COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Seznam MZK 2017D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
ANDOLŠEK, Robert
        Razgaljena prodaja : kako postati prerok prodaje v domači vasi / Robert Andolšek. - 1. izd. - Ljubljana : Praks, 2016. - 197 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283728640

2.
BAJEC, Boštjan, 1975-
        Človek, delo in organizacija : pregled psiholoških področij in perspektiv / Boštjan Bajec, Eva Boštjančič, Sara Tement. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 251 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287942912

3.
DAFT, Richard L., 1941-
        Understanding management / Richard L. Daft, Dorothy Marcic. - 10e [i. e. 10th ed.]. - Australia [etc.] [i. e.] Boston (MA) : Cengage Learning, 2015, cop. 2017. - XXIX, 706 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1111308382

4.
DUHIGG, Charles
        Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju / Charles Duhigg ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 408 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 286663424

5.
EKER, T. Harv
        Skrivnosti milijonarjevega uma : obvladovanje notranje igre bogastva / T. Harv Eker ; [prevod Branka Končar]. - 2. izd. - Ljubljana : Chiara, 2017. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288013056

6.
GILBERT, D. R.
        Zmagujejo vsi, ki igrajo / D. R. Gilbert ; [prevod Matjaž Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 89260801

7.
GORENJSKA turistična zveza (Kranj)
        Gorenjska turistična zveza : 60 let : 1957-2017 / [besedilo in slike zbrala v arhivu Gorenjske turistične zveze] Mirjam Pavlič. - Kranj : Gorenjska turistična zveza, 2017. - 41 str.

Kr Pr
COBISS.SI-ID 288553728

8.
GUBO, Luka
        Majhna knjiga o visokih donosih / Luka Gubo. - Celje : Gubo, 2016. - 82 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287811584

9.
KOVAČIČ, Matjaž, 1980-
        Zbudi prodajalca v sebi : kako premagati sebe in prodati / Matjaž Kovačič. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2016. - 154 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287301376

10.
KOZLEVČAR, Nataša, 1978-
        Neodvisna ženska z bičem : 10 korakov do tvoje finančne neodvisnosti / Nataša Kozlevčar. - 1. izd. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2016. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287127808

11.
KRŽAN, Marko, 1982-
        Marxova teorija vrednosti in razredov / Marko Kržan ; [spremna beseda Rastko Močnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - X, 168 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 287876608

12.
MCGUIGAN, Jim
        Neoliberalna kultura / Jim McGuigan ; prevod Boštjan Kmetec. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016. - 282 str. - (Dialogi ; letn. 16)

Kr
COBISS.SI-ID 90057217

13.
NOVAK, Maja, 1987-
        S trebuhom za kruhom : informacije in motivacija za iskanje dela v tujini / Maja Novak ; [fotografi Maja Novak, Tjaša Košir]. - 1. izd. - Bled : samozal., 2016. - 169 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286775808

14.
PRAŠNIKAR, Janez, 1950-
        Mikroekonomija / Janez Prašnikar, Polona Domadenik, Matjaž Koman. - 3., popravljena izd. - Ljubljana : GV založba, 2008. - 336 str.

Kr
COBISS.SI-ID 241160704

15.
REBERNIK, Miroslav
        Ekonomika podjetja / Miroslav Rebernik, Karin Širec. - 5., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 496 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287270144

16.
RUDMAN, Barbara
        Srčni voditelj : 3 ključne veščine, s katerimi boste ustvarili prodorno ekipo ljudi in z njo presegli vsa pričakovanja in zastavljene rezultate / Barbra Rudmann. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2016. - 171 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286531072

17.
VIZJAK, Andrej, 1965-
        (P)ostanite prvi na svetu : poslovni priročnik za slovenske podjetnike / Andrej Vizjak. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 208 str. - (Zbirka Manager)

Kr
COBISS.SI-ID 288465152

18.
WATT, James, 1982-
        Startup d.o.o. : manifest drznega podjetništva za 21. stoletje / James Watt ; [prevedel Marjan Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016. - 239 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287199744

19.
        ZPS test : strokoven, nepristranski, brez oglasov : [revija Zveze potrošnikov Slovenije]. - Letn. 25, št. 7/8 (2015)-        . - Ljubljana : Zveza potrošnikov Slovenije, 2015-

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Arhiv: 2015-). - Je nadaljevanje: VIP (Ljubljana) = ISSN 1318-1084
ISSN 2386-0782 = ZPS test
ČB396 D EKONOMIJA IN POSLOVANJE revije ZPS TEST
Letn. 27 2017 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 1108465758


D ETN D ETNOLOGIJA


20.
MENCEJ, Mirjam
        Styrian witches in European perspective : ethnographic fieldwork / Mirjam Mencej. - London : Palgrave Macmillan, cop. 2017. - 454 str. - (Palgrave historical studies in witchcraft and magic)

Kr
COBISS.SI-ID 63177314

21.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - 1. ponatis. - Žiri : Jutri, 2013. - 342 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270557696

22.
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016. - 71 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287171584


D FIL D FILOZOFIJA


23.
BENJAMIN, Walter
        Usoda in značaj : spisi, proza, fragmenti / Walter Benjamin ; prevedli Peter Gorenšek ... [et al.] ; [spremna beseda Tadej Troha]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 347 str. - (Knjižna zbirka Koda)

Kr
COBISS.SI-ID 287073792

24.
BUNTA, Aleš
        A-cogito / Aleš Bunta. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. - 205 str. - (Zbirka Analecta)

Kr
COBISS.SI-ID 287929600

25.
DOLAR, Mladen
        O glasu / Mladen Dolar. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2003. - 252 str. - (Zbirka Analecta)

Kr
COBISS.SI-ID 127328512

26.
GRUŠOVNIK, Tomaž
        Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti / Tomaž Grušovnik. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016. - 235 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 287352576

27.
HAJDINI, Simon
        Kaj je ta duh? : k filozofiji voha / Simon Hajdini. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. - 277 str. - (Zbirka Analecta)

Kr
COBISS.SI-ID 287930112

28.
JAN, Matija
        Teorija, nasilje, fascinacija / Matija Jan. - Maribor : Študentska založba Litera, 2016. - 197 str. - (Nova znamenja ; 52)

Kr
COBISS.SI-ID 89579009

29.
KOFMAN, Sarah, 1934-1994
        Camera obscura : ideologije / Sarah Kofman ; [prevedel Miha Marek]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino : Membrana, 2016. - 71 str. - (Zbirka Kamera)

Kr
COBISS.SI-ID 287304448

30.
KOMEL, Dean, 1960-
        Obeležja smisla / Dean Komel. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, 2016. - 117 str. - (Zbirka Forhum)

Kr
COBISS.SI-ID 287997696

31.
KOSTEVŠEK, Anja
        Iluzija prevare / Anja Kostevšek ; [slike Vesna Urbančič]. - Pragersko : Mednarodni inštitut za energetsko bioniko, 2016. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287882240

32.
LOZAR, Janko, 1973-
        Nietzsche in Heidegger : ubranosti naproti / Janko M. Lozar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 168 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 287210496

33.
MARCUS Aurelius Antoninus
        Meditations / Marcus Aurelius ; translated with notes by Martin Hammond ; with an introduction by Diskin Clay. - London : Penguin Books, 2006. - XLVI, 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16199990

34.
REICHENBERG, Mitja
        Kje je človek? : o neskončnem vračanju renesanse / Mitja Reichenberg, Dušan Rutar ; [fotografije Dušan Rutar]. - Škofije : Za-misli, 2016. - 234 str. + 1 CD (55 min, 36 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 287315712

35.
SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von
        Zgodnji spisi / F. W. J. Schelling ; [prevedel, spremna beseda Matic Kastelec]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 244 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 288766976

36.
STRAHOVNIK, Vojko, 1978-
        Moralna teorija : o naravi moralnosti / Vojko Strahovnik. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016. - 267 str. - (Dialogi ; letn. 16)

Kr
COBISS.SI-ID 89944321


D FILM


37.
        El ABRAZO de la serpiente = Embrace of the serpent / esta película ha sido inspirada por los diarios de viaje de Theodor Koch-Grunberg y Richard Evans Schultes ; director de fotografija David Gallego ; música original Nascuy Linares ; dirigida por Ciro Guerra. - [London] : Peccadillo Pictures, 2016. - 1 video DVD (ca 124)

Kr
COBISS.SI-ID 16271414

38.
        ANTONIO das mortes / un film écrit et réalisé par Glauber Rocha ; directeur de la photographie Alfonso Beato ; musique Marlos Nobre. - [Brighton] : Mr. Bongo Films, cop. 2010. - 1 video DVD (ca 100 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16269366

39.
        DEUS e o diabo na terra do sol = [Black god, white devil] / fotografia e camera Waldemar Lima ; estoria, dialogos e direcão Glauber Rocha. - [Brighton] : Mr. Bongo Films, cop. 2010. - 1 video DVD (ca 118 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16270134

40.
FURNISS, Maureen
        Animation : the global history : with 460 illustrations / Maureen Furniss. - London : Thames & Hudson, 2017. - 464 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16202294

41.
        GAME of thrones : [season five] = Igra prestolov : [celotna peta sezona] / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin ; written for television by David Benioff & D. B. Weiss ... [et al.] ; directed by Michael Slovis ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi ; director of photography David Franco ... [et al.]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 4 BD-ji (107 min, 46 sek ; 166 min, 23 sek ; 172 min, 37 sek; 112 min, 38 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=nv_sr_1 - predstavitev serije

Vsebina:
Disc 1: Episode 1: The Wars to come (52 min, 11 sek) ; Episode 2: The House of black and white (55 min, 35 sek) ; bonus features
Disc 2: Episode 3: High sparrow (59 min, 56 sek) ; Episode 4: Sons of the harpy (50 min, 25 sek) ; Episode 5: Kill the boy (56 min, 42 sek) ; bonus features
Disc 3: Episode 6: Unbowed, unbent, unbroken (53 min, 42 sek) ; Episode 7: The Gift (58 min, 52 sek) ; Episode 8: Hardhome (60 min, 3 sek) ; bonus features
Disc 4: Episode 9: The Dance of dragons (52 min, 23 sek) ; Episode 10: Mother's mercy (60 min, 15 sek) ; bonus features

Kr
COBISS.SI-ID 11993886

42.
        GAME of thrones : [season four] = Igra prestolov : [celotna četrta sezona] / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin ; written for television by David Benioff & D. B. Weiss ... [et al.] ; directed by D. B. Weiss ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi ; director of photography Jonathan Freeman ... [et al.] ; prevod Karmen Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 4 BD-ji (110 min, 46 sek ; 165 min, 8 sek ; 154 min, 8 sek ; 115 min, 53 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serij

Vsebina:
Disc 1: Episode one: Two swords (58 min, 12 sek) ; Episode two: The Lion and the rose (52 min, 34 sek) ; bonus features
Disc 2: Episode three: Breaker of chains (56 min, 53 sek) ; Episode four: Oathkeeper (55 min, 4 sek) ; Episode five: First of his name (53 min, 11 sek) ; bonus features
Disc 3: Episode six: The Laws of gods and men (50 min, 40 sek) ; Episode seven: Mockingbird (51 min, 5 sek) ; Episode eight: The Mountain and the viper (52 min, 23 sek) ; bonus features
Disc 4: Episode nine: The Watchers on the wall (50 min, 34 sek) ; Episode ten: The Children (65 min, 19 sek) ; bonus features

Kr
COBISS.SI-ID 12611870

43.
        GAME of thrones : [season one] = Igra prestolov : [celotna prva sezona] / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin ; written by David Benioff & D. B. Weiss ... [et al.] ; directed by Tim Van Patten ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi ; director of photography Alik Sakharov ... [et al.]. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 5 BD-jev (116 min, 54 sek ; 167 min, 6 sek ; 52 min, 37 sek ; 172 min, 11 sek ; 52 min, 37 sek) + 1 zgibanka

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serij

Vsebina:
Disc 1: Episode one: Winter is coming (61 min, 37 sek) ; Episode two: The Kingsroad (55 min, 17 sek) ; bonus features
Disc 2: Episode three: Lord Snow (57 min, 13 sek) ; Episode four: Cripples, bastards and broken things (55 min, 37 sek) ; Episode five: The Wolf and the lion (54 min, 16 sek) ; bonus features
Disc 3: Episode six: A golden crown (52 min, 37 sek) ; bonus features
Disc 4: Episode seven: You win or you die (54 min, 47 sek) ; Episode eight: The Pointy end (58 min, 8 sek) ; Episode nine: Baelor (56 min, 16 sek) ; bonus features
Disc 5: Episode ten: Fire and blood (52 min, 37 sek) ; bonus features

Kr
COBISS.SI-ID 12609822

44.
        GAME of thrones : [season three] = Igra prestolov : [celotna tretja sezona] / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin ; written for television by David Benioff & D. B. Weiss ... [et al.] ; directed by Daniel Minahan ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi ; director of photography Jonathan Freeman ... [et al.] ; prevod Karmen Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 5 BD-jev (111 min, 36 sek ; 106 min, 12 sek ; 168 min, 24 sek ; 107 min, 10 sek ; 62 min, 43 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serij

Vsebina:
Disc 1: Episode one: Valar dohaeris (54 min, 31 sek) ; Episode two: Dark wings, dark words (57 min, 5 sek) ; bonus features
Disc 2: Episode three: Walk of punishment (52 min, 49 sek) ; Episode four: And now his watch is ended (53 min, 23 sek) ; bonus features
Disc 3: Episode five: Kissed by fire (57 min, 25 sek) ; Episode six: The Climb (53 min, 21 sek) ; Episode seven: The Bear and the maiden fair (57 min, 38 sek) ; bonus features
Disc 4: Episode eight: Second sons (56 min, 22 sek) ; Episode nine: The Rains of Castamere (50 min, 48 sek) ; bonus features
Disc 5: Episode ten: Mhysa (62 min, 43 sek) ; bonus features

Kr
COBISS.SI-ID 12611614

45.
        GAME of thrones : [season two] = Igra prestolov : [celotna druga sezona] / created by David Benioff & D. B. Weiss ; based on A song of ice and fire by George R. R. Martin ; written by David Benioff & D. B. Weiss ... [et al.] ; directed by Alan Taylor ... [et al.] ; music by Ramin Djawadi ; director of photography Kramer Morgenthau ... [et al.] ; prevod Karmen Dobrila. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 5 BD-jev (106 min, 10 sek ; 103 min, 25 sek ; 163 min, 20 sek ; 107 min, 49 sek ; 63 min, 27 sek)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0944947/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev serij

Vsebina:
Disc 1: Episode one: The North remembers (52 min, 41 sek) ; Episode two: The Night lands (53 min, 29 sek) ; bonus features
Disc 2: Episode three: What is dead may never die (52 min, 45 sek) ; Episode four: Garden of bones (50 min, 40 sek) ; bonus features
Disc 3: Episode five: The Ghost of Harrenhal (54 min, 10 sek ) ; Episode six: The Old gods and the new (53 min, 59 sek) ; Episode seven: A Man without honor (55 min, 11 sek) ; bonus features
Disc 4: Episode eight: The Prince of Winterfell (53 min, 21 sek) ; Episode nine: Blackwater (54 min, 28 sek) ; bonus features
Disc 5: Episode ten: Valar morghulis (63 min, 27 sek) ; bonus features

Kr
COBISS.SI-ID 12610334

46.
        J'AI tué ma mère = I killed my mother / un film de Xavier Dolan ; scénario et dialogues Xavier Dolan ; musique originale Nicholas Savard-L'Herbier. - [S. l.] : Network, cop. 2009. - 1 video DVD (ca 96 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16254518

47.
        MOMMY / scénario et réalisation Xavier Dolan ; musique originale Nola. - [London] : Metrodome, cop. 2015. - 1 video DVD (ca 133 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16267574

48.
        OSTROV = The island / v filʼme Pavla Lungina ; avtor scenarija Dmitrij Sobolev ; kompozitor Vladimir Martynov. - [London] : Artificial eye, cop. 2010. - 1 video DVD (ca 109 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16268342

49.
        The SKY trembles and the Earth is afraid and the two eyes are not brothers / written and directed by Ben Rivers ; director of photography Ben Rivers ; original music by Carles Santos. - [London] : British Film Institute, cop. 2015. - 1 video DVD (ca 95 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16268598

50.
        SULLY = Čudež na reki Hudson / directed and produced by Clint Eastwood ; written by Todd Komarnicki ; based on the book Highest duty by Chesley Sully Sullenberger and Jeffrey Zaslow ; director of photography Tom Stern ; music by Christian Jacob and The Tierney Sutton band. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 91 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt3263904/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 12958750

51.
        TANGERINE / written by Sean Baker and Chris Bergoch ; directed by Sean Baker. - [London] : Metrodome, cop. 2016. - 1 video DVD (ca 84 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16267830

52.
        TERRA em transe = [Entrances Earth] / um filme de Glauber Rocha ; musica original Sergio Ricardo. - [Brighton] : Mr. Bongo Films, 2010. - 1 video DVD (ca 106 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16257078

53.
        WAR dogs : based on a true story = Vojni psi : po resnični zgodbi / directed by Todd Phillips ; screenplay by Stephen Chin and Todd Phillips & Jason Smilovic ; based on the Rolling Stone article Arms & the dudes by Guy Lawson ; director of photography Lawrence Sher ; music by Cliff Martinez. - Ljubljana : Menart Records, 2016. - 1 video DVD (ca 109 min)

Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2005151/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma

Kr
COBISS.SI-ID 12958238


D GEO D GEOGRAFIJA


54.
BLASI, Abigail
        Malta & Gozo / this edition written and researched by Abigail Blasi. - 6th ed. - Footscray (Vic.) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet, 2016. - 191 str. - (Lonely planet)

Kr
COBISS.SI-ID 26254647

55.
FOER, Joshua
        Atlas obscura : an explorer's guide to the world's hidden wonders / Joshua Foer, Dylan Thuras & Ella Morton. - 1st printing. - New York : Workman, 2016. - 470 str.

Kr
COBISS.SI-ID 22021170

56.
GALLAGHER, Mary-Ann
        Malta in Gozo : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Mary-Ann Gallagher ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 128 str. - (Naj 10)

Kr
COBISS.SI-ID 263228160

57.
GÄTZ, Mojca
        Moj Dunaj : po sledeh slovenskega in univerzalnega Dunaja / [besedilo, fotografije] Mojca Gätz. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016. - 375 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287088384

58.
        KAMNIŠKA Bistrica - geografska podoba gorske doline / [avtorji Nejc Bobovnik ... [et al.] ; Darko Ogrin (ur.) ; [kartografi Nejc Bobovnik ... [et al.] ; fotografi Dejan Cigale ... [et al.] ; prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 176 str. - (GeograFF ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 289227008

59.
        NATIONAL geographic : Slovenija . - Ljubljana : Rokus, 2006-

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)
Č634 D GEOGRAFIJA revije NATIONAL geographic Slovenija
Leto 12 2017 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 225874688

60.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana : Rokus, 2003-

Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior
O MALI VSEVED revije NATIONAL geographic junior
2017 Št. 135(jan.)+136-138+139(maj)+140-141#
COBISS.SI-ID 124339712

61.
SEREINIG, Uši
        Popotnik po Zilji : kulturno-zgodovinski vodnik / Uši Sereinig, Polona Sketelj ; [izdajatelja] Mohorjeva Celovec [in] Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017. - 239 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287877120

62.
SKOBERNE, Peter
        Skriti biseri Slovenije / [besedilo in fotografije] Peter Skoberne ; [dodatne fotografije Teo Oršanič, Gregor Skoberne]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 282 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288693248

63.
        SVET & ljudje : turistično popotniški mesečnik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1998)-        . - Ljubljana : Sinaj, 1998-

Drugače povezano delo: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)
Č560 D GEOGRAFIJA revije, O GEOGRAFIJA revijeSVET & ljudje
Letn. 20 2017 št. 219/220(jan.)+221+222(apr.)+223-224+225/226#
COBISS.SI-ID 78853888


D GLA D GLASBA


64.
ACKAMOOR, Idris
        "We be all Africans" / Idris Ackamoor & the Pyramids. - [New York] : !K7 Records, cop. 2016. - 1 CD

Vsebina: We be all Africans ; Epiphany ; Silent days ; Rhapsody in Berlin ; Clarion call ; Traponga ; Whispering tenderness

Kr
COBISS.SI-ID 1111567966

65.
ANSAMBEL bratov Avsenik
        Slavko Avsenik und seine original Oberkrainer / die original Oberkreiner Avsenik Geschichte, wurde nieder geschrieben von Karl & Ida Lanzmaier, Brigitte Avsenik ; [Illustration Matjaž Učakar ; Bildarchiv Avsenik Archiv ... et al.]. - Begunje : Galerija Avsenik-Hohner, 1999. - 320 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 103647232

66.
AVSENIKOV dan Lepo je biti muzikant (2013 ; Begunje na Gorenjskem)
        Avsenikov dan Lepo je biti muzikant = Avsenik Tag Es ist so schön ein Musikant zu sein : [[v okviru prireditve] Festival Avsenik 2013] / organizator Festivala Avsenik Tradicija Avsenik ; urednik in scenarist Gregor Avsenik ; režiser Bojan Jantol ; fotografije Mediaspeed ... [et al.] ; nemški prevodi fonograma Anita Mali. - Begunje na Gorenjskem : Galerija Avsenik-Hohner, cop. 2014. - 1 video DVD (ca 120 min) + knjižica (11 str. ; 18 cm). - (Festival Avsenik ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 282031616

67.
BARBO, Matjaž
        Uvod v muzikologijo / Matjaž Barbo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 202 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286932736

68.
BREST (Glasbena skupina)
        Nemi film / Brest ; feat. Vesna Zornik. - [Ljubljana] : Celinka, 2017. - 1 CD (61 min, 35 sek) + 1 knjižica ([16] str.)

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=SplrLxKfLEg - predstavitev albuma. - Vsebina: Drobne stvari ; Nemi film ; Slike v očeh ; Sama v mestu ; Paviljon ; Na prašni cesti ; Žabice ; 21 načinov ; Bluz ; Zvezde so gorele ; Kovčki ; Dež ; Črni vran ; Tulpe

Kr
COBISS.SI-ID 22729778

69.
DAVIS, Miles
        Sorcerer / Miles Davis. - [U.S.A.] : Columbia : Legacy : Sony Music, cop. 1998. - 1 CD (52 min, 52 sek)

Vsebina: Prince of darkness ; Pee wee ; Masqualero ; The sorcerer ; Limbo ; Vonetta ; Nothing like you ; Masqualero (alternate take) ; Limbo (alternate take)

Kr
COBISS.SI-ID 8977205

70.
DAVIS, Miles, 1926-1991
        Agharta / Miles Davis. - New York : Columbia, p 1976, cop. 1991. - 2 CD-ja + 1 knjižica (11 str.). - (Columbia jazz contemporary masters)

Vsebina: CD 1: Prelude ; Maiysha ; CD 2: Interlude ; Theme from Jack Johnson

Kr
COBISS.SI-ID 1097593438

71.
DAVIS, Miles, 1926-1991
        Filles de Kilimanjaro / Miles Davis. - [London] : Sony Music Entertainment, cop. 2002. - 1 CD + 1 knjižica ([16] str.)

Vsebina: Frelon Brun ; Tout de suite ; Petits machins (Little stuff) ; Filles de Kilimanjaro ; Mademoiselle Mabry (Miss Mabry) ; Tout de suite (alternate take)

Kr
COBISS.SI-ID 16282422

72.
DAVIS, Miles, 1926-1991
        On the corner / Miles Davis. - [New York] : Columbia, cop. 2000. - 1 CD (54 min, 49 sek)

Vsebina: On the corner ; New York girl ; Thinkin' of one thing and doin' another ; Vote for Miles ; Black satin ; One and one ; Helen Butte ; Mr. Freedom X

Kr
COBISS.SI-ID 13278521

73.
DUNGEN (glasbena skupina)
        Häxan / Dungen. - [Oslo] : Smalltown Supersound, cop. 2016. - 1 CD

Vsebina: Peri Banu vid Sjön ; Jakten genom skogen ; Wak-Wak's portar ; Den Fattige Aladdin ; Trollkarlen och Fågeldräkten ; Grottan ; Häxan ; Aladdins flykt över havet ; Kalifen ; Achmed flyger ; Aladdin och lampan, del 1 ; Aladdin och lampan, del 2 ; Achmed och Peri Banu ; Andarnas Krig

Kr
COBISS.SI-ID 16284470

74.
GOAT (glasbena skupina)
        Requiem / Goat. - [Great Britain] : Rocket Recordings, cop. 2016. - 1 CD (63 min, 19 sek) + 1 zgibanka

Vsebina: Djorolen ; I sing in silence ; Temple rhythms ; Alarms ; Trouble in the streets ; Psychedelic lover ; Goatband ; Try my robe ; It's not me ; All-seeing eye ; Goatfuzz ; Goodbye ; Ubuntu

Kr
COBISS.SI-ID 1112436830

75.
GOAT (glasbena skupina)
        World music / Goat. - [Great Britain] : Rocket Recordings, cop. 2012. - 1 CD (37 min, 8 sek)

Vsebina: Diarabi ; Goatman ; Goathead ; Disco fever ; Golden dawn ; Let it bleed ; Run to your mama ; Goatlord ; Det som aldrig förändras ; Diarabi

Kr
COBISS.SI-ID 16277046

76.
GOTTSCHALK, Jennie
        Experimental music since 1970 / Jennie Gottschalk. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2016. - VIII, 292 str.

Kr
COBISS.SI-ID 89812993

77.
JAKOBSONS, Marielle V
        Star core / Marielle V Jakobsons. - Chicago : Thrill Jockey Records, cop. 2016. - 1 CD (37 min, 20 sek)

Vsebina: White sparks ; Star core ; The beginning is the end ; Rising light ; Undone ; The sinking of the sky

Kr
COBISS.SI-ID 16283958

78.
KENT, Stacey, 1968-
        The changing lights / Stacey Kent. - [S. l.] : Parlophone : Warner Music, cop. 2013. - 1 CD (65 min, 28 sek) + 1 knjižica ([8] str.)

Vsebina: This happy madness ; The summer we crossed Europe in the rain ; One note samba (Samba de uma nota só) ; Mais uma vez ; Waiter, oh waiter ; O barquinho ; The changing lights ; How insensitive ; O bêbado e a equilibrista ; Smile ; Like a lover ; The face I love ; A tarde ; Chanson légère

Kr
COBISS.SI-ID 16282678

79.
KOLAR, Anton, 1942-
        Duhoviti dirigenti : svetle in temne strani dirigentskega poklica / Anton Kolar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286533376

80.
KONTRABANT
        The best of smuggled = Najboukše prešvercano / Kontrabant. - [Mengeš] : Kontrabant, cop. 2016. - 1 CD + 1 knjižica ([16] str.)

Vsebina: Fse san punčoke ponüco ; Poznam te ; Dal ti bom pesem ; Pesem žanjcev ; Antonio Varga's ; Barva v očeh ; Zima ; Fani ; Akaun ; Regrat u salat ; Sin Panonske sem ravnine ; Džouži žeden gut ; Kale Roma kale ; Po starih cajtih zadiši ; To pesem pokaži svoji mami ; Šepetanje neba ; Prekmurje moje Prekmurje

Kr
COBISS.SI-ID 16226614

81.
LAMAR, Kendrick, 1987-
        To pimp a butterfly / Kendrick Lamar. - [Baarn] : Aftermath/Interscope Records, cop. 2015. - 1 CD (78 min, 51 sek)

Vsebina: Wesley's theory ; For free ? ; King Kunta ; Institutionalized ; These walls ; U ; Alright ; For sale ? ; Momma ; Hood politics ; How much a dollar cost ; Complexion a Zulu love ; The blacker the berry ; You ain't gotta lie momma said ; I ; Mortal man

Kr
COBISS.SI-ID 1110487134

82.
MEDNARODNI dan Na avtocesti (2013 ; Begunje na Gorenjskem)
        Mednarodni dan Na avtocesti = Internationaler Tag Auf der Autobahn : [[v okviru prireditve] Festival Avsenik 2013] / organizator Festivala Avsenik Tradicija Avsenik ; urednik in scenarist Gregor Avsenik ; režiser Bojan Jantol ; fotografije Mediaspeed ... [et al.] ; nemški prevodi fonograma Anita Mali. - Begunje na Gorenjskem : Galerija Avsenik-Hohner, cop. 2014. - 1 video DVD (ca 103 min) + knjižica (11 str. ; 18 cm). - (Festival Avsenik ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 282492160

83.
        MUZIKA : vse od Golice naprej. - 2016, [št.] 1 (dec)-        . - Zreče : Vis Vires, 2016-

Je nadaljevanje: Golica = ISSN 2536-1864
ISSN 2536-1872 = Muzika (Zreče)
D GLASBA revije MUZIKA
2017 Št. 1-9#
COBISS.SI-ID 287522560

84.
OREŠIČ Leban, Nevenka
        Dotik poetičnosti = [A touch of poetry] : Mozart - Chopin - Kogoj - Prokofjev : [piano] / Nevenka Orešič-Leban. - Ljubljana : AUDIO Rode, p 2001. - 1 CD (75 min, 14 sek)

Vsebina: Sonata v F-dur, F major, KV 332 / Wolfgang Amadeus Mozart ; Scherzo No. 1, H-mol, B minor, op. 20 / Frederik Chopin ; Balada No. 1, G-mol, G minor, op. 23 / Frederik Chopin ; Mazurka fis-mol, F sharp minor, op. 6, No. 1 / Frederik Chopin ; Mazurka E-mol, E minor, op. 17, No. 4 / Frederik Chopin ; Mazurka A-mol, A minor, op. 17, No. 4 / Frederik Chopin ; Mazurka C-dur, C major, op. 33, No. 3 / Frederik Chopin ; Mazurka A-mol, A minor, op. 67, No. 4 / Frederik Chopin ; Mazurka A-mol, A minor, op. 68, No. 2 / Frederik Chopin ; Valse As-dur, A flat major, op, 69 No. 1, "valse de l' adieu" / Frederik Chopin ; Nocturne Es-dur, E flat major, op. 55, No. 2 / Frederik Chopin ; Fantasie - Impromptu cis-mol, C sharp minor, op. 66 / Frederik Chopin ; Piano - Andantino cantabile / Marij Kogoj ; Pet skladb po baletu Pepelka = Five pieces after ballet Cinderella op. 97 : Štiri vile - Pomladna, The fairy of Spring / Sergej Prokofjev ; Poletna, The fairy of summer ; Jesenska, The fairy of autumn ; Zimska, The fairy of winter ; Črički in kačji pastirji, Crickets and dragon-flies

Kr
COBISS.SI-ID 123473920

85.
QUAGGIATO, Patrick
        Pesmi za mlada grla : [ob 70-letnici Pastirčka] / Patrick Quaggiato ; [ilustrirala Polona Lisjak ; izdal Pastirček]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2016. - 1 partitura (81 str.). - (Pastirčkova knjižica ; 23)

Vsebina: Pastirček naj živi! : himna ob 70. obletnici revije / besedilo po V.T.A. ; Šola kliče / besedilo Ljubka Šorli ; Jesenski čas / besedilo Ljubka Šorli ; Vrabček jeseni / besedilo Ljubka Šorli ; Jesenska / besedilo Zora Saksida ; Angel božji ; November / besedilo Ljubka Šorli ; V pričakovanju Miklavža / besedilo Ljubka Šorli ; V zimski dan / besedilo Ljubka Šorli ; Tri smrečice / besedilo Ljubka Šorli ; Januar / besedilo Milan Debeljak ; Boštjan išče repatico / besedilo Ljubka Šorli ; Svečnica / besedilo Cvetana Priol ; Zajček / besedilo Ljubka Šorli ; 8. februar - Prešernov dan / besedilo Ljubka Šorli ; Zimi v slovo / besedilo Ljubka Šorli ; Veter / besedilo Ljubka Šorli ; Pomladni vetrič / besedilo Ljubka Šorli ; April / besedilo Iris Risegari ; Vse poje Gospodu : velikonočna pesem / besedilo Ljubka Šorli ; Pastirčkova Velika noč / besedilo Ljubka Šorli ; Maj / besedilo Iris Risegari ; Vrabčkova nezgoda / besedilo Ljubka Šorli ; Mariji za god / besedilo Ljubka Šorli ; Ti vabiš me : obhajilna pesem / besedilo Filip Terčelj ; Majnik : Marijina pesem / besedilo Ljubka Šorli ; Zvezdnati valj / besedilo Iris Risegari ; Škržat / besedilo Ljubka Šorli ; Kukavici / besedilo Ljubka Šorli

Kr
COBISS.SI-ID 9300460

86.
        ROKERJI pojejo pesnike 12 / [glasbeni urednik Nejc Birsa ; ideja in koncept Dušan Hedl]. - Maribor : Javna muzika : Kulturni center, 2016. - 1 CD (41 min, 8 sek)

Sorodni elektronski vir: https://soundcloud.com/voice-of-underground-gp/rokerjipojejopesnike - predstavitev albuma. - Vsebina: Leteči nagrobnik / Nula Kelvina in Dušan Marolt. Stran / Baby blue gun in Milojka B. Kumprej. Pod lipo / Said in Bojan Tomažič. V času en´ga poka / Groovocado in Dare Grozdnikar. Ko pride smrt naokoli / Stari pês in Zoran Pevec. Ali poznaš mojo skrivnost? / Good vibrations in Patricija Dodič. Proga / Krokar ft. Gregor Jančič in Kristina Kočan. Nebit / Divje jezero in Jože Kos Sine. Črne oči / Radio jam in Petra Kolmančič. Torba / The closhers in Novica Novakovič. Ta zemlja ni kič / Blutwurst in Erika Vouk. Dolgo vročo poletje / Brem in Matjaž Pikalo

Kr
COBISS.SI-ID 776913

87.
SIMMONS, Sonny
        Nomadic / Sonny Simmons, Moksha Samnyasin. - [Turku] : Svart Records, cop. 2014. - 1 CD (44 min, 3 sek)

Vsebina: Help them through this world ; We are entering the place of that ; I put it in a dark area where I can't remember no more ; When it comes, don't fight it

Kr
COBISS.SI-ID 16283702

88.
SLOVENSKI dan Slovenija, od kod lepote tvoje (2013 ; Begunje na Gorenjskem)
        Slovenski dan Slovenija, od kod lepote tvoje = Slowenischer Tag Slowenien, du mein Heimatland : [[v okviru prireditve] Festival Avsenik 2013] / organizator Festivala Avsenik Tradicija Avsenik ; urednik in scenarist Gregor Avsenik ; režiser Bojan Jantol ; fotografije Mediaspeed ... [et al.] ; nemški prevodi fonograma Nataša Hrovat Jerlah. - Begunje na Gorenjskem : Galerija Avsenik-Hohner, cop. 2015. - 1 video DVD (ca 90 min) + knjižica (11 str. ; 18 cm). - (Festival Avsenik ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 282492672

89.
SMITH, Kaitlyn Aurelia
        Ears / Kaitlyn Aurelia Smith. - Austin : Western Vinyl, cop. 2016. - 1 CD (38 min, 41 sek)

Vsebina: First flight ; Wetlands ; Envelop ; When I try I'm full ; Rare things grow ; Arthropoda ; Stratus ; Existence in the unfurling

Kr
COBISS.SI-ID 16284214

90.
SPRINGSTEEN, Bruce
        Bruce Springsteen : avtobiografija / [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 525 str., [16] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 289012480

91.
STEFANIJA, Leon
        Sizifovsko lépo : portret Uroša Rojka / Leon Stefanija. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 201 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 286989824

92.
ŠEGOVC, Franc
        Štirje klarineti / Franc Šegovc. - Slovenj Gradec : samozal., 2017. - 99 str. + 1 CD

Vsebina: Luči Slovenjega Gradca ; Bukve na Črnem vrhu ; Čakal sem ob potoku ; Moja ženkica ; Nič ni večno ; Po starem ; Kam le čas beži ; Rženova Tinka ; Sonce vzhaja ; Na pavre ; Rad bi mirno spal ; Jesen je kriva

Kr
COBISS.SI-ID 288029696

93.
ŠKULJ, Edo
        Fran Gerbič : (1840-1917) : ob 100-letnici smrti / Edo Škulj ; [Knjigi na pot Milivoj Matković ; Seznam glasbenih del Frana Gerbiča in Literatura o Franu Gerbiču Zoran Krstulović ; Imensko in Krajevno kazalo Alenka Veber ; fotografije Blaž Žnidaršič ... et al.]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 480 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 288692992

94.
TOME, Janez, 1942-
        Šelestenje sanj / skladatelj Janez Tome ; Sorške kresnice. - Sora : Kulturno umetniško društvo Oton Župančič, [2014]. - 1 CD (43 min, 27 sek) + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina: Zgodaj zjutraj ; Jesensko jutro ; Jutranja rosa ; Materi ; Sredi noči ; Materino pismo ; V mladih brezah ; Prošnja - Pod napuščem staro gnezdo ; Pa bo pomlad prišla ; Tvoja roža ; Ta stari avto ; Razmišljanje ; Ajda ; Nemir ; Breze ; Rdeči cvet ; Očka, moj očka je bil partizan ; Ne išči senc ; Žalostinka ; Kje si? ; Da te ni ; Živela si kot ajda v cvetju

Kr
COBISS.SI-ID 1027216482

95.
WALKER, Ryley
        Golden sings that have been sung / Ryley Walker. - [Bloomington] : Dead Oceans, cop. 2016. - 1 CD (40 min, 37 sek)

Vsebina: That halfwit in me ; A choir apart ; Funny thing she said ; Sullen mind ; I will ask you twice ; The roundabout ; The great and undecided ; Age old tale

Kr
COBISS.SI-ID 1111804766

96.
YUSSEF Kamaal
        Black Focus / Yussef Kamaal. - [London] : Brownswood Recordings, cop. 2016. - 1 CD (43 min, 42 sek)

Vsebina: Black focus ; Strings of light ; Remembrance ; Yo Chavez ; Ayla ; O. G. ; Lowrider ; Mansur's message ; WingTai drums ; Joint 17

Kr
COBISS.SI-ID 1112626782


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


97.
BERNAYS, Edward L.
        Propaganda : with an introduction by Mark Crispin Miller / Edward Bernays. - New York : Ig, 2005. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 522861

98.
BREZOVŠEK, Marjan
        Slovenska država in politika / Marjan Brezovšek, Miro Haček, Simona Kukovič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2016. - 369 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287339776

99.
FERFILA, Bogomil
        Bližnji vzhod : grožnja ali zakladnica človeštva? / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. - 2 zv. (XIV, IX, 1118 str.). - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Kr
COBISS.SI-ID 287501568

100.
HEYWOOD, Andrew
        Political ideologies : an introduction / Andrew Heywood. - 5th ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XVIII, 372 str.

Kr
COBISS.SI-ID 2048263699

101.
HEYWOOD, Andrew
        Political theory : an introduction / Andrew Heywood. - 4th ed. - London ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XXII, 417 str. - (Macmillan education)

Kr
COBISS.SI-ID 33435485

102.
HOLMES, Leslie
        Communism : a very short introduction / Leslie Holmes. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XVI, 155 str. - (Very short introductions)

Kr
COBISS.SI-ID 248617216

103.
JEŠE Perković, Ana
        Zahodni Balkan na poti v EU : pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije / Ana Ješe Perković ; [izdal] Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 237 str. - (Zbirka Dela ; 2016, 3)

Kr
COBISS.SI-ID 287829504

104.
KMETIČ, Slavko
        Stavka, ki je iztirila rdeči režim / Slavko Kmetič, Gašper Blažič. - Ljubljana : Nova obzorja, 2016. - 233 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287937280

105.
RAZAC, Olivier
        Politična zgodovina bodeče žice / Olivier Razac ; prevedla Sonja Dular ; [spremna beseda Boštjan Nedoh]. - Ljubljana : Maska, 2016. - 181 str. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 287185664

106.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778
        Družbena pogodba ; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi / Jean-Jacques Rousseau ; [[prvo delo] prevedel Maks Veselko ml., [drugo delo] prevedla Tatjana Jurkovič]. - 3. popravljena izd. prvega dela in 2. popravljena izd. 2. dela. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 253 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 288445184

107.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Črna knjiga kapitalizma : kako je Zahod izživljal svoje stalinistične fantazije / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 564 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 286953984

108.
ŠTRAJN, Stanko
        Razmisleki v času recesije / Stanko Štrajn ; [spremna beseda Pedja Ašanin Gole]. - Ljubljana : Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2016. - 303 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284765952

109.
TAMÁS, Gáspár Miklós
        Komunizem po letu 1989 : razprave o razredni teoriji, realsocializmu in Vzhodni Evropi / Gáspár Miklós Tamás ; [prevod in spremna beseda Sašo Furlan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - 302 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 288253696

110.
        ZBORNIK: mir, svoboda, zmaga : slovenska država, družba in politika / [avtorji Andrej Šiško ... [et al.] ; uredništvo Blaž Babič, Boštjan Vogrinec, Andrej Šiško]. - 1. izd. - Maribor : Zavod za javno predstavljanje slovenske kulture Lipa, 2016. - 157 str. - (Zbirka slovenskemu narodu)

Kr
COBISS.SI-ID 287930880


D PRA D PRAVO


111.
ALLENDER, Dan B.
        Ranjeno srce : upanje za odrasle, žrtve spolnih zlorab v otroštvu / Dan B. Allender ; [prevod Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016. - 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287077376

112.
DOBOVŠEK, Bojan
        Peta veja oblasti / Bojan Dobovšek ; [soavtorji Branko Ažman ... [et al.] ; spremna beseda Bogomil Ferfila]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede : Dobra država, zavod za politično kulturo, 2016. - 269 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287630848

113.
HAFNER, Andrej, 1985-
        Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) : s komentarjem / [avtor komentarja] Andrej Hafner. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017

Kr
COBISS.SI-ID 288442880

114.
HEDL, Dušan
        Podjetni nacionalni program kulture / Dušan Hedl. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 147 str. - (Knjižna zbirka Frontier ; 099)

Kr
COBISS.SI-ID 89292545

115.
JEROVŠEK, Tone, 1941-
        Upravni postopek in upravni spor / Tone Jerovšek in Polonca Kovač. - Predelana in dopolnjena 2. izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2016. - 360 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 286871552

116.
KELSEN, Hans, 1881-1973
        Kaj je pravičnost? / Hans Kelsen ; spremna beseda Robert Walter ; [prevod Vera Lamut]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV Založba, 2016. - 77 str. - (Zbirka Pravna obzorja ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 287817984

117.
        KOMENTAR Ustave Republike Slovenije : dopolnitev - A : [znanstvena monografija] / [avtorji Matej Avbelj ... [et al.] ; urednik Lovro Šturm. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije, 2011. - 1705 str.

Kr
COBISS.SI-ID 257619456

118.
KOROŠEC, Damjan, 1968-
        Medicinsko kazensko pravo / Damjan Korošec. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016. - 606 str. - (Zbirka Pravna obzorja ; 51)

Kr
COBISS.SI-ID 285538048

119.
KORŠIČ Potočnik, Maja
        Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC / Maja Koršič Potočnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017. - 331 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289512960

120.
KRANJC, Janez, 1949-
        Rimsko pravo / Janez Kranjc ; [stvarno kazalo Janez Kranjc in Maša Tičar]. - 3., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 916 str. - (Zbirka Pravna obzorja ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 288352512

121.
KRISTAN, Ivan, 1930-
        Osamosvojitev Slovenije in ADP : pogled z Dunaja in iz Ljubljane / Ivan Kristan. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016. - 185 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287054848

122.
LAVTAR, Roman
        Zakon o občinskem redarstvu (ZORed) : s komentarjem / [avtorja komentarja Roman Lavtar, Bećir Kečanović]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007. - 118 str. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

Kr
COBISS.SI-ID 233784320

123.
PAVLIHA, Marko
        Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage / Marko Pavliha, Patrick Vlačič in Karla Oblak ; [stvarno kazalo Karla Oblak]. - 3., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 424 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287824896

124.
SLOVENIJA. Ustava (1991)
        Ustava Republike Slovenije / uvodno pojasnilo Igor Kaučič ; [stvarno kazalo Bruna Žuber]. - 9., dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017

Kr
COBISS.SI-ID 288956416

125.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Obligacijski zakonik (OZ) / uvodna pojasnila Damjan Možina ; [stvarno kazalo Mitja Pukšič]. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 478 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287824640

126.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : z novelo ZFPPIPP-G / uvodna pojasnila Mojca Muha. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016. - 355 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287355648

127.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) : z novelo ZPIZ-2A / uvodna pojasnila M. Papež (ur.) ... [et al.] ; [stvarno kazalo Nana Weber]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2013. - 702 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 267725056

128.
SUPIOT, Alain
        Duh Filadelfije : socialna pravičnost proti totalnemu trgu / Alain Supiot ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Barbara Rajgelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013. - 145 str. + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 269473536

129.
ŠERCER, Miha
        Odpoved pogodbe o zaposlitvi / Miha Šercer, Nina Scortegagna Kavčnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017. - 428 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287961088

130.
TURK, Boštjan J.
        Družinski pravni leksikon / Boštjan J. Turk. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. - 156 str. - (Zbirka Pravo za državljana)

Kr
COBISS.SI-ID 287130624

131.
TURK, Boštjan J.
        Rodbinsko pravo / Boštjan J. Turk v sodelovanju z Nežo Čop. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. - 156 str. - (Zbirka Pravo za državljana)

Vsebuje tudi: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ; Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)

Kr
COBISS.SI-ID 287208704

132.
TURK, Boštjan J.
        Trgovinsko in potrošniško pravo / Boštjan J. Turk, Anja Korošec. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2016. - 157 str. - (Zbirka Pravo za državljana)

Vsebuje tudi: Iz zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT)

Kr
COBISS.SI-ID 287389440

133.
VARANELLI, Luigi
        Pogodbeno pravo. 3, Patologija pogodbe / Luigi Varanelli. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017-. - Zv. <1>. - (Pogodbeno pravo)

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2017 (Grosuplje : Grafis Trade). - 396 str. - O avtorju: str. [397]. - Bibliografija: str. 377-389 in opombe z bibliografijo na dnu str.

Kr
COBISS.SI-ID 289128448

134.
VODOVNIK, Zvone
        Osnove delovnega in socialnega prava = The bases of labour and social law / Zvone Vodovnik, Luka Tičar ; [stvarno kazalo in index Luka Tičar]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016. - 571 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286617344

135.
        ZAKON o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem / Milena Basta Trtnik ... [et al.] ; urednik Sašo Matas. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016. - 555 str. - (Zbirka predpisov)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 284734464


D PSI D PSIHOLOGIJA


136.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Užitek, vednost, oblast : psihoanaliza, matematična logika, politična filozofija / Milan Balažic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2017. - 1032 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287944960

137.
DEBEVC, Maja
        Pot do svetlobe / Dobra vila - Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2016. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287141120

138.
DODIČ, Damjana
        Adijo mami, živjo oči : zgodba za otroke - pomoč pri ločitvi / Damjana Dodič ; [ilustracije Polonca Leban Grmek, www.fotolia.com]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 24 str. - (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287251456

139.
DODIČ, Damjana
        Ljubosumje na novorojenčka / Damjana Dodič ; [fotografije www.fotolia.com, www.pixabay.com, www.sxc.hu]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 48 str. - (Zbirka Vodniki za vsako družino)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287371776

140.
DODIČ, Damjana
        Ločitev / Damjana Dodič ; [fotografije www.fotolia.com, www.pixabay.com]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 56 str. - (Zbirka Vodniki za vsako družino)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287201280

141.
DODIČ, Damjana
        Smrt in žalovanje / Damjana Dodič ; [fotografije www.fotolia.com, www.pixabay.com, www.sxc.hu]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 48 str. - (Zbirka Vodniki za vsako družino)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287296256

142.
DORIA, Julia
        Samoregulativni mehanizmi : učenje je življenje / Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - 100 str. - (Zbirka Kreativno mišljenje)

Kr
COBISS.SI-ID 288961024

143.
ENRIGHT, Robert D.
        Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje / Robert D. Enright ; prevedel Leon Jagodic ; [spremna beseda Tomaž Erzar]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 355 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287993600

144.
FRANKL, Viktor E.
        Preslišani krik po smislu : psihoterapija in humanizem / Viktor E. Frankl ; prevedel Niki Neubauer ; [strokovni izrazi v logoterapiji Jože Ramovš in Anton Trstenjak s sodelavci]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 204 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285020672

145.
GARCÍA, Héctor, 1981-
        Ikigaj : japonska umetnost življenja / Héctor García (Kirai) in Francesc Miralles ; [prevedla Nataša Müller ; ilustrirala Marisa Martínez]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 183 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287291136

146.
GOLOB, Maja, 1971-
        Ne čakaj na vikend : kako uskladiš delo, družino in čas zase ter zaživiš življenje svojih sanj / Maja Golob ; [ilustracije Shutterstock in Sonja Eržen]. - Hotična : Spago, 2016. - 127 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285988096

147.
GRADIŠAR, Cveto
        Nasmeh duše - poklon zdravju / Cveto Gradišar ; [ilustracije Urška Jekler]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288045824

148.
GRILC, Božidar
        Hipnoza v praktičnem življenju / Božidar Grilc. - Postojna : Grilc Hypnosis, 2017. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289264384

149.
JEREBIC, Drago
        Bližina osrečuje / Drago Jerebic in Sara Jerebic. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba : Družinski inštitut Bližina, 2017. - 174 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287441664

150.
JOVANOVIĆ, Nebojša, 1963-
        Živeti ali životariti : psihologija uspeha / Nebojša Jovanović, Tatjana Firevski-Jovanović, Sandra Jovanović-Đorđević ; [prevod Ingrid Peinkicher]. - Kranj : Zavod V.I.D, 2016. - 223 str. - (Zbirka Neskončnost)

Kr
COBISS.SI-ID 285265664

151.
JUUL, Jesper, 1948-
        Agresivnost : nov in nevaren tabu / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 251 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287502592

152.
KAHNEMAN, Daniel, 1934-
        Razmišljanje, hitro in počasno / Daniel Kahneman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 710 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 286504192

153.
KELC, Aleksandra S.
        Ne mislim, samo ljubim : moja zgodba, kako sem iz praznine uma prišla do ljubezni / Aleksandra S. Kelc ; [prevedel Severin Trifunovič]. - 2., prebovljen [!] natis. - Maribor : Studio Saš, 2016. - 122 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287640832

154.
KORELC, Tomaž
        Vladar : zbudi se! : zaživi svoje življenje na polno in na vse / Tomaz Korelc. - Šenčur : Creatoor, 2017. - 98 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 224183552

155.
KOSI, Danilo, 1968-
        Priporočnik za življenje : izkoristi danosti življenja / Danilo Kosi - Dayalpuri. - Ljubljana : Inštitut za življenje Kailash, 2016. - 255 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287143168

156.
KUNC, Peter, 1959-
        Kako odpraviti stres --- za vedno / Peter Kunc. - 1. natis. - Ljubljana : Institut Scientis, 2017. - 85 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288619776

157.
MCGONIGAL, Kelly
        Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid / Kelly McGonigal ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 356 str. - (Zbirka Preobrazba)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288315136

158.
MCWILLIAMS, Nancy
        Psihoanalitična diagnostika : razumevanje osebnostne zgradbe skozi klinični proces / Nancy McWilliams ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 729 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 288395776

159.
OSHO, 1931-1990
        Pogum : radost drznega življenja : vpogledi v nov način življenja / Osho ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2015. - 173 str. - (Zbirka Primula)

Kr Na
COBISS.SI-ID 282011648

160.
PARKIN, John C.
        Kurc gleda. Počnite, kar vam je všeč / John C. Parkin ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 265 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287378432

161.
PERME, Marjetka
        Ljubezen in medosebni odnosi / Marjetka Perme. - 1. natis. - Višnja Gora : samozal., 2016. - 103 str. - (Zbirka Šepet življenja ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 287198976

162.
SCHWARTZ, David Joseph
        Magija velikopoteznega mišljenja / David Joseph Schwartz ; iz angleščine prevedel Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2017. - 215 str. - (Zbirka Prestop ; knj. 12)

Kr
COBISS.SI-ID 287070464

163.
ŠIMLEŠA, Bruno
        Umetnost življenja : naučite se ljubiti - sebe in druge / Bruno Šimleša ; [prevedla Damjana Bakarič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 278 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287336448

164.
ŠINIGOJ, Aleksander
        Zmoreš. Čudovita moč je v tebi / Aleksander Šinigoj. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Zema, 2016. - 152 str.

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 286438656

165.
ŠKOBALJ, Eva
        Čuječnost in vzgoja / Eva Škobalj. - Maribor : Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017. - 200 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288647936

166.
ŠKOBERNE, Primož
        Obtičali v življenju? : stopite naprej in začnite živeti! : priročnik: ko obtičimo in se znajdemo pred odločitvijo / Primož Škoberne. - Kamnica : P. Škoberne, 2017. - 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289324032

167.
URBAN, Petra, 1957-
        Prekipevati od življenja : sprejeti staranje kot darilo / Petra Urban ; [prevod Tina Denk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285841408


D SOC D SOCIOLOGIJA


168.
ADORNO, Theodor W.
        Uvod v sociologijo / Theodor W. Adorno ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Primož Krašovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - XIX, 294 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 287156480

169.
ARRUZZA, Cinzia
        Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma / Cinzia Arruzza ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Maca Jogan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - XX, 155 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 287876864

170.
BERARDI, Franco
        Kognitarci in semiokapital / Franco Berardi - Bifo ; prevedla Polona Petek ; [spremna beseda Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Maska, 2016. - 321 str. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št.16)

Vsebuje tudi izvirnik: Cognitarians and semiocapital

Kr
COBISS.SI-ID 287211520

171.
DRAGIČEVIĆ, Nina
        Slavne neznane : zvočne umetnice v konstrukciji družbe / Nina Dragičević. - Ljubljana : Škuc, 2016. - 280 str. - (Zbirka Vizibilija ; 39)

Kr
COBISS.SI-ID 286893824

172.
FANON, Frantz, 1925-1961
        Črna koža, bele maske / Frantz Fanon ; [prevod Ana Monika Habjan ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016. - 228 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 287286272

173.
        GOSPODARSTVO za 1 % : Oxfamovo poročilo št. 210. Slovenska smer / Srečo Dragoš in Vesna Leskošek ; [prevod Oxfamovega poročila Barbara Skubic ; spremna beseda Srečo Dragoš in Vesna Leskošek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016. - 127 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 286796032

174.
HRVATIN, Asja
        Socialno delo v avtonomnih prostorih : vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči / Asja Hrvatin. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016. - 163 str.

Kr
COBISS.SI-ID 88608513

175.
        KAKŠNA sociologija? Za kakšno družbo? / zasnoval in uredil Zdravko Mlinar ; [prevajalec povzetka in kazala Murray Bales]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. - 631 str. - (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 287060480

176.
MEDVED, Zoran
        Naša televizija : perspektive sodobne javne televizije / Zoran Medved. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016. - 256 str. - (Dialogi ; letn. 16)

Kr
COBISS.SI-ID 89945601

177.
MILLER, Daniel, 1954-
        Materialna kultura / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016. - 232 str. - (Studia humanitatis)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 288309760

178.
MOČNIK, Rastko, 1944-
        Potepuški spisi : od Prešerna do Ricarda / Rastko Močnik ; izbral, uredil in uvodno opombo napisal Jernej Habjan ; 11., 15. in 16. poglavje iz angleščine prevedel Sašo Furlan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 437 str. - (Zbirka Čas misli)

Kr Kr 617 Kr-skl
COBISS.SI-ID 288661504

179.
        NIKOLI jim ni bilo bolje? : modernizacija vsakdanjega življenja v socialistični Sloveniji / [pisci besedil Katarina Jurjavčič ... [et al.] ; uredili Katarina Jurjavčič, Nataša Strlič ; fotografiranje predmetov Sašo Kovačič, Sarah Poženel]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016. - 138 str., [5] str. pril.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287837952

180.
OŠLAK-Gerasimov, Simon
        "Totalna revolucija?" : boj slovenskega punka pod komunističnim režimom Jugoslavije / Simon Ošlak-Gerasimov. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 161 str. - (Knjižna zbirka Frontier ; 100)

Kr
COBISS.SI-ID 89307137

181.
POTOČAR Papež, Irena
        Bonton (bonbon) za vsak dan : vedenje za osebno in poslovno odličnost / Irena Potočar Papež ; [spremna beseda Sonja Gole ... [et al.] ; karikature in risbe Branko Babić]. - Novo mesto : Peresa, 2016. - [22], 188 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287146752

182.
PRAZNIK, Katja
        Paradoks neplačanega umetniškega dela : avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem / Katja Praznik ; [spremna beseda Srećko Pulig ; prevod spremne besede Antonija Todić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - 321 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 288252416

183.
STIGLITZ, Joseph E., 1943-
        The great divide / Joseph Stiglitz. - [S. l.] : Penguin Books, 2016. - XXVI, 428 str.

Kr
COBISS.SI-ID 21719349

184.
TODD, Emmanuel, 1951-
        Kdo je Charlie? : sociologija verske krize / Emmanuel Todd ; [prevedla Maja Breznik ; spremna beseda Miha Blažič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016. - 207 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 286624768

185.
TUANA, Nancy
        The less noble sex : scientific, religious, and philosophical conceptions of woman's nature / Nancy Tuana. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, 1993. - XII, 224 str.

Kr
COBISS.SI-ID 423511


D UME D UMETNOST


186.
ARRIGLER, Dragan
        Studijska reklamna fotografija / [besedilo in fotografije] Dragan Arrigler. - 2., razširjena in izpopolnjena izd. - Ljubljana : VIST, Visoka šola za storitve, 2016. - 104 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284548864

187.
BRADANOVIĆ, Marijan
        Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea / Marijan Bradanović. - Koper = Capodistria : Histria editiones ; u Rijeci : Državni arhiv ; Pula = Pola : Povijesni i pomorski muzej Istre = Museo storico e navale dell'Istria, 2012. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261185280

188.
EVANS, Kate, 1972-
        Rdeča Rosa : biografija Rose Luxemburg v risoromanu / napisala in ilustrirala Kate Evans ; uredil in spremno besedo napisal Paul Buhle ; [prevod Anja Golob, Katja Šaponjić]. - Prevalje : Zavod VigeVageKnjige, 2016. - 167, [57] str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287088896

189.
        EXTENDING the dialogue / essays by Igor Zabel Award laureates, grant recipients, and jury members, 2008-2014 ; [editors Urška Jurman, Christiane Erharter, and Rawley Grau]. - Ljubljana : Igor Zabel Association for Culture and Theory ; Berlin : Archive Books ; Vienna : Erste Foundation, 2016. - 413 str. - (IZA editions)

Kr
COBISS.SI-ID 287279616

190.
HRAUSKY, Andrej
        Simboli v Plečnikovi arhitekturi : Ljubljana 1921-1957 / Andrej Hrausky. - Ljubljana : Lili in Roza, 2016. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286967296

191.
KOLLE, Bernard
        Antarktika / [risba] Bernard Kolle ; [tekst] Jean-Claude Bartoll ; [prevod Mitja Linec in Zavod Strip art]. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2017. - 144 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287683072

192.
KOLLE, Bernard
        Diamanti : [I-IV] / [scenarij] Bartoll, Barrat, [risba] Kolle ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2016. - 192 str.

Vsebina: Charles van Berg = Charles van Berg ; Goulaške solze = Les larmes du goulag ; Katanška zvezda = L'étoile du Katanga ; Revolt v Ramat Ganu = La révolte de Ramat Gan

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 285744128

193.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Glista na begu / Tomaž Lavrič. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2016. - 74 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286246400

194.
MAGAJNA, Mario
        Mario Magajna : fotografo = fotograf / [a cura di, uredila Martina Kafol, Massimiliano Schiozzi ; testi di, besedila Gorazd Bajc ... [et al.] ; traduzioni, prevodi Laura Sgubin, Lea Planina Medin, Alina Carli]. - Trieste = Trst : Comunicarte : ZTT = EST, 2016. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9299436

195.
MERRIFIELD, Andy
        Novo urbano vprašanje / Andy Merrifield ; [prevod Ana Kralj ; spremna beseda Klemen Ploštajner]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016. - 197 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 286824704

196.
ORSENNA, Erik, 1947-
        Portret srečnega človeka : André Le Nôtre : 1613-1700 / Érik Orsenna ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda [in] fotografije Ana Kučan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016. - 173 str. - (Zbirka Varia)

Kr
COBISS.SI-ID 287289088

197.
PELIKAN, Egon
        Tone Kralj in prostor meje / Egon Pelikan ; [fotografije Matjaž Prešeren ; zemljevid cerkvenih posklikav [!] Geodetska družba]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285626880

198.
        PONAVLJANJA / [avtorji in prevajalci Mladen Dolar ... [et al.] ; urednik Gregor Moder]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. - 267 str. - (Zbirka Analecta) (Problemi ; letn. 54, št. 9/10)

Kr
COBISS.SI-ID 288008960

199.
PRESL, Nicolas, 1976-
        Sin očeta medveda / Nicolas Presl ; [spremna beseda Ana Bogataj]. - Ljubljana : Forum, 2016. - [231] str. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Ambasada Strip ; 19)

Kr
COBISS.SI-ID 287836928

200.
RAMOVEŠ, Martin
        Astronomi : [glasbeni album v stripu] / [Martin Ramoveš]. - Ljubljana : Forum ; Podnart : Klopotec, 2017. - 72 str. + 1 CD. - (Zbirka O) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Kr
COBISS.SI-ID 289154304

201.
SAKSIDA, Rudolf
        Saksida : pittore cantastorie = slikar pravljičar / [testi, besedila Joško Vetrih (saggio e apparati, esej in dokumentacija), Giulia Giorgi (catalogo, katalog) ; traduzioni, prevodi Matejka Grgič, Jasna Merkù, Laura Sgubin ; fotografie, fotografije Carlo Sclauzero ... et al.]. - Trst = Trieste : Založništvo tržaškega tiska = Editoriale stampa triestina : Associazione culturale per l'arte KONS = Kulturno društvo za umetnost KONS, 2016. - 235 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9278444

202.
SATTOUF, Riad, 1978-
        Arabec prihodnosti : odraščanje na Bližnjem vzhodu (1978-1984) : [roman v stripu] / Riad Sattouf ; prevedla Barbara Pogačnik. - Ljubljana : LUD Literatura : Forum, 2016. - 158 str. - (Zbirka Littera picta ; 3) (Ambasada Strip ; 18)

Kr
COBISS.SI-ID 287063808

203.
SERPIERI, Paolo Eleuteri
        Druuna : [I-II] / Serpieri ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2016. - 128 str.

Vsebina: Morbus gravis = Morbus gravis ; Delta = Delta

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 285744384

204.
SMILJANIĆ, Zoran
        Meksikajnarji / risba Zoran Smiljanić ; scenarij Marijan Pušavec, Zoran Smiljanić. - Ljubljana : Umco, 2006-<2016>. - Zv. <1-5>. - (Zbirka Dos Pesos)

Dosedanja vsebina:
Del 1: Miramar. - 2006 ([Ljubljana] : Potens). - 71 str. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.
Del 2: Laibach. - 2008 ([Ljubljana] : Potens). - 70 str. - 700 izv.
Del 3: Meksiko!. - 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 71 str. - 600 izv.
Del 4: Sierra Madre. - 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 71 str. - 600 izv.
Del 5 : Queretaro. - 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 72 str. - 600 izv.

Kr Kr-opk Kr-skl
COBISS.SI-ID 226555904

205.
TROHA, Tone
        Makete kočevarskih cerkva in krajev = Maquetten von Gottscheer Kirchen und Ortschaften / Tone Troha, Anton Prelesnik ; [spremna beseda Gojko Zupan, Vladimir Prebilič, August Gril ; prevod v nemščino Doris Debenjak ; slikovno gradivo - fotografije Tomislav Urh, Pokrajinski muzej Kočevje, Tomaž Čeč ; arhivsko gradivo Mitja Ferenc]. - Ljubljana : "Maks Viktor" ; Dolenjske Toplice : Društvo Kočevarjev staroselcev, 2011. - 175 str.

Vsebina: Makete cerkva, uničenih ali poškodovanih v drugi svetovni vojni in prva leta po njej = Maquetten der im 2. Weltkrieg und in den ersten Nachkriegsjahren zerstörten oder beschädigten Kirchen / Tone Troha. Makete iz Kočevskega = Maquetten aus dem Gottscheerland / Anton Prelesnik

Kr
COBISS.SI-ID 259231488

206.
ZAPLATIL, Boris
        Umetnik in galerist = The artist and the gallery owner / [Boris Zaplatil ; besedilo, text Marko Košan ; prevod v angleški jezik, English translation Ksenija Vidic ; biografije, biographies Meta Gabršek Prosenc ; fotografije, photographs Marko Zaplatil]. - Maribor : Galerija Žula, 2016. - 145 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286374912


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


207.
ALLEN, James, 1864-1912
        Od uboštva do bogastva ali Uresničitev blaginje in miru / James Allen ; [prevod Robert Lebar]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2016. - 137 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286125824

208.
AMORTH, Gabriele
        Sodila nas bo ljubezen : hudobni duh ne premore orožja zoper božje usmiljenje / Gabriele Amorth in Stefano Stimamiglio ; [prevod Pavel Peter Bratina]. - Ljubljana : Družina, 2016. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286673920

209.
BENEDIK, Metod
        Krščanstvo na Slovenskem v luči virov / Metod Benedik ; [spremna beseda Aleš Maver]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 669 str., [16] f. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 286960128

210.
        BINKOŠTNIKI v 21. stoletju : identiteta, verovanje, praksa / urednika Corneliu Constantineanu, Christopher J. Scobie ; [prevod Ana-Marie Begić ; ilustracije David Fartek]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Podvig, 2016. - 400 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286393856

211.
BONNKE, Reinhard, 1940-
        Sveti Duh : razodetje in revolucija : raziskovati dimenzije Svetega Duha / Reinhard Bonnke [z Georgeem Cantyjem ; prevod Andrej Bojnec in Tina Grabar Bojnec]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Podvig, 2015. - 153 str.

Kr
COBISS.SI-ID 279154688

212.
CHESTERTON, G. K., 1874-1936
        Večni človek / Gilbert Keith Chesterton ; prevedel Bogdan Gradišnik. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 310 str. - (Zbirka Religiozna misel ; 32)

Kr
COBISS.SI-ID 287048960

213.
ČUK, Silvester
        Svetnik za vsak dan / Silvester Čuk ; [fotografije in ilustracije arhiv Ognjišča]. - Prenovljena in razširjena izd. - Koper : Ognjišče, 2016. - 2 zv.

Vsebina:
Del 1: Januar - junij. - 408 str. - Kazalo
Del 2: Julij - december. - 440 str. - Bibliografija: str. 369. - Kazala

Kr
COBISS.SI-ID 287068160

214.
DOLINAR, France M., 1941-
        Vi ste luč sveta : sveti na Slovenskem / France Martin Dolinar ; [prevod v angleščino Maja Sužnik ; geografske karte Mateja Rihtaršič ; fotografije Rajko Bratož ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2017. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287123968

215.
DOLINAR, Sandi
        Božja pot razsvetljenja / [Dolinar Sandi]. - Kranj : QMI SD, 2011. - 103 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 258791680

216.
FRIELINGSDORF, Karl
        Podobe o Bogu : kako povzročijo bolezen - kako ozdravljajo / Karl Frielingsdorf ; [prevedla Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2016. - 95 str. - (Duhovna rast ; 26)

Kr
COBISS.SI-ID 285095936

217.
GRABOVOJ, Grigorij
        Metode koncentracije : vaje za vsak dan v mesecu, namenjene razvijanju zavesti, ugodnih življenjskih okoliščin, doseganju popolnega zdravja in vzpostavljanju skladnosti z utripanjem vesolja / Grigorij P. Grabovoj ; [prevajalka in urednica Adrijana Zupanc]. - 1. slovenska izd. v Srbiji. - Beograd : Etalon 999, 2015. - 46 str.

Kr
COBISS.SI-ID 218908172

218.
GRŽAN, Karel
        Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 2], Izstop iz smrtonosne igre polov / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 574 str. - (Zbirka Dokumenta)

Kr
COBISS.SI-ID 288962816

219.
GRŽAN, Karel
        Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [knj. 1, Stop smrtonosni igri polov!] / Karel Gržan ; [ilustracije Marjan Rožen]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 483 str. - (Zbirka Dokumenta)

Kr
COBISS.SI-ID 287292928

220.
HRIBAR, Tine, 1941-
        Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 1, Od šamanov do kristjanov / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016. - 274 str. - (Razprave in eseji ; 69)

Kr
COBISS.SI-ID 288024832

221.
        JEZUS in njegov čas / [avtorji Charles Bricker ... [et al.] ; izdelava kazala Peter Draškaba ; prevedla Špela Resnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 343 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285433856

222.
JUŽNIČ, Ljuba
        Pod okriljem kapucinke : rože, hrana za dušo / Ljuba Južnič ; [ilustrirali Ana Južnič, Ljuba Južnič]. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ; Celovec : Drava, 2016. - 210 str. - (Bela zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 9271276

223.
KARLOVŠEK, Jože
        Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe / avtor knjige in vseh slik Jože Karlovšek ; avtor uvoda Niko Kuret ; avtor prvih treh poglavij Ivan Grafenauer ; avtor poglavja Uvod k diafilmu Albert Papler ; avtor pesmi Neurje nad Šmarjeto Dušan Ludvik ; avtorja strokovnih prispevkov Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban ; avtorji uredniškega komentarja Domen Češarek, Matija Kenda, Nejc Petrič ; prevod povzetka v angleščino Daša Peternel, prevod povzetka v ruščino Anastasia Plotnikova. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Slovenski staroverci, 2016. - 219 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287609600

224.
KASTELIC, Anja, farmacevtka
        Na tvojo besedo --- : razmišljanja ob Božji besedi nedelj in praznikov za leto A / Anja Kastelic. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kapucinska provinca, 2016. - 287 str. - (Frančiškova knjižnica ; št. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 285411840

225.
KNIESEL, Werner
        Prihodnost in upanje : Janezovo Razodetje vsem razumljivo / Werner Kniesel ; [prevod Sonja Kerec Merica]. - Murska Sobota : Logos, 2016. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280037376

226.
LAUER, Marga
        Past joge : izkustveno pričevanje / Marga Lauer ; [prevod Mario Jurišić]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286872064

227.
LEBAR, Jerica, 1972-
        Draga duša, dobrodošla na Zemlji! : življenje, ki presega omejitve / Jerica Lebar. - 1. izd. - Šoštanj : J. Lebar, 2016. - 172 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284674304

228.
LOGINOVA, Jelena, 1956-
        Pot v večnost : metodologija rešitve po Učenju Grigorija Grabovoja O rešitvi in skladnem razvoju : praktični priročnik / Yelena Loginova ; [prevajanje Adrijana Zupanc]. - Celje : Platforma 8, 2016. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286180352

229.
LUNEL, Pierre, 1947-
        Akamasoa, otroške sanje / besedilo Pierre Lunel ; fotografije Rijasolo ; predgovor Patrick Poivre d'Arvor ; uvod Peter Opeka ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 163 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286679552

230.
MIRIANO, Costanza
        Poroči se in bodi podrejena : ekstremna praksa za neustrašne ženske : nova posodobljena in obogatena izdaja / Costanza Miriano ; prevod Kristina Škibin ; uvodna beseda Branko Cestnik. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2017. - 221 str. - (Pedagoška zbirka ; 10)

Kr
COBISS.SI-ID 288528128

231.
        MISTERIJI. - [Slovenska izd.]. - Let. 1, št. 1 (avgust 1993)-        . - Ljubljana : ARA, 1993-

ISSN 1318-1777 = Misteriji (Ljubljana)
ČB351 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije MISTERIJI
Letn. 24 2017 št. 282-285+286(maj)+287-290#
COBISS.SI-ID 36110336

232.
NASTATI, Enzo
        Pot ljubezni k neskončni enosti / Enzo Nastati ; [prevedel in uredil Franc Božjak ; računalniški slike je oblikoval Primož Pirc]. - Spodnje Škofije : [samozal.] F. Božjak, 2012. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 262150400

233.
PERKAVEC, Marko
        Ubežne misli / Marko Perkavec. - Ljubljana : samozal. M. Perkavec, 2016. - 134 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286680576

234.
PUNCER, Franc, 1916-2008
        Gospod je bil z menoj : iz spisov Franca Puncerja / Franc Puncer ; [zbral, uredil Ivan Rojnik v sodelovanju s Sonjo Topler ; spremna besedila napisali Jožef Smej ... et al.]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 293 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286089984

235.
RADCLIFFE, Timothy
        Vrzite mreže in odrinite na globoko : živeti krst in birmo / Timothy Radcliffe ; [prevod Ivan Arzenšek]. - Petrovče : Društvo Znamenje, 2016. - 271 str. - (Zbirka Sodobna misel)

Kr
COBISS.SI-ID 287121152

236.
RONCALLI, Marco
        Papež Janez : svetnik / Marco Roncalli ; prevedel Dean Rajčić ; [spremna beseda Tomaž Simčič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2017. - 204 str.

Kr
COBISS.SI-ID 283724544

237.
RUPNIK, Marko Ivan
        Pot novega človeka : duhovna razlaga mozaikov v cerkvi svetega Pija v San Giovanni Rotondu / Marko I. Rupnik in Nataša Govekar ; [prevod Nataša Govekar ; slikovno gradivo Center Aletti]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 138 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286256384

238.
SAMAI, Karakuma
        Ta svet ali Jaz sem vesolje. [1] / Karakuma Samai. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distributer Stella, 2016. - 220 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281741568

239.
SCHWEIGER, Robin
        Graditi lepši svet / Robin Schweiger. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2016. - 82 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287457280

240.
SIGG, Stephan
        Iskrice Svetega Duha : sedem iskric za življenje : knjiga za birmanke in birmance / [Stephan Sigg ; prevod Klementina Logar]. - Ljubljana : Družina, 2017. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288689664

241.
        SPREJETI vsakega otroka : osebne zgodbe o pogumnih odločitvah za življenje v nosečnosti / [avtorji Katarina Nzobandora ... [et al.] ; urednici Anita Zevnik, Katarina Nzobandora]. - 1. izd. - Logatec : Zavod Živ!m, 2016. - 114 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287155200

242.
STAID, Ennio Domenico
        Sveti Dominik : prerok za današnji čas / [Ennio Staid ; prevod Ivan Arzenšek]. - Petrovče : Društvo Znamenje, 2016. - 160 str. - (Zbirka Sodobna misel)

Kr
COBISS.SI-ID 286340864

243.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Ezoterično opazovanje karmičnih zvez : zbirka predavanj : [cikel 12. predavanj v Dornachu od 16. februarja do 23. marca 1924] / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2016. - 188 str. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 285329664

244.
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Kristus in človeška duša : o smislu življenja, morala duhovnoznanstvenega gibanja, antropozofija in krščanstvo : [10 predavanj v Københavnu in Norrköpingu, 23.-30. maj in 12.-16. julij 1914] / Rudolf Steiner ; [prevod Jani Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2016. - 196 str. - (Zbirka Antropozofska biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 285947904

245.
SUŠA, Miran
        Dvorišče indumbe / Miran Suša ; spremna beseda Vesna V. Godina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285859328

246.
YOGANANDA, Paramahansa, 1893-1952
        Kako živimo pogumno, spokojno in samozavestno : [premagajte vse življenjske izzive] / [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut EKO365, 2016. - 165 str. - (Zbirka Modrosti Paramhanse Yoganande ; 5)

Kr
COBISS.SI-ID 287416064

247.
ŽMAHAR, Cristy
        Pisma angela varuha : sporočila, ki te s čudežnim zemljevidom vodijo po poteh življenja, posutega z zvezdami sreče in ljubezni / Cristy Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2016. - [224] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286873856

248.
ŽMAHAR, Cristy
        Zrcalo nevidnih svetov : česa so naju nebeški glasovi naučili o odnosih in kako sva postala nepopoln, srečen par / Cristy in Mihael Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2016. - 397, [66] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286874112


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


249.
        DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole / [pripravila] Zveza za psihologijo v šolah in izobraževanju ; [sodelujoči avtorji Joan Lucariello ... [et al.] ; urednica slovenske izdaje Mojca Juriševič ; prevod Mojca Juriševič, Nina Bishop, Vojko Kavčič ; lektoriranje Tomaž Petek]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), cop. 2016. - 38 str.

Sorodni elektronski vir: http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.aspx (publikacija v več jezikih)

Kr
COBISS.SI-ID 286846976

250.
KAPLJA, Špela
        Gozdna knjiga : vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom / [napisala, ilustrirala Špela Kaplja ; fotografirali Špela Kaplja, Dejan Bordjan, Ela Zdešar]. - Radomlje : Terra Anima, društvo za globoko ekologijo, 2016. - 113 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287351808

251.
KOMPARE, Alenka
        Kako spodbujati razvoj mišljenja : od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja / Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec ; [risbe in fotografije Samo Onič]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. - 327 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286938624

252.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (10 ; 2017 ; Ljubljana)
        Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik / X. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2017, [25. 1. 2017, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2017. - 474 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288347392

253.
        MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (junij 1997)-        . - Ljubljana : Info press, 1997-

ISSN 1408-2675 = Moj malček
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije O KOTIČEK ZASTARŠE revije MOJ malček
Letn. 21 2017 št. 1/2+3-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 66663936

254.
PEKLAJ, Cirila
        Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj / Cirila Peklaj. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287118848

255.
        PO pameti : časopis o vzgoji, ki deli izkušnje. - Letn. 1, št. 01 (jan. 2016)-        . - Mavčiče : Čmrlj, 2016-

ISSN 2463-8870 = Po pameti
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije PO pameti
Letn. 2 2017 št. 1-5+6/7#
COBISS.SI-ID 283568896

256.
ŠKOBERNE, Patricija
        Preproste resnice o otrocih / Patricija Škoberne ; [ilustracije Trina Škoberne Košar]. - Maribor : samozal., 2017. - 52 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 90681089

257.
TACOL, Tonka
        Likovno izražanje 1. Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne šole / Tonka Tacol ; [ilustracije Alenka Vuk ; risbe in fotografije za področje arhitekturnega oblikovanja Miklavž Tacol ; fotografije otroških likovnih izdelkov arhiv avtorice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2016. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285096960

258.
TACOL, Tonka
        Likovno izražanje 2. Priročnik za učitelje 2. razreda osnovne šole / Tonka Tacol ; [risbe in slike Tomaž Gorjup ; risbe in fotografije za področje arhitekturnega oblikovanja Miklavž Tacol ; fotografije otroških likovnih izdelkov arhiv avtorice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2016. - 149 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285097472

259.
TACOL, Tonka
        Likovno izražanje 3. Priročnik za učitelje 3. razreda osnovne šole / Tonka Tacol ; [risbe, slike, grafike Tomaž Gorjup, Alojz Mršnik, Črtomir Frelih ; fotografije in risbe za področje arhitekturnega oblikovanja Miklavž Tacol ; fotografije otroških likovnih izdelkov arhiv avtorice ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2016. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285097728

260.
VRAČUN, Žana
        Učitelj "zlate" dobe ima sočutno srce / [besedilo, ilustracije, fotografije] Žana Vračun. - Maribor : samozal., 2016. - 188 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287244800

261.
WEBSTER-Stratton, Carolyn
        Neverjetna leta : priročnik za reševanje težav, namenjen staršem otrok, starih od 2 do 8 let / Carolyn Webster-Stratton ; prevedla Nataša Petek Hvala ; [ilustracije David Mostyn]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 419 str. - (Zbirka Preobrazba)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286960640


D ZGO D ZGODOVINA


262.
ABBOTT, Jacob, 1803-1879
        Julij Cezar : življenjepis / [[besedilo], ilustracije] Jacob Abbott ; [prevod Robert Lebar]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2016. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287205632

263.
AMBROŽIČ, Matjaž, 1967-
        Prvih 1000 let krščanstva na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani] / Matjaž Ambrožič. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2010. - 249 str. - (Zbirka Priročniki Teološke fakultete ; 20)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 250810880

264.
BANCHIG, Giorgio
        Al suono della remonica : a 150 anni dal plebiscito e dall'annessione della Slavia, del Friuli e del Veneto al Regno d'Italia / Giorgio Banchig. - Cividale : Most : Združenje don Eugenio Blanchini = Associazione [don Eugenio Blanchini], 2016. - 256, 251 str.

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Ob zvoku remonike

Kr
COBISS.SI-ID 22589234

265.
BERTONCELJ, Julij
        Ne vojna, ne vojna, ampak dialog! : en dan z Borisom Pahorjem / Julij Bertoncelj. - 1. izd. - Kranj : Berton, 2017. - 144 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287979520

266.
BIZJAK, Matjaž, 1971-
        Srednjeveške računske knjige za Slovenijo. 1, Deželnoknežji obračuni za Kranjsko = (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) : 1436-1448 / Matjaž Bizjak ; [uredil Miha Kosi ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; [fotografije Marko Zaplatil]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 180 str. - (Thesaurus memoriae ; 12)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 286608128

267.
BONIN, Flavio
        Belo zlato krilatega leva : razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike / Flavio Bonin ; [prevod Ivan Marković (it.), Henrik Ciglič (ang.) ; avtorske fotografije Luka Kaše]. - Piran : Pomorski muzej = Pirano : Museo del mare "Sergej Mašera", 2016. - [16], 377 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287561728

268.
BORŠTNIK, Pavle
        Moj čas / Pavle Borštnik. - Trst : Mladika, 2016. - 623 str. - (Zbirka Zapisi iz zdomstva ; zv. 2)

Kr
COBISS.SI-ID 9237228

269.
BOŽIČ, Rasto
        Schindlerjev vojak : zgodba Staneta Ponikvarja / Rasto Božič ; [spremna beseda Marjan Toš ; ilustracije Srečko Majcenič ; fotografije Rasto Božič, Foto Pep in Historical Museum of the City of Krakow]. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 95 str. - (Knjižna zbirka Frontier ; 092)

Kr
COBISS.SI-ID 88173057

270.
BREZNIK, Andreja, 1977-
        Po poteh skozi čas : vodnik po arheoloških parkih Slovenije / [besedilo] Andreja Breznik ; [fotografije Andreja Breznik ... [et al.] ; slike in rekonstrukcije Slavko Ciglenečki in Tamara Korošec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 226 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287853568

271.
CLARK, Christopher M., 1960-
        Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno / Christopher Clark ; [predgovor k slovenski izdaji Božo Repe ; prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 637 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287631104

272.
DARWIN, Charles, 1809-1882
        Avtobiografija Charlesa Darwina / Charles Darwin ; po življenju in pismih Charlesa Darwina zbral in uredil sin Francis Darwin ; [prevod Marša Malešič]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2016. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286126592

273.
FAUSTO, Boris
        Zgodovina Brazilije / Boris Fausto ; v sodelovanju s Sérgiem Faustom ; [prevod Barbara Juršič in Jasmina Markič ; kartografija Jerneja Fridl, Kartografska in slikovna zbirka NUK]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 558 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286751744

274.
FORREST, Alan I.
        Napoleon / Allan Forrest ; [prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 328 str., [8] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 288466176

275.
        FRONTE se začenjajo prebujati : Rudolf Cvetko in prva svetovna vojna / [pisci besedil Mladen Bogić ... [et al.] ; pisci besedil kataloških enot Darko Knez ... et al.] ; uredila Jože Podpečnik in Nina Vošnjak ; [prevod dnevnika v slovenščino Renny Rovšnik ; fotografije Tomaž Lauko ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2016. - 275 str., [12 ] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 285164032

276.
FURLAN Seaton, Stasha
        Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu / Stasha Furlan Seaton ; spremna beseda Peter Vodopivec ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 399 str., [32] str. pril.

Ce Kr Na St Šč
COBISS.SI-ID 287825152

277.
GAČIĆ, Aleksandra
        Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva / Aleksandra Gačić, Gregor Jenuš. - 1. izd. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016. - 174 str. - (Fundacijska zbirka Velenjana)

Kr-skl
COBISS.SI-ID 287142144

278.
        HISTORY. - [Slovenska izd.]. - 2012, št. 1- . - Maribor : Večer, 2012-

ISSN 2232-531X = History (Slovenska izd.)
ČB857 D ZGODOVINA revije HISTORY
2017 Št. 60(jan.)+61-68#
COBISS.SI-ID 260101376

279.
HUGHES-Hallett, Lucy
        Ščuka : Gabriele D'Annunzio : pesnik, zapeljivec in vojni pridigar / Lucy Hughes-Hallett ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 685 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286601728

280.
INIESTA, Andrés
        Umetnik : biografija španskega nogometnega velikana / Andrés Iniesta ; [prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 368 str., [8] str. barvnih pril.

Kr St
COBISS.SI-ID 288530944

281.
IVEŠIĆ, Tomaž
        Jugoslovanska socialistična nacija : ideja in realizacija (1952-1958) / Tomaž Ivešić. - Nova Gorica : Založba Univerze, 2016. - 187 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287044352

282.
        IZKOPAVANJA srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri Župni cerkvi v Kranju v letih 1964-1970 = Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 / Andrej Pleterski (urednik, editor) ; Benjamin Štular, Mateja Belak (področna urednika, subeditors) ; [risbe Marjan Sajovic ... [et al.] ; fotografije Cene Avguštin ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo : Založba ZRC, 2016. - 296 str. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 35 ; 1)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1264

Kr
COBISS.SI-ID 287565568

283.
JAMNIK, Anton, 1961-
        Naš nadškof Šuštar : eden od očetov slovenske samostojnosti : spomini njegovega tajnika škofa Antona Jamnika in nekaterih drugih sodelavcev in prijateljev / Anton Jamnik ; [spremna beseda Božo Rustja ; fotografije osebni arhivi Slavke Kavčič ... et al.]. - Koper : Ognjišče, 2016. - 212 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287372544

284.
JEZERNIK, Jerneja
        Nisem le napol človek : Alma M. Karlin in njeni moški / Jerneja Jezernik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 150 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 287158528

285.
KNIFIC, Bojan
        Bornovi v Tržiču : pričevanja o življenju tržiških baronov / Bojan Knific ; [fotografije Tržiški muzej ... [et al.] ; [povzetek] v nemški jezik prevedla Teja Lokar, v angleški jezik prevedla Marko Petrovič in Lothar Orel (o avtorju)]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016. - 409 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284553984

286.
KUEHN, Manfred
        Kant : a biography / Manfred Kuehn. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - XXII, 544 str., [8] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 16080438

287.
LAWRENCE, Alenka
        In kje je tu Bog? : zgodba vojnega pilota in človekoljuba / [intervjuvanec] Leonard Cheshire in [intervjuvala] Alenka Lawrence ; [prevod Mojca Masterl Štefanič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 212 str., [16] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 287842048

288.
LEE, Bruce, 1940-1973
        Bruce Lee : artist of life : the essential writings / compiled and edited by John Little. - Tokyo ; Rutland ; Singapore : Tuttle, cop. 1999. - XV, 269 str. - (The Bruce Lee library ; vol. 6)

Kr
COBISS.SI-ID 16146486

289.
LELJAK, Roman
        Špiclji udbe 3 : [M-Ž] / [gradivo zbral in obdelal] Roman Leljak. - Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2017. - 422 str.

Kr
COBISS.SI-ID 90097665

290.
MAČEK, Jože, 1929-
        Mašne in svetne ustanove ter legati v Lavantinski škofiji / Jože Maček. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012-<2016>. - Zv. <1-3,2>

Dosedanja vsebina:
1: Dekanije Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško in Videm ob Savi / [krajevno kazalo Tereza Mohar]. - 2012 (Ljubljana : Pleško). - 669 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 13-15. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo
2, 1: Dekanije Nova Cerkev, Ptuj, Rogatec, Slovenska Bistrica. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 406 str. - 300 izv.
2, 2: Dekanije Slovenske Konjice, Stari trg pri Slovenj Gradcu, Šaleška dolina, Šmarje pri Jelšah in Žalec / [izdelava krajevnega kazala Tereza Mohar]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - Str. 413-926. - 300 izv. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo
3, 1: Dekanije Dravograd, Dravsko polje, Jarenina, Lenart v Slovenskih goricah, Ljutomer. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 408 str. - 100 izv.
3, 2: Dekanije Maribor, Mežiška dolina, Radlje, Velika Nedelja, Vuzenica in Zavrč ter nekatere škofije, v katerih so bile romarske cerkve ali druge ustanove, ki so jim verniki namenili razne legate / [izdelava krajevnega kazala Tereza Mohar]. - 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - Str. 413-816. - 100 izv. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo

Kr-skl
COBISS.SI-ID 264550656

291.
MAZE, Tina
        Jaz. Tina. : biografski roman / Tina Maze, Vito Divac. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2017. - 291 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288283136

292.
        NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013-<2017>. - Zv. <1-2>

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo
Zv. 2: B-Bla / [področni uredniki pri drugem zvezku Matej Ažman ... et al.]. - 2017. - 494 str. - 400 izv. - Kazalo

Kr Šč
COBISS.SI-ID 269493248

293.
OELHAFEN, Ingrid von
        Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu / Ingrid von Oelhafen in Tim Tate ; s sodelovanjem Dorothee Schmitz-Köster ; prevedla Maja Kraigher. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 213 str., [8] str. pril.

Ce Kr St Šč
COBISS.SI-ID 286460672

294.
PANJEK, Aleksander
        Krvavi poljub svobode : upor na galeji Loredani v Kopru in beg galjotov na Kras leta 1605 / Aleksander Panjek. - 2., dopolnjena izd. - Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Trst : ZTT = EST, 2016. - 201 str. - (Presojanja - zgodovinopisne razprave ; 2) (Zbirka Iz domačega panja)

Kr
COBISS.SI-ID 9242348

295.
SACKS, Oliver, 1933-2015
        V pogonu : neko življenje / Oliver Sacks ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 366 str., [32] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 286738432

296.
ŠTIH, Peter, 1960-
        Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja / Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 2 zv. (875 str.)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284841984

297.
VULIKIĆ, Velimir
        Življenje Jakoba Pangreta od pastirčka do sodnika / Velimir Vulikić ; [spremna beseda Vladimira Orehek]. - Domžale : samozal., 2016. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286607616

298.
ZVONAR, Darka
        Beograjski pogovori : največje presenečenje so Slovenci / Darka Zvonar Predan ; [fotografije Aleksandar Anđić, Vukica Mikača, Rene Gomolj]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 243 str. - (Frontier ; 094)

Kr
COBISS.SI-ID 88721153

299.
ŽOLTOWSKA-Darska, Yvette
        Ibra : fant, ki je našel svojo pot / Yvette Žoltowska-Darska ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286933504


J ANG J ANGLEŠČINA


300.
        The DHAMMAPADA : the path of perfection / translated from the Pali with an introduction by Juan Mascaró. - London : Penguin Books, 1973. - 92 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16203574

301.
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
        Three adventures of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; retold by David Maule. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008
IX, 67 str.
1 CD (MP3) (119 min)
(Pearson English readers)

Kr
COBISS.SI-ID 21692978

302.
GARLAND, Alex, 1970-
        The beach / Alex Garland ; retold by Joanna Strange. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - V, 103 str. + 1 CD. - (Pearson English readers)

Kr
COBISS.SI-ID 21690930

303.
GOLDEN, Christie
        Assassin's creed : the official film tie-in : based on the Assasin's creed game series by Ubisoft / Christie Golden ; based on the screenplay by Michael Lesslie and Adam Cooper & Bill Collage. - London [etc.] : Penguin Books, cop. 2016. - 324 str. - (Assassin's creed)

Kr
COBISS.SI-ID 22505269

304.
GRIFFITHS, Elly
        Smoke and mirrors / Elly Griffiths. - Paperback ed. - London : Quercus, 2016. - 337 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16196918

305.
HAMMETT, Dashiell, 1894-1961
        The Maltese falcon / Dashiell Hammett. - Reissued. - London : Orion Books, 2010. - 213 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16716946

306.
HAMMETT, Dashiell, 1894-1961
        The Maltese falcon / Dashiell Hammett ; retold by Karen Holmes ; [illustrations by Piers Sanford]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012
IV, 92 str.
1 optični disk (CD-ROM)
(Penguin active reading)

Kr
COBISS.SI-ID 21694770

307.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        Brave new world / Aldous Huxley ; with introductions by Margaret Atwood and David Bradshaw. - London : Vintage Books, cop. 2007. - L, 229 str. - (Vintage classics)

Kr
COBISS.SI-ID 3430974

308.
HUXLEY, Aldous, 1894-1963
        Brave new world / Aldous Huxley ; retold by H. A. Cartledge. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008
VII, 121 str.
1 CD (MP3)
(Pearson English readers)

Kr
COBISS.SI-ID 21691698

309.
JACOBSON, Howard, 1942-
        Shylock is my name / Howard Jacobson. - London : Vintage, 2016. - 277 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16196406

310.
KINGSOLVER, Barbara
        The poisonwood bible / Barbara Kingsolver. - Paperback ed. - London : Faber and Faber, 2013. - X, 616 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16202038

311.
LEE, Bruce, 1940-1973
        Striking thoughts : Bruce Lee's wisdom for daily living / by Bruce Lee ; edited by John Little. - Tokyo [etc.] : Tuttle, cop. 2000. - XXVI, 228 str. - (The Bruce Lee library)

Kr
COBISS.SI-ID 1099979102

312.
NARAYAN, Rasipuram Krishnaswami, 1906-2001
        Mr. Sampath : the printer of Malgudi ; The financial expert ; Waiting for the Mahatma / R. K. Narayan ; with an introduction by Alexander McCall Smith. - New York ; London ; Toronto : A. A. Knopf, 2006. - XXXVIII, 578 str. - (Everyman's library ; 294)

Kr
COBISS.SI-ID 16204086

313.
ORWELL, George, 1903-1950
        [Nineteen eighty-four]
        1984 / George Orwell ; retold by Mike Dean. - Harlow : Pearson Education, 2008. - IX, 76 str. - (Pearson English readers)

Kr
COBISS.SI-ID 3226830

314.
UNIGWE, Chika
        On black sisters' street / Chika Unigwe. - London : Vintage Books, 2010. - 298 str.

Kr
COBISS.SI-ID 16203318

315.
WHITEHEAD, Colson, 1969-
        The underground railroad / Colson Whitehead. - London : Fleet, 2016. - 306 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1112572510


J DRU J DRUGI JEZIKI


316.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Ylberi përtej shpirtit / Milan Jazbec ; [përkthimi Valbona Boshtrakaj]. - Ljubljana : Forma 7, 2017. - 216, 208 str.

Vsebuje tudi prevod v arabščini, tiskan v obratni smeri: Qaus alquzah ma baad alruh

Kr
COBISS.SI-ID 288234752


J FRA J FRANCOŠČINA


317.
BERTRAND, Marie-Claire
        Le secret de Louise / Marie-Claire Bertrand ; adaptation et activités de Didier Roland ; illustrations de Giulia Ghigini. - 1ère éd. - Novara : Cideb, 2012
80 str.
1 CD
(Lire et s'entraîner)

Kr
COBISS.SI-ID 1111614302

318.
BLANCHE, Juliette
        Une étrange disparition / Juliette Blanche, Sarah Guilmault ; adaptation et activités de Jimmy Bertini ; illustrations de G. Garofalo & M. Vattani. - 1ère éd. - Novara : Cideb, 2011
80 str.
1 CD
(Lire et s'entraîner)

Kr
COBISS.SI-ID 1111614558

319.
CALLET, Stéphanie
        Le reflet / Stéphanie Callet ; [illustrations Florence de Vandermeersch]. - [Paris] : CLE International, 2008. - 47 str. - (Collection Découverte)

Kr
COBISS.SI-ID 15678265

320.
RENAUD, Dominique
        À la recherche de Mariana / Dominique Renaud ; [illustrations Clod]. - [Paris : CLE International], 2013, cop. 2009. - 47 str. - (Collection Découverte)

Kr
COBISS.SI-ID 445692


J JEZ J JEZIKOSLOVJE


321.
AHAČIČ, Kozma
        Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo / Kozma Ahačič ; [ilustrator Jaka Vukotič]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017. - 191 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289028608

322.
LEČIČ, Rada
        Osnove slovenskega jezika : slovnični priročnik / Rada Lečič ; [avtorji fotografij Janez Bogataj ... et al.]. - Dopolnjena izd. - Cerkno : Gaya, 2016. - 130 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286238720

323.
MEDNARODNA konferenca Korenine Slovenov in Evropejcev (14 ; 2015 ; Ljubljana)
        Zbornik 14. mednarodne konference Korenine Slovenov in Evropejcev, Ljubljana, 4. junij 2015 = Proceedings of the 14th International Topical Conference Origin of Slovenes and Europeans, Ljubljana, June 4th, 2015 / [uredil Marko Hrovat]. - Ljubljana : Jutro, 2017. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289344768

324.
VINTAR, Špela
        Prevajalske tehnologije / Špela Vintar. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287774464


J NEM J NEMŠČINA


325.
BORBEIN, Volker
        Tod in der Oper : [ein Fall für Patrick Reich] / von Volker Borbein und Marie-Claire Lohéac-Wieders ; illustriert von Detlef Surrey. - 1. Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2016. - 55 str. - (Die DaF Bibliothek)

Kr
COBISS.SI-ID 21702962

326.
BORBEIN, Volker
        Die Überraschung / von Volker Borbein und Christian Baumgarten ; illustriert von Detlef Surrey. - 1. Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2016. - 48 str. - (Die DaF Bibliothek)

Kr
COBISS.SI-ID 21702450

327.
BÖTTCHER, Regina
        Lena geht ins Netz / R. Böttcher, T. Cignatta ; bearbeitet von Tiziana Cignatta ; illustriert von Alberto Stefani. - 1. Ausg. - Genua ; London : Cideb, 2016
96 str.
1 CD
(Lesen und üben)

Kr
COBISS.SI-ID 1111615070

328.
CLARK, Mary Higgins
        Das Haus am Potomac ; Die Gnadenfrist : zwei Romane in einem Band / Mary Higgins Clark. - München : Wilhelm Heyne, 2005. - 508 str.

Kr
COBISS.SI-ID 12318364

329.
DITTRICH, Roland
        Ein Schuss ins Leere : Fremde Räuber in Uri / von Roland Dittrich ; illustriert von Römer & Osadtschij. - 1. Aufl. - Berlin : Cornelsen, 2016. - 52 str. - (Die DaF Bibliothek)

Kr
COBISS.SI-ID 21703730

330.
KUBICZEK, André
        Skizze eines Sommers : Roman / André Kubiczek. - 3. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2016. - 375 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1111935582

331.
SCHMIDT, Eva, 1952-
        Ein langes Jahr : Roman / Eva Schmidt. - 4. Aufl. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung, cop. 2016. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1111966558

332.
SEIFFARTH, Achim
        Rübezahl / Achim Seiffarth ; illustriert von Fausto Bianchi. - 1. Ausg. - Genua ; London : Cideb, 2016
96 str.
1 CD
(Lesen und üben)

Kr
COBISS.SI-ID 1111615326

333.
ŠENGELAJA, Rosvita
        Bližnjica do nemškega besedišča = Der leichte Weg zum deutschen Wortschatz : učbenik z vajami in rešitvami / Rosvita Šengelaja. - Ljubljana : Jutro, 2017. - 336 str. - (Zbirka Zrno znanja)

Kr
COBISS.SI-ID 288768512

334.
WERNER, Sabine, jezikoslovec

Diebstahl in Hamburg / Sabine Werner ; Illustriert von Gianluca Garofalo. - Erstausg. - Genua ; London : Cideb, 2014
80 str.
1 CD (ca 50 min)
(Lesen und üben)

Kr
COBISS.SI-ID 1106285662


J SLO J SLOVENŠČINA


335.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Slovnične preglednice / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 77 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285162240


J ŠPA J ŠPANŠČINA


336.
CORPAS, Jaime
        Fiesta sorpresa en Chinchón / Jaime Corpas, Ana Maroto ; [illustraciones Pablo Torrecilla]. - 2.a ed. - Madrid : SGEL, 2016. - 70 str. - (Los Fernández)

Kr
COBISS.SI-ID 1111585118

337.
CORPAS, Jaime
        Vacaciones en Mallorca / Jaime Corpas, Ana Maroto ; [illustraciones Pablo Torrecilla]. - 1.a ed. - Madrid : SGEL, 2015. - 72 str. - (Los Fernández)

Kr
COBISS.SI-ID 16119606

338.
JIMÉNEZ de Cisneros, Consuelo
        El manco de Lepanto / Consuelo Jiménez de Cisneros. - 1.a ed. - Madrid : Edelsa, 2014. - 44 str. - (Colección Grandes personajes de la historia ; no. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 1111584094

339.
NIRÓN Montes, Juan de
        En busca de Boby / Juan de Nirón Montes ; ilustraciones de Franco Rivolli. - 1a ed. - Génova ; Londres : Cideb, 2015
64 str.
1 CD (ca 50 min)
(Leer y aprender)

Kr
COBISS.SI-ID 21698610

340.
REMEDIOS Sánchez, Sergio
        La llegada de los dioses / Sergio Remedios Sánchez ; [ilustraciones Angeles Peinador Arbyza y Antonio Martín Esteban]. - 1a ed. - Madrid : Edelsa, 2016. - 40 str. - (Colección Un paseo por la historia ; n. 9)

Kr
COBISS.SI-ID 12383135

341.
UNAMUNO, Miguel de
        Niebla / Miguel de Unamuno ; adaptación didáctica y actividades por Serenella Quarello ; ilustraciones de Ivan Canu. - 1.a ed. - Génova : Cideb, 2016
128 str.
1 CD
(Leer y aprender)

Kr
COBISS.SI-ID 1111614046


K LIT K LITERARNE VEDE


342.
HORVAT, Jože, 1942-
        Navdih in besede : pisatelji in pisateljice s Tržaškega / Jože Horvat. - Trst : Mladika, 2012-2016. - 2 zv.

Vsebina:
Knj. 1. - 2012. - 262 str.
Knj. 2. - 2016. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 5498604

343.
JELNIKAR, Ana
        Universalist hopes in India and Europe : the worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel / Ana Jelnikar. - 1st ed. - New Delhi : Oxford University Press, 2016. - XV, 383 str.

Kr
COBISS.SI-ID 39668781

344.
JEŽ, Andraž
        Stanko Vraz in nacionalizem : od narobe Katona do narobe Prešerna / Andraž Jež. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 436 str. - (Studia litteraria ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 286506752

345.
KRAMBERGER, Marijan, 1938-2015
        Kdo sem bil / Marijan Kramberger ; [spremna beseda Petra Vidali ; prevod besedil iz angleščine in nemščine Ksenija Vidic ; avtorjeva fotografija Janko Rath]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016. - 193 str.

Kr
COBISS.SI-ID 88402945

346.
NOVAK, Boris A.
        Oblike duha : zakladnica pesniških oblik / Boris A. Novak ; ilustriral Marjan Manček. - 3. razširjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 531 str. - (Zbirka Sončnica)

Kr
COBISS.SI-ID 285644544

347.
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Navzkrižja svetov : študije o slovenski dramatiki / Mateja Pezdirc Bartol. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 156 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 286542848

348.
PIBERNIK, France
        Jože Udovič : [monografija] / France Pibernik. - 1. izd. - Cerknica : Knjižnica Jožeta Udoviča ; Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 437 str. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 270) (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 16)

Kr
COBISS.SI-ID 286500096

349.
        PORTRETI sodobne slovenske literature : 1991-2016 / [besedila Peter Kolšek ... [et al.] ; urednik Jože Volfand ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - Celje : Fit media, 2017. - 320 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289029888

350.
SIMČIČ, Samo
        Orfiška šola / Samo Simčič. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2016. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286095104

351.
TYNJANOV, Jurij Nikolaevič
        Vprašanje pesniškega jezika / Jurij Nikolajevič Tinjanov ; [prevod Drago Bajt ; spremna študija Ivan Verč]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016. - 178 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 286958080

352.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature / Janja Vidmar. - 1. izd. - Dob : Miš, 2017. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288357120

353.
        ZBRANA dela slovenskih pesnikov in pisateljev : 1946-2016 : 70 let izhajanja / uredil Matija Ogrin. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 153 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287142912


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


354.
        AKAKIJ Akakijevič v plašču sodobnosti : zbornik prispevkov za literarni natečaj, in Plašč / [avtor drugega dela] Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; [urednica [prvega dela in] prevod [drugega dela] Sara Špelec ; ilustrator [prvega dela] Zvonko Pušnik]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2012. - 146 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261779456

355.
        ALI v deveti deželi še raste škrlatni cvet? : zbornik prispevkov literarnega natečaja za najboljšo sodobno pravljico / [urednica Sara Špelec]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2015. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281075456

356.
AMALIETTI, Peter
        Krotke zgodbe in utrinki : (kratka proza) / Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2017. - 148 str. - (Zbirka Kratke zgodbe)

Kr
COBISS.SI-ID 288720640

357.
        ANTOLOGIJA tesnobe / Faruk Šehić ... [et al.] ; uredila Dijana Matković ; [prevodi Dijana Matković in Urban Vovk]. - Posebna izd. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016. - 136 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287223552

358.
ARKO, Andrej
        Gaudeamus / Andrej Arko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 238 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289051392

359.
ARTNIK Knibbe, Tjaši
        Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline / Tjaši Artnik Knibbe - Sarabraj. - Ljubljana : Remco Knibbe, 2016. - 251 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 286502912

360.
BERGER, Aleš, 1946-
        Arles, večkrat : (in enkrat Saint-Nazaire) / Aleš Berger ; [spremna beseda Janez Pipan]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017. - 206 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287909120

361.
BERNI, Romana
        Nikoli ne reci nikoli / Romana Berni. - 1. izd. - Murska Sobota : BoMa, 2017. - 296 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287737600

362.
BEZLAJ, Jiři
        Evangelij za pitbule / Jiři Bezlaj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 111 str. - (Nova slovenska knjiga)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284385024

363.
BRUMEC, Snežana
        Camino / [Snežana Brumec]. - 1. izd. - Slovenske Konjice : samozal., 2016. - 264 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286918400

364.
ČEFERIN, Peter
        "Prepoznava" in druge zgodbe / Peter Čeferin. - 1. izd. - Maribor : Litera, 2016. - 91 str.

Ce Kr Na St
COBISS.SI-ID 89689345

365.
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
        Zadnja stran / Aleš Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Delo, 2017. - 205 str. - (Zbirka Cvetober)

Kr
COBISS.SI-ID 288485120

366.
DEBEVC, Jože, 1939-
        V objemu križa in rdeče zvezde / Jože Debevc. - Postojna : samozal., 2017. - 228 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288342784

367.
DJILAS, Ivana
        Hiša / Ivana Djilas. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 263 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288125696

368.
DODLEK, Tone
        Tilak / Tone Dodlek ; [spremna beseda Borut Gombač]. - Maribor : Litera, 2016. - 46 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Kr
COBISS.SI-ID 88631553

369.
DORIA, Julia
        Feniks : grenko sladka mikropoezija / poezija in ilustracije Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - [57] str.

Kr
COBISS.SI-ID 288504320

370.
FERFILA, Bogomil
        Islandija : izjemne lepote otoške državice izgubljene v prostranstvih severnega Atlantskega oceana / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Demat, 2017. - 168 str., 92 str. pril. - (Zbirka Svet na dlani ; knj. 33)

Kr
COBISS.SI-ID 288647680

371.
FLORJANČIČ, Danilo, 1919-1987
        Pomladanske Zarje : zbirka slovenskih pesmi / [besedilo, ilustracije] Danijel Josip Rudar ; [spremna beseda Marija Stanonik in Jožica Planinc]. - Vremski Britof : samozal. D. Florjančič, 1945 [i. e.] 2016. - 239 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285488128

372.
FORŠČEK, Bojan
        Vstajnik / Bojan Foršček. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016. - 371 str. - (Zbirka Slovenski roman)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287354880

373.
FRANČIČ, Franjo
        Duša, tujec in fantom svobode / Franjo Frančič. - Padna : samozal. F. Frančič ; Beograd : Društvo umetnikov Zvezdani kolodvor, 2017. - 66 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287582976

374.
FRANČIČ, Franjo
        Mariborski dež : dež, dež --- / Franjo Frančič. - [Valjevo] : Intelekta, 2017. - 34 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1112356702

375.
FRANČIČ, Franjo
        Vsi ti mrtvi otroci / Franjo Frančič. - Beograd : Digital Art, 2017. - 36 str.

Kr
COBISS.SI-ID 12899870

376.
GOLOB, Tadej
        Jezero / Tadej Golob. - 1. ponatis. - Novo mesto : Goga, 2016. - 520 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288251136

377.
GOLOB, Tadej
        Jezero / Tadej Golob. - Novo mesto : Goga, 2016. - 520 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286997248

378.
GREGORIN, Janez, 1911-1942
        Zavetje v pečevju : kronika leta strahote (1810) 1941 / Janez Gregorin - Igor Zagrenjen ; [zbral in uredil France Malešič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 410 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286789120

379.
GRŽAN, Karel
        Zmagovita ljubezen : Izidor Završnik - slovenski Maksimiljan Kolbe : ob 100-letnici rojstva, 1917-2017 / Karel Gržan ; [ilustracije Jožica Krhen-Udovč ; fotografije Izidorja Završnika iz družinskega arhiva Marije Kumer]. - Koper : Ognjišče, 2017. - 139 str. - (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča ; 13)

Kr
COBISS.SI-ID 289112320

380.
HOČEVAR, Andrej, 1980-
        Dvojna napaka : poustvarjene zgodbe / Andrej Hočevar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 188 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286632960

381.
HUDOLIN, Jurij
        Osnove ljubezni in zla / Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 179 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287073024

382.
HUMAR, Tomaž, 1996-
        Svet ni meja / Tomaž Humar. - Zagorica nad Kamnikom : Humar - Third Eye, 2016. - 218 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287414016

383.
JANČAR, Drago
        Klementov padec / Drago Jančar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 110 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287694336

384.
JAZBEC, Milan, 1956-
        Iskanje izgubljene duše : roman o diplomaciji / Milan Jazbec. - Ljubljana : Forma 7, 2017. - 200 str. - (Trilogija Dama v belem ; knj. 2)

Ce Kr Kr-skl Na St Šč
COBISS.SI-ID 288954624

385.
JAZBINŠEK, Ernest
        Mačeha : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : samozal. E. Jazbinšek, 2017. - 411 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287823104

386.
JELEN, Tonja
        Pobalinka / Tonja Jelen ; [spremna beseda Borut Gombač]. - Maribor : Litera, 2016. - 74 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Kr
COBISS.SI-ID 88933377

387.
JELENKO, Aleš
        Kontejner / Aleš Jelenko, Helena Zemljič ; [inštalacije Nina Jančič]. - Murska Sobota : Zavod Volosov hram, 2016. - 96 str., [8] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 89174785

388.
JEREB, Andrejka
        Z roba disonanc / Andrejka Jereb. - Idrija : Bogataj, 2015. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281029120

389.
JEREB, Berta
        Moj brat, taboriščnik številka 96 / Berta Jereb. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288325888

390.
JERŠEK, Marjetka
        Vetra naliv in knjiga strupov / Marjetka Jeršek. - Ljubljana : samozal. M. Jeršek, 2016. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287730176

391.
KACIN, Dominik
        Dnevniki, pisma, spomini iz dveh svetovnih vojn / Dominik Kacin ; [zbrala, uredila in opombe napisala Milica Kacin Wohinz ; uvodno besedo napisal Boris Mlakar]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016. - 237 str. - (Naše korenine ; 26)

Kr
COBISS.SI-ID 9269740

392.
KANDORFER, Jasmina
        Sporočilo iz druge galaksije --- za dušo / [napisala Jasmina Kandorfer ; naslikala Katarina Vidmar]. - Ljubljana : Klepet ob kavi, 2016. - 50 str.

Kr-opk
COBISS.SI-ID 287252992

393.
KANONI, Črt
        Osma žrtev ali Rekviem za likvidatorja / Črt Kanoni ; [spremna beseda Bojan Zalar ; fotografije in akvareli arhiv Črta Kanonija]. - Ljubljana : Maks Viktor, 2017. - 231 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284507392

394.
        KAPELSKI pasijon : komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtek inu na te velikonočni pondelek v Kapli špilali : editio princeps : znanstvenokritična izdaja / [avtorji znanstvenokritične izdaje], uredila Erich Prunč in Matija Ogrin ; [kritični prepis s prevodom neslovenskih delov besedila Erich Prunč ; opombe k prepisu Matija Ogrin ; komentar, appendix Erich Prunč, Matija Ogrin ; prevod povzetkov Erich Prunč ; fotografije rokopisa Marko Zaplatil]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; [Celje] : Celjska Mohorjeva družba, 2016. - 548 str. - (Dela starejšega slovenskega slovstva ; knj. 1) (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 267)

Kr
COBISS.SI-ID 287127552

395.
KARLIN, Igor
        Prebral, slišal, doživel, zapisal : anekdote in spomini ostarelega muzikanta / Igor Karlin ; [fotografije arhiv avtorja]. - Ljubljana : Demat, 2016. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287234048

396.
KEKIĆ, Nikola
        Rak'n'roll / Nikola Kekić. - Maribor : DigitPen, 2017. - 162 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288314368

397.
KLOPČIČ-Casar, Ivanka
        Naključni trk : roman / Ivanka Klopčič Casar ; [spremna beseda Olga Paušič]. - Ljubljana : Ved, 2017. - 192 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287744256

398.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2017>. - Zv. <1-10, 12-16>. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 476 str. - Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. - 300 izv.
Knj. 10, del 1: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 434 str. - 300 izv.
Knj. 10, del 2: Programsko-politični spisi : 1941-1951[uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2017
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : Sinet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 555 str. - 300 izv. - Kazalo / sestavila Darja Markoja

Ce Kr Kr /1 Kr /2 Kr /5 Kr-skl Kr-skl /1 Kr-skl /2 Kr-skl /5 Kr-skl 47382/3 Pk Šč
COBISS.SI-ID 23726080

399.
KOKOT, Andrej, 1936-2012
        Pesmi za moje ljudi : [zbrane pesmi] / Andrej Kokot ; uredil Fabjan Hafner, na novo uredila Jerneja Jezernik ; spremno besedo napisala Fabjan Hafner in Matjaž Kmecl. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2016. - 453 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287480576

400.
KOLŠEK, Klara
        Življenje s hazarderjem : izpoved hazarderjeve žene / Klara Kolšek ; [spremno besedilo Stanka Rendla]. - 1. izd. - Novo mesto : Blodnjak, 2016. - 132 str. - (Zbirka Blodnjak)

Kr
COBISS.SI-ID 283954944

401.
KOS, Vladimir, 1924-
        Pesmi ob spremljavi valčkov našega in Tihega oceana / Vladimir Kos. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Dravlje, 2016. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287386112

402.
KOSI, Gregor, 1975-
        Celica št. 2 / Gregor Kosi. - Maribor : Založba Litera, 2016. - 203 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Kr
COBISS.SI-ID 88663553

403.
KOSOVEL, Srečko
        Strel v tišino / Srečko Kosovel ; [ilustracija] Nahid Kazemi. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [29] str. - (Zbirka Hiša pesmi)

Kr
COBISS.SI-ID 281861120

404.
KOŠIR, Manca, 1948-
        Človeška ljubezen / Manca Košir ; [korespondenti] Izidor Gašperlin ... [et al.] ; [spremna beseda Lea Šugman Bohinc ; fotografije Taja Košir Popovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 318 str. - (Spomini, izpovedi)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289129216

405.
KOZINC, Darinka
        Les Goriciennes / [[besedilo in] ilustracije] Darinka Kozinc ; [spremna beseda Majda Cibic]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016. - 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9241324

406.
LAINŠČEK, Feri
        Demon ljubezni : panonski spevi / Feri Lainšček ; [ilustrirala Zora Stančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 72 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286106880

407.
LAPUH Maležič, Jedrt
        Bojne barve / Jedrt Lapuh Maležič. - Ljubljana : Škuc, 2016. - 152 str. - (Zbirka Lambda ; 124)

Kr
COBISS.SI-ID 287130880

408.
LAVRIČ, Tomaž, 1964-
        Izjave 10-letja : 2006°2016 / [avtor ilustracij, izbral in uredil] Tomaž Lavrič. - 1. natis. - Ljubljana : Buch : Zavod Strip art, 2016. - 572 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 285965056

409.
LENHART, Franc
        Pustolovske dogodivščine v Iranu / avtor Franc Lenhart. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2016. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285776896

410.
LENKO, Davorin
        Postopoma zapuščati Misantropolis / Davorin Lenko. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2016. - 171 str. - (Zbirka Aleph ; 177)

Kr
COBISS.SI-ID 286246144

411.
LIPNIK, Branko
        Potepanja / Branko Lipnik. - Horjul : samozal. B. Lipnik, 2016. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287504128

412.
MAJ, Selenna
        Ženska esenca / Selenna Maj. - 1. izd. - Ljubljana : [samozal.] S. Maj, 2017. - 332 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288917248

413.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kaj lepega povej / [[pesmi], ilustracije] Svetlana Makarovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - [174] str. - (Zbirka Hiša pesmi)

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287038208

414.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Zima vezilja / Svetlana Makarovič ; risbe Andrej Brumen Čop. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - [59] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287089664

415.
MALENICA, Ana
        Resnica / Ana Malenica. - Ljubljana : Društvo za zaščito dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja Apis, 2016. - 238 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286956288

416.
MATOH, Marko
        Moja moja / Marko Matoh ; [spremna beseda Jurij Hudolin]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2016. - 223 str. - (Posebne izdaje ; 32)

Kr 548
COBISS.SI-ID 286737152

417.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Muca = La chatte / Andrej Medved ; [spremna beseda Miklavž Komelj ; risba Živko Marušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 103 str. - (Nova slovenska knjiga)

Kr
COBISS.SI-ID 287558656

418.
MENIH, Kristina
        Lešnikova torta usodnih vezi / Kristina Menih. - Izola : Meander, 2016. - 301 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286718208

419.
MESERKO, Bojan
        Dobrodošli na planet Zemlja / Bojan Meserko ; [ilustrirala Laura Ličer]. - 1. izd. - Ljubljana : Blodnjak, 2015. - 49 str. - (Zbirka Blodnjak)

Kr
COBISS.SI-ID 280857088

420.
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88rdeča : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2016. - [138] str. - (Zbirka 88 rómanje - románje)

Kr
COBISS.SI-ID 284040192

421.
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88vijolična : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2016. - [151] str. - (Zbirka 88 rómanje - románje)

Kr
COBISS.SI-ID 284040448

422.
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88zelena : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2016. - [152] str. - (Zbirka 88 rómanje - románje)

Kr
COBISS.SI-ID 284040704

423.
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88črna : [rómanje - románje] / Bojan Meserko. - Novo mesto : Blodnjak, 2016. - [140] str. - (Zbirka 88rómanje - románje)

Kr
COBISS.SI-ID 286115584

424.
MIČIĆ, Simon
        Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba / Simon Mičić. - 1. natis. - Prebold : Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2016. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285996288

425.
MIJATOVIĆ, Matej
        Festival / Matej Mijatović ; [ilustrirala Neža Trobec]. - Ljubljana : Lepa beseda, 2016. - 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287336960

426.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Dvanajst kratkočasnih zgodbic / Fran Milčinski ; ilustrirala Tara Mekič. - Grosuplje : Grafis Trade, 2016. - 87 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286080000

427.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Muhoborci / Fran Milčinski ; ilustrirala Barbara Pavlič. - Grosuplje : Grafis Trade, 2016. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286079744

428.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Konec zgodbe / Vinko Möderndorfer ; [risba Pavle Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 153 str. - (Nova slovenska knjiga)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287562240

429.
MUCK, Desa
        Takole bom rekla : zbirka kolumn 2008-2015 / Desa Muck. - 1. izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2017. - 211 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287972864

430.
NOVŠAK, France
        Dečki : roman iz dijaškega internata / France Novšak ; opombe in spremna beseda Andrej Zavrl. - Ljubljana : Škuc, 2016. - 318 str. - (Zbirka Lambda ; 126)

Kr
COBISS.SI-ID 288039936

431.
NUHIJEV-Galičič, Vera
        Zasledovalke sreče / Vera Nuhijev Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2017. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289107968

432.
OBLAK, Leon, 1966-
        Neumrljiva duša in sedem glavnih grehov / Leon Oblak ; [avtor slik Pieter Bruegel starejši]. - 1. izd. - Koper : Ognjišče, 2017. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288896512

433.
OPREŠNIK, Marija
        Čarobna mesečina : roman / Marija Oprešnik. - Laško : samozal., 2016. - 264 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285788928

434.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Hamlet / Iztok Osojnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016. - 186 str. - (Zbirka Prišleki)

Kr
COBISS.SI-ID 287221504

435.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Mah in srebro : pesmi na Jureta Detelo / Iztok Osojnik. - Ljubljana : eBesede, 2017. - 81 str. - (Znamenja ; 72a)

Kr
COBISS.SI-ID 288361984

436.
OSTI, Josip
        Pred zrcalom : (beležke za neodposlano pismo Charlesu Bukowskemu ali nedokončan roman, zgrajen iz posamičnih, včasih v življenju tudi nedokončanih ljubezenskih zgodb) / Josip Osti. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016. - 269 str. - (Zbirka Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 90096129

437.
PAVLIČ, Sandra
        Sirene / Sandra Pavlič. - Ljubljana : Ekslibris, 2016. - 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287184128

438.
PERŠAK, Tone
        Stanja / Tone Peršak. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2016. - 255 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287126272

439.
PETEK Levokov, Milan
        Ples kanibalov : novele / Milan Petek Levokov. - Murska Sobota : Zavod Volosov hram, 2016. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 88693505

440.
PETROVEC, Dragan
        Fanči s psihiatrije in še hujše zgodbe / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287976192

441.
PIBERNIK, France
        Pozni november za pesnika : biografska pripoved : France Balantič, 29. november 1921-24. november 1943 / France Pibernik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 228 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287299328

442.
PLETERSKI Puharič, Nina
        Počitnice / Nina Pleterski Puharič. - Celje : Grafika Gracer, 2017. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289062912

443.
PODSTENŠEK, Tomo
        Papir, kamen, škarje / Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2016. - 211 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 89027585

444.
POLAK, Lidija
        Na vsakem listu strup / Lidija Polak ; [fotografije Lidija Polak, Miljko Lesjak]. - 1. izd. - Prevalje : samozal., 2016. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286929408

445.
PORENTA, Ana, 1965-
        Deklice / Ana Porenta ; [spremna beseda Barbara Korun]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2016. - 87 str. - (Posebne izdaje ; no. 33)

Kr
COBISS.SI-ID 287186432

446.
        POTOVANJA : Beletrinina literarna šola za vsakogar / [avtorji Vida Drnovšek ... [et al.] ; urednik Tomaž Gerdina]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282057728

447.
        PRAV imaš, draga! / riše Marjan Amalietti ; [urednik Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016. - 88 str. - (Zbirka Humor)

Kr
COBISS.SI-ID 286372352

448.
PREGELJ, Ivan, 1883-1960
        Umreti nočejo! : zgodbe slovenske bolečine na Koroškem / Ivan Pregelj ; spremna beseda Igor Grdina ; [Slovar narečnih in manj znanih besed ter Seznam dvojezičnih krajevnih imen na avstrijskem Koroškem in drugih zemljepisnih lastnih imen pripravila Alenka Veber]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva družba, 2016. - 221 str. - (Slovenske večernice ; 166)

Kr
COBISS.SI-ID 285541888

449.
PRIDE, B. L.
        Nezaslišano / [B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2017. - 440 str.

Kr
COBISS.SI-ID 91003905

450.
PRIDE, B. L.
        Zgodba o Margot in Ulfu : romantična pravljica / [avtor B. L. Pride]. - Maribor : Fabulist, 2016. - 134 str.

Kr
COBISS.SI-ID 89692673

451.
PUŠNIK, Jože, 1906-1988
        Okna z železnimi križi : duhovnikovi spomini iz zaporov / Jože Pušnik ; [uredil, spremna študija in opombe Bogdan Kolar ; predgovor Franc Maršič ; fotografije in dokumentarno gradivo arhiv Salezijanske družbe, Ljubljana Rakovnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2016. - 320, VIII str. - (Zbirka Pričevanja ; 9)

Kr
COBISS.SI-ID 287212032

452.
RADALJAC, Anja
        Puščava, klet, katakombe / Anja Radaljac. - Maribor : Založba Litera, 2016. - 170 str. - (Nova znamenja ; 51)

Kr
COBISS.SI-ID 89292033

453.
REBULA, Marjanka
        Organizacija prebujenega zmaja : roman : prvi del trilogije Srebrni prstan / Marjanka Rebula. - Brežice : samozal., 2016. - 155 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287282432

454.
RIVERA, Patricija
        Zbežala sem iz pekla in še smrdim po dimu! / Rivera Patricija. - Ljubljana : samozal., 2016. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285776128

455.
RODOŠEK, Edo
        Korak v neznano : osemnajst zgodb, ki se še niso dogodile / Edo Rodošek ; [spremna beseda Andrej Ivanuša]. - Ljubljana : Jutro, 2017. - 273 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288752640

456.
RUMINA, Miranda
        Nova knjiga / [[besedilo], fotografija] Miranda Rumina ; [sodelavci Monika Maku ... et al.]. - Kamna gorica : Zen+, 2016. - 276 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286221824

457.
SAGADIN, Milan, policist
        Upor lačnih. Del 1, Za dostojanstvo / Milan Sagadin - Lew. - Ljubljana : samozal. M. Sagadin ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2016. - 241 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286884352

458.
SEBALD, Winfried Georg, 1944-2001
        Saturnovi prstani : angleško popotovanje / Winfried Georg Sebald ; prevedel Štefan Vevar ; [spremna beseda Dušan Šarotar]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 279 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 287072512

459.
SEMENIČ, Simona
        Me slišiš? / Simona Semenič ; [fotografije Nada Žgank]. - Koper : KUD AAC Zrakogled, 2017. - 155 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289138688

460.
SIMČIČ, Zorko
        Tako dolgi mesec avgust : drama v dveh dejanjih / Zorko Simčič ; [spremna beseda Brane Senegačnik]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 190 str., [3] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 285860352

461.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Hudomušni ljubljanski hribolazec : po evropskih gorah po poteh Janka Mlakarja / [besedilo, fotografije] Ivan Sivec. - Ljubljana : Družina, 2009. - 239 str. - (Zbirka Srce je popotnik ; št. 7)

Kr
COBISS.SI-ID 246360576

462.
SKARLOVNIK, Slavko
        Ilka : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017. - 178 str. - (Zbirka Avtorji)

Kr
COBISS.SI-ID 287883264

463.
SKARLOVNIK, Slavko
        O človeku, ki ni imel krompirja : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017. - 191 str. - (Zbirka Avtorji)

Kr
COBISS.SI-ID 287478784

464.
SKARLOVNIK, Slavko
        To ne : roman / Slavko Skarlovnik ; [spremna beseda Aleš Tacer]. - Brežice : Primus, 2017. - 260 str. - (Zbirka Avtorji)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287641856

465.
SOTLAR Urankar, Lara
        Speča deklica / Lara Sotlar Urankar. - 1. izd. - Celje : Jophiel, 2016. - 134 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287276800

466.
SPETIČ, Stojan
        Četnarc : (razcefrani spomini) / Stojan Spetič ; [fotografije iz osebnega arhiva]. - Trst : samozal. S. Spetič, 2016. - 121 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9183212

467.
STEPANČIČ, Lucija
        Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe / Lucija Stepančič. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 169 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 286512384

468.
STRUTZ, Josef
        Sanjska dežela : inšpektor Mangart in rop Pernhartove Ribnice : tretji primer : [kriminalka] / Jože Strutz. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016. - 123 str. - (Družinske večernice ; zv. 73)

Kr
COBISS.SI-ID 286036736

469.
SUŠEC, Slavko
        Spomini norca / Slavko Sušec. - 4. natis. - Slovenj Gradec : Društvo Nova pot dobrote, 2017. - 148 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266542848

470.
ŠALEHAR, Matevž
        Lubezen / Matevž Šalehar Hamo ; [fotografije Marko Alpner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2017. - 58 str. - (Knjižna zbirka Pesmi)

Kr
COBISS.SI-ID 288641024

471.
ŠIFRAR, Boštjan, 1985-
        K talibanom in piratom / [[besedilo in] fotografije] Boštjan Šifrar ; [fotografija na strani 331 Zvone Šeruga]. - Ljubljana : samozal. B. Šifrar ; Idrija : Literarno društvo RIS, 2016. - 342 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287335168

472.
ŠKODIČ, Dušan
        Ljudje v gorah / Dušan Škodič ; [spremna beseda Stanko Klinar ; ilustracije Milan Plužarev]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286046976

473.
ŠPROHAR, Luj
        Spomini starega sitnega slepca / Luj Šprohar. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2017. - 260 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288935424

474.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Branje Boba Dylana na klancu : esej o edinem nobelovcu, ki ga vsi poznajo / Marcel Štefančič, jr. ; [ilustracije Žiga Valetič]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 162 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 287588352

475.
ŠTIMAC Glavina, Jožica
        Srečno srce je srce polno ljubezni / Jožica Štimac Glavina ; [spremna beseda Marija Cenda]. - Trst : Mladika, 2016. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9273580

476.
TESOVNIK, Slavica
        Naročje spirale / Slavica Tesovnik ; [spremna beseda Zoran Pevec, Lado Jakša ; fotografija ob biografiji Matej Čepin]. - Celje : Grafika Gracer : Društvo ZeOna, 2016. - 79 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 283013632

477.
TITAN, Štefan
        Ko praznimo predale življenja / Štefan Titan. - Pekel : Zavod Volosov hram, 2017. - 107 str.

Kr
COBISS.SI-ID 90332929

478.
        TOLMINSKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbral in uredil Zdravko Duša. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016. - 303 str., [18] f. pril. - (Mestne knjige ; 14)

Kr
COBISS.SI-ID 288414464

479.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Noben glas / Suzana Tratnik ; [spremna beseda Tina Kozin]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 147 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 286512640

480.
TROHA, Frank, 1894-1980
        Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika / Frank Troha Rihtarjev ; uredila in slovarček pripravila Alenka Veber ; uvod Helga Glušič ; ilustracije Maja Šubic. - Babno Polje : Zavod Rihtarjeva domačija, 2017. - 31 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 286149376

481.
URBANC, Urban
        Bojevnik ljubezni / Urban Urbanc ; [spremna beseda Lana Praner ; fotografije Shutterstock, Urban Urbanc, Marko Gaspari]. - 1. izd. - Begunje : samozal., 2016. - [104] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286896896

482.
VALETIČ, Žiga
        Resnica dreves : gnomska pesnitev / Žiga Valetič. - Brežice : Primus, 2017. - 173 str. - (Zbirka Avtorji)

Kr
COBISS.SI-ID 288760832

483.
        VALOVI kratkih zgodb : nagrajene zgodbe Radia Slovenija - 25 let / [avtorji Nina Mazi ... [et al.] ; priprava gradiva Matej Juh in Tina Kozin]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 211 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286102016

484.
VIRK, Jani
        Med drevesi : 7 zgodb / Jani Virk. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 149 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 287071488

485.
VIŠNOVEC, Boris
        Koroški bukovnik Andrej Šuster - Drabosnjak / Boris Višnovec. - Ljubljana : samozal., 2016. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287187712

486.
VULIKIĆ, Velimir
        Moje zgodbe od šolarja do zobozdravnika / Velimir Vulikić ; [spremna beseda Matjaž Rode]. - Domžale : samozal., 2015. - 219 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282126080

487.
ZADRAVEC, Bojan, 1983-
        Vladekova pot v neznano : kronika židovske družine iz Murske Sobote / Bojan Zadravec. - Murska Sobota : samozal. B. Zadravec ; Ljubljana : Salve, 2017. - 216 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288401408

488.
ŽUPANIČ, Jernej
        Tatar / Jernej Županič. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016. - 107 str. - (Zbirka Prišleki)

Kr
COBISS.SI-ID 287222272


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


489.
AFSHAR, Tessa
        Zaklad rubinov / Tessa Afshar ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 318 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286469120

490.
ALEXANDER, Victoria
        Prinčeva izbranka / Victoria Alexander ; [prevod Darja Teran]. - Izola : Meander, 2016. - 357 str. - (Zbirka Družina Effington)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286720256

491.
ARLIDGE, M. J.
        Okovi samote / M. J. Arlidge ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 343 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287691008

492.
ARMENTROUT, Jennifer L.
        Bodi moja / Jennifer L. Armentrout ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 383 str.

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287690496

493.
ARP, Jean, 1886-1966
        Dada in druge pesmi / Hans Arp ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Andrej Medved]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 160 str. - (Zbirka Nova lirika ; 33)

Kr
COBISS.SI-ID 287724032

494.
ASHFORD, Jane
        Poročena z neznancem / Jane Ashford ; [prevedla Alja Gartner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 307 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 288317696

495.
ASHLEY, Jennifer
        Zgodbe Škotskega višavja. Knj. 5, Zapeljevanje Elliota McBrida / Jennifer Ashley ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 412 str.

Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 89260289

496.
ATXAGA, Bernardo, 1951-
        Dnevi Nevade / Bernardo Atxaga ; prevedla Marjeta Drobnič. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 467 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr Na Šč
COBISS.SI-ID 288740096

497.
BANKS, Maya
        Najljubši sovražnik / Maya Banks ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 392 str. - (Zbirka Oddih) (Serija Klana Montgomery in Armstrong ; del 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288774656

498.
BANNALEC, Jean-Luc
        Na koncu sveta : komisar Dupin razreši četrti primer / Jean-Luc Bannalec ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 344 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 288272128

499.
BÄRFUSS, Lukas
        Koala / Lukas Bärfuss ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 158 str. - (Zbirka Bralec ; 103)

Kr
COBISS.SI-ID 286476288

500.
BAROS, Linda Maria
        Hiša iz rezil britve / Linda Maria Baros ; prevedla, [spremna beseda] Barbara Pogačnik. - Koper : Hyperion, 2016. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287208192

501.
BARRETT, Colin, 1982-
        Mladi volkovi / Colin Barrett ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 246 str. - (Zbirka Bralec ; 101)

Kr
COBISS.SI-ID 286053632

502.
BERKOVÁ, Alexandra, 1949-2008
        Knjiga z rdečimi platnicami / Alexandra Berková ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 151 str. - (Zbirka Eho ; 12)

Kr
COBISS.SI-ID 286752000

503.
BJØRK, Samuel
        Postelja iz peres / Samuel Bjørk ; [iz nemščine prevedla Mateja Malnar Štembal]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 408 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288966400

504.
BODROŽIĆ, Marica
        Češnjevina / Marica Bodrožić ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 196 str. - (Zbirka Eho ; 13)

Kr
COBISS.SI-ID 288344832

505.
BODROŽIĆ, Marica
        Tito je mrtev / Marica Bodrožić ; prevedla Ana Jasmina Oseban. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 143 str. - (Zbirka Bralec ; 104)

Kr
COBISS.SI-ID 286931968

506.
BOSMANS, Phil, 1922-2012
        Živi vsak dan : 365 vitaminov za srce / Phil Bosmans ; [prevod Majda Strašek Januš ; fotografije Sonja Kamplet Rotar, Alenka Bratuša, Ciril Tovšak]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2016. - 221 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287355904

507.
BUCAY, Jorge
        Pot solza / Jorge Bucay ; [prevedla Tina Malič ; slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 308 str. - (Kažipoti)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287284992

508.
BUFFONI, Franco
        Byronov služabnik / Franco Buffoni ; iz italijanščine prevedel Gašper Malej. - Ljubljana : Škuc, 2016. - 163 str. - (Zbirka Lambda ; 127)

Kr
COBISS.SI-ID 288344320

509.
BULGAKOV, Mihail Afanas´evič, 1891-1940
        Morfij in druge zgodbe / Mihail Bulgakov ; [prevod Lijana Dejak ; izbor in spremna beseda Miha Javornik]. - Novo mesto : Goga, 2016. - 416 str. - (Literarna zbirka Goga)

Kr
COBISS.SI-ID 286881024

510.
BUSSI, Michel, 1965-
        Čas je morilec / Michel Bussi ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 479 str.

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287386880

511.
BYRNE, Kerrigan
        Lovec / Kerrigan Byrne ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 413 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287001344

512.
BYRNE, Kerrigan
        Višavec / Kerrigan Byrne ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 352 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289137408

513.
CABRÉ, Jaume
        Confiteor / Jaume Cabré ; prevod Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Andrej Koritnik]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 699 str. - (Moderni klasiki ; 95)

Kr
COBISS.SI-ID 287446272

514.
CAMPBELL, Anna
        Sedem noči v falotovi postelji / Anna Campbell ; [prevedla Maja Kogej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 362 str. - (Serija Sinovi greha ; [1])

Kr
COBISS.SI-ID 288831488

515.
CAREY, Ella
        Pariška časovna kapsula / Ella Carey ; [prevod Sabina Imamović]. - Izola : Meander, 2016. - 274 str.

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286719744

516.
CARLAN, Audrey
        Dekle za en mesec. Januar, februar, marec / Audrey Carlan ; [prevedla Sabina Noble]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 322 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288765184

517.
CARR, Robyn
        Božič v Virgin River / Robyn Carr ; [prevod Andreja Blažič Klemenc]. - Dolič : Giks ed, 2016. - 271 str. - (Zbirka Gdč)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 286715904

518.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Vojvode imajo raje svetlolaske / Loretta Chase ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 380 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288272384

519.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Umor ob bazenu / Agatha Christie ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 299 str. - (Zbirka Krimi)

Kr
COBISS.SI-ID 289001984

520.
COLE, Kresley
        Gospodar / Kresley Cole ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 348 str. - (Serija Igre moči in strasti ; knj. 2)

Kr
COBISS.SI-ID 287388160

521.
COLLINS, Wilkie, 1824-1889
        Mrtva skrivnost / Wilkie Collins ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017. - 331 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288246016

522.
DARE, Tessa
        Bi rada zanetila škandal? / Tessa Dare ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 282 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288537856

523.
DAVIESS, Maria Thompson, 1872-1924
        Zaljubljena Molly / Maria Thompson Daviess ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288147456

524.
DAY, Sylvia
        Prebujena : četrti del serije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 378 str. - (Serija Crossfire ; del 4) (Zbirka Oddih)

Kr St
COBISS.SI-ID 278225664

525.
DAY, Sylvia
        Predrzna : peti del serije Crossfire / Sylvia Day ; [prevedla Nadja Ogriz]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 434 str. - (Serija Crossfire ; del 5) (Zbirka Strasti)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285989632

526.
DELANEY, J. P.
        Dekle pred njo / J. P. Delaney ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 382 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288300032

527.
DEVERAUX, Jude
        Žametna pesem / Jude Deveraux ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 284 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287704832

528.
DIAMOND, Katerina
        Učitelj / Katerina Diamond ; [prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 332 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288470528

529.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Ponižani in razžaljeni : roman v štirih delih z epilogom / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevedel [in spremno besedo napisal] Borut Kraševec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 525 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 354)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288938496

530.
ÉNARD, Mathias
        Kompas / Mathias Enard ; prevedla Suzana Koncut. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 483 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288484096

531.
ENDO, Shusaku, 1923-1996
        Samuraj / Shusaku Endo ; iz japonščine prevedel Iztok Ilc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 272 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 287152640

532.
EROFEEV, Viktor
        Telo / Viktor Jerofejev ; prevedli Drago Bajt, Sara Špelec, Anjuša Belehar. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 425 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 288740352

533.
FIELDING, Helen, 1958-
        Dojenček Bridget Jones : izvirni dnevnik / Helen Fielding ; [prevedla Jolanda Blokar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 227 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287056640

534.
GARWOOD, Julie
        Milost / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 519 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286984192

535.
GERMAIN, Sylvie, 1954-
        Magnus / Sylvie Germain ; [prevedla Varja Balžalorsky Antić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 215 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286953216

536.
GERRITSEN, Tess
        Še enkrat umri / Tess Gerritsen ; [prevedel Miha Avanzo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 390 str. - (Zbirka Krimi)

Kr
COBISS.SI-ID 288196608

537.
GOLĘDZINOWSKA, Anna, 1982-
        Rešena iz pekla : kako sem iskala izgubljeno nedolžnost / Ania Golędzinowska ; [prevedel Martin Lisec]. - 1. izd. - Ljubljana : Salve, 2016. - 220 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287218432

538.
GRISHAM, John
        Siva gora / John Grisham ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 397 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287957760

539.
GROEN, Hendrik
        Skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 83 let in 1/4 : kako z življenjem narediti še kaj / [prevedla Stana Anželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 363 str. - (Zbirka Kapučino)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286297856

540.
GUARESCHI, Giovanni
        Don Camillo in Peppone / Giovannino Guareschi. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013-<2017>. - Zv. <1-5>

Dosedanja vsebina:
1: [Prvih 50 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 342 str. - Nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.500 izv. - Giovannino Guareschi - upornik z razlogom / Vasja Bratina: str. 337-341
2: [Naslednjih 51 zgodb] / [prevedel in spremno besedo napisal Vasja Bratina]. - 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 369 str. - Nasl. naveden na ov. - 3.200 izv.
3: [Novih 40 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 371 str. - Nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.
4: [Novih 30 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 363 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.
5: [Novih 35 zgodb] / [prevedel Dean Rajčić]. - 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 356 str. - Nasl. naveden na ov. - 700 izv.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 268826624

541.
HAKL, Emil
        Pravi dogodek / Emil Hakl ; prevedla Anja Sredić. - Maribor : Litera, 2016. - 164 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Kr
COBISS.SI-ID 89489921

542.
HANNAH, Sophie, 1971-
        Zaprta krsta : novi primer Hercula Poirota / Sophie Hannah ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 340 str. - (Zbirka Krimi)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 287089152

543.
HARRIS, Charlaine
        Truplo v spalnici / Charlaine Harris ; [prevod Janja Šega]. - Dolič : Giks ed, 2016. - 271 str. - (Serija Aurora Teagarden ; [3]) (Zbirka Nero ; [3])

Kr
COBISS.SI-ID 286716672

544.
HAWKINS, Karen
        Nora na karo / Karen Hawkins ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 318 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 288792320

545.
HAWKINS, Karen
        Veleposestnik, ki me je ljubil / Karen Hawkins ; [prevod Tanja Rojc]. - Izola : Meander, 2016. - 307 str. - (Zbirka Prekletstvo družine MacLean ; [5])

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286721024

546.
HOLZ, Robbie, 1954-
        Aboridžinske skrivnosti prebujenja : zdravilno in duhovno potovanje z odmaknjenim avstralskim plemenom / Robbie Holz in Christiann Howard ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2017. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288271616

547.
HOUELLEBECQ, Michel
        Podreditev / Michel Houellebecq ; prevedla Mojca Medvedšek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 224 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287188736

548.
HOYT, Elizabeth
        Moj najdražji samotar / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 318 str.

Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289223936

549.
HUNTER, Madeline
        Vražji vojvoda / Madeline Hunter ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 313 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287172352

550.
IBN Tufayl, Muhammad ibn 'Abd al-Malik, 1110-1185
        Živi sin budnega / Ibn Tufayl ; iz arabskega izvirnika prevedel in spremno besedo napisal Sami Al-Daghistani. - Ljubljana : KUD Logos, 2016. - 176 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 54)

Kr
COBISS.SI-ID 287753984

551.
IWEALA, Uzodinma
        Zveri brez domovine / Uzodinma Iweala ; iz angleščine prevedla Maja Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 118 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 287037952

552.
JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
        Ogenj ljubezni : 555 citatov / Rumi ; izbral in prevedel Žiga Valetič. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2017. - [164] str.

Kr
COBISS.SI-ID 288349696

553.
JAMES, E. L.
        Petdeset odtenkov teme : [filmska izdaja] / E. L. James ; [prevedla Alenka Perger]. - 2. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 582 str., [16] str. pril. - (Trilogija Petdeset odtenkov sive ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 288036096

554.
JAMES, Peter, 1948-
        Lepa v smrti : [drugi primer komisarja Roya Gracea] / Peter James ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 464 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288876032

555.
        JAZ sem N : navdihujoče zgodbe kristjanov, ki se srečujejo z islamskimi skrajneži / [pripravil] Glas mučencev ; [prevod Leon Jagodic]. - Ljubljana : Družina, 2017. - 160 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288010240

556.
JEFFRIES, Sabrina
        Nevarnosti poželenja / Sabrina Jeffries ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 291 str. - (Grešni snubci ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 288969728

557.
JEFFRIES, Sabrina
        Učna ura zapeljevanja / Sabrina Jeffries ; [prevedla Lidija Kreft]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 318 str. - (Grešni snubci ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 288005888

558.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Psi na jezeru / Miljenko Jergović ; prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 182 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 287037440

559.
JULLIAND, Anne-Dauphine
        Poseben dan : pripoved mame o soočenju z boleznijo in smrtjo otroka / Anne-Dauphine Julliand ; [prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287852544

560.
KERANGAL, Maylis de, 1967-
        Pokrpajmo žive / Maylis de Kerangal ; iz francoščine prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2017. - 183 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288574208

561.
KIM, Anna, 1977-
        Zamrznjeni čas / Anna Kim ; prevedla Tanja Petrič. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016. - 155 str. - (Zbirka Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 89027329

562.
KLEYPAS, Lisa
        Druga ljubezen : prva knjiga sage o Travisovih / Lisa Kleypas ; [prevedla Andreja Cesar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 405 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289372928

563.
        KNJIGA o prijateljstvu : majhna knjiga, veliko modrih misli / [uredila Kaja Jošt ; izbor David Tasič]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - [142] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287449856

564.
KRACHT, Christian
        Imperij : roman / Christian Kracht ; prevedel Slavo Šerc. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2016. - 163 str. - (Zbirka Klasična šerpa ; 42)

Kr
COBISS.SI-ID 288326912

565.
KREFELD, Michael Katz
        Pogrešan / Michael Katz Krefeld ; [iz nemščine prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 407 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287001856

566.
KRISTIAN, Giles
        Krvavo oko : prvi del nepozabne vikinške trilogije Krokar / Giles Kristian ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 351 str. - (Trilogija Krokar ; knj. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 287732992

567.
KUFSTEINER, Andreas
        Ljubezen vse odpusti / Andreas Kufsteiner ; [prevedla Anja Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 269 str. - (Serija Gorski zdravnik)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289011968

568.
KUREISHI, Hanif
        Zadnja beseda / Hanif Kureishi ; prevedla Polona Glavan ; [spremna beseda Urban Vovk]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 291 str. + kazalka. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286513664

569.
KURNIAWAN, Eka
        Lepota je pogubna / Eka Kurniawan ; prevod Alenka Moder Saje ; [spremna beseda Gabriela Babnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 350 str. - (Moderni klasiki ; 94)

Kr
COBISS.SI-ID 287448064

570.
LÄCKBERG, Camilla
        Angel smrti / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 447 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274379776

571.
LAURENS, Stephanie
        Idealna nevesta : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 462 str. - ([Cynster ; 11])

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 281188096

572.
LAURENS, Stephanie
        Ljubezen za vsako ceno : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 453 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284646144

573.
LAURENS, Stephanie
        Popolna ljubimka : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 437 str. - ([Cynster ; 10])

Ce Kr Na Pr St
COBISS.SI-ID 279844352

574.
LAURENS, Stephanie
        Resnica o ljubezni : [roman o Cynsterjevih] / Stephanie Laurens ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 461 str. - ([Cynster ; 12])

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283257088

575.
LEE, Geneva
        Kraljevska strast / Geneva Lee ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 368 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287633408

576.
LERGA, Ruth M., 1977-
        Ko srce oprosti / Ruth M. Lerga ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 493 str. - (Trije mušketirji ; knj. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 89253889

577.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Potovanje na Venero / C. S. Lewis ; [prevod Doroteja in Jakob Emeršič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 252 str. - (Vesoljska trilogija ; knj. 2)

Kr
COBISS.SI-ID 285866752

578.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        S planeta molka / C. S. Lewis ; [prevod Doroteja in Jakob Emeršič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 188 str. - (Vesoljska trilogija ; knj. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 285866240

579.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Ta ogabna moč / C. S. Lewis ; [prevod Doroteja in Jakob Emeršič ; ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2017. - 476 str. - (Vesoljska trilogija ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 288127488

580.
LINDSEY, Johanna
        Čarobnost v tebi / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 413 str. - (Maloryjevi ; knj. 4)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 88625153

581.
LINDSEY, Johanna
        Ujetnica poželenja / Johanna Lindsey ; prevod Esther Košir. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 476 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 89258241

582.
LONG, Julie Anne
        Vse od predaje / Julie Anne Long ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 461 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 88627201

583.
LUTMAN, Alessandro
        Jesenske pesmi : o sebi v verzih / Alessandro Lutman ; [iz italijanščine prevedla Slavica Radinja, David Bandelj ; spremna beseda Stefano Cerrato]. - Trst : Mladika, 2016. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9280236

584.
MACGREGOR, Kinley
        Rojen v grehu / Kinley MacGregor ; prevod Irma Kukovič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 445 str. - (Bratovščina meča ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 88624385

585.
MALLERY, Susan
        Poljub za piko na i / Susan Mallery ; [prevedla Barbara Golubovac Golob]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 312 str. - (Romance iz Fool's Golda ; [6])

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287957504

586.
MARKOVIĆ, Tomislav, 1976-
        Nepotrebne izbrisati : izbrane pesmi / Tomislav Marković ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2016. - 151 str. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 72)

Kr
COBISS.SI-ID 286316032

587.
MAROJEVIĆ, Igor
        Mamina roka / Igor Marojević ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 229 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 288739840

588.
MAUVIGNIER, Laurent
        Moški / Laurent Mauvignier ; [prevedla in spremno besedo napisala Tanja Lesničar Pučko]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016. - 198 str. - (Zbirka Kaif)

Kr
COBISS.SI-ID 286520832

589.
MAZZANTINI, Margaret
        Sijaj / Margaret Mazzantini ; [prevedla Irena Trenc-Frelih]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 389 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288483840

590.
MCCARTY, Monica
        Neustavljivi lovec : [sedma knjiga iz serije o višavskih bojevnikih] / Monica McCarty ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 383 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 289002240

591.
MCFADYEN, Cody
        Tovarna resnice : [triler] / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 430 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289224704

592.
MEISSNER, Susan, 1961-
        Ognjeni šal / Susan Meissner ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 340 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287346944

593.
MEISSNER, Susan, 1961-
        Skrivnosti srečnega življenja / Susan Meissner ; [prevedla Polona Prodnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 400 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288333312

594.
MINEVSKI, Blaže
        Spominčice / Blaže Minevski ; prevedla Sonja Dolžan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 388 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285941504

595.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Da se ne izgubiš tu okrog / Patrick Modiano ; [prevedel Aleš Berger]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 135 str. - (Zbirka Roman)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288076544

596.
MORAN, Eleanor
        Preblizu / Eleanor Moran ; [prevedla Ana Koren]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 381 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288517120

597.
MORRISON, Toni
        Bog pomagaj otroku / Toni Morrison ; [prevedel Jože Stabej]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 197 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287641088

598.
        NAJLEPŠE antične pripovedke / [izbral in priredil] Gustav Schwab ; [prevedel in mitološki pregled napisal Jože Dolenc ; spremno besedo napisala Jože Kastelic in Peter Kovačič ; slikovno gradivo izbral in uredil Pavle Učakar]. - 7. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 958 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288544256

599.
NESBØ, Jo, 1960-
        Netopir / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner in Primož Ponikvar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016. - 357 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286893312

600.
NETTEL, Guadalupe, 1973-
        Zakonsko življenje zlatih ribic / Guadalupe Nettel ; prevedla, [spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 109 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 286249216

601.
OKRI, Ben
        Cesta sestradanih / Ben Okri ; prevedel Urban Belina. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2016. - 551 str. - (Zbirka Eho ; 11)

Kr
COBISS.SI-ID 285294592

602.
OKSANEN, Sofi
        Ko golobice izginejo / Sofi Oksanen ; prevedla [in spremna beseda] Julija Potrč. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 391 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 287072000

603.
PAVLIČIĆ, Pavao
        Donava / Pavao Pavličić ; [prevod Dušan Šarotar]. - Novo mesto : Goga, 2016. - 227 str. - (Literarna zbirka Goga)

Kr
COBISS.SI-ID 286880768

604.
PEWDIEPIE
        Ta knjiga te ljubi / PewDiePie ; [prevedel Matej Frece]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [244] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285477120

605.
PORTER, Eleanor H., 1868-1920
        Pot do razumevanja / Eleanor H. Porter ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017. - 310 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288263680

606.
PUTNEY, Mary Jo
        Ljubimec iz morja / Mary Jo Putney ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 343 str. - (Očarljivi odpadniki ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 288503808

607.
RADHANATH, svami
        Kapljice limone za dušo / Radhanath svami ; [prevod Bojana Mandelj]. - Ljubljana : Atmarama, 2016. - [137] str.

Kr
COBISS.SI-ID 284829184

608.
RAMBAUD, Mathias
        O bivanju in krajih : ljubezen od Languedoca prek Devina do Uršlje gore / Mathias Rambaud ; [prevedel Luka Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2016. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286400256

609.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Ubij se zame / Michael Robotham ; [prevedel Jure Šešet]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 447 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289182464

610.
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        Zlom / Michael Robotham ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 478 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287303936

611.
ROTH, Philip, 1933-
        Očetovina : resnična zgodba / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 210 str. - (Zbirka Odkrito)

Kr
COBISS.SI-ID 286798080

612.
RUMIZ, Paolo
        Kot konji, ki spijo stoje / Paolo Rumiz ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 234 str., [2] f. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 286795520

613.
SACKS, Oliver, 1933-2015
        Hvaležnost / Oliver Sacks ; prevedla Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 59 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286840576

614.
SAJKO, Ivana
        Ljubezenski roman / Ivana Sajko ; prevedla Polona Glavan. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 118 str. - (Zbirka Bralec ; 102)

Kr
COBISS.SI-ID 286534656

615.
SCHREIBER Gamelin, Thea
        Dvoje življenj - en cilj / Thea Schreiber Gamelin ; iz rokopisa prevedla Zdenka Serajnik ; [spremna beseda in izbor slikovnega gradiva Marijan Pušavec ; slikovno gradivo iz zapuščine T. S. Gamelin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 334 str., [14] str. pril.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287269376

616.
SCHWARZENBACH, Annemarie, 1908-1942
        Videti žensko / Annemarie Schwarzenbach ; iz nemščine prevedla Tanja Petrič. - Ljubljana : Škuc, 2016. - 117 str. - (Zbirka Lambda ; 125)

Vsebuje tudi: Lirična novela = Lyrische Novelle

Kr
COBISS.SI-ID 287203584

617.
SCURATI, Antonio
        Nezvesti oče / Antonio Scurati ; [prevedel Janko Petrovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 213 str. - (Zbirka Roman)

Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286755328

618.
SHAFAK, Elif
        Čast / Elif Shafak ; iz angleščine prevedla Barbara Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 429 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283168512

619.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / William Shakespeare ; prevedel Oton Župančič ; [spremna beseda Tine Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 253 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286049536

620.
SHAKESPEARE, William
        Julij Cezar / William Shakespeare ; prevedel Oton Župančič ; [spremna beseda Tine Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286050304

621.
SHAKESPEARE, William
        Macbeth / William Shakespeare ; prevedel Oton Župančič ; [spremna beseda Tine Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 166 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286050048

622.
SHAKESPEARE, William
        Romeo in Julija / William Shakespeare ; prevedel Oton Župančič ; [spremna beseda Tine Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 207 str.

Kr Na St
COBISS.SI-ID 286049280

623.
SHAKESPEARE, William
        Soneti / William Shakespeare ; prevedel [in pojasnila] Janez Menart ; [spremna beseda Tine Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 189 str.

Je Kr
COBISS.SI-ID 286052352

624.
SHEEHAN, Madeline
        Nedosegljivo / Madeline Sheehan ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 336 str. - (Serija Peklenski konjeniki)

Kr
COBISS.SI-ID 288967424

625.
SHEEHAN, Madeline
        Nepopolno / Madeline Sheehan ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 328 str. - (Serija Peklenski konjeniki)

Kr
COBISS.SI-ID 287171840

626.
SHERIDAN, Mia
        Kylandovo darilo / Mia Sheridan ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 280 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287016448

627.
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        Moč teme : izbrane zgodbe / Isaac Bashevis Singer ; izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Jana Unuk. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 410 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 355)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 289001216

628.
SÖDERBERG, Hjalmar, 1869-1941
        Resna igra / Hjalmar Söderberg ; prevedla Danni Stražar ; spremno besedo napisala Mita Gustinčič Pahor. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 239 str. - (Nostalgija)

Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287315968

629.
SPARKS, Nicholas
        Po dva in dva / Nicholas Sparks ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 510 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289180160

630.
STEN, Viveca
        Tiha voda / Viveca Sten ; [prevajalka Irena Modrijan]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016. - 353 str. - (Zbirka Umori na Sandhamnu)

Kr
COBISS.SI-ID 286243584

631.
STENDHAL, 1783-1842
        Rdeče in črno : kronika leta 1830 / Stendhal ; prevedla [in opombe napisala] Suzana Koncut. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 551 str. - (Zbirka Veliki večni romani)

Kr Kr-skl Na Pk
COBISS.SI-ID 288459776

632.
SZOMI, Pál, pisatelj, 1936-1989
        Jesenska nebina / Pál Szomi ; [prevod v slovenščino Bela Szomi Kralj ; fotografije Arven Šakti Kralj Szomi]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014. - 122 str. - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 80427777

633.
TAMARO, Susanna
        Pojdi, kamor te vodi srce / Susanna Tamaro ; [prevedla Aleksa Šušulić in Anita Jadrič]. - 4. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 175 str.

Pk
COBISS.SI-ID 286804480

634.
TOLSTAJA, Tat´jana Nikitična
        Mjausk / Tatjana Tolstoj ; prevedla [in spremno besedo napisala] Urša Zabukovec. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev : Forum slovanskih kultur, 2016. - 334 str. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Kr
COBISS.SI-ID 287039488

635.
TWARDOCH, Szczepan, 1979-
        Morfij / Szczepan Twardoch ; [prevedla Staša Pavlović]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 559 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286686464

636.
VILIKOVSKÝ, Pavel
        Čarobni papagaj in ostali kič / Pavel Vilikovský ; prevedla, [spremna beseda] Špela Sevšek Šramel. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 134 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 286490368

637.
WALKER, Wendy, 1967-
        Nikoli ni vse pozabljeno / Wendy Walker ; [prevedel Luka Finžgar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 303 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288765440

638.
WARD, J. R.
        Angelski delež / J. R. Ward ; [prevedla Irena Furlan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 475 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287852800

639.
WARD, Penelope
        Prepovedana romanca / Penelope Ward ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 294 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288006912

640.
WARE, Ruth
        Ženska v kabini številka 10 / Ruth Ware ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 368 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287400704

641.
WARREN, Tracy Anne
        Byronova dinastija. [5], V aristokratovi postelji / T. A. Warren ; [prevod Jadranka Roškič]. - Izola : Meander, 2016. - 353 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286720512

642.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Hudič v kiltu / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ljubljana : Triskelion, 2016. - 361 str. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285145856

643.
WELFONDER, Sue-Ellen
        Njen vitez zmagovalec / Sue-Ellen Welfonder ; [prevod Tadeja Pečkaj]. - Ljubljana : Triskelion, 2016. - 356 str. - (Zbirka MacKenziejevi z Višavja ; knj. 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287668992

644.
WERBER, Bernard
        Drevo možnosti in druge zgodbe / Bernard Werber ; prevedla Tanja Ahlin ; [spremna beseda Ana Geršak]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 198 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 287127296

645.
WHARTON, Edith, 1862-1937
        Običaji dežele / Edith Wharton ; prevedla Meta Osredkar. - 1. izd. - Dob : Miš, 2016. - 464 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287185152

646.
WHISTLER, Charles W.
        Viking kralja Alfreda / Charles W. Whistler ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017. - 258 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288236032

647.
WILDER, Jasinda
        Padava drug v drugega / Jasinda Wilder ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 366 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287903744

648.
WILDER, Jasinda
        Potapljam se vate / Jasinda Wilder ; [prevedla Jasna Anderlič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 280 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289137152

649.
WYLD, Evie
        Vseh ptic petje / Evie Wyld ; prevedel Andrej Pleterski. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016. - 236 str. - (Knjižna zbirka Horizont)

Ce Kr Na Pr St
COBISS.SI-ID 286831104

650.
YOUNG, Samantha
        Prava stvar / Samantha Young ; [prevedla Mojca Topić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 416 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288275456

651.
YU, Hua, 1960-
        Živeti / Yu Hua ; prevod [in spremna beseda] Natalija Toplišek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 162 str. - (Moderni klasiki ; 93)

Kr
COBISS.SI-ID 286982400

652.
ZAMJATIN, Evgenij Ivanovič
        Sever : izbrane novele / Jevgenij Zamjatin ; prevedel, [spremna beseda] Drago Bajt. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. - 175 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 286462208


N BIO N BIOLOGIJA


653.
BAVCON, Jože
        Cvetne formule rastlinskih družin v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani = Floral formulas of plant families in the University Botanic Gardens Ljubljana / Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, David Bavcon ; [foto Jože Bavcon ... [et al.] ; prevod Grens-tim]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2017. - 501 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288296704

654.
DAWKINS, Richard
        Sebični gen : izdaja ob 40-letnici / Richard Dawkins ; [prevedel Nikolaj Pečenko, epilog prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 414 str. - (Zbirka Esenca)

Kr
COBISS.SI-ID 287295488

655.
IHAN, Alojz
        Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike / Alojz Ihan ; ilustracije Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 193 str. - (Knjižna zbirka Koda)

Ce Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287477248

656.
KAJFEŽ-Bogataj, Lučka
        Planet, ki ne raste / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 309 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288443904

657.
LOVELOCK, James, 1919-
        Težavna pot v prihodnost / James Lovelock ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 199 str. - (Zbirka Esenca)

Kr
COBISS.SI-ID 287497984

658.
        NAŠE malo veliko morje / [avtorji besedil Claudio Battelli ... et al.] ; uredila Staša Tome ; [fotografije Claudio Battelli ... [et al.] ; ilustracije Andrej Kapla ... et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016. - 285 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287931392

659.
PUNGARŠEK, Špela
        Alpski botanični vrt Juliana = [Alpine Botanical Garden Juliana] : [99 rastlinskih vrst Alpskega botaničnega vrta Juliana v Trenti] / [avtorica besedil Špela Pungaršek ; strokovni pregled Nada Praprotnik ; avtorji fotografij Andrea Moro ... et al.]. - Ponatis. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. - 55 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289007616

660.
SOPOTNIK, Maja, 1983-
        Barjanski mozaik : priročnik za opazovanje vrstnega bogastva Ljubljanskega barja / [besedilo Maja Sopotnik, Lara Kastelic ; [viri fotografij Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje ... et al.]. - Ljubljana : Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, 2016. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286848768

661.
WOHLLEBEN, Peter
        Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev / Peter Wohlleben ; [prevedla Petra Piber]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2017. - 194 str.

Je Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288470272


N FIZ N FIZIKA


662.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2017 : [priročnik za opazovanje v letu 2017] / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2016. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287752192

663.
LIKAR, Andrej, 1948-
        Osnove fizikalnih merjenj / Andrej Likar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 221 str. - (Matematika - fizika ; 54)

Kr
COBISS.SI-ID 287167744

664.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Fizika. Del 1, Mehanika, toplota / Janez Strnad. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 338 str. - (Matematika - fizika ; 9)

Kr
COBISS.SI-ID 287425536

665.
STRNAD, Janez, 1934-2015
        Mala zgodovina Dopplerjevega pojava / Janez Strnad. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 115 str. - (Knjižnica Sigma ; 97)

Kr
COBISS.SI-ID 284268800


N KME N KMETIJSTVO


666.
        BIOBRAZDA. - Letn. 1, št. 1 (jan. 2013)- . - Dragomer : Biobrazda, 2013-

ISSN 2335-3007 = Biobrazda
ČB875 N KMETIJSTVO revije BIOBRAZDA
Letn. 5 2017 št. 17(jan./mar.)+18-19#
COBISS.SI-ID 264761088

667.
GOMBOC, Metka T.
        Vrtičkanje z Metko in Tino / [Metka T. Gomboc in Tina Ternjak ; fotografije Andrej Holcman ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede ; Maribor : Hiša idej, 2017. - 292 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289052416

668.
IVEC, Zlatko
        Gobe 1 / [avtor, fotografije] Zlatko Ivec. - Žepna izd. - Maribor : Ivec, 2012. - 415 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261600512

669.
JOŠAR, Jerneja
        Vrtnarimo z Jernejo : ekološki vrt v štirih letnih časih / Jerneja Jošar ; [fotografije Jerneja Jošar, Alenka Klinar, Andrej Štiglec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 165 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288831744

670.
MESARIČ, Matjaž
        Konjereja v Sloveniji / Matjaž Mesarič in Janez Rus ; v sodelovanju z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev ; foto Arhiv Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev. - Ljubljana [i. e.] Bled : Bambus oprema, 2011. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 257152000

671.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)-        . - Ljubljana : ČZP "Kmečki glas", 1969-

Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet
ČB48 N KMETIJSTVO revije MOJ mali svet
Letn. 49 2017 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 16404738

672.
        MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)-        . - Ljubljana : Dedal, 1992-

ISSN 1318-296X
ČB313 N KMETISTVO revije, O KMETIJSTVO revijeMOJ pes
Letn. 26 2017 št. 2/3<jan. gl. v dec./jan. 2016>+4/5-8/9#
COBISS.SI-ID 29366784

673.
PUŠENJAK, Miša
        Visoke grede in vrtički v posodah / Miša Pušenjak ; [fotografije Miša Pušenjak in sodelavci]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2017. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288727552

674.
        ROŽE & vrt : revija za ljubitelje vrta in sobnih rastlin. - Ljubljana : Delo revije, 2002-2015

ISSN 1580-8246 = Rože & vrt
N KMETIJSTVO revije ROŽE & vrt
Letn. 15 2017 št. 1-6+7/8+9-10#
COBISS.SI-ID 116331264

675.
SEVER, Matic
        Cvetoče posode / Matic Sever ; [fotografije Matic Sever, Alenka Klinar]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2017. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288935680

676.
        SULEC in sulčelov v Sloveniji : od osvoboditve do osamosvojitve : 1945-1991 / [avtorji Anton Simončič ... et al.] ; zbral in uredil Stane Omerzu. - Ljubljana : Racoon, 2016. - 565 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286348032

677.
ŠTAMPAR, Franci
        Gojenje in rez sadnih rastlin / [[besedilo], fotografije] Franci Štampar, Jerneja Jakopič ; [skice Dragutin Plasajec, Valentina Schmitzer]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2017. - 151 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289012224

678.
        TRAJNOSTNA naravnanost kmetijstva v slovenskih regijah / Barbara Lampič ... [et al.] ; [urednica Barbara Lampič ; kartografinja Tanja Koželj ; fotografa Tomaž Cunder, Barbara Lampič ; prevajalka povzetka Jean McCollister]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 146 str. - (GeograFF ; 20)

Kr
COBISS.SI-ID 287389184

679.
WOHLLEBEN, Peter
        Skrivno življenje dreves : kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo - odkrivanje skritega sveta / Peter Wohlleben ; [prevedla Petra Piber]. - 3. natis. - Kranj : Narava, 2016. - 179 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288124928

680.
ZADNIK, Tomaž
        Bolezni goved : diagnostični priročnik / Tomaž Zadnik. - 1. izd. - Ljubljana : Koščak, 2017. - 1508 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287461376


N MAT N MATEMATIKA


681.
DOBOVIŠEK, Mirko
        Naloge iz algebre I / Mirko Dobovišek, Damjan Kobal, Bojan Magajna. - 9. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 146 str. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 20)

Kr
COBISS.SI-ID 287559936

682.
DRINOVEC-Drnovšek, Barbara
        Naloge iz analize 1 : z odgovori, nasveti in rešitvami / Barbara Drinovec Drnovšek in Sašo Strle. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 285 str. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 46)

Kr
COBISS.SI-ID 287122944

683.
HVALA, Bojan
        Zbirka izpitnih nalog iz analize : z namigi, nasveti in rezultati / Bojan Hvala. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 137 str. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 35)

Kr
COBISS.SI-ID 287124224

684.
KUŠČER, Ivan
        Matematika v fiziki in tehniki / Ivan Kuščer in Alojz Kodre ; [sodeloval je Helmut Neunzert ; slike Marko Razpet]. - 3. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016. - 399 str. - (Matematika-fizika ; 36)

Kr
COBISS.SI-ID 287827456

685.
        MATEMATIKA 3. Zbirka nalog za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS ; tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2015. - 226 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278080768


N RAČ N RAČUNALNIŠTVO


686.
        JOKER : revija za sončno stran računalništva. - Let. 1, št. 1 (maj 1992)- . - Ljubljana : Alpress, 1992-

ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana)
N RAČUNALNIŠTVO revije JOKER
Letn. 24 2017 št. 282(jan.)+283-289#
COBISS.SI-ID 30700032

687.
        MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)-        . - Ljubljana : Infomediji, 1991-

Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
ČB315 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITOR
Letn. 27 2017 št. 1-4,P4<Umetna inteligenca>+5-6,P6<Internet in varnost>+7/8+9#
COBISS.SI-ID 28012800


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


688.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - Slov. izd. - Let, 1, št. 1 (1967)-        . - Ljubljana : Delo, 1967-

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)
ČB2 N TEHNIKA IN PROIZVODNJA revije AVTO magazin
Zv. 2 Letn. 51 2017 št. 1-13#
COBISS.SI-ID 16284930

689.
        DOBER voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje! / [avtorji Peter Breznik ... [et al.] ; grafične slike Primotehna (Andrej Majc, Filip Breznik) ; fotografije arhiv Primotehna, arhiv Porsche Slovenija]. - 2. dopolnjena izd. - Maribor : Primotehna, 2016. - 288 str.

Ce Je Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 87733761

690.
HOČEVAR, Marko, 1972-
        Diagnostika v okoljskem strojništvu / Marko Hočevar, Matevž Dular ; [izdelava slik in diagramov Aleš Malneršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016. - 150 str.

Dostopno tudi na: http://lab.fs.uni-lj.si/kes/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu.pdf

Kr
COBISS.SI-ID 286734848

691.
JELINČIČ, Zmago
        Južna železnica in železnice na Slovenskem = Die Südbahngesellschaft und Eisenbahnen im slowenischen ethnischen Gebiet / Zmago Jelinčič Plemeniti ; [prevod Mateja Gaber]. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2017. - 218 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287016192

692.
MATJAŠIČ, Marjan
        Jugoslovanski Manchester : mariborska tekstilna industrija = The Manchester of Yugoslavia : Maribor textile industry / [avtor Marjan Matjašič ; prevod Alenka Ropret]. - Maribor : Muzej narodne osvoboditve, 2016. - 52 str.

Kr
COBISS.SI-ID 89487617

693.
        SI robotika / uredil Marko Munih. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017. - XL, 317 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288886016

694.
SORTA, Rok
        Slovenska pomorska terminologija / Rok Sorta. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2017. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288716800

695.
ŽNIDERIČ, Damir
        Od jantarja do tiskanih vezij : zgodovinski pregled razvoja elektrotehnike / Damir Žniderič. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2017. - 80 str. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

Ce Kr Šč
COBISS.SI-ID 290704896


O DRU O ČLOVEK IN DRUŽBA


696.
ZAJC, Melita
        Medijski pojmovnik za mlade / Melita Zajc ; [ilustracije Izar Lunaček]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016. - 127 str. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 8)

Kr
COBISS.SI-ID 89881345

697.
        ZAKAJ sem jaz jaz? : krščanski pogled na pomembna vprašanja o človeku / [Gwenaëlle Boulet ... [et al.] ; ilustracije Clotka ... [et al.] ; prevedla Andrej Gajšek in Tadeja Petrovčič Jerina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 135 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287448832


O GLA8 O GLASBA DO 8 LET


698.
NEPRIDIPRAV
        Radovedna Katra in Nepridiprav : [vesele pesmi za otroke] / [izvajalec skupina Nepridiprav]. - [Trzin] : Megaton Records, [2006]. - 1 CD (34 min, 9 sek) + 1 zgibanka

Vsebina: Sreča velika ; Nepridiprav ; Radovedna Katra ; Moj brat ; Teden za lenuha ; Mama ; Narobe svet ; Kakšna sreča, da sem se rodil ; Poiščite dudo ; Ne maram ; Lej ga fanta ; Dedi Fredi

Kr Šč
COBISS.SI-ID 227429376

699.
TOME, Janez, 1942-
        Šelestenje otroških sanj / Janez Tome ; Sorške kresnice, [Pevski zbor] OŠ Pirniče, [Pevski zbor] OŠ Simona Jenka-Smlednik. - Sora : Kulturno umetniško društvo Oton Župančič, [2015]. - 1 CD (38 min, 5sek) + 1 knjižica ([8] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 283170560


O JEZ O JEZIK IN KNJIŽEVNOST


700.
AHAČIČ, Kozma
        Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo / Kozma Ahačič ; ilustriral Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017. - 103 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289028096

701.
BAUER, Jana
        Kako napisati zgodbo? / Jana Bauer ; [vir ilustriranega gradiva Shutterstock]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016. - 136 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286453248

702.
BLAŽIČ, Milena
        Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić. - 1. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016. - 332 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288040704

703.
BUČEVIĆ, Petar
        [Sto]
        100 slavnih rekov --- in vmes kak šaljiv / Petar Bučević, Ninoslav Kunc ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016. - 136 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286989312

704.
SAKSIDA, Igor
        Kla kla klasika / Igor Saksida, Rok Terkaj - Trkaj ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo Matic Kremžar, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 143 str. + 1 CD (57 min). - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Kr
COBISS.SI-ID 288465664


O KME O KMETIJSTVO


705.
SCHRIEVER, Anja
        Konji / zasnova in besedilo Anja Schriever ; ilustracije Sandra Menke ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 49 str. - (Mladi geniji)

Kr
COBISS.SI-ID 286286592

706.
        SPOZNAJ ---. Hišni ljubljenčki / [prevedel Jakob Rotar ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - [32] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285965312

707.
SWINNEY, Nicola Jane
        Prečudoviti psi / Nicola Jane Swinney ; [fotografije Bob Langrish ; prevedla Maša Sitar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 96 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286609664


O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET


708.
BEERTEN, Els, 1959-
        Vsi si želimo nebes / Els Beerten ; [prevedla Stana Anželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 486 str. - (Zbirka Najst)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287456256

709.
BOOTH, Anne
        Dekle z belim psom / Anne Booth ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 184 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287734272

710.
BOYNE, John
        Obmiruj, nato odidi / John Boyne ; prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 229 str. - (Zbirka Nekoč)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288128768

711.
DOWD, Siobhan
        Uganka Londonskega očesa / Siobhan Dowd ; prevedla Tina Mahkota. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2016. - 284 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288151552

712.
EKSELENSKI, Bojan
        Vitezi in čarovniki. (1), Vzpon indigo otrok / Bojan Ekselenski. - 1. izd. - Maribor : Pro-Andy, 2016. - 551 str. - (Zbirka Drugotnost)

Kr
COBISS.SI-ID 286535680

713.
GLEITZMAN, Morris
        Kmalu / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 215 str. - (Zbirka Nekoč)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287853312

714.
GREEN, Sally
        Pol zgubljeni : tretja knjiga trilogije Polovično življenje / Sally Green ; [prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 305 str. - (Trilogija Polovično življenje ; knj. 3)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288676864

715.
KODRIČ Filipić, Neli
        Povej mi po resnici / Neli K. Filipić. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 296 str. - (Zbirka Odisej)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288180224

716.
LANDA, Mariasun
        Moja roka v tvoji / Mariasun Landa ; prevedla Marija Uršula Geršak ; [fotografije Maks Dežman, Ruben García Tejero in Maria Pačkova]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286458112

717.
MARKUŠ, Jasna
        Mlada Mega s planeta Degavega / J. Markuš. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2017. - 259 str. - (Zbirka Mladinsko branje)

Kr
COBISS.SI-ID 89226497

718.
MAVRI, Marjeta
        Rdeča : mladinski roman / [[besedilo], ilustracije] Marjeta Mavri. - Idrija : Bogataj, 2016. - 251 str.

Kr
COBISS.SI-ID 282994432

719.
ROTH, Veronica
        Vreži znamenje / Veronica Roth ; [prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 429 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288577792

720.
SCHEIN, Gábor
        Irijam in Jonibe : pravljica v verzih za otroke in odrasle / Gábor Schein ; ilustriral Rofusz Kinga ; prevedla Maja Likar. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016. - [35] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287962368

721.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Tombola ali življenje! / Suzana Tratnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 253 str. - (Zbirka Odisej)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289063168

722.
VAN Dyne, Edith
        Nečakinje tete Jane na delu / Edith Van Dyne ; [prevod Matejka Križan]. - Juršinci : LYNX, 2017. - 186 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287335424

723.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Cantervillski duh / Oscar Wilde ; po izvirniku priredila Olga Pilipenko ; ilustrirala Jevgenija Čistotina ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 62 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286256896

724.
WOLTZ, Anna
        Mavec / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 168 str. - (Zbirka Z(o)renja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288128256


O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET


725.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Snežna kraljica / Hans Christian Andersen ; slogovno priredila Olga Uliščenko ; ilustriral Aleksej Čerepanov ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 62 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284967424

726.
ARNUŠ Pupis, Tina
        Za devetimi drevesi / Tina Arnuš Pupis ; ilustrirala Tanja Komadina. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 93 str. - (Zbirka Miškolinke)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287747840

727.
ASTLEY, Neville
        Peppa. Najboljši prijatelji : knjiga z zavihki / [avtorja Neville Astley in Mark Baker ; prevedla Sabina Tamše]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2017. - 1 kartonka ([12] str.)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287050752

728.
AZÚA Kramer, Jackie
        Zeleni dežnik / Jackie Azúa Kramer ; ilustrirala Maral Sassouni ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287267840

729.
BAN, Tatjana
        Čopkini biserčki / [napisala in ilustrirala] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2017. - [28] str.

Kr
COBISS.SI-ID 289311232

730.
BAN, Tatjana
        Miškina ozimnica / napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2017. - [20] str.

Kr
COBISS.SI-ID 289311488

731.
BAN, Tatjana
        V zelenem gozdičku / [napisala in ilustrirala] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2017. - [24] str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 289322752

732.
BERNER, Rotraut Susanne
        Poletni živžav / Rotraut Susanne Berner ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 1 kartonka ([16] str.)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287382016

733.
BERNER, Rotraut Susanne
        Pomladni živžav / Rotraut Susanne Berner ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 1 kartonka (16 str.)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287381504

734.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka gre v hribe / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - Tržič : Učila International, 2004. - 1 kartonka ([14] str.)

Je Kr Na Pk Pr St
COBISS.SI-ID 213343744

735.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na gradbišču / Hartmut Bieber ; [prevedla Neža Božič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([14] str.)

Kr Pr
COBISS.SI-ID 244571136

736.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na morju / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - 1. ponatis. - Tržič : Učila International, 2009. - 1 kartonka ([14] str.)

Ce Kr Pr
COBISS.SI-ID 244570368

737.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka obišče kmetijo / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - [1. izd.]. - [Tržič : Učila International, 2013]. - [20] str.

Ce Kr Na
COBISS.SI-ID 265688576

738.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka v vrtcu / Hartmut Bieber ; [prevedla Mojca Benedičič]. - Tržič : Učila International, 2004. - 1 kartonka ([14] str.)

Je Kr Pk Pr St
COBISS.SI-ID 213343488

739.
BISHOP, Poppy
        Medvedkova knjižnica / Poppy Bishop ; [ilustrirala] Alison Edgson ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - [25] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285568512

740.
BLAND, Nick, 1973-
        Pobegli objem / [napisal] Nick Bland in [ilustrirala] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [32] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288455936

741.
BONILLA, Rocio
        Kakšne barve je poljubček? / [besedilo, ilustracije] Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - [31] str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288371712

742.
BONILLA, Rocio
        Najvišja gora knjig na svetu / [besedilo in ilustracije] Rocio Bonilla ; prevedla Veronika Rot. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - [39] str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288404480

743.
BRGLEZ Tomec, Mojca
        Polžek slinar : počasi se daleč pride / Mojca Brglez Tomec ; [[slike] iStock.com/Tomacco ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288340224

744.
CARBONEILL, Benedicte, 1973-
        Preberi mi zgodbo! / Bénédicte Carboneill ; [ilustracije] Michaël Derullieux ; [prevod iz francoščine Mateja Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017. - [26] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288775936

745.
CHAPMAN, Jane, 1970-
        Ljubezni dovolj za dva / Jane Chapman ; [prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285568256

746.
CHIEW, Suzanne
        Jazbec in velika dogodivščina / Suzanne Chiew ; [ilustrirala] Caroline Pedler ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285452800

747.
        CICIBAN. - Letn. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1945-

Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled
ISSN 0350-8870 = Ciciban
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIBAN
Letn. 73 2017/2018 št. 1#
COBISS.SI-ID 10091266

748.
        CICIDO : revija za predšolske otroke. - Letn. 1, št. 1 (1998/1999)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1998-

Ima suplement ali prilogo: Ciciban za starše = ISSN 1408-8401. - Ima suplement ali prilogo: Pogled
ISSN 1408-6786 = Cicido
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIDO
Letn. 20 2017/2018 št. 1#
COBISS.SI-ID 12824722

749.
ČUK, Urška
        Miklavž deli Božjo ljubezen / Urška Čuk ; ilustrirala Nina Šulin. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 21 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285925632

750.
DAHL, Roald
        Čudoviti lisjak / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedla Nina Grahek Križnar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 105 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 284506368

751.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Dirka z zajcem / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 1. izd. - Dolenja vas : samozal. D. Egart, 2016. - [22] str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287039232

752.
EGART, Darinka P.
        Tovornjak Gregec. Prijateljska pomoč / avtorica Darinka P. Egart ; ilustrirala Janja Vehar. - 2. izd. - Dolenja vas : samozal. D. Egart, 2016. - [28] str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 287038720

753.
GIBBES, Lesley
        Švrk in preizkusi za policijske pse / Lesley Gibbes ; ilustriral Stephen Michael King ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 65 str. - (Zbirka Prigode pasjega policista ; knj. 1)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288486400

754.
        GLASNI gasilci : pritisni in prisluhni, kako hitim na pomoč! / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 1 kartonka ([10] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 273555200

755.
GRANT, Jacob, 1984-
        Ptiček in kletvica / [napisal in ilustriral] Jacob Grant ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [30] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288590592

756.
HERGOLD Germ, Katarina
        Kako je vranček Koki postal čuvaj galerijske zbirke / napisala Katarina Hergold Germ ; ilustrirala Tjaša Rener ; [fotografije Dragiša Modrinjak, Tomo Jeseničnik]. - Slovenj Gradec : Cerdonis : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2016. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285275136

757.
HRAST, Sabina
        Čarobni zvezdni prah / Sabina Hrast ; [ilustrirala Jelena Lasan]. - Ljubljana : Ekslibris, 2016. - 27 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288125952

758.
        HRUŠKA debeluška : najlepše pesmice za naše malčke / [izbor pesmi David Tasič ; spremno besedilo Kaja Jošt ; ilustracije Jure Kralj in Urška Lota Tasič]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287120896

759.
JAY, Alison
        Čebela in jaz : zgodba o prijateljstvu / [[besedilo], ilustrirala] Alison Jay. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [31] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285535232

760.
JELEN, Nina, 1983-
        Ženičke in strički za daljnimi grički / Nina Jelen ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017. - [15] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288420352

761.
JOGAN, Dunja
        Srečkov kovček / [ilustracije, besedilo] Dunja Jogan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017. - [28] str. - (Zbirka Mušnica ; 1)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288647424

762.
JOYCE, Melanie
        Čarobna skrinja za igrače / [Melanie Joyce ; ilustracije James Newman Gray ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287191296

763.
JOYCE, Melanie
        Nasmej me / [Melanie Joyce ; ilustracije Gabi Murphy ; prevedla Petra Berlot Kužner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287192576

764.
JURKOVIČ, Jasna
        Čarovnica Bara / Jasna Jurkovič ; [ilustracije iStock.com/artlazareva ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 29 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287294464

765.
KANG, Anna
        Ti si (nisi) majhen / Anna Kang ; ilustriral Christopher Weyant ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [30] str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286769920

766.
KLAKOČER, Stanka
        Nove prigode svizca Mihe = New adventures of Miha the marmot / Stanka Klakočer ; ilustrirala Sara di Sante ; [prevedla Urška Bradeško]. - Mojstrana : samozal., 2016. - 87 str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 287197952

767.
KLENOVŠEK Musil, Manica
        Komar Janez / [besedilo in ilustracije] Manica K. Musil. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016. - [26] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 89186305

768.
        KMETIJA / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - [Tržič] : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([19] str.). - (Odkrivam svet)

Kr
COBISS.SI-ID 286544128

769.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Skuhaj nam pravljico / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Anja Kokalj. - 1. izd. - Dob : Brin, 2016. - [25 ] str. - (Zbirka Pravljice s podstrešja)

Kr
COBISS.SI-ID 287344128

770.
KOMPLET Peperko, Nuša
        Mojstri pajki / Nuša Komplet Peperko ; ilustrirala Nea Likar. - 1. natis. - Ljubljana : Manični poet, 2016. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287414784

771.
KORANTER, Sonja
        Koliko držav je na svetu? / Sonja Koranter ; [fotografije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/ thumbnail, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288839680

772.
KORANTER, Sonja
        Zakaj zvoka ne vidimo? / Sonja Koranter ; [ilustracije iStock.com/ colematt, iStock.com/GeorgiosArt, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289166848

773.
KRINGS, Antoon
        Gosenica Gretica / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Simona Čeh]. - Radovljica : Didakta, 2016. - [25] str. - (Zbirka Drobižki ; 14)

Kr
COBISS.SI-ID 287185920

774.
KRINGS, Antoon
        Marjetka Metka / [besedilo in ilustracije] Antoon Krings ; [prevedla Simona Čeh]. - Radovljica : Didakta, 2016. - [25] str. - (Zbirka Drobižki ; 13)

Kr
COBISS.SI-ID 287185408

775.
KUEFLER, Joseph
        Vladarja na igrišču / [napisal in ilustriral] Joseph Kuefler ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [40] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288532224

776.
KUPPER, Niko
        Miklova Zala in uporni kmetje / Niko Kupper ; ilustracije Katarina Štrukelj. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016. - 32 str. - (Knjižna zbirka Kamenčki zgodovine ; knj. 6)

Kr
COBISS.SI-ID 285541376

777.
MAJHEN, Zvezdana
        Planet ugank : 123 ugank / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Maribor : Založba Pivec, 2016. - 36 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 88905985

778.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Korenčkov palček / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Maja Kastelic. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 37 str. - (Zbirka Svetlanovčki)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286918656

779.
MALÍK, Jan
        Žogica Nogica / Jan Malík ; ilustriral Peter Škerl ; prevedel Pavel Holeček ; za slikanico priredil Milan Dekleva. - 2. dopolnjena izd. z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016
42 str.
1 CD (46 min)
(Zbirka Velike slikanice)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286765056

780.
MAV Hrovat, Nina
        Miška želi prijatelja / Nina Mav Hrovat ; ilustracije Kristina Krhin ; [prevod Ganimet Shala ... et al.]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - [39] str.

Ce-db Kr Kr-db Na-db Pk Pr-db St-db Šč
COBISS.SI-ID 283876352

781.
MAV Hrovat, Nina
        Miška želi prijatelja : glasbena pravljica / [[avtorica besedila], scenarij] Nina Mav Hrovat ; [režija Nina Mav Hrovat in Bernarda Rakar ; avtorica glasbe Bernarda Rakar. - Dob : Miš, 2017. - 1 CD

Vsebina:
Miška želi prijatelja: pravljica
Miška želi prijatelja: pesem - vokalna, obe kitici
Miška želi prijatelja: pesem - instrumentalna izvedba
Uvodna pesem
Kresnička: pesem
Krt: pesem
Dihur: pesem
Veter: pesem
Noč: zvočna slika
Nevihta: zvočna slika
Jutro: zvočna slika

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289303552

782.
MELANŠEK, Mladen
        Polhec Poldi : kaj pa, če je vse to res? / [zgodba in ilustracije] Mladen Melanšek. - Žalec : samozal., 2015. - 50 str.

Kr
COBISS.SI-ID 281813504

783.
MLINAREC, Robert
        Strela, grom --- in elektrika : kako je Modrin odkril elektriko / Robert Mlinarec ; ilustrirala Vanda Čižmek ; [prevod Berta Mauhler]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : V. B. Z., [2016]. - 1 kartonka ([11] str.). - (Zbirka Ježek)

Kr
COBISS.SI-ID 287034880

784.
        MOJ prvi slovar. Gremo spat / [ilustracije Barbara Jelenkovich ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 1 kartonka ([23] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 286026240

785.
        MOJ prvi slovar. Na kmetiji / [ilustracije Stefanie Klaßen ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 1 kartonka ([23] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 286024960

786.
        MOJ prvi slovar. Pri nas doma / [ilustracije Barbara Jelenkovich ; prevedla Mojca Benedičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 1 kartonka ([23] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 286025472

787.
        MOJA knjiga pravljic / [priredba Saviour Pirotta ; ilustracije Susanna Lockheart ; prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2016. - 94 str.

Vsebina na nasl. str.: Pepelka. Čarovnik iz Oza. Žabji kralj. Aladinova čudežna svetilka. Mala morska deklica. Čarobna školjka

Kr
COBISS.SI-ID 285133568

788.
MORÁN, José
        Konj in vedrina / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284844032

789.
MORÁN, José
        Kunec in odkritost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284845568

790.
MORÁN, José
        Miška in srčnost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284843776

791.
MORÁN, José
        Rjavi medved in potrpežljivost / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284845824

792.
MORÁN, José
        Severni jelen in dobrota / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284844800

793.
MORÁN, José
        Veverici in optimizem / [besedilo] José Morán in [ilustracije] Ulises Wensell ; [prevod Mojca Mihelič]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016. - 29 str. - (Vrline)

Kr
COBISS.SI-ID 284844288

794.
NOVAK, Nina, 1978-
        Jakob dobi sestrico / Nina Novak Kerbler ; ilustracije Mojca Fo. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 31 str. - (Zbirka Prijazna družba)

Ce Je Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288172544

795.
NOVAK, Nina, 1978-
        Moj prijatelj je drugačen / Nina Novak Kerbler ; ilustracije Mojca Fo. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 37 str. - (Zbirka Prijazna družba)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286130944

796.
OGRIZEK, Maša
        Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda / Maša Ogrizek ; ilustriral Igor Šinkovec. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - [32] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284524032

797.
ORTER, Tina
        Medvedek peče slovensko potico / Tina Orter ; [ilustriral] Mladen Melanšek. - 2. izd. - Slovenj Gradec : Samozal. T. Orter, 2015. - 15 str. - (Medvedkova popotovanja)

Kr
COBISS.SI-ID 281720064

798.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Eko Papirko / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Cunja. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286631424

799.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kako raste slaba volja / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Giulia Sgrò. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285195264

800.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kam so pobegnili avtomobili? / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Polona Kosec. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285085440

801.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O dečku, ki je posvojil motor / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Gregor Goršič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286630912

802.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Ti si krava! Ti pa koza! / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287307008

803.
POGOREVC, Pavlina
        Čebelica Mila in čebela Lana : življenje čebel / Pavlina Pogorevc ; [ilustracije iStock.com/Artis777 ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288839424

804.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        [Tisoč in ena]
        1001 pravljica / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 28 str. - (Zbirka Žlabudron)

Kr Na
COBISS.SI-ID 287386624

805.
        PRVE besede / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - [Tržič : Učila International, 2017]. - 1 kartonka ([22] str.). - (Odkrivam svet)

Kr
COBISS.SI-ID 286544640

806.
PUNTAR, Marija, 1955-2015
        Mali uporniki v pisalnem stroju / Marija Puntar ; ilustrirala Vesna Benedetič ; [radijske zapise priredila Ivana Placer]. - [Trst] : ZTT = EST, 2016. - [49] str. - (--- mi se imamo radi!)

Kr
COBISS.SI-ID 9272300

807.
PUNTAR, Marija, 1955-2015
        Metle iščejo delo / Marija Puntar ; ilustrirala Vesna Benedetič ; [radijske zapise priredila Ivana Placer]. - [Trst] : ZTT = EST, 2016. - [41] str. - (--- mi se imamo radi!)

Kr
COBISS.SI-ID 9272556

808.
PUNTAR, Marija, 1955-2015
        Morska zvezda / Marija Puntar ; ilustrirala Vesna Benedetič ; [radijske zapise priredila Ivana Placer]. - [Trst] : ZTT = EST, 2016. - [41] str. - (--- mi se imamo radi!)

Kr
COBISS.SI-ID 9272044

809.
PUNTAR, Marija, 1955-2015
        Prosim in Hvala sta nam zbežala! / Marija Puntar ; ilustrirala Vesna Benedetič ; [radijske zapise priredila Ivana Placer]. - [Trst] : ZTT = EST, 2016. - [49] str. - (--- mi se imamo radi!)

Kr
COBISS.SI-ID 9271788

810.
        REŠEVALNA vozila : na pomoč / [prevod Sabina Imamović]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : Tehniška založba Slovenije, [2016]. - [12] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285067520

811.
RIPPIN, Sally
        Grozovita hiša / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 93 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287137024

812.
RIPPIN, Sally
        Hej, Jaka!. Nadomestna učiteljica / Sally Rippin ; ilustracije Stephanie Spartels ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 41 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288454912

813.
RIPPIN, Sally
        Kam so šle vse jagode? / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 94 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287717888

814.
RIPPIN, Sally
        Kdo je kriv? / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 95 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287514880

815.
RIPPIN, Sally
        Lov na zaklad / Sally Rippin ; [ilustracije Jon Davis po predlogi Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 112 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 288780032

816.
RIPPIN, Sally
        Neustavljivi detektivi / Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 95 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287137792

817.
RIPPIN, Sally
        Neznani zmikavt / Sally Rippin ; [ilustracije Jon Davis po predlogi Aki Fukuoka ; prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 95 str. - (Zbirka Brina Brihta detektivka)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 287973120

818.
RUTAR, Cvetka
        Škratek Timotej svetuje / Cvetka Rutar ; [ilustrirala Lana Kolar]. - [Dobrova] : Animayush, 2016. - 38 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287147264

819.
SLAPNIK, Janja
        Kaj je najlepše / Janja Slapnik ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2017. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288591104

820.
SLAPNIK, Janja
        Tik - tak / Janja Slapnik ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [26] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285355008

821.
        SONČNICA na rami : pesmi za otroke od Frana Levstika do danes / [napisali Fran Levstik ... [et al.] ; izbral, [spremno besedo napisal] Niko Grafenauer ; ilustriral Damijan Stepančič ; [dopolnjeni del izbrali Niko Grafenauer, Darka Tancer Kajnih in Irena Matko Lukan ; o dodatnem izboru Darka Tancer Kajnih ; biografske in bibliografske podatke o pesnikih in njihovem delu zbrala Katja Jevc]. - 4., prenovljena, razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 523 str. - (Zbirka Sončnica)

Ce Je Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288180992

822.
STEPANČIČ, Lucija
        Prehlajeni čarodej / Lucija Stepančič ; [ilustriral] Damijan Stepančič. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2016. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286785536

823.
SUHODOLČAN, Primož
        Peter Nos in debela pamet / Primož Suhodolčan ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - [24] str. - (Zbirka Peter Nos ; 11)

Ce Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 287060736

824.
        SVATBO žabe so imele : 100 najbolj priljubljenih otroških pesmic naših klasikov / [izbor pesmi, spremno besedilo David Tasič ; urejanje Kaja Jošt ; ilustracije Uroš Hrovat]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2016. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287474688

825.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Čarimatika / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Andreja Peklar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016. - [24] str., [2] zganj. str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 89187073

826.
ŠTEFAN, Anja
        Sadje z naše ladje / Anja Štefan ; ilustrirala Jelka Reichman. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - [31] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286775296

827.
ŠUNK, Davor
        Miro in Mara / [besedilo in ilustracije] Davor Šunk ; [prevod Berta Mauhler]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : V. B. Z., [2016]. - 1 kartonka ([11] str.). - (Zbirka Ježek)

Kr
COBISS.SI-ID 286984448

828.
ŠUNK, Davor
        Miro in Mara v živalskem vrtu / [besedilo in ilustracije] Davor Šunk ; [prevod Berta Mauhler]. - [1. natis]. - [Ljubljana] : V. B. Z., [2016]. - 1 kartonka ([11] str.). - (Zbirka Ježek)

Kr
COBISS.SI-ID 286984960

829.
TRELEAVEN, Lou
        Snežinke z napako / [besedilo] Lou Treleaven in [ilustrirala] Maddie Frost ; [prevedla in priredila Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2016. - [29] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286769664

830.
VAKE, Danijel
        Mačji detektiv Cico Mačkovski. Prvi primer: ugrabitev / Danijel Vake ; [ilustracije iStock.com/ Rasulovs, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289166592

831.
VIDMAR, Karmen, 1964-
        Z letalom nad oblake / Karmen Vidmar in Goran Gorjup ; [fotografije iStock.com/ thumbnail, iStock.com/ Hi Res, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288840192

832.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Kratke pravljice za utrujene starše / Michal Viewegh ; prevedla Nives Vidrih ; [ilustracije Radka Folprechtová]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016. - 70 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287513600

833.
VOZELJ, Blaž
        Miklavž že ve / Blaž Vozelj ; ilustrirala Katja Gospeti. - Koper : Ognjišče, 2016. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286967552

834.
WILD, Margaret
        Simon in Skokec / Margaret Wild ; [ilustrirala] Freya Blackwood ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - [32] atr.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288456704

835.
        ZAVEŽEM si čevlje : knjiga z vezalkami in preprostimi navodili, kako jih zavezati / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - [Tržič] : Učila International, [2014]. - [15] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 274105088

836.
ŽAKELJ, Špela
        Na potovanju po galaksiji : nove dogodivščine Iztoka in Zvezdice / Špela Žakelj ; [ilustracije iStock.com/ Hi Res, iStock.com/egal, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2017. - 54 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 289166336

837.
        ŽARNICA, ti loviš! : šaljivke in zafrkljivke / izbral, [avtor spremnega didaktičnega gradiva] Igor Saksida ; [avtorji ilustracij Miha Hančič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 69 str. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288082944

838.
        ŽIVALI / [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 1 kartonka ([22] str.). - (Odkrivam svet)

Kr
COBISS.SI-ID 286544896

839.
        ŽIVALI v džungli / [prevedla Petra Fröhlich]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016]. - [11] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285061120

840.
ŽONTAR, Sanja
        Spoznajte deklico Evo s planeta Juno / napisala Sanja Žontar ; ilustracija Petra Batagelj. - Škofja Loka : Zavod Odprto srce, 2016. - 28 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287368448


O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET


841.
BIZJAK, Ivan, 1936-
        Modrovanje vrane, vnuka in deda / Ivan Bizjak ; [ilustracije] Igor Ribič ; [spremna beseda Niko Grafenauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanjska knjiga, 2016. - 34 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284647680

842.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Aličine pustolovščine v Deželi čudes / Lewis Carroll ; po izvirniku priredila Olga Pilipenko ; ilustrirala Jevgenija Čistotina ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 127 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 285330944

843.
DAHL, Roald
        Čarli in tovarna čokolade / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Milan Dekleva]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 195 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 275611392

844.
DAHL, Roald
        Čarovnice / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Bogdan Gradišnik]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 261 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 284506112

845.
DAHL, Roald
        Gravža / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - 2. izd. - Ljubljana : Sanje, 2009. - 95 str. - (Zbirka Kiosk)

Kr
COBISS.SI-ID 248499968

846.
DAHL, Roald
        Jakec in breskev velikanka / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Milan Dekleva]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 206 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 284506624

847.
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Bogdan Gradišnik]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 297 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 284506880

848.
DAHL, Roald
        Odvratne rime / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 36, 34 str. - (Zbirka Pisanice)

Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zverine grdine = Dirty beasts

Kr
COBISS.SI-ID 284357120

849.
DAHL, Roald
        VDV : Veliki dobrodušni velikan / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ana Barič Moder]. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 212 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285044736

850.
GOMBAČ, Žiga
        Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija / [Žiga X. Gombač ; ilustrator Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2012. - 40 str. - (Kako deluje)

Kr
COBISS.SI-ID 264367104

851.
GOMBAČ, Žiga
        Tisa reši svet ali Kako deluje radio / [Žiga X. Gombač ; ilustrator Ivan Mitrevski]. - 1. izd. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2012. - 40 str. - (Kako deluje)

Kr
COBISS.SI-ID 264366080

852.
HUB, Ulrich, 1963-
        Lisice ne lažejo / Ulrich Hub ; z ilustracijami Heike Drewelow ; [prevod Lučka Jenčič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 117 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287673088

853.
KALKIPSAKIS, Thalia
        Sanjska ekipa / Thalia Kalkipsakis ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 102 str. - (Dajmo, dekleta)

Kr
COBISS.SI-ID 287335936

854.
KINNEY, Jeff
        Stari časi / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2016. - 217 str. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 10)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287132160

855.
KOS, Alenka, 1968-
        Drugačnost združuje : www.vilinskikljuc.si - za boljši in lepši svet / Alenka Kos ; [ilustrirala Mariša Ogris, Boris Kos]. - 2. izd. - Podljubelj : Društvo za boljši svet, vilinski ključ, 2016. - 163 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287384064

856.
PATTERSON, James, 1947-
        Strašna šola. Moj brat je velik lažnivec / James Patterson in Lisa Papademetriou ; ilustracije Neil Swaab ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2016. - 275 str.

Ce Kr Na Šč
COBISS.SI-ID 287133696

857.
PAVER, Michelle
        Božanstva in bojevniki. Bojevniški bron / Michelle Paver ; [zemljevid in ilustracije Fred Van Deelen ; prevedla Nataša Grom]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 264 str. - (Zbirka Božanstva in bojevniki ; knj. 5)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287853056

858.
PETIŠKA, Eduard
        Stare grške bajke / Eduard Petiška ; [prevajalka Kristina Brenkova ; ilustracije Václav Fiala ; avtor didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 319, [XX] str. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 286520576

859.
PLOHL, Igor, 1979-
        Pustolovščine v Prlekiji / Igor Plohl. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017. - 161 str. - (Zbirka Prijatelji na potepu)

Kr
COBISS.SI-ID 90038529

860.
PREGELJ, Sebastijan
        Do konca jezera in naprej / Sebastijan Pregelj ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016. - 81 str. - (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe ; 2)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286812416

861.
PREGL, Slavko
        Poletje pod lastovičjim zvonikom / Slavko Pregl ; ilustracije Bojan Jurc. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 112 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288075776

862.
PUCER, Sonja
        Bajker Jure / Sonja Pucer ; ilustracije Barbara Koblar. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2016. - 42 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287327744

863.
PUGELJ, Breda
        Želim, hočem, zmorem : dramska besedila za otroke in odrasle s posebnimi potrebami / Breda Pugelj ; [spremni besedi Majda Schmidt-Krajnc, Peter Skuber]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2016. - 169 str.

Kr
COBISS.SI-ID 88604161

864.
RAY, Sukumar
        Brezvezne rime / Sukumar Ray ; prepesnil Milan Dekleva. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017. - 88 str. - (Zbirka Zvezdogled)

Kr
COBISS.SI-ID 288176640

865.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Sreče je dovolj za vse / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2016. - 125 str. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 2)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287054080

866.
SCHULZ, Charles M.
        Mulčki. Začetek zgodbe / Schulz ; [prevedel Igor Zwölf]. - Izola : Graffit, 2016. - 125 str. - (Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown ; knj. 1)

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287053824

867.
SCHULZ, Charles M.
        Snoopy. Glasujte za Charlieja Browna / Charles M. Schulz ; [prevedel Bojan Albahari]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016. - 91 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287204096

868.
STEPANČIČ, Lucija
        Arsenije! / [besedilo] Lucija Stepančič ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [besedilo na ovitku Marko Simić]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - [28] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288198400

869.
ŠRUT, Pavel
        Lihožerci za vedno / Pavel Šrut ; ilustrirala Galina Miklínová ; [iz češčine] prevedel Peter Kuhar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016. - 232 str. - (Zbirka Zvezdogled)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 286508544

870.
TRUDEN, Jana
        Matematika (je na moč zabavna) v deželi čarovnice Uršule / seštela, odštela in zmnožila Jana Truden ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2016. - 132 str. - (Projekt Z domišljijo na potep)

Kr
COBISS.SI-ID 287467264

871.
UDERZO, Albert
        Asterixova odisejada : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal in narisal Albert Uderzo ; prevedla Kristina Šircelj. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2016. - 48 str. - (Asterix ; 26)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287155968

872.
UDERZO, Albert
        Razprtije : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino / napisal René Goscinny ; narisal Albert Uderzo ; prevedel Mitja Roner. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2016. - 48 str. - (Asterix ; 15)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287155456

873.
ZUPAN, Dim
        Cake iz Zake / Dim Zupan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2016. - 121 str. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 64)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286930176


O KOT O KOTIČEK ZA STARŠE


874.
        POGLED : oglasna priloga za starše. - 2007 (maj)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007-

Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

Letn. 73 2017/2018 št. 1#
COBISS.SI-ID 65897985


O NAR O NARAVA


875.
ALTER, Anna
        Skrivnostno in čudovito vesolje : stari astronom pripoveduje / Anna Alter in Hubert Reeves ; ilustrirala Églantine Ceulemans ; prevedel Ludvik Jevšenak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 46 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286685184

876.
BROOM, Jenny
        Živalstvo / napisala Jenny Broom ; ilustrirala Katie Scott ; [prevedla Barbara Krevel]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 95 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286173440

877.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2009-2011 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 204 str. - (Presekova knjižnica ; 46)

Kr
COBISS.SI-ID 271411712

878.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2012-2016 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2017. - 357 str. - (Presekova knjižnica ; 49)

Kr
COBISS.SI-ID 288529664

879.
DORIA, Živa Viviana
        Kiti, nežni velikani : ilustrirana knjiga o kitih / besedilo in ilustracije Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2017. - 53 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 289546496

880.
HERRMANN, Heike
        Zemlja / zasnova in besedilo Heike Herrmann ; ilustracije Lisa Apfelbacher in Pedro Fernandes ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 48 str. - (Mladi geniji)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286284800

881.
HOFFMANN, Brigitte
        Dinozavri / zasnova in besedilo Brigitte Hoffmann ; ilustracije Annalisa in Marina Durante ter Don-Oliver Matthies ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 47 str. - (Mladi geniji)

Kr
COBISS.SI-ID 286284288

882.
        MLADINSKI atlas. Živali / [prevedla Katja Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 43 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286289152

883.
        SPOZNAJ ---. Gozdne živali / [prevedel Jakob Rotar ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - [32] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285965568

884.
TOFT, Barbara
        Popolni vodnik po svetu živali / Barbara Toft ; [prevedla Katarina Grabnar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285041664

885.
TRISTO petinšestdeset
        365 znanstvenih poskusov : znanost še nikoli ni bila tako zabavna / [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 224 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 284820736

886.
TŮMA, Tomáš
        Atlas prazgodovinskega sveta / Tomàš Tůma, Oldřich Růžička ; [ilustracije Tomáš Tůma ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - [12] zganj. str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284537856

887.
TUMKO, Irina
        Atlas živali / [Irina Tumko] ; ilustrirala Irina Zarubina ; [prevedla Andreja Kalc]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284285440

888.
WOODWARD, John
        Enciklopedija dinozavrov : [več kot 60 pošasti iz pradavnine, kakršnih še ne poznaš] / avtor John Woodward ; ilustratorji Peter Minister ... [et al.] ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 208 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 283906560


O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET


889.
DODIČ, Damjana
        Babica, pogrešam te : zgodba za otroke : pomoč ob smrti ljubljene osebe / Damjana Dodič ; [ilustracije Polonca Leban Grmek, www.fotolia.com]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 24 str. - (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287297024

890.
DODIČ, Damjana
        Dobila sem bratca : zgodba za otroke - pomoč ob ljubosumju na novorojenčka / Damjana Dodič ; [ilustracije Polonca Leban Grmek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2016. - 24 str. - (Zbirka Življenjske zgodbe za otroke)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287344640

891.
GOODINGS, Christina
        Moja mala božična zgodba / Christina Goodings ; ilustrirala Claudine Gévry ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285826048

892.
GOODINGS, Christina
        Moja mala velikonočna zgodba / Christina Goodings ; ilustrirala Claudine Gévry ; [prevedla Tadeja Petrovčič Jerina]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 285826560

893.
HANÁČKOVÁ, Pavla
        Kako praznujejo božič po svetu / [tekst] Pavla Hanáčková & [ilustracije] Mária Nerádová ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 31 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285323776

894.
HARAŠTOVÁ, Helena
        Kako otroci po svetu praznujejo praznike / [tekst Helena Haraštová, Pavla Hanáčková ; ilustracije Michaela Bergmannová ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 35 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285143296

895.
HARAŠTOVÁ, Helena
        Kako živijo otroci po svetu / [tekst Helena Haraštová, Pavla Hanáčková ; ilustracije Michaela Bergmannová ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 35 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 285092096

896.
HAVUKAINEN, Aino
        Tine in Bine. Nori izumi / [tekst in ilustracije] Aino Havukainen in Sami Toivonen ; [prevedla Julija Potrč]. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017. - 30 str. - (Gugalnica)

Pk
COBISS.SI-ID 288271104

897.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Dinozavri?! / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - [29] str. - (Zbirka Žlabudron)

Ce Na Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 287385600

898.
        PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - 2006, št. 1 (jesen)-        . - Ljubljana : Allegro, 2006-

ISSN 1854-6080 = Prostočasnik
ČB832 O POUČNA DELA DO 8 LET revije PROSTOČASNIK
2017 Št. 43(Pomlad)+44#
COBISS.SI-ID 2682259

899.
URANKAR, Luri
        Jaz si upam. Kaj pa ti? : modrosti osemletnice / Luri Urankar. - 1. izd. - Celje : Jophiel, 2016. - 24 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287277056

900.
VIEGAS, Marneta
        Relax kids = Otroci, sprostite se!. Zvezdice : 52 sprostitvenih zgodbic za otroke (mlajše od šest let) / Marneta Viegas ; ilustracije Nicola Wyldbore-Smith ; [prevod Barbara Piškur]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2016. - XI, 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287184384

901.
ŽNIDAR, Tamara
        Navihančki gurmani : zdrava prehrana / Tamara Žnidar ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 37 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287294976


O PRO O PROSTI ČAS


902.
BAN, Tatjana
        Kraljestvo škatel / [avtorica, fotografija] Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2017. - [56] str. - (Otrok ustvarja)

Kr
COBISS.SI-ID 289311744


O ŠPO O ŠPORT


903.
MIKŠA, Peter
        Triglav in Jakob Aljaž / Peter Mikša. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2017. - 51 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288569856


O TUJ O TUJI JEZIKI


904.
BLACKMAN, Malorie
        Noughts and crosses / Malorie Blackman ; retold by Karen Holmes. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2011. - V, 55 str. - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 6701209

905.
BRANDAU, Nicole
        Lea ist zu Hause / [von Nicole Brandau und Stefanie Drecktrah ; Illustration Achim Schulte]. - 4. Aufl. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 16 str. - (Lesestart mit Eberhart)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 6703257

906.
BRANDAU, Nicole
        Mama und ich / [von Nicole Brandau und Stefanie Drecktrah ; Illustration Achim Schulte]. - 4. Aufl. - Offenburg : Mildenberger, 2016. - 16 str. - (Lesestart mit Eberhart)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 6703001

907.
CASATI, Fabio
        Nessuno conosce Rufus / Fabio Casati ; illustrazioni di Anna Cola e Susanna Teodoro. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2011. - 32 str. + 1 CD. - (Italiano facile bambini)

Kr
COBISS.SI-ID 1111752286

908.
CHANDLER, Raymond, 1888-1959
        The lady in the lake / Raymond Chandler ; retold by Jennifer Bassett. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - V, 46 str. - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 3726030

909.
CLARE, Cassandra, 1973-
        Clockwork angel / Cassandra Clare ; [map illustration by Drew Willis]. - Margaret K. McElderry Books paperback ed. - New York [etc.] : Margaret K. McElderry Books, 2015. - 479 str. - (The infernal devices ; bk. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 1109673310

910.
CLARE, Cassandra, 1973-
        Clockwork princess / Cassandra Clare ; [map illustration by Drew Willis]. - Margaret K. McElderry Books paperback ed. - New York [etc.] : Margaret K. McElderry Books, 2015. - 570 str. - (The infernal devices ; bk. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 1109680734

911.
CLARE, Cassandra, 1973-
        The infernal devices. Book 2, Clockwork prince / Cassandra Clare. - London : Walker Books, 2011. - 495 str.

Kr
COBISS.SI-ID 18486325

912.
CROOK, Marie
        Atlantis : the lost empire / re-told by Marie Crook. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012. - 40 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20090674

913.
CROOK, Marie
        Up in the air / written by Marie Crook ; [illustration Mark Ruffle]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 24 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1024560731

914.
DAHL, Roald
        The BFG / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 199 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16717202

915.
DAHL, Roald
        Boy / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 219 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16719250

916.
DAHL, Roald
        Charlie and the chocolate factory / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 180 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16720018

917.
DAHL, Roald
        Charlie and the great glass elevator / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 182 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16718738

918.
DAHL, Roald
        Danny, the champion of the world / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 214 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16717970

919.
DAHL, Roald
        Esio trot / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 56 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16717458

920.
DAHL, Roald
        Fantastic Mr. Fox / Roald Dahl ; re-told by Andy Hopkins. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2014. - 24 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20108594

921.
DAHL, Roald
        Fantastic Mr. Fox / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 82 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16718226

922.
DAHL, Roald
        George's marvellous medicine / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 104 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16719506

923.
DAHL, Roald
        The giraffe and the pelly and me / Roald Dahl ; re-told by Kathryn Harper. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2014. - 24 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20108850

924.
DAHL, Roald
        The Giraffe and the Pelly and me / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 73 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16720530

925.
DAHL, Roald
        Going solo / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 210 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16719762

926.
DAHL, Roald
        James and the giant peach / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 150 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16720786

927.
DAHL, Roald
        The magic finger / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 57 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16717714

928.
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin, 2016. - 229 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 12603549

929.
DAHL, Roald
        The twits / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 87 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16718482

930.
DAHL, Roald
        The witches / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - London : Puffin Books, 2016. - 201 str. - (Phizz-whizzing collection)

Kr
COBISS.SI-ID 16718994

931.
DI Bernardo, Maria Grazia
        Mistero tra le baite / Maria Grazia di Bernardo ; illustrazioni di Alberto Stefani. - 1a ed. - Genova ; Londra : Cideb, 2013
96 str.
1 CD (47 min, 25 sek)
(Imparare leggendo)

Kr
COBISS.SI-ID 8805777

932.
DUCCI, Giovanni
        La rossa / Giovanni Ducci ; con illustrazioni di Giampiero Wallnofer. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2015. - 64 str. - (Letture italiano facile)

Kr
COBISS.SI-ID 20143410

933.
DUNKLING, Leslie, 1935-
        Six sketches / Leslie Dunkling ; [illustrations by Celia Witchard]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - 15 str. + CD. - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1111681630

934.
EROCAK, Linnette Ansel
        Clothes at work / [written by Linnette Erocak ; illustrations Mark Ruffle]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 15 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21684530

935.
EROCAK, Linnette Ansel
        Where I live / [Linnette Erocak ; illustrations Sarah Horne]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 15 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21682226

936.
FALKNER, John Meade, 1858-1932
        Moonfleet / John Meade Falkner ; retold by Joanna Strange ; [illustrations by George Sharp]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2008. - IV, 27 str. - (Penguin readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1111680350

937.
HAGEMANN, Bernhard, 1956-
        Nelly und der Piratenschatz / Bernhard Hagemann ; mit Bildern von Patrick und Frauke Wirbeleit. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, cop. 2014. - 45 str. - (Lesedetektive)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 21820469

938.
HEARN, Izabella
        Sharks / Izabella Hearn with Alex Hearn ; [illustrations by David Shephard]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2014. - IV, 44 str. + 1 el. optični disk (CD-ROM). - (Penguin active reading)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20091954

939.
HENSGEN, Andrea, 1959-
        Eine Pizza für Sophie / Andrea Hensgen ; mit Bildern von Katja Schmiedeskamp. - Mannheim ; Zürich : Dudenverlag, cop. 2012. - 30 str. - (Lesedetektive)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 6701977

940.
HOUCK, Colleen
        Reawakened / Colleen Houck. - London : Hodder, cop. 2015. - 393 str. - (The reawakened series ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 22371381

941.
HOUCK, Colleen
        Recreated / Colleen Houck. - London : Hodder, cop. 2016. - 406 str. - (The reawakened series ; [2])

Kr
COBISS.SI-ID 22371637

942.
INGHAM, Barbara
        Bambi / [re-told by Barbara Ingham]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 15 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21683762

943.
INGHAM, Barbara
        Festival fun / written by Barbara Ingham ; [illustrations Martin Sanders]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 24 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 8799121

944.
LAIDLAW, Caroline
        The magic toys go on holiday / Caroline Laidlaw ; [illustrations Galia Bernstein]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2014. - 15 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21682482

945.
MAI, Manfred, 1949-
        Die geheimnisvolle Schatzkarte / Manfred Mai und Martin Lenz ; mit Bildern von Betina Gotzen-Beek. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, 2016. - 43 str. - (Leseprofi)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 1111644254

946.
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
        Slovensko-hrvaški slikovni slovar / besedilo Barbara Majcenovič Kline ; prevod Deana Urih ; [ilustrirala Ajda Erznožnik]. - Hoče : Skrivnost, 2017. - 75 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288270336

947.
MICHAELIS, Antonia
        Detektivgeschichten / Antonia Michaelis ; illustriert von Cornelia Haas. - 1. Aufl. - Bindlach : Loewe, 2013. - 56 str. - (LesePiraten) (Leselöwen)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 21826101

948.
MIGUEL, Loreto de
        El hombre que veía demasiado : [otro caso del detective Pepe Rey] / Loreto de Miguel y Alba Santos ; [ilustraciones Mariel Soria]. - 3.a ed. - Madrid : Edelsa, 2011. - 40 str. - (Colección Para que leas)

Kr
COBISS.SI-ID 15604021

949.
MILLER, Laura
        Awake at night / [Laura Miller ; illustrations Andrew Roland]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 15 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21687090

950.
MILLER, Laura
        Brain gym / written by Laura Miller ; [illustrations Clare Elsom]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 24 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20113970

951.
MOLL, Susanna
        Das verrückte Straßenfest / Susanna Moll ; mit Bildern von Sandra Reckers. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, cop. 2015. - 43 str. - (Leseprofi)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 21818933

952.
MORGAN, Hawys
        Movie studio island adventure / written by Hawys Morgan ; [illustrations Martyn Cain]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2014. - 24 str. - (Pearson kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21687602

953.
POE, Edgar Allan, 1809-1849
        The fall of the House of Usher and other stories / Edgar Allan Poe ; retold by Adrian Kelly. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - VII, 60 str. - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 6700953

954.
POTTER, Jocelyn
        Robin Hood / re-told by Jocelyn Potter. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2013. - 24 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 8798865

955.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Why? / [pictures and text] Lila Prap ; [scientific explanations Jelka Pogačnik ; English translation Lili Potpara]. - 1st reprint. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - [29] str.

Kr
COBISS.SI-ID 287385088

956.
PUPPO, Flavia
        Lunas dos. En La Flor, Nicaragua / Flavia Puppo ; [ilustraciones Gonzalo Izquierdo]. - 1.a ed. - Madrid : SGEL, 2010. - 64 str. + 1 CD. - (Colección Juvenil.es)

Kr
COBISS.SI-ID 1098243678

957.
SANDRINI, Maurizio
        Le città impossibili / Maurizio Sandrini ; con illustrazioni di Ottavia Bruno. - 1a ed. - Firenze : Alma, [2016]. - 64 str. - (Letture italiano facile)

Kr
COBISS.SI-ID 1111752030

958.
SANTAMARINA, Alonso
        La isla del diablo / [Alonso Santamarina ; ilustraciones Ángeles Peinador ; fotografías Archivo Edelsa]. - 1.a ed. - [Madrid] : Edelsa, 2016. - 63 str. - (Colección Aventuras para 3 ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 1111582814

959.
SANTAMARINA, Alonso
        El secreto de la cueva / [Alonso Santamarina ; ilustraciones Ángeles Peinador ; fotografías Archivo Edelsa]. - 2.a ed. - [Madrid] : Edelsa, 2015. - 63 str. - (Colección Aventuras para 3 ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 1111582558

960.
SCHOFIELD, Nicola
        Space island adventure / written by Nicola Schofield ; [illustrations Marek Jagucki]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2014. - 24 str. - (Pearson English kids readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21686578

961.
SCHOFIELD, Nicola
        Tropical island adventure / Nicola Schofield ; [illustrations Stuart Trotter]. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2014. - 15 str. - (Pearson kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 21684018

962.
SHIPTON, Paul, 1963-
        The aristocats / re-told by Paul Shipton. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013. - 24 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20101938

963.
SMITH, Bernard, 1937-
        Water for life / Bernard Smith. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - 44 str. + 1 optični disk (CD-ROM). - (Pearson English active readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 6702233

964.
SMITH, Rod
        Pelé / Rod Smith. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - 16 str. + 1 CD. - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 6701465

965.
STUBELJ Ars, Mojca
        My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes / Mojca Stubelj Ars ; illustrations Ludmila Kharmanova ; [prevod Florence Gacoin-Marks ... et al.]. - 1. izd. - Nova Gorica : Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016. - [64] str. - (Mini poliglotini)

Kr
COBISS.SI-ID 284667392

966.
WALLACE, Randall
        Braveheart / Randall Wallace ; retold by Jane Rollason. - Harlow (Essex) : Pearson Education, 2008. - V, 45 str. + 1 CD (MP3). - (Pearson English readers)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 6700697

967.
WERNER, Sabine
        Eine spezielle Band / Sabine Werner ; illustriert von Franco Rivolli. - Erstausg. - Genua : Cideb, 2010. - 80 str. + 1 CD (audio 12 cm). - (Lesen und Üben ; A1)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 5423257

968.
WICH, Henriette
        Die Jagd nach dem Museumsdieb / Henriette Wich ; mit Bildern von Petra Eimer. - Frankfurt am Main : Fischer Duden Kinderbuch, cop. 2015. - 43 str. - (Leseprofi)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 21822517

969.
WIEKER, Katharina
        Tim fliegt in die Ferien / Katharina Wieker ; mit Bildern der Autorin. - Hamburg : Ellermann, 2010. - [24] str. - (Maxi Bilderbuch)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 6702745

970.
WIEKER, Katharina
        Tim muss ins Krankenhaus / Katharina Wieker ; mit Bildern der Autorin. - Hamburg : Ellermann, 2009. - [24] str. - (Maxi Bilderbuch)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 6702489

971.
WILLIAMS, Melanie, 1952-
        Winston the wizard / Melanie Williams ; [illustrations Cate James]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2014. - 15 str. - (Penguin kids)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 20113202


O UME O UMETNOST


972.
        PRAZNIČNE pesmi / ilustrirala Jelka Reichman ; [izbrala in uredila Metka Pušenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 27 str. + 1 CD (22 min, 23 sek)

Vsebina: Za rojstni dan / [glasba in besedilo] Mira Voglar. Vse najboljše za te : ameriška ljudska. Matičkov rojstni dan / [glasba] Wolfgang Amadeus Mozart, slov. besedilo Jože Humer. Mamici / [glasba in besedilo] Mira Voglar. Moji mami / [glasba] Miro Kokol, [besedilo] Neža Maurer. Mamica moja / [glasba] Luka Kramolc, [besedilo] Maks Simončič. Želimo vam srečen praznik : angleška ljudska / prir. Tomaž Habe. Glej, zvezdice božje / [glasba] Leopold Belar. Sveta noč / [glasba] Franz Gruber. Ob novoletni jelki / [glasba] Miro Kokol, [besedilo] Janez Menart. Domovina je tam / [glasba in besedilo] Tomaž Habe. Zdravica / [glasba] Stanko Premrl, [besedilo] France Prešeren

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286369536

973.
PUCIHAR, Jaka
        Zmaj v Postojnski jami : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po ljudski pripovedki / prepesnil Milan Dekleva ; uglasbil Jaka Pucihar ; ilustriral Marjan Manček ; [soavtorja besedila pesmi Zmaj se predstavi Janja Velkavrh in Boštjan Gorenc - Pižama ; avtor klavirskega izvlečka Jaka Pucihar] ; ilustriral Marjan Manček]. - 1. natis z dodanim CD-jem. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2016. - 63 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 287224064


O VER O VEROVANJE


974.
DELELIS, Bénédicte
        Mati Terezija, povej nam, v koga veruješ / besedilo Bénédicte Delelis (na podlagi avtobiografskih besedil matere Terezije) ; ilustracije Eric Puybaret ; besedila pesmi in molitev Anne-Sophie Rahm (na podlagi duhovnih besedil matere Terezije) ; [prevod Katarina Čobec]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2016. - 40, [8] str.

Kr
COBISS.SI-ID 286917632

975.
        JEZUSOVE prilike : pripoved in razlaga najlepših evangelijskih zgodb za današnje otroke / Marie Aubinais ... [et al.] ; ilustrirala Clotilde Perrin ; prevedla Tadeja Petrovčič Jerina. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 65 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288351744

976.
JUVANČIČ, Juan
        Leopoldina : Bog pomaga ljudem po ljudeh / [ilustracije] Juan Juvančič ; [napisala] Berta Golob. - 1. izd. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288599040


O VSE O MALI VSEVED


977.
        PISANI list. - Letn. 43, št. 37 (sep. 1990)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990-

Ima suplement ali prilogo: Vesela šola = ISSN 1408-9211. - Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433. - Prevzame: Plus (Ljubljana, 2007) = ISSN 1854-9799
ISSN 0353-7625 = Pisani list
O MALI VSEVED revije PIL
Letn. 70 2017/2018 št. 1#
COBISS.SI-ID 19597826


O ZDR O ZDRAVJE


978.
HERRMANN, Heike
        Človek / zasnova in besedilo Heike Herrmann ; ilustracije Martha Kosthorst ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 47 str. - (Mladi geniji)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286285312


O ZGO O ZGODOVINA


979.
BALCHIN, Jon
        [Sto]
        100 znanstvenikov, ki so spremenili svet / Jon Balchin ; [prevod Urška Pajer in Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016. - 208 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287120384

980.
BERNE, Jennifer
        Na žarku svetlobe : zgodba o Albertu Einsteinu / besedilo Jennifer Berne ; slike Vladimir Radunsky ; [prevod Niki Neubauer]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017. - [50] str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284708608

981.
JAMPOL´SKAJA, Tat´jana
        Bojevniki : 14.-17. stoletje : na prehodu iz srednjega v novi vek / Tatjana Jampolska ; [ilustracije Aleksander Krutik ; prevedla Andreja Kalc, soprevajalka Zala Pavšič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 183 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 284456192

982.
RENKO, Manca G.
        Lastno življenje : srečanje z Zofko Kveder / Manca G. Renko ; ilustracije Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - [64] str.

Ce Kr Na St
COBISS.SI-ID 288739328

983.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Resnica o Prešernu / Ivan Sivec ; [spremna beseda Ciril Zlobec ; ilustracije Jure Engelsberger ; fotografije in arhivsko gradivo Ivan Sivec]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017. - 195 str.

Ce Je Kr Kr 615 Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 288076288


P GOR P GORENJSKA


984.
BERGANT, Maks
        Rezbar Maks Bergant : življenje, posvečeno lepoti = Woodcarver Maks Bergant : a life dedicated to beauty / [besedili Miklavž Komelj, Damijan Bergant ; fotografije Žiga Mihelčič ... [et al.] ; prevajalka Darja Pretnar]. - Kamnik : Društvo sv. Jakoba ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287067392

985.
ČEBULJ, Aleks
        Spomenica Sokolskega doma v Radovljici ob njegovi 95-letnici : 1921-2016 / Aleks Čebulj, Danimir Čebulj, Jure Sinobad. - Radovljica : samozal. J. Sinobad ; Žirovnica : Medium, 2016. - 76, 76 str.

Vsebuje tudi reprint iz leta 1933: Spomenica Sokolskega društva v Radovljici ob 25-letnem jubileju : 1908-1933 / uredil Čebulj Danimir ; foto Slavko Vengar

Kr
COBISS.SI-ID 287083776

986.
GANTAR, Tinka
        Moje poti / Tinka Gantar ; [fotografije Tinka Gantar ... [et al.] ; uvodnik Ivica Kavčič]. - 1. izd. - Idrija : Bogataj, 2017. - 203 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 288776448

987.
        JURIJ. - Let. 1, št. 1 (dec. 1996)-        . - [Šenčur] : Gorenjski glas, 1996-

ISSN 1408-1350 = Jurij (Šenčur)
P GORENJSKA revije JURIJ
Leto 22 2017 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 64786944

988.
KNIFIC, Bojan
        Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad / [besedilo Bojan Knific ; fotografije Tržiški muzej ... et al. ; prevod v angleščino Marko Petrovič]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, cop. 2017. - 190 str.

Kr Na Šč
COBISS.SI-ID 288891136

989.
MAZEJ Kukovič, Zofija
        Start up Europe / Zofija Mazej Kukovič ; [translation Darcie Goodwin ... et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : self-released, 2015. - 226 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277720832

990.
NEDIČ, Lilijana
        Zapisi o zgodovini filma, kinematografije in muzejski zbirki Slovenske kinoteke : iz Kinotečnika 2000-2004 / Lilijana Nedič. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2016. - 87 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287931904

991.
POLOVIČ, Morana
        Slovenija : [zgodovina, kultura, umetnost] / [besedilo Morana Polovič ; fotografije Luka Esenko ... et al.]. - Zagreb : Turistička naklada, 2015. - 143 str. - (Biblioteka Dediščina ; št. 19)

Kr
COBISS.SI-ID 279079680

992.
        PRELOMNA leta : spomini na dogajanje med vojno 1941-1945, v povojnem času in v samostojni Sloveniji / [avtorji pričevalci iz občine Kamnik in Komenda, njihovi sorodniki in prijatelji ; urednika Igor Podbrežnik in Marjeta Humar ; fotografije in dokumenti France Stele ... et al.]. - Kamnik : Društvo Demos na Kamniškem, 2016. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288080384

993.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Najlepša božična pesem : po Avstriji po poteh pesmi Sveta noč, blažena noč / [besedilo in fotografije] Ivan Sivec. - Ljubljana : Družina, 2008. - 208 str. - (Zbirka Srce je popotnik ; št. 5)

Kr
COBISS.SI-ID 239775232


V NOV V NOVICE


994.
        AVENIJA. - Letn. 1, št. 1 (2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0618 = Avenija
V NOVICE revije AVENIJA
Letn. 3 2017 Št. 1-10#
COBISS.SI-ID 280128256

995.
        COOL : revija za mlade. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1996)-        . - Maribor : Matetopis, 1996-

Ima suplement ali prilogo: Cool horoskop = ISSN 1581-7067. - Ima suplement ali prilogo: Cool model = ISSN 1855-7198
ISSN 1318-8100 = Cool (Maribor)
V NOVICE revije COOL
Leto 22 2017 št. 1-10#
COBISS.SI-ID 57578240

996.
        DELO. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana : Delo, 1959-

Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
V NOVICE časniki DELO
Leto 59 2017 št. 1-220#
COBISS.SI-ID 3922434

997.
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - 1993, št. 1 (13. maj)-        . - Ljubljana : Delo, 1993-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom
ČB532 V NOVICE revije DELO in dom
Leto 25 2017 št. 1-21#
COBISS.SI-ID 34703360

998.
        DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)
V NOVICE časniki DNEVNIK
Leto 67 2017 št. 1-220#
COBISS.SI-ID 30014721

999.
        GLOBAL : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska. - Nov. 2010-        . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9794 = Global (Ljubljana)
ČB825 V NOVICE revije GLOBAL
2017 Št. 1-10#
COBISS.SI-ID 252887040

1000.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)- . - Kranj : Gorenjski glas, 1985-

Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Ima suplement ali prilogo: Loške novice = ISSN 2386-1002. - Ima suplement ali prilogo: Kranjske novice = ISSN 2463-8099. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)
P GORENJSKA časniki, V NOVICE časniki GORENJSKI glas
Leto 70 2017 št. 1-76#
COBISS.SI-ID 16298754

1001.
        LIZA : polna dobrih idej!. - Št. 2 (5. jan. 2017)-        . - Ljubljana : Adria media, 2017-

ISSN 2536-2224 = Liza

2017 Št. 2-39#
COBISS.SI-ID 288134144

1002.
        LUPA : raziskujemo za vas! . - Kranj : Eko dežela, 2017-

Je nadaljevanje: Eko dežela = ISSN 2335-3066
ISSN 2536-2461 = Lupa (Kranj)
V NOVICE revije LUPA
2017 Št. 2-9#
COBISS.SI-ID 288708864

1003.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943-

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina
ČB238 V NOVICE revije MLADINA
2017 Št. 1-8+P1<Islam: zgodovina velike religije>+9-22+P22<Alternative>+23-26+P26<Inte rvju>+27-39#
COBISS.SI-ID 16178432

1004.
        MOJ dom. - 1996, [št. 1]-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996-

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)
V NOVICE revije MOJ dom
Letn. 21 2017 št. 372(18.1.)+373-382#
COBISS.SI-ID 60683776

1005.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)- . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-

Ima suplement ali prilogo: ZŽ. Zdravo življenje = ISSN 1318-3796. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik
V NOVICE časniki NEDELJSKI dnevnik
Letn. 56 2017 št. 23-30,32-38#
COBISS.SI-ID 30572545

1006.
        NIKA : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika]. - 2004, 1 (13. jan.)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 2004-

Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X
ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)
V NOVICE revije NIKA
2017 Št. 386-389#
COBISS.SI-ID 128117504

1007.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana : Delo, 1994-

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)
ČB531 V NOVICE revije ONA
Leto 19 2017 št. 1-36#
COBISS.SI-ID 38865152

1008.
        ONA plus. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)- . - Ljubljana : Delo, 2011-

ISSN 2232-285X = Ona plus
ČB814 V NOVICE revije ONA plus
Leto 7 2017 št. 1(feb.)+2-5+P6<Onine zgodbe>+6+7#
COBISS.SI-ID 254921984

1009.
        PLUS 50 : življenje se je pravkar začelo. - Leto 1, št. 1 (okt. 2013)-leto 4, št. 5 (maj 2016). - Ljubljana : Delo, 2013-2016

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-M0ZJ6XMI (Letn. 2, št. 10 (2014)-letn. 4, št. 5 (2016)). - Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088. - Nadaljuje se kot: Super 50 = ISSN 2536-1600
ISSN 2350-353X = Plus 50
V NOVICE časniki PLUS 50
Leto 5 2017 št. 1-8#
COBISS.SI-ID 269129216

1010.
        REPORTER . - Ljubljana : Prava smer, 2008-

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana)
ČB756 V NOVICE revije REPORTER
Letn. 10 2017 št. 1-38#
COBISS.SI-ID 239151104

1011.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana : Delo, 2000-

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga
V NOVICE časniki SOBOTNA priloga
2017 Št. 1-37#
COBISS.SI-ID 106342656

1012.
        STAR magazine : britain's greatest celebrity magazine . - London : Northern & Shell, 2003-

V NOVICE revije STAR magazine
Vol. 14 2017 no. 1-36#
COBISS.SI-ID 16018230

1013.
        SUPER 50 : življenje se je pravkar začelo. - Leto 4, št. 6 (8 jun. 2016)-        . - Ljubljana : Delo, 2016-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice (Tiskana izd.) = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Plus 50 = ISSN 2350-353X
ISSN 2536-1600 = Super 50

Leto 5 2017 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 287296768

1014.
        SUZY : revija Slovenskih novic . - Ljubljana : Delo, 2016-

ISSN 2463-8943 = Suzy
V NOVICE revije SUZY
Leto 2 2017 št. 1-38#
COBISS.SI-ID 283808512

1015.
        TIGER beat . - Los Angeles, CA : Laufer Media, Inc., 2003-

ISSN 1932-796X = Tiger beat (Los Angeles, Calif.)

Vol. 11 2017 no. 1/2-7/8,10#
COBISS.SI-ID 16268086

1016.
        TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)
V NOVICE revije TOP!
Letn. 3 2017 št. 1(mar./jun.)+2-3#
COBISS.SI-ID 280127744

1017.
        ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

Ima suplement ali prilogo: Božična Zarja = ISSN 2463-8056. - Ima suplement ali prilogo: Da! (Ljubljana) = ISSN 2463-8803. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600
ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)
V NOVICE revije ZARJA
Letn. 3 2017 št. 1-38#
COBISS.SI-ID 280128512

1018.
        ZVEZDE so rojene. - Letn. 1, št. 1 (24. jun. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0707 = Zvezde so rojene
V NOVICE revije ZVEZDE so rojene
Letn. 3 2017 št. 1-38#
COBISS.SI-ID 280130560

1019.
        ŽENSKA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1. (avg. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0677 = Ženska
V NOVICE revije ŽENSKA
Letn. 3 2017 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 280129792


V SPL V SPLOŠNO


1020.
CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794
        Očrt zgodovinske slike napredka človeškega duha / Nicolas de Condorcet ; [prevod Agneza Florjančič ; spremna študija Gregor Kroupa]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016. - 215 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 287124480

1021.
FLORIDI, Luciano, 1964-
        Informacija : zelo kratek uvod / Luciano Floridi ; [prevedla Maja Žorga Dulmin]. - Ljubljana : Krtina, 2016. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288081408

1022.
FRAS Popović, Sabina, 1974-
        Vodenje s poslanstvom : vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah / Sabina Fras Popović. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2016. - 322 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286954752

1023.
        GEA : svet je tvoj. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)
ČB306 V NOVICE revije, O MALI VSEVED revije GEA
Letn. 27 2017 št. 2-3
COBISS.SI-ID 16802306

1024.
ICKE, David
        Fantomski jaz (in kako poiščemo pravi jaz) / David Icke ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017-. - Zv. <1-2>

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2017 ([Brežice]: Primus digitalni tisk). - 396 str. - Tiskano po naročilu
Del 2. - 2017. - 326 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289265664

1025.
        KONSERVIRANJE knjig in papirja 2 = Book and Paper Conservation 2 / urednica, editor Jedert Vodopivec Tomažič ; [prevod v angleščino Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2016. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286774784

1026.
KOVAČ, Miha, 1960-
        Ime česa je konec knjige : skrivnostne sile knjižnega trga / Miha Kovač, Rok Gregorin. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 213 str. - (Zbirka Bralna znamenja)

Kr
COBISS.SI-ID 286899968

1027.
        SCIENCE illustrated. - 2009, št. 1-        . - Maribor : Novium media, 2009-

ISSN 1855-7708 = Science illustrated (Maribor)
V SPLOŠNO revije SCIENCE illustrated
2017 Št. 86(jan.)-87(feb.)+88+89(apr.)-90(maj)+91-94#
COBISS.SI-ID 248363008

1028.
ZUPANČIČ, Marina
        Katalog zbirke spomeniških vodnikov = Guidebook series catalogue : 1965-2015 / Marina Zupančič ; [prevod v angleščino Alenka Klemenc, Branka Klemenc]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2016. - 152 str. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 219)

Kr
COBISS.SI-ID 288885504

1029.
        ŽIVLJENJE in tehnika . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952-

Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika
Č152 V SPLOŠNO revije ŽIVLJENJE in tehnika
Letn. 68 2017 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 3732994


Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS


1030.
        ANNA . - Offenburg : Burda, 1980-

Prevzame: Lena = ISSN 1431-1097
ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS revije ANNA
2017 Nr. 1+P1/1+P1/2+2+P2/1+3+P3/1+P3/2+4+P4/1+P4/2+5-6 +P6/1+7+P7/1+P7/2+8-10+P10#
COBISS.SI-ID 3006494

1031.
        DOM [zgoraj] 2 : najlepše je doma. - Letn. 1, št. 1 (sep./okt. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0669 = Dom na kvadrat
ČB892 Z DOM IN PROSTI ČAS revije DOM2
Letn. 3 2017 št. 6(jan./feb.)-8(maj/jun.)+9-10#
COBISS.SI-ID 280129536

1032.
HOPPING, Lucy
        String craft : create 35 fantastic projects by winding, looping, and stitching with string / Lucy Hopping. - London ; New York : Cico Books, 2016. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 38870789

1033.
        HUDO preprosto družinsko ustvarjanje / Tjaša Brajdih ... [et al.] ; [fotografije Klemen Brumec]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Kamnik : PKDV, svetovanje, 2016. - 114 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286571776

1034.
        Die KLEINE Diana . - Rheinfelden : OZ Verlag

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana
Z DOM IN PROSTI ČAS revije Die KLEINE Diana
2017 Nr. 1-8#
COBISS.SI-ID 10257973

1035.
        LISA. Moje stanovanje. - Ljubljana : Burda, 2003-2017

Suplement ali priloga k: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769. - Deloma se nadaljuje kot: Moje lepo stanovanje = ISSN 2536-2208
ISSN 1581-7679 = Lisa. Moje stanovanje
Z DOM IN PROSTI ČAS revije MOJE stanovanje
2017 Št. 1-5#
COBISS.SI-ID 127244288

1036.
LORD, Kerry
        Kvačkane zverinice : 40 prisrčnih živali iz enega osnovnega vzorca / Kerry Lord ; [prevedla Maja Šukarov ; fotografiral Jack Kirby]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 127 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 285945088

1037.
MATE, Urban
        Numizmatika pripoveduje zgodbe / Urban Mate, Andrej Rant, Svit Laris. - Ljubljana : Numizmatično društvo Slovenije, 2016. - 80 str. - (Numizmatična knjižnica)

Kr
COBISS.SI-ID 288483328

1038.
        MOJE lepo stanovanje. - 2017 (feb.)-        . - Ljubljana : Adria media, 2017-

Suplement ali priloga k: Liza (Ljubljana) = ISSN 2536-2224. - Deloma je nadaljevanje: Lisa. Moje stanovanje = ISSN 1581-7679
ISSN 2536-2208 = Moje lepo stanovanje

2017 Št. 2-10#
COBISS.SI-ID 288132608

1039.
        NAŠ dom : revija za praktičnost, lepoto in kulturo stanovanja. - Slovenska izd. - Letn. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor : Večer, 1967-

Od 1967-1992 ima srbohrv. izd. : Naš dom (Srpskohrvatsko izd.) = ISSN 0350-9710. - Ima suplement ali prilogo: Lep vrt & naravna lekarna
ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)
ČB49 Z DOM IN PROSTI ČAS revije NAŠ dom
Letn. 51 2017 št. 1(jan./mar.)-2(apr./maj)+3-4#
COBISS.SI-ID 1860356

1040.
        OTTOBRE design . - Oulu : Studio Tuumat., 2000-

ISSN 1457-2192 = Ottobre design
Z DOM IN PROSTI ČAS revije OTTOBRE design
2016 Nr. 2+P2/1+P2/2+5+P5/1+P5/2
COBISS.SI-ID 1278155

1041.
        SABRINA . - Rheinfelden : BPV, 1990-

Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046
ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS rev ije SABRINA
2017 Nr. 1-10#
COBISS.SI-ID 10122297

1042.
TURK, Ivan, 1930-
        Teoretični temelji ljubiteljske numizmatike / Ivan Turk. - Ljubljana : Numizmatično društvo Slovenije, 2013. - 232 str. - (Numizmatična knjižnica)

Kr
COBISS.SI-ID 265854208

1043.
        UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)-        . - Škofja Loka : Freising, 2000-

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)
ČB581 Z DOM IN PROSTI ČAS revije UNIKAT
Leto 18 2017 št. 99(jan.)-100(mar./apr.)+101-103#
COBISS.SI-ID 108192768


Z PRE Z PREHRANA


1044.
        BABIČINA kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo zgodovino slovenske kulinarike] / [uredila Anka Peljhan ; fotografije Igor Zaplatil]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286779904

1045.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Abeceda okusov Slovenije / [besedilo] Janez Bogataj ; [fotografije Tomo Jeseničnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285722624

1046.
BUKOVEC, Tanja
        Dao v kuhinji / Tanja Bukovec, Marša Jović ; [ilustrirala Tjaša Rebolj - Alica Pan]. - Vrhnika : Drugi korak, 2016. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287237888

1047.
DAVIS, Garth
        Proteinoholik : kako nas obsedenost z živalskimi beljakovinami ubija in kaj lahko storimo / Garth Davis in Howard Jacobson ; [prevedla Eva Žontar]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2017. - 392 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289379840

1048.
DIMITRIJEVIĆ Srećković, Vesna
        Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, ateroskleroze in raka / Vesna Dimitrijević Srećković, Vladimir Vukašinović ; [prevod Milada Kalezić]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017. - 157 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289018624

1049.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal, 1995-

Ima suplement ali prilogo: Dober tek. Posebna izd. = ISSN 1581-9299
ISSN 1318-6159 = Dober tek
Z PREHRANA revije DOBER tek
Leto 23 2017 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 49823744

1050.
FERREIRA, Coralie
        Kuhajmo brez glutena : kuharski vodnik od nakupov do receptov / recepti in zasnova Coralie Ferreira ; fotografije Aimery Chemin ; [prevod Esther Košir]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. - 138 str.

Kr
COBISS.SI-ID 89240833

1051.
GOSTEČNIK, Bernarda
        Potice in druge domače slaščice : kolači, šarklji, potice, torte / Bernarda Gostečnik ; [fotografije Tomo Jeseničnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015. - 185 str.

Kr
COBISS.SI-ID 280725760

1052.
        JEDI za razstrupljanje : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287164928

1053.
JOVANOVIĆ, Klarisa M.
        Dobra jed se sama ponuja : jedi stoletij za sodobne čase / Klarisa M. Jovanović ; ilustriral Veno Dolenc ; [uvodna beseda Janez Bogataj]. - Trst : ZTT = EST, 2016. - 61 str. - (KulinArt)

Kr
COBISS.SI-ID 9293548

1054.
        KUHAJMO brez glutena : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287164160

1055.
        KUHAJMO brez sladkorja : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287163648

1056.
        KUHAJMO s superživili : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287163904

1057.
        KUHAJMO vegansko : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287165952

1058.
        LISA. Čarovnija okusa. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana : Burda, 2003-

Suplement ali priloga k: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769
ISSN 1581-6206 = Lisa. Čarovnija okusa
Z PREHRANA revije ČAROVNIJA okusa
2017 Št. 1-10#
COBISS.SI-ID 123214336

1059.
        NARAVNA kuhinja : za dobro počutje ob zdravi prehrani / [prevedla Kristina Kočan]. - 1. izd. - Tržič : Učila international, 2017. - 128 str. - (Zbirka Zdrava kuhinja)

Kr
COBISS.SI-ID 287165184

1060.
        NARAVNO konzerviranje hrane : najboljši recepti biovrtnark in biovrtnarjev / [prevod in priredba Barbara Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2016. - 174 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287049472

1061.
PANCE, Svetozar
        Šparglji drugače / [Svetozar Pance]. - Grosuplje : Grafis Trade, 2012. - 66 str. - (Za več okusa) (Zbirka Priročniki ; št. 2)

Kr
COBISS.SI-ID 261382144

1062.
RAJHER, Zdenko
        Žganja iz sadja in grozdja / Zdenko Rajher ; [slikovno gradivo osebni arhiv avtorja, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286765824

1063.
SEIFERT, Claudia
        Kuhanje po Beaufortu : recepti za vsako jakost vetra / [besedilo] Claudia Seifert, [fotografije] Julia Hoersch ; [prevod Nataša Puhner]. - 1. izd. - Ljubljana : Osminka & Co., 2016. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286849792

1064.
        SKRIVNOSTI kuhanja : 1000 vprašanj in odgovorov o kuhanju : [nasveti, tehnike, recepti] / [prevedel Vital Sever ; fotografije Reader's Digest ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 352 str.

Kr
COBISS.SI-ID 284327936

1065.
        SLASTNA sadna peka / [recepti so delo uredništva založbe Williams-Sonoma] ; fotografije John Lee ; [prevedla Manja Simonič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 127 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 286368256

1066.
SOČE, Ivan
        Boj za resnico o kravjem mleku : ali je kravje mleko dobro le za teličke ali je popolna hrana za ljudi? / Ivan Soče. - 1. izd. - Maribor : SITIS, 2016. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287733760

1067.
SUWA-Stanojević, Milena
        Dobrote z žara : meso, ribe in sveže priloge : 30 preprostih receptov za vsak dan / Milena Suwa Stanojević, Uroš Flis, Božica Mirić ; [fotografije Tomo Jeseničnik in Shutterstock ; miselni vzorec Nuša Stanojević Suwa ; ilustrirala Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287062272

1068.
SUWA-Stanojević, Milena
        Hrana in prehrana / Milena Suwa Stanojević. - 1. izd. - Ljubljana : i2, 2017. - 223 str. + 1 optični disk (DVD-ROM)

Kr
COBISS.SI-ID 287473408

1069.
SUWA-Stanojević, Milena
        Jedi iz žit : od domače kaše do dišečega peciva : 30 preprostih receptov za vsak dan / Milena Suwa Stanojević, Uroš Flis ; [fotografije Tomo Jeseničnik in Shutterstock ; miselni vzorec Nuša Stanojević Suwa ; ilustrirala Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287061760

1070.
SUWA-Stanojević, Milena
        Slastne domače jedi : testenine, štruklji in krompir : 30 preprostih receptov za vsak dan / Milena Suwa Stanojević, Uroš Flis ; [fotografije Tomo Jeseničnik in Shutterstock ; ilustrirala Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287062016

1071.
SUWA-Stanojević, Milena
        Zelenjavne jedi : okusne, raznovrstne in zdrave : 30 preprostih receptov za vsak dan / Milena Suwa Stanojević, Uroš Flis ; [fotografije Tomo Jeseničnik in Shutterstock ; ilustrirala Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287060992

1072.
ŠINIGOJ, Uroš
        Holesterol priročnik : znižajte holesterol s prehrano za 20 - 35 % v naslednjih štirih tednih / Uroš Šinigoj. - V Ljubljani : samozal., 2014. - 70 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1112417630

1073.
ŠINIGOJ, Uroš
        Hrana v medicini prihodnosti : dieta, s katero zdravniki znižajo holesterol in zaustavijo bolezen srca / Uroš Šinigoj. - V Novi Gorici : samozal., 2014. - 76 str.

Ce Je Kr Kr-skl Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1112416862

1074.
ŠKETA, Sašo
        Seksi lahke sladice : [brez dodanega sladkorja] / [avtorja, fotografije] Sašo Šketa, Simon Šketa. - 1. izd. - Prebold : Sketa 7, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo, 2016. - 87 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286985728

1075.
WOODWARD, Ella
        Slastno z Ello : čudovite sestavine in izvrstne jedi, ki jih boste oboževali vi in vaše telo / Ella Woodward ; [prevedla Neža Božič ; fotografije Clare Winfield]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287718656

1076.
ZIMMEL, Susanne
        Dunajska kuhinja : krepka goveja juha z rezanci, posvojene sarme in cesarski praženec : klasika in sodobni recepti / besedilo in fotografije Susanne Zimmel ; [prevedel Valter Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 235 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288282624

1077.
ŽONTAR Kristanc, Ana
        Anina kuhinja za nenapovedane goste / Ana Žontar Kristanc ; [fotografija Kristijan Žontar]. - Kranj : Artish, 2016. - 145 str.

Kr
COBISS.SI-ID 286399488


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


1078.
BAROSELLI, Sara
        V hribe z otroki : Kanalska dolina, Rezija, Benečija, Posočje = In montagna coi bambini : Valcanale, Resia, Slavia, Alta Valle dell'Isonzo / Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini ; [slovenski prevod, traduzioni in sloveno Jelka Daneu Cvelbar]. - Čedad = Cividale del Friuli : Most, [2016]. - 91 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 9060332

1079.
        BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007-

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291
ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije BICIKEL.com
Letn. 11 2017 št. 1/2-9/10#
COBISS.SI-ID 233255936

1080.
DREISBACH, Jens
        [Sto]
        100 najboljših nogometašev : najboljši igralci 21. stoletja / [Jens Dreisbach ; prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 160 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287282944

1081.
HESSE, Ulrich, 1966-
        Bayern : zgodba enega najboljših nogometnih klubov na svetu / Uli Hesse ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016. - 335 str., [16] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 287399424

1082.
        PLANINSKI vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta 1895]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895-

Deloma se nadaljuje kot: xxxxxxxxxx = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik
Č89 Z ŠPORT IN ŠAH revije PLANINSKI vestnik
Letn. 117 2017 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 11040258

1083.
POLJANEC, Andraž
        Julijske Alpe. Južni del : enciklopedični vodnik / Andraž Poljanec ; [avtorji fotografij Andraž Poljanec, Gorazd Gorišek, Andrej Stritar]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016. - 226 str.

Je Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 286900224

1084.
        TEKAC.SI. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Aktivni mediji, 2011-

Dostopno tudi na: http://www.tekac.si. - Ima spletno izd.: Tekac.si = ISSN 2385-8117. - Ima suplement ali prilogo: Tekac.si plus = ISSN 2386-0014
ISSN 2232-5557 = Tekac.si (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije TEKAC.SI
Letn. 6 2017 št. 2/3<jan. gl. v dec./jan. 2016>+4/5-8/9#
COBISS.SI-ID 1098629470

1085.
VINČEC, Milan
        Camino : pot svetega Jakoba : od Pirenejev do Kompostele s kolesom / Milan Vinčec ; [zemljevidi Milan Vinčec, Peter Florjančič ; fotografije Milan Vinčec ... et al.]. - Koper : Arsvideo, 2017. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 285997568

1086.
VINČEC, Milan
        Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras : izbirni vodnik / Milan Vinčec ; [avtorja fotografij Milan Vinčec, Gorazd Gorišek]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016. - 184 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 287069440

1087.
ŽNIDAR, Kristina
        [Dvanajst]
        12 legend slovenskega športa / [pogovarjala se je Kristina Žnidar ; fotografije Aleš Fevžer ... et al.]. - Kranj : Eko Dežela, [2016]. - 104 str.

Kr
COBISS.SI-ID 22362933


Z ZDR Z ZDRAVJE


1088.
        BODI eko. - Letn.1, št. 1 (2011)-        . - Ljubljana : Argos media, 2011-

Dostopno tudi na: www.eko-revija.si. - Ima spletno izd. Bodi eko (Spletna izd.) = ISSN 2232-4372
ISSN 2232-4364 = Bodi eko (Tiskana izd.)
ČB852 Z ZDRAVJE revije BODI eko
Letn. 7 2017 št. 59-62+63(maj)+64-66#
COBISS.SI-ID 257162240

1089.
BOWLES, Jeff T.
        Vitamin D3 : čudežni rezultati zdravljenja z visokimi odmerki sončnega hormona / Jeff T. Bowles ; [prevod in dopolnitev knjige Gorazd Šuštarič]. - Sela pri Dragatušu : samozal. G. Šuštarič, 2016. - 151 str.

Kr St
COBISS.SI-ID 286785024

1090.
FARNDON, John
        Človeško telo : vse, kar bi morali vedeti / John Farndon ; [ilustracije] Tim Hutchinson ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrovič Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2017. - 80 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 286739200

1091.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. 5, Zgodba o mišičnih vlaknih / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 50 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287007744

1092.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. 6 / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 26 str.

Vsebina na nasl. str.: Zgodba o rokah ; Zgodba o nogah

Kr
COBISS.SI-ID 287008512

1093.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. 7 / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 30 str.

Vsebina na nasl. str.: Zgodba o medenici ; Zgodba o hrbtenici

Kr
COBISS.SI-ID 287008768

1094.
GRISHIN, Nikolay
        Abeceda zdravja 1000 gibov : pridružite se nam na potovanju po človeškem telesu. Knj. 08, Zgodba o temeljnih metodah samopomoči / [Nikolay Grishin ; fotografije Nikolay Grishin, Rok Kompare]. - Ljubljana : samozal., 2016. - 26 str.

Kr
COBISS.SI-ID 287009024

1095.
KELDER, Peter
        Vrelec mladosti : starodavna skrivnost tibetanskih obredov pomlajevanja / Peter Kelder ; prevedel Luka Novak. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Gral VE, 2016. - 110 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287688448

1096.
MEŠKO, Aleksandra
        Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje / Aleksandra Meško. - Ljubljana : Persona klinika, 2017
94 str.
1 video DVD

Kr
COBISS.SI-ID 288493824

1097.
        NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)- . - Maribor : Showtec, 2010-

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi
ČB862 Z ZDRAVJE revije NARAVA zdravi
Letn. 3 2017 Št. 78(jan.)-80(mar.)+81-86#
COBISS.SI-ID 251754752

1098.
        NARAVNA zdravila : po izboru zdravnikov / [avtorji besedila Pamela Allardice ... [et al.] ; prevedla Danaja Lorenčič ; urednica Lynn Lewis ; ilustracije Susanne Geppert, Edwina Keene, Guy Troughton]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 335 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 286900736

1099.
OGOREVC, Marjan
        Alternativna medicina v športu / Marjan Ogorevc ; [uredila in jezikovno pregledala Eva Senčar ; spremna beseda Eva Senčar]. - Brežice : samozal., 2008. - 210 str.

Kr
COBISS.SI-ID 241725184

1100.
PERKO, Andrej, 1953-
        Večkrat sem ji kupil rože, kot je ona mene pričakala v negližeju : ljudje v stiski in socialno-andragoška metoda / Andrej Perko. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2017. - 243 str.

Kr
COBISS.SI-ID 289547264

1101.
ROSENBERG, Kerstin
        Ajurveda z domačimi rastlinami : recepti in načini uporabe za zdravje in energijo / Kerstin Rosenberg, Kalyani Nagersheth, Andrea Küthe Albrecht ; [prevedla Marjana Samide]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 288531968

1102.
SCHMIDT, Ignac
        Drama je biti starš vesoljca : drugačnost ni dolgočasna, je univerzalna / Ignac Schmidt, Jan Schmidt, Majda Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 90005505

1103.
        SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2003)-        . - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003-

ISSN 1581-8470 = Spominčica
Z ZDRAVJE revije SPOMINČICA
Letn. 15 2017 št. 1(mar.)+2#
COBISS.SI-ID 128243712

1104.
ŠINIGOJ, Uroš
        Novo zdravje : manjkajoče skrivnosti zdravega življenja / Uroš Šinigoj ; recepti Igor Škamlec ; fizična aktivnost Urban Praprotnik. - V Novi Gorici : samozal., 2015. - 163 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 280012544

1105.
ŠINIGOJ, Uroš
        Rdeča nit zdravja : 42 člankov o zdravju, ljubezni in duhovnosti / [avtor Uroš Šinigoj]. - 1. ponatis. - V Novi Gorici : Šinigoj, 2016. - 197 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 287289600

1106.
        VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)-        . - Ljubljana : Viva, 1993-

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)
ČB356 Z ZDRAVJE revije VIVA
Leto 24 2017 št. 278(jan.)+279-281+282(maj)+283-286#
COBISS.SI-ID 37998080

1107.
        ZAKLADNICA zdravja. - Št. 3 (apr. 2014)- . - Ljubljana : Mladina, 2014-

Je nadaljevanje: Znanje za zdravje = ISSN 2350-5184
ISSN 2350-5710 = Zakladnica zdravja
ČB884 Z ZDRAVJE revije ZAKLADNICA zdravja
Letn. 3 2017 Št. 1-6+7/8+P9<Kalcij in vitamin D>#
COBISS.SI-ID 273111296

1108.
        ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana : Delo, 1979-

ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)
ČB267 Z ZDRAVJE revije ZDRAVJE
Letn. 39 2017 št. 443(jan.)-444(feb.)+445+446(apr.)+447-451#
COBISS.SI-ID 16005890