Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Izjava o dostopnosti

Splošno
Da bi zagotovili pozitivno uporabniško izkušnjo spletnega mesta www.mkk.si in portala modripes.si za vse spletne uporabnike, v Mestni knjižnici Kranj pripravljamo prenovljeno spletno mesto na novi platformi podjetja MediaInteractive. Pri izdelavi sledimo smernicam WCAG 2.0 (angl.: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0), ki vsebujejo razlago, kako zagotoviti, da so spletne vsebine dostopne osebam z omejitvami in uporabniško prijazne za vse.

Stanje dostopnosti
Spletna stran MKK je bila že leta 2013 vzpostavljena ob upoštevanju lažje dostopnosti za slepe in slabovidne:
Spletno mesto Mestne knjižnice Kranj vam omogoča:
• odzivno oblikovanje (spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona brez izgube strukture ali vsebine),
• omogočeno je povečevanje črk brez izgube vsebine ali funkcionalnosti s tipkami CTRL+,
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
• smiselna razporeditev strukture strani,
• vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
• omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
• na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.

Izjava o dostopnosti
Mestna knjižnica Kranj se zavezuje, da bo prenovljeno spletno mesto omogočalo dostopnost spletnih mest knjižnice v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Spletna mesta knjižnice bodo omogočala samostojne nastavitve za lažje branje:
• poenostavitev strukture,
• izbiro barvne teme,
• izbiro pisave,
• poudarjen fokus,
• krepko pisavo,
• uporabo funkcij brskalnika za povečavo,
• možnost uporabe s tipkovnico (navigacija brez miške).
Prizadevali si bomo za nenehno izboljševanje dostopnosti spletnega mesta in storitev, da bi omogočili nemoteno, dostopno in neovirano uporabo tudi za osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Ocena nesorazmernega bremena
Zaradi načrtovanja prenove spletnega mesta Mestne knjižnice Kranj, ki bo izvedena do konca leta 2020, bi bile nadgraditve obstoječe spletne strani, ki je bila vzpostavljena leta 2013 in implementacija bistvenih sprememb na obstoječi tehnološki platformi finančno nesmotrne.
Prizadevamo si za čimprejšnjo vzpostavitev prenovljenega, zakonsko skladnega spletnega mesta.

Nedostopna vsebina
Kljub rednemu izboljševanju nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• posamezne multimedijske vsebine,
• kompleksne tabele s podatki.

Povratne in kontaktne informacije
Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletišč www.mkk.si in modripes.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani dostopne širšemu krogu javnosti, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva ulica 1
4000 Kranj
04 201 35 71
mkk@mkk.si
Odgovor boste prejeli v osmih dneh od prejema sporočila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev odgovora in kdaj bo odgovor podan.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 22. septembra 2020 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 30. septembra 2020.