Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /  

Cenik

 

ČLANARINA CENA/EUR OPOMBA
mladi uporabniki do 18. leta brezplačno
brezposelni brezplačno s potrdilom Zavoda za zaposlovanje
prejemniki denarne socialne pomoči brezplačno s potrdilom Centra za socialno delo
člani področnih društev ZBDS brezplačno z veljavno nalepko za tekoče leto
dijaki, študentje 9‚00
upokojenci 9‚00 z ustreznim dokazilom
odrasli uporabniki 15‚00
pravne osebe 40‚00
ZAMUDNINA
knjižnično gradivo 0‚30 za enoto na delovni dan
ČLANSKA IZKAZNICA
ob vpisu brezplačno
nadomestna izkaznica zaradi izgube ali poškodovane kode 5,00
ODŠKODNINA
vezava poškodovanega gradiva 10,00 za enoto*
popravilo poškodovanega gradiva 5,00 za enoto*
zamenjava poškodovane kode 1,00 za enoto*
obdelava zamenjanega gradiva 3,00 oprema + bibliografski opis
poškodovan plastični ovoj za kasete, zgoščenke, DVD-je 1,00 za enoto*
Knjižno gradivo
knjižno gradivo 8,00 za enoto* do 25 cm / do 50 str.
knjižno gradivo 12,00 za enoto* do 25 cm / nad 50 str.
knjižno gradivo 10,00 za enoto* nad 25 cm/ do 50 str.
knjižno gradivo 16,00 za enoto*  nad 25 cm/ nad 50 str.
strokovna literatura (enciklopedije, leksikoni, priročniki ipd.) 40,00 za enoto* nad 25 cm/ nad 300 str.
Neknjižno gradivo
zvočna kaseta (avdio kaseta) 5,00 za enoto*
zvočna zgoščenka (CD plošča) 10,00 za enoto*
video kaseta (VHS) 10,00 za enoto*
CD ROM, DVD ROM 20,00 za enoto*
video zgoščenka (DVD plošček) 15,00 za enoto*
zemljevidi, notno gradivo 5,00 za enoto*
* večvrstno gradivo (kompleti) je seštevek vrednosti posameznih enot v kompletu
Oprema
poškodovana računalniška oprema v višini stroška popravila
izgubljen ali poškodovan bralnik v višini stroška nabave novega
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
posredovanje knjižničnega gradiva 3,00+ 5,00/izvod manipulativni stroški + stroški za vsak izvod
kopije A4 / skeni s tiskanjem 3,00 + 0,50/kopija manipulativni stroški + stroški za vsako kopijo
kopije A3 / skeni s tiskanjem 3,00 + 1,00/kopija manipulativni stroški + stroški za vsako kopijo
pošiljanje kopij A4 po fax-u (največ do 10 strani) 3,00 + 0,50/kopija manipulativni stroški + stroški za vsako kopijo
skeni A4 brez tiskanja (največ do 10 strani) 3,00 + 0,10/stran manipulativni stroški + stroški za vsako kopijo, pošiljanje po elektronski pošti
strokovno in študijsko gradivo iz knjižnic gorenjskega območja brezplačno
FOTOKOPIRANJE
A4 format 0,10 za list oziroma kopijo
A3 format 0,20 za list oziroma kopijo
DIGITALNO FOTOGRAFIRANJE
digitalno fotografiranje dokumentov 1,20 za en posnetek poslan po elektronski pošti
tiskanje fotografije A4 1,20 fotografiranje + tiskanje / posnetek
TISKANJE
barvno 0,20 za stran
črno belo 0,10 za stran
DIGITALIZACIJA
skeniranje dokumentov 1,20/stran skeniranje + tiskanje dokumenta / pošiljanje po elektronski pošti
digitalizacija VHS kaset 2,00/kaseta digitalizacija VHS kaset na DVD (vključuje ceno DVD)
OSTALO
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50 za enoto
izpis poizvedb – črno beli izpis 0,20 za stran
bruto bibliotekarska ura 20,00 za začetno uro dela bibliotekarja pri knjižničnih storitvah, ki jih ni na ceniku
priročnik za tečaj informacijske pismenosti 5,00 enotna cena za vse priročnike
knjige v bukvarni 1,00 enotna cena za vse knjige
plastična vrečka 0,50
NAJEM DVORANE
do 3 ure 180,00
do 6 ur 280,00
do 9 ur 380,00
do 12 ur 480,00
neprofitne organizacije s sedežem v Mestni občini Kranj 2x letno do 3 ure 10,00 Brezplačni najem dvorane je možen samo za prireditve za katere se ne pobira vstopnina, kotizacija ali drug finančni prispevek in nimajo komercialnega značaja. Plačajo se stroški obratovanja.
NAJEM opreme za simultano prevajanje
do 3 ure 100,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 6 ur 190,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 9 ur 280,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 12  ur 370,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
NAJEM računalniške sobe v I. ali II. nadstropju
najem na uro 35,00
najem do 6 ur I. nadstropje 120,00
najem do 6 ur II. nadstropje 180,00
najem do 12 ur I. nadstropje 200,00
najem do 12 ur II. nadstropje 300,00

 


DDV ni obračunan po 94. čenu ZDDV-1.

Cenik velja od 1. 4. 2017.