Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Izbor novosti


Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov

avtorji Meta Ahtik in drugi


PRAVO civilno

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)


PRAVO ustave zakoni

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)


PRAVO ustave zakoni

Regulativne tehnike

Mirko Pečarič


PRAVO javno

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)


PRAVO ustave zakoni

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)


PRAVO ustave zakoni

Zakon o dedovanju (ZD)


PRAVO ustave zakoni

Pogodbeno pravo 2

Luigi Varanelli


PRAVO civilno

Kibernetska kriminaliteta

Aleš Završnik


PRAVO kazensko pravo kriminologija

Odškodninska odgovornost države

Martina Bukovec in drugi


PRAVO civilno

Prenašati bit sveta

Rok Svetlič


PRAVO splošno

Inšpekcijski nadzor

Damjan Mašera


PRAVO delovno

Diplomat Martin Krpan

Milan Jazbec


PRAVO mednarodno pravo

Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih

Neža Pogorelčnik Vogrinc


PRAVO civilno

Nepravna država

Matej Avbelj


PRAVO kazensko pravo kriminologija

Ustanovna listina Organizacije združenih narodov


PRAVO mednarodno pravo

Praktikum za Uvod v civilno pravo

Barbara Novak in drugi


PRAVO civilno

Tradicija pride na dan

Claudio Povolo


PRAVO splošno

Možgani na zatožni klopi

R. Salecl in drugi avtorji


PRAVO kazensko pravo kriminologija

Zakon o zaposlovanju…


PRAVO ustave zakoni

Pravni položaj istospolnih…


PRAVO civilno

Politična filozofija uradništva

Stanislav Zarnik


PRAVO javna uprava

Učinkovito sodno varstvo v pravu EU

A. Berger Škrk


PRAVO pravo Evropske unije

Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Nina S. Kavčnik


PRAVO splošno

Nepremičninsko pravo

B. J. Turk, Emo Papler


PRAVO civilno

Pravni vidiki zdravstva

Boštjan J. Turk


PRAVO ustave zakoni

Med pravom in pravičnostjo

Ciril Ribičič


PRAVO splošno

NEXT4PA – Kreativna javna uprava

S. S. Cankar in drugi avtorji


PRAVO javna uprava

Osebni dokazi v teoriji in praksi

D. Frangež in B. Slak


PRAVO kazensko pravo kriminologija

Pravna ignoranca škodi

Andraž Teršek


PRAVO splošno

Kako zavarovati industrijsko lastnino

Tanja Vuga


PRAVO civilno

Izvršba

Dida Volk


PRAVO civilno

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Sabina Jereb


PRAVO ustave zakoni

Essays on commercial and company law

Kevin Rihtar


PRAVO civilno

Tendence v razvoju delovnega prava

Franci Ramšak


PRAVO delovno

Upravno-procesne…

P. Kovač in drugi avtorji


PRAVO javna uprava

Pogodba o javno-zasebnem…

Boštjan Ferk


PRAVO civilno

Praktikum za…

Vasilka Sancin in Maša Kovič Dine


PRAVO mednarodno pravo

Zakon o izvršbi in zavarovanju…

Dida Volk


PRAVO ustave zakoni

Javni sektor : nosilec napredka?

Laura Bunt in drugi avtorji


PRAVO javna uprava