Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   English version

Postavitev:

PRAVO ustave zakoni

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
z novelama ZIZ-J in ZIZ-K

Februar 2016

Založnik o knjigi

V knjigi je neuradno prečiščeno besedilo ZIZ, z vidnimi spremembami novele ZIZ-J, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/2014, in novele ZIZ-K, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 54/2015. V uvodnih pojasnilih so predstavljene in razložene spremembe zadnjih novel.

Novela ZIZ-J je upoštevala predvsem potrebe prakse glede poteka izvršilnih postopkov. Med najpomembnejšimi novostmi so:
− razširitev pristojnosti strokovnih sodelavcev in sodniških pomočnikov,
− omejitev možnosti odlogov izvršbe in poenostavljeno odločanje sodišč o odlogih,
− možnost ustavitve premičninske izvršbe tudi v primeru neizvedenih rubežev,
− poenostavljen rubež premičnin, ki se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin,
− ustavitev izvršbe na plačo in druge stalne prejemke v primerih, ko ni možnosti za uspeh,
− določitev preživninskih terjatev kot privilegiranih in dodatne olajšave pri njihovem uveljavljanju v izvršilnem postopku,
− pospešitev in poenostavitev nepremičninske izvršbe,
− možnost ustanovitve prisilne zastavne pravice na poslovnem deležu.

Novela ZIZ-K je predvsem udejanjila načelo varstva dolžnika, in sicer je zakonodajalec:
− omejil stroške izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih prejemkov,
− spremenil omejitev izvršbe na plačo in druge stalne prejemke tako, da je minimalni varovani znesek, ki mora dolžniku ostati po opravljenih rubežih, s 70 odstotkov dvignil na 76 odstotkov bruto minimalne plače,
− omejil izvršbo na veteranski dodatek,
− iz izvršbe izvzel enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino in prejemke dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela,
− jasneje uredil postopek dolžnikovega uveljavljanja višjih omejitev pri izvršbi na plačo in druge stalne prejemke zaradi preživljanja družinskih članov ter
– določil omejitve izvršbe na plačo in druge stalne prejemke v primerih, ko dolžnik prejme prejemke za več mesecev skupaj.


Pridobivam podatke...

Cobiss ID: 279614976
Avtor:
Cobiss naslov: Zakon o izvršbi in zavarovanju : z uvodnimi pojasnili Dide Volk in stvarnim kazalom
Postavitev: PRAVO ustave zakoni
Jezik: slovenski
Leto: 2002
Založništvo: Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2002 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana)
Fizični: 238 str. ; 21 cm