Obratovalni čas   /   Kontakti   /   Cenik   /   Medknjižnična izposoja   /   Prijava na e-novice   /   Kazalo   /     /     /     /  

Podaljševanje rokov za izposojeno gradivo

 • Rok za izposojo knjižničnega gradiva je 21 dni. Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar skupni rok za vrnitev gradiva nikoli ne preseže 42 dni oziroma 2 izposojevalni obdobji.  V primeru, da član roka ne podaljša pravočasno, mora za obdobje od datuma poteka izposoje do datuma podaljšanja plačati zamudnino.
 • Za zelo iskano knjižnično gradivo lahko pristojni delavci knjižnice rok izposoje skrajšajo. Na krajši rok izposoje je član opozorjen tudi pisno, na seznamu izposojenega gradiva, ki ga prejme ob izposoji.
 • Podaljšanje roka izposoje za knjižnično gradivo, ki je vpisano na seznamu rezervacij, ni možno.
 • Podaljšanje ni avtomatično.

 

Član lahko podaljša rok izposoje:

 • v knjižnici,
 • po telefonu 04 201-35-55 ali 04 201-35-66,
 • preko interneta – storitev Moja knjižnica,
 • po bibliofonu, tel: 031 90-90-29 ali 01 563-49-29.

Podaljšanje rokov izposoje preko interneta ali po bibliofonu je onemogočeno v naslednjih primerih:

 • rok izposoje gradiva je že potekel,
 • gradivo je rezervirano,
 • član ima zabeležene neporavnane obveznosti.

Če podaljšanja roka izposoje preko storitve Moja knjižnica ali po bibliofonu niste mogli izpeljati, pokličite v knjižnico na tel. številko 04 201 35 55 ali 04 201 35 66.