Informacijsko opismenjevanje za odrasle 2020

Zap. št. Naziv usposabljanja Šolskih ur/ dni 1. Računalnik za osebno rabo I – osnovni 30/15 2. Računalnik za osebno rabo II – nadaljevalni 30/15 3. Računalnik za osebno rabo III – izpopolnjevalni 30/15 4. Računalniška pismenost za odrasle -Temeljna raven (RPO – javno veljavni program) 60/20 5. Računalniška pismenost za odrasle – Zahtevnejša raven […]