Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Izposoja iz druge knjižnice   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG
Domov » Projekti » Kulturna dediščina za prihodnost: raziskuj, deli, uči se

Kulturna dediščina za prihodnost: raziskuj, deli, uči se


Naziv projekta: Cultural Heritage for the future: discover, share and learn

Financiranje: Erasmus+
Ključni ukrep: KA2
Trajanje: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Sodelujoči partnerji:

Vilnius County Public Library (Litva) – koordinatorica projekta https://amb.lt/en/
Public Library of Hiiu Municipality (Estonija) – partnerica  https://raamatukogu.hiiuvald.ee/eng
Vaggeryd Public Library (Švedska) – partnerica https://bibliotek.vaggeryd.se/
Herning Public Library (Danska) – partnerica https://www.herningbib.dk/english
Kranj City Library (Slovenija) – partnerica https://www.mkk.si/eng/

Kontakti v Sloveniji: Mestna knjižnica Kranj, Breda Karun (breda.karun@mkk.si), Maja Vunšek (maja.vunsek@mkk.si), Petra Kejžar (petra.kejzar@mkk.si).

Sodelovanje v dejavnostih, ki so povezane s kulturno dediščino pri ljudeh krepi pripadnost okolju in kulturni zgodovini. Spodbuja spoštovanje do ljudi,  do kulturne raznolikosti, spodbuja spremembe v komunikacijskem vedenju in bogati kolektivni spomin. Mestna knjižnica Kranj je partnerska organizacija v dvoletnem mednarodnem projektu Kulturna dediščina za prihodnost: raziskuj, deli, uči se, ki je financiran s sredstvi ključnih ukrepov ERASMUS+. V projektu sodelujejo še knjižnice iz Litve, Švedske, Danske in Estonije. Projekt spodbuja načine, ki s pomočjo knjižnic omogočajo uporabnikom izmenjavo informacij, gradiv in pogoje za prenos znanja. Za knjižnice je še posebej pomembno, da odkrivajo nove oblike spodbujanja vseživljenjskega učenja ob uporabi virov, ki se povezujejo s kulturno dediščino.

V času trajanja projekta bodo organizirana različna srečanja in izobraževanja in sicer:

  • mednarodna projektna srečanja, namenjena koordinatorjem projekta,
  • delovna srečanja za pripravo in izdelavo študije »Libraries for Communities«, ki bo vsebovala informacije o tem, kako je posamezna sodelujoča knjižnica vključena v ohranjanja kulturne dediščine lokalnega območja,
  • delovna srečanja za pripravo in izdelavo spletne strani »Honeycomb«, ki bo spodbujala odrasle, k vseživljenjskemu učenju s pomočjo kulturne dediščine,
  • delovna srečanja za pripravo in izdelavo končnih priporočil z naslovom »Discover, Learn and Share Together With Libraries«, ki bodo sporočala, kako naj se knjižnice s pomočjo ohranjanja kulturne dediščine in spodbujanja vseživljenjskega izobraževanja aktivno povezujejo s svojo lokalno skupnostjo in spodbujajo k vključevanju tudi ljudi z manj možnostmi,
  • večdnevna izobraževanja, kjer bodo partnerji v projektu spoznavali dobre prakse ohranjanja kulturne dediščine v okoljih nekaterih knjižnic partneric,
  • enkratni dogodki – prireditve, ki bodo vključevale veliko količino ljudi iz posameznih lokalnih okolij in bodo diseminirale rezultate projekta.

SESTANKI PARTNERJEV PROJEKTA

Transnational Project Meeting 1: Hiiu Valla Raamatukogu, Estonija. 10. in 11. 1. 2019

Prvi sestanek partnerjev projekta Cultural Heritage fort he Future: Discover, Share and Learn

Srečanje je organizirala partnerska knjižnica v Kärdli na otoku  Hiiumaa v Estoniji.

Prvi del sestanka je bil namenjen spoznavanju partnerjev, pregledu aktivnosti projekta in načinu sodelovanja med partnerji. Ta del sestanka je vodila regionalna knjižnica v Vilni, Litva, ki je koordinatorka projekta.

V drugem delu sestanka smo izvedli 3 delavnice na katerih smo definirali glavna vsebinska področja treh izložkov projekta: študija Libraries for Communities, spletna stran Honeycomc in smernice Discover, Learn and Share Together with Libraries. Vsako od delavnic je vodil partner, ki je odgovoren za izdelavo dokumenta. Precejšen del pogovora je bil povezan s spletno stranjo Honeycomb, pri kateri se je pokazalo, da je predvsem v interesu Litve, manj pa ostalih partnerjev, ki že imajo delujoče podobne strani.

V popoldanskem času smo si ogledali stari del mesta Kärdla, lokalni muzej in staro pristanišče. Celotni otok, ki je tudi upravna enota, ima 9.500 prebivalcev. Je turistična destinacija

Iz MKK sta se sestanka udeležili Tina Kokalj Grebenc in Breda Karun.

C1 Večdnevni izobraževalni program za partnerje v projektu (Slovenija)

Gostiteljica Mestna knjižnica Kranj, 20. – 24. 5. 2019

Predstavnice knjižnic partneric so bile od 20. do 24. maja 2019 na študijskem obisku v Mestni knjižnici Kranj, kjer smo zanje pripravili bogat vsebinski program. Udeleženke so se s pomočjo posebnega sodelovanja med partnerico v projektu, Mestno knjižnico Kranj ter Občinsko knjižnico Jesenice in Knjižnico Ivana Tavčarja Škofja Loka, seznanile s snovno, nesnovno, premično in pisno kulturno dediščino gorenjske regije.

Biografski leksikoni, CHF – PDF
Meeting in Slovenia, Programme – PDF
Jesenice, Programme – PDF
Prispevek v Loških novicah, junij 2019, št. 6, str. 12-13: Evropske knjižničarke spoznavajo loško kulturno dediščino

C2 Večdnevni izobraževalni program za partnerje v projektu (Danska)

DOKK1 – AARHUS

Herning

KONČNI IZLOŽKI PROJEKTA

O1 študija »Libraries for Communities«:

Libraries for communities
Libraries for communities je študija, narejena za projekt Erasmus+ z naslovom »Kulturna dediščina za prihodnost: odkrivajte, delite in se učite«. Z uporabo te študije bodo knjižničarji in drugi, ki delajo z odraslimi na področju kulturne dediščine, prejeli informacije o posebnih miselnih in drugih spodbudnih dejavnostih za odrasle. Pripomogla bo k pridobivanju novih kompetenc na področju izobraževanja odraslih, ki se ukvarjajo s kulturno dediščino in jim omogočila pravilno delo s ciljnimi skupinami.

O3 priročnik »Discover, Learn and Share Together With Libraries«:

Guidebook Followship and Onboarding Cultural Heritage for the Future – PDF
Guidebook Followship and Onboarding Cultural Heritage for the Future je priročnik, ki je nastal kot rezultat projekta »Kulturna dediščina za prihodnost: odkrivajte, delite in se učite«, ki ga financira Erasmus+. Zasnovan je tako, da pomaga knjižnicam, ki na področju kulturne dediščine sodelujejo z lokalnimi skupnostmi in promovirajo aktivno državljanstvo. Napisan je za knjižnične strokovnjake v vlogah »organizatorjev projektov« in za vse, ki potrebujejo navdih in načela pri skupni rabi svojih dokumentov in zgodb z javnostjo. Priročnik se navezuje na 8 korakov spremljanja lokalne skupnosti in prepoznavanje primernih vsebin. Koraki so podprti s povzetki rezultatov že izvedenih lokalnih projektov z metodo “Odkrivanje, učenje in deljenje”, ki podpira sodelovalno učenje. Vsak korak je podprt s primerom dobre prakse. Priročnik vsebuje tudi koristna orodja za strokovni razvoj in skupek načel, ki predstavljajo orodje za razmislek in usmerjanje v procesu ustvarjanja aktivnega državljanstva.