Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /     /   ENG
Domov » Družinska pismenost » Družinska pismenost

Družinska pismenost


1. 10. 2016 – 31. 3. 2019

V MKK smo se lotili raziskovanja družinske pismenosti v okviru projekta Family literacy works!, ki ima v procesu izobraževanja in vzgoje otrok vse večjo vlogo in pomen.

Pismenost je po definiciji nacionalne strategije za razvoj pismenosti, opredeljena kot »trajno razvijajoča se možnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno delo, osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.«

Pri tem imajo ključno vlogo moderatorji družinske pismenosti (starši, vzgojitelji, učitelji in tudi knjižničarji).

V projektu, ki bo trajal 30 mesecev in ga financira program Erasmus+,  sodelujemo:

V času trajanja projekta bomo raziskovali področja in teme kot so: različne oblike pismenosti, kompetenčni model moderatorja družinske pismenosti, inovativni učni programi in metode poučevanja, zgodnje opismenjevanje, medgeneracijsko in medkulturno izobraževanje ter vseživljenjsko učenje.

Na podlagi raziskovanja programov družinske pismenosti se projekt izvaja v naslednjih korakih:

  • V prvem koraku poiščemo primere dobrih praks v partnerskih državah in izdelamo primerjalno analizo programov družinske pismenosti
  • Podrobna analiza družinske pismenosti v vsaki od držav partneric, kot tudi skupni izsledki, bodo podlaga za pripravo kompetenčnega modela moderatorja družinske pismenosti.
  • Zadnja faza in naš cilj je oblikovanje in testiranje učnega programa za usposabljanje moderatorjev družinske pismenosti v sodelujočih državah.

Koordinator projekta: Asociatia Learn&Vision Cluj – Napoca (ALV) Romunija.

Kontakt v Sloveniji: MKK;  Breda Karun (breda.karun@mkk.si)  in Maja Lesar (maja.lesar@mkk.si)


OBJAVE – Preberi več

Poročila – slovenska

[PDF] Pregled programov družinske pismenosti v Sloveniji

[PDF]  Primerjalno raziskovalna analiza praks družinske pismenosti V Bolgariji, Makedoniji, Romuniji, Sloveniji in na Portugalskem v projektu ‘FAMILY LITERACY WORKS!’

[PDF] Bilten projekta – junij 2017
[PDF] Poster

 

Poročila – angleška

[PDF] OCCUPATIONAL PROFILE OF THE FAMILY LITERACY FACILITATOR

[PDF] Comparative Research Analysis on Family Literacy Practices in Bulgaria, Macedonia, Portugal, Romania, Slovenia

[PDF] Newsletter – June 2017
[PDF]Poster