Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Varstvo in obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja posameznika

Vaše osebne podatke oziroma osebne podatke vašega varovanca bomo z vašim soglasjem hranili in obdelovali za namene obveščanja o naših dogodkih, prireditvah, izobraževanjih, za obvestila, povezana z našo dejavnostjo, ter za sporočanje statistik državnim in občinskim organom za drug namen, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Vaši podatki splošni javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z veljavnimi predpisi.

1. Upravljavec

Uradno ime: Mestna knjižnica Kranj
Sedež podjetja: Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija
Odgovorna oseba: Breda Karun, direktorica
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v podjetju: Andra Bernik
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.: +386 4 201 35 71, e-pošta: varstvo.op@mkk.si

2. Namen obdelave, pravna podlaga obdelave, uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene

 • obveščanja prek elektronske pošte o naših dogodkih, novostih, storitvah in drugih informacijah povezanih z našo dejavnostjo,
 • za sporočanje statistik državnim, občinskim in drugim osebam, ki izvršujejo javna pooblastila
 • ter za drug namen, ki je natančno opredeljen v vaši privolitvi.

Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Obdelovali bomo le vaše osebne podatke, za katere ste podali soglasje oziroma privolitev. Osebne podatke zbiramo na podlagi vaše izrecne, prostovoljne, nedvoumne in pritrdilne privolitve. Za osebne podatke svojih varovancev je potrebna privolitev njegovega zakonitega zastopnika. Privolitve hranimo skupaj z vsebino obrazca, s katerim so bile pridobljene.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo: 

 • naslov elektronske pošte,
 • ime in priimek.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

 • v primeru dogodkov, prireditev in izobraževanj: vodje prireditev oziroma izobraževanja in vsi, ki so dolžni za izvedbo prireditve in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s prireditvijo oziroma izobraževanjem,
 • za druge dejavnosti knjižnice: vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s konkretno dejavnostjo,
 • za obvestila, povezana z našo dejavnostjo: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana pošiljati obvestila in osebe, ki izvršijo nadzor,
 • za pripravo statistik: oseba, ki je po odredbi direktorja v konkretnem primeru zavezana delati statistiko in pošiljati obvestila pristojnim organom,
 • za drug legitimen in legalen namen: oseba oziroma osebe, ki morajo izpolniti ta namen.

V vsakem primeru pa bo imela dostop do podatkov tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ko bo opravljala predpisane naloge.

V kolikor bomo osebne podatke posredovali za konkretni primer zunanjem obdelovalcu, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli z zunanjim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval varovanje podatkov.

3. Prenos osebnih podatkov v drugo državo

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države. 

4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila. 

Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve, hranimo do preklica, razen če za obdelavo podatka obstaja katera druga predpisana podlaga. V vsakem primeru pa podatek izbrišemo takoj, ko ni več podlage za hrambo podatkov. 

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

6. Razno

V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov.

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika veljajo in se uporabljajo od 25. 5. 2018 dalje.