Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja  in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacij javnega značaja na spletu. 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa: Mestna knjižnica Kranj Gregorčičeva ulica 1 4000 Kranj SI Slovenija Odgovorna uradna oseba: Breda Karun, direktorica Datum prve objave kataloga: 1. 5. 2005 Datum […]