Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Postanite član

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja.Ta ureja splošne in posebne pogoje poslovanja Mestne knjižnice Kranj in je članom na voljo v vseh oddelkih.

Odrasli uporabniki:
so uporabniki knjižničnih storitev, starejši od 18 let.
Ob vpisu izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo ter se izkažejo z osebnim dokumentom s fotografijo.

Plačati morajo letno članarino po veljavnem ceniku.

 

Mladi uporabniki:
so uporabniki, stari do 18 let.
Ob vpisu predložijo izpolnjeno pristopno izjavo, ki jo mora za mlajše od 15 let podpisati eden od staršev ali skrbnik.

Mladi uporabniki so do dopolnjenega 18. leta oproščeni plačila članarine.

 

Članska izkaznica je neprenosljiva in jo sme uporabljati samo bralec, na čigar ime je bila izdana. Vsak družinski član mora imeti svojo izkaznico.

Član je dolžan takoj sporočiti knjižnici oz. svojemu matičnemu oddelku:

  • izgubo izkaznice,
  • spremembo osebnih podatkov (priimek, naslov …)
  • poškodbo izposojenega gradiva.

Zaradi preverjanja identitete imetnika članske izkaznice sme delavec knjižnice ali pooblaščeni varnostnik pred izdajo knjižničnega gradiva oziroma ob izposoji zahtevati od člana tudi osebni dokument s fotografijo.

 

Pravne osebe

Pristopna izjava PRAVNE OSEBE – obrazec