{ "events": [ { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2017" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2017-krajevna-knjiznica-Sencur-624x468.jpg", "caption": "Krajevna knjižnica Šenčur", "credit": "" }, "text": { "headline": "2017 - Selitev krajevne knjižnice Šenčur", "text": "Februarja se krajevna knjižnica Šenčur preseli v nove prostore na Delavski cesti 24.


Krajevna knjižnica Šenčur " }, "unique_id": "s_31997" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2012" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2012-krajevna-knjiznica-Preddvor-2016-5-2-624x351.jpg", "caption": "TIC Preddvor", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "2012 - Selitev krajevne knjižnice Preddvor", "text": "Krajevna knjižnica Preddvor se preseli v prostore novega Informacijskega centra Preddvor na Dvorskem trgu 3.


Krajevna knjižnica Predvor" }, "unique_id": "s_31993" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2011" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2011-MKK-624x468.jpg", "caption": "Mestna knjižnica Kranj", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "2011 - Selitev knjižnice v Globus", "text": "Vsi trije oddelki knjižnice – Pionirski, Splošni in Študijski se združijo in junija preselijo v Globus. Iz Osrednje knjižnice Kranj se preimenuje v Mestno knjižnico Kranj." }, "unique_id": "s_31989" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2010" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2009-petrovceva-hisa-knjiznica-cerklje-624x468.jpg", "caption": "Petrovčeva hiša v Cerkljah na Gorenjskem", "credit": "Zavod za turizem Cerklje" }, "text": { "headline": "2010 - Selitev knjižnice v Cerkljah", "text": "Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem se preseli v nove prostore, v Petrovčevo hišo na Krvavški cesti 1b.


Krajevna knjižnica Cerklje na Gorenjskem" }, "unique_id": "s_31985" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2006" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2006-Globus-vir-Kamra-624x443.jpg", "caption": "Veleblagovnica Globus arhitekta Edvarda Ravnikarja", "credit": "Kamra" }, "text": { "headline": "2006 - Sklep o selitvi knjižnice v Globus", "text": "Mestni svet Mestne občine Kranj sprejme sklep o preselitvi vseh oddelkov knjižnice v Globus." }, "unique_id": "s_31981" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2005" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2005-knjiznica-Strazisce-624x413.jpg", "caption": "Krajevna knjižnica Stražišče", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "2005 - Prenovljena je knjižnica v Stražišču.", "text": "Poleti je prenovljena in razširjena knjižnica v Stražišču.


Krajevna knjižnica Stražišče" }, "unique_id": "s_31978" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2005" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2005-krajevna-knjiznica-Naklo-2016-4-624x351.jpg", "caption": "Krajevna knjižnica v Naklem", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "2005 - Novi prostori knjižnice v Naklem", "text": "Knjižnica v Naklem dobi sodobne prostore v večnamenski zgradbi.


Krajevna knjižnica Naklo" }, "unique_id": "s_31974" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2004" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2004-krajevna-knjiznica-jezersko-624x429.jpg", "caption": "Krajevna knjižnica Jezersko", "credit": "" }, "text": { "headline": "2004 - Selitev knjižnice na Jezerskem", "text": "Jeseni se knjižnica na Jezerskem preseli v prenovljene prostore v osnovni šoli." }, "unique_id": "s_31970" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2001" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "2001 - Prenovljena je študijska čitalnica", "text": "Izposojevališča dobijo osebne računalnike ter povezavo z internetom in elektronskim katalogom knjižnice. V Študijskem oddelku je prenovljena študijska čitalnica." }, "unique_id": "s_31967" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "2000" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/2000-40letnica-in-logo-e1494225937378-624x496.png", "caption": "Naslovnica publikacije 40 let med nami", "credit": "" }, "text": { "headline": "2000 - Knjižnica praznuje štiridesetletnico", "text": "Septembra knjižnica praznuje 40-letnico od ustanovitve Osrednje knjižnice občine Kranj. Obeleži jo s postavitvijo razstave o zgodovinskem razvoju knjižnice in z okroglo mizo. Bralcem ponudi bogato zbirko glasbe na zgoščenkah, predstavi novo celostno podobo in spletno stran. Izda publikacijo 40 let med nami." }, "unique_id": "s_31963" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1999" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1999-cerklje-stara-knjiznica-624x434.png", "caption": "Knjižnica v Cerkljah na Gorenjskem", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1999 - Novo izposojevališče v Cerkljah", "text": "Junija je odprtje novega izposojevališča v Cerkljah na Gorenjskem." }, "unique_id": "s_31959" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1998" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "1998 - Prehod na avtomatizirano izposojo", "text": "Pionirski oddelek prvi preide z ročne na avtomatizirano izposojo. Novembra 1999 mu sledita še Splošni in Študijski oddelek." }, "unique_id": "s_31956" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1991" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1991-racunalnik.jpg", "caption": "Listkovni katalog in računalnik", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1991 - Vključitev v vzajemno bazo slovenskih knjižnic", "text": "Knjižnica se vključi v računalniško podprto vzajemno bazo vseh slovenskih knjižnic in v svoje strokovno delo vključi računalnike." }, "unique_id": "s_31952" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1980" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1980-Pionirska-poslikava-Batista-2-624x424.png", "caption": "Milan Batista, poslikava pravljične sobe", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1980 - Pionirski oddelek dobi pravljično sobo", "text": "Ob selitvi Pionirskega oddelka stene nove pravljične sobe poslika akademski slikar Milan Batista." }, "unique_id": "s_31942" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1980" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1980-Otvoritev-Pionirske-junij-1980-4-624x486.png", "caption": "Odprtje Pionirskega oddelka", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1980 - Odprtje Pionirskega oddelka junija 1980", "text": "V Delavskem domu prenovijo prostore knjižnice. Pionirski oddelek se preseli v pritličje, kjer ima na voljo več prostora in novo pravljično sobo." }, "unique_id": "s_31946" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1977" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1977-ljudska-knjiznica-v-1.-nadstropju-Delavskega-doma-1-624x425.jpg", "caption": "Ljudski oddelek", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1977 - Selitev Ljudskega oddelka", "text": "Ljudski oddelek se preseli v prenovljene prostore v 1. nadstropju Delavskega doma." }, "unique_id": "s_31938" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1975" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1975-listkovni-katalog-vir-Wikipedija-624x468.jpg", "caption": "Primer listkovnega kataloga", "credit": "Wikipedija" }, "text": { "headline": "1975 - Začetki nastajanja knjižničnega kataloga", "text": "Delovati prične skupna služba obdelave knjižničnega gradiva, v Študijskem oddelku pa pričnejo z dokumentiranjem člankov iz revij in časnikov. Nastaja knjižnični katalog, ki iz dneva v dan pridobiva po vsebini urejene bibliografske zapise." }, "unique_id": "s_31934" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1974" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1974-1990-med-knjigami-2-624x769.png", "caption": "Prvi strani dveh publikacij Med knjigami", "credit": "" }, "text": { "headline": "1974 - Pionirski oddelek izda publikacijo Med knjigami", "text": "Med leti 1974 in 1990 Pionirski oddelek za svoje bralce izdaja bogato likovno opremljeno publikacijo Med knjigami.


Publikacija izide dvakrat letno. Obvešča nas o pedagoških dejavnostih oddelka, poučuje o pomembnih dogodkih iz sveta literature, ponuja kvize in literarne uganke, seznanja s knjižnimi novostmi in zabava z nalogami \"knjižničarskih detektivov\"." }, "unique_id": "s_31930" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1971" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "1971 - Knjižnica prične dobivati obvezni izvod vseh tiskov v Sloveniji", "text": "Knjižnica prične dobivati obvezni izvod vseh tiskov v Sloveniji." }, "unique_id": "s_31927" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1962" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1962-pionirji-ljudska-knjiznica-1960-2-624x440.png", "caption": "Pionirji v knjižnici", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1962 - Ustanovljena je Pionirska knjižnica", "text": "Ob novem letu je ustanovljena Pionirska knjižnica. Pod njenim okriljem začne delovati tudi Center za estetsko vzgojo pionirjev in mladine z likovnim, lutkovnim in literarnim krožkom, ki se leta 1971 osamosvoji." }, "unique_id": "s_31923" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1961" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1961-knjizni-obvescevalec-624x927.png", "caption": "Platnica časopisa Knjižni obveščevalec", "credit": "" }, "text": { "headline": "1961 - Knjižnica izdaja časopis Knjižni obveščevalec", "text": "Med leti 1961 in 1965 knjižnica izdaja časopis Knjižni obveščevalec. Glavni urednik je prof. Stanko Bunc." }, "unique_id": "s_31919" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1960" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "1960 - Ustanovljena je Osrednja knjižnica občine Kranj", "text": "Zaradi potrebe po enotni, osrednji knjižničarski ustanovi se obe knjižnici združita v Osrednjo knjižnico občine Kranj." }, "unique_id": "s_31912" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1960" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1960-potujoca-knjiznica-624x478.png", "caption": "Knjižničarka ureja kovček Potujoče knjižnice", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1960 - Ustanovljena je Potujoča knjižnica", "text": "Ob ustanovitvi Osrednje knjižnice občine Kranj je ustanovljena tudi Potujoča knjižnica. Knjige se na pot pošiljajo v posebnih knjižnih kovčkih, v katerih je prostora za 70 do 80 knjig." }, "unique_id": "s_31916" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1959" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/1959/03/1959-ljudska-knjiznica-624x449.jpg", "caption": "Ljudska knjižnica", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1959 - Prvi primer prostega pristopa v Sloveniji", "text": "Ljudska knjižnica v Kranju je prvi in edinstveni primer prostega pristopa v Sloveniji." }, "unique_id": "s_31907" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1959" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1959-delavski-dom-624x451.jpg", "caption": "Prenovljeni Delavski dom", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1959 - Ljudska knjižnica se preseli v Sindikalni dom", "text": "Ljudska knjižnica se preseli v reprezentativne prostore prenovljenega Sindikalnega doma. Odprejo čitalnico, prostore pa opremijo tako, da je bralcem omogočen prost pristop h knjigam." }, "unique_id": "s_31903" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1956" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1956-knjiznica-strazisce-foto-1955-624x439.png", "caption": "Knjižnica v Stražišču", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1956 - Obnovljena je knjižnica v Stražišču", "text": "Do leta 1956 sta obnovljeni knjižnici v Stražišču in na Primskovem, ki postaneta podružnici kranjske knjižnice. Na Primskovem knjižnico zaradi neprimerne lokacije zaprejo leta 1967." }, "unique_id": "s_31899" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1953" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1953-studijska-knjiznica-vir-arhiv-MKK.jpg", "caption": "Skladišče Okrajne študijske knjižnice", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1953 - Okrajna študijska knjižnica se preseli na Tavčarjevo 41", "text": "Zaradi hitrega naraščanja fonda se Okrajna študijska knjižnica preseli v primernejše prostore bivšega župnišča na Tavčarjevi 41, kjer ostane do leta 2011. Od konca druge svetovne vojne Študijska knjižnica sistematično zbira pomembnejše slovenske tiske ter gradivo za posebne zbirke." }, "unique_id": "s_31891" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1950" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1950-Savnikova-vila-vir-SEM-Med-leti-1928-in-1947.jpg", "caption": "Trgovska hiša Ivan Savnik na glavnem trgu v Kranju", "credit": "Spletno mesto SEM, vekoslav-kramaric/f0037511" }, "text": { "headline": "1950 - Ustanovljena je Okrajna študijska knjižnica", "text": "25. maja Okrajni ljudski odbor ustanovi Okrajno študijsko knjižnico. Največ zaslug za to ima gimnazijski profesor Stanko Bunc. Nameščena je v enem od prostorov v Savnikovi vili." }, "unique_id": "s_31887" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1948" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/1849/03/1948-mestna-hisa-2-foto-1955-624x411.png", "caption": "Hiša mestnega ljudskega odbora", "credit": "Arhiv MKK" }, "text": { "headline": "1948 - Knjižnica se preseli v hišo mestnega ljudskega odbora.", "text": "Knjižnica se preseli v Kušlanovo hišo, leto kasneje pa v spodnje ulične prostore hiše mestnega ljudskega odbora." }, "unique_id": "s_31882" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "31", "year": "1947" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/1947/03/1947-Kranj-1948-13373-624x408.jpg", "caption": "Razglednica Kranja iz leta 1948", "credit": "Gorenjski muzej" }, "text": { "headline": "1947 - Ustanovitev Ljudske knjižnice v Kranju", "text": "V prvem nadstropju Prešernovega gledališča se v povojnih letih 1945–1947 zbirajo knjige iz vseh krajev Gorenjske. V nekaj mesecih je pripravljena zbirka 18.000 zvezkov, namenjenih izposoji. Uredi se prostor s knjižnimi policami in pisarniško opremo. 22. julija je ustanovljena Ljudska knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta v Kranju." }, "unique_id": "s_31876" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1933" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1933-fugina-narodna-citalnica-624x470.png", "caption": "Spominska knjižica Ivana Fugine", "credit": "" }, "text": { "headline": "1933 - Ob sedemdesetletnici izide spominska knjižica Ivana Fugine", "text": "Ob sedemdesetletnici izide spominska knjižica Ivana Fugine Narodna čitalnica v Kranju 1863-1933. V njej izvemo: \"Knjižnica je odprta »v sredo od pol 20. do pol 21., v petek od pol 19. do pol 20. (za mladino) in v nedeljo od pol 11. do pol 12.« Ima 7528 knjig.\"" }, "unique_id": "s_31856" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1933" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1933-praznovanje-sedemdesetletnice-vir-Kamra-624x392.jpg", "caption": "Praznovanje sedemdesetletnice Narodne čitalnice v Kranju", "credit": "Kamra" }, "text": { "headline": "1933 - Sedemdeset let Narodne čitalnice v Kranju", "text": "Narodna čitalnica praznuje sedemdesetletnico. Pokrovitelj proslave je bil kralj Aleksander I. Karadjordjevič.


Praznovanja obletnic kranjske Narodne čitalnice - Kamra


 " }, "unique_id": "s_31852" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1925" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1925-Narodni-dom-vir-Kamra-624x392.jpg", "caption": "Narodni dom v Kranju", "credit": "Kamra" }, "text": { "headline": "1925 - Knjižnica se preseli v Narodni dom", "text": "Narodna čitalnica se preseli v novo zgrajeni Narodni dom, knjižnica dobi primeren prostor v stranski dvorani." }, "unique_id": "s_31847" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1924" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1924-imenik-knjig-624x504.png", "caption": "Imenik knjig ljudske knjižnice Narodne čitalnice v Kranju.", "credit": "" }, "text": { "headline": "1924 - Narodna čitalnica izda Imenik knjig", "text": "Knjižnični odsek Narodne čitalnice v Kranju izda Imenik knjig ljudske knjižnice Narodne čitalnice v Kranju." }, "unique_id": "s_31843" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1914" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "1914 - Med leti 1914-1918 posluje le knjižnica", "text": "Do leta 1918 vsi odseki Čitalnice počivajo, posluje le knjižnica. Po virih Knjižnega obveščevalca iz njene zaloge neznano kam izgine kar 960 knjig." }, "unique_id": "s_31839" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1913" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1913-spominska-knjizica-Pirnat-2-624x1002.png", "caption": "Makso Pirnat: Narodna čitalnica v Kranju 1863–1913", "credit": "" }, "text": { "headline": "1913 - Petdeset let Narodne čitalnice v Kranju", "text": "Ob petdesetletnici Narodna čitalnica izda spominsko knjižico Narodna čitalnica v Kranju 1863–1913. Avtor knjižice je Makso Pirnat.


 " }, "unique_id": "s_31831" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1907" }, "media": { "url": "", "caption": "", "credit": "" }, "text": { "headline": "1907 - Čitalnična knjižnica postane javna ljudska knjižnica", "text": "Na predlog knjižničarja Zdravka Novaka se čitalnična knjižnica  preimenuje v Ljudsko knjižnico. Iz društvene knjižnice postane javna ljudska knjižnica, dostopna vsem slojem." }, "unique_id": "s_31828" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1893" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1893-tridesetletnica-624x947.png", "caption": "Božidar Vodušek: Tridesetletnica Narodne čitalnice v Kranji", "credit": "Kamra" }, "text": { "headline": "1893 - Trideset let Narodne čitalnice v Kranju", "text": "Narodna čitalnica praznuje trideset let. Izide publikacija Božidarja Voduška Tridesetletnica »Narodne čitalnice v Kranji«


Več: Kamra - Praznovanja obletnic kranjske Narodne čitalnice" }, "unique_id": "s_31824" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1888" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1888-izkaznica-Lucijan-624x413.jpg", "caption": "Članska izkaznica leta 1888", "credit": "Adam, Lucijan: Razstava ob stoletnici čitalniške javne knjižnice. Kranj, 2007. 3. pano. Arhiv Darje Okorn." }, "text": { "headline": "1888 - Članska izkaznica", "text": "Ob vpisu v Narodno čitalnico član pridobi člansko izkaznico." }, "unique_id": "s_31819" }, { "start_date": { "month": "01", "day": "30", "year": "1866" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1866-Janko-Pajk-vir-NUK.jpg", "caption": "Janko Pajk", "credit": "Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK" }, "text": { "headline": "1866 - Knjižni sklad šteje 70 knjig", "text": "Knjižni sklad šteje 70 knjig. Knjižnico vodi urednik, filozof  in literarni teoretik Janko Pajk (1837–1899).


Slovenska biografija: Janko Pajk" }, "unique_id": "s_31808" }, { "start_date": { "month": "03", "day": "30", "year": "1863" }, "media": { "url": "https://www.mkk.si/wp-content/uploads/2017/03/1863-narodna-citalnica-vir-Kamra-624x409.jpg", "caption": "Narodna čitalnica v Kranju", "credit": "Kamra" }, "text": { "headline": "1863 - V Kranju je ustanovljena Narodna čitalnica", "text": "V Kranju je ustanovljena Narodna čitalnica. Na začetku ima pevski, godbeni, gledališki in knjižnični odsek. V čitalnici je članom na voljo 14 domačih in tujih časnikov. Prostore ima v Petrčkovi (Mayrjevi) hiši.


Mayrjeva hiša v Kranju - Kamra" }, "unique_id": "s_31804" }, { "start_date": { "month": "02", "day": "18", "year": "2020" }, "text": { "headline": "Danes ", "text": "" } } ] }