Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni anketi Mestne knjižnice Kranj

1. člen: Organizator
Organizator nagradne igre je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2. člen: Namen nagradne ankete
Organizator objavlja nagradno anketo v promocijske in raziskovalne namene.

3. člen: Trajanje in potek nagradne ankete 
Nagradna igra poteka od srede, 28. marca 2018 do torka, 10. aprila 2018, na https://www.1ka.si/a/164082 in Info točkah Mestne knjižnice Kranj. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni anketi od 28. marca 2018 do 10. aprila 2018 do 10. ure. Nagradna anketa se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v torek, 10. aprila 2018. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice Kranj.

4. člen: Udeleženec nagradne ankete
Anketa je anonimna ter namenjena uporabnikom Mestne knjižnice Kranj, starejšim od 15 let. Za izpolnjevanje ankete potrebujete približno 8 minut.Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani splošno (nikoli na ravni odgovorov posameznika), rezultati pa bodo uporabljeni za raziskovalne namene in izboljšanje ponudbe prireditev Mestne knjižnice Kranj.

Udeleženec izpolnjeni tiskani izvod ankete vrne v označeno skrinjico ali anketo izpolni digitalno preko spleta na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/164082 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni anketi sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki, v primeru, da bo izžreban, objavljeni na spletni strani Mestne knjižnice Kranj (https://www.mkk.si/nagradna-anketa-mkk/), ter da bo ob pozivu organizatorja preko elektronske pošte posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Udeleženec, ki izpolni anketo in dodatno izpolni svoje kontaktne podatke, sodeluje v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna anketa je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni anketi ne smejo sodelovati organizatorji nagradne ankete, to so zaposleni v Mestni knjižnici Kranj, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

5. člen: Mladoletnost nagrajenca
V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

6. člen: Nagrada
V nagradnem skladu je deset nagrad:

1.    nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 10 €)
2.    nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 10 €)
3.    nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 10 €)
4.    nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 10 €)
5.    nagrada: darilni bon Qlandia (v vrednosti 10 €)
6.    nagrada: knjiga, Miljenko Jergović: Oče (Založba Sanje)
7.    nagrada: interaktivni strip, Miha Čelar: Bobri Voz (Celjska Mohorjeva družba)
8.    nagrada: knjiga, Orhan Pamuk: Rdečelaska (Založba Sanje)
9.    nagrada: knjiga, Tone Kuntner: Podorane sanje (Celjska Mohorjeva družba)
10. nagrada: knjiga, Uzodinma Iweala: Zveri brez domovine (Založba Sanje)

7. člen: Razglasitev nagrajenca
Nagrajenec posamezne nagrade bo po končanem žrebanju, ki bo v sredo, 10. aprila 2018, objavljen na spletni strani Mestne knjižnice Kranj. Nagrajenec se mora po elektronski pošti na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek in naslov. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. člen: Prijava nagrade davčnemu organu
Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

9. člen: Prevzem nagrade
Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade. Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument. Nagrajenec ima 7 dni časa, najkasneje do sobote, 17. aprila 2018, da osebno prevzame nagrado.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
  • anketa ni izpolnjena oz. so odgovori nesmiselni,
  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni anketi sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrade ni mogoča.

10. člen: Žrebanje
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije. Izbor ne bo javen. Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se zapiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

11. člen: Sprememba pravil
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne ankete, če to zahtevajo vsebinski ali tehnični vzroki.

12. člen: Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni anketi priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne ankete so v času trajanja nagradne ankete v celoti na vpogled na spletni strani https://www.mkk.si/pravila-in-splosni-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-anketi-mestne-knjiznice-kranj/. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno anketo kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

13. člen: Ostale določbe
Nagradna anketa ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne ankete ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni anketi, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

14. člen: Varstvo osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni anketi organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov za namene promocije nagradnega natečaja, obveščanja o nagradnem natečaju, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne ankete. V času trajanja nagradne ankete ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

15. člen: Reševanje sporov
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne ankete, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.

16. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 28. marca 2018.