Torkov kulturni vdih na vrtu gradu Khislstein

V poletnih mesecih bomo sodelovali s kranjskimi kulturnimi ustanovami pri izvedbi prireditev na prostem. Ustvarjali bomo prijetne večere z znanimi gosti in se pogovarjali o zanimivih in aktualnih vsebinah.


Branje za sladokusce

Na letaku akcije Zimsko branje (akcija spodbujanja branja slovenskih avtorjev), ste o vsaki prebrani knjigi, ki ste si jo v času projekta izposodili v knjižnici, napisali svoje misli in jo ocenili. Knjige, ocenjene z oceno “Za sladokusce”:

Digitalizirano gradivo

Zadnjih nekaj let z digitalizacijo skrbimo za čim širšo dostopnost vsebin o Gorenjski ter za varovanje starejšega in redkega gradiva. Preko portala dLib so dostopni: starejši gorenjski časniki Carniola (1908 – 1910), Cerkveni glasnik za tržiško župnijo, Delo – življenje (Žiri), Gorenjec, Gorenjček, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, Jeseniška straža, Karawanken Bote, Kranjski zvon, Listi […]


Domoznanske zbirke v Kranju in okolici

MESTNA OBČINA KRANJ GORENJSKI MUZEJ Tomšičeva 42, 4000 Kranj http://www.gorenjski-muzej.si/ Gorenjski muzej deluje na naslednjih lokacijah: GRAD KHISLSTEIN na Tomšičevi 44 Do leta 2008 je imel v gradu Khislstein svoje prostore Gorenjski muzej, nato pa je Mestna občina Kranj s pomočjo evropskih sredstev pričela z obnovo. Grad je bil v uporabo predan decembra leta 2012. V […]