Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Pogoji uporabe spletnih strani Mestne knjižnice Kranj

Pomembno:

Z registracijo oziroma s prijavo na spletne strani Mestne knjižnice Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, Slovenija, uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani knjižnice.

Pogoji uporabe spletnih strani Mestne knjižnice Kranj so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Mestna knjižnica Kranj je v nadaljevanju teh pogojev označena kot knjižnica. Spletne strani, spletne dejavnosti knjižnice in ostale spletne oziroma digitalne storitve knjižnice so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve.

Pri obiskovanju spletnih strani knjižnice, sodelovanju v njenih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, knjižnica odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v dejavnostih knjižnice.

Knjižnica si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko knjižnica prepreči uporabo storitve ali jo prekine.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

GDPR (od 25. 5. 2018): Varstvo in obdelava osebnih podatkov na podlagi posameznika

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih knjižnice se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani knjižnice uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih.

Knjižnica bo vaše osebne podatke, dobljene prek svojih spletnih strani skrbno varovala in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani knjižnice se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev knjižnice, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika, o novih storitvah in dejavnostih knjižnice ter za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani knjižnice oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih knjižnice v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 ter Uredba o varovanju podatkov). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Knjižnica od obiskovalcev spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njenih spletnih strani. Osebne podatke knjižnica zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev knjižnica lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev knjižnice, ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na primer, knjižnica lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko knjižnica z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je knjižnico poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu knjižnice in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije knjižnica uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh splošnih pogojih.

Zbiranje podatkov o elektronski pošti uporabnika (omejeno na naslov elektronske pošte) je namenjeno izključno obveščanju o spremembah, novostih in dejavnostih, ki jih pripravlja knjižnica, povabilu k vključitvi v dejavnosti, ki jih pripravlja knjižnica, obvestilu izžrebancem nagradnih iger (uganke, kvizi, ipd), pošiljanju publikacij, brošur in drugega promocijskega materiala.

Udeleženci dejavnosti knjižnice, ki bodo izžrebani za morebitno nagrado (nagrajenci), dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani knjižnice in po potrebi v drugih medijih, za kar od knjižnice ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Plačilo davkov od nagrad gre v breme nagrajencev. Ti so dolžni knjižnici sporočiti svojo davčno številko. Vse pritožbe in reklamacije rešuje knjižnica. V primeru utemeljenih pritožb se knjižnica zavezuje, da jih bo odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila udeleženca.

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi knjižnica na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj knjižnice, razen če zakon določa oziroma terja drugače.

Če knjižnica to izjavo o zasebnosti spremeni, tako da se razširi obseg zbiranja, uporabe in razkrivanja osebnih podatkov otrok, za katerega so starši že dali soglasje, bo knjižnica o tem starše obvestila in bo morala od njih pridobiti dodatno soglasje.

Knjižnica si prizadeva, da bi zagotovila, da bi vse preusmeritve z njenih spletnih strani otroke vodile na spletne strani s kakovostno vsebino. Ker se strani in naslovi na spletu hitro menjajo, knjižnica ne more vedno jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega preusmerja uporabnike.

Varstvo osebnih podatkov otrok

Spletna mesta in storitve ter dejavnosti knjižnice so namenjene širši javnosti in osebnih podatkov otrok knjižnica ne zbira namerno. Če uporabnik na spletnem mestu knjižnice, ki zbira podatke o starosti, navede, da je mlajši od 15. let, mu mesto bodisi prepreči posredovanje osebnih podatkov bodisi zahteva soglasje staršev za zbiranje, uporabo in razkritje podatkov o otroku. Knjižnica nikoli namerno ne zahteva več podatkov, kot jih v razumnih mejah potrebuje za izvajanje storitev oziroma dejavnosti.

Starši s soglasjem iz prejšnjega odstavka dovoljujejo posredovanje otrokovih podatkov in otrokovo sodelovanje v spletnih dejavnostih knjižnice. Starši nadalje dovoljujejo, da knjižnica otrokove osebne podatke obdeluje skladno s temi pogoji za čas izvedbe posamezne spletnih dejavnosti knjižnice in izročitve nagrad ter da se podatki nagrajencev objavijo v skladu s temi pogoji.

Knjižnica zbira osebne podatke v primeru prostovoljnega sodelovanja otrok v dejavnostih knjižnice preko njihovega zakonitega zastopnika. Da bi čim bolje varovali osebne podatke otrok, mlajših od 15 let, veljajo v zvezi s tem naslednje omejitve: (i) knjižnica ne zbira, ne uporablja in ne razkriva podatkov, s pomočjo katerih je mogoče z otroki vzpostaviti stik preko interneta. Kontaktni podatki se uporabljajo le za neposreden odgovor na otrokovo zahtevo in v nikakršne druge namene, pri čemer se kot kontaktni podatki uporabijo podatki otrokovih staršev oziroma zakonitih zastopnikov (v nadaljevanju skupaj označeni kot: starši); (ii) knjižnica ne zbira osebnih podatkov, s pomočjo katerih bi bilo z otrokom mogoče vzpostaviti stik zunaj interneta, razen zavoljo podelitve nagrad, pa tudi takrat le z dovoljenjem staršev. (iii) podatkov, zbranih v okviru spletnih dejavnosti, knjižnica ne uporablja za nikakršne druge namene razen za izvedbo teh dejavnosti in jih ne posreduje tretjim osebam; (iv) knjižnica ne omogoča otrokom, da bi brez dovoljenja staršev javno objavljali ali na drug način distribuirali osebne podatke ali druge materiale, s pomočjo katerih je mogoče z njimi stopiti v stik. Knjižnica ne spodbuja otrok, da bi zaradi sodelovanja v igri ali drugi dejavnosti razkrili več podatkov, kot je potrebnih za sodelovanje v določeni dejavnosti knjižnice.

Opozorilo staršem: če otroku daste soglasje za uporabo spletnih storitev, bo lahko uporabljal komunikacijske storitve za širšo javnost, kot so e-pošta, neposredna sporočila in spletne skupine, ter komuniciral z drugimi uporabniki vseh starosti in jim razkril osebne podatke. Knjižnica staršem svetuje, da se z otroki pogovorijo o komuniciranju z neznanci in razkrivanju osebnih podatkov na spletu.

V primeru spletnih dejavnosti knjižnice, ki bi lahko pritegnile otroke in, ko je sodelovanje dovoljeno tudi otrokom, mlajšim od 15 let, ali namenjeno predvsem njim, knjižnica zahteva, da starši podajo soglasje za otrokovo sodelovanje in da starši posredujejo otrokove osebne podatke, skupaj s svojimi podatki. Če otrok, mlajši od 15 let, osvoji nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvesti starše in se njegove podatke na podlagi njihovega soglasja, podanega ob prijavi otroka v spletno dejavnost, objavi po preverbi podatkov s strani knjižnice pri otrokovih starših. Knjižnica bo v primeru navedbe elektronskega naslova, za katerega lahko domneva, da bi ga lahko sestavil otrok sam (na spletnih straneh in podobno) starše kontaktirala na telefonsko številko, ki jo starši posredujejo ob podaji soglasja za sodelovanje otroka v spletnih dejavnosti knjižnice. Če knjižnica teh podatkov ne more preveriti, se namesto že izžrebanega izžreba drug udeleženec, podatkov o prvotnem izžrebancu pa se ne objavlja.

Starši ali zakoniti zastopniki imajo vedno pravico, da zahtevajo vpogled v vse osebne podatke o otroku, ki jih je knjižnica dobila na katerikoli od svojih spletnih strani; zahtevajo lahko izbris podatkov (če se ti podatki še nahajajo v bazi podatkov knjižnice) in/ali prepovejo nadaljnje zbiranje in uporabo podatkov o otroku. V zvezi z uveljaljanjem teh pravic naj starši oziroma zakoniti zastopniki kontaktirajo knjižnico na sedežu knjižnice oziroma po elektronski pošti mkk@mkk.si. Osebni podatki otroka in staršev oziroma zakonitih zastopnikov se izbrišejo iz baze podatkov knjižnice po preteku dveh let od konca posamezne dejavnosti.


Povzetek obdelovanja osebnih podatkov otrok v okviru spletnih dejavnosti

Kaj zbira knjižnica o otroku?

  • ime
  • priimek
  • naslov
  • podatek o starosti

Zakaj se ti podatki zbirajo?

Da izvedemo žrebanje in otroka lahko obvestimo o prejetju nagrade in njegovo ime ter priimek in kraj bivanja objavimo na svojih spletnih straneh, saj tako udeležence obveščamo, kdo je prejel nagrado.

Kaj če otrok še nima 15 let?

V tem primeru morajo starši posredovati podatke o otroku in podati soglasje za njihovo obdelavo in objavo.

Kako dolgo se podatki obdelujejo oziroma hranijo?

Podatki se zbrišejo po zaključku dejavnosti za katero so bili zbrani

Ali podatke posredujemo komu drugemu (tretjim osebam)? Ne.


Avtorske pravice

Vsebine, ki jih objavi knjižnica, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena knjižnice se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja knjižnica, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je knjižnica ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto knjižnice. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo knjižnice je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Vsebine uporabnikov

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije, slike), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti spletnih strani knjižnice. Knjižnica ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno uporabniki.

Knjižnica si ne lasti gradiva, ki ji ga pošljete (vključno z odzivi ali s predlogi) ali ga objavite, prenesete, vnesete ali predložite katerikoli od njenih storitev ali z njimi povezanim storitvam v pregled širši javnosti ali članom javnih ali zasebnih skupnosti (»predložitev« oziroma »predložitve«). Vsebine uporabnikov ostajajo njihove vsebine. Prav tako knjižnica ne nadzoruje, preverja ali podpira vsebin, ki jih uporabniki posredujejo na njene spletne strani, kjer to spletne strani omogočajo oziroma po elektronski pošti.

Vendar uporabnik s posredovanjem vsebin na medij uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru spletnih stani knjižnice, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo storitve oziroma sodelovanje v posamezni dejavnosti, če zanjo veljajo posebni pogoji, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na knjižnico prenese materialne avtorske pravice, in sicer: (i) vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja; (ii) vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videoigrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti; (iii) vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe; (iv) vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu spletnih vsebin knjižnice; (v) objavljanja uporabnikovega imena v povezavi z njegovo predložitvijo in pravico do podlicenciranja takšnih pravic katerikoli tretji osebi. Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino kot kakovost.  Če želite, da drugi nimajo teh pravic, vsebine ne dajte v skupno rabo!

Uporabnik razume in soglaša, da bo knjižnica po potrebi morala uporabljati, spreminjati, prilagajati, razmnoževati, posredovati in prikazovati vsebine, objavljene na njenih spletnih straneh, kolikor je to potrebno za zagotavljanje tako delovanja samih spletnih strani kot morebitne dejavnosti, ki jo izvaja knjižnica, in ji uporabnik s posredovanjem vsebine to izrecno dovoljuje.

Uporabniki so dolžni spoštovati pravice izvajalcev, izumiteljev in ustvarjalcev oziroma avtorjev. Vsebina je morda zaščitena z avtorskimi pravicami, pri čemer je odgovornost za preverjanje, ali je vsebina obremenjena s pravicami tretjih, izključno na uporabniku in knjižnica tega ne preverja. Osebe, ki se pojavljajo v vsebini, imajo morda pravico nadzirati uporabo svojih izdelkov. Skupna raba vsebine, ki krši avtorske pravice, pravice intelektualne lastnine ali pravice do zasebnosti drugih oseb, ni v skladu s temi pogoji in je izrecno prepovedana. Uporabniki zagotavljajo in jamčijo, da imajo vse pravice, ki jih potrebujejo za podeljevanje pravic v teh pogojih, in da uporaba vsebine ne krši nobenega zakona. Nadalje uporabniki soglašajo in jamčijo, da so pridobili privolitev vseh tretjih oseb za uporabo njihovih osebnih podatkov, če so vključeni v to vsebino, ter da so pri tem upoštevali zakone, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite osebnih podatkov.

Z objavo predložitve uporabnik jamči in zagotavlja, da sam ali drugače nadzira vse pravice do svojih predložitev, opisanih v teh pogojih, vključno, in brez omejitve, z vsemi pravicami, nujnimi za njihovo objavo, prenašanje ali vnašanje.

Poleg zgoraj navedenih jamstev z objavo predložitve, in še posebej v primerih, ko vsebine vsebujejo slike, fotografije ali drugačne grafike, bodisi v celoti ali deloma (»slike«), uporabnik jamči in zagotavlja, da (a) je lastnik avtorskih pravic za te vsebine in slike ali da mu je dal imetnik avtorskih pravic dovoljenje za uporabo slik ali kakršnekoli vsebine in/ali vsebovanih slik, v skladu z načinom in namenom uporabnikove uporabe in kot je sicer dovoljeno v skladu s temi pogoji, (b) ima uporabnik pravice za podeljevanje licenc in podlicenc, opisanih v teh pogojih, in (c) je vsaka oseba, upodobljena v teh slikah (če je), izrazila strinjanje z uporabo teh slik, kot je opisano v teh pogojih, vključno, in ne omejeno s tem, z distribucijo, javnim prikazovanjem in reprodukcijo takšnih slik. Z objavo slik daje uporabnik (a) vsem članom svoje zasebne skupnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo članom te zasebne skupnosti) in/ali (b) širši javnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo kjerkoli v okviru teh storitev, zunaj zasebne skupnosti) dovoljenje za uporabo njegovih slik, kot to dovoljujejo ti pogoji (vključno − a ne omejeno le na to − s tiskanjem in izdelavo darilnih predmetov, ki vključujejo takšne slike), in vključno, brez omejitve, z neekskluzivno, za ves svet veljavno brezplačno licenco za: kopiranje, distribucijo, prenašanja, javno prikazovanje, javno izvajanje, reproduciranje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje uporabnikovih slik, brez dodajanja njegovega imena k slikam; in s pravico podlicenciranja teh pravic katerikoli tretji osebi. Licence, podeljene za slike, kot je opisano v prejšnjih stavkih, bodo potekle, ko bo uporabnik v celoti odstranil te slike iz storitev, pod pogojem, da takšen umik ne bo vplival na katerekoli licence, podeljene v povezavi s temi slikami pred časom umika slik. V zvezi z uporabo slik uporabnikom ne bo izplačana nikakršna kompenzacija.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil knjižnici ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo spletnih strani knjižnice. Knjižnica v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo spletne strani knjižnice uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali knjižnice, da bo spletne strani uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in jih ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Knjižnica uporabnikom za vsebine ne plačuje nikakršnih nadomestil, honorarjev, odškodnin ali kakršnihkoli drugih odmen. Knjižnica nima nikakršne obveznosti objave ali uporabe kakršnekoli predložitve uporabnikov in lahko katerokoli predložitev po svoji presoji kadar koli odstrani. Knjižnica lahko objavo uporabnikove vsebine iz kateregakoli razloga zavrne, in sicer brez posebnega razloga in brez navedbe razloga ter brez plačila morebitne odmene ali odškodnine. Knjižnica lahko uporabnikovo vsebino ali vsebine kadarkoli odstrani s svojih spletnih strani, brez razloga in ne da bi ji bilo treba pri tem navesti morebiten razlog.

Uporabnik je sam odgovoren za varnostne kopije svojih vsebin, objavljenih na spletnih straneh knjižnice. Knjižnica lahko kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila trajno izbriše vsebine uporabnikov s svojih strežnikov. Po ukinitvi dejavnosti, spletnih strani ali odstranitvi uporabnikovih vsebin knjižnica ni dolžna ničesar vračati uporabnikom (vsebin in podobnega). Izbrisanih podatkov ni mogoče povrniti.

Knjižnica uporabnikom ne nudi in ne zagotavlja nikakršnih storitev, in sicer niti na splošno niti v zvezi z vsebinami uporabnikov (kot bi bile na primer statistike ogledov in podobno).

Nezahtevano pošiljanje idej

Knjižnica ali njeni zaposleni ne sprejemajo, ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove dejavnosti ali storitve, oglaševalske kampanje, nove promocije, nove izdelke ali tehnologije, postopke, materiale, trženjske načrte ali imena novih storitev ali izdelkov. Knjižnica prosi, da se ji ne pošiljajo originalna umetniška dela, vzorci, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se knjižnica izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve knjižnice ali dejavnosti ter izdelki ali trženjske strategije zdeti podobne idejam, poslanim knjižnici. Zato knjižnica prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv knjižnici ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan s knjižnico. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv knjižnici ne pošiljate to vendarle storite, knjižnica ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Spremembe pogojev

Te pogoje lahko knjižnica občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko knjižnica to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Če bo knjižnica te pogoje bistveno spremenila ali pa se bo spremenil način, kako knjižnica uporablja osebne podatke, bo knjižnica pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom uporabnikom. Knjižnica priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako knjižnica varuje njihovo zasebnost.

Stik s knjižnico

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da knjižnica njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj kontaktira knjižnico na sedežu knjižnice oziroma po elektronski pošti mkk@mkk.si.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani knjižnice to sporočijo knjižnici na elektronski naslov mkk@mkk.si

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Mestna knjižnica Kranj
Kranj, 28. 5. 2012; dopolnjeno 25. 5. 2018