Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG
Domov » Družinska pismenost » Družinska pismenost

Družinska pismenost


1. 10. 2016 – 31. 3. 2019

V MKK smo se lotili raziskovanja družinske pismenosti v okviru projekta Family literacy works!, ki ima v procesu izobraževanja in vzgoje otrok vse večjo vlogo in pomen.

Pismenost je po definiciji nacionalne strategije za razvoj pismenosti, opredeljena kot »trajno razvijajoča se možnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno delo, osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.«

Pri tem imajo ključno vlogo moderatorji družinske pismenosti (starši, vzgojitelji, učitelji in tudi knjižničarji).

V projektu, ki bo trajal 30 mesecev in ga financira program Erasmus+,  sodelujemo:

V času trajanja projekta bomo raziskovali področja in teme kot so: različne oblike pismenosti, kompetenčni model moderatorja družinske pismenosti, inovativni učni programi in metode poučevanja, zgodnje opismenjevanje, medgeneracijsko in medkulturno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.

Na podlagi raziskovanja programov družinske pismenosti se projekt izvaja v naslednjih korakih:

  • V prvem koraku poiščemo primere dobrih praks v partnerskih državah in izdelamo primerjalno analizo programov družinske pismenosti
  • Podrobna analiza družinske pismenosti v vsaki od držav partneric, kot tudi skupni izsledki, bodo podlaga za pripravo kompetenčnega modela moderatorja družinske pismenosti.
  • Zadnja faza in naš cilj je oblikovanje in testiranje učnega programa za usposabljanje moderatorjev družinske pismenosti v sodelujočih državah.

Koordinator projekta: Asociatia Learn&Vision Cluj – Napoca (ALV) Romunija.

Kontakt v Sloveniji: MKK;  Breda Karun (breda.karun@mkk.si)  in Maja Lesar (maja.lesar@mkk.si)


Prvi sestanek partnerjev v projektu Family Literacy Works! je bil v mestu Cluj – Napoca v Romuniji.
Gostila nas je tamkajšnja osrednja splošna knjižnica Biblioteca Judenteana “Octavian Goga” Cluj.
Sestanka sta se udeležili direktorica, Breda Karun in koordinatorica projekta Maja Lesar.

Program sestanka (v angleščini)
Predstavitev Mestne knjižnice Kranj in projekta Družinsko branje (v angleščini)


Na projektu smo v prvi fazi sodelovale; Damjana Mustar, Lara Gujtman in Maja Lesar. Z anketnim vprašalnikom, ki so ga sestavile kolegice iz Romunije, smo popisali in analizirali stanje družinske pismenosti v Sloveniji. K sodelovanju so bile povabljene vse splošne knjižnice po Sloveniji, nekatere šole, vrtci, nacionalne institucije vzgojno-izobraževalnega sektorja, društva ter nevladne organizacije. V tem obdobju je bil objavljen tudi članek pod naslovom “Družinska pismenost”, objavljen v Knjižničarskih novicah (letnik) 27, št. 1/2.

Anketni vprašalnik
Programi Družinske pismenosti v Sloveniji
Survey of family literacy in Slovenia – report
ANKETA – splošne knjižnice


M2_sestanek partnerjev v Kranju

Drugi sestanek partnerjev v projektu Family Literacy Works! smo gostili v Kranju, v Mestni knjižnici Kranj. Na dvo-dnevnem srečanju smo partnerji predstavili svoja nacionalna poročila raziskav stanja družinske pismenosti. Kolegice iz knjižnice “Octavian Goga Cluj” pa so imele nalogo združiti vsa poročila in pripraviti primerjalno – raziskovalno analizo dobrih praks družinske pismenosti v državah partnericah v projektu.
V drugem delu srečanja smo se posvetili drugi fazi projekta; O2, ki ga je koordinirala Slovenija. Kako smo se lotili poklicnega profila moderatorja družinske pismenosti? S partnerji v projektu smo izvedli  kratko delavnico in razpravo, kjer smo iskali znanja, kompetence ter lastnosti in veščine moderatorja.

Program sestanka (v angleščini)
Predstavitev MKK (v angleščini)
Zapisnik sestanka


Razširjena delovna skupina

V drugi fazi projekta Family Literacy Works! smo se z Dogovorom o sodelovanju povezali z Učnim centrom v Mestni knjižnici Ljubljana. V delovno skupino MKK so pristopile kolegice iz MKL; Mateja Lesar, Kristina Picco in  Mojca Poberaj. K sodelovanju smo povabili tudi dve izkušeni zunanji sodelavki s področja družinske pismenosti; mag. Tilko Jamnik in dr. Livijo Knaflič. Razširjena delovna skupina je delovala od aprila 2017 do maja 2018. V tem času smo se sestale desetkrat.

Naša skupna naloga je bila priprava izhodišč za poklici profil ter izvedba programa usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti.


M3_sestanek partnerjev v Banskem (Bolgarija)

Tretji sestanek partnerjev je bil v zimsko-športnem središču Bansko v jugozahodnem delu Bolgarije. Na srečanju smo MKK predstavili svoje izsledke dokumenta Poklicni profil moderatorja družinske pismenosti, ki so ga potrdili še ostali partnerji v projektu. Srečanje smo nadaljevali z aktivnostmi za pripravo programa usposabljanja. Koordinator te faze je bil EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK  (ECOP), ki ga vodi ga. Anna Peltegova.

Sestanka smo se udeležile: Maja Kenda, Lara Gujtman in Maja Lesar.

Program sestanka (v angleščini)
Predstavitev MKK (v angleščini)


Learning/Teaching/Training/Activities_seminar na Portugalskem

V okviru projektnega usposabljanja je bil v mestu Braga na Portugalskem organiziran seminar Learning/teaching/training/activities _ LTTA”. 1-tedenski seminar so prpravili Agrupamento de Escolas TRigal de Santa Maria in njihov predstavnik v projektni skupini, g. Antonio Rocha. Program je vseboval predstavitve različnih vrst pismenosti in aktivnosti, ki so pomembne za učenje v družini.

Usposabljanja na Portugalskem smo se udeležile Maja Kenda, Mateja Lesar iz Učnega centra MKL in Maja Lesar.

Program seminarja


Zaključna konferenca DRUŽINSKA PISMENOST, 29. 1. 2019, Mestna knjižnica Kranj
Knjižničarji – moderatorji  družinske pismenosti / Librarians as Family Literacy Facilitators

CÂMPAN, Aura. An adventure for the whole family
CÂMPAN, Aura. I want you to read to me
LESAR, Maja, in KENDA, Maja. Knjižničarji kot moderatorji družinske pismenosti
MOSER, Wolfgang. Families in the focus of Libraries
MOŽINA, Estera. Mreža za družinsko pismenost v Sloveniji

  • Dobre prakse (pdf)

BAJDA, Urša. Družinska pismenost – Šolska knjižnica OŠ Tončke Čeč
BOHINEC, Jure. Družinska pismenost – Mestna knjižnica Kranj
KUZMIČ, Barbara. Družinska pismenost – Podlipa 2018


Poročila – slovenska

[PDF] Pregled programov družinske pismenosti v Sloveniji

[PDF]  Primerjalno raziskovalna analiza praks družinske pismenosti V Bolgariji, Makedoniji, Romuniji, Sloveniji in na Portugalskem v projektu ‘FAMILY LITERACY WORKS!’

[PDF] Bilten projekta – junij 2017
[PDF] Poster

 

Poročila – angleška

[PDF] OCCUPATIONAL PROFILE OF THE FAMILY LITERACY FACILITATOR

[PDF] Comparative Research Analysis on Family Literacy Practices in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, Slovenia

[PDF] Newsletter – June 2017
[PDF]Poster