COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Nakup gradiva MK 2015D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
BERGANT, Živko
        Direktor, razrešen si : (pisma iz ozadja) / Živko Bergant ; [karikature Matej Kovačič]. - Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2014. - 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276328704

2.
BREČKO, Daniela
        Recite mobingu ne : preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja / Danijela Brečko. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Planet GV, 2014. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276711424

3.
        FORUM 21 : zbornik : 2004-2014 / [uredil uredniški odbor Breda Pavlič ... et al.]. - Ljubljana : Društvo Forum 21, 2014. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276274944

4.
GUZELJ, Tamara
        Kako do službe : kako v 7 hitrih korakih priti do dobre zaposlitve, ko ni objavljenih prostih delovnih mest / Tamara Guzelj. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014. - 191 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276689152

5.
HIRSCH, Joachim
        Gospostvo, hegemonija in politične alternative / Joachim Hirsch ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2014. - XII, 291 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 277241600

6.
        HUMAN resources management challenges : learning & development / edited by Anna Rakowska, Katarina Babnik. - Bangkok ; Celje ; Lublin : ToKnowPress, 2015. - 187 str.

Dostopno tudi na: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-83-65020-02-4.pdf
Dostopno tudi na: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-83-65020-03-1/flipbook.html

Kr
COBISS.SI-ID 10771742

7.
JOVANOVIĆ, Tatjana
        Učinki davčne zakonodaje na primeru instituta tanke kapitalizacije v Sloveniji / Tatjana Jovanović. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2014. - 189 str. - (Upravna misel)

Kr
COBISS.SI-ID 273652736

8.
KEJŽAR, Anamarija
        Upravljanje znanja v javnem sektorju / Anamarija Kejžar. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2014. - 196 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276542720

9.
KORELC, Tomaž
        Odločite se za poslovni preboj! : priročnik za ustvarjanje strateških prebojev / Tomaž Korelc. - 2. natis. - Ljubljana : Creatoor, 2015. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278092032

10.
KOROŠEC, Martin, 1979-
        Facebook : vaši kupci so že tam. In vi? / Martin Korošec. - 2. izd. - Maribor : Oranža kreativna komunikacija, 2012. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263451392

11.
LEBOWITZ, Michael A.
        Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj / Michael A. Lebowitz ; [prevod in spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Sophia, 2014. - XIII, 193 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 276714752

12.
LINDSTRØM, Martin, 1970-
        Marketinško pranje možganov : zvijače in manipulacije, s katerimi nas podjetja spodbujajo k nakupom / Martin Lindstrom ; [prevod Vesna Jurca Tadel in Boštjan Tadel]. - Ljubljana : Medijski partner, 2011. - 279 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258191616

13.
NAPOTNIK, Boštjan, 1972-
        Konzum : [cvetober prehranskih obratov na osnovi tedenskih poročil med letoma 2010 in 2014] / [besedilo in fotografije] Boštjan Napotnik ; [ilustracije Tomaž Lavrič ; kartografija Peter Pehani, Urša Kanjir]. - Ljubljana : Mladina, 2014. - 231 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277054976

14.
NEKREP, Mojca
        Ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva / Mojca Nekrep. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. - 120 str. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

Kr
COBISS.SI-ID 273606656

15.
PERME, Marjetka
        Besede, ki prodajajo / Marjetka Perme. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2014. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274359552

16.
PEZDIR, Rado
        Rešene vaje iz makroekonomije 2 / Rado Pezdir. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. - 417 str. - (Učbeniki MFDPŠ)

Kr
COBISS.SI-ID 275785472

17.
SÁNCHEZ Bajo, Claudia B.
        Kapital in past zadolževanja : zadružništvo kot alternativa / Claudia Sanchez Bajo, Bruno Roelants ; [prevedel Matej Venier]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 368 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276393472

18.
        SINERGIJA vrednot, poslanstev in vizij v podjetjih / Valerij Dermol ... [et al.]. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. - 166 str. - (Znanstvene monografije MFDPŠ)

Kr
COBISS.SI-ID 277050880

19.
STAM, Jan Jacob
        Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih : delo s sistemskimi organizacijskimi postavitvami / Jan Jacob Stam ; [prevod Tanja Hruševar]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. N. Čebulj, 2014. - 149 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276171264

20.
        STRATEGIC approaches to human resources management practice / edited by Valerij Dermol, Anna Rakowska. - Printed ed. - Bangkok ; Celje ; Lublin : ToKnowPress, 2014. - 184 str.

Dostopno tudi na: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-83-65020-00-0.pdf (PDF)
Dostopno tudi na: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-83-65020-01-7/flipbook.html (Flash animacija)

Kr
COBISS.SI-ID 1537201348

21.
TOMŠE, Denis
        Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih / Denis Tomše. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. - 124 str. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

Kr
COBISS.SI-ID 276628992

22.
TURK, Ivan, 1930-
        Nekdaj običajne obveznice in delnice v obliki listin na območju Slovenije / Ivan Turk. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2014. - 63 str. - (Ekonomska knjižnica ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 276517120

23.
VEZOVIŠEK, Mitja
        Osebni finančni načrt : vaša navigacija do ciljev / Mitja Vezovišek ; [ilustracije JrCasas]. - Ljubljana : Vezovišek & Partnerji, 2014. - 112 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276381440

24.
        [Vzgoja in informiranje potrošnikov]
        VIP : revija za vzgojo in informiranje potrošnikov. - 1991, št. 1(marec)- . - Ljubljana : Zveza potrošnikov Slovenije, 1991-

ISSN 1318-1084 = VIP (Ljubljana)
ČB396 D EKONOMIJA IN POSLOVANJE revije VIP
Letn. 25 2015 št. 2-6
COBISS.SI-ID 23852032

25.
        ZAPOSLITVENA rehabilitacija in zaposlovanje invalidov : zbirka predpisov s področja invalidskega varstva z uvodnimi pojasnili : priročnik / [avtorji Cveto Uršič ... [et al.] ; uredniki Karl Destovnik, Cveto Uršič, Miran Kalčič]. - Ljubljana : Centerkontura, 2007. - 240 str.

Vsebuje tudi: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

Kr
COBISS.SI-ID 236354816

26.
        ZPS test : strokoven, nepristranski, brez oglasov : [revija Zveze potrošnikov Slovenije]. - Letn. 25, št. 7/8 (2015)-        . - Ljubljana : Zveza potrošnikov Slovenije, 2015-

Dostopno tudi na: https://www.zps.si/index.php/revija-vip-top (Arhiv: 2015-). - Je nadaljevanje: VIP (Ljubljana) = ISSN 1318-1084
ISSN 2386-0782 = ZPS test
ČB396 D EKONOMIJA IN POSLOVANJE revije ZPS TEST
2015 št. 7/8+9-10+11/12#
COBISS.SI-ID 1108465758


D ETN D ETNOLOGIJA


27.
        PREKMURJE - podoba panonske pokrajine / uredila Maja Godina Golija ; [slikovno gradivo Pokrajinski muzej Murska Sobota ... et al.]. - 1 izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 269 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277489920

28.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Očetove zgodbe : spomini so zlati okvirji življenja / Ivan Sivec ; [spremna beseda Marija Volčjak in avtor ; fotografije Ivan Sivec in avtorjev arhiv]. - Kranj : Gorenjski glas, 2014. - 192 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272730368


D FIL D FILOZOFIJA


29.
BADIOU, Alain, 1937-
        Mali priročnik o inestetiki / Alain Badiou ; [prevod Suzana Koncut ; spremna beseda Valentina Hribar Sorčan]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2004. - 221 str. - (Filozofska zbirka Aut ; 21)

Kr
COBISS.SI-ID 215594496

30.
BUSCAGLIA, Leo F.
        Rojeni za ljubezen : razglabljanja o ljubezni / Leo Buscaglia ; prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2014. - 316 str. - (Zbirka Primula)

Kr
COBISS.SI-ID 275163648

31.
CONFUCIUS
        Misli in izreki / Konfucij ; ilustracije Živa Viviana Doria ; [zbrala in uredila Živa Viviana Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2015. - 153 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278145792

32.
HUGO de Sancto Victore, ok. 1096-1141
        Didascalicon : o bralskem prizadevanju / Hugo Svetoviktorski ; uvod in prevod Gorazd Kocijančič. V vinogradu besedila : komentar k Hugovemu Didascaliconu / Ivan Illich ; prevod Alen Širca. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. - 575 str. - (Textus recepti ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 273593600

33.
        IZVOR : od tehnike k etiki / uredil Tadej Pirc. - Gornja Radgona : A priori, 2014. - 227 str. - (Zbirka Khoros)

Kr
COBISS.SI-ID 276394752

34.
KLUN, Branko
        Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli / Branko Klun. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 256 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 46)

Kr
COBISS.SI-ID 276540160

35.
KOBE, Zdravko
        Automaton transcendentale. 3, Kantova teorija subjekta / Zdravko Kobe. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2014. - 260 str. - (Zbirka Analecta)

Kr
COBISS.SI-ID 277066752

36.
KOJÈVE, Alexandre, 1902-1968
        Tiranija in modrost in drugi spisi / Alexandre Kojève ; [prevod Zoja Skušek ; spremna beseda Rastko Močnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 153 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 275649792

37.
LA Boétie, Étienne de, 1530-1563
        Razprava o prostovoljnem suženjstvu / Étienne de La Boétie ; [prevod in spremna beseda Alenka Koželj]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 90 str. - (Filozofska zbirka Aut ; 73)

Kr
COBISS.SI-ID 276961280

38.
LOZAR, Janko
        Nietzsche skozi nihilizem / Janko M. Lozar ; [slika na naslovnici: Ajda, Naja in Dan Lozar]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 136 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 276788480

39.
MAJERHOLD, Katarina, 1971-
        Ljubezen skozi zgodovino / Katarina Majerhold. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 279 str. - (Zbirka Čas misli)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276784896

40.
TRONTELJ, Jože, 1939-2013
        Živeti z etiko / Jože Trontelj. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. - 316 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276835072

41.
URBANČIČ, Ivan
        Razmišljanja v preddverju filozofije / Ivan Urbančič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2014. - 160 str. - (Slovenska filozofska misel ; 16)

Kr
COBISS.SI-ID 276154368

42.
ŽIŽEK, Slavoj
        Antigona / Slavoj Žižek ; [prevedla Lidija Šumah in Simon Hajdini]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. - 73 str. - (Zbirka Analecta)

Kr
COBISS.SI-ID 278285824

43.
ŽIŽEK, Slavoj
        Trouble in paradise : from the end of history to the end of capitalism / Slavoj Žižek. - London : A. Lane, 2014. - 233 str.

Kr
COBISS.SI-ID 2478727


D FILM


44.
BORČIĆ, Mirjana
        Odstiranje pogleda : spomini, izkušnje, spoznanja / Mirjana Borčić ; [fotografije osebni arhiv Mirjane Borčič ... et al.]. - Ljubljana : Javni zavod Kinodvor : Slovenska kinoteka, 2014. - 113 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275622912

45.
        BRAČ : beli braški kamen / scenarist, režiser Mitja Zupančič ; snemalec Jože Grajžl ; bral je Mitja Zupančič. - [Novo mesto] : Televizija Vaš kanal, 2015. - 1 video DVD (30 min, 36 sek). - (Obrazi z Jadrana ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 1107585630

46.
        CRES : lovci z morja / scenarist, režiser Mitja Zupančič ; snemalec Jože Grajžl ; bral je Mitja Zupančič. - [Novo mesto] : [Televizija] Vaš kanal, 2014. - 1 video DVD (25 min, 49 sek). - (Obrazi z Jadrana ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 1107293790

47.
        DUGI otok : ribiči iz Salí / scenarist, režiser Mitja Zupančič ; snemalec Jože Grajžl ; bral je Mitja Zupančič. - [Novo mesto] : [Televizija] Vaš kanal, 2015. - 1 video DVD (30 min, 45 sek). - (Obrazi z Jadrana ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 1107294302

48.
        FILMI, ki jih nočete videti nikjer drugje kot v kinodvorani = Films you wouldn't want to see anywhere else than in a movie theatre / [avtorji besedil Peter von Bagh ... et al.] ; urednika, editors Maša Peče, Koen Van Daele ; [prevod Maša Peče, Maja Lovrenov, Denis Debevec]. - Ljubljana : Javni zavod Kinodvor, 2014. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276054016

49.
KUMER, Marko
        Zelena utopija : dokumentarni film o vrtu prihodnosti = Utopia in green : a documentary on the garden of the future / režija in scenarij [in] kamera Marko Kumer - Murč, Urban Zorko ; uvodna animacija Rok Klemenčič ; pripovedovalec Kristijan Ostanek. - 1. izd. - [Ljubljana] : Smehomat, [2014], p 2012 - 2013. - 1 video DVD (53 min, 58 sek)

Kr
COBISS.SI-ID 273334528

50.
        PIRAN : luč na koncu vedute / scenarist, režiser Mitja Zupančič ; vodja snemanja in glavni snemalec Jože Grajžl. - [Novo mesto] : Televizija Vaš kanal, 2014. - 1 video DVD (ca 27 min). - (Obrazi z Jadrana ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 1106867806

51.
URWAND, Ben, 1977-
        Hitlerjev pakt s Hollywoodom / Ben Urwand ; prevedla Sandi Kodrič in Zdenko Vrdlovec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 337 str. - (Zbirka Angažirano)

Kr
COBISS.SI-ID 277689600


D GEO D GEOGRAFIJA


52.
        AGROCAMPING : z avtodomom na podeželje : [Slovenija & Istra : 91 ponudnikov] / [glavni urednik Rok Vizovišek ; fotografija arhiv založbe Avtodom in Fotolia]. - Ljubljana : Avtodom, 2013. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270420224

53.
GUSTINČIČ, Mitja
        Moto in avto vodič. 5, Čudovita Slovenija : najlepši razgledi in pogledi / Mitja Gustinčič, Katarina Turnšek ; [fotografija Mitja Gustinčič ... [et al.] ; zemljevidi Geodetska uprava RS]. - 1. izd. - Ljubljana : MotoSI, 2014. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277018880

54.
KUMER, Peter, 1988-
        Irska / Peter Kumer, Jerneja Milost ; [pisci posameznih prispevkov Colin Thomas, Veronika Rot Gabrovec, Matej Gabrovec ; kartografija Rok Ciglič, Peter Kumer ; fotografije Petra Gostinčar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 185 str. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva)

Kr
COBISS.SI-ID 276515328

55.
        NATIONAL geographic : Slovenija . - Ljubljana : Rokus, 2006-

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)
Č634 D GEOGRAFIJA revije NATIONAL geographic Slovenija
Leto 10 2015 št. 1-11#
COBISS.SI-ID 225874688

56.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana : Rokus, 2003-

Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior
O MALI VSEVED revije NATIONAL geographic junior
2015 Št. 121-123#
COBISS.SI-ID 124339712

57.
        The SLOVENIA book : top 100 destinations / [writers Yuri Barron ... [et al.] ; photos Shutterstock ... et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : IQBator, 2014. - 301 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276830720

58.
        SVET & ljudje : turistično popotniški mesečnik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1998)-        . - Ljubljana : Sinaj, 1998-

Drugače povezano delo: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)
Č560 D GEOGRAFIJA revije, O GEOGRAFIJA revije SVET & ljudje
Letn. 18 2015 št. 195/196+197-200+201/202+203-205#
COBISS.SI-ID 78853888


D GLA D GLASBA


59.
BASTYAN, 1977-
        Sfere spokojnosti = [Spheres of tranquility] / Bastyan. - [Nova Gorica : KUD Meta], [2014]. - 1 CD (38 min, 29 sek)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 19364402

60.
BILBI
        Toskana / Bilbi & Direktorji. - [Maribor] : Pivec, [2014]. - 1 CD (44 min) + 1 zgibanka

Sorodni elektronski vir: https://www.youtube.com/watch?v=ugPZJVoR6jQ - predstavitev albuma. - Vsebina: Zaradi bolezni v ansamblu ; To ni blues ; Rdeči plašč ; Ko se vrneš iz zapora ; Pesem od včeraj ; Toskana ; Jernej ; Kot sva bila ; Ko pomivam posodo ; Tiste snovi ; Doma ; Kitara leti v nebo

Kr
COBISS.SI-ID 1106992990

61.
COLLINS, Nicholas
        Electronic music / Nick Collins, Margaret Schedel, and Scott Wilson. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XI, 227 str. - (Cambridge introductions to music)

Kr
COBISS.SI-ID 11375155

62.
        CVETOBER : [Celinkin venček domačih]. - [Ljubljana] : Celinka, [2014]. - 2 CD-ja (72 min, 41 sek ; 71 min, 44 sek)

Vsebina:
CD 1: Ni te več / Vasko Atanasovski Trio. Danaja / Polona Kasal. Objem / Papir. Hvala za vijolice / Bilbi. Trese se trese / Robert Jukič & Kramp. Včeraj / Nula Kelvina. Prva pomoč / Elevators. Okej, okej, okej, okej / Bas in Glas. Val za valom / Andrej Trobentar & Dar. Grem na jug / Marko Grobler. Gremo se igrat boga / Hamo & Tribute2love. Spev vrtnice / Nova Jazz Quintet. Preko vseh mej / Jana Sen. Poglej / Neomi. Zakaj greš mimo / Nana Milčinski. Drevo / Pinela. Uspavanka / Metod Banko & Teo Collori. Sredi noči / Brina Vogelnik & Janez Dovč
CD 2: Vsi so venci vejli / Boštjan Gombač & Janez Dovč. Draga / Rudi Bučar in Istrabend. Oblaki so rdeči / Sounds of Slovenia, (feat. Eva Hren). Fantje se zbirajo / Fake Orchestra. Šla bom na goro / Sounds of Slovenia (feat. Vesna Zornik & APZ Tone Tomšič). Pod oknon / Klarisa Jovanović & Della Segodba. Igraj kolo jabuko / Brencl banda. Moj očka ima konjička dva / Jararaja. Elizabeta druga / Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape. Uganka / Katice. Izaro / Ba-rock. Zmano / Baraka. Marko skače (remix) / Aleš Hadalin. Gospodari grejo spat / IstradMarusic. Ona mi je rekla - Stara sura / Vruja. To je na biska lipa ma / Rože Majave. V Ljubljanco pridem čez goro / Volk Folk. Valček zanjo / Irena Zdolšek

Kr
COBISS.SI-ID 1107192414

63.
GRDINA, Igor, 1965-
        Muze in pepel : tri študije o vojnem ustvarjanju : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo, 2014. - 60 str. - (Zbirka Zbiralnik ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 276188928

64.
JUVANČIČ, Katarina, 1977-
        Hope's beautiful daughters / Katarina Juvančič & Dejan Lapanja ; [lyrics, music, producer Katarina Juvančič ; music arrangements, producer Dejan Lapanja ; music arrangements for the stories (3, 5, 8) Salamandra Salamandra Band ; illustrations Tinka Volarič]. - [Ljubljana] : Stray Cat Tunes, [2014]. - 1 CD (50 min, 10 sek) + 1 knjižica ([12] str.)

Vsebina: Irena ; Skeleton woman ; Dreammaker ; Frida ; Ursilla ; Sisters sun ; Svarilo Janezu ; Mallie ; Rosa

Kr
COBISS.SI-ID 18609458

65.
KREČIČ, Matija
        Architekture / Matija Krečič ; [producent Matija Krečič]. - [Ljubljana] : Janus Atelier, 2014. - 1 CD (52 min, 12 sek) + 1 zgibanka ([10] str.)

Vsebina: Music for strings : Antecessores = Glasba za godala : Antecessores ; Sonata for violin and piano = Sonata za violino in klavir (Da caelo ; Janus ; Nocturno ; Portunes ; In caelum) ; Oraculum for violin solo = Oraculum za violino solo ; Sonata for violoncello and piano = Sonata za violončelo in klavir (Desideratio ; Nocturno) ; Imaginary Landscape of Mushrooms for violin and piano = Imaginary Landscape of Mushrooms za violino in klavir ; Cantus Modestus for piano and chamber orchesttra = Cantus Modestus za klavir in komorni orkester

Kr
COBISS.SI-ID 277122560

66.
LEBIČ, Lojze, 1934-
        Katalog del = Catalogue of works / Lojze Lebič ; zbrala in uredila, collected and edited by Hanka Lebič ; [prevod Mihael Klep, Lojs Beaver]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2014. - 79 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79843585

67.
LEBIČ, Lojze, 1934-
        Od blizu in daleč II / Lojze Lebič ; fotografije avtorjev arhiv in arhiv KD Mohorjan ; fotografije rimskih nagrobnikov Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Tomo Jeseničnik]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan ; [Ljubljana] : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2014. - 401 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80058625

68.
MLADI levi
        Mladi levi. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - [16] str.

Kr
COBISS.SI-ID 276328960

69.
MOJE Drage Dame
        Sakura / [pojejo] Moje Drage Dame ; [priredbe Matjaž Jarc]. - [Ljubljana : Hymnos : Glasbeno gledališče Melite Osojnik], [2014]. - 1 CD (32 min, 10 sek)

Vsebina: Militsa (grška) ; Sakura, sakura (japonska) ; O Rosinha do meio (portugalska) ; Sen Yarim idun (turška) ; Pao ma liu liu de shan shang (kitajska) ; Le predi, dekle, predi (slovenska) ; Rodila loza (hrvaška) ; Amara terra mia (italijanska) ; Izidor ovčice pasel (slovenska) ; Danny boy (irska) ; Mbube (zulujska)

Kr
COBISS.SI-ID 10820638

70.
MOKRIN-Pauer, Vida
        !!! Poezija = Magija !!! / pesmi, glas Vida Mokrin Pauer ; glasba [Aleksander] Arsov ; Trio Pauer Arsov. - [S. l. : s. n.], 2014. - 1 CD (64 min, 59 sek)

Vsebina: Izviru ; Potka do sebe ; Drevo spoznanja ; Pot v raj ; Čarobnica ; Moja mala mama bobnarka, ki se sliši do neba ; Jes, moje si, moje faksi vesolje ; Glasovi ; Dišeče socvetje množine ; Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Gandhi. Sem sprememba, ki jo želim videti v svetu. Vida Vidka Uvidka ; Koščica ; 3 željice Emice ; Srečno telo s 6 čuti-li sreče ; Prešeren izliv ; Vampirske kure brez srčne kulture ; Duh ; Muzika ; Ljubim biti tvoja ženska uživalica ; Bistvo ; Najsrečnejša pesnica na svetu ; Imej se lepo ; Gori voda ; Prinašalke svetlobe ; Raca in letalo ; V poletje vzetje ; Dojk našobljene oči na dveh hribčkih za ljudi ; Privoščim mu murvice ; Kamenček Poldek ; Jupi za jantar! ; Sestra Florjana gor po hribčku Sveta Ana ; Čutim vesolje ; Molitev življenje je lepo ; !!! Poezija = Magija !!!

Kr
COBISS.SI-ID 10768414

71.
POMPE, Gregor
        Zveneča metafizika : skladateljski opus akademika Lojzeta Lebiča / Gregor Pompe ; [prevod povzetka Andrej Rijavec]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 352 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 276831488

72.
SAMO Salamon Bassless Trio
        Little river / Samo Salamon Bassless Trio ; featuring Paul McCandless, Roberto Dani ; [all songs written by Samo Salamon ; produced by Samo Salamon]. - [Slovenija] : [Samo Records], 2015. - 1 CD (78 min, 42 sek)

Vsebina: Hebe ; Little river ; Blown away ; Kei's garden ; Asking for a break ; Remy ; Northern wind ; Nantucket ; Summer strawberries

Kr
COBISS.SI-ID 1107254366

73.
SIMMONS, Sylvie
        Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena / Sylvie Simmons ; [prevedla Miha Avanzo in Mario Batelić]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 655 str. - (Spomini, izpovedi)

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 275294976

74.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Franc Mihelič : glasba je moj čarobni svet / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec ter Miheličevi in drugi družinski arhivi]. - Mengeš : Ico, 2015. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275388160

75.
VEDUN
        Blagozvočje grškega buzukija v melodijah sveta = The Euphony of the Greek bouzouki in the melodies of the world. 1 / Vedun ; [spremna beseda Mira Omerzel - Mirit ; prevod Andra Lujić]. - [Ljubljana : Sventovid, 2014]. - 1 CD (59 min, 13 sek) + 1 knjižica (27 str.)

Vsebina: Grške - 1 = Greek - 1 ; Tuvansko-mongolska = Tuvan-Mongolian ; Bizantinsko-arabske = Byzantine-Arab ; Ciganska = Gypsy ; Slovenske = Slovenian ; Balkanske - 1 = Balkan - 1 ; Kitajska = Chinese

Kr
COBISS.SI-ID 1107188062

76.
VEDUN
        Zvočne podobe sveta in slovenske duše : s pozabljenimi pesmimi in glasbili preteklosti = [Sound images of the world and of the Slovene soul : with forgotten songs and instruments of the past] / Ansambel Vedun, [Trutamora Slovenica]. - [Ljubljana : Sventovid], [2014], p 2013. - 1 video DVD (119 min, 15 sek; ) + 1 knjižica (31 str.)

Vsebina:
Uvodni govor (7 min, 13 sek)
Predstavitev glasbil (20 min, 55 sek)
Koncert: Uvodna posvetitev z glasbili in pesmimi sveta ; Skozi zvočne dimenzije zavesti, glasu in grlenega petja slovanske duše ; Melodije grškega buzukija / balkanskih tambur v bizantinskem in dalmatinskem melosu ; Obredno šamansko bobnanje sibirskih in staroslovenskih glasbenikov - zdravilcev ; Zvoki slovanskih, indoevropskih, srednjeveških in slovenskih cimbal ; Starinske zvočne vonjave Slovenije, balkana in Havajev ; Hindujsko in himalajsko zvočno mantranje, spontani zvok in pridih Azije ; Staroturški, kelto-slovanski, tibetanski in afriški brezčasni zvoki ; Indijansko zvočno obredovanje in ritmi sveta izzvenijo v staroslovenskem grlenem petju (91 min, 47 sek). Podrobnejši seznam 42 pesmi oz. melodij je naveden v DVD meniju
Izbor posnetkov

Kr
COBISS.SI-ID 1795458

77.
VESENJAK, Tadej
        Naša dejanja odmevajo v večnost / Tadej Vesenjak. - Maribor : Pivec, cop. 2013. - 1 CD

Vsebina: Negda sveta in kako je nastal prvi Prlek ; Most preko reke, ki je postala meja ; Fse je fejn v lepih trenutkih dneva ; F svojih očeh, kjer si, kar si ; Vladek je bil moj stric ; Pohorski grad, ki sem ga moral doživeti ; 5. dom je naša hiša vzhajajočega sonca ; Ne skürte mi kitare, kancona v prleščini ; Morti enkrat opet in šankreligija upanja ; San na cesti s senco iz minulega časa ; Oblaki so umetni - kaj pa če je res?! ; Lepe slike, pop***itis po prlekstansko ; Daleč fkrej od tebe, ti moj rodni kraj ; Se še spotiš kej na me, ker čas briše spomine

Kr
COBISS.SI-ID 1106989150

78.
VRABEC, Ubald
        Božični sijaj : kantata za otroški zbor, mešani zbor in pihalni kvartet = cantata for children's voices, mixed chorus and wind quartet = cantata per coro di voci bianche, coro misto e quartetto di fiati = Kantate für Kinderchor, gemischten Chor und Bläserquartett : partitura & parti = score & parts = partitura & parti = Partitur & Stimmen / Ubald Vrabec ; besedilo, lyrics by, testo, nach Text von Vinko Beličič ; [uredila, edited by Janko Ban & Aljoša Tavčar ; notografija, music engraving by Janko Ban & NMS Nomos music services ; predgovor, introductory note Marko Tavčar ; uvod, preface Bojana Kralj ; urednikovo poročilo, critical commentary Janko Ban & Aljoša Tavčar]. - Urtext. - Trst = Trieste : Nomos : ZCPZ [i. e. Zveza cerkvenih pevskih zborov], cop.2013. - VIII, 16 + 5 partov. - (Slovenski zamejski skladatelji)

Kr
COBISS.SI-ID 6802668

79.
WAGNER, Richard, 1813-1883
        Umetnost in družba : izbrani spisi / Richard Wagner ; [prevod Tanja Petrič, Mojca Dobnikar, Kostja Žižek ; izbor, spremna beseda in strokovni pregled Gregor Pompe]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014. - 320 str. - (Studia humanitatis)

Vsebuje tudi: Brunhildino dejanje

Kr
COBISS.SI-ID 277152768


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


80.
BREZOVŠEK, Marjan
        Javna uprava / Marjan Brezovšek, Miro Haček, Simona Kukovič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - 444 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277012992

81.
FERFILA, Bogomil
        Poljska : iz tragične preteklosti v svetlo prihodnost / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015. - VI, 232 str. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Kr
COBISS.SI-ID 276422656

82.
FERFILA, Bogomil
        Vzhodna Evropa - lokomotiva ali cokla Evrope? / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - XIII, 826 str. - (Knjižna zbirka Politični procesi in institucije)

Kr
COBISS.SI-ID 276870144

83.
GAMS, Matjaž, računalništvo
        Slovence strižejo : toliko stvari lahko enostavno izboljšamo : prvi del trilogije Zrcala resničnosti / Matjaž Gams. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. M. Gams, 2014. - 172 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276101120

84.
HROMIN Sturm, Karino
        Politička biblija. 1 / Karino Hromin Sturm. - Zagreb : [samozal.] K. Hromin Sturm, 2010. - VI, 1514 str. - (Biblioteka Politička enciklopedija ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 14622774

85.
        KDO so narodne manjšine v Sloveniji : zbornik skupine avtorjev / [uredila Vera Kržnišik-Bukić]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, 2014. - 212 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276424960

86.
KLEMPERER, Victor, 1881-1960
        LTI - Lingua Tertii Imperii : (Govorica tretjega rajha) : filologova beležnica / Victor Klemperer ; [prevedla Alenka Mercina ; spremna beseda Vlasta Jalušič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 420 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 276232192

87.
LAPAJNE, Ivan, 1934-
        Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo? / Ivan Lapajne. - Brezovica pri Ljubljani : Lara, 2014. - 439, 29 str.

Vsebuje tudi: Manifest nove dobe / Ana Marija Cetin Lapajne

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275401984

88.
        PODMORNIČARSTVO Jugoslavije : [monografija] / priredil, [glavni urednik] Milan Komar ; [prevod Vera Popović in Ivana Kocbek ; Nikola Otaš karikature]. - Beograd : Udruženje Podmorničar ; Ljubljana : Društvo Podmorničar ; Pulj : Udruga Podmorničar ; Pivka : Park vojaške zgodovine, 2014. - 462 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266195968

89.
        UPANJE, pravica, svoboda : govori in fotografije Vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji! / [uredniški odbor Metod Berlec ... [et al.] ; fotografije Polona Avanzo ... et al.]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 585 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277001984

90.
WILLAN, Philip
        Zadnja večerja : vatikanska banka, mafijski denar in prostozidarske lože v vojni s komunizmom / Philip Willan ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014. - 430 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276549376

91.
ZAMERNIK, Mirko
        Poljub življenja : slovenska politika za telebane 1 : česa ne smete početi, če v njej želite uspeti! / Mirko Zamernik. - Podvolovljek : samozal. M. Zamernik, 2014. - 210 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277116928


D PRA D PRAVO


92.
BREZNIK, Janez
        Razgledi po pravu / Janez Breznik s sodelovanjem Andreja Sajeta. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba ; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 126 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276113408

93.
DNEVI prekrškovnega prava (9 ; 2014 ; Kranjska Gora)
        Zbornik / 9. dnevi prekrškovnega prava - DPP 2014, [15. in 16. maj, Kranjska Gora]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 118 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273603328

94.
DNEVI stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava (6 ; 2014 ; Kranjska Gora)
        Zbornik / 6. dnevi stvarnega, zemljiškoknjižnega, nepravdnega in izvršilnega prava, [5. in 6. junij 2014, Kranjska Gora]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 170 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273988096

95.
DUGAR, Gregor
        Podjetniško premoženje zakoncev / Gregor Dugar. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 276 str. - (Zbirka Scientia iustitia ; 25)

Kr
COBISS.SI-ID 277042944

96.
FON Jager, Mojca
        Javni uslužbenec - napredovanje : praktični vodnik po napredovanju / Mojca Fon Jager. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2014. - 82 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276843264

97.
JAMBREK, Peter
        Theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, social and normative approaches / Peter Jambrek ; in collaboration and with a chapter by Jernej Letnar Černič ; [index by Priscila Gulič and Peter Jambrek]. - 1st ed. - Nova Gorica : European Faculty of Law ; Kranj : Graduate School of Government and European Studies, 2014. - 400 str. - (Slovenia 1945-2015)

Kr
COBISS.SI-ID 274822400

98.
JAMBREK, Peter
        Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj / Peter Jambrek ; v sodelovanju z Jernejem Letnarjem Černičem ; [imensko in stvarno kazalo Priscila Gulič, Mojca Dolenc in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta ; Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije, 2014. - 542 str. - (Slovenija 1945-2015)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 274822144

99.
        JAVNI sektor : nosilec napredka? / [besedila Laura Bunt ... et al.] ; uredila Barbara Predan ; [prevod iz angleščine Nataša Velikonja ; fotografije avtorji]. - Ljubljana : Društvo Pekinpah, 2015. - 83 str. - (Zbirka 42 ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 277837824

100.
KERŠMANC, Ciril
        Preslepitve na meji in onkraj pregona : analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi / Ciril Keršmanc. - 1. natis. - Ljubljana : Ius software, GV založba, 2014. - 408 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276382976

101.
KONFERENCA kazenskega prava in kriminologije (7 ; 2014 ; Čatež)
        Zbornik 2014 / 7. konferenca kazenskega prava in kriminologije, [25. in 26. november 2014, Čatež]. - 1. natis. - Ljubljana : Ius software, GV založba, 2014. - 77 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276547584

102.
MARC, Leon
        Diplomatski praktikum : menedžment v diplomaciji / Leon Marc, Marko Pogačnik. - 1. natis. - Mengeš : Center za evropsko prihodnost ; Ljubljana : IUS Software, 2015. - 164 str. - (Zbirka Studia diplomatica Slovenica ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 276941568

103.
MURGEL, Jasna
        Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami / Jasna Murgel. - 2., posodobljena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276747520

104.
        OTROKOVE pravice v Sloveniji : od normativnih standardov do učinkovitega varstva : zbornik ob 25. letnici Konvencije o otrokovih pravicah / urednica, [uvodni prispevek] Irena Jager Agius ; [predgovor Karl Erjavec ; spremna beseda Vlasta Nusdorfer ; poslanice Marta Santos Pais, Nadžat Maala Mdžid, Lejla Zerugi]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2014. - XXXI, 274 str. - (Zbirka Mednarodno pravo)

Dostopno tudi na: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1412/Otrokove_pravice_v_Sloveniji_book.pdf. - Vsebuje tudi: Konvencija o otrokovih pravicah

Kr
COBISS.SI-ID 276298752

105.
OVČAK Kos, Maja
        Pogodbena svoboda v avtorskem pravu / Maja Ovčak Kos. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2015. - 302 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277740800

106.
        POSTOPKI pred Sodiščem EU : priročnik za sodnike, odvetnike in državne pravobranilce / Maja Brkan (ur.) ... [et al.] ; [stvarno kazalo Živa Nendl]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 281 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274376192

107.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o izvršbi in zavarovanju z novelo ZIZ-J : neuradno prečiščeno besedilo / uvodna pojasnila Dida Volk. - 1. natis. - Ljubljana : Planet GV, 2014. - 243 str. - (Zbirka Zakonodaja)

Kr
COBISS.SI-ID 275205888

108.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnem naročanju : ZJN-2 z novelo ZJN-2E ; Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev : ZJNVETPS z novelo ZJNVETPS-E / uvodna pojasnila Vesna Kranjc. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 306 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273194240

109.
TERŠEK, Andraž
        Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo / Andraž Teršek. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. - 531 str. - (Knjižnica Annales Ludus)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276604416

110.
        VELIKI komentar Zakona o gospodarskih družbah / [avtorji komentarja Marijan Kocbek ... et al.] ; redaktor Marijan Kocbek ; [stvarno kazalo Jerneja Prostor]. - 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 3 zv. - (Nova slovenska zakonodaja)

Vsebina:
Knj. 1: (1. do 252. člen). - 844 str.
Knj. 2: (253. do 526. člen). - 979 str.
Knj. 3: (527. do 709. člen). - 945 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275561984

111.
VODOVNIK, Zvone
        Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij / Zvone Vodovnik. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 350 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275816960


D PSI D PSIHOLOGIJA


112.
AMARA, HeatherAsh
        Izurite se v božansko bojevnico : prelevite se v žensko, kakršna vam je bilo usojeno postati / HeatherAsh Amara ; prevedla Jedrt Maležič. - Ljubljana : Primus, 2014. - 233 str. - (Zbirka Primula)

Kr
COBISS.SI-ID 276454656

113.
BERNSTEIN, Albert J.
        Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki te povsem izpijejo / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Chiara, 2014. - 256 str.

Kr
COBISS.SI-ID 10669342

114.
BROWN, Brené, 1965-
        Neizmeren pogum : kako pogum, da si dovolimo biti ranljivi, spremeni način, kako živimo, ljubimo, vzgajamo otroke in vodimo / Brené Brown ; [prevod Nataša Martinčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2014. - 307 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276793088

115.
BYRNE, Rhonda
        Junak / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - IX, 227 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274163456

116.
BYRNE, Rhonda
        Modrosti za vsak dan / Rhonda Byrne ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 365 str.

Je Kr Na Pr
COBISS.SI-ID 275699200

117.
CVETEK, Mateja
        Živeti s čustvi : čustva, čustveno procesiranje in vseživljenjski čustveni razvoj / Mateja Cvetek. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2014. - 200 str. - (Znanstvena knjižnica ; 41)

Kr
COBISS.SI-ID 276140800

118.
DE Bono, Edward, 1933-
        Enostavnost v razmišljanju : [začnite razmišljati hitreje in jasneje] / Edward De Bono ; prevedla Nastja Mulej. - Maribor : Rotis, 2014. - 296 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276756992

119.
DE Bono, Edward, 1933-
        Lateralno razmišljanje : prvi slovenski prevod pregledane in prenovljene različice / Edward de Bono ; [prevajalka in urednica Nastja Mulej]. - Ljubljana : New Moment, 2006. - 137 str. - (New Moment ; 30)

Kr
COBISS.SI-ID 8374

120.
DEBEVC, Maja
        Moč ljubezni / Dobra vila Maja. - Kresnice : Divinum cor, 2014. - 182 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276393728

121.
DOBELLI, Rolf
        Umetnost jasnih misli : 52 miselnih napak, ki jih prepustite drugim / Rolf Dobelli ; [prevod Gregor Klemenc]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2014. - 206 str. - (Knjižna zbirka Skepsa)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275832832

122.
DUHIGG, Charles
        Moč navade : zakaj počnemo, kar počnemo in kako lahko to spremenimo / Charles Duhigg ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 399 str. - (Zbirka Angažirano)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277356544

123.
HORNEY, Karen
        Kdo sem? : samoanaliza za vsako glavo / Karen Horney ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 266 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 274952192

124.
HORVAT, Sebastian, 1980-
        Ljubezen ali Dandanašnja farsa / Sebastian Horvat ; [ilustracije Polona Kosec]. - 1. natis. - Ljubljana : Alter Vision, 2014. - 223 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 275302912

125.
KALIŠNIK, Varja
        Bela v ljubezni : pot do izpolnjujočega partnerskega odnosa / Varja Kališnik ; [spremno besedo napisala Katarina Habe]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 334 str. - (Zbirka Ogledalo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276873728

126.
KEZELE, Adrian Predrag
        Ljubav, više nije previše / Adrian P. Kezele. - Čakovec : Dvostruka duga, 2010. - 283 str. - (Biblioteka Jupiter)

Kr
COBISS.SI-ID 14626102

127.
KEZELE, Adrian Predrag
        Umjetnost davanja : vodič za primjenu vještine davanja u svakodnevnom životu / Adrian P. Kezele. - Čakovec : Dvostruka Duga, 2008. - 359 str. - (Biblioteka Jupiter)

Kr
COBISS.SI-ID 14625846

128.
KRAJNC, Ana, 1938-
        Spoznaj sebe in druge : človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi / Ana Krajnc. - Ljubljana : Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2014. - 291 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268692992

129.
MICHELON, Pascale
        Izurite si spomin : celovit vizualni program / Pascale Michelon ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 192 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276124672

130.
MIDDLETON, Kate
        Stres : kako se ga znebimo / Kate Middleton ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 188 str. - (Zbirka Ogledalo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276378624

131.
MILLBURN, Joshua Fields
        Minimalizem : živeti s smislom / Joshua Fields Millburn in Ryan Nicodemus ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 147 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276767488

132.
        MLADI, zaposljivost in zdravje : zbornik znanstveno-raziskovalnih prispevkov / uredile Nika Knez, Patricija Petrič, Tea Totić. - V Mariboru : Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, 2014. - 69 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274116864

133.
MUSEK, Janek
        Psihološki temelji družbe prihodnosti / Janek Musek. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276451328

134.
PODGORNIK, Nevenka
        Psihične krize sodobnega človeka : sociološko - antropološka perspektiva in vpogled v psihoterapevtsko prakso / Nevenka Podgornik Pulec. - V Trnave : Fakulta sociálnych vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, cop. 2014. - 230 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1024641089

135.
PRISTOVŠEK, Jana
        [Osem]
        8 moških, zakaj pa ne? : priročnik za ženske in ljudi z žensko dušo / Jana Pristovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Studio Heliantha, 2014. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276090880

136.
SÁNCHEZ, Víctor, 1961-
        Tolteška pot rekapitulacije : pozdravimo preteklost, da bomo osvobodili svojo dušo / Victor Sanchez ; prevedel Andrej Grabnar. - Brežice : Primus, 2014. - 194 str. - (Zbirka Primula)

Kr
COBISS.SI-ID 273217024

137.
STREIT, Jakob
        Zakaj otroci potrebujejo pravljice? / Jakob Streit ; prevedla Tamara Laganin Kranjec ; [ilustracije transiastock, DepositPhotos]. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2015. - 69 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277688320

138.
URBANC, Urban
        Bitje luči / Urban Urbanc ; [spremna beseda Lana Praner ; fotografije Marko Gaspari ... et al.]. - 1. izd. - Begunje : samozal., 2014. - [102] str.

Kr
COBISS.SI-ID 276896512

139.
UVODIĆ-Vranić, Ljubica
        Pustolovščina osebne preobrazbe / Ljubica Uvodić Vranić ; [prevod Andrej Troha]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2014. - 237 str. - (Knjižna zbirka Terapevt)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275305472

140.
VENE, Boris
        Zdravje je v nas : kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju / Boris Vene, Nikola Grubiša ; [spremna beseda Boris Vene ; prevodi iz angleščine Erik Majaron in Aleks Vene]. - 1. izd. - Vrba : Moksha, 2014. - 222 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276830976

141.
VODLAN, Dušan
        Pot srca : šaman Duško / [avtor Dušan Vodlan]. - 1. natis. - Krško : Steps, 2014. - 81 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276899328


D SOC D SOCIOLOGIJA


142.
AMON Prodnik, Jernej
        Protislovja komuniciranja : h kritiki poblagovljenja v politični ekonomiji komuniciranja / Jernej Amon Prodnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. - VIII, 290 str. - (Knjižna zbirka Javnost)

Kr
COBISS.SI-ID 277552384

143.
BOTTOMORE, Thomas Burton
        Elite in družba / Tom Bottomore ; [prevod Marko Kržan ; spremna beseda Anton Kramberger]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014. - 197 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 276105984

144.
        DUHOVNOST žensk na Slovenskem / [uredili] Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. - 202 str. - (Poligrafi ; letn. 19 (2014), št. 73-74)

Kr
COBISS.SI-ID 276067328

145.
FAUSTO-Sterling, Anne
        Biološki/družbeni spol : biologija v družbi / Anne Fausto-Sterling ; [prevod Iva Jevtić ; spremna beseda Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 179 str. - (Zbirka Krt ; 175)

Kr
COBISS.SI-ID 277033216

146.
GODINA, Vesna V.
        Zablode postsocializma / Vesna V. Godina. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 377 str. - (Knjižna zbirka Koda)

Kr
COBISS.SI-ID 277465856

147.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju / Erving Goffman ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Mirjana Nastran Ule]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014. - 305 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 277432576

148.
GRAEBER, David
        Dolg : prvih 5000 let dolžništva / David Graeber ; [prevod Branko Gradišnik ; spremna beseda Franček Drenovec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 673 str. + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 275064576

149.
HOFMAN, Ana
        Glasba, politika, afekt : novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji / Ana Hofman ; [fotografije Božidar Jakac, Lorna Lovrečič, Muzej za novejšo zgodovino]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 185 str., [8] str. pril. - (Zbirka Kulturni spomin)

Kr
COBISS.SI-ID 276198144

150.
MACUH, Bojan
        Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze / Bojan Macuh. - 1. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. - 158 str. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV)

Kr
COBISS.SI-ID 276628736

151.
RIZMAN, Rudi
        Čas (brez) alternative : sociološke in politološke refleksije / Rudi Rizman. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 611 str. - (Znanstvena knjižnica ; 4)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 277032192

152.
RIZMAN, Rudi
        Odprte sociološke agende - globalizacija, demokracija in intelektualci / Rudi Rizman. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 187 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 277425152

153.
        VREDNOTE v prehodu IX. : iz zakladnice socioloških raziskav : migracij Slovencev (1973-1987) in socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987) / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK ; Wien : Echoraum, 2014. - 577 str. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 23)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275870464

154.
WEEL, Adriaan van der
        Spreminjanje naše besedilne zavesti : na poti k digitalnemu redu znanja / Adriaan van der Weel ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 262 str. - (Zbirka Bralna znamenja)

Kr
COBISS.SI-ID 277068544

155.
        ZAHTEVNA razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti / Milica Antić Gaber ... [et al.] ; [urednica Milica Antić Gaber]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - 201 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 277260800


D UME D UMETNOST


156.
BOLHA, Tibor
        V liftu / riše Tibor Bolha ; piše Alenka Pirman. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave, 2014. - 232 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276195840

157.
DORIA, Živa Viviana
        Učimo se risati zimske motive / napisala in narisala Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2014. - 39 str. - (Zbirka Ustvarjajmo skupaj)

Kr
COBISS.SI-ID 275634432

158.
DŽAMIĆ, Lazar
        Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda / Lazar Džamić ; prevedel Branko Gradišnik, [prevod intervjuja z Davorjem Brixyem Polona Glavan ; spremna beseda Mitja Velikonja]. - Ljubljana : Maska, 2014. - 201 str. - (Zbirka Mediakcije ; knj. št.13)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 278050816

159.
FREEDBERG, David
        Moč podob : študije iz zgodovine in teorije odzivanja / David Freedberg ; [prevod Marko Jenko ; spremna beseda Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014. - 772 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276193024

160.
HODGE, Susie, 1960-
        Art : vse, kar morate vedeti o največjih umetnikih in njihovih delih / Susie Hodge ; [prevedla Katja Jenčič in Jaka Andrej Vojevec]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015. - 224 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 276104192

161.
JUNG, 1965-
        Medena koža / Jung ; [prevod Maja Meh]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2014- <2015>. - Zv. <1-2>

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2014 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
Knj. 2. - 2015 (Žirovnica : Medium). - 144 str. - 500 izv.

Kr
COBISS.SI-ID 276503808

162.
KAVČIČ, Janez, 1943-
        Ljubo Brovč : slovenski akademski slikar : poklon svojemu času, sočloveku in Tolminski / Janez Kavčič ; [povzetek prevedli Helena Marko, Lothar Orel, Katja Benevol Gabrijelčič]. - Tolmin : samozal. M. Brovč, 2014. - 336 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276447488

163.
KEMPERL, Metoda
        Barok na Slovenskem. Sakralni prostori / Metoda Kemperl, Luka Vidmar ; [fotografije Marjan Smerke ; prevod povzetka Alenka Premru]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274550272

164.
KENTRIĆ, Samira
        Balkanalije : [odraščanje v času tranzicije] / [besedilo, ilustracije] Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - [140] str. - (Knjižna zbirka Koda)

Kr
COBISS.SI-ID 277105152

165.
KÖNIG, Ralf
        Prototip / Ralf König ; [prevod Anja Golob]. - 1. izd. - Prevalje : Zavod VigeVageKnjige, 2014. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276657920

166.
KOROSIC, Marko
        Čar prostora : o oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski krajini / Marko Korošic ; [fotografije avtorjev osebni arhiv ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014. - 203 str. - (Iz domačega panja)

Kr
COBISS.SI-ID 7457004

167.
        LJUBLJANA v oblačkih : štiri kratke stripovske zgodbe / [avtorji stripov Anna Sangawa Hmeljak ... [et al.] ; urednik almanaha Igor Krasnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - [37] str.

Kr
COBISS.SI-ID 277351168

168.
LOISEL, Régis
        Peter Pan : [IV-VI] / Loisel ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2014. - 160 str. - (Integral ; 2)

Vsebina: 4: Rdečeroki = Mains rouges ; 5: Kljuka = Chrochet ; 3: Usode = Destins

Kr
COBISS.SI-ID 275076608

169.
MORRIS, 1923-2001
        Dalton City / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Jasmina Koderle]. - Ljubljana : Graffit, 2015. - 46 str. - (Zbirka Lucky Luke)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277545728

170.
        ODRAŠČAJOČA publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi / [avtorji Ivana Djilas ... [et al.] ; urednica Ivana Djilas ; prevajalke za angleški jezik Nataša Jelić ... [et al.] ; prevajalka za francoski jezik Živa Čebulj ; prevajalka za srbski jezik Nataša Jelić]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče : Assitej, Center za kulturno vzgojo na področju uprizoritvenih umetnosti, 2013. - 83, 85 str. - (Zbirka Gledališče in vzgoja ; 1/2013)

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Young audiences : eight essays on the role of theatre for children and young people in contemporary society

Kr
COBISS.SI-ID 268847104

171.
PEETERS, Frederik
        Peščeni grad / [narisal] Frederik Peeters ; [besedilo] Pierre Oscar Lévy ; [prevod Ana Geršak]. - Prevalje : VigeVageKnjige, 2014. - 104 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275810560

172.
PFÄFFINGER, Rosa
        Pariški bohémi (1889-1895) : avtobiografsko poročilo slikarke Rose Pfäffinger / izbrala in komentirala Ulrike Wolff-Thomsen ; prevedla Manca G. Renko ; [prevod citatov iz francoščine Nace Fock ; urednica slovenske izdaje [in] izbor slikovnega gradiva Mateja Krapež]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2014. - 211 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276538624

173.
PREMK, Janez, 1973-
        Tracing Jewish heritage : a guidebook to Slovenia / by Janez Premk and Mihaela Hudelja ; [illustration, maps Anja Premk ; English translation Neja Podbevšek ; field photography Janez Premk]. - Ljubljana : Research and Documentation Center JAS, 2014. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275156224

174.
RAČKI, Tone
        Veščina slikanja. Barve / Tone Rački. - Ljubljana : JSKD, 2014. - 133 str. - (Likovni odsevi ; 29)

Kr
COBISS.SI-ID 276301568

175.
        Risba / Vasilije Ćetković Vasko ; [pisci spremne besede Marlen Premšak ... [et al.] ; prevod v angleščino Simon Robinson]. - Rogaška Slatina : samozal. V. Ćetković, 2014. - 359 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276076288

176.
ROSELT, Jens
        Fenomenologija gledališča / Jens Roselt ; [prevedla Mojca Kranjc]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2014. - 574 str. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 162)

Kr
COBISS.SI-ID 276716032

177.
SMOLIČ, Nataša, 1971-
        Študija za portret sence, Francis Bacon / Nataša Smolič ; [spremna beseda Stojan Pelko]. - Ljubljana : Studia humanitatis : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 277 str. - (Zbirka Apes)

Kr
COBISS.SI-ID 276608768

178.
STEPANČIČ, Damijan
        Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella] / [ilustriral] Damijan Stepančič ; Andrej Rozman Roza [po Georgeu Orwellu]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2014. - 80 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277146368

179.
ŠENK, Peter
        Kapsula : tipologija druge arhitekture / Peter Šenk. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. - 364 str. - (Teoretska praksa arhitekture)

Kr
COBISS.SI-ID 276975872

180.
ŠORLI, Maja, 1978-
        Slovenska postdramska pomlad / Maja Šorli. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2014. - 239 str. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 163)

Kr
COBISS.SI-ID 277163776

181.
TAVČAR, Lidija
        Vzporedni svetovi : risarke in slikarke prve polovice 19. stoletja na Kranjskem / [avtorica, slikovno gradivo izbrala in uredila] Lidija Tavčar ; [urejanje bibliografije Nataša Kovačič ; urejanje fotodokumentacije Jassmina Marijan, Lidija Tavčar]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna galerija : Modrijan, 2014. - 454 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276699136

182.
VASARI, Giorgio
        Življenja umetnikov / Giorgio Vasari ; [prevod in spremna beseda Tomaž Jurca]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007. - 377 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 231094784

183.
VIDMAR, Polona, 1971-
        Mariborski rotovž / Polona Vidmar. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 85 str. - (Umetnine v žepu ; 10)

Kr
COBISS.SI-ID 276309248

184.
WATTERSON, Bill
        Nekaj pod posteljo se slini : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu / [prevedla Jernej Juren, Klemen Perko]. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2013. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269989120

185.
WHITTLE, Janet
        Naučimo se risati cvetje in drevesa v preprostih korakih / Janet Whittle, Penny Brown, Denis John-Naylor ; [prevedel in uredil Mitja Pucer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 144 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 274151680


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


186.
AUGUSTINUS, svetnik, 354-430
        O Trojici / Avguštin ; prevod, spremna študija in opombe Miran Špelič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 569 str. - (Cerkveni očetje ; 15)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 277153536

187.
        AURA : revija za mejna področja znanega. - 1989, št. 1 (september)-        . - Ljubljana : Aura, 1989-

ISSN 1318-0959 = Aura (Ljubljana)
ČB297 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije AURA
Letn. 25 2015 št. 304-315
COBISS.SI-ID 17762050

188.
BALL, Pamela
        Velika sanjska knjiga / Pamela Ball ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 410 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275716864

189.
BENEDICTUS XVI, papež
        Duh liturgije : uvod / Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. ; [prevod Anton Štrukelj]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014. - 201 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276434944

190.
BENEDIK, Metod
        Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Cecilije v Celju : ob 400-letnici posvetitve cerkve / Metod Benedik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 189 str., 16 str. barvnih pril.

Kr
COBISS.SI-ID 276781312

191.
BOSMANS, Phil, 1922-2012
        Ljubezen dan za dnem dela čudeže / Phil Bosmans ; [prevedla Monika Walter ; fotografije Alenka Bratuša, Ciril Tovšak in arhiv Slomškove založbe]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2015. - 92 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277219840

192.
BRUMEN, Uroš
        Na prepihu trenutka / [Uroš Brumen]. - 1. izd. - Maribor : Lusana, 2014. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276894208

193.
CISZEK, Walter J., 1904-1984
        V gulagu s Kristusom : pričevanje duhovnika o dolgoletnem jetništvu v sovjetskih zaporih in delovnih taboriščih / Walter J. Ciszek v sodelovanju s patrom Danielom Flahertyjem ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274940160

194.
CREME, Benjamin, 1922-
        Prebujanje človeštva / Benjamin Creme ; [prevod Share Slovenija]. - Kranj : Share Slovenija, 2014. - 137 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276144128

195.
ČUK, Katarina
        Naša brezčasna narava / Katarina Čuk ; predgovor Cristy Žmahar ; [ilustracije Iris Anam Cara]. - 1. natis. - Tenetiše : Fullblissliving, 2014. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275724544

196.
DOLINAR, Sandi
        Priročnik življenja : [božja pot razodetja] / [Dolinar Sandi]. - Kranj : QMI SD, 2014. - 359 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276678912

197.
ESSENE, Virginia
        Zvezdni energijski blagoslovi : sedem posvetitev-iniciacij / Virginia Essene in Irving Feurst ; [prevod Sabina Zdravkovič]. - 1. natis. - Ljubljana : Star Elysium, 2014. - 236 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276462848

198.
        GOVOREČA vesoljna enost : beseda Univerzalnega stvariteljskega Duha : kozmični nauk- in učbenik iz šolanja božanske modrosti : iz pogovornih krogov z Gabriele / sestavila Martin Kübli in Ulrich Seifert. - 1. izd. v slovenščini. - Ljubljana : Univerzalno življenje, 2014. - 283 str., [40] str. barvnih pril.

Kr
COBISS.SI-ID 275162624

199.
GRÜN, Anselm
        Angel stresa in drugi nebeški glasniki : 33 angelov za vse okoliščine / Anselm Grün ; [prevedla Barbara Babšek]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2015. - 109 str. - (Zbirka Duhovna rast ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 277916672

200.
JAEGER, Werner
        Zgodnje krščanstvo in grška paideía / Werner Jaeger ; prevod in spremna beseda Boris Šinigoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 159 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 45)

Kr
COBISS.SI-ID 276933120

201.
KELLER, Timothy J., 1950-
        Zadeva: Bog : vera v dobi skepticizma / Timothy Keller ; [prevedla Živa Hren]. - Komenda : Reformirana evangelijska cerkev, 2014. - XXIV, 253 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272410368

202.
KEZELE, Adrian Predrag
        Labirinti i njihove tajne : "obrasci moči" za preusmjeravanje energije, stvaranje ravnoteže i iscjeljenje duha, tijela i okoline / Adrian Predrag Kezele. - Čakovec : Dvostruka Duga, 2007. - 249 str. - (Biblioteka Jupiter)

Kr
COBISS.SI-ID 1097224286

203.
KEZELE, Adrian Predrag
        Skrivene poruke, skrivena značenja : sinkronicitet u praksi / Adrian Predrag Kezele. - 5. izd. - Čakovec : Dvostruka duga, 2007. - 217 str. - (Biblioteka Jupiter)

Kr
COBISS.SI-ID 12061086

204.
KEZELE, Adrian Predrag
        Tajne indijske astrologije : upoznajte svoju prošlost, promijenite svoju sadašnjost i izaberite svoju budućnost / Adrian Predrag Kezele. - Izmijenjeno i dopunjeno izd. - Čakovec : Dvostruka Duga, 2007. - 445 str. - (Biblioteka Jupiter)

Kr
COBISS.SI-ID 14893881

205.
KIERKEGAARD, Søren
        Krščanski (na)govori / Søren Kierkegaard ; prevedel Janez Zupet ; [spremna beseda Janez Vodičar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 309 str. - (Zbirka Religiozna misel ; 31)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275714304

206.
KOROŠEC, Renato
        Heretiki realnosti : [zahrbtno osvajanje planeta Zemlje s strani nezemeljskih ras in integracija nezemljanov - apokalipsa, ki se je že zgodila] / Renato Korošec. - Velenje : samozal., 2015. - 229 str. + CD

Kr
COBISS.SI-ID 277483264

207.
KOŠAK, Milena
        Moja pot / Milena Košak ; [spremni besedi Špelca Morojna, Nadja Ferk]. - [Šmartno na Pohorju] : samozal. M. Košak, 2014. - 111 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 277245952

208.
KRAJNC, Slavko, 1960-
        Zakramentalna liturgika : skrivnost vere v obredih in molitvah (B 48) / Slavko Krajnc. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2014. - 248 str. - (Priročniki TEOF ; 24)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276141056

209.
LENHART, Franc
        Vera in njen vpliv na razvojni tok človeštva / avtor Franc Lenhart. - Maribor : samozal. ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2014. - 224 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276872192

210.
LORBER, Jakob
        Janezov veliki evangelij : z notranjo besedo sprejel Jakob Lorber v letih 1851-1864 / prevedel Roman Štus s sodelavci. - Ljubljana : Aura, 1997-<2014>. - Zv. <1-8>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 1997 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 482 str. - Uvod / Franz Deml: str. 5-8
Knj. 2. - 1999 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 447 str.
Knj. 3. - 2000 (Ljubljana : Schwarz). - 487 str. - Podnasl.: od Gospoda sprejel Jakob Lorber
Knj. 4. - 2002 (Ljubljana : Schwarz). - 463 str. - 500 izv.
Knj. 5. - 2005 (Ljubljana : Littera Picta). - 462 str. - 200 izv.
Knj. 6. - 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 504 str. - 200 izv.
Knj. 7 / prevedli Roman Štus, Daja Kiari in Ljudmila Vuga. - 2011 (Ljubljana : Schwarz). - 536 str. - 200 izv.
Knj. 8 / prevedla Daja Kiari. - 2014 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 531 str.

Kr-skl
COBISS.SI-ID 68693504

211.
MCGRATH, Alister E., 1953-
        Vodnik po krščanski teologiji : 1 / Alister E. McGrath ; prevedel Aleš Maver. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 317 str.

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2014

Kr
COBISS.SI-ID 276825344

212.
La MÈRE
        Žarki Luči : Materini reki / prevedla Polonca Žugelj-Pori. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 164 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275907328

213.
        NA notranji poti k Bogu : antologija kartuzijanskih piscev / [prevod Stanislav Capuder ; spremna beseda Janez Hollenstein]. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 576 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 44)

Kr
COBISS.SI-ID 276285440

214.
        OGNJIŠČE. - Let. 1, št. 1 (1965)-        . - Koper : Slovenske rimokatoliške škofije, 1965-

ISSN 1318-1289 = Ognjišče
Č88 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije OGNJIŠČE
Leto 51 2015 št. 1-12
COBISS.SI-ID 18958082

215.
POVŠNAR, Ivan
        Spoznanje Boga bo všeč tvoji duši (po Prg 2, 10) : 219 nedeljskih in prazničnih premišljevanj (homilij - pridig) ter drugih premišljevanj. Bogoslužno leto B / Ivan Povšnar ; [spremna beseda Ivan Rojnik]. - Ljubljana : Salve, 2014. - 376 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275173888

216.
REGOVEC, Matjaž
        Bik, formalni čutilec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 134 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276409600

217.
REGOVEC, Matjaž
        Devica, analitična čutilka / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 128 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276410880

218.
REGOVEC, Matjaž
        Dvojčka, mnogoteri (kulturni) mislec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 100 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276409856

219.
REGOVEC, Matjaž
        Kozorog, strukturni čutilec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 122 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276412160

220.
REGOVEC, Matjaž
        Lev, samocentrični intuitivec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 142 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276410624

221.
REGOVEC, Matjaž
        Oven, prodorni intuitivec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 108 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276406272

222.
REGOVEC, Matjaž
        Rak, intimni čustvovalec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 116 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276410112

223.
REGOVEC, Matjaž
        Ribi, transcendentna čustvovalka / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 120 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276412672

224.
REGOVEC, Matjaž
        Strelec, kontemplativni intuitivec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 130 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr
COBISS.SI-ID 276411904

225.
REGOVEC, Matjaž
        Škorpijon, globinski čustvovalec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 122 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276411648

226.
REGOVEC, Matjaž
        Tehtnica, komparativni (estetski) mislec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 130 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276411392

227.
REGOVEC, Matjaž
        Vodnar, strukturni mislec / Matjaž Regovec. - Ljubljana : Hermes IPAL, založba Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, 2014. - 114 str. - (Zbirka Zodiakalni psihološki tipi)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276412416

228.
SAMAEL Aun Weor
        Ja, obstaja pekel, ja, obstaja hudič, ja, obstaja karma : božično sporočilo 1973-1974 / Samael Aun Weor ; [prevod Janko Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2014. - 302 str. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 274806272

229.
SAMAEL Aun Weor
        Tri gore : božično sporočilo 1972-1973 / Samael Aun Weor ; [prevod Janko Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2014. - 281 str. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 274708736

230.
SCOLA, Angelo
        Poročna skrivnost / Angelo Scola ; prevedel Stane Zore ; [knjigi na pot Andrej Glavan]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 420 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276254976

231.
SEUSE, Heinrich, 1295?-1366
        Knjižica resnice / Henrik Suzo (Heinrich Seuse) ; prevod in uvod Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. - 175 str. - (Textus recepti ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 277330176

232.
SLOMŠEK, Anton Martin, 1800-1862
        Svetniki : naši prijatelji / Anton Martin Slomšek ; [prevedla Aleksandra Antić]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014. - 123 str. - (Zbirka Duhovna rast ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 274694144

233.
SMRKE, Marjan, 1962-
        Svetovne religije / Marjan Smrke. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2000. - 309 str. + 1 zganj. zvd. - (Knjižna zbirka Teorija in praksa)

Kr
COBISS.SI-ID 110295552

234.
        SVETA knjiga Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 48 str. - (Zbirka Aktivni državljani)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275633408

235.
ŠIROK, Mojca
        Od Benedikta do Frančiška : revolucija v Rimskokatoliški cerkvi / Mojca Širok ; [fotografije Mojca Širok ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 258 str. - (Zbirka Premiki)

Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275830784

236.
        ZGODBA zate / zbral Božo Rustja ; [ilustracije Peter Škerl]. - Koper : Ognjišče, 2014. - 150 str. - (Zbirka Zgodbe za dušo ; 11)

Kr
COBISS.SI-ID 276106496

237.
ZUPANČIČ, Jože, 1970-
        Zakaj / Jože Zupančič. - Novo mesto : samozal. J. Zupančič ; Šmarješke Toplice : distribucija Stella, 2014. - 122 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276772096

238.
ŽMAHAR, Cristy
        Nebesa pripovedujejo : [22 čudežnih zgodb, ki so človeštvu razkrile skrivnosti življenja] : [22 razbranih šifer, ki so s svojimi smisli začrtale nove možnosti njegove prihodnosti] / Cristy Žmahar. - 1. natis. - Ivančna Gorica : Potovanje duše, 2014. - 364 str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 276596736


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


239.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03 / Émile Durkheim ; [prevedel Miha Marek]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 237 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 276869120

240.
        JEZIKOVNA politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji / Monika Kalin Golob ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. - 351 str. - (Knjižna zbirka Stičišča)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 277145344

241.
JUUL, Jesper, 1948-
        Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem bolje / Jesper Juul ; s sodelovanjem Knuta Krügerja ; s spremnima besedama Mathiasa Voelcherta in Vanje Kiswarday ; [v slovenščino prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014. - 140 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275772416

242.
JUUL, Jesper, 1948-
        [Štiri]
        4 vrednote, ki jih daste otroku za vse življenje / Jesper Juul ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 174 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 266236160

243.
KAMENŠEK, Asja
        Naravoslovni hokus pokus : zbirka naravoslovnih poskusov za mlade raziskovalce / [avtorica [besedila in] fotografij] Asja Kamenšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 70 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275885824

244.
        LEARNING and education in community : the role of schools and community organisations = Učenje in izobraževanje v skupnosti : vloga šole in skupnostnih organizacij / Marko Radovan, Marek Kościelniak (ed., ur.) ; [translation of Summary Matic Večko]. - 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts, 2015. - 201 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277657856

245.
LUKAS, Elisabeth
        Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2014. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276420608

246.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (8 ; 2015 ; Ljubljana)
        Gibanje in predšolski otrok : zbornik / VIII. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2015 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 355 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277419008

247.
        MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (junij 1997)-        . - Ljubljana : Info press, 1997-

ISSN 1408-2675 = Moj malček
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije O KOTIČEK ZA STARŠE revije MOJ malček
Letn. 19 2015 št. 1/2+3-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 66663936

248.
        SVETOVNI etos in celostna pedagogika / uredila Borut Ošlaj, Marko Pavliha. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 209 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276990208

249.
TRAMPUŠ, Mojca, 1963-
        Šapa se predstavi / Mojca Trampuš ; [fotografije Tanja Ristič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. - 63 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276379648

250.
TRAMPUŠ, Mojca, 1963-
        Tačke v šoli : terapevtski pes - učiteljev pomočnik in šolarjev sopotnik / Mojca Trampuš ; [fotografije Sara Todorović ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. - 164 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276379136

251.
VIDEMŠEK, Mateja
        Igrive športne urice / Mateja Videmšek, Barbara Stančevič, Maša Permanšek ; [fotografije Bogdan Martinčič, Maša Permanšek, Mateja Videmšek]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277212416


D ZGO D ZGODOVINA


252.
        ARHIVI - zakladnice spomina / [napisali Zdenka Bonin ... [et al.] ; uredil Andrej Nared ; prevodi povzetkov Manca Gašperšič, Mojca Horvat, Daniela Milotti Bertoni]. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije : Zgodovinski arhiv : Nadškofijski arhiv ; Koper : Pokrajinski arhiv : Škofijski arhiv ; Maribor : Pokrajinski arhiv ; Nadškofijski arhiv ; v Novi Gorici : Pokrajinski arhiv ; Celje : Zgodovinski arhiv ; na Ptuju : Zgodovinski arhiv, 2014. - 534 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275805952

253.
BANCHIG, Giorgio
        Benečija : ko se mala in velika zgodovina srečata / Giorgio Banchig ; ilustriral Moreno Tomasetig ; [slovenski prevod Jelka Daneu Cvelbar ; analitična kazala Ilaria Banchig]. - Cividale del Friuli = Čedad : Most ; [s. l.] : Združenje-Assocazione don Eugenio Blanchini : Svet slovenskih or[ganizacij] = Confederazione organizza[zioni slovene], 2013. - 385 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7536876

254.
BENOTTI, Roberto
        I love Frančišek : papež v 145 karikaturah / Roberto Benotti ; [prevod Kristina Škibin]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2014. - 166 str. - (Zbirka Mladinska knjižnica ; 45)

Kr
COBISS.SI-ID 276666624

255.
BRATOŽ, Rajko
        Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki / Rajko Bratož ; [prevod povzetka Saša Mlacović]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014. - 685 str. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 46) (Dela ; 39)

Kr
COBISS.SI-ID 276299520

256.
CAIOLI, Luca
        Suárez : nepozabna zgodba najeksplozivnejšega nogometnega zvezdnika / Luca Caioli ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 239 str.

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 277914624

257.
        CELJE / besedilo, text Vanesa Čanji ... [et al.] ; fotografija, photography Jure Kravanja ; [urednika Jože Volfand, Vanesa Čanji ; prevod Katarina Čander, Amidas, Alkemist]. - Celje : Fit media, 2014. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276524544

258.
CUFFOLO, Anton
        Moj dnevnik : z važnimi dogodki od leta 1938 do leta 1946 / Anton Cuffolo ; [uredil, a cura di Giorgio Banchig ; slovenski prevod opomb, traduzione delle note Jelka Daneu Cvelbar]. - 2. pregledana in dopolnjena izd. z opombami in analitičnimi kazali 2013. - Cividale del Friuli = Čedad : Most : Združenje = Associazione don Eugenio Blanchini ; [s. l.] : Svet slovenskih organizacij = Confederazione organizzazioni slovene, 2013. - 633 str., [7] str. pril.

Vsebuje tudi: La seconda guerra mondiale vista e vissuta nel "focolaio" della canonica di Lasiz

Kr
COBISS.SI-ID 6777068

259.
        CVETOČI klas pelina : slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 / [urednik Lenart Rihar ; spremna študija Helena Jaklitsch ; prevajalca povzetkov Andrej Marko Poznič, Marko Petrović]. - 1. natis. - Ljubljana : Družina : Rafaelova družba, 2014. - 294 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275304448

260.
DRAGAŠ, Ana Zlata
        Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo / Ana Zlata Dragaš. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277026048

261.
ĐIKIĆ, Ivica
        Gotovina : stvarnost in mit / Ivica Đikić, Davor Krile, Boris Pavelić ; [prevedel Tomo Ravbar ; urednik in pisec spremne besede Matej Šurc]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 191 str. - (Zbirka Dokumenta)

Kr
COBISS.SI-ID 276525824

262.
FERENC, Mitja
        Prikrito in očem zakrito : prikrita grobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne / Mitja Ferenc ; [prevodi Amidas ; uredila Marija Počivavšek ; fotografije Tamino Petelinšek ... [et al.] ; zemljevidi Ksenija Kovačec-Naglič]. - Celje : Muzej novejše zgodovine, 2005. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 219436288

263.
FUGGER Germadnik, Rolanda
        Grofje Celjski med zgodovino in mitom / Rolanda Fugger Germadnik ; [prevod Leemeta]. - Celje : Zgodovinsko društvo : Pokrajinski muzej, 2013. - 176 str. - (Zgodovini.ce ; 14)

Kr
COBISS.SI-ID 271157760

264.
FUGGER Germadnik, Rolanda
        Grofje in knezi Celjski / Rolanda Fugger Germadnik ; [prevodi iz nemškega jezika Anton Janko, Janko Germadnik, Janko Orožen ; ilustracije Matevž Kopitar, Tjaša Krivec ; fotografije Matija Golner ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2014. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276435456

265.
FURLAN, Alenka, 1949-
        O hrani, besedah, zmaju, Miklavžu in svetem Juriju / Alenka Furlan. - Celje : Mavrica, 2014. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276086272

266.
FÜRST, Irena
        Slovenski izgnanci 1941-1945 / [avtorici Irena Fürst in Monika Kokalj Kočevar]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014. - 67 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277147904

267.
        HUDE so res vojské --- : bohinjske pripovedi o 1. svetovni vojni / [uvodna beseda, uredila Marija Cvetek ; spremni besedi Anka Novak, Joža Mihelič ; vinjete Slavica Cvetek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276935680

268.
IVANČIČ, Miloš
        Abitanti so v Istri / [besedilo, fotografije (razen označeno)] Miloš Ivančič. - 1. izd. - V Kopru : Lipa, 2014. - 98 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276515840

269.
        IZ roda v rod / [Tina Mlakar Grandošek ... [et al.] ; uredila Maja Ogrizek]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 207 str. + 3 listi z nalepkami, 5 plakatov, 1 družinski koledar

Kr
COBISS.SI-ID 276057088

270.
JAMBREK, Peter
        Demokracija in država : slovenska demokracija in država - ustanovitev, krize in vizije / Peter Jambrek ; s poglavjem Albina Igličarja ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Kranj : Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014. - 485 str. - (Zbirka Slovenija 1945-2015)

Kr
COBISS.SI-ID 276733696

271.
JAMBREK, Peter
        Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions : 1945-2015 / Peter Jambrek ; with a chapter by Matej Avbelj ; [index by Marjetka Kocijančič, Mojca Dolenc and Peter Jambrek]. - 1st ed. - Kranj : Graduate School of Government and European Studies ; Nova Gorica : European Faculty of Law, 2014. - 495 str. - (Slovenia 1945-2015)

Kr
COBISS.SI-ID 274845696

272.
JEZERNIK, Božidar
        Mesto brez spomina : javni spomeniki v Ljubljani / Božidar Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 438 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276956928

273.
KALC, Dušan
        December 1941 : drugi tržaški proces = Dicembre [1941] : il Secondo processo di Trieste / Dušan Kalc, Lida Turk ; [prevodi, traduzioni Marija Kacin, Patrizia Vascotto ; fotografije Arhiv Odseka za zgodovino NŠK, Trst, Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši, Opčine = fotografie Archivio della Sezione di storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Trieste, Biblioteca Pinko Tomažič e compagni, Opicina]. - Trieste : Associazione nazionale partigiani d'Italia ANPI - VZPI = Trst : Vsedržavno združenje partizanov italije VZPI - ANPI, 2011. - 212 str.

Kr
COBISS.SI-ID 4546796

274.
KONTLER-Salamon, Jasna
        Za resnico do zadnjega diha : pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana / Jasna Kontler - Salamon ; [spremna beseda Peter Vodopivec]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277619712

275.
KOS, Dušan
        Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja / Dušan Kos ; [prevod v angleščino Martin Creegen]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2013. - 174 str. - (Gradivo in razprave ; 35)

Kr
COBISS.SI-ID 268611328

276.
KRANJC, Gregor Joseph, 1974-
        Hoja s hudičem : okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941-1945 / Gregor Kranjc ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2014. - 401 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 276283648

277.
        KRAS in Brkini za radovedneže in ljubitelje / [avtorji] Olga Abram ... [et al.] ; uredila Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar ; [ilustracije Srečko Bajda]. - Ljubljana ; Nova Gorica : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 289 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276114944

278.
KÜHNE, Martin
        Von Eisenach zum Kaukasus : Erinnerungen an Krieg und Gefangenschaft 1940 - 1944 - 1949 / Martin Kühne. - Norderstedt : Books on Demand, 2011. - 269 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14638390

279.
LELJAK, Roman
        Speča udba / Roman Leljak. - Kapelski vrh : samozal. R. Leljak, 2014. - 184 str.

Ce Je Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80184577

280.
        LJUDMILA Novak : v očeh drugih / [uredila Marija Wiedner ; fotografije v knjigi osebni arhiv in arhiv Nove Slovenije]. - Ljubljana : Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, 2014. - 207 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276728320

281.
LOWE, Keith, 1970-
        Podivjana celina : Evropa po drugi svetovni vojni / Keith Lowe ; prevod Breda Biščak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 470 str., [16] str. pril.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276026624

282.
LUKAN, Walter
        Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni / Walter Lukan. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. - 184 str. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 47)

Kr
COBISS.SI-ID 276764672

283.
MAČEK, Jože, 1929-
        Mašne in svetne ustanove ter legati v Lavantinski škofiji / Jože Maček. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012-<2014>. - Zv. <1-2,1>

Dosedanja vsebina:
1 : Dekanije Braslovče, Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško in Videm ob Savi / [krajevno kazalo Tereza Mohar]. - 2012 (Ljubljana : Pleško). - 669 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 13-15. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Kazalo
2, 1: Dekanije Nova Cerkev, Ptuj, Rogatec, Slovenska Bistrica. - 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 406 str. - 300 izv.
2, 2: Dekanije Slovenske Konjice, Stari trg, Šaleška dolina, Šmarje pri Jelšah in Žalec. - 2014

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 264550656

284.
MAVER, Kristjan
        Prva svetovna vojna : soško bojišče 1914-1918 / Kristjan Maver. - Nova Gorica : samozal., 2014. - [104] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275238144

285.
MEDNARODNA konferenca Izvor Evropejcev (12 ; 2014 ; Ljubljana)
        Zbornik Dvanajste mednarodne konference Izvor Evropejcev, Ljubljana, 5. junija 2014 = Proceedings of the Twelfth International Topical Conference Origin of Europeans, Ljubljana, June 5th 2014 / [uredila Duša Krnel Umek]. - Ljubljana : Jutro, 2014. - 143 str. - (Korenine slovenskega naroda)

Kr-skl
COBISS.SI-ID 276226304

286.
MIKŠA, Peter
        Slovensko planinstvo = Slovene mountaineering / Peter Mikša, Kornelija Ajlec ; [avtorja dodatnega besedila Matija Zorn, Borut Peršolja ; izbor slikovnega gradiva Peter Mikša, Elizabeta Gradnik, Matija Zorn ; prevod Saša Mlacović]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2015. - 196 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277630976

287.
        NEPOZABNA zgodovina. - [Št. 1] (okt. 2014)-        . - Ljubljana : Adria Media, 2014-

ISSN 2385-8346 = Nepozabna zgodovina
D ZGODOVINA revije NEPOZABNA zgodovina
2015 Št. [4/5](maj/jun.)-[6/7](jul./avg.)#
COBISS.SI-ID 275194112

288.
NOVAK, Alojzij, 1881-1967
        Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno / Alojzij Novak ; zbrala in uredila Renato Podbersič ml. in Drago Sedmak. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2014. - 367 str. - (Naše korenine ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 276273408

289.
PERINI, Sara
        Battaglioni speciali = Slav company = Posebni bataljoni : 1940-1945 / Sara Perini ; [slovenski prevodi dokumentov, traduzione slovena dei documenti Ravel Kodrič]. - 2. dopolnjena izd. - Opčine : Slovensko kulturno društvo Tabor, Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši ; Trst : VZPI = Opicina : Associazione slovena di cultura Tabor, Biblioteca Pinko Tomažič e compagni ; Trieste : ANPI, 2007. - 377 str.

Kr
COBISS.SI-ID 2878444

290.
PLETERSKI, Andrej, 1955-
        Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe / Andrej Pleterski ; [kartografske predloge Benjamin Štular ; risbe predmetov Dragica Knific Lunder, Darja Grosman]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 408 str. + 1 pril. - (Zbirka Studia mythologica Slavica ; suppl. 10)

Kr
COBISS.SI-ID 276157952

291.
        PODOBA dr. Ludvika Bartlja, filozofa in teologa / zbrali in uredili Anton Pust, Tanja Pihlar, Helena Mitrevska ; [fotografije Ana Mitrevska in arhiv družine Avbelj]. - Ljubljana : samozal. A. Pust, 2013. - 103 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271214848

292.
        PODOBE Balkana : identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju : potujoča razstava / [avtorji sodelujoči muzeji in kustosi ; strokovni urednik Philippos Mazarakis-Ainian ; fotografije z dovoljenjem sodelujočih muzejev]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije ; Paris : ICOM : ICEE, 2013. - 118 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266469376

293.
        POGLEDI na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja / [uredniki Dragica Čeč, Aida Škoro Babić, Matevž Košir ; prevod Aida Škoro Babić, Drago Trpin]. - Nova Gorica : Zgodovinsko društvo za severno Primorsko ; Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. - 173 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276455168

294.
PREINFALK, Miha
        Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev / Miha Preinfalk. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2014. - 282 str. - (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 276721152

295.
PUPIN, Mihajlo
        Od pastirja do izumitelja / Mihajlo Pupin ; [prevodi pisem Alenka Lobnik Zorko]. - 2. razširjena izd. po 1. izd. iz leta 1931/32. - V Ljubljani : Ustanova Vukova zadužbina, 2014. - XXII, 127, 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275516416

296.
RATEJ, Mateja, 1974-
        Ruski diptih : iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS / Mateja Ratej ; [predgovor Mladen Dolar]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276023552

297.
        REVOLUCIONARNO nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta / [uredila Mateja Čoh Kladnik]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2014. - 232 str. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 4)

Kr
COBISS.SI-ID 277322496

298.
        RUDOLF Badjura - življenje in delo / Matjaž Geršič ... [et al.] ; [urednika Matjaž Geršič, Drago Perko ; fotografi Ljudmila Bokal ... [et al.] ; prevod izvlečka in povzetka Šola za tuje jezike Ministrstva za obrambo Republike Slovenije]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 112 str. - (Geografija Slovenije ; 29)

Kr
COBISS.SI-ID 275787776

299.
SEDMAK, Drago
        Kam usoda jih je peljala? / [avtor kataloga Drago Sedmak ; fotografije Goriški Muzej Nova Gorica ... et al.]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2014. - 129 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275968256

300.
SIRC, Silvo
        Pod Marijinim varstvom : 850 let župnije Velesovo : 1173[-]2013 / Silvo Sirc ; [avtorji fotografij Janez Ribnikar ... et al.]. - Cerklje na Gorenjskem : Občina, 2014. - 351 str.

Ce Kr
COBISS.SI-ID 276824832

301.
        SPOMINJAMO se --- nismo pozabili! / zbrala Lučka Golob ; uredil Ervin Lemark ; [fotografije arhiv ZBV NOB Mozirje, KO Solčava]. - Solčava : Zveza združenj borcev za vrednote NOB Mozirje, krajevna organizacija, 2015. - 161 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278276352

302.
        SRČNI pozdrav iz bojniga polja : prva svetovna vojna in njen odmev na Celjskem / [avtorji besedil Borut Batagelj ... [et al.] ; slikovno gradivo Muzej novejše zgodovine Celje ... [et al.] ; fotografije predmetov Sherpa ; uredila Marija Počivavšek]. - Celje : Zgodovinski arhiv, 2014. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274676224

303.
STAVBAR, Vlasta
        Politik Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918 / Vlasta Stavbar ; [prevod povzetka Mateja Škofljanec ; recenzenta Franc Rozmna, Jurij Perovšek]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. - 350 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 21)

Kr
COBISS.SI-ID 276988928

304.
        STUDIA Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik / [urednik Janez Weiss ; uvodna beseda Božidar Debenjak ... [et al.] ; avtorji spremnih študij Marija Bidovec Sinković ... [et al.] ; nemški prevodi Niko Hudelja, Christiana Leskovec Redek, Andrea Leskovec]. - Ljubljana : Zavod Dežela Kranjska, 2014. - XVI, 1025 str., 4 zganj. f. pril.

Ce Kr Kr 423/5 Pr St
COBISS.SI-ID 277618432

305.
ŠTROVS, Marko
        Neme priče : množični poboji nasprotnikov komunizma 1941-1946 / [besedilo in risbe] Marko Štrovs ; [fotografije osebni arhiv Marka Štrovsa ... et al.]. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 504 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276815616

306.
ŠUBELJ Kramar, Iva
        Legende in mit / Johana Kramar Šubelj ; [fotografije Iva Šubelj Kramar ... et al.]. - Kamnik : samozal., 2010 [i. e.] 2013. - 155 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265477120

307.
TROISI, Simone
        Rojeni za večno življenje : Chiara Corbella Petrillo in njena zgodba / Simone Troisi in Criatiana Paccini ; [spremna beseda Robert Bahčič ; prevod Andrej Turk]. - Ljubljana : Družina, 2015. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277217536

308.
URŠIČ, Ivan, 1891-1974
        Zdaj pa grem na bojno polje : pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917 / Ivan Uršič ; [[spremna besedila] Damjana Fortunat Černilogar ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2014. - 75 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276861696

309.
        VELIKA vojna in mali ljudje : zbornik razprav / ur. Igor Grdina. - Šentjur : Knjižnica ; Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. - 130 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277154048

310.
        ŽENSKA taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950 / Jože Dežman ... [et al.] ; Peter Jambrek, urednik ; [imensko in stvarno kazalo Marjetka Kocijančič in Peter Jambrek]. - 1. izd. - Brdo pri Kranju : Fakulteta za državne in evropske študije ; Nova Gorica : Evropska pravna fakulteta, 2014. - 270 str. - (Slovenija 1945-2015)

Kr
COBISS.SI-ID 274845952


J DRU J DRUGI JEZIKI


311.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priručniko palav svatuipe = Priročnik za sporazumevanje : ROM-SLV / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Ivica Mišković]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274510848


K JEZ K JEZIKI


312.
AHAČIČ, Kozma
        Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku / Kozma Ahačič ; [ilustriral] Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015. - [48] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277714176

313.
GLUMAC, Branislav
        Cjediljka za perfekt : (rezervirano za sjećanja) : 1957. - 2010. : [autobiografija] / Branislav Glumac. - Zagreb : Profil knjiga, 2014. - 354 str., XXXII str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 14622518

314.
HAMPAMER, Aleksandra
        Očuh i kopile / Aleksandra Hampamer. - Čakovec : Dvostruka duga, 2014. - 211 str. - (Biblioteka Aquarius)

Kr
COBISS.SI-ID 14625334

315.
KEYES, Greg
        Interstellar : the official movie novelization / novelization by Greg Keyes ; written by Jonathan Nolan and Christopher Nolan. - 1st ed. - London : Titan Books, 2014. - 279 str.

Kr
COBISS.SI-ID 19482165

316.
KEZELE, Adrian Predrag
        Prije nego odemo predaleko : roman iz višedimenzionalne stvarnosti / Adrian P. Kezele. - Čakovec : Dvostruka duga, 2012. - 337 str. - (Biblioteka Aquarius)

Kr
COBISS.SI-ID 14625590

317.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za sporazumevanje = Priručniko palav svatuipe : SLV-ROM / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Ivica Mišković]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274511104

318.
KRAMARIČ, Janez, 1934-2011
        Slovar črnomaljskega narečnega govora / Janez Kramarič. - Črnomelj : Knjižnica, 2014. - XLIII, 689 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275863040

319.
MEŠKO, Kristofer
        Vedski jezik in izvor slovenščine / Bogdan Kristofer Meško. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014. - 479 str. - (Zbirka Razgaljanje zamolčane zgodovine)

Kr
COBISS.SI-ID 275545344

320.
NEŽMAH, Bernard
        Pogovori z Merkujem : jezikoslovni ogledi / Bernard Nežmah ; [fotografije Borut Krajnc]. - Trst : Mladika, 2014. - 92 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7414508

321.
OŠLAK, Vinko
        Esperanto v petih lekcijah : učbenik osnov mednarodnega jezika eseranta = lernolibro de baza Esperanto / sestavil Vinko Ošlak. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 297 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276746496

322.
        RAZVEZANI jezik XXXY : prosti slovar žive slovenščine / [uredili Kaja Dolar in Inge Pangos ; ilustrirala Anna Ehrlemark]. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave, 2014. - 78 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276594176

323.
STRAMLJIČ Breznik, Irena
        Medmeti v slovenskem jeziku / Irena Stramljič Breznik ; [prevod povzetka Katja Plemenitaš]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2014. - 259 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79615233

324.
TODOROVIĆ, Suzana
        Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra : Boršt, Krkavče in Tinjan / Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2015. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278008320

325.
TODOROVIĆ, Suzana
        Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem / Suzana Todorović ; [avtor slik Giulio Ruzzier]. - 1. izd. - Koper : Libris, 2015. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277260032


K LIT K LITERARNE VEDE


326.
BLAŽIČ, Milena
        Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti / Milena Mileva Blažić. - 1. izd. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2014. - 372 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268900352

327.
ČOK, Lucija
        Srečko in Peter : esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom / Lucija Čok ; [prevodi Jasmina Žgank, Doris Sodja, Tina Čok ; fotografije in dokumenti NUK Rokopisni oddelek, Martinčeva zapuščina, arhiv Kulturnega društva Peter Martinc]. - Koper : Kulturno društvo Peter Martinc : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. - 98 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276115200

328.
        ESEJ na maturi 2015 : Lojze Kovačič: Otroške stvari, Nathalie Sarraute: Otroštvo / [avtorice Lara Stele Šalamon ... [et al.] ; urednica Tjaša Škrinjar ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014. - 159 str. - (Zbirka Avantura matura)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 273897984

329.
GANTAR, Kajetan
        Sofoklova Antigona v prevodu Ivana Hribovška / Kajetan Gantar, Brane Senegačnik ; [slikovno gradivo Rokopisna zbirka NUK, Muzej novejše zgodovine]. - Ljubljana : Družina, 2014. - 165 str. - (Sidera ; 2/2)

Kr
COBISS.SI-ID 275698688

330.
HABJAN, Jernej
        Literatura med dekonstrukcijo in teorijo / Jernej Habjan. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014. - 211 str. + razglednica. - (Oranžna zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 275173376

331.
HAFNER, Fabjan
        Oha, sivec! : Peter Handke und die Slowenen : Rede zur Verleihung des Einspielerpreises 2013 : (Live-Mitschnitt) = Peter Handke in Slovenci : govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade 2013 : (posnetek v živo) / Fabjan Hafner. - [Celovec] : Mohorjeva = Hermagoras, [2014]. - 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 276108800

332.
HAFNER, Fabjan
        Oha, sivec! : Peter Handke und die Slowenen : Rede zur Verleihung des Einspieler-Preises an Peter Handke am 6. November 2013 (in Abwesenheit des Preisträgers) = Peter Handke in Slovenci : govor ob podelitvi Einspielerjeve nagrade Petru Handkeju 6. novembra 2013 (v nagrajenčevi odsotnosti) / Fabjan Hafner. - 1. Aufl. - V Celovcu : Mohorjeva = Hermagoras, 2014. - 63 str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 275148544

333.
MIHURKO Poniž, Katja
        Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature / Katja Mihurko Poniž ; [prevod povzetka Prevajalska agencija Julija]. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2014. - 260 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273357824

334.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Boj z demonom. Hölderlin / Stefan Zweig ; [prevod Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 166 str. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 67)

Kr
COBISS.SI-ID 276441600


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


335.
        ARTSPREHOD : literarne sledi Slovencev v Trstu / [uredil Mitja Tretjak ; literarna besedila sta izbrala in uredila Ksenija Majovski in Martin Lissiach ; fotografije Damjan Balbi ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2014. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7409388

336.
BAČKO, Marjan
        Mi, Butalci plemeniti, in feniks! / Marjan Bačko ; [ilustracije Ciril Horjak]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2014. - IV, 76 str.

Kr
COBISS.SI-ID 79097089

337.
BARTOL, Vladimir, 1903-1967
        Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2014>. - Zv. <1-2>. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 252; 261)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. - Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935. - 2014 (Begunje : Cicero). - 633 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. - Bibliografija: str. 633

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 264865024

338.
BELAK, Matjaž
        Utrinki mojega življenja / [avtor [[besedila in] slik] Matjaž Belak. - Ljubljana : ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, 2011. - 128 str.

Ce Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 254658816

339.
BIZJAK, Bojan, 1959-
        Šepet tišine / Bojan Bizjak. - Maribor : Ved, 2015. - 192 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276836096

340.
BRCAR, Roman
        Moje življenje brez nje / Roman Brcar. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2014. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80522753

341.
BRIN, Tina
        Bil je tako domač / Tina Brin. - Maribor : Ved, 2015. - 143 str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 277212160

342.
CAPUDER, Andrej
        Povest o knjigah / Andrej Capuder ; [ilustracije Neva Grce]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2014. - 326 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275883008

343.
CETIN Lapajne, Ana Marija
        Žarek / Ana Marija Cetin Lapajne ; [spremne misli Janez Kavčič ; ilustracije Jože Šajn]. - Brezovica pri Ljubljani : Lara, 2014. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275402240

344.
ČAMPA, Jože, 1893-1989
        Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012-<2014>. - Zv. <1-3>

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8
Knj. 2. - 2014. - 440 str. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja
Knj. 3. - 2014. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja

Kr
COBISS.SI-ID 264232192

345.
ČRESLOVNIK, Ivana
        Koroška deklica Bajberli / Ivana Čreslovnik ; [spremna beseda Zinka Zorko ; slike Leander Fužir]. - Slovenj Gradec : Cerdonis, 2014. - 166 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275966976

346.
DEKLEVA, Milan
        Benetke, zadnjič / Milan Dekleva. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 185 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 274471424

347.
DRAGIČEVIĆ, Nina
        Kdo ima druge skrbi / Nina Dragičević. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 104 str. - (Zbirka Vizibilija ; 35)

Kr
COBISS.SI-ID 276414208

348.
        EPIFANIJA : četrta od suhih krav / uredil Boštjan M. Zupančič. - Domžale : samozal. A. Komat, 2015. - 231 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277175296

349.
ERIKSON, Erika
        Neustavljiva želja / Erika Erikson. - Izola : Aleda, 2014. - 425 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 275680000

350.
FILIPČIČ, Emil
        Drame / Emil Filipčič ; [spremna beseda Blaž Lukan]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 715 str.

Vsebina: Kegler ; Ujetniki svobode ; Altamira ; Bolna nevesta ; Atlantida ; Psiha ; 20th Century Fox ; Figaro se ženi ; Suženj akcije

Kr
COBISS.SI-ID 277005312

351.
FRANČIČ, Franjo
        Samota / Franjo Frančič. - Jezero : Morfem, 2014. - 168 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275257344

352.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Dantejeva hiša / Mateja Gomboc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - (Knjižna zbirka Mladika)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276534784

353.
GOŠTE, Igor
        Otroci knapov / Igor Gošte. - Maribor : Ved, 2015. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276665344

354.
GRIČNIK, Ivan
        Moj Camino / [besedilo, fotografije] Ivan Gričnik. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014. - 77 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276134400

355.
HORVAT, Franci, 1956-
        Timšel / [avtor besedila in fotografij] Franci Horvat ; [fotografija avtorja Tomo Jeseničnik]. - Celje : Antika, 2014. - 232 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276918272

356.
HORVAT, Tim
        Tretji izvod / Tim Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Kres, 2015. - 263 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276627968

357.
HUSU, Irena
        Nedotakljiva / Irena Husu ; [fotografinja Barbara Milavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014. - 140 str. - (Zbirka Slovenske poetese)

Kr
COBISS.SI-ID 276022272

358.
JAKOMIN, Dušan
        Od petrolejke do iPada : pričevanje primorskega duhovnika / Dušan Jakomin ; [fotografije iz osebnega arhiva Dušana Jakomina]. - Koper : Ognjišče, 2014. - 220 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276151808

359.
JANŠA, Janez, 1958-
        Noriško kraljestvo. Beli panter / Janez Janša. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 399 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276940800

360.
JERAJ, Vida
        Pesmi / Vida Jeraj. - Ljubljana : Forma 7, 2015. - 88 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278084352

361.
JERANČIČ, Lea
        Še enkrat : drugi del / Lea Jerančič. - Ljubljana : samozal., 2015. - 257 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 278120704

362.
JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
        Druga stran samote : izbrane kratke zgodbe / Ksenija Jovanović. - Ljubljana : samozal., 2015. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276680448

363.
KESAR, Kamenko
        Mene ne bo noben jebo / Kamenko Kesar ; z ilustracijami dr. Horowitza. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 190 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275742464

364.
KLOPČIČ, Alenka
        Od Lizbone do Montreala in San Diega : z dobrim namenom! / Alenka Klopčič ; [ilustrator Roman Peklaj]. - Lukovica : Eko knjiga, 2014. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277004288

365.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Prehajalec / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 159 str. - (Zbirka Bralec ; 84)

Kr
COBISS.SI-ID 277753856

366.
KOČEVAR, Ferdo, 1833-1878
        Mlinarjev Janez, slovenski junak ali povzdignjenje Teharčanov / Ferdo Kočevar ; [pregledala in jezikovno posodobila Andreja Perić Jezernik]. - Celje : Antika, 2014. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275890688

367.
KOMAT, Anton
        Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - Domžale : samozal., 2014. - 460 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276302848

368.
KOMEL, Mirt
        Sokratski dotiki / Mirt Komel. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 110 str. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Kr
COBISS.SI-ID 276935168

369.
KOMELJ, Miklavž
        Noč je abstraktnejša kot n / [[avtor], slikovna priloga] Miklavž Komelj. - Koper : Hyperion, 2014. - 243 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272444416

370.
KOREZ Korenčan, Darja
        Sopranistkine solze / Darja Korez Korenčan. - Zagorje ob Savi : Artius, 2014. - 164 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 275904000

371.
KOS, Janko, 1931-
        Umetniki in meščani : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 203 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277081600

372.
KOŠUTA, Miroslav
        Zapisi na orošeno okno : [(1958-2014)] / Miroslav Košuta. - Trst : Mladika, 2014. - 467 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7365100

373.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Vicky Leandros, Lik Savinja in mlin, dokler stoji / Matej Krajnc. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Lema, 2014. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275941376

374.
KRAMBERGER, Nataša
        Brez zidu : časopisna pripoved o Berlinu in drugih krajih 2004-2014 / Nataša Kramberger ; [fotografije Daniele Croci]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 409 str. - (Zbirka S poti)

Kr Pk Šč
COBISS.SI-ID 276112896

375.
LASAN, Jelena
        Satovje ran : (2009-2011) / Jelena Lasan. - Ljubljana : Ekslibris, 2014. - 85 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276957696

376.
LEMAIĆ, Vesna
        Kokoška in ptiči / Vesna Lemaić. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 195 str. - (Zbirka Lambda ; 114)

Kr
COBISS.SI-ID 277378816

377.
LIKAR, Igor, 1953-
        Sebi neznani / Igor Likar. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014. - 93 str. - (Knjižna zbirka Križpotja)

Kr
COBISS.SI-ID 80038401

378.
LIPUŠ, Florjan
        Zmote dijaka Tjaža / Florjan Lipuš. - Maribor : Litera, 2014. - 154 str. - (Knjižna zbirka Piramida)

Kr
COBISS.SI-ID 80136193

379.
MANFREDA, Ana, pesnica
        Brez tebe / Ana Manfreda ; [spremna beseda Ivan Sivec ; lavirane risbe Marijan Miklavec]. - Kamnik : Ico, 2014. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276350464

380.
MARINČIČ, Katarina
        Po njihovih besedah / Katarina Marinčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 429 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276320000

381.
MARION, Martin
        S.O.N.E.T.I. / Martin Marion. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274338816

382.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Igre, drama in burka / Vinko Möderndorfer. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2014. - 391 str.

Vsebina: Jaz, Batman ; Tunel ; Drama ; Zmenek

Kr
COBISS.SI-ID 276811776

383.
MOKRIN-Pauer, Vida
        !!! Poezija = Magija !!! / Vida Mokrin Pauer ; [spremni besedili Tadeja Zupan Arsov, Vida Mokrin Pauer]. - 1. izd. - Bled : Ph RED, 2014. - 122 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276758272

384.
NOVAK, Luka, 1963-
        Podzemna železnica kot urbano nezavedno : kako je metro ukinil naključje in postavil temelje za moderni razvoj : esej / Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2014. - 31 str. - (Zbirka Diskurz)

Kr
COBISS.SI-ID 276702976

385.
OGRIS, Tomaž, 1946-
        Vamprat pa Hana : domislice, čenče, šale, laži / Tomaž Ogris. - Celovec : Drava, cop. 2014. - 203 str. + 1 CD (ca 50 min)

Kr
COBISS.SI-ID 19069746

386.
OPREŠNIK, Marija
        Uresničene iluzije : roman / Marija Oprešnik. - Laško : samozal. ; Tržič : distribucija Avrora, 2014. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276197120

387.
PERŠOLJA, Patricija
        Šinjorina / Patricija Peršolja ; [spremna beseda Barbara Korun]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2014. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80010497

388.
        PESEM si 14 : zbornik / [uredili Lidija Brezavšček ... [et al.]. - 1. izd. - Velike Lašče : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2014. - 279 str. - (Zbirka Pesem.si ; št. 8)

Kr
COBISS.SI-ID 273590272

389.
PETEK Levokov, Milan
        Ljudje na burji / Milan Petek Levokov ; [spremna beseda Jurij Paljk]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015. - 343 str. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 69)

Kr
COBISS.SI-ID 277802752

390.
PINTERIČ, Uroš
        Nikoliizrečeno: impresije iz obojestranstva [!] = Unspoken - impressions from beyond-here / Teri Purino. - Brje : samozal., 2014. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276803584

391.
POTOČNIK, Aleksander, 1984-
        Čakajoč Paradigmo : igra po motivih Samuela Becketta in zahodnih filozofov / Aleksander Potočnik. - Maribor : Kulturni center, 2014. - 238 [i. e.] 57 str. - (Frontier ; 085)

Kr
COBISS.SI-ID 80417793

392.
PREGL, Slavko
        Basni / Slavko Pregl ; ilustracije Bojan Jurc. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga : Knjigotrštvo Buča, 2014. - 68 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276481792

393.
PRODAN, Silvan
        Prekinjena idila / Silvano Prodan. - Ljubljana : Jutro, 2014. - 47 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276226048

394.
REMEC, Miha, 1928-
        Strune / Miha Remec. Strings / Jakqui Remec ; [prevod [obeh del] Andrej Remec]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2014. - 35 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276829696

395.
ROSS, Gaja
        Nasmeh je v očeh doma : Jordanija tako in drugače : leto 2005 / [Gaja Ross]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 47 str.

Kr Kr-kot
COBISS.SI-ID 278138624

396.
RUTAR, Dušan
        Materina roka : nadaljevanje resnične zgodbe / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2015. - 197 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277486592

397.
SCHNABL, Bojan-Ilija
        Magnolija in tulipani : pripovedi in resnične pravljice s Celovškega polja / Bojan-Ilija Scnabl [i.e. Schnabl]. - Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2014. - 71 str.

Kr
COBISS.SI-ID 13821748

398.
SMOLNIKAR, Breda
        Pripovedka o Albini / Breda Smolnikar ; ilustrirala Laura Ličer. - 1. izd. - Novo mesto : Blodnjak, 2014. - 118 str. - (Zbirka Bredka pripovedka ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 276464896

399.
SORČ, Ervin
        Listki z upognjene veje / verzi Ervin Sorč ; ilustracije, [lesorezi] Peter Abram. - Preserje : samozal., 2014. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276535040

400.
STEINBUCH, Dejan
        [Deset]
        10 podob nekega pobega : iskanje izgubljenega liberalizma : esej / Dejan Steinbuch. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2014. - 31 str. - (Zbirka Diskurz)

Kr
COBISS.SI-ID 276702464

401.
STERLE, Urška
        Dnevnik dvornega norca / Urška Sterle. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 80 str. - (Zbirka Vizibilija ; 36)

Kr
COBISS.SI-ID 276755200

402.
SVET, Erna
        Maske in skrivnosti / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2015. - 112 str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 277368576

403.
ŠALAMUN, Tomaž
        Dojenčki / Tomaž Šalamun. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014. - 90 str. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 48)

Kr
COBISS.SI-ID 276049408

404.
ŠALAMUN, Tomaž
        Orgije / Tomaž Šalamun ; [spremna beseda Aleš Debeljak]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 93 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277081088

405.
ŠAROTAR, Dušan
        Panorama : pripoved o poteku dogodkov / [besedilo, fotografije] Dušan Šarotar ; [spremna beseda Tomo Virk]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 217 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277085440

406.
ŠEGA, Vinko
        Na obronkih suhega jezera : pravljice / Vinko Šega ; [uvodna beseda Franci Petrič, Brane Košir ; spremna beseda Marija Stanonik ; ilustracije Vesna Glavič]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276077568

407.
ŠINKOVEC, Črtomir
        Nov dan / Adolf Šinkovec - Črtomir in mladi ; [spremna beseda k pesniški zbirki Romana Kokošar, beseda o pesniku Emil Cesar]. - Idrija : samozal. A. Šinkovec : samozal. M. Šinkovec, 2014. - 151 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276450304

408.
ŠTOKA, Drago
        Iztrgani spomini / Drago Štoka ; [spremna beseda Majda Cibic]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2014. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7305708

409.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Slovenski obraz / Brina Svit ; z avtoričinimi fotografijami. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 147 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276153344

410.
TACER, Aleš
        Razpršene podobe / Aleš Tacer ; [spremna beseda Marjan Pungartnik ; ilustracije Leja Pelc]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2012. - 93 str. - (Zbirka Svetlin ; 51)

Kr
COBISS.SI-ID 69804801

411.
TITAN, Robert, 1972-
        Volosova čreda : roman / Robert Titan Felix. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80571649

412.
TRČEK, Franc
        Teman iz Saraja / Franc Trček ; [fotografije Franc Trček, osebni arhiv]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014. - 190 str., [2] str. pril. - (Knjižna zbirka Frontier ; 082)

Kr
COBISS.SI-ID 80124929

413.
UMEK, Evelina
        Sidrišče spomina / Evelina Umek ; [spremna beseda Daniela Stekar]. - Trst : Mladika, 2014. - 212 str.

Kr
COBISS.SI-ID 7394540

414.
VAJT, Slavo
        Poti in brezpotja / [besedilo, fotografije] Slavo Vajt. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 419 str. - (Zbirka Luna)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275664384

415.
VIPOTNIK, Cene, 1914-1972
        Drevo na samem : ob stoletnici pesnikovega rojstva / Cene Vipotnik ; [uvodno besedilo Boris A. Novak ; spremni esej Poskus liričnega portreta Jože Kastelic]. - Ljubljana : Ama, 2014. - 146 str., [40] str. neošt. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 275985664

416.
        VOJAKI, družine, begunci : zbirka dramskih del na temo prve svetovne vojne : prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju / [uredila Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Smlednik : samozal. M. Žebovec, 2014. - 181 str.

Vsebina: Solza miru / Silvin Sardenko. Kdo je kriv? / Angelo Cerkvenik. Dialog v zaledju / Ferdo Kozak. Gospod poročnik / Fran Lipah. Dva prstana / Andrej Pavlica. V kaverni / France Bevk. Ob vojski / Janez Evangelist Krek. Dopust / Fran Lipah. Pravljica o rajski ptici / Makso Šnuderl. Nevesta / Janez Jalen

Kr
COBISS.SI-ID 274683392

417.
VOTOLEN, Sonja
        Na lepi postelji iz peska = Sur un beau lit de sable / Sonja Votolen ; [spremna beseda Ciril Zlobec]. - Ljubljana : Ekslibris, 2015. - 75 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277965824

418.
ZABEL, Igor
        Ah, art! : popotni zapiski / Igor Zabel. - Ljubljana : Založba /*cf. : Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2014. - 174 str. - (Zbirka Varia)

Kr
COBISS.SI-ID 276683264

419.
ZAJC, Neža
        Ime gore / Neža Zajc. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 383 str. - (Knjižna zbirka Logofanije ; 03)

Kr
COBISS.SI-ID 277352448

420.
        ZLO, ki se mu reče vojna : zbirka kratke pripovedne proze na temo prve svetovne vojne : prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju / [uredila Marjeta Žebovec]. - 1. natis. - Smlednik : samozal. M. Žebovec, 2014. - 493 str. - (Prva svetovna vojna v slovenskem leposlovju)

Kr
COBISS.SI-ID 274731776

421.
ZOREC, Jan, 1959-
        Luknje v možganih : roman / Jan Zorec. - Ljubljana : Grafis trade, 2014. - 200 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275901440

422.
ZOREC, Jan, 1959-
        Mrlič v burji : resnične zgodbe o izgorevanju / Jan Zorec. - 2. izd. - Ljubljana : Grafis trade, 2014. - 134 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263493632

423.
        ŽELEZARSKA lirika : antologija jeseniških pesnikov / [izbral, zbral in uredil, spremno besedo napisal Jernej Kusterle]. - Jesenice : Občina : Kulturno-umetniški klub Pegasus, 2014. - 92 str., XXIV str.

Kr
COBISS.SI-ID 275974656

424.
ŽIBERNA, Marjan
        Norma / Marjan Žiberna. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015. - 231 str. - (Zbirka Bralec ; 83)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277554688


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


425.
ADAMS, Douglas
        O življenju, vesolju in sploh vsem / Douglas Adams ; [prevedel Alojz Kodre]. - 2. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2014. - 184 str. - (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80560897

426.
ADAMS, Douglas
        Restavracija ob koncu Vesolja / Douglas Adams ; [prevedel Alojz Kodre]. - 2. izd. - Maribor : Pivec, 2014. - 193 str. - (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji ; 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79303681

427.
ADAMS, Douglas
        Štoparski vodnik po Galaksiji / Douglas Adams ; [prevedel Alojz Kodre]. - 2. izd. - Maribor : Pivec, 2014. - 169 str. - (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji ; 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 78765825

428.
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
        Amerikanka / Chimamanda Ngozi Adichie ; iz angleščine prevedla Gabriela Babnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 494 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276169472

429.
ALCORN, Randy C.
        Pogumni / Randy Alcorn po scenariju Alexa in Stephena Kendricka ; [prevod Leon Jagodic]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 359 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276253184

430.
ASHFORD, Jane
        Vztrajna nevesta / Jane Ashford ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 317 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277886720

431.
BALOGH, Mary
        Poročni dogovor / Mary Balogh ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 349 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277256192

432.
BANNALEC, Jean-Luc
        Neznani Gauguin : komisar Dupin razreši prvi primer / Jean-Luc Bannalec ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 272 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277157120

433.
BEATON, M. C.
        Agatha Raisin in izprijen veterinar / M. C. Beaton ; [prevod Martina Žalig]. - Dolič : Giks ed, 2015. - 202 str. - (Zbirka Nero)

Kr
COBISS.SI-ID 277544704

434.
BÉNECH, Clément
        Slovensko poletje : roman / Clément Bénech ; prevedla Jana Pavlič. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 88 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277842688

435.
BIGNARDI, Daria
        Popolna akustika / Daria Bignardi ; prevedla Anita Jadrič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 231 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277229824

436.
BINET, Laurent
        HHhH / Laurent Binet ; [iz francoščine prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 414 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276247296

437.
BLAŽEVIĆ, Aleksandar
        Novi Drakula in druge zgodbe / Aleksandar Blažević ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 209 str. - (Zbirka Kratke zgodbe)

Kr
COBISS.SI-ID 277593600

438.
BOBIN, Christian
        Ruševine neba : prečenja časa / Christian Bobin ; prevod Nadja Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 54)

Kr
COBISS.SI-ID 276050176

439.
BOLOURI, Joanna
        Sexznam / Joanna Bolouri ; [prevod Lidija Kreft]. - Ig : Kiroja, 2015. - 443 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277532672

440.
BOWDEN, Oliver
        Assassin's creed. [1], Renesansa / Oliver Bowden ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 408 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277439232

441.
BOWEN, James, 1979-
        Bobovo darilo : kako me je maček naučil pomena božiča / James Bowen ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 122 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 275796480

442.
        BRESKVINI popki = Broskyňové puky = Peach buds = Pupeny broskví = Muguri de piersic = Pfirsichblüten : slovenska antologija = slovinska antologija = Slovenian anthology / Primož Repar, ed. ; [prevedli Stanislava Repar ... et al.]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 179 str. - (Zbirka Haiku ; 2014, 5)

Kr
COBISS.SI-ID 277024256

443.
BUONARROTI, Michelangelo
        Stihi / Michelangelo Buonarotti ; prevedel [izbral in spremna besedila napisal] Srečko Fišer. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 495 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274940416

444.
BYBEE, Catherine
        Poročena do ponedeljka / Catherine Bybee ; prevod Katarina Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 446 str. - (Neveste za vsak dan ; knj. 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80976897

445.
BYBEE, Catherine
        Soproga do srede / Catherine Bybee ; prevod Anja Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 302 str. - (Neveste za vsak dan ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80220417

446.
CARDOSO, Dulce Maria, 1964-
        Vrnitev / Dulce Maria Cardoso ; [prevedla Barbara Juršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 285 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275206400

447.
CHASE, Emma
        Ukročena / Emma Chase ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 242 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 276609024

448.
CHASE, Emma
        Ustaljena / Emma Chase ; [prevedla Neža Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 230 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 277848832

449.
CHASE, Loretta Lynda, 1949-
        Preračunljivka v žametu / Loretta Chase ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 366 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277233920

450.
CHILD, Lee
        Nikoli se ne vrni / Lee Child ; [prevod Janez Lavtižar]. - Izola : Meander, 2015. - 416 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277544448

451.
COELHO, Paulo
        Prešuštvo / Paulo Coelho ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 304 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277560320

452.
CROSS, Ethan
        Prerok / Ethan Cross ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 476 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276962560

453.
DEVERAUX, Jude
        Spreobrnjeno srce / Jude Deveraux ; [prevedla Mateja Pintar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 303 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277614592

454.
DONALDSON, Julianne
        Blackmoore / Julianne Donaldson ; prevod Mateja Malnar Štembal. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 445 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80976641

455.
DONALDSON, Julianne
        Edenbrooke / Julianne Donaldson ; prevod Mateja Malnar Štembal. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 412 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79672321

456.
DUVE, Karen
        Dostojno kosilo : samopreskus / Karen Duve ; prevedla Urška P. Černe. - Maribor : Študentska založba Litera, 2014. - 272 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 81094913

457.
DYLAN, Bob, 1941-
        Ni še mrak / Bob Dylan ; [izbral, prevedel in spremna besedila napisal Matej Krajnc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 169 str. - (Zbirka Nova lirika ; 27)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 276541952

458.
ERRA, Ramon
        Življenje na tirih / Ramon Erra ; prevedla, [spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - 124 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 277398784

459.
EUGENIDES, Jeffrey
        Poročni zaplet / Jeffrey Eugenides ; [prevedla Irena Duša]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 555 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277541632

460.
EURIPIDES, ok. 480-406 pr.n.š.
        Orest / Evripid ; prevod, opombe in spremna študija Jera Ivanc. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014. - 148 str. - (Zbirka Dialog z antiko ; 21)

Kr
COBISS.SI-ID 277149696

461.
FLAŠAR, Milena Michiko
        Klical sem ga Kravata / Milena Michiko Flašar ; prevedla Tanja Petrič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 164 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 276297216

462.
FORSYTH, Frederick, 1938-
        Maščevalec / Frederik Forsyth ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 360 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276962048

463.
GAILLY, Christian, 1943-2013
        Večer v klubu / Christian Gailly ; prevedel Aleš Berger ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 159 str.

Je Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 273862144

464.
GALLOWAY, Janice
        Clara / Janice Galloway ; prevedel Jure Potokar ; [spremna beseda Tina Mahkota]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 547 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277463808

465.
GOGOLʹ, Nikolaj Vasilʹevič, 1809-1852
        Tri drame / Gogolj, Bulgakov ; prevedla Borut Kraševec in Lijana Dejak. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2014. - 197 str. - (Zbirka Klasična šerpa ; 31)

Vsebina: Ženitev ; Kvartopirci / Nikolaj Vasiljevič Gogolj. Mrtve duše : dramatizacija pesnitve Nikolaja Vasiljeviča Gogolja / Mihail Afanasjevič Bulgakov

Kr
COBISS.SI-ID 277148928

466.
GOSPODINOV, Georgi
        Fizika žalosti / Georgi Gospodinov ; prevedel Borut Omerzel. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 315 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277841920

467.
GREGORIUS Nazianzenus, svetnik
        Izbrane pesmi / Gregor iz Nazianza ; prevod, opombe in spremna beseda Vid Snoj. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 356 str. - (Knjižna zbirka Poezije ; 26) (Pesmi vzpor. v starogrškem besedilu in slov. prevodu)

Kr
COBISS.SI-ID 277535488

468.
GRISHAM, John
        Čas za ubijanje / John Grisham ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 571 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276986368

469.
GRISHAM, John
        Tožniki / John Grisham ; [prevedel Denis Viršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 414 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276111616

470.
GRUNBERG, Arnon Yasha Yves, 1971-
        Tirza / Arnon Grunberg ; [prevedla Mateja Seliškar Kenda]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 450 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276842752

471.
GUHRKE, Laura Lee
        In nato jo je poljubil / Laura Lee Guhrke ; prevod Branka Šnek Oset. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 429 str. - (Samska dekleta ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80219649

472.
HANDKE, Peter, 1942-
        Poskus o norem gobarju : zgodba zase / Peter Handke ; [v slovenščino prevedla Amalija Maček]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2014. - 168 str. - (Zbirka Austriaca)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276340736

473.
HARSCH, Rick
        Adriatica deserta / Rick Harsch ; [prevod Barbara Motoh Bračanov in Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 194 str. - (Zbirka Romani)

Kr
COBISS.SI-ID 277655040

474.
HARSCH, Rick
        Istrske lobanje / Rick Harsch ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015. - 143 str. - (Zbirka Romani)

Kr
COBISS.SI-ID 277803520

475.
HEATH, Lorraine
        V postelji s hudičem / Lorraine Heath ; prevod Maša Zupančič. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 461 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79770881

476.
HEIVOLL, Gaute
        Preden zgorim / Gaute Heivoll ; [prevedel Darko Čuden]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - 263 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277035264

477.
HERTMANS, Stefan
        Vojna in terpentin / Stefan Hertmans ; prevedla Staša Pavlović, [prevod francoskih dialogov Mateja Seliškar Kenda]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 387 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277843456

478.
HEVIER, Daniel
        Luna na niti = Na niti mesiac / Daniel Hevier ; [iz slovaščine prevedla Stanislava Repar, Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 55 str. - (Zbirka Haiku ; 2014, 3)

Kr
COBISS.SI-ID 277022976

479.
HORNBY, Nick
        Dolga pot navzdol / Nick Hornby ; [prevedla Sonja Berce]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2014. - 246 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 80102401

480.
HOUCK, Colleen
        Tigrova usoda / Colleen Houck ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 447 str. - (Tigrova saga ; knj. 4)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276701440

481.
HOYT, Elizabeth
        Polnočni vojvoda / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 331 str.

Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277560832

482.
IMAMOVIĆ, Jasmin
        Prosim te, zapiši : zgodovinski roman / Jasmin Imamović ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 297 str. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 68)

Kr
COBISS.SI-ID 277240064

483.
IVANAUSKAITE, Jurga, 1961-2007
        Čarovnica in dež / Jurga Ivanauskaité ; prevedel Klemen Pisk. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2014. - 306 str. - (Branje)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 79802113

484.
JAMES, Henry, 1843-1916
        Zver v džungli in druge zgodbe / Henry James ; prevedla, [spremna beseda] Nada Grošelj. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - 142 str. - (Zbirka Stopinje)

Vsebina: Oltar mrtvih ; Zver v džungli ; Fletni vogalček

Kr
COBISS.SI-ID 275060736

485.
JEFFRIES, Sabrina
        Nikoli ne zapeljuj malopridneža / Sabrina Jeffries ; [prevod Irma Kukovič]. - Ig : Kiroja, 2014. - 336 str. - (Zbirka Šola za dedinje ; 1)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276201216

486.
JONASSON, Jonas, 1961-
        Analfabetka, ki je obvladala računstvo / Jonas Jonasson ; [iz nemščine prevedel Brane Čop]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 509 str. - (Zbirka Roman)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275713024

487.
KADLEČÍK, Ivan
        Mati vseh besed : (izbor) = Matka všetkých slov : (výber) / Ivan Kadlečík ; [iz slovaščine prevedla Stanislava Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 45 str. - (Zbirka Haiku ; 2014, 1)

Kr
COBISS.SI-ID 277022208

488.
KARLIN, Alma M.
        Magične zgodbe starega Egipta / Alma M. Karlin ; [prevedla ter spremno besedo spisala Jerneja Jezernik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 125 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276837888

489.
KATALPA, Jakuba
        Nemci : geografija izgube / Jakuba Katalpa ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2014. - 414 str. - (Zbirka Eho ; 9)

Kr
COBISS.SI-ID 276713984

490.
KENNER, Julie
        Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - (Zbirka Oddih)

Kr Kr-skl Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277545472

491.
KENNER, Julie
        Vroča skrivnost : prvi del trilogije Skrivnostni vitezi / J. Kenner ; [prevod Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 319 str. - (Zbirka Oddih)

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276130560

492.
KERET, Etgar, 1967-
        Še zadnja zgodba in konec / Etgar Keret ; prevedla Julija Potrč, zgodbe Bajso, Kinderjajček, Krasna in Noro lepilo prevedel Andrej Blatnik ; [spremna beseda Andrej Blatnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - 148 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 276527872

493.
KLEYPAS, Lisa
        Odpelji me opolnoči / Lisa Kleypas ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 321 str. - (Družina Hathaway ; knj. 1) (Zbirka Oddih)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276300544

494.
KRACAUER, Siegfried, 1889-1966
        Ginster / Siegfried Kracauer ; prevedel [in spremno besedo napisal] Slavo Šerc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 276 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275940352

495.
KRLEŽA, Miroslav
        Evropa danes in drugi eseji / Miroslav Krleža ; izbrala, prevedla in opombe napisala Mica Matković ; [spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2014. - 233 str. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 5)

Kr
COBISS.SI-ID 276615680

496.
KUHNOVÁ, Daniela
        Tri sonca = Tri slnká / Daniela Bojnanská ; [iz slovaščine prevedla Stanislava Repar, Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - 29 cm. - (Zbirka Haiku ; 2014, 4)

Kr
COBISS.SI-ID 277023488

497.
LÄCKBERG, Camilla
        Krotilec levov / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 404 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277914368

498.
LERMONTOV, Mihail Jurʹevič
        Poverʹ ničtožestvo estʹ blago v zdešnem svete --- : stihotvorenija i poèmy = Verjemi, ničevost je v naši družbi blagor --- : pesmi in pesnitve / M. Ju. Lermontov = Mihail J. Lermontov ; [prevod Andrej Arko ... [et al.] ; uvodna beseda Julija Anatoljevna Sozina ; spremna študija Miha Javornik ; urednika Miha Javornik, Blaž Podlesnik]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 385 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276252672

499.
LODGE, David, 1935-
        Majhen svet / David Lodge ; prevedel Gorazd Pipenbaher. - Maribor : Litera, 2012. - 430 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 70816769

500.
LODGE, David, 1935-
        Na drugem mestu : zgodba o dveh kampusih / David Lodge ; prevedla Irena Duša. - Maribor : Študentska založba Litera, 2014. - 317 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 80996353

501.
LONG, Julie Anne
        Nevarnost naslade / Julie Anne Long ; prevod Irena Furlan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 509 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79771137

502.
MACLEAN, Sarah
        V vrtincu skrivne ljubezni z lordom / Sarah MacLean ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 393 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276988160

503.
MALPAS, Jodi Ellen
        Obljubljena ena noč / Jodi Ellen Malpas ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 384 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277029888

504.
MCCANN, Colum, 1965-
        Transatlantik / Colum McCann ; [iz angleščine prevedla Maja Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 260 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277639424

505.
MCGUIRE, Jamie
        Čudovita pozaba / Jamie McGuire ; [prevedel Primož Trobevšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 318 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277662464

506.
ME, Tara Sue
        Izurjena / Tara Sue Me ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 331 str. - ([Podrejena ; 3])

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 277002752

507.
MEŠKOVIĆ, Alen
        Ukulele jam / Alen Mešković ; [prevod Damijan Šinigoj]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 381 str. - (Zbirka Bisernice)

Ce Kr Kr-kot Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277381888

508.
MIHAJLOVSKI, Dragi
        Pisarjeva smrt / Dragi Mihajlovski ; prevedla [in spremno besedo napisala] Namita Subiotto. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014. - 148 str. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

Kr
COBISS.SI-ID 277392896

509.
MILAN, Courtney
        V vojni z vojvodo / Courtney Milan ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. - 494 str. - (Zlovešči bratje ; knj. 1)

Kr
COBISS.SI-ID 80977921

510.
NESBØ, Jo, 1960-
        Odrešenik / Jo Nesbø ; prevedla Maja Lihtenvalner. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 479 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276196352

511.
NESBØ, Jo, 1960-
        Snežak / Jo Nesbø ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 439 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276226560

512.
NESI, Edoardo, 1964-
        Zgodba o mojih ljudeh : bes in ljubezen v življenju industrialca iz province / Edoardo Nesi ; prevedel Gašper Malej. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275796992

513.
NORTHUP, Solomon, 1808-1863?
        [Dvanajst]
        12 let suženj / [Solomon Northup. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 263 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275467008

514.
OE, Kenzaburo, 1935-
        Potrgajte poganjke, postrelite otroke / Kenzaburo Oe ; iz japonščine prevedel Iztok Ilc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 189 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 277223680

515.
OTSUKA, Julie, 1962-
        Buda na podstrešju / Julie Otsuka ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014. - 171 str.

Ce Je Kr Na Pk St Šč
COBISS.SI-ID 274590976

516.
PHILLIPS, Carly
        Popolna ljubezen / Carly Phillips ; [prevedla Barbara Golubovac]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 304 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 277189888

517.
QUINN, Julia, 1970-
        Bliža se poroka : [osmi roman o Bridgertonovih] / Julia Quinn ; [prevedla Mateja Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 391 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277187584

518.
REPAR, Stanislava, 1960-
        Fabrika porcelana = Fabrika na porcelán / [pesmi ter iz slovaščine in slovenščine prevedla] Stanislava Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014. - (Zbirka Haiku ; 2014, 2)

Kr
COBISS.SI-ID 277022464

519.
ROBERTS, Nora
        Temna čarovnica / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik] : prva knjiga v trilogiji Bratranci O'Dwyer. - Izola : Meander, 2015. - (Trilogija Bratranci O'Dwyer ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 277545984

520.
ROSENFELD, Astrid, 1977-
        Adamova zapuščina / Astrid Rosenfeld ; prevedla Neža Božič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 359 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276468480

521.
ROTHFUSS, Patrick, 1973-
        Ime vetra : prvi dan kraljemorčeve kronike / Patrik Rothfuss ; prevedel Sergej Hvala. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 755 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277352960

522.
ROUZEAU, Valérie, 1967-
        Ne naslednjič / Valérie Rouzeau ; prevod Mateja Bizjak Petit. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014. - 82 str. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 49)

Kr
COBISS.SI-ID 275556096

523.
SCARROW, Simon
        Cesarska straža / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 416 str.

Kr St Šč
COBISS.SI-ID 277024768

524.
SHRIVER, Lionel
        Pogovoriti se morava o Kevinu / Lionel Shriver ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 480 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276711168

525.
SIMSES, Mary
        Ljubezen med borovnicami / Mary Simses ; [prevedla Katja Bizjak]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 318 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277839104

526.
SOPHOCLES
        Antigone / Sofokles ; prevedel Ivan Hribovšek ; [slikovno gradivo Rokopisna zbirka NUK]. - Ljubljana : Družina, 2014. - 136 str. - (Sidera ; 2/1)

Kr
COBISS.SI-ID 272445184

527.
SPARKS, Nicholas
        Na prvi pogled / Nicholas Sparks ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 272 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276404480

528.
STEIN, Gertrude, 1874-1946
        Uporabno znanje / Gertrude Stein ; [prevedel Andrej Skubic]. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2014. - 219 str. - (Zbirka Klasična šerpa ; 30)

Kr
COBISS.SI-ID 277148416

529.
        SVINČNIK piše s srcem / [uredila] Vanja Rupnik Rašić, Budimir Nešić ; prevod Olga Kacjan. - Ljubljana : Forma 7, 2014. - 148 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276096256

530.
SZOMI, Pál
        Jesenska nebina / Pál Szomi ; [prevod v slovenščino Bela Szomi Kralj ; fotografije Arven Šakti Kralj Szomi]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2014. - 122 str. - (Knjižna zbirka Mostovi na meji)

Kr
COBISS.SI-ID 80427777

531.
THOMAS, Sherry
        Najsrečnejša dama v Londonu / Sherry Thomas ; prevod Anja Bakan. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 413 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79671041

532.
TÓTH, Krisztina
        Piksel : besedilno telo / Krisztina Tóth ; prevedla, [spremna beseda] Gabriella Gaál. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. - 143 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275484672

533.
TRAHERNE, Thomas
        Izbrane pesmi / Thomas Traherne ; prevod in spremna beseda Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2014. - 234 str. - (Knjižna zbirka Poezije ; 25)

Kr
COBISS.SI-ID 277533440

534.
TRAPP, Maria Augusta
        Hvalnica družine Trapp / Marija Avgusta Trapp ; [prevedel po angleški izdaji France Šetar]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2008. - 336 str.

Kr
COBISS.SI-ID 241977088

535.
TROJANOW, Ilija
        Zbiralec svetov / Ilija Trojanow ; prevedel Brane Čop. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 489 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277464832

536.
VALLGREN, Carl-Johan
        Mož v senci / Carl-Johan Vallgren ; [iz angleščine prevedel Martin Jankovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 352 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277849600

537.
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Moskva 2042 / Vladimir Vojnovič ; [prevod Lijana Dejak]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 462 str. - (Literarna zbirka Goga)

Kr
COBISS.SI-ID 276329984

538.
WAMBRECHTSAMER, Anna, 1897-1933
        Danes grofje Celjski in nikdar več / Anna Wambrechtsamer ; [prevedel Niko Kuret]. - Celje : Antika, 2014. - 459 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273415424

539.
WINTERSON, Jeanette
        Pisano na telo / Jeanette Winterson ; [prevod Teodora Ghersini]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2004. - 152 str.

Ce Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 214982144

540.
YEATS, William Butler, 1865-1939
        Zbrana poezija / William Butler Yeats. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014-. - Zv. <1->. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 47)

Dosedanja vsebina:
1: Lirika 1889-1914. - 2014 / prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 236 str. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 223-226. - Beseda o zbirkah v tem zvezku: str. 227-232

Kr
COBISS.SI-ID 275542528

541.
YOUNG, Samantha
        Škotska ulica / Samantha Young ; [prevedla Mojca Svetičič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 302 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277613568

542.
ZANDER, Joakim
        Plavalec / Joakim Zander ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 410 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276406016


N BIO N BIOLOGIJA


543.
BAVCON, Jože
        Belo cvetoče različice v slovenski flori = White-flowered varieties in Slovenian flora / Jože Bavcon ; [ilustracije Tina Zaponšek ; foto Jože Bavcon ... [et al.] ; prevod Helena Smolej & Grens-tim]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. - 349 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276868352

544.
BAVCON, Jože
        Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia / [besedilo, foto] Jože Bavcon ; [prevod Grens-Tim]. - Ljubljana : Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014. - 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276989440

545.
BOHINC, Klemen, 1970-
        Fizika človeškega telesa / Klemen Bohinc. - 1. izd. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014. - 138 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276174080

546.
DOLINAR, Branko
        Kukavičevke v Sloveniji / Branko Dolinar ; [fotografije Amadej Trnkoczy ... [et al.] ; ilustracije Jošt Stergaršek]. - 1. izd. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2015. - 183 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277892864

547.
GOGALA, Andrej, 1962-
        Čebele Slovenije / Andrej Gogala ; [fotografije Andrej Gogala, Ivan Esenko]. - 1. izd. - Ljubljana : Biološki inštitut Jovana Hadžija : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - 179 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277049088

548.
GOMBOC, Stanislav
        Pojoče kobilice Slovenije : priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah = Singing Orthoptera of Slovenia : manual for identification of singing Orthoptera based on songs and images / Stanislav Gomboc, Blaž Šegula ; [fotografije Blaž Šegula ... et al.]. - Ljubljana : Egea, zavod za naravo = Egea, Institution for Nature, 2014. - 240 str. + 1 zvočni CD

Kr
COBISS.SI-ID 274536960

549.
        ŽIVELA evolucija! / [avtorji besedil Breda Činč Juhant ... [et al.] ; uredila Staša Tome ; fotografije Melita Bubek ... [et al.] ; risbe Dolores Gerbec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2014. - 123 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276512000


N FIZ N FIZIKA


550.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2015 / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2014. - 148 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276260608

551.
PODGORNIK, Rudolf
        Elektromagnetno polje / Rudolf Podgornik in Andrej Vilfan. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 391 str. - (Matematika - fizika ; 51)

Kr
COBISS.SI-ID 276113664


N KEM N KEMIJA


552.
TRŠEK, Špela
        Verige in obroči. Učbenik za kemijo v gimnaziji / Špela Tršek, Janez Cerkovnik ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; modeli Igor Cerar ; fotografije Tomaž Lunder ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 255825664


N KME N KMETIJSTVO


553.
BOISELLE, Gabriele
        Svet oslov / [besedilo in fotografije] Gabriele Boiselle ; [prevod Romana Krajnc]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2014. - 126 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275455232

554.
DOMANJKO-Petrič, Aleksandra
        Prva pomoč za psa in nekatere bolezni pri psih : priročnik za lastnike in skrbnike psov / Aleksandra Domanjko Petrič ; [fotografije Aleksandra Domanjko Petrič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2014. - 151 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276599296

555.
DORIA, Julia
        Aronija, naravna mojstrovina : priročnik za gojenje aronije / besedilo, ilustracije in fotografije Julia Doria. - Ljubljana : Atelje Doria, 2015. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275063808

556.
DORIA, Julia
        Samooskrbni organski vrt : priročnik za sonaravno eko vrtnarjenje / besedilo, ilustracije in fotografije Julia Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2014. - 254 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 274465536

557.
        EKO dežela. - 2011 (avg.)-        . - Kranj : BJM, 2011-

Suplement ali priloga k: Zelena dežela = ISSN 1581-9027
ISSN 2335-3066 = Eko dežela
N KMETIJSTVO revije EKO dežela
2015 Št. 2<jan. gl. v dec./jan. 2014>+3-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 264453632

558.
GRUNDEL, Heinz
        Prva pomoč za pse : mini vodnik za ukrepanje v sili / Heinz Grundel, Pasquale Piturru ; [prevedla Maja Jug Hartman ; slikovno gradivo po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2015. - 42 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277572608

559.
        KMETOVALEC : strokovna kmetijska revija : glasilo Društva kmetijskih svetovalcev Slovenije. - Let. 1, št. 1 (1884)-let. 61, št.5/6 (1944) ; Let. 62, št. 1 (1994)-        . - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 1884-

ISSN 1318-4245 = Kmetovalec
ČB170 P STARINE revije, N KMETIJSTVO revije KMETOVALEC
Letn. 83 2015 št. 1-11#
COBISS.SI-ID 6031876

560.
        MOJ lepi vrt. - 2003 (mar.)-        . - Ljubljana : Burda, 2003-

Ima suplement ali prilogo: Moj lepi vrt. Posebna izdaja = ISSN 1581-7393
ISSN 1581-5897 = Moj lepi vrt
ČB853 N KMETIJSTVO revije MOJ lepi vrt
2015 Št. 1-11#
COBISS.SI-ID 122645760

561.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)-        . - Ljubljana : ČZP "Kmečki glas", 1969-

Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet
ČB48 N KMETIJSTVO revije MOJ mali svet
Letn. 47 2015 št. 1-11#
COBISS.SI-ID 16404738

562.
        MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)-        . - Ljubljana : Dedal, 1992-

ISSN 1318-296X
ČB313 N KMETISTVO revije, O KMETIJSTVO revije MOJ pes
Letn. 24 2015 št. 2<jan. gl. v dec/jan. 2014>+3-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 29366784

563.
        ZAČETKI načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem : Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771 / [uredili Franc Perko, Edo Kozorog, Andrej Bončina ; predgovor Andrej Bončina, Franc Perko, Edo Kozorog ; spremna beseda Andrej Bončina, Edo Kozorog ; transliteracija Vitomir Mikuletič, Drago Trpin ; prevodi Vitomir Mikuletič, Drago Trpin, Silvester Gabršček]. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba : Zavod za gozdove Slovenije : Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, 2014. - 416 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276775936


N MAT N MATEMATIKA


564.
CVETKO-Vah, Karin
        Učbenik za proseminar / Karin Cvetko Vah in David Dolžan. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 121 str. - (Učbeniki in priročniki)

Kr
COBISS.SI-ID 275862016

565.
        LOGIKA : zbirka nalog s tekmovanj : 4. del : 2006-2010 / [naloge Marija Ahčin ... [et al.] ; zbrali in uredili Gabrijela Hladnik in Mija Kordež]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014. - 210 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276081152

566.
        MATEMATIKA : po korakih do odličnega znanja / [avtorji Carol Vorderman ... [et al.] ; prevod Hema Vasle, Irena Sečnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 264 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275337472


N RAČ N RAČUNALNIŠTVO


567.
AHAČIČ, Miha
        Računalniški priročnik za začetnike v zlatih letih / Miha Ahačič. - 2., dopolnjena izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 189 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275554048

568.
        JOKER : revija za sončno stran računalništva. - Let. 1, št. 1 (maj 1992)- . - Ljubljana : Alpress, 1992-

ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana)
N RAČUNALNIŠTVO revije JOKER
Letn. 23 2015 št. 258-268#
COBISS.SI-ID 30700032

569.
        MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)-        . - Ljubljana : Infomediji, 1991-

Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
ČB315 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITOR
Letn. 25 2015 št. 1-6+P7<Poletje>+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 28012800

570.
        MONITORPRO . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9476 = Monitorpro
ČB816 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITORPRO
2015 Št. 1-5
COBISS.SI-ID 252457728


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


571.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - Slov. izd. - Let, 1, št. 1 (1967)-        . - Ljubljana : Delo, 1967-

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)
ČB2 N TEHNIKA IN PROIZVODNJA revije AVTO magazin
Zv. 2 Letn. 49 2015 št. 1-24#
COBISS.SI-ID 16284930

572.
BROVINSKY, Boris
        Naš drag(!) avto : prvo stoletje avtomobilizma na Slovenskem : katalog razstave / Boris Brovinsky ; [prevodi v angleščino Melita Silič ; fotografije Blaž Zupančič, Iko Kraševec, Veronika Štampfl ; slikovno gradivo Muzeji in galerije mesta Ljubljana ... et al.]. - Ljubljana : Tehniški muzej Slovenije, 2014. - 80 str. - (Publikacija TMS ; 52)

Kr
COBISS.SI-ID 276222464

573.
RIJAVEC, Tatjana, 1962-
        Tekstilne surovine. Osnove / Tatjana Rijavec. - 2. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014. - 124 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274196224

574.
        ROBOTIKA in umetna inteligenca / uredila Tadej Bajd in Ivan Bratko. - Ljubljana : Slovenska matica, 2014. - 230 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276154624

575.
ŠKOFIČ, Peter, 1952-
        Začetki starodobništva na Slovenskem / Peter Škofič. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2014. - 215 str. + 1 optični disk (CD-ROM). - (Zbirka HMV)

Kr
COBISS.SI-ID 276500224


O DRU O ČLOVEK IN DRUŽBA


576.
DUCKWORTH, Julie
        Mala knjiga vrednot : izobraževanje otrok v misleče, samostojne, odgovorne in ljubeče državljane / Julie Duckworth ; [prevedla Ksenija Berk ; spremno besedilo Majda Koren ; ilustracije in napisi Ines Fernandez de Cordova]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2011. - 152 str.

Kr
COBISS.SI-ID 252832000


O GEO O GEOGRAFIJA


577.
GANERI, Anita
        Zemlja v 30 sekundah / Anita Ganeri ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 90 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275825920


O GLA8 O GLASBA DO 8 LET


578.
OSOJNIK, Melita
        Pesmice za dobro voljo / poje Melita Osojnik ; [glasba in priredbe Blaž Jurjevčič ... [et al.] ; besedila V. T. Arhar ... [et al.] ; oblikovalec zvoka in producent Borut Belančič ; ilustracija naslovnice Jelka Reichman]. - Ljubljana : Glasbeno gledališče Melite Osojnik, p [2008]. - 1 CD (31 min, 54 sek)

Vsebina: Težave ; Barčica po morju plava (ljudska) ; Miška kotališka ; Zeleni maj ; Bratec ; V mačji deželi ; Marko skače (ljudska) ; Pomladno sončece ; Sestre velikanke ; O srčecu ; Pod to goro zeleno (ljudska)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 13144370

579.
OSOJNIK, Melita
        To je blo v tistem čas / [poje] Melita Osojnik ; [avtor glasbe Matjaž Jarc ; [besedila iz zbirke dr. K. Štreklja "Slovenske narodne pesmi"] ; ilustracija Tina Brinovar]. - [Ljubljana] : Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014]. - 1 CD (28 min, 39 sek)

Vsebina: To je blo v tistem čas ; Andrle bandrle ; Botra ; Andra bandra ; Micka, o Micka ; Engole bengole ; Sonce sije ; Tanči naranči ; Kronpierja sim sadu ; Ini ani ho ; Janez Banes ; Ajkolo bajkolo ; Mica maca ; Ene tene ; Tam gori na gori ; Enega benega ; Snočka ; Arm barm ; Čudež ; Eketi peketi ; Tiri tiri ; Ena lepena ; Oj sveti trije kralji ; En kovač ; Delajmo, delajmo nova kolesa ; An pan ; Ta stara je vmrla ; Zvončki ; Svatbe

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 10818590


O JEZ O JEZIK IN KNJIŽEVNOST


580.
STEPANČIČ, Lucija
        Kaj nam povejo besede / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd. - Dob : Miš, 2014. - 100 str.

Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277106432


O KME O KMETIJSTVO


581.
GOLUB, Zdenka
        Čebelica Julija : sožitje je naša prihodnost / Zdenka Golub in Jožica Repič ; [fotografije Zdenka Golub ... et al.]. - Grosuplje : Grafis trade, 2014. - 40 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276900096


O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET


582.
BARRON, T. A.
        Merlin. Knj. 4, Zrcalo usode / T. A. Barron ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2014. - 246 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275345408

583.
DASHNER, James, 1972-
        Labirint : [pomni, preživi, beži] / James Dashner ; [prevedel Marko Bogataj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 373 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276405248

584.
HOF, Marjolijn
        Pravila treh / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 132 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277107712

585.
KORANTER, Sonja
        Ne išči ljubezni, poišče te sama / Sonja Koranter. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 99 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277477376

586.
LAPUH, Kristjan
        Pazi se lisice : prigoda iz današnjega sveta = Beware of the fox : a modern fable of our times / Kristjan Lapuh in Ana Jud ; ilustracije Silvia Plavša ; [prevod Tobija Siter]. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2014. - 24 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276169984

587.
LAURENT, Isabelle, 1964-
        Hodi za menoj : prva knjiga trilogije Prerokba iz Assisija / Isabelle Laurent ; [prevod Lucija Rifel]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 245 str. - (Prerokba iz Assissija ; knj. 1)

Kr Pk Šč
COBISS.SI-ID 275885568

588.
LE Guin, Ursula K.
        Drugi veter : [šesta knjiga Sage o Zemljemorju] / [besedilo napisala, zemljevid narisala] Ursula K. Le Guin ; [prevedel Dušan Ogrizek ; spremno besedo napisal Jakob J. Kenda]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 267 str. - (Zbirka Srednji svet)

Kr
COBISS.SI-ID 277016576

589.
LIPOGLAVŠEK, Manca
        Rdečelaska / Manca Lipoglavšek ; ilustrator Gorazd Vahen. - 1. izd. - Dobrova : Pipinova knjiga, 2014. - 95 str. - (Najstniško pero)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276465920

590.
MEAD, Richelle
        Polnočni urok / Richelle Mead ; [prevod Kaja Bucik Vavpetič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 430 str. - (Serija Krvne vezi ; knj. 3)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275218944

591.
        MOČ lažnega / Milan Dekleva ... [et al.] ; [spremna beseda Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 109 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 277844736

592.
MOERS, Walter
        Divji potep skozi noč : po enaindvajsetih ilustracijah Gustava Doréja / Walter Moers ; [prevedla Stana Anželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 223 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276120064

593.
RIORDAN, Rick
        Percy Jackson in Olimpijci. Morje pošasti / Rick Riordan ; [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfem, 2014. - 272 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276349696

594.
SIMUKKA, Salla
        Rdeča kot kri : prva knjiga trilogije Sneguljčica / Salla Simukka ; [prevedla Julija Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 260 str. - (Trilogija Sneguljčica ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275964160

595.
STEINER, Miriam
        Vojak z zlatimi gumbi / Miriam Steiner Aviezer ; risbe Vladimir Lakovič. - 2. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015. - 111 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277437440

596.
SUGG, Zoe, 1990-
        Spletna punca / Zoe Sugg ; [prevedla Marta Graj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 335 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277663232

597.
ŠTEGER, Aleš
        Kurent / Aleš Šteger ; ilustrirala Tina Dobrajc. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 163 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276665856

598.
VELIKONJA, Irena, 1974-
        Življenje brez psa / Irena Velikonja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 148 str. - (Knjižna zbirka Majnice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277061120


O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET


599.
AHAČIČ, David
        Miklavž je tu! / David Ahačič ; ilustrirala Nuša Jurjevič. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 31 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275673344

600.
BAN, Tatjana
        Koncert / [po motivu Tomo Kočar, uglasbena pravljica Koncert] napisala in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015. - [24] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277039616

601.
BAUER, Jana
        Groznovilca v hudi hosti / Jana Bauer ; ilustrirala Caroline Thaw. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. - 101 str. - (Zbirka Čudaške prigode)

Ce Kr Pk Pr
COBISS.SI-ID 276601600

602.
BENNETT, Elizabeth
        Veliki in mali / Elizabeth Bennett ; [ilustrirala] Jane Chapman ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275323136

603.
BERTRAM, Rüdiger
        Detektiv Gregor in zelo zapleten primer / Rüdiger Bertram ; ilustracije Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 43 str. - (Knjigoljub ; 2. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79884801

604.
BOURGEOIS, Paulette
        Franček in nevihta / napisala Paulette Bourgeois ; ilustrirala Brenda Clark ; [prevod Živa Hren]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - [30] str. - (Zbirka Frančkove klasične zgodbice)

Kr
COBISS.SI-ID 269659136

605.
BOURGEOIS, Paulette
        Franček reče "Rad te imam" / napisala Paulette Bourgeois ; ilustrirala Brenda Clark ; [prevod Živa Hren]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - [30] str. - (Zbirka Frančkove klasične zgodbice)

Kr
COBISS.SI-ID 269658112

606.
BOURGEOIS, Paulette
        Franček ukazuje / napisala Paulette Bourgeois ; ilustrirala Brenda Clark ; [prevod Živa Hren]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - [30] str. - (Zbirka Frančkove klasične zgodbice)

Kr
COBISS.SI-ID 269657856

607.
BOURGEOIS, Paulette
        Frančkov vzdevek / [Paulette Bourgeois ; ilustracije po izvirniku ; prevedel Bojan Švigelj]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010. - [30] str. - (Zbirka Frančkove TV-zgodbice)

Kr
COBISS.SI-ID 251261952

608.
BOURGEOIS, Paulette
        Frančkovo božično darilo / napisala Paulette Bourgeois ; ilustrirala Brenda Clark ; [prevod Živa Hren]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - [30] str. - (Zbirka Frančkove klasične zgodbice)

Kr
COBISS.SI-ID 269657344

609.
BRIGHT, Paul, 1949-
        Kaj je hujše od morskega psa? / Paul Bright ; [ilustriral] Michael Terry ; [prevedla Jana Kolarič]. - Jezero : Morfem, 2010. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 250539776

610.
BUCHWALD, Sabina
        Hana in vetrovi / Sabina Buchwald ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2014. - [29] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 272689152

611.
CANDELLARI, Zdenka
        Pisma svetemu Jožefu / besedilo Zdenka Candellari ; ilustracije Anja Osenar. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2014. - 23 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275955968

612.
CHIEW, Suzanne
        Jazbec in strašni vihar / Suzanne Chiew ; [ilustracije] Caroline Pedler ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 274717696

613.
CHILD, Lauren
        Novi mali človeček / Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2014. - [30] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274477824

614.
        CICIBAN : revija za najmlajše. - Let. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1945-

ISSN 0350-8870 = Ciciban
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIBAN
Letn. 71 2015/2016 št. 1-3#
COBISS.SI-ID 10091266

615.
        CICIDO : revija za predšolske otroke. - Let. 1, št. 1 (1998/1999)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1998-

ISSN 1408-6786 = Cicido
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIDO
Letn. 18 2015/2016 št. 1#
COBISS.SI-ID 12824722

616.
CORDEROY, Tracey
        Mamico hočem! / Tracy Corderoy ; [ilustrirala] Alison Edgson ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275056640

617.
CORDEROY, Tracey
        Očka hočem! / Tracey Corderoy ; [ilustracije] Alison Edgson ; [prevedla Branka Fišer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 274693632

618.
ČECHURA, Rudolf, 1931-
        Prigode maksi psa Fika / napisal Rudolf Čechura ; narisal Jiří Šalamoun ; [besede pri ilustracijah Barbora Šalamounová ; prevedel in priredil Jurij Souček]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2014. - 83 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275967232

619.
DOCHERTY, Helen
        Abrakazebra / napisala Helen Docherty ; ilustriral Thomas Docherty ; [prevedla in prepesnila Bina Štampe Žmavc]. - Jezero : Morfem, 2015. - [32] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275257856

620.
DONALDSON, Julia
        Bi se gnetli na tej metli? / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - 3. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [25] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Kr
COBISS.SI-ID 275569152

621.
DUNGWORTH, Richard
        Otok lobanj in kosti. Čas za piratsko malico / Richard Dungworth ; [ilustracije] Sharon Harmer ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2014. - [32] str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275799296

622.
ERCEGOVIĆ, Romana
        Vedno te ima nekdo rad : pravljica za otroke in odrasle / napisala [[in] pesmici napisala in uglasbila] Romana Ercegović ; ilustrirala Simona Čudovan. - Ptuj : Društvo za poglobljeno umetnost, 2014. - 29 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273269248

623.
FORSTER, Monika
        Moja skrivnost Pon Pon = Mein Geheimnis Pon Pon = Il mio segreto Pon Pon / [Text (italienisch, deutsch) [und] Illustrationen] Monika Forster ; [Übersetzung ins Slowenische Sonja Wakounig] ; [izdajatelj] Haček. - V Celovcu : Drava, 2014. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277192960

624.
GOLUB, Zdenka
        Ivo išče prijatelja / Zdenka Golub ; ilustrirala in oblikovala Ingrid Pozvek. - Ljubljana : Grafis Trade, 2014. - [21] str.

Kr
COBISS.SI-ID 266082048

625.
JALOVEC, Viljenka
        Pravljične uganke / Viljenka Jalovec ; ilustracije Marko Kočevar. - Ljubljana : Lenaja, 2014. - 30 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276606976

626.
JANČAR, Irma
        Deset ekozgodbic za lahko noč / avtorica Irma Jančar ; ilustratorji Katja Gaspari Leben ... [et al.]. - Lukovica : Eko knjiga, 2015. - 41 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277422848

627.
JARMAN, Julia
        Dve sramežljivi pandi / Julia Jarman ; [ilustrirala] Susan Varley ; [prevedla Mojiceja Podgoršek]. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 277915648

628.
JOYCE, James, 1882-1941
        Mačke iz Kopenhagna / James Joyce ; [prevedel Luka Novak ; ilustriral Casey Sorrow]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2014. - [29] str.

Kr
COBISS.SI-ID 276221952

629.
JURKOVIČ, Jasna
        Juhu, premagal sem tremo! : Prešernov dan / Jasna Jurkovič ; ilustracije Nina Kovačič. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 32 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Kr 608 Kr-skl Pk
COBISS.SI-ID 277584640

630.
        KAKO se je ježek oženil / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015. - [24] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277040640

631.
        KAKŠNA dobra knjiga! / izbrala in uredila Barbara Hanuš ; [prevod iz slovenščine Zdravko Kecman]. - Banja Luka : Društvo Slovencev Republike Srbske : Triglav, 2013. - 31, 31 str.

Vsebuje tudi srb. prevod, tiskan v obratni smeri: Kakva dobra knjiga! / izabrala i uredila Barbara Hanuš ; preveo sa slovenačkog Zdravko Kecman

Kr
COBISS.SI-ID 10569758

632.
        KAM pa kam, Ciciban : nekaj najlepših iz Cicibana : [izbor besedili in ilustracij iz sedemdesetih letnikov revije Ciciban] / [uredila Maja Žugič]. - Darilna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 56 str.

Ce Je Kr Na Pr
COBISS.SI-ID 280760576

633.
KLEIN, Martin, 1962-
        Hišica na drevesu / Martin Klein ; ilustracije Stéffie Becker ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 42 str. - (Knjigoljub ; 1. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79883521

634.
KLEIN, Martin, 1962-
        Skrivnost zmajeve jame / Martin Klein ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 43 str. - (Knjigoljub ; 1. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79892737

635.
KOČAR, Tomo
        Lumpi iz 4. a ga biksajo / Tomo Kočar ; ilustriral Samo Jenčič. - Ljubljana : Zavod Tolovaj, 2014. - 57 str. - (Zbirka Lumpi lumpasti)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275187456

636.
KOČAR, Tomo
        Lumpi iz 4. a sportajo / Tomo Kočar ; ilustriral Samo Jenčič. - Ljubljana : Zavod Tolovaj, 2014. - 57 str. - (Zbirka Lumpi lumpasti)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275187712

637.
KOČAR, Tomo
        Lumpi iz 4. a v akciji / Tomo Kočar ; ilustriral Samo Jenčič. - Ljubljana : Zavod Tolovaj, 2014. - 55 str. - (Zbirka Lumpi lumpasti)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275186944

638.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Kraljična Neža in Tim / Tatjana Kokalj ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 116 str. - (Knjižna zbirka Liščki)

Kr
COBISS.SI-ID 276884224

639.
KÖNIGSBERG, Katja
        Duhec Gašper gre v šolo / Katja Königsberg ; ilustracije Regine Altegoer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 42 str. - (Knjigoljub ; 1. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79885057

640.
KOPINŠEK, Simona
        Skrivnost sveta / Simona Kopinšek ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2014. - [28] str. - (Zbirka Modri planet)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79271169

641.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Čučko ureja svet / Polonca Kovač ; [ilustrirala Tina Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 51 str. - (Knjižna zbirka Liščki)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276883200

642.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Gorski vrt, za vse odprt / Polonca Kovač ; naslikala Jelka Godec Schmidt ; [ilustracije cvetja Vlado Ravnik ... [et al.]]. - Ljubljana : Sidarta, 2015. - 79 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277542912

643.
KOZINC, Darinka
        Zapestnica prijateljstva : o morski deklici Oli, ki obišče školjčišče v Ankaranu / [besedilo in ilustracije] Darinka Kozinc ; [avtorica pesmi Oda morske deklice Oli Vida Mokrin Pauer]. - Ljubljana : Jutro, 2014. - 37 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276454912

644.
KRALJIČ, Helena
        Čarobna piščal / [napisala] Helena Kraljič ; [ilustrirala] Martina Peluso. - Jezero : Morfem, 2014. - [32] str. - (Zbirka Opere ; 2)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275863296

645.
KREMPL, Urša
        Čokoladni dan in druge zgodbe v sličicah / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Domžale : Studio Hieroglif, 2014. - [23] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276465152

646.
KUNTNER, Jernej
        Beli krtek Albin / Jernej Kuntner ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - [28] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 275846144

647.
LAŠTRO, Kata
        Zeliščna abeceda / Kata Laštro ; [ilustrirali Katja Talajić in Elvisa Tabaković]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 276839424

648.
LESJAK, Stefan, 1976-
        A mi lahko ti kaj poveš o šoli? / Stefan Lesjak ; ilustrirala Marija Prelog. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2014. - 44 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 275348480

649.
MAI, Manfred, 1949-
        Bratec za Elo / Manfred Mai ; ilustracije Franziska Harvey ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 59 str. - (Knjigoljub ; 2. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79883265

650.
MAI, Manfred, 1949-
        Sara, bavbav fantov / Manfred Mai ; ilustracije Betina Gotzen-Beek ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 59 str. - (Knjigoljub ; 3. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79892481

651.
MAJHEN, Zvezdana
        Mavrica bližine / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Maribor : Pivec, 2014. - 73 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79930113

652.
MAJHEN, Zvezdana
        Sr(e)čna dežela : pesmi / Zvezdana Majhen ; ilustracije Mojca Cerjak. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2015. - 61 str. - (Zbirka Mi(r)uj)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79270913

653.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Kuzma, trinajsti škrat / Svetlana Makarovič ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 54 str. - (Zbirka Svetlanovčki)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276066304

654.
        MAMAOČKA / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič. - Jezero : Morfem, 2014. - 94 str. - (Zbirka Bombonjera)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274393344

655.
MCALLISTER, Angela
        Mamini sončnici / Angela McAllister ; [ilustrirala] Alison Edgson ; [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275058688

656.
MCAULEY, Rowan
        Nova sošolka / Rowan McAuley ; ilustracije Aki Fukuoka ; [prevod Tamara Kranjec]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 103 str. - (Dajmo, dekleta)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 277604864

657.
MCBRATNEY, Sam
        A veš, koliko te imam rad tu in tam in vsepovsod / Sam McBratney ; prevedla Polonca Kovač ; [ilustracije Andy Wagner in Debbie Tarbett po likovnih motivih Anite Jeram]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [65] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274417664

658.
MEADOWS, Daisy
        Ela Perokljun ostane sama / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 103 str. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 276553728

659.
MEADOWS, Daisy
        Zala Tigertač v škripcih / Daisy Meadows ; [prevedla Eva Žerjav]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 105 str. - (Čarobni živalski prijatelji ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 276874240

660.
MESTNIK, Ivanka
        Deček z velikimi podplati in zvedavimi očmi / Ivanka Mestnik ; [ilustrirala] Katja Keserič Markovič. - Novo mesto : samozal. I. Mestnik, 2014. - 24 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275952640

661.
MIJATOVIĆ, Nebojša
        Koati Mala šminka / napisal Nebojša Mijatović ; ilustriral Andraž Kržič. - Kamnik : samozal. N. Mijatović, 2014. - 40 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275896320

662.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Butalski policaj in Cefizelj / Fran Milčinski ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [28] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277434112

663.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Gusarska : heja bumbarasa! / Frane Milčinski - Ježek ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [18] str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277654528

664.
MIŠMAŠ, Pavel
        Pesmi za najmlajše / Pavel Mišmaš ; [ilustrirala Marta Kotar, Katja Šircelj, risbe Janez Starman]. - Ljubljana : Math, 2010. - [108] str.

Vsebina: Jesen med listavci ; Iglavci pred zimo ; Ptički so zažvrgoleli, grički so ozeleneli ; Kam pa greste? V gozd po gobe ; Mati Zemlja joče

Kr
COBISS.SI-ID 252623104

665.
MOHN, Isabella
        Mia and me / [avtorica Isabella Mohn ; prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014. - 92 str.

Vsebina na nasl. str.: Izgubljeni trumptus = Der verlorene Trumptus ; Zlati samorog = Das goldene Einhorn ; Onchaova oaza = Onchao und das Paradies

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276118016

666.
MOHN, Isabella
        Mia and me. Mia in vilinci / Isabella Mohn ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014. - 115 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275868928

667.
MOHN, Isabella
        Mia and me. Mijina največja želja / Isabella Mohn ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015. - 114 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277295616

668.
MORETI, Lorena
        Kdo prihaja iz vroče Afrike / Lorena Moreti ; ilustrirala Vida Igličar. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [24] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277855488

669.
MORETI, Lorena
        Opica in njena zgodba / Lorena Moreti ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277463040

670.
MORETI, Lorena
        Trije lisjaki / Lorena Moreti ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [22] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277020928

671.
MOZETIČ, Brane
        Prva ljubezen / Brane Mozetič ; [ilustrirala] Maja Kastelic. - Ljubljana : Škuc, 2014. - [43] str. - (Zbirka Lambda ; 115)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275702784

672.
MUCK, Desa
        Čudežna bolha Megi in muca Živka / Desa Muck ; ilustrirala Maša Kozjek ; [strokovno besedilo Mateja Plevnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 61 str. - (Zbirka Čudežna bolha Megi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275678464

673.
ORMEROD, Jan
        Čudodelni iskalec vode / Jan Ormerod ; [prevod Barbara Majcenovič Kline]. - Hoče : Skrivnost, 2014 [i. e. 2015]. - [30] str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275752960

674.
ORMEROD, Jan
        Zamenjam bratca / [besedilo] Jan Ormerod ; [ilustracije] Andrew Joyner ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - [30] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277250816

675.
PAHOR, Boris, 1913-
        Mali samouk / Boris Pahor ; ilustrirala Magda Starec Tavčar. - Opčine pri Trstu : Knjižnica Pinko Tomažič in tovariši Slovenskega kulturnega društva Tabor, 2014. - [19] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 7414252

676.
        PASTIRČEK / po slovenski ljudski pravljici priredila in ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2015. - [24] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277040896

677.
PEŠAK Mikec, Barbara
        Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji / Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič ; [ilustrirala Tina Brinovar]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2014. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275239680

678.
        PLES za medvede in medvedke. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 1 CD

Vsebina: Uganka o medvedu / Anja Štefan. Duo / P. E. Bach. Glej ga, medveda! : slovenska ljudska nagajivka. Madžarski ples / A. Diabelli. Medvedi in medvedki / Srečko Kosovel. Škotski ples / L. van Beethoven. Medvedova / Tone Pavček. Jesenska pesem / F. Mendelssohn. Medved / Matej Bor. Square dance : angleški ljudski ples. Stari medo / Oton Župančič. Passepied / G. Ph. Telemann. Zaseda za medveda / Miroslav Košuta. La cinquantaine / G. Marie

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1108191326

679.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kako se je pica spremenila v drekec / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [26] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277255936

680.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Lešnik je moj! / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Peter Gaber. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277463296

681.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Potovanje male plastične vrečke / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [26] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276863744

682.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Račka Bina, volk in sladoled / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [25] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276864000

683.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Stoj! Šah mat / Mojiceja Podgoršek ; ilustriral Uroš Hrovat. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2015. - [24] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277798656

684.
POGOREVC, Pavlina
        Gosenica Špela hoče zleteti / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela Kropivnik. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 31 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276606208

685.
POGOREVC, Pavlina
        Sinička Saša / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela Kropivnik. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 30 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276646400

686.
POGOREVC, Pavlina
        Veveriček Viktor najde fotoaparat / Pavlina Pogorevc ; ilustracije Špela Kropivnik. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 32 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277486848

687.
PREGL Kobe, Tatjana
        Mož iz snega / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014. - 24 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275256832

688.
        PRGIŠČE najboljših kratkih zgodb in pesmi I / [glavni urednik Primož Mušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 39 str. - (Kekec)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276549120

689.
        PRGIŠČE najboljših kratkih zgodb in pesmi II / [glavni urednik Primož Mušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 39 str. - (Kekec)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276882688

690.
        PRGIŠČE najboljših kratkih zgodb in pesmi III / [glavni urednik Primož Mušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 39 str. - (Kekec)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277196032

691.
        PRGIŠČE najboljših kratkih zgodb in pesmi IV / [glavni urednik Primož Mušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 39 str. - (Kekec)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277250048

692.
PUCER, Sonja
        Čipke / Sonja Pucer ; ilustrirala Barbara Koblar. - 1. natis. - Ljubljana : Viharnik, 2014. - 22 str. - (Zbirka Čarobni jantar ; 16)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276152832

693.
REID, Camilla
        Sarin božič / Camilla Reid ; [ilustrirala] Ailie Busby ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2014. - [14] str.

Kr
COBISS.SI-ID 274403072

694.
RIPPIN, Sally
        Brina Brihta / napisala Sally Rippin ; ilustrirala Aki Fukuoka ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 94 str. - (Zbirka Brina Brihta)

Vsebina na nasl. str.: Drobna laž = The little lie ; Najboljši izdelek = The best project

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277740288

695.
RITUPER, Simona
        Katarinčina božična skrivnost / Simona Rituper ; ilustracije Anita Pertoci. - 1. izd. - Murska Sobota : samozal., 2014. - 75 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276688896

696.
SADDLEWICK, A. B.
        Preplah na šoli / A. B. Saddlewick ; [ilustracije Sarah Horne ; prevod Anja Kokalj]. - Hoče : Skrivnost, 2015. - 120 str. - (Strašna Magda)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276928768

697.
SAGADIN, Janez, 1957-
        Žužkolandija / Janez Sagadin ; ilustracije Mirna Pavlovec. - Kranj : [J. Sagadin], 2014. - 51 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 19226418

698.
SCHLÜTER, Andreas, 1958-
        Luka lovi šolskega tatu / Andreas Schülter in Irene Margil ; ilustracije Mechthild Weiling-Bäcker ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 59 str. - (Knjigoljub ; 3. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79885313

699.
SCHUSTER, Thomas, 1980-
        Lufi = Lufi : slonček na češnji = slon na trešnji = slon na čerešne / T. H. Moedriach ; [prevajalci Niko Osvald, Branka Zorić Jazbec, Jana Mikec]. - 1. izd. - Rudolfswerth : Arte4, 2013. - 29 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268715264

700.
SEČKAR, Gabrijela
        Čisto poseben otroški svet / Gabrijela Sečkar ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2014. - [25] str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 80107265

701.
SEČKAR, Gabrijela
        Klapa Pikapoloničarjev : medvrstniško prijateljstvo / Gabrijela Sečkar ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2015. - 31 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr
COBISS.SI-ID 278045184

702.
SIMON, Francesca
        Grozni Gašper in nori kečap / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 108 str. - (Zbirka Grozni Gašper)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276421888

703.
SIMONITI, Barbara
        Andrej Nespanec / Barbara Simoniti ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [31] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Kr Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 275459072

704.
SKRINJAR-Tvrz, Valerija
        Kamenček Potepinko / Valerija Skrinjar Tvrz ; ilustrirala Emira Turnadžić Begić. - 1. izd. - Novo mesto : Blodnjak, 2015. - 32 str. - (Zbirka Mali Blodnjak)

Kr
COBISS.SI-ID 276691200

705.
SORČ, Ervin
        Tri gozdne basni / napisal Ervin Sorč ; narisal Nace Sorč ; [fotografije Katja Sorč]. - Branik : Espigo, 2011. - 31 str. + 1 CD

Kr
COBISS.SI-ID 254405376

706.
STOWER, Adam
        Poreden kuža! / [besedilo in ilustracije] Adam Stower ; [prevedel Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2015. - [31] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277215744

707.
SVETINA, Peter, 1970-
        Antonov cirkus / Peter Svetina ; ilustriral Damijan Stepančič. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014. - 43 str. - (Zbirka Spominčice)

Kr
COBISS.SI-ID 276600832

708.
ŠKRABANJA, Vida
        Rad bi vedel več --- o ajdi = Ich würde gern mehr wissen --- über Buchweizen = I'd like to know more --- about buckwheat = Vorrei saperne di più --- sul grano saraceno / Vida Škrabanja ; ilustriral, illustriert von, illustrated by, illustrazioni di László Balla ; [prevod T. H. Moedriach (ger), Jason Blake (eng) & Janez Mervar (ita)]. - 1. izd. - Novo mesto : Arte4, 2014. - 73 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272098560

709.
ŠKRLJ, Nevenka, 1947-
        Polet v nebo / Nevenka Škrlj ; ilustrirala Milanka Fabjančič. - 1. izd. - Bled : Ph RED, 2014. - [27] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276133888

710.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        O-pravljica / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Kristina Krhin. - Jezero : Morfem, 2014. - [24] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275795968

711.
TACER, Aleš
        Čarobno drevo in čudežna kuhalnica / Aleš Tacer ; ilustrirala Leja Pelc. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2014. - [36] str. - (Zbirka Palačinka ; 17)

Kr
COBISS.SI-ID 79497473

712.
THILO
        Skrivnostna pisma / THilo ; ilustracije Heribert Schulmeyer ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 59 str. - (Knjigoljub ; 3. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79892225

713.
TINO
        Moja najboljša prijateljica / Tino ; ilustracije Silke Voigt ; [prevedla Maja Brodschneider Kotnik]. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. - 43 str. - (Knjigoljub ; 2. bralna stopnja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 79884545

714.
        VESEL božič! / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - 1 kartonka ([11] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 276300032

715.
WARNES, Tim
        O slončku, ki ga ni več strah / Tim Warnes ; [prevedla Suzana Jovanovič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - [25] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275024640

716.
ZUPAN, Henrik Riko
        Kako je nastalo Blejsko jezero / avtor Henrik Riko Zupan ; ilustriral Jadran Hohnjec. - Bled : samozal. M. & H. R. Zupan, 2010. - [35] str.

Kr
COBISS.SI-ID 253512448

717.
ZUPAN, Henrik Riko
        Vila Bleda / avtor Henrik Riko Zupan ; ilustriral Jadran Hohnjec. - Bled : samozal. M. & H. R. Zupan, 2012. - [35] str.

Kr
COBISS.SI-ID 262100736

718.
ZUPAN, Vitomil
        Plašček za Barbaro / Vitomil Zupan ; ilustrirala Ana Zavadlav. - Prenovljena izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - [20] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277672704

719.
ŽONTAR Kristanc, Ana
        Zajček Timi in čarobni recept / Ana Žontar Kristanc, Kristijan Žontar ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275828480


O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET


720.
ANDRUETTO, María Teresa, 1954-
        Juanova dežela / María Teresa Andruetto ; prevod [in uredila] Barbara Pregelj ; ilustracije Gabriel Hernández Walta. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2014. - 85 str. - (Zbirka Državljani sveta)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276448256

721.
AVBERŠEK, Kaja
        Zverinice iz Rezije v stripu!. Leteča lesica / [strip] Kaja Avberšek. - Ljubljana : Forum, 2014. - [32] str. - (Zbirka Minimundus ; 12) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276178688

722.
BLYTON, Enid
        [Pet]
        5 prijateljev / Enid Blyton ; [ilustrirala Betty Maxey]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 495 str. - (Zbirka Žepnice)

Vsebina na nasl. str.: Skrivnost fantomskega vlaka = Five go off to camp / [prevedla Irena Samide] ; V pasti = Five fall into adventure / [prevedla Irena Samide] ; V megli = Five go to mystery moor / [prevedla Breda Konte]

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 251209216

723.
CAMPOY, Ana, 1979-
        Srebrni šiling / Ana Campoy ; [prevod Nina Gorše]. - Ljubljana : Grlica, 2014. - 197 str. - (Dogodivščine Alfreda in Agathe) (Zbirka Alfred in Agatha)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 275410688

724.
COLFER, Eoin
        Artemis Fowl : roman v stripu / priredila Eoin Colfer in Andrew Donkin ; ilustriral Giovanni Rigano, pobarval Paolo Lamanna ; [prevedel Dušan Rebolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - [111] str. - (Zbirka Srednji svet)

Kr Na Pr
COBISS.SI-ID 245102592

725.
GOMBAČ, Žiga
        Živa in antični rojstni dan / Žiga X. Gombač ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2014. - [30] str. - (Zbirka Živa iz muzeja)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276139776

726.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Tinka [zgoraj] 2 / Mateja Gomboc ; ilustrirala Kristina Krhin. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 135 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275098112

727.
HERGÉ
        Pristanek na luni / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - Tržič : Učila International, 2006. - 62 str. - (Tintin in njegove pustolovščine)

Je Kr Na Pk St Šč
COBISS.SI-ID 226979840

728.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Mumin in zlati rep / Tove Jansson ; [prevedla Nada Grošelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 58 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276355328

729.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Mumin na Azurni obali / Tove Jansson ; [prevedla Nada Grošelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 46 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276261888

730.
KIEFFER, Jean-François
        Mali volk in njegove pustolovščine. Del 3, Gostišče in druge zgodbe / Jean-François Kieffer ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015. - 43 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277237504

731.
KINNEY, Jeff
        Peto kolo / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2014. - 217 str. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 7)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276089600

732.
KRANČAN, David
        [Zverinice iz Rezije v stripu]. Grdina / [strip] David Krančan. - Ljubljana : Forum, 2014. - 34 str. - (Zbirka Minimundus ; 11) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276178432

733.
LAINŠČEK, Feri
        Mislice : desejt pravlic / [besedilo, ilustracije] Feri Lainšček ; v prekmurščino prevedla Vesna Radovanovič. - Murska Sobota : Društvo za humanistična vprašanja ARGO : Digitalni tisk, 2014. - 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275973632

734.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostna votlina / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2015. - 128 str.

Kr Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 277608448

735.
LEPŠA, Ankica
        Mali detektiv in skrivnostni klobuk / Ankica Lepša. - Maribor : Ved, 2015. - 128 str.

Kr Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 277474304

736.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Zbrane pravljice in pripovedke / Fran Milčinski ; [ilustracije Gvido Birolla ... [et al.] ; spremni zapisi Tjaša Koprivec ; urednika Tjaša Koprivec in Rok Zavrtanik]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 449 str. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277417984

737.
MORRIS, 1923-2001
        Rantanplanova dediščina / riše Morris ; piše Goscinny ; [prevod Jasmina Koderle]. - Ljubljana : Graffit, 2015. - 46 str. - (Zbirka Lucky Luke)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277545216

738.
PARR, Maria, 1981-
        Tonja iz Hudega brega / Maria Parr ; ilustriral Jure Engelsberger ; [prevedel Darko Čuden]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 232 str. - (Zbirka Sinji galeb ; 339)

Ce Kr Na Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 275190528

739.
PEIRCE, Lincoln C.
        Super Nik se ne da / Lincoln Peirce ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015. - 228 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276710912

740.
PICHON, Liz
        [Tomaž Golob]. Najboljši izgovori (in druge dobre stvari) / Liz Pichon ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 347 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276107776

741.
SHAKESPEARE, William
        Hamlet / William Shakespeare ; priredila Helen Street ; ilustrirala Charly Cheung ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015. - 64 str. - (Zbirka Prve prave)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277318400

742.
SILEI, Fabrizio, 1967-
        Avtobus Rose Parks / Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello ; [prevedel Dean Rajčić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - [40] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277832448

743.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Pustolovščina ob Soči : huda kriminalka z eksplozivno granato / Ivan Sivec ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremno besedilo Darko Zonjič]. - 1. natis. - Ljubljana : Karantanija, 2014. - 157 str. - (Zbirka Srečna družina ; knj. 13)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276126720

744.
SMITH, Jeff, 1960-
        Bone. Na svidenje Boneville / Jeff Smith ; prevod Boštjan Gorenc. - 1. izd. - Ljubljana : Graffit, 2014. - 138 str. - (Bone ; 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275947264

745.
SUHODOLČAN, Primož
        Košarkar naj bo! / Primož Suhodolčan ; [ilustriral Uroš Hrovat ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 2002. - 158 str. - (Zbirka Krtek)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 120061696

746.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Barka zvezd / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Daniel Demšar. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2014. - [44] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 79374593

747.
ŠTULAR, Andrej
        Zverinice iz Rezije v stripu. Bežimo, svet se podira! / [strip] Andrej Štular ; [fotografije DK]. - Ljubljana : Forum, 2014. - [36] str. - (Zbirka Minimundus ; 13) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276177408

748.
WALLIAMS, David, 1971-
        Babica barabica / David Walliams ; [prevedel Milan Dekleva ; ilustriral Tony Ross]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 255 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277574144

749.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Srečni kraljevič in druge pravljice / Oscar Wilde ; [prevajalec Ciril Kosmač ; ilustrator Damijan Stepančič ; avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 119 str. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275464192

750.
ZEP
        Titeuf. Čudež življenja / Zep ; [prevedli Špela Žakelj, Katja Jug in Miha Šuštar]. - Izola : Graffit, 2014. - 48 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276023808

751.
ZEP
        Titeuf. Na to so nore punce / Zep ; [prevedli Špela Žakelj, Barbara Žitek in Špela Ličer]. - Izola : Graffit, 2014. - 48 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276024832

752.
ZUPAN, Dim
        Deset resnic / Dim Zupan ; [ilustriral Arjan Pregl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2014. - 51 str. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 62)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 277195776


O KOT O KOTIČEK ZA STARŠE


753.
DODIČ, Damjana
        Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše / Damjana Dodič ; ilustracije Polonca Leban Grmek. - 1. izd. - Ljubljana : Corason, 2015. - 43 str. - (Srčkove knjige)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 278188544

754.
        POGLED : oglasna priloga za starše. - 2007 (maj)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 2007-

Suplement ali priloga k: Ciciban = ISSN 0350-8870. - Suplement ali priloga k: Cicido = ISSN 1408-6786

2015/2016 Št. [2](nov.)#
COBISS.SI-ID 65897985


O LJU O LJUDSKO SLOVSTVO


755.
LAZZARATO, Francesca
        Devetindevetdeseta kraljeva žena : [ljudske pravljice iz Nigerije] / Francesca Lazzarato ; pravljice prevedla Špela Pahor, spremno gradivo prevedla Tea Štoka ; ilustrirala Laura Ličer ; [spremno gradivo Luciano Tas]. - 1. izd. - Novo mesto : Blodnjak, 2014. - 62 str. - (Zbirka Nit)

Kr
COBISS.SI-ID 275303680

756.
        ROKAVIČKA : ukrajinska ljudska pravljica / ilustrirala Hana Stupica ; [iz ruščine] prevedla Kristina Brenkova. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [24] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275660288


O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET


757.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo dvoživke / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11] str. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276146944

758.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo glodavci / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.]. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276147200

759.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo netopirji / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.]. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276147456

760.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo plazilci / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.]. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276147968

761.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo ptice na krmišču / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.]. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276148224

762.
ESENKO, Ivan
        Kako živijo sove / besedilo & fotografije Ivan Esenko. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - [11 str.]. - (Zbirka Kako živijo)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276148480

763.
GOLDSMITH, Mike
        Znanost v 30 sekundah / Mike Goldsmith ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 96 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275826688

764.
KECIR-Lepetit, Emmanuelle, 1973-
        Človeško telo / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije François Daniel, Anne de Chambourcy ; prevod Ana Marija Toman. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - 45 str. - (Zbirka Zvedavčki)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276423936

765.
KECIR-Lepetit, Emmanuelle, 1973-
        Gasilci in reševalci / besedilo Emmanuelle Lepetit ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Lucile Ahrweiller ; prevod Ana Marija Toman. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2014. - 45 str. - (Zbirka Zvedavčki)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276424192

766.
MCBRATNEY, Sam
        Poglej, kaj znam / Sam McBratney ; ilustrirala Anita Jeram ; [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - [15] str.

Kr
COBISS.SI-ID 272622080

767.
        PROSTOČASNIK : revija za ustvarjalno preživetje prostega časa. - 2006, št. 1 (jesen)-        . - Ljubljana : Allegro, 2006-

ISSN 1854-6080 = Prostočasnik
ČB832 O POUČNA DELA DO 8 LET revije PROSTOČASNIK
2015 Št. 35-38
COBISS.SI-ID 2682259

768.
SCHUSTER, Thomas, 1980-
        Hamms Reisen --- in die Tierwelt = Hamova potovanja --- v živalski svet = Hamm's travels --- into the world of animals / [Illustration] Balla & [Text] Moedriach ; [Übersetzung Niko Osvald & Silvija Zoran]. - 1. Aufl. - Rudolfswerth : Arte4, 2013. - 59 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268716288


O PRO O PROSTI ČAS


769.
BONCENS, Christophe
        Ustvarjalne ideje za vse dni v letu : [priročnik za starše, vrtce in šole] / Christophe Boncens, Denis Cauquetoux, Mayumi Jezewski ; [slikovno gradivo Christophe Boncens ... [et al.] ; prevedla Valentina Praprotnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 127 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275832064

770.
PASSARD, Alain
        Kuhajmo z drobižki / ilustracije Antoon Krings ; recepti Alain Passard ; uvod Chantal Thomas ; v sodelovanju z Ludovicom Escandom ; avtorica vinjet Virginie Fraboulet ; [prevedla Polonca Kovač]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 57 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274840064


O TUJ O TUJI JEZIKI


771.
DEGNAN-Veness, Coleen
        Up / re-told by Coleen Degnan-Veness. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2012. - 40 str. - (Penguin kids)

Kr Pr
COBISS.SI-ID 16321426

772.
INGHAM, Barbara
        Monsters, inc. / [re-told by Barbara Ingham]. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013. - 15 str. - (Penguin kids)

Kr Pr
COBISS.SI-ID 16321170

773.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Das Schlafsternchen / Frane Milčinski - Ježek ; illustriert von Gorazd Vahen ; übersetzt von Daniel Holl und Amalija Maček. - 2. Aufl. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 43 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277047040

774.
PARKER, Helen
        The Incredibles / re-told by Helen Parker. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013. - 24 str. - (Penguin kids)

Kr Pr
COBISS.SI-ID 16321682

775.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 4., 5. in 6. razredu : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča / Lilijana Štepic ; [ilustracije Marcel-Talt Lah]. - 1. izd. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2013. - 492 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264994560

776.
ŠTEPIC, Lilijana
        Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred osnovne šole : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja / Lilijana Štepic ; [ilustracije Marcel-Talt Lah]. - 1. izd. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2013. - 457 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267689472

777.
WILSON, Rachel
        Lady and the tramp / re-told by Rachel Wilson. - Harlow (Essex) : Pearson Education ; [London] : Penguin Books, 2013. - 24 str. - (Penguin kids)

Kr Pr
COBISS.SI-ID 16320914


O VER O VEROVANJE


778.
RAZBORŠEK, Mihaela
        Tudi Jezus je bil otrok / [besedilo Mihaela Razboršek ; ilustracije Nina Šulin]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014. - [31] str.

Kr
COBISS.SI-ID 275336192


O VSE O MALI VSEVED


779.
        [Pisani list]
        PIL : Pisani list . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1990-

Je nadaljevanje: PIL. Pionirski list = ISSN 0352-7433
ISSN 0353-7625 = Pisani list
O MALI VSEVED revije PIL
Letn. 68 2015/2016 št. 1#
COBISS.SI-ID 19597826

780.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - 1996, no. 1 (februar)-        . - Ljubljana : Delo Revije, 1996-

ISSN 1318-8038 = Smrklja
V NOVICE revije SMRKLJA
Letn. 19 2015 št. 3/4-7/8#
COBISS.SI-ID 57445120


P GOR P GORENJSKA


781.
        CESTE na Slovenskem skozi čas / [glavni urednik Gregor Ficko ; izbor in ureditev fotografij Gregor Ficko, Sonja Eržen ; fotografije ter drugo arhivsko in strokovno gradivo ACER d. d. Novo mesto ... et al.]. - Ljubljana : DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2014. - 2 zv. (1135 str.)

Kr
COBISS.SI-ID 273564416

782.
GROŠELJ, Viki, 1952-
        Giants of the Himalayas / Viki Grošelj ; [translator Mimi Marinšek Čadež ; photographs Viki Grošelj ... et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2014. - 248 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274580992

783.
        INTERPRETACIJE dediščine / [urednice Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik, Nadja Valentinčič Furlan ; prevodi v angleščino Tatiana Bajuk Senčar ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2014. - 292 str. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 48)

Kr
COBISS.SI-ID 275968512

784.
        JURIJ. - Let. 1, št. 1 (dec. 1996)-        . - [Šenčur] : Gorenjski glas, 1996-

ISSN 1408-1350 = Jurij (Šenčur)
P GORENJSKA revije JURIJ
Leto 20 2015 št. 1-3
COBISS.SI-ID 64786944

785.
KAČIČNIK Gabrič, Alenka
        To smemo že tako dolgo : kmečke služnosti in njihova odprava / Alenka Kačičnik Gabrič ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. - 446 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 276989952

786.
        MARIJA Pomagaj = Mary Help of Christians : the venerable image at Brezje / [written and edited by] Jože Dežman ; [co-written by Robert Bahčič ... [et al.] ; translated by Andrej Turk and Milan Vinčec]. - 1st ed. - Ljubljana : Družina, 2014. - 198 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274564352

787.
        NOVICE izpod Krvavca : glasilo občine Cerklje. - Leto 3, št. 3 (april 1999)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 1999-

Je nadaljevanje: Pod Krvavcem = ISSN 1408-1369
ISSN 1580-0857 = Novice izpod Krvavca
P GORENJSKA revije NOVICE izpod Krvavca, P GORENJSKA revije POD Krvavcem
Leto 18 2015 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 103067136

788.
        PO Mariji podarjene milosti : pričevanja o Mariji Pomagaj z Brezij / [pričevanja zbral in uredil Robert Bahčič ; fotografski material Frančiškanski samostan Brezje]. - Brezje : Romar, 2014. - 391 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276764160

789.
ROT, Andrej
        Apologija altruizma : (ali kako preseči sebičnost) : Misijonski zavod v Buenos Airesu : ob stoletnici rojstva Franca Sodje / Andrej Rot. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 216 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276173824

790.
        TRIGLAVSKI ledenik / Matej Gabrovec ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, Drago Perko ; fotografi Metod Badjura ... [et al.] ; kartografi Stanko Fon ... [et al.] ; prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 252 str. - (Geografija Slovenije ; 30)

Kr
COBISS.SI-ID 276177664

791.
        VIHARNIK : glasilo občine Preddvor. - 2002 (dec)-        . - Preddvor : Občina, 2002-

P GORENJSKA revije VIHARNIK
Leto 9 2015 št. 1-3
COBISS.SI-ID 122036224


V NOV V NOVICE


792.
        AVENIJA . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0618 = Avenija
V NOVICE revije AVENIJA
2015 Št. 7-11#
COBISS.SI-ID 280128256

793.
        DELO. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana : Delo, 1959-

Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
V NOVICE časniki DELO
Leto 57 2015 št. 1-270#
COBISS.SI-ID 3922434

794.
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - Št. 1 (13. maj 1993)- . - Ljubljana : Delo, 1993-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom
ČB532 V NOVICE revije DELO in dom
Leto 23 2015 št. 1-37#
COBISS.SI-ID 34703360

795.
        DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)
V NOVICE časniki DNEVNIK
Leto 65 2015 št. 1-23,25-50+51-57,59-100+101-103,105-144,146-149+150-201+202-253+254+255+256+ 257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269#
COBISS.SI-ID 30014721

796.
        DNEVNIKOV objektiv. - [Tiskana izd.]. - 2006, št. 1-        . - Ljubljana : Dnevnik, 2006-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv. - Ima spletno izd.: Dnevnikov objektiv = ISSN 1855-9433. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320
ISSN 1854-6781 = Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.)
V NOVICE časniki DNEVNIKOV objektiv
2015 Št. 1-46#
COBISS.SI-ID 229878784

797.
        GLOBAL : izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska. - Nov. 2010-        . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9794 = Global (Ljubljana)
ČB825 V NOVICE revije GLOBAL
2015 Št. 3-12#
COBISS.SI-ID 252887040

798.
        GLOSS. - [Slovenska izd.]. - 2002, št. 67 (okt.)-        . - Ljubljana : Image management, 2002-

Je nadaljevanje: Glamur (Ljubljana) = ISSN 1408-1059. - Ima izdajo v drugem jeziku: Gloss (Hrvatsko izd.) = ISSN 1580-7169
ISSN 1581-4688 = Gloss (Slovenska izd.)
V NOVICE revije GLOSS
2015 Št. 195-200#
COBISS.SI-ID 120193536

799.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 1985-

Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)
P GORENJSKA časniki, V NOVICE časniki GORENJSKI glas
Leto 67 2015 št. 8-92#
COBISS.SI-ID 16298754

800.
        JANA. - Letn. 1, št. 1 (1971)-letn. 43, št. 34 (2015). - Ljubljana : Delo, 1971-2015

Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783. - Ima suplement ali prilogo: Jana. Posebna številka. 101 božični nasvet = ISSN 1408-4856. - Ima suplement ali prilogo: Pomagaj si sam = ISSN 2232-3600
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)
V NOVICE revije JANA
Letn. 43 2015 št. 1-15,17-32#
COBISS.SI-ID 16439554

801.
        KMEČKI glas : slovenski gospodar. - Let. 1, št. 1 (1943)-        . - Ljubljana : Kmečki glas, 1943-

ISSN 0350-4093 = Kmečki glas
V NOVICE časniki KMEČKI glas
Leto 72 2015 št. 16-46#
COBISS.SI-ID 747780

802.
        KRANJČANKA : priloga Gorenjskega glasa za dame in pametne gospode . - Kranj : Gorenjski glas, 1998-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666
ISSN 1408-7103 = Kranjčanka
V NOVICE revije P GORENJSKA revije KRANJČANKA/Ločanka
Leto 18 2015 št. 4-10#
COBISS.SI-ID 78569984

803.
        LADY : prvi slovenski ženski tabloid. - 1990, št. 1 (18. oktober)-        . - Ljubljana : Delo, 1990-

ISSN 1318-7031 = Lady (Ljubljana)
V NOVICE revije LADY
Letn. 26 2015 št. 1-15,17-32#
COBISS.SI-ID 17674754

804.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943-

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina
ČB238 V NOVICE revije MLADINA
2015 Št. 1-16+17/18+P17/18<Druga svetovna vojna>+19-27+P27<Intervju>+28-47#
COBISS.SI-ID 16178432

805.
        MOJ dom. - 1996, [št. 1]-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996-

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)
V NOVICE revije MOJ dom
Letn. 19 2015 št. 334-353#
COBISS.SI-ID 60683776

806.
        NAŠA žena : prva slovenska ženska in družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (1941)-Letn. 75, št.7/8 (2015). - Ljubljana : Delo Revije, 1941-2015

Ima suplement ali prilogo: Naš dom (1945-1950) = ISSN 2232-3694. - Nadaljuje se kot: Ženska = ISSN 2386-0677
ISSN 0350-9737 = Naša žena
ČB51 V NOVICE revije NAŠA žena
Letn. 75 2015 št. 1-6+7/8#
COBISS.SI-ID 15957250

807.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-

Ima suplement ali prilogo: ZŽ. Zdravo življenje = ISSN 1318-3796. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik
V NOVICE časniki NEDELJSKI dnevnik
Letn. 54 2015 št. 1-34<odp.>+35-46#
COBISS.SI-ID 30572545

808.
        NEDELO : slovenski nedeljski časnik. - Let. 1, št. 1 (17. sept. 1995)- . - Ljubljana : [Delo], 1995-

ISSN 1318-7023 = Nedelo (Ljubljana)
V NOVICE časniki NEDELO
Leto 21 2015 št. 1-46#
COBISS.SI-ID 53709568

809.
        NIKA : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika]. - 2004, 1 (13. jan.)- . - Ljubljana : Dnevnik, 2004-

Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X
ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)
V NOVICE revije NIKA
2015 Št. 335-353#
COBISS.SI-ID 128117504

810.
        OBRAZI : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. - 2006, št. 1 (jan.)- . - Ljubljana : Delo revije, 2006-

ISSN 1854-407X = Obrazi (Ljubljana)
V NOVICE revije OBRAZI
Letn. 10 2015 št. 1-17#
COBISS.SI-ID 224133120

811.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana : Delo, 1994-

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)
ČB531 V NOVICE revije ONA
Leto 17 2015 št. 1-46#
COBISS.SI-ID 38865152

812.
        ONA plus. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)-        . - Ljubljana : Delo, 2011-

ISSN 2232-285X = Ona plus
ČB814 V NOVICE revije ONA plus
Leto 5 2015 št. 31-39#
COBISS.SI-ID 254921984

813.
        PLUS 50. - 7. dec. 2013-        . - Ljubljana : Delo, 2013-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50
V NOVICE časniki PLUS 50
Leto 3 2015 št. 1-11#
COBISS.SI-ID 269129216

814.
        POGLEDI : umetnost, kultura, družba. - Letn. 0, št. 0 (mar. 2010)-        . - Ljubljana : Delo, 2010-

Dostopno tudi na: http://www.pogledi.si
ISSN 1855-8747 = Pogledi (Ljubljana. 2010. Tiskana izd.)
V NOVICE časnik POGLEDI
Letn. 6 2015 št. 1-12+13/14+15-20#
COBISS.SI-ID 250351104

815.
        POLET : magazin Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (3. jan. 2002)- . - Ljubljana : Delo, 2002-

= Polet (Ljubljana, 2002)
ČB649 V NOVICE revije POLET
Leto 14 2015 št. 1-11#
COBISS.SI-ID 3560091

816.
        REPORTER . - Ljubljana : Prava smer, 2008-

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana)
ČB756 V NOVICE revije REPORTER
Letn. 8 2015 št. 1-46#
COBISS.SI-ID 239151104

817.
        SENSA : revija za srečnejše življenje. - 2010. št. 1-        . - Ljubljana : Adria media, 2010-

ISSN 1855-9603 = Sensa (Ljubljana)
V NOVICE revije SENSA
2015 Št. 27-31#
COBISS.SI-ID 252473600

818.
        SLOVENSKE novice : 24 ur na preži. - Leto 1, št. 1 (l4. veliki traven, 1991)-        . - Ljubljana : Delo, 1991-

Prevzame: Delo plus = ISSN 0353-7331
ISSN 0354-1088 = Slovenske novice
V NOVICE časniki SLOVENSKE novice
Letn. 25 2015 št. 17-266<odp.>+267-316#
COBISS.SI-ID 24012032

819.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana : Delo, 2000-

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga
V NOVICE časniki SOBOTNA priloga
2015 Št. 1-46#
COBISS.SI-ID 106342656

820.
        SVET kapitala. - Št. 1 (27. mar. 2015)-        . - Ljubljana : Delo, 2015-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521
ISSN 2386-0073
V NOVICE časniki SVET KAPITALA
2015 Št. 1-8#
COBISS.SI-ID 278659072

821.
        TOP! : za najstnike. - Letn. 1, št. 1 (6. jul. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0596 = Top! (Ljubljana)
V NOVICE revije TOP!
Letn. 1 2015 št. 3#
COBISS.SI-ID 280127744

822.
        ZARJA : slovenska družinska revija. - Letn. 1, št. 1 (23. jun. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0626 = Zarja (Ljubljana)
V NOVICE revije ZARJA
Letn. 1 2015 št. 8-22#
COBISS.SI-ID 280128512

823.
        ZVEZDE so rojene. - Letn. 1, št. 1 (24. jun. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0707 = Zvezde so rojene
V NOVICE revije ZVEZDE so rojene
Letn. 1 2015 št. 9-22#
COBISS.SI-ID 280130560

824.
        ŽENSKA : slovenska ženska družinska revija. - Letn. 1, št. 1. (avg. 2015)-        . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0677 = Ženska
V NOVICE revije ŽENSKA
Letn. 1 2015 št. 10-11#
COBISS.SI-ID 280129792


V SPL V SPLOŠNO


825.
CAVE, Roderick
        Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige] / Roderick Cave in Sara Ayad ; [prevod Katarina Jerin]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 288 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 275593216

826.
        GEA : svet je tvoj. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)
ČB306 V SPLOŠNO revije, O MALI VSEVED revije GEA
Letn. 25 2015 št. 1-9#
COBISS.SI-ID 16802306

827.
        KAKO deluje. - [Št. 3] (dec. 2014)-maj/jun. 2015. - Ljubljana : Adria Media, 2014-2015

ISSN 2385-8338 = Kako deluje
V SPLOŠNO, O TEHNIKA revije KAKO deluje
2015 Št. 4
COBISS.SI-ID 275193600

828.
PEČJAK, Sonja
        Osnove psihologije branja : spiralni model kot oblika razvijanja bralnih sposobnosti učencev / Sonja Pečjak ; [prevajalka Dunja Rožič]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1999. - 219 str. - (Razprave Filozofske fakultete)

Kr
COBISS.SI-ID 80154368

829.
RUGELJ, Samo
        Izgubljeni bralec : esej o slovenskem založništvu v kriznih časih / Samo Rugelj ; [izdelava imenskega in stvarnega kazala Neža Poznič]. - Maribor : Litera, 2014. - 275 str. - (Nova znamenja ; 48)

Kr
COBISS.SI-ID 79954689

830.
        SCIENCE illustrated. - 2009, št. 1-        . - Maribor : Novium media, 2009-

ISSN 1855-7708 = Science illustrated (Maribor)
V SPLOŠNO revije SCIENCE illustrated
2015 Št. 66-72#
COBISS.SI-ID 248363008

831.
        ŽIVLJENJE in tehnika . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952-

Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika
Č152 V SPLOŠNO revije ŽIVLJENJE in tehnika
Letn. 66 2015 št. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 3732994


Z DOM re


832.
        DOM [zgoraj] 2 : najlepše je doma. - Letn. 1, št. 1 (sep./okt. 2015)- . - Ljubljana : Salomon, 2015-

ISSN 2386-0669 = Dom na kvadrat

Letn. 1 2015 št. 2#
COBISS.SI-ID 280129536


Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS


833.
        ANNA . - Offenburg : Burda, 1980-

Prevzame: Lena = ISSN 1431-1097
ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS revije ANNA
2015 Nr. 1+P1+2+P2+3+P3+4+P4+5+P5+6+P6+7+P7+8+P8+9+P9+10+P10+11+P11/1+12+P12/1+P12/2
COBISS.SI-ID 3006494

834.
        HUDO preprosto : domiselni nasveti, hitri recepti in ljubke ideje / [avtorji Tjaša Brajdih ... [et al.] ; urednica Petra Slapar ; fotografije Klemen Brumec ... et al.]. - Kamnik : PKDV, svetovanje, 2014. - 255 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276335872

835.
        IGRE mojega otroštva / zbrala in uredila Darja Zorec ; ilustracije in fotografije Manca Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2014. - 95 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 276456960

836.
        IGRE za majhne in velike otroke / [prevod Ana Ambrož Strle]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2014. - 256 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276343040

837.
        Die KLEINE Diana . - Rheinfelden : OZ Verlag

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana
Z DOM IN PROSTI ČAS revije Die KLEINE Diana
2015 Nr. 1-9#
COBISS.SI-ID 10257973

838.
        LISA. Moje stanovanje . - Ljubljana : Burda, 2003-

Suplement ali priloga k: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769
ISSN 1581-7679 = Lisa. Moje stanovanje
Z DOM IN PROSTI ČAS revije MOJE stanovanje
2015 Št. 1-12
COBISS.SI-ID 127244288

839.
        NAŠ dom. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor : Večer, 1967-

ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)
ČB49 Z DOM IN PROSTI ČAS revije NAŠ dom
Leto 49 2015 št. 1,3-5#
COBISS.SI-ID 1860356

840.
        OTTOBRE design . - Oulu : Studio Tuumat., 2000-

ISSN 1457-2192 = Ottobre design
Z DOM IN PROSTI ČAS revije OTTOBRE design
2015 Nr. 1+P1/1+P1/2+P1/3+2+P2/1+P2/2+3+P3/1+P3/2+P3/3+4+P4/1+P4/2+P4/3+5+P5/1+P5/2+P 5/3+P5/4+6+P6/1+P6/2+P6/3+P6/4#
COBISS.SI-ID 1278155

841.
        PAPERCRAFT inspirations . - Market Harborough : Future Pub.

ISSN 1744-4381 = Papercraft inspirations
Z DOM IN PROSTI ČAS revije PAPERCRAFT inspirations
2015 Issue 134-145
COBISS.SI-ID 14207542

842.
        PRI nas doma : super ideje za vaš dom. - Letn. 1, št. 1 (1. okt. 2004)- . - Ljubljana : Delo Revije, 2004-

ISSN 1581-9663 = Pri nas doma
ČB856 Z DOM IN PROSTI ČAS revije PRI nas doma
Letn. 11 2015 Št. 2/3-6/7+8#
COBISS.SI-ID 215103232

843.
ROWE, Lynne
        Kape, da te kap! : očarljive pletene kape za male in velike glave / Lynne Rowe ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 128 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 273622528

844.
        SABRINA . - Rheinfelden : BPV, 1990-

Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046
ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS rev ije SABRINA
2015 Nr. 1-12
COBISS.SI-ID 10122297

845.
SMITH, Alison, profesorica
        Šivanje : popolna izdelava oblačil : orodja in vse tehnike : ustvarjalni izdelki / Alison Smith ; [prevedla Irena Modic ; fotografa Peter Anderson, Kate Whitaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 400 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275335936

846.
ŠERCER Stojanović, Diana, 1971-
        Pustne maske / [besedilo, ilustracije] Diana Šercer Stojanović in Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2015. - 41 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 277045504

847.
        UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)-        . - Škofja Loka : Freising, 2000-

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)
ČB581 Z DOM IN PROSTI ČAS revije UNIKAT
Leto 16 2015 št. 87-92
COBISS.SI-ID 108192768

848.
        USTVARJAMO s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem / [prevedla Saša Ambrožič Deleja]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2015. - 125 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276348160


Z PRE Z PREHRANA


849.
BOGATAJ, Janez, 1947-
        Potice iz Slovenije : 40 receptov za najboljše sladke in slane potice, za vsakdanjike in praznike, za vse letne čase --- / [besedilo [in] vse risbe] Janez Bogataj ; [fotografije potic in delovnih postopkov Tomo Jeseničnik ; slikovni viri in arhivske fotografije iz zasebnih zbirk Janeza Bogataja, Zmaga Tančiča in Rocky Mountain Potica]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276043520

850.
BONCELJ, Anja
        Pregrehe brez slabe vesti / [recepti Anja Boncelj ; fotografija Ajda Boncelj]. - Šenčur : Kozmetični salon Bellis, 2014. - 65 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 277033984

851.
ČIŽMAN, Marko
        Gremo kuhat! : župnikovi okusni recepti za mlade vseh starosti / Marko Čižman ; [fotografije Tatjana Splichal]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276203520

852.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal, 1995-

Ima suplement ali prilogo: Dober tek. Posebna izd. = ISSN 1581-9299
ISSN 1318-6159 = Dober tek
Z PREHRANA revije DOBER tek
Leto 21 2015 št. 1-6+7/8+9-11#
COBISS.SI-ID 49823744

853.
        DROBNI priboljški / [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 78 str. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Kr
COBISS.SI-ID 274065664

854.
ESSELSTYN, Caldwell B., jr., 1933-
        Preprečite in odpravite srčnožilne bolezni : koronarna srčna bolezen, angina pektoris, povišan krvni tlak, povišana raven holesterola / Caldwell B. Esselstyn Jr. ; [prevedel Erik Majaron]. - 1. izd. - Škofja Loka : Planet, 2014. - 333 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276866816

855.
KOŠIR, Klemen, 1974-
        Kruh moj vsakdanji / Klemen Košir ; [fotografije Primož Bregar, portreti rok in kruha Klemen Košir]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. K. Košir, 2014. - 131 str.

Ce Kr Kr 517 Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275772672

856.
KRSTINIĆ, Sandi
        Nevroprehrana : hrana za možgane in odlično čustveno počutje / Sandi Krstinić ; [prevod iz hrvaščine Gregor Hrovatin]. - Maribor : Rotis, 2011. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 66853121

857.
LEWIS, Sara
        Smutiji in sokovi za vsak dan : [80 receptov za zdravo življenje] / Sara Lewis ; [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274204416

858.
LEWIS, Sara
        Solatni bar : 80 receptov za sveže naravne solate / Sara Lewis ; [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 274389248

859.
        MINI sladice / [prevedla Saša Dedić]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 78 str. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Kr
COBISS.SI-ID 273955328

860.
        ODPRTA kuhinja : tedenski kulinarični vodnik. - Letn. 1, št. 1 (4. feb. 2007)-        . - Ljubljana : Delo, 2007-

Suplement ali priloga k: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023
ISSN 1854-8156 = Odprta kuhinja
ČB722 V NOVICE revije ODPRTA kuhinja
Leto 8 2015 št. 1-46#
COBISS.SI-ID 14064697

861.
        ODPRTA kuhna : priljubljeni recepti z ljubljanske prehranske tržnice / [ureditev receptov in spremna besedila Valentina Smej Novak ; fotografije Jaka Birsa]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2014. - 189 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276536832

862.
PINNOCK, Dale
        Kuhajmo za zdravje / Dale Pinnock ; [prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273355264

863.
PREZELJ, Tea
        Stezice do zdravja : priročnik za zdravo življenje / [[besedilo], fotografije] Tea Prezelj. - 1. izd. - Radovljica : Eko alternativa, 2014. - 304 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276551680

864.
        RINA : življenje in kilogrami. - Letn. 1, št. 1 (jul. 2000)-        . - Ptuj : Katarina, 2000-

ISSN 1580-4178 = Rina (Ptuj)
ČB609 Z PREHRANA revije RINA
Letn. 16 2015/2016 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 108206848

865.
        SLADKORČKI : kuhamo slastno s sladkorno ali brez nje / recepte sta zbrali in uredili Nataša Bratina in Andreja Širca Čampa ; [fotografije Dragan Arrigler]. - Ljubljana : Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 2014. - 185 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276119552

866.
        SLASTNO pecivo / [prevedla Petra Cerar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 79 str. - (Zbirka Sladke skušnjave)

Kr
COBISS.SI-ID 274293248

867.
STARC, Radovan
        Projekt Hujšanje : dieta Radovana Starca / Radovan Starc ; [ilustracije Katja Mulej]. - 1. natis. - Žirovnica : Medium, 2014. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276595712

868.
VEEN, Rudolph van
        Rudolph kuha : kuharske osnove za vse ljubitelje kuhanja / Rudolph van Veen ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Ljubljana : Vita, 2014. - 310 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276091136


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


869.
        BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007-

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291
ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije BICIKEL.com
Letn. 9 2015 št. 1/2-11/12#
COBISS.SI-ID 233255936

870.
DVAJSET
        20 vodilnih načel karateja / prevedel Grega Vodopivc. - Ljubljana : Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo, 2014. - 60 str.

Kr
COBISS.SI-ID 273919232

871.
        GIBANJE za boljše počutje in zdravo življenje / [napisale Simone Harland ... [et al.] ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 319 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 274985984

872.
        A HISTORY of football : a comprehensive history of the greatest game on Earth. - Cottage Farm : Igloo Books, 2014. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 24947512

873.
        PLANINSKI vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta 1895]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895-

Deloma se nadaljuje kot: xxxxxxxxxx = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik
Č89 Z ŠPORT IN ŠAH revije PLANINSKI vestnik
Letn. 115 2015 št. 1-6+7/8+9#
COBISS.SI-ID 11040258

874.
        REKORD : mesečna priloga Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (jan. 2015)-        . - Ljubljana : Delo, 2015-

ISSN 2385-9709
Z ŠPORT IN ŠAH REKORD
Leto 1 2015 št. 1-10#
COBISS.SI-ID 277731328

875.
ŠIFRAR, Tina
        Osebnostne dimenzije, čustvena inteligentnost in socialne spretnosti plesalk in plesalcev v športnem plesu : znanstvena monografija / Tina Šifrar in Tanja Kajtna. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014. - 130 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276817152


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


876.
AGUS, David, 1965-
        Kratek vodnik za dolgo življenje / David B. Agus ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 205 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 276727808

877.
BELLO, Joan
        Zdravljenje raka z marihuano / Joan Bello ; [prevod Jernej Zoran]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2015. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 278037248

878.
BERČIČ, Janko, 1940-
        Spoznaj junake s hemofilijo in drugimi prirojenimi motnjami strjevanja krvi in s pridobljeno hemofilijo / pogovore pripravila Janko in Mirjam Berčič, (sodelovala Dragica Bošnjak) ; [fotografije Janko Berčič in zasebni arhiv sogovornikov]. - Ljubljana : Društvo hemofilikov Slovenije ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014. - 204 str., [10] str. pril. - (Posebna številka glasila Koncentrat novic ; 4-5, 2014)

Kr
COBISS.SI-ID 276687360

879.
        BODI eko. - Letn.1, št. 1 (2011)-        . - Ljubljana : Argos media, 2011-

Dostopno tudi na: www.eko-revija.si. - Ima spletno izd. Bodi eko (Spletna izd.) = ISSN 2232-4372
ISSN 2232-4364 = Bodi eko (Tiskana izd.)
ČB852 Z ZDRAVJE revije BODI eko
Letn. 5 2015 št. 37-46#
COBISS.SI-ID 257162240

880.
BRAJNIK, Erika
        Probiotiki, imunski sistem in rak / Erika Brajnik. - Vipava : Saeka, 2014. - 99 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276454400

881.
ČERNE, Barbara, 1975-
        Zdravljenje s kisikom : kako zdravimo najbolj uničujoče bolezni / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2015. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277794304

882.
KOLAR Tomažič, Simona, 1974-
        Modrosti Zdenka Domančića : učbenik za življenje / Simona Kolar Tomažič. - 1. natis. - Maribor : Ulala, Prav(n)a ideja, 2015. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 80975873

883.
KORENC-Lafer, Jeanette
        Refleksoterapija dlani in zob / Jeanette Korenc Lafer ; [fotografije Studio 37 ; ilustracije Klemen Gorup]. - 1. izd. - Ljubljana : Studio 37, 2014. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275625472

884.
KOTNIK, Marija Mica
        Bolečina in duševne stiske pri hemofiliji in drugih prirojenih motnjah strjevanja krvi / pripravila Marija Mica Kotnik. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Društvo hemofilikov Slovenije, 2014. - 32 str. - (Posebna številka glasila Koncentrat novic ; 5, 2014)

Kr
COBISS.SI-ID 276686848

885.
MAHORIČ, Rebeka
        Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše] / [avtorica besedil] Rebeka Mahorič ; [fotografije] Iztok Jančar ; [avtorica besedil na straneh 12 do 19 Vesna Plevnik Vodušek ; ilustracije Redžo Kolaković ; avtorice spremnih besed Nataša Fidler Mis, Dušanka Mičetić Turk, Vesna Plevnik Vodušek]. - 1. natis. - Ljubljana : Remina, 2014. - 320 str. + 1 zv. ([8] str.)

Kr
COBISS.SI-ID 272150528

886.
MIKLIČ, Maja, 1975-
        Joga za zdravo in sproščeno življenje / Maja Miklič ; [fotografije Miranda Senechal]. - 1. izd. - [Rotterdam] : samozal. ; [Brežice] : distribucija Primus, 2014. - 149 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265831936

887.
        NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)-        . - Maribor : Showtec, 2010-

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi
ČB 862 Z ZDRAVJE revije NARAVA zdravi
Letn. 3 2015 Št. 64#
COBISS.SI-ID 251754752

888.
        OD znotraj navzven : vodič do samoobvladovanja bipolarne motnje razpoloženja / [prevod in priredba Vesna Švab ; ilustracije Maja Bračko]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : ŠENT - slovensko združenje za duševno zdravje, 2008. - 33 str.

Kr
COBISS.SI-ID 239758336

889.
SKAMLIČ, Nives
        Od joka do prvih besed : priročnik za spodbujanje komununikacije, govora in jezika v prvem letu življenja / Nives Skamlič ; [fotografije Katja Valenčak]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 117 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276054272

890.
        SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2003)-        . - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003-

ISSN 1581-8470 = Spominčica
Z ZDRAVJE revije SPOMINČICA
Letn. 13 2015 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 128243712

891.
STEINBAUM, Suzanne
        Žensko srce : vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca / Suzanne Steinbaum ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2015. - 313 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 277319680

892.
STROBL, Maša
        Povežimo se s svojim otrokom : 15 srčnih projektov od trebuščka do dojenčka in naprej / Maša Strobl ; fotografije Anita Česnik Mažgon, [David Česnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276311040

893.
        ŠČEPEC rešitve : zamolčane zdravilne moči začimb / Sanja Lončar ... [et al.] ; [fotografije Sanja Lončar ... et al.]. - 4. izd. (razširjena in dopolnjena). - Ljubljana : Jasno in glasno, 2014. - 407 str. - (Skupaj za zdravje človeka in narave)

Kr
COBISS.SI-ID 275950848

894.
ŠEGA, Matija, 25.10.1985-
        Recepti za uporabo aloje arborescens : z izkušnjami uporabnikov / Matija Šega. - 1. natis. - Novo mesto : Fruktus, 2015. - III, 101 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277291520

895.
ŠEGA, Matija, 25.10.1985-
        Zamolčana skrivnost Aloje arborescens : za uspešen boj z rakom / Matija Šega. - 2. natis. - Novo mesto : Fruktus, 2013. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267799040

896.
ŠVAB, Vesna
        Duševna bolezen in stigma / Vesna Švab ; [avtorica slik Andreja Ledenik]. - Ljubljana : ŠENT Slovensko združenje za duševno zdravje, 2009. - 79 str.

Kr
COBISS.SI-ID 244933888

897.
TODD, Mabel Elsworth
        Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem / Mabel Elsworth Todd ; prevedel Urban Belina. - Ljubljana : Emanat, 2014. - 287 str. - (Prehodi ; letnik 10)

Kr
COBISS.SI-ID 276826880

898.
TOMINEC, Nataša, 1978-
        Sem zasvojen, nisem nor : dvojna diagnoza : zasvojenost in duševna stiska / Nataša Tominec. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 296 str.

Kr
COBISS.SI-ID 277442816

899.
VASEY, Christopher
        Uravnotežena dieta za optimalno zdravje : obnovite svoje zdravje s kislinsko-bazično prehrano / Christopher Vasey ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Ljubljana : Cangura.com, 2014. - 216 str.

Kr
COBISS.SI-ID 275265280

900.
VERMA, Vinod, 1947-
        Ajurveda za notranjo ubranost : prehrana, spolna energija in zdravljenje / Vinod Verma ; prevedla Vera Čertalič. - Ljubljana : Primus, 2014. - 197 str. - (Zbirka InZdravje)

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 275893248

901.
        VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana : Viva, 1993-

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)
ČB356 Z ZDRAVJE revije VIVA
Leto 21 2015 št. 254-264#
COBISS.SI-ID 37998080

902.
WILBERG, Peter
        Bolezen je zdravilo : uvod v življenjsko medicino in življenjsko zdravljenje / Peter Wilberg ; [iz angleščine prevedel Dean Rajčić]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 355 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 276119296

903.
        ZAVEZNIKI za zdravje : medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih timih / avtorice in avtorji Martin Bauer ... [et al.] ; zasnovala in uredila Majda Pahor. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 276708096

904.
        ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana : Delo, 1979-

ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)
ČB267 Z ZDRAVJE revije ZDRAVJE
Letn. 37 2015 št. 419-429#
COBISS.SI-ID 16005890

905.
        ZGODBE upanja : primeri celostnega zdravljenja odvisnosti / avtorice in avtor Vida Furman Bajc ... [et al.] ; uredila Maja Rus Makovec. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2014. - 321 str. - (Knjižna zbirka Terapevt)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 276138240