Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila sodelovanja v nagradni igri Uganka meseca

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre Uganka meseca je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, spletni naslov https://www.mkk.si/ (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka vsak koledarski mesec, za tekočo mesečno uganko. Nagradna igra poteka na spletni strani https://modripes.si ter v tiskani obliki v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj.

Pogoji uporabe spletnih strani Mestne knjižnice Kranj: https://www.mkk.si/pogoji-uporabe-spletnih-strani-mestne-knjiznice-kranj/

 1. Namen nagradne uganke Uganka meseca

Namen nagradne igre Uganka meseca je spodbujanje branja otrok in promocija knjižnice ter njenih dejavnosti.

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 

Osebe, mlajše od 15 let lahko v nagradni igri sodelujejo z vednostjo staršev oz. zakonitih skrbnikov, ki so pravilno izpolnili spletni ali tiskani obrazec ter se strinjali s pogoji sodelovanja:

 • v tiskani obliki na v naprej pripravljenem obrazcu izpolnili zahtevana polja in se s potrditvijo in podpisom strinjali z uporabo osebnih podatkov,
 • spletna uganka: uporabniki, registrirani v spletno mesto Modri pes, ki so se strinjali s pogoji registracije.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

 1. Način sodelovanja

Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje, vezano na besedilo uganke.

Sodelovanje je možno v spletni ali tiskani različici. V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator do desetega dne v mesecu po koncu veljavne uganke pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo opravljeno na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

 1. Nagrade in prevzem nagrade

Nagrade so promocijsko gradivo organizatorja, ki jih organizator vsako leto določi za namen nagrade v nagradni igri Uganka meseca. Organizator bo vsak mesec izmed pravilno rešenih ugank izžrebal pet nagrajencev. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti, njihovi podatki (Ime in Priimek) bodo objavljeni na strani https://modripes.si/asset/LFm7ydQMfTXggAiwM

Nagrajenec bo moral organizatorju sporočiti način prevzema nagrade. Prevzem je možen osebno v knjižnici ali po pošti. V primeru pošiljanja nagrade po pošti bo moral nagrajenec (oz. njegovi starši ali zakoniti skrbniki) sporočiti tudi ime in priimek ter naslov prejemnika nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu https://modripes.si/asset/LFm7ydQMfTXggAiwM.  Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje spletnega obrazca,
– nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator obdeluje njegove osebne podatke ali podatke njegovega otroka ki, ki jih je navedel v svojem profilu na spletnem mestu Modri pes, ime in priimek, e-naslov, ipd.) izključno za namen obveščanja o dobljeni nagradi in njenem prevzemu. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z veljavnimi predpisi https://www.mkk.si/varstvo-in-obdelava-osebnih-podatkov-na-podlagi-soglasja-posameznika/

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: mkk@mkk.si.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletnem mestu Modri pes.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: mkk@mkk.si.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Kranju.

Kranj, 3.1.2019