marko
        Hopa cupa : dogodivščine hitrega škrata / napisal Marko Gavriloski ; ilustrirala Dunja Jogan. - Trst : ZTT = EST, 2015. - 59 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8307180

598.
GORIČAN, Jolanda
        Tri kapljice. Prvi polet / Jolanda Goričan ; ilustracije Katarina Oblak. - Kranj : samozal., 2015. - 32 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 281297152

599.
        GORSKI škrat / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič]. - Grosuplje : Grafis trade, 2013. - [16] str. - (Najlepše slovenske povesti ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 266558464

600.
GREGORIČ Gorenc, Barbara
        Škratje v sadovnjaku. Pomlad, poletje / Barbara Gregorič Gorenc ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015. - 1 kartonka ([16] str.). - (Zbirka Škratki)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 79270401

601.
HOWARTH, Naomi
        Zgodba o vrani / [besedilo in ilustracije] Naomi Howarth ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2016. - [25] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 281196288

602.
ISOL
        Družinska skrivnost / [ilustracije, besedilo] Isol ; [prevedla in uredila Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd. - Medvode : Malinc, 2015. - [46] str. - (Zbirka Še)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281687296

603.
JOYCE, Melanie
        Medvedek in zvezdno nebo / [Melanie Joyce ; ilustracije James Newman Gray ; prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [20] str.

Kr
COBISS.SI-ID 281346560

604.
KAVČIČ, Petra, 1978-
        Klovnovo srce / Petra Kavčič ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 30 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr
COBISS.SI-ID 283521792

605.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Dober dan, zima / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Dob : Brin, 2015. - 25 str.

Ce-db Kr-db Na-db Pr-db Šč-db
COBISS.SI-ID 282282752

606.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Kdo je danes glavni / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 87 str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 281640192

607.
KOS, Gaja
        Skokica in smeh / Gaja Kos ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2016. - [26] str. - (Zbirka Žvirce)

Ce-db Kr-db Na-db Pr-db Šč-db
COBISS.SI-ID 84925441

608.
KRALJIČ, Helena
        Nekaj res posebnega / Helena Kraljič ; ilustrirala Cee Biscoe. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [26] str. - (Zbirka Zajček Zdravko ; 1)

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 281045504

609.
KRALJIČ, Helena
        Pismo za Matjaža / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Ivana Guljašević Kuman. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [26] str. - (Serija Poštnice ; 4)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280683264

610.
KRUŠIČ, Ljuba
        Kako živijo Eskimi - Inuiti, Jupiki / Ljuba Krušič ; [ilustracije iStock.com/HiRes ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282966784

611.
LAINŠČEK, Feri
        Pesmi za majhna čebljala / Feri Lainšček ; ilustrirala Nana Homovec. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015. - [35] str. - (Knjižna zbirka Cicibanija)

Ce Kr Kr-skl Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 83885569

612.
LAŠTRO, Kata
        Čebelja cvetna abeceda / Kata Laštro ; [ilustrirala Katja Talajić]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016. - [31] str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 282805248

613.
LEAF, Munro, 1905-1976
        Bikec Ferdinand / napisal Munro Leaf ; ilustriral Robert Lawson ; prevedla Darja Marinšek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 70 str. - (Zbirka Deteljica)

Ce-db Je Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 280854784

614.
LENHART, Franc
        Pravljice za lahko noč / Franc Lenhart ; ilustrirala Maja Žnidarič. - Maribor : Proming skupina ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2015. - 49 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281690624

615.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Pika Nogavička / [Astrid Lindgren] ; ilustrirala Marlenka Stupica ; prevedla [in spremno besedo napisala] Nada Grošelj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 355 str. - (Zbirka Sinji galeb ; 340)

Vsebina: Pika Nogavička = Pippi Långstrump ; Pika Nogavička se vkrca na ladjo = Pippi Långstrump går ombord ; Pika Nogavička na Juženem morju = Pippi Långstrump i Söderhavet

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279416576

616.
LOZANO Carbayo, Pilar, 1953-
        Detektiv Nosko. Pogrešani pingvin / Pilar Lozano Carbayo in Alejandro Rodríguez ; ilustrirala Claudia Ranucci ; [prevedla Anja Kokalj]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2016. - 50 str. - (Knjižna zbirka Detektiv Nosko ; 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283324928

617.
LOZANO Carbayo, Pilar, 1953-
        Detektiv Nosko. Skrivnost rdečega bazena / Pilar Lozano Carbayo in Alejandro Rodríguez ; ilustrirala Claudia Ranucci ; [prevedla Anja Kokalj]. - 1. izd. - Dob : Brin, 2016. - 49 str. - (Knjižna zbirka Detektiv Nosko ; 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283340032

618.
MAJHEN, Zvezdana
        Drevesa : od lipe do bora / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 6)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81507585

619.
MAJHEN, Zvezdana
        Gozdni prijatelji : od ježa do medveda / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 5)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81501697

620.
MAJHEN, Zvezdana
        Jaz, ti, vsi : od mene do tebe / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 1)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81507329

621.
MAJHEN, Zvezdana
        Manca izpod klanca / [napisala] Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Jezero : Morfemplus, 2015. - 37 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 280596480

622.
MAJHEN, Zvezdana
        Moja oblačila : od pižame do plašča / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 2)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81507073

623.
MAJHEN, Zvezdana
        Moje okolje : od dvorišča do njive / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 3)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81500673

624.
MAJHEN, Zvezdana
        Vode : od luže do morja / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 1 kartonka ([20] str.). - (Zbirka Nanizanka srčnosti ; 4)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 81501441

625.
MAJHEN, Zvezdana
        Zaljubljena kužka / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - [21] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 84301569

626.
MAJHEN, Zvezdana
        Zibelka besed / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 56 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 83284993

627.
MCRITCHIE, Rebecca
        Edvard in veliko odkritje / [Rebecca Mcritchie ; prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Celeste Hulme]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [32] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 280553984

628.
MEADOWS, Daisy
        Rozi Hihipujs uide nesreči / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 105 str. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 8)

Kr
COBISS.SI-ID 283121664

629.
MEADOWS, Daisy
        Zvezdni ples Rdečke Mehkorep / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 104 str. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 7)

Kr
COBISS.SI-ID 282075136

630.
        MEDVEDI in medvedki : medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan / [napisali Vojan Tihomir Arhar ... et al.] ; izbrala Slavica Remškar ; [prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ,,, [et al.] ; uredili Slavica Remškar in Irena Matko Lukan ; spremno besedo napisal Miklavž Komelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 246 str. - (Cicibanova zbirka)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279845632

631.
MELLING, David
        Oliver peče tortice / [besedilo in ilustracije] David Melling ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2016. - [32] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281118208

632.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Kako sta se skušala Butalec in Tepanjčan / Frane Milčinski ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - [26] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 283078144

633.
MLAKAR, Ida
        O kravi, ki je lajala v luno / Ida Mlakar ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - [34] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 281639424

634.
        MOJCA Pokrajculja : koroška ljudska pravljica / ilustrirala, [po pripovedi Ivana Grafenauerja napisala] Marija Vogelnikova. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [24] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281365248

635.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 63 str. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281398528

636.
NOGUERA, Cesc, 1965-
        Gospa Marija / [besedilo] Cesc Noguera in [ilustracije] Raül Gesalí ; prevedla Alenka Bole Vrabec. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016. - [44] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 282992640

637.
PARTLJIČ, Tone
        Škrlatne vile napoved : France Prešeren / Tone Partljič ; ilustriral Anton Buzeti. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2016. - [26] str. - (Zbirka Znameniti Slovenci)

Ce Kr Kr 613 Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84924673

638.
PERKO, Tina, 1971-
        Sofija in Srečko / [napisala in ilustrirala] Tina Perko. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2015. - [27] str. - (Knjižna zbirka Planika)

Kr
COBISS.SI-ID 280925440

639.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 17. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - [15] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 277879040

640.
PERŠOLJA, Patricija
        Teta Alma in gospod Čas / Patricija Peršolja ; ilustriral Silvan Omerzu. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - [28] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84432129

641.
PEYO
        Smrkci. Igra spomina : uri si spomin z igro. Stopnja 1 / [ilustracije Peyo ; prevedla Mojca Mihelič]. - [Ljubljana : Grahovac, 2015]. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275440640

642.
PEYO
        Smrkci. Igra spomina : uri si spomin z igro. Stopnja 2 / [ilustracije Peyo ; prevedla Mojca Mihelič]. - [Ljubljana : Grahovac, 2015]. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275440896

643.
PEYO
        Smrkci. Igra spomina : uri si spomin z igro. Stopnja 3 / [ilustracije Peyo ; prevedla Mojca Mihelič]. - [Ljubljana : Grahovac, 2015]. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275440384

644.
PIRŠ, Mima
        Veverička in druge pesmi / Mima Pirš ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Cerkno : Gaya, 2015. - [26] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 281677312

645.
PODGORNIK, Tanja, 1979-
        Tu ga ni, le kje tiči? / Tanja Podgornik ; [soavtor] Ranko Rajović ; otroške ilustracije Ivana in Aljaž Podgornik ; [uvod Ranka Rajovića prevedla Nada Glušič]. - Ljubljana : Mensa Slovenija, 2015. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278377728

646.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Komu zrastejo oslovska ušesa? / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Peter Gaber. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [25] str.

Kr-db
COBISS.SI-ID 282363392

647.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Mravlja in komar v zabaviščnem parku / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Giulia Sgrò. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 280550912

648.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O slončku in bolhi / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Marjana Šegula-Miš. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 280875008

649.
PODGORŠEK, Mojiceja
        S kozo Kiko v gore / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Tina Dobrajc. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282320384

650.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Uh, ena kokošja! / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Alessandro de Ioannon. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 280534528

651.
POGOREVC, Pavlina
        Zakaj so banane ukrivljene? / Pavlina Pogorevc ; [ilustracije iStock.com, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282057472

652.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Čebula Grdula / Andrej Predin ; ilustriral Rok Predin. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [22] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282160640

653.
PREGL Kobe, Tatjana
        Kresnice, kresnice, prižgite luči / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem plus, 2014 [i. e.] 2015. - 24 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 278031104

654.
PREGL, Slavko
        Pravljice za punce, fante in vse ostale : izbrane kratke zgodbe / Slavko Pregl ; [ilustrirali Kostja Gatnik ... [et al.] ; spremno besedo napisal Peter Svetina ; bibliografijo književnih del za otroke in mladino sestavila Dragica Haramija]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 279 str. - (Zbirka Sončnica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280105472

655.
PUNGARTNIK, Marjan
        Saj so samo otroci = Es sind doch noch Kinder / Marjan Pungartnik ; Überzetzung Julija Schellander-Obid. - Klagenfurt = Celovec : Haček ; [Ravne na Koroškem] : Vilina, center za izobraževanje in kvaliteto življenja, cop. 2015. - 32 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282657792

656.
RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
        Petelinček in sraka / Vesna Radovanovič ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015. - [26] str. - (Zbirka Modri planet)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281292032

657.
RAJAR, Hermina
        Moč kamna / besedilo Hermina Rajar ; ilustracije Patricia Eremita. - Komenda : samozal. H. Rajar, 2015. - [27] str. - (Dogodivščine dečka Tita ; 1)

Kr-skl
COBISS.SI-ID 281772032

658.
RAJAR, Hermina
        Moč kamna. Prijateljstvo / besedilo Hermina Rajar ; ilustracije Patricia Eremita. - Komenda : samozal. H. Rajar, 2015. - [31] str. - (Zbirka Dogodivščine dečka Tita ; 2)

Kr-skl
COBISS.SI-ID 282486272

659.
RANDALL, Emma
        Pripoved zobne vile / [Emma Randall ; prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [21] str.

Kr
COBISS.SI-ID 280005120

660.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Prodaja igrač / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 43 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279772928

661.
RYAN, Margaret, 1944-
        Srhljive skrivnosti gospodične Kralj / Margaret Ryan ; ilustracije Kate Pankhurst ; [prevedla Mateja Črv Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - 64 str. - (Nenavadna ulica)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 280837376

662.
RYAN, Margaret, 1944-
        Uganka doktorja Sfinge / Margaret Ryan ; ilustracije Kate Pankhurst ; [prevedla Mateja Črv Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - 64 str. - (Nenavadna ulica)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 280837632

663.
SCHAMI, Rafik
        Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev / Rafik Schami ; [ilustracije] Ole Könnecke ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016. - [30] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 282891008

664.
SCHMIDT, Annie M. G.
        Vihec iz Vrhovišnika / [besedilo] Annie M. G. Schmidt & [ilustracije] Fiep Westendorp ; iz nizozemščine prevedla Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 196 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282625536

665.
SCHNEIDER, Antonie
        Gospod Vesel in gospa Mrak / Antonie Schneider ; [ilustracije] Susanne Straßer ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016. - [25] str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč-db
COBISS.SI-ID 282890496

666.
SVETINA, Peter, 1970-
        Sredi sreče in v četrtek zjutraj / Peter Svetina ; ilustrirala Kristina Krhin. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015. - [25] str. - (Gugalnica)

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St Šč
COBISS.SI-ID 281489664

667.
ŠEGA Crnič, Saša
        Buča zmagovalka / Saša Šega Crnič ; ilustrirala Francesca Assirelli. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [26] str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 281423616

668.
ŠTEFAN, Anja
        Svet je kakor ringaraja : pravljice, pesmi in uganke / Anja Štefan ; [izbrali Anja Štefan in Irena Matko Lukan ; ilustrirali Zvonko Čoh ... [et al.] ; uvodno besedilo napisala Svetlana Makarovič ; spremno besedilo napisala Gaja Kos ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 358 str. - (Zbirka Sončnica)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280905472

669.
ŠTEFANIČ, Helena
        Medved Roško iz Roga / [besedilo], ilustracije, [glasba [i. e. note]] Helena Štefanič. - Kočevje : samozal. H. Štefanič, 2015. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281954048

670.
ŠTURM, Milica
        Žar ptica / Milica Sturm ; ilustrirala Breda Sturm. - Ljubljana : Karantanija, 2015. - 21 str.

Kr 537
COBISS.SI-ID 281072128

671.
TRAMPUŽ, Katjuša
        Pikina skrivnost / Katjuša Trampuš ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015. - [26] str. - (Zbirka Modri planet)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281292288

672.
        VELIKAN / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič]. - Grosuplje : Grafis trade, 2013. - [16] str. - (Najlepše slovenske povesti ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 266558720

673.
VIDOVIČ, Jana
        Vesela kahlica / Jana Vidovič ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282589952

674.
VIDOVIČ, Terezija
        Fižol na robu gozda / Terezija Vidovič ; [ilustracije Laura Gabor ... [et al.]. - Murska Sobota : Samozal. T. Vidovič, 2014. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 79375873

675.
        VILENICA / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič]. - Grosuplje : Grafis trade, 2013. - [16] str. - (Najlepše slovenske povesti ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 266559744

676.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Sebični velikan / Oscar Wilde ; ilustrirala Petra Preželj ; [prevedla Alenka Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [32] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282991872

677.
ZELINKA, Mira, 1932-2010
        Kraljestvo morja / Mira Zelinka ; ilustrirala Jasna Merkù. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2015. - 28 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8253164

678.
        ZLATA ribica / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič]. - Grosuplje : Grafis trade, 2013. - [16] str. - (Najlepše slovenske povesti ; 5)

Kr
COBISS.SI-ID 266558976

679.
        ŽALIK žene / [zapisala Dušica Kunaver ; ilustriral Igor Ribič]. - Grosuplje : Grafis trade, 2013. - [16] str. - (Najlepše slovenske povesti ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 266559232

680.
ŽONTAR, Sanja
        Rad živim / napisala Sanja Žontar ; ilustracija Eva Zver. - [2. natis]. - Škofja Loka : Zavod Odprto srce, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 282671104

681.
ŽONTAR, Sanja
        Rada se imam / napisala Sanja Žontar ; ilustracija Eva Zver. - 2. natis. - Škofja Loka : Zavod Odprto srce, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 282670592

682.
ŽUGMAN Širnik, Manja
        Besedoznanke : tretja zbirka ugank / Manja Žugman Širnik ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfemplus, 2015. - 25 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279761664


O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET


683.
ARDAGH, Philip
        Zeleni gressinghamski možje / Philip Ardagh ; ilustriral Mike Phillips ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - 103 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 282151936

684.
BADGER, Meredith
        Moj fant? / Meredith Badger ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2016. - 97 str. - (Dajmo, dekleta)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 282155520

685.
BADGER, Meredith
        Spet v šoli / Meredith Badger ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 97 str. - (Dajmo, dekleta)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281073664

686.
BOUTAVANT, Marc
        Ariol. [2], Gromski konj / [risba] Marc Boutavant ; [scenarij] Emmanuel Guibert ; [prevod Katja Šaponjić, Anja Golob]. - Prevalje : Zavod VigeVageKnjige, 2015. - 134 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282332160

687.
BRATINA, Saša
        Lunin ščit / [avtor, ilustrator] Saša Bratina. - 1. izdaja. - Celje : samozal., 2015. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281267712

688.
BURCHETT, Jan
        Gozdni požar / J. Burchett in S. Vogler ; [prevod Ljubica Karim Rodošek ; ilustracije Diane Le Feyer]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011. - 138 str. - (Zbirka Agenta divjine ; 3)

Ce Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 257210112

689.
DVOŘÁKOVÁ, Petra, 1977-
        Julija med besedami / Petra Dvořáková ; [ilustracije Tanja Komadina ; prevedla Diana Pungeršič]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - 140 str. - (Zbirka Prva z(o)renja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283430400

690.
FERNÁNDEZ Paz, Augustín
        Ime mi je Skywalker / Agustín Fernández Paz ; prevedla Barbara Pregelj ; [ilustracije Miha Hančič]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281919488

691.
GRAFENAUER, Niko
        Nebotičniki, sedite / Niko Grafenauer ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 85 str. - (Zbirka Sončnica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281630720

692.
KOCJAN, Jana, 1985-
        Povestica o sanjah / Jana Kocjan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [23] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282523904

693.
KOVAČEVIČ Beltram, Marjan
        Deseti brat, Hamlet, Drakula in drugi / Marjan Kovačevič Beltram ; [ilustriral Zvonko Čoh]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2011. - 51 str. - (Knjižna zbirka Stopinje)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 258932480

694.
KOVAČEVIČ Beltram, Marjan
        Lov na čarovnice in druge zgodbe / Marjan Kovačevič Beltram ; [ilustriral Zvonko Čoh]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2015. - 27 str. - (Knjižna zbirka Stopinje)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282211328

695.
KRANČAN, David
        Pijani zajec / David Krančan ; po pripovedi Dorine Čúnkine in zapisu Milka Matičetovega. - Ljubljana : Forum, 2015. - 55 str. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka O ; 15)

Kr
COBISS.SI-ID 282051072

696.
KRUŠIČ, Ljuba
        Vrnitev / Ljuba Krušič ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 31 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr
COBISS.SI-ID 281686016

697.
MELVILLE, Herman, 1819-1891
        Moby Dick / Herman Melville ; [prevedla Lidija Novak ; ilustrital Tilen Jošar]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - 85 str. - (Zbirka Lastovka)

Kr
COBISS.SI-ID 283098112

698.
MENTEN, Tosca
        Mumija Dumi in zlati skarabej / Tosca Menten ; z ilustracijami Elly Hees ; [prevedla Staša Pavlović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 259 str. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 341) ([Mumija Dumi ; 1])

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282247424

699.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Pesmi in pesmičice / Vinko Möderndorfer ; ilustrirala Suzi Bricelj ; [spremno besedo napisal Igor Saksida]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 139 str. - (Zbirka Sončnica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 278427136

700.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Don / Tone Pavček ; ilustrirala Maja Kastelic ; [spremni zapis Saša Pavček]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 55 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282990592

701.
PAVER, Michelle
        Božanstva in bojevniki. [Krokodilja grobnica] / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom ; zemljevid in ilustracije Fred Van Deelen]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2016. - 271 str. - (Zbirka Božanstva in bojevniki ; knj. 4)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282307072

702.
PETEK Levokov, Milan
        Primer inšpektorja Parkeljtona. Ko pride tiger / Milan Petek Levokov ; ilustracije Nataša Gregorič. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2015. - 52 str. - (Zbirka Krtek)

Kr
COBISS.SI-ID 281001216

703.
POGOREVC, Pavlina
        Grajski otrok / Pavlina Pogorevc. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283522560

704.
SANTOS, Care
        Prodam očeta / Care Santos ; ilustriral Andrés Guerrero ; prevedla [in uredila] Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015. - 138 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281677568

705.
SOKOLOV, Cvetka
        Kot noč in dan / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 39, 39 str.

Ce-db Kr-db Na-db Pk Pr-db St Šč
COBISS.SI-ID 280657408

706.
STRONG, Jeremy, 1949-
        Duh v kopeli / Jeremy Strong ; ilustriral Scoular Anderson ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 84 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281242112

707.
VOLPI Lisjak, Bruno
        Ribič Sardon : primorske pripovedi za otroke in starše / Bruno Volpi Lisjak ; [ilustrirala Chiara Sepin]. - 1. ponatis. - Trst : Mladika, 2016. - 159 str. - (Zbirka Morje ; zv. 7)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 8586988

708.
WALLIAMS, David, 1971-
        Zlobna zobarka / David Walliams ; [prevedel Milan Dekleva ; ilustriral Tony Ross]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 405 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281553920

709.
WOLTZ, Anna
        Nenavaden teden s Tesso / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - 166 str. - (Zbirka Z(o)renja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282306816


O KOT O KOTIČEK ZA STARŠE


710.
        POGLED : oglasna priloga za starše. - 2007 (maj)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007-

Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

Letn. 72 2016/2017 Št. [1](sep.)#
COBISS.SI-ID 65897985


O LJU O LJUDSKO SLOVSTVO


711.
        NAJLEPŠE slovenske narodne pravljice / ilustriral Jure Kralj ; [urejanje, spremno besedilo Maja Nemec]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - 181 str. - (Zbirka Desetnica)

Kr
COBISS.SI-ID 282344704

712.
        SLOVENSKE ljudske o vilah in škratih / zbrala [in za mladino priredila] Dušica Kunaver ; ilustrirala Irena Gubanc. - Domžale : Studio Hieroglif, 2015. - [24] str. - (Dedkove pripovedke)

Vsebina: Vilin klobčič ; Gorski škrat na Jelovici ; Dobra vila v dolini Soče ; Gorjanska vila in skopuški mlinar ; Škrat v Logarski dolini ; Vila svetuje zimsko setev ; Lubniški škrati ; Kako je nastalo Blejsko jezero ; Gorska vila in Peter Klepec ; Gorski škrat v Peci ; Idrijski Pekmandljc

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281757184

713.
        SMEH je pol zdravja : navihane in šaljive slovenske ljudske pripovedi / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej Telban ; [ilustratorka Anita Pertoci]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015. - 83 str. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282614528

714.
        TISOČ in ena noč / izbrala [in avtorica spremnega didaktičnega gradiva] Mojca Honzak ; ilustriral Maksim Sedej ; [prevajalci Vladimir Kralj ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 260 str. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 279378944


O NAR O NARAVA


715.
DE Cecco, Matej
        Črno zlato, črna smrt / riše Matej De Cecco ; piše Staša Tome. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. - 24 str. - (Zbirka Leonora pripoveduje ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 282382080

716.
DE Cecco, Matej
        Leonorini novi prijatelji / riše Matej De Cecco ; piše Staša Tome. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2015. - 24 str. - (Zbirka Leonora pripoveduje ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 282382336

717.
NIETO Martínez, Carla
        Zabavni poskusi za otroke / [napisala Carla Nieto Martínez ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 144 str.

Ce-db Je Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč
COBISS.SI-ID 279800320

718.
SMRDU, Andrej
        Od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole / Andrej Smrdu. - 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011. - Ljubljana : Jutro, 2012. - 128 str. - (Svet kemije)

Kr
COBISS.SI-ID 260540928


O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET


719.
ČUK, Urška
        Mala Terezija Deteta Jezusa / Urška Čuk ; ilustracije Katja Kuhar. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281913344

720.
ČUK, Urška
        Sveta Bernardka Lurška / Urška Čuk ; ilustrirala Teja Milavec. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281912064

721.
ČUK, Urška
        Sveta Ema Krška / Urška Čuk ; ilustriral Patrik Benedičič. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281912320

722.
ČUK, Urška
        Sveta Ivana Beretta Molla / Urška Čuk ; ilustracije Anja Japelj. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 30 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281912576

723.
ČUK, Urška
        Sveti Janez Marija Vianney / Urška Čuk ; ilustrirala Jerca Šink. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 31 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281912832

724.
ČUK, Urška
        Sveti Jožef / Urška Čuk ; ilustracije Nuša Jurjevič. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 31 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281914112

725.
ČUK, Urška
        Sveti pater Pij / Urška Čuk ; ilustracije Brigita Starešinič. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 31 str. - (Zbirka Naši prijatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 281913856

726.
FRANCISCUS, papež
        Dragi papež Frančišek : [papež odgovarja na pisma otrok z vsega sveta] / napisali papež Frančišek in otroci po svetu, v pogovoru z Antoniem Spadarom ; glavni urednik projekta Tom McGrath ; [prevod Petra Zajc ; ilustracije otroci po svetu]. - 1. izd. - Dravlje : Župnijski zavod, 2016. - 71 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283539712

727.
HALÁSZ, Ferenc
        Moja prva knjiga o šahu : tudi ti lahko postaneš prvak / Ferenc Halász, Zoltán Géczi ; [prevedla Maja Likar ; ilustracije József Haui]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 151 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279797248

728.
KAVČIČ, Petra, 1978-
        Navihan bonton / Petra Kavčič in [zanimivosti] Lien Černe ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 31 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr
COBISS.SI-ID 282134016

729.
        KMETIJA / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2015]. - 1 kartonka ([24] str.). - (Zbirka Spoznajmo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 280299776

730.
        KONJI / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2015]. - 1 kartonka ([24] str.). - (Zbirka Spoznajmo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 280300288

731.
KORANTER, Sonja
        Zakaj zraka ne vidimo? / Sonja Koranter ; [ilustracije iStock.com/HiRes ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 29 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282967808

732.
KORANTER, Sonja
        Zakaj zvezde ne padejo z neba? / Sonja Koranter ; [ilustracije iStock.com, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 39 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281760256

733.
        MOJE telo / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2015]. - 1 kartonka ([24] str.). - (Zbirka Spoznajmo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 280300544

734.
        PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - 2006, št. 1 (jesen)-        . - Ljubljana : Allegro, 2006-

ISSN 1854-6080 = Prostočasnik
ČB832 O POUČNA DELA DO 8 LET revije PROSTOČASNIK
2016 Št. 39-40#
COBISS.SI-ID 2682259

735.
TUCKERMANN, Anja
        Vsi tukaj, vsi skupaj! / Anja Tuckermann ; [ilustracije] Tine Schulz ; prevedla Tina Mahkota. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2016. - [31] str.

Ce Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč
COBISS.SI-ID 283082752

736.
VEZJAK, Boris
        Ali je to zmota? / Boris Vezjak ; ilustracije Igor Cvetko. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015. - 35 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 84424961

737.
        ŽIVALI / [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 1 kartonka ([24] str.). - (Zbirka Spoznajmo svet)

Kr
COBISS.SI-ID 280300800


O PRO O PROSTI ČAS


738.
FLOWER, Miri
        Ni mi dolgčas!. Ustvarjam z barvami / Miri Flower ; fotografirala Sara Everett ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 128 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281154048

739.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 7 / Darko Hederih, Marjan Škvorc ; [fotografije Borut Gale]. - Ljubljana : ZKP : RTV Slovenija, 2016. - 232 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 283041792


O UME O UMETNOST


740.
CURTO, Rosa Maria, 1951-
        Naučimo se risati. Džungla / [besedilo in ilustracije Rosa M. Curto ; prevod Petra Fröhlich]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2016. - 95 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281019392

741.
WANG, Huiqin
        Giuseppe Castiglione : slikar v Prepovedanem mestu / [zasnovala, napisala in ilustrirala] Huiqin Wang ; [prevedla Natalija Toplišek]. - 1. natis. - Jezero : Morfemplus, 2015. - [32] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281117440


O VER O VEROVANJE


742.
SUHOVERŠNIK, Marko
        Oratorijska klapa / pripravil Marko Suhoveršnik ; ilustrirala Erna Pucihar Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2015. - 96 str. - (Zbirka Mladinska knjižnica ; 51)

Kr
COBISS.SI-ID 280280832


O VEROVANJE


743.
        DOMINIK Savio : [zgled prijateljstva] / guión y dirección Cristóbal Guerrero ; música y efectos de sonido Gonzalo Perales ; productores John Elson, Juliana Valencia. - Ljubljana : Salve, 2015, p 2010. - 1 video DVD (23 min, 48 sek). - (Naša krščanska družina ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 20393778


O VSE O MALI VSEVED


744.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Od genov do zvezd : osupljive zgodbe iz sveta znanosti / Sašo Dolenc ; ilustracije Igor Šinkovec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 222 str. - (Zbirka Najst)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282739200

745.
GOLDSMITH, Mike
        Izumi v 30 sekundah : [30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave, razloženih v pol minute] / Mike Goldsmith ; [ilustracije Chris Anderson (barvne), Marta Munoz (črno-bele) ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 90 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279849728

746.
        [Pisani list]
        PIL : Pisani list . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990-

Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433
ISSN 0353-7625 = Pisani list
O MALI VSEVED revije PIL
Letn. 69 2016/2017 št. 1#
COBISS.SI-ID 19597826


O ZDR O ZDRAVJE


747.
CLAYBOURNE, Anna
        Človeško telo v 30 sekundah : [30 zanimivih razlag za mlade biologe, pojasnjenih v pol minute] / Anna Claybourne ; [ilustracije Wesley Robins ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 90 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279796992


P BIB P BIBLIOFILSKA ZBIRKA


748.
SMOLNIKAR, Breda
        Si dekle ali si žena : izključno za starejše : izdano ob avtoričini 75-letnici / Breda Smolnikar ; [ilustratorka Laura Ličer]. - Bibliofilska izd. - Depala vas : samozal., 2016. - 857 str.

Kr Kr 540
COBISS.SI-ID 281949952


P GOR P GORENJSKA


749.
        DAVORIN Jenko : (1835-1914) / uredila Gregor Jenuš, Franc Križnar. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2015. - 173 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281125120

750.
        DELAVKE železarne / [avtorji Marko Mugerli ... [et al.] ; slikovno gradivo Gornjesavski muzej Jesenice ... [et al.] ; prevod Cilka Demšar, Janja Zavrtanik, Mojca Jemec]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2015. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282289152

751.
DEMŠAR, Alojz, 1955-
        Zvonovi na Žirovskem : zvonovi v cerkvah župnij Žiri, Vrh Sv. Treh Kraljev, Ledine in Zavratec / Alojz Demšar ; [fotografije Alojz Demšar, Stane Kosmač, arhivske]. - Ljubljana : Pegaz International, 2016. - (Knjižnica Žirovskega občasnika ; zv. 21)

Kr
COBISS.SI-ID 283710976

752.
        GOZDOVI Kranjske industrijske družbe / [avtorji besedil Irena Lačen Benedičič ... [et al.] ; slikovno gradivo Filozofska fakulteta - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ... [et al.] ; prevod Evropa Bled]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2014. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276607232

753.
HARTMAN Krajnc, Jana
        Jasnin dnevnik : VGŠ v Grobljah pri Domžalah : v letih od 1962 do 1964 / Jana Hartman Krajnc. - Maribor : Društvo Maus, 2015. - 333 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84257793

754.
        JURIJ. - Let. 1, št. 1 (dec. 1996)-        . - [Šenčur] : Gorenjski glas, 1996-

ISSN 1408-1350 = Jurij (Šenčur)
P GORENJSKA revije JURIJ
Leto 21 2016 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 64786944

755.
KLEMBAS, Tjaša
        The joys of winter / Tjaša Klembas ; [illustrated by Simona Kokelj ; translated by Sonja Drolc, Chistopher John Rodger, Tjaša Klembas]. - Kranjska Gora : Izvirna založba, zavod za založniško dejavnost, 2016. - [32] str. + 1 pismo. - (Timmy discovers)

Kr
COBISS.SI-ID 282856448

756.
KLOBČAR, Marija
        Na poti v Kamnik / Marija Klobčar ; [prevod povzetka Deks]. - 1. izd. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016. - 301 str. - (Zbirka Folkloristika ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 282481664

757.
MUGERLI, Marko
        Delu čast in oblast : predelovalni obrati jeseniške železarne : [katalog razstave] / [besedila] Marko Mugerli in Zdenka Torkar Tahir ; [uvod Irena Lačen Benedičič ; fotografije fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice ... [et al.] ; prevod Evropa Bled, Mojca Jemec]. - Jesenice : Gornjesavski muzej, 2013. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270068224

758.
        NOVICE izpod Krvavca : glasilo občine Cerklje. - Leto 3, št. 3 (april 1999)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 1999-

Je nadaljevanje: Pod Krvavcem = ISSN 1408-1369
ISSN 1580-0857 = Novice izpod Krvavca
P GORENJSKA revije NOVICE izpod Krvavca, P GORENJSKA revije POD Krvavcem
Leto 19 2016 št. 1-4
COBISS.SI-ID 103067136

759.
        PREDDVORSKI glas : časopis občine Preddvor. - Letn. 1, št. 1 (16. nov. 2012)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 2012-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666
P GORENJSKA časniki PREDDVORSKI glas
Letn. 5 2016 Št. 1#
COBISS.SI-ID 264605952

760.
        PR'JEZER : priloga Gorenjskega glasa za občanke in občane v občini Jezersko. - Letn. 1, št. 1 (jun. 1999)-letn. 7 (dec. 2005) ; letn. 1, št. 1 (dec. 2006)-        . - Jezersko : Občina, 1999-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666
ISSN 1854-7583 = Pr jezer
P GORENJSKA revije PR' jezer
Letn. 11 2016 Št. 1-2#
COBISS.SI-ID 107530752

761.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer : ein europäisches Musikphänomen aus Oberkrain / Ivan Sivec ; [Fotos aus persönlichem Archiv ; Übersetzung aus dem Slowenischen Christina Fleischhacker und Eva Pauer]. - Mengeš : Ico, 2015. - 302 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278176768

762.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Spuren unseres Lebens : die künstlerischen Wege von Ivanka Kraševec Prešern und Ivan Prešern - Žan / Ivan Sivec ; Übersetzung aus dem Slowenischen von Christina Fleischhacker und Elisabeth Janisch ; [Fotos persönliches Archiv von Ivanka Kraševec Prešern und Ivan Prešern - Žan ... et al.]. - Kamnik : ICO, 2012. - 192 str. - (Zbirka Muzika ; Nr. 6)

Kr
COBISS.SI-ID 262466304

763.
SMOLEJ, Tone
        "Kaj večega poskusiti in postati" : slovenski pisatelji dunajski študentje (1850-1926) / Tone Smolej ; s predgovorom Petra Vodopivca ; [prevod daljših nemških odlomkov Vera Lamut]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 222 str. - (Zbirka Življenja in dela ; 12 ; 8)

Kr
COBISS.SI-ID 281683456


V NOV V NOVICE


764.
        AVENIJA. - Letn. 1, št. 1 (2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0618 = Avenija
V NOVICE revije AVENIJA
2016 Št. 1-14#
COBISS.SI-ID 280128256

765.
        DELO. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana : Delo, 1959-

Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
V NOVICE časniki DELO
Leto 58 2016 št. 59-60+P60<Planica>+61-215#
COBISS.SI-ID 3922434

766.
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - Št. 1 (13. maj 1993)-        . - Ljubljana : Delo, 1993-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom
ČB532 V NOVICE revije DELO in dom
Leto 24 2016 št. 13-21,24#
COBISS.SI-ID 34703360

767.
        DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)
V NOVICE časniki DNEVNIK
Leto 66 2016 št. 1-29,31-49+50-100+101-150+151+152+153+154+155+ 156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+16 7+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+ 179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+19 0+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+ 202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+21 3+214+215#
COBISS.SI-ID 30014721

768.
        GLOBAL : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska. - Nov. 2010-        . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9794 = Global (Ljubljana)
ČB825 V NOVICE revije GLOBAL
2016 Št. 1-9#
COBISS.SI-ID 252887040

769.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1985-

Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)
P GORENJSKA časniki, V NOVICE časniki GORENJSKI glas
Leto 69 2016 št. 1-73#
COBISS.SI-ID 16298754

770.
        KMEČKI glas : slovenski gospodar. - Let. 1, št. 1 (1943)-        . - Ljubljana : Kmečki glas, 1943-

ISSN 0350-4093 = Kmečki glas
V NOVICE časniki KMEČKI glas
Leto 73 2016 št. 1-37#
COBISS.SI-ID 747780

771.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943-

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina
ČB238 V NOVICE revije MLADINA
2016 Št. 1-19+P20<Sveto pismo>+20-26+P21<Intervju 2016>+27-36#
COBISS.SI-ID 16178432

772.
        MOJ dom. - 1996, [št. 1]-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996-

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)
V NOVICE revije MOJ dom
Letn. 20 2016 št. 362-368#
COBISS.SI-ID 60683776

773.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-

Ima suplement ali prilogo: ZŽ. Zdravo življenje = ISSN 1318-3796. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik
V NOVICE časniki NEDELJSKI dnevnik
Letn. 55 2016 št. 14-37#
COBISS.SI-ID 30572545

774.
        NIKA : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika]. - 2004, 1 (13. jan.)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 2004-

Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X
ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)
V NOVICE revije NIKA
2016 Št. 356-362,364-370#
COBISS.SI-ID 128117504

775.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana : Delo, 1994-

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)
ČB531 V NOVICE revije ONA
Leto 18 2016 št. 3-37#
COBISS.SI-ID 38865152

776.
        ONA plus. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)- . - Ljubljana : Delo, 2011-

ISSN 2232-285X = Ona plus
ČB814 V NOVICE revije ONA plus
Leto 6 2016 št. 7#
COBISS.SI-ID 254921984

777.
        PLUS 50. - Leto 1, št. 1 (okt. 2013)-        . - Ljubljana : Delo, 2013-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50
V NOVICE časniki PLUS 50
Leto 4 2016 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 269129216

778.
        POLET : magazin Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (3. jan. 2002)-        . - Ljubljana : Delo, 2002-

Ima spletno izd. Polet = ISSN 2350-4587. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 1580-8041 = Polet (2002)
ČB649 V NOVICE revije POLET
Leto 15 2016 št. 6-9#
COBISS.SI-ID 3560091

779.
        REPORTER . - Ljubljana : Prava smer, 2008-

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana)
ČB756 V NOVICE revije REPORTER
Letn. 9 2016 št. 1-37#
COBISS.SI-ID 239151104

780.
        SENSA : revija za srečnejše življenje. - 2010. št. 1-        . - Ljubljana : Adria media, 2010-

ISSN 1855-9603 = Sensa (Ljubljana)
V NOVICE revije SENSA
2016 Št. 33-36
COBISS.SI-ID 252473600

781.
        SLOVENSKE novice : 24 ur na preži. - Leto 1, št. 1 (l4. veliki traven, 1991)-        . - Ljubljana : Delo, 1991-

Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice
V NOVICE časniki SLOVENSKE novice
Letn. 26 2016 št. 12-252#
COBISS.SI-ID 24012032

782.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana : Delo, 2000-

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga
V NOVICE časniki SOBOTNA priloga
2016 Št. 11-36#
COBISS.SI-ID 106342656

783.
        SUZY : revija Slovenskih novic . - Ljubljana : Delo, 2016-

ISSN 2463-8943 = Suzy
V NOVICE revije SUZY
Leto 1 2016 št. 1-26#
COBISS.SI-ID 283808512

784.
        SVET kapitala. - Št. 1 (27. mar. 2015)- . - Ljubljana : Delo, 2015-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 2386-0073
V NOVICE časniki SVET KAPITALA
2016 Št. 11-18
COBISS.SI-ID 278659072

785.
        TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)
V NOVICE revije TOP!
Letn. 2 2016 št. 1(feb./mar.)+2-4#
COBISS.SI-ID 280127744

786.
        ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)
V NOVICE revije ZARJA
Letn. 2 2016 št. 1-37#
COBISS.SI-ID 280128512

787.
        ZVEZDE so rojene. - Letn. 1, št. 1 (24. jun. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0707 = Zvezde so rojene
V NOVICE revije ZVEZDE so rojene
Letn. 2 2016 št. 1-37#
COBISS.SI-ID 280130560

788.
        ŽENSKA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1. (avg. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0677 = Ženska
V NOVICE revije ŽENSKA
Letn. 2 2016 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 280129792


V SPL V SPLOŠNO


789.
        AHILOVE pete evolucije / [Donald Batten ... [et al.] ; urednik Robert Carter ; predgovor Carl Wieland ; prevod z dovoljenjem Gorazd Novak in Franc Novak]. - Ljubljana : Društvo prijateljev Svetega pisma, 2015. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281943296

790.
        GEA : svet je tvoj. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)
ČB306 V SPLOŠNO revije, O MALI VSEVED revije GEA
Letn. 27 2016 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 16802306

791.
PESTRE, Dominique
        Proti znanosti : politike in znanja sodobnih družb / Dominique Pestre ; [prevod Sonja Dular ; spremna beseda Tomaž Grušovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 253 str. - (Zbirka Krt ; 178)

Kr
COBISS.SI-ID 282500608

792.
        SCIENCE illustrated. - 2009, št. 1-        . - Maribor : Novium media, 2009-

ISSN 1855-7708 = Science illustrated (Maribor)
V SPLOŠNO revije SCIENCE illustrated
2016 Št. 74(jan.)+75-76,78-82#
COBISS.SI-ID 248363008

793.
TRUNK Širca, Nada
        Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja / Nada Trunk Širca, Valentina Jošt, Vesna Skrbinjek. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2012. - VII, 48 str., [15] str. pril. - (Učbeniki MFDPŠ)

Kr
COBISS.SI-ID 263237888

794.
        ŽIVLJENJE in tehnika . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952-

Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika
Č152 V SPLOŠNO revije ŽIVLJENJE in tehnika
Letn. 67 2016 št. 1-6+7/8+P1<Polži in školjke iz Jadranskega morja>+9#
COBISS.SI-ID 3732994


Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS


795.
        ANNA . - Offenburg : Burda, 1980-

Prevzame: Lena = ISSN 1431-1097
ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS revije ANNA
2016 Nr. 3+P3+4+P4/1+P4/2,10+P10#
COBISS.SI-ID 3006494

796.
        DOM [zgoraj] 2 : najlepše je doma. - Letn. 1, št. 1 (sep./okt. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0669 = Dom na kvadrat

Letn. 2 2016 št. 1-5#
COBISS.SI-ID 280129536

797.
GLIHA, Nataša
        Zeleno in varčno : skrb za dom, ki prizanaša zdravju, okolju in denarnici / Nataša Gliha ; [slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 126 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 282788608

798.
        Die KLEINE Diana . - Rheinfelden : OZ Verlag

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana
Z DOM IN PROSTI ČAS revije Die KLEINE Diana
2016 Nr. 1-9#
COBISS.SI-ID 10257973

799.
KONDO, Marie
        Umetnost pospravljanja : [urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje] / Marie Kondo ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 214 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279115008

800.
KOŠMRLJ, Mojca
        Eko družabne igre / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012-2015. - 2 zv. (40; 53 str.)

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 259770368

801.
        LISA. Moje stanovanje . - Ljubljana : Burda, 2003-

Suplement ali priloga k: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769
ISSN 1581-7679 = Lisa. Moje stanovanje
Z DOM IN PROSTI ČAS revije MOJE stanovanje
2016 Št. 1-10#
COBISS.SI-ID 127244288

802.
MARIĆ, Slavica, 1965-
        Lepe in zdrave s pomočjo narave / Slavica Marić ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2015. - 88 str. - (Male mojstrovine ; št. 26)

Kr
COBISS.SI-ID 278831872

803.
        NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor : Večer, 1967-

Ima suplement ali prilogo: Lep vrt & naravna lekarna
ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)
ČB49 Z DOM IN PROSTI ČAS revije NAŠ dom
Leto 50 2016 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 1860356

804.
        OTTOBRE design . - Oulu : Studio Tuumat., 2000-

ISSN 1457-2192 = Ottobre design
Z DOM IN PROSTI ČAS revije OTTOBRE design
2016 Nr. 1+P1/1+P1/2+P1/3+2+P2/1+P2/2+3+P3/1+P3/2+P3/3+ 4+P4/1+P4/2+P4/3+P4/4+5+P5/1+P5/2
COBISS.SI-ID 1278155

805.
        PAPERCRAFT inspirations . - Market Harborough : Future Pub.

ISSN 1744-4381 = Papercraft inspirations
Z DOM IN PROSTI ČAS revije PAPERCRAFT inspirations
2016 Issue 147(jan.)+148-156#
COBISS.SI-ID 14207542

806.
        PREHRANA, lepota, čistoča : recepti za življenje : Ker se zavedamo, da so doma pripravljeni izdelki tisti, ki jim lahko zaupamo! / [avtorji besedil Jasmina Kandorfer ... [et al.] ; avtorji fotografij Marko Prelog, Miha Juvan, Tanja Slevec]. - Ljubljana : J. Kandorfer, 2015. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281942528

807.
        SABRINA . - Rheinfelden : BPV, 1990-

Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046
ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS rev ije SABRINA
2016 Nr. 4-5#
COBISS.SI-ID 10122297

808.
        SODOBNA kozmetika : sestavine naravnega izvora / [avtorji Nina Kočevar Glavač ... et al.] ; urednika Damjan Janeš in Nina Kočevar Glavač ; [slike kemijskih formul Igor Glavač ; fotografije Shutterstock ... [et al.] ; ilustracije Damjan Janeš]. - 1. izd. - Velenje : Širimo dobro besedo, 2015. - 943 str. + informativna knjižica ([10] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 281719808

809.
        UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)-        . - Škofja Loka : Freising, 2000-

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)
ČB581 Z DOM IN PROSTI ČAS revije UNIKAT
Leto 17 2016 št. 93(jan./feb.)+94-97#
COBISS.SI-ID 108192768


Z PRE Z PREHRANA


810.
APIH, Jure
        Fina kuhinja za telebane : triintrideset slastnih za prste obliznit / Jure Apih ; [črkovne ilustracije Radovan Jenko]. - Ljubljana : Festfest, 2016. - 69 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283243264

811.
BECKERMAN, Carol
        [Petsto]
        500 jedi brez glutena / Carol Beckerman in Deb Wheaton ; [fotografije John Whittaker ; prevod Zala Stanonik]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 288 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 81480449

812.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal, 1995-

Ima suplement ali prilogo: Dober tek. Posebna izd. = ISSN 1581-9299
ISSN 1318-6159 = Dober tek
Z PREHRANA revije DOBER tek
Leto 22 2016 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 49823744

813.
        DOMAČA kuhna pa to : [otroci osnovnih šol obujajo zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Ljubo Vukelič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 221 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 281615616

814.
JAVERŠEK, Zulejka
        Vse leto : pretežno veganski recepti s kmetije na Koroškem : samooskrba z domačega vrta / [[besedilo in] fotografije] Zulejka Javeršek. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2015. - 280 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282464000

815.
KARMEL, Annabel
        Jem za dva : popoln prehranski vodnik med nosečnostjo in po njej / Annabel Karmel ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2015. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281703168

816.
KERŠEK, Emil
        Zdravilna žganja in likerji / Emil Keršek in Dušan Savković ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2014. - 136 str. - (Domače ; št. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 274712832

817.
KONČAREVIČ, Darja
        Toplo priporočam : pite, župce in sladkarije iz ljubljanske Bazilike / Darja Končarevič ; barvne fotografija Manca Jevšček, [črno bele fotografije David Lotrič in osebni arhiv ; ilustracija Polona Pačnik ; spremna beseda Urša Jerkič]. - 1. natis, dotis. - Brezovica : samozal., 2015. - 297 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282302464

818.
KREJAN Košan, Tatjana
        Cukini, pira, mak in pite / Tatjana Krejan Košan ; [fotografiral Tomo Jeseničnik]. - Slovenj Gradec : [samozal.] T. Krejan Košan, 2015. - 186 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84486913

819.
MOSLEY, Michael, 1957-
        Dieta 5 : 2 : shujšajte, ostanite zdravi in živite dlje s preprosto metodo vmesnega posta / Michael Mosley, Mimi Spencer ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 214 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276787456

820.
NADEL, Jessica
        Zelena zelenjava : hitri, preprosti in okusni recepti za uživanje zelene zelenjave pri vsakem obroku : [100 veganom prijaznih receptov] / Jessica Nadel ; [fotografije Jackie Sobon ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280615424

821.
PAPEŽ Kristanc, Andreja
        Zeliščar na sprehodu / Andreja Papež Kristanc ; [ilustracije Ines Zgonc ; fotografije Andreja Papež Kristanc ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Divja rožca, 2015. - 162 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282406656

822.
PAVČNIK, Urška
        Zdrava prehrana za nosečke / Urška Pavčnik ; [fotografije www.shutterstock.com]. - 2. izd. - Hrastnik : U. Pavčnik, 2015. - 153 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280917504

823.
PFEIFFER, Kelly
        Superživila za ves dan : nahranite družino s hitro in preprosto pripravljenimi jedmi iz 10 vsakdanjih superživil : kvinoja, čičerika, ohrovt, sladki krompir, borovnice, jajca, med, kokosovo olje, grški jogurt, orehi / Kelly Pfeiffer ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281076480

824.
POLJANIČ, Tereza
        Zdravo, Tereza! : polnovredna prehrana, ki nahrani dušo in telo : zdravi kuharski recepti iz oddaje / Tereza Poljanič ; [fotografije receptov Priscila Northe, Grace Watson in Tereza Poljanič, fotografije okolice Žiga Zupančič, Matic Prusnik in Tereza Poljanič]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. Media ples, zavod za izvedbo in promocijo plesnih dejavnosti, 2016. - 163 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 283250176

825.
POŽGAN Štorman, Polona, 1977-
        Polona ga žge : [kuharski recepti iz oddaje] / Polona Požgan ; fotografije Peter Bratuša. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2015. - 239 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282033920

826.
REMEC, Marija
        Varčna kuharica : za slabe in dobre čase / sestavila v vojnem letu 1915. M. R. ; [spremna beseda Janez Bogataj, Helena Janežič, Petra Testen]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 269 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281998592

827.
SOČE, Ivan
        Hipokrat je bil kuhar : poti iz medicinskih in prehranskih zablod / Ivan Soče. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2015. - 519 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281847552

828.
STEHARNIK, Erich
        Salame : salama - kraljica mesnin : iz prakse Ericha Steharnika / [o slovenski zakonodaji Tatjana Čop ; prevod Andrej Golob ; fotografije arhiv avtorja, Boris Grabrijan, Marjana Cvirn]. - 2., dopolnjena izd. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2015. - 70 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281432832

829.
        SUROVE slasti : Surovo je od sedaj tudi okusno! / [urednik Neven Borić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2014. - 104 str. - (Zbirka Domače ; št. 5)

Kr
COBISS.SI-ID 276758016

830.
ŠUPE, Anita
        Prva hrvatska LCHF kuharica : kuhajte izvorno: bez šečera, brašna, rafiniranih biljnih ulja i kemijskih aditiva / Anita Šupe i Ariana Miljević Bugenvilija. - Šibenik : Tragom, 2015. - 224 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16543634

831.
ŽONTAR Kristanc, Ana
        Sladka Anina kuhinja : več kot 150 preizkušenih receptov / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Ljubezni polna skleda ; [Tržič] : distribucija Avrora AS, 2015. - 255 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280896768


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


832.
        BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007-

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291
ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije BICIKEL.com
Letn. 10 2016 št. 1/2-5/6+7#
COBISS.SI-ID 233255936

833.
FRIEL, Joe
        Hitri po petdesetem / Joe Friel ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015. - 293 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282584320

834.
GROŠELJ, Viki, 1952-
        [Štirideset]
        40 let mojih soočanj s Himalajo / Viki Grošelj ; [avtorji fotografij Viki Grošelj in drugi]. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2015. - 273 str. - (Zbirka Cvetober)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282094336

835.
MAŠERA, Andrej
        Zavarovane plezalne poti : izbrane plezalne poti Slovenije, Tržaškega krasa, avstrijske Koroške in Zahodnih Julijcev / Andrej Mašera ; [uvod Tine Mihelič ; risbe Danilo Cedilnik-Den ; avtorji fotografij Ines Božič Skok ... et al.]. - 4., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2015. - 240 str. - (Vodniki)

Kr
COBISS.SI-ID 281075200

836.
MCDONALD, Bernadette, 1951-
        Alpski bojevniki / Bernadette McDonald ; [prevod Gorazd Pipenbaher ; avtorji fotografij Arhiv Slovenskega planinskega muzeja ... et al.]. - Ljubljana : Sidarta, 2016. - 272 str., [48] str. barvnih pril.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283286016

837.
MCDONALD, Bernadette, 1951-
        Iskalci svobode / Bernadette McDonald ; [prevod Mire Steinbuch]. - Ljubljana : Sidarta, 2015. - 256 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281837056

838.
        PLANINSKI vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta 1895]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895-

Deloma se nadaljuje kot: xxxxxxxxxx = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik
Č89 Z ŠPORT IN ŠAH revije PLANINSKI vestnik
Letn. 116 2016 št. 1-6+7/8#
COBISS.SI-ID 11040258

839.
        REKORD : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (jan. 2015)-        . - Ljubljana : Delo, 2015-

ISSN 2385-9709
Z ŠPORT IN ŠAH REKORD
Leto 2 2016 št. 5-7#
COBISS.SI-ID 277731328

840.
RIGLER, Marjeta
        Bom grmovje posekal, travice požel --- : vodnik po gorenjski veji Jakobove poti / Marjeta in Metodij Rigler ; [spremno besedo napisal Jurij Bizjak ; fotografije Emil Gašperlin ... et al.]. - Ljubljana : samozal. Marjeta in Metodij Rigler, 2015. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280433664

841.
ŠTEFANIČ, Helena
        Slovenska kolesarska Jakobova pot / [avtorja, fotografije] Helena in Franc Štefanič ; [kartografska osnova Geodetski inštitut Slovenije ; vris tematske vsebine Franc Štefanič]. - Dopolnjena 2. izd. - Kočevje : [samozal.] H. in F. Štefanič, 2015. - 248 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280360960

842.
        TEKAC.SI. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Aktivni mediji, 2011-

Dostopno tudi na: http://www.tekac.si. - Ima spletno izd.: Tekac.si = ISSN 2385-8117. - Ima suplement ali prilogo: Tekac.si plus = ISSN 2386-0014
ISSN 2232-5557 = Tekac.si (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije TEKAC.SI
Letn. 5 2016 št. 2/3-6/7+8/9
COBISS.SI-ID 1098629470


Z ZDR Z ZDRAVJE


843.
AHČAN, Uroš
        Super market lepote : z ostrino uma in ostrino noža / Uroš Ahčan [in sodelavci Gaja Klarendić ... [et al.] ; fotografija Aljoša Rebolj ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2015. - 325 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281571584

844.
BAŠ, Anja, 1986-
        Lačna življenja : kako sem premagala bulimijo in se začela imeti rada / Anja Baš. - Jesenice : [samozal.] M. Jeršič, 2015. - 188 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282536448

845.
        BODI eko. - Letn.1, št. 1 (2011)-        . - Ljubljana : Argos media, 2011-

Dostopno tudi na: www.eko-revija.si. - Ima spletno izd. Bodi eko (Spletna izd.) = ISSN 2232-4372
ISSN 2232-4364 = Bodi eko (Tiskana izd.)
ČB852 Z ZDRAVJE revije BODI eko
Letn. 6 2016 št. 48-55#
COBISS.SI-ID 257162240

846.
BRAJNIK, Erika
        Naturopatski priročnik za samopomoč : klasifikacija morfoloških tipov ljudi z jedilniki : naturopatski nasveti za določene bolezni / Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2015. - 179 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282319616

847.
CASAR, Božidar
        Praktikum iz radioterapevtske fizike / Božidar Casar. - V Ljubljani : Zdravstvena fakulteta, 2015. - 40 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277551104

848.
DELOGU, Denis
        U šumi : kako sam nadvladao autoimunu bolest uz pomoć Paleo prehrane i funkcionalne medicine / Denis Delogu. - 2. izd. - Šibenik : Tragom, 2015. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15356470

849.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Obsesivno kompulzivna motnja za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod in priredba Vesna Červek]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena : Inštitut Karakter, 2015. - XVIII, 362 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 279962112

850.
FUŽIR, Barbara
        Reci življenju ja : pogovori z energijsko terapevtko Andrejo Novak / Barbara Fužir ; [slike v notranjosti Andreja Novak]. - 1. izd. - Žalec : Merkaba, 2015. - 208 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281735680

851.
GANTAR, Minka
        Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo / [Minka Gantar]. - Škofja Loka : Srečno življenje, Gantar Minka, 2015. - 389 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281873664

852.
GAWANDE, Atul
        Minljivost : medicina in kaj je na koncu pomembno / Atul Gawande ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 251 str. - (Zbirka Esenca)

Kr
COBISS.SI-ID 282413824

853.
        HIGIENA objektov in procesov : [univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva] / [avtorji Martin Bauer ... et al.] ; urednica Mojca Jevšnik. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2015. - 231 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281161472

854.
KERSNIK Žvab, Ana
        Joga za nosečnice : jogijski priročnik za varno in aktivno nosečnost / Ana Kersnik Žvab ; [fotografije Anže Kacin]. - Kranjska Gora : Devayani Yoga & Dance Lifestyle, 2015. - 167 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282305280

855.
KLAWANS, Harold L.
        Jamska ženska in druge zgodbe iz evolucijske nevrologije / Harold L. Klawans ; prevedel Branko Gradišnik ; [spremna beseda David Neubauer]. - Ljubljana : UMco, 2015. - 316 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 282672640

856.
        LEPO : o lepoti, staranju in estetski kirurgiji / Franc Planinšek ... [et al.] ; [urednika Bojan Kuhar in Andrej Klemenc]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2015. - 183 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 281774080

857.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Resnice in zmote o zdravju zob / Sanja Lončar, Adriana Dolinar ; [fotografije Fotolia ; ilustracije Adriana Dolinar]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2015. - 177 str. - (Preverjene naravne rešitve ; 8)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 14031265

858.
MARX, Christophe
        Kam je izginil moj libido? / Christophe Marx ; [prevajalec Andraž Ravnik in Igor M. Ravnik ; spremna beseda Irena Rahne Otorepec]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Opportunitas, 2015. - 202 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281557504

859.
MERCOLA, Joseph
        Zdravljenje brez napora : 9 preprostih poti, kako se izogniti bolezni, znebiti odvečne teže in pomagati telesu, da okreva / Joseph Mercola ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 319 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281192448

860.
MEŠKO, Kristofer
        Konoplja, zavest in zdravje / Bogdan K. Meško. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2015. - 256 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282254848

861.
        NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)- . - Maribor : Showtec, 2010-

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi
ČB862 Z ZDRAVJE revije NARAVA zdravi
Letn. 3 2016 Št. 66(jan.)+67,69-74#
COBISS.SI-ID 251754752

862.
NISHI, Katsuzo, 1884-1959
        Naravno zdravljenje. Pravila prečiščenja / Katsuzo Nishi ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 128 str. - (Naravno zdravljenje ; št. 17 [!])

Kr
COBISS.SI-ID 269769984

863.
NORTHRUP, Christiane
        Brezčasne boginje : [skrivni nasveti za lepoto, vitalnost in dobro počutje] / Christiane Northrup ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 478 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281020160

864.
        OBRAVNAVA v skupnosti / [avtorji Renata Ažman ... [et al.] ; urednica Vesna Švab]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2015. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282326016

865.
        PORODNE zgodbe : pričevanja / [zbrali in uredili Simona Cepin in Mihaela Zabukovec]. - Ljubljana : Salve, 2015. - 330 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282121728

866.
ROBINSON, Rowan
        Konopljin manifest : sto in en način, kako lahko konoplja reši svet / Rowan Robinson ; [prevod Rok Kukovič]. - Visoko : Kiroja, 2015. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282537984

867.
ROJEC, Darja, 1958-
        Nasveti in izkušnje iz prve roke : 2. knjiga / Darja Rojec. - Celje : Grafika Gracer, 2015. - 342 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281752064

868.
ROZMAN, Alenka, biologinja
        Kristali za dušo / Alenka in Lovro Rozman. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 159 str. - (Zbirka Priročniki)

Kr
COBISS.SI-ID 281058304

869.
ROZMAN, Sanja
        Pogum : kako preboleti travmo / Sanja Rozman in Mija ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije Bigstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 232 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281164544

870.
SCHPOLARICH, Dascha
        Nega bolnika na domu : v objemu Alzheimerjeve bolezni / Dascha Schpolarich. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016. - 499 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 282469120

871.
SORKO, Nataša
        Zmoreš, če se odločiš : pot iz objema zasvojenosti : priročnik za osebno rast / Nataša Sorko. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo Žarek upanja, 2016. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283459072

872.
        SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2003)-        . - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003-

ISSN 1581-8470 = Spominčica
Z ZDRAVJE revije SPOMINČICA
Letn. 14 2016 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 128243712

873.
TOPIĆ, Peter
        Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi : priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane / Peter Topić. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015. - 354 str.

Kr
COBISS.SI-ID 84181761

874.
TRAJKOVSKA, Tatjana
        Edino zdravilo si ti / Tatjana Trajkovska ; [fotografije Nino Verdnik, unsplash.com, shutterstock.com]. - 1. izd. - Celje : samozal., 2015. - 101 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 280920064

875.
VANJKEVIĆ, S. K.
        Naravno zdravljenje z aromatičnimi rastlinami / [S. K. Vanjkević ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2014. - 112 str. - (Naravno zdravljenje ; št. 18)

Kr
COBISS.SI-ID 275751936

876.
        VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)-        . - Ljubljana : Viva, 1993-

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)
ČB356 Z ZDRAVJE revije VIVA
Leto 23 2016 št. 266-272+P272/1+273-274#
COBISS.SI-ID 37998080

877.
        ZAKLADNICA zdravja. - Št. 3 (apr. 2014)- . - Ljubljana : Mladina, 2014-

Je nadaljevanje: Znanje za zdravje = ISSN 2350-5184
ISSN 2350-5710 = Zakladnica zdravja
ČB884 Z ZDRAVJE revije ZAKLADNICA zdravja
Letn. 3 2016 št. 7-9#
COBISS.SI-ID 273111296

878.
        ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana : Delo, 1979-

ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)
ČB267 Z ZDRAVJE revije ZDRAVJE
Letn. 38 2016 št. 431(jan.)+432-439#
COBISS.SI-ID 16005890