Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletni strani www.mkk.si. in spletno mesto v lasti knjižnice modripes.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naših spletnih strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Splošno
Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnega mest za vse spletne uporabnike, v Mestni knjižnici Kranj pripravljamo prenovljeno spletno mesto na novi platformi, ki bo sledila smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0), ki vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

Stopnja skladnosti
Spletna stran www.mkk.si in portal modripes.si sta delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naših spletnih strani, kot so:
• odzivno oblikovanje (spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube strukture ali vsebine),
• omogočeno je povečevanje črk brez izgube vsebine ali funkcionalnosti s tipkami CTRL+,
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• smiselna razporeditev strukture strani,
• vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
• omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
• na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Izjava o dostopnosti
Mestna knjižnica Kranj se zavezuje, da bo prenovljeno spletno mesto omogočalo dostopnost spletnih mest knjižnice v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Prizadevali si bomo za nenehno izboljševanje dostopnosti spletnega mesta in storitev, da bi omogočili nemoteno, dostopno in neovirano uporabo tudi za osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Ocena nesorazmernega bremena
Zaradi načrtovanja prenove spletnega mesta Mestne knjižnice Kranj, ki bo izvedena do konca leta 2021, bi bile nadgraditve obstoječe spletne strani, ki je bila vzpostavljena leta 2013 in implementacija bistvenih sprememb na obstoječi tehnološki platformi finančno nesmotrne.
Prizadevamo si za čimprejšnjo vzpostavitev prenovljenega, zakonsko skladnega spletnega mesta.

Nedostopna vsebina
Kljub rednemu izboljševanju nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• posamezne multimedijske vsebine,
• kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije
Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletišč www.mkk.si in modripes.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani dostopne širšemu krogu javnosti, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj
04 201 35 71
mkk@mkk.si
Odgovor boste prejeli v osmih dneh od prejema sporočila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev odgovora in kdaj bo odgovor podan.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 22. septembra 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 20. januarja 2021.