Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG
Domov » Projekti » Projekt CROSS

Projekt CROSS


V letu 2019 smo začeli sodelovati v mednarodnem projektu CROSS, ki se osredotoča na spremenjene osnovne pogoje v izobraževanju odraslih. Potekal bo od septembra 2019 do avgusta 2021 in je del programa ERASMUS +. Program spodbuja strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks, ki jih izvajajo različni ponudniki izobraževanj za odrasle.

Sodeluje 7 partnerskih evropskih ustanov (med njimi so institucije za izobraževanje odraslih in knjižnice):

Nemčija: Stadt Iserlohn/Deutschland,
Španija: Ayuntamiento de Caudete,
Madžarska: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Luksemburg: RBS Center fir Altersfroen,
Romunija: Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj,
Nizozemska: Stichting Werken en Leren,
Slovenija: Mestna knjižnica Kranj.

Namen projekta je raziskati spremenjene pogoje, s katerimi se soočajo ustanove za neformalno izobraževanje in razviti nove koncepte delovanja za prihodnost, mednarodni prenos izkušenj, razvoj in izvajanje inovacij na področju izobraževanja odraslih s poudarkom na konceptu „tretjega prostora“ kot učnega prostora.

V načrtu projekta CROSS je šest srečanj: uvodno ali Kick-off srečanja, zaključno srečanje in štiri tematska.
Tematska srečanja bodo obravnavala:

  • Demografske spremembe: Demografske spremembe predstavljajo izziv vsej Evropi. Vključujejo povečanje izobraževalne dejavnosti za starejše osebe v vseživljenjskem učenju (formalno in neformalno učenje).
  • Individualizacija: Struktura izobraževanja se zelo spreminja, saj postopki individualizacije omogočajo, da se ljudje izobražujejo zelo individualno, personalizirano, ne le v formalnih skupinah in okoljih. Vključujejo se tudi ljudje z nizko izobrazbeno strukturo.
  • Digitalizacija: Digitalizacija pospešuje sožitje analognih in digitalnih možnosti izobraževanja odraslih. Obstajajo pa velike razlike v digitalni opremljenosti knjižnic in ustanov za neformalno izobraževanje.
  • Integracija migrantov: Da bi okrepili integracijo migrantov, bo potrebno uvesti boljše izvenšolske možnosti izobraževanja in učenja.

V letu 2019 smo imeli dve srečanji. Prvo uvodno Kick-off srečanje je potekalo v nemškem Iserlohnu, drugo pa smo gostili v Kranju. Osrednja tema kranjskega srečanja so bile demografske spremembe in njihov vpliv na prihodnost. V ta namen smo povabili predavateljico iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, ki nam je predstavila raziskavo demografskih sprememb v Sloveniji.

Prvo uvodno srečanje je potekalo v nemškem Iserlohnu.

Direktor Mestne knjižnice Duisburg, dr. Jan-Pieter Barbian, je udeležencem predstavil sodelovanje med javno knjižnico in Centrom za izobraževanje odraslih v Duisburgu. Na predavanju z naslovom “Rivali ali najboljši prijatelji?” smo spoznali njihove izkušnje, prednosti in izzive, s katerimi so se srečali ob ustanavljanju sodelovanja in sobivanja teh dveh organizacij pod isto streho.

Sledila je World Cafe delavnica, na kateri smo udeleženci predstavili in spoznavali lokalne razmere na posameznih področjih, ki jih zajema projekt.

Drugi dan srečanja je bil namenjen predstavitvam načrtovanih aktivnosti partnerjev. Srečanje smo zaključili z novinarsko konferenco.

Drugo srečanje je bilo v Mestni knjižnici Kranj: demografske spremembe

Drugo srečanje projekta CROSS je potekalo v Mestni knjižnici Kranj. 20 udeležencev je razpravljalo o demografskih spremembah in njihovem vplivu na knjižnice in ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Temeljni koncept projekta je “tretji prostor”. Mestna knjižnica Kranj je bila s svojim konceptom in ponudbo izbrana kot primer dobre prakse iz Slovenije.

Na vzporednih delavnicah so udeleženci intenzivno delali na različnih vidikih demografskih izzivov v povezavi z uporabo tretjih prostorov za starejše občane. Udeleženci so se strinjali glede osnovnih ciljev, ki bi jih želeli doseči, ter se dogovorili o vsebini in temah, ki bi jih nagovarjali. Na podlagi izkušenj preteklih projektov so bile izbrane učinkovite metode, orodja in mediji, ki bi jih nagovarjali.