Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   Prijava na e-novice   /   Kazalo   /     /     /     /  

Vloga in poslanstvo

Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica, ki deluje na območju Mestne občine Kranj ter sosednjih občin Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

Ustanovljena je bila leta 1960 z združitvijo do tedaj samostojnih Študijske (ustanovljena 1950) in Ljudske knjižnice (ustanovljena 1947). Leta 1962 se jima je pridružil še novoustanovljeni Pionirski oddelek.V njeno sestavo sodijo danes tudi Potujoča knjižnica ter izposojevališča v Stražišču, Naklem, Preddvoru, Šenčurju, Cerkljah in na Jezerskem.

Splošne knjižnice so del knjižničnega informacijskega sistema Slovenije. Tega glede na namen delovanja in kroga uporabnikov, katerim so namenjene, sestavljajo naslednje knjižnice:

 • splošne
 • šolske
 • visokošolske in univerzitetne
 • specialne
 • narodna.

 

Splošne knjižnice so javne kulturne in izobraževalne ustanove. S knjižničnim gradivom, ki ga zbirajo, hranijo, obdelujejo in dajejo v uporabo, širijo znanje, izobrazbo in kulturo ter nudijo informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko prepričanje, narodnost, jezik ali socialni status. Namenjene so informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti, zato:

 • omogočajo dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem informacijskem sistemu in v drugih informacijskih sistemih;
 • zagotavljajo dostop do vseh vrst informacij in gradiva, ki so pomembne za lokalno skupnost;
 • seznanjajo z dosežki preteklega in sedanjega človekovega delovanja in ustvarjanja ter podpirajo dialog med kulturami;
 • omogočajo dostop do domoznanskega gradiva in informacij;
 • vključujejo se v vseživljenjsko učenje;
 • utrjujejo in razvijajo strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti;
 • oblikujejo in utrjujejo bralne navade ter vzpodbujajo prebivalce k uporabi knjižnice.

 

Mestna knjižnica Kranj je z uveljavitvijo Zakona o knjižničarstvu (2001) postala tudi ena od desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic.

Za širše območje Gorenjske opravlja z zakonom določene naloge:

 • zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij,
 • nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja,
 • koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje,
 • usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.

 

Pri tem sodelujemo z  naslednjimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami:

 

Občinska knjižnica Jesenice

Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič