Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG

Postavitev:

EKONOMIJA IN POSLOVANJE ekonomija

Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma

Mato Gostiša

December 2015

Založnik o knjigi

Danes se v ekonomskih, socioloških in političnih razpravah vse pogosteje pojavlja tudi pojem »ekonomska demokracija«. Le malo pa je tistih, ki v resnici vedo, kaj ta pojem sploh pomeni.
Avtor dr. Mato Gostiša se že več kot desetletje intenzivno ukvarja s teoretičnim raziskovanjem ekonomske demokracije, kakor tudi s konkretnimi oblikami njenega uveljavljanja v praksi, izsledke svojih raziskovanj pa je zdaj strnil v pričujoči knjigi »Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma«. V njej na več kot 400 straneh sistematično oriše zgodovinski razvoj te ideje in njenih pojavnih oblik v svetu, kritično analizira razlike med ekonomsko demokracijo in klasičnim mezdnim kapitalizmom, kakršnega (še vedno) živimo danes, s pomočjo spoznanj splošne sistemske teorije identificira nujne spremembe sistemskih temeljev obstoječega kapitalizma, katere podrobneje pojasni in utemelji tudi skozi kritično analizo številnih (še vedno) aktualnih znanstvenih zablod (neo)klasične ekonomske teorije, na tej podlagi teoretično razdela idejo ekonomske demokracije kot popolnoma nove sistemske paradigme in – bolj ali manj samoumevne – naslednje faze razvoja kapitalizma kot družbenoekonomskega sistema ter nakaže tudi konkretne usmeritve za ta razvoj (sistemska uveljavitev človeškega kapitala kot enakovrednega produkcijskega dejavnika, sprememba veljavnega koncepta kapitalističnega podjetja in »mezdnega« delovnega razmerja med delom in kapitalom, nujen popolnoma nov model faktorske razdelitve dohodkov v tržnem gospodarstvu), ekonomsko demokracijo na splošno prepozna kot »verjetno edino realno možno pot v želeno ekonomsko učinkovitejšo, socialno pravičnejšo in kohezivnejšo, obenem pa okoljsko odgovornejšo in trajnostno naravnano družbo«.

Knjiga bo vsekakor lahko zanimiva tudi kot učbenik sodobnega participativnega menedžmenta, kajti avtor v njej zelo podrobno predstavi tudi teorijo, prakso in empirične znanstvene študije s področja razvoja različnih sodobnih oblik t. i. organizacijske participacije zaposlenih oziroma »delavske participacije« (sodelovanje pri upravljanju, udeležba pri dobičku, delavsko delničarstvo in druge oblike notranjega lastništva zaposlenih, vključno z delavskim zadružništvom), ki sicer brez dvoma predstavljajo prve zametke preseganja klasičnega mezdnega položaja zaposlenih in bodočega celovitega sistema ekonomske demokracije.

Knjiga Teorije ekonomske demokracije


Pridobivam podatke...

Cobiss ID: 275547904
Avtor: Mato Gostiša
Cobiss naslov: Teorija ekonomske demokracije kot nove sistemske paradigme kapitalizma / Mato Gostiša
Postavitev: EKONOMIJA IN POSLOVANJE ekonomija
Jezik: slovenski, angleški
Leto: 2014
Založništvo: Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo, 2014 ([Kranj] : Trajanus)
Fizični: 454 str. : tabele ; 25 cm