Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   E-obveščanje   /   Kazalo   /     /     /     /     /  
Domov » Pretekli projekti spodbujanja branja » Biti siv in modro brati

Biti siv in modro brati


O projektu:

Od januarja do decembra 2012 so potekala redna tedenska bralna srečanja v domovih za starejše občane na področju treh občin, ki jih pokriva Mestna knjižnica Kranj. Bibliotekarji so prebrali izbrane odlomke izvirnega slovenskega in prevodnega leposlovja, deloma tudi poljudna strokovna besedila, ter vodili razgovor, ki je temeljil na prebranih besedilih, predhodnem poznavanju slovenskih literarnih del, na kulturni in naravni dediščini, na starih navadah in običajih ter prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije. Velikega pomena je ohranjanje ljudskega izročila in zgodovinskega spomina. Gostujoči avtorji so popestrili srečanja in spodbudili udeležence k razgovoru.

Vsakih 14 dni so potekala bralna srečanja za starejše Modrina, ki deluje v okviru knjižnice. Udeleženci srečanja sami doma preberejo knjige. Bibliotekarji so z različnimi metodami in tehnikami vodili razgovor o prebranih leposlovnih knjigah slovenskih in tujih avtorjev, o vrednotenju literarnih del, o pisateljih in njihovemu slogu pisanja. Udeleženci so s svojimi predlogi vplivali na vsebino srečanj in deloma na izbor književnih del. Na srečanjih z gosti so aktivno sodelovali v pogovoru z njimi. Udeleženci srečanj so bili redno seznanjeni z novostmi na literarnem trgu. Medgeneracijsko sodelovanje je potekalo preko mladih (OŠ, SŠ, študentje), udeležencev drugih bralnih srečanj po Gorenjski, ter knjižničarjev in prostovoljcev.

V preteklem letu 2011 smo organizirali predavanje s seminarjem Organizacija in vodenje bralnih srečanj za starejše, ki je bilo namenjeno strokovnim delavcem splošnoizobraževalnih knjižnic, ki organizirajo aktivnosti za starejše, delavnim terapevtom domov upokojencev, prostovoljcem in organizatorjem aktivnosti za starejše. V letu 2012 bomo nadaljevali sodelovanje z udeleženci seminarja iz Gorenjske regije in sicer jim bomo pomagali pri organizaciji bralnih srečanj z našimi mentorskimi obiski.

V sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka smo vzpostavili mrežo bralnih srečanj za starejše na področju treh občin, ki jih pokriva Mestna knjižnica Kranj. Formirali smo 8 novih skupin, ki se sestajajo enkrat tedensko, s tem pa smo vključili v aktivno sodelovanje približno 100 starejših. Za vodenje srečanj smo pridobili prostovoljce, za katere smo izvedli 60 urno strokovno izobraževanje za voditelje skupin. Za udeležence skupin smo organizirali uvodno predavanje Knjiga, prijateljica za kakovostno staranje, kjer so bili seznanjeni  z začetkom dela skupin, kakšen je njih namen in kako bodo srečanja potekala.

Cilji, ki smo jih pri projektu želeli doseči:

  • razvijanje bralne kulture,
  • spodbujanje zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje,
  • razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del,
  • izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture,
  • izmenjava izkušenj pri kreativnem pisanju,
  • spodbujanje zanimanja za novosti na knjižnem trgu,
  • spodbujanje medgeneracijske solidarnosti.