Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Odrasli

Odrasli uporabniki knjižničnih storitev, starejši od 18 let.

Ob vpisu izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice si pridobijo s plačilom članarine, ki velja eno leto od datuma pristopa v članstvo knjižnice.

Plačati morajo letno članarino po veljavnem ceniku.

Član se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.

Brezposelni in člani njihovih družin
Plačila članarine so oproščeni odrasli uporabniki, ki predložijo potrdilo o:

  • brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje,
  • prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo.

Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

 

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.