Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Zgodovina knjižnice

 

2017 Februarja se krajevna knjižnica Šenčur preseli v nove prostore na Delavski cesti 24.
2016 Knjižnica dobi novo direktorico Bredo Karun.
2012 Krajevna knjižnica Preddvor se preseli v prostore novega Informacijskega centra Preddvor.
2011 Vsi trije oddelki knjižnice – Pionirski, Splošni in Študijski se združijo in preselijo v Globus. Iz Osrednje knjižnice Kranj se preimenuje v Mestno knjižnico Kranj.
2010 Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem se preseli v nove prostore na Krvavški cesti 1b.
2006 Knjižnica dobi novega direktorja Viljema Lebana, mestni svet sprejme sklep o preselitvi vseh oddelkov knjižnice v Globus.
2005 Knjižnica v Naklem dobi sodobne prostore v večnamenski zgradbi, poleti je prenovljeno in razširjeno izposojevališče v Stražišču.
2004 Jeseni se knjižnica na Jezerskem preseli v prenovljene prostore v osnovni šoli.
2002 Prenovljen je Splošni oddelek, v Stražišču pa preidejo na avtomatizirano izposojo gradiva.
2001 Izposojevališča dobijo osebne računalnike ter povezavo z internetom in elektronskim katalogom knjižnice. V Študijskem oddelku je prenovljena študijska čitalnica.
2000 Septembra knjižnica praznuje 40-letnico. Obeleži jo s postavitvijo razstave o zgodovinskem razvoju knjižnice in z okroglo mizo, predstavi novo celostno podobo, spletno stran in bralcem ponudi bogato zbirko glasbe na zgoščenkah.
1999 Junija je otvoritev novega izposojevališča v Cerkljah.
1998 Pionirski oddelek kot prvi preide z ročne na avtomatizirano izposojo. Novembra 1999 mu sledita še Splošni in Študijski oddelek.
1991 Knjižnica se vključi v računalniško podprto vzajemno bazo vseh slovenskih knjižnic in v svoje strokovno delo vključi računalnike.
1981 Študijski oddelek začne izdajati bilten dokumentacije Časopisi pišejo o …
1980 V Delavskem domu prenovijo prostore knjižnice, tako da se Pionirski oddelek preseli v pritličje, kjer ima na voljo več prostora in novo pravljično sobo. Njene stene poslika akademski slikar Milan Batista.
1977 Ljudski oddelek se preseli v prenovljene prostore v 1. nadstropju Delavskega doma.
1975 Delovati prične skupna služba obdelave knjižničnega gradiva, v Študijskem oddelku pa pričnejo z dokumentiranjem člankov iz revij in časnikov. Nastaja katalog, ki danes obsega že okoli 200.000 po vsebini urejenih bibliografskih zapisov.
1974–1990 Pionirski oddelek za svoje bralce izdaja bogato likovno opremljeno publikacijo Med knjigami.
1971 Knjižnica prične dobivati obvezni izvod vseh tiskov v Sloveniji.
1962 Ob novem letu je ustanovljena še Pionirska knjižnica. Pod njenim okriljem začne delovati tudi Center za estetsko vzgojo pionirjev in mladine z likovnim, lutkovnim in literarnim krožkom, ki se leta 1971 osamosvoji.
1961–1965 Knjižnica izdaja časopis Knjižni obveščevalec. Glavni urednik je prof. Stanko Bunc.
1960 Zaradi potrebe po enotni, osrednji knjižničarski ustanovi se obe knjižnici združita v Osrednjo knjižnico občine Kranj.
1959 Ljudska knjižnica se preseli v reprezentativne prostore prenovljenega Sindikalnega doma. Odprejo čitalnico, prostore pa opremijo tako, da je bralcem omogočen prost pristop h knjigam. To je bil prvi in edinstveni primer prostega pristopa v Sloveniji.
1954–1956 Obnovljeni sta knjižnici v Stražišču in na Primskovem, ki postaneta podružnici kranjske knjižnice. Na Primskovem so knjižnico zaradi neprimerne lokacije ukinili leta 1967.
1953 Zaradi hitrega naraščanja fonda se ta knjižnica seli v primernejše prostore bivšega župnišča na Tavčarjevi 41.
25. maja 1950 Okrajni ljudski odbor ustanovi Okrajno študijsko knjižnico. Največ zaslug za to ima gimnazijski profesor Stanko Bunc. Nameščena je v eni sobi v Savnikovi vili.
1948 Knjižnica se preseli v Kušlanovo hišo, leto kasneje pa v spodnje ulične prostore hiše mestnega ljudskega odbora.
22. julij 1947 Ustanovi se Ljudska knjižnica okrajnega sindikalnega sveta v Kranju.
1933 Knjižnica je odprta »v sredo od pol 20. do pol 21., v petek od pol 19. do pol 20. (za mladino) in v nedeljo od pol 11. do pol 12.« Ima 7528 knjig.
1914–1918 Vsi odseki Čitalnice počivajo, posluje le knjižnica. Iz njene zaloge neznano kam izgine kar 960 knjig.
1907 Na predlog knjižničarja Zdravka Novaka se Čitalnična knjižnica preimenuje v Ljudsko knjižnico, dostopno vsem slojem.
1892 Bralci si izposodijo 90 knjig.
1866 Knjižni sklad šteje le 66 knjig, knjižnico pa vodi prof. Janko Pajk.
1863 V Kranju je ustanovljena Narodna čitalnica. Na začetku ima pevski, godbeni, gledališki in knjižnični odsek. V čitalnici je članom na voljo 14 domačih in tujih časnikov.

Viri:
Fugina, Ivan: Ob stoletnici čitalniške knjižnice, Knjižni obveščevalec 1963, št. 3/4
Erjavec, Ludvik: Razvoj ljudske knjižnice, O knjižničarstvu v občini Kranj, 1960
Mohor, Miha: Podatki o razvoju knjižničarstva v občini Kranj, Kranjski zbornik 1970