Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pravila in splošni pogoji sodelovanja na glasbeno pesniškem maratonu

1.    člen: Organizator glasbeno pesniškega maratona

Organizator glasbeno pesniškega maratona je Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator).

2.    člen: Posredovanje podatkov

Vsa vprašanja v zvezi z glasbeno pesniškem maratonu pošljite na elektronski naslov prireditve@mkk.si.

3.    člen: Privolitev

S sodelovanjem na glasbeno pesniškem maratonu sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4.    člen: Namen glasbeno pesniškega maratona

Organizator objavlja glasbeno pesniški maraton z namenom promocije Mestne knjižnice Kranj, in sicer na področju Republike Slovenije. Glasbeno pesniški maraton je namenjen vsem, ki bi radi dobili priložnost in obiskovalcem knjižnice ob kulturnem prazniku zapeli, zaigrali oz. povedali svojo pesem.

5.    člen: Objava in trajanje glasbeno pesniškega maratona

Glasbeno pesniški maraton je objavljen na spletni strani Prijavite se na glasbeno pesniški maraton in poteka 8. februarja 2018.

6.    člen: Sodelovanje na glasbeno pesniškem maratonu

Pogoj za sodelovanje na glasbeno pesniškem maratonu je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Sodelujejo lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 7 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko na pesniško glasbenem maratonu sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

S sodelovanjem se nastopajoči strinjajo z javno objavo podatkov na spletni strani www.mkk.si, na Facebook in Instagram strani Mestne knjižnice Kranj ter ostalih komunikacijskih kanalih oz. medijih organizatorja (ime in priimek ter kraj).

7.    člen: Potek glasbeno pesniškega maratona

Glasbeno pesniški maraton bo potekal 8. februarja v Knjižnici Globus. Na družbenem omrežju Instagram (Facebook Ireland, Ltd), na spletni strani in na Facebook strani organizatorja bodo objavljeni pozivi k sodelovanju.

8.    člen: Prijava

Prijavnico in izbor pesmi (največ dve) naj kandidati/avtorji pošljejo najkasneje do srede, 31. januarja 2018, preko spletnega obrazca na spletni strani Prijava na glasbeno pesniški maraton.

Prijava mora vsebovati ime in priimek avtorja pesmi, kraj bivanja, datum rojstva in e-naslov.
O izboru bodo kandidati obveščeni po elektronski pošti najkasneje do ponedeljka, 5. februarja 2018.

  • Avtorji organizatorju preko spletnega obrazca na spletni strani Prijava na glasbeno pesniški maraton pošljejo izpolnjeno prijavnico in v vpogled priložijo največ dve (2) pesmi.
  • Pesmi, ki jih bodo recitirali, naj bodo napisane in shranjene v programu Word in poslane pod Besedilo pesmi – datoteka.
  • Za pesem, ki jo bo avtor zapel ali zaigral na glasbeni inštrument, naj pošlje zvočni ali video posnetek (do 20 MB).
  • Avtor ima možnost izvajati pesem na lastnem akustičnem glasbenem inštrumentu, dodatno ozvočenje glasbenega inštrumenta ni predvideno.
  • Izbor snovi, tem in motivov glasbenega oz. pesniškega snovanja je docela v avtorjevi domeni.
  • Dolžina pesmi v kakršnikoli obliki izvedbe je lahko največ 5 minut.

Prijave, ki ne bodo v celoti izpolnjene, bodo izločene. Organizator si v primeru večjega števila prijav pridržuje pravico do izbora udeležencev na osnovi strokovne ocene poslanega pesniškega oz. glasbenega dela.
Organizator si pridržuje pravico do kasnejše spremembe programa zaradi morebitnih tehničnih ali drugih tehtnih razlogov.

Prijave sprejemamo do 31. januarja 2018 na spletni strani Prijava na glasbeno pesniški maraton.

9.     člen: Odgovornost

Nastopajoči sodelujejo na glasbeno pesniškem maratonu na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali tretja oseba utrpel kot posledico sodelovanja na glasbeno pesniškem maratonu. Mestna knjižnica Kranj ne odgovarja za občasno nedelovanje spletnega mesta www.mkk.si, http://www.mkk.si/prijava-na-glasbeno-pesniski-maraton ali nedelovanje družbenega omrežja Instagram in Facebook, morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil glasbeno pesniškega maratona. Organizator si pridržuje pravico do prekinitve glasbeno pesniškega maratona v vsakem trenutku.

10.  člen: Obvezujoča pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z glasbeno pesniškim maratonom za nastopajoče, ki s sodelovanjem priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji glasbeno pesniškega maratona so v celoti na vpogled na spletnem mestu https://www.mkk.si/pravila-in-splosni-pogoji-sodelovanja-na-glasbeno-pesniskem-maratonu/.

11.  člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator glasbeno pesniškega maratona se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki vseh sodelujočih se bodo shranjevali v bazo organizatorja.

12.  člen: Varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči na glasbeno pesniškem maratonu organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica nastopajočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nastopajočih za namene promocije glasbeno pesniškega maratona, obveščanja o glasbeno pesniškem maratonu, novostih in drugih promocijskih akcijah skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. V času trajanja glasbeno pesniškega maratona ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

13.  člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi s glasbeno pesniškim maratonom, je pristojno sodišče v Kranju.

14.  člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z dnem, 1. 12. 2017.

V Kranju, 1. 12. 2017