Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Splošno neformalno izobraževanje odraslih 2012 – 14

Področje: digitalna pismenost

Obveščamo vas, da je bilo podjetje IPIS, računalniška usposabljanja skupaj s partnersko organizacijo Mestno knjižnico Kranj izbrano na javnem razpisu “Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014” za izvajanje programov s področja Digitalna pismenost.

Namen programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je zviševanje splošne izobraženosti v Republiki Sloveniji za dejavno vključenost in zaposlitev.

Eden od ciljev programov je spoznavanje in razvoj ključnih kompetenc, ki jih ljudje potrebujemo za osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev, kamor sodi tudi digitalna pismenost. Usposabljanja se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-13. Razvojna prioriteta je razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa je izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (85 %) in Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (15 %). Za udeležence so usposabljanja brezplačna.

Ciljna skupina so odrasli in starejši odrasli (upokojenci) z izkušnjami pri delu z računalniki, ki želijo svoje znanje izpopolniti in tisti brez izkušenj, ki želijo pridobiti osnovno znanje na področju računalniške in digitalne pismenosti.

Izvajali bomo 15 različnih programov s področja digitalne pismenosti. Za nekatere programe so predvidene 3 izvedbe, ena letno v letih 2012, 2013 in 2014, za nekatere 2 izvedbi, za nekatere pa samo 1 izvedba. Skupaj je predvidenih 32 izvedb.

V okviru programov bomo spoznali: osebni računalnik, internet in elektronsko pošto, urejali bomo digitalne fotografije, izdelovali spletne strani, zanimive predstavitve, komunicirali preko interneta, uporabljali e-Knjižnico, e-knjige, e-upravo in druge portale, urejali besedila in preglednice z MS Office ter OpenOffice, načrtovali potovanja z računalnikom, uporabljali spletne aplikacije in pisarno v oblaku. Eden od programov je namenjen tistim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti osnovne izkušnje na področju digitalne pismenosti in uporabe računalnikov. Nekaj programov je namenjenih tistim, ki že imajo izkušnje pri uporabi računalnikov in znajo uporabljati miško in tipkovnico. Naprednejši programi so namenjeni uporabnikom z več izkušnjami: internet, e-pošta, urejanje besedila in delo z datotekami. Najnaprednejši programi pa so namenjeni bolj izkušenim uporabnikom, ki želijo svoje znanje še bolj izpopolniti in se usposobiti za uporabo zahtevnejših računalniških programov.

Posamezno usposabljanje bo potekalo v obsegu 50 šolskih ur v učilnici in 30 ur ali več v obliki učenja na daljavo (e-učenje). Trajalo bo približno dva meseca po tri šolske ure dnevno v računalniški učilnici z nekaj dnevnimi premori, ki bodo namenjeni za utrjevanje znanja in samostojno učenje, pri katerem bodo udeleženci uporabljali e-učilnico, komunicirali na daljavo z mentorjem (predavateljem) in ostalimi udeleženci s pomočjo elektronske pošte in drugih sodobnih načinov komuniciranja.

Računalniška usposabljanja bo izvajalo podjetje IPIS v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj.
Usposabljanja bodo potekala v MESTNI KNJIŽNICI KRANJ, Gregorčičeva ulica 1.

Informacije in informativne prijave – IPIS, računalniška usposabljanja:

  • obiščite spletno stran www.ipis.si
  • pošljite elektronsko pošto na naslov ipis@ipis.si
  • pokličite po telefonu na številko 04 204 74 40.

Vse zainteresirane bomo uvrstili na seznam informativno prijavljenih in jih povabili na informativno delavnico.
Informativne delavnice se lahko udeležijo samo povabljeni na osnovi informativne prijave.

Na informativnih delavnicah bomo:

  • predstavili programe usposabljanja, v katere bo možna vključitev
  • udeleženci bodo izpolnili prijavnico za vključitev v usposabljanje
  • izvedli razvrstitvena testiranja
  • na osnovi rezultatov razvrstitvenega testiranja bomo udeležence razvrstili v ustrezen program
  • vpisane udeležence bomo obvestili o terminu usposabljanja

Vpis v program usposabljanja je možen samo osebno na informativni delavnici.