Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Cenik

 

ČLANARINA cena/eur opomba
mladi uporabniki do 18. leta brezplačno
brezposelni brezplačno s potrdilom Zavoda za zaposlovanje
prejemniki denarne socialne pomoči brezplačno s potrdilom Centra za socialno delo
invalidi brezplačno z Evropsko kartico za invalide ali odločbo ustreznega državnega organa (CSD, ZPIZ, ZZZS)
člani področnih društev ZBDS brezplačno z veljavno nalepko za tekoče leto
dijaki, študentje 9‚00 z ustreznim dokazilom
upokojenci 9‚00 z ustreznim dokazilom
odrasli 15‚00
pravne osebe 40‚00
spletni vpis za uporabo e-gradiv 5,00

ZAMUDNINA cena/eur opomba
knjižnično gradivo 0‚30 za enoto na delovni dan

ČLANSKA IZKAZNICA cena/eur opomba
ob vpisu – odrasli člani in pravne osebe 2,00
ob vpisu – mladoletni člani brezplačno
nova izkaznica (izgubljena, poškodovana, uničena) 2,00

ODŠKODNINA cena/eur opomba
Izgubljeno ali uničeno knjižnično gradivo v višini prodajne cene novega
vezava poškodovanega knjižnega gradiva 10,00 za enoto*
popravilo poškodovanega knjižnega gradiva 5,00 za enoto*
zamenjava poškodovane RFID kode 1,00 za enoto*
obdelava zamenjanega knjižničnega gradiva 3,00 oprema + bibliografski opis
poškodovan plastični ovoj za kasete, zgoščenke, DVD-je 1,00 za enoto*
Knjižno gradivo – starejše od 10 let
knjižno gradivo 8,00 za enoto* do 25 cm / do 50 str.
knjižno gradivo 12,00 za enoto* do 25 cm / nad 50 str.
knjižno gradivo 10,00 za enoto* nad 25 cm/ do 50 str.
knjižno gradivo 16,00 za enoto*  nad 25 cm/ nad 50 str.
strokovna literatura (enciklopedije, leksikoni, priročniki ipd.) 40,00 za enoto* nad 25 cm/ nad 300 str.
Neknjižno gradivo
zvočna kaseta (avdio kaseta) 5,00 za enoto*
zvočna zgoščenka (CD) 5,00 za enoto*
CD ROM, DVD ROM 5,00 za enoto*
video zgoščenka (DVD) 10,00 za enoto*
zemljevidi, notno gradivo 5,00 za enoto*
Oprema
poškodovana oprema v višini stroška popravila
izgubljena ali uničena oprema v višini stroška nabave nove
obdelava zamenjane opreme 3,00 oprema + bibliografski opis

* večvrstno gradivo (kompleti) je seštevek vrednosti posameznih enot v kompletu

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA cena/eur opomba
posredovanje knjižničnega gradiva 3,00 + 5,00/izvod manipulativni stroški + stroški za vsak izvod
kopije/skeni + tiskanje 3,00 + tiskanje po ceniku manipulativni stroški + stroški za list
skeniranje brez tiskanja (največ do 25 strani) 3,00 + 0,10/stran manipulativni stroški + stroški za sken, poslan po elektronski pošti
strokovno in študijsko gradivo iz gorenjskih splošnih knjižnic brezplačno

FOTOKOPIRANJE IN TISKANJE (tudi skenov) cena/eur opomba
A4 format/enostransko ČB 0,10 za list
A4 format/dvostransko ČB 0,20 za list
A4 format/enostransko BARVNO 0,30 za list
A4 format/dvostransko BARVNO 0,40 za list
A3 format/enostransko ČB 0,20 za list
A3 format/dvostransko ČB 0,30 za list
A3 format/enostransko BARVNO 0,50 za list
A3 format/dvostransko BARVNO 0,60 za list

SKENIRNJE IN DIGITALNO FOTOGRAFIRANJE cena/eur opomba
skeniranje/digitalno fotografiranje (do 25 strani) 0,10 za stran/posnetek + pošiljanje po e-pošti

DIGITALIZACIJA cena/eur opomba
digitalizacija VHS kaset 3,00/kaseta digitalizacija VHS kaset na DVD (vključuje ceno DVD)

OSTALO cena/eur opomba
neprevzeto rezervirano gradivo 0,50 za enoto
vračanje gradiva v drugi enoti MKK 0,50 za enoto
dostava gradiva po pošti (do 2 kg) 4,00
dostava gradiva po pošti (do 5 kg) 5,00
bruto bibliotekarska ura 20,00 za začetno uro dela bibliotekarja pri knjižničnih storitvah, ki jih ni na ceniku
pisno obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu 1,00 za obvestilo
izguba ključa garderobne omarice 5,00
priročnik za tečaj informacijske pismenosti 5,00 enotna cena za vse priročnike
knjige v bukvarni 1,00 enotna cena za vse knjige
plišata igrača 10,00
vrečka 0,10

NAJEM DVORANE cena/eur opomba
do 3 ure 180,00
do 6 ur 280,00
do 9 ur 380,00
do 12 ur 480,00
neprofitne organizacije s sedežem v Mestni občini Kranj / na uro 4,00 Brezplačni najem dvorane je možen samo za prireditve za katere se ne pobira vstopnina, kotizacija ali drug finančni prispevek in nimajo komercialnega značaja. Plačajo se stroški obratovanja.

NAJEM opreme za simultano prevajanje cena/eur opomba
do 3 ure 100,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 6 ur 190,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 9 ur 280,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev
do 12  ur 370,00 najem, priprava, urejanje potrebne tehnične opreme, izvedbena ekipa brez prevajalcev

NAJEM računalniške sobe v I. ali II. nad. cena/eur opomba
najem na uro 35,00
najem do 6 ur 80,00
najem do 12 ur 160,00


DDV ni obračunan po 94. čenu ZDDV-1.

Cenik velja od 1. 1. 2021.