Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovanje gradiva

Če član knjižnice izposojeno knjižnično gradivo poškoduje v taki meri, da ga je treba ponovno vezati, mora plačati stroške ponovne vezave. Prav tako mora član knjižnice plačati stroške drugih obnovitvenih posegov v knjižnično gradivo, če je do poškodbe prišlo iz vzrokov na njegovi strani.

Če knjižnični delavec ob vračilu gradiva ugotovi, da je bila nalepka s črtno kodo ali RFID nalepka na gradivu namerno uničena, zaračuna  uporabniku odškodnino po veljavnem ceniku.

Nadomestilo za izgubljeno oz. uničeno gradivo

Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti z enakim novim gradivom. Če tega ne stori v enem mesecu, knjižnica zaračuna odškodnino v višini nabavne vrednosti gradiva. Za gradivo, za katerega knjižnica nima podatka o vrednosti, ali je le-to starejše od 10 let, zaračuna odškodnino po veljavnem ceniku.