Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v Facebook nagradni igri “MKK praznuje in obdaruje”

1. člen: Organizator

Organizator nagradne igre je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2. člen: Namen nagradne igre

Organizator objavlja nagradno igro v promocijske namene obiskovalcev Facebook strani Mestne knjižnice Kranj.

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od srede, 12. julija 2017 do četrtka, 27. julija 2017, na Facebook strani Mestne knjižnice Kranj. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 12. 7. 2017 do 27. 7. 2017 do 10. ure. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v petek, 28. 7. 2017, ob 12. uri na Facebook strani Mestne knjižnice Kranj.

4. člen: Udeleženec nagradne igre

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Mestne knjižnice Kranj, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Uporabniki, ki všečkajo Facebook stran Mestne knjižnice Kranj, komentirajo objavo (v komentar zapišejo, koliko let praznuje Mestna knjižnica Kranj ter označijo enega prijatelja) in delijo objavo na svoji Facebook strani, sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to so zaposleni v Mestni knjižnici Kranj, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

5. člen: Nagrada

V nagradnem skladu je sedem nagrad – 7 x majica, ki jo podarja Mestna knjižnica Kranj.

6. člen: Razglasitev nagrajenca

Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v petek, 28. 7. 2017, ob 12. uri objavljen na Facebook strani Mestne knjižnice Kranj. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek in naslov. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7. člen: Prijava nagrade davčnemu organu

Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

8. člen: Prevzem nagrade

Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade. Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument. Nagrajenec ima 7 dni časa, najkasneje do sobote, 5. 8. 2017, da osebno prevzame nagrado.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • nihče ne poda odgovora na nagradno vprašanje oziroma so odgovori nesmiselni,
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

9. člen: Žrebanje

Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije. Izbor ne bo javen. Zapisnik o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se zapiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

10. člen: Sprememba pravil

Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski ali tehnični vzroki.

11. člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu Mestne knjižnice Kranj. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

12. člen: Ostale določbe

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

13. člen: Mladoletnost nagrajenca

V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Pravila pričnejo veljati z dnem, 12. 7. 2017.

V Kranju, 12. 7. 2017