Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Članska izkaznica

Vsak član knjižnice ob vpisu prejme člansko izkaznico, ki je neprenosljiva in jo sme uporabljati samo član, na čigar ime je izdana. Vsak družinski član mora imeti svojo izkaznico.

Izguba članske izkaznice
Član knjižnice je o izgubi članske izkaznice dolžan takoj obvestiti knjižnico. Izgubljeno izkaznico knjižnica nadomesti z novo in jo zaračuna po veljavnem ceniku.

Sprememba osebnih podatkov
Član knjižnice je dolžan sporočiti vsako spremembo bivališča in drugih podatkov, ki jih je ob vpisu v knjižnico zapisal na pristopni izjavi in sicer najkasneje v 21 dneh, tj. v času običajnega roka izposoje. Izdelave nove izkaznice zaradi spremembe podatkov knjižnica ne zaračunava.

Imetnik članske izkaznice je osebno materialno in kazensko odgovoren za zlorabo članske izkaznice.

Za mlade člane v primeru zlorabe članske izkaznice odgovarjajo njihovi starši ali skrbnik. Na zahtevo delavca knjižnice ali pooblaščenega varnostnika je član knjižnice ob izhodu dolžan pokazati izposojeno gradivo, seznam izposojenega gradiva, člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo.