Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Odrasli

Odrasli uporabniki knjižničnih storitev, starejši od 18 let.

Ob vpisu izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice si pridobijo s plačilom članarine, ki velja eno leto od datuma pristopa v članstvo knjižnice.

Član plača članarino vnaprej po veljavnem ceniku za obdobje 12 mesecev.

Plačila članarine so oproščeni mladi uporabniki do dopolnjenega 18. leta starosti in odrasli uporabniki:

– ki predložijo potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje (mlajše od enega meseca),
– ki predložijo potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo (varstveni dodatek, nadomestilo za invalidnost, socialna pomoč),
– ki pokažejo Evropsko kartico za invalide ali odločbo ustreznega državnega organa (CSD, ZPIZ, ZZZS),
– azilanti (izkaznica prosilca za mednarodno zaščito, izdana v RS),
– begunci (dovoljenje za bivanje v RS ali odločba o statusu begunca),
– člani bibliotekarskih društev (članska izkaznica društva z nalepko za tekoče leto).

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.