COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNakup gradiva MK 2014D EKO D EKONOMIJA IN POSLOVANJE


1.
DREV, Darko
        Okoljevarstvene tehnologije : učbenik za modul Okoljevarstvene tehnologije v programu Okoljevarstveni tehnik / Darko Drev in Janja Čuvan ; [fotografije Darko Drev ... [et al.] ; risbe Darko Drev in Fit media]. - Celje : Fit media, 2013. - 163 str. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Kr
COBISS.SI-ID 268612352

2.
GOODY, Jack
        Vzhod na Zahodu / Jack Goody ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2013. - 474 str. - (Studia humanitatis)

Kr
COBISS.SI-ID 269130496

3.
HEINRICH, Michael, 1957-
        Kritika politične ekonomije : uvod / Michael Heinrich ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - XV, 305 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 268967168

4.
KAMNAR, Helena
        Fiskalna pravila / Helena Kamnar, Neven Borak. - Ljubljana : Zveza ekonomistov Slovenije, 2013. - 206 str. - (Ekonomska knjižnica ; 2013, 4)

Kr
COBISS.SI-ID 267170816

5.
LIPOVEC, Arijana
        ABC zavarovanja : priročnik za vse, ki želite razumeti zavarovanje / Arijana Lipovec ; [ilustracije Barbara Koblar]. - 1. izd. - Ljubljana : LAB-G, 2013

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270542848

6.
SCOBIE, Chris J.
        Dolgoročno vodenje / Chris J. Scobie ; [prevajalci Roman Maučec, Polona Čotar, Sabina M. Scobie]. - 1. izd. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb, 2009. - 262 str.

Kr
COBISS.SI-ID 245433856

7.
SINGER, Blair
        Psi prodaje : ni treba, da ste napadalen pes, da bi uspeli v prodaji / Blair Singer ; [prevedla Barbara Lipovšek ; predgovor Robert Kiyosaki]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2007. - 255 str. - (Biblioteka 21. stoletje) (Serija Svetovalci Bogatega očka)

Kr
COBISS.SI-ID 5845278

8.
        SODOBNI izzivi managementa človeških virov / uredil Valerij Dermol. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013. - 200 str. - (Znanstvene monografije MFDPŠ)

Kr
COBISS.SI-ID 270788352

9.
STANKOVIĆ, Ivan, 1955-
        Kakologija : razvoj in propad Saatchi Balkans : 1990-2002 / Ivan Stanković ; [ilustracije Slavimir Stojanović ; prevedel in uredil Marjan Novak]. - Ljubljana : Medijski partner, 2014. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271399680

10.
ŠTIBLAR, Franjo
        Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli : stebri finančnega sistema samostojne Slovenije / Franjo Štiblar. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 400 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270501120

11.
VUKASOVIČ, Tina
        Vedenje porabnikov : celovit pristop k raziskovanju vedenja porabnikov / Tina Vukasović. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013. - 98 str. - (Znanstvene monografije MFDPŠ)

Dostopno tudi na: http://www.issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-24-2.pdf (Dostopne uvodne strani in kazalo vsebine)

Kr
COBISS.SI-ID 270874880


D ETN D ETNOLOGIJA


12.
DELAVEC Touhami, Mira
        Taraut en tenere = Hči puščave / Mira Delavec Touhami ; [otografije osebni arhiv Mire Delavec Touhami ; prevod angleškega povzetka Janja Čolić]. - 1. natis. - Preddvor : KD Josipine Turnograjske, 2014. - 177 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272245504

13.
GODFREY, Ottilie
        Vintage fashion : classic 20th-century styles and designs / Ottilie Godfrey. - London : Arcturus, 2013. - 128 str.

Vsebina: The cycle of fashion ; The roaring twenties ; The inventive thirties ; The frugal forties ; The ultra-feminine fifties ; The psychedelic sixties ; The riotous seventies ; The exuberant eighties

Kr
COBISS.SI-ID 14222390

14.
KOZOROG, Miha
        Festivalski kraji : koncepti, politike in upanje na periferiji / Miha Kozorog ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 168 str. - (Razprave FF)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 270847744

15.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - 1. ponatis. - Žiri : Jutri, 2013. - 342 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270557696

16.
        NAŠE veselje za srečo drugih : zbornik ob 20. obletnici koledovanja v župniji Kranj - Šmartin / [gradivo zbrala Irena Dolenc ; fotografije so iz arhiva koledovanj župnije Kranj - Šmartin]. - Ljubljana : Salve, 2014. - 27 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272343296

17.
STANONIK, Marija
        Folkloristični portreti iz 20. stoletja : do konstituiranja slovenske slovstvene folkloristike / Marija Stanonik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 506 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270922496


D FIL D FILOZOFIJA


18.
CERKOVNIK, Borut
        Proti meji smisla : razprave k Logično filozofskemu traktatu / Borut Cerkovnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 209 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 271997952

19.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Oris filozofije pravice / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel in uredil, spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 396 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 271154176

20.
HELLINGER, Bert
        Priznati to, kar je / Bert Hellinger, Gabriele ten Hövel ; prevod iz srbščine Miša Šavor. - 2. izd. - Ribnica : Korenine in krila, 2012. - 160 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261553664

21.
MILČINSKI, Maja
        Azijske filozofije in religije / [besedilo, avtorica fotografij] Maja Milčinski. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 405 str., [5] str. pril. - (Zbirka Kultura)

Kr
COBISS.SI-ID 269050624

22.
NIETZSCHE, Friedrich
        Pisma Salomé / Friedrich Nietzsche. Nietzsche / Louise Andreas-Salomé ; [predgovor Mirt Komel ; prevajalca Goran Vranešević in Natalija Majsova]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Študentska založba, 2013. - 188 str. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Kr
COBISS.SI-ID 268808960


D FILM


23.
BACH, Steven
        Leni Riefenstahl : neizprosna moč slik / Steven Bach ; prevedla in spremno besedo napisala Anuša Trunkelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 504 str. - (Poteze)

Kr
COBISS.SI-ID 270836480

24.
        DRŽAVLJAN Diareja ali Kdo je Tomaž Lavrič : dokumentarni film / režiser Dušan Moravec ; scenaristka Lora Power ; direktor fotografije in snemalec Matjaž Mrak ; montažer Jurij Moškon ; avtor glasbe Iztok Turk ; grafično oblikovanje Luka Umek ; producent Škuc. - [Ljubljana] : Škuc, 2013. - 1 video DVD (ca 48 min)

Kr
COBISS.SI-ID 16231826


D GEO D GEOGRAFIJA


25.
BOUSFIELD, Jonathan
        Slovenija / [Jonathan Bousfield in James Stewart ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 253 str. - (Svetovni popotnik)

Kr
COBISS.SI-ID 268562432

26.
        GEOGRAFIJA in rastlinska sukcesija - izbrani primeri iz slovenskih pokrajin / Matjaž Geršič ... [et al.] ; [urednika Drago Kladnik, Drago Perko ; kartografa Matej Blatnik, Jaka Ortar ; fotografi Matej Blatnik ... [et al.] ; prevajalec Damjana Blatnik]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - 137 str. - (Georitem ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 272084992

27.
GUSTINČIČ, Mitja
        Moto avto vodič III : najbolj priljubljene motoristične poti / [avtorji besedila Mitja Gustinčič, Katarina Turnšek ; fotografija Mitja Gustinčič ... [et al.] ; zemljevidi turistične organizacije, MotoSI]. - 1. izd. - Ljubljana : MotoSI, 2013. - 271 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267996928

28.
GUSTINČIČ, Mitja
        Moto avto vodič. 4, Zelo velika Slovenija : [48 izletov doma in čez mejo] / [Mitja Gustinčič, Katarina Turnšek ; [soavtorji] Aleš Črnivec, Blaž Črnivec, Drago Turnšek ; fotografije Mitja Gustinčič ... [et al.] ; karikature Philippe Madou ; zemljevidi Geodetska uprava RS]. - 1. izd. - Ljubljana : MotoSI, 2013. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270618112

29.
        NATIONAL geographic : Slovenija . - Ljubljana : Rokus, 2006-

ISSN 1854-4851 = National geographic (Ljubljana)
Č634 D GEOGRAFIJA revije NATIONAL geographic Slovenija
Leto 9 2014 št. 1-7#
COBISS.SI-ID 225874688

30.
        NATIONAL geographic junior : revija za mlade raziskovalce in pustolovce. - [Slovenska izd.]. - 2003 (jun.)-        . - Ljubljana : Rokus, 2003-

Prevod dela: National geographic kids
ISSN 1581-6869 = National geographic junior
O MALI VSEVED revije NATIONAL geographic junior
2014 Št. 105-110#
COBISS.SI-ID 124339712

31.
        NOVO mesto : turistični vodnik / [besedila, fotografije Tomaž Levičar et al. ; uredil Tomaž Levičar]. - 1. izd. - Novo mesto : Zavod za turizem, 2012. - 211 str.

Kr
COBISS.SI-ID 262711808

32.
        SVET & ljudje : turistično popotniški mesečnik. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (1998)-        . - Ljubljana : Sinaj, 1998-

Drugače povezano delo: Svet & ljudje (Spletna izd.) = ISSN 1581-0208
ISSN 1408-7952 = Svet & ljudje (Tiskana izd.)
Č560 D GEOGRAFIJA revije, O GEOGRAFIJA revije SVET & ljudje
Letn. 17 2014 št. 183/184+185-188#
COBISS.SI-ID 78853888


D GLA D GLASBA


33.
BADRIĆ, Nina, 1972-
        Najdraži --- : best of 2003-2013 / Nina. - Zagreb : Aquarius Records, p, cop. 2013. - 1 CD (79 min, 39 sek) + 1 zloženka ([12] str.)

Vsebina: Čežnja ; Duše su se srele ; Dat' će nam Bog ; Za dobre i loše dane ; Moje oči pune ljubavi ; Mama ; Kralj života mog ; Ljudi od ljubavi ; Neopisivo ; Takvi kao ti ; Sanjam da smo skupa mi ; Da se opet tebi vratim ; Ti si mene ; Dodiri od stakla ; Moja ljubav ; Nebo ; Kosa ; Čarobno jutro ; Ne mogu ti reći što je tuga

Kr
COBISS.SI-ID 9851422

34.
BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus
        De institutione musica = Temelji glasbe / Anicius Manlius Severinus Boethius = Anicij Manlij Severin Boetij ; prevod, opombe in spremna študija Jurij Snoj. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 342 str. - (Zbirka Historia scientiae)

Kr
COBISS.SI-ID 270334720

35.
BUKSZPAN, Daniel
        The encyclopedia of new wave / by Daniel Bukszpan ; foreword by Gerald Casale. - New York : Sterling, cop. 2012. - 304 str.

Vsebina: A: A-ha, Aztec Camera ; B: The B-52's, Kate Bush ; C: Cabaret Voltaire, Cutting Crew ; D: Dead or Alive, Ian Dury ; E: Echo & the Bunnymen, Eurythmics ; F: Falco, Fun Boy Three ; G: Peter Gabriel, The Go-Gos ; H: Nina Hagen, The Human League ; I: Icehouse, INXS ; J: Joe Jackson, Howard Jones ; K: Kajagoogoo, Kraftwerk ; L: Cyndi Lauper, Lene Lovich ; M: Madness, The Motels ; N: The Nails, Nu Shooz ; O: Oingo Boingo, OMD ; P: Robert Palmer, Public Image Ltd ; Q: Q, Feel ; R: Les Rita Mitsouko, Romeo Void ; S: Scandal, Suicide ; T: Taco, The Tubes ; U: UB40, Ultravox ; V: The Vapors, Visage ; W: The Waitresses, Wire ; X: XTC ; Y: Yazoo, Young Marble Giants ; Z: Ze Popes ; Best of new wave lists ; New wave timeline

Kr
COBISS.SI-ID 14283318

36.
CETINSKI, Toni
        Opet si pobijedila / Tony Cetinski. - Zagreb : Aquarium Records, p, cop. 2012. - 1 CD (56 min)

Vsebina: Opet si pobijedila ; Kriv ; Od jednog poljupca ; Skriveno mjesto ; Zbogom odlazim ; Jednom u životu ; Ne daj ; Zar malo to je ; K'o da je sudbina htjela ; To ljubav je ; Hodam ; Usne ledene ; Ljubav tjera krv u venama ; Ti si znala

Kr
COBISS.SI-ID 1768395

37.
DRAGOJEVIĆ, Oliver
        Tišina mora : Oliver. - Zagreb : Aquarius Records, p, cop. 2013. - 1 CD (45 min)

Vsebina: Moje lipo ; Jel' mi suđeno ; Konfidenca ; Do kraja vrimena ; Pridaj se ; U mom zagrljaju ; Zadnja karta ; Znan joj tilo ; S tobom ljubavi ; Tišina mora ; Konfidenca - unplugged

Kr
COBISS.SI-ID 1864395

38.
IVANUŠA & Kugler
        Whitman / Ivanuša & Kugler. - Ljubljana : Založba Muskafiber, p, cop. [2013]. - 1 CD

Sorodni elektronski vir: http://www.ivanusakugler.com/IvanusaKugler/Whitman_slo.html - predstavitev albuma
Sorodni elektronski vir: http://www.spanskiborci.si/7/437/ivanusa-kugler-whitman.html - predstavitev albuma. - Vsebina: I am the poet ; Eidolons ; Song of exposition ; Song of myself ; Spontaneous me ; Native moments ; Joy, shipmate, joy ; Salut au monde ; Leaves of grass ; The dismantled ship ; Captain

Kr
COBISS.SI-ID 1104624734

39.
        JAZ pa vem, kako ptičice pojo : slovenske narodne pesmi / zbrala in uredila Marjeta Zorec ; ilustriral Matej Zorec. - Ljubljana : Karantanija, 2014. - 205 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270899712

40.
JOHNSON, Julian
        Who needs classical music? : cultural choice and musical value / Julian Johnson. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002. - 140 str.

Vsebina: Musical values ; Uses and abuses ; Music as art ; Understanding music ; The old, the new, and the contemporary ; Cultural choices

Kr
COBISS.SI-ID 14282550

41.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Namesto rož / [pesmi, glasba in vokal] Svetlana Makarovič. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 1 CD (39 min, 7 sek) + 1 knjižica (29 str.)

Vsebina: Jasmin ; Mačice ; Giuliana ; Umetne rože ; Orhideja ; Mademoiselle Adela ; Ikebana ; Mačje oči ; Kletka ; Katero poletje ; Agata ; Krizanteme ; Praprotni cvet

Kr
COBISS.SI-ID 271939072

42.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Večerni šansoni / [pesmi, glasba, klavir in vokal] Svetlana Makarovič. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 1 CD (33 min, 39 sek) + 1 knjižica (21 str.)

Vsebina: Hiša iz kart ; Kladivo in nakovalo ; Mademoiselle Adela ; Ikebana ; Guliana ; Ribiška ; Kapitanov grob ; Črna ladja ; Ogledalo ; Uspavanka bolečini

Kr
COBISS.SI-ID 271940608

43.
POTTER, John
        A history of singing / John Potter and Neil Sorrell. - Reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - VII, 349 str.

Kr
COBISS.SI-ID 53316706

44.
PREDIN, Zoran
        Na koncu naše mavrice / Zoran Predin. - [Ljubljana] : Artbiro, p 2013. - 1 CD

Vsebina: Margita ; Na koncu naše mavrice ; Zajahajva zmaja ; Poljub, ki riše ustnice ; Čas beži ; Na muca, na klobaso! ; S totega konca ; Zaljubljena čarovnica ; Bravo, evro! ; Sredinec v pozdrav ; Tempirana copata ; Na kablih mi sediš ; Med zvezdami doma ; En dolgi štrik

Kr
COBISS.SI-ID 1104630366

45.
SAME babe (Glasbena skupina)
        Dobri možje / Same babe. - Maribor : Založba Pivec, p, cop. 2013. - 1 CD + 1 knjižica ([8] str.)

Sorodni elektronski vir: http://www.val202.si/2014/01/na-piedestal-same-babe-dobri-mozje/ - predstavitev alubma. - Vsebina: Idila ; Aplavz spodbude ; Moj šef ; Dobri možje ; Kapitalistu kazal tiča ; Zjutraj ptički prav lepo pojo ; Repa, korenje ; Pomlad ; Cigaretna pesem ; Franceljna nihče nikol ne zafrkava ; Franček silni ; Gospodarji ; V kleti... / obešena Tončka ; Balada o Beti "Blue" F. ; Zares krvava najava ; Zares krvava pesem ; Aplavz navdušenja ; Franček FF (rave on!)

Kr
COBISS.SI-ID 1104629854

46.
SAVIĆ, Massimo
        Dodirni me slučajno / Massimo. - Zagreb : Aquarius Records, p, cop. 2011. - 1 CD

Vsebina: Dodirni me slučajno ; Prospi riječi ; Tišina ; Sretan put ; Dijete u meni ; Nemam vremena ; Iz jednog pogleda ; Što bi mi bez nas ; Gdje smo sad ; Krug u žitu ; Bez uvrede ; Laku noć ; Za jednom kapi čistoga života

Kr
COBISS.SI-ID 1098789726

47.
ŠALAMON, Samo
        2alto / Samo Salamon. - Klampenborg : SteepleChase, p, cop. 2014. - 1 CD (74 min, 07 sek)

Vsebina: Fairytale ; Monder bag ; Mr. cynical ; Second rain ; Flux of silver ; Winter ponds ; Man of mystery ; Moonless ; Imperfections ; Snail road

Kr
COBISS.SI-ID 1105092446

48.
ŠALAMON, Samo
        Orchestrology / Samo Salamon in Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. - Ljubljana : Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, p, cop. 2014. - 1 CD

Vsebina: Hebe ; Seagulls in Maine ; Three stories ; Dutilleux ; White herons on green meadows ; Miss sarcasm ; Rhapsody ; Moonless ; Number of circles ; Fall memories ; Mea culpa ; Kei's secret ; Devil's darling

Kr
COBISS.SI-ID 1105094750


D POL D POLITIKA IN VOJNE VEDE


49.
AGAMBEN, Giorgio
        Izjemno stanje : Homo sacer II, 1 / Giorgio Agamben ; [strokovni pregled Jelica Šumič Riha] ; prevod [in opombe] Mojca Mihelič ; [imensko in stvarno kazalo Magdalena Stanimirović]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 158 str. - (Zbirka Philosophica)

Kr
COBISS.SI-ID 269316352

50.
BENTHAM, Jeremy, 1748-1832
        Fragment o vladavini / Jeremy Bentham ; [prevedla Zdenka Erbežnik, Gregor Kroupa ; spremna beseda Gregor Kroupa]. - Ljubljana : Krtina, 2013. - 142 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Kr
COBISS.SI-ID 270685952

51.
KOSI, Jernej
        Kako je nastal slovenski narod : začetki slovenskega nacionalnega gibanja v prvi polovici devetnajstega stoletja / Jernej Kosi. - Ljubljana : Sophia, 2013. - VIII, 388 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 268893696

52.
MOČNIK, Mitja, 1970-
        Misija Afganistan : Isaf Sikon 6 / Mitja Močnik. - Nova Gorica : Educa, 2013. - 415 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270323200

53.
ROPERT, Tadevž
        Koga naj volim? / Tadevž Ropert. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 108 str. - (Zbirka Aktivni državljani)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272010240

54.
SOBAN, Branko
        Zločin brez kazni : [Rusija - islam - Zahod] / Branko Soban. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 298 str. - (Zbirka Dokumenta)

Kr
COBISS.SI-ID 270424576


D PRA D PRAVO


55.
BELE, Ivan, 1937-
        Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela kazenskega zakonika : [študijsko gradivo] / Bele Ivan, Šepec Miha. - 1. izd. - V Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2011. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 254853888

56.
BREZNIK, Janez
        Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) : s komentarjem / [avtorji komentarja k členom Janez Breznik, Zdenka Štucin, Jonika Marflak ; stvarno kazalo in kratice Jonika Marflak]. - 3. spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : GV založba, 2008. - 889 str. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

Kr
COBISS.SI-ID 242927104

57.
DEMŠAR, Franci
        Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev / Franci Demšar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 193 str. - (Zbirka Premiki)

Kr
COBISS.SI-ID 269409280

58.
GRUM, Bojan
        Interdisciplinarni vidiki nepremičnin : znanstvena monografija / avtorja Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj. - 1. izd. - Ljubljana [i. e.] v Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2011. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256830976

59.
KANDUČ, Zoran, 1962-
        Politika, pravo, ekonomija in kriminal : kriminološke refleksije postmoderne družbe in kulture / Zoran Kanduč. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013. - 712 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268870400

60.
KRAŠOVEC, Darko
        Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013 / Darko Krašovec. - Ljubljana : Reforma, cop. 2013. - 985 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267244544

61.
KRAŠOVEC, Darko
        Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih 2013/14 s komentarjem k posameznim vzorcem / Darko Krašovec. - Ljubljana : Reforma, 2014. - 346 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271581696

62.
POTOČNIK, Maja, 1980-
        Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi / Maja Potočnik ; [stvarno kazalo Maja Prebil]. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014. - 215 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271459584

63.
SLOVENIJA. Ustava (1991)
        Ustava Republike Slovenije = [Constitution of the Republic of Slovenia]. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - 302 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269931776

64.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Civilni oddelek
        Zbirka odločb : 2012/2013 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Civilni oddelek ; [redakcijski odbor Anton Gašper Frantar, Vladimir Horvat, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Nevenka Rihar ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 403 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270957568

65.
TRATNIK Zagorac, Andreja
        Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku / Andreja Tratnik Zagorac. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2014. - 313 str. - (Zbirka Scientia iustitia ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 269772544

66.
VILFAN, Sergij
        Uvod v pravno zgodovino / Sergij Vilfan. - 7. ponatis 2. izd. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013. - 159 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268313344


D PSI D PSIHOLOGIJA


67.
BRAJŠA, Pavao, 1933-
        Tvoj, moj, najin seks : kako ohranimo srečo in zadovoljstvo v spolnem življenju / Pavao Brajša ; [prevod Alenka Mercina ; predgovor Andrej Kastelic ; risba Peter Ciuha]. - Draga : CUDV, 2013. - 252 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266827520

68.
FREUD, Sigmund
        Očrt psihoanalize : (1938) / Sigmund Freud ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2000. - 110 str. - (Zbirka Analecta) (Problemi ; letn. 38, 6)

Kr
COBISS.SI-ID 110821376

69.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Ulovimo ljubezen : kolumne o ljubezni iz časopisa Politika / Zoran Milivojević ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 282 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr
COBISS.SI-ID 270304512

70.
NUHIJEV Galičič, Vera
        Sence ostanejo za vami : poti do večje kakovosti življenja / Vera Nuhijev-Galičič. - Ljubljana : Forma 7, 2014. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269852160

71.
STORR, Anthony
        Umetnost psihoterapije / Anthony Storr ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 283 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 268973568


D SOC D SOCIOLOGIJA


72.
CAMPBELL, Neil
        American cultural studies : an introduction to American culture / Neil Campbell and Alasdair Kean. - 3rd ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2012. - X, 352 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1101402462

73.
CERAR, Miro, 1963-
        Slovenci na popravnem izpitu : od slepega (za)upanja do aktivnega državljanstva / Miro Cerar. - 1. natis. - Škofja Loka : Tempo trade, 2013. - 232 str.

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270604032

74.
GREBENC, Vera
        Ljubljanske zgodbe : biografije navadnih ljudi / Vera Grebenc, Amra Šabić. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013. - 181 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76607745

75.
HUMLJAN Urh, Špela, 1977-
        Kulturno kompetentno socialno delo : etnična občutljivost in antirasistična perspektiva v socialnem delu za učinkovito delo s pripadniki etničnih manjšin in za učinkovito delo v večkulturnem okolju / Špela Humljan Urh. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013. - 205 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76619265

76.
KRACAUER, Siegfried, 1889-1966
        Uslužbenci : poročilo iz najnovejše Nemčije / Siegfried Kracauer. Politizacija inteligence / Walter Benjamin ; [prevedla in z opombami opremila besedilo Anja Naglič]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2013. - 131 str. - (Rdeča zbirka)

Kr
COBISS.SI-ID 271522560

77.
KRAMER, Larry, 1935-
        Tragedija današnjih gejev / Larry Kramer ; [prevedla Nataša Velikonja]. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 56 str. - (Zbirka Vizibilija ; 32)

Kr
COBISS.SI-ID 269095424

78.
LAVRIČ, Miran
        Korenine nadnaravnega / Miran Lavrič. - 1. izd. - V Mariboru : Založba Aristej : Filozofska fakulteta, 2013. - 119 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 13)

Kr
COBISS.SI-ID 76573697

79.
        NASILJE nad ženskami v Sloveniji / [Vesna Leskošek ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013. - 223 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 14)

Kr
COBISS.SI-ID 76789761

80.
        PRAVO in družba : hrestomatija sociologije prava / E. Ehrlich ... [et al.] ; Albin Igličar (ur.) ; [besedila prevedla Amalija Mergole Maček]. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2014. - 349 str. - (Zbirka Pravna obzorja ; 48)

Kr
COBISS.SI-ID 271405824

81.
        REVŠČINA zaposlenih / Vesna Leskošek ... [et al.] ; [urednik Uroš Zorman]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - XVI, 233 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 270797056

82.
SCHWERMER, Heidemarie
        Čudežni svet brez denarja : zapisi iz življenja / Heidemarie Schwermer ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič]. - Brežice : Primus, 2013. - 161 str. - (Zbirka Romani)

Kr
COBISS.SI-ID 269422336

83.
TRATNIK, Suzana, 1963-
        Konec strpnosti : zbrani spisi / Suzana Tratnik. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 252 str. - (Zbirka Vizibilija ; 34)

Kr
COBISS.SI-ID 270082048

84.
VIDEMŠEK, Petra
        Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja / Petra Videmšek. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76616705

85.
VIDMAR, Ksenija H.
        Zamišljena mati : spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja / Ksenija Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 205 str. - (Zbirka Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 271504640

86.
        VREDNOTE v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011] / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK ; Wien : Echoraum, 2014. - 658 str. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 271672576


D UME D UMETNOST


87.
BEAUMONT, Steve
        How to draw fantasy art : [create amazing fantasy characters] / Steve Beaumont. - London : Arcturus, 2012. - 127 str.

Vsebina: Exercise 1, elf princess ; Excercise 2, enchantress ; Excercise 3, tribal warrior ; Excercise 4, winged warrior ; Excercise 5, dark angel ; Excercise 6, pirate ; Excercise 7, the enchanted ; Excercise 8, black widow ; Excercise 9, gunslinger ; Excercise 10, gargoyle

Kr
COBISS.SI-ID 14223670

88.
BIZJAK, Zvonko
        Keramika / Zvonko Bizjak ; [fotografije Dragan Sinožič, Drago Bole, Zvonko Bizjak]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013. - 94 str. - (Likovni odsevi ; 28)

Kr
COBISS.SI-ID 271841024

89.
CIUHA, Jože
        Jože Ciuha : labirint časa : retrospektivna razstava : [katalog razstave] = the labyrinth of time : retrospective exhibition : [exhibition catalogue] / [urednice kataloga Nika Perne, Barbara Savenc, Marija Skočir ; [besedila Barbara Savenc, Marija Skočir, Marko Košan, Nika Perne ; fotografije del Matevž Paternoster, fotografije del iz zbirke MG Dejan Habicht, Lado Mlekuž, Matija Pavlovec ; prevod Marjana Karer, Alenka Ropret ; arhiv-dokumentacija Jana Intihar Ferjan, Bojana Rogina]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2013. - 334 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270530816

90.
HERGÉ
        Let 714 za Sydney / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 62 str. - (Tintin in njegove pustolovščine)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267849728

91.
        HISTORIA artis magistra : amicorum discipulorumque munuscula Johanni Höfler septuagenario dicata / [uredila Renata Novak Klemenčič, Samo Štefanac ; prevod povzetkov Alessandro Quinzi, Marija Šetinc Salzmann, Deks]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani : Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2012, cop. 2013. - 432 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271102976

92.
JUVANEC, Borut
        Besednjak vernakularne arhitekture = Dictionary of vernacular architecture / Borut Juvanec, Domen Zupančič ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélène Erjavec ; grafike, fotografije in skice Domen Zupančič, Borut Juvanec ; predgovori Andrej Kranjc, Vera Smole, Peter Fister]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti SAZU : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo : i2 Družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, 2014. - 158 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271168768

93.
KORDEJ, Igor
        U zoni sumraka / Kordej & Django ; [predgovor Slobodan Simović - Simke]. - Bizovac : Ogranak Matice hrvatske Bizovac, cop. 2010. - 131 str. - (Biblioteka Kvadrat ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 14221366

94.
KORDEJ, Igor
        Vam / Kordej & Colin. - Zagreb : Fibra, 2010. - 140 str. - (Kolorka ; knj. 15)

Kr
COBISS.SI-ID 14222134

95.
KORDEJ, Igor
        Vam : [Vam in Vamova deca] / scenario i crtež Igor Kordej ; prema romanu Vladimira Kolina [Legende Vamove zemlje]. - Novi Sad : Marketprint, 2011. - 136 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14221878

96.
KOTNIK, Vlado, 1975-
        Razprava o spektaklu : pregled teorij in njihovih konceptualnih korespondenc / Vlado Kotnik, Neven Kruljac. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269927936

97.
LEBEN, Nika
        Grad Strmol na Gorenjskem / Nika Leben ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013. - 100 str. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; zv. 216)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271186944

98.
LOISEL, Régis
        Peter Pan : [I-III] / Loisel ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - 1. natis. - Celje : Studio Risar, 2013. - 175 str. - (Integral ; 1)

Vsebina: 1: London = Londres ; 2: Opikanoba = Opikanoba ; 3: Neurje = Tempête

Kr
COBISS.SI-ID 270291712

99.
LUKAN, Blaž
        Performativne pisave : razprave o performansu in gledališču / Blaž Lukan. - 1. izd. - Maribor : Založba Aristej ; Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2013. - 276 str. - (Zbirka Dialogi ; letn. 14)

Kr
COBISS.SI-ID 76794881

100.
LUNDKVIST, Gunnar, 1943-
        Klas Katt / Gunnar Lundkvist ; [prevod iz švedščine Danni Stražar]. - Ljubljana : Forum, 2013. - 125 str. - (Zbirka Ambasada Strip ; 15) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Kr
COBISS.SI-ID 270841856

101.
MATTICK, Paul, 1944-
        Umetnost in njen čas : teorije in prakse moderne estetike / Paul Mattick ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Lev Kreft]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - XX, 298 str. - (Zbirka Naprej!)

Kr
COBISS.SI-ID 271300864

102.
        [OKO, srce, drevo] : sodobna idrijska čipka = [Eye, heart, tree] : contemporary Idrija lace / [uredniki Andra Marinko, Vera Sešlar Založnik, Marjeta Godler ; fotografija Jure Ahtik, študenti oblikovanja tekstilij in oblačil ; prevod Maja Kovačič]. - Ljubljana ; Idrija : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267269632

103.
PÉCAU, Jean-Pierre
        Tajna povijest / [scenarij Jean-Pierre] Pécau ; [crtež Igor] Kordej ; [koloristi Chris] Chudkry [i Fred] Blanchard ; [prijevod Milena Benini, Ivana Šojat-Kuči]. - Zagreb : Bookglobe, 2006-<2010>. - Knj. <1-2, 4-7, 8+9+10, 11+12+13+14>

Dosedanja vsebina: tom 1: Geneza. - 2006. - 47 str. ; tom 2: Dvorac duhova. - 2006. - 47 str. ; tom 3: Gral iz Montségura. - 2006. - 47 str. ; tom 4: Ključevi Svetog Petra. - 2006. - 47 str. ; tom 5: 1666. - 2007. - 47 str. ; tom 6: Orao i sfinga. - 2007. - 47 str. ; tom 7: Naša gospa od tmine. - 2007. - 47 str. ; tom 8+9+10: Sedam stupova mudrosti ; Društvo Thule ; Crni kamen. - 2009 . - 148 str. ; tom 11+12+13+14: Nadja ; Luky point ; Sumrak bogova ; Čuvari . - 2008-2009 . - 204 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9116055

104.
STUPICA, Gabrijel
        Gabrijel Stupica : [(1913-1990) : retrospektiva : Moderna galerija, 18. december 2013-15. maj 2014 = a retrospective : Museum of Modern Art, Ljubljana, 18 December 2013-15 May 2014] / [urednica kataloga Martina Vovk ; besedila Tomaž Brejc ... [et al.] ; biografija in bibliografija Jana Intihar Ferjan ; prevod v angleški jezik Tamara Soban, Olga Vuković, Katja Zakrajšek ; fotografije Dejan Habicht ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2013. - 325 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270511360

105.
VECCHIET, Franko
        Franko Vecchiet : memorabilia / [besedila, testi, texts Andrej Furlan ... [et al.] ; uredili, a cura di, editors Andrej Furlan, Giulia Giorgi, Rado Jagodic ; prevodi, traduzione, translation Alina Carli, Paola Lucchesi, Graham Reynolds ; fotografije, fotografie, pictures Andrej Furlan, Arhiv Franko Vecchiet]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska = Trieste : Editoriale stampa triestina, 2014. - 138 str.

Kr
COBISS.SI-ID 6513644

106.
VIGNJEVIĆ, Tomislav
        Mrtvaški ples v Istri : Beram in Hrastovlje / Tomislav Vignjević. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče - Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 97 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270670336

107.
VINČEC, Milan
        Gradovi : iz preteklosti v sedanjost / tekst, scenarij, kamera, montaža, režija Milan Vinčec ; glasba uvod, grad Kamen, Muzej Idrija Friderik King ; izbor glasbe Milan Vinčec. - [Koper] : Ars Video, [2013]. - 1 video DVD (ca 75 min). - (Lepote Slovenije ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 7600017

108.
VINČEC, Milan
        Lepote slovenskih cerkva : cerkve in samostani / kamera, montaža, izbor glasbe in režija Milan Vinčec. - [Koper] : Ognjišče, 1995. - 1 video DVD (ca 75 min). - (Lepote Slovenije ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 1097947998

109.
WINCKELMANN, Johann Joachim
        Zgodovina umetnosti starega veka / Johann Joachim Winckelmann ; prevedla Martina Soldo ; [spremno besedilo Katarina Šmid in Martina Soldo]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268274688


D VER D VERSTVA IN DUHOVNOST


110.
ALEXANDER, Eben
        Pogled v večnost : nevrokirurgovo potovanje v življenje po življenju / Eben Alexander ; [prevedla Jana Ambrožič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271086080

111.
AMEISS, Bill
        Ljubezen, spolnost in Bog / Bill Ameiss in Jane Graver ; [prevod Ana-Marie Begić]. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb, 2012. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264188416

112.
ANDERSON, Neil T., 1942-
        Lomilec vezi / Neil T. Anderson ; [prevod Sabina Maučec Scobie ; ilustracije David Fartek]. - Murska Sobota : Fundacija Logos, 2008. - 277 str.

Kr
COBISS.SI-ID 237006336

113.
        AURA : revija za mejna področja znanega. - 1989, št. 1 (september)-        . - Ljubljana : Aura, 1989-

ISSN 1318-0959 = Aura (Ljubljana)
ČB297 D VERSTVA IN DUHOVNOST revije AURA
Letn. 24 2014 št. 292-298#
COBISS.SI-ID 17762050

114.
BONNKE, Reinhard, 1940-
        Iz m-nusa v p+us : čas je za spremembo / Reinhard Bonnke ; [prevod Polona Verovšek]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb, 2012. - 23 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263293184

115.
BYRNE, Lorna
        Angeli v mojih laseh : spomini / Lorna Byrne ; [prevedel Slobodan Lukić]. - Ljubljana : Primus, 2014. - 359 str. - (Zbirka Primula)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267699200

116.
DOLINAR, Sandi
        [Tristo petinšestdeset]
        365 novih spoznanj / Dolinar Sandi. - Kranj : QMI SD, 2013. - 369 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270443776

117.
EMMANUEL
        Zmagoslavje srca : Medjugorje v devetdesetih letih / sestra Emmanuel ; [prevedli Miran Špelič, Helena Reberc, Tanja Viher]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 375 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270032896

118.
EVERT, Jason
        Kako najti pravo ljubezen : [21 skrivnosti za ženske] / Jason and Crystalina Evert ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013. - 375 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268352512

119.
FLOGIE, Shana
        Orakelj odgovori : 108 poti osebnega razvoja in duhovne rasti / Shana Flogie. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 279 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271788800

120.
FOSTER, George R.
        Jezus, kdo si? / George R. Foster ; [prevod Klemen Vidic]. - Kranj : [samozal.] J. Volarič, 1998. - 16 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75337728

121.
FRANCISCUS, papež
        Bog nas ljubi z bližino in nežnostjo : homilije papeža Frančiška / [prevod Andreja Červek in Kaja Pezdir]. - Dravlje : Župnijski zavod, 2014. - 170 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271404544

122.
FRANCISCUS, papež
        Veselje evangelija = Evangelii gaudium : apostolska spodbuda / papež Frančišek ; [prevod Anton Štrukelj ; spremna beseda Rafko Valenčič]. - 2. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 191 str. - (Cerkveni dokumenti ; 140)

Kr
COBISS.SI-ID 271976448

123.
GLOBOKAR, Roman
        Teološka etika med univerzalnostjo in partikularnostjo / Roman Globokar. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013. - 272 str. - (Znanstvena knjižnica ; 37)

Kr
COBISS.SI-ID 271094784

124.
GRŽAN, Karel
        Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih? / Karel Gržan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 388 str. - (Zbirka Dokumenta)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267959040

125.
HARNER, Michael J.
        Zgoraj spodaj : šamanska srečanja z drugo resničnostjo / Michael Harner ; [prevedla Vera Čertalič ; ilustriral Zoran Pungerčar]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013. - 299 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270842112

126.
HART, David Bentley
        Ateistične zablode : krščanska revolucija in njeni modni sovražniki / David Bentley Hart ; prevedla Marija Zlatnar Moe ; spremna beseda Jan Peršič. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 324 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 40)

Kr
COBISS.SI-ID 269986304

127.
HESCHEL, Abraham Joshua, 1907-1972
        Sobota, Gospodov dan : njen pomen za sodobnega človeka / Abraham Joshua Heschel ; [prevedel Leon Jagodic ; spremna beseda Samo Skralovnik]. - Ljubljana : Družina, 2013. - 118 str. - (Zbirka Sidro ; 38)

Kr
COBISS.SI-ID 270990592

128.
JONES, Aurelia Louise
        Telos. Knj. 1, Razodetja nove Lemurije / Aurelia Louise Jones ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 242 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268998912

129.
JONES, Aurelia Louise
        Telos. Knj. 2, Sporočila za razsvetljenje človeštva, ki se transformira / Aurelia Louise Jones ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268999168

130.
JONES, Aurelia Louise
        Telos. Knj. 3, Protokoli pete dimenzije / Aurelia Louise Jones ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 302 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268999424

131.
KINDZIUK, Milena
        Mučenec za svobodo : Jerzy Popieluszko, duhovnik za čudeže / Milena Kindziuk ; [prevod Gregor Lavrin]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270653440

132.
LOPERT, Maja
        V iskanju resnice, ki odzvanja v človekovi notranjosti : religioznost v postmoderni kulturi / Maja Lopert ; [prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013. - 88 str. - (Znanstvena knjižnica ; 39)

Kr
COBISS.SI-ID 271151360

133.
LUBICH, Chiara
        Medsebojna ljubezen / Chiara Lubich ; pripravila Florence Gillet ; [prevedla Valerija Brenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2013. - 127 str. - (Dvanajst stebrov ; 5)

Kr
COBISS.SI-ID 270081024

134.
MADRE, Philippe
        Božji klic : razločevanje poklicanosti / Philippe Madre ; [prevedel Viljem Kaučič]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2014. - 116 str. - (Zbirka Klicarji prenove ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 270963968

135.
MITTELSTAEDT, Elisabeth
        Večji kot moje sanje / Elisabeth Mittelstaedt ; [prevod Polona Verovšek]. - Ljubljana : Horeb, 2013. - 279 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269200128

136.
MOODY, Raymond A.
        Utrinki večnosti : spremljanje ljubljene osebe, ko prehaja iz življenja v smrt / [Raymond A. Moody s Paulom Perryjem ; prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 242 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268901632

137.
MOODY, Raymond A.
        Življenje po življenju : raziskovanje fenomena: kako preživimo smrt telesa / Raymond A. Moody ; z novim predgovorom Melvina Morsa in uvodnikom Elisabeth Kübler-Ross ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 198 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268900864

138.
NACSON, Leon
        V 21 dneh do veščine razlaganja sanj / Leon Nacson ; [prevedla Karin Pečnikar]. - Ljubljana : Primus, 2013. - 135 str. - (Zbirka Primula)

Kr
COBISS.SI-ID 269607936

139.
NEWMAN, John Henry
        Razvoj krščanskega nauka / John Henry Newman ; po predlogi Janeza Fabijana prevedel Janez Zupet ; [spremna beseda Bogdan Dolenc]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 447 str. - (Religiozna misel ; 30)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 269734656

140.
ORIGENES, ok. 185-ok. 254
        O počelih / Origen ; prevod Neža Sagadin in Gorazd Kocijančič ; spremna beseda Neža Sagadin. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 380 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 41) (Zbrana dela ; 1)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 271267584

141.
PERŠE, Brigita
        Cerkveni management v luči posvetnega / Brigita Perše ; [prevod povzetka v angleški jezik Katja Štrubelj]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013. - 136 str. - (Znanstvena knjižnica ; 38)

Kr
COBISS.SI-ID 271066880

142.
PHILIPPE, Jacques, 1947-
        Čas za Boga / Jacques Philippe ; [prevod Tadeja Petrovčič Jerina]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2013. - 123 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269494016

143.
        POT do izvora : [dvojezična izdaja] / zbrala in uredila Natalija Resnik Gavez-Jayeola ; [prevod Jasmina Audič Awodiran Gbenga in Ana Malovrh ; spremna beseda Jasmina Audič Awodiran Gbenga]. - 1. natis. - Podčetrtek : Duhovna skupnost Oriš - energij narave, 2013. - 72 str. - (Zbirka Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti)

Kr
COBISS.SI-ID 268967680

144.
PSAUTE, Daniel
        Drobci luči / Daniel Psaute ; [prevod Sabina Maučec Scobie, Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb, 2012. - 422 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256497920

145.
RUSTJA, Božo
        Tvoje obličje iščem : nedeljski in prazniški nagovori / Božo Rustja. - Koper : Ognjišče, 2014. - 352 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270116352

146.
SAMAEL Aun Weor
        Temeljno izobraževanje : revolucionarna psihologija / Samael Aun Weor ; [prevod Janko Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2013. - 196 str. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 270921728

147.
SAMAEL Aun Weor
        Znanost meditacije / Samael Aun Weor ; [prevod Janko Urbanc]. - Ljubljana : samozal. J. Urbanc, 2013. - 24 str. - (Zbirka Gnostična biblioteka)

Kr
COBISS.SI-ID 269289728

148.
SANDE, Ken
        Razreševanje vsakodnevnih konfliktov / Ken Sande, Kevin Johnson ; [prevod Ana-Marie Begić]. - 1. izd. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb, 2013. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266099200

149.
SVILENOV, Dečko
        Vprašanje o obstoju Boga / Dečko Svilenov in Paul Studer ; [prevod Denis Furek]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Krščansko društvo Horeb ; Murska Sobota : Zarja, 2011. - 99 str.

Kr
COBISS.SI-ID 259046912

150.
ŠMID, Jože, 1942-
        Novo Sveto pismo = Die neue Bibel / [napisal Jože Šmid]. - Železniki : samozal. J. Šmid, 2013. - 167 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270811392

151.
        TVEGANO iskanje resnice : misli Vekoslava Grmiča / izbral in uredil Srečko Reher. - Petrovče : Društvo Znamenje, 2013. - 288 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76122113

152.
VERDAD, Vesna
        Resnica o enosti pravih duš / Vesna Verdad. - Stahovica : Zasebni zavod Aosona, 2014. - 119 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271440896

153.
VESEL Mušič, Polona
        Tobija, Sara in angel Rafael - o poročni ljubezni in botrstvu : kdo je dober birmanski boter in kako ga izbrati / Polona Vesel Mušič ; [spremna beseda Stanko Gerjolj]. - 1. izd. - Ljubljana : Salve, 2014. - 216 str. - (Zbirka Birmanska pastorala ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 271489280

154.
VINČEC, Milan
        Mir in dobro : po poti sv. Frančiška / scenarij, kamera, montaža, režija, izbor glasbe Milan Vinčec ; tekst Janez Šamperl ... [et al.] ; glasba Franci Toth. - [Koper] : Ars Video, [2013]. - 1 video DVD (ca 50 min)

Kr
COBISS.SI-ID 7616401

155.
VINČEC, Milan
        Po poteh meniških redov / scenarij, kamera, montaža, režija, Milan Vinčec. - [Koper] : Ars Video, [2013]. - 1 video DVD (ca 40 min)

Kr
COBISS.SI-ID 7619217

156.
VÖRÖS, Sebastjan
        Podobe neupodobljivega : (nevro)znanost, fenomenologija, mistika / Sebastjan Vörös. - Ljubljana : KUD Logos : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 582 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271035136

157.
        YOUCAT v slovenščini : molitvenik za mlade / [prevod I. del Anton Štrukelj, II. del Majda Strašek Januš]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2013. - 175 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270615808


D VZG D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE


158.
BIDDULPH, Steve
        Vzgoja deklet : priročnik, ki vam bo pomagal, da bo vaša hči odrasla v pametno, prijazno in močno žensko / Steve Biddulph ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 284 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270798848

159.
BOROTA, Bogdana
        Glasbene dejavnosti in vsebine / Bogdana Borota. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 263 str. - (Knjižnica Annales Ludus)

Kr
COBISS.SI-ID 269928192

160.
BRVAR, Roman
        Z igro do učenja / Roman Brvar. - Ljubljana : Math, [2014]. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269376256

161.
GRILC, Nadica
        Govorno-jezikovne motnje : priročnik z vajami / Nadica Grilc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 132 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270670848

162.
HRIBAR, Neža
        Note brez pomote : glasbeno opismenjevanje v otroškem pevskem zboru / Neža Hribar. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2013. - 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269971712

163.
KOŠIR, Katja
        Socialni odnosi v šoli / Katja Košir. - Maribor : Subkulturni azil, 2013. - 146 str. - (Frontier ; 76)

Kr
COBISS.SI-ID 76435201

164.
KOTNIK, Rudi, 1953-
        Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več? / Rudi Kotnik. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. - 196 str. - (Frontier ; 075)

Kr
COBISS.SI-ID 76411393

165.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (7 ; 2014 ; Ljubljana)
        Kompetence vzgojitelja - izzivi, izkušnje, spoznanja : zbornik / VII. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2014 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2014. - 217 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270790144

166.
        MOJ malček : revija za skrbne starše. - Št. 1 (junij 1997)-        . - Ljubljana : Info press, 1997-

ISSN 1408-2675 = Moj malček
D VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE revije O KOTIČEK ZA STARŠE revije MOJ malček
Letn. 18 2014 št. 1/2+3-6+7/8#
COBISS.SI-ID 66663936

167.
MRGOLE, Albert
        Izštekani najstniki in starši, ki štekajo : starši - tukaj in zdaj / Albert Mrgole, Leonida Mrgole ; [ilustracije Izak Mrgole]. - 1. izd. - Kamnik : Zavod Vezal, 2013. - 416 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269492992

168.
STROH, Katrin
        Vsak otrok se je sposoben učiti : raba orodij in igre v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju / Katrin Stroh, Thelma Robinson in Alan Proctor ; ilustracije Jane Dickson ; [prevedle Melita Keber Jašović, Slavica Lenček, Mihaela Nena Vovk]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2014. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271187968

169.
        ŠPORTNA dejavnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami / Damir Karpljuk ... [et al.] ; [predgovor Valerija Bužan ; fotografije Petra Nuzdorfer]. - Prvi natis. - Draga : CUDV, 2013. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268411648

170.
TURIČNIK, Dolores, 1964-
        Taktilne igre : igre za razvijanje čutnih zaznav skozi vsebino, dotik, ritem in zvok / Dolores Turičnik, Žiga Bižal ; [ilustracije Marko Potokar]. - Draga : CUDV, 2013. - 96 str. + 2 CD

Kr
COBISS.SI-ID 270016768

171.
ZADEL, Aleksander
        Tretji obraz : priročnik za razumevanje otrok in sebe / [avtor Aleksander Zadel ; fotografije vir Tilen Žbona]. - Ljubljana : Društvo Kros, 2013. - 136 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270425600

172.
ZORMAN, Anja, 1969-
        Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok / Anja Zorman ; [ilustracije Sabina Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 167 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270863872


D ZGO D ZGODOVINA


173.
AUDISIO, Giuseppe
        Utemeljitelji združene Evrope / Giuseppe Audisio, Alberto Chiara ; [prevod France Šetar]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 133 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269724160

174.
BAČAR, Stanislav
        Voda, stopa, mlin : dokumentirani mlini na območju današnje občine Ajdovščina v zgodovinskih virih in zapisih / Stanislav Bačar ; [zemljevid mlinov in stop Davor Kernel in Boris Blažko ; izdelava etnoloških skic Boris Blažko ; prevodi iz nemščine Angel Kralj ; spremno besedilo Davor Kernel]. - Kromberk : Goriški muzej, 2013. - 80 str. + zvd.

Kr
COBISS.SI-ID 270698240

175.
BEREND, Tibor Iván
        Zgodovina v mojem življenju : spomin na tri obdobja / Ivan T. Berend ; [prevedel Matej Venier]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 264 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269581312

176.
BIANCO, Enzo, 1930-
        Fant iz oratorija je postal papež Frančišek / Enzo Bianco ; prevedla Kristina Škibin. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2014. - 64 str. - (Zbirka Mladinska knjižnica ; 39)

Kr
COBISS.SI-ID 271358208

177.
BOLT, Usain
        Hitrejši od strele : avtobiografija / Usain Bolt ; [prevedel Jernej Zoran]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 275 str., [16] str. pril.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 271344384

178.
BRENČIČ, Polona, 1970-
        Brežice : stoletje na razglednicah / Polona Brenčič, Silvo Mavsar. - Krško : Neviodunum, 2010. - 270 str. - (Zbirka Stoletje na razglednicah)

Kr
COBISS.SI-ID 252790528

179.
BRENČIČ, Polona, 1970-
        Krško : stoletje na razglednicah / Polona Brenčič, Silvo Mavsar, Ljudmila Šribar. - 2. dopolnjena izd. - Krško : Neviodunum, 2010. - 222 str. - (Zbirka Stoletje na razglednicah)

Kr
COBISS.SI-ID 251236352

180.
        ČAS počasi briše : pričevanja prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko med drugo svetovno vojno iz občin Kamnik in Komenda / [avtorji nekdanji mobiliziranci, njihovi sorodniki in prijatelji ; urednika Marjeta Humar in Igor Podbrežnik ; fotografije in dokumenti avtorji in Gorenjski muzej]. - Kamnik : Društvo Demos na Kamniškem, 2013. - 318 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271128576

181.
FERGUSON, Alex
        Avtobiografija / Alex Ferguson ; [prevedel Simon Demšar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 378 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272126720

182.
FIGES, Orlando, 1959-
        Tragedija ljudstva : ruska revolucija 1891-1924 / Orlando Figes ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 935 str., [64] str. pril.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 270821376

183.
GABRIČ, Aleš, 1963-
        Zgodovina 4 : učbenik za četrti letnik gimnazije / Aleš Gabrič in Mateja Režek. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2012. - 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 260099072

184.
GRDINA, Igor, 1965-
        Proti zgodovini : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. - 58 str. - (Zbirka Zbiralnik ; 20)

Vsebina: Jože Pučnik in sociologija v vrtincih zgodovine ; Zgodovina, spomin in tradicija

Kr
COBISS.SI-ID 269662720

185.
HANČIČ, Damjan
        Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945 / Damjan Hančič ; [fotografije arhiv SNCR ; prevajanje Ksenija Pečnik]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2013. - 262 str. - (Zbirka Revolucionarno nasilje ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 270243072

186.
IVANČIČ, Miloš
        Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa / Miloš Ivančič ; [fotografije zasebni arhivi]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2013. - 363 str. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 4)

Kr
COBISS.SI-ID 270982144

187.
        KOLO = Wheel : 5200 : let = years : vodnik po razstavi = exibition guide / [avtorji Irena Šinkovec ... [et al.] ; slikarske upodobitve Igor Rehar ; fotografije Matevž Paternoster ... [et al.] ; kartografsko gradivo Geodetska uprava Republike Slovenije (DOF050), Palafittes ; prevod v angleščino Marjana Karer, Meta Osredkar, Multilingual]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2014. - 231 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272013568

188.
KOS, Dušan
        Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja / Dušan Kos ; [prevod v angleščino Martin Creegen]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2013. - 174 str. - (Gradivo in razprave ; 35)

Kr
COBISS.SI-ID 268611328

189.
MATTHEWS, Rupert O.
        Hitler : military commander : [the strategies that destroyed Germany] / Rupert Matthews. - London : Arcturus, 2013. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14223158

190.
MICHELET, Jules, 1798-1874
        Rimska zgodovina / Jules Michelet ; prevedla Saša Jerele ; spremno besedo napisal Gregor Pobežin ; [prevodi latinskih besedil Primož Simoniti (Livij), Matej Hriberšek (Plinij Starejši), Gregor Pobežin (drugi avtorji)]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 432 str.

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269971968

191.
        NAJPREJ diskreditacija --- nato likvidacija! : primer JJ. - Ljubljana : Nova obzorja, 2014. - 402 str.

Kr
COBISS.SI-ID 272119040

192.
        ODSTIRANJE zamolčanega : zbornik prispevkov / uredili Damjan Hančič, Gregor Jenuš, Neža Strajnar. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2013. - 372 str. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 269004032

193.
PEROVŠEK, Jurij
        O demokraciji in jugoslovanstvu : slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji / Jurij Perovšek ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2013. - 320 str. - (Zbirka Razpoznavanja ; 20)

Kr
COBISS.SI-ID 271188224

194.
        POSLEDNJE ustoličenje na Gosposvetskem polju 1414 : zbornik člankov / [Andrej Rant ... et al.]. - Ljubljana : Svetovni slovenski kongres = Slovenian World Congress, 2013. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271447808

195.
POTOČNJAK, Draga
        Skrito povelje : iz desetdnevne vojne / Draga Potočnjak ; [spremna beseda Matej Šurc ; fotografije arhiv družine Mrlak in Igor Mali]. - 2. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 383 str. - (Zbirka Dokumenta)

Ce Kr Na
COBISS.SI-ID 268822528

196.
PREINFALK, Miha
        Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna / Miha Preinfalk. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2013. - 285 str. - (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti ; knj. 3)

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 270466560

197.
        REPRESIVNE metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012] / [uredili Mateja Čoh Kladnik in Neža Strajnar]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2012. - 240 str. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 264417024

198.
RULITZ, Florian Thomas
        Vetrinjska in bleiburška tragedija : nasilje partizanskih enot nad begunci v maju 1945 na avstrijskem Koroškem / Florian Thomas Rulitz ; [iz nemščine prevedel France Vrbinc]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013. - 288 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266193920

199.
SENICA, Drago
        Zdravniški obrazi / Drago Senica Pi ; [zbral in] uredil Milan Golob ; [spremna beseda Srečko Niedorfer ; avtorja biografskih besedil Otmar Klipšteter, Majda Šlajmer Japelj]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2013. - 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75725825

200.
        SLOVENEC : političen list za slovenski narod (1873-1945) : kratek pregled zgodovine ob 140-letnici njegovega izhajanja / [prispevke pripravili Mateja Tominšek Perovšek ... [ et al.] ; uredila Mateja Tominšek Perovšek ; slikovno gradivo Mateja Tominšek Perovšek ... [et. al.] ; fotografirali Aleksandra Frantar, Sarah Bervar ; prevedla Tamara Geč]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271090688

201.
SOMMERVILLE, Donald, 1957-
        The ultimate illustrated history of the first & second world wars : with more than 1000 evocative photographs, maps and battle plans / Donald Sommerville and Ian Westwell. - Leicestershire : Hermes House, cop. 2012. - 512 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9772574

202.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Slikovite podobe Slovenije : 101 veduta naše dežele, kakršna je bila nekoč / Ivan Stopar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 256 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269203200

203.
ŠKRLEP, Dušan
        Govor antike : slovenska jezikovna dediščina / Dušan Škrlep. - Poljane : Kulturno društvo Ivan Tavčar, 2014. - 273 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271228928

204.
ŠTEH, Bogdan
        Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije : primer Janeza Karla (1645-1683) / Bogdan Šteh ; [rodovnik grofov Thurn-Valsassina Miha Preinfalk ; prevod povzetka v nemščino Wolfgang Zitta]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine - Mestni muzej, 2013. - 36 str. - (Naše mesto in ljudje ; zv. 5)

Kr
COBISS.SI-ID 266908160

205.
TILLER, Viktor
        Zbrana dela / Viktor Tiller ; [uredil Silvester Mavsar ; spremna beseda Ljudmila Šribar]. - Krško : Neviodunum, 2011. - 1 škatla (4 zv.)

Vsebina:
Brežice z okolico. - 13 str. ; 23 cm. - Izv. izd.: V. Tiller, 1937
Sevnica in okolica. - 27 str. ; 17 cm. - Izv. izd.: V. Tiller, 1938
Krško in okolica. - 26 str. ; 17 cm. - Izv. izd.: V. Tiller, 1938
Dekanija Videm v brežiškem okraju. - 32 str. ; 17 cm. - Izv. izd.: V. Tiller, 1939

Kr
COBISS.SI-ID 257970944

206.
        TITO : obraz Jugoslavije / [avtorji Božo Repe ... [et al.] ; fotografije Ti&To in osebni arhivi avtorjev]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - [59] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269579776


K JEZ K JEZIKI


207.
ATKINSON, Kate
        Life after life / Kate Atkinson. - London : Black Swan, 2014. - 621 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1104967518

208.
BRONTË, Anne, 1820-1849
        The tenant of Wildfell Hall / Anne Brontë. - London : Arcturus, 2010. - 429 str.

Kr
COBISS.SI-ID 451281

209.
DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
        The return of Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle. - London : Arcturus, 2012. - 336 str.

Kr
COBISS.SI-ID 450769

210.
FILER, Nathan
        The shock of the fall / Nathan Filer. - Paperback ed. - London : The Borough Press, 2014. - 314 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8023736

211.
FLYNN, Gillian, 1971-
        Gone girl : a novel / [Gillian Flynn]. - New York : Crown, 2012. - 560 str.

Kr
COBISS.SI-ID 10316959

212.
FURLAN, Metka, 1955-
        Novi etimološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek / Metka Furlan. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 221 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271004160

213.
GREEN, John
        Will Grayson, Will Grayson / John Green, David Levithan. - [London] : Penguin Books, [2013]. - 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 24261176

214.
GREEN, John, 1977-
        An abundance of Katherines / John Green. - New York [etc.] : Speak, 2012. - 227 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1104996702

215.
HELPRIN, Mark
        Winter's tale / Mark Helprin. - London ; Basingstoke ; Oxford : Picador, 2014. - 748 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1105003614

216.
KIDD, Sue Monk
        The invention of wings / Sue Monk Kidd. - 1 st. published by Viking Penguin. - New York : Viking, 2014. - 373 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8023480

217.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Pokalbiu knygute = Priročnik za sporazumevanje : LIT-SLO / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Irma Kirkickaite]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 140 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267852288

218.
KOŽELJ Horvat, Sabina
        Priročnik za sporazumevanje = Pokalbiu knygute : SLO-LIT / [avtor izvirnika Sabina Koželj Horvat ; prevedel Irma Kirkickaite]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267852544

219.
LENARČIČ, Simon
        Priljubljena imena : pomen, raba, godovni zavetniki, zanimivosti / Simon Lenarčič. - 1. izd. - Ješovec pri Kozjem : samozal., 2013. - 86 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269523200

220.
MORIARTY, Liane
        The husband's secret / Liane Moriarty. - London [etc.] : Penguin Books, 2013. - 436 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1104968030

221.
PICOULT, Jodi, 1966-
        The storyteller : a novel / Jodi Picoult. - New York [etc.] : Atria International, 2013. - XI, 507 str.

Kr
COBISS.SI-ID 12489121

222.
VALH Lopert, Alenka
        Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru / Alenka Valh Lopert ; [prevod v angleščino Nada Šabec ; imensko kazalo Tanja Kunej, Katarina Pongračič]. - Maribor : Litera, 2013. - 336 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76509697

223.
VARGAS Llosa, Mario
        The way to paradise / Mario Vargas Llosa ; translated by Natasha Wimmer. - London : Faber and Faber, 2004. - 424 str.

Kr
COBISS.SI-ID 13085497

224.
ZUPAN, Jure, 1943-
        Pomenska mreža slovenskih glagolov / Jure Zupan. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. - 528 str. + 1 tabela

Kr
COBISS.SI-ID 270450432


K LIT K LITERARNE VEDE


225.
BANDELJ, David
        V iskanju jaza : teorija in praksa dnevniške književnosti / David Bandelj. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. - 178 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270865920

226.
        ESEJ na maturi 2014 : človek v svetu / [avtorji] Aleksandra Krašovec ... [et al.]. - Ljubljana : Intelego, 2013. - 163 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270858240

227.
GRDINA, Igor, 1965-
        Ura kirasirjev : tri študije o Stendhalovi umetnosti romana : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013. - 80 str. - (Zbirka Zbiralnik ; 19)

Kr
COBISS.SI-ID 269076480

228.
        HISPANISTIČNA razpotja : Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez / Branka Kalenić Ramšak ... [et al.] ; recenzenta Marko Stabej, Barbara Pregelj. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 261 str. - (Razprave FF)

Kr
COBISS.SI-ID 270803200

229.
POGAČAR, Sebastijan, 1693-1762
        Kronogrami Sebastijana Pogačarja : (1693-1762) / [zbrala in uredila] Antonija Jelenc ; [avtorji besedil Jožef Smej ... [et al.] ; prevod kronogramov iz latinskega jezika Jožef Smej ; prevoda življenjepisov, oporoke in verzov iz latinskega jezika Angel Kralj ; fotografije Nadškofijski arhiv Ljubljana ; prevod povzetka v angleški jezik Irena Ilešič Čujovič]. - Radovljica : Didakta, 2013. - 309 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269580800

230.
SLANA, Miroslav
        Boljševik Starogorski : epopeja Prleka, ki je skušal spreminjati svet / [[besedilo in] fotografije Miroslav Slana Miros. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76375041

231.
ŠIRCA, Alen Albin
        Brezdanji val : geneza mističnega pesništva na Zahodu / Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 565 str. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 42)

Kr
COBISS.SI-ID 271266816

232.
ŠTREKELJ, Karel
        Zgodovina slovenskega slovstva / Karel Štrekelj ; uredil Matija Ogrin ; [besedilo za izdajo pripravili in opombe napisali Darko Dolinar ... et al.] ; [izdali] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU [in] Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-2014. - 2 zv.

Vsebina:
[1]: I-II. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 653 str. - 300 izv. - Predgovor / Kajetan Gantar: str. 9-14. - Graška slovenistika sto let po Štreklju / Ludvik Karničar: str. 15-17. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
[2]: III-IV / [imensko in stvarno kazalo sestavila Rok Dovjak, Neža Pahovnik]. - 2014 (Begunje : Cicero). - Str. 659-1338 ; ilustr. - 300 izv. - Karel Štrekelj in slovenska literarna zgodovina / Darko Dolinar: str. 1211-1240. - Uredniško poročilo / Matija Ogrin: str. 1241-1250. - Kazalo

Kr
COBISS.SI-ID 265906176

233.
        VITOMIL Zupan : važno je priti na grič : življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987) : [biografija, dokumenti, novele, pričevanja] / [uredniški odbor Ifigenija Simonović ... [et al.] ; slikovno gradivo Narodna in univerzitetna knjižnica ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 396 str. - (Album)

Kr
COBISS.SI-ID 269878272


K SLOK K SLOVENSKA KNJIŽEVNOST


234.
ALEŠ, Anton
        Zdomec. Del 2, V Anglijo! V hudičevo deželo Mavretanijo! V Nemčijo! / Alešov Tone. - Kiel : samozal. ; Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 250 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 268037632

235.
BABOŠ Logar, Bea
        Spominke = Spoumenke / Bea Baboš Logar. - Murska Sobota : Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. - 109 str. - (Knjižna zbirka Med Rabo in Muro ; 16)

Kr
COBISS.SI-ID 76330753

236.
BALANTIČ, Ana
        Moja poletja / Ana Balantič ; [slike Ludvik Modrijan ; fotografije Vladimir Kržišnik]. - Idrija : samozal., 2010. - 285 str.

Kr
COBISS.SI-ID 253695488

237.
BALANTIČ, Ana
        Odrezana sreča / Ana Balantič. - Idrija : Literarno društvo RIS, 2013. - 351 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267805440

238.
BARTOL, Vladimir, 1903-1967
        Al Araf : zbirka literarnih sestavkov / Vladimir Bartol. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 351 str. - (Zbirka Kiosk)

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 14279734

239.
BERTOK, Martin
        Primorc - Primorcu / [Martin Bertok ; ilustriral Zvonko Čoh]. - Ljubljana : Inštitut za psihoterapijo transakcijske analize, 2013. - 49 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271454464

240.
BEŠTER Bertoncelj, Ana
        Otrok v meni / Ana Bešter Bertoncelj ; [ilustrirala Tanja in Primož Rakovec]. - 1. izd. - Škofja Loka : Libra, 2013. - 59 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268964864

241.
BEVC, Cvetka
        Libar / Cvetka Bevc. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013. - 109 str. - (Knjižna zbirka Križpotja)

Kr
COBISS.SI-ID 76356609

242.
BLAŽIČ, Majda
        Son-Chi, s. p. ali Sreča na štirih tačkah / Majda Blažič ; [fotografije arhiv Majde Blažič]. - Ljubljana : Koščak, 2014. - 199 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270129152

243.
CESTNIK, Helena
        Deseteronočje / Helena Cestnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 186 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269138688

244.
ČOŽ, Srečko
        Budne sanje / Srečko Čož. - Ljubljana : Schwarz print, 2014. - 109 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269394432

245.
DEKLEVA, Milan
        Uglaševanje molka : zbrane in dodane pesmi / Milan Dekleva ; zbrala in uredila Tina Kozin. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013-<2014>. - Zv. <1-2>

Dosedanja vsebina:
1. knj. - 2013. - 614 str.
2. knj. - 2014. - 732 str. -

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271250688

246.
DRAKULIĆ, Slavenka
        Obtožena / Slavenka Drakulić ; iz hrvaščine prevedla Sonja Polanc. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2014. - 175 str. - (Izbrana dela hrvaške književnosti ; knj. 20)

Kr
COBISS.SI-ID 271556352

247.
ERZAR Žepič, Alenka
        Duša metulja pripoveduje : balada za Elizo na belem pianinu / [besedilo, ilustratorka] Alenka Erzar Žepič ; [fotografije, pisec spremne besede, uvodno besedilo Urška Krišelj Grubar]. - Kranj : samozal., 2014. - 229 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271372544

248.
FRIDAUER, Milan
        Aforizmitraljez : aforizmi / Milan Fridauer - Fredi ; [karikature Aljana Primožič Fridauer]. - Maribor : Ved, 2014. - 208 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271136256

249.
GOJKOŠEK, Darja
        Moč svetlobe in žarki nasmehov / Darja Gojkošek. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2013. - 47 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76238337

250.
GOMBAČ, Borut
        Prehod / Borut Gombač ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2013. - 116 str. - (Zbirka Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 76554753

251.
HABJAN, Vladimir
        Živeti z gorami / Vladimir Habjan ; [fotografije Zoran Gaborovič ... et al.]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2013. - 215 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270057472

252.
JERIČ, Metod
        Dotiki / Metod Jerič ; [spremna beseda Jožef Smej]. - Melinci : Zavod svetega Cirila in Metoda, 2013. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75005441

253.
JESIH, Milan
        Lahkoda / Milan Jesih. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 121 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270620160

254.
JOVANOVIĆ, Dušan, 1939-
        Boris, Milena, Radko in druge igre / Dušan Jovanović ; [izbor in spremna beseda Lado Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 422 str.

Vsebina: Norci ; Znamke, nakar še Emilija ; Osvoboditev Skopja ; Karamazovi ; Zid, jezero ; Antigona ; Klinika Kozarcky ; Boris, Milena, Radko

Kr
COBISS.SI-ID 271865856

255.
JUSTINEK, Terezija
        Beganje k sreči : roman / Terezija Justinek ; [spremna beseda Saša Šega Crnič]. - Maribor : Ved, 2014. - 272 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 271135744

256.
JUSTINEK, Terezija
        Hotel s petimi zvezdicami / Terezija Justinek. - Maribor : Ved, 2014. - 2 zv. (208; 208 str.)

Kr
COBISS.SI-ID 271500288

257.
JUSTINEK, Terezija
        Otroci Mihejeve jase. Prihod na Planino / Terezija Justinek. - Maribor : Ved, 2014. - 2 zv. (288; 288 str.)

Kr Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 272074496

258.
JUSTINEK, Terezija
        Otroci Mihejeve jase. Vrnitev na Planino / Terezija Justinek. - Maribor : Ved, 2014. - 2 zv. (240; 240 str.)

Kr Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 272238592

259.
JUSTINEK, Terezija
        Ta vražja soseda : roman / Terezija Justinek ; [spremna beseda Saša Šega Crnič]. - Maribor : Ved, 2014. - 272 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 271136768

260.
JUSTINEK, Terezija
        Urša : (roman) / Terezija Justinek. - Maribor : Ved, 2014. - 272 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271499776

261.
KOBAN, Dejan
        Razporeditve / Dejan Koban. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2013. - 109 str. - (Zbirka Luda šerpa ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 271360512

262.
KOLMANČIČ, Petra
        P(l)ast za p(l)astjo / Petra Kolmančič ; [spremna beseda Iztok Osojnik ; reprodukcije del Marka Jakšeta]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2014. - 120 str. - (Branje)

Kr
COBISS.SI-ID 76875009

263.
KOS, Vladimir, 1924-
        Pesmi iz dežele pravljičnih gozdov : Tokyo 2013-2014 / Vladimir Kos ; [fotografija Mihaela Svetek]. - Ljubljana : Župnijski zavod Dravlje, 2014. - 62 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271588352

264.
KOSOVEL, Srečko
        Misli in prebliski in še marsikaj / Srečko Kosovel ; besedila izbrala in knjigo uredila Jolka Milič. - 1. izd. - Sežana : Kosovelova knjižnica, 2013. - 87 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267119360

265.
KOSOVEL, Srečko
        Ne vprašaj me, kaj je življenje, živi! / Srečko Kosovel ; izbrala in uredila Jolka Milič. - 1. izd. - Sežana : Kosovelova knjižnica, 2013. - 67 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267119616

266.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Poplava : roman / Matej Krajnc ; [spremna beseda Andrej Pleterski]. - Ljubljana : KUD Lema, 2013. - 151 str. - (Broširana zbirka ; knj. 3)

Kr
COBISS.SI-ID 269613056

267.
LAINŠČEK, Feri
        Lübezen : verzuške pa kejpi / Feri Lainšček ; [fotografije OZV, Feri Lainšček]. - Murska Sobota : Klar : F. F. Lainšček, 2014. - 70 str. - (Knjižna zbirka Dlančnice)

Kr
COBISS.SI-ID 271907072

268.
MAJ, Selenna
        Brez milosti / Selenna Maj. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. S. Maj, 2014. - 308 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270945536

269.
MAURER, Neža
        Ljubezenski triptih / Neža Maurer ; [ilustracije Edi Sever ; spremni pripis Marko Črtalič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 109 str. - (Zbirka Hiša pesmi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271635712

270.
MAURER, Neža
        Vsi moji dnevi so sobote / Neža Maurer ; [izbor pesmi in spremna beseda Peter Kolšek]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 73 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269575424

271.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Alica v čudežni deželi : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2012. - 171 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263470080

272.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Deklica z ognjeno glavo : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2013. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267017984

273.
MEDVED, Andrej, 1947-
        Perje, solze in zlato na sončnem disku : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2014. - 128 cm

Kr
COBISS.SI-ID 272314112

274.
MEDVED, Andrej, 1947-
        [Tisoč in]
        1000 + ena noč : pesmi / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2012. - 131 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263469824

275.
MENIH, Kristina
        Golobica in Rex : istrske zgodbe, pripovedke in pričevanja / Kristina Menih. - 1. izd. - Koper : Libris, 2013. - 64 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269854208

276.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ženske / Milena Miklavčič. - 1. ponatis. - Grosuplje : Ekslibris, 2011. - 429 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 256858880

277.
MOZETIČ, Brane
        Nedokončane skice neke revolucije / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 94 str. - (Zbirka Lambda ; 109)

Kr
COBISS.SI-ID 271339264

278.
NARAT, Boštjan
        Partíja / Boštjan Narat ; [spremno besedilo Mladen Dolar]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2013. - 128 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76058113

279.
NOVAK, Milan, 1965-
        Zvezda / Milan Novak ; [spremna beseda Lucija Mlinarič]. - 1. izd. - Velike Lašče : Zavod za razvijanje ustvarjalnosti, 2013. - 78 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269248000

280.
NUSSDORFER, Vlasta
        Obstaja pot : [deseta knjiga ob desetletnici Belega obroča Slovenije] / Vlasta Nussdorfer. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 263 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269989632

281.
OGOREVC, Blaž, 1951-
        Tropska melanholija : (melalcoholica tropica) / Blaž Ogorevc. - Ljubljana : eBesede, 2013. - 203 str. - (Zbirka Besede)

Kr
COBISS.SI-ID 270142720

282.
        OKROG sveta do srca / Grubar Urška ... [et al.] ; [ilustracije Petra Preželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 319 str. + 1 video DVD. - (Luna)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269736704

283.
OPREŠNIK, Marija, 1951-
        Usodno razkritje / Marija Oprešnik. - Šentrupert : samozal., 2013. - 280 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268959744

284.
OSTI, Josip
        Življenje s knjigami : (eseji) / Josip Osti. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2013. - 160 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76312321

285.
PERNARČIČ, Radharani
        Bull-roarer / Radharani Pernarčič. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2013. - 91 str. - (Zbirka Luda šerpa ; 8)

Kr
COBISS.SI-ID 271358720

286.
PETINSEDEMDESET
        75 pesmi od Dekleve do Peratove / [izbrala Uroš Zupan, Urban Vovk]. - Maribor : Založba Litera, 2013. - 99 str. - (Nova znamenja ; 46)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 76730625

287.
PIBERNIK, France
        Drobci zamolklega časa : spomini / France Pibernik ; grafične priloge iz zapuščine Andreja Pibernika. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 229 str. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 28)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271198464

288.
PINTARIČ, Miha, 1963-
        Na poti v črno luknjo / Miha Pintarič ; [avtor spremne besede Edvard Kovač]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. - 160, [2] str. - (Zbirka Kultura sožitja)

Kr
COBISS.SI-ID 270424832

289.
PIRKOVIČ, Igor
        Slovenska pesem : zbirka pesmi o domovini / Igor Pirkovič ; [spremna beseda Janez Pezelj ; fotografija avtorja Stane Sršen]. - Ljubljana : samozal., 2013. - 77 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269931520

290.
PIVKA, Jurij
        Prekleta Itaka je vse dlje = Damn Ithaca is only further away / Jurij Pivka ; [spremna beseda Marjan Pungartnik ; prevod, fotografije Jurij Pivka]. - Maribor : Pivec, 2013. - 93 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75611393

291.
PUNGERČAR, Milenka
        Informbiro in oslovski kašelj / Milenka Pungerčar ; [spremna beseda Ivo Frbežar]. - Jezero : Morfem, 2013. - 269 str.

Ce Kr Kr-skl Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 270507520

292.
        RADI jih pojemo : 100 slovenskih narodnih / [zbrala in uredila Metka Pušenjak ; ilustrirala Suzana Bricelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 110 str.

Kr
COBISS.SI-ID 260793856

293.
RADOŠ, Božidar
        Usodni časi : (roman) / Božidar Radoš. - Maribor : Ved, 2014. - 260 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271574784

294.
RAKUŠ, Janja
        Voodoo valček za epileptike / Janja Rakuš. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2014. - 269 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76797953

295.
        RAZKRITI obrazi svobode / Gabriela Babnik ... [et al.] ; [uredila Janina Kos]. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 107 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 272127488

296.
ROTER, Zdenko
        Padle maske / Zdenko Roter. - 1. izd. - Ljubljana : Sever&Sever, 2013. - 735 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270747392

297.
RUTAR, Dušan
        Ne, oči, ne! : resnična zgodba iz normalnega življenja / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2014. - 133 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272133376

298.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Usodna emonska lepotica : povest o ljubezenskem trikotniku med sužnjo, staroselcem in Emoncem / Ivan Sivec ; [spremna beseda Bernarda Županek ; fotografije Ivan Sivec in arhivi Narodnega muzeja Slovenije ... et al.]. - Kamnik : Ico, 2014. - 276 str. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 4 ; 2)

Ce Kr Kr-kot Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269051392

299.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Zlato kraljestvo : po Peruju po poteh ponižanih Inkov / Ivan Sivec ; [fotografije Ivan Sivec, starejše iz arhiva Museo de la Nacion Lima, Peru]. - Kamnik : Ico, 2014. - 112 str. - (Zbirka Srce je popotnik ; št. 10)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271193088

300.
SNOJ, Jože
        In cel boš, podoben otoku : izbrane pesmi = And you shall be whole, like an island : selected poems / Jože Snoj ; prevod in opombe, english translation and notes Nada Grošelj ; ilustracije, art Damijan Stepančič ; [spremna beseda, afterword Malina Schmidt Snoj]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 399 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270503424

301.
SOSIČ, Marko
        Al di là degli alberi : diario della sua voce = Onkraj dreves : dnevnik njenega glasu / Marko Sosič ; disegni, risbe Guido Scarabottolo ; [cura e traduzione, urednik in prevajalec Michele Obit]. - Cividale del Friuli : Cooperativa Novi Matajur = Čedad : Zadruga [Novi Matajur], 2013. - 63 str. - (Collana Koderjana ; 7)

Kr
COBISS.SI-ID 6160876

302.
SPETIČ-Magajna, Ivko
        Feminelije / Ivko Spetič Magajna. - Ilirska Bistrica : Literarno društvo, 2013. - 85 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269275648

303.
STANONIK, Tončka
        Prekrižat, posukat, posukat, predet : klekljarsko berilo / Tončka Stanonik. - Ljubljana : Pegaz International, 2013. - 83 str. - (Knjižnica Žirovskega občasnika ; zv. 18)

Kr
COBISS.SI-ID 270060800

304.
        STOJI, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [ilustrator Urh Sobočan]. - Radovljica : Didakta, 2014. - 79 str. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271808768

305.
STOPAR, Rudi, 1939-
        Čas pelje mimo : te moje pesmi / Rudi Stopar ; [spremna beseda Silvo Mavsar ; ilustracije Urška Jekler]. - Krško : Neviodunum, 2010. - 126 str.

Kr
COBISS.SI-ID 251304704

306.
ŠALAMUN, Tomaž
        Molusk / Tomaž Šalamun ; [spremna beseda Simona Škrabec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 145 str. - (Zbirka Poezija)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268960256

307.
ŠEGA, Vanda
        Poslušam tišino / Vanda Šega ; [fotografije Stane Sršen]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - 94 str.

Kr
COBISS.SI-ID 75527425

308.
ŠPICAR, Jakob
        Podvinska Anka / Jakob Špicar ; rokopis prepisal, uredil in izdal, [spremna beseda] Jure Sinobad. - Radovljica : Knjižnica A. T. Linharta, 2014. - 49, 61 str. - (Svet Miklove Zale)

Kr
COBISS.SI-ID 271483904

309.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Ogledalo zraka / Bina Štampe Žmavc. - 1. izd. - Dob : Miš, 2013. - 98 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267974400

310.
ŠVIGELJ-Mérat, Brina
        Noč v Reykjaviku / Brina Svit. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 157 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271255040

311.
TROHA, Frank, 1894-1980
        Božični in velikonočni spomini / Frank Troha Rihtarjev ; zbrala in uredila, [uvodno besedo napisala, slovarček narečnih, starinskih in manj znanih besed pripravila] Alenka Veber ; [spremna beseda Helga Glušič]. - Babno Polje : Zavod Rihtarjeva domačija, 2013. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269777664

312.
TURNŠEK, Metod
        Črni Hanej : zgodovinska povest / Metod Turnšek. - 2. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 276 str. - (Knjižna zbirka Epika, povesti in romani ; knj. 5)

Kr
COBISS.SI-ID 271127040

313.
VEBLÉ, Aleksandra
        Al-Eksandra / Aleksandra Veblé. - Ljubljana : Agencija Baribal, 2011. - 416 str. - (Zbirka Izpovedi)

Na
COBISS.SI-ID 257545728

314.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Tretja možnost / Janja Vidmar, Boris Grivić. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 271 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269448704

315.
VIDMAR, Janja-Lucija
        Okus po krvi : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Maribor : Ved, 2013. - 192 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 269884672

316.
VRHOVEC, Iztok, pisatelj
        Tujec / Deklan Brest ; [spremna beseda Nataša Veber]. - Maribor : Ved, 2014. - 144 str.

Kr Pr Šč
COBISS.SI-ID 270847232

317.
ZBAŠNIK, Miha
        Pesmi za Karlo / Miha Zbašnik ; [ilustracije Jure Engelsberger]. - Ljubljana : samozal., 2013. - 57 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270490112

318.
        ZDRAVLJICA in njena pot v svet = Zdravljica and its journey into the wider world / [zbrala in uredila Polona Kus ; strokovna sodelavka Beba Jenčič ; ilustracije Andrejka Čufer ; spremna beseda Boris Paternu ; prevod spremne besede David Denton in Ljubica Črnivec]. - Žirovnica : Medium : Zavod za turizem in kulturo, 2014. - 129 str.

Kr Kr 601
COBISS.SI-ID 271766784

319.
ZORKO, Lučka
        Božji delec : roman / Lučka Zorko ; [spremna beseda Robert Titan Felix ; fotografija Jasmina Padar]. - Maribor : Zavod Droplja, 2013. - 281 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76376577

320.
        ŽIVE besede in prodorne misli : antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja / izbral in uredil in spremno besedo napisal Miran Štuhec. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 313 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 270621184

321.
ŽOKALJ-Jesih, Bojana
        PpP : parna pekarna Pogačar / Bojana Žokalj Jesih. - Ljubljana : Forma 7, 2014. - 200 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 271056128


K SVEK K SVETOVNA KNJIŽEVNOST


322.
ALEXANDER, Tasha
        Za razbitim steklom / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 318 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270791936

323.
ANDREAS, Cretensis, svetnik, ok.660-ok.740
        Véliki kánon / Andrej Kretski ; prevod Gorazd Kocijančič ; uvod, spremni esej in opombe Olivier Clément ; [uvod, spremni esej in opombe] prevedel Pavle Rak. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 311 str. - (Knjižna zbirka Poezije ; 23)

Kr
COBISS.SI-ID 269985024

324.
AUDEGUY, Stéphane, 1964-
        Edini sin / Stéphane Audeguy ; iz francoščine prevedla Suzana Koncut. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 199 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270053888

325.
BANKS, Maya
        Strast / Maya Banks ; [prevedla Špela Vodopivec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 404 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270801920

326.
BARBERO, Alessandro
        Beneške oči / Alessandro Barbero ; [prevedla Katja Benevol Gabrijelčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 516 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270022144

327.
BECKETT, Simon
        Klic groba / Simon Beckett ; [prevedla Maša Maligoj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 351 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271313408

328.
BIEDRZYCKI, Miłosz
        Vrlina špargljev : izbrane pesmi / Miloš Biedrzycki ; izbrala in prevedla Katarina Šalamun Biedrzycka. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2013. - 59 str. - (Zbirka Luda šerpa ; 6)

Kr
COBISS.SI-ID 271253248

329.
BILLINGHAM, Mark
        Zaspanka : kriminalistični inšpektor Tom Thorne reši prvi primer / Mark Billingham ; prevedla Petra Anžlovar. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 381 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272288000

330.
BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana
        Abeceda mojega življenja / Mirjana Bobić Mojsilović ; prevedel Slavko Barič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 192 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 270425344

331.
BOLAÑO, Roberto, 1953-2003
        Oddaljena zvezda / Roberto Bolaño ; prevedla Veronika Rot. - Ljubljana : Študentska založba, 2014. - 143 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270622464

332.
BOLAÑO, Roberto, 1953-2003
        [Dva tisoč šeststo šestinšestdeset]
        2666 / Roberto Bolaño ; prevod Irena Levičar ; [spremna beseda Marko Jenšterle]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 2 zv. (351, 541 str.). - (Moderni klasiki ; 75)

Vsebina:
[Zv. 1]: 1.-3. knjiga
[Zv. 2]: 4. in 5. knjiga

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271396096

333.
BONASIA, Lynn Kiele
        Modra kri / Lynn Kiele Bonasia ; [prevod Karmen Filipič]. - Ljubljana : Grlica, 2014. - 169 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 271512064

334.
BUCHANAN, Cathy Marie
        Mala plesalka / Cathy Marie Buchanan ; [prevod Alenka Ropret]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013. - 419 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268458752

335.
CAMUS, Albert
        Srečna smrt / Albert Camus ; prevedla Katja Šaponjić ; [spremno besedo napisal Primož Vitez]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 158 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 344)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 268426496

336.
CARR, Robyn
        Dobrodošli v Virgin River / Robyn Carr ; [prevod Martina Žalig]. - Dolič : Giks ed, 2014. - 396 str. - (Zbirka Gdč)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 271964928

337.
CARTER, Angela, 1940-1992
        Noči v cirkusu / Angela Carter ; [prevedla Maja Kraigher ; predgovor Sarah Waters]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - (Nostalgija)

Kr
COBISS.SI-ID 271905024

338.
CARTER, Forrest, 1925-1979
        Pot otroštva Malega Drevesca / Forrest Carter ; [prevedla Katarina Macuh]. - Ljubljana : Chiara, 2013. - 175 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 264052736

339.
CASANOVAS, Anna, 1975-
        Nihče ni kot ti / Anna Casanovas ; [prevod Maja Brodschneider Kotnik]. - [Maribor] : Založba KMŠ, 2013. - 2 zv. (284; 252 str.)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 75681025

340.
CECCATTY, René de
        Nevidni gost / René de Ceccatty ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 141 str. - (Zbirka Lambda ; 108)

Kr
COBISS.SI-ID 271342592

341.
CHRISTENSEN, Lars Saabye, 1953-
        Beatli / Lars Saabye Christensen ; [iz norveščine prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 637 str. - (Zbirka Roman)

Kr
COBISS.SI-ID 271809280

342.
COSTA, Marianne
        No woman's land / Marianne Costa ; prevedla Maja Gal Štromar. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2013. - 379 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76682497

343.
ČAPEK, Karel, 1890-1938
        Zgodbe iz enega in drugega žepa / Karel Čapek ; prevedla [in spremno besedo napisala] Nives Vidrih. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 422 str. - (Knjižnica Kondor ; zv. 345)

Kr Kr-skl Pk
COBISS.SI-ID 269667072

344.
D'ALESSANDRO, Jacquie
        Uročeni vikont / Jacquie D'Alessandro ; [prevod Alenka Perger]. - Ig : Anu Elara, 2012. - 440 str.

Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 259690752

345.
DARE, Tessa
        Noč predaje / Tessa Dare ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 365 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272252416

346.
DE la Motte, Anders, 1971-
        Mehurček / Anders de la Motte ; [iz angleščine prevedla Katja Mikelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 436 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271760128

347.
DE Luca, Erri, 1950-
        Teža metulja / Erri de Luca ; [prevod Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2011. - 75 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256939776

348.
DE Luca, Erri, 1950-
        Trije konji / Erri de Luca ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2011. - 127 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256940032

349.
DEVERAUX, Jude
        Prava ljubezen / Jude Deveraux ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 471 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271691008

350.
DODD, Christina
        Takšna, kakršna si / Christina Dodd ; [prevod Urška Strnad]. - Ig : Anu Elara, 2010. - 379 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 249977600

351.
DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
        Idiot : roman v štirih delih / Fjodor Mihajlovič Dostojevski ; prevedel in spremno besedo napisal Drago Bajt. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 645 str.

Ce Je Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268828672

352.
ĐERIĆ, Ivančica, 1969-
        Nesreča in resnične potrebe / Ivančica Đerić ; prevedla Aleksandra Rekar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 351 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 272007424

353.
ESTERHÁZY, Péter
        Pomožni glagoli srca / Péter Esterházy ; prevedel Jože Hradil. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - [129] str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 272123648

354.
FOLEY, Gaelen
        Hudič se poroči / Gaelen Foley ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2014. - 432 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269776640

355.
GAIL, Brian J.
        Brez očeta / Brian J. Gail ; [prevod Klementina Logar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2011. - 506 str.

Kr Pr
COBISS.SI-ID 257688576

356.
GALGÓCZI, Erzsébet, 1930-1989
        Znotraj zakona / Erzsébet Galgóczi ; iz madžarščine prevedla Marjanca Mihelič. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 155 str. - (Zbirka Lambda ; 110)

Kr
COBISS.SI-ID 271268096

357.
GERRITSEN, Tess
        Tiho dekle / Tess Gerritsen ; [prevedla Romana Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 379 str. - (Zbirka Krimi)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270980864

358.
GIBSON, Rachel, pisateljica
        Reši me / Rachel Gibson ; [prevod Janja Šega]. - 1. izd. - Izola : Meander, 2014. - 260 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270948096

359.
GOVEDNIK Krasková, Zuzanna
        Lugovo kopje / Zuzanna G. Kraskova. - Ljubljana : Scriptio, 2009. - 141 str.

Kr
COBISS.SI-ID 247566592

360.
GOVEDNIK Krasková, Zuzanna
        Pre-večnost / Zuzanna G. Krasková. - Ljubljana : Scriptio, 2012. - 161 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264780544

361.
GOYTISOLO, Juan
        Izgnan od tod in drugod / Juan Goytisolo ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 147 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 272122368

362.
HAUSHOFER, Marlen, 1920-1970
        Stena / Marlen Haushofer ; prevedla Amalija Maček. - Maribor : Študentska založba Litera, 2013. - 216 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Kr
COBISS.SI-ID 76869377

363.
HILBIG, Wolfgang, 1941-
        Provizorij : roman / Wolfgang Hilbig ; prevedel, [spremna beseda] Slavo Šerc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 282 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270217728

364.
HOUCK, Colleen
        Tigrovo prekletstvo / Colleen Houck ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012. - 464 str. - (Tigrova saga ; knj. 1)

Ce Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 261478912

365.
HOWARD, Linda
        Razdvojena / Linda Howard ; [prevod Maša Mateja Maligoj]. - Izola : Meander, 2014. - 236 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271085568

366.
HOYT, Elizabeth
        Škandalozna poželenja / Elizabeth Hoyt ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 325 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 272120576

367.
HUSTVEDT, Siri, 1955-
        Poletje brez moških / Siri Hustvedt ; prevedla [in spremno besedo napisala] Miriam Drev. - Maribor : Študentska založba Litera, 2013. - 202 str. - (Knjižna zbirka Babilon)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 76663297

368.
ISHERWOOD, Christopher, 1904-1986
        Slovo od Berlina / Christopher Isherwood ; prevod Irena Duša ; [spremna beseda Marcel Štefančič, jr.]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 201 str. - (Moderni klasiki ; 76)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270800640

369.
JAMES, Cara Lynn, 1949-
        Ljubezen ali dolžnost : iz zbirke Dame s Summerhilla / Cara Lynn James ; [prevod Nina Cedilnik Frua]. - Izola : Meander, 2014. - 316 str. - (Zbirka Dame s Summerhilla)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271691520

370.
JAMES, Eloisa
        Veliki užitki / Eloisa James ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 434 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272337920

371.
JOLLIEN, Alexandre
        Hvalnica šibkosti ; in Kratka razprava o prepustitvi / Alexandre Jollien ; prevedla Jasmina Rihar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 157 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270686720

372.
JOLY, Eva
        Oči Lire Kazan / Eva Joly, Judith Perrignon ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 187 str. - (Zbirka Sanje)

Kr
COBISS.SI-ID 269638144

373.
JORGE, Lídia, 1946-
        Mož in druge zgodbe / Lídia Jorge ; prevedla Blažka Müller Pograjc, (zgodbi Pena popoldneva in Priča prevedla Mojca Medvedšek) ; [spremna beseda Blažka Müller Pograjc]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. - 100 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 269942016

374.
JOYCE, Brenda
        Saga o Braggovih. Knj. 4, Temni plameni / Brenda Joyce ; [prevedel Miro Mrak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 379 str. - (Zbirka Oddih)

Kr
COBISS.SI-ID 270532608

375.
JUAN de la Cruz, svetnik
        Pesmi = Poesía / sveti Janez od Križa ; prevod in spremna beseda Janez Žumer. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 180 str. - (Knjižna zbirka Poezije ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 269985792

376.
KARPOWICZ, Ignacy
        Baladine in romance / Ignacy Karpowicz ; [prevedla Jana Unuk]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 629 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 269117696

377.
KENNER, Julie
        Izpolni me : tretji del trilogije Stark / J. Kenner ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 301 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271992576

378.
KEROUAC, Jack, 1922-1969
        Klateži dharme / Jack Kerouac ; prevod Julija Potrč ; [spremna beseda Andrej Blatnik]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012. - 227 str. - (Zbirka Moderni klasiki ; 70)

Kr
COBISS.SI-ID 263311872

379.
KLIPPENVÅG, Odd
        Stanje stvari / Odd Klippenvåg ; iz norveščine prevedel Darko Čuden. - Ljubljana : Škuc, 2013. - 160 str. - (Zbirka Lambda ; 107)

Kr
COBISS.SI-ID 270441728

380.
LÄCKBERG, Camilla, 1974-
        Čuvaj svetilnika / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 450 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272337152

381.
LE Clézio, Jean-Marie Gustave
        Afričan / J. M. G. Le Clézio ; prevedla Mojca Medvedšek. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 87 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270961664

382.
MAETERLINCK, Maurice
        Tople grede / Maurice Maeterlinck ; prevedel Vladimir Pogačnik ; spremna beseda Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2013. - 141 str. - (Knjižna zbirka Poezije ; 24)

Kr
COBISS.SI-ID 269983488

383.
MANDELʹŠTAM, Osip Emilʹevič, 1891-1938
        Hrum časa / Osip Mandelštam ; prevedel in spremno besedo napisal Drago Bajt. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 267 str. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 270620928

384.
MCFADYEN, Cody
        Temna stran / Cody McFadyen ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 396 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 271932416

385.
MCGREGOR, Jon, 1976-
        Če nihče ne govori o izjemnih stvareh / Jon McGregor ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 282 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272009984

386.
MEAD, Richelle
        Krvne vezi / Richelle Mead ; [prevedla Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 387 str. - (Serija Krvne vezi ; knj. 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271104512

387.
MOLESINI, Andrea
        Niso vsi pankrti z Dunaja / Andrea Molesini ; prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 349 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269263360

388.
MONALDI, Rita
        Imprimatur / Rita Monaldi in Francesco Sorti ; s predgovorom obeh avtorjev ; [prevedel Miro Bajt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - 619 str. - (Zbirka Žepna knjiga ; 371 = 202, 1)

Kr St
COBISS.SI-ID 248779520

389.
MORRISSEY, Di
        Kamor te vleče srce / Di Morrissey ; [prevedla Tamara Bosnič ; fotografije Anže Miš]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2013. - 659 str. - (Zbirka Srebrne niti)

Ce Kr Kr-kot Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269190912

390.
NEUMAN, Andrés, 1977-
        Samogovori / Andrés Neuman ; prevedla Marjeta Drobnič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 172 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269635584

391.
NOVOTNÝ, David Jan
        Noetova sidra / David Jan Novotný ; prevedla Nives Vidrih. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013. - 397 str. - (Vesela sova)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270497024

392.
OLIVER, Lauren
        Rekviem / Lauren Oliver ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2014. - 375 str. - (Trilogija Delirium ; knj. 3)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271487744

393.
OSTOJIĆ, Milan, 1943-
        Skrivnost nesmrtnosti / Milan Ostojić Leszczynski ; [prevod iz srbščine Uroš Vošnjak ; digitalne ilustracije Mira Ostojić]. - Murska Sobota : Klar, 2013. - 242 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76436993

394.
PELEVIN, Viktor Olegovič
        Sveta knjiga volkodlaka / Viktor Pelevin ; prevedel Borut Kraševec. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 381 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269445632

395.
RAOUL Duval, Jacqueline
        Kafka, večni zaročenec / Jacqueline Raoul-Duval ; prevedla Jedrt Maležič. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 230 str. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Kr
COBISS.SI-ID 272126208

396.
REDMERSKI, J. A.
        Nikoli tvoja / J. A. Redmerski ; [prevedla Manica Baša]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 447 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271759616

397.
REŠICKI, Delimir
        Zaspati v Dobovi : izbrane pesmi / Delimir Rešicki ; prevedel Tone Škrjanec ; izbor Zvonko Maković. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2013. - 107 str. - (Zbirka Luda šerpa ; 5)

Kr
COBISS.SI-ID 271253504

398.
ROGAN, Charlotte
        Brodolom / Charlotte Rogan ; [prevedla Katarina Mahnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 294 str. - (Zbirka Oddih)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269863680

399.
SAND, George, 1804-1876
        Hudičeva mlaka / George Sand ; prevedla Mojca Seliškar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 127 str. - (Biseri svetovnih klasikov ; 1)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268265472

400.
SCARROW, Simon
        Orli in volkovi / Simon Scarrow ; [prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 435 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 271195904

401.
SETH, Vikram, 1952-
        Enaka glasba / Vikram Seth ; prevod Dušanka Zabukovec ; [spremna beseda Ana Jelnikar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 409 str. - (Moderni klasiki ; 77)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270035200

402.
SHAFAK, Elif
        Štirideset pravil ljubezni / Elif Shafak ; [iz angleščine prevedla Barbara Skubic]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 347 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267958528

403.
SHARMA, Robin Shilp, 1964-
        Življenjski nasveti meniha, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 222 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270862592

404.
SIVEC, Ivan, 1949-
        Zadnji keltski poglavar : povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevem času / Ivan Sivec ; [spremna beseda Andrej Gaspari ; fotografije Ivan Sivec ... et al.]. - Kamnik : Ico, 2014. - 272 str. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 3 ; 1)

Ce Kr Kr-kot Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269051136

405.
        SMEJMO se / izbor šal Bojan Luzar. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 87 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269770240

406.
STEINBECK, John
        Kratko kraljevanje Pipina Četrtega : izmišljija / John Steinbeck ; prevedel [in zgodovinski pripis] Rudi Meden ; [spremna beseda Danica Čerče]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2013. - 174 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268813568

407.
STRAYED, Cheryl, 1968-
        Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja / Cheryl Strayed ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 450 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270326528

408.
TANPINAR, Ahmet Hamdi
        Inštitut za naravnavanje ur : roman / Ahmet Hamdi Tanpinar ; prevod in spremna beseda Mojca Kranjc. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012. - 362 str. - (Moderni klasiki ; 71)

Kr
COBISS.SI-ID 262806528

409.
TERZANI, Tiziano
        Vedeževalec mi je rekel : leto dni potovanj brez letal, na poti k Aziji in njenim ljudem in v najgloblje srce Orienta / Tiziano Terzani ; [prevedel Janko Petrovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 495 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 269450240

410.
TOMIZZA, Fulvio
        Mladoporočenca z ulice Rossetti : tragedija neke manjšine / Fulvio Tomizza ; prevedla Majda Capuder ; [spremna beseda Miroslav Košuta]. - 2., dopolnjena izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2013. - 181 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270618624

411.
TOWNSEND, Sue, 1946-2014
        Jadran Krt. Leta ponižnosti / Sue Townsend ; [prevedla Maja Šturm]. - Tržič : Avrora, 2013

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270174976

412.
TRIBUSON, Goran
        Zgodovina pornografije / Goran Tribuson ; [prevod in spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 590 str. - (Zbirka Roman)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271332352

413.
TUNÇ, Ayfer
        Noč zelene vile / Ayfer Tunç ; [prevedel Miha Avanzo]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013. - 604 str.

Kr Pk
COBISS.SI-ID 270400512

414.
VIEWEGH, Michal, 1962-
        Mafija v Pragi / Michal Viewegh ; iz češčine prevedla Anjuša Belehar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 334 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270401024

415.
VONNEGUT, Kurt
        Klavirski avtomat / Kurt Vonnegut ; [prevedla Ana Barič Moder]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - 389 str. - (Zbirka Sanje)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272289792

416.
WARREN, Tracy Anne
        Njegov omamni poljub : Byronova dinastija / Tracy Anne Warren ; [prevod Mateja Malnar Štembal]. - Izola : Meander, 2014. - 312 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 271668736

417.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Teleny ali Druga plat medalje : fiziološka romanca današnjega dne / Oscar Wilde in drugi (pripisano) ; iz angleščine prevedel in spremno besedo napisal Andrej Zavrl. - Ljubljana : Škuc, 2014. - 243 str. - (Zbirka Lambda ; 111)

Kr
COBISS.SI-ID 271490816

418.
WILSON, Eric, pisatelj
        Varno pred ognjem / Eric Wilson ; [prevod Irena Modrijan]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269959680

419.
WINKLER, Josef, 1953-
        Trepalnico si izpulim in z njo do smrti te zabodem / Josef Winkler ; prevedla, [spremna beseda] Amalija Maček. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013. - 106 str. - (Zbirka Stopinje)

Kr
COBISS.SI-ID 269943040

420.
WINNEMUTH, Meike, 1960-
        Veliki dobitek : kako sem na Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala / Meike Winnemuth ; [prevedla Maruša Mugerli]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 271 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271343872

421.
YOUNG, Samantha
        Jamajška ulica / Samantha Young ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 348 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271983104

422.
YOUSAFZAI, Malala, 1997-
        Jaz sem Malala : deklica, ki so jo ustrelili talibani, ker se je zavzemala za izobraževanje / Malala Jusafzaj in Christina Lamb ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 315 str., [8] str. pril.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271761152


N BIO N BIOLOGIJA


423.
DIERSCHKE, Volker
        Kateri ptič je to? / [Volker Dierschke ; prevod Tadeja Kern]. - 2. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 256 str. - (Novi vodnik)

Kr
COBISS.SI-ID 269636096

424.
        ESSENTIAL cell biology / [Bruce] Alberts ... [et al.]. - 4th ed. - New York : Garland Science, cop. 2014. - XXIII, 726 str., [112] str. pril.

Kr
COBISS.SI-ID 76602625

425.
GILPIN, Daniel
        A pictorial directory of freshwater fish & river creatures : a visual guide to aquatic life featuring 450 fabulous species : includes 500 detailed illustrations, photographs and maps / Daniel Gilpin. - Leicestershire : Hermes House, cop. 2011. - 160 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14222646

426.
WALTERS, Martin
        Encyclopedia of animals / [authors Martin Walters & Jinny Johnson]. - Bath : Parragon, 2005. - 256 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14250806


N FIZ N FIZIKA


427.
HAWKING, S. W., 1942-
        The grand design / Stephen Hawking and Leonard Mlodinow. - London ... [etc.] : Bantam Books, 2011. - 250 str.

Vsebina: The mystery of being ; The rule of law ; What is reality? ; Alternative histories ; The theory of everything ; Choosing our universe ; The apparent miracle ; The grand design

Kr
COBISS.SI-ID 23803960

428.
HEIFETZ, Milton D., 1921-
        A walk through the southern sky : a guide to stars and constellations and their legends / Milton D. Heifetz & Wil Tirion. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - IX, 117 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14283062

429.
KOLLER, Jože
        Struktura atomov in molekul. Zbirka nalog z rešitvami : visokošolski učbenik / Jože Koller. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. - 121 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269750528

430.
STRNAD, Janez
        Fizika. Del 1, Mehanika, toplota / Janez Strnad. - 12. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 281 str. - (Matematika - fizika ; 9)

Kr
COBISS.SI-ID 271411200

431.
STRNAD, Janez
        Fizika. Del 2, Elektrika, optika / Janez Strnad. - 7. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - Str. 294-562. - (Matematika - fizika ; 11)

Kr
COBISS.SI-ID 271410944

432.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 1 : za srednje šole. Mehanika / Dejan Zupan ; [ilustracije Martina Zavec ; risbe Franc Šinko]. - 1. izd. - Ljubljana : Ataja, 2010. - 201 str.

Kr
COBISS.SI-ID 248862720

433.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 2 : za srednje šole. Toplota, nihanje in valovanje / Dejan Zupan ; [ilustracije, risbe Martina Zavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 181 str.

Kr
COBISS.SI-ID 243390464

434.
ZUPAN, Dejan, 1971-
        Rešene naloge iz fizike 3 : za srednje šole. Elektrika in magnetizem, atomika / Dejan Zupan ; [risbe Matej Mahkovic]. - 1. izd. - Ljubljana : Ataja, 2009. - 177 str.

Kr
COBISS.SI-ID 246331648


N KME N KMETIJSTVO


435.
        ADVANCED monitoring and procedures for small animal emergency and critical care / editors Jamie M. Burkitt Creedon, Harold Davis. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. - XVI, 871 str.

Vsebina: Section I- Introduction: Triage ; The small animal emergency room ; ICU design/ Section II- Cardiovascular: Catheterization of the venous compartment ; Arterial puncture and catheterization ; Principles of electrocardiography ; Electrocardiogram interpretation ; Fluid-filled hemodynamic monitoring systems ; Direct systemic arterial blood pressure monitoring ; Noninvasive arterial blood pressure monitoring ; Central venous pressure monitoring ; Cardiac output monitoring ; Bedside echocardiography ; Pericardiocentesis ; Monitoring tissue perfusion: clinicopathologic aids and advanced techniques ; Cardiopulmonary cerebral resusciation ; Open-chest cardiopulmonary cerebral resusciation ; Defibrillation ; Temporary cardiac pacing/ Section III- Respiratory: Oxygen therapy ; Pulse oximetry and CO-oximetry ; Blood gas analysis ; Tracheal intubation ; Temporary tracheostomy ; Artificial airway management ; Capnography ; Mechanical ventilation ; Ventilator waveform analysis ; High-frequency ventilation ; Pleural space drainage/ Section IV- Urinary and abdominal: Urethral catheterization ; Urinalysis in acutely and critically ill dogs and cats ; Peritoneal dialysis ; Technical management of hemodialysis patients ; Pertoneal evaluation ; Specialized gastrointestinal techniques ; Postoperative peritoneal drainage techniques/ Section V-Nutrition: Nutritional requirements in critical illness ; Enteral diets for critically ill patients ; Assisted enteral feeding ; Parenteral nutrition/ Section VI- Analgesia and anesthesia: Pain recognition and management ; Systemic analgesic ; Local analgesia ; Monitoring the anesthetized patient ; Nursing care of the long-term anesthetized patient/ Section VII- Clinicopathologic techniques: Blood sample collection and handling ; In-house hematologic evaluation ; Electrolyte evaluation ; Acid-base evaluation ; Osmolality and colloid osmotic pressure ; Cytology ; Blood typing and cross-matching/ Section VIII- Specific nursing considerations: Drug administration ; Administration of biological products ; Blood glucose monitoring and glycemic control ; Care of the patient with intracranial disease ; Care of the environmentally injured animal ; Safe handling and care of patients exposed to radioactive and antineoplastic agents ; Medical charting ; Compassion fatigue: healing with a heart

Kr
COBISS.SI-ID 14282294

436.
ANNE, Jonna
        Zdrava pasja kuharica : 50 receptov za hranljive in okusne jedi, ki se jim pes ne bo mogel upreti / Jonna Anne in Mary Straus, Shawn Messonnier ; prevedla Lili Potpara ; [ilustracije Joanna Kerr ; fotografije Andrew Perris]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 128 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268796928

437.
COREN, Stanley
        Kaj vejo psi? / Stanley Coren ; [prevod Branko Gradišnik ; ilustracije v knjigi iStockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2009. - 143 str. - (Psi-in-muci-hiatrična svetovalnica)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 248348160

438.
COREN, Stanley
        Kako razmišljajo psi : razumevanje pasjega mišljenja / Stanley Coren ; prevedla Dora Debeljak ; [spremna beseda Janislav Peter Tacol]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2008. - 379 str. - (Zbirka Psi-in-muci-hiatrična svetovalnica)

Kr St
COBISS.SI-ID 241680896

439.
COREN, Stanley
        Pasja inteligenca : vodnik skozi misli, čustva in notranje doživljanje naših pasjih družabnikov / Stanley Coren ; prevedla Dora Debeljak ; [risbe Alenka Vuk, arhiv založbe]. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2010. - 344 str. - (Psi-in-muci-hiatrična svetovalnica)

Ce Kr Na Šč
COBISS.SI-ID 251745280

440.
FUKUOKA, Masanobu
        Revolucija ene slamice / Masanobu Fukuoka ; [iz japonščine prevedel in opombe napisal Domen Kavčič]. - 1. izd. - Cerkno : Porezen, 2014. - 359 str. - (Zbirka PermaKultura)

Kr
COBISS.SI-ID 271347200

441.
HEAF, David
        The bee-friendly beekeeper : a sustainable approach / David Heaf. - 2nd impression. - Mytholmroyd : Northern Bee Books, 2011. - 154 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14281526

442.
HOSTNIK, Peter
        Izbrana poglavja iz veterinarske virologije : učbenik za študente drugega letnika Veterinarske fakultete / Peter Hostnik ; [izdajatelj] Veterinarska fakulteta. - Ljubljana : Zobozdravstvena ordinacija, Hribar Hostnik Andreja, 2013. - 262 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267280128

443.
        KMETOVALEC : strokovna kmetijska revija : glasilo Društva kmetijskih svetovalcev Slovenije. - Let. 1, št. 1 (1884)-let. 61, št.5/6 (1944) ; Let. 62, št. 1 (1994)-        . - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 1884-

ISSN 1318-4245 = Kmetovalec
ČB170 P STARINE revije, N KMETIJSTVO revije KMETOVALEC
Letn. 82 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 6031876

444.
        MOJ lepi vrt. - 2003 (mar.)-        . - Ljubljana : Burda, 2003-

Ima suplement ali prilogo: Moj lepi vrt. Posebna izdaja = ISSN 1581-7393
ISSN 1581-5897 = Moj lepi vrt
ČB853 N KMETIJSTVO revije MOJ lepi vrt
2014 Št. 1-7#
COBISS.SI-ID 122645760

445.
        MOJ mali svet. - Let. 1, št. 1 (1.januarja 1969)-        . - Ljubljana : ČZP "Kmečki glas", 1969-

Prevzame: Sadjar-vrtnar
ISSN 0580-8197 = Moj mali svet
ČB48 N KMETIJSTVO revije MOJ mali svet
Letn. 46 2014 št. 1-7#
COBISS.SI-ID 16404738

446.
        MOJ pes : slovenska revija o živalih. - Let. 1, št. 1 (januar 1992)-        . - Ljubljana : Dedal, 1992-

ISSN 1318-296X
ČB313 N KMETISTVO revije, O KMETIJSTVO revije MOJ pes
Letn. 23 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 29366784

447.
        SETVENI priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje ... : koledar ugodnih dni za setev, presajanje, oskrbo in spravilo rastlin ter delo s čebelami. - 2006-        . - Vrzdenec : Ajda, 2005-

Je nadaljevanje: Setveni koledar = ISSN 1408-5895
ISSN 1854-4460 = Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje

2014
COBISS.SI-ID 225061888

448.
ŠALEHAR, Andrej
        Prispevki k zgodovini razvoja reje in pasem prašičev v Sloveniji / pripravil Andrej Šalehar ; [fotografije brez podatkov o avtorju so iz fototeke Enote za prašičerejo, Oddelka za zootehniko, Biotehniška fakulteta]. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2013. - 140 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268454656

449.
VENGUŠT, Gorazd
        Bolezni prostoživečih živali : bakterijske, virusne in glivične bolezni : učbenik za študente veterinarske medicine / Gorazd Vengušt, Diana Žele. - Ljubljana : Veterinarska fakulteta, 2013. - 142 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268666368

450.
ZGONEC, Slavko
        [Sto]
        100 najlepših sobnih rastlin / [besedilo in fotografije] Slavko Zgonec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 230 str.

Je Kr Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270127872


N MAT N MATEMATIKA


451.
CIMPRIČ, Jaka
        Rešene naloge iz analize III / Jakob Cimprič. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 130 str. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 41)

Kr
COBISS.SI-ID 271410176

452.
DOBOVIŠEK, Mirko
        Rešene naloge iz analize II / Mirko Dobovišek. - 3. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 72 str. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva ; 33)

Kr
COBISS.SI-ID 271410432

453.
DROBNIČ Vidic, Andreja
        Izbrana poglavja iz matematike in statistike : zbirka rešenih nalog iz diferencialnih enačb, trigonometrijskih vrst, verjetnostnega računa in statistike / Andreja Drobnič Vidic. - Popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. - 237 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270054144

454.
        LINEA nova : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; karte Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 263 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265803264

455.
        MATEMATIKA 1. Zbirka nalog za gimnazije / Olga Arnuš ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 254 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265455872

456.
        MATEMATIKA 2. Zbirka nalog za gimnazije / Olga Arnuš ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat, tehnične risbe je izdelala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Olga Arnuš, Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 303 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265456384

457.
        MATEMATIKA 3. Zbirka nalog za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2012. - 226 str.

Kr
COBISS.SI-ID 262996224

458.
        MATEMATIKA 4. Zbirka nalog za gimnazije / Mirjam Bon Klanjšček ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije so prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS ; tehnične risbe izdelala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 2013. - 243 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265457664

459.
        SPATIUM novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek, Kostja Gatnik, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 320 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266672384


N RAČ N RAČUNALNIŠTVO


460.
HART-Davis, Guy
        Kindle fire geekery : 50 insanely cool projects for your Amazon tablet / Guy Hart-Davis ; [illustration Cenveo Publisher Services and Lyssa Wald ; indexer Jack Lewis]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2012. - XIII, 258 str.

Kr
COBISS.SI-ID 8839198

461.
        JOKER : revija za sončno stran računalništva. - Let. 1, št. 1 (maj 1992)- . - Ljubljana : Alpress, 1992-

ISSN 1318-461X = Joker (Ljubljana)
N RAČUNALNIŠTVO revije JOKER
Letn. 22 2014 št. 246-251#
COBISS.SI-ID 30700032

462.
        MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)-        . - Ljubljana : Infomediji, 1991-

Prevzame: Programer (Novo mesto) = ISSN 1318-0800
ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)
ČB315 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITOR
Letn. 24 2014 št. 1-6+POS.IZD.(poletje)+7/8#
COBISS.SI-ID 28012800

463.
        MONITORPRO . - Ljubljana : Mladina, 2010-

ISSN 1855-9476 = Monitorpro
ČB816 N RAČUNALNIŠTVO revije MONITORPRO
2014 Št. 1-3#
COBISS.SI-ID 252457728

464.
        RAČUNALNIŠKE komunikacije : compiled from Computer networking, sixth edition / edited by Mojca Ciglarič and Zoran Bosnić. - Harlow, England [etc.] : Pearson, cop. 2014. - 514 str.

Kr
COBISS.SI-ID 10416212

465.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik Mac : uporaba in triki za OS X / Matjaž Štrancar ; sodelavci Andrej Marolt ... [et al.]. - 5. dopolnjena izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2014. - X, 219 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270617344

466.
TOTTEN, Chris
        Game character creation with Blender and Unity / Chris Totten. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2012. - XXV, 292 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14282806

467.
        UBUNTU 13.04 : kako začeti z Ubuntujem 13.04 / ekipa Ubuntu Manual ; [prevod Damir Jerovšek ... et al.]. - Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 134 str. + 1 optični disk (DVD-ROM)

Kr
COBISS.SI-ID 267436288


N TEH N TEHNIKA IN PROIZVODNJA


468.
        AVTO magazin : revija za avtomobilizem, motociklizem in šport. - Slov. izd. - Let, 1, št. 1 (1967)-        . - Ljubljana : Delo, 1967-

ISSN 0352-5368 = Avto magazin (Slovenska izd.)
ČB2 N TEHNIKA IN PROIZVODNJA revije AVTO magazin
Zv. 2 Letn. 48 2014 št. 1-14#
COBISS.SI-ID 16284930

469.
EVANS, Ben, 1976-
        Tragedy and triumph in orbit : the eighties and early nineties / Ben Evans. - New York : Springer ; Chichester, UK : Praxis, cop. 2012. - XVII, 614 str. - (A history of human space exploration) (Springer-Praxis books in space exploration)

Vsebina: "We deliver" ; A final Soviet salute ; An age of innocence ; Road to Peace ; New beginnings

Kr
COBISS.SI-ID 14283574

470.
HERCOG, Drago
        Telekomunikacijska omrežja / Drago Hercog. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, cop. 2013. - 423 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271049472

471.
        ILLUSTRATED history of high-end audio. Vol. 1, Loudspeakers / editor-in-chief Robert Harley. - 1st ed. - Austin : Nextscreen, 2013. - V, 312 str. - (The absolute sound's)

Kr
COBISS.SI-ID 14277686

472.
PIKL, Peter
        Električno vozilo / [avtor, ilustrator, fotograf] Peter Pikl ; [pisec spremne besede Lovro Novinšek]. - Vrhnika : samozal., 2012. - 154 str.

Kr
COBISS.SI-ID 263289344

473.
        URE, energetika in okolje = Energy efficiency, energy and environment / urednik Jože Volfand. - Celje : Fit media, 2013. - 196 str. - (Zbirka Zelena Slovenija)

Kr
COBISS.SI-ID 270822400


O GLA8 O GLASBA DO 8 LET


474.
        UGANI pesmico! : za pozorno poslušanje in radovedno ugibanje / pripravili in uredili Katja Virant Iršič in Slavica Remškar ; uganke zastavlja Katja Virant Iršič ; [likovni motivi na ovitku] Marjanca Jemec Božič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 1 CD (25 min 44 sek)

Vsebina: Polževa snubitev ; Kako poje petelinček ; Katarina Barbara ; Zima je prišla ; Čuk se je oženil ; Lisička je prav zvita zver ; Majhna sem bila ; Slišala sem ptičko pet ; Čin, čin, čin, Drežnica ; Na planincah ; Barčica po morju plava ; Po Koroškem, po Krajnskem

Ce Je Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 1536482244


O JEZ O JEZIK IN KNJIŽEVNOST


475.
KANDRIČ Koval, Irena
        Eksterci 2014. Slovenščina : [priprava za nacionalno preverjanje znanja] / Irena Kandrič Koval, Milena Kožuh. - Ljubljana : Millennium, 2014. - 144 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271190528


O KNJ13 KNJIŽEVNA DELA NAD 13 LET


476.
AVSEC, Albina
        Obrazi jaza / Albina Avsec ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 54 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 271243520

477.
BARRON, T. A.
        Merlin. Knj. 3, Besneči plameni / T. A. Barron ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2014. - 264 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270951424

478.
BRAJKO-Livaković, Maja, 1959-
        Nikomur ne povej / Maja Brajko-Livaković ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2014. - 224 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 272006400

479.
CARRANZA, Maite, 1958-
        Zastrupljene besede / Maite Carranza ; [prevedla Veronika Rot]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014. - 219 str. - (Zbirka Zorenja+)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271667712

480.
CHBOSKY, Stephen, 1970-
        Charliejev svet / Stephen Chbosky ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 216 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272343552

481.
CLARE, Cassandra
        Kronike podzemlja. [Knj. 3], Stekleno mesto / Cassandra Clare ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 460 str.

Ce Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272125184

482.
COLFER, Eoin
        Artemis Fowl. Poslednji varuh / Eoin Colfer ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 294 str. - (Zbirka Srednji svet)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271049728

483.
FRANČIČ, Franjo
        Let / Franjo Frančič ; [spremna beseda Denis Poniž]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 32 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 272069632

484.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Ime mi je Jon / Mateja Gomboc. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - 202 str. - (Knjižna zbirka Majnice)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 269000960

485.
KORANTER, Sonja
        Tigrovo oko : mladinski roman / Sonja Koranter ; [spremna beseda Franjo Frančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 2 zv. (51; 48 str.)

Kr Kr-skl Pk St
COBISS.SI-ID 271355136

486.
MACUH, Bojan
        Dogodivščine garažnega banda / Bojan Macuh. - Maribor : Ved, 2014. - 208 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 270114816

487.
PAOLINI, Christopher
        Dediščina. Knj. 1, Eragon / Christopher Paolini ; [prevod Ivana Gradišnik]. - Ljubljana : Grlica, 2009. - 440 str.

Ce Kr
COBISS.SI-ID 248408064

488.
ROTH, Veronica
        Neupogljivi : [drugi del trilogije o Razcepljenih] / Veronica Roth ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 398 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271673856

489.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Kamen modrosti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 242 str. - (Zbirka Žepnice)

Kr Na Pk
COBISS.SI-ID 262720000

490.
RUS, Klara, 1996-
        Malarjeva hči / Klara Rus ; [ilustracije Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2014. - 192 str. - (Projekt Z domišljijo na potep)

Kr
COBISS.SI-ID 272300544

491.
RUSHDIE, Salman
        Harun in Morje zgodb / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; ilustriral Boštjan Plesničar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 184 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271851520

492.
RUSSELL, Rachel Renée
        Zguba : dnevnik : zgodbe ne preveč elegantne ledene princeske / Rachel Renée Russell ; [prevod Matej Frece]. - Ljubljana : Grlica, 2014. - 347 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271172352

493.
SVET, Erna
        Radoživa Špela : roman / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2013. - 192 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 269884160

494.
ŠALAMUN, Tomaž
        Modro ne bo / [pesmi] Tomaž Šalamun & [risbe] Arjan Pregl ; [spremno besedo napisal Miklavž Komelj]. - Jezero : Morfem, 2013. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269230848

495.
TOPIĆ, Uroš
        Emma Storm. Bratovščina Culis / Uroš Topić. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013. - 423 str. - (Zbirka Ventilator)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 270731008

496.
        VPRAŠAJ Alico / anonimna avtorica ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014. - 175 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271505408


O KNJ8 KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET


497.
AHČAN, Uroš
        Tudi junaki jokajo!? / [Uroš Ahčan ; ilustracije Vanja Cvijetić]. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2000. - 35 str.

Kr
COBISS.SI-ID 110149888

498.
        BESEDE : z Looney Tunes junaki se učim prvih besed / [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [16] str.

Kr
COBISS.SI-ID 268161536

499.
BIEBER, Hartmut
        Medo Jaka na gusarski ladji / Hartmut Bieber ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - [22] str.

Ce Kr Na
COBISS.SI-ID 244651520

500.
BRUEL, Nick
        [Poredna mucka]. Vse najboljše, poredna mucka / Nick Bruel ; [prevod Simonca Cesar]. - Ljubljana : Grlica, 2014. - 159 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 271669760

501.
CHILD, Lauren
        Malce nevidna : nastopata Čarli in Lola / [besedilo in ilustracije] Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013. - [40] str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268613120

502.
        CICIBAN : revija za najmlajše. - Let. 1, št. 1 (1945/1946)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1945-

ISSN 0350-8870 = Ciciban
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIBAN
Letn. 69 2013/2014 št. 1-10+11/12
COBISS.SI-ID 10091266

503.
        CICIDO : revija za predšolske otroke. - Let. 1, št. 1 (1998/1999)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga Založba, 1998-

ISSN 1408-6786 = Cicido
O KNJIŽEVNA DELA DO 8 LET revije CICIDO
Letn. 16 2013/2014 št. 1-10+11/12
COBISS.SI-ID 12824722

504.
CORDEROY, Tracey
        Ne! / [besedilo] Tracey Corderoy ; [ilustracije] Tim Warnes ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [24] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 268336128

505.
DEBELAK, Maja, 1977-
        Skrivnostni ključi : pravljica za velike in male otroke / Dobra vila - Maja ; [ilustracije Vanja Cvijetić]. - Kresnice : Divinum cor, 2014. - 86 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 272386048

506.
DEVJAK, Stanka
        Angel Beraček in Miklavževa popravljalnica igrač / Stanka Devjak ; [ilustracije] Nina Šulin. - Ljubljana : Salve, 2013. - 62 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269982720

507.
ECHEVERRI, Catalina
        Dinozaver je v moji kadi / Catalina Echeverri ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2014. - [24] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268327680

508.
FREEDMAN, Claire
        Kdo je za večerjo? / [besedilo] Claire Freedman ; [ilustracije] Nick East ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [24] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 268336384

509.
GARNER, Lynne
        Kuža je bil! / [besedilo] Lynne Garner ; ilustriral Mike Brownlow ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [25] str.

Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 268061440

510.
GAZZOLA, Giacomo
        Pravljica za lačne / [besedilo] Giacomo Gazzola ; [ilustracije] AnnaLaura Cantone ; [prevedla Maruša Mugerli]. - Jezero : Morfem, 2010. - 39 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 250633472

511.
GENECHTEN, Guido van
        Čisto prvi poljubček / Guido van Genechten ; [prevedla Stana Anželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - [28] str. - (Zbirka Luna)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270428672

512.
GENECHTEN, Guido van
        Veliko tekmovanje v kakcih / Guido van Genechten ; [prevedla Stana Anželj]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2014. - [30] str. - (Zbirka Luna)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270431488

513.
HOFFMANN, Heinrich, 1809-1894
        Peter Kušter ali Zabavne zgodbe s hecnimi slikami / [avtor besedila in ilustracij] Heinrich Hoffmann ; [prevedla Valerija Trojar ; avtor spremnega besedila Maksimiljan Fras]. - 1. izd. - Maribor : EPOS ; Železniki : Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti, 2013. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 270018048

514.
IGERABIDE, Juan Kruz
        S prstom na luni : (pesniške igre) = Con un dedo en la luna : (juegos poéticos) / Juan Kruz Igerabide ; prevedla Barbara Pregelj ; ilustrirala Mojca Fo ; [spremna beseda Gemma Santiago Alonso in Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270564352

515.
KLUN, Nina, 1974-
        Šest. To je največ. / Nina Kasandra Klun ; ilustrirala Kristina Povh. - Ljubljana : samozal., 2013. - [24] str.

Kr
COBISS.SI-ID 270218752

516.
KNISTER
        Mala čarovnica Lili pri gusarjih / Knister ; z ilustracijami Birgit Rieger ; [prevedla Urša Vogrinc Javoršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 94 str. - (Zbirka Lili ; 21)

Ce Kr Na Pk Pr St
COBISS.SI-ID 264480256

517.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Z zvezde na zvezdo / Aleksandra Kocmut ; [ilustracije Laura Ličer]. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2013. - [35] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269607680

518.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Zmajček hihitajček / Aleksandra Kocmut ; ilustracija Laura Pompe Sterle. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2013. - 15 str. - (Potiskane notr. str. ov,)

Kr
COBISS.SI-ID 269607424

519.
KOKALJ, Vida
        Take z vrta / Vida Kokalj ; ilustracije Vilma Šušteršič. - 1. izd. - Ljubljana : Alivoo, 2013. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 265271040

520.
KONJAR, Breda
        Za iskrice v očeh / Breda Konjar ; [ilustrirali učenci OŠ Šenčur]. - 1. natis. - Kranj : Narava ; Šenčur : Osnovna šola, 2014. - 53 str.

Kr-skl Šč
COBISS.SI-ID 270796800

521.
KÖNNECKE, Ole
        Podari srce pravemu / [tekst, ilustracije] Ole Könnecke ; [prevod Maja Šketa]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2013. - [29] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 270022656

522.
KOREN, Majda, 1960-
        Mala pošast Mici / Majda Koren ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 54 str. - (Zbirka Deteljica)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271052032

523.
KRALJIČ, Helena
        Bežimo, vsi! Volk z orjaškimi zobmi nas lovi! / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Anna Laura Cantone. - Jezero : Morfem, 2014. - [18] str. - (Serija Veliki strašni volk ; 2)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 271912192

524.
KRALJIČ, Helena
        Žan je drugačen : zgodba o dečku z avtizmom / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014. - [25] str. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 9)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 270840832

525.
KRAMAR, Sonja
        Kako sta mušnica in jurček postala sestrica in bratec / Sonja Kramar ; ilustracije Beti Kocbek ; [spremno besedo zapisala Breda Jakop]. - Grobelno : Tia Dora, 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270498304

526.
LAINŠČEK, Feri
        Sestrica in bratec / [besedilo] Feri Lainšček ; [ilustriral] Igor Ribič. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [20] str. - ([Iva in Oto] ; 1)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 73497345

527.
LEKŠE, Barbara, 1979-
        Kodra / [avtorica besedila in ilustracij] Barbara Lekše. - 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2013. - [14] str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 269491968

528.
LENHART, Franc
        Trmasti osliček / Franc Lenhart ; ilustrirala Maja Žnidarič. - Maribor : Proming skupina, 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270001920

529.
LOEWE, Elke
        Pipi in Melkijad. Mali in veliki pujs na potepu / besedilo Elke Loewe ; priredba in prevod Jurij Souček ; ilustracije po idejni zasnovi Dietra Loeweja Ursula Winzentsen. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 31 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269720576

530.
LOEWE, Elke
        Pipi in Melkijad. Mali in veliki pujs v novih zgodbah / besedilo Elke Loewe ; priredba in prevod Jurij Souček ; ilustracije po idejni zasnovi Dietra Loeweja Ursula Winzentsen. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 31 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269720832

531.
LOOK, Lenore
        Alvin Ho. Alvin Ho - alergičen na punce, šolo in druge strašljive grozote / napisala Lenore Look ; ilustrirala LeUyen Pham ; prevedla Ana A. Strle. - Ljubljana : Grlica, 2014. - 171 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 272010496

532.
MAJHEN, Zvezdana
        Moji bližnji / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 1)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74846209

533.
MAJHEN, Zvezdana
        Moji predmeti / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 2)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74142721

534.
MAJHEN, Zvezdana
        Nebo in vreme / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 4)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74846465

535.
MAJHEN, Zvezdana
        Od zime do zime : 111 ugank / Zvezdana Majhen ; [ilustrirala] Daša Simčič. - Jezero : Morfem, 2013. - [26] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 266967552

536.
MAJHEN, Zvezdana
        Prosim - hvala / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 3)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74142977

537.
MAJHEN, Zvezdana
        Vozila / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 6)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74846721

538.
MAJHEN, Zvezdana
        Živali / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013. - [15] str. - (Zbirka Nanizanka za malčke ; 5)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 74125057

539.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Škrat Kuzma dobi nagrado / Svetlana Makarovič ; ilustriral Tomaž Lavrič. - 3. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - [21] str. + CD. - (Zbirka Svetlanovčki)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270457088

540.
MATÈ, Miha
        Pobegle kolebnice / Miha Matè ; [iIustrirala Tina Perko]. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - 120 str. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 59)

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 268305664

541.
MCDONNELL, Patrick
        Čas za objem / [besedilo in ilustracije] Patrick McDonnell ; [prevedel Uroš Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - [44] str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268961792

542.
MENIH, Kristina
        Skrivnostna Bela golobica / [po legendi o beli golobici domišljijsko dopolnila] Kristina Menih ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Murska Sobota : Založba Ajda, IBO Gomboc, 2013. - [24] str. - (Zbirka Iz zibelke)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 75788033

543.
MITCHELHILL, Barbara
        Damjan Drot - mega detektiv. Nogometna prevara / Barbara Mitchel Hill ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Anja Kokalj]. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 60 str.

Kr Kr-skl Šč
COBISS.SI-ID 269684736

544.
MITCHELHILL, Barbara
        Damjan Drot - mega detektiv. Strašni duhovi / Barbara Mitchelhill ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Anja Kokalj]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 60 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 271241216

545.
        MOJ svet : slikovni slovar in potipanka / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - [13] str.

Kr
COBISS.SI-ID 271408384

546.
MORETI, Lorena
        Volk in krokodil / Lorena Moreti ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014. - [25] str.

Kr St
COBISS.SI-ID 268912128

547.
PARTLJIČ, Tone
        O Ivanu in Ani : Ivan Cankar / Tone Partljič ; ilustriral Anton Buzeti. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2013. - [24] str. - (Zbirka Znameniti Slovenci)

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 75920641

548.
PEČJAK, Vid
        Umba Kumba in lončarjeva hči / Vid Pečjak ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfem, 2013. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 266100736

549.
PERGAR, Saša, 1977-
        Najlepši kraj / Saša Pergar ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2013. - [24] str. - (Zbirka Modri planet)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 64067841

550.
PERKO, Tina, 1971-
        Gvido in kozja vila / [besedilo, ilustracije] Tina Perko. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - [25] str. - (Knjižna zbirka Planika)

Kr Kr-skl Pk St Šč
COBISS.SI-ID 269015808

551.
PINFOLD, Levi
        Črni pes / [besedilo in ilustracije] Levi Pinfold ; [prevedla Mateja Črv Sužnik in Miha Sužnik]. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2013. - [26] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 267917824

552.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Kokošja šola / Mojiceja Podgoršek ; ilustracije Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Domžale : Epistola, 2014. - [25] str.

Kr St
COBISS.SI-ID 268859904

553.
PREGL Kobe, Tatjana
        Igrivke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Jezero : Morfem, 2013. - [20] str.

Kr
COBISS.SI-ID 270506240

554.
PREGL, Slavko
        Gospodka iz samokolnice / Slavko Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - 45 str. - (Knjižna zbirka Liščki)

Kr Kr-skl Šč
COBISS.SI-ID 269038336

555.
ROSEN, Michael, 1946-
        Krheljček bo moj / Michael Rosen ; ilustriral Tony Ross ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 76 str.

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269982464

556.
SEČKAR, Gabrijela
        Superdedek gre v dom / Gabrijela Sečkar ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 31 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 272070912

557.
SENEGAČNIK Kurnik, Ana
        Moje pasje življenje / Ana Senegačnik Kurnik ; [fotografije Jurij Kurnik ... et al.]. - Ljubljana : Salve, 2013. - [34] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269995264

558.
SITAR, Jelena
        Mali potepuh : [dramatizacija po otroški skladbi W. M. Mozarta in slovenskem besedilu Jožeta Humra] ; Mojca Pokrajculja : [dramatizacija ljudske pravljice] / Jelena Sitar ; ilustracije Igor Cvetko ; [spremno besedilo Jelena Sitar]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2013. - 68 str. - (Zbirka Lutkovni oder ; knj. 8)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 76548609

559.
SMALLMAN, Steve
        Zmajska obara / Steve Smallman ; [ilustriral] Lee Wildish ; [prevedli Helena Kraljič, Jana Kolarič]. - Jezero : Morfem, 2010. - [25] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 250327296

560.
SMOLAR, Adi, 1959-
        Pujsa in Andrej Migec. [4], Razstava cvetja in druge zgodbe / Adi Smolar ; ilustracije Božo Kos. - 1. izd. - Radeče : Literarni val, 2014. - 36 str.

Kr Kr-skl
COBISS.SI-ID 271550208

561.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Princesa srca / Bina Štampe Žmavc ; ilustracije Polona Lovšin. - 1. izd. - Dob : Miš, 2013. - [36] str.

Ce Kr Kr-skl Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267974656

562.
TEKAVČIČ Pompe, Manca
        Meta, očesna zdravnica / Manca Tekavčič Pompe ; [ilustrirala Ines Fernandez de Cordova]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 21 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270044928

563.
VANDOT, Josip, 1884-1944
        Kekec in Bedanec / Josip Vandot ; za slikanico priredil Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh ; [Kekčevo pesem napisal Frane Milčinski]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - [31] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Ce Kr St
COBISS.SI-ID 270709760

564.
VIDMAR, Janja, 1962-
        V puščavi / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - [24] str. - (Zbirka Okrog sveta)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 270194944

565.
VOAKE, Steve
        Lili Lunar na kmetiji / Steve Voake ; ilustrirala Jessica Meserve ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2013. - 94 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 269685248

566.
WARNES, Tim
        Nevarno! / [besedilo in ilustracije] Tim Warnes ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [24] str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 268336640

567.
        ZIMA, zima bela : pravljice in pesmice za zimsko - božični čas / [napisali Zdravko Duša ... [et al.] ; ilustrirali Jelka Godec Schmidt ... [et al.] ; izbrala Slavica Remškar in Andrej Ilc]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - [31] str. - (Zbirka Velike slikanice)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 263853824

568.
ZÖLLER, Elisabeth, 1945-
        Kim je močna / Elisabeth Zöller ; ilustrirala Dagmar Geisler ; [prevedla Tina Štrancar]. - Jezero : Morfem, 2014. - [24] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270507264

569.
ZUPAN, Dim
        Črno in belo v barvah / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - 53 str. - (Knjižna zbirka Planika)

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270896896

570.
ŽAKELJ, Špela
        Medved z otoka : morska pustolovščina / [besedilo, ilustracije] Špela Žakelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2014. - 83 str. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko)

Kr Kr-skl Pk St
COBISS.SI-ID 271733760

571.
        ŽIVALI / [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - [16] str.

Kr
COBISS.SI-ID 268161280

572.
        ŽIVALI : slikovni slovar in potipanka / [prevedla Barbara Zych]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - [13] str.

Kr
COBISS.SI-ID 271408640


O KNJ9 KNJIŽEVNA DELA OD 9 DO 12 LET


573.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield na sprehodu / Jim Davis ; [prevod Jana Grlica]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2013. - 127 str. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 11)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270779904

574.
DAVIS, Jim, 1945-
        Garfield na vrhu sveta / Jim Davis ; [prevod Jana Grlica]. - 1. izd. - Izola : Graffit, 2013. - 127 str. - (Zbirka Garfieldove največje uspešnice ; knj. 12)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270740480

575.
DELANEY, Joseph, 1945-
        Ječa duhov / Joseph Delaney ; ilustriral Scott M. Fischer ; [prevod Sabrina Žgajnar Meze]. - Hoče : Skrivnost, 2014. - 102 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271241728

576.
FRAILLON, Zana
        Pošastna hiša. [Knj. 1], Ujeti / Zana Fraillon ; ilustracije Simon Swingler ; [prevod Miha Sužnik]. - Hlebce : Zala, 2014. - 151 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 271409152

577.
FRAILLON, Zana
        Pošastna hiša. [Knj. 2], Prestrašeni / Zana Fraillon ; ilustracije Simon Swingler ; [prevod Miha Sužnik]. - Hlebce : Zala, 2014. - 136 str.

Ce Kr Na Pr Šč
COBISS.SI-ID 271409408

578.
GOLOB, Tadej
        Kam je izginila Brina? / Tadej Golob ; ilustracije Milanka Fabjančič. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 202 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269448960

579.
HERGÉ
        Tintin in gverilci / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 62 str. - (Tintin in njegove pustolovščine)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267849472

580.
HERGÉ
        Tintin v Sovjetski zvezi / Hergé ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 141 str. - (Tintin in njegove pustolovščine)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267849216

581.
JONES, Allan Frewin, 1954-
        Ogenj nad Lastovičjem / Allan Frewin Jones in Gary Chalk ; ilustracije Gary Chalk ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011. - 175 str. - (Zbirka Razkosane dežele ; 3)

Kr
COBISS.SI-ID 259623936

582.
JONES, Allan Frewin, 1954-
        Pot v Kontraur / Allan Frewin Jones in Gary Chalk ; ilustracije Gary Chalk ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011. - 175 str. - (Zbirka Razkosane dežele ; 2)

Kr
COBISS.SI-ID 259623680

583.
JONES, Allan Frewin, 1954-
        Trundlov pohod / Allan Frewin Jones in Gary Chalk ; ilustracije Gary Chalk ; [prevod Ljubica Karim Rodošek]. - 1. izd. - Ljubljana : Alica, 2011. - 175 str. - (Zbirka Razkosane dežele ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 259623424

584.
KIEFFER, Jean-François
        Mali volk in njegove pustolovščine. Del 2, Lovci in druge zgodbe / Jean-François Kieffer ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014. - 43 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271651072

585.
KINNEY, Jeff
        Kruta resnica / Jeff Kinney ; [prevod Matej Frece]. - Izola : Grlica, 2013. - 217 str. - (Zbirka Dnevnik nabritega mulca ; 5)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269591040

586.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Detektivka Zofija v knjižnici / Tatjana Kokalj ; [ilustrirala Ana Razpotnik Donati]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2013. - 117 str. - (Knjižna zbirka Liščki)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 269969152

587.
KOSTNER, Walter
        Tik in Tak. Povsem --- naravno / Walter Kostner ; [prevedla Petra Vončina]. - Ljubljana : Novi svet, 2014. - 48 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271242240

588.
KRAVOS, Marko, 1943-
        Sedem mičnih, jezičnih, junaških : za radijski oder in druge veselice / Marko Kravos ; [ilustracije Marjan Manček]. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2013. - 174 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270811904

589.
LOVRIĆ, Iztok
        Neresnične zgodbe / Iztok Lovrić ; ilustracije Marko Derganc. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2013. - 102 str.

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 270020096

590.
MACUH, Bojan
        Mulci še vedno v akciji / Bojan Macuh ; [spremna beseda Bojan Simič]. - Maribor : Ved, 2014. - 176 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271650048

591.
PAVER, Michelle
        Goreča senca / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 315 str. - (Zbirka Božanstva in bojevniki ; knj. 2)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269449472

592.
QUARZO, Guido
        Kratke zgodbe iz prazgodovine / Guido Quarzo ; ilustracije Sergio Vezzali ; [prevedel Teo Šinkovec]. - 1. natis. - Izola : Ark, 2013. - 109 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 270119936

593.
SCHUCKARDT, Jenny
        Julija in čarovnija zvezd / Jenny Schuckardt ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik]. - Izola : Grlica, 2014. - 129 str. - (Čarobna dekleta)

Kr Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270950144

594.
SVET, Erna
        Levček Oli v deželi čudovitkov : pripovedka o neverjetnem levčku in njegovih nenavadnih prijateljih / Erna Svet. - Maribor : Ved, 2014. - 128 str.

Kr Na Pk Pr Šč
COBISS.SI-ID 271304704

595.
TWAIN, Mark, 1835-1910
        Tom Sawyer / Mark Twain ; priredila Anna Kirwan ; ilustrirala Judith Hunt ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013. - 64 str. - (Zbirka Prve prave)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269574912

596.
ŽELEZNIK Bizjak, Barbara
        Taborniki in Maj / Barbara železnik Bizjak ; [ilustracije Igor Bizjak]. - Ljubljana : Tridesign, 2013. - 116 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270319616


O LJU O LJUDSKO SLOVSTVO


597.
        SIBIRSKE pravljice / ilustracije Arijana Gadžijev ; izbor in priredba Maria Ana Kolman ; [prevod Dzhamilyat Abdulkhalikova]. - 1. izd. - Dob : Miš, 2013. - 97 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268689920


O NAR O NARAVA


598.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Mednarodni matematični kenguru 2009-2011 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014. - 204 str. - (Presekova knjižnica ; 46)

Kr
COBISS.SI-ID 271411712

599.
KLAVS Kožuh, Tina
        Eksterci 2014. Matematika : [priprava za nacionalno preverjanje znanja] / Tina Klavs Kožuh in Maja Ptičar. - Ljubljana : Millennium, 2014. - 143 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271190784


O POU8 O POUČNA DELA DO 8 LET


600.
DELAFOSSE, Claude
        Dinozavri / besedilo Claude Delafosse ; ilustracije Donald Grant ; [prevedla Alenka Polenec]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - [23] str. - (Zbirka Moja prva odkritja ; 1)

Kr
COBISS.SI-ID 268465920

601.
LAYTON, Neal
        Najkrajša zgodovina vsega : zgodba od velikega poka do daned v dvanajstih gibljivih slikah / napisal in ilustriral Neal Layton ; prevedel Andrej Ilc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - [26] str.

Kr
COBISS.SI-ID 8124980

602.
MEYER, Irene
        Kdo tukaj trka? : o noseči družini, babici in dojenčku / Irene Meyer, Dagmar Struck in Betti Wille ; ilustracirala Jacky Gleich ; [prevod Jasna Gumze]. - Maribor : Babiška založba, 2013. - [25] str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269990656

603.
MEYER, Irene
        Riba s čokolado : poljudna zgodbica o nosečnosti, porodu, družini, prijateljstvu in seveda Lei : z ilustracijami Jacky Gleich / Irene Meyer, Dagmar Struck in Betti Wille ; [prevod Jasna Gumze]. - Maribor : Babiška založba, 2013. - 71 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269915136

604.
VUKMIR, Andreja
        Lolo med računalniki / Andreja Vukmir ; ilustrirala Maja Lubi. - Ljubljana : Pogled, 2014. - [17] str. - (Zbirka Lolo v knjižnici)

Kr Pk St
COBISS.SI-ID 254251776


O TUJ O TUJI JEZIKI


605.
        A KID'S book of questions & answers : 555 questions and answers about science and nature / [written by John Farndon ... et al.]. - Bath : Parragon, 2009. - 224 str.

Kr
COBISS.SI-ID 14251062

606.
MELLING, David
        First French words / illustrated by David Melling ; compiled by Neil Morris. - New ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 47 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15494034

607.
MELLING, David
        First German words / illustrated by David Melling ; compiled by Neil Morris. - New ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15493522

608.
MELLING, David
        First Italian words / illustrated by David Melling ; [English words compiled by Neil Morris ; Italian translation by Isabelle Riviere]. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 9422878

609.
MELLING, David
        First Spanish words / illustrated by David Melling ; compiled by Neil Morris. - New ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - 48 str.

Kr
COBISS.SI-ID 15493778

610.
MIHELČIČ, Marija, 1946-
        Lilly the ladybird / Marika Mihelčič ; illustrations by Andreja Gregorič ; [translation by Evelina and Marcus Ferrar]. - Kranj : Narava, 2013. - [19] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269347584

611.
MIHELČIČ, Marija, 1946-
        Willy and the little winds / Marika Mihelčič ; illustrations by Andreja Gregorič ; [translation by Evelina and Marcus Ferrar]. - Kranj : Narava, 2013. - [27] str.

Kr
COBISS.SI-ID 269347840

612.
PERGAR, Saša, 1977-
        Der allerschönste Ort / Saša Pergar ; illustriert von Ana Razpotnik Donati ; [übersetzt von Ulrike Beckenkamp]. - 1. Ausg. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2013. - [24] str. - (Sammlung Modri planet)

Kr
COBISS.SI-ID 75925505

613.
PERGAR, Saša, 1977-
        Perfect paradise / Saša Pergar ; illustrated by Ana Razpotnik Donati ; [translated by Beverley Landricombe]. - 1st ed. - Murska Sobota : Ajda, IBO Gomboc, 2013. - [24] str. - (Modri planet series)

Kr
COBISS.SI-ID 75925249


O VER O VEROVANJE


614.
        DOMINIK Savio / [prevedel Anton Grm]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270216704

615.
        DON Bosko : živi svoje sanje / [prevedel Jože Bergant]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 30 str.

Kr
COBISS.SI-ID 266416640


O VSE O MALI VSEVED


616.
        SMRKLJA : mega revija za punce in fante : posebna izdaja revije Jana. - 1996, no. 1 (februar)-        . - Ljubljana : Delo Revije, 1996-

ISSN 1318-8038 = Smrklja
V NOVICE revije SMRKLJA
Letn. 18 2014 št. 1/2-7/8#
COBISS.SI-ID 57445120


O ZDR O ZDRAVJE


617.
        KUHARSKA knjiga za fante / [prevedla Nina Medved]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268176128

618.
        PRVA pomoč : priročnik za učence in dijake / [glavni urednik] Uroš Ahčan. - 1. izd. - Ljubljana : Rdeči križ Slovenije, 2007. - VII, 202 str.

Kr
COBISS.SI-ID 235176192


O ZNA O ZNANJE IN VZGOJA


619.
WEIMER-Langer, Britta
        Konec s slabimi ocenami : kako to doseči?! / Britta Weimer, Sabine Hess, Manuela Brademann ; [prevedla in priredila Jana Ambrožič]. - 1. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2004. - 120 str. - (Zbirka Mladostniki)

Kr Na
COBISS.SI-ID 213124864


P GOR P GORENJSKA


620.
ČIČEROV, Stanislav
        Podobe Stare Fužine z okolico / Stanislav Čičerov. - Ljubljana : Zavod Noreja, 2013. - 327 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268800256

621.
GARTNER-Lenac, Nadja
        Radovljiške družine v 19. stoletju : Radovljica Mesto / Nadja Gartner Lenac ; [fotografije fototeka Mestnega muzeja Radovljica, Miran Kambič, Boštjan Lenac]. - Radovljica : Muzeji radovljiške občine - Mestni muzej, 2013. - 30 str. - (Naše mesto in ljudje ; zv. 6)

Kr
COBISS.SI-ID 270590208

622.
        GLAS skoz' vas : časopis občine Naklo. - Št. 1 (11. jan. 2013)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 2013-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666

2014 Št. 1#
COBISS.SI-ID 265812992

623.
HÖFLER, Janez
        O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku / Janez Höfler ; [zemljepisne skice Jakob Klemenčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2013. - 552 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268869376

624.
        LJUBLJANSKA škofija : 550 let / [zbral in uredil France M. Dolinar ; prevod v angleščino Mojca Masterl Štefanič, prevod listin iz latinščine Julijana Visočnik, prevod iz nemščine Marija Čipić Rehar]. - Ljubljana : Nadškofija, 2011. - 704 str.

Kr
COBISS.SI-ID 258967040

625.
        NOVICE izpod Krvavca : glasilo občine Cerklje. - Leto 3, št. 3 (april 1999)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 1999-

Je nadaljevanje: Pod Krvavcem = ISSN 1408-1369
ISSN 1580-0857 = Novice izpod Krvavca
P GORENJSKA revije NOVICE izpod Krvavca, P GORENJSKA revije POD Krvavcem
Leto 17 2014 št. 1-2
COBISS.SI-ID 103067136

626.
PESJAK, Stanislav
        Kovorske korenine / Stanislav Pesjak ; [likovna podoba med poglavji Kamilo Legat ; fotografije iz arhiva avtorja in vaščanov vasi Kovor, Hudo, Hušica, Popovo in Loka]. - Tržič : samozal., 2013. - 574 str. + popravki

Kr
COBISS.SI-ID 269765120

627.
        TAM v Dolu roža rase. Zdrav duh v zdravem telesu : 1262-2012 : 750 let : župnija Dol pri Ljubljani / [besedilo zbral in uredil Alojzij Grebenc]. - Ljubljana : Salve, 2013. - 512 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270671616


V NOV V NOVICE


628.
        DELO. - Letn. 1, št. 1 (1. maj 1959)-        . - Ljubljana : Delo, 1959-

Dostopno tudi na: http://www.delo.si. - Ima suplement ali prilogo: Delo RTV = ISSN 1408-4694. - Ima suplement ali prilogo: Le monde diplomatique (Slov. izd.) = ISSN 1854-3197. - Ima suplement ali prilogo: Mag (Ljubljana) = ISSN 1318-6043. - Nastalo z združitvijo: Ljudska pravica = ISSN 1318-5152; in: Slovenski poročevalec = ISSN 1318-4946. - Drugače povezano delo: Delo fax = ISSN 1408-306X
ISSN 0350-7521 = Delo (Ljubljana)
V NOVICE časniki DELO
Leto 56 2014 št. 25-147#
COBISS.SI-ID 3922434

629.
        DELO & dom : priloga Dela in Slovenskih novic. - Št. 1 (13. maj 1993)- . - Ljubljana : Delo, 1993-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 1318-069X = Delo & dom
ČB532 V NOVICE revije DELO in dom
Leto 22 2014 št. 5-24#
COBISS.SI-ID 34703360

630.
        DNEVNIK. - Letn. 41, št. 347 (1991)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si. - Ima spletno izd. Dnevnik.si = ISSN 1581-3037. - Ima suplement ali prilogo: Turizem = ISSN 1318-3400. - Ima suplement ali prilogo: Tolar na tolar = ISSN 1318-363X. - Ima suplement ali prilogo: Zadevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-5292. - Ima suplement ali prilogo: Odmevnik (Ljubljana) = ISSN 1318-6248. - Ima suplement ali prilogo: Moj dom (Ljubljana) = ISSN 1318-9239. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnik & Svet Nepremičnin = ISSN 1580-0202. - Ima suplement ali prilogo: Adut (Ljubljana) = ISSN 1408-8983. - Ima suplement ali prilogo: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X. - Ima suplement ali prilogo: Cona (Ljubljana) = ISSN 1581-5064. - Ima suplement ali prilogo: Križišče (Ljubljana) = ISSN 1580-9854. - Ima suplement ali prilogo: Ideja. - Ima suplement ali prilogo: Nika (Ljubljana) = ISSN 1581-8438. - Ima suplement ali prilogo: Denar & svet nepremičnin = ISSN 1581-8594. - Ima suplement ali prilogo: Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.) = ISSN 1854-6781. - Ima suplement ali prilogo: Antena (Ljubljana) = ISSN 0003-536X. - Je nadaljevanje: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184
ISSN 1318-0320 = Dnevnik (Ljubljana, 1991)
V NOVICE časniki DNEVNIK
Leto 64 2014 št. 1-147#
COBISS.SI-ID 30014721

631.
        DNEVNIKOV objektiv. - [Tiskana izd.]. - 2006, št. 1-        . - Ljubljana : Dnevnik, 2006-

Dostopno tudi na: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv. - Ima spletno izd.: Dnevnikov objektiv = ISSN 1855-9433. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320
ISSN 1854-6781 = Dnevnikov objektiv (Tiskana izd.)
V NOVICE časniki DNEVNIKOV objektiv
2014 Št. 1-25#
COBISS.SI-ID 229878784

632.
        GLOSS. - [Slovenska izd.]. - 2002, št. 67 (okt.)-        . - Ljubljana : Image management, 2002-

Je nadaljevanje: Glamur (Ljubljana) = ISSN 1408-1059. - Ima izdajo v drugem jeziku: Gloss (Hrvatsko izd.) = ISSN 1580-7169
ISSN 1581-4688 = Gloss (Slovenska izd.)
V NOVICE revije GLOSS
2014 Št. 185-189#
COBISS.SI-ID 120193536

633.
        GORENJSKI glas. - Letn. 38, št. 1 (1985)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 1985-

Ima suplement ali prilogo: Ločanka = ISSN 1580-285X. - Ima suplement ali prilogo: Gregor (Kranj) = ISSN 1580-7495. - Ima suplement ali prilogo: Moja Gorenjska = ISSN 1581-615X. - Ima suplement ali prilogo: Sejemski uspeh = ISSN 1581-6273. - Ima suplement ali prilogo: Tržiški glas = ISSN 1854-5823. - Ima suplement ali prilogo: Blejski glas = ISSN 1854-5785. - Ima suplement ali prilogo: Radovljiški glas = ISSN 1854-5793. - Ima suplement ali prilogo: Kranjski glas = ISSN 1854-6056. - Ima suplement ali prilogo: Viharnik (Kranj, 2002) = ISSN 1855-0126. - Ima suplement ali prilogo: Belca = ISSN 1855-203X. - Ima suplement ali prilogo: Upokojenski glas = ISSN 1855-5233. - Ima suplement ali prilogo: Kamniški glas = ISSN 1855-7244. - Ima suplement ali prilogo: Sosed = ISSN 1855-9468. - Je nadaljevanje: Glas (Kranj) = ISSN 0350-3909
ISSN 0352-6666 = Gorenjski glas (1985)
P GORENJSKA časniki, V NOVICE časniki GORENJSKI glas
Leto 67 2014 št. 1-51#
COBISS.SI-ID 16298754

634.
        IN. - Letn. 14, št. 73 (2012)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 2012-

Je nadaljevanje: Denar in = ISSN 1855-704X

Letn. 16 2014 št. 119-129#
COBISS.SI-ID 260536320

635.
        JANA. - Letn. 1, št. 1 (1971)-        . - Ljubljana : Delo, 1971-

Ima podzbirko: Jana. Ročna dela = ISSN 0353-3514. - Ima podzbirko: Jana. Posebna številka. 101 božični nasvet = ISSN 1408-4856. - Ima podzbirko: Anja = ISSN 1580-1446. - Ima suplement ali prilogo: Gremo! (Ljubljana) = ISSN 1580-3783. - Drugače povezano delo: Ambient (Ljubljana) = ISSN 1318-2358. - Drugače povezano delo: Smrklja = ISSN 1318-8038
ISSN 0350-9125 = Jana (Ljubljana)
V NOVICE revije JANA
Letn. 42 2014 št. 1-25#
COBISS.SI-ID 16439554

636.
        KMEČKI glas : slovenski gospodar. - Let. 1, št. 1 (1943)-        . - Ljubljana : Kmečki glas, 1943-

ISSN 0350-4093 = Kmečki glas
V NOVICE časniki KMEČKI glas
Letn. 71 2014 št. 6-26#
COBISS.SI-ID 747780

637.
        KRANJČANKA : priloga Gorenjskega glasa za dame in pametne gospode . - Kranj : Gorenjski glas, 1998-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666
ISSN 1408-7103 = Kranjčanka
V NOVICE revije P GORENJSKA revije KRANJČANKA/Ločanka
Leto [17]<!9> 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 78569984

638.
        LADY : prvi slovenski ženski tabloid. - 1990, št. 1 (18. oktober)-        . - Ljubljana : Delo, 1990-

ISSN 1318-7031 = Lady (Ljubljana)
V NOVICE revije LADY
Letn. 25 2014 št. 1-26#
COBISS.SI-ID 17674754

639.
        MLADINA. - Leto 1, št.1 (1.jan. 1943)-        . - Ljubljana : Mladina, 1943-

Dostopno tudi na: http://www.mladina.si. - Ima spletno izd.: Mladina = ISSN 1580-5352. - Je nadaljevanje: Mlada Slovenija = ISSN 1580-4895
ISSN 0350-9346 = Mladina
ČB238 V NOVICE revije MLADINA
2014 Št. 1-16+17/18+P17/18<Prva svetovna vojna>+19-26#
COBISS.SI-ID 16178432

640.
        MOJ dom. - 1996, [št. 1]-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1996-

ISSN 1318-9239 = Moj dom (Ljubljana)
V NOVICE revije MOJ dom
Letn. 18 2014 št. 313-324#
COBISS.SI-ID 60683776

641.
        NAŠA žena : prva slovenska ženska in družinska revija. - 1940, št. 1 (dec.)-        . - Ljubljana : Delo Revije, 1940-

ISSN 0350-9737 = Naša žena
ČB51 V NOVICE revije NAŠA žena
Letn. 74 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 15957250

642.
        NEDELJSKI dnevnik. - Leto, 1, št. 1 (1962)-        . - Ljubljana : Dnevnik, 1962-

Ima suplement ali prilogo: ZŽ. Zdravo življenje = ISSN 1318-3796. - Ima suplement ali prilogo: Pilot RTV = ISSN 1408-2497. - Ima suplement ali prilogo: Planica. - Ima suplement ali prilogo: Istra, Kvarner, Dalmacija. - Ima suplement ali prilogo: Črna gora. - Ima suplement ali prilogo: Prehrana danes. - Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana) = ISSN 0350-753X. - Suplement ali priloga k: Neodvisni dnevnik = ISSN 0353-8184. - Suplement ali priloga k: Ljubljanski dnevnik = ISSN 1318-4504
ISSN 1318-0339 = Nedeljski dnevnik
V NOVICE časniki NEDELJSKI dnevnik
Letn. 53 2014 št. 1-26#
COBISS.SI-ID 30572545

643.
        NIKA : Dnevnikova priloga : [priloga Dnevnika]. - 2004, 1 (13. jan.)- . - Ljubljana : Dnevnik, 2004-

Suplement ali priloga k: Dnevnik (Ljubljana, 1991) = ISSN 1318-0320. - Je nadaljevanje: Orbita (Ljubljana) = ISSN 1580-500X
ISSN 1581-8438 = Nika (Ljubljana)
V NOVICE revije NIKA
2014 Št. 314-324#
COBISS.SI-ID 128117504

644.
        OBRAZI : kjer znani prikažejo svoj pravi obraz. - 2006, št. 1 (jan.)- . - Ljubljana : Delo revije, 2006-

ISSN 1854-407X = Obrazi (Ljubljana)
V NOVICE revije OBRAZI
Letn. 9 2014 št. 1-13#
COBISS.SI-ID 224133120

645.
        ONA : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. - Letn. 1, št. 1 (15. feb. 1994)-letn. 6, št. 16 (3. maj 1999) ; Letn. 0, št. 0 (4. maj 1999)-        . - Ljubljana : Delo, 1994-

ISSN 1318-3028 = Ona (Ljubljana)
ČB531 V NOVICE revije ONA
Leto 16 2014 št. 5-25#
COBISS.SI-ID 38865152

646.
        ONA plus. - Leto 1, št. 1 (8. mar. 2011)-        . - Ljubljana : Delo, 2011-

ISSN 2232-285X = Ona plus
ČB814 V NOVICE revije ONA plus
Leto 4 2014 št. 21-25
COBISS.SI-ID 254921984

647.
        PILOT RTV : tedenska priloga Nedeljskega. - 1997, 8. marec-        . - [Ljubljana : Dnevnik], 1997-

ISSN 1408-2497 = Pilot RTV
V NOVICE revije PILOT RTV
2014 Št. 1-26#
COBISS.SI-ID 66478848

648.
        PLUS 50. - 7. dec. 2013-        . - Ljubljana : Delo, 2013-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088
ISSN 2350-353X = Plus 50
V NOVICE časniki PLUS 50
Leto 2 2014 št. 2-6#
COBISS.SI-ID 269129216

649.
        POGLEDI : umetnost, kultura, družba. - Letn. 0, št. 0 (mar. 2010)-        . - Ljubljana : Delo, 2010-

Dostopno tudi na: http://www.pogledi.si
ISSN 1855-8747 = Pogledi (Ljubljana. 2010. Tiskana izd.)
V NOVICE časnik POGLEDI
Letn. 5 2014 št. 1-12#
COBISS.SI-ID 250351104

650.
        POLET : magazin Dela in Slovenskih novic. - Leto 1, št. 1 (3. jan. 2002)- . - Ljubljana : Delo, 2002-

= Polet (Ljubljana, 2002)
ČB649 V NOVICE revije POLET
Leto 12 2014 št. 6-25#
COBISS.SI-ID 3560091

651.
        REPORTER . - Ljubljana : Prava smer, 2008-

ISSN 1855-3699 = Reporter (Ljubljana)
ČB756 V NOVICE revije REPORTER
Letn. 7 2014 št. 1-25#
COBISS.SI-ID 239151104

652.
        SOBOTNA priloga. - 2000 (19. feb.)-        . - Ljubljana : Delo, 2000-

ISSN 1580-3007 = Sobotna priloga
V NOVICE časniki SOBOTNA priloga
2014 Št. 6-25#
COBISS.SI-ID 106342656

653.
        ŠPELA & Gregor. - Letn. 1(8. mar. 2013)-        . - Kranj : Gorenjski glas, 2013-

Suplement ali priloga k: Gorenjski glas (1985) = ISSN 0352-6666
ISSN 2335-3309 = Špela in Gregor

Letn. 2 2014 št. 1-2#
COBISS.SI-ID 265929984

654.
        [Televizijsko okno]
        TV okno : tedenska priloga slovenskih regionalnih časopisov Primorske novice, Gorenjski glas, Novi tednik, Tednik, Vestnik. - 2003, št. 1 (10. jan.)-        . - Ljubljana [etc.] : Delo [etc.], 2003-

ISSN 1581-5552 = TV okno
V NOVICE revije TV okno
2014 Št. 1-26#
COBISS.SI-ID 3585947

655.
        VIKEND magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. - Leto 32, št. [49] (1990)-        . - Ljubljana : Delo, 1990-

Suplement ali priloga k: Delo (Ljubljana) = ISSN 0350-7521. - Suplement ali priloga k: Slovenske novice = ISSN 0354-1088. - Je nadaljevanje: Petkov teden
ISSN 1318-1556 = Vikend (Ljubljana)
V NOVICE revije VIKEND
2014 Št. 1105-1126#
COBISS.SI-ID 29984257


V SPL V SPLOŠNO


656.
CVETEK, Robert
        Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave / Robert Cvetek. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2013. - 128 str. - (Priročniki TEOF ; 22)

Kr
COBISS.SI-ID 269474560

657.
        GEA : svet je tvoj. - Letn. 1, št. 1 (jan. 1991)-        . - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991-

Dostopno tudi na: http://www.gea-on.net/. - Je nadaljevanje: Pionir (Ljubljana) = ISSN 0350-977X
ISSN 0353-782X = Gea (Ljubljana)
ČB306 V SPLOŠNO revije, O MALI VSEVED revije GEA
Letn. 24 2014 št. 1-4#
COBISS.SI-ID 16802306

658.
SNOW, Charles Percy
        Dve kulturi in znanstvena revolucija / Charles Percy Snow ; [prevod Jure Aleksejev]. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. - 99 str. - (Frontier ; 074)

Kr
COBISS.SI-ID 76409601

659.
ŠALEHAR, Andrej
        Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje : napisano do leta 1945 : po abecednem in kronološkem redu : prispevki k bibliografiji / zbral in uredil Andrej Šalehar. - 4. dopolnjena izd. - Slovenj Gradec : Kmetijska založba, 2013. - 112 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270911744

660.
        ŽIVLJENJE in tehnika . - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 1952-

Je nadaljevanje: Ljudska tehnika = ISSN 1318-136X
ISSN 0514-017X = Življenje in tehnika
Č152 V SPLOŠNO revije ŽIVLJENJE in tehnika
Letn. 65 2014 št. 2-4#
COBISS.SI-ID 3732994


Z DOM Z DOM IN PROSTI ČAS


661.
        AMBIENT : revija za kulturo bivanja. - 1993, [št.] 1 (nov.)-        . - Ljubljana : Delo-Revije, 1993-

ISSN 1318-2358 = Ambient (Ljubljana)
ČB403 Z DOM IN PROSTI ČAS revije AMBIENT
Letn. 22 2014 Št. 110-111#
COBISS.SI-ID 37485824

662.
        ANNA . - Offenburg : Burda, 1980-

Prevzame: Lena = ISSN 1431-1097
ISSN 0937-3527 = Anna (Offenburg. Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS revije ANNA
2014 Nr. 1-4+PRIL.4+5+PRIL.5+6+PRIL.6+7+PRIL.7#
COBISS.SI-ID 3006494

663.
CROMPTON, Claire
        Velika knjiga o pletenju / Claire Crompton ; [prevedla Urška Kaloper]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 160 str.

Kr
COBISS.SI-ID 264525056

664.
HAFFENDEN, Vikki
        Pletenje : pripomočki, tehnike, vzorci, izdelki / Vikki Haffenden in Frederica Patmore ; [prevedla Irena Madric ; fotografije Deepak Aggarwal]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 400 str.

Ce Je Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 266996480

665.
        HIŠA in dom : gradnja, ureditev, interjer. - 2012, št. 24 (okt./nov.)- . - Maribor : Videotop, 2012-

Je nadaljevanje: Hausbau (Maribor) = ISSN 1855-5454
ISSN 2232-6715 = Hiša in dom
Z DOM IN PROSTI ČAS revije HIŠA in dom
2014 Št. 33-34#
COBISS.SI-ID 16115765

666.
        Die KLEINE Diana . - Rheinfelden : OZ Verlag

ISSN 0946-4395 = Die kleine Diana
Z DOM IN PROSTI ČAS revije Die KLEINE Diana
2014 Nr. 1-6#
COBISS.SI-ID 10257973

667.
        LISA. Moje stanovanje . - Ljubljana : Burda, 2003-

Suplement ali priloga k: Lisa (Ljubljana) = ISSN 1581-4769
ISSN 1581-7679 = Lisa. Moje stanovanje
Z DOM IN PROSTI ČAS revije MOJE stanovanje
2014 Št. 4-7#
COBISS.SI-ID 127244288

668.
        NAŠ dom. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1967)-        . - Maribor : Večer, 1967-

ISSN 0547-3039 = Naš dom (Slovenska izd.)
ČB49 Z DOM IN PROSTI ČAS revije NAŠ dom
Leto 48 2014 št. 1-3#
COBISS.SI-ID 1860356

669.
        OTTOBRE design . - Oulu : Studio Tuumat., 2000-

ISSN 1457-2192 = Ottobre design
Z DOM IN PROSTI ČAS revije OTTOBRE design
2014 Nr. 1+P1/1+P1/2+P1/3,3+P3/1+P3/2+P3/3#
COBISS.SI-ID 1278155

670.
        PAPERCRAFT inspirations . - Market Harborough : Future Pub.

ISSN 1744-4381 = Papercraft inspirations
Z DOM IN PROSTI ČAS revije PAPERCRAFT inspirations
2014 Issue 121-127#
COBISS.SI-ID 14207542

671.
        SABRINA . - Rheinfelden : BPV, 1990-

Ima suplement ali prilogo: Sabrina. Special (Deutsche Ausg.) = ISSN 1434-0046
ISSN 0946-4379 = Sabrina (Deutsche Ausg.)
Z DOM IN PROSTI ČAS rev ije SABRINA
2014 Nr. 1-6#
COBISS.SI-ID 10122297

672.
SADAR, Almira
        Oblikujmo z Almiro Sadar : modni ustvarjalni projekti za vsakogar posebej / [avtorica Almira Sadar] ; fotografije Ana Hribar ; [avtorica spremnih besedil Valentina Smej Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2013. - 112 str. + 1 krojna pola ; 70 x 50 cm

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 269860608

673.
        UNIKAT : ideje za ustvarjalne. - Leto 1, št. 1 (sep./okt. 2000)-        . - Škofja Loka : Freising, 2000-

ISSN 1580-416X = Unikat (Škofja Loka)
ČB581 Z DOM IN PROSTI ČAS revije UNIKAT
Leto 15 2014 št. 81-83#
COBISS.SI-ID 108192768

674.
VEIT, Myriam
        Zdravilna kozmetika iz narave : domača priprava negovalnih mazil, olj in esenc / Myriam Veit ; [fotografije iz knjige Gartenschatz, Susane Sonneck, Charlotte Fischer/Kosmos ; ilustracije Marianne Golte-Bechte/Kosmos ... [et al.] ; prevedla Petra Piber]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 198 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270017792

675.
WHITING, Sue
        Velika knjiga o kvačkanju / Sue Whiting ; [prevedla Irena Madric]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 159 str.

Je Kr Pr
COBISS.SI-ID 265173760


Z PRE Z PREHRANA


676.
CORRETT, Natasha
        Resnično zdravo : 100 bazičnih vegetarijanskih receptov / Natasha Corrett in Vicki Edgson ; [fotografirala Lisa Linder ; prevedla Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 192 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268786688

677.
        DOBER tek : recepti. - Letn. 1, št. 1 (mar. 1995)-        . - Ljubljana : Dedal, 1995-

Ima suplement ali prilogo: Dober tek. Posebna izd. = ISSN 1581-9299
ISSN 1318-6159 = Dober tek
Z PREHRANA revije DOBER tek
Leto 20 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 49823744

678.
        DOMAČA kuhna pa to ali Otroci obujajo zgodovino slovenske kulinarike / [recepti in opisi] otroci slovenskih osnovnih šol in [besedilo uredila] Anka Peljhan ; [fotografije Ljubo Vukelič in Jaka Jeraša]. - Izpopolnjena izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 157 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271801856

679.
        DOMAČA kuhna pa to ali Otroci obujajo zgodovino slovenske kulinarike : naslednja epizoda / [recepti in opisi] otroci slovenskih osnovnih šol in [besedilo uredila] Anka Peljhan ; [fotografije] Ljubo Vukelič ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2013. - 180 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269717760

680.
        DR. Oetker. 100 najboljših receptov za kruh in kruhke / [prevedla Marjana Samide ; fotografije Fotostudio Diercks, Hamburg ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269334016

681.
        DR. Oetker. 100 najboljših receptov za mafine in pecivo / [prevedla Marjana Samide ; fotografije Fotostudio Diercks, Hamburg ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270008832

682.
        DR. Oetker. 100 najboljših receptov za piškote in slaščice / [prevedla Marjana Samide ; fotografije Fotostudio Diercks, Hamburg ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269874688

683.
        DR. Oetker. 100 najboljših receptov za torte / [prevedla Marjana Samide ; fotografije Walter Cimbal, Hamburg ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270008576

684.
FUNG, Christopher
        Za zmešat! : sokovi, smutiji in supersmutiji / [Christopher Fung ; prevedel Srđan Milovanović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 176 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268743168

685.
GABRIČ, Jerneja
        Njami : kuharica za otroke / Jerneja Gabrič Dreža. - 1. izd. - Ljubljana : Buča, 2014. - 109 str. - (Zbirka Branje na recept)

Kr Šč
COBISS.SI-ID 271038976

686.
GRAHAM, Douglas N.
        Prehrana 80/10/10 : uravnotežimo zdravje, telesno težo in življenje : slasten grižljaj za grižljajem / Douglas Graham ; [prevedli Tjaša Bobek ... et al.]. - Ljubljana : Knjižni butik, Calesita, 2013. - [XVII], 334 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269828864

687.
GRAHAM, Douglas N.
        Škodljivost žit : premislek o prehrani z visoko vsebnostjo škroba / Douglas N. Graham ; predgovor James H. Guest ; [prevedli Eva Erpič ... et al.]. - Ljubljana : Calesita, 2013. - 62 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 267598848

688.
KRASKE, Eva-Maria
        Kislinsko-bazično ravnotežje / Eva-Maria Kraske ; [prevedla Neža Kralj ; fotografije Studio L'Eveque ... [et al.] ; ilustracije Ingrid Schobel]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 127 str. - (Zbirka Zdravo življenje)

Kr Pk
COBISS.SI-ID 269345792

689.
LESKOVŠEK, Katarina
        Presne torte Mihalek / Katarina Leskovšek ; [fotografije Branko Čeak in Jože Maček]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. D. Leskovšek, 2013. - 96 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270729728

690.
LUSTIG, Robert H.
        Mastna laž : grenka resnica o sladkorju / Robert H. Lustig ; poslovenil Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 433 str. - (Zbirka Preobrazba)

Kr
COBISS.SI-ID 268957184

691.
        ODPRTA kuhinja : tedenski kulinarični vodnik. - Letn. 1, št. 1 (4. feb. 2007)-        . - Ljubljana : Delo, 2007-

Suplement ali priloga k: Nedelo (Ljubljana) = ISSN 1318-7023
ISSN 1854-8156 = Odprta kuhinja
ČB722 Z PREHRANA revije ODPRTA kuhinja
Leto 8 2014 št. 2-25#
COBISS.SI-ID 14064697

692.
PUHAN, Terezija
        Sreča je v sladkih stvareh : LINA - ljubezen in narava / [Terezija Puhan]. - 1. natis. - Celje : samozal., 2011. - 72 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256075776

693.
        RECEPTI tete Pepe : iz leta 1929 : skoraj kuharska knjiga / [uredila Jelka Žvegler ; avtor fotografij Jeffery Ronald Andrews]. - Maribor : samozal. J. R. Andrews ; Šmarješke Toplice : Stella, 2013. - 79 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268337408

694.
REINHARD, Tonia
        Superživila : najbolj zdrava hrana na tem planetu / [avtor Tonia Reinhard ; prevod Sandi Kodrič ; odgovorni urednik Samo Rugelj ; urednica slovenske izdaje Renate Rugelj ; strokovni pregled Irena Mavrič Pleško ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 256 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268537600

695.
SCHEICHER, Marjanca
        Sladko življenje Damjana Murka / Marjanca Scheicher in Damjan Murko. - 1. izd. - Tomišelj : Alpemedia, 2013. - 88 cm

Kr
COBISS.SI-ID 270537216

696.
        SLADKE skrivnosti Hotela Sacher : 300 zapeljivih receptov Sacherjevih kuharskih mojstrov / [uredil Christoph Wagner v sodelovanju s Hotelom Sacher ; prevod Herta Orešič ; fotografije Luiza Ellert, Kurt-Michael Westermann, Hotel Sacher Wien]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2013. - 302 str.

Kr Šč
COBISS.SI-ID 75773185

697.
VOLČIČ, Bine
        Kuhinja išče šefa 2 : recepti 2. sezone šova Gostilna išče šefa / Bine Volčič ; [fotografije Miha Bratina - Bratinov]. - 1. izd. - Ljubljana : Pro plus, 2013. - 86 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270054400

698.
VOLČIČ, Bine
        Kuhinja išče šefa : recepti 1. sezone šova Gostilna išče šefa / Bine Volčič ; [fotografije Miha Bratina]. - 1. izd. - Ljubljana : Pro plus, 2013. - 88 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268200704

699.
WOLFE, David, 1970-
        Superhrana : hrana in zdravilo prihodnosti / David Wolfe ; [prevod Leon Tabor]. - 1. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Cangura.com, 2013. - 348 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270370560


Z ŠPO Z ŠPORT IN ŠAH


700.
        BICIKEL.COM. - [Tiskana izd.] . - Preserje : Športno društvo Vzpon, 2007-

Dostopno tudi na: http://www.bicikel.com. - Ima spletno izd.: Bicikel.com = ISSN 1580-0291
ISSN 1854-9640 = Bicikel.com (Tiskana izd.)
Z ŠPORT IN ŠAH revije BICIKEL.com
Letn. 8 2014 št. 1/2+3-4+5/6#
COBISS.SI-ID 233255936

701.
JENČIČ, Igor
        Veliki turnosmučarski vodnik : od Snežnika do Velikega Kleka / Igor Jenčič ; [skice Danilo Cedilnik - Den ; risbe koč Milan Plužarev ; zemljevidi Lojze Miklavčič, IGF, Sidarta]. - Ljubljana : Sidarta, 2013. - 288 str. - (Vodniki)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 270644992

702.
KUNAVER, Jurij, 1933-
        Kaninsko pogorje in učna pot na Prestreljeniških podih : naravoslovni, zgodovinski in turistični vodnik / Jurij Kunaver s sodelavci ; [fotografije Metka Belingar ... [et al.] ; grafične ilustracije Metka Belingar ; topografska karta Geodetski inštitut Slovenije]. - 1. izd. - Bovec : Turistično društvo, 2011. - 168 str.

Kr
COBISS.SI-ID 256562688

703.
MIKŠA, Peter
        Zgodovina slovenskega alpinizma / Peter Mikša, Urban Golob ; [avtor dodatnega besedila Aleksander Bjelčevič ; fotografije prispevali Slovenski planinski muzej ... et al.]. - Ljubljana : Friko, Mikša in partnerji, 2013. - 238 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270732288

704.
        NA krilih smučarskih letalcev : ob osemdesetletnici prve mednarodne prireditve v Planici leta 1934 = Soaring on the wings of ski flyers : in celebration of the 80th anniversary of the first international event held in Planica in 1934 / [avtorji Oto Giacomelli ... [et al.] ; urednik Jože Šlibar ; preglednice Oto Giacomelli , Aleš Guček, Jože Šlibar ; prevod v angleščino Darja Mevlja]. - Ljubljana : Schwarz print, 2013. - 139 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268652800

705.
OREL, Oskar
        Njena končnica / Oskar Orel. - 1. izd. - Škofja Loka : [s. n.], 2010. - XVI, 305 str.

Kr
COBISS.SI-ID 1097377374

706.
        PLANINSKI vestnik : glasilo Planinske zveze Slovenije : [izhaja od leta 1895]. - Leto 1, št. 1 (1895)-leto 44, št. 7/12 (1944) ; letn. 48 = 4, št. 1 (1948)-        . - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 1895-

Deloma se nadaljuje kot: xxxxxxxxxx = ISSN 1581-596X
ISSN 0350-4344 = Planinski vestnik
Č89 Z ŠPORT IN ŠAH revije PLANINSKI vestnik
Letn. 114 2014 št. 1-6#
COBISS.SI-ID 11040258

707.
        POLET fit. - Leto 1, št. 1 (2011)-        . - Ljubljana : Delo, 2011-

ISSN 2232-304X = Polet fit
Z ŠPORT IN ŠAH revije POLET fit
Leto 4 2014 št. 20-24#
COBISS.SI-ID 255329024

708.
        TEK plus . - Ruše : Bitriver, 2010-

ISSN 2232-2108 = Tek plus
Z ŠPORT IN ŠAH revije TEK plus
Letn. 4 2014 št. 21-22#
COBISS.SI-ID 255811328

709.
TOMŠE, Ivan, 1942-
        Potepanja po gorah / Ivan Tomše ; [fotografije Ivan Tomše, Darko Bukovinski ; vinjeta Vlado Cedilnik]. - Krško : Neviodunum, 2010. - 213 str.

Kr
COBISS.SI-ID 252428288


Z ZDR Z ZDRAVJE IN PROSTI ČAS


710.
AHČAN, Uroš
        Ko se življenje obrne na glavo : vse, kar bi morali vedeti o raku in rekonstrukciji dojke / Uroš Ahčan [in sodelavci] ; [fotografija Manuel Hahn, Miha Bernard, Uroš Ahčan ; ilustracije Urša Florjančič]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2013. - 287 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269960704

711.
ALTSHUL, Sara
        Zdravje iz kuhinje : ljudska zdravila na sodoben način : zdravilne učinkovine, kozmetični pripravki, čistila / [avtorici besedila Sara Altshul in Denise Foley ; prevedla Srđan Milovanović in Roman Vučajnk ; fotografije Frances Janisch]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 382 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269087488

712.
ATKINSON, William Walker, 1862-1932
        Praktično zdravljenje z vodo : hindujsko jogijski sistem praktičnega zdravljenja z vodo, kot ga izvajajo v Indiji in drugih orientalskih deželah / William Walker Atkinson ; [prevod in ilustracije] Živa Viviana Doria. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2014. - 95 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271635456

713.
DOLINAR, Adriana
        Adijo prehladi / Adriana Dolinar, Sanja Lončar ; [fotografije Rajko Škarič ... [et al.] ; ilustracija Adriana Dolinar]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2014. - 159 str. - (Preverjene naravne rešitve ; 4)

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 271477760

714.
        ENCIKLOPEDIJA alternativne medicine : praktični vodnik po dopolnilnih metodah zdravljenja / [avtorji Jean-Ernest Altherr ... [et al.] ; prevedli Lydia Frece, Maja Lihtenvalner]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 480 str.

Kr
COBISS.SI-ID 249856512

715.
FOLTZ-Gray, Dorothy
        Kako odpravimo bolečino : novi in preizkušeni načini za ublažitev bolečin : bolečine v sklepih in hrbtu, glavobol in številne druge bolečine / Dorothy Foltz-Gray ; [ilustracije Chuck Rekow ; fotografije fitnesa Jill Wach[t]er ; prevedel Vital Sever]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 352 str.

Kr
COBISS.SI-ID 259784960

716.
HENSEL, Wolfgang
        Katera zdravilna rastlina je to? / [Wolfgang Hensel ; prevod Janko Rode]. - 2. natis. - Kranj : Narava, 2014. - 256 str. - (Novi vodnik)

Kr
COBISS.SI-ID 269636352

717.
HIRNEISE, Lothar
        Kemoterapija zdravi raka in Zemlja je ravna plošča / Lothar Hirneise ; [prevedla Ana Marija Šimac]. - Ljubljana : Orbis, 2011. - 629 str.

Kr
COBISS.SI-ID 255759360

718.
HOLLINGSWORTH, Elaine
        Vzemite zdravje v svoje roke : ubežite industriji bolezni / Elaine Hollingsworth ; [prevod Jernej Zoran]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2014. - 534 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269650688

719.
KAMBIČ-Budkovič, Mojca
        Kratek priročnik za zdravo življenje / Mojca Kambič Budkovič ; [fotografije Hanzi Filipič, fotolia.com]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva družba, 2013. - 191 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269506560

720.
KNIGHT, Karin.
        Najboljša doma narejena otroška hrana na svetu : za več kot 200 slastnih in zdravih receptov boste natančno vedeli, katera hranila so na žlički vašega malčka / Karin Knight, Tina Ruggiero ; [prevod Petra Fröhlich in Bernarda Žužek]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2013. - 240 str.

Kr Pk St Šč
COBISS.SI-ID 269114112

721.
KOROŠAK, Maja
        Pomoč Bachovih kapljic / Maja Korošak. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2014. - 183 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 272005888

722.
KRANJC, Ajša
        Zdravilna moč zemlje : čas je, da se sezujemo / Ajša Kranjc. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2014. - 108 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271326464

723.
LOYD, Alex
        Zdravilni kodeks / Alex Loyd, Ben Johnson ; [prevedla Petra Brecelj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014. - 293 str.

Kr
COBISS.SI-ID 271575552

724.
MAJES, Jože
        Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat : drugi del / Jože Majes. - Dolenjske Toplice : samozal., 2013. - 240 str.

Kr
COBISS.SI-ID 267359232

725.
        NARAVA zdravi. - Letn. 1, št. 1 (2010)-        . - Maribor : Showtec, 2010-

ISSN 1855-9247 = Narava zdravi
Z ZDRAVJE revije NARAVA zdravi
Letn. 3 2014 Št. 42-47#
COBISS.SI-ID 251754752

726.
ORTNER, Nick
        Tapkanje : revolucionarni sistem za življenje brez stresa / Nick Ortner ; [prevedla Barbara Lipovšek]. - Brežice : Primus, 2013. - 285 str.

Ce Kr Na Pr St Šč
COBISS.SI-ID 269972736

727.
OSTAN, Iztok
        Žive vode / Iztok Ostan. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013. - 203 str.

Kr
COBISS.SI-ID 270507776

728.
PERRY, Foster, 1960-
        Ko strela trešči v kolibrija : prebujenje zdravilca / Foster Perry ; uvodnik napisala Barbara Hand Clow ; [prevod Dora Debeljak]. - Ljubljana : Annai založništvo, 2013. - 266 str.

Kr
COBISS.SI-ID 268972288

729.
ROJKO, Marjeta Meta
        Reiki in jaz / Marjeta Meta Rojko. - [S. l.] : samozal. M. M. Rojko, 2013. - 116 str.

Kr
COBISS.SI-ID 76124161

730.
        SPOMINČICA : glasilo Slovenskega združenja za pomoč pri demenci. - Letn. 1, št. 1 (sep. 2003)-        . - Ljubljana Polje : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2003-

ISSN 1581-8470 = Spominčica
Z ZDRAVJE revije SPOMINČICA
Letn. 12 2014 št. 1#
COBISS.SI-ID 128243712

731.
STROKOVNO srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo (3 ; 2012 ; Ljubljana)
        Izzivi umetnostne terapije : zbornik prispevkov / Tretje strokovno srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, april 2012 ; uredili Katja Bucik, Bojana Caf. - Ljubljana : Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2012. - 162 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261387520

732.
STUMPF, Ursula
        Naša zdravilna zelišča : določanje in uporaba / Stumpf ; [prevedla Špela Novak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013. - 254 str.

Ce Kr Na Pk Pr St Šč
COBISS.SI-ID 268038400

733.
ŠTUPNIK, Tomaž
        Torakalna punkcija [in] torakalna drenaža : učbenik za zdravnike in medicinske sestre / Tomaž Štupnik. - Ljubljana : samozal., 2013. - XIV, 272 str.

Kr
COBISS.SI-ID 269911552

734.
ŠUTANOVAC, Radoljub
        Realističen prikaz poškodb in imitacij stanja poškodovanih in nenadno obolelih : priročnik za maskerje / Radoljub Šutanovac ; [avtorji fotografij Čuješ Jože ... et al.]. - Ljubljana : Rdeči Križ Slovenije, 2012. - 120 str.

Kr
COBISS.SI-ID 261966848

735.
TASIĆ, Jovan
        Odpisani ponovno hodijo / Jovan Tasić ; [prevod Miroslav Stažmesterov ; fotografije M. Candir, J. Tasić]. - Novi Sad : Grafomarketing, 2013. - 424 str.

Kr
COBISS.SI-ID 12423329

736.
        VIVA : mesečna revija za zdravo življenje. - Let. 1, št. 1 (dec. 1993)- . - Ljubljana : Viva, 1993-

ISSN 1318-2749 = Viva (Ljubljana)
ČB356 Z ZDRAVJE revije VIVA
Leto 22 2014 št. 242-247#
COBISS.SI-ID 37998080

737.
        ZDRAVJE : ilustrirana mesečna revija o zdravju telesa, duha in okolja. - Slov. izd. - Let. 1, št. 1 (1979)-        . - Ljubljana : Delo, 1979-

ISSN 0351-5621 = Zdravje (Ljubljana. Slovenska izd.)
ČB267 Z ZDRAVJE revije ZDRAVJE
Letn. 36 2014 št. 407-412#
COBISS.SI-ID 16005890