Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Hišni red

Hišni red Mestne knjižnice Kranj

1. Uporabniki knjižnice so v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja knjižnice dolžni spoštovati in upoštevati pravila obnašanja oziroma hišni red.

 

2. Uporabniki knjižnice lahko uporabljajo prostore, gradivo in naprave tako, da pri tem ne motijo drugih uporabnikov in zaposlenih.

 

3. V prostorih Mestne knjižnice Kranj ni dovoljeno:

 • povzročati hrupa, preglasno govoriti in vpiti,
 • se verbalno ali kako drugače nasilno obnašati,
 • uporabljati mobilnega telefona na način, ki moti druge uporabnike ali zaposlene,
 • odnašati kavo iz avtomata, ki je nameščen v pritličju knjižnice, v 1. in 2. nadstropje,
 • prinašati in uživati hrano in pijačo,
 • kaditi in uživati nedovoljenih drog,
 • poškodovati ali uničevati gradiva, opreme in prostora,
 • uporabljati rolerjev ali rolk,
 • voditi živali v prostore knjižnice, razen vodniških psov za slepe in slabovidne,
 • vstopati v delovna območja zaposlenih in uporabljati njihovo opremo,
 • spreminjati nastavitev računalnikov,
 • premeščati opreme, je uporabljati nenamensko in odnašati iz knjižnice,
 • se kakorkoli drugače nedostojno vesti, nadlegovati, ogrožati ali motiti uporabnikov in zaposlenih (vnašati nevarnih snovi in predmetov, nositi neprimerne obleke, neprimerna osebna higiena ipd.) oz. se vesti na način, ki predstavlja kršitev javnega reda in miru.

 

4. Če uporabnik krši hišni red, ga je uslužbenec knjižnice ali varnostnik dolžan opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo takoj preneha. O kršitvi morata obvestiti vodjo Oddelka za delo z uporabniki.

Če uporabnik ne upošteva opozoril in zahtev, uslužbenec lahko pokliče varnostno službo, v nujnih primerih pa policijo.

 

5. Uporabniki lahko osebno lastnino za čas obiska knjižnice shranijo v garderobne omarice v prvem in drugem nadstropju. Knjižnica za nezavarovano osebno lastnino ne odgovarja. Uporabniki omaric morajo vsak dan ob odhodu iz knjižnice le-to izprazniti in ključ pustiti v vratih omarice.

 

6. Izvajanje anket, promocije in prodaje, snemanje in fotografiranje ter izvajanje drugih dejavnosti, ki lahko motijo uporabnike knjižnice in zaposlene, je možno le po predhodnem dovoljenju direktorja knjižnice.

 

7. Uporabniki so dolžni zapustiti prostore knjižnice do konca obratovalnega časa, ob organiziranih prireditvah pa po zaključku prireditve. Kadar je prireditev organizirana izven obratovalnega časa knjižnice, uporabniki lahko uporabljajo le prostore, namenjene prireditvi.

 

8. Tablične računalnike lahko v določenih prostorih uporabljajo uporabniki knjižnice ob predložitvi izkaznice in osebnega dokumenta v skladu z navodilom Pravila uporabe iPadov.

 

9. Mladinsko, glasbeno in filmsko sobo lahko uporabljajo le člani knjižnice. Za uporabo glasbene in filmske sobe morajo predložiti člansko izkaznico v skladu z navodilom Navodilo – filmska soba.

 

10. Ob sprožitvi požarnega alarma, ob požaru in drugi nevarnosti so uporabniki dolžni zapustiti knjižnico ter slediti navodilom uslužbencev.

 

11. Otroci, mlajši od 12 let, lahko uporabljajo dvigalo le v spremstvu starejših oseb.

 

12. Zaradi kršitve hišnega reda lahko direktor, vodja službe ali njegov namestnik uporabniku izrečejo opomin.

Za večkratne kršitve hišnega reda ali zaradi neupoštevanja opozoril in zahtev uslužbencev knjižnice ali varnostnika pooblaščene varnostne službe lahko direktor v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja in Uredbo o osnovnih storitvah knjižnice (Ur. list 29/2003) uporabniku prepove vstop v prostore knjižnice in ga izključi iz članstva.

 

13. Ta hišni red velja v prostorih Mestne knjižnice Kranj in krajevnih knjižnicah Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Jezersko, Preddvor, Stražišče in Šenčur.

 

Datum: 3. 12. 2019

Breda Karun, direktorica

Mestna knjižnica Kranj